PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2012"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2012 Paikka: Kemijärvi, Kerkelän lomamökit Aika: Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jussi Suomaa avasi kokouksen klo Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jussi Suomaa ja sihteeriksi Saija Suomaa. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Veli Pekka Porola ja Jukka Kummala. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin. Paikalla oli 18 jäsentä, osallistujalista on liitteenä (LIITE 1). 4. Hyväksytään kokouksen esityslista Kokouksen esityslista hyväksyttiin esitetynlaisena. 5. Esitetään toimintakertomus ja päätetään siitä Sihteeri luki toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin (LIITE 2). 6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta Luettiin tilinpäätös (LIITE 3) ja tilintarkastajien lausunto. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös. 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. 8. Päätetään jäsenmaksun sekä perhejäsenmaksun suuruus Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 20 ja perhejäsenmaksun suuruudeksi Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle Sihteeri luki esityksen toimintasuunnitelmaksi (LIITE 4). Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Keskusteltiin kesäpäivien järjestämisen ajankohdasta ja paikasta. Ehdotettiin kesäpäivien järjestämistä vuoden 2013 erikoisnäyttelyn yhteydessä Kymenlaaksossa. Ehdotus sai kannatusta. Ehdotettiin myös kesäpäivien järjestämistä Keski-Suomessa tai Västankvarnissa erikseen sovittavana ajankohtana ilman linkitystä johonkin tapahtumaan. Esitettiin vesikokeen järjestämistä kesäpäivien yhteydessä. Todettiin, että Pitkäkarvakerhon hallitus valmistelee asiaa ottaen käydyn keskustelun huomioon ja että järjestäjien löytyminen tapahtumalle vaikuttaa siihen, missä ja milloin kesäpäivät järjestetään. Asiasta tiedotetaan Suomen Pitkäkarvakerhon kotisivujen kautta. Pitkäkarvapäivien yhteyteen kaavaillusta KAER -kokeesta keskusteltiin. Asia sai kannatusta, kunhan niille, jotka eivät osallistu kokeeseen, järjestetään maastokoulutusta entiseen tapaan. Todettiin, että koe olisi normaali KAER-koe, joka olisi avoinna myös muille kuin pitkäkarvaisille, vaikka pitkäkarvaisilla olisi etusija. Jätettiin asia näiden evästysten kera hallituksen ja pitkäkarvapäivätoimikunnan valmisteltavaksi.

2 Puheenjohtaja luki esityksen talousarvioksi (LIITE 5). Talousarvio hyväksyttiin. 10. Valitaan uusi puheenjohtaja Jussi Suomaan esitettyä eronpyyntönsä Jussi Suomaa kertoi esittäneensä eronpyynnön puheenjohtajan tehtävistä, koska ei ehdi paneutua tehtävään niin hyvin kuin pitäisi. Jussille myönnettiin ero kiitosten kera. Uudeksi puheenjohtajaksi esitettiin Markku Parviaista. Ehdotusta kannatettiin. Markku Parviainen valittiin uudeksi puheenjohtajaksi yksimielisesti. 11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle: Saija Suomaa ja Markku Parviainen Todettiin, että Markku Parviainen uutena puheenjohtajana ei ole enää ehdolla hallitukseen. Hallituksen jäseniksi esitettiin Saija Suomaata, Jussi Suomaata ja Jarkko Puusaarta. Kaikki saivat kannatusta. Jussi Suomaa totesi, että välit ovat kunnossa perheen sisällä ja yksi henkilö riittää edustamaan, joten hän voi jättäytyä pois hallituksesta ja antaa tilaa uusille voimille. Tämän jälkeen hallitukseen valittiin yksimielisesti Saija Suomaa ja Jarkko Puusaari. 12. Valitaan toimikunnat ja niiden jäsenet a. Kotisivutoimikunta Kotisivutoimikunta valittiin jatkamaan entisessä kokoonpanossaan, eli jäseninä Anniina Parviainen ja Saija Suomaa. Anniina muistutteli samassa yhteydessä, että jäsenet lähettäisivät hänelle lisää kuvia. b. Pitkäkarvapäivätoimikunta Pitkäkarvapäivätoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Puusaari. Lisäksi toimikuntaan valittiin jatkamaan Saija Suomaa ja Ari-Pekka Löytökorpi sekä uutena Päivi Martin. 13. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja Valittiin tilintarkastajiksi Lasse Kouva ja Marja Heinola. 14. Pitkäkarvaisen saksanseisojan sairaus- ja vikatilasto ja toimenpiteet Saija Suomaa toi vuosikokoukseen keskusteltavaksi rodun vakavampien sairauksien ja vikojen tilaston sekä sen, millaisia toimenpiteitä vuosikokous ehdottaa sairauksien ja vikojen suhteen. Esitetty tilasto pohjautuu koiranomistajien lausuntoihin sekä eläinlääkärintodistuksiin, joita Saija on kerännyt rodun vastuuhenkilönä vuodesta 2000 asti. Tilastoa ei ole tarkoitus julkaista missään, vaan hyödyntää sitä mm. jalostusyhdistelmien suunnittelussa, Saksanseisojakerhon jalostustoimikunnan linjauksen mukaisesti ilman nimiä. Koska meidän rodussamme vallitsee hieno avoimuuden ilmapiiri, halusi Saija tuoda tilaston keskusteltavaksi vuosikokouksessa nimien kera. Tilastosta on nähtävissä, että rodussamme on äärimmäisen vähän metsästyskäyttöä rajoittavia sairauksia ja vikoja, mikä on hieno asia. Luonteen osalta tilastoon oli kerätty vakavimmat tapaukset ja onkin selvästi nähtävissä, että luonteeseen on kiinnittävä erityisesti huomiota jalostusyhdistelmien valinnassa. Vuosikokous linjasi toimenpiteiksi, että noudatetaan perinnöllisten sairauksien osalta Saksanseisojakerhon jalostustoimikunnan linjaa: sairaat yksilöt pois jalostuksesta, mutta terveet pentuesisaret ovat käytettävissä. Lisäkommenttina, että yhdistelmien valinnassa tulee huolehtia, ettei sama riski kertaannu molemmilta puolilta. Luonteen osalta todettiin, että jalostusyhdistelmien valinnassa on vältettävä saman virheen kertaantumista (ärhäkkyys toisille koirille, levottomuus) ja että skaalan ääripäät karsitaan jalostuksesta, samoin kuin lievästikin ihmisiä kohtaan aggressiivisuutta osoittaneet koirat. Todettiin, että karsinta ei voi olla liian tiukkaa, koska silloin ajaudutaan geenipohjan kapenemisen myötä yhä vakavampiin ongelmiin, mutta että luonteen osalta on oltava tarkkana. Keskustelun aikana tuotiin esiin koiran yhteiskuntakelpoisuuden ja elämisen helppouden merkitys.

3 15. Saksanseisojakerhon pentuelistan ja Pitkäkarvakerhon kotisivujen pentuelistan kriteerit Saija Suomaa pohjusti asiaa selvittämällä, millaiset kriteerit SSK:n pentuelistalla on ja miten Pitkäkarvakerhon pentuelistalla ei toistaiseksi ole minkäänlaisia kriteereitä esiteltäville jäsenten pentueille. SSK:n pentuelistan rotukohtaiset kriteerit ovat tulossa näkyviin SSK:n tietokantaan alkuvuodesta ja niihin esitettävät muutokset on hyväksytettävä SSK:n jalostustoimikunnalla. Siksi asia on nyt ajankohtainen. Tämän jälkeen Saija esitteli Suomen Pitkäkarvakerhon hallituksen esitykset Saksanseisojakerhon pentuelistan ja Pitkäkarvakerhon kotisivujen pentuelistan kriteereiksi (LIITE 6). Pitkäkarvakerhon hallituksen esitykset hyväksyttiin. 16. Pitkäkarvaisen saksanseisojan maailmanliiton asiat Saija Suoma pohjusti asiaa kertomalla pitkäkarvaisen saksanseisojan maailmanliiton vuosikokouksessa Juhannuksena käydyistä keskusteluista. Tämän jälkeen hän esitteli Pitkäkarvakerhon hallituksen esityksen toimenpiteeksi Suomessa (LIITE 7). Hallituksen esitys hyväksyttiin sellaisenaan. 17. Pitkäkarvapäivät 2013 Todettiin, että Pitkäkarvapäivät 2013 järjestetään viimevuotisen päätöksen mukaisesti pellolla. Keskusteltiin. Valtuutettiin Pitkäkarvapäivätoimikunta järjestämään Pitkäkarvapäivät 2013 paikassa, jossa on mahdollisuus myös pudottaa. Tapahtuman ajankohdaksi päätettiin Muut asiat Puheenjohtaja Jussi Suomaa kertoi, että kerhon taipaleen alusta saakka taloudenhoitajana toiminut Helena Kummala on jättämässä tehtävänsä ja hänen tilalleen on valittu Helena Puusaari. Vuosikokous kiitti molempia suosionosoituksin Esitettiin, että kesäpäiville järjestettäisiin luento, esim. aiheesta koiran hierominen ja venyttäminen. 19. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Jussi Suomaa kokouksen puheenjohtaja Saija Suomaa kokouksen sihteeri Veli-Pekka Porola pöytäkirjan tarkastaja Jukka Kummala pöytäkirjan tarkastaja

4 LIITE 2 Suomen Pitkäkarvakerhon toimintakertomus Pitkäkarvapäivien 2011 järjestäminen Enontekiön Kalmankaltiolla Vuosikokouksen 2011 järjestäminen Enontekiön Kalmankaltiolla Suomen Pitkäkarvakerho ry:n hallituksen kokous Ylikiimingin tapaamisen yhteydessä ja Pitkäkarvapäivien 2011 yhteydessä sekä lisäksi sähköpostikokouksia - Osallistuminen pitkäkarvaisen saksanseisojan maailmanliiton hallituksen sähköpostikokouksiin - Suomen Pitkäkarvakerho ry:n kotisivujen sisällön täydentäminen - Jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 66 jäsentä Epävirallisesti: mennessä vuonna 2012 tapahtunutta: - Suomen Pitkäkarvakerhon kesätapaaminen Västankvarnissa Hallituksen s-postikokouksia - Pitkäkarvakerhon vaatetilauksen toteuttaminen heinä-elokuussa Pitkäkarvapäivien järjestäminen Kemijärvellä Kotisivujen edelleen täydentämistä

5 LIITE 4 Suomen Pitkäkarvakerho ry:n toimintasuunnitelma Järjestetään Pitkäkarvapäivät Järjestetään KAER koe Pitkäkarvapäivien 2013 yhteydessä - Järjestetään kesäpäivät Ylläpidetään ja kehitetään Suomen Pitkäkarvakerho ry:n kotisivuja - Jatketaan pennunomistajan tietopaketin kokoamista ja julkaistaan se - Tehdään vaatetilauksesta tarvittaessa lisätilaus - Pidetään yhteyttä pitkäkarvaisen saksanseisojan maailmanliittoon ja osallistutaan sen toimintaan - Hallitus kokoontuu tarvittaessa - Vuosikokous 2013 pidetään Pitkäkarvapäivien 2013 yhteydessä LIITE 6 Saksanseisojakerhon pentuelistan kriteerit Saksanseisojakerho ylläpitää kotisivuillaan pentuelistaa, johon pääsevät kaikki jäsenten omistamien koirien urostiedustelut, astutus- ja pentuetiedot. Saksanseisojakerhon pentuelistalla on kaikilla muilla roduilla paitsi lyhytkarvaisella saksanseisojalla käytössä Rodun jalostusvaatimukset täyttävä yhdistelmä -täppämerkintä. Tuon merkinnän saamisen perusvaatimukset päätettiin aikanaan jalostustoimikunnassa, mutta merkintä on rotukohtainen ja siihen voi esittää perusteltuja rotukohtaisia lisäyksiä (esim. kkss von Willebrandt). Keskusteluissa Erja Nummen kanssa kävi kuitenkin ilmi, että nämä lisäykset tulee hyväksyttää SSK:n jalostustoimikunnalla. Perusvaatimukset ovat: Koirilla oltava: KAER-koetulos (tai vastaava ulkomainen koetulos). Näyttelypalkinto vähintään AVO tai KÄY H, ei kuitenkaan luonteen takia. Terveyden osalta rotukohtaiset vähimmäisvaatimukset, pkss: lonkat terveet, ei BxB yhdistelmiä, silmät tarkastetut ja terveet. Vuosikokouksen rotukokouksessa 2010 päätimme, että pkss rodulle vaatimuksiin lisättäisiin vaatimus rotumääritelmän mukaisesta mittaustuloksesta Junkkarista tai näyttelystä. Tämä lisäys pitää vielä hyväksyttää SSK:n jalostustoimikunnalla. Pitkäkarvakerhon hallitus esittää lisäykseksi: Rotumääritelmän mukainen mittaustulos Junkkarin ulkomuotokatselmuksesta tai koiranäyttelystä tai vastaavasta ulkomaisesta virallisesta katselmuksesta. Vuosikokouksessa 2005 päätimme esittää rotumme PEVISA-ohjelmaan matador-pykälän lisäksi uusintayhdistelmien kieltämistä. Kennelliitto ei tätä kuitenkaan hyväksynyt perustellen asiaa valvonnan vaikeudella, mutta kehotti lisäämään asian rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan suosituksena. Näin tehtiin. SSK:n pentuelistan vaatimuksiin uusintayhdistelmät on kuitenkin unohdettu lisätä. Siksi Pitkäkarvakerhon hallitus esittää nyt vuosikokoukselle, että vaatimuksiin lisättäisiin: Ei uusintayhdistelmiä

6 Tämä asia on ajankohtainen nyt, koska SSK:n jalostustoimikunta valmistelee pentuelistan uudistamista jo alkuvuodesta 2013 niin, että pentuelistan täppämerkinnän rotukohtaiset kriteerit tulevat näkyviin pentuelistan alkuun. Suomen Pitkäkarvakerhon pentuelistan kriteerit Pitkäkarvakerhon kotisivuilla on pentuelista, johon liitetään kaikkien jäsenkasvattajien pentueiden kuvalliset esittelyt, joiden yhteyteen rotuyhteyshenkilö on koonnut tietopaketin. Pentuelistalla ei toistaiseksi ole mitään sovittuja kriteerejä, vaan kaikki jäsenten kasvattamien pentueiden tiedot on esitelty siellä. Suomen Pitkäkarvakerhon hallitus esittää, että koepalkitsemattomilla koirilla tehtyjen yhdistelmien yhteyteen liitettäisiin pentueen esittelytekstin alkuun seuraava kommentti: Rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa esitetty yhdessä sovittu tavoite on, että kaikki jalostukseen käytettävät koirat olisivat koepalkittuja. Vastaavasti uusintayhdistelmien yhteyteen esitetään seuraavaa kommenttia: Uusintayhdistelmien tekeminen on vastoin yhdessä sovittuja ja rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan kirjattuja jalostustavoitteita.

7 LIITE 7 Pitkäkarvaisen saksanseisojan maailmanliiton kirjelmä FCI:lle ja mitä voimme Suomessa tehdä rodun suojaamiseksi Suomen Pitkäkarvakerhon hallitus ehdottaa vuosikokoukselle: Suomen Pitkäkarvakerhon vuosikokous tekee päätöksen, että haluamme suojella rotumme rotutyypillistä ulkomuotoa ja monipuolisia käyttöominaisuuksia ja vastustamme tämän vuoksi hollantilaisten kenttäkilpailukoirien sekoittamista saksalaispohjaisiin linjoihin. Suomen Pitkäkarvakerhon jäsenet velvoitetaan noudattamaan tätä päätöstä, koska tämä on linjassa jäseneksi hyväksymisvakuutuksen kanssa. Kasvattajajäsenet velvoitetaan tiedottamaan myös kasvattiensa omistajia asiasta ja pyrkimään siihen, ettei heidän kasvattejaankaan sekoitettaisi kenttäkilpailukoiriin. Jäseneksihyväksymisvakuutus kuuluu seuraavasti: Vakuutan kunnioittavani toiminnassani Suomen Pitkäkarvakerho ry - Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen tarkoitusta: ylläpitää ja edistää pitkäkarvaisen saksanseisojarodun (Deutsch Langhaar) alkuperäisiä monipuolisia metsästysominaisuuksia ja metsästyskäyttöä, terveyttä, hyvää luonnetta sekä rotumääritelmän mukaista ulkomuotoa Suomessa.

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015 Aika: Lauantai 21.03.2015 12.12 13.58 Paikka: Sellon kirjaston Akseli-sali Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo Läsnä 31 ja valtakirjalla edustettuna 21 jäsentä, yhteensä 52 jäsentä. (Tästä pöytäkirjasta on

Lisätiedot

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Suomen Bassetkerho ry Finlands Bassettklubb rf:n sääntömääräinen syyskokous lauantaina 12.10.2013 klo 13.00 Tampereella Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33100 TAMPERE.

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009.

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009. Suomen Briard ry Hallituksen kokous 1/2009 Kokous järjestetty sähköisenä kokouksena 22.2. 6.3.2009 Läsnä: Annamari Aarnio, Nina Pakkanen, Satu Vähä, Tuula Tanska, Kati Jokio, Anna Väänänen, Tiina Järveläinen,

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2016 31.12.2020 SPINONE 165

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2016 31.12.2020 SPINONE 165 Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2016 31.12.2020 SPINONE 165 Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on laaja tietopaketti käsittelemästään rodusta kaikkien rodun harrastajien

Lisätiedot

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona 14.12.2011, kello 19.00 Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 1. Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ohjelma-avustajat ry, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 2.9.1970.

Yhdistyksen nimi on Ohjelma-avustajat ry, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 2.9.1970. OHJELMA-AVUSTAJAT RY SÄÄNNÖT 1 (5) OHJELMA-AVUSTAJAT RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ohjelma-avustajat ry, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 2.9.1970. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS

KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS PÖYTÄKIRJA 9.2.2012/28.2.2012 KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS Vuosikokous: 09.02.2012, klo 18.00 ja jatkokokous 28.02.2012 klo 18.00 Paikka: Kemijärven Kulttuurikeskus 1) Kokouksen avaaminen Riistahoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012 05.11.2012 RIISTANHOITOYHDISTYSTEN TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012, voimassa toistaiseksi Käsitelty Suomen riistakeskuksen hallituksessa 18.11.2011, MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011,

Lisätiedot

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Läsnä Poissa Piia Keskimaa, puheenjohtaja Irma Harden Jaana Saloniemi Anna-Mari

Lisätiedot

Hallituksen kokous 4/2013 Pöytäkirja

Hallituksen kokous 4/2013 Pöytäkirja Hallituksen kokous 4/2013 Pöytäkirja Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: ABC liikenneasema, kokoustila Takkahuone, Pohjoistentie 70, 14810 Tuulos Läsnä: Riitta Hohtela puheenjohtaja Minna Hanttu, saapui

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011-31.12.2015 ISOMÜNSTERINSEISOJA 118

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011-31.12.2015 ISOMÜNSTERINSEISOJA 118 Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011-31.12.2015 ISOMÜNSTERINSEISOJA 118 2 Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on laaja tietopaketti käsittelemästään rodusta kaikkien

Lisätiedot

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Yhdistyksen vuosikokous Aika: 16.4.2009 klo 18.00 Paikka: Bouldertila, Turku Paikalla: Matti Joensuu, Emilia Venäläinen, Perttu Ollila, Kaisa Rajala, Juha Jonsson,

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005 Paikka ja aika: Lauantai 5.2.2005 klo 11.00 Kivenlahden venekerho Marinsatamantie 3, Espoo Liitteet: 1. Kokouskutsu 2. Toimintakertomus 2004 3. Tilinpäätös 2004 4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot