TOIMITAMME LAADUKKAAT KIVITUOTTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMITAMME LAADUKKAAT KIVITUOTTEET"

Transkriptio

1 SAVON SAVON YRITYSUUTISET 1 Sisällä: YRITYS- UUTISET 3/2012 Heinäkuu s Rakentaminen s LVIS s Kiviteollisuus s Yritys KATEPAL HUOPAKATOT Asennukset Huoltotarkastukset Kattohuolto Korjaus yhteystietopalvelu.com Puh Luonnonkivi on aito asia Maalaus-, tasoite- ja rappaustyöt Sisustuskivet Pihakivet Kivitasot TOIMITAMME LAADUKKAAT KIVITUOTTEET YMPÄRI SUOMEN p Kivi kaunistaa kotisi ja pihasi SISUSTUSKIVET - PIHAKIVET - KIVITASOT - HAUTAMUISTOMERKIT - VEISTOKSET

2 2 SAVON YRITYSUUTISET RAKENTAMINEN Talonrakentamisen suhdanteet pysynevät valoisina Itä-Suomessa Kansantalouden ja erityisesti vientiteollisuuden kasvun taantuminen ei ole isommin ulottunut talonrakennusalalle, sillä sen nykyiset ja lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat varsin myönteisiä niin uudisrakentamisen kuin peruskorjauksenkin osalta. Tämä koskee myös itäistä Suomea, joskin alueella on tuntuvia eroja maakuntien ja etenkin talousalueiden kesken. Suurin toimeliaisuus keskittyy yhä enemmän maakuntakeskuksiin ja erityisesti Kuopioon. Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piirin aluepäällikkö Veikko Matikainen kertoo, että alkuvuoden suhdannebarometrin mukaan positiivisimmat näkymät ovat Kuopion seudulla, missä asunto-, toimitila- ja infrarakentaminen ovat säilyneet valtakunnallisestikin tarkasteltuna vilkkaina. Pohjois- Karjalassa ovat rakennusalan viime vuosien hyvät suhdanteet haalentuneet mutta Joensuun seudulla toimeliaisuus on säilynyt kohtuullisena. Etelä-Savossa rakentaminen on suunnilleen viime aikojen keskitasoa, mutta sielläkin aktiivisuus on keskittynyt Mikkelin ja Savonlinnan seuduille. Korjausrakentamisella parhaat, toimitilarakentamisella heikoimmat näkymät Rakennusalan eri toimijaryhmien kesken ei ole Itä-Suomessa suuria eroja suhdannearvioissa. Optimistisimpia ovat edelleen rakennusurakoiden tilaajat ja rakennuttajat, jotka uskovat etenkin korjausrakentamisen kasvavan vahvasti tänä vuonna. He arvelevat myös uudisrakennushankkeiden määrän ja rakennusalan kannattavuuden kehittyvän myönteisesti. Lievää vähennystä voi tulla asuntotuotannossa. Rakennustuoteteollisuudella on samansuuntaisia käsityksiä korjausrakentamisen huomattavasta kasvusta ja asuntotuotannon pienestä supistumisesta. Sen edustajat eivät kuitenkaan ole yhtä luottavaisia rakennushankkeiden määrän eikä toimitilarakentamisen kasvuun vaan he ennakoivat niihin maltillista vähenemistä. Rakennustuoteteollisuus uskoo kuitenkin toiminnan viimevuotista parempaan kannattavuuteen, mikä voi merkitä rakennusalan tuotantopanoshintojen nousua. Itäsuomalaiset talonrakennusurakoitsijat arvioivat suhdanteiden pysyvän tänä vuonna melko samanlaisena lukuun ottamatta olennaisesti supistuvaa toimitilarakentamista. Myös asuntotuotanto on heidän mukaansa laskussa, mutta ei voimakkaasti. Korjausrakentaminen näyttäisi säilyvän urakoitsijoiden mielestä lievässä kasvussa. Sama koskee alan kannattavuutta huolimatta rakennushankkeiden määrän lievästä supistumisesta. Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piirin puheenjohtaja Terho Kaskinen allekirjoittaa RT:n suhdannebarometrin tulokset. Hän pitää rakennusalan näkymiä Itä-Suomessa varovaisen positiivisina. Kaskinen uskoo kehityksen jatkuvan loppuvuodesta ja ensi vuonnakin maltillisena sekä tasaisena ellei maailmantalouteen iske esim. korkotasoa tai kansalaisten ja elinkeinoelämän tulevaisuuden uskoa horjuttavia mullistuksia. Kaskisen keskikokoinen perheyritys on erikoistunut peruskorjauksiin pääasiassa Savonlinnan seudulla. Hänen mukaansa työkanta on kehittynyt suotuisasti, koska kuntien on tiukasta taloudesta huolimatta lyhennettävä peruskorjausvelkaansa mm. koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten tilojen työskentelyolojen parantamiseksi. Kotitalouksien verovähennyksien ja energiaavustusten supistuminen ei näyttäisi hyydyttävän yksityisten kansalaisten ja taloyhtiöiden peruskorjaushaluja. -Savonlinnan seudulle tuovat jatkossa vireyttä uusi ohikulkutie ja ilmeiset kuntaliitokset. Suurin huoli liittyy yleistalouden vakauden ohella rakennusalan tuotantopanosten hinnannousuun sekä harmaan talouden kasvavaan uhkaan. Työvoiman saanti sen sijaan näyttää hyvältä kiitos kohentuneen oppilaitosyhteistyön ja Aluepäällikkö Veikko Matikainen nuorison kiinnostuksen alaamme kohtaan, korostaa Kaskinen. Rakennustuoteteollisuutta edustava Lakan Betoni Oy:n toimitusjohtaja Pertti Halonen näkee kuluvan vuoden suhdanteiden jatkuvan kohtuullisina ja hitusen jopa viime vuotta parempina, mutta ensi vuoden näkymät ovat hämärän peitossa yleistalouden epävakauden vuoksi. Halosen mukaan rakennustuoteteollisuus on kutakuinkin toipunut vuosien äkkitaantumasta tuotantomäärien ja kysynnän osalta mutta kannattavuus ei ole palannut samalle tasolle. Halonen ei näe rakennustuoteteollisuudessa pullonkauloja eli hän uskoo tuotteiden saatavuuden pysyvän hyvänä kesäsesonkinakin. Myös työvoimatilanne on alalla hyvä. Peruskorjaustoiminnan jatkuva kasvu pitää myönteisesti yllä tasaista kysyntää talonrakennuksen suhdannevaihteluissakin. Infrarakentaminen supistuu väylästöhankkeiden ehtyessä Infra- eli maa- ja vesirakentamisen suhdanteet sekä tulevaisuuden näkymät ovat Kesälahden Maansiirto Oy:n toimitusjohtaja Seppo Huttusen mukaan hiipuneet Itä-Suomessa selvästi muuta maata heikommiksi etenkin väylätöiden vähentyessä. -Vilkkainta on Uudellamaalla ja yleensäkin Etelä-Suomessa, missä väyläja talonrakennustoiminta jatkuu julkisen talouden säästötalkoista huolimatta aktiivisena. Sen sijaan valtion ja kuntien säästöleikkurit näyttävät iskevän Itä-Suomeen. Se ilmenee mm. Varkauden ja Joensuun välisen valtatie 23:n parannushankkeen putoamisena hankelistalta. Myös rata- ja vesiväylätyöt ovat vähenemässä. - Kallan siltojen rakentainen Kuopiossa, Joensuun kehätie ja Savonlinnan ohitustie pitävät työkantaa kohtalaisena ja tasoittavat suhdanneaallokkoa vielä tänä vuonna, mutta seuraavista vuosista on huoli jos liikenneinvestoinnit jäävät pysyvämmin alentuneelle tasolle. Rakentamiseen liittyvät perustamis- ja kunnallistekniikkatyöt näyttävät keskittyvän yhä enemmän muutamiin maakuntakeskuksiin Itä-Suomessa, toteaa Huttunen. Huttunen ja infrarakentajia edustavan INFRA ry:n alueellinen toiminnanjohtaja Pekka Lyytikäinen ovat huolissaan myös polttoaineiden hinnannousun aiheuttamasta kannattavuusrasituksesta työkonevaltaisessa infrarakentamisessa. - Maarakennusalan urakkatuotannon kustannukset ovat nousseet maaliskuusta 2011 maaliskuuhun 2012 oli kahdeksan prosenttia. Konepalveluiden osalta nousua oli vähän yli viisi prosenttia, Pekka Lyytikäinen kertoo. Työllisyyskehitys myönteistä, työvoimapulan uhka kesällä? Veikko Matikaisen mukaan rakennusalan vuoden alkupuoliskon suotuisaa suhdannetta kuvastaa, että työllisyys on kääntynyt nousuun ja työttömien määrä vähentynyt. -Ensi kesänä saattaa tulla paikoin jopa pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä. Onneksi rakennusala kiinnostaa nykyisin hyvin nuoria ja oppilaitoksista valmistuu uutta motivoitunutta työvoimaa. -Tältä osin on erinomaista, ettei ammattikorkeakoulun opetuspaikkojen supistus koskenut Pohjois-Savossa rakennusalaa. Toivottavasti samoin käy toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilaspaikoissa. Tarvetta on pikemminkin niiden määrän kasvattamiseen, tähdentää Matikainen. Harmaan talouden torjuntaa tehostettava Veikko Matikainen on Terho Kaskisen tapaan huolissaan harmaan talouden pesiytymisestä rakennusalalla yhä vakavammin Itä-Suomessakin kireän kilpailun vuoksi. Toivottavasti veronumeron käyttöönotto ensi syyskuun alusta lähtien karsii tehokkaasti pimeää, veroja kiertävää työtä rakennusalalla. Verottaja pystyy jatkossa seuraamaan paremmin ulkomaisen työvoiman oleskelua Suomessa ja verosäädösten noudattamista. -Myös rakennusalalla alkuvuodesta 2011 voimaan tullut ns. käännetty arvonlisäverokäytäntö on tarkoitettu torjumaan yhteiskunnalle kalliiksi tulevaa harmaata taloutta. Lisäksi Talonrakennusteollisuus ry suosittaa jäsenyrityksilleen ottamaan käyttöön Luotettava Kumppani -palvelun ja velvoittamaan alihankkijatkin liittymään tähän Suomen Tilaajavastuu Oy:n palveluun. Uusia, nyt jo suositusten mukaisia velvoitteita tulee rakennusalalle ensi vuoden alusta torjumaan harmaata taloutta, mikä on alan järjestäytyneiden yritysten ja koko yhteiskunnan etu, muistuttaa Matikainen. Hän tähdentää rakennusalan yhteiskuntavastuullisuutta myös opiskelijoiden ottamisessa työharjoitteluun ja oppilaitoksista valmistuneiden nuorten palkkaamisessa töihin. Viime helmikuussa solmitussa kaksivuotisessa työehtosopimuksessa mahdollistetaan nuorten rakennusalan opiskelijoiden pääsy kesätöihin ja työharjoitteluun alan yrityksiin, vaikka yritysten omia työntekijöitä on lomautettu tai he ovat takaisinottovelvollisuuden piirissä. Edellytyksenä on, että työnantaja ja luottamusmies ovat yhteisesti selvittäneet, ettei harjoittelu vaikuta vakinaisen henkilöstön työsuhteisiin. Lisätietoja: Aluepäällikkö Veikko Matikainen, Talonrakennusteollisuus ry SAVON YRITYS- UUTISET Koskee Yritysmaailma -lehden valmistamaa aineistoa Julkaisija: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Suokatu 22 B, 5. krs Kuopio Sivunvalmistus: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Päätoimittaja: Risto Käyhkö Puh , Fax Toimittajat: Eini Kettunen puh Ilmoitukset: Kari Brola Puh Fax Osoitteellinen jako: Itella, yrityskohderyhmät Paino: Lehtisepät Oy Pieksämäki

3 SAVON YRITYSUUTISET 3 Kovia madonlukuja XV Rakentajaseminaarissa Nilsiässä: Rakennusalalla on yhä tekemistä suden ja hukan torjunnassa Ympäristöministeriön Hometalkoot ja kosteusvauriot -projektin ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen, TkL Anssi Koskenvesa Mittaviiva Oy:stä ja Technopolis Kuopion johtaja Hannu Eronen ravistelivat Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piirin XV Rakentajaseminaarin osallistujia rakentamisen ongelmista, epäkohdista ja haasteista. Alalla on heidän mukaansa vielä paljon tekemistä rakentamisen laadun ja tuottavuuden kehittämisessä, vaikka siihen pyrkimystä on lukuisissa projekteissa sekä lainsäädännön ja muiden normien parantamisessa. Tekniikan tohtori Juhani Pirinen ihmetteli, että kosteusvaurioita sekä terveydelle haitallisia ja vaarallisia homeongelmia ilmenee yhä enemmän, vaikka asiaan on kiinnitetty julkisuudessakin vuosikausia runsaasti huomioita suomalaista altistuu näille vitsauksille jatkuvasti. Rakennuskannastamme jopa prosenttia kärsii kosteus- tai homeongelmista. Pirisen mukaan kansantaloudellisesti ja -terveydellisesti merkittävää ongelmaa selittää, että luvuilla toteutettiin aivan hyväksytysti useita virheellisiä rakentamisratkaisuja ja -linjauksia tutkimatta ja tietämättä niiden seurauksia. -90-luvulla laiminlyötiin rakennusten huoltoa ja kunnossapitoa laman aiheuttamien säästöpaineiden vuoksi. Nyt korjataan näiden virheiden satoa. Asennemuutos ja osaamisen parantaminen avainasemassa Massiivisen ongelmaan on etsittävä ratkaisuja monella sektorilla ja otettava niitä viivyttelemättä käyttöön, koska ongelmat pahenevat eikä aika niitä hoida kuntoon. Tärkeimpiä asioita on asennemuutos, että havaitut virheet korjataan aikailematta ja oikein tutkitun tiedon perustalta. Kuntotutkijoiden ja korjaussuunnittelijoiden saumaton yhteistyö on tällöin avainasemassa, Juhani Pirinen jatkoi. Myös kuntotutkimus- ja korjausosaamista on parannettava sekä pätevyyksiä kehitettävä alan koulutuksessa. Tässä on viime vuosina edistytty uusien oppaiden ja ohjeiden laatimisella, kursseilla ja pätevyysluokitusten käyttöönotolla. Osaamisen nostaminen koskee niin suunnittelijoita, rakentajia, kuntotarkastajia ja -tutkijoita kuin terveystarkastajiakin. Jopa hyvien homekoirien käyttö vaatii osaavaa tulkintaa ylireagointien välttämiseksi, korosti Pirinen rakentajaseminaarissa. Lisäksi hän muistutti, että kiinteistötkin ovat kuluvia. Siten niiden rakenteita ja laitteistoja on tarkkailtava sekä huollettava ja tarvittaessa uusittava mm. kosteusvaurioiden ennaltaehkäisemiseksi. Se tulee edullisemmaksi kuin reagointi terveysongelmien kaatuessa päälle. Suuri saneeraus puhdistustoimenpiteineen ja tilapäistilojen etsimisineen on kallis sekä vaivalloinen operaatio. Juhani Pirisen mielestä on hätkähdyttävää, että vain 16 prosentilla eli joka kuudennella omakotitalon omistajista on huoltokirja ja heistäkin vain puolet käyttää sitä. Toinen huomiota herättävä tieto on, että Suomen vuotuisesta noin omakotitalokaupasta peräti tuhat päätyy kalliiksi juristien ratkottaviksi riidoiksi. Niitä voitaisiin vähentää mm. pätevillä kuntotutkimuksilla. Ajan hallinta pettää yhä rakentamisessa Anssi Koskenvesa kiinnitti huomiota rakentamisen laadun ja tuottavuuden mittaamiseen ja erityisesti alaa vaivaavaan suureen hukka-aikaan muihin teollisuudenaloihin verrattuna. Hänen mukaansa rakennustyömailla kuluu edelleen monista syistä, ei vähiten heikosta johtamisesta johtuen liikaa aikaa hukkaan, mikä luo kiirettä, paineita, virheitä ja turhia kustannuksia. Puutetta on väljien asenteiden lisäksi osaavasta aikataulujen laskennasta. Pahimmillaan tuottavan työajan määrä jää vain 30 prosenttiin ja hukka nousee jopa yli puoleen, mikä vähentää merkittävästi tuottavuutta. Koskenvesa muistutti myös suunnittelun ja toteutuksen eroista. Hänen mielestään se on heijastumaa johtamisvajeesta. Erityisesti ongelma ilmenee projektin kokonaisja suunnittelujohtamisessa. Ammattiylpeys on nostettava rakennustyömailla jälleen arvoonsa ja pyrittävä tinkimättä kerralla kuntoon -periaatteen noudattamiseen. Myös johtajien johtamiseen on kiinnitettävä huomiota. Valvontaa ei pidä unohtaa eikä jättää liiaksi tekijöiden vastuulle. Elinkaaritarkastelu keskeistä Merkittäviin valtakunnallisiin toimitilojen rakennuttajiin etenkin yliopistopaikkakunnilla lukeutuvan Technopoliksen Kuopion yksikön johtaja Hannu Eronen patisteli rakentajia pitämään kiinni aikatauluista ja kokonaislaadusta. Toisaalta hän yllytti kiinteistönomistajia huolehtimaan arvokkaasta omaisuudestaan panostamalla ylläpitoon riittävän pitkäjänteisesti koko elinkaaren ajan. Eronen kehotti rakentajia panostamaan myös henkilöstönsä ammattiosaamiseen ja vastuullisuuteen, uusien ideoiden kehittelyyn sekä kokonaisuuksien hallintaan. Rakennuttajaa kiinnostaa uudishankkeiden rakentamiskustannusten lisäksi kiinteistöjen elinkaarikustannukset, mihin vaikuttavat korjaus- ja ylläpitokulut. Tärkeää on myös tilojen muunneltavuus usein normaalia vaihtuvampien ja vaativampien asiakastarpeiden mukaisesti. Edellytämme nollatoleranssia rakentajien ja heidän aliurakoitsijoidensa yhteiskuntavastuussa sekä työturvallisuuden tasossa. Lisätietoja: Aluepäällikkö Veikko Matikainen, p , P PÄIVYSTYSPUHELIN: PTS-KIINTEISTÖTEKNIIKKA OY Kiinteistötekniikan asiantuntijapalveluja joustavassa yhteistyössä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PTS-Kiinteistötekniikka Oy on keskisuomalainen kiinteistötekniikan insinööritoimisto. Palvelutarjontaamme kuuluvat monipuolisesti rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijapalvelut rakennuttamis- ja tutkimusprojekteissa. Pätevöitynyt henkilöstö ja kunto- ja sisäilmatutkimusten, kosteusvaurioiden kuivauksien sekä monipuolisten rakennusprojektien kokemus luovat vankat edellytykset vaativien kohteiden ammattitaitoiseen hoitamiseen - pyrkien aina toimimaan asiakkaidemme tarpeissa vaivattomasti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti sovitun aikataulun puitteissa. Keskisuomalainen RSLab Oy on valtakunnallisesti toimiva rakennus- ja sisäilmalaboratorio. RSLab Oy tuottaa sisäilman laatuun ja rakennusmateriaalien haitta-aineisiin liittyviä laboratoriopalveluja. Palveluihimme kuuluvat näyteanalyysien lisäksi näytteenoton koulutus, asiantuntijalausunnot sekä konsultointi. Analyysipalveluiden pääalueena ovat Asumisterveysohjeen mukaiset mikrobi- ja VOC-analyysit. Lisäksi palveluihimme kuuluvat asbestin ja mineraalivillakuitujen määritykset, PAH-, PCB- ja lyijyanalyysit sekä pölymäärien mittaukset. Palveluidemme laadun takaavat kokenut analyysihenkilöstö sekä viranomaisohjeiden ja standardien mukainen palvelutoiminta. P / PTS Kiinteistötekniikka Oy & RSLab Oy: Laukaantie 4 (Grafila) JYVÄSKYLÄ

4 4 SAVON YRITYSUUTISET Rakennusten julkisivu altistuu monenlaisille rasituksille ajan kuluessa ja vuodenaikojen vaihtuessa. Muun muassa auringon uv-säteily, ilmansaasteet, lumi, vesi, sammal, jäkälä ja pakkasrapautuminen kuluttavat julkisivumateriaalia ja tekevät siitä hauraamman vuosien saatossa. Julkisivujen kunnostus ja suojaus on Suomessa aiemmin rajoittunut lähinnä julkisivujen ajoittaiseen pesuun. Ilmastonmuutoksen myötä julkisivujamme on nyt rasittamassa likaantumistakin pahempi ongelma; ne kastuvat, eivätkä ehdi tai pysty kuivumaan. Sen seurauksena läpitunkeutuvasta kosteudesta aiheutuu vakavia vaurioita julkisivulle. Säännöllinen huolto on välttämätöntä niin julkisivujen kuin kattojenkin toimivuuden kannalta. Huoltamattomilla katoilla voi vesi lammikoitua katolle, mikä saattaa johtaa mm. vesivuotoihin. Koska nykyiset katemateriaalit kestävät erinomaisesti vedenpainetta, ei itse katemateriaali vuoda seisovasta vedestä. Kuitenkin katolle lammikoitunut vesi saattaa vaurioittaa katetta vähitellen esimerkiksi jäätymisen seurauksena. Kun julkisivu on liian pitkään kosteana, siirtyy kosteuskuorma eristeisiin, huonontaen eristystehoa oleellisesti ja aiheuttaen lisääntyvää energiahävikkiä. - Suomen vaihtelevissa ilmasto-olosuhteissa julkisivujen ja katteiden tulee kestää normaalit rakenteiden liikkeet sekä sateet, paisteet ja pakkaset. Julkisivun huoltaminen ja puhdistaminen ei ole vain kosmeettinen tekijä, vaan se on myös tärkeä osa kiinteistön kunnon ylläpitoa, Pohjolan Pintamestarit Oy:n Itä- ja Keski- Suomen aluevastaava Tuomas Pohjolan Pintamestarit Pidennystä julkisivujen elinkaareen Ruokamo korostaa. - Säännölliset tarkastukset ja huollot sekä ajoissa tehdyt yksittäisten vaurioiden korjaukset pitävät katon toimivana pitkään ja venyttävät katteen ikää. Katon ja julkisivujen puhdistamisen jättäminen ammattilaisille on huoleton vaihtoehto. Urakka tehdään luotettavasti, laadukkaasti ja ammattitaidolla, Tuomas Ruokamo sanoo. Pintaa syvemmältä Pintamestarien menetelmällä julkisivun ja koko kiinteistön elinkaarta voidaan pidentää kymmenillä vuosilla. Pohjolan Pintamestarilla on alan pioneerina luotettavaa tietoutta pesu-, suojaus- ja maalauskäsittelyistä. - Niin tiili- huopa- kuin peltikattokin tarvitsee ennen pitkää puhdistusta. Pintamestarit menetelmämme on ylivertainen tapa pitää kiinteistön katot, julkisivut ja muut ulkopinnat huomioidaan lait ja asetukset, ohjeet sekä turvakäytännöt. Pesuaineet ja pinnoitteet ovat biologisesti hajoavia, Ruokamo sanoo. Pintamestarilta ohjeet ja aineet myös itsetekijälle -Toimintamme on asiakaslähtöistä. Toteutamme urakat avaimet käteen -periaatteella, joka on työn tilaajalle helppo ja huoleton ratkaisu. Asiakas päätyy usein myös tilaamaan aineet, ja tekee työn itse. Silloin meiltä saa eri työvaiheisiin tarvittavat aineet ja ohjeet sekä opastuksen huoltokohteeseen parhaiten soveltuvien käytäntöjen toteuttamisessa, Tuomas Ruokamo kertoo. Esimerkki siitä, mitä katon huoltamatta jättäminen tekee tiilikatolle. kunnossa. Sen perustana ovat huipputehokas pesutekniikka sekä laadukkaat aineet. Nämä yhdessä antavat uudenilmeen lisäksi täydellisen suojan mm. sammalta, jäkälää, pakkasrapautumista, uv-säteilyä ja ilman saasteita vastaan jopa 20 vuodeksi eteenpäin, Ruokamo selvittää. - Pintamestarien menetelmällä saadaan palautettua julkisivujen ominaisuudet huipputasolle ja sen ansiosta voidaan välttyä kalliilta ja työläiltä julkisivuremonteilta. Menetelmä soveltuu tiili-, mineriitti-, huopa- ja peltikatoille,tiili- ja betoniseinille, piha- ja katukiveyksille sekä muille kivipinnoille. Julkisivujen ja katteiden pinnoittamiseen käytettävät aineet valitaan aina kohteen ominaisuuksiin räätälöitynä, asiantuntemuksella. Käytössä Pohjolan Pintamestarit on valtakunnallisesti toimiva kiinteistön ulkopintojen pesuihin ja pinnoituksiin erikoistunut kasvuyritys. Kattojen, seinien ja kivetysten käsittelyihin erikoistunut pioneeri urakoi vuosittain yli 500 kohdetta. Liikevaihto oli vuonna ,7 milj.. Avainhenkilöiden omistama, rakenneteknisiä palveluita tarjoava Pohjolan Pintamestarit perustettiin Oulussa vuonna Liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti kaikilla osa-alueilla. Tällä hetkellä Pintamestareilla on toimipisteet Oulussa, Helsingissä, Turussa, Tampereella, Porissa, Jyväskylässä ja Varkaudessa. Maaliskuussa Varkauteen perustettua toimipaikkaa johtaa Itä- ja Keski-Suomen aluevastaava Tuomas Ruokamo.

5 SAVON YRITYSUUTISET 5 Icopal Katto Oy kehittää huoltotoimintaansa Itä-Suomessa Huoltotoiminta on tällä hetkellä Icopal Katto Oy:lle Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa yksi tärkeimmistä kehityskohteista. Haluamme kiinnittää kiinteistöjen omistajien huomion kattojen säännöllisen tarkastus- ja huoltotoiminnan tärkeyteen, toteaa Icopal Katto Oy:n Kuopin ja Joensuun alueiden huoltotoiminnasta vastaava myyntipäällikkö Jari Heino. Icopalilla on alueella yhteinen huolto-organisaatio: neljä hyvin varustettua huoltoautoa hoitaa huoltotoiminnan. Icopal Katto Oy on perinteisen kattourakoinnin lisäksi kiinnittänyt huomiota kattojen huoltoon ja palvelutarjonnan laajuuteen. Olemme kehittäneet huoltotoimintaan tuotteita ja palveluita, jotka jatkavat vesikaton elinkaarta ja lisäävät katolla liikkujien sekä kiinteistön käyttäjien turvallisuutta. Tarjoamme asiakkaille vesikaton kausihuoltojen lisäksi myös kattokuntotutkimuksia ja -tarkastuksia, joissa tutkitaan katon kunto, korjaustarpeet sekä arvioitu käyttöikä. Kattokuntotarkastus tehdään silmämääräisesti. Kattokuntotutkimuksessa tehdään tarvittaessa rakenneavauksia, kosteusmittauksia, lämpökamerakuvauksia ja/tai näytteitä laboratoriossa tehtäviin tutkimuksiin. Kattokuntotarkastuksesta ja tutkimuksesta laaditaan asiakkaalle raportti joka toimii työkaluna esim. korjaussuunnittelussa. Ennakoiva huolto jatkaa kattojen käyttöikää Icopal on kiinnittänyt huomiota myös kattoturvallisuuteen. Tarvittaessa katoille asennetaan turvavälineitä kuten nousutikkaisiin nousukiskoja / -vaijereita, sekä kattopollareita, jotka lisäävät huoltomiesten turvallisuutta Tällä hetkellä huoltokorjaukset ovat keskeisin osa toimintaamme. Teemme myös savunpoistohuoltoja ja kattojen määräaikaishuoltoja. Ennakoiva kattohuolto on toimintaa, jota haluamme kasvattaa. Icopalin kattohuoltosopimuksesta on kiinteistönomistajille paljon hyötyä. Kun ammattimies käy tarkastamassa katon, hän osaa kiinnittää huomiota kriittisimpiin kohteisiin ja korjata viat saman tien. Säännöllinen huolto jatkaa katon ikää huomattavasti, jopa kymmenellä vuodella. Ennakoivalla huollolla vältetään myös kattovahingot ja kalliit hätäkorjaukset. Liian usein katon korjaustarve havaitaan vasta kun katto vuotaa ja kalliisti korjattavia vaurioita on jo syntynyt. Icopal kannustaa kiinteistön omistajia ennakoivaan huoltoon, jolloin pysyviä vaurioita ei ehdi syntyä. Kattojen tarkastusten, huoltojen ja korjausten keskittäminen ammattiliikkeelle tuottaa asiakkaalle selvää hyötyä, kun korjauskustannuksiin voidaan varautua jo hyvissä ajoin kun tarve on kartoitettu ammattilaisen tekemän kattokuntotutkimuksen tai tarkastuksen kautta. Icopalilta löytyykin tietotaitoa vesikattojen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin: Rakennamme uusia kattoja, huollamme niitä ja elinkaaren loppupäässä korjaamme ja uusimme kattoja. Tarvittaessa meiltä saa apua myös korjaussuunnittelussa. Icopal asentaa myös kattoturvatuotteita Kokonaispalvelua suunniteltaessa Icopal on kiinnittänyt huomiota myös kattoturvallisuuteen. Voimme tehdä kattoturvatuotteiden kartoituksen kattojen huollon näkökulmasta. Tarvittaessa katoille asennetaan turvavälineitä kuten nousutikkaisiin nousukiskoja / -vaijereita, sekä kattopollareita, jotka lisäävät huoltomiesten turvallisuutta. Icopalilta on saatavissa kattava tarjonta kattoturvatuotteita kaikille kattomateriaaleille ja -muodoille. Icopal Katto Oy voitti Kattoliiton työturvallisuuskilpailun Tapaturmista ja uhkatilanteista tiedotetaan tekstiviesteillä Icopalin työntekijöille kautta maan. Se auttaa välttämään samanlaisia tilanteita ja pohtimaan turvallisuutta yleisemminkin. Icopal Katto Oy:llä on 300 työntekijää. Järjestelmällä Icopal Kattopalvelu Icopal Pro kokonaisratkaisut uudis- ja korjausrakentamiseen suunnittelupalvelu bitumikatot, peltikatot pihakannet, terassit, sillat kattohuolto Icopal Katto Oy Kisällinkatu Helatie Kuopio Joensuu puh fax voimme jakaa tietoa turvallisuusasioista erittäin nopeasti ja tehokkaasti. Icopalin turvallisuustyö on tuottanut tulosta: viime vuonna pystyimme puolittamaan tapaturmien määrän edelliseen vuoteen verrattuna. Se on koko henkilöstöä ajatellen hyvä saavutus. Tavoitteena on työtapaturmissa nollalinja, jokainen onnettomuus ja työtapaturma on liikaa. Icopal haluaa olla työturvallisuuden edelläkävijä, se on tärkeää sekä Icopal-konsernille että meidän asiakkaillemme. Asiakkaat arvostavat sitä, että työt tehdään turvallisesti, toteaa Jari Heino. Huoltotoiminta on tällä hetkellä Icopal Katto Oy:lle Pohjois- Savossa ja Pohjois-Karjalassa yksi tärkeimmistä kehityskohteista. Haluamme kiinnittää kiinteistöjen omistajien huomion kattojen säännöllisen tarkastus- ja huoltotoiminnan tärkeyteen, toteaa Icopal Katto Oy:n Kuopin ja Joensuun alueiden huoltotoiminnasta vastaava myyntipäällikkö Jari Heino. Kattoliitto lanseerasi vuoden 2011 alussa työturvallisuuskilpailun nostaakseen esille työturvallisuuden tärkeyttä vedeneristystöissä. Kilpailussa etsittiin työturvallisuustekoja ja uusia ideoita työturvallisuuden parantamiseksi. Kilpailun voittaja julistettiin Kattoliiton vuosikokouksen yhteydessä Voittaja oli Icopal Katto Oy:n Pikaviestintäjärjestelmä, jonka avulla voidaan tavoittaa koko organisaatio nopeasti, helposti ja kustannustehokkaasti. Järjestelmä koostuu web-sivustosta ja sen kautta lähettävistä tekstiviesteistä. Viestien avulla tiedotetaan paitsi tapahtuneista työtapaturmista myös muista ajankohtaisista asioista. markkinoiden ekologisin kateratkaisu Markkinoiden ekologisesti ylivoimaisin vedeneristeratkaisu katoille neutraloi haitallisia typenoksidipäästöjä. Valitse pintasirote joka puhdistaa ilmaa kuten auton katalysaattori. VAADI PARASTA VALITSE ICOPAL

6 6 SAVON YRITYSUUTISET YIT rakentaa liike- ja toimistotilaa Kuopion ykköspaikoille Kuopioon valmistuu vuosittain uutta asuntoa. Lähivuosina asuntoja rakennetaan useille alueille, Saaristokaupungin lisäksi mm. keskustaan, Maljalahteen, Pappilanmäelle ja Pihlajalaaksoon. kavuuksilla. Ydinkeskusta, kauppahalli, rautatie- ja linjaautoasema ovat kävelymatkan päässä. Kohde valmistuu syksyllä YIT:lle voitto valtakunnallisessa työturvallisuuskilpailussa - menestystä myös paikallisesti YIT Rakennus Oy Talonrakennus Kuopion yksikön aluejohtaja Risto Pennasen mukaan asuntorakentamisen näkymät ovat Kuopion seudulla varsin myönteiset. Asuntokauppa käy kohtuullisesti ja asuntoja rakennetaan runsaasti. Kuopion YIT:n Rakennus Oy:n toiminnan painopiste on tänä vuonna asuntorakentamisessa -Lisäksi Kuopion keskustan tuntumassa on meneillään ja suunnitteilla useita liikerakennuksia. Sokoksen ja Carlsonin taakse Kauppakatu 49:n tontille on tulossa uutta liiketilaa sekä vanhaan kiinteistöön, että uudisrakennukseen katutasoon. Näissä taloissa on myös asuntoja ylemmissä kerroksissa. Oman panoksensa liikerakentamiseen tuo Kuopion Matkukseen rakennettava Liikenne- Kuopion Seilori asema, joka valmistuu vuoden vaihteessa, Pennanen toteaa. -Rakenteilla olevia kohteita ovat esimerkiksi Vuorelassa, 22 asunnon Tammenterho ja Siilinportin viereen valmistunut As Oy Siilinjärven Siilinpiha, joissa molemmissa on vielä vapaita muuttovalmiita asuntoja. Nilsiän keskustassa on rakenteilla As Oy Nilsiän Ukko- Paavonranta, jossa Syvärin järven äärellä sijaitsevassa kerrostalo-kohteessa upea luonto on ympärillä. Noin 10 kilometrin päässä ovat myös Tahkon monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Kohde valmistuu kesällä-2013, Risto Pennanen mainitsee. -Elokuussa, Keilankantaan valmistuu As Oy Kuopion Seilori, joka on 22 asunnon rivitalo/pienkerrostalo. Seilori sijaitsee Kallaveden rannassa, jossa lenkkipolut, talviladut ja kala-apajat ovat kotikulmilla. Saaristokaupungissa, Kanavaharjunkadulla on rakenteilla 6-kerroksinen Harjun Herra-kerrostalokohde. Kohde valmistuu joulukuussa. -Kuopion pohjoispuolella sijaitsevaan Pihlajaharjuun YIT rakentaa 25 asunnon As Oy Kuopion Pihlajaa ja naapuritontilla käynnistyy lähiaikoina seuraava vaihe, eli samanlainen asuntokohde, Pennanen selvittää. Kaupunkiasumisen viihtyisä Veturi Asemakadulla, entisen H S Pitkäsen liiketalotontille on rakenteilla As Oy Kuopion Veturi. Uudesta rakennuksesta tulee monitasoinen kerrostalo. Korkeimmasta kohdasta talo on 8-kerroksinen ja matalimmasta kaksikerroksinen. Veturissa on 41 asuntoa ja 4 liiketilaa. Matalimpaan kohtaan tulee kolme kaksikerroksista rivitalomaista huoneistoa. Talo on siis kerrostalo, jossa voi osin asua kuten rivitalossa, Risto Pennanen esittelee. Veturissa voi asua aidossa kaupunkikodissa kaikilla mu- YIT Rakennus Oy ja Skanska Talonrakennus Oy jakoivat vuoden 2011 valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun ykköstilan Turvallisuus alkaa minusta -kilpailulla haetaan talonrakennustyömaata, jossa työturvallisuusasiat on hoidettu esimerkillisellä tavalla. Viime vuonna kilpailu järjestettiin toista kertaa. Kilpailu turvallisimmasta työmaasta oli tasaväkinen, voiton jakoivat YIT Rakennus Oy:n kohde Asunto Oy Kuopion Kaijankulma ja Skanska Talonrakennus Oy:n Turun kohde. YIT Rakennus juhli valtakunnallista ykköstilaa jo toisena vuotena peräkkäin. Vuosi sitten YIT Rakennus Oy:n kuopiolainen asuinkerrostalokohde As Oy Ratavahti voitti kisan. Lisäksi YIT Rakennus sai paikallista menestystä, kun Kuopion kaupungin kaupunkikuva-työryhmä myönsi marraskuussa 2011 kunniakirjan YIT Rakennus Oy:n rakentamalle Asunto Oy Kuopion Maljalehdolle parhaiten toteutetusta uusien asuntoalueiden kortteli/ pihapiiristä. Kuopion kaupungin Pihakivi-palkinnon saanut yhtiö sijaitsee sataman läheisyydessä, Suokatu 2:ssa. ISABELLA Kuopio Leväsentie 1 Toimitilaa, jossa kaikki on kohdallaan. Kysy lisää! Rakennushankepäällikkö Jorma Pentikäinen p Aluejohtaja Risto Pennanen p Kuopion Veturi

7 Huoneistojen suuret lämpötilaerot on tuttu ongelma monissa taloyhtiöissä. Tyypilliset ongelmat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä ovat säätöongelmat, toistuva ilmaustarve, venttiiliongelmat, kasvava energiankulutus, tiivistevuodot, lämmönvaihtimien epäkunto ja huono lämmönsiirtyminen. Liian usein vesijärjestelmiin tulee ongelmia, jotka aiheuttavat merkittävää energian tuhlausta ja korkeita korjauskustannuksia. Lämpötilan vaihtelu johtuu keskuslämmitysverkoston sakkauttavasta korroosiosta. -Kerrostalojen lämmitysjärjestelmät on suunniteltu hyvin, mutta sakkaumien vuoksi niiden lämmönsiirtokyky ei toimi enää suunnitellusti. Suuri osa epäpuhtauksista on raudan ja kuparin oksideja, mm. ruostetta. Ne molemmat ovat korroosion aikaansaamia, jonka aiheuttaa happi, veden happamuus ja galvaaninen sähkövirta. Veteen liuennut rauta tai kupari on merkki järjestelmässä käynnissä olevasta ruostumisesta, Ferromil Oy:n toimitusjohtaja Heikki Puurula selvittää. Ferromil Oy IWT Sverige AB Mobil: Fax: Sisäilman laatuun vaikuttavat useat erilaiset kemialliset yhdisteet. Kemialliset yhdisteet voivat olla peräisin kosteusvauriomikrobien aineenvaihdunnasta, rakennusja sisustusmateriaaleista, ihmisen toiminnasta tai tutkittavan tilan ulkopuolelta. Sisäilman kemialliset epäpuhtaudet ovat hiukkasiin sitoutuneita tai haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Jyväskylässä toimiva RSLab Oy tuottaa sisäilman laatuun ja rakennusmateriaalien haittaaineisiin liittyviä laboratoriopalveluja. Marraskuussa 2010 toimintansa aloittaneen yrityksen palvelujen kysyntä on kasvanut nopeasti. -RSLab on valtakunnallinen toimija. Meillä on asiakkaita Kuopiota, Oulua, Helsinkiä ja Joensuuta myöten. Olemme olleet todella yllättyneitä siitä, miten hyvin asiakkaat ovat löytäneet meidän palvelumme, kertoo laboratoriopäällikkö, FT Kristian Jansson. Fullständigt korrosionsskydd Kemikaaliton utan kemikalier! korroosiosuojaus SAVON YRITYSUUTISET 7 Elysator Elysator Elysator - Korroosiosuoja Trio 10, Trio10, 15 och 25lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin Elysatorin avulla vesi neutraloituu ja ruostuminen pysähtyy Elysator on kemikaaliton menetelmä, jolla päästään näistä ongelmista. Elysator saa sakat liikkeelle ja järjestelmä alkaa toimia jälleen kuin uutena. Vesi pysyy puhtaana ja kirkkaana. Kertyvä sakka lasketaan yksinkertaisesti aika ajoin Elysatorin poistoventtiilin kautta pois. -Elysator on arvostettu sveitsiläinen laatutuote. Suomen markkinoilla yli 10 vuotta ollutta laitetta on käytetty Euroopassa jo 60-luvulta lähtien, Heikki Puurula kertoo. Ferromil maahantuo Ely- Kolminkertainen varmuus sator-tuoteperhettä, jonka avul- Tredubbel la vesiputket, vesikalusteet, säkerhet lämmönvaihtimet, lämpöpatterit Kaasujen ja muut lämpöä vaihtavat poisto pinnat (mikrokuplaerotin) säästyvät kerrostumien Bortledning synnyltä ja kuluvat vähemmän av gas (avskiljning ilman kemikaaleja. av luftbubblor) Sovellusalueita Anodit ovat lämmitys- ja suoja Anodskydd jäähdytyskierrot, ruostetta kuten vastaan) (Elysator-system kiinteistöjen lämmitys- mot ja jääh- rost) (katodinen dytysjärjestelmät, Magneettisuodatin teollisuuden Magnetflödesfilter prosessijäähdytykset, moottorien ja magneettisen generaattorien jäähdytyk-sakan) (Elysator-system mot (kerää rost) set, höyrylaitokset jne. Ferromil Oy on vuodesta 2001 asti toiminut vedenkäsittelylaitteistoja sekä -palveluja tarjoava yritys, joka on erikoistunut kemikaalittomiin ratkaisuihin veden käsittelyssä, niin kotitalouksien kuin myös teollisuuden vaativissa tarpeissa. -Tarjoamme tuotteita ja palveluja jäähdytysveden, lämmitysveden sekä käyttöveden ja myös kaivovesien käsittelyyn, Heikki Puurula kertoo. Elysator on kemikaaliton vaihtoehto korroosion estämiseen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä, joissa lämmön siirtämiseen käytetään vettä tai glykolia - Elysator on ainoa markkinoilla oleva laite, joka kykenee ilman lisäksi poistamaan liuenneen hapen. Hapettomassa tilassa ei tapahdu kerrostumisia eikä korroosiota. Elysatorin vaikutuksesta myös vanhat kerrostumat poistuvat ja lämmitysteho paranee, Heikki Puurula mainitsee. -Elysatoria käytetään lämmitys-, jäähdytys- ja höyryjärjestelmissä suojaamaan laitteita ja putkistoja ruostumiselta, syöpymiseltä, sakkaantumiselta ja kerrostumilta. Elysator eliminoi kaikki korroosiota aiheuttavat tekijät. Lisäksi Elysator pysäyttää ruostumisen ja lietteen muodostumisen sekä poistaa jo olemassa olevat epäpuhtaudet. Elysator poistaa vedestä myös siihen liuenneet metallit, suolat ja kemikaalit samoin kuin orgaaniset materiaalit ja bakteerit parantaen veden lämmönjohtavuutta. Elysator säätelee nesteen ph arvon oikealle tasolle ja alentaa sähkönjohtavuutta. -Elysatorin toiminta perustuu jo pitkään käytössä olleeseen katodisuojaukseen, jossa elektrodipotentiaaliltaan heikompi (epäjalompi) metalli uhrautuu järjestelmän sijasta. Elysatorissa uhrautuvana anodina käytetään magnesiumia, Puurula kuvailee. -Elysatorin huollontarve on vähäinen. Voidaan sanoa, että se on lähes huoltovapaa. Elysatorin käyttöikä on pitkä ja laitteen huolto on nopeaa ja vaivatonta. Ensimmäisen vuoden huolto sisältyy laitteen hankintahintaan. Tämän jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus ostaa huoltopalvelu Ferromil Oy:ltä, Puurula kertoo. KAIKKI LAITTEET VALMISTETTU RSLab on valtakunnallisesti toimiva RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ rakennus- ALLA MODELLER ja ÄR sisäilmalaboratorio I ROSTFRITT STÅL Janssonin lisäksi laboratorion vastuuhenkilönä toimii laboratorioanalyytikko (AMK) Terhi Mikkilä. Molemmilla on alalta pitkäaikaista kokemusta. Jansson on ollut perustamassa1990-luvun lopulla myös muita Suomessa toimivia sisäilmalaboratorioita. -Hyvälaatuisen sisäilman saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttävät rakennusten laadukasta suunnittelua ja rakentamista sekä jatkuvaa huoltoa ja ylläpitämistä. Hyvän sisäilmaston muodostuminen alkaa jo uudis- ja korjauskohteiden suunnitteluvaiheessa ja kulkee rakennushankkeen toteutusvaiheen läpi käyttöönottoon saakka, Jansson selvittää. Tutkimustulos asiakkaalle jopa muutamassa tunnissa RSLab Oy:n palveluihin kuuluvat näyteanalyysien lisäksi näytteenoton koulutus, asiantuntijalausunnot ja rakennusten puhtauden hallintaan liittyvä konsultointi. Analyysipalvelujen pääalueena ovat Asumisterveysohjeen mukaiset mikrobi- ja VOCanalyysit. Palveluihin kuuluvat myös asbestin ja mineraalivillakuitujen määritykset, PAH-, PCB- ja lyijyanalyysit sekä pölymäärien mittaukset. Laboratoriossa voidaan analysoida myös sisäilman ammoniakkipitoisuuksia. Laboratorioon toimitetuista näytteistä suuri osa on asbestinäytteitä. -Asbestia tulee esiin purkutöiden yhteydessä. Kiireellisessä tapauksessa asiakas saa meiltä tutkimustuloksen muutamassa tunnissa. Tällä on iso merkitys, koska näin työmaata ei tarvitse pitää kauempaa pysähdyksissä, Jansson toteaa. Vähemmän kiireellisissä tapauksissa tutkimustulosten toimitusaika on noin kaksi viikkoa. Rakennetuntemusta vaativissa sisäilmatutkimuksissa yhteistyökumppanina PTS- Kiinteistötekniikka - RSLab Oy on Insinööritoimisto PTS-Kiinteistötekniikka Oy:n tytäryhtiö. Molemmat yritykset toimivat Laukaantiellä sijaitsevassa yrityskeskuksessa. PTS-Kiinteistötekniikka Oy on kiinteistötekniikan insinööritoimisto, jolla on yli 30 vuoden urakointi- ja rakennuttajakokemus. Yrityksellä on runsaasti kokemusta myös rakennusten tutkimuksen kenttätöistä. -RSLab Oy:n toiminnan alkuvaiheessa pääosa näytteistä tuli emoyhtiön kautta. Nyt suurin osa tulee ulkopuolisilta asiakkailta, Jansson valottaa. -Tavoitteena on hyödyntää entistä tehokkaammin RS Lab:n kapasiteetti ja näin palvella entisten asiakkaiden lisäksi myös uutta asiakaskuntaa. Olemme sellaisessa vaiheessa, että meidän täytyy kiinnittää laatuun huomiota. Kesän aikana pyrimmekin saamaan akkreditoidun laatujärjestelmän laboratorioomme, Kristian Jansson mainitsee. Rakenteet kannattaa tutkia ennen korjaustöitä - Laboratoriomme vahvasti kasvava osa-alue on rakennusten puhtaudenhallinta Tämä palvelujen kysyntä on kasvanut niin ripeästi, että olemme rekrytoimassa syksyllä lisää henkilökuntaa, Jansson mainitsee. Toimitusjohtaja Juhani Koponen uskoo, että RSLab Oy:n toiminta jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa. -Valttinamme on joustava, laadukas ja kustannustehokas palvelu. Toimimme samalla periaatteella kuin emoyhtiömme PTS-kiinteistöteknikka Oy, Koponen määrittelee. -Elysator on ratkaissut monet ongelmat mm. Suomen Pankissa, Helsingin Postitalossa, Turun Yliopistollisessa Keskussairaalassa, Rautaruukissa ja TVO Olkiluodossa, Puurula luettelee. - Elysatoriin luottavat asuinkiinteistöt, liikekiinteistöt, sairaalat, teollisuus (mm. elintarvike-, lääke-, metalli-, muovi-, paperi- ja öljynjalostusteollisuus) ja lukemattomat muut tahot. Tuotetta on jatkuvasti kehitetty ja parannettu saatujen kokemusten pohjalta. Suomessakin asennuksia on tehty jo sadoittain. Elysator on maailman tunnetuimpien tutkimuslaitosten sertifioima Olemme saaneet laitteellemme VTT:n seurantatutkimuksessa suomalaisen asiantuntijalausunnon, josta käy ilmi Elysatorien ylivoimaisuus lämmitys- ja jäähdytyskierroissa.. Kaikkiaan Elysatoria on myyty maailmanlaajuisesti satoja tuhansia vuodesta 1960 alkaen. - Kattavasta Elysator-mallistosta löytyy sopivan kokoinen ratkaisu kaikkiin tarpeisiin, Heikki Puurula esittelee ja jatkaa : -Tulemme mielellämme esittelemään laitteistoja em. kohteisiin ja näyttämään toteen kiistattomat tulokset veden laadun parannuksesta. Liikevaihdon kasvuun on uskominen, sillä korjausrakentamisen lisääntyessä on lisääntynyt myös laboratoriopalveluiden tarve. Korjausrakentaminen on nykyään noin puolet koko rakennusalasta. Kiinteistöjen sisäilman laatuun ja rakennusmateriaalien haittaaineisiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota, koska niistä on myös enemmän tietoa tarjolla. Lisäksi alaa velvoittavat viranomaisten määräykset. Esimerkiksi Ympäristöministeriön mukaan kiinteistönomistajan tulee selvittää julkisivujen, parvekkeiden ja ikkunoiden remonteissa, onko lasien tiivistysmassoissa käytetty PCB:tä tai lyijy-yhdisteitä. Näin todennäköisesti on, jos lasit on valmistettu ennen vuotta Ongelmia on myös uusissa rakennuskohteissa. Ongelmat ovat usein myös melkein ylitsepääsemättömiä, koska suunnittelijoiden ja tutkijoiden yhteistyö ei läheskään aina toimi. Tutkimukseen ei käytetä riittävästi aikaa, vaan rakennustyöhön sännätään suin päin heti hankesuunnittelun jälkeen. Juhani Koponen korostaakin, että ennen kuin vanhoja kiinteistöjä aletaan korjata, on huolehdittava siitä, että olemassa olevat rakenteet on tutkittu asianmukaisesti. -Valitettavan usein on käynyt niin, että vaikka suunnitelmat ja peruskorjaustyöt on tehty hyvin, rakenteisiin on jäänyt ongelmia, koska tarvittavia tutkimuksia ei ole tehty. Tutkimus- ja analyysikulut ovat kuitenkin pieni menoerä siihen verrattuna, että tehdyt korjaustyöt menevät hukkaan. Nykyään tieto oikeasta menettelytavasta on Koposen mukaan jo alkanut levitä. -Keski-Suomessa ollaan alan edelläkävijöitä. Muualla Suomessa on vasta nyt alettu nostaa julkisuudessa esille esimerkiksi koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmia, Juhani Koponen toteaa.

8 8 SAVON YRITYSUUTISET Vatupassi on tuttu nimi niin joensuulaisille kuin myös kuopiolaisille rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraajille. Yrityksen toimenkuvaan kuuluvat koneiden ja laitteiden lisäksi työvaatteiden jälleenmyynti ja kuljetuspalvelut. 20-vuotias Vatupassi Kuopiossa uusissa tiloissa Neulamäessä Joensuun ja Kuopion toimipisteet viettävät tänä vuonna 20 vuotis juhliaan. Veljekset Jukka ja Jarmo Törmälä aloittivat liiketoiminnan laitevuokraus- ja huoltoasemayrittäjinä Konevuokraus tuli yrityksen toimenkuvaan 1995 ja maansiirtokoneet viitisen vuotta myöhemmin yhdeksi yrityksen kivijalaksi. -Periaatehan tämän kaltaisilla yrityksillä on, ettei asiakkaan tarvitse kaikkea ostaa itse. Koneita ja laitteita voi myös tarpeeseensa vuokrata, hallituksen puheenjohtaja Jukka Törmälä kiteyttää yrityksen toiminnan periaatteen. Vatupassin yrittäjinä ja vetäjinä toimivat nyt Jukan tytär Milla Tarnanen ja hänen aviosiippansa Jarkko Tarnanen. Sukupolvenvaihdos tapahtui viime vuoden lokakuussa. Milla Tarnanen on oikeastaan syntynyt yrittäjäksi ja vatupassilaiseksi. Milla Tarnasen juuret ovat yrittäjiä isän puolelta kolmannessa polvessa ja äidin puolelta jo neljännessä polvessa. Vatupassin riveihin hän astui vuonna Milla Tarnanen halusi yrittäjäksi ja eikä isä Jukka pannut vastaan. -Pääsin yliopistoon lukemaan kansantaloustieteitä, mutta alusta asti oli selvää, että haluan vaihtaa Kauppatieteiden puolelle. Pääaineena opiskelin markkinointia ja sivuaineina johtamista sekä yrittäjyyttä. Graduni tein konevuokraamoyritysten välisestä yhteistyöstä, ekonomin tutkinnon suorittanut Milla kertoo. Viisi toimipistettä ympyrän kehällä Joensuun ja Kuopion lisäksi Vatupassin joustavaa ja palvelevaa osaamista asiakkaat saavat Nurmeksessa, Lappeenrannassa ja uusimpana pisteenä Jyväskylässä. Kuopiossa Vatupassi muutti uusiin tiloihin, Neulamäkeen. -Nyt meillä on erinomaiset tilat erinomaisella paikalla. Tilaa on myymälän ja vuokraamon puolella noin 500 neliömetriä ja lisäksi hyvä pihaalue suuremmille koneille ja laitteille. Vuokrauspuolella suuremmat koneet ja laitteet ovatkin ottaneet tilaa pienemmiltä. Pienempien koneitten hinnat ovat tulleet alas ja moni ostaa ne itselleen, Jarkko Tarnanen toteaa. Henkilökunta kokenutta ammattilaiskaartia Vatupassin Kuopion henkilökunta on kokenutta ja ammattitaitoista. -Meillä onkin monessa toimipisteessä sama tilanne kuin yrityksessämme. Työntekijäpuolella toinen sukupolvi on astunut vanhempiensa saappaisiin. Työsuhteet ovat yrityksessämme pääsääntöisesti pitkiä, mikä näkyy tietenkin myös ammattitaidossa. Henkilökunta osaa valita ja neuvoa asiakkaille parhaat mahdolliset ratkaisut heidän tarpeisiinsa, Milla Tarnanen vakuuttaa. Hinnastossa noin 500 eri nimikettä Vatupassi on erittäin monipuolinen tarjonnassaan. Hinnastosta löytyy noin 500 eri nimikettä, joten valinnan varaa asiakkailla on. -Meidän valttejamme joustavuuden ja palvelualttiuden lisäksi on kuljetuspalvelumme. Panostamme kuljetuspalveluihin, jotta asiakkaamme saisivat tilaamansa tuotteet mahdollisimman pian, jopa samana päivänä. Kuljetuksia varten meillä on toistakymmentä nosto- tai siirtolavalaitteilla varustettua paketti-, kevytkuorma- ja kuorma-autoa, jotka toimittavat tilaukset perille nopeasti ja edullisesti. Ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitaa kuljetukset käden käänteessä, Jarkko Tarnanen sanoo. Milla Tarnanen sanoo, ettei näkyvissä ole mitään suurempia muutoksia nykyiseen sabluunaan. -Kaikki toimipisteemme ovat nyt hyvässä, uudistetussa asussa. Lappeenrantaan, osoitteessa Voikansuotie 11 B, saimme uudet toimitilat tänä keväänä. Ainoa suurempi uudistus on tapahtunut tietotekniikassa, jossa olemme siirtyneet nyky- ja reaaliaikaan, Milla Tarnanen mainitsee. Vatupassin verkkokauppa avataan lähiaikoina -Verkkokaupasta voit tilata ja ostaa muun muassa laadukkaita Blåkläder - vaatteita sekä käytettyjä koneita. Nettisivuillamme tiedotamme lisää verkkokaupastamme, Milla Tarnanen selvittää. Milla ja Jarkko Tarnanen

9 SAVON YRITYSUUTISET 9 Tilaajavastuu.fi kehittää Veronumero-palvelua Joulukuussa 2011 voimaan tullut veronumerolaki edellyttää rakennusurakoitsijaa keräämään ja tarkastamaan veronumerot kaikilta työmaalla toimivilta työntekijöiltä. Veronumero on annettu kaikille suomalaisille vuoden 2012 verokorteissa. Ulkomaalaisen työntekijän tulee jatkossa hankkia Verohallinnolta henkilötunnus ja veronumero ennen työnteon aloittamista. Rakennustyömailla työskentelevien tulee olla merkittynä julkiseen veronumerorekisteriin, ja veronumero on oltava myös kuvallisessa henkilötunnisteessa alkaen. Rakennuttajille, päätoteuttajille ja tilaajille tulee uusia velvollisuuksia veronumerolain myötä. Veronumerolaki auttaa harmaan talouden torjunnassa, mutta lain velvollisuuksien noudattaminen lisää työmaajohdon päivittäistä taakka ja vie aikaa käytännön töiltä. Suomen Tilaajavastuu Oy laajensi tuoteperhettään uudella Veronumero-palvelulla, ja avasi verkossa kaikille avoimen ja maksuttoman Veronumero. fi-palvelun. Sen kautta kiinteistö- ja rakennusalan työnantajat voivat ilmoittaa työntekijöidensä veronumerot Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan veronumerorekisteriin. Varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki Kuvaaja Mikko Arvinen. -Suomen Tilaajavastuu Oy on kehittänyt Veronumero.fi -palvelua tehostaakseen työmaalla veronumerolain noudattamista niin, että työmaajohdolle jää aikaa myös muihin tehtäviin, varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki toteaa. -Työntekijöiden veronumeroiden ilmoittaminen hoituu vaivattomasti maksuttoman Veronumero.fi-palvelun kautta. Suomen Tilaajavastuu Oy hoitaa veronumerot Verohallinnon rakennusalan veronumerorekisteriin ja tarkastaa samalla niiden oikeellisuuden. Tarvittavat tiedot välittyvät samalla ilmoituksella myös rakennuttajien ja tilaajien käyttöön työmaan lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi, Huhtamäki kertoo. -Uudessa palvelussa toimittajat ilmoittavat työntekijöidensä veronumerotiedot sähköisellä verkkopalvelulla yhdellä kertaa sekä omalle tilaajalle että Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan veronumerorekisteriin. Veronumero.fi-palvelun avulla rakennuttajat, tilaajat ja päätoteuttajat saavat varmistettua veronumeroiden aitouden, tiedot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä sekä raportoitua veronumero- ja taloustiedot Verohallinnolle. Lisäksi kesäkuun loppuun mennessä avataan veronumerolain mukaisten henkilökorttien tilausmahdollisuus, Huhtamäki selvittää. Tilaajavastuu.fi -palvelu koostaa kaikki tilaajavastuulain mukaiset tiedot ja pitää ne ajan tasalla Suomen Tilaajavastuu Oy:n tarjoama Tilaajavastuu.fi -palvelu on Suomen suurin ja kattavin yrityksille suunnattu tilaajavastuutietojen rekisteri. -Tilaaja on vastuussa siitä, että toimittajat noudattavat tilaajavastuulakia. Lakia on sovellettu mm. julkisella sektorilla, rakennus- ja kiinteistöalalla, majoitus- ja ravitsemusalalla sekä kuljetusalalla. Laki edellyttää alojen toimijoilta jatkuvaa raportointia. Asiakirjat täytyy hankkia eri rekistereistä ja muistaa toimittaa ajallaan työn tilaajalle. -Tilaajavastuu.fi on meillä yksi harmaan talouden torjuntakeinoista ja suosittelemme jäsenillemme Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittymistä. Tilaajavastuu.fi koostaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot. Luotettava Kumppani -ohjelma hoitaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain edellyttämien tietojen noutamisen eri rekistereistä ja pitää tiedot aina ajan tasalla. -Palvelusta tilaaja saa helposti ja maksutta viranomaisen hyväksymän ja ajantasaisen raportin siitä, miten tarjouksen tehnyt yritys yhteiskuntavelvoitteensa täyttää. Helppolukuinen raportti sisältää kaikki tilaajavastuulain vaatimat asiakirjat, Huhtamäki kertoo. -Tilaajavastuu.fi sisältää kaikki tilaajavastuulain vaatimat selvitykset, eli selvityksen ennakkoperintärekisterimerkinnästä, työnantajarekisterimerkinnästä, kaupparekisteriotteen, todistuksen verojen maksamisesta, verovelkatodistuksen tai selvityksen verovelan maksusuunnitelmasta sekä todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta ja selvityksen sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tilaajavastuulain muuttuessa syyskuun alussa mukaan tulee myös tapaturmavakuutustiedot, Huhtamäki kertoo. -Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani-ohjelmassa toimittaja allekirjoittaa ja luovuttaa valtakirjasopimuksen Suomen Tilaajavastuu Oy:lle, joka sen avulla voi hankkia tarvittavat tiedot verohallinnolta ja työeläkeyhtiöiltä. Vuosimaksun maksamisen jälkeen tiedot siirretään Tilaajavastuu.fi -palveluun, josta tietoja hakevat voivat ne maksutta tarkistaa, Mika Huhtamäki määrittelee. Yritys pääsee Tilaajavastuu. fi-palveluun liittymällä Luotettava Kumppani -ohjelmaan tai hankkimalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämän RALA-pätevyyden. - Nuohooja joutuu työtehtävässään liian usein tapaturman uhriksi. Liian usein sattuu liukastumisia ja putoamisia tikkailta tai kuljettaessa katolla huoltokohteeseen. Yleisimmät syyt tapaturmiin ovat turvallisuudeltaan puutteelliset kulkutiet katolla, heikkokuntoiset tai määräysten vastaisesti kiinnitetyt tai kokonaan kiinnittämättä jääneet tikkaat, kattosillat tai muut kattoturvalaitteet, kertoo puheenjohtaja Petteri Virranta. Nuohooja käy talojen katoilla säännöllisesti. On arvioitu, että nuohooja kiipeää noin 6 10 kertaa päivässä talotikkaita tai lapetikkaita ylös savupiipulle. Entä nousisitko sinä luottavaisin mielin talosi tikkaita ylös savupiipulle 10 kertaa päivässä? Milloin viimeksi tarkistit, ovatko katon turvavarusteet ja -laitteet kunnossa ja määräysten mukaiset? Ammattitaitoinen nuohooja tuntee työnsä vaaratekijät ja riskit. Hän tuntee myös toimintaohjeet sekä työssään että mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Oman turvallisuutensa varmistamiseksi nuohoojalla on monipuolinen Onko talosi kattoturvallisuus kunnossa? Kuva: Tiina Holmström valmius turvallisuustekijöiden huomioimiseen työnsä eri vaiheissa. Ammatin vastuuntuntoinen hoitaminen vaatii nuohoojalta turvallisuuden huomioon ottavia työrutiineja, turvallisuusmääräysten noudattamista ja valppautta riskitekijöiden havaitsemiseksi. - Kiinteistön omistajan ja haltijan tehtävänä on luoda katolla työskentelevälle määräysten mukaiset, turvalliset työolosuhteet eli huolehtia riittävistä kattoturvavarusteista sekä niiden kunnossapitämisestä, Virranta vaatii. Nuohooja opastaa ja neuvoo mielellään asiakkaitaan kattoturvalaitteiden kunnostamisessa Talotikkaan tulee olla kestävä, kiinteästi asennettu sekä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettu. Kaikille katolla sijaitseville rakennuksen osille, esim. savupiipuille ja ilmanvaihtolaitteille on järjestettävä tarkoituksenmukainen, katkeamaton ja yhtenäinen kulkutie. Katon kaikkien turvavarusteiden tulee asennettuna kestää niille tarkoitettu kuorma, niiden tulee olla ilmaston rasituksia vastaan riittävän kestävät ja ne on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti. Erityisesti talven ja lumen painon rasitusten jälkeen turvavarusteet tulee huolella tarkastaa ennen seuraavaa käyttöä. Lisätietoja: Nuohousalan Keskusliitto ry, toimitusjohtaja Juhani Jyrkiäinen, puh. (09) , Vuonna 1932 perustettu Nuohousalan Keskusliitto ry kokoaa alansa keskusjärjestönä Suomen yksityisyrittäjinä toimivat nuohoojat työskentelemään ammattitaidon edistämiseksi ja yhteisten etujen valvomiseksi. Sillä on nykyisellään runsaat 300 jäsentä.

10 10 SAVON YRITYSUUTISET Energiatodistus uudistuu, mutta se ei suoraan vaikuta taloyhtiöiden energiankulutukseen. Isännöinti on edelleen avainroolissa taloyhtiöiden energiansäästössä. - Osaava ja aktiivinen isännöinti auttaa taloyhtiöitä vähentämään energian kulutusta. Energiatodistuksella kiinnitetään omistajien huomio energiakysymyksiin. Varsinainen työ energiankulutuksen vähentämiseksi alkaa vasta sen jälkeen, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä muistuttaa. Isännöintiliitto pitää ympäristöministeriön julkistamaa esitystä rakennusten energiatodistuksista taloyhtiöiden kannalta toimivana. - Esityksen mukaisen energiatodistuksen laatiminen ei tuota taloyhti- Energiatodistukset uudistuvat, isännöinti avainroolissa öille raskaita kustannuksia. Todistus perustuu teoreettisiin laskelmiin, mutta todistuksen laatimiseen on tulossa selkeät laskentamallit. Isännöintiyritykset voivat jatkossakin tuottaa energiatodistuksia kustannustehokkaasti, Heikkilä summaa. Isännöintiliitto esittää, että energiatodistuksen antamiseksi ei tarvitsisi käydä paikan päällä kiinteistöllä. - Todistus perustuu laskelmiin, joten käynti ei ole tarpeen. Turhista käynneistä aiheutuu taloyhtiölle turhia kustannuksia, Heikkilä toteaa. Isännöinnin rooli energiankulutuksen vähentämisessä on koko maan mittakaavassa merkittävä, sillä taloyhtiöissä kuluu kymmenesosa koko Suomen energiasta. Isännöitsijät vaikuttavat 2,7 miljoonan taloyhtiössä asuvan suomalaisen energiankulutukseen. Energiankulutusta taloyhtiöissä voi tehokkaimmin vähentää opastamalla asukkaita järkevään energiankäyttöön esimerkiksi lämpimän veden kulutuksessa sekä huolehtimalla siitä, että lämmitysja ilmanvaihtojärjestelmien säädöt ovat aina kunnossa. Lisäksi korjausten yhteydessä kannattaa parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Isännöintiliitto on kehittänyt taloyhtiöiden energianeuvontaa yhteistyössä isännöintiyritysten kanssa. Isännöintiliiton verkkosivuilla on luettavissa energiansäästövinkkejä asukkaille. Lisätiedot Isännöintiliitto, toimitusjohtaja Tero Heikkilä, puh Isännöintiliitto työskentelee isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantamiseksi. Teemme työtä, jonka tavoitteena on taloyhtiön sujuva arki, ennakoitavat asumiskustannukset ja suunnitelmalliset korjaukset. Isännöintiliitossa on mukana 400 isännöintiyritystä ja 22 yhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa taloyhtiötä, joissa asuu 1,5 miljoonaa suomalaista. Monipuolista palvelua Kiinteistöjen lämmöntalteenottolaitteistot. Mahdollisuus hyödyntää aurinkoenergiaa. Soita ja kysy kiinteistöjen energiansäästösuunnitelmaa. Sadevesijärjestelmät Sadevesijärjestelmät puolipyöreinä ja puolipyöreinä kantikkaina ja Nousutikkaat kantikkaina Kattoturvatuotteet Nousutikkaat Lumiesteet Kattoturvatuotteet Rakennuspeltityöt Piipun pellitykset Lumiesteet Vesikattojen asennukset Rakennuspeltityöt (konesaumaura/muoto- ja Piipun huopakatot) pellitykset Vesikattojen asennukset (konesaumaura/muoto- ja huopakatot) Asennettuna ja toimitettuna fax Asennettuna toimitettun AC-Green Oy Rataskatu 10, Lahti fax Puh Fax

11 Taloteknisten peruskorjausten eli kansanomaisesti putkiremonttien tarve kasvaa lähivuosina voimakkaasti. Tällä vuosikymmenellä linjastosaneerauksen tarpeessa arvioidaan olevan vuosittain lähes kerrostalohuoneistoa ja ensi vuosikymmenellä jopa runsaat asuntoa. Remontissa ajanmukaistetaan yleensä myös sähkö- ja telejärjestelmät sekä parannetaan ilmastointia ja energiatehokkuutta. Jäähdytys asennetaan yhä useamman korjauksen yhteydessä. Puolessa tapauksista putkiremonttiin ryhtymisen syynä ovat jatkuvat vuodot. Myös tukkeumien ja sakkaumien aiheuttamat häiriöt, kuntotut- SAVON YRITYSUUTISET 11 Putkiremonttien määrä tuplaantuu ensi vuosikymmenellä kimuksissa tehdyt havainnot sekä puutteelliset vesieristykset käynnistävät putkiremontin. Tietoisuus vakuutusyhtiöiden korvauskäytännöistä ja ikäpoistoista patistaa valveutuneimpia taloyhtiöitä remonttiin. Vaihtoehtoiset putkiremonttimenetelmät, kuten sujutus ja putkien pinnoittaminen, ovat lisääntyneet. Myös perinteisten ja uusien menetelmien yhdistäminen on yleistynyt. Valtaosa töistä tehdään edelleen uusimalla vanhat putket, koska kosteuseristyksen ja sähköremontin takia rakenteita joudutaan repimään auki. - Taloyhtiöt ovat varsin haluttomia panostamaan ennakoivaan huoltoon ja kunnossapitoon. Toimenpiteisiin ryhdytään vasta pakon edessä. Kaikkien osapuolten kannalta olisi miellyttävintä, että toimenpiteet suoritetaan ajoissa ja hallitusti. Hyvin suunnitellussa ja toteutetussa putkiremontissa haittaa normaaliin asumiseen voidaan pienentää merkittävästi, LVI- Teknisten Urakoitsijoiden toimitusjohtaja Jari Syrjälä sanoo. - Kiinteistön suuremmat, pakolliset korjaukset antavat hyvän mahdollisuuden nostaa asumisen tasoa ja parantaa energiatehokkuutta, LVI-talotekniikkateollisuus ry:n toimitusjohtaja Ilkka Salo toteaa. Pelkän korjaamisen sijasta tulisikin puhua perusparannuksesta. Energiatehokkaita ja terveellisemmän sisäympäristön mahdollistavia ratkaisuja löytyy kyllä. Kyse on asioiden tiedostamisesta ja kokonaisuuden hyvästä suunnittelusta. Salon mukaan energiansäästöä ja käyttömukavuutta lisäävät ratkaisut kannattaa tehdä silloin, kun työmaan perustamiskustannukset joka tapauksessa syntyvät. Tällöin energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet ovat usein taloudellisestikin kohtuullisen kannattavia. Jos kannattavuutta arvioitaessa arvotettaisiin myös parantuneet viihtyvyys, terveellisyys ja kiinteistön arvonnousu, olisivat takaisinmaksuajat huomattavan lyhyitä. Putkiremonttibuumi ei vielä ole aiheuttanut patoutumaa, mutta edessä voi olla suma, kun 70- ja 80-luvuilla rakennetut talot tulevat peruskorjausikään. Vuosittaisia ruuhkahuippuja voidaan tasata teettämällä linjasaneerauksia myös talvella, sillä LVI-töitä tehdään ympäri vuoden. Remontin putkeen menon varmistaa varaamalla riittävästi aikaa suunnitteluun, tarjouspyyntökierrokseen ja toteutukseen. Asunto on yleensä ihmisen tärkein hankinta ja merkittävin sijoitus. Osakkaiden tahtotilasta riippuu, miten omaa kotia hoidetaan. Vakuutussopimus ei korvaa huoltosopimusta eikä vakuutusmaksuista kerry peruskorjausrahastoa. Jokaisen osakkaan tulisikin olla oman omaisuutensa isännöitsijä. Syrjälä ei usko putkiremonttien määrän kasvun johtavan hintojen nousuun. Vaikka remonttien määrä on kaksinkertaistunut viime vuosikymmenestä, hintataso on kustannusten noususta huolimatta ollut pikemminkin laskusuunnassa. Putkiremontin kustannuksiin vaikuttavat peruskorjauksen laajuus, laatu, valittavat tekniset ratkaisut ja rakennuksen valmistumisvuosi. LVI-töiden osuus on vain neljännes kokonaiskustannuksista, Syrjälä muistuttaa. Tilaaja voi urakoitsijaa valitessaan vaikuttaa rikollisen talouden torjuntaan. Maksajien kannalta on olennaista, että työ suoritetaan sovitulla tavalla loppuun saakka. Kasvava putkiremonttibisnes houkuttelee alalle hämärämiehiä ja kokemattomia tekijöitä. Ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä omaisuuden säilymiseen vaikuttavien LVI-asennusten tulisikin liittojen mielestä olla luvanvaraisia töitä. Lisätiedot: LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry ja LVItalotekniikkateollisuus ry Jari Syrjälä, p Ilkka Salo, p TERVETULOA VATUPASSILLE! KAIVINKONE AMMAN YANMAR B08-3 KAIVINKONE YANMAR SV17EX KATTOTYÖT JA ULKOVUORAUKSET Kerros-, rivi- ja ok-talojen uudiskatot sekä vanhojen kattojen saneeraukset ammattitaidolla ja takuutyönä. Tiili-, pelti-, bitumi- ja huopakatot Tasakaton muutokset ja ulkovuoraukset Paino 980 kg Paino 4625 kg alk. 120 /vrk Paino 1925 kg Paino 7875 kg Kuopion Talonmiehet Oy kiinteistön hoito- ja huoltotyöt työkonekalustoa vuokralle Kuopion Talonmiehet Oy Itkonniemenkatu 22 A, KUOPIO P / 24h PYYDÄ TARJOUS! p , KAIVINKONE YANMAR VIO50 KAIVINKONE YANMAR VIO75 MH. Siisteys Oy Kuopio Tarjoamme monipuolista siivouspalvelua yrityksille. Yrityssiivoukset Rakennus- ja loppusiivoukset Remonttisiivoukset Ikkunoiden pesut Vahaukset SOITA Hyvä työnjälki on meille tärkeä asia! Palvelut: Kaukolämpöjohtojen hitsaustyöt. Kaukolämpöjohtojen liitosten koneellinen vaahdotus, Gusmer 20/30 GE PRO FB Mitsubishi. Kuluttaja/asiakaslaitteiden uusinnat ja saneeraukset. Lämmitysmuodon vaihtajat esim. öljystä kaukolämpöön, avaimet käteen toimitukset. Ota yhteyttä ja pyydä ilmainen urakkatarjous! Puh , KUOPIO, Väliköntie 4, p , fax Avoinna: ma-pe Joensuu Lappeenranta Jyväskylä Nurmes

12 12 SAVON YRITYSUUTISET LVIS Ilmastonmuutoskeskustelun kiihtyessä energiaja LVI-tekniikka on todellinen tulevaisuuden ala Uudet rakentamismääräykset ohjaavat kohti ekologisempaa energiankäyttöä. Rakentajia patistetaan suosimaan ympäristöä säästäviä energiamuotoja. Samalla huomiota kiinnitetään talojen eristykseen ja ilmanvaihtoon. Tavoitteena on, että vuosikymmenen loppuun mennessä uudet rakennukset olisivat nollaenergiatasoa. Suomessa käytetystä energiasta lähes 40 prosenttia kuluu julkisissa ja yksityisissä kiinteistöissä. Rakentamismääräysten uudistamisen tavoitteena on lisätä uusien rakennusten energiatehokkuutta 20 prosentilla. Uudistuksen jälkeen tulevaisuuden rakennuksia tarkastellaan kokonaisenergiankulutuksen, päästöjen ja uusiutuvan energiankäytön näkökulmasta. Avuksi otetaan lämmitysmuotokertoimet ja yhteinen yhteismitallinen energiatehokkuuden vertailuluku. -Uudet määräykset koskevat vain uudisrakentamista ja niiden tuoma keskeinen muutos on siirtyminen kokonaisenergiatarkasteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja, joka ilmaistaan niin sanotulla E-luvulla. E- luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto. Pientalojen E-luvun yläraja riippuu lisäksi pinta-alasta: vaatimukset ovat lievemmät pienille pientaloille, Kuopion LVI-yhdistys ry:n, (KuLVI:n) puheenjohtaja Jorma Kauppinen selvittää. Seuraava määräysten muutos kohdistuukin sitten korjausrakentamiseen ja muutosten tekemiseen rakennuksiin -Määräysehdotus, joilla parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta korjausten yhteydessä, lähti lausuntokierrokselle kesäkuussa, Kauppinen sanoo. Siihen liittyvä energiatehokkuustavoite on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaankin. Vanhan rakennuskannan energiankulutuksen odotetaan uusien määräysten ansiosta PUIJON LVI SÄÄTÖ ja IV-HUOLTO -huolto Säätö- ja toimilaitteet Ilmansuodattimet Puhaltimet huolto ja myynti Belimo -toimilaitteet/-venttiilit Puhelin , Mauri Laukkanen Puijonsarventie 5 Kuopio, pienentyvän kuutisen prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Lvi-ala luo elämälle perusedellytyksiä Jatkuvasti muuttuneet ja parhaillaan muutoksen alla olevat energiamääräykset ovat haaste paitsi suunnittelijoille ja teollisuudelle, myös rakennusvalvonnalle. - LVI-ala on keskeinen toimija parannettaessa rakennusten energiatehokkuutta. Tälle alueelle tarvitaan uutta osaamista kaikilla tasoilla. Energia- ja LVI-alalla täytyy kehittää yhä enenevässä määrin energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä tekniikoita ja laitteistoja. -Ala ulottuu myös talojen ulkopuolelle. Esimerkiksi lämpölaitokset, vedenpuhdistamot ja erilaiset verkostot ovat olennaisia osia nykyaikaista yhteiskuntaa. Lvi-ala on myös todellinen ympäristöala. Alalla pääsee käytännössä vaikuttamaan yhteiskunnan ja ympäristön välisen suhteen kehittymiseen monella eri tavalla, Kauppinen määrittelee. Asuntojen uudisrakentamisen ripeä elpyminen on siivittänyt talotekniikan vauhtia LVI-ala on kiinteä osa rakentamista sekä rakennusten kunnostusta ja ylläpitoa. Siksi rakentamisen suuret linjat näyttävät suuntaa myös lvi-alalle. - Uudisrakentaminen jatkuu tulevaisuudessa etenkin kasvukeskuksissa. Rakentamista tulee tapahtumaan sekä asunto- toimitila- että teollisuussektorilla. Korjausrakentaminen on yhä kasvava osa-alue. Suomen rakennuskanta on siinä iässä, että Kuopion LVI-yhdistys ry:n puheenjohtaja Jorma Kauppinen jo nyt sekä lähitulevaisuudessa on edessä paljon putkiremontteja ja muita suuria perusremontteja, Kauppinen luonnehtii. Jorma Kauppinen on Insinööritoimisto LVI-Planor Oy:n toimitusjohtaja. Kauppisen mukaan Kuopion seudulla tämän hetkeinen työllisyystilanne vaikuttaa hyvältä. -Järjestelmien kehittymisestä, uusrakennustarpeesta ja korjausrakentamisesta johtuen LVI-alalla riittää töitä jatkossakin. Töitä riittää takuulla myös Suomessa, koska suurinta osaa alan töistä ei voi viedä ulkomaille, Kauppinen vsakuuttaa. LVI-suunnittelu- ja urakointialan koulutus -Muuttuvat asiakkaiden tarpeet ja kehittyvä lainsäädäntö tuovat uusia haasteita kaikille osapuolille, näin ollen lisäkouluttautuminen ja tiedon tarve uusista ratkaisuista on jatkuvasti lisääntynyt, Kauppinen korostaa. Savonia ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö toteutti Kuopiossa LVI-suunnittelu- ja urakointialan koulutuksen ajalla marraskuu-2009 kesäkuu Koulutus antaa valmiudet LVI-alan suunnittelu- ja urakointitehtäviin. Koulutus antaa tiedollisen pätevyyden kvvvastaavan ja iv- työnjohdon tehtäviin. Kouluttajina toimivat koke- neet LVI-alan ammattilaiset, jolloin teoriatietoa täydentää vankka käytännön kokemus ja alan toimintatapojen tuntemus. Lisäksi koulutukseen kuului LVI-alan yritysten koulutus- ja esittelytilaisuuksia. Vastaavanlainen koulutus on meneillään, se alkoi marraskuussa-2011 ja päättyy kesällä Lisätietoja KuLVI:n nettisivuilta osoitteesta LVI-ala työllistää maassamme noin henkilöä. Rakennusalasta LVI edustaa n. 18 % osuutta. Työtehtävät ovat jakautuneet laajalle sekä sisällöllisesti että maantieteellisesti. Alan näkyvimmän ammatin, LVI-asentajan, lisäksi alalla tehdään töitä monissa muissakin työtehtävissä. LVI-alan voi väittää olevan merkittävämpi toimiala kuin sitä yleisesti pidetään. Lämpö, vesi ja ilma ovat ihmiselle välttämättömiä ja niiden ympärillä on paljon toimintaa niin alan yrityksissä kuin muualla yhteiskunnassa. Lisäksi tekniikan kehittyminen on tuonut sähkö- ja tietotekniikan kiinteäksi osaksi LVI-alaa , Peuranpolku 0, Vuorela Sähköasennukset, korjaukset ja huollot Putki- ja LVI-alan työt Kylmälaiteasennukset, korjaukset ja huollot teollisuuteen, yrityksille ja kotitalouksille Tmi LVI-Suunnittelu Jouni Kurki Jouni Kurki / LVI-insinööri Savolanmutka 6, KUOPIO Puh LVI-suunnittelu ja -valvonta ammattitaidolla Hyödynnä vuoden 2012 energia-avustus ja kotitalousvähennys täysimääräisesti ja asennuta kotiisi IVT maalämpö- tai ilma/ vesilämpöpumppu. Säästät useita tuhansia euroja ja saat kotiisi ympäristösi arvostaman lämmitysjärjestelmän vuosiksi eteenpäin. Valitse IVT-lämpöpumppu, jonka toimivuus on todistettu purevassakin pakkasessa. Myynti - Asennus - huolto Rinnekatu Kiuruvesi Puh Fax CASTMET OY LVI LVI-alan erikoisliike - urakointi - tarvikemyynti - suunnittelu - öljypoltinhuolto Lentokentänkatu 3, SUONENJOKI Puh

13 Sähköistysalan näkymät loppuvuodelle 2012 ovat pelättyä paremmat. Uudisrakentamisen volyymi laskee hiukan, mutta korjausrakentamisen kasvu ja sähköistysratkaisujen tason nousu pitävät työkannat kohtuullisella tasolla suurella osalla urakoitsijoita. Markkinakehitystä huolestuneempia urakoitsijat ovat asentajakoulutuksen tason romahtamisesta aikuiskoulutuksessa. Sähköurakoitsijoiden ja suunnittelijoiden keskuudessa tehtyyn kyselyyn* vastanneista yli kolmestasadasta yrityksestä valtaosa uskoi volyymien SAVON YRITYSUUTISET 13 Sähköistysalalla valoa tunnelissa laskevan tulevana puolivuotiskautena. Näkymät ovat kuitenkin parantuneet selvästi viime syksystä ja tulevaan kesään ja varsinkin syksyyn kohdistuu jo positiivisiakin odotuksia. Työkannat ovat lähellä pitkän ajan keskiarvoja, minkä vuoksi kannattavuudenkin uskotaan pysyvän tyydyttävänä. Vastanneiden yritysten työntekijämäärä on laskenut hieman viime syksystä, mutta työllisyyden uskotaan palautuvan ensi syksynä lähtötasolleen, kun lähes 90 % vastaajista ilmoitti työllistävänsä jatkossa joko saman verran tai enemmän väkeä kuin nyt. Sähkösuunnittelun puolella joidenkin vastaajien kommentit viittaavat jopa työvoimapulaan. Markkinoita suurempi huoli urakoitsijoilla on alalle tulevien uusien asentajien osaamisesta. Etenkin oppisopimuskoulutuksena toteutettavaan aikuis- ja muuntokoulutukseen halutaan pikaista muutosta. Nykyisellä pikakoulutusmallilla tuotetaan työvoimaa, jonka osaaminen ei niin teorian kuin käytännönkään osalta vastaa toisaalta sähköturvallisuuden ja toisaalta käytännön työelämän vaatimuksia. Samalla aikuiskoulutuksen taso on jäämässä yhä pahemmin jälkeen ammatillisesta peruskoulutuksesta, jonka taso on niin ikään kärsinyt jatkuvista säästöistä. *Kysely lähetettiin 1799:lle Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n sekä Sähköalan suunnittelijoiden ja suunnittelutoimistojen NSS ry:n jäsenelle ja vastauksia saatiin 310. Kun vastausyhteenvetoa vielä verrattiin Valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteisiin ja Tilastokeskuksen rakennustilastoihin voidaan tuloksia pitää varsin luotettavina ja hyvin lähiaikojen kehitystä ennustavina. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, STUL ry Maalämpö - taloudellinen ja ekologinen energiaratkaisu Lämmitysmuodon vaihdot öljystä ja sähköstä maalämpöön ovat yleistyneet. Lämpökaivo maalämpöä varten voidaan porata lähellekin taloa, ja se soveltuu mainiosti pienellekin tontille pintaasennettavan lämmönkeruuputkiston sijaan. Maalämmön periaate on tunnettu jo kauan. Nykyaikaisten lämmöntalteenottolaitteiden myötä siitä on tullut varteenotettava lämmitysmuoto mm. omakotiasumiseen. Maalämpö on puhdasta, ympäristöystävällistä, ehtymätöntä ja ennen kaikkea - ilmaista. Maalämpökaivo lämmönlähteenä on myös erittäin tasainen ympäri vuoden. Lämpö tulee syvältä kalliosta, jossa lämpötila on vuodenajoista riippumatta lähes sama. Maanläheisiä lämmitysratkaisuja Vuonna-2011 perustettu, leppävirtalainen PT Energia Poraus Oy on erikoistunut lämpökaivojen maalämpöä varten porattavien porakaivojen poraamiseen. Yrityksen omistavat Pasi Voutilainen ja Tuomo Ryth. PT-Energiaporaus hoitaa maalämpöasennuksen sekä porauksen omin voimin ja omalla kalustolla. -Tästä on se huomattava etu, että hallitsemme projektin alusta loppuun ja voimme vastata jokaisen vaiheen laadusta suoraan asiakkaalle. Maalämmölle oikein mitoitettu porakaivo on ikuinen, Pasi Voutilainen korostaa. Pasi Voutilaisella on 7 vuoden kokemus maalämpöpuolella, lisäksi hän on ollut tekemässä alihankkijana trukkipalveluja muun muassa YIT:lle ja Hack- manille, ja myös kaivinkonetyöt ovat tulleet aikaisemmin Voutilaiselle tutuiksi. Tuomo Rythilla on edelleenkin toimiva kallioporausta tekevä Porausliike Ryth Oy, jonka kotipaikka on Nuppulinna. Yrityksessä on töissä neljä vakituista, ammattitaitoista poraria. -Viime vuonna porasimme yli 200 maalämpöreikää. Yhden maalämpökaivon poraus kestää noin yhden päivän, Voutilainen selvittää. Maalämpö on ympäristöystävällisin tapa lämmittää kaikenlaisia kiinteistöjä Maalämpökaivon poraus tapahtuu periaatteessa samaan tapaan, kuin tavallisen vesikaivon poraus. Erona on se, että kaivoon laitetaan lämmönkeruujärjestelmä vedenkeruuputkien sijaan. - Suoritamme asiakkaan tilauksen mukaan kaivon poraamisen, lämmönkeruuputkiston asentamisen ja täytön. - Olemme oiva kumppani niin Lvis-yrityksille kuin omakotitalorakentajallekin. Asiakkaitamme ovat myös ympäristötietoiset yritykset sekä julkisen sektorin toimijat. Asiakaskunta löytyy kautta Suomen. Porausten lisäksi tarjoamme yhteistyökumppaniemme kanssa edullisia kokonaisratkaisuja. -Teemme pystyputkituksen ja siitä jatkavat yhteistyökumppanimme, lukuisat LVI- alan yritykset. Näitä yhteistyökumppaneita haluaisimmekin lisää, sillä useimmiten alkulähde tilauksille tulee juuri LVI- liikkeiden kautta. Toki meiltäkin tilataan maalämpöporauksia suoraan ja me sitten suosittelemme asiakkaalle yhteistyökumppaneitamme pumppujen asentajiksi, Voutilainen mainitsee. Monikäyttöinen maalämpö Maalämpö sopii mainiosti monenlaiseen käyttöön. -Olemme poranneet paljon omakotiasiakkaille, mutta yhä lisääntyvässä määrin myös rivija kerrostaloihin, teollisuus- ja konehalleihin ja erilaisiin varastoihin. Meillä on helposti liikutettava kalusto. Tällä hetkellä meillä on käytössä kaksi omaa porauskalustoa. Kumitela-alustainen pora pannaan kuorma-auton kyytiin ja sitten matkataan kohteeseen. Nykyaikaisella porauskalustollamme poraaminen onnistuu myös pienillä tonteilla. Kumitetuilla teloilla kulkevalla poravaunullamme jäljet jäävät pieniksi. Tarvittaessa suojaamme rakennuksen n porauspölyltä suojapeitteellä. Porausjäte voidaan tarvittaessa johtaa suoraan jätekonttiin. Porauksesta aiheutuva meluhaitta on vähäinen, Voutilainen kertoo. Maalämpö maksaa nopeasti itse itsensä Asiantuntijat ovat laskeneet, että maalämpö on nykyisillä taksoilla vain kolmasosan esimerkiksi öljy- tai sähkölämmityksen kustannuksista. -Käytännössä tämä merkitsee, että maalämmön hankintakustannukset ovat maksaneet itsensä 6-7 vuodessa, minkä jälkeen lämmityslaskut pienenevät yhteen kolmasosaan. Lisäksi nykyinenkin kotitalousvähennys kattaa osan kustannuksista. Maalämpö on täten ylivertainen energianhinnan vaihteluista riippumaton ekologinen energiaratkaisu. Se on huoleton, siisti ja vähän tilaa vaativa helppokäyttöinen lämmitysjärjestelmä. Energia on ilmaista, eikä se kuluta ympäristöä, Pasi Voutilainen painottaa. Porauksessa syntynyttä jätettä ja porauksen yhteydessä tullutta vettä. Tässä kuvassa havaitsee, miten paljon porausjätettä tulee veden kanssa, vesihän pumpataan myöhemmin lavalta pois, kun kivituhka on painunut lavan pohjalle. Poisvietäväksi jää vain kertynyt kivituhka. Porausyksikkömme,joissa työskentelee porarit Priit Zubarev, Alar Kotkamäe, Tanel Tomband ja Margus Zubarev. Porakone Gemsa 45 s aloittamassa porausta hyvin suojatussa kohteessa Tj Pasi Voutilainen putkittamassa maalämpökaivoa.

14 14 SAVON YRITYSUUTISET Consti Talotekniikka Sujutuspalvelut Modernien viemärisaneerausmenetelmien edelläkävijänä Nykyaikainen viemäriremontti voi todellakin olla viikossa valmis. Consti Talotekniikalla on sopiva menetelmä jokaiseen kohteeseen, niin isoon kuin pieneenkin. Consti Talotekniikka Sujutuspalvelut- ratkaisuilla asuin ja liikerakennusten putkistoja saneerataan nopeammin ja vähemmin häiriöin kuin perinteisillä menetelmillä Consti Talotekniikan käyttämiä saneerausratkaisuja ovat pinnoitus, putkitus ja sukitus. Sukitusmenetelmää käytetään pääasiassa pohja- ja tonttiviemäreissä, nousuissa sekä myös paikallisten vaurioiden korjaamiseen kerroksissa. Aikaa käsittelyihin menee ainoastaan n. 3-5 päivää/asunto. Käyttöveden juoksutusta ei katkaista työn kuluessa laisinkaan. Consti Talotekniikan viemärien kunnostusmenetelmä soveltuu erityisesti vanhoille valurautaisille viemäriputkille. Consti on uudistanut jo noin asunnon putket ympäri maata. Muut Constin toimialat ovat korjausurakointi ja julkisivusaneeraus -Olemme saavuttaneet vahvan aseman laadukkaan toiminnan ja asiakaspalvelun avulla. Haluamme tuoda asiakkaille alan parhaita ratkaisuja kaikilla toimialoillamme. Talotekniikassa olemme yhdistäneet jo monta vahvaa toimijaa ja nyt yhteiset ratkaisut lisäävät kilpailukykyämme sekä alueellista kattavuuttamme entisestään, Petri Turunen vakuuttaa. Paikallinen lvi-alan toimija Itä-Suomessa me korkean laadun toteutumista ja annamme laatutyöllemme kymmenen vuoden vuotamattomuustakuun, Turunen selvittää. Vuoden putkiremontissa urakoitsijana Consti Vuoden putkiremontiksi 2012 valittiin As Oy Kaarenpeikko Vantaan Louhelasta. Hankkeessa oli yhdistetty moderneja ja perinteisiä saneerausmenetelmiä. Kohteen pääurakoitsija oli Consti Yhtiöihin kuuluva Consti Talotekniikka Oy. Vuoden putkiremontti -kilpailu on Suomen Kiinteistöliiton ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat ry:n järjestämä kilpailu taloyhtiöille. Tämän vuoden kilpailussa kiinnitettiin erityisesti huomiota energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen. As Oy Kaarenpeikko toteutti hankkeen yhteydessä huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit ja vesikalusteet valittiin vettä säästäviksi. Hanke toteutettiin viemärien osalta sukittamalla ja epoksiputkittamalla, vesijohdot uusittuina pintavetoina. -Viestintään panostettiin todella paljon, ja se kuuluu laatujärjestelmämme mukaisesti kaikkiin hankkeisiimme. Aikaa saatiin säästettyä ja rakennusjätettä vähennettyä toteuttamalla viemärisaneeraus vaivattomasti sisäpuolisilla saneerausmenetelmillä. Suurin osa asukkaista saattoi asua koko remontin ajan kotonaan. Consti Talotekniikan laatu on palkittu tällä palkinnolla kerran aiemminkin, vuonna 2008,Petri Turunen mainitsee. MODERNIEN VIEMÄRISANEERAUSTEN EDELLÄKÄVIJÄ Uudistamme viemärit rakenteita rikkomatta, nopeasti ja kustannustehokkaasti moderneilla menetelmillä. TILAA ILMAINEN ENNAKKOKARTOITUS: Petri Turunen, sujutuspalvelut Toimimme PutkiReformin franchising-yrittäjänä Itä- Suomessa Joensuusta käsin ja käytämme paikallisia työntekijöitä. Lvi-peruskoulutuksen saaneet ammattilaisemme ovat erikoiskoulutettuja alansa osaajia. He tietävät tekevänsä työtä ihmisten kodeissa. Ihmisläheinen ajattelu sekä ehdottoman ystävällinen ja huomioon ottava käytös on meillä selkäytimessä, Petri Turunen vakuuttaa. -Teemme alueellamme myös viemäreiden kunto- ja kartoituskuvauksia. -Vuoden aikana avaamme toimiston myös Kuopiossa. Vakuutusyhtiöt tarkistaneet kantaansa uusiin putkiremonttimenetelmiin LähiTapiola on ensimmäinen vakuutusyhtiö, joka vakuuttaa moderneilla viemärisaneerausmenetelmillä saneeratut putket täysin uusina putkina. Ainoastaan Consti Talotekniikka, Sujutuspalvelut on hyväksytty yritykseksi, jonka menetelmät oikeuttavat uuteen käytäntöön. -Meillä on ollut käytössä ISO9001-sertifikaatti noin 1,5 vuotta. Käyttämällämme putkitusmenetelmällä on VTT:n menetelmäsertifikaatti, jonka mukaan massausmenetelmämme arvioitu kestoikä on 50 vuotta. Valvomme tarkasti palvelum-

15 Vuonna 2002 perustetun A-Kuivaus Oy:n toimialaa ovat kosteuskartoitukset ja -mittaukset, vesivahinkojen kuivaukset, irtoveden poisto, lämpökuvaukset, otsonointi, vuodon haku, rakennusaikainen kosteudenhallinta sekä muut rakenteiden ja ilman kosteuteen liittyvät työt. Kuopiossa toimiva A-Kuivauksen toimipiste on toiminut nyt 3,5 vuotta ja moninkertaistanut työmääränsä ja työntekijämääränsä tänä aikana. A-Kuivaus Oy tarjoaa asiakkaalleen kattavan palveluvalikoiman kaikkiin vesivahinkotilanteisiin. Yritys muutti vuoden vaihteessa uusiin ajanmukaisiin, noin 200 neliön tiloihin Nikkarintie 2 Vuorelaan. Hyvät työntekijät kaiken A ja O Yrityksessä työskentelee kuusi alan ammattilaista, joista neljä toimii erilaisissa remonttihommissa ja kaksi kuivauspuolella. -Olemme tulleet tutuiksi täälläpäin Suomea ja hyvä palvelu on tuonut lisää asiakkaita. Pyrimmekin tekemään aina kaiken viimeisen päälle, yksikön päällikkö Rauno Kumpulainen vakuuttaa. -Minulla on ollut onni saada erinomainen työporukka. Olemme jakaneet vastuuta työntekijöille ja annamme myös kiitosta. Onnistumisista tulee aina hyvä mieli. Tosiasiahan on, että kun työntekijä on tyytyväinen, niin myös yrityksellä menee hyvin, Kumpulainen täsmentää. Vesivahingot otettava vakavasti jo alkumetreillä Vesivahinkojen tavallisim- SAVON YRITYSUUTISET 15 Kuopion A-Kuivaus kosteuskartoituksiin sekä rakenteiden kuivauksiin erikoistunut yritys Kuvassa vasemmalta Janne Taskinen, Markku Skottman, Markku Pekkarinen mat aiheuttajat ovat putkivuodot ja astianpesukoneet. Myös pyykinpesukoneet sekä märkätilojen pinnoiterikoista johtuvat roiskevesivauriot aiheuttavat jonkin verran vahinkoja. -Otimme ohjelmaamme myös kosteusvahinkoremontoinnin, sillä kysyntää alalla tuntuu olevan. Kartoitamme kosteusvahingon syyn, teemme tarvittavat korjaustoimenpiteet sekä kuivaamme kostuneet rakenteet. Tänä vuonna olemmekin tehneet huomattavasti enemmän pienempiä korjaus- ja saneeraustöitä kuin aikaisemmin, Kumpulainen sanoo. Kumpulainen täsmentää, että vesivaurioita ei tapahdu ainoastaan vanhoissa kiinteistöissä, vaan riskialttiita ovat kaikki paikat, joissa vettä siirretään putkien välityksellä. Kiinteistön ikä vaikuttaa kuitenkin olennaisesti siihen, miten kosteusvauriot tavallisimmin tapahtuvat ja kuinka niitä voidaan korjata. -Esimerkiksi 70-luvun omakotitaloissa märkätilojen rakenteet ovat hyvin erilaisia kuin 90-luvulla rakennetuissa taloissa, joissa vesivahingot voidaan hoitaa lähinnä uudelleen pinnoittamalla. Vielä 80-luvulla talorakentamisessa käytettiin muovia, mutta sen jälkeen muovin käyttö on alapohjissa vähentynyt, ja kosteusvauriot kastelevat usein talon betonilaatan. Lisäksi vesivahingon riski kasvaa putkien iän myötä. Joissakin kiinteistöissä on vieläkin käytössä 60-luvun putkia, vaikka jo 70-luvulla asennetut vesiputket kannattaisi tarkastaa huolellisesti, Kumpulainen opastaa. A-Kuivaus Oy selvittää kostumisen tai vesivahingon syyn ja kartoittaa tarvittavat korjaustoimenpiteet -Kokemus on tällä alalla korvaamaton etu. Esimerkiksi putkivuotoja selvitettäessä voi jo rakennuksen iästä päätellä paljon sitä, missä vuoto todennäköisesti on tapahtunut. Kokemuksen lisäksi vuotopaikannuksissa auttavat lämpökamera, kosteusmittarit sekä kuuntelulaitteet, alalla 20 vuotta ollut Kumpulainen kertoo. -Perusmittauskalusto on pysynyt hyvin samanlaisena kuin 20 vuotta sitten, mutta erilaisten mittareiden käyttö on yleistynyt, Kumpulainen jatkaa. Kumpulainen lisää, että vaikka alan välineistö on parantunut vuosien aikana jonkin verran, ei itse työ ole muuttunut miksikään. Betonilaatan kuivumista ei voi nopeuttaa kuin lämpötilaa nostamalla. Ennen sitä saatettiin lämmittää vaikkapa toholla, nykyään apuna ovat infrapunalämmittimet. -Usein vesivahinkokohteen kuivauksen aikana talossa tai huoneistossa voidaan asua. Kalusto ja kuivausletkut pyritään sijoittamaan ja asentamaan siten, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän asumista. Jokainen vesivahinkokohde on erilainen, jonka vuoksi kuivauksen asennus räätälöidään kohteeseen sopivaksi kosteuskartoituksen sekä alustavien pinnoitteiden poistojen ja purkutöiden jälkeen. Nopealla toiminnalla vesivahingon havaitsemisen jälkeen voidaan pelastaa arvokasta irtaimistoa ja säästää pelastettujen rakenteiden ja pinnoitteiden korjaustöissä huomattavasti, Rauno Kumpulainen täsmentää. A-Kuivaus Oy tarjoaa: * Kosteuskartoitukset ja -mittaukset * Vesivahinkojen kuivaukset * Irtoveden poisto * Lämpökuvaukset * Otsonointi * Vuodon haku * Rakennusaikainen kosteudenhallinta * Muut rakenteiden ja ilman kosteuteen liittyvät työt * remontointi Tavallisimpia rakenteiden ja tilojen kastumiseen johtavia syitä ovat: * Putkivuodot (käyttövesi-, lämmitys- ja viemäriputkivuodot) * Astianpesukonevuodot sekä pesukoneen letkuvuodot * Rakennuksen ulkopuoliset vedet * Lattiakaivojen vuodot * Kattovuodot * Rakennusvirheet Lisä-/Yhteystiedot: A-Kuivaus Oy Nikkarintie Vuorela Rauno Kumpulainen Puh Kosteuskartoitukset Rakenteiden kuivaukset Otsonointi Lämpökuvaukset Satulasepänkatu 6, Kuopio puh. (017) fax (017) gsm

16 16 SAVON YRITYSUUTISET Ympäristöömme varastoitunut lämpöenergia on edullista ja luontoystävällistä. Lämpöpumpun avulla voidaan hyödyntää luonnon omaa energiaa tehokkaasti ja saasteettomasti. Nykyaikaiset lämpöpumppujärjestelmät ovat lähes huoltovapaita, siistejä ja helppokäyttöisiä, eivätkä ne tuota haitallisia päästöjä ilmastoon. Energiatehokkuuden parantaminen on tärkein hiilijalanjäljen pienentäjä. Suomalaisten asenteet ovat kuitenkin jo melko lailla ympäristöystävällisiä, ja uusi teknologia sekä energian hinnan nousu edesauttavat asiaa. Luonnon omaa energiaa taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti Asuinrakennukset ovat keskeisessä roolissa energiatehokkuuden parantamisessa Koko rakennuskannan käyttämästä energiasta ne kuluttavat kaksi kolmasosaa, josta puolestaan Maalämpöjärjestelmät Turvallinen ratkaisu tulevaisuuteen pientalojen kuluttama osuus on samansuuruinen. Uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen energiatehokkuuden parantaminen on yhtä tärkeää, sillä volyymit ovat likimain samat. Suomen uusiutuvan energian käyttötavoitteen kannalta nimenomaan olemassa olevan pientalokannan energiaratkaisujen muuttaminen on oleellisen tärkeää, sillä valtaosa uudisrakentajista valitsee jo lämpöpumppupohjaisen lämmitysratkaisun. - Jokaisella asennetulla lämpöpumpulla on merkitystä uusiutuvan energian käytön lisääjänä. Jos tavoitellaan suuria energia- ja kustannussäästöjä, ne saavutetaan Suomen ilmasto-oloissa parhaiten tehokkailla maalämpöpumpuilla. Myös poistoilmaa ja ulkoilmaa lämmönlähteenä käyttävillä lämpöpumpuilla päästään MAALÄMPÖKAIVOT LÄMPÖPUMPUT KYSY MEILTÄ MITEN SÄÄSTÄT % lämmityskuluista Suunnittelu- ja asennuspalvelu Luotettavaa urakointia yli 40 vuotta Lähes ilmaista maalämpöenergiaa kohtuukustannuksin. Puh , , fax merkittäviin ympäristön ja eurojen säästöihin, Sotkamon Porakaivo Oy:n edustaja Kari Mustonen vakuuttaa. - Maalämpö, kalliolämpö ja järvilämpö toimivat kaikki samalla periaatteella hyödynnetään maahan varastoitunutta ilmaista energiaa, jota jalostetaan lämpöpumpun avulla. Maalämpö tai energiakaivo tarkoittaa kallioperässä olevan energian hyödyntämistä poraamalla lämpökaivo metriä syvä, kiinteistön energiantarpeen mukaan. Tänä päivänä yleisin maalämpölähde on porakaivo, koska sitä varten vaaditaan vain pieni pinta-ala ja se sopii lähes kaikenlaisille tonteille, Mustonen määrittelee ja jatkaa: -Monille tonteille ei mahdu satojen metrien mittaista lämmön talteenottoputkistoa tai vesistöä ei ole lähellä, tällöin kaivoon sijoitettu lämmönkeruuputkisto on ainoa vaihtoehto, se ei vaadi kuin metrin maapinta-alaa. Maalämpökaivo täytyy mitoittaa reilusti, koska kallio on vasta noin 3-5 vuoden päästä ns. stabiilitilassa kun lämpöä on ruvettu ottamaan kiinteistön tarpeisiin, monilta toimittajilta on unohtunut kyseinen asia. -Kun halutaan säästää lämmityskustannuksissa mahdollisimman paljon, tinkimättä mukavuudesta tai vaivattomuudesta on oikea valinta nykyaikainen laadukas maalämpöpumppu, Mustonen täsmentää. Energiaa säästyy prosenttia, jos asennetaan maa vesistö tai kalliosta energian ottava maalämpöpumppu. Maalämmöllä saat jopa 100 % talosi energiasta. Mitoitus on oikein silloin kun pientaloissa maalämpöpumpulla tuotetaan energiantarpeesta yli 90% ja rivi-kerrostaloissa 80%. -Pidän kauppiaspuheina niitä kertomuksia, kun puhutaan täystehopumpusta, sellaista järjestelmää ei kannata rakentaa joka riittää esim. -50 asteen pakkasille, yleensä näille kertojille esitän kysymyksen montako tällaista järjestelmää olet myynyt, Kari Mustonen sanoo. -Maalämpöjärjestelmää mitoitettaessa/rakennettaessa täytyy miettiä loppukäyttäjän saamaa hyötyä sijoitetulle pääomalle. Nyrkkisääntönä sijoitettu pääoma pitää saada takaisin 4-7 vuoteen. Myös maalämmön pumput ja kompressorit ovat tekniikaltaan entistä parempia. Laitteistojen eliniäksi arvioidaan noin 25 vuotta. Kun investoinnit ovat kuoletetut, suoraa tuottoa kertyy vuosikymmenien ajan loppukäyttäjälle, Mustonen selvittää. Normilämpökaivo -Normilämpökaivoon tehdään meillä tiivis pintavesieristys kuten tavalliseen vesikaivoonkin. Usein kallion päällä esiintyy pintavesiä jotka eristämättömänä voi pilata itse pohjavettä. Loppukäyttäjät monestikin ihmettelevät kallion olleen pinnassa ja silti on putkitettu esim. 6 metriä maanpinnasta teräsputkella, jos esim. Ely-keskuksen toimesta ruvettaisiin ottamaan kaivoista näytteitä onko pintavettä lämpökaivoissa, voisi monessa yhtiössä hiottamaan ennekuin tulokset saapuvat, voisi olla jopa firmannimen vaihto edessä. Pohjavesialueille kun olemme poranneet lämpökaivoja niin ne sukitetaan (esim. Pemtec Oy:n valmistama sukka) varmuuden vuoksi. Niinpä porareiden etujärjestö Poratek on luonut normikaivomääräykset käytettäväksi kaikissa jäsenyritysten tekemissä lämpökaivoissa. Samasta porareiästä ei varauksetta suositella otettavaksi talousvettä, lämpöenergian tasaisen saannin varmistamiseksi kaikissa olosuhteissa, Kari Mustonen mainitsee. Viisas varautuu sähkön ja öljyn hinnan nousuun -Samaan aikaan kun näkymät energian hinnassa ovat sen suuntaisia, että maalämmön käytön kustannustehokkuus kasvaa, investoinnit maalämmön talteenottolaitteistoihin helpottuvat. Maalämpöenergia rakennetaan nykyisin entistä enemmän myös korjausrakentamiseen. Poraus/asennus kestää 2-3 työpäivää. Urakan arvo lämpöpumppuineen ja asennuksineen maksaa keskimäärin n euroa pientaloissa. Rivi ja kerrostaloissa noin euroa. Sotkamon Porakaivo Oy on tunnettu maalämpöenergian talteenoton rakentamisen pioneeri Kari Mustonen mainitsee, että jos lämpöpumpusta haluaa irti kaiken hyödyn, laitteen toimittajaksi kannattaa valita ammattitaitoinen yritys, joka vastaa tuotteen toimivuudesta vielä takuuajan jälkeenkin. -Suomessa on menossa tosi kova buumi lämpöratkaisuissa, yrityksiä syntyy kuin sieniä syksysateella, toivottavasti kaikki nykyiset ja uudet toimijat pystyvät vastaamaan puhelimeen vielä kymmenenkin vuoden päästä, jos asiakkaalla on kysymistä, pahoin pelkään asioiden olevan toisin, kun kaikki ei ole kultaa mikä kiiltää ja monella asiakkaalla hinta ykkösjuttu, Mustonen perustelee kantaansa. Sotkamon Porakaivo Oy on ammattitaitoinen, energiaratkaisut yrityksille ja yksityisille tarjoava yritys, jonka palvelut kattaa energiansäästöön liittyvät järjestelmät laadulla ja kokemuksella.yritys kuuluu Thermia Partners-ryhmään, joka vastaa Suomen parhaiten tehdyistä maalämpöjärjestelmistä. Vuonna 2011 Thermia tuotti noin lämpöpumppua, joista Suomeen toimitettiin noin Thermian maalämpöpumput eivät ole kiinteälauhdutteisia, vaan ns. uivalauhduhteisia maalämpöpumppuja, jolloin päästään keskimäärin 15 % parempaan vuosihyötysuhteeseen. Sotkamon Porakaivo Oy:n kaikki poraus- ja maalämpöpalvelut löytyvät netistä osoitteesta:

17 SAVON YRITYSUUTISET 17 Chiller Oy:n tuotteet ovat tunnettuja eri energiateknisiin ratkaisuihin sovellettavista laitteistaan. Jäähdytys on nykypäivänä olennainen osa ihmisten viihtyisää työ, -vapaa-aikaa ja asuinympäristöä. Jäähdytys kuluttaa aina energiaa ja tämän takia on tarve kehittää uusia ratkaisuja jäähdytyksen energiatehokkaaksi järjestämiseksi. Vapaajäähdytys yhdistää luontevasti ekologisen vastuullisuuden ja taloudelliset näkökohdat Ulkoilman viileyttä hyödyntävä vapaajäähdytys ei ole mikään uusi keksintö, mutta sen merkitys on alkanut viime aikoina lisääntyä. Vapaajäähdytys on tehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu liike- ja toimistotilojen sekä erityisesti prosessien jäähdytykseen teollisuudessa. Kylmäainetta tarvitaan vain vähän, se on otsoniystävällistä ja uusi teknologia on toimintavarmaa, joten päästöriskit minimoituvat. Niukan sähkönkulutuksen välillinen vaikutus on luonnonvarojen säästö ja päästöjen väheneminen energian tuotannossa. Toimivia ja innovatiivisia ilmastointiratkaisuja Chiller Oy kuuluu Euroopan johtaviin ympäristöteknologian järjestelmävalmistajiin, yrityksellä on reilun 20 vuoden kokemus energiaa säästävien laitteiden teollisesta valmistuksesta. Laitteiden korkea laatu perustuu yrityksen omaan tuotekehitykseen ja testaukseen tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa. Valmistuksessa huomioidaan tuotteiden elinkaariajattelu ja materiaalien kierrätys. Koko konserni työllistää tällä hetkellä n. 100 henkilöä. Yrityk- senä Chiller on edelleen voimakkaassa kasvussa. Kotimaan osuus on liikevaihdosta 80 %, mutta viennin nyt voimakkaasti kasvaessa suhdeluku muuttuu. Chiller myy tuotteitaan pääasiassa omien myyntikonttoreiden kautta. Jokaisella myyntikonttorilla on myös oma huolto-organisaatio. Chiller Oy:n aluekonttorit sijaitsevat Turussa Tampereella, Lahdessa, Jyväskylässä, Kuopiossa sekä Tukholmassa. Energiankulutuksen minimointi osana kehitysprosessia Chiller Oy suunnittelee ja toteuttaa teollisesti valmistettuja, kompakteja jäähdytyslaiteratkaisuja kohteisiin, joissa laitteiden laadulle asetetaan korkeat vaatimukset. - Valmistamme kylmävesiasemia erilaisilla vapaajäähdytysoptioilla, jotka säästävät energiaa ja kompressoreita tavallisiin vedenjäähdyttimiin verrattuna. Tyypillisiä toimituskohteita ovat toimistot, sairaalat, erilaiset teollisuusprosessit sekä elektroniikka-että teletilat, toimitusjohtaja Juha Rask Kuopion aluekonttorista kertoo. -Toimittamistamme vedenjäähdytysjärjestelmistä yli 70 prosenttia on varustettu erilaisilla lämmöntalteenotto- tai vapaajäähdytysmahdollisuuksilla, Toimitamme yhä enenevässä määrin myös eri lämmönlähteille soveltuvia lämpöpumppuja, Rask kertoo. Tuotekehityksen ydin on laitteiden toimivuus ja energiankäytön optimaalisuus -Laitteiden laadun takeena ovat aina korkealuokkaiset komponentit, sekä erikseen että yhdessä testattuina. Olemme kehittäneet pitkälle viedyt testausjärjestelmät yhdessä alan johtavien laitetoimittajien kanssa. Yhteistyökumppaneina on sekä monikansallisia että kotimaisia komponenttivalmistajia. -Suurin osa Chillerin toimittamista laitteista on varustettu Service Next -järjestelmällä. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden 24/7 seurannan, joten asentajillamme on niiden toiminnasta työmaalle mentäessä tarkka tieto, Rask selvittää. -Huoltojärjestelmien käyttöönotolle on hyvät perusteet myös siksi, että suurimmat rakennuttajat edellyttävät laitoksen elinkaarikustannukset kurissa pitävää laitetta. Loppukäyttäjän mielenrauhan takaamiseksi taltioimme kaikki laitteisiin liittyvät huolto-toimenpiteet ja raportit PDM-järjestelmäämme. COPtronic -energiatehokkuuden mittausjärjestelmä on käyttökelpoinen uutuuspalvelumme. Se kertoo laitteiden todellisen hyötysuhteen, joten asiakas lopultakin tietää minkälaisen vasteen saa investoinnillensa. BOX Vari kasettipatteri edustaa uutta, entistä vaivattomampaa toimintakonseptia: asenna, käytä, huolla Chiller Oy:n uusinta tuotetta edustaa BOX Vari -kasettipatteri, joka on markkinoiden ensimmäinen uuden sukupolven kasettipatteri alaslaskettuun kattorakenteeseen. -Tuote on suojattu useilla kansainvälisillä patenteilla. Laite on suunniteltu uuden puhallussäleikön ympärille, jolloin EC-moottorin tarjoama energian säästö voidaan maksimaalisesti hyödyntää. Energiatehokkuus on BOX Vari ssa huippuluokkaa. - Normaalihuoneessa laitteen kuluttama energia on vain 6 W, joka on verrattavissa LED lamppuun. Laite on varustettu täydellisellä elektroniikalla sekä puhallinta että veden virtausta ohjaavaa venttiiliä varten, lisäksi toimitamme laitteeseen yhteensopivan seinäsäätimen, Juha Rask esittelee. VARKAUDEN KYLMÄLAITE OY Vanha-Hasintie 3, Varkaus Puh , fax Pekka Kylmälaitteiden myynti, asennus ja huolto Kylmä- ja ilmastoinninjäähdytys Myynti Asennus Huolto Hannu Leskinen puh Heikki Parviainen puh Jussi Parviainen puh Telkkistentie 12, Kuopio VARKAUDEN JÄÄHDYTYSLAITE Pajakalliontie 23 A, Varkaus Puh. (017) , Fax (017) Kylmälaitteiden myynti, asennus ja huolto. Palvelemme sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä kaikissa jäähdytyslaitteiden huoltoon asennukseen suunnitteluun liittyvissä asioissa. Uusi BOX Vari -vesikasettipatteri vaatii vähemmän energiaa jäähdyttämiseen kuin LED lamppu valaistukseen. Vallankumouksellinen energiansäästö syntyy uuden EC-säleikön ansiosta. BOX Vari ylivoimainen energiatehokkuudessa pistotulppaliitäntä puhaltimen ja venttiilin säätö % testattu EC-säleikkö 50 % vähemmän huoltokuluja Modbus liitäntä vakiona suodattimen pitkä huoltoväli Valmistamme myös keskuskylmäkoneet yrityksille ja teollisuuteen. Oppipojankuja 10, Kuopio Puh. (017) Fax (017) Modbus Savon Yritysuutiset

18 18 SAVON YRITYSUUTISET Ympäristösäädöksistä velvoitteita kylmälaitosten haltijoille Yleisimpiin kylmäaineisiin liittyy monia ilmakehä- ja ilmastolähtöisiä säädöksiä. Kylmäalan asennus- ja huoltoyritysten henkilöstön pätevyysvaatimuksista ja koulutuksista kerrotaan toisessa artikkelissamme, mutta vaatimuksia täytettäväksi kohdistuu myös suoraan kylmälaitosten haltijoihin. Tällaisia ovat mm. kylmälaitteiden säännöllisten tarkistusten teettäminen sekä kylmälaitekohtaisen huolto- ja tarkastuspäiväkirjan pitäminen ja säilyttäminen. Kansainväliset ympäristösopimukset kylmälaitteita koskevien säädösten taustalla Kylmäalan ja ympäristönsuojelun vahva kytkös syntyi jo vuonna 1987, jolloin allekirjoitetulla ns. Montrealin pöytäkirjalla sovittiin yläilmakehän otsonikerrokselle haitallisista kemikaaleista luopumisesta. Tähän joukkoon lukeutuivat myös kylmälaitosten lämmönsiirtoaineina tuolloin käytetyt CFC- ja HCFC-kylmäaineet. Montrealin pöytäkirjan allekirjoittajiksi ovat sittemmin liittyneet maapallon kaikki valtiot ja saavutuksiltaan sitä pidetäänkin kaikkien aikojen menestyksekkäimpänä ympäristösopimuksena. Haitalliset päästöt on maailman laajuisesti saatu rajoitettua tasolle, jossa yläilmakerroksen otsonikerroksen palautuminen on alkanut. Edellä kuvatussa menestyksessä on kuitenkin myös varjopuolensa, sillä tavallaan kylmäalan kohtaloksi tuli joutua ojasta allikkoon. Otsonikerrokselle haitallisten CFCja HCFC-aineiden korvaajiksi markkinoille tuodut HFC-kylmäaineet osoittautuivat vain osaratkaisuksi ongelmaan. Ne olivat toki otsonikerrokselle haitattomia, mutta CFC- ja HCFC-aineiden tavoin nekin vaikuttavat voimakkaasti ns. kasvihuoneilmiön kiihtymiseen. Niinpä vuonna 1997 HFCaineet yhdessä hiilidioksidin, metaanin ja muutaman muun kaasun kanssa sisällytettiin Kioton pöytäkirjaan, jossa asetettiin tavoitteet ilmakehän lämpenemistä aiheuttavien ns. kasvihuonekaasujen päästövähennyksille. Kasvihuonekaasuista ylivoimaisesti merkittävin on energian tuotannossa ja liikenteessä syntyvien suurten päästömääriensä takia hiilidioksidi, mutta maapallon lämpenemiskehitystä hillittäessä huomiota on kiinnitettävä kaikkiin päästöihin. Kylmäalan kannalta Kioton pöytäkirjassa sovituista ilmastotavoitteista Säännöllisillä vuototarkistuksilla varmistetaan kylmälaitosten energiatehokas toiminta ja minimoidaan haitalliset kylmäainepäästöt ilmakehään. Kuvaaja Dakota Lavento tuli kuitenkin poikkeuksellisen haasteellisia, sillä nyt keinot oli löydettävä myös HFCpäästöjen rajoittamiseen ja vieläpä samanaikaisesti niiden käytön lisääntyessä otsonikerrokselle haitallisten aineiden korvaajana. Selvää on, ettei edellä kuvattuun tavoitteeseen ollut helppoa tietä olemassa. Niinpä EU:n piirissä ratkaisua asiaan lähdettiin hakemaan lainsäädännöllisin keinoin. Keskeisistä kylmätekniikan sovellusalueista autojen ilmastointilaitteet saivat oman huomionsa ns. MAC-direktiivillä, jonka seurauksena kylmäaine näissä yleisesti melko vuotoherkkinä tunnetuissa laitteissa tulee lähivuosina kokonaan vaihtumaan. Isompien kylmälaitteiden osalta ratkaisua haettiin säätämällä ns. F-kaasuasetus (EY 842/2006), jonka täytäntöönpanoksi syntyneet EU-tasoiset ja kansalliset määräykset säätelevät kylmäalaa nyt hyvinkin tarkasti. Valtioneuvoston asetus 452/2009 on kylmälaitteen ympäristövastuullisen asennuksen ja ylläpidon perusta Kylmälaitoksen haltijan muistilista Suomessa F-kaasuasetuksen täytäntöön pano viimeisteltiin kesäkuussa 2009 valtioneuvoston asetuksella 452/2009. Se mm. määrää kylmäalan yrityksiltä ja niiden työntekijöiltä vaadittavat pätevyydet. Kylmäalan asennus- ja huoltotoiminta oli jo aiempienkin säännösten perusteella luvanvaraista, mutta uusi asetus tiukensi vaatimuksia ja laajensi sertifiointivaatimuksen (Tukes) vastuuhenkilöiden lisäksi koskemaan myös kylmälaiteliikkeiden asentajia. Kylmälaitosten omistajien ja haltijoiden kannalta keskeisin on 452/2009:n 12, jossa säädetään mm. - 3 kg tai enemmän kylmäainetta sisältävien kylmälaitteiden säännöllisistä tarkastuksista - laitteen haltijan velvollisuudesta kontrolloida tarkastuksen suorittajan pätevyyttä - laitteen haltijan velvollisuudesta pitää kylmälaitteen huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa Kylmäainetäytösten määriin perustuvat tarkastusvälit ja säädösten muita tarkennuksia löytyy oheisesta tietolaatikosta. Käytännössä lakisääteiset tarkastukset yhdessä normaa- lien huoltotoimien kanssa ovat loppukäyttäjälle kannattava investointi. Vuotamaton laitos ja oikea kylmäainemäärä, huolellinen säätö ja puhtaat lämmönsiirtimet yms. ovat hyvä perusta kylmälaitteiden luotettavalle ja energiatehokkaalle toiminnalle. Panostus säännölliseen ennakkohuoltoon vähentää merkittävästi äkillisiä häiriöitä, Kylmäalan töitä ja niiden tekijöiden pätevyyttä säädellään EU-tasolla ns. F-kaasuasetuksessa (EY 842/2006) ja otsoniasetuksessa (EY 1005/2009) sekä niiden täytäntöönpanoasetuksilla. Lisäksi alaa ja sen loppukäyttäjiä koskevia määräyksiä löytyy mm. rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä. Määräysten suomalaisessa täytäntöönpanossa keskeisiä ovat mm. ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvoston huolto- ja pätevyysasetus (452/2009) sekä laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatarkistuksista (2007/489). Kylmälaitoksen haltijan muistilista em. säädösten noudattamiseen: jotka saattavat joskus häiritä hyvinkin paljon kylmälaitoksen käyttäjän liiketoimintaa. Petri Hannula Suomen Kylmäyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry puh Teetä vuototarkastukset Vuototarkastusten teettäminen on kylmälaitteen omistajan tai haltijan vastuulla ja sen saa tehdä vain Tukesin asianomaiseen rekisteriin merkitty kylmäliike. Säädökset koskevat sekä HFC-kylmäaineilla että jo markkinoilta poistuneilla CFC- tai HCFC-kylmäaineilla toteutettuja laitoksia. Tarkastukset tulee toteuttaa seuraavasti: - kylmäainetäytös 3- <30 kg vuototarkastus kerran 12 kuukaudessa - kylmäainetäytös 30-< 300 kg vuototarkastus kerran 6 kuukaudessa - kylmäainetäytös >300 kg vuototarkastus kerran 3 kuukaudessa Tarkastusväli voidaan pidentää 30 kg tai enemmän kylmäainetta sisältävillä laitteilla kerran vuodessa tehtäväksi ja 300 kg tai enemmän ainetta sisältävillä laitteilla kerran puolessa vuodessa tehtäväksi, jos käytössä on vuodonilmaisujärjestelmä. Mahdolliset vuodot on korjattava viipymättä. Vuotojen korjaamisen jälkeen laitteet ja laitteistot on tarkastettava vuotojen varalta uudelleen yhden kuukauden kuluessa korjauksesta. - Huolehdi, että kaikista 3 kg tai enemmän kylmäainetta sisältävistä kylmälaitteista löytyy huoltokirja ja huoltotarra Laitteen haltijan tai omistajan on pidettävä huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa, josta käy ilmi laitteen sisältämän kylmäaineen määrä ja tyyppi, lisätyn aineen määrä, talteen otetun aineen määrä, viimeisin huoltopäivämäärä, tehty toimenpide, tarkastuksen suorittaneen toiminnanharjoittajan nimi ja huoltajan allekirjoitus. Huolto- ja tarkastuspäiväkirja on pyydettäessä näytettävä valvontaviranomaiselle. Laitteen yhteydessä tulee olla ilmoitus (huoltotarra) siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu. - Teetä ilmastoinnin jäähdytyslaitteiden energiatarkastukset Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatarkistuksista koskee nimellisjäähdytysteholtaan 12 kw tai enemmän olevia kylmälaitteita. Laitteet, jotka on otettu käyttöön vuonna 2007 tai sitä aiemmin on tarkastettava viimeistään vuonna Vuonna 2008 ja sen jälkeen käyttöönotetut kylmälaitteet on tarkastettava viiden vuoden kuluessa kylmälaitteen käyttöönotosta. Vanhojen kylmälaitteiden tarkastuksen yhteydessä on syytä selvittää myös kylmäaine. Erityisesti vanhojen ilmastoinnin jäähdytyslaitteiden kylmäaineena on edelleen hyvin usein otsonikerrokselle haitallinen R22, jota ei markkinoilta enää ole saatavissa. Kyseisten kylmälaitosten huoltaminen on vielä pari vuotta mahdollista ns. kierrätetyllä R22:lla, mutta myös tämä tulee kielletyksi vuoden 2014 lopussa. Kaikkien kylmälaitteiden asennuksia, huoltoja ja edellä mainittuja tarkistuksia tekevien tulee olla rekisteröitynä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämään rekisteriin.

19 SAVON YRITYSUUTISET 19 Savon ammatti- ja aikuisopisto räätälöi yritysten tarpeisiin sopivan koulutuspaketin uusia määräyksiä vastaavaan kylmälaiteasentajan ammattitutkintoon Kylmätekniikka palvelee ihmisten hyvinvointia ja monia elinkeinoelämän alueita, kuten elintarviketeollisuutta. Toimiva kylmäketju on erittäin tärkeä osa elintarvikkeiden turvallisuuden takaamisessa tuottajalta kauppaan asti. Työtä alalla teettävät teollisuuden nykyaikaiset kylmä- ja pakastetilat ja prosessien tehokas jäähdytys sekä lämmön talteenotto. Alalla työskentelevän tulee hallita jäähdytys- ja LVI-tekniikka Ilmastoinnin jäähdytys on olennainen osa toimisto-, hotelli- ja kauppakeskusrakentamista. Kuluttajille tutuimpia lienevät jo erilaiset lämpöpumppusovellukset. Monipuolisena alana kylmä- tekniikkaan liittyvät kiinteästi myös sähkö- ja säätötekniikka. Kylmäalan työ on monipuolista ja antoisaa. Kasvava ala tarjoaa yhä enemmän työpaikkoja ammattilaisille niin asennuksessa, huollossa kuin suunnittelu- ja projektinjohtotehtävissäkin. Kylmäalan koulutusputkea on kehitetty viime vuosina ja nykyisin mahdollisuuksia opintoihin alkaa olla joka puolella maata perustiedoista aina diplomi-insinööritasolle saakka. Työn ohessa tapahtuva oppisopimuskoulutus soveltuu hyvin myös osaamistaan kehittäville ja päivittäville kylmän ammattilaisille. Opetushallituksen hyväksymät oppilaitokset järjestävät kylmäalan koulutusta, kylmäasentajan ammattitutkintoja ja tutkinnon osia. Niissä voi suorittaa myös lainsäädännön tuntemuskokeensa. Uusien pätevyysvaatimusten täyttämiseksi toiminnanharjoittajan vastuuhenkilön täytyy suorittaa opetushallituksen hyväksymä tutkinto tai sen osa Muussa tapauksessa koulutukseksi riittää virallisesti hyväksytyn oppilaitoksen antama, pätevyysvaatimusten asiat sisältävä oppijakso. - Kylmälaitehuollon vaatimukset muuttuivat Suomessa heinäkuussa-2011 alkaen. Vastuuhenkilöille ja asentajille oli haettava uudet pätevyystodistukset. Saadakseen toimia kylmäalalla on yrityksen vastuuhenkilön ja asentajien suoritettava tutkinnon osa hyväksytysti toisen asteen oppilaitoksessa jolla on voimassa ko. tutkintojen järjestämissopimus alan tutkintotoimikunnan kanssa, Savon ammatti- ja aikuisopisto kouluttaja, rakennusterveysasiantuntija Taito Happonen kertoo. Savon ammatti ja aikuisopistolla on kylmätekniikan koulutuksessa erinomaiset resurssit. Oppilaitoksen kouluttajat ovat kylmäalan ja -koulutuksen tuntevia ammattilaisia. -Me tarjoamme koulutuksia, minimissään puhutaan noin kolmesta päivästä, enimmillään puhutaan kahden vuoden oppisopimuskoulutuksesta. Olemme järjestäneet mm. Kylmäalan asentajapätevyyteen valmentavan intensiivikurssin sekä Kylmäalan intensiivikurssin, Happonen mainitsee. -Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suomessa. Myös kylmäala kuuluu TUKES in valvonnan piiriin. Kylmäalan toimintaa valvoo paikallistasolla Ympäristökeskus, kunnissa ympäristö- ja terveyslautakunnat / ympäristöja terveystarkastajat. Vastuuhenkilöiden ja asentajien pätevyyksien tulee olla asetuksen (452/2009) mukaiset, Taito Happonen selvittää. -Ilman soveltuvaa pohjakoulutusta vastuuhenkilöltä edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta esimerkiksi kotitalouskoneista tai autojen ilmastointilaitteista. Pätevä vastuuhenkilö tuntee kylmäaineet ja osaa käsitellä niitä Vastuuhenkilön täytyy olla perillä kylmäalaan liittyvästä työturvallisuus- ja ympäristölainsäädännöstä sekä työssä tarvittavista laitteista ja hallittava oikeat työtavat. Tietojen ja taitojen hallinta voidaan osoittaa tutkinto-, kurssi- ja työtodistuksilla, nimikirjalla tai esimerkiksi koulutuskortilla. -Vaikka vastuuhenkilöllä olisi vähintään kylmäalan teknikkotasoinen tutkinto tai esimerkiksi LVI-, kone- tai sähköalan teknikko-, insinööri- tai diplomi-insinööritutkinto, hänen on erikseen osoitettava hallitsevansa kylmäalaan liittyvä lainsäädäntö. Sitä varten uusiin kylmäalan ammattitutkintoihin on sisällytetty osio kylmäaineiden käsittely ja lainsäädäntö. Sen voi suorittaa kirjallisella kokeella opetushallituksen hyväksymässä oppilaitoksessa, Happonen kertoo. -Menossa olevan ylimenokauden aikana ennen vuotta 2012 toiminnassa olleiden yritysten vastuuhenkilöt, joiden pohjakoulutusvaatimukset eivät täyty, saavat ylimenokauden aikana pätevyyden suorittamalla pelkän kylmäaineiden käsittely ja lainsäädäntö osion, Taito Happonen kertoo., A A = N 6 = JA H E, 18 + ', -, A A = N 6 = JA HE, 18 + ', - D = EJJK J= HF A A K = E A E = L = ED J _ J= JA A JJ L = I J= L EHJ= I EEHJE A _ JK E = J= HF A A K = E A I = JK I = EJO I _ A A JH E A E E = L = D = K I A A _ A HE E A O JJ F = A A E A H= I E= = _ A EJJE D EJK I JA D I JK I EA I E K L K J= J= E F A A D = K I EA I E K L K J= _ J= I = L EHJ= F K D = JE A J _ A A I I = D E = EI A I EA HEI JA JJO = L = EI A I E F JJ = = = JJK L = EF F = H= A A , 1 1 ) 8 ) 10, 0 ) K D = E F A A I J 6 K E = F JE = I J F JE = O J J 6 = = O J E 6 A D I JK I = = I JE A = 8 EE L K H = K I E A O E D = K I A A 0 K J L E K EI JK JK I EA EL A H I E JI K E H K JI E A C = JE = L EH 8 ) 17, EE E I E D A JJE A A I JA K I D A JJE A A - H E EI A A = J = E = J= EJ= = O J E A A - H E EI A A JA D I JK I O J E A A 2 EI I = O J E A A = K L = L J= O EI JO I ) ) 1 ) 8 ) )

20 20 SAVON YRITYSUUTISET KIVITEOLLISUUS Louhintavero ei sovellu kiviteollisuuteen -Kiviteollisuudelle tyypillisesti hiljainen talvikausi on kulunut yrityksissä koneiden, laitteiden ja yleensä paikkojen kunnostamisessa ja eiköhän alan ihmiset ole hieman lomaakin ennättäneet pitää. Kevät herättää kiviteollisuuden. Lumen ja roudan kadotessa alkavat ympäristö- ja hautakivien asennukset. Tälle vuodelle onkin tiedossa mittavia luonnonkivitöitä, joista hyvä esimerkki on Kuopion kaupungin torialueen kiveystyöt. Kaupunki päätyi hankinnoissaan suomalaiseen kiveen. Esimerkillinen valinta, Kiviteollisuusliitto ry:n toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen kiittelee. -Kivivalinnoillaan kaupunki varmistaa kivituotteiden toimitusaikojen pitävyyden ja tuotteiden saatavuuden vuosienkin kuluttua. Tilaus var- mistui helmikuun viimeisenä päivänä, joten tämän kevään ensimmäisiin kivitoimituksiin ei jäänyt yhtään liikaa tuotantoaikaa. Tilaajan ja kiviyritysten kannalta olisi järkevää ajoittaa tilaukset siten, että tuotteiden valmistus voisi alkaa jo sydäntalvella; kiviyritykset voisivat hyödyntää talvikauden vapaata tuotantokapasiteettiaan ja tilaajakin saattaisi hyötyä taloudellisesti, Jauhiainen toteaa. -Suomalaista kiveä käytetään lähes kaikkialla maailmassa. Viime vuonna saavutettiin kaikkien aikojen ennätys graniitin viennissä. Luonnonkivituotteiden kokonaisviennin arvo oli 82 miljoonaa euroa, josta graniittiblokkien osuus oli 46 miljoonaa euroa; kasvua oli edellisestä vuodesta 41%. Toiseksi tärkein viennin tuoteryhmä on vuolukivituotteet. Maahamme myös tuodaan kivituotteita; viime vuonna 15 miljoonan euron arvosta. Kiviviennin arvo on siis yli viisinkertainen tuonnin arvoon verrattuna. -Luonnonkiven louhinta ja siihen kytkeytyvä vientitoiminta on pitkälti suomalaisten yritysten käsissä. Kivialalle on tyypillistä perheyrittäjyys. Yritykset ovat pieniä tai keski- suuria paria poikkeusta lukuun ottamatta. Kiviteollisuuteen istuu kovin huonosti ympäristöministeri Ville Niinistön ajama louhintavero, jonka perustana ympäristönäkökohtien lisäksi on mainittu tarve jättää aiempaa suurempi osa kaivostoiminnan tuotoista kotimaahan, Jauhiainen sanoo. -Luonnonkiven louhinta on tänä päivänä hyvin tarkoin säädeltyä. Louhintalupien saaminen ei ole helppoa ja yritykset sitoutuvat huolehtimaan louhinnan päättyessä louhinta-alueiden jälkihoidosta. Tätä varten yritykset joutuvat antamaan myös vakuudet. Maanomistajille maksetaan heidän kanssaan sovittu korvaus hyödynnetystä kivestä. -Luonnonkiven louhinta ei luonteensa vuoksi voi aiheuttaa mittavia ympäristövahinkoja. Ympäristökuormitus on olematonta ja lähinnä esteettistä. Luonnonkivilouhimot ovat malmikaivoksien rinnalla kooltaan marginaalisia, Jauhiainen korostaa. -Suomessa on parasta rakentaa Suomessa louhitusta ja jalostetusta suomalaisesta kivestä. Kotimaisen kivenjalostusteollisuuden säilyminen ja kehittyminen edellyttää kotimaista raaka-ainetuotantoa; siis kivenlouhintaa. Tätä ei pidä vaarantaa uusilla veroilla. Kivenlouhinnan kustannusrasituksen kasvattaminen johtaisi vain tuontikiven määrän kasvuun ja kotimaisen teollisuuden kilpailukyvyn ja vientitulojen heikkenemiseen, Pekka Jauhiainen määrittelee. yhteystiedot: Pekka Jauhiainen Keittiötasot Varpaisjärven musta,loimaan Kivi Oy toimitusjohtaja Kiviteollisuusliitto ry Tel , mobile Palin Granit myi sisustuskiviliiketoimintansa Suomen Muotokivelle Louhinta- ja kivenjalostusyritys Palin Granit Oy on myynyt sisustuskiviliiketoimintansa kuopiolaiselle Suomen Muotokivi Oy:lle. Kauppa solmittiin Yritysjärjestelyssä Palin Granitin Vampulassa toimiva sisustuskiviliiketoiminta siirtyi Suomen Muotokiven omistukseen. Suomen Muotokiven pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Kuopiossa, ja yrityksen päätuotteita ovat hautamuistomerkit ja sisustuskivet. Muotokiven asiakkaita ovat kuluttajien lisäksi hautaustoimistot, saneerausliikkeet ja keittiökalusteiden valmistajat Savon alueella. Yritys myös vie kivijalosteita Ruotsiin ja Norjaan. Palin Granit on jalostanut Vampulan yksikössään raakakiveä ja kvartsia sisustuskiviksi, muun muassa keittiötasoiksi. Aikaisemmin Palin Granit valmisti myös rakennus- ja hautakiviä, mutta liiketoiminta myytiin vuoden vaihteessa. - Yritysjärjestely antaa meille mahdollisuuden keskittyä raakakiven louhintaan, joka on vahvinta osaamistamme. Tavoitteenamme on kehittää Palin Granitista entistä kansainvälisempi yritys, jolla on potentiaalia merkittävään raakakiven vientiin, kertoo Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. - Palin Granitin sisustuskivitoimintojen oston kautta nousemme sisustuskivialan markkinajohtajaksi Suomessa. Vampulan yksikkö sopii toimintaamme erittäin hyvin, sillä sen avulla pystymme palvelemaan joustavammin Etelä-Suomessa sekä Ruotsissa ja Norjassa toimivia asiakkaitamme, kertoo Suomen Muotokiven toimitusjohtaja Esa Jääskeläinen. - Vampulan yksikössä meitä kiinnostivat erityisesti henkilöstön vankka osaaminen, hyvät asiakassuhteet ja nykyaikainen konekanta. Vampulan tehtaalla on runsaasti kapasiteettia, joka mahdollistaa kasvun ja kivenjalostustoiminnan kehittämisen myös jatkossa, sanoo Esa Jääskeläinen. Vampulan yksikössä työskentelevät 16 henkilöä siirtyvät vanhoina työntekijöinä Suomen Muotokiven palvelukseen. Palin Granit Oy on vuonna 1921 Loimaan Kiviveistämö A. Palin -nimellä perustettu perheyritys. Pääkonttori sijaitsee Turussa ja 15 louhimoa eri puolilla Suomea. Palin Granitin liikevaihto yrityskaupan jälkeen on 25 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on noin 100 henkilöä. Palin Granit vie vuosittain noin kuutiometriä raakakiveä muun muassa Kauko-Itään ja Eurooppaan. Suomen Muotokivi Oy on vuonna 2009 perustettu yritys, joka jatkojalostaa Suomessa louhittavia kivilajeja hauta- ja sisustuskiviksi. Pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Kuopiossa. Yrityksen palveluksessa on liiketoimintakaupan jälkeen 21 henkilöä. Oopperatalo, Helsinki, Esko Brown -graniitti julkisivussa, Palin Granit Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Palin, Palin Granit Oy, p , toimitusjohtaja Esa Jääskeläinen, Suomen Muotokivi Oy, p , Nilsiän kvartsiliusketta louhii ja myy LIUSKELOUHOS Kainulainen Ky P Joen Pihakivi Oy 10 vuoden kokemuksella: pihakivityöt pihatyöt kaivu- ja kuormaajatyöt sadevesijärjestelmät/salaojitus Huom! Kotitalousvähennys. P ,

K a t t o t u r v a o pa s

K a t t o t u r v a o pa s t a l o N h a lt i j a N K a t t o t u r v a o pa s o N Ko ta l o s i K at tot u r va l l i s u u s Ku N N o s s a? Nuohooja käy talosi katolla säännöllisesti! - Milloin viimeksi tarkistit, ovatko katon

Lisätiedot

Icopal Katto Oy - Urakointipalvelut - Huoltopalvelut. ICOPAL KATTO OY Urakointi- ja huoltopalvelut kaikille katoille

Icopal Katto Oy - Urakointipalvelut - Huoltopalvelut. ICOPAL KATTO OY Urakointi- ja huoltopalvelut kaikille katoille Icopal Katto Oy - Urakointipalvelut - Huoltopalvelut ICOPAL KATTO OY Urakointi- ja huoltopalvelut kaikille katoille Katon kokonaisvaltainen kumppani Icopal Katto Oy Icopal Katto Oy Icopal Katto Oy kuuluu

Lisätiedot

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Lars Albäck 24.9.2011 Yritysesittely Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi Kesäkuussa 2010:

Lisätiedot

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Lars Albäck 07.03.2011 Yritysesittely Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi Kesäkuussa 2010:

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

Kiinteistöjen. elinkaaripalvelut. tahtiranta.fi 075 758 0801

Kiinteistöjen. elinkaaripalvelut. tahtiranta.fi 075 758 0801 Kiinteistöjen elinkaaripalvelut 075 758 0801 Kuntoarviot Meiltä kiinteistöjen aistinvaraiset kuntoarviot ainetta rikkomattomin menetelmin ja kiinteistöhuoltokorttien kuntoarvio-ohjeita noudattaen. Kuntoarviolla

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa?

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 12.4.2011 Suomen Tilaajavastuu Oy Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero. Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.fi Veronumerolaki Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy Suomen Tilaajavastuu Oy Aspida Oy perustettiin vuonna 2006, joka muuttui Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi vuonna 2010. Enemmistöosakkaiksi 2010 perustettuun yhtiöön tulivat Rakentamisen Laatu RALA ry ja Sähkö-

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki Ote tilaajavastuulaista: tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Työterveyslaitos, Rauno Holopainen

Työterveyslaitos, Rauno Holopainen Työterveyslaitos, Rauno Holopainen Työskentelen Työterveyslaitoksella teknologiajohtajan tehtävässä. Koulutukseltani olen tekniikan tohtori (TKK/2004). Työkokemusta minulla on rakentamisen (Kostamus),

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi. 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu.

Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi. 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu. Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu.fi 2 Laki veronumerorekisteristä (HE 58/2011) Veronumero ja veronumerorekisteri

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2017 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on hyvässä nosteessa Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 8.1.2014 kello 12 13 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Talonrakennusteollisuuden

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Yhtenäiset käytännöt luovat sujuvuutta Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukanaan

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

Kymmeniin kouluihin. valittu SPU Eristeet. Turvallisuus ja riskittömyys korostuvat. SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2014

Kymmeniin kouluihin. valittu SPU Eristeet. Turvallisuus ja riskittömyys korostuvat. SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2014 SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2014 Turvallisuus ja riskittömyys korostuvat Kymmeniin kouluihin valittu SPU Eristeet Koulujen rakentamisessa ja peruskorjaamisessa kiinnitetään nykyisin erityistä huomiota

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan?

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? http://www.tilaajavastuu.fi Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Tilaajavastuu.fi +358 400 616 252 mika.huhtamaki@aspida.com Suomen

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801 Tutkimus- JA tarkastuspalvelut 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen kiinteistöjen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2017 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on jokseenkin tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Rakentaminen Suomessa

Rakentaminen Suomessa Rakennusteollisuuden suhdannejulkistus Syksy 2017 4.10.2017 Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus Itä Suomi Rakentaminen Suomessa 1 Rakentamisen kasvu jatkuu tänä vuonna arviolta 4 prosentin

Lisätiedot

Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus. ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille

Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus. ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille Icopal Huoltopalvelut pitää katon käyttökuntoisena pidempään

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Maaliskuu 2017 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne kohenee Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena koettu

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY KUNTOARVIO JA KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Tero Pyykkönen Rakennusinsinööri Kuntotarkastaja, AKK Molemmilla energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Kuka

Lisätiedot

MONIPUOLISTA OSAAMISTA

MONIPUOLISTA OSAAMISTA Kanta Kaivu Oy on vuonna 1993 perustettu nurmijärveläinen maarakennus-, rakennus- ja kuljetusalan yritys. Toiminta-alueemme on pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi. Meillä on 20 vuoden vankka kokemus monipuolisista

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne pysynee yhä ennallaan Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä Suomen teollisuuden kunnossapitäjä PEPT Oy Ab on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT Oy Ab tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

Icopal Kattohuolto Turvallinen kumppani katon talvihuoltoon

Icopal Kattohuolto Turvallinen kumppani katon talvihuoltoon Lumikuormien riskikartoitus Lumenpudotus Lämmityskaapeleiden asennukset, tarkastukset ja korjaukset Höyrytyspalvelut Icopal Kattohuolto Turvallinen kumppani katon talvihuoltoon Valitse turvallinen kumppani

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Timo Keskikuru Talotekniikan asiantuntija, FL Rakennusterveysasiantuntija

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Nordea Pankki Asumisen ilta Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Mikko Juva Pientalorakentamisen kehittämiskeskus PRKK Onnistunut asuntokauppa Tunnista asunnon kunto Selvitä taloyhtiön kunto

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014 Niko Hämäläinen Taitotekniikka 1.7.2014 jälkeen raportoitava verottajalle: URAKKATIEDOT: Koskee kaikkia rakennustöiden tilaajia: Rakennuttajaa,

Lisätiedot

Sadevesijärjestelmät. Tikkaat. Kattoturvatuotteet. Turvakiskot. Asennuspalvelu

Sadevesijärjestelmät. Tikkaat. Kattoturvatuotteet. Turvakiskot. Asennuspalvelu Sadevesijärjestelmät Tikkaat Kattoturvatuotteet Turvakiskot Asennuspalvelu Asiantuntijat palveluksessanne! Sadex-asiantuntijamme toimivat Pirkanmaan, Uudenmaan, Keski-Suomen, Ylivieskan, Satakunnan ja

Lisätiedot

Tommi Riippa Energiakorjausneuvoja rakennusterveysasiantuntija 12.4.2014

Tommi Riippa Energiakorjausneuvoja rakennusterveysasiantuntija 12.4.2014 Miksi kodistaan kannattaa pitää huolta? Tommi Riippa Energiakorjausneuvoja rakennusterveysasiantuntija 12.4.2014 KOULURAKENNUKSET VETO-ONGELMIA 42 %:SSA RIITTÄMÄTÖN ILMANVAIHTO 40 %:SSA TUNKKAINEN ILMA

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM)

Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM) Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM) Ympäristöministeriön toimeksiannosta perustettu vapaaehtoinen pätevyys. Päteviä suorittamaan kuntoarvion yleisesti käytössä olevan asuinkerrostalon kuntoarvion perusmallin

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Mikä on tilaajavastuulaki? Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Tervetuloa Rakennusteollisuuteen!

Tervetuloa Rakennusteollisuuteen! Tervetuloa Rakennusteollisuuteen! on keskusliitto, johon kuuluu 5 toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. RT:n jäseninä ovat kaikki keskeiset talonrakennustoimintaa,

Lisätiedot

Pekka Seppälä. Oulun rakennusvalvonnan johtaja. Tausta: TkL (talonrakennus), rakennusalan eri tehtävissä yli 35 v

Pekka Seppälä. Oulun rakennusvalvonnan johtaja. Tausta: TkL (talonrakennus), rakennusalan eri tehtävissä yli 35 v Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja Tausta: TkL (talonrakennus), rakennusalan eri tehtävissä yli 35 v Rakennusprosessin katkeamaton kuivaketju on edellytys hyvälle sisäilmalle Pekka Seppälä 3

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

Laatukäsikirjan Sisältö

Laatukäsikirjan Sisältö Petri Siivonen 18.2.2015 Kun työ on nautinto, elämä on ilo. Kun työ on velvollisuus, elämä on orjuutta. Maxim Gorki 1 RASICOM OY YRITYKSENÄ Laatukäsikirjan Sisältö Rasicom Oy on perustettu vuonna 2004.

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

Opinto-ohjaajien Rakentajapäivä 23.9.2011. Tervetuloa!

Opinto-ohjaajien Rakentajapäivä 23.9.2011. Tervetuloa! Opinto-ohjaajien Rakentajapäivä 23.9.2011 Tervetuloa! Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Rakennus- ja kiinteistöalan vetovoima ry Infra ry 23.9.2011 Elinkeinoelämän keskusliitto EK RT:n toimintamalli

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 7 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 05.02.2016 Raportti voimassa asti 14.03.2016 Arkistointitunnus 1454446257910 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Jokiväri Oy Y-tunnus 2136744-2 Tietolähteiden

Lisätiedot

Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015

Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015 Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015 Rakennustuotannon arvo vuonna 2014 Yhteensä 28,8 mrd. Talonrakentaminen 22,5 mrd. Korjausrakentaminen 11,7 mrd. Asuinrakennukset 6,8 mrd. Muut rakennukset 4,9 mrd. Maa

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Jari Halonen Yksikön päällikkö, kunnossapito Timo Finnilä Yksikön päällikkö, konsultointi Rakennuskannan arvo Suomessa 460 mrd Asuntovarallisuuden

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ 9.3.2011. Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä

TECHNOPOLIS OYJ 9.3.2011. Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä Faktoja Technopoliksen kiinteistökannasta 451 200 m2 Suomessa 24 100 m2 Pietarissa 79 200 m2 Tallinnassa >90% toimistotilaa 2011 taloudellinen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS- SEMINAARI

TYÖTURVALLISUUS- SEMINAARI TYÖTURVALLISUUS- SEMINAARI RAKENNUTTAJAN TAHTOTILA MARITA ROVAMO, 20.5.2015 SISÄLLYS Senaatti-kiinteistöt Delegointi Yhteiskuntavastuu Nolla tapaturmaa Avaimia 2 SENAATTI-KIINTEISTÖT LYHYESTI Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Pekka Väisälä Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Esityksen sisältö Näkökulmia Hankkeen alkuvaiheet Energian kulutus Esimerkkejä U-arvoista Tavallisia ongelmia Pekka Väisälä 7.11.2012 2

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Lokakuu 2015 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on heikentynyt

Lisätiedot

Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa. Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen

Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa. Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen Wise Group Finland Oy Talonrakennuksen konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttaminen Toimialat RAP, RAK,

Lisätiedot

Miten tehdään betonikerrostaloon edullinen ja turvallinen julkisivuremontti? Toimitusjohtaja Veli Ollila ThermiSol Oy

Miten tehdään betonikerrostaloon edullinen ja turvallinen julkisivuremontti? Toimitusjohtaja Veli Ollila ThermiSol Oy Miten tehdään betonikerrostaloon edullinen ja turvallinen julkisivuremontti? Toimitusjohtaja Veli Ollila ThermiSol Oy Haaste ja mahdollisuus Vanhojen lähiökerrostalojen julkisivujen rapautuminen on iso

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja Infra-alan aktiivinen vaikuttaja 2 Suomalaisen kilpailukyvyn puolesta Infra-alan yrittäjäyhdistysten tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja rakentaa perustaa Suomen kilpailukyvylle

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 1 Lähtökohtia peruskorjaukseen voivat olla mm. Talotekniikan

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2017

Asuntotuotantokysely 2/2017 Asuntotuotantokysely 2/2017 Sami Pakarinen Kesäkuu 2017 1 (2) Kesäkuun 2017 asuntokatsaus Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa ennätys, omistusasuntojen kysyntä paikkaa kovan rahan vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Rakentamista tiimityönä

Rakentamista tiimityönä Rakentamista tiimityönä Korjausrakentamisen kehittäminen - ryhmähanke 2.kehitystyöpaja 27.2. Pertti Mäki kiinteistökehityspäällikkö Lujatalo Oy Y H D E S S Ä R A K E N T A E N Yritysesittely Kolmannen

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT edustaa laajasti koko rakennusalaa

Rakennusteollisuus RT edustaa laajasti koko rakennusalaa edustaa laajasti koko rakennusalaa ry ry edustaa rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa RT-liittoyhteisöön kuuluvat keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus,

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2017 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

eperehdytys tuotantoon

eperehdytys tuotantoon Mikä se on? eperehdytys tuotantoon 8.9.2017 Rakennusala on yhdessä kehittänyt uuden tavan yleisten työturvallisuusasioiden perehdytykseen Yritysten hyvät käytännöt saadaan koko alalle käyttöön Tekniikka

Lisätiedot

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 Pirkanmaan rakennuspäivä 2.11.2009, Tampere Markku Riihimäki VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus 3.11.2010 2 BAROMETRIN RAHOITTAJAT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy Riskienhallintaa ja lakivelvoitteita TALOYHTIÖN PUTKIREMONTTI-ILTA Mika Huhtamäki 4.10.2016 varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy 00358400 616 253 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuus RT ry 23.4.2013 Rakentaminen kansantaloudessa 2011 Rakennusinvestoinnit investoinneista 66% Investoinnit, kunnossapito

Lisätiedot