Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät (7) Torni, Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät (7) 23.-24.4.2015 Torni, Tampere"

Transkriptio

1 Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät (7) Torni, Tampere

2 Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön tulevaisuuden suunnitelmat AAKES hallitus Toimintasuunnitelma 2015 Hankekuvaukset Kannattavuus jälkimarkkinoinnissa Korikorjaamot (laatutarkastukset) Ajankohtaista

3 Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö (AAKES)

4 Hallitusten jäsenet Säätiön hallituksessa on seitsemän (7) varsinaista jäsentä Hallituksen jäsenet ovat alkaen Matti Pörhö, Pörhön Autoliike Oy, puheenjohtaja Kenneth Nyman, Veho Group, varapuheenjohtaja Pekka Helander, Passeliauto Oy Mikko Huhtala, Länsirannikon koulutus Oy WinNova Timo Repo, OPH Tuukka Tuominen, Mäkelän Auto Oy Markku Karkama, Opetushallitus (asiantuntija) (säätiön asiamies) Jari Ketola, AKL (säätiön sihteeri)

5 AAKES Säätiön rooli tukea opettajien jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittämistä => opetus vastamaan yritysten tarpeita kehittää yhdessä koulutuksenjärjestäjien ja viranomaisten kanssa toimiala vastaamaan nykypäivän tekniikkaan liittyvissä haasteissa auttaa rakentamaan tukevaa ammattimaista verkostoa hakea rahoituksia toiminnan ylläpitämiseen viranomaistahoilta

6 Toimintasuunnitelma 2015 Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön toiminta vuonna 2015 on olla mukana hankkeissa, joilla edistetään yritysten toimintaa sekä huomioidaan osaamisen kehittämisen tarpeet koulutusten järjestäjien kanssa. Hankkeet ovat kerätty Autoalan laadullisen ennakointiselvityshankkeesta, joka julkaistiin 2013.

7 Toimintasuunnitelma 2015 Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön toiminta vuonna 2015 on olla mukana seuraavissa hankkeissa. 1. Autoalan opettajille suunnattu kaksi päivänen tilaisuus Tampereella Opettajien jatko- ja täydennyskoulutus hanke yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston sekä OPH:n kanssa 3. Teknillisen ja kaupallisen tiedekunnan osaamisen yhdistäminen autoalan johdon tarpeisiin DI-työ

8 OPETTAJIEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUSHANKE YHTEISTYÖSSÄ TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOOPISTON SEKÄ OPETUSHALLITUKSEN KANSSA TOISEN ASTEEN OPETTAJIEN PÄTEVYYDEN YLLÄPITO Hankkeen tavoite ja saavutettava tulos Ammatillisen koulutuksen tärkeänä osana on antaa alan opiskelijoille parasta mahdollista opetusta. Autoalan teknologia on kehittynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Opettajien oman osaamisen ylläpito on näin ollen merkittävää. Opettajan taidot sekä osaaminen tulee varmistaa nykyteknologian tarpeiden mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on luoda järjestelmä, jolla voimme luoda opettajien sertifiointijärjestelmä. Opettajien tiedot ja taidot halutaan varmistaa perustutkinnon opetuksesta aina ammattitutkinnosta erikoisammattitutkintoon asti. Tiedot tulee vastata tutkintojen vaatimustasoja.

9 OPETTAJIEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUSHANKE YHTEISTYÖSSÄ TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOOPISTON SEKÄ OPETUSHALLITUKSEN KANSSA TOISEN ASTEEN OPETTAJIEN PÄTEVYYDEN YLLÄPITO Kohderyhmä ja hyödyn saajat Toisen asteen opettajat, oppilaat, yritykset, toimiala kokonaisuudessaan. Toimenpiteet ja toteutus Valitaan pilottioppilaitokset joiden kanssa tullaan tekemään perusteet opettajien sertifiointivaatimuksiksi. Vaatii osaamisperusteiden tutkintotavoitteiden kartoituksen opettajanäkökulmasta eri tutkintotasojen osalta. Testiympäristön tuottaminen sekä testaus.

10 Toimintasuunnitelma Opettajapäivät Rantasipi, Aulanko 2. Autoala.fi- sekä apo-koulutus.fi sivuston kehittäminen (hanke käynnistetty syksy 2013 sivustojen kiinnostavuudesta sekä sivustojen yhdistämisestä) Sivusto nuorille, alasta kiinnostuneille Aikuisille, alalla toimiville Opettajille 3. Telematiikan tuomat mahdollisuudet ja haasteet autoalalle, DI-työ (Tomi Länsman)

11 ENNAKOINTI Ympäristöosaaminen Digitalisoituminen Liiketoiminta- ja henkilöstöosaaminen Työllisyys - työurat Opettajat Ajokortti Ammattipätevyys Kilpailukyky Yrittäjyys Huolto- ja korjaamotoimintojen kehitys Asiakaskokemus Turvallisuusosaaminen Teknologian kehittyminen Älyliikenne Uudet energiamuodot Ketteryyttä Tutkintorakenteet

12 Kannattavuus autoalalla (jälkimarkkinointi)

13 Jälkimarkkinoiden tilanne Tarjontaa enemmän kuin kysyntää Autokanta vanhenee kilpailu lisääntyy Korikorjaamoiden myynti ja kannattavuus laskenut Huoltojen laiminlyönti - teetetään vaan perustöitä (Keskustelu päivälehdissä!!!) Huoltojen välit pidentyneet, korjaukset vähentyneet (teknologian kehitys) Auton omistaminen, ajosuoritteet

14 Kannattavuus jälkimarkkinoinnissa Jälkimarkkinointi tuotot laskeneet Korjaamon työmyynnin tulos nolla Varaosatuotoilla vielä saadaan JM plussalle Henkilöstön jalostusarvo laskenut edelleen Kiinteät kulut kasvaneet (ITC, käyttö ja korjauskulut ) Kilpailu kovenee varaosakatteet pienenevät, miten jatkossa? Lisäarvon/palveluiden tuottaminen?

15 Jälkimarkkinointi kannattavuus (kyselyn tuloksia 1-8 kk 2014) Jouko Sohlberg

16 JM-yhteensä JM -yhteensä Ero % Yleiskorjaamo Ero % Korikorjaamo Ero % Varaosat Ero % Myynti -3 % -2 % -8 % -3 % Työnbruttotuotto 0% -11 % Myyntikate 0 % -2% -9,3 % 5 % Kiinteät kulut 2 % 4 % (-52 %) 4 % -3 % Käyttökate -5 % -396 % -34 % 12 % Läsnäolotunnit -5 % -5 % Tuottavuusluku 0 % -3 %

17 Korjaamoiden kilpailukyky Palveluliiketoiminta Asiakashallinta Luottamus Prosessien hallinta Tuottavuus Tehokkuus Käyttöaste Osaamisen kehittäminen/laatu Tekninen laatu Toiminnallinen laatu - vastuut/velvoitteet

18 Korikorjaamotilanne

19 Auto- ja liikennevahinkomäärien kehitys (2014) Liikennevahingot (kpl) Loppuvuosi oli myös huono kappaleet Leuto talvi marras-maaliskuu! I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Lähde: Liikennevakuutuskeskus kuukausi ,4% ,0 % ,0 % ,3 %

20 Autovahinkojen määrä lievässä kasvussa (2014) 2014 Autovahingot kpl kappaleet Lähde: Liikennevakuutuskeskus I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII kuukausi ,0 % ,8 % ,7 % ,8 %

21 Autovahingot tyypeittäin (muutos edelliseen vuoteen) Vaunuvahingot 0,7 % (1064 kpl) Hirvieläinvahingot 25,9 % (1960 kpl) Ilkivaltavahingot 17,5 % (2235 kpl) Lasivahingot 19,5 % (16177 kpl) Varkausvahingot 4,4 % (306 kpl) Luvaton käyttöönotto -9,5 % (-153 kpl) Autopalveluvahingot 2,1 % (2377 kpl)

22 Vaurioituneita ajoneuvoja Liikenne- ja vaunuvahinkoja n kpl (2014) Henkilöautojen lunastuksia n kpl/vuosi Noin 60 % lunastetuista autoista takaisin liikenteeseen Lunastetuista pahoin vaurioituneita on n. 10 % HUOM! Vanheneva autokanta

23 Korikorjaamoiden tilanne Vakuutusyhtiöiden tilastojen mukaan vahinkojen korvausmäärä (ei sisällä kertakorvausta, lunastuksia) putosi -27 % Korikorjaamoiden tulos romahti 2014! Korikorjaamoiden sopeutus nykytilanteeseen? Lunastuksien määrä tulevaisuus -> vanheneva autokanta

24 KORIKORJAUSTYÖN LAATUTARKASTUKSET Lähde: Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy

25 Suomen vahinkotarkastus SVT Oy suorittaa korikorjaustyön laatutarkastuksia korjatuille ajoneuvoille korjaamolla ennen luovutusta asiakkaalle. Tarkastukset suorittaa SVT:n vahinkotarkastaja, joka on saanut koulutuksen tarkastuksien suorittamiseen. Tarkastuksien tilaajana on pääsääntöisesti korjaamo. Tarkastukset ovat luottamuksellisia, eikä niiden tuloksia luovuteta kolmansille osapuolille. Tarkastettavat ajoneuvot valitaan sattumanvaraisesti.

26 Tarkastus suoritetaan purkamatta rakenteita käyttäen nykyaikaisia työvälineitä mm. kameraendoskooppi, ns. asiakasnäkökulmasta. Tarkastuksessa auditoidaan korjaamon prosessia sekä itse korjaustyötä. Korjaamon prosessin osalta auditoitavat osa-alueet räätälöidään aina tilaajakohtaisesti mm. työmääräin, lisämyynti, cabas, laskutus, korjausaika. Korjaustyön osalta auditointikohteet ovat aina samat; maalaus, osien sovitus, peltityö, ruostesuojaus. Tarkastuksen jälkeen annetaan heti suullinen palaute korjaamolla, ehdotetaan toimenpiteitä mahdollisten virheiden korjaamiseksi sekä laaditaan kirjallinen raportti joka toimitetaan korjaamolle. Yhteenvetoraportti sekä tarkempi analyysi korjaamon toiminnasta sekä kehityskohteista on myös mahdollinen.

27 SVT on suorittanut n. 650 korikorjaustyön laatutarkastusta eri toimeksiantajille. Suoritetuissa tarkastuksissa oli huomautettavaa tai puutteita Hylkäysprosentti korjaamon prosessi 35% Hylkäysprosentti korjaustyö 47%

28 Yleisimpiä puutteita korjaamon prosessissa; Asiakkaan tilausvahvistus puuttuu Asiakastiedot puutteelliset (ei ole kirjattu korjaamon prosessin mukaisesti) Lisämyyntimahdollisuutta ei ole hyödynnetty, ei ole kysytty lupaa asiakkaalta lisätöille Cabas ja suoritettu korjaustyö ei vastaa toisiaan (myös niitä joissa kaikkea tehtyä työtä ei ole huomattu veloittaa) Tehtaan kampanjoita ei ole tarkastettu (merkkiliikkeet) Yleisimpiä virheitä tai puutteita korjaustyössä; Maalaustyön viimeistely (maalisumua, roskia, lakkavalumia) Sävyero Pohjatyöt Puutteellinen ruostesuojaus Kiinnikkeitä puuttuu tai ruuveja kiristämättä Osien sovitus Puutteellinen työnjälkien puhdistus

29 Positiivista on se, että SVT:n suorittamissa tarkastuksissa korjaustyössä ei ole löytynyt yhtään liikenneturvallisuuteen vaikuttavaa virhettä tai puutetta Lähes kaikki virheet ja puutteet ovat olleet sellaisia, jotka olisi saatu korjattua jo korjaamon sisäisen prosessin aikana, jos suoritettaisiin sisäistä laadunvalvontaa Maalari tarkistaa sepän työn jäljen Seppä tarkistaa maalaustyön laadun Työnjohto / sisäinen tarkastaja tekee lopputarkastuksen Lopputulos Asiakasreklamaatiot vähenee Korjaamon tuottavuus kasvaa Suoritetun kustannusanalyysin perusteella reklamaatiokorjauksiin menee työaikaa 0,51h / jokainen korjaamosta läpimennyt auto 1000 autoa vuodessa = 510h työaikaa pelkästään työvirheiden korjaamiseen käytetty aika + muut kulut ja käytetty työaika Miten tämä vaikuttaa korjaamon tulokseen?

30 Ruuvit löysällä?

31 Teippiraja takaluukussa?

32 Ajovalopesurin aukko leikattu oikein puskuriin?

33 Kaikki kiinnikkeet asennettu maskin kehykseen?

34 Uusi ja maalattu puskuri, vaurioitunut kuljetuksessa?

35 Roskia?

36 Maalia riittävästi etupuskurissa?

37 Tiiviste paikoillaan?

38 Maalisumua sisälokasuojassa?

39 Vas. etuoven karmissa maalia tarpeeksi?

40 Takapuskurin sovitus?

41 Ajovalon kiinnitys?

42 Takaluukun verhoilun kiinnitys?

43 Tuulilasin valmistenumeron aukko viimeistelty lasinvaihdossa?

44 Takapuskurin sovitus?

45 Maali sumua vai maalia oikean etuoven ikkunassa?

46 Korikorjaamoluokitus

47 Korikorjaamoiden laadun kehitys Tekniikat muuttuneet merkittävästi Laitteistojen investoinnit Osaamisen kehittäminen Korjausohjeiden käyttö Prosessien toimivuus Alku Loppu

48 Korikorjaamoluokitus Rekisteröity, Vauriokorjaukseen erikoistuneet korjaamot sekä maalaamot (erikoistuneet esim. tuulilasien vaihtoon) Luokassa 1, Korin asennustyöt sekä pintaosien kosmeettisten vaurioiden korjaukset (PT) Luokassa 2, Dokumentoitu vaurioanalyysi; Korikehikon pinta- ja muodonmuutososien rakennevaurioiden korjaukset ja vaihdot (AT) Luokassa 3, Turvakoritekniikka ja turvajärjestelmät; Vaurioiden siirtymät, oikaisut sekä turvarakenteiden korjaukset ja osanvaihdot ( EAT )

49 Korikorjaamoiden laadunvalvonta Korikorjaamoluokitus työkalu laadukkaaseen työhön

50 Miksi? Tekniikka Turvallisuus Materiaalit Jatkuva osaamisen kehittäminen Laitteistot Tilat Prosessit - kehitys

51

52 Muutokset tekniikassa Osaamisen merkitys on kasvanut merkittävästi materiaalitekniikka liitostekniikka valmistustekniikka turvalaitetekniikka sähkötekniikka

53 Korikorjaamoluokitukseen mukaan korjaamon työn laadun tarkastukset Korikorjaamoluokituksen 2 ja 3 tähden korikorjaamoihin tulee pakolliset ulkopuolisen toimijan tekemät työn laadun testit. 2 tarkastusta mekaanikko/vuosi Maahantuojavaatimukset lisäksi Sisäisen laadun tarkastusprosessi

54 Korikorjaamoluokat pluskorjaamo (maahantuoja) vaatimukset Korikorjaamoluokkia kolme (vaurioluokittain) Plus- merkintä luokan perään Täytettävä merkin asettamat vaatimukset koulutuksen ja laitteiston osalta (muitakin toiminnalliseen laatuun liittyviä asioita voi maahantuoja edellyttää) Korikorjaamoiden ulkoinen työn laadun seuranta pakollinen luokissa 2-3 Luokan mukaan vaatimukset 2 testiä/mekaanikko/vuosi Plussan saanti voi edellyttää enemmän (maahantuojan vaateet) myös toiminnallinen laatu huomioiden

55 Yhteistyössä mukana Autoalan Keskusliitto ry Autotuojat ry TRAFI A -Katsastus TTS-Koulutus LVM LVK Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia (2013-) AVK Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy

56 Korikorjaamoluokitukseen osallistuvien hyödyt Kuluttajasuojalain mukaisesti: Korjaustyö on tehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti noudattaen ko. valmistajan korjausohjeita Todistus- näyttö ammattimaisuudesta Osaaminen Laitteisto Ulkopuolisen tahon toteama Tulevaisuus - luvanvaraisuus?!

57 Yhteenveto korikorjaamoluokituksesta Korikorjaamolukitusten määrittäminen (vapaaehtoista mutta kannattavaa) Maahantuojan asettamat tavoitteet korjauksen oikeellisuuskorjausohjeet laitteet -osaaminen Tavoitteet Korikorjauksia tehdään niissä korjaamoissa, joissa on siihen tarvittava luokituksen mukainen osaaminen/varustus Turvallisuus Autoalan oman imagon nostaminen Sidosryhmät tietävät/tuntevat korjaamot joissa laajoja korikorjauksia voidaan tehdä Jatkuvan toimialan kehittäminen tekniikoiden muuttuessa

58 Ajankohtaista

59 Hyväksyttävästi suoritetut autoalan näyttötutkinnot Hyväksyttävästi suoritetut autoalan tutkinnot (koko tutkinto aikuispuoli) YHTEENSÄ AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT - Ajoneuvoasentaja (pienkonekorjajat) Automaalari Autokorikorjaaja Varaosamyyjä Automyyjä Yhteensä % AMMATTITUTKINNOT - Henkilöautomekaanikko Automekaanikko Autosähkömekaanikko Dieselmaekaanikko Raskaskalustomekaanikko Pienkonemekaanikko Automaalari Autokorimekaanikko Varaosamyyjä Automyyjä Yhteensä % ERIKOISAMMATTITUTKINNOT - Automekaanikon erikoisammattitutkinto Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto Autokorimestarin erikoisammattitutkinto Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Myyjän erikoisammattitutkinto Yhteensä % YHTEENSÄ Autokorjaamoalan tutkintotoimikunta hyväksyi 601 kokotutkintoa 51 osatutkintoa hylkäsi tutkintoa Autokorinkorjauksen tutkintotoimikunta 154 kokotutkintoa 9 osatutkintoa Autoalan myyjien tutkintotoimikunta 127 kokotutkintoa 2 osatutkintoa Yhteensä 882 kokotutkintoa 62 osatutkintoa

60 Ajankohtaiset asiat S3- pätevyydet (SFS 6002) Pyrotekniikka direktiivi (Lausunnolla) Katsastustoimilupalain muutos Kuluttajasuojalain muutokset (etäkauppa) Työnjohtokoulutus tutkinto

61 Kiitos

62 Kiitos

63 Hankkeita

64

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Raportit ja selvitykset 2013:10 Raportit ja selvitykset 2013:10 Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

Miten autoalan ammatillinen koulutus vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin?

Miten autoalan ammatillinen koulutus vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin? Miten autoalan ammatillinen koulutus vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin? Kohti kestävää autoalaa seminaari Timo Repo, yli-insinööri Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ammatillisen koulutuksen suunnat

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 16.4.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Autoalan

Lisätiedot

Sähkö- ja hybridiautojen perusteet autoalan perustutkinnossa

Sähkö- ja hybridiautojen perusteet autoalan perustutkinnossa Timo Hämäläinen Sähkö- ja hybridiautojen perusteet autoalan perustutkinnossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Auto- ja kuljetustekniikka Insinöörityö 25.11.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko

Lisätiedot

Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä. Raskone Nopeasti takaisin tielle 1

Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä. Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Sisältö Uutiset Pääkirjoitus 3 Nyt avautui pakuhuolto.fi 5 Pasilan suuri tuntematon 6 Raskone yhteistyöhön

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Autoalan perustutkinto

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 1 2 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET SISÄLLYS ESIPUHE 5 YHTEENVETO 7 KATSAUKSET Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta 13 Elintarvikealan

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

TYÖTUTKA. TTS TYÖTUTKA Työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa. työntutkimuksen hyödyntäminen työssä oppimisessa

TYÖTUTKA. TTS TYÖTUTKA Työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa. työntutkimuksen hyödyntäminen työssä oppimisessa TTS TYÖTUTKA Työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa TYÖTUTKA työntutkimuksen hyödyntäminen työssä oppimisessa KEHITTÄMISMENETELMÄT JA TEHTÄVÄT 2010 2014 2 ESISANAT MUKAVA hankkeessa, joka keskittyi

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (109) Sisällysluettelo

Lisätiedot

VTT AUTOMAATIO. Laadukas tuotedokumentointi 1990-luvun lopun metalliteollisuudessa. Dokumentointiryhmän toiminta 1997-1999.

VTT AUTOMAATIO. Laadukas tuotedokumentointi 1990-luvun lopun metalliteollisuudessa. Dokumentointiryhmän toiminta 1997-1999. VTT AUTOMAATIO Laadukas tuotedokumentointi 1990-luvun lopun metalliteollisuudessa Dokumentointiryhmän toiminta 1997-1999 Raportti RIS B002 Toisten kokemuksista oppiminen Oman toiminnan reflektointi Ongelmanratkaisu

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Autoalan Pätevöitymisohjelma Toimintakertomus 2012. 1. Yleistä

Autoalan Pätevöitymisohjelma Toimintakertomus 2012. 1. Yleistä 1. Yleistä Autoalan Pätevöitymisohjelman (APO) kehittäminen on alkanut 15 vuotta sitten, jolloin APOjärjestelmä keskittyi laadukkaan, sertifioidun koulutuksen kehittämiseen. Tavoitteena APO on johtamisen

Lisätiedot

Liiketalousalan osaamistarveselvitys

Liiketalousalan osaamistarveselvitys 1 Liiketalousalan osaamistarveselvitys Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutuksen kehittämistarpeisiin laadittu osaamistarveselvitys olemassa olevan ennakointitiedon

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kunto paranee - tulos paranee! Asiakaslehti 2/14

Kunto paranee - tulos paranee! Asiakaslehti 2/14 Asiakaslehti 2/14 Kunto paranee - tulos paranee! Tässä numerossa mm: - Tuoteuutuuksia - Cora Akatemian koulutukset - Cora Events & tulevia tapahtumia - Asiakasesittely: Automaalaamo Esa Eronen Oy Hyvä

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Reijo Raivola Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo Nuotio Lasse Oulasvirta Risto Rinne Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Kaisa Vaahtera Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus K o u l u t

Lisätiedot