POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007"

Transkriptio

1 1 POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007

2 2 Tiivistelmä Ohjelmakausi piristi a Yritysten liikevaihdon kasvu lähes saavutti koko maan kasvuvauhdin. Kasvu on tällä vuosikymmenellä nopeutunut ssa ja hidastunut koko maassa kauteen verrattuna. Kuopion seutu kasvoi vuodessa 1,8 % ja vuodessa 5,2 %. Sisä-Savon seudulla kasvu nopeutui kolminkertaiseksi aikaisempaan verrattuna (2,0 % /5,8 %). Ylä-Savon kasvu (6,0 % / 4,8 %) säilyi korkealla noin tasolla. Myös Varkauden seudun kasvu (2,5 % / 4,3 %) on nopeutunut, mutta v liikevaihto aleni n. 2 %. Viennin kasvu lähes saavutti koko maan kasvuvauhdin Viennin kasvu on piristynyt Kuopion ja Sisä-Savon seudulla edelliseen ohjelmakauteen verrattuna ja Ylä- Savon vienti on jatkanut korkealla tasolla. Varkauden seudulla viennin kasvu on hidastunut. Toimialojen kehitys Kasvun vetureina kaudella ovat olleet koneet, kulkuneuvot, tietojenkäsittely ja muut liikeelämän palvelut sekä liikenne, mekaaninen puu ja rakentaminen. Puusepänteollisuuden liikevaihto kääntyi laskuun v Hitaan kasvun aloja ovat olleet mm. vaatetus, sähkötekniikka, kemia, kaivostoiminta, majoitus- ja ravitsemistoiminta, kemiallinen puunjalostus ja kustantaminen Väestö ja työllisyys Maakunnan muuttotappiot ovat pienentyneet vuosikymmenen vaihteesta kolmanteen osaan. Ikärakenteen vanheneminen kiihtyy ja sen seurauksena luonnollinen väestönkasvu on päättynyt 10 vuotta sitten. Työttömyys on vähentynyt koko maata ripeämmin ja työllisyysaste kasvanut nopeammin kuin koko maassa. Kuopion työpaikkakasvu lisää väestöä Kuopion ympäristökunnissa. Suhdannenäkymät Teollisuuden ja rakentamisen lähiajan suhdannenäkymät ovat keskimääräistä paremmat: odotetaan tuotannon kasvua ja kapasiteetista ja työntekijöistä on ajoittain pulaa. Myös palvelualoilla uskotaan myynnin kasvuun ja henkilökuntaa palkataan lisää. Uusi ohjelmakausi Uusi ohjelmakausi lienee viimeinen, joten mm. rakennerahastoresurssit on vaikuttavuuden lisäämiseksi kohdennettava yhteisesti valittuihin teemoihin. Ohjelmakaudella on luotava kestävät kehitystoiminnan puitteet ja tehokkaat yhteistoimintaverkostot.

3 3 Sisällysluettelo 1. ALUETALOUS POHJOIS-SAVOSSA Liikevaihto Vienti Palkkasumma Työvoimavarat ja työllisyys POHJOIS-SAVON KEHITYSKUVA Toimialojen trendit 1995 joulukuu Toimialojen muutokset 2006 ja Maakuntien vertailu , ja TEOLLISUUDEN, RAKENTAMISEN JA PALVELUIDEN SUHDANTEET EK:N MUKAAN... 31

4 keskim.vuosimuutos % 4 1. ALUETALOUS POHJOIS-SAVOSSA 1.1. Liikevaihto Liikevaihdon keskimääräinen vuosimuutos kaudella , sekä vuonna 2006, % KOKO M AA POHJOIS-SAVO KUOPION SEUTU VARKAUDEN SEUTU YLÄ-SAVON SEUTU KOILLIS-SAVON SEUTU ( tieto puuttuu) SISÄ-SAVON SEUTU Vuoden 2006 aikana koko maan yritysten liikevaihdon kasvu nopeutui huimasti 10,6 %:iin edellisen vuoden 5,5 %:sta. ssa toimivien yritysten kasvu hidastui 6,3 %:sta 5,3 %:iin. ssa liikevaihdon kasvun hidastuminen johtui Varkauden seudun kasvun jyrkästä pudotuksesta 12,3 % kasvusta vuonna 2005 viime vuoden -1,8 % laskuun. Muilla seuduilla kasvu oli parempaa kuin tällä vuosikymmenellä keskimäärin, mutta ei silti yltänyt koko maan kasvutasolle. n kasvuvauhti kiihtyi selvästi vuoden 2006 loppupuolella, kun koko maassa kasvu hidastui. Pidemmän aikavälin vuosien ja aikavälien tarkastelussa havaitaan, että on hitaasti saavuttanut koko maan liikevaihdon kasvunopeutta. ssa kasvu oli 4,7 %, koko maassa 5,6 %. Maakunnan kasvunopeuden paraneminen johtuu Kuopion seudusta, joka on lopultakin kyennyt nostamaan kasvuvauhtiaan 19-luvun loppupuolen vajaasta 2 %:sta reiluun 5 %:iin vuosina Viime vuosina kasvuvauhti on parantunut huomattavasti myös pienellä Sisä-Savon alueella ja teollisuudessa merkittävällä Varkauden seudulla, lukuun ottamatta vuosia 2003 ja Ylä- Savossa kasvuvauhti on koko seurannan ajan ollut lähellä koko maan tasoa, lukuun ottamatta viime vuotta. Vuonna 2006 nopeinta kasvu oli Sisä-Savossa (7,7 %) ja Kuopion seudulla (6,9 %). Näiden seutujen kasvu on ollut maakunnassa nopeinta 2000 luvulla. Ylä-Savo ylsi sinänsä hyvään 5,5 %:n kasvuun, mutta Varkauden seudulla liikevaihto laski -1,8 % edellisestä vuodesta. Sisä-Savossa liikevaihdon kasvu nousi viime vuonna 7,7 %:iin, mikä ylittää vuosien keskimääräisen 5,8 %:in tason. Kasvun kiihtyminen perustuu elintarviketeollisuuden, kaupan, liike-elämän palveluiden ja rakentamisen menestykselle. Elintarviketeollisuuden liikevaihto kasvoi keskimäärän vuosittain 6 %, mutta viime vuonna kasvu kiihtyi 18 %:iin. Metalliteollisuus kasvoi vuosina keskimäärin 12 % ja viime vuonna 2 %. Puuteollisuus kasvoi vuosittain 5 % ja viime vuonna 2 %:n luokkaa. Kaupassa ei ollut kasvua lainkaan (v oli 5 %) ja liikenteen kasvu oli viime vuonna vain 1 %. Kuopion seudun yritysten liikevaihdon kasvu on 2000-luvulla kiihtynyt yli kaksi kertaa nopeammaksi kuin 19-luvun loppupuolella. Kuopion seutu on vuosina päässyt koko maan kasvutasolle (maa 5,6 %, seutu 5,2 %). Vuonna 2006 liikevaihto kasvoi Kuopion seudul-

5 5 la vuosikymmenen toiseksi nopeita vauhtia 6,9 %, mutta koko maa kiihdytti lähes ennätykselliseen 10,6 %:n kasvuun. Hyvän kasvutason saavuttaminen Kuopion seudulla perustuu moniin toimialoihin, seudun historia huomioiden ehkä yllättäen etupäässä teollisiin aloihin. Aktivoituneen elinkeinopolitiikan ja yritystoiminnan tulokset alkavat nyt näkyä myös aluetilastoissa. Kuopiossa tapahtui 19-luvulla teollinen rakennemuutos, kun vanha puunjalostus-, elintarvike- ja vaatetusteollisuus supistui voimakkaasti. Liikevaihto on kasvanut nopeasti vuodesta 2003 lähtien metalli- ja koneteollisuudessa ja vuodesta 2004 lähtien kulkuneuvojen (veneiden), kartongin ja kemian tuotteiden valmistuksessa. Myös sähköteknisten tuotteiden tuotantotaso kohosi huomattavasti vuonna Tietojenkäsittelyn aikaisempi pitkä ja nopea kasvukausi päättyi 2001, mutta kasvu parani taas Mekaanisen puunjalostuksen kasvu pysähtyi vuoden 2003 jälkeen. Sen liikevaihto supistui -7,2 % vuonna 2005 ja -6,7 % viime vuonna. Puusepänteollisuuden tuotantoa on lopetettu ja siirretty alueelta pois, eikä uusia laajennusinvestointeja viime aikoina ole tehty. Viime vuonna nopeimmin liikevaihtoaan lisäsivät kulkuvälineet 22 % (13 % vuosina ), kartonki ja kustantaminen 19 % (5 %), koneet ja laitteet 18 % (13 %), metallituotteet 9 % (10 %), elintarvikkeet 8 % (4 %), sähkötekniikka 7 % (5 %) ja liikenne 7 % (5 %). Hitaampaa kasvu oli mekaanisessa puunjalostuksessa -7 % (-0,2 %), vaatetuksessa -3 % (-3 %), majoituksessa ja ravitsemuksessa (2 %), tietojenkäsittelyssä 2 % (2 %), rakentamisessa 3 % (4 %), yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa 5 % (8 %), kaupassa 5% (5 %), kemianteollisuudessa 5 % (2 %) ja liike-elämän palveluissa 6 % (9 %). Ylä-Savon yritysten liikevaihto kasvoi maakunnassa nopeimmin 19-luvulla ja samalla tasolla koko maan kanssa luvulla hyvä kasvuvauhti on jatkunut, mutta hiipuen hivenen koko maata, Sisä-Savoa ja Kuopion seutua hitaammaksi. Vuosina yritysten liikevaihto kasvoi Ylä-Savossa 4,8 % ja viime vuonna 5,5 %. Hyvä liikevaihdon kasvu on perustunut puu- ja metalliteollisuuden menestykseen ja vilkkaaseen rakentamiseen. Viime vuonna jatkui hyvä kasvuvauhti koneiden ja kulkuneuvojen (tol 29 ja 34-35) valmistuksessa 10 % (v %), metallituoteteollisuudessa 8 % (8 %) ja varsinkin sahoilla 18 % (4 %). Sen sijaan jalostettujen puutuotteiden kasvu pysähtyi (0,4 %), kun alan kasvu oli 11 % vuodessa. Taustalla on mm. puusepänteollisuuden alihankinnan ostojen siirtoja ulkomaille sekä sahatuotteiden kysynnän kasvu ja puun saatavuuden heikkeneminen, mitkä ovat rajoittaneet laajennusinvestointeja puunjalostuksessa. Rakentamisen liikevaihto kasvoi 12 % (6 %) ja liikenteen 5 % (5 %). Hitaampaa vuonna 2006 kasvu oli vaatetusteollisuudessa -6 % (v keskim. -1 %), majoituksessa ja ravitsemuksessa -1 % (2 %), liikeelämän palveluissa 0 % (8 %), kaupassa 1 % (2 %), sähkötekniikassa ja ohjelmistoissa 4 % (11 %) ja elintarvikkeissa 4 % (2 %). Varkauden seudulla yritysten huipputason liikevaihdon kasvut ja jyrkät laskut vaihtelevat voimakattiloiden viennin suurten kertatoimitusten kirjautumisen mukaan. Sellulaitteiden viennissä vuotuiset vaihtelut ovat hiukan pienempiä. Tämän lisäksi liikevaihdon ja viennin vaihteluja aiheuttavat paperin ja metallituotteiden hintatasot. Näistä syistä yhden vuoden muutosten perusteella ei kannata tehdä liioiteltuja päätelmiä. Lisäksi osa monikansallisesta yritystoiminnasta ei tilitä koko liikevaihtoaan ja vientiään Suomeen. Metsäteollisuus (538 M v.2006) sekä metallisähkötekninen teollisuus vuorottelevat liikevaihdoltaan suurimpina aloina. Viime vuonna metallituotteiden liikevaihto oli 135 M, koneiden 217 M ja ict:n 133 M. Kaupan liikevaihto oli 3 M. Vuoden 2007 aikana suuri osa sähkötekniikan ja ohjelmistojen liikevaihdosta siirtyy Kuopion seudulle. Varkauden seudun yritysten liikevaihdon keskimääräinen kasvuvauhti on 2000 luvulla ollut 19-luvun loppupuolta parempi. Vuosina kasvua oli 4,3 %, mutta viime vuonna liikevaihto laski -1,8 %. Vuoden 2006 aikana koneiden ja laitteiden (sekä kulkuneuvovalmistuksen) liikevaihto kasvoi 32

6 keskim.vuosimuutos % 6 % (14 % keskimäärin vuodessa v ). Kasvua oli myös edellisenä vuonna 31 %. Puuteollisuuden liikevaihto yltyi viime vuonna 18 % kasvuun, kun paperiteollisuuden lakon ja työsulun vuoksi 2005 liikevaihto supistui -9 %. V vuosikasvu oli 2,5 %. Liikenteen liikevaihdon kasvu oli 7 % (2 %) ja rakentamisen 6 % (7 %). Ict-alan liikevaihto kasvoi 2 % (-1 %) neljän perättäisen supistumisen vuoden jälkeen. Liike-elämän palvelut kasvoivat 4 % (4 %), kauppa 3 % (4 %) sekä hotelli- ja ravitsemispalvelut 3 % (2 %). Varkauden seudun yritysten koko liikevaihdon lasku viime vuonna johtuu metallituoteteollisuuden -45 % liikevaihdon vähenemistä. Tämä johtuu suurten toimitusten ajoituksesta. Koillis-Savosta ei ole vertailutietoja vuodelta Vienti Viennin keskimääräinen vuosimuutos kaudella ja sekä vuonna 2006, % KOKO M AA POHJOIS-SAVO KUOPION SEUTU VARKAUDEN SEUTU YLÄ-SAVON SEUTU KOILLIS-SAVON SEUTU ( tieto puuttuu) SISÄ-SAVON SEUTU 19-luvun lopulla viennin kasvuvauhti oli ssa lähes puolta hitaampaa kuin koko maassa. Tämä johtui Kuopion seudun vaatimattomasta viennin kehityksestä. Myös maakunnan vientialueen Varkauden vienti kasvoi koko maata hitaammin. Vuosina n viennin kasvuero koko maahan kuroutui melkein kiinni, kasvu koko maassa oli 6 % ja maakunnassa 5 %. n suhteellisen aseman paraneminen johtui koko maan viennin kasvun hidastumisesta ja Kuopion seudun viennin kasvun (5,1 %) paranemisesta aikaisempaa aikaan verrattuna. Ylä-Savossa vienti (10,2 %) on sujunut edelleen hyvin ja Sisä-Savossa kiihtynyt (12,0 %). Varkauden seudulla viennin kasvu (1,9 %) on tällä vuosikymmenellä ollut aikaisempaa hitaampaa. Koillis-Savosta ei ole viime vuosilta tilastotietoja. Sisä-Savon vienti on kasvanut 2000-luvulla keskimäärin 12 % vuodessa. Viime vuonna viennin kasvu kiihtyi 16 %, vähän hitaamman kasvuvuoden 2005 jälkeen. Hyvä menestys perustuu mekaanisen puunjalostuksen vientiin. Ylä-Savossa on ollut hyvä vientimenestys, viennin vuosikasvu oli 10,2 %. Viime vuonna kasvua oli 17 %. Vain vuosina 1999 ja viennin kasvu on pysähtynyt. Vientiä vuonna 2006 ovat lisänneet metallituotteet 72 % (v keskim. vuodessa 13 %), koneet ja kulkuneuvot 14 % (14 %) ja sahatuotteet 32 % (5 %). Puusepäntuotteiden vienti on vähentynyt vuosina 2002 ja Vuonna 2006 niiden vienti väheni -10 % ja kaudella kasvoi 1 %. Puusepäntuotteiden vienti on arvoltaan taantunut vuoden 2000 tasolle. Ylivoimaisesti suurimpia

7 Vienti % liikevaihdosta 7 vientialoja ovat koneet ja kulkuneuvot (164 M v. 2006) ja sahatavara (88 M ). Kuopion seudulla vienti on kasvanut keskimäärin vuodessa 5,1 %. Vaikka viennin kasvu on koko maata hitaampaa, on kehitys ollut parempaa kuin 19-luvulla. Vuosina vienti väheni noin 6 % vuodessa. Viime vuonna kasvua oli 14 %. Viennin arvosta 54 % koostuu koneista (n. M ) ja kulkuneuvoista (n. 30 M ), kartongista (103 M ) ja kemian tuotteista (88 M ). Merkittävä vientiala on myös elintarvikkeet, joiden arvo ei näy käytössä olevista tilastoista. Viime vuonna koneiden ja kulkuneuvojen vienti kasvoi 28 % (v keskim. vuodessa 17 %) ja kartongin 25 % (5 %). Kemian tuotteiden vienti väheni -3 % (2 %). Viennin rakennetta on muuttanut puutuotteiden viennin nopea väheneminen 2001 lähtien ja kartongin viennin vuosien vähentymisen kääntyminen vuodesta 2004 lähtien nopeaan kasvuun. Puutuotteiden vienti on vähentynyt vuodesta 2000 lähtien keskimäärin -5 % vuodessa, viime vuonna viennin arvo laski -13 %. Varkauden seudulla viennin arvon vuotuiset vaihtelut ovat suuria, mutta useamman vuoden trendin perusteella viennin kasvu on tällä vuosikymmenellä hidastunut 19-luvusta. Vuosina viennin arvon kasvu oli 1,9 %. Tämän vuosikymmenen vuosimuutokset olivat 12 %, 0 %, 0 %, -6 %, 5 %, 26 % (v.2005) ja -19 % (v.2006). Vuodelle 2005 ajoittui metalliteollisuudessa suuria kattilatoimituksia, jotka näkyivät liikevaihdon ja viennin kasvuna. Viime vuonna suunniteltiin ja valmistettiin tehtyjä kauppoja, jotka tuloutuvat myöhemmin. Vientitoimitusten ajoittumisen ja paperin hintojen vaihtelujen mukaan metalliteollisuus ja puu- ja paperiteollisuus ovat vaihdelleet Varkauden seudun suurimpina vientialoina. Metsäteollisuudessa vuosina viennin arvo laski, erityisen jyrkästi työtaisteluvuotena Viime vuonna alan viennin arvo kasvoi 24 % (v keskim vuosimuutos -0,6 %). Metallituoteteollisuudessa (mm. voimakattilat) viennin arvo on kasvanut nopeasti lukuun ottamatta vuosia 2002 ja 2006, jolloin viennin arvo pieneni -65 %. Vuonna 2005 kasvua oli 67 % ja v vuositasolla 6 %. Koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa (mm. selluteollisuuden laitteistot) vienti laski vuosina , mutta kasvoi nopeasti 2005 (68 %) ja 2006 (27 %). V vuosikasvu oli 13 %. Ict-alan viennin arvon kehitys on tällä vuosikymmenellä ollut vaisua, -9 %/v kaudella Suuri osa vientitoimituksista kirjautuvat Suomeen vain konsernien sisäisen laskutuksen arvosta. Viennin osuus liikevaihdosta v KOKO MAA A-X: Kaikki: KUOPION SEUTU VARKAUDEN SEUTU YLÄ-SAVON SEUTU KOILLIS- SISÄ-SAVON SAVON SEUTU SEUTU (tiedot v ) Kaikkien yritysten liikevaihdosta viennin osuus on ssa on kohonnut samalle tasolle koko maan kanssa, vähän ylikin. Viennin osuus on kasvanut useita vuosia Ylä-Savossa ja Sisä- Savossa. Kuopion seudulla viennin osuus on pitkään ollut alhainen, mutta parin viime vuoden aikana on merkkejä viennin osuuden kasvusta. Varkauden seudulla viennin osuus on korkea ja

8 keskim. vuosimuutos % 8 se kasvoi nopeasti 19-luvulla, mutta on sen jälkeen hiukan laskenut mm. metsäteollisuuden ja ict-alan vaisun vientikasvun johdosta Palkkasumma 6 Palkkasumman keskimääräinen vuosimuutos kaudella ja sekä vuonna 2006, % KOKO M AA POHJOIS- SAVO KUOPION SEUTU VARKAUDEN SEUTU YLÄ-SAVON SEUTU KOILLIS- SAVON SEUTU ( tieto puuttuu) SISÄ-SAVON SEUTU Vuosina palkkasumma kasvoi ssa 4,5 % ja koko maassa 4,8 %. Palkkasumman kasvu on hidastunut niin koko maassa kuin maakunnassakin, mikä johtuu työllisyyden kasvusta palvelualoilla, joilla keskimääräinen palkkataso ja työtuntimäärä kuukaudessa ovat teollisuutta alhaisempia. Viime vuonna kasvu oli maakunnassa 4,3 % ja koko maassa 4,5 %. Jaksolla palkkasumma kasvoi Kuopion seudulla keskimäärin vuodessa 5,1 %, Sisä- Savossa 4,5 %, Ylä-Savossa 4,4 % ja Varkauden seudulla 3,6 %. Koillis-Savosta ei ole tilastotietoja. Tämän vuosikymmenen aikana palkkasumman kasvu on kiihtynyt Kuopion seudulla. Työpaikkojen lisääntyminen on seudulla ollut keskimääräistä nopeampaa ja työllisyys on kasvanut erityisesti palveluissa ja muutamilla teollisuuden aloilla, vaikka koko teollisuuden palkkasumman kasvu on ollut hidasta. Myös Sisä-Savossa kehitys on ollut 19-lukua parempaa koko yritystoiminnan kehittymisen ansiosta. Varkauden seudulla palkkasumman kasvu on hidastunut selvästi teollisuuden aikaisempaa pienemmän palkkasummakasvun vuoksi. Viime vuonna kasvua palkkasummassa oli Ylä- Savossa 5,1 %, Kuopion seudulla 4,2 %, Varkauden seudulla 4,2 % ja Sisä-Savossa 3,4 %. Kuopion seudulla suurimpia palkanmaksajia ovat palvelut. Terveys- ja sosiaalipalveluissa (yksityiset ja julkiset) palkkasumma on 524 M, liike-elämän palveluissa 157 M, kaupassa M, ravitsemis- ja hotellialalla 33 M ja tietojenkäsittelyssä 30 M. Rakentamisen palkkasumma on 104 M ja liikenteessä 76 M. Teollisuuden koko palkkasumma on 146 M, josta kemianteollisuudessa 27 M, koneteollisuudessa 25 M, mekaanisessa puuteollisuudessa 22 M, kartonkiteollisuudessa, kustantamisessa ja painamisessa 22 M, elintarviketeollisuudessa 18 M, metallituoteteollisuudessa 11 M, vaatetusalalla 10 M, kulkuneuvojen valmistuksessa 8 M ja sähkötekniikassa 5 M. Kuopion seudun palkkakumman hyvä kehitys perustuu kone- ja laitevalmistuksen kasvuun (13 % v ja 11 % vuodessa vuosina ), metallituoteteollisuuteen (2 % ja 10 %), kulkuneuvojen valmistukseen (lähinnä veneitä, 26 % ja 5 %), tietojenkäsittelyyn (9 % ja 8 %), liike-elämän palveluihin (8 % ja 8 %) ja sähkötekniikkaan (5 % ja 7 %). Vilkastunut talouskasvu ovat nopeuttaneet myös rakentamisen kasvua

9 9 (6 % ja 7 %) sekä kauppaa (6 % ja 5 %). Terveys- ja sosiaalipalveluissa palkkasumma kasvoi viime vuonna 4 % ja v keskimäärin 6 %/v. Majoitus- ja ravitsemisalan kasvu oli 3 %. Koko teollisuudessa palkkasumma kasvoi Kuopion seudulla tällä vuosikymmenellä 2 %, mutta viime vuonna laski -1 %. Teollisuuden hidas palkkasumman kokonaiskasvu johtuu heikosta kehityksestä elintarviketeollisuudessa (-8 % v.2006 ja 0,5 % vuodessa ), vaatetusteollisuudessa (5 % ja -3 %), puuteollisuudessa (- 17 % ja -3 %), kartonkiteollisuudessa (-3 % ja 1 %) ja kemian teollisuudessa (2 % ja 2 %). Sisä-Savossa palkkasumman kasvu on parantunut, vaikka vuosina 1998, 2000 ja 2004 palkkasumma laski metalliteollisuudessa putki-, säiliö- ja aterinvalmistuksen supistusten vuoksi. Palkkasumma on kasvanut rakentamisessa (10 % v ja 14 % vuodessa ja), majoitus- ja ravitsemisalalla (22 % ja 7 %), liikeelämän palveluissa (6 % ja 5 %), koko teollisuudessa (-0,3 % ja 5 %), metalliteollisuudessa (9 % ja 4 %) ja kaupassa (4 % ja 5 %). Ilmeisesti puuteollisuusessa kasvu on ollut koko teollisuutta nopeampaa, lukuun ottamatta vuotta Ylä-Savossa metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuus on yritystoiminnan suurin palkanmaksaja (56 M ), seuraavana kauppa (40 M ), puuteollisuus (32 M ), liikenne (28 M ), liike-elämän palvelut (25 M ), rakentaminen (23 M ) ja elintarviketeollisuus (20 M ). Ylä-Savossa kaikkien muiden alojen palkkasumman kehitys on ollut myönteistä lukuun ottamatta pientä vaatetusvalmistusta (-4 % v ja -1 % vuodessa ja) ja elintarviketta (3 % ja 3 %). Nopeinta kasvu on ollut pienellä sähkötekniikan ja ohjelmistojen alalla (10 % ja 12 %) sekä liike-elämän palveluissa (10 % ja 8 %). (14 % ja 8 %) ja kauppa (6 % ja 4 %) ovat peesanneet elinkeinoelämän kasvussa. Hivenen vaatimattomampaa kasvu oli ravitsemuksessa (3 % ja 4 %) ja liikenteessä (3 % ja 4 %). Varkauden seudulla sellu- ja paperiteollisuus maksaa palkkoja 51 M, metallituotteet 43 M ja koneiden valmistus 28 M, ict-ala 34 M, liikeelämän palvelut 26 M, kauppa 26 M, rakentaminen 24 M, liikenne 16 M ja mekaaninen puunjalostus 12 M. Seudun palkkasumman kasvu hidastui 19- luvun lopun 5 % kasvusta 3,6 % kasvuun vuosina Suurin yksittäinen syy on sellu- ja paperiteollisuuden palkkasumman lasku, mikä vuoksi koko metsäteollisuuden kasvu vuosina oli vain 0,6 %. Viime vuonna kasvua oli 4 %. Metsäteollisuuteen kuuluva mekaaninen puunjalostus lisäsi palkkasummaansa samoina kausina 5 % ja 6 %. Myös ict-alalla palkkasumman kasvu on hidastunut, tällä vuosikymmenellä kasvu oli 3 %. Vuosina palkkasumma pieneni, mutta kasvoi viime vuonna 7 %. Lisäksi majoitus- ja ravitsemisalalla kasvu oli vaatimatonta 1 % ja 4 %. Mekaanisen puunjalostuksen ohella palkkasumma kasvoi hyvin metallituote- ja koneteollisuudessa 8 % viime vuonna ja 5 % vuosittain Konevalmistuksessa kasvu oli vähän tätä nopeampaa ja metallituotteissa vajaan prosenttiyksikön hitaampaa. Metallituotteissa palkkasumman vuotuiset kasvut ja laskut ovat jyrkempiä, kuin vakaammassa koneteollisuudessa. Rakentamisessa palkkasumma on kasvanut 10 % ja 7 %, liikenteessä 4 % ja 6 %, liike-elämän palveluissa 4 % ja 6 % sekä kaupassa 5 %. Jalostetuissa puutuotteissa palkkasumma kasvoi hyvin, 8 % vuosikasvu , mutta viime vuonna kasvu hidastui 2 %:iin. Sahauksessa kehitys oli päinvastainen, 10 % viime vuonna, kun vuosikasvu oli 4 %. Kone- ja kulkuvälinevalmistuksessa palkkasumman kasvu on kiihtynyt (6 % ja 4 %), mutta metallituoteteollisuudessa hidastunut (2 % ja 6 %). Rakentaminen

10 Bkt:n, alue-bkt:n, liikevaihdon ja palkkasumman vuosikasvut Maan bkt:n volyymin muutos % 1) 3,9 3,7 6,1 5,2 3,9 5,0 2,6 1,6 1,8 3,7 2,9* 5,5* Maan aluetilinpidon arvonl. muutos % 2) 4,0 6,2 5,0 4,1 5,7 2,9 1,3 0,9 3,5 n aluetilinpidon muutos % 2) 2,0-6,4-4,1-1,2 5,9 2,5 2,4 3,7 2,2 0,3 1,6 2,4-0,4 1,7 0,3 Maan liikevaihdon muutos % 3) 3,8 9,5 7,6 5,1 11,1 3,2 1,2 2,6 5,7 5,5 10,6 PS:n liikevaihdon muutos % 3) v2006 liikevaihto 9,0 Mrd -0,1 8,5 5,5 3,0 6,7 4,7 2,6 2,5 5,2 6,3 5,3 Kuopion seudun liikev. muutos % 3) v2006 liikevaihto 4,3 Mrd -1,3 6,6 3,8-2,5 5,0 7,3 3,6 3,1 6,3 3,9 6,9 Varkauden seudun liikev. muutos % 3) v2006 liikevaihto 1,7 Mrd -0,5 13,8 8,3-9,7 10,8 6,5 2,4-3,3 3,9 12,3-1,8 Ylä-Savon liikev. muutos % 3) v2006 liikevaihto 2,1 Mrd 3,5 10,6 9,0 1,1 8,4 1,4 3,0 6,2 3,2 6,1 5,5 Koillils-Savon liikev. muutos % 3) v2006 liikevaihto (ei tietoa) -1,4 4,3 5,5 3,5 8,8 3,4 0,7 2,9 2,5 Sisä-Savon liikev. muutos % 3) v2006 liikevaihto 0,3 Mrd -0,1 5,2-1,7 5,4 9,6 1,9 5,7 5,7 6,4 3,6 7,7 Maan vienti muuto % 3) v2006 vienti 63174,8 M 4,6 18,2 12,7 6,6 21,1-0,2-2,0-3,0 6,9 4,2 17,3 PS:n vienti muutos % 3) v2006 vienti 1721,9 M 3,9 15,0 16,1-6,8 17,4 1,6-0,2-2,2 5,9 15,0-0,7 Kuopion seudun vienti muutos % 3) v2006 vienti 552,6 M -8,6 11,6 12,6-11,5 16,5 6,0-6,5-5,7 9,3 4,9 13,6 Varkauden seudun vienti muutos % 3) v2006 vienti 647,9 M 6,8 18,6 26,4-21,1 11,8 0,1 0,1-5,9 5,0 26,1-18,6 Ylä-Savon vienti muutos % 3) v2006 vienti 366,3 M 22,6 17,2 14,3-2,1 37,1-2,7-3,5 13,1 6,8 8,9 16,6 Koillis-Savon vienti muutos % 3) v2006 vienti (tieto puuttuu) 8,9 0,5-0,7 9,0 17,2-1,6 7,5-3,7 0,0 Sisä-Savon vienti muutos % 3) v2006 vienti 56,8 M 21,3-9,7-9,8 22,7 22,0 6,0 10,6 12,0 15,6 3,0 16,1 Maan palkkasumman muutos % 3) v2006 palkkasumma 38746,8 M 5,5 5,0 6,8 4,6 6,5 6,9 3,2 3,4 4,5 4,5 4,5 PS:n palakkasumman muutos % 3) v2006 palkkasumma 2337,6 ME 6,3 5,6 5,5 4,4 5,0 5,0 3,9 4,5 4,5 4,1 4,3 Kuopion seudun palkkasumman muutos % 3) v2006 palkkasumma 1278,1 M 4,8 4,5 4,7 3,6 6,2 6,2 4,0 5,6 4,9 4,7 4,2 Varkauden seudun palkkasumman muutos % 3) v2006 palkkasumma 372,8 ME -1,7 12,4 7,3 2,7 5,5 5,1 2,4 3,2 3,2 1,5 4,2 Ylä-Savon palkkasumman muutos % 3) v2006 palkkasumma 461,0 M 3,9 5,3 7,0 4,3 2,4 5,1 4,6 3,8 4,1 6,0 5,1 Koillis-Savon palkkasumman muutos % 39 v2006 palkkasumma (tieto puuttuu) 1,8 4,2 7,4 2,6 6,5 4,1 3,9 4,7 2,3 Sisä-Savon palkkasumman muutos % 39 v2006 palkkasumma,4 M 2,8 3,0 2,1 2,9 2,8 3,7 6,7 4,1 7,1 3,9 3,4 1) Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito, reaalimuutos 2) Tilastokeskus aluetilinpito, arvonlisäys, reaalimuutos 3) Tilastokeskus, liiketoiminnan kuukausikuvaaja, alv-velvollinen liiketoiminta, nimellishintaan Koillis-Savon tiedot vuosilta 2005 ja 2006 puuttuvat

11 Työvoimavarat ja työllisyys n vuonna 2001 alkanut muuttotappion supistuminen on jatkunut. Tosin vuonna 2005 tappio taas kasvoi, mutta keskimääri viime vuosina väestökato on ollut vain neljäsosa 19-luvun lopun tasosta. Kuitenkaan maakuntaan ei vielä ole muodostunut selkeää kasvukeskusta, koska Kuopion hyvä työllisyyskasvu leviää asumisen myötä laajalle alueelle ympäristökuntiin. Eniten muuttovoittoa saa Kuopion työssäkäyntialueeseen kuuluva Siilinjärvi, jonka omakotialueet ovat vetäneet muuttajia. Työttömyys alenee Vuoden 2006 työllisyyden koheneminen jatkui yhtä myönteisesti kuin vuotta aikaisemmin. Työllisten määrä kasvoi ssa vajaalla puolella prosentilla vuodesta 2005 ja työllisyysaste nousi vuositasolla 0,5 prosenttiyksikköä 63,8 prosenttiin koko maan vastaavat luvut olivat 0,9 ja 68,9 %. Työttömien määrä väheni maan keskitason vauhtia. Kolmen viimeisen vuoden aikana työttömyysasteen lasku on kiihtynyt. Viime vuonna työttömiä oli 11,6 % työvoimasta Työministeriön työnhakijatilaston mukaan. Erityisen voimakkaasti työttömyys on vähentynyt alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä ja lisääntynyt ainoastaan ikääntyneimpien joukossa. Työttömyyden alenemisen perusteella tarkasteltuna korkeasuhdanne saavutti huipputasonsa syksyllä Vuoden 2007 kehitys näyttää seuraavan valtakunnallista trendiä, tosin 1-2 prosenttiyksikköä hitaammalla vauhdilla, mikä johtuu eteläisen Suomen voimakkaammasta työvoiman kysynnästä. Rakenteellinen työttömyys on osoittautumassa odotetun sitkeäksi ja sen purkamiseen vaaditaan uudelleen koulutusta, jolloin huonosti työllistäville aloille kouluttautuneet saadaan ohjattua työllistäville aloille. Työttömistä työnhakijoista yli puolet edusti viime vuonna ammatteja, joista oli hyvin vähän tai ei lainkaan kysyntää työmarkkinoilla mm. ammattitaidottomat, toimistotyöntekijät, elektroniikka- ja tietotekniikka-asentajat, ompelijat. Osuus oli suurin Sisä- Savossa (66 %) ja pienin Kuopion seutukunnalla (52 %). Työvoimapalvelujen ohella eläkkeelle siirtyminen on alkanut vähentää pitkittynyttä työttömyyttä. Ikäryhmittäin tarkasteltuna työttömien määrä on kasvanut ainoastaan yli -vuotiaiden joukossa. Yli 55-vuotiaiden työllisyysaste (47,5 %) on noussut 2000-luvulla lähes 15 prosenttiyksikköä ja on jo ylittänyt selvästi 19-luvun lopun tason. Alle 40-vuotiaiden osalta ollaan sen sijaan vielä kaukana 15 vuoden takaisista lukemista. Hyvän kysynnän vastapainona alueella oli muutamia isompia irtisanomisia, jotka liittyivät lähinnä laajempiin tuotantojen uudelleen organisointeihin. Toisaalta laajoja irtisanomisia on ollut moniin lähialueisiin verrattuna varsin vähän, johtuen pääasiassa elektroniikkateollisuuden pienestä roolista ssa. Yt-neuvotteluja käytiin viime vuonna lähinnä prosessi-, puunjalostus-, teollisuusautomaatio-, elintarvike-, matkatoimisto-, majoitus- ja ravitsemus- sekä it-aloilla, tietoliikenteen ja tietotekniikan sektoreilla. Kaikkiaan yt-neuvottelujen piirissä arvioitiin vuoden mittaan olleen noin 0 henkilöä, joista irtisanotuiksi joutui noin 0 henkilöä. Irtisanomiset ovat kohdistuneet monilla aloilla suurelta osin 40-luvulla syntyneisiin. Akuutit uhkat suuremmista irtisanomisista alueella ovat joko toteutuneet tai siirtyneet eteenpäin uusien investointien avulla. Työllisyyden koheneminen jatkuu Lähivuosina työllisyyden odotetaan edelleen paranevan, mutta vauhti hidastunee. Epätyypillisten työsuhteiden osuus on pysynyt suunnilleen ennallaan runsas neljännes työsuhteista - lähes kymmenen vuotta. Osuus on lähellä maan keskitasoa. Myös vuokratyön tekemisen voimakas nousu on tasoittunut. Avoimien markkinoiden kysyntä näyttää pysyvän hyvällä tasolla etenkin metalli- ja palvelualoilla, hoitotyössä ja rakennusalalla. Henkilöstöpalveluyritykset ja yhteyspalvelukeskukset tarjosivat uusia työpaikkoja merkittävästi parin viime vuoden aikana, mutta varsinkin puhelinpalvelujen ala on kääntynyt laskusuuntaan. Suurempia työpaikkalisäyksiä on tulossa palvelujen, kaupan ja logistiikan piiriin Kuopion

12 12 ympäristössä sekä mahdollisesti myös uusia teollisia työpaikkoja eteläisen Kuopion yritysalueille. Ylä- Savon metalli- ja ajoneuvoteollisuuden ohella merkittäviä työpaikkalisäyksiä tuo toteutuessaan maakuntien rajalla sijaitseva Talvivaaran nikkelikaivos, jonka vaikutukset ulottuvat varsinaisen kaivostoiminnan ja rakentamisaikaisen työvoiman tarpeen lisäksi mm. kuljetusalalle sekä mahdollisesti kemian teollisuuden puolella. Rekrytointi jo vaikeutunut Vuoden mittaan rekrytointiajat pitenivät ja kohtaanto-ongelmat lisääntyivät. Työvoimapulasta on jo merkkejä yksittäisillä ammattialoilla. Viime vuoden työpaikoista runsas kolmannes oli sellaisia, joissa vaadittua ammattia edusti ainoastaan yksi tai ei yhtään työtöntä työnhakija seutukunnalla tyypillisiä olivat puhelinmyyjien, myyntiedustajien, sairaanhoitajien ja lääkärien työpaikat.. Pahimpia rekrytointiongelmat ovat metalliteollisuudessa ja rakentamisessa, myös näiden alojen työnjohdossa ja esimiestehtävissä. Rekrytointiongelmat lisääntyivät selvästi yhdistelmäajoneuvonkuljettajien sekä metsä- ja monitoimikoneenkuljettajien osalta. Myyntiedustus- ja puhelinmyynnin osalta rekrytointiongelmat lievenivät huomattavasti Ylä-Savoa lukuun ottamatta, mikä johtuu pääasiassa monien yhteyspalvelukeskusten lopettamisista. Myös hoitoalalla rekrytointiongelmien määrä oli hieman laskussa. Metallialalla hyvän suhdannetilanteen ja vilkkaan yritystoiminnan vuoksi työvoiman saatavuusongelmia ainakin hetkellisesti on odotettavissa Iisalmen ja Kuopion ympäristössä. Rakennusalalla työmarkkinat jatkunevat tiukkana Kuopiossa mm. Saaristokaupungin rakentamiseen ja asuntomessuihin (2010) saakka. Jos jatkaa nopean kasvun uralla, saavutetaan täystyöllisyyden tason työttömyys vuosien 2010 ja 2015 välisenä aikana. Hitaan kasvun vaihtoehdossa työttömyys laskee tälle tasolle vuoden 2015 jälkeen. Toisenlaisia työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia on muodostumassa aloille, joilla työvoiman kysyntä on heikkoa, mutta uutta, koulutettua työvoimareserviä kasaantuu lisää. Esimerkiksi toimistotyöntekijöiden työttömyysaste on noussut 2000-luvulla jo yli 20 prosentin. Työttömyysaste on ollut nousussa myös. mainos- ja markkinointialalla sekä atk-alalla. Teollisuudessa tilanne on kahtiajakautunut: metalli- ja puuala työllistävät hyvin, kun taas työttömyys on nousussa tevanake-, elintarvike- ja massa- sekä paperityön ammateissa. Selvästi kaikkein korkein ammattialakohtainen työttömyysaste (33 %) oli viime vuonna tekstiili- ja ompelualalla. Syrjäiset kunnat Muutaman vuoden sisällä työvoiman riittävyys kasvaa todelliseksi ongelmaksi pienissä n kunnissa, joissa uutta työvoimaa ei juuri tule työmarkkinoille. Eläköitymisen vuoksi syrjäisempien kuntien työvoimavarat ja taloudellisen kasvun mahdollisuudet vähenevät. Syrjäisempien alueiden tulevaisuusnäkymiä heikentää erityisesti nuorten lisääntyvä poismuutto. Muuttotappion ja ikääntymisen vaikutuksia korostaa alhainen syntyvyys. Nuorten aikuisten määrän väheneminen alkaa näkyä työmarkkinoilla näillä alueilla. Muuttotappion seurauksena väestön ikä- ja koulutusrakenne vinoutuu entisestään, jolloin kysyntä ja tarjonta kohtaavat yhä harvemmin. Ikääntymisen vaikutukset näkyvätkin eri tavoin Kuopion seudulla ja muualla maakunnassa. Muuttoliike vinouttaa maaseudun työvoiman rakennetta korkeampiin koulutuksiin hakeutuvien nuorten muuttaessa pois ja vaikeuttaa työvoiman korvaamista erityisesti naisvaltaisilla aloilla. Toisaalta pendelöinti kaupungista maaseudulle päin ei ole riittävässä määrin lisääntynyt. Kuntien vetovoiman säilyttäminen riittävänä on ainoa mahdollisuus saada tulevaisuudessa myös syrjäisemmille alueilla korkeammin koulutettujen ammattien osaajia. Samalla työllisyysasteiden erot muodostavat repeämiä maakunnan kehittyvien kuntien ja reuna-alueiden välille. Pidemmällä ajanjaksolla eläkkeelle siirtyminen lisääntyy ja todelliset työvoimakapeikot ovat joillakin aloilla näköpiirissä.

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS Kevät 2008 n aluetalouskatsaus kevät 2008 2 Yritysten liikevaihto kasvoi ssa ennätysvauhtia viime vuonna ssa yritysten liikevaihto kasvoi 0,5 %, mihin maakunnassa liikevaihdon

Lisätiedot

Tiivistelmä... 1. 1. Aluetalous Pohjois-Savossa... 3

Tiivistelmä... 1. 1. Aluetalous Pohjois-Savossa... 3 Sisällysluettelo: Tiivistelmä.... Aluetalous ssa... 3. Liikevaihto... 3.2 Vienti... 7.3 Palkkasumma... 9.4 Työvoimavarat ja työllisyys... 3 Työttömyys aleni ennätysvauhdilla... 3 2. n kehityskuva... 8

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Varkauden seudun kehitys. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014

Varkauden seudun kehitys. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014 Varkauden seudun kehitys Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014 Väestö ikäryhmittäin v. 1990-2013 Lähde: Tilastokeskus Ikäryhmä Ikäryhmä YHTEENSÄ -14 15-64 65 - YHTEENSÄ -14 15-64

Lisätiedot

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus. Kevät

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus. Kevät Kevät 217 1 (43) SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Aluetalous Pohjois-Savossa... 4 1.1 Liikevaihto... 4 1.2 Vienti... 13 1.3 Palkkasumma... 17 2. Työvoimavarat ja työllisyys... 26 3. Pohjois-Savon

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi 22 Pirkanmaa 7 Itä-Suomi 22 Keski-Suomi 4 Uusimaa 18 Lounais-Suomi -1 Pohjois-Suomi 12 Pohjanmaa Häme -6-11 85 87

Lisätiedot

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus. Kevät 2015

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus. Kevät 2015 Kevät 2015 1 (36) Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Aluetalous Pohjois-Savossa... 4 1.1 Liikevaihto... 4 1.2 Vienti... 11 1.3 Palkkasumma... 14 1.4 Työvoimavarat ja työllisyys... 20 2. Pohjois-Savon kehityskuva...

Lisätiedot

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi hivenen syksyn alussa - kysyntä on edelleen vaimeaa Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Lisätiedot

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Suhdanneodotukset loivassa nousussa, saldoluku 4 Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Tuotantokapasiteetti ylittää

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen LOKAKUU 17 Suhdannebarometri Uusimaa kuvataan tavanomaista paremmaksi Tuotanto kasvaa ja henkilöstön määrä lisääntyy Heikko kysyntä yhä yleisin tuotantokapeikko Yleiset suhdanneodotukset ovat myönteiset,

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantomäärät pysyivät alkuvuodesta ennallaan - lähikuukausille nousuodotuksia Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä

Lisätiedot

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantokehitys on melko tasaista Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia on runsaasti vapaana Suhdanteiden ennakoidaan

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Tiivistelmä Aluetalous Pohjois-Savossa Pohjois-Savon kehityskuva... 15

Tiivistelmä Aluetalous Pohjois-Savossa Pohjois-Savon kehityskuva... 15 Sisällysluettelo: Tiivistelmä.... Aluetalous ssa... 2. Liikevaihto... 2.2 Vienti... 6.3 Palkkasumma... 9.4 Työvoimavarat ja työllisyys... 3 2. n kehityskuva... 5 2. Maakuntien vertailu 996 999, 2000 2006

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Toukokuu 217 Teollisuus ja rakentaminen z arvioidaan tavanomaista suotuisammaksi z Tuotanto kasvaa ja tilauskirjat ovat normaalia täydemmät z Yleiset suhdanneodotukset

Lisätiedot

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Heinäkuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani alkukesän aikana ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Tuotannon kasvun ennakoidaan jatkuvan lähikuukausina ja myös

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen TAMMIKUU 218 Suhdannebarometri Uusimaa arvioitiin tammikuussa yleisesti normaalia suotuisammaksi ovat lokakuuta varovaisemmat, saldoluku 2 Tuotanto kasvaa ja henkilökunnan määrä on nousussa Ammattityövoimasta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat.

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat. Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 214 Teollisuus ja rakentaminen heikkeni hieman kesän alussa Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy Suhdanteiden ennakoidaan kohentuvan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi Keski-Suomen Aikajana 3/2015 Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni. Maakunnan veturi(t) on saatu liikkeelle. Työllisyystilanne edelleen heikko. Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Vertailu I-II nelj. 2010 vs. I-II nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus I-II nelj. yhteensä

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ... 1 ... 2 ... 7 ... 10

TIIVISTELMÄ... 1 ... 2 ... 7 ... 10 TIIVISTELMÄ... ALUETALOUS POHJOIS-SAVOSSA... 2. LIIKEVAIHTO... 2.2 VIENTI... 3.3 PALKKASUMMA... 4.4 TYÖVOIMAVARAT JA TYÖLLISYYS... 5.5 VOIDAANKO LOPPUVUODEN OSALTA OLLA OPTIMISTISIA... 6 2 TOIMIALOJEN

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Toimialarakenne 2009, P:maa+ K-P yht. n. 112 800 työllistä 28 % 10 % 24 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkinen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-8 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi -4 Pohjanmaa -16 Keski-Suomi -7 Uusimaa -19 Lounais-Suomi -15 Pohjois-Suomi -23 Pirkanmaa -15 Häme Itä-Suomi -23-3

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Vertailu III-IV nelj vs. III-IV nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna

Vertailu III-IV nelj vs. III-IV nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Vertailu III-IV nelj. 2010 vs. III-IV nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus III-IV

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot Lapin suhdannetiedot Lapin maakunnan suhdannetiedot Kaivostoiminta ja louhinta Kaivostoiminnan ja louhinnan (TOL B) toimialan liikevaihto kasvoi viime vuonna 16,7 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Myönteisintä

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

tapahtumassa? Keski-Suomen Aikajana 2 / 2015 Kasvun merkkejä vihdoin näkyvissä ja onko käänne parempaan todella

tapahtumassa? Keski-Suomen Aikajana 2 / 2015 Kasvun merkkejä vihdoin näkyvissä ja onko käänne parempaan todella Keski-Suomen Aikajana 2 / 2015 Kasvun merkkejä vihdoin näkyvissä ja onko käänne parempaan todella tapahtumassa? Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 5950005 0400 644367

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne 30.9.2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 2/2017 julkaistaan huhtikuun alussa, tilanne 31.12.2016 Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen

Lisätiedot

Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako metalliteollisuudessa

Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako metalliteollisuudessa Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako metalliteollisuudessa Jorma Antila Syyskuu 21 Metallityöväen Liitto ry, tutkimustoiminta 1(12) Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako

Lisätiedot

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S 2 0 1 7 - L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U Lappi avainlukuina Lapin työpaikoista kaikkiaan 63 prosenttia on yksityissektorilla

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyn aikana Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto on laskussa Suhdannenäkymät ovat hiipuneet

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-6 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi 39 Kaakkois-Suomi -18 Pohjanmaa 17 Pirkanmaa -26 Häme -11 Itä-Suomi -31 Uusimaa -12 Lounais-Suomi Pohjois-Suomi -33-35

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

1. Aluetalous Pohjois-Savossa Pohjois-Savon kehityskuva... 19

1. Aluetalous Pohjois-Savossa Pohjois-Savon kehityskuva... 19 Kevät 2012 Sisällysluettelo: Tiivistelmä... 2 1. Aluetalous Pohjois-Savossa... 3 1.1 Liikevaihto... 3 1.2 Vienti... 9 1.3 Palkkasumma... 11 1.4 Työvoimavarat ja työllisyys... 16 2. Pohjois-Savon kehityskuva...

Lisätiedot

Tiivistelmä... 2. 1. Aluetalous Pohjois-Savossa... 3. 2. Pohjois-Savon kehityskuva... 20

Tiivistelmä... 2. 1. Aluetalous Pohjois-Savossa... 3. 2. Pohjois-Savon kehityskuva... 20 Kevät 2014 Sisällysluettelo: Tiivistelmä... 2 1. Aluetalous Pohjois-Savossa... 3 1.1 Liikevaihto... 3 1.2 Vienti... 9 1.3 Palkkasumma... 12 1.4 Työvoimavarat ja työllisyys... 18 2. Pohjois-Savon kehityskuva...

Lisätiedot

Keskeiset tulokset. Työvoimatiedustelu. Sisällysluettelo. Keskeiset tulokset... 1. Työllisyys ennallaan PT:n jäsenyrityksissä vuonna 2002...

Keskeiset tulokset. Työvoimatiedustelu. Sisällysluettelo. Keskeiset tulokset... 1. Työllisyys ennallaan PT:n jäsenyrityksissä vuonna 2002... Keskeiset tulokset 1. Yksityisten palveluyritysten työllisyys pysyy ennallaan vuonna 2002. Vuoden 2002 aikana Palvelutyönantajien jäsenyritysten ennakoidaan lisäävän työvoiman määrää 2 190 henkilöllä.

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot