400 MM:N HALKOSIRKKELIN KÄYTTÖOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "400 MM:N HALKOSIRKKELIN KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1

2 400 MM:N HALKOSIRKKELIN KÄYTTÖOHJEET TURVALLISUUTESI TAKIA LUE KOKO KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI LÄPI JA TUTUSTU SIINÄ ANNETTUIHIN OHJEISIIN ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ Säilytä nämä käyttöohjeet ohjeet tulevaa tarvetta varten TURVALLISUUSVAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET TURVALLISUUSVAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET TUNNE KONEESI TOIMINTA Opettele sen käyttösovellukset ja -rajoitukset sekä sen käyttöön liittyvät mahdolliset vaaratekijät. KONEESEEN KIINNITETTY MERKKI HUUMEET, ALKOHOLI- JA LÄÄKITYS Älä käytä konetta huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyysi. VÄLTÄ VAARALLISIA OLOSUHTEITA JA TILANTEITA Pidä työskentelyalue puhtaana ja huolehdi hyvästä valaistuksesta. Epäsiistit työalueet ovat alttiita tapaturmille. Älä käytä konetta märässä tai kosteassa paikassa, äläkä altista sitä sateelle. Älä käytä konetta paikoissa, joissa voi esiintyä maali- tai liuotinhöyryjä ja paloherkkiä materiaaleja. 2

3 TARKASTA KONEESI Tarkasta kone ennen kuin kytket sen päälle. Pidä suojat paikallaan ja hyvässä toimintakunnossa. Ota tavaksesi tarkastaa, että avaimet ja säätöjakoavaimet on poistettu koneen alueelta ja itse koneesta ennen sen käynnistystä. Vaihda vahingoittuneet, puuttuvat tai vialliset osat ennen koneen käyttöä. PUKEUDU TARKOITUKSENMUKAISESTI Älä käytä löysiä vaatteita, hansikkaita, kaulaketjuja tai koruja (sormuksia, rannekelloja). Ne voivat tarttua koneen liikkuviin osiin. Koneen käytön aikana on suositeltavaa käyttää sähköä johtamattomia hansikkaita ja luistamattomia jalkineita. Käytä suojaavaa hiussuojusta, joka kokoaa pitkät hiukset ja estää niitä takertumasta koneeseen. SUOJAA SILMÄSI JA KASVOSI Terästä voi lentää vieraita esineitä silmiin. Tämä voi aiheuttaa pysyviä silmävammoja. Käytä aina suojalaseja. Tavallisissa silmälaseissa on vain iskunkestävät linssit. Ne EIVÄT vastaa suojalaseja. JATKOJOHDOT Jatkojohtojen virheellinen käyttö voi heikentää työkalun toimivuutta ja johtaa ylikuumenemiseen. Varmista, että jatkojohto on poikkileikkaukseltaan riittävän suuri niin, että se mahdollistaa sopivan virransyötön moottoriin. Älä tee irtonaisia ja riittämättömästi eristettyjä kytkentöjä. Kytkennät tulee suorittaa vain suojatuilla, ulkokäyttöön soveltuvilla materiaaleilla. VARO SÄHKÖISKUJA Tarkasta, että sähköpiiri on asianmukaisesti suojattu ja että se vastaa moottorin tehoa, jännitettä ja taajuutta. Tarkasta maadoituskytkentä ja säätötasauskytkin virran vastasuuntaan. Maadoita kone. Vältä kehon kosketusta maadoitettuihin pintoihin: putket, jäähdytyslaitteet, liedet ja jääkaapit. älä avaa koskaan moottorin painikekoteloa. Jos tämä on tarpeen, ota yhteys pätevään sähköteknikkoon. Varmista, että sormesi eivät kosketa pistokkeen metallipiikkejä, kun kytket tai irrotat halkosirkkelin pistokkeen. 3

4 PIDÄ SIVULLISET JA LAPSET KAUKANA KONEESTA Konetta käytetään aina vain yhden henkilön toimesta. Muiden henkilöiden täytyy pysyä turvallisella etäisyydellä työskentelyalueesta varsinkin, kun halkosirkkeli on käynnissä. Älä koskaan anna toisen henkilön auttaa sinua irrottamaan kiinni juuttunutta halkoa. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA VOIMAKEINOIN Kone suorittaa tehtävänsä paremmin ja turvallisemmin sillä teholla, jolle se on suunniteltu. Älä käytä konetta tehtävään, mihin sitä ei ole tarkoitettu. ÄLÄ YLIKURKOTTELE Työskentelyalueen lattia ei saa olla luistava tai liukas. Säilytä hyvä asento ja tasapaino koko työsuorituksen ajan. Älä koskaan seiso koneen päällä. Voi tapahtua vakava tapaturma, jos kone kaatuu tai sen terää tai muuta liikkuvaa osaa kosketaan tahattomasti. Älä säilytä mitään tavaroita halkosirkkelin päällä tai sen lähellä, missä joku voi seisoa ja ulottua niihin. EHKÄISE ODOTTAMATTOMAT TAPATURMAT Älä lataa halkoa ennen kuin halon työntäjä on pysähtynyt. Pidä kädet kaukana kaikista koneen liikkuvista osista. SUOJAA KÄTESI Pidä kätesi kaukana terästä ja repeämistä, jotka aukaisevat halon; repeytymät voivat sulkeutua äkillisesti tai odottamattomasti ja murskata kätesi. Älä koskaan irrota käsin kiinni juuttuneita halkoja. ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ KONETTA KÄYNTIIN ILMAN VALVONTAA Älä poistu koneelta ennen kuin se on täysin pysähtynyt. KATKAISE VIRRANSYÖTTÖ Kytke kone pois päältä kun sitä ei käytetä, ennen säätöjä, osien vaihtoa, puhdistusta tai työskentelyä sen parissa; Katso teknisiä ohjeita ennen huoltoa. PIDÄ KONEESTASI HYVÄÄ HUOLTA Pidä halkosirkkelisi puhtaana. Se varmistaa koneen parhaimman ja turvallisimman suorituskyvyn. VARMISTA TYÖVERSTAASI LAPSITURVALLISUUS Lukitse työverstas. Kytke pääkytkimet irti. Säilytä halkosirkkeliä poissa lasten ja muiden luvattomien käyttäjien ulottuvilta. JÄÄNNÖSRISKIÄ KOSKEVA VAROITUS 4

5 Seuraavat riskit ovat ominaisia näiden koneiden käytössä: Vammat, jotka johtuvat kosketuksesta pyöriviin osiin Vammat, jotka aiheutuvat leikkaavan terän repimisestä Nämä riskit ovat ilmeisimmät: Käyttöalueen sisällä Pyörivien koneen osien alueella Vaikka laite täyttää asianmukaiset turvamääräykset ja sisältää tarvittavat turvalaitteet, tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat: Kuulovauriot Paljaasta, pyörisvästä terästä johtuva onnettomuusvaara Tapaturmariski terää vaihdettaessa Sormien murskaantumisriski avattaessa suojuksia A Jarrut on tarkastettava aina ennen käyttöä sammuttamalla kone ja tarkastamalla pysäytysaika. E Vain EN 847-1:1997 -standardin mukaisesti valmistettuja sirkkelinteriä saa käyttää tässä koneessa. F Sisätiloissa käytettävä sirkkeli täytyy kytkeä ulkoiseen lastujen ja sahanpurun poistojärjestelmään. D Jäännösvirtalaitetta (RCD) on käytettävä SÄÄTÖ- JA HUOLTOVAATIMUKSET A Koneen sisäisien ja ulkoisien terän suojuksien, vasemman ja oikean pöydänsiirtosuojuksen, sisäisen ja ulkoisen terän laipan ja terän asianomainen kiinnitys täytyy tarkastaa aina ennen käyttöä. B Työnnä työpöytä eteenpäin ja tarkasta että pöydän vasen ja oikea liikkuva suojus ja sisempi ja ulompi teräsuojus ei kosketa toisiaan jotta vältettäisiin tarpeettomat vahingot, kun halkosirkkeli pyörii vielä virransyötön irtikytkennän jälkeen. C Kytke virransyöttö pois päältä käytön jälkeen, puhdista kone ja varastoi se kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan. TURVALLINEN TYÖSKENTELYMENETELMÄ On olennaisen tärkeää kaikille käyttäjille, että he ovat: A asianmukaisesti koulutettuja koneen käyttöä ja säätöä varten; B tietoisia tekijöistä, jotka aiheuttavat altistumisen koneen meluun, esim. i) sirkkelinterä, joka on suunniteltu vähentämään melua ii) sirkkelinterän ja koneen huolto. C ilmoitettuja tekijöitä, jotka vaikuttavat pölyaltistukseen esim. iii) työstettävän materiaalin tyyppi; 5

6 iv) paikan eristys (virtalähteen varaus); v) suojien/suuntauslevyjen/kourujen asianmukainen säätö; vi) pölynpoistojärjestelmä on kytketty päälle ennen koneen käyttöä. On tärkeää että: D Kone seisoo käytön aikana tasaisella, vaakasuoralla alustalla ja lattian alue koneen ympärillä on tasainen, hyvin siivottu ja puhdas irtokappaleista, esim. lastuista ja leikatuista kappaleista; E On järjestetty riittävä paikallinen - tai yleisvalaistus; F Puut ja viimeistellyt puukappaleet on sijoitettu lähelle käyttäjän normaalia käyttöpaikkaa. Käyttäjälle on tärkeää: G Käytetään työntökapulaa tai työntösauvaa, jotta vältettäisiin käsin työskentelyä sirkkelinterän lähellä käytettäessä kaksoiskäyttöistä sirkkelisahaa polttopuun sahapenkkinä H Käytetään sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita aina tarvittaessa; i) Kuulosuojaimet, jotka vähentävät kuulon heikkenemisen riskiä; ii) Hengityssuojain vähentämään vahingolliselle pölylle altistumisen riskiä; iii) Hansikkaat sirkkelinterien käsittelyä varten (sananteriä tulisi kantaa pidikkeessä aina, kun se on käytännöllistä); I Vältetään katkaistujen halkojen poikittaissahausta koneella penkkikäyttötilassa; J Pysäytetään kone, jos se jää valvomatta; K Tiedotetaan koneen vioista, mukaan lukien viat sirkkelinterän suojuksissa tai ohjaimissa, kun ne on havaittu; L Toteutetaan suojaustoimenpiteet koneen huoltoa, puhdistusta ja lastujen sekä sahanpurun poistoa varten aika ajoin tulipalon riskin eliminoimiseksi; M Noudatetaan valmistajan ohjeita koneen käyttöä ja sirkkelinterien korjausta varten; N Valitaan oikea halkaisukiila sirkkelinterän paksuudesta riippuen käytettäessä konetta kaksoissirkkelinä penkkitilassa; O Huomioidaan suurin nopeus, joka on merkitty sirkkelinterään; P Käytetään asianmukaisesti teroitettuja sirkkelinteriä; Q Varmistetaan, että kaikki käytetyt välilevyt ja karan renkaat ovat sopivia tarkoitukseensa valmistajan määrittämällä tavalla; R Vältetään irrottamasta leikattua palaa työkappaleesta sahausalueella kun kone on käynnissä muulla tavalla, kuin käyttämällä työntösauvaa; S Varmistetaan että suojukset ja muut turvavarusteet, jotka ovat 6

7 välttämättömiä koneen käyttöä varten, ovat paikallaan. hyvässä toimintakunnossa ja asianmukaisesti huollettuja. HUOMAUTUS Huonokuntoisen sähköpiirin takia voi koneen käynnistymisen aikana tapahtua lyhyitä jännitteen putoamisia. Tämä voi vaikuttaa muihin laitteisiin (esim. lamput vilkkuvat). Jos pääimpedanssi Zmax<0.317 Ohmia, tällaiset häiriöt eivät ole odotettuja. (Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä paikalliseen sähköntoimittajaasi saadaksesi lisätietoja). KäYTTÖOLOSUHTEET Tämä kone on suunniteltu toimimaan ulkolämpötilassa välillä o C ja asennuskorkeudella korkeintaan 1000 m merenpinnasta. Ympäristön kosteus tulisi olla vähemmän kuin 50 % lämpötilassa 40oC. Ympäröivä kosteus saa olla enintään 50 % lämpötilan ollessa 40 C. Kone voidaan varastoida tai kuljettaa ulkolämpötiloissa välillä -25 C ja 55 C. Älä hävitä sähkötyökaluja yhdessä kotitalousjätteen kanssa! Huomioi EU-direktiivin 2002/96/EC määräykset sähkö- ja elektronisten jätteiden hävittämisestä ja toteuta se kansallisten määräysten mukaisesti. Sähkötyökalut, jotka ovat tulleet käyttöikänsä loppuun, täytyy kerätä erikseen ja palauttaa ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti kierrätyslaitokseen. TEKNISET TIEDOT Mallinumero LS400 Moottori 230 V~ 50 Hz 2200 W IP54 Katkaisuteho Ø30-Ø135 mm Terän halkaisija Ø405 mm Ø30 mm 3,2 mm 40 T Paino 38/41 kg SÄHKÖVAATIMUKSET Kytke 230V moottori käyttämällä kumikaapelia, jonka minimi läpileikkaus on 2,5 mm 2. Tehonsyöttö toteutetaan ohjauskytkimen kautta.. L WA =93 db (mitattu arvo) Mittaus on suoritettu ENO 3746:1995 standardin mukaisesti Kuvatut arvot ovat säteilytasoja eivätkä ne ole välttämättä turvallisia työskentelytasoja. Koska säteily- ja altistustasojen välillä on korrelaatiota, tätä ei voida voidaan käyttää luotettavasti määrittelemään, tarvitaanko lisätoimenpiteitä. Tekijät, jotka vaikuttavat todelliseen työskentelyvoiman tasoon, sisältävät työpajan vaikutuksen, muiden melulähteiden vaikutuksen jne., koneiden määrän ja muut viereiset työprosessit. Myös sallittu altistustaso voi vaihdella maasta toiseen. Tämä tieto antaa kuitenkin koneen 7

8 käyttäjälle tietoja vaarojen ja riskien arvioimiseksi. Huomio! Huonokuntoisen sähköpiirin takia voi koneen käynnistymisen aikana tapahtua lyhyitä jännitteen putoamisia. Tämä voi vaikuttaa muihin laitteisiin (esim. lamput vilkkuvat). Jos pääimpedanssi Zmax<0.279 ohmia, tällaiset häiriöt eivät ole odotettuja. (Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä paikalliseen sähköntoimittajaasi saadaksesi lisätietoja). KYTKENTÄKAAVIO ASENNUS JA VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN Asennusvaihe 1. Teline, moottorin teline ja viputeline 8

9 Ruuvi M8x60 2 kpl Ruuvi M8x40 2 kpl Ruuvi M6x40 4 kpl Ruuvi M8x80 2 kpl Lukkomutteri M8 6 kpl Lukkomutteri M6 5 kpl Lukkomutteri M10 5kpl Aluslevy M8 10 kpl Aluslevy M6 8 kpl 1. Kytke moottorin teline ja viputeline kiinnityslevyllä käyttämällä kiinnityspultteja M8 X 80, aluslaattaa 8 ja mutteria M8. Asennusvaihe Asenna moottorin teline ja työpöytä kiinnityspulteilla M8 x 40 ja M8 x 60. Kiinnitä työpöytä ja teline ketjulla, jousen ohjausputkella, jousella ja pultilla M6 x 40. Moottori ja kytkin Ruuvi M8x20 Ristipultti M4x100 Lukkomutteri M8 Aluslevy M8 Aluslevy M4 4 kpl 4 kpl 4 kpl 4 kpl 4 kpl 1. Kytke moottori ja viputeline kiinnityslevyllä käyttämällä kiinnityspultteja M8 X 20, aluslaattaa 8 ja mutteria M8. 2. Kiinnitä kytkin moottorin kytkinlevyyn ruuvilla M4 x 55. Asennusvaihe 3. Sisempi suuri teräsuoja ja kiinnityslevy Ruuvi M6x15 1 kpl Ruuvi M8x15 1 kpl Ruuvi M8x35 1 kpl Ruuvi M5x8 2 kpl Ruuvi M6x15 2 kpl Ruuvi M6x12 4 kpl Lukkomutteri M6 3 kpl Lukkomutteri M8 2 kpl Lukkomutteri M5 2 kpl Aluslevy M8 2 kpl Aluslevy M6 1 kpl 1. Kiinnitä sahan teräsuoja moottorin telineeseen ruuvilla M6 x 15, kuusioruuvilla M8 x 15, m8 x 35, aluslaatalla 6 ja mutterilla M6. 2. Kiinnitä työpöydän irrotettava suoja ruuvilla M6 x 12. 9

10 Asennusvaihe 4. Sahanterän kiinnitys Lukkomutteri M20 Aluslevy M20 1 kpl 1 kpl Asenna tässä järjestyksessä sisälaippa, sahanterä ja ulkolaippa ja kiinnitä ne päistään aluslaatalla ja mutterilla M20. Asennusvaihe 5. Ulompi suuri teräsuoja ja kiinnityslevy Ruuvi M5x8 Ruuvi M6x45 Ruuvi M6x8 Lukkomutteri M5 4 kpl 4 kpl 2 kpl 4 kpl 1. Kiinnitä teräsuoja ruuvilla M5 x Kiinnitä kahva ruuvilla M6 x 45 ja mutterilla M6. 3. Kiinnitä työpöydän suojalevy ruuvilla M6 x Työnnä pitkäksi avattu pidin ja anturitanko ja kiinnitä ne ruuvattavalla nupilla M6. 5. Kiinnitä pyörä, pyörän kiinnike ja teline pultilla M8 x 40, aluslaatalla 8, mutterilla M8 ja pyöräpultilla. 10

11 HALKOSIRKKELIN KÄYTTÖ Huomio: 1. Älä koskaan käynnistä konetta hidastuksen aikana. 2. Kiinnitä huomiosi koneen käyntisuuntaan ja korjaa kytkentäpistoke suunnanvaihtimella. 3. Älä käytä konetta, ennen kuin olet lukenut tämän ohjekirjan ja ymmärtänyt siinä annetut ohjeet. a) Ennen kuin kytket koneen virransyöttöön, tarkasta, onko koneessa mahdollisia vaurioita ja varmista, että kaikki ruuvit ovat kiristetty. b) Varmista, että olet tarkastanut, onko kaapeli vahingoittunut, kuten naarmuja tai osien murtumia. c) Tarkasta kone nähdäksesi, että siinä ei ole epäpuhtauksia tai muita esineitä, jotka voivat singota pois, kun käynnistät koneen. d) Varmista, että olet poistanut koneen läheltä kaikki esineet, jotka voivat päästä kosketukseen pyörivän terän kanssa. 4. Käyttäjän tulisi hallita asiaan kuuluvat käyttötiedot. Kukaan iältään alle 16 vuotta ei saa käyttää konetta. Älä käytä konetta huumaavien aineiden, kuten alkoholin, jne. vaikutuksen alaisena. 5. Älä käytä konetta sille sopimattomaan tehtävään tai suorita tehtäviä, jotka eivät täytä tämän käyttöohjekirjan käyttövaatimuksia. 6. Varmista, että kaikkia turvallisuusohjeita, onnettomuuksia ehkäiseviä toimenpiteitä, käyttö- ja huolto/korjausohjeita noudatetaan. Kaikkiin koneen muutoksiin tarvitaan kirjallinen lupa yhtiöltämme. 7. Älä koskaan jätä konetta, ilman että se on kytketty pois virransyötöstä (kone kytketty pois päältä). Älä anna koneen käyttöön perehtymättömien henkilöiden käyttää konetta. Laatutakuu: Materiaalin ja moottorin laatutakuu on 24 kuukautta. Helposti kuluvat osat, kuten terät eivät sisälly tämän takuuajan piiriin. Tämän tyyppinen saha on varustettu tehokkaalla moottorilla. Terää käytetään suoraan moottorilla ja se on kiinnitetty suoraan moottoriin lukkolaipalla siten, että terä ei voi luistaa. Koneen runko on lattametallirakennetta, joka on päällystetty pulverimaalilla. Sahan käyttöjärjestelmä helpottaa työskentelyvoiman tarvetta. HUOMIO: Jatkokaapelin halkaisija on poikkileikkaukseltaan 2.5mm². Varmista, että katkaiset virran hidastuksen jälkeen. Käynnistykseen tarvitaan aikaa vähintään 1 minuutti! Käyttöohjeet: Halkokourun rakenne on käänteinen käyrä- tyyppiä. Tämä tyyppi on suunniteltu estämään halon luistamisen työskentelyn aikana. Paina halko kouruun oikealla kädelläsi ja - ennen kuin kone käynnistää työn (nuoli A). - paina kourua ylemmällä jalallasi, jolloin voit helpottaa oikean kätesi työpainetta. Kun painat oikealla kädelläsi halkoa eteenpäin läpi, terä pyörii turvajärjestelmällä ja menee takaisin alkuasentoon (terä on täysin suojattu). 8.Käyttäjän täytyy lukea turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet huolellisesti. Kun käyttäjä on 11

12 ymmärtänyt täysin nämä ohjeet, hän saa käyttää konetta. Käyttövaiheet ovat seuraavat: 9. Halkosirkkelin asennus Valitse sopiva työpaikka turvallisuusohjeiden ja -varoitusten mukaisesti. Kiinnitä ja asenna halkosirkkeli asianmukaisesti. Valmistele vaatimusten mukainen ulkoinen virtalähde. Ennen koneen käyttöä: Kiinnitä alusta pohjaan 4 pulttia käyttämällä. 10. Pukeudu työvaatteisiin. Käyttäjän on pukeuduttava asianmukaisesti turvallisiin työvaatteisiin ja käytettävä hyvin istuvia hansikkaita ja luistamattomia jalkineita, kuulosuojia ja turvalaseja. 11. Tarkasta sahattava puu: Varmista että sahattavassa puussa ei ole metalliesineitä ja katkaise oksat. 12. Tarkasta halkosirkkeli: Tarkasta, ovatko halkosirkkelin osat löysiä, sopimattomia tai vahingoittuneita. Jos näin on, vaihda tai kiristä osat välittömästi. Työnnä työpöytä eteen ja tarkasta, että se ei juutu kiinni ja tarkasta, että se palautuu tasaisesti takaisin. Jos se juuttuu kiinni tai ei palaudu tasaisesti, korjaa se välittömästi. Työpöydälle ei ole sallittu asettaa mitään metalliosia tai työkaluja. 13. Halkosirkkelin koeajo: Kun olet tarkastanut, että halkosirkkelin asennus on ohjeiden mukainen, kytke virransyöttö päälle ja käännä virtakytkin päälle testataksesi, ilmeneekö koneessa epätavallista melua tai käyttäytymistä. Jos näin tapahtuu, käännä kytkin pois päältä välittömästi, katkaistaksesi virransyötön moottoriin. Kytke kone irti tehonsyötöstä sen jälkeen, kun terä on pysähtynyt ja vedä pistoke ulos sekä tutki huolellisesti ongelman syy ja korjaa se. Kytkin on sähkömagneettinen ja se voi kytkeä tehonsyötön irti moottorista välittömästi. Tarkasta sillä välin moottorin mekaaninen jarrutusjärjestelmä ja tarkasta, pysähtyykö terä 10 sekunnin kuluessa käynnin jälkeen. Kun yllä olevat seikat ovat varmistettu, työnnä työpöytä eteenpäin ja suorita sahan koeajo 5 minuutin aikana sekä huomioi, että halkosirkkeli toimii normaalisti ja tasaisesti. Kytke tämän jälkeen virransyöttö pois päältä. Jos tapahtuu jotakin epätavallista, käännä kytkin pois päältä ja kytke virransyöttö irti välittömästi. Tutki syy ja korjaa vika sen jälkeen kun terä on täysin pysähtynyt. 12

13 14. Päällekytkentä ja työskentely Ota halko työskentelypöydälle kevyesti (jos halon pituus ylittää työpöydän vedä jatkoteline ulos sopivaan asentoon. Vedä mittatanko sahauspituuden mukaisesti ulos (jako on merkitty siihen) haluttuun kohtaan. Työpöydän jakokilpi voi mitata halon pituuden työpöydällä. Kytke virta päälle käynnistääksesi moottorin, pidä kahta kahvaa työpöydän takana kaksin käsin. Työnnä työpöytä eteen kevyesti ja terä leikkaa halon täysin. Jos olosuhteet ovat epätavalliset, katso kohta 5, koskien käyttöä ja tarkastuksia. Jos halko juuttuu kiinni terään, kytke tehonsyöttö pois päältä välittömästi ja ota halko irti hitaasti työkalujen avulla. 15 Käännä kytkin pois päältä työskentelyn jälkeen. Vedä pistoke irti kytkinpistorasiasta sen jälkeen kun moottori ja kone ovat pysähtyneet kytkeäksesi virtalähteen irti. 16. etsintää, katso kohta Ongelmat käsikirjan viimeisellä sivulla. EAN: Maahantuoja: Tokmanni Oy, Isolammintie 1, Mäntsälä 13

14 OSAKAAVIO 14

15 OSALUETTELO Osa Nimi tekniset tiedot määrä 1 Käynnistyskytkin 1 2 Ristipääruuvi M Ristipääruuvi M5x8 6 4 Sahan terän suojus, kokon. 1 5 Sisälaippa 1 6 Sahanterä Ø405 Ø30 3,2 mm 1 7 Ulkolaippa 1 8 Litteä aluslevy Mutteri M Suojan kansi 1 11 Irrotettava levy 1 12 Ruuvi M5x Litteä aluslevy Lukitusmutteri M Mutteri M Irrotettava suoja, vasen 1 17 Irrotettava suoja, oikea 1 18 Litteä aluslevy Lukitusmutteri M Kuusiopultti, sisä M8x Avain Kiinnitysistukka 1 23 Jousi 1 24 Jousitanko 1 25 Anturitanko 1 26 Kuusiopultti, sisä M8x Kiinnityslevy 15 2

16 Osa Nimi tekniset tiedot määrä 28 Kuusioruuvi, sisä M Lukitusmutteri M Litteä aluslevy Puoliympyräpäinen sisempi kuusioruuvi M6x Työpöydän suojalevy 1 33 Ruuvattava nuppi M Ristipääruuvi M Tukikiinnike 1 36 Kahva 2 37 Sisempi kuusioruuvi M6x Työpöytä, kokon Jatkopidin 1 40 Ketju 1 41 Mutteri M Moottorin kiinnike, kokon Muovinen tulppa (pieni) 3 44 Muovinen tulppa (iso) 2 45 Moottori 1 46 Kuusiopultti M8x Litteä aluslevy, suuri Kuusiopultti M8x Kuusiopultti M8x Ristipääruuvi M6x

17 Hiermit erklären wir: We herewith declare: EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity 公 司 全 称 Daß die nachfolgend bezeichnele Maschine aufgrund ihrer Konzipierung Und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfubrung den einschlägigen grundlegen den Sicherheits und Gesundheitsanlorderungen der EG-Richtlinien entspricht. that the following machine conforms with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Äanderung der Maschine der maschine verliert diese Erklärung ihre Gultigkeit. In case of alternation of the machine, not agreed with upon by us, this declaration will lose its validity. Bezeichnung der Maschine: Machine Description: Maschinen typ: 品 名 Product type: 型 号 Einschlägige EG-Richtlinien: EG-Maschinenrichtlinie(2006/42/EC) Applicable EC Directives: EG-Niederspannungsrichtlinie(2006/95/EC). EG-Richtlinie Elektromagnetische Vertrtraglichkeit (2004/108). EC Low Voltage Directive(2006/95/EC). EC Directive of Electromagnetic Compability (2004/108). EC the machinery Directive(2006/42/EC) Angewandte harmonisierte Normen insbesandere: EN 指 令 Standards: Datum/Herstellerumerschrift: Date/Authorized Signature: 日 期 Angaben zum Unterzeichner: Title of Signatory: 工 厂 鉴 字 敲 章 17

18 18

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

5 T KL API KO NE TURVALLISUUTESI VUOKSI. Käyttö ohje LUE JA YMMÄRRÄ OHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA LS6T-52HU. Säästä nämä ohjeet

5 T KL API KO NE TURVALLISUUTESI VUOKSI. Käyttö ohje LUE JA YMMÄRRÄ OHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA LS6T-52HU. Säästä nämä ohjeet 5 T KL API KO NE Käyttö ohje TURVALLISUUTESI VUOKSI LUE JA YMMÄRRÄ OHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA LS6T-52HU Säästä nämä ohjeet SISÄLLYS Turvallisuus & varoitukset.... 3 Käyttöolosuhteet. 5

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

HLS8T 8 TONNIN KLAPIKONE KÄYTTÖOHJE

HLS8T 8 TONNIN KLAPIKONE KÄYTTÖOHJE HLS8T 8 TONNIN KLAPIKONE KÄYTTÖOHJE 1 Sisältö: Turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Ympäristön hoito 1. Tarkoituksenmukainen käyttö 2. Käyttöturvallisuus 3. Tekniset tiedot 4. Kokoonpano 5. Toimenpiteet ennen

Lisätiedot

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS Light Bench 6.1 FI Sisältö 1. Suomi P. 3 FI Nämä käyttöohjeet ovat ainoastaan asiakasta varten. ENERGETICS ei takaa kielenkäännöksestä tai tuotteen teknisistä muunnoksista johtuvia virheitä. Copyright

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

PUUNHALKAISUKONEEN JALUSTA STATIV TILL VEDKLYV

PUUNHALKAISUKONEEN JALUSTA STATIV TILL VEDKLYV PUUNHALKAISUKONEEN JALUSTA STATIV TILL VEDKLYV Kasausohje Monteringsanvisning 1. Sovita nelikulmainen putki (A) aisassa (C) sijaitsevaan reikään (B). Placera fyrkantröret (A) i hålet (B) på axeln (C).

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

A u"ro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa

A uro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa a,,t 1(5) ERASURE RAIVAUSSAHAN TRIMMERIPAAN KAYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen ERASURE trirnmeripään käyttöönottoa. Tarkista, että leikkuuosa on asennettu ja lukittu. Katso tarkemmin kohdasta ERASU REN trimmeripään

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

XTR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024

XTR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024 TR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024 Turvallisuusohjeet * Neuvottele lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista saadaksesi harjoittelusta parhaan mahdollisen hyödyn. * Varoitus: vääränlainen/ylenpalttinen

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet UPOTETTAVA TARJOILUPATA Asennus- ja käyttöohjeet 4138930, 4138933, 4138934 ASENNUS (vain koulutetun huoltohenkilön toimesta) Tee kalusteeseen aukotus haudeosaa (1) ja käyttöpaneelia (23) varten. Katso

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO MERKKIEN SELITYKSET

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Asennus- ja käyttöohjeet Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

DYNAPAC UXAQ SAUVATÄRYTIN, JOSSA ON SISÄÄNRAKENNETTU TAAJUUDENMUUTIN KÄYTTÖOHJE&VARAOSALUETTELO UXAQ - IS - 10552-2 - FI

DYNAPAC UXAQ SAUVATÄRYTIN, JOSSA ON SISÄÄNRAKENNETTU TAAJUUDENMUUTIN KÄYTTÖOHJE&VARAOSALUETTELO UXAQ - IS - 10552-2 - FI DYNAPAC UXAQ SAUVATÄRYTIN, JOSSA ON SISÄÄNRAKENNETTU TAAJUUDENMUUTIN KÄYTTÖOHJE&VARAOSALUETTELO UXAQ - IS - 10552-2 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset.

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tiptopwinding. Kelauskone. käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä.

Tiptopwinding. Kelauskone. käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä. Tiptopwinding Kelauskone käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä. Osat Edestä Takaa 2 1 19 7 8 3 5 4 6 15 18 17 Edestä ilman suojuksia Kelausakseli 12 13 15 10 11 14 9 16 20 21 22

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas!

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas! - 1 - KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Fitness trampoliini. FIN - Käyttö- ja harjoitusohje

Fitness trampoliini. FIN - Käyttö- ja harjoitusohje Fitness trampoliini FIN - Käyttö- ja harjoitusohje Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUS: Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisriskin.

Lisätiedot