Paimionjoki-yhdistys ry:n syyskokous 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paimionjoki-yhdistys ry:n syyskokous 2012"

Transkriptio

1 1 :n syyskokous 2012 Aika: klo 9.00 Paikka: Kosken Tl Osuuspankin auditorio, Hämeentie 17, Koski tl Paikalla Syyskokousedustajat: Kosken Tl kunta (Aimo Suikkanen) Marttilan kunta (Juhani Tynjälä) Paimion kaupunki (Rauno Berg) Sauvon kunta (Teuvo Möttö) MTK-Somero ry (Totti Nuoritalo) Maataloustuottajain Tarvasjoen yhdistys ry (Ensi Kulta) Painionselän kalastusalue (Matti Yrjövuori) Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole syyskokousedustajia: Jouko Högmander (Sauvon kunta) Hannu Taimen (Paimion kaupunki) toiminnanjohtaja Päivi Joki-Heiskala 1. Kokouksen avaus. Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Aimo Suikkanen avaa kokouksen. Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Aimo Suikkanen avasi kokouksen klo Todetaan läsnäolijat. Paikalla oli 7 syyskokousedustajaa (Aimo Suikkanen, Juhani Tynjälä, Rauno Berg, Teuvo Möttö, Totti Nuoritalo, Ensi Kulta ja Matti Yrjövuori), 2 hallituksen jäsentä, jotka eivät ole yhteisöjensä syyskokousedustajia (Jouko Högmander ja Hannu Taimen) sekä toiminnanjohtaja Päivi Joki-Heiskala. 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. Asia: Sääntöjen mukaan: Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi ääni kutakin perusmaksuyksikköä kohden. Kukaan ei kuitenkaan saa kokouksessa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustettuna olevasta yhteenlasketusta äänimäärästä. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauno Berg, sihteeriksi Päivi Joki-Heiskala ja pöytäkirjantarkastajiksi Totti Nuoritalo ja Juhani Tynjälä. 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Asia: Sääntöjen mukaan: Kokous on kutsuttava koolle aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta sähköpostitse lähetettävillä kutsuilla. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 2 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Ehdotus: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle Esitys: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite 1) sekä tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2013 (liite 2) vahvistetaan. Päätös: Toimintasuunnitelma (liite 1) sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2013 (liite 2) vahvistettiin. 7. Vahvistetaan perusmaksuyksikön ja kannatusmaksujen suuruus vuodelle Esitys: Hallitus esittää syyskokoukselle perusmaksuyksikön ja kannatusjäsenmaksujen säilyttämistä ennallaan vuonna 2013 eli perusmaksuyksikkö on 100, Liedon kannatusjäsenmaksu 200 ja Turun kaupungin Päätös: Päätettiin, että perusmaksuyksikkö ja kannatusjäsenmaksut säilytetään ennallaan vuonna 2013 eli perusmaksuyksikkö on 100, Liedon kannatusjäsenmaksu 200 ja Turun kaupungin Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. Asia: Sääntöjen mukaan Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8-12 muuta jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jokaisella kuntajäsenellä on yksi hallituspaikka. Hallituksen toimikausi on 2 vuotta. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee hänet valinnut yhteisö hänen tilalleen uuden jäsenen kulumassa olevan toimikauden loppuun. Hallitus on toiminut nyt toimikaudestaan vasta vuoden. Siten ei ole tarpeen valita hallituksen jäseniä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Aimo Suikkanen (Kosken Tl kunta), hänen henkilökohtaisena varajäsenenä jatkaa Jouko Sinkko. Hallituksen muina jäseninä jatkavat: Timo Klemelä (Someron kaupunki), varalla Jouni Elo; Juhani Tynjälä (Marttilan kunta), varalla Heini Luoma; Hannu Taimen (Paimion kaupunki), varalla Timo Virta; Matti Tilkanen (Pöytyän kunta), varalla Rauno Merta; Minna Hallanheimo (Tarvasjoen kunta), varalla Pentti Kemppi; Matti Yrjövuori (Paimionselän kalastusalue), varalla Esko Lehtonen; Arto Aalto (Someron vesiensuojeluyhdistys), varalla Erik Haggrén, Ensi Kulta (Maataloustuottajain Tarvasjoen yhdistys), varalla Tomi Saarnivaara; Totti Nuoritalo (MTK-Somero); varalla Juha Jokiniemi; Jouko Högmander (Sauvon kunta). Päätös: Hallituksen jäsenet vuonna 2013 ovat puheenjohtaja Aimo Suikkanen (Kosken Tl kunta), hänen henkilökohtaisena varajäsenenä Jouko Sinkko, Timo Klemelä (Someron kaupunki), varalla Jouni Elo; Juhani Tynjälä (Marttilan kunta), varalla Heini Luoma; Hannu Taimen (Paimion kaupunki), varalla Timo Virta; Matti Tilkanen (Pöytyän kunta), varalla Rauno Merta; Minna Hallanheimo (Tarvasjoen kunta), varalla Pentti Kemppi; Matti Yrjövuori (Paimionselän kalastusalue), varalla Esko Lehtonen; Arto Aalto (Someron vesiensuojeluyhdistys), varalla Erik Haggrén, Ensi Kulta (Maataloustuottajain Tarvasjoen yhdistys), varalla Tomi Saarnivaara; Totti Nuoritalo (MTK-Somero); varalla Juha Jokiniemi; Jouko Högmander (Sauvon kunta).

3 3 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajiksi ovat antaneet suostumiksensa Aulis Kankare (Someron säästöpankki) ja Kari Tonder (isännöitsijä, Somero) varatilintarkastajiksi nimettiin Markku Romu (HTM, Somero) ja Airi Paija (kirjanpitäjä, Somero). Päätös: Tilintarkastajiksi vuodelle 2013 valittiin Aulis Kankare (Someron säästöpankki) ja Kari Tonder (isännöitsijä, Somero) ja varatilintarkastajiksi Markku Romu (HTM, Somero) ja Airi Paija (kirjanpitäjä, Somero). 10. Muut asiat. Virkistäytymään Paimionjoelle -hankkeen projektikoordinaattori Elina Tuomarila jakoi syyskokousedustajille ensimmäisinä julkaistun Missä joki virtaa löytöretkellä Paimionjoella esitteen, joka on Paimionjoki-yhdistyksen kustantama. Esitteen kuvat on ottanut taidevalokuvaaja Ritva Kovalainen. Esitettä on painettu 600 kpl. 11. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Somerolla Rauno Berg Puheenjohtaja Päivi Joki-Heiskala Sihteeri Juhani Tynjälä pöytäkirjantarkastaja Totti Nuoritalo Pöytäkirjantarkastaja

4 4 Liite 1. Toimintasuunnitelma Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa Paimionjoen vesistön tilaa. Tavoitteena on, että Paimionjoki on ekologisesti terve ja sen virkistyskäyttöarvo on korkea. Toiminnan painopisteet ovat joen vesiensuojelua sekä kala- ja raputaloutta koskevien toimenpiteiden edistäminen. Lisäksi tarkoituksena on edistää maisemaa, kulttuurihistoriaa, virkistyskäyttöä ja matkailua koskevia toimenpiteitä. Tulevana toimikautenaan yhdistys pyrkii ylläpitämään ja käynnistämään Paimionjoki paremmaksi - toimenpideohjelma mukaisia hankkeita tai edistämään muulla tavalla toimenpideohjelman toteutumista. Yhdistys osallistuu yhteistyöhön toimenpideohjelman toteuttamista edistävien organisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa Paimionjoen vesistön hoitoa ja kunnostusta edistävien toimien eteenpäin viemiseksi. Toimivuonna tulee olemaan käynnissä ainakin RAVITA- lannan ja jätevesien ravinteet kiertoon hanke. Lisäksi osallistutaan ainakin Active wetlands-hankkeeseen sekä pyritään saamaan Leader-rahoitusta uudelle virkistyskäyttöä edistävälle Paimionjoki tutuksi -hankkeelle. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Sääntömääräinen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa, mahdollisimman pian sen jälkeen kun kokoukseen tarvittavat asiakirjat ovat valmistuneet. Syyskokous pidetään syys-joulukuussa. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ja enintään neljä viikkoa ennen kokousta sähköpostitse. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa. Jäsenistö Yhdistys hyväksyy uusia jäseniä hallituksen päätöksellä. Jäsenenä voi olla vain oikeuskelpoinen yhteisö. TALOUS Kuntajäseniltä kerätään 1. erä/4 vuoden alussa ja muut erät hallituksen määrääminä ajankohtina vuoden loppuun mennessä. Muilta jäseniltä jäsenmaksut kerätään yhdessä erässä. Yhdistys myy ostopalvelusopimuksen mukaisesti WWF:lle Active wetlands hankkeeseen liittyvää työtä. Työstä kolmasosa laskutetaan maaliskuun 2013 loppuun mennessä, hankkeen loppuessa. Leader-rahoitteisen Virkistäytymään Paimionjoelle hankkeen loppumaksatus (80 % kuluista) tullaan maksamaan yhdistykselle vuoden 2013 loppuun mennessä. MTK-säätiön apurahasta, joka myönnettiin vuodelle 2012 kosteikkoretkiin ja tupailoihin (maksatus toteutuksen jälkeen kuitteja vastaan), voidaan säätiön päätöksen perusteella siirtää käyttämättömiä varoja 2400 vuodelle 2013 vastaavan toiminnan toteuttamiseen. Yhdistys maksaa Someron kaupungille toimenpideohjelmaa toteuttavasta RAVITA- lannan ja jätevesien ravinteet kiertoon hankkeen omarahoitusosuuden. Tilakohtainen maatalouden eritystukineuvoja palkataan vuonna 2013 yhdeksi kuukaudeksi keväällä Heti alkuvuodesta pyritään käynnistämään Leaderrahoitteinen Paimionjoki tutuksi -hanke ja sen omarahoitusta varten varataan rahaa. Rahoitusta tarvitaan myös Paimionjoki-yhdistyksen perustoimintojen pyörittämiseen (yhteensä 3 kk:n työpanos toimintakuluineen).

5 5 TOIMINTA RAVITA- Lannan ja jätevesien ravinteet kiertoon - hanke EAKR-hanke, jonka rahoitus tulee Varsinais-Suomen liiton kautta. Hanke toteuttaa toimenpideohjelmaa. Se koordinoidaan Someron kaupungin kautta. Hanke on alkanut vuonna 2012 ja jatkuu asti. Projektikoordinaattorina toimii Sanna Söderlund. Yhdistys maksaa hankkeen omarahoitusosuuden (30 %). Hankkeen päämääränä on saada aikaan toimiva lantapörssi, jota testataan keväällä Lisäksi tavoitteena on mm. kuivakäymälöiden ja vähävetisten käymälöiden määrän lisääminen Paimionjoen alueella siellä, mihin ei ole tulossa keskitettyjä jätevesiratkaisuja, Veden viipymäpaikkojen lisääminen luonnonmukaisen vesistörakentamisen keinoin hankkeelle MTK-säätiö antoi luvan jatkaa vuoden 2012 loppuun mennessä jäljellä olleen hankerahan käyttöä vielä vuonna Tarkoituksena on järjestää vielä yksi kosteikkoretki keväällä ja yksi syksyllä Neuvontaa maatalouden vesiensuojeluasioissa Viljelijöille tarjotaan maksutonta tilakohtaista erityisympäristötukineuvontaa, jossa on mahdollisuus saada käytännön apua kohteiden suunnitteluun ja tukipapereiden täyttöön. Yhdistys palkkaa tilakohtaisen neuvojan 1 kk:n ajaksi keväällä 2013 yhteistyössä Aurajokisäätiön kanssa. Työ kohdistuu ennen kaikkea kosteikkokohteiden tukihakemuksiin. Paimionjoki tutuksi hanke Hakehakemus jätetään Varsinais-Suomen jokivarsikumppaneille ja Varsin Hyvä ry:lle joulukuussa Leader-osarahoitteinen hanke Tueksi esitetään 80 %, jolloin yhdistys maksaisi 20 % omarahoituksen jäsenmaksutuloillaan. Päätös hankerahoituksesta tulee keväällä 2013 ja hanke aloitetaan vastarahoituspäätöksen saapumisen jälkeen. Acitve wetlands hanke Yhdistys osallistuu ostopalvelusopimuksen mukaisesti hankkeeseen, joka päättyy maaliskuun loppuun mennessä. Tehtävänä on raportoida maanviljelijähaastattelujen ja mallinnuksen tulokset yhteistyössä SYKE:n kanssa. Kohteiden hoito ja tutkiminen jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen vuonna 2013 yhteistyösopimuksella TEHO+ hankkeen kanssa. Kalataloudellinen kunnostus ja säännöstelykäytännön kehittäminen Paimionjoen kalataloudellista kunnostusta pyritään käynnistämään yhteistyössä Varsinais-Suomen ELYkeskuksen kanssa sen jälkeen, kun kalataloudellinen kunnostustarveselvitys on valmistunut. Säännöstelykäytännön kehittämistyötä edistetään yhteistyössä ELY-keskuksen ja Turun kaupungin kanssa sen jälkeen, kun Turun vedenotolle Paimionjoesta on tullut jokin päätös. Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa VELHO-hankkeen avulla pyritään toteuttamaan melonta/retkeilykartta. Varsinais-Suomen Ely-keskusken kanssa pyritään käynnistämään Pajulanjoen osavaluma-alueelle vedenviipymäpaikkojen lisäämistä edistävä ja tutkiva hanke. Varsinais-Suomen ELY-keskusksen kanssa neuvotellaan säännöstelykäytännön kehittämiseen liittyvistä toimista ja kalataloudellisesta kunnostuksesta Järkihanke tekee yhteistyöstä RAVITA-hankkeen kanssa lantapörssiasiassa. WWF:n kanssa jatketaan ostopalvelusopimuksen mukaisesti Active wetlands-hankkeeseen osallistumista maaliskuun loppuun asti. MTT:n kanssa tehdään yhteistyötä aktiivisten ojasaostamoiden tutkimisessa. TEHO+-hanke osallistuu aktiivisten ojasaostamoiden kemikaalien ja vesianalyysien kustantamiseen. Yhdistys hoitaa laitteet ja näytteenotot yhteistyössä viljelijöiden kanssa. SYKE:n kanssa tehdään yhteistyötä mallinnukseen liittyvissä asioissa (KUTOVA ja VIRVA-mallit). Paimionjoki on myös yhtenä pilottikohteena SYKE:n Life-rahoitteissa Gisbloom hankkeessa.

6 6 Retket, koulutus ja tilaisuudet MTK-säätiön rahalla toteutetaan kaksi kosteikkoretkeä tai vastaavaa. Koulutusta ja tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Julkaisutoiminta Pienimuotoista esitettä päivitetään aina tarvittaessa ja jaetaan tarpeen mukaan. Syksyllä 2012 valmistunutta jokiesitettä jaetaan kuntiin ja yhteistyökumppaneille. TIEDOTTAMINEN Ulkoinen tiedottaminen Päivitetään omia nettisivustoja ja huolehditaan, että ne ovat ajan tasalla. Pyritään saamaan näkyvyyttä ja tiedottamaan yhdistyksestä ja sen toiminnasta paikallisessa mediassa (lehdistö, radio, televisio). Sisäinen tiedottaminen Tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan sähköpostia. Sääntömääräiset kokousten kutsut ja muu kokousmateriaalit lähetetään sähköpostitse.

7 7 Liite 2. :n vuoden 2013 tulo- ja menoarvio Tulot perusmaksuyksikkö yksiköt, kpl jäsenmaksu Somero 170, Paimio Koski TL 65, Marttila 56, Tarvasjoki 43, Pöytyä 45, Sauvo Muut yhteisöt Lieto 200 Turku 1500 jäsenmaksutulot yhteensä MTK-säätiön apuraha 2400 Ostopalvelut (Active wetlands) Käytetään vuosina käyttämättä jääneitä jäsenmaksutuloja Tulot yhteensä vuonna Menot 2013 kk Toimintamenot vuodessa Palkat sivukulut Puhelinkulut (12 kk) Liikkuva laajakaista tilavuokra Matkakulut 600 Kopiointi, tulostus ja painatus 500 Postituskulut 100 Nettisivujen palvelintila ja postilaatikko 380 Atk-ohjelmat 100 Toimistotarvikkeet 400 Kirjanpito ja tilintarkastus 900 Pankin kulut 200 Kokous- ja neuvottelukulut 500 Toimintakulut yhteensä Maatalouden eritystukineuvoja Kosteikkoretket, tupaillat Tilaisuudet, koulutus ja työpajat Päätettyjen hankkeiden omarahoitusosuuksia RAVITA-hankkeen omarahoitusosuus

8 8 Paimionjoki tutuksi -hankkeen omarahoitusosuus Active wetlands hankkeen työt Muut hankkeet, varaus Menot 2013 yhteensä

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alueena on koko Suomi.

Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alueena on koko Suomi. 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Valkea Tuli ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alueena on koko Suomi. 2 Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja päämäärä

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Kaksi kokousta (Kommentit ja sovellutusohjeet lopussa)... :n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on... ry. sen kotipaikka on...n kunta ja toimialue

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin yhdistyksen perustamiskokouksessa 20.5.2003.

Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin yhdistyksen perustamiskokouksessa 20.5.2003. Yhdistyksen säännöt SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin yhdistyksen perustamiskokouksessa 20.5.2003. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo.

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo. Espoon Reumayhdistys ry., Esbo Reumaförening rf. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1(6) 7.11.2014 Alla olevat päivitetyt säännöt ovat astuneet voimaan 13.4.2010 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot