BIOMODE. Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena. - Markkinaselvitys Vaasan ja Laihian alueella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOMODE. Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena. - Markkinaselvitys Vaasan ja Laihian alueella"

Transkriptio

1 BIOMODE Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena - Markkinaselvitys Vaasan ja Laihian alueella Kevät 2008 Merja Pakkanen & Nea Aspholm

2 TAUSTAA 27-Aug-09 2

3 VaasaEMG VaasaEMG on Vaasan yliopiston Levon-instituutissa toimiva tutkimusryhmä, joka on erikoistunut energiamarkkinoiden ja markkinoinnin tutkimukseen. VaasaEMG on perustettu vuonna 1998 ja on alusta asti rahoittanut toimintansa myymällä projekteja. VaasaEMG:n asiakkaita ovat erilaiset energia-alan yritykset (kuten ABB, Shell, Fortum, Helsingin Energia, Vaasan Sähkö, E.ON, EGL Nordic jne.) sekä organisaatiot (ent. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Energiamarkkinavirasto, ERGEG jne.). VaasaEMG tekee myös julkisrahoitteisia (esim. Tekes-rahoitteisia) tutkimusprojekteja. 27-Aug-09 3

4 VaasaEMG VaasaEMG:n tutkimuksen painopistealueita ovat kuluttajakäyttäytyminen energia-alalla, energian hintojen analysointi sekä energiamarkkinoiden toimivuuden ja kehittymisen arviointi, mutta hankkeita on toteutettu erittäin monipuolisesti energiateeman ympärillä. BIOMODE:ssa VaasaEMG vastaa hankkeessa tehtävästä markkinointitutkimuksesta. 27-Aug-09 4

5 Osaprojektin taustaa Biokaasun liikennekäytön mahdollisuuksia selvitellessä on erittäin tärkeää selvittää alusta lähtien päättäjien ja käyttäjien asenteita, tietoisuutta ja informaatiotarpeita. Nämä kaikki vaikuttavat vahvasti päätöksentekoon, joten ne on ymmärrettävä ja niihin on pyrittävä vaikuttamaan kommunikaation ja markkinoinnin keinoin. Tavoitteena oikeanlainen ja oikein kohdistettu informaatio ja markkinointi, joka edesauttaa biokaasun käyttöönottoa ja nopeuttaa sen yleistä hyväksyntää liikennepolttoaineena. 27-Aug-09 5

6 Osaprojektin tavoitteet Tarkoituksena oli tehdä suhteellisen kattava markkinointitutkimus Vaasan ja Laihian alueella, ja siten luoda perusymmärrystä alueen päättäjien ja potentiaalisten käyttäjien valmiuksista biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena, sekä heidän odotuksistaan sen informaation suhteen, jota he tarvitsevat voidakseen sitoutua biokaasukalustoon investoimiseksi. 27-Aug-09 6

7 Osaprojektin sisältö Projektissa pyrittiin selvittämään seuraavia asioita: - Alueen potentiaalisten käyttäjien todelliset halut ja todennäköisyys biokaasun käyttöönottoon liikennekäytössä - Perusedellytykset biokaasun liikennekäytön harkitsemiseksi vakavasti sekä esteet ja hidasteet - Informaatiotarpeet biokaasun käyttöönoton suhteen - Alustava valmius aloittaa neuvottelut biokaasukalustoon investoimiseksi 27-Aug-09 7

8 Osaprojektin toteuttamistavat 1. Esiselvitys biokaasun liikennekäytöstä (tutkijoille peruskäsitys biokaasun nykyisestä liikennekäytöstä, keskeiset hyödyt ja haasteet, keskeiset toimijat ja asiantuntijat); kirjoituspöytätutkimus 2. Asiantuntijahaastattelut biokaasun liikennepolttoainekäytön seuraamuksista sekä käyttäjien näkökulmasta olennaisimmista seikoista (tutkijoille relevantti pohjatieto yrityshaastattelujen suunnittelua ja toteuttamista varten); puhelinhaastattelut 11 kpl 3. Yrityshaastattelut kattavan kuvan saamiseksi alueen yritysten valmiuksista biokaasun käyttöönottoon; puhelinhaastattelut 33 kpl. 27-Aug-09 8

9 Asiantuntijahaastattelut Haastateltavana erilaisten organisaatioiden edustajia, joilla oli relevanttia osaamista biokaasun liikennekäyttöön liittyen: Arnold Mona, VTT Hiltunen Erkki, Vaasan yliopisto Hiltunen Jari, Gaia Consulting Kalmari Erkki, Metener Oy Lampinen Ari, Jyväskylän yliopisto Lehtomäki Annimari, Jyväskylän Innovation Luoma Kari, Merinova Pyynönen Olli, GasPower Rasi Saija, Jyväskylän yliopisto Riikonen Arto, Gasum Oy Vainikka Jussi, Gasum Oy 27-Aug-09 9

10 Yrityshaastattelut Haastateltavana Vaasan ja Laihiaan alueen päättäjiä ja yrityksiä, jotka ovat potentiaalisimpia biokaasun käyttäjiä alkuvaiheessa (kuljetuskalusto liikkuu suhteellisen paljon mutta maantieteellisesti suhteellisen rajatulla alueella): - Kuljetusalan yritykset 19 kpl (henkilöliikenne 8 kpl, rahtiliikenne 5kpl, jakeluliikenne 6 kpl) - Autokoulut 4 kpl - Ympäristöhuoltoyritykset 3 kpl - Maanrakennusyritykset 2 kpl - Kaupungin ja kunnan edustajat 2 kpl - Sekalaiset 3 kpl 27-Aug-09 10

11 Yritysten taustatiedot - 2/3 yrityksistä alle 20 hengen yrityksiä - ½ yrityksistä toimii paikallisesti, 1/3 alueellisesti ja loput valtakunnallisesti tai kansainvälisesti - Yritykset keskenään hyvin eri tyyppisiä käytetyn ajokaluston määrän ja tyypin suhteen 27-Aug-09 11

12 TIETOISUUS JA ENSIVAIKUTELMA 27-Aug-09 12

13 Tietoisuus Haastateltavien yritysten tietoisuus biokaasusta liikennepolttoaineena vaihteli huomattavasti: - 5 haastateltavaa tiesi melko paljon (jo selvitellyt asiaa itse tai ollut mukana BIOMODE:ssa jollain tavalla) - 16 haastateltavaa tiesi biokaasusta jonkin verran (kuullut jostain tai nähnyt juttuja televisiossa ja lehdissä) - 12 haastateltavaa ei tiennyt biokaasusta juuri mitään. 27-Aug-09 13

14 Määritelmä Jotta haastateltavilta saataisiin luotettavaa tietoa näiden asennoitumisesta biokaasuautojen käyttöönottoon, biokaasu ja sen käytön keskeiset piirteet piti määritellä, sillä suurimmalla osalla vastaajista oli asiasta varsin hatara käsitys. Määrittely toki jossain määrin voi ohjata vastauksia, mutta sitä pidettiin kuitenkin tässä tapauksessa välttämättömänä. 27-Aug-09 14

15 Biokaasua tuotetaan erilaisista jätteistä sekä kasveista. Puhdistuksen ja jalostuksen jälkeen biokaasua voidaan käyttää myös liikennepolttoaineena. Kaasun tankkaus ei eroa perinteisen polttoaineen tankkauksesta. Jotta biokaasua voisi kuitenkin käyttää liikennepolttoaineena, on hankittava kaasulle sopiva ajokalusto. Biokaasua ja maakaasua voi tankata samaan tankkiin, myös samanaikaisesti. Henkilö- ja pakettiautossa on 2-polttoainejärjestelmä, joten ne voivat käyttää sekä biokaasua että bensaa. Raskaskalustoa taas on saatavana vain kokonaan kaasukäyttöisenä. Karkeasti sanottuna biokaasun hyödyt liikennepolttoaineena ovat sen ympäristöystävällisyys ja kaasun edullisempi hinta. Haittoina ovat alkuvaiheessa tankkausasemien vähäisyys ja erityisen ajokaluston tarve. 27-Aug-09 15

16 Ensivaikutelma + Haastateltavien ensivaikutelma biokaasusta oli määritelmän perusteella melko positiivinen, ja suurin osa heistä näki biokaasuautojen käyttöönotosta olevan mahdollisesti hyötyä yritykselleen. Positiivista oli erityisesti ympäristöystävällisyys, jota suurin osa ajatteli lähinnä yrityksen imagon kannalta liiketaloudellisesti etuna, mutta myös yleisenä eettisyytenä sekä oman kortensa kekoon kantamisena. Myös mahdolliset kustannussäästöt herättivät kiinnostusta biokaasuautoja kohtaan. 27-Aug-09 16

17 Ensivaikutelma - Kuitenkin positiivisestikin suhtautuvien mielessä oli erilaisia varauksia ja epäilyksiä mm. tankkauksen järjestämisen, autojen saatavuuden (rajallisen valikoiman ja korkean hinnan), niiden teknisen toimivuuden jne. suhteen. Lisäksi osa vastaajista mainitsi, että vaikka suhtautuu asiaan positiivisesti, ei välttämättä kuitenkaan halua toimia koekaniinina, vaan haluaa ensin varmistua siitä, että tekniikka pelaa ja tyytyväisiä käyttäjiä on. 27-Aug-09 17

18 HYÖDYT JA HAITAT 27-Aug-09 18

19 Biokaasun liikennekäytön hyödyt Haastateltavien kanssa käytiin tarkemmin läpi erilaisia hyötyjä, mitä yritykselle ja yhteiskunnalle voisi biokaasun käyttöönottoon liittyen olla. Nämä seikat olivat nousseet esille esiselvityksen sekä asiantuntijahaastattelujen perusteella. Haastateltavien kanssa käytiin näitä hyötyjä läpi yksi kerrallaan, jotta voitaisiin kartoittaa yritysten näkemyksiä eri hyötyjen merkityksellisyydestä. Tämä on olennaista informaatiota biokaasun liikennepolttoainekäytön markkinoinnin kannalta. 27-Aug-09 19

20 Käsitellyt hyödyt olivat: - Ympäristöhyödyt (alhaisemmat haju-, melu- ja hiukkaspäästöt; olennaista laajemmin yhteiskunnan hyvinvoinnin mutta myös ajo- ja työskentelymukavuuden kannalta) - Taloudelliset hyödyt (edullisempi polttoaine) - Imagohyödyt (positiivisen, ympäristöystävällisen ja vastuullisen kuvan luominen yrityksestä asiakkaille) - Biokaasun puhtaus (moottoriystävällisyys; pidentää käyttöikää ja vähentää huoltotarvetta) - Biokaasun paikallisuus (paikallinen työllistävä vaikutus, omavaraisuus, öljyriippuvuuden väheneminen) 27-Aug-09 20

21 Ympäristöhyödyt Suurin osa (25) haastateltavista näki ympäristöhyödyt merkityksellisinä biokaasun liikennepolttoainekäytössä. Suurin osa heistä toi esille ympäristöystävällisyyden tärkeyden niin osana omaa yritystoimintaa kuin ympäröivän yhteiskunnankin kannalta tarkasteltuna. Ylipäätään vaikuttaa siltä, että runsaasti liikennöivät yritykset ovat miettineet toimintansa ympäristö-vaikutuksia ja ovat halukkaita minimoimaan niitä. 27-Aug-09 21

22 Yritysten on kuitenkin toimittava liiketaloudellisesti kannattavasti, joten on realistista odottaa heidän omaksuvan ympäristöystävällisempiä toimintamalleja lähinnä siinä tapauksessa, että kustannukset eivät ainakaan merkittävästi nouse, käytännöt eivät kohtuuttomasti monimutkaistu, tekniikka on luotettavaa ja että yritykset eivät joudu merkittävästi tinkimään käyttämänsä kaluston valikoimasta. Yleisesti ottaen yritykset nimittäin näkivät imagollisesti ympäristöystävällisyyden hyväksi asiaksi asiakkaiden silmissä, mutta moni kuitenkin korosti rahan ratkaisevan käytännössä asiakkaiden valinnat. 27-Aug-09 22

23 Taloudelliset edut Haastateltaville kerrottiin tämänhetkisten arvioiden biokaasun hinnasta olevan 0,80 0,85 euroa bensalitraekvivalenttia kohden. Heiltä tiedusteltiin, kuinka tärkeä tekijä biokaasun hinta heidän päätöksentekonsa kannalta on, ja pitääkö biokaasun ylipäätään olla bensaa/dieseliä edullisempaa (kuinka paljon?), jotta sen käyttö kiinnostaisi. 2/3 haastateltavista kertoi biokaasun hinnalla olevan suora merkitys yrityksen päätöksentekoon sen käyttöönotosta. Annettua hinta-arviota pidettiin hyvänä. 27-Aug-09 23

24 Myös lähes kaikille muille haastateltaville biokaasun hinta on tärkeä asia, mutta he toivat erikseen esille sen, että biokaasun hinta sellaisenaan ei ole ratkaiseva. Yksittäistä tekijää huomattavasti relevantimpaa on kokonaisuus pitkällä aikavälillä (investointikustannukset ja investoinnin kuoletusaika, polttoaineen kulutus, kaasuauton tehot, huoltokustannukset, verotus, kaasuauton jälleenmyyntiarvo sekä mahdolliset tukipaketit). 27-Aug-09 24

25 Imagohyödyt Ehdoton enemmistö (28) haastateltavista piti biokaasun käytöstä saatavaa imagohyötyä merkityksellisenä yrityksensä kannalta, mutta sen painoarvo vaihteli. Osa yrityksistä uskoi ympäristöystävällisen imagon tuovan kilpailullista etua varsinkin siinä tapauksessa, mikäli yritys olisi etulinjassa omaksumassa ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Osa yrityksistä taas näki hyödyn melko marginaalisena; ympäristöystävällisestä imagosta ei ole ainakaan haittaa, mutta se ei välttämättä myöskään tuo lisää euroja yrityksen kassaan. Monet haastateltavista yrityksistä olivat sitä mieltä, että asiakkaat eivät ole aidosti riittävän valveutuneita ollakseen valmiita maksamaan ympäristöystävällisestä palvelusta enemmän. 27-Aug-09 25

26 Biokaasun puhtaus Haastateltavista yli puolet mainitsi biokaasun puhtauden (moottoriystävällisyyden kautta) tärkeäksi yritykselleen, sillä huoltokustannusten aleneminen, huoltovälien pidentyminen sekä ajokaluston iän pidentyminen ovat olennaisia asioita. 1/3 haastateltavista ei pitänyt biokaasun puhtautta merkityksellisenä asiana, useimmiten siksi, että autojen vaihtoväli on yrityksellä joka tapauksessa niin lyhyt, ettei moottorin pidempi ikä vaikuta ajoneuvokulujen kokonaisuuteen juurikaan. 27-Aug-09 26

27 Biokaasun paikallisuus Suurin osa haastateltavista (28) näki biokaasun paikallisuudella enemmän tai vähemmän merkitystä yritykselleen. Paikallisen työllisyyden ja omavaraisuuden lisääntyminen sekä öljyriippuvaisuuden väheneminen ovat asioita, joita arvostetaan yhteiskunnallisella tasolla. Muutama yritys pohti myös mahdollisuutta käyttää biokaasun paikallisuutta hyödyksi markkinoinnissa. Vain muutama haastateltava oli sitä mieltä, että vaikka biokaasun paikallisuus on positiivinen asia Suomen kannalta, he eivät kuitenkaan näe sitä yrityksensä kannalta varsinaisena hyötynä, joka vaikuttaisi heidän päätöksentekoonsa biokaasun käyttöönottamisesta. 27-Aug-09 27

28 Biokaasun liikennekäytön haitat Haastateltavien kanssa käytiin tarkemmin läpi myös erilaisia haittoja, joita biokaasun käyttöönotto yrityksen kannalta voisi tarkoittaa. Tämä on yhtä olennaista informaatiota biokaasun liikennepolttoainekäytön markkinoinnin kannalta kuin yritysten näkemien hyötyjen kartoittaminen, sillä haittoja/esteitä/hidasteita on pyrittävä lievittämään mahdollisuuksien mukaan, ja mahdollisia väärinymmärryksiä ja ennakkoluuloja korjaamaan viestinnällä. 27-Aug-09 28

29 Käsitellyt haitat olivat: - Investointitarpeet (kalliimmat hankintakustannukset tai muuntokustannukset) - Tankkausverkoston vähäisyys (tankkauspisteitä vähän tai epäsopivassa sijainnissa) - Ajosäteen pienentyminen (tankillisella biokaasua lyhyempi ajomatka kuin tankillisella bensaa tai dieseliä) 27-Aug-09 29

30 Investointitarpeet Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että henkilö- ja pakettiautojen osalta yritykset eivät pitäneet tarvittavaa investointia liian suurena. Raskaskaluston osalta arvioitua % hinnankorotusta sen sijaan pidettiin pääsääntöisesti liian suurena. Osa haastateltavista tosin oli sitä mieltä, että raskaskalustonkin osalta olennaista on investoinnin suuruuden sijaan investoinnin kuoletusaika. Perinteisen ajoneuvon muuntamista kaasukäyttöiseksi ei pidetty liian kalliina, mutta suurin osa yrityksistä ei ollut erityisen kiinnostuneita muuntamisesta. Yrityksillä on tapana uusia ajokalustoaan muutenkin niin usein, että uusien kaasuautojen hankkiminen on järkevämpää kuin vanhojen muuntaminen kaasukäyttöisiksi. Muuntaminen tulisi kysymykseen lähinnä muutamien sellaisten yritysten kohdalla, joilla on raskaskalustoa. 27-Aug-09 30

31 Tankkausverkoston vähäisyys Tankkausverkoston vähäisyyttä ainakin biokaasun liikennepolttoainekäytön alkuvaiheessa pidetään melko suurena ongelmana. Osa yrityksistä piti varsin suurena haasteena sitä, että asemia on vähän ja/tai niiden sijainti yrityksen kannalta huono. Nekin yritykset, jotka eivät nähneet tätä suurena haittana (esimerkiksi muutenkin hyvin pienellä alueella liikennöivät yritykset), mainitsivat varauksen, että tankkausasema ei saa kuitenkaan olla liian kaukana. Tankkauspisteen sijainti huonossa paikassa on yritysten kannalta ongelmallista nimenomaan siksi, että tankkaukseen kuluu tällöin ylimääräistä aikaa. Aika on rahaa. 27-Aug-09 31

32 Ajosäteen pienentyminen Yli puolet haastatelluista yrityksistä ei pitänyt ajosäteen pienentymistä noin kilometriin merkittävänä haittatekijänä. Ajosäteen pienentyminen on osalle yrityksistä jonkinasteinen ongelma, sillä useammin tankkaaminen vie enemmän aikaa, jolloin auto ja kuski eivät ole tehokkaassa käytössä. Toisaalta ongelmaksi muodostuvat myös tilanteet, joissa ajetaan alueille, joilla ei ole mahdollisuutta tankata biokaasua. Ajosäteen pienentyminen on luonnollisesti pienempi ongelma henkilöautoja käyttävällä yrityksellä, joka voi tarvittaessa tankata autoihinsa myös bensiiniä. 27-Aug-09 32

33 MUITA PÄÄTÖKSENTEKOON VAIKUTTAVIA ASIOITA 27-Aug-09 33

34 Porkkanat Yrityksiltä kysyttiin, minkälaisia biokaasuautojen käyttöönottoon mahdollisesti liitettäviä etuja he pitävät houkuttelevina. - Ilmainen tai edullisempi pysäköinti ei juurikaan kiinnostanut yrityksiä - Verotusedut houkuttelisivat ilman muuta - Rahoitusratkaisut, esim. leasing, nähtiin hyvänä houkuttimena vain muutamissa yrityksissä - Investointituilla on merkitystä ja niitä pidettiin hyvinä, mutta niihin suhtauduttiin jossain määrin varauksella (kilpailun vääristyminen, käyttöön liittyvät velvollisuudet jne.) - Kaasuautojen koekäyttö olisi erittäin olennaista, mahdollisesti myös normaalia koekäyttöä pidemmällä ajanjaksolla 27-Aug-09 34

35 Huolet? Yrityksillä ei tässä vaiheessa ollut nimetä mitään yleisiä huolenaiheita biokaasun liikennekäyttöön liittyen. Tämä johtunee pitkälti siitä, että tietoisuus on vielä huono, eikä suurin osa yrityksistä ole voinut pohtia saati selvittää asiaa tarkemmin. Mainitut huolet liittyivät lähinnä polttoaineen riittävyyteen ja saatavuuteen, biokaasukaluston tekniseen toimivuuteen sekä biokaasun turvallisuuteen (räjähdysherkkyys?). Muita yksittäisiä mainintoja olivat biokaasun käytön todellinen ympäristöystävällisyys (kun koko tuotantoprosessi otetaan huomioon), biokaasun hinnan nousu tulevaisuudessa, monopolihinnoittelu sekä biokaasujärjestelmän riittävän huolellinen suunnittelu. 27-Aug-09 35

36 Informaatiotarpeet Tärkeimmät seikat, joista yritykset tarvitsevat lisäinformaatiota voidakseen tehdä päätöksiä biokaasuautojen käyttöönottoon liittyen, ovat erityisesti: - Biokaasuautojen käyttöönoton kustannukset kaiken kaikkiaan (investointi, verotuskohtelu, polttoaineen hinta, jälleenmyyntiarvo ) - Biokaasun saatavuus pitkällä aikavälillä ja tankkauksen järjestäminen - Biokaasuautojen tekninen toimintakyky/kestävyys/luotettavuus 27-Aug-09 36

37 Kiinnostus Suurin osa (26) yrityksistä vaikutti aidosti kiinnostuneilta saamaan lisätietoa ja mahdollisesti jopa lähtemään neuvottelemaan biokaasuautojen käyttöönotosta. Näistä ehkä kymmenisen voitaisiin määritellä erittäin kiinnostuneiksi. Kuusi yritystä oli kiinnostuneita mahdollisesti pidemmällä aikavälillä, ja vain yksi suhtautui torjuvasti. Lisää tietoa haluttaisiin ennen kaikkea henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta. Yritykset kaipasivat mahdollisuutta keskustella asiantuntijan kanssa ja kysellä mieltään askarruttavia asioita. Lisäksi sähköpostitse ja netin kautta saatavaa tietoa pidettiin hyvänä. 27-Aug-09 37

38 YHTEENVETOA, JOHTOPÄÄTÖKSIÄ & JATKOSUUNNITELMIA 27-Aug-09 38

39 Tietoisuus Yritysten tietoisuus biokaasun liikennekäytöstä on luonnollisesti vielä heikkoa. Tarvitaan paljon selkokielistä informaatiota, jota on helposti saatavilla. Hyödyt Yritykset näkevät biokaasun liikennepolttoainekäytöllä monia positiivisia puolia niin oman yrityksen kuin ympäröivän yhteiskunnankin kannalta. Biokaasun paikallisuus, ympäristöystävällisyys, puhtaus ja sen yrityksen imagolle mahdollisesti tuoma lisäarvo nähdään tärkeinä asioina. Ne eivät kuitenkaan sellaisenaan saa yrityksiä tekemään suuria päätöksiä. Ehdoton edellytys on, että biokaasun käyttö on taloudellisesti kannattavaa (ts. edullisempaa tai samanhintaista kuin perinteisten polttoaineiden käyttö) ja että tämä voidaan riittävällä varmuudella todistaa pidemmällä aikavälillä. 27-Aug-09 39

40 Biokaasuautojen käyttöönoton taloudellinen kokonaisvaikutus (polttoaineiden hinnat, polttoaineen kulutus, investointitarpeet, investointien takaisinmaksuaika, investointituet, verokohtelu, huoltokustannukset, jälleenmyyntiarvo) onkin seikka, joka tulee osoittaa yrityksille alusta lähtien riittävän kattavasti ja luotettavasti. Yritysten tulee vakuuttua siitä, että biokaasun liikennepolttoainekäyttö on pitkän aikavälin ratkaisu myös liiketaloudelliselta kannattavuudelta tarkasteltuna. Nämä laskelmat pitää osoittaa heille selkokielellä. 27-Aug-09 40

41 Haitat Yritysten kokemista mahdollisista haitoista ehkä merkittävin on biokaasun tankkausverkoston vähäisyys ainakin alkuvaiheessa. Suurin osa yrityksistä näkee tämän jonkinasteisena ongelmana. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ongelma ei ole ylitsepääsemätön, vaikka tankkauspisteitä olisi aluksi vain yksikin. Olennaista on, että tankkausasemien sijainti ja toimivuus suunnitellaan mahdollisimman huolellisesti. Aseman tulee olla sijainniltaan mahdollisimman hyvä mahdollisimman monen alueen yrityksen toiminnan kannalta, ja sinne tulee olla nopea ja helppo ajaa. Lisäksi tankkauksen tulee sujua nopeasti ja vaivattomasti (ilman jonotusta). 27-Aug-09 41

42 Ajan tuhlaus tankkausreissulla on minimoitava, sillä se oli haastateltavien yritysten suurin huoli vähäiseen tankkausverkostoon liittyen. Ajosäteen pienentyminen nähtiin myös jossain määrin ongelmalliseksi, mikä liittyy toisaalta tehottomampaan ajankäyttöön ja toisaalta polttoaineen saatavuusongelmaan vähäisen tankkausverkoston takia. Investointitarpeet sen sijaan, ehkä yllättäen, eivät useimpien yritysten mielestä ole merkittävä este tai hidaste biokaasukaluston käyttöönotolle. Yritykset tarkastelevat tällaisia päätöksiä pitkäjänteisesti, ja heille olennaisinta on pitkän aikavälin taloudellisuus. 27-Aug-09 42

43 Porkkanat Osa yrityksistä pitää investointitukia hyvänä, kun taas osa pitää niitä itselleen merkityksettöminä tai jopa toimintaa rajoittavina tai kilpailua vääristävinä. Olennaista onkin, että mikäli investointitukia päätetään tarjota, niiden hakemisen ja saamisen pitää olla kohtuullisen vaivannäön takana, niiden käyttöön ei saa sitoa liikaa velvoitteita, ja niiden saajilta vaadittu raportointi on pidettävä kevyenä. Mikäli tukena saatava taloudellinen hyöty ei ole oikeassa suhteessa työmäärään nähden, investointituki ei houkuttele yrityksiä. 27-Aug-09 43

44 Yritysten näkökulmasta verotusedut ovat merkittäviä houkuttimia, jotka saattaisivat huomattavastikin nopeuttaa päätöksentekoa biokaasuautojen käyttöönoton suhteen. Yritysten kannalta on myös erittäin olennaista tietää kohtuullisella varmuudella biokaasuautojen verotuskohtelu pitkällä aikavälillä. Pysäköintietuja sekä rahoitusratkaisuja (esim. leasing) ei pidetty erityisen houkuttelevina. Kaasuautojen koekäyttöä sen sijaan pidettiin välttämättömänä. Tulisikin pohtia mahdollisuuksia tarjota normaalia pidempiaikaista ajoneuvon koekäyttöä, jotta yritykset voivat vakuuttua siitä, että biokaasuautot toimivat käytännössä vähintään yhtä hyvin kuin perinteisetkin autot. Yritykset painottivat, että kaikki yrityksen kustannuksia vähentävät porkkanat ovat parhaita houkuttimia. 27-Aug-09 44

45 Kiinnostus ja tietotarpeet Yrityksillä vaikuttaa tämän tutkimuksen perusteella olevan runsaasti aitoa mielenkiintoa biokaasun liikennekäyttöä kohtaan. Voidakseen vakavasti pohtia omia mahdollisuuksiaan biokaasuautojen käyttöönottoon, ne kuitenkin tarvitsevat ennen kaikkea tietoa biokaasuautojen käyttöönoton taloudellisista kokonaisvaikutuksista, biokaasuautojen teknisestä toimintakyvystä sekä biokaasun saatavuudesta ja tankkauksen käytännön järjestelyistä. Tietoa kaivataan ennen kaikkea henkilökohtaisesti asiantuntijan kanssa keskustelemalla, sähköpostitse sekä Internetin välityksellä. 27-Aug-09 45

46 Alueen yrityksille tulisikin tiedottaa biokaasun liikennepolttoainekäytöstä hyvin suunnitellun viestinnän kautta. Olennaista on tarjotun tiedon luotettavuus, helppo saatavuus ja ymmärrettävyys. Viestintä tulee toteuttaa vastaanottajan tarpeita vastaavaksi tälle sopivana ajankohtana, ja sen tulee olla aktiivista ja markkinointihenkistä. Internet on nykyään niin itsestään selvä tietolähde, että siellä on oltava helposti löydettävä sivusto, jossa kerrotaan biokaasuautojen käyttöönotosta yritysten näkökulmasta tarkasteltuna. On erittäin tärkeää, ettei sivustolla ole vaikeatajuisia artikkeleja lähinnä muiden asiantuntijoiden luettavaksi, vaan mahdollisimman mielenkiintoisella ja kansantajuisella tavalla esitettyä tietoa, sekä jatkuvasti päivitettävää tietoa biokaasun liikennekäytön edistymisestä. Yrityksillä tulee olla mahdollisuus tutustua aiheeseen juuri silloin, kun niille parhaiten sopii. 27-Aug-09 46

47 Internet on kuitenkin nähtävä ennen kaikkea muuta viestintää tukevana viestintäkanavana, ei pääkanavana. Biokaasun liikennepolttoainekäyttö on toistaiseksi aihealue, jolta yritysten tietoisuus on heikko ja johon liittyy useita epävarmuustekijöitä. Näin ollen avainasemaan nousee henkilökohtainen viestintä. Alueen yrityksiä tulisikin lähestyä monipuolisen ja perusteellisesti suunnitellun viestinnän kautta. Ensiaskel voisi olla yrityksille suunnattu seminaari; 2-3 tunnin iltatilaisuus, johon kutsutaan alueen yrityksiä (potentiaalisimpia biokaasun käyttöönottajia). Tilaisuutta tulisi markkinoida aktiivisesti: Internetin kautta, lehtien välityksellä sekä sähköpostiviestein, mutta ennen kaikkea ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä sopiviin yrityksiin ja markkinoimalla tilaisuutta aktiivisesti. 27-Aug-09 47

48 Tilaisuudessa keskityttäisiin kertomaan yrityksille biokaasun käytöstä liikennepolttoaineena (ja kokemuksia muista maista), biokaasuhankkeen etenemisestä Vaasan seudulla, tankkauksen järjestämisestä, investointitarpeista, verotuskohtelusta, tekniikasta, huollosta, luotettavuudesta, autovalikoimasta, polttoainekustannuksista sekä pitkän aikavälin suunnitelmista ja ennusteista. Mahdollisuuksien mukaan yrityksille voitaisiin antaa myös tilaisuus vaikuttaa joihinkin käytännön asioihin. Puhujina tilaisuudessa olisi erilaisia asiantuntijoita (automyyjät, Gaspower, tutkijat, kaupungin ja/tai Stormossenin edustajat jne.). Tärkeintä on pitää esitykset lyhyinä ja ytimekkäinä, mielenkiintoisina sekä helposti ymmärrettävinä. 27-Aug-09 48

49 Tilaisuudessa tulisi varata runsaasti aikaa myös kysymyksille ja keskusteluille. Yrityksillä tulisi myös olla mahdollisuus samalla varata aika henkilökohtaisille neuvotteluille, joissa juuri tietyn yrityksen tilanne ja valintavaihtoehdot kartoitetaan. Tällainen tilaisuus voitaisiin tietysti järjestää vasta sitten, kun lopulliset investointipäätökset on tehty ja varsinainen myyntityö voisi alkaa. 27-Aug-09 49

50 VaasaEMG:n osaprojektin jatko? VaasaEMG suunnittelee BIOMODE:n johtoryhmän kokouksen jälkeen konseptin, jolla tutkimusta biokaasun liikennepolttoainekäytöstä jatketaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla ja resurssit tehokkaasti hyödyntäen. Suunnittelun pohjana käytetään ainakin osaprojektin ensimmäisen vaiheen tuloksia, BIOMODE:n muiden osaprojektien tuloksia ja niissä mahdollisesti syntyneitä tietotarpeita sekä johtoryhmän jäsenten kommentteja ja ideoita. 27-Aug-09 50

51 Mahdollista on esimerkiksi tutkimuksen laajentaminen maantieteellisesti ainakin Seinäjoen suuntaan, sekä kenties tutkimuksen tekeminen kvantitatiivisena (mahdollistaen suuremman otoskoon, paremman yleistettävyyden sekä samalla elintärkeän informaation keräämisen biokaasuautojen markkinointivaihetta varten). VaasaEMG on tarvittaessa halukas myös ottamaan vastuulleen ehdotetun kaltaisen seminaarin suunnittelun käytännön järjestelyineen, mukaan lukien yritysten rekrytointi ja tilaisuuden markkinointi. Muita ajatuksia??? 27-Aug-09 51

52 Kiitos! 27-Aug-09 52

BIOMODE. Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena

BIOMODE. Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena BIOMODE Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena - Markkinaselvitys: Vaasa, Seinäjoki, Laihia ja Mustasaari + lähiympäristöt Syksy 2008 Merja Pakkanen & Nea Aspholm

Lisätiedot

YRITYSTEN ASENTEET JA VALMIUDET BIOKAASUN KÄYTTÖÖNOTTOON LIIKENNEPOLTTOAINEENA

YRITYSTEN ASENTEET JA VALMIUDET BIOKAASUN KÄYTTÖÖNOTTOON LIIKENNEPOLTTOAINEENA YRITYSTEN ASENTEET JA VALMIUDET BIOKAASUN KÄYTTÖÖNOTTOON LIIKENNEPOLTTOAINEENA Maaliskuu 2009 Merja Pakkanen & Nea Aspholm VaasaEMG Vaasan yliopisto 0 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. BIOMODE - hankeohjelma

Lisätiedot

Biokaasubussit Vaasaan

Biokaasubussit Vaasaan Biokaasubussit Vaasaan Kestävien hankintojen vuosiseminaari 6.5.2015 Tampere Markku Järvelä Teknisen toimen johtaja Vaasan kaupunki Vaasa pähkinänkuoressa Vaasalaisia 67 000 noin 1% vuosittainen kasvu

Lisätiedot

Forssan seudun liikennöitsijöiden kiinnostus kaasuautoiluun. Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Antti Laine

Forssan seudun liikennöitsijöiden kiinnostus kaasuautoiluun. Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Antti Laine Forssan seudun liikennöitsijöiden kiinnostus kaasuautoiluun Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Antti Laine Vastaajien koostumus Sähköinen kysely Vastaajien määrä 19 Henkilöliikenne (taksi, linja-auto,

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Ohjelma toteutetaan Vaasan ja Seinäjoen seutujen yhteistyönä, johon osallistuvat alueen kaupungit ja kunnat sekä Merinova Oy ja Vaasan

Lisätiedot

GasHighWay Promoting the Uptake of Gaseous Vehicle Fuels, Biogas and Natural Gas, in Europe

GasHighWay Promoting the Uptake of Gaseous Vehicle Fuels, Biogas and Natural Gas, in Europe GasHighWay Promoting the Uptake of Gaseous Vehicle Fuels, Biogas and Natural Gas, in Europe Maakaasun käytön valvojien neuvottelupäivät 10.6.2009, Vierumäki Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy 1 GasHighWay

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Liikenne ja ilmasto -seminaari 22.9.2009, Jyväskylä Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy www.biokaasufoorumi.fi 1 Biokaasuprosessin raaka-aineet Biohajoavat

Lisätiedot

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun hyödyntämiskaavio Ruskossa 2,0 milj. m 3 biokaasua (9

Lisätiedot

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Osakeyhtiö perustettu 1.1.2015, sitä ennen liikelaitoksena vuodesta 1995 Oulun kaupungin 100 %:sti omistama

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Joutsan seudun biokaasulaitos

Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan biokaasulaitos Alueellinen biokaasulaitos, paikalliset maataloustoimijat sekä ympäristöyrittäjät Alueen jätteenkäsittely uusittava lyhyellä aikajänteellä (Evira) Vaihtoehdot:

Lisätiedot

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Hallitus 20.12.2013 Hyödyntämisratkaisua ohjaavat päätökset Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketissa on vuonna 2008 päätetty asettaa tavoitteiksi

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan

Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan 1. Kansallinen liikennebiokaasuseminaari Liikennebiokaasu ja Suomi, Tiedepuisto, Joensuu 31.5.2010 Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan Ari Lampinen, projektipäällikkö Joensuun Seudun

Lisätiedot

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä Kohti päästötöntä liikennettä 2045 Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä 23.1.2018 1 Liikenteen päästövähennystavoitteet energia- ja ilmastostrategiassa ja Kaisussa Liikenteen päästöjä tulee

Lisätiedot

Biokaasu ajoneuvokäytössä. BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy

Biokaasu ajoneuvokäytössä. BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy Biokaasu ajoneuvokäytössä BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy Liikennebiokaasu Miksi biokaasua autojen tankkeihin? Kaasuliikenteen mahdollistavat tekniikat

Lisätiedot

Hajanaisia ajatuksia liikennebiokaasun tankkausaseman perustamisesta Jari Laurinen

Hajanaisia ajatuksia liikennebiokaasun tankkausaseman perustamisesta Jari Laurinen Hajanaisia ajatuksia liikennebiokaasun tankkausaseman perustamisesta Jari Laurinen 12.10.2016 Tausta Jari Laurisella kaasuautoilukokemusta n. 200 000 km verran. Lähipiirissä käyttökokemusta lisäksi n.

Lisätiedot

Porin seudun biokaasuratkaisut seminaari

Porin seudun biokaasuratkaisut seminaari Porin seudun biokaasuratkaisut seminaari 24.5.2016 Ohjelma 12.30-12.40 Tilaisuuden avaus Kari Hannus, Porin kaupunki 12.40-13.15 Porin seudun kaasutalous 2020 Matti Luhtanen, Prizztech Oy 13.15-13.35 Luotsinmäen

Lisätiedot

TULOSROHMUT. Yrityksen kannattavuuden suojaaminen. Alma Talent Helsinki 2017

TULOSROHMUT. Yrityksen kannattavuuden suojaaminen. Alma Talent Helsinki 2017 TULOSROHMUT Yrityksen kannattavuuden suojaaminen Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa TULOSROHMUT Yrityksen kannattavuuden suojaaminen Alma Talent Shopista: shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy

Lisätiedot

KierRe-hanke - Yhteenveto taksiyrittäjien näkemyksistä kaasuautosta. Envitecpolis Oy

KierRe-hanke - Yhteenveto taksiyrittäjien näkemyksistä kaasuautosta. Envitecpolis Oy KierRe-hanke - Yhteenveto taksiyrittäjien näkemyksistä kaasuautosta Envitecpolis Oy 2017 Kaasuautolla ajavat taksiautoilijat, yhteenveto puhelinhaastatteluista Keskeinen ajuri kaasuautoon siirtymisessä

Lisätiedot

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sieltä voi tulla sit taas ihan jopa strategisii asioita, - - - kun katsoo yritystä ulkopuolelta ja markkinoita vähän

Lisätiedot

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Mitkä ovat kiertotalouden uudet ratkaisut? Seinäjoki Esityksen sisältö Biokaasun tuotannosta uutta liiketoimintaa maaseudulle Biokaasun tuottajan

Lisätiedot

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12. Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.2009 Gasum Oy Myyntipäällikkö Jussi Vainikka jussi.vainikka@gasum.fi

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 4.4.2017 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 4.4.2017 Uudistuva liikenne, Joensuu 1 Biokaasuekosysteemiä kehitettiin yhteistyössä Sitran kanssa vuonna 2016 Keski-Suomen

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä

Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä Tekes projekti 40024 Yrityksen maksukyky & strateginen johtamien Jenny Väyrynen 20.11.2009 Lähtökohta Mitä valvonta on? Kenen hyödyksi valvonta on tarkoitettu?

Lisätiedot

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa Juha Luostarinen Metener Oy Tausta Biokaasulaitos Kalmarin tilalle vuonna 1998 Rakentamispäätöksen taustalla navetan lietelannan hygieenisen laadun parantaminen

Lisätiedot

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 2 Gasum s year 2015 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 3 24.05.2016 Gasum Oy Jussi

Lisätiedot

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät 13.14.9.2011, Tallinna Gasum Oy, Liikennepalvelut, Liiketoimintayksikön päällikkö Jussi

Lisätiedot

Miten bussiliikenne saatiin kulkemaan biokaasulla Vaasassa?

Miten bussiliikenne saatiin kulkemaan biokaasulla Vaasassa? Miten bussiliikenne saatiin kulkemaan biokaasulla Vaasassa? Johan Saarela, Ab Stormossen Oy Puh. +358 (0)50 376 5054 S-posti. johan.saarela@stormossen.fi BioE-logia, Liminka, 25.9.2014 Sisältö Historia

Lisätiedot

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi Kaasuauto Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere Miksi kaasua autoihin? Maa- ja biokaasu on edullinen polttoaine verrattuna öljyjalosteisiin jopa 40% säästöä polttoainekustannuksissa

Lisätiedot

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 BIOKAASULLA LIIKENTEESEEN GASUMIN RATKAISUT PUHTAASEEN LIIKENTEESEEN HINKU LOHJA 29.10.2013 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 2 Kaasu tieliikenteen polttoaineena Bio- ja

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot

Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot - Selvitys ajoneuvopäättäjien ja -käyttäjien näkemyksistä 2.12.2014 Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa organisaatioiden kiinnostusta erittäin

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämmön uudet liiketoiminta- ja hinnoittelumallit Hannele Ahvenniemi Osatehtävän tutkimuskysymykset ja tutkimuksen

Lisätiedot

AGERAGAS INNOVATION OY. Material Week Kannus

AGERAGAS INNOVATION OY. Material Week Kannus AGERAGAS INNOVATION OY Material Week Kannus 31.10.2016 MIKÄ ON AGERAGAS INNOVATION? Ageragas Innovation syntyi Agribisnes 1. jälkimainingeissa Syyskuussa 2016 perustettu Oy 8 osakasta, joista 5 maidontuottajaa,

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitos

Maatalouden biokaasulaitos BioGTS Maatalouden biokaasulaitos Sähköä Lämpöä Liikennepolttoainetta Lannoitteita www.biogts.fi BioGTS -biokaasulaitos BioGTS -biokaasulaitos on tehokkain tapa hyödyntää maatalouden eloperäisiä jätejakeita

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Pro Luomu Luomulihajaloste

Pro Luomu Luomulihajaloste Pro Luomu Luomulihajaloste Yrityshaastattelut 2/2017 Järjestimme tammi-helmikuun vaihteessa 2017 neljä noin puolen tunnin pituista puhelinkeskustelua kolmen eri lihatalon edustajan sekä yhden kaupan edustajan

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen

Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin tulosseminaari 8.12.2010 Saarijärven kaupungintalo Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy 1 Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hanke

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA 30.3.2010 ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄ EHDOTTAA SEURAAVAA: Vähäpäästöisten ajoneuvojen edistäminen

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA

BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA KAASUPÄIVÄ 12.11.2015 JUKKA METSÄLÄ 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 1 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 2 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 3 KULUTTAJAN

Lisätiedot

1. Miten ASPA- tai YP-pisteen palveluneuvoja voi edistää oman toiminnan avulla etäpalvelun käyttöä?

1. Miten ASPA- tai YP-pisteen palveluneuvoja voi edistää oman toiminnan avulla etäpalvelun käyttöä? 1(7) Ryhmätyö 17.9.2014 1. Miten ASPA tai YPpisteen palveluneuvoja voi edistää oman toiminnan avulla etäpalvelun käyttöä? Positiivisesti esitellä etäpalvelua Kunnollinen perehtyminen ja kouluttaminen etäpalveluun

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA GASUMIN PÄÄMÄÄRÄ Luomme monipuolisilla energiaratkaisuilla puhtaampaa hyvinvointia. PAIKALLISJAKELUN TUNNUSLUVUT 2008 Maakaasun myynti 452 GWh Verkoston pituus 550

Lisätiedot

Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa

Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa Gaia Consulting Oy 15.12.2014 1 Gaia 22 January 2015 Esityksen sisältö 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet 2. Lämmön

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN.

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. ENERGIATEHOKASTA JA YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISTÄ. Luonnonkaasu on tarjonnut suomalaiselle teollisuudelle turvallisen, energiatehokkaan ja kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

M2K0135 ERI POLTTOAINEVAIHTOEHTOJEN PÄÄSTÖ- JA KÄYTETTÄVYYS- OMINAISUUKSIA KOSKEVAN YHTEENVETOTAULUKON LAADINTA

M2K0135 ERI POLTTOAINEVAIHTOEHTOJEN PÄÄSTÖ- JA KÄYTETTÄVYYS- OMINAISUUKSIA KOSKEVAN YHTEENVETOTAULUKON LAADINTA M2K0135 ERI POLTTOAINEVAIHTOEHTOJEN PÄÄSTÖ- JA KÄYTETTÄVYYS- OMINAISUUKSIA KOSKEVAN YHTEENVETOTAULUKON LAADINTA Markku Ikonen VTT Prosessit, Moottoritekniikka 245 MOBILE2-vuosiraportti 2001 Raportointiaika

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Johanna Niemistö, Suomen ympäristökeskus SYKE Toimintamalli yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) -hanke Kestävän tuotekehittämisen

Lisätiedot

GasHighWay -hanke. Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy. 31.5.2010 Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari Joensuu

GasHighWay -hanke. Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy. 31.5.2010 Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari Joensuu GasHighWay -hanke Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy 31.5.2010 Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari Joensuu 1 GasHighWay Promoting the Uptake of Gaseous Vehicle Fuels, Biogas and Natural Gas, in Europe

Lisätiedot

Rekrytointipalvelut-Henkilöarvioinnit

Rekrytointipalvelut-Henkilöarvioinnit Rekrytointipalvelut-Henkilöarvioinnit FORUM 2015 Standardisoinnin vuositapahtuma Sanna Leppäluoto, PsM, Managing Partner Search & Selection S&S Consulting Oy Ab 3.11.2015 Search & Selection S&S Consulting

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä

Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä Energia 2013 Energian hinnat 2013, 3. neljännes Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä Kivihiilen satamahinta laski kolmannella vuosineljänneksellä yli kuusi prosenttia.

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Kohtaamisen silta vapaaehtoistoimintaa Espoossa Tarkoitus Kohtaamisen Silta tapahtuman tarkoituksena on tarjota vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus ryhtyä vapaaehtoiseksi ja kiittää jo

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Kannattaako kunnan panostaa tuulivoimaan? Kuntamarkkinat 10. 11.9.2014 Harri Orko, yksikönjohtaja

Kannattaako kunnan panostaa tuulivoimaan? Kuntamarkkinat 10. 11.9.2014 Harri Orko, yksikönjohtaja Kannattaako kunnan panostaa tuulivoimaan? Kuntamarkkinat 10. 11.9.2014 Harri Orko, yksikönjohtaja YIT tänään YIT on johtava eurooppalainen rakentamispalveluja tarjoava yritys. Toimimme 7 maassa yli 6 000

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Joukkoliikenteen uudelleenorganisointi 1.1.2010 alkaen HKL HKL-Rv HKL-Metro HKL-Infra SL Oy Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa

Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa Ari Lampinen (etunimi.sukunimi()liikennebiokaasu.fi) Projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke Puheenjohtaja, Suomen biokaasuyhdistys

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja YLEISTÄ monen toimijan vastuulla (LVM, YM, kaupungit ja sen organisaatiot, taloyhtiöt, vakuutusyhtiöt) kaavoituksen rooli on tärkeä poliittinen päätöksenteko voi kaataa hyvät suunnitelmat koordinoiva taho

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 20.12.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 16.12.2016 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

JULKISTEN YLI 5 %:N TUOTON KOHTEIDEN EDISTÄMINEN. Aurinkofoorumi Green Energy Green Energy Show

JULKISTEN YLI 5 %:N TUOTON KOHTEIDEN EDISTÄMINEN. Aurinkofoorumi Green Energy Green Energy Show JULKISTEN YLI 5 %:N TUOTON KOHTEIDEN EDISTÄMINEN Aurinkofoorumi 9.5.2017 Julkisten yli 5 %:n tuoton kohteiden edistäminen 14.2. Kunnat: Asetettujen kuntasitoumusten ottamien tosissaan odottaminen ei auta

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

GasHighWay Toimia kaasuautoilun edistämiseksi

GasHighWay Toimia kaasuautoilun edistämiseksi GasHighWay Toimia kaasuautoilun edistämiseksi Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy 22.4.2010 Makaasuyhdistyksen y kevätkokous ja -esitelmät Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki 1 GasHighWay Promoting the

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

KESKUSTELUTILAISUUS LAAKSOLAHDEN HIEKKATEIDEN KUNNOSTAMISESTA. Laaksolahtitalo 28.11.2012

KESKUSTELUTILAISUUS LAAKSOLAHDEN HIEKKATEIDEN KUNNOSTAMISESTA. Laaksolahtitalo 28.11.2012 KESKUSTELUTILAISUUS LAAKSOLAHDEN HIEKKATEIDEN KUNNOSTAMISESTA Laaksolahtitalo 28.11.2012 Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry www.laaksolahti.fi 1 1 Keskustelutilaisuus 28.11.2012 ILLAN OHJELMA 17.00 Mahdollisuus

Lisätiedot

Yhteenveto Hiekanpään koulun opettajien haastatteluista, 5/2015. Riku Ruotsalainen,

Yhteenveto Hiekanpään koulun opettajien haastatteluista, 5/2015. Riku Ruotsalainen, Yhteenveto Hiekanpään koulun opettajien haastatteluista, 5/2015 Riku Ruotsalainen, riku.ruotsalainen@vu.nl Opettajien kokemukset mahdollisuudesta osallistua suunnitteluun Tapaamiset arkkitehtien kanssa:

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot