Enfo Oyj:n osavuosikatsaus ajalta sekä taloudellinen katsaus ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enfo Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.7. 30.9.2007 sekä taloudellinen katsaus ajalta 1.1. 30.9.2007"

Transkriptio

1 Enfo Oyj:n osavuosikatsaus ajalta sekä taloudellinen katsaus ajalta rekisteröidyn jakautumisen myötä syntynyt Enfo Oyj (y-tunnus: ) julkaisee tällä tiedotteella osavuosikatsauksen ajalta sekä taloudellisen katsauksen ajalta Taloudellisen katsauksen luvut katsauskaudelta sekä vertailuluvut vuodelta 2006 perustuvat jakautuneen Enfo Oyj:n (y-tunnus: ) tilinpäätöksistä eriytettyihin vertailukelpoisiin lukuihin. Toimintaa tarkastellaan jakautumisen jälkeisen konsernirakenteen mukaisena. Enfo Oyj laskee koko vuoden 2007 kannattavuuttaan koskevaa arviotaan ja säilyttää liikevaihdon kehitystä koskevan arvionsa: Vanhan Enfo Oyj:n IT-liiketoiminnan ja uuden Enfo Oyj -konsernin yhteenlasketun liikevaihdon arvioidaan olevan miljoonaa euroa ja liikevoittotason 3-4 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen ( ) liikevaihto laski 6,2 % ja oli 21,8 (23,2) milj. euroa. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden ( ) liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 76,5 (74,3) milj. euroa. Liikevaihdon laskuun kolmannella neljänneksellä vaikutti Järjestelmäpalveluiden liikevaihdon lasku sekä Itä-Suomen Toimistoratkaisut Oy:n myynti Kolmannen neljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 0,5 milj. euroa (1,8). Yhdeksän kuukauden liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (4,9). Konsernin kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat Tietotekniikkapalvelut-liiketoiminta-alueen kannattavuuden heikkeneminen ja Venäjän liiketoimintojen käynnistämisen sekä yhtiön jakautumisvalmistelujen takia kasvaneet hallintokulut. Kolmannen neljänneksen osakekohtainen tulos oli 1,38 euroa (2,17). Yhdeksän kuukauden osakekohtainen tulos oli 6,33 euroa (6,25) (proforma). Vuoden kolmannen neljänneksen aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 459 henkilöä (441). Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 458 henkilöä (443). Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 456 henkilöä (434). Markkinat Enfo arvioi Suomen IT-markkinan kasvavan vuonna 2007 noin 3 %. Yksi voimakkaimmin kasvavista tietotekniikan aloista on tiedonvälityspalvelut ja erityisesti siihen kuuluvat sähköiset laskutuspalvelut. Toinen merkittävä kasvualue on keskisuurten yritysten tietotekniikkapalvelut, joissa markkinat kasvavat voimakkaammin kuin suurten yritysten kohdalla. Yhä useampi uusi tietotekniikkapalvelujen ulkoistaja on nimenomaan keskisuuri yritys. Konsernin rakenne Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta ja kolme raportointisegmenttiä: Enfo Oyj:n (Y-tunnus ) toiminta käynnistyi , kun vanha Enfo Oyj (Y-tunnus ) jakautui kahdeksi yhtiöksi, uudeksi Enfo Oyj:ksi ja Kuopion Puhelin Oy:ksi. Uusi Enfo Oyj jatkaa vanhan Enfo Oyj:n IT-liiketoimintaa.

2 Enfon liiketoiminnot on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Tietotekniikkapalvelut ja Tiedonvälityspalvelut. Raportointisegmentit ovat Tietotekniikkapalvelut-liiketoiminta-alueen muodostavat Järjestelmäpalvelut- ja Infrapalvelut-tulosyksiköt sekä Tiedonvälityspalvelutliiketoiminta-alue. Enfo on perustanut toukokuussa 2007 tytäryhtiön Venäjälle. Toiminnan alkuvaiheessa Pietarissa toimiva OOO Enfo tarjoaa Venäjällä toimiville suomalaisyrityksille perustietotekniikan palveluja. Liiketoiminnasta vastaa Enfon varatoimitusjohtaja Juha Nurmi, jonka asemapaikka tulee olemaan Pietari. Enfo Oyj:n 100-prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt; Enfo Disnet Oy, Enfo Disnet Oy Turku, Enfo Disnet Oy Tampere ja Enfo Disnet Oy Kouvola fuusioitiin myös Enfo Oyj:n 100- prosenttisesti omistamaan tytäryhtiö Enfo Partner Oy:öön. Lisäksi on tavoitteena, että Enfo Partner Oy fuusioidaan Enfo Oyj:öön , jolloin kaikki Enfon liiketoiminnot ovat samassa osakeyhtiössä. Liiketoiminnan kehitys Keskisuurten yritysten ja organisaatioiden tietotekniikkaulkoistukset ovat edelleen kasvussa. Enfo on vuonna 2007 solminut tietotekniikan ulkoistussopimukset mm. OpusCapitan, Inlookin, Rastorin, Europcarin, Sarlinin ja Normetin kanssa. Enfo on pystynyt kasvattamaan markkinaosuutta Infrapalveluissa ja kasvamaan selvästi markkinakasvua voimakkaammin. Voimakkaimmin Infrapalveluissa kasvaa ohjelmistojen myynti siihen liittyvät asiantuntijaprojektit. Infrapalveluissa hintakilpailu ja kilpailu asiantuntevasta henkilöstöstä on edelleen kiivasta. Tiedonvälityspalveluissa siirtymä sähköisiin palveluihin jatkuu ja voimistuu. Yritysten välinen sähköinen laskutus yleistyy vakaasti ja nyt yhä pienemmät yritykset ovat siirtymässä sähköiseen malliin sekä osto- että myyntilaskuissa. Kuluttajien sähköisestä laskutuksesta on solmittu useita kymmeniä asiakassopimuksia. Toistaiseksi kuluttajien sähköisen laskutuksen volyymit ovat kuitenkin vielä alhaisia. Enfon Tiedonvälityspalveluissa paperitulostuksen määrä on edelleen kasvussa yleisestä markkinakehityksestä poiketen. Enfo julkisti lehdistötiedotteella, että se ryhtyy tarjoamaan tietotekniikkapalveluja Pietarissa Venäjällä. Enfon ensimmäinen Venäjän markkinoita koskeva asiakassopimus allekirjoitettiin Stockmannin kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on tarjota palveluja Pietarissa toimiville suomalaisille yrityksille. Jatkossa tavoitteena on, että palveluja ryhdytään markkinoimaan myös muille länsimaisille yrityksille sekä paikallisille yrityksille. Liikevaihto Konsernin liikevaihto laski vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 6,2 % 21,8 milj. euroon (23,2). Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 3,0 % 76,5 milj. euroon (74,3). Liikevaihdon laskuun vuoden kolmannella neljänneksellä vaikutti Järjestelmäpalveluiden liikevaihdon lasku vertailuajankohtaan nähden. Lisäksi konsernin liikevaihdon laskuun vaikuttaa se, että Enfo Oyj myi allekirjoitetulla kaupalla osake-enemmistön (70 %) Itä-Suomen Toimistoratkaisut Oy:stä yhtiön toimitusjohtaja Hannu Waenerbergille, eikä yhtiön liikevaihto näin

3 sisälly konsernin lukuihin alkaen. Itä-Suomen Toimistoratkaisut Oy:n vaikutus konsernin liikevaihtoon oli ,9 milj. euroa. Infrapalveluiden ja Tiedonvälityspalveluiden liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti sekä kolmannella neljänneksellä että vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Liikevaihdon kehitys raportointisegmenteittäin Milj. euroa Liikevaihto 7-9/2007 Liikevaihto 7-9/2006 Liikevaihto 1-9/2007 Liikevaihto 1-9/2006 Järjestelmäpalvelut 7,7 9,1 25,5 27,4 Infrapalvelut 9,1 8,4 33,2 29,3 Tiedonvälityspalvelut 6,4 5,6 19,1 17,1 Järjestelmäpalveluiden liikevaihto laski vuoden kolmannella neljänneksellä 16,0 % 7,7 milj. euroon (9,1) ja yhdeksältä kuukaudelta 6,9 % 25,5 milj. euroon (27,4) Liikevaihdon laskuun vaikutti voimakkaasti yksikön kahden suurasiakkaan palvelusopimusten päättyminen. Infrapalveluiden liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 9,5 % 9,1 milj. euroon (8,4) ja yhdeksällä kuukaudella 13,1 % 33,2 milj. euroon (29,4). Tiedonvälityspalveluiden liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 13,8 % 6,4 milj. euroon (5,6) ja yhdeksällä kuukaudella 11,6 % 19,1 milj. euroon (17,1). Kannattavuus Konsernin kannattavuus heikentyi vuoden kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna konsernin liikevoiton ollessa 0,5 milj. euroa ja 2,3 % liikevaihdosta (1,8 ja 8,0 %). Liikevoitto vuoden yhdeksällä ensimmäisellä kuukaudella oli 2,7 milj. euroa ja 3,5 % liikevaihdosta (4,9 ja 6,5 %). Konsernin kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat Tietotekniikkapalvelut-liiketoiminta-alueen kannattavuuden heikkeneminen ja Venäjän liiketoimintojen käynnistämisen sekä yhtiön jakautumisvalmistelujen takia kasvaneet hallintokulut. Tulosyksiköistä ainoastaan Tiedonvälityspalveluissa kannattavuus kehittyi odotetusti ja vertailuajankohtaa vastaavasti. Konsernin voitto ennen veroja vuoden kolmannella neljänneksellä oli 0,6 milj. euroa ja 2,8 % liikevaihdosta (1,9 milj. euroa ja 8,2 %). Nettorahoitustuotot olivat konsernissa vuoden kolmannella neljänneksellä 0,1 milj. euroa (0,1). Kolmannen neljänneksen tulos oli 0,4 milj. euroa eli 2,1 % liikevaihdosta (1,4 ja 6,1 %). Konsernin voitto ennen veroja yhdeksällä kuukaudella oli 4,8 milj. euroa ja 6,2 % liikevaihdosta (5,0 milj. euroa ja 6,7 %). Nettorahoitustuotot olivat konsernissa yhdeksällä kuukaudella 2,4 milj. euroa (0,3). Yhdeksän kuukauden tulos oli 3,5 milj. euroa eli 4,6 % liikevaihdosta (3,7 ja 4,9 %). Kolmannen neljänneksen osakekohtainen tulos oli 1,38 euroa (2,17). Yhdeksän kuukauden osakekohtainen tulos oli 6,33 euroa (6,25).

4 Liikevoiton kehitys raportointisegmenteittäin Milj. euroa Liikevoitto 7-9/2007 Liikevoitto 7-9/2006 Liikevoitto 1-9/2007 Liikevoitto 1-9/2006 Järjestelmäpalvelut 0,8 1,9 2,3 3,5 Infrapalvelut -0,5 1,1 0,1 1,2 Tiedonvälityspalvelut 0,6 0,3 1,2 1,2 Järjestelmäpalvelujen liikevoitto laski sekä vuoden kolmannella neljänneksellä että yhdeksällä ensimmäisellä kuukaudella. Liikevoiton laskuun vaikutti yksikön kahden suurasiakkaan palvelusopimusten päättyminen sekä voimakkaiden liiketoiminnan kehityspanostusten myötä kasvaneet kulut. Infrapalveluissa kolmannen neljänneksen liiketulos oli tappiollinen ja yhdeksän kuukauden liikevoitto laski vertailuajankohtaan nähden. Kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat keskeisesti voimakkaat liiketoiminnan kehitys- ja rekrytointipanostukset sekä kasvaneet hallintokulut. Tiedonvälityspalvelujen kannattavuus kehittyi odotusten mukaisesti ja sen liikevoitto kasvoi kolmannella neljänneksellä ja oli yhdeksän kuukauden osalta edellisen vuoden tasolla. Rahoitus ja investoinnit Enfon nettoinvestoinnit olivat kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa (0,2) ja yhdeksällä kuukaudella 2,0 milj. euroa (1,6). Investoinnit kohdistuivat pääosin palvelujen kehittämiseen. Omavaraisuusaste oli 67,6 % (57,7) Henkilöstö Vuoden kolmannen neljänneksen aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 459 henkilöä (441). Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 458 henkilöä (443). Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 456 henkilöä (434). Enfon Järjestelmäpalvelujen palveluksessa oli vuoden kolmannella neljänneksellä keskimäärin 301 henkilöä, Infrapalvelujen palveluksessa 72 henkilöä ja Tiedonvälityspalvelujen palveluksessa keskimäärin 63 henkilöä. Enfon Järjestelmäpalvelujen palveluksessa oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana keskimäärin 302 henkilöä, Infrapalvelujen palveluksessa 70 henkilöä ja Tiedonvälityspalvelujen palveluksessa keskimäärin 61 henkilöä. Enfo-konsernin talousjohtaja Eeva Iivanainen siirtyi alkaen KPY Palvelut Oy:n talousjohtajaksi valmistelemaan valtakunnallisen tietoliikenneoperaattorin taloushallinnon toimintoja. Enfo-konsernin uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin KTM Kati Kokkonen, joka toimi aiemmin emoyhtiön talouspäällikkönä.

5 Enfo käynnisti yhteistoimintaneuvottelut liittyen yhtiön suunnitelmaan keskittää tulostuspalvelutoimintonsa Kuopioon ja lakkauttaa kyseiset toimintonsa Vaasassa. Neuvottelut koskivat yhteensä 12 henkilöä ja päättyivät Vaasasta Kuopioon siirtyi kaksi tulostuspalveluihin kuuluvaa henkilöä. Muiden Vaasan tulostuspalveluissa työskennelleiden henkilöiden työsuhteet päättyvät vapaaehtoisin järjestelyin. Hallitus ja johto Enfo Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Webstor Oy:n toimitusjohtaja Tapio Hakakari. Muut hallituksen jäsenet ovat Lujatalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo, Oy Scantarp Ab:n toimitusjohtaja Helena Piispa, Carlson Oy:n toimitusjohtaja Ossi Saksman ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen salkunhoitaja Jorma Tammenaho. Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Arto Herranen, talousjohtaja Kati Kokkonen, johtaja Timo Lipiäinen (Infrapalvelut-liiketoimintayksikön johtaja), varatoimitusjohtaja Juha Nurmi (Venäjän liiketoiminnot), kehitysjohtaja Pertti Silén, johtaja Ari Voutilainen (Tiedonvälityspalvelutliiketoiminta-alueen johtaja) ja johtaja Osmo Wilska (Tietotekniikkapalvelut-liiketoiminta-alueen johtaja). Henkilöstön edustajana johtoryhmässä on järjestelmäasiantuntija Male Hiltunen. Osakkeet Enfo Oyj:n osakepääoma on euroa ja osakkeiden kokonaismäärä osaketta. Enfo Oyj:llä oli syyskuun lopussa 82 osakkeenomistajaa. Syyskuun lopussa Enfo Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa olivat Osuuskunta KPY, Pohjois-Savon Puhelin Oy, Savon Voima Oyj, Osakeyhtiö Hallman, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kuopion kaupunki, Lihakunta, Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Puhelinpartnerit Oy ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 89,1 %. Näkymät vuodelle 2007 sekä riskit ja epävarmuustekijät Uuden Enfo Oyj:n ensimmäinen tilikausi alkoi ja päättyy Vanhan Enfo Oyj:n IT-liiketoiminnan ja uuden Enfo Oyj -konsernin yhteenlasketun liikevaihdon arvioidaan vuonna olevan miljoonaa euroa ja liikevoittotason aiemmin esitetystä arviosta poiketen 3-4 miljoonaa euroa. Infrapalvelut-liiketoimintayksikön laite- ja ohjelmistomyynti painottuu liiketoiminnan luonteesta johtuen viimeiseen vuosineljännekseen ja aiheuttaa konsernin liikevaihto- ja liikevoittoennusteeseen epävarmuutta. Järjestelmäpalveluissa merkittävimmät riskit liittyvät suomalaisen IT-palvelumarkkinan kansainvälistymiseen ja sen mukanaan tuomiin hintojen alennuspaineisiin. Tiedonvälityspalveluissa merkittävimmät riskit liittyvät teknologiseen murrokseen, jonka myötä yritykset ja kuluttajat siirtyvät sähköiseen laskutukseen. Sähköisten laskutuspalvelujen markkinaosuuksista käytävä kilpailu luo paineita alan hintakehitykselle.

6 Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2008 Enfo Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta helmikuun 29. päivänä Vuoden 2008 taloustiedottamisen aikataulu kokonaisuudessaan julkistetaan tilinpäätöstiedotteen yhteydessä. Tiedot siirtymästä IFRS -tilinpäätökseen Uusi tapahtuneen jakautumisen myötä syntynyt Enfo-konserni raportoi vuoden 2007 konsernitilinpäätöksensä kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti. Aikaisemman Enfokonsernin konsernitilinpäätös on tehty suomalaisen tilinpäätöskäytäntöä (FAS) noudattaen. Uuden Enfo-konsernin siirtyminen IFRS-raportointiin on tehty IFRS 1 -standardin mukaisesti, jolloin IFRS-standardeihin siirtymispäivänä on Vertailutietoina esitettävien aikaisempien tilikausien luvut on muutettu vastaamaan IFRS-standardeja ja uuden Enfo-konsernin rakennetta. Uusien laskenta- ja tilinpäätösperiaatteiden käyttöönoton seurauksena Enfo-konsernin avaavan taseen taseen loppusumma kasvoi tuhannella eurolla. IFRS-raportoinnin käyttöönoton vaikutus vuoden 2006 tulokseen oli tuhatta euroa. Alla selostetaan siirtymän merkittävimmät vaikutukset raportoituun omaan pääomaan ja tilikauden tulokseen. Siirtymällä ei ole merkittävää vaikutusta yrityksen rahavirtalaskelmaan. Siirtymisen vaikutukset raportoituun omaan pääomaan ja TASE tuhatta euroa FAS IFRS Muutos FAS IFRS Muutos Pitkäaikaiset varat Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Sijoitukset Rahat ja pankkisaamiset Varat Oma pääoma Vähemmistön osuus Pitkäaikaiset velat 0 Korolliset Korottomat Lyhytaikaiset velat 0 Korolliset Korottomat Oma pääoma ja velat

7 OMA PÄÄOMA Oma pääoma FAS:in mukaan IFRS siirtymän vaikutukset: IFRS 3 Yritysten yhteenliittymät IAS 38 Aineettomat hyödykkeet IAS 12 Tuloverot IAS 39 Rahoitusinstrumentit IAS 17 Leasing 0-2 IAS 18 Tuotot IFRS-oikaisut yhteensä Vähemmistöosuus Oma pääoma IFRS:n mukaan Siirtymän vaikutukset tilikauden tulokseen: TULOSLASKELMA viittaus FAS IFRS Muutos tuhatta euroa Liikevaihto Muut liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut Poistot Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja Verot Voitto verojen jälkeen Vähemmistön osuus Tilikauden tulos Siirtymästä aiheutuneet merkittävimmät muutokset: Liikearvo IFRS 3 -standardin mukaisesti liikearvoista ei ole tehty poistoja. Liikearvoille on tehty IFRS 1:n mukainen arvonalentumistestaus siirtymäpäivänä. FAS:in mukaisesti tehtyjen liikearvopoistojen peruutus on parantanut vuoden 2006 tulosta 2400 tuhatta euroa. Avaavan IFRS taseen liikearvo muodostuu FAS liikearvosta oikaistuna arvioiduilla lisäkauppahinnoilla sekä tytäryhtiön hankintaan liittyvällä kirjauksella, jossa kauppasopimukseen sisältyvän osto- ja myyntioption johdosta alkuperäinen 51 % hankinta on käsitelty 100 % tytäryhtiöhankintana ja sopimuksesta aiheutuva velka on kirjattu ehdollisen kauppahinnan tavoin. Kyseiset oikaisut ovat kasvattaneet liikearvon määrää avaavassa taseessa tuhatta euroa. Konserni on vuoden 2006 aikana hankkinut vähemmistöosuuden tytäryhtiöstä. IFRS raportoinnissa vähemmistöosuuden hankinnan vaikutus on kirjattu suoraan omaan pääomaan. FAS tilinpäätöksessä

8 hankintahinnan ja saadun oman pääoman erotus on kirjattu liikearvoksi. IFRS kirjaus on pienentänyt voittovaroja ja liikearvon määrää 406 tuhatta euroa. Vuoden 2006 lopussa liikearvon määrä IFRS tilinpäätöksessä oli tuhatta euroa (FAS 8993 tuhatta euroa). Muut aineettomat hyödykkeet Konserni on IFRS raportoinnissa aktivoinut IAS 38 Aineettomat hyödykkeet kriteerit täyttäviä tuotekehitysmenoja avaavaan taseeseen 57 tuhatta euroa. Kyseiset tuotekehitysmenot poistetaan 3 vuoden kuluessa. Rahoitusleasing Konserni on luokitellut leasingsopimukset rahoitusleasing- ja muiksi sopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimusten kirjaus on kasvattanut aineellisten hyödykkeiden ja taseen loppusummaa tuhatta euroa. Tuloverot: Tuloverot on esitetty IFRS-raportoinnissa IAS 12 -standardin mukaisesti ja laskennallinen vero on huomioitu kaikista väliaikaisista eroista varojen ja velkojen verotuksellisten arvojen ja kirjanpitoarvon välillä. IFRS erot laskennallisissa veroveloissa ja -saamisissa syntyvät rahoitusvarojen käyvän arvon arvostuksesta, käyttöomaisuuden verotus- ja kirjanpidonpoistojen eroista, kehitysmenojen aktivoinnista sekä rahoitusleasingkirjauksista. Avaavaan IFRS-taseeseen sisältyy IFRS-korjauksista syntyvä 307 tuhannen euron laskennallisen verosaamisen ja 16 tuhannen euron laskennallisen verovelan oikaisu. Velat Konsernin kirjaus tytäryhtiöhankinnan lisäkauppahintaan ja vähemmistöosuuden hankintaan liittyen on kasvattanut yhtiön korollista velkaa avaavassa taseessa tuhatta euroa tilanteessa velkaa on jäljellä tuhatta euroa. Konserni on luovuttanut osakkeita osana tytäryhtiöhankintaa. Osakevastikkeena luovutettuihin osakkeisiin liittyvä myynti- ja osto-optio käsitellään IFRS -tilinpäätöksessä velkana ja oman pääoman vähennyksenä. Kirjauksella on ollut vaikutusta velan määrään 137 tuhatta euroa. Muut muutokset Muut muutokset entisiin periaatteisiin verrattuna aiheutuvat tuloutusajankohdan täsmentämisestä (167 tuhatta euroa) sekä ryhmittelymuutoksista tase-erien välillä. Vuokrahuoneistojen perusparannusmenot on luokiteltu aineelliseksi käyttöomaisuudeksi ja sijoitukset siirretty esitettäväksi omilla riveillään myytävissä olevina sijoituksina.

9 TAULUKOT Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien laadintaperiaatteita. Vertailutietoina esitettävien aikaisempien tilikausien luvut (7-9/06 ja 1-9/06) on muutettu vastaamaan IFRS-standardeja ja nykyisen Enfo-konsernin rakennetta. 1-9/07 luku muodostuu nykyisen Enfo Oyj:n raportoinnista ajalta 7-9/07 ja edeltävän Enfon IT-liiketoiminnan luvuista 1-6/07. Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Konsernin tuloslaskelma milj. euroa 7-9/07 7-9/06 1-9/07 1-9/ /06 Liikevaihto 21,8 23,2 76,5 74,3 101,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 1,4 0,4 1,0 Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 Materiaalit ja palvelut -13,3-13,4-46,4-44,1-59,9 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5,1-5,2-18,7-17,0-24,5 Poistot ja arvonalentumiset -0,5-0,4-1,7-1,3-1,9 Liiketoiminnan muut kulut -2,4-2,4-8,5-7,4-10,3 Liikevoitto 0,5 1,8 2,7 4,9 5,9 Rahoitustuotot 0,1 0,1 2,4 0,3 0,5 Rahoituskulut 0,0 0,0-0,3-0,2-0,2 Voitto ennen veroja 0,6 1,9 4,8 5,0 6,2 Tuloverot -0,2-0,5-1,3-1,3-1,6 Katsauskauden voitto 0,4 1,4 3,5 3,7 4,6 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 0,4 1,0 3,5 3,5 4,3 Vähemmistölle 0,0-0,1 0,0 0,2 0,2 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 1,38 2,17 6,33 6,25 7,79 Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR 1,38 2,17 6,33 6,25 7,79

10 Konsernin tase milj. euroa Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 3,4 2,6 2,9 Liikearvo 12,3 12,3 12,5 Muut aineettomat hyödykkeet 1,8 0,8 1,9 Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1 Saamiset 0,1 0,0 0,1 Laskennalliset verosaamiset 0,2 1,0 1,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä 17,9 16,9 18,7 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 0,7 0,9 0,9 Myyntisaamiset 13,7 14,2 16,5 Muut saamiset 3,2 1,8 2,9 Myytävissä olevat sijoitukset 0,3 1,4 0,8 Rahavarat 11,5 10,9 9,9 Lyhytaikaiset varat yhteensä 29,4 29,1 31,0 Varat yhteensä 47,3 46,0 49,7 Oma pääoma ja velat Osakepääoma 0,3 0,3 0,3 Ylikurssirahasto 13,3 13,3 13,3 Kertyneet voittovarat 18,4 11,1 14,2 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 32,0 24,7 27,8 Vähemmistön osuus 0,0 0,4 0,2 Oma pääoma yhteensä 32,0 25,0 28,0 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 0,2 5,3 1,0 Muut velat 0,4 0,0 0,2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,6 5,3 1,2 Lyhytaikaiset velat Ostovelat 6,1 7,0 7,8 Muut velat 8,6 8,5 11,1 Lyhytaikaiset korolliset velat 0,1 0,1 1,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä 14,8 15,6 20,6 Velat yhteensä 15,4 20,9 21,8 Oma pääoma ja velat yhteensä 47,3 46,0 49,7

11 Lyhennetty rahavirtalaskelma 1-9/07 1-9/ /06 milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta Katsauskauden voitto 3,5 3,7 4,6 Oikaisut katsauskauden voittoon 0,5 2,5 3,2 Käyttöpääoman muutos -1,5-3,1-3,1 Maksetut ja saadut korkotuotot 2,1 0,1 0,3 Maksetut verot -0,1-0,4-0,9 Liiketoiminnan rahavirta 4,4 2,8 4,1 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,0-1,6-3,7 Sijoitusten muutokset 0,8-0,5-0,3 Investointien rahavirta -1,2-2,1-4,1 Rahoituksen rahavirta Lainojen muutokset -2,3-0,7-3,5 Oman pääoman muutokset 0,7 0,5 2,9 Rahoituksen rahavirta -1,6-0,2-0,6 Rahavarojen muutos 1,7 0,5-0,5 Rahavarat katsauskauden alussa 9,9 10,4 10,4 Rahavarat katsauskauden lopussa 11,5 10,9 9,9 Tunnusluvut 1-9/07 1-9/ /06 Liikevaihto, Me 76,5 74,3 101,2 Liikevoitto, Me 2,7 4,9 5,9 % liikevaihdosta 3,5 % 6,5 % 5,8 % Voitto ennen veroja, Me 4,8 5,0 6,2 % liikevaihdosta 6,2 % 6,7 % 6,1 % Katsauskauden voitto, Me 3,5 3,7 4,6 % liikevaihdosta 4,6 % 4,9 % 4,5 % Osakekohtainen tulos, eur 6,33 6,25 7,79 Sijoitetun pääoman tuotto, 12kk, % 21,4 % 23,9 % 22,4 % Oman pääoman tuotto, 12 kk, % 15,6 % 21,2 % 18,8 % Omavaraisuusaste, % 67,6 % 57,7 % 59,5 % Nettovelkaantumisaste, % -36,2 % -17,9 % -19,8 % Korolliset nettovelat, Me -11,6-7,0-8,2 Oma pääoma/osake, eur 57,0 44,4 49,9 Henkilöstö keskimäärin Osakkeiden lukumäärä

12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 7-9/2007 Osake - pääoma Arvonmuutosja muut rahastot Ylikurssirahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma ,3 13,3 0,0 0,0 18,0 31,6 Tilikauden voitto 0,4 0,4 Tuotot ja kulut raportointikaudella yhteensä 0,4 0,4 Oma pääoma ,3 13,3 0,0 0,0 18,4 32,0 Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin 7-9/07 7-9/06 1-9/07 1-9/ /06 milj. euroa Järjestelmäpalvelut 7,7 9,1 25,5 27,4 36,2 Infrapalvelut 9,1 8,4 33,2 29,3 41,3 Tiedonvälityspalvelut 6,4 5,6 19,1 17,1 23,1 Eliminoinnit -1,4-1,2-3,9-3,1-4,3 Myydyt yhtiöt 0,0 1,3 2,6 3,7 4,9 Konserni yhteensä 21,8 23,2 76,5 74,3 101,2 Liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin 7-9/07 7-9/06 1-9/07 1-9/ /06 milj. euroa Järjestelmäpalvelut 0,8 1,9 2,3 3,5 4,2 Infrapalvelut -0,5 1,1 0,1 1,2 1,9 Tiedonvälityspalvelut 0,6 0,3 1,2 1,2 1,4 Konsernierät -0,4-1,5-0,7-1,1-1,7 Myydyt yhtiöt 0,0 0,2-0,2 0,1 0,1 Konserni yhteensä 0,5 1,8 2,7 4,9 5,9 Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset 7-9/07 1-9/07 1-9/ /06 milj. euroa Kirjanpitoarvo kauden alussa 3,6 2,7 2,7 2,7 Lisäykset 0,2 1,8 1,1 1,9 Vähennykset 0,0 0 0,0 0,0 Poistot -0,4-1,3-1,2-1,7 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 3,4 3,4 2,6 2,9

13 Vakuudet ja vastuusitoumukset milj. euroa Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnitys Rahalaitoslainat 0,0 1,0 1,0 Yrityskiinnitys 0,0 1,0 1,0 Samaan konserniin kuuluvien puolesta annetut vakuudet ja vastuut Vuokratakaus 6,5 6,0 7,6 Leasingvastuut Kuluvalla tai alkaneella tilikaudella maksettavat 0,2 0,2 1,0 Myöhemmin maksettavat 1,4 1,3 1,2 Yhteensä 1,6 1,4 2,2 Muut vastuusitoumukset Rahoitussopimusvastuut (myyjän vastuut) 0,1 0,0 Takausvastuu 0,0 Talletukset vuokravakuutena 0,1 0,1 0,1 Vuokratakaus tytäryhtiön puolesta Vuokravastuu 7,5 6,3 6,2 Muut taloudelliset vastuut Yhteensä 7,6 6,5 6,3 Vastuut yhteensä 15,7 15,0 17,1 Enfo Oyj Lisätietoja: toimitusjohtaja Arto Herranen , talousjohtaja Kati Kokkonen ja viestintäjohtaja Sebastian Linko (sähköpostit muotoa Enfo on suomalainen tietotekniikan palveluyritys, jonka palvelut koostuvat tietotekniikkapalveluista ja tiedonvälityspalveluista. Enfon ydintehtävä on tarjota mutkattomia tietotekniikan palveluja yrityksille ja yhteisöille toimialasta riippumatta. Enfon 500 tietotekniikan huippuosaajaa takaavat sen, että sen asiakkaat saavat hyödyn irti tietotekniikasta. Enfon liikevaihto on 105 milj. euroa. Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet ja Enfo Oyj Y-tunnus: Käyntiosoite: Kiveläntie 4, Kuopio Postiosoite: PL 1582, Kuopio Laskutusosoite: PL 5005, Kuopio Puhelinvaihde: Faksi: Sähköposti:

Enfo Oyj Osavuosikatsaus 30.10.2014 klo 09.00

Enfo Oyj Osavuosikatsaus 30.10.2014 klo 09.00 Enfo Oyj:n osavuosikatsaus 3/2014 (1.1. 30.9.2014) Osavuosikatsauksen pääkohdat Liikevaihto laski heinä-syyskuussa 4,8 % ja oli 32,4 milj. euroa (34,0). Tammi-syyskuun liikevaihto laski 6,1 % ja oli 105,3

Lisätiedot

Sisältö. Enfo antaa. 10 13... Kasvot tietotekniikalle. Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja

Sisältö. Enfo antaa. 10 13... Kasvot tietotekniikalle. Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja Vuosikertomus 2008 Sisältö Enfo antaa Kasvot tietotekniikalle Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja Ruotsissa. Palveluissaan Enfo hyödyntää yli 45 vuoden

Lisätiedot

Enfo Oyj. Tilinpäätös 2006. Toimitusjohtaja Arto Herranen. 28.02.07 Enfo 0

Enfo Oyj. Tilinpäätös 2006. Toimitusjohtaja Arto Herranen. 28.02.07 Enfo 0 Enfo Oyj Tilinpäätös 2006 Toimitusjohtaja Arto Herranen 28.02.07 Enfo 0 Enfo lyhyesti Enfo on suomalainen tietotekniikan palveluyritys. Enfon palvelut koostuvat tietotekniikkapalveluista, informaatiologistiikan

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.8.2007 klo 9 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007: INTIAN VALMISTUSTOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN LUO POHJAA TULEVALLE

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology Tilinpäätös 2009 Combining people and technology Sisällys Proha Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2009 1. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 (IFRS) 4 2. Proha Oyj:n konsernitilinpäätös, IFRS 11 2.1

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 (Tilintarkastamaton) 19.5.2008 Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote 19.05.2008 TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2006

Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2006 Tilinpäätös Tilinpäätös 36 Hallituksen toimintakertomus 42 Konsernin tuloslaskelma 43 Konsernitase 44 Konsernin rahavirtalaskelma 45 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 46 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA Loka-joulukuu 2007 lyhyesti Konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 36,3 milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA

TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 21.7. kello 9.00 1(17) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA Huhti-kesäkuu lyhyesti - Talentum-konsernin liikevaihto kasvoi 13,3 % ja oli 23,9 milj. euroa (21,1 milj. euroa). - Kustannustoiminnan

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45 1 (17) Osavuosikatsaus klo 08.45 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 (IFRS) Prohan liiketulos tavoitteiden mukainen ilman luovutusvoittoa (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Jatkuvien toimintojen taloudellinen kehitys loka- joulukuussa 2014 Liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 417,7 (409,8)

Lisätiedot

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti. 25.4.2013 KLO 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 44,0 (Q1 2012: 42,6), kasvua 3,3 % - Liikevoitto 2,0 (Q1 2012: 1,4), 4,6 % liikevaihdosta (Q1 2012: 3,4

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.2.2005, klo 11.45 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 1 735,0 Me (1 698,6 Me vuonna 2004). Varsinaisen liiketoiminnan

Lisätiedot