SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015"

Transkriptio

1 Aika: Lauantai Paikka: Sellon kirjaston Akseli-sali Leppävaarankatu 9, Espoo Läsnä 31 ja valtakirjalla edustettuna 21 jäsentä, yhteensä 52 jäsentä. (Tästä pöytäkirjasta on poistettu muut kuin tarpeelliset henkilötiedot. Pöytäkirjassa esiintyvät yksittäisten jäsenten nimet on korvattu merkinnällä N.N. Pöytäkirja täydellisessä muodossaan nähtävillä yhdistyksen keskustelupalstan vain jäsenille tarkoitetussa osiossa, poislukien valtakirjat.) 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Markus Ahtinen avasi kokouksen klo (5)

2 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina Puheenjohtajaksi valittiin Markus Ahtinen ja sihteeriksi Mari Toivonen sekä pöytäkirjantarkastajiksi / ääntenlaskijoiksi Ida Satamo ja Johanna Törmänen. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen sääntöjen 9 määrää yhdistyksen kevätkokouksen ajankohdaksi tammi-toukokuun, ja 10 säätää yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta seuraavaa: Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetussa jäsenlehdessä tai jäsenkirjeellä tai sähköpostilla ja yhdistyksen internet-sivuilla. Kokouskutsun todettiin julkaistun jäsenlehti Pihauksen numerossa 1/2015, joka oli postitettu jäsenille helmikuun viimeisellä viikolla, sekä yhdistyksen Internet-sivuilla. Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Hyväksytään kokouksen esityslista N.N. ehdotti kohtien 10 (PEVISA) ja 11 (JTO) käsittelyjärjestyksen muuttamista, koska PEVISA on osa JTO:a. Ehdotusta kannatettiin, ja hallitus totesi tämän hyväksi ideaksi ottaen esityksen nimiinsä. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) edellämainituin muutoksin. 5. Ilmoitusasiat Ei ilmoitusasioita. 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto Rahastonhoitaja Timo Voipio esitteli tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase liitteenä 2) ja puheenjohtaja Markus Ahtinen esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen (liite 3) vuodelta Voipio luki kokoukselle toiminnantarkastuskertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon (liite 4). 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille Päätös: Päätettiin vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 8. Jaetaan Vuoden koira -palkinnot Vuoden agilitykoira: Yacatis Metsänpeikko Minus Vuoden näyttelykoira: Yacatis Coffeepot Cinder Noppa 2(5)

3 Vuoden agilitytulokas: Yacatis Sommarsolvalla Vilma Vuoden näyttelytulokas: Yacatis Eureka Ephiski Hiski Vuoden harrastuskoiratulokas: Yacatis Lady Lilyann Lilli 9. Jaetaan Vuoden työmyyrä -palkinto Vuoden työmyyrä -palkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen hallituksen päätöksestä aktiiviselle yhdistystoimijalle. Puheenjohtaja luovutti Vuoden työmyyrä -palkinnon yhdistyksen sihteeri Mari Toivoselle vuodeksi Esitys tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi ajalle Käsiteltiin kohdan 4. päätöksen mukaisesti ennen PEVISAn käsittelyä. Ohjelma käytiin läpi puheenjohtajan johdolla. Ohjelmaan esitettiin joitakin muutoksia, jotka kaikki päätettiin vastaesityksittä sisällyttää ohjelmaan. Päätös: Päätettiin hyväksyä liitteen 5 mukainen jalostuksen toimintaohjelma (JTO) tanskalais-ruotsalaiselle pihakoiralle ja valtuutettiin hallitus sekä jalostustoimikunta tekemään Suomen Kennelliiton mahdollisesti vaatimat muutokset. Muita kohdan käsittelyn aikana tehtyjä huomioita, jotka eivät suoranaisesti liittyneet esitettyyn jalostuksen toimintaohjelmaan: - N.N. esitti kysymyksen miksi jalostussuositusten pentumäärää on nostettu 25 pentuun/koira. Helena Mäkinen jalostustoimikunnasta vastasi tämän perustuvan Kennelliiton suosituksiin. Ei muutoksia JTO:an. - Huomautettiin, että edellisen JTO:n edellyttämä, yhdistyksen toimintakertomuksen liitteisiin sisällytettävä JTO:n toteutumisanalyysi puuttui lähes kaikilta vuosilta. Hallitus tulee jatkossa pitämään paremmin huolta siitä, että kaikki asiakirjat ovat jäsenistön saatavilla. Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2014 tullaan lisäämään yhdistyksen nettisivuille muiden kokousasiakirjojen liitteeksi. Hallitus toivoi, että jäsenistö olisi vastaavia puutteita huomatessaan yhteydessä hallitukseen mahdollisimman pian, jotta niihin voidaan tarttua. - N.N. halusi avata keskustelun luvussa 6.1. esitetystä toimenpiteestä Ylläpidetään ja pyritään laajentamaan jalostusuroslistaa, sillä uroslistalla on nykyisellään hyvin vähän uroksia eikä valinnanvaraa hänen mielestään juurikaan uusien kasvattajien näkökulmasta ole. 3(5)

4 Jalostustoimikunnasta Mia Satamo vastasi, että uroslistan kehittämiseksi on olemassa alustavia suunnitelmia ja nk. peräkamarinpoikia on tarkoitus saada kasvattajien näytille, jotta löydettäisiin lisää terveitä sekä hyväluonteisia uroksia jalostuskäyttöön. - N.N. tiedusteli miksi jalostussuosituksissa on C-lonkkaisten koirien jalostuskäyttö sallittua, vaikka tavoitteena on saada jalostettua tervelonkkaisa koiria. Jalostustoimikunnasta Mia Satamo vastasi, että syynä tähän on se ettei haluta liiaksi rajata koiria jalostuskäytön ulkopuolella. Liiallinen rajaaminen saattaa aiheuttaa muita ongelmia. - N.N. tiedusteli myös millainen poikkeaminen jalostussuosituksista olisi mahdollista, koska suositusten tarkoituksena on jättää sairaat koirat jalostuksen ulkopuolelle. Jalostustoimikunnasta Mia Satamo mainitsi esimerkkinä näyttelytulosten puuttumisen. Jaana Löfberg lisäsi, että esimerkiksi koiralla, joka on harvinaista sukuhaaraa ja jolla on lievä alapurenta voitaisiin esimerkiksi käyttää jalostukseen harkiten ja samalla poiketa suosituksista. 11. Esitys tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran PEVISA-ohjelmaksi ajalle Käsiteltiin kohdan 4. päätöksen mukaisesti kohdan 10. jälkeen. N.N. ilmoitti vastustavansa PEVISA-ohjelman käyttöönottoa ja esittävänsä hallituksen esityksen hylkäämistä kokonaisuudessaan. Hänen mielestään pihakoiria tutkitaan hyvin vapaaehtoisesti, ja pelkona on, etteivät koiranomistajat enää PEVISA-ohjelman voimaantulon jälkeen tutkituta koiriaan samalla tavalla kuin nyt, sillä terveystutkimusten tekemistä on vaikea perustella pennunostajille. Hallituksen esityksen kannalla olleet N.N. sekä N.N. huomauttivat, että ohjelman tavoitteena on, että jalostukseen käytettäisiin vain tutkittuja koiria ja koiria, joiden lonkkakuvaustulos on C tai parempi. N.N. ilmoitti kannattavansa N.N.:n vastaesitystä. Puheenjohtaja teetti koeäänestyksen, jonka perusteella hallituksen esitystä PEVISA-ohjelmasta kannatti selkeä enemmistö annetuista äänistä. Varsinaista äänestystä ääntenlaskuineen ei katsottu tarpeelliseksi tai vaadittu suoritettavaksi. Päätös: Kokous päätti ehdottaa tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran PEVISA-ohjelmaksi hallituksen esityksen mukaisesti seuraavaa: Pentueen molemmista vanhemmista tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkanivelkuvaustulos, ja raja-arvona jalostuskäytölle on tulos C. Mikäli toisen vanhemman lonkkatulos on C, toisen vanhemman lonkkatuloksen pitää olla A tai B. Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto (voimassa 24 kk) sekä virallinen polvitarkastuslausunto, jossa raja-arvona toiselta vanhemmalta 0/0 ja toiselta korkeintaan 1/1. Ulkomaalaisen uroksen jälkeläisiä voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman tutkimustuloksia, mutta seuraavien pentueiden rekisteröintien osalta PEVISA-tutkimukset vaaditaan. 4(5)

5 N.N. ja N.N. jättivät päätöksestä eriävän mielipiteensä. 12. Muut esille tulevat asiat N.N. toivoi kasvattajalistan ehtoihin sekä jalostussuosituksiin tehdyistä muutoksista parempaa tiedottamista. Hallitus totesi, että kasvattajille on lähetetty asiasta sähköpostia ja jalostussuositusten muutoksista on julkaistu uutinen yhdistyksen nettisivuilla heti alkuvuodesta. N.N. toivoi JTO:n parempaa näkyvyyttä yhdistyksen nettisivuilla. N.N. esitti, että nettisivuihin liittyvät muutokset ja toiveet kuuluvat yhdistyksen webmasterille ja niistä kannattaa olla suoraan yhteydessä webmasteriin eikä asiaa ole tarvetta käsitellä kokouksessa. N.N. halusi avata keskustelun jäsenistön käytöksestä. Timo Voipio hallituksesta vastasi, että yhdistyksellä ei ole tarvetta eikä se voi ottaa kantaa yhdistyksen jäsenistön käytökseen mikäli se ei suoranaisesti liity yhdistyksen toimintaan. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Markus Ahtinen puheenjohtaja Mari Toivonen sihteeri Ida Satamo pöytäkirjantarkastaja Johanna Törmänen pöytäkirjantarkastaja Liitteet 1. Esityslista 2. Tuloslaskelma ja tase vuodelta Toimintakertomus vuodelta Toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 5. Hyväksytty jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) 6. Valtakirjat (21 kpl) 5(5)

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen.

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen. 1 Herättäjä-Yhdistys PL 21 62101 Lapua Puh. 06-4335 700 Fax 06-43 87 430 1 / 6 HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS r.y:n VUODEN 2015 VUOSIKOKOUS Esityslista (Laaja) AIKA Perjantai 3.7.2015 klo 16.00 PAIKKA Sotkamon kirkko,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

1 Määritelmät Astutustodistus DNA-tunniste EJ-rekisteri ER-rekisteri Export Pedigree/Certified Pedigree FCI, Fédération Cynologique Internationale

1 Määritelmät Astutustodistus DNA-tunniste EJ-rekisteri ER-rekisteri Export Pedigree/Certified Pedigree FCI, Fédération Cynologique Internationale 1 Määritelmät... 2 2 Yleistä... 4 3 Rekisteröinti ja merkinnät... 4 3.1 Pentueen rekisteröinnin ehdot... 5 3.2 Kasvattaja... 6 3.3 Pentujen ja rekisteritodistusten luovuttaminen... 6 3.4 Rekisteritodistukseen

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

Vilkunan sukuseuran perustamiskokous 6.8.2011 klo 15 Nitekissa Nivalassa

Vilkunan sukuseuran perustamiskokous 6.8.2011 klo 15 Nitekissa Nivalassa PÖYTÄKIRJA Vilkunan sukuseuran perustamiskokous 6.8.2011 klo 15 Nitekissa Nivalassa 1 Kokouksen avaus Arto Vilkuna kertoi harkinneensa vuosia sukuseuran perustamista. Kesällä 2010 hän totesi, että Efraim

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot