SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS. Aika maanantai Kirkkonummen monitoimihallin kabinetti Klo 17:30 18:30 Läsnä pj. Minna Vikman siht.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS. Aika maanantai 8.10.2012 Kirkkonummen monitoimihallin kabinetti Klo 17:30 18:30 Läsnä pj. Minna Vikman siht."

Transkriptio

1 SYYSKOKOUS 2012 Kirkkonummen Taitoluisteluklubi ry. Kyrkslätts Konståkningsklubb rf. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika maanantai Paikka Kirkkonummen monitoimihallin kabinetti Klo 17:30 18:30 Läsnä pj. Minna Vikman siht. Suvi Molander Marko Kari Virpi Koskinen Eevi-Riitta Ruskeepää Vesa Jokinen Susanna Kämäräinen Petranella Varis 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Puheenjohtaja kertoi myös lyhyesti johtokunnan viimeaikaisista tekemisistä kuten uusien valmentajien/ohjaajien palkkaamisesta, saadusta lisätunnista jääaikaa sekä uuden kilpailevan joukkueen Safiirien, perustamisesta. Lisäksi hän kertoi, että seura sai ESLU:n seuratukea. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Merkittiin tiedoksi, että syyskokous on laillisesti koolle kutsuttu. Kokousilmoitus on julkaistu seuran ilmoitustaululla, kotisivulla sekä toimitettu kokouskutsu sähköpostitse seuran jäsenistölle. Todettiin, että seuran sääntöjen mukaan syyskokouksesta tulee ilmoittaa vähintään 7 päivää ennen kokousta 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa ääntenlaskijoiden valinta Valittiin kokousten puheenjohtajaksi Minna Vikman, sihteeriksi Suvi Molander, pöytäkirjantarkastajiksi (ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi) Virpi Koskinen ja Vesa Jokinen. 1

2 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Marko Kari esitti, ettei työjärjestys ole hyväksyttävissä, koska esityslistasta ei käy ilmi kohdassa 6. (Johtokunnan kahden uuden jäsenen valinta), ketkä ovat erovuorossa. Johtokunnan kanta (jäsenyys on kaksivuotinen, jonka jälkeen ollaan erovuorossa) tuotiin esiin. Sen lisäksi todettiin, että ongelmana on ollut enemmän se, ettei vapaaehtoisia johtokunnan jäsenluvun saamiseksi seitsemään ole löytynyt. Suvi Molander ilmoitti voivansa olla erovuoroinen, mikäli uusia jäseniä saadaan tilalle ja on tarvetta erota johtokunnasta. 5. Vuoden 2013 toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen Puheenjohtaja kävi läpi budjetin ja budjetti vuodelle 2013 hyväksyttiin huomautuksitta, liite 2. Marko Kari pyysi nähtäväkseen edellisen vuoden budjetin, mutta rahastonhoitaja ei ollut osannut varautua tähän eikä sitä ollut mukana kokouksessa. Marko Kari huomautti seuran suurista menoista ja toi ilmi ihmetyksensä valmentajien/ohjaajien suuresta lukumäärästä. Todettiin, että luistelumaksut eivät ole tästä huolimatta nousseet ja että valmentajien lukumäärä on koettu myös positiivisena asiana. Osallistujille jaettiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja puheenjohtaja luki sen ääneen. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin, liite 1. Marko Kari toi ilmi näkemyksensä, että varustehankinnat tulisi sisällyttää toimintasuunnitelmaan. 6. Johtokunnan kahden uuden jäsenen valinta Johtokunnassa ei ole erovuorossa olevia jäseniä 2 vuoden johtokuntakauden perusteella. Marko Kari ilmaisi eriävän mielipiteensä. Suvi Molander ilmaisi olevansa em. näkemyksen perusteella vapaaehtoisesti erovuoroinen kuten kohdassa 4 on todettu. Lisäksi todettiin, että vuoden 2011 syyskokouksen jälkeen johtokunnasta on kesken toimintakauden eronut äkisti jo kolme henkilöä ja vain yksi tullut eronneiden tilalle. Johtokunnassa jatkavat Susanna Kämäräinen, Suvi Molander, Minna Vikman, Petranella Varis ja Riikka Sippo-Hosio. Seuran puheenjohtajana jatkaa Riikka Sippo- Hosio ja uusi johtokunnan jäsen on Vesa Jokinen. Marko Kari kehotti johtokunnan jäseniä aktiiviseen jäsenhankintaan erityisesti Timanttien ja Puolukoiden vanhempien keskuudesta. 7. Tilintarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta Hyväksyttiin tilintarkastajaksi Jarno Kippo (puh ) ja varahenkilöksi Ari Kuusisto (puh ), jotka ovat erikseen lupautuneet jatkamaan edellisen toimintakauden 2012 mukaisesti em. tehtävissään. 2

3 8. Muut asiat Keskusteltiin varustehankinnoista. Annettiin nähtäväksi työversio johtokunnan listauksesta mahdollisiksi hankinnoiksi. Marko Kari esitti, että varustehankinnat olisi pitänyt olla erillisenä kohtana syyskokouksen esityslistalla. Johtokunta kertoi linjauksestaan, että hankintojen peruslinjoista ja minimihankinnoista päättää johtokunta. Joukkueet voivat enemmistöpäätöksellä päättää ylimääräisistä hankinnoista (esim. takit). Keskusteltiin takkihankinnasta. Todettiin, että takkeihin tulee vain seuran painatus, jolloin niitä voi kierrättää. Marko Kari ja Vesa Jokinen toivat esille huolen siitä, että valittua takkia saa myös jatkossa. Susanna Kämäräinen lupasi selvittää asiaa Intersportista. Marko Kari kysyi johtokunnalta tarjousten kilpailuttamisesta. Koska johtokunnan jäsenluku on pienehkö, ei laajamittaiseen kilpailutukseen ole riittänyt resursseja. Keskusteltiin takkien painatuksesta. Toivomuksena nousi esiin painatus sekä hihassa että selässä. 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40. Minna Vikman puheenjohtaja Suvi Molander sihteeri Virpi Koskinen pöytäkirjantarkastaja Vesa Jokinen pöytäkirjantarkastaja Liitteet liite 1; toimintasuunnitelma 2013 liite 2; budjetti

4 Toimintasuunnitelma 2013 Toiminnan päämäärät ja tulevan kauden visio Seuran tarkoituksena on ylläpitää ja edistää taitoluisteluharrastusta. Liikunnan tuoma ilo sekä hyvä kunto luovat toiminalle hyvän perustan. Kirkkonummen Taitoluisteluklubi ry. on vuodesta 1981 alkaen tarjonnut laadukasta luisteluopetusta tuhansille kirkkonummelaisille sekä naapurikuntalaisille. Vuonna 2012 pyritään kehittämään seuran varainhankintaa Etsitään uusia varainhankintamuotoja, tärkeimpänä sponsoritoiminnan käynnistäminen Sponsoritoiminnan toivotaan avaavan uusia mahdollisuuksia seuran toiminnan kehittämiseen valmentajien sekä ohjaajien koulutuksen lisääminen luistelukoulutoimintaan panostaminen leiritoiminnan tukeminen talouden vakauttaminen Haetaan mahdollisia uusia ulkopuolisia avustuksia laaja-alaisemmin Pyritään saamaan uusia aktiivisia luistelijoiden vanhempia mukaan seuratoimintaan Tavoitteellisesti kehitetään seuran sisäistä ja ulkoista yhteistyötä Kehitetään yhteistyötä muiden seurojen kanssa mm. kilpailujen järjestämisessä Kiinnitetään huomiota motivaatioon ja joukkuehenkeen muodostelmaluisteluryhmissä KTK on monipuolinen harrasteurheiluseura, jossa voi harrastaa aikuisluistelua, muodostelmaluistelua kilpailu- ja harrastetasolla tai osallistua luistelukoulu toimintaan. Tiedottaminen Tiedottaminen seurassa tapahtuu pääasiallisesti kotisivujen kautta sekä hallin ilmoitustaulun että kiireellisissä asioissa sähköpostitse. Valmentajat informoivat näiden kanavien lisäksi myös suullisesti luistelijoita esim. poikkeuksellisista jääajoista. Vanhemmille järjestetään tarpeen mukaan infotilaisuuksia, joissa voidaan keskustella ajankohtaisista asioista. Viralliset kokouskutsut julkaistaan ilmoitustaululla ja nettisivuilla. Seura tiedottaa aktiivisesti kuntalaisia toiminnastaan Kirkkonummen Sanomissa lehtiartikkelein. Luistelukoulut ja harrastajaryhmät Luistelukoulujen toimintaa tullaan jatkossakin kehittämään uusien leikkien avulla ja kehittämällä Luistelupassia. Tähtidimlomit tullaan jakamaan kauden lopussa, kun luistelija on suorittanut hyväksytysti silloisentaitotestin vaatimat kriteerit. Tämä auttaa valmentajia jakamaan luistelijat oikeisiin tasoryhmiin. Pienten lasten ohjauksessa on tärkeää, että ohjaaja osaa esittää asiat selkeästi ja havainnoiden, motivoida taitojen oppimiseen erilaisten leikkien kautta sekä käyttää monipuolista ohjausta (puhe/näyttö) unohtamatta luistelun iloa ja yhdessäoloa. Muodostelmaluistelu ja kilpailutoiminta Muodostelmaluisteluryhmien harjoittelu pyritään pitämään monipuolisena ja innostavana. Joukkuetoverin tukeminen ja kannustaminen luo joukkuehenkeä. Joukkueen yhteinen panostus kilpailuihin ja yhteenkuuluvuuden tunteella saavutetaan määrätietoista kehittymistä ja iloista urheilumieltä. Seuran kilpailuihin osallistuvat muodostelmajoukkueet kilpailevat tulokas-, minorit sekä kansalliset noviisit sarjoissa. Lähiseurojen kanssa järjestettävät leikkimieliset improvisaatiokilpailut ovat muuta harrastustoimintaa edistäviä tapahtumia ja antavat myös muille ryhmille mahdollisuuden saada kilpailukokemuksia. 4

5 Yhteinen muu toiminta Kevät- ja syyskauden päätteeksi järjestetään seuran perinteiset luistelunäytökset, joissa luistelevat kaikki kauden aikana toimineet ryhmät. Näytöksien suunnitteluun osallistuu valmentajat, ohjaajat, johtokunta sekä vapaaehtoiset seuran jäsenet luistelijoiden aktiivisia vanhempia unohtamatta. Jääharjoittelun lisäksi useilla luisteluryhmillä harjoitusohjelmaan kuuluu oheisharjoittelu viikoittain, jossa keskitytään mm. lihaskuntoon, kehonhuoltoon, koordinaatioon ja muihin luistelua tukeviin harjoitteisiin. Talous Seuran päätulonlähteet ovat luistelumaksut, jotka sisältävät jäsenmaksut. Kunnan avustuksien avulla pystymme pitämään luistelumaksut kohtuullisina ja harrastuksen kaikkien saatavilla. Varainhankintaa ja yhteistyötä muidenkin tahojen kanssa tulee kuitenkin tehostaa. Varainkeruuhankkeita järjestetään, mikäli niiden organisoimiseen löytyy aktiivisia seuralaisia toteuttamaan käytäntöä. Varainhankintaa tullaan kehittämään ja monipuolistamaan sekä ylläpidetään hyviä suhteita olemassa oleviin tahoihin. Tulevaisuuden tavoitteena on järjestää pienimuotoiset muodostelmaluistelun kutsukilpailut. Näin luomme ystävyyssuhteita lähialueiden muiden seurojen kanssa ja toiveenamme on saada luotua yhdessä tekemisen meininkiä myös seuran jäsenien keskuudessa unohtamatta pientä taloudellista hyötyä. 5

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. KEVÄTKOKOUS 2013 Kirkkonummen Taitoluisteluklubi ry. Kyrkslätts Konståkningsklubb rf. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika maanantai 25.3.2013 Paikka Kirkkonummen monitoimihallin kabinetti Klo 17:30 18:30

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus 1 SALON PALLOILIJAT RY TAITOLUISTELUJAOSTO n toimintalinjaus Versio Salon Palloilijat ry Helsingintie 18 24100 Salo 2 SALPA TAITOLUISTELUN TOIMINTALINJAUS Sisällys 1. TOIMINTALINJAUKSEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012 Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012 1. Raision Jumpparit ry:n toiminnan tarkoitus ja tavoitteet - Raision Jumppareiden toiminta-ajatuksena on tarjota jäsenilleen laadukasta, energistä

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 1 Sisältö Sisältö... 1 1. Seuratoiminnan visio... 2 2. Seuran eettiset linjaukset... 2 3. Seuratoiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle SÄKYLÄN URHEILIJAT ry Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle 2012 2013 www.sakylanurheilijat.fi Sivu 1 JOHTOKUNTA Seuramme toimintaa johtaa ja valvoo vuosikokouksen valitsema johtokunta, joka

Lisätiedot

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu Toimintakäsikirja Salon Vilpas Yleisurheilu Salon Vilpas Vilpas Yleisurheilu päivitetty 16.9.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SEURAN STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2.1 Toiminnan perusperiaatteet

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle seuran toimintalinja. Seuran toimintalinja selkiyttää seuran

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

13.02.2014. Läsnä Johanna Hollström puheenjohtaja Iisa Lehtiniemi varapuheenjohtaja ja Specia-vastaava

13.02.2014. Läsnä Johanna Hollström puheenjohtaja Iisa Lehtiniemi varapuheenjohtaja ja Specia-vastaava Emile ry Pöytäkirja 13.02.2014 Emile ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika 13.02.2014 klo 17.36-19.12 Paikka Ylä-Ruthin kabinetti Läsnä Johanna Hollström puheenjohtaja Iisa Lehtiniemi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kyykkäliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous AIKA: 28.03.2009 klo. 12.00 PAIKKA: Itä-Häme talo, Kirjanpainajankatu 1, Heinola

Suomen Kyykkäliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous AIKA: 28.03.2009 klo. 12.00 PAIKKA: Itä-Häme talo, Kirjanpainajankatu 1, Heinola Suomen Kyykkäliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous AIKA: 28.03.2009 klo. 12.00 PAIKKA: Itä-Häme talo, Kirjanpainajankatu 1, Heinola 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 2.1. Puheenjohtajan

Lisätiedot

Valintoja ja Yhteistyötä

Valintoja ja Yhteistyötä Suomen Jääkiekkoliitto www.finhockey.fi Valintoja ja Yhteistyötä JOUKKUEENJOHTAJAN KÄSIKIRJA Ismo Haaponiemi Hannu Jokinen Heikki Suutala Päivitetty 8/2010 Kari Ekman Suomen Jääkiekkoliitto ja tekijät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO,

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2013-2018

TOIMINTALINJAUS 2013-2018 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2013-2018 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston

Lisätiedot

2/32. Sisällysluettelo

2/32. Sisällysluettelo 2/32 Sisällysluettelo Seura... 4 Seuran yleisesittely... 4 Arvot... 4 Missio... 4 Visio 2014... 4 Strategia 2011-2014... 4 Organisaatio... 5 Seuran varsinaiset kokoukset... 5 Johtokunnan tehtävät... 5

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Espoon Urheilijat ry Judojaos. Seuran toimintalinja

Espoon Urheilijat ry Judojaos. Seuran toimintalinja Espoon Urheilijat ry Judojaos Seuran toimintalinja 1 Sisällysluettelo 1 ESPOON URHEILIJAT RY JUDOJAOKSEN VISIO JA MISSIO... 3 1.1 VISIO... 3 1.2 MISSIO... 3 2 ESPOON URHEILIJAT RY JUDOJAOKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja 2 Esipuhe Tämän PPJ:n toimintalinjan keskeisenä tarkoituksena on linjata seuran toimintaa sekä esittää suosituksia joukkueiden harjoitteluun, pelaamiseen ja muuhun

Lisätiedot

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona 14.12.2011, kello 19.00 Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 1. Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta.

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 JOHDANTO..2 1 INKEROISTEN TERHON TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET.3 1.1 Toiminnan perusperiaatteet.3 1.1.1.Arvot..3 1.1.2.Nuorisotoiminnan visio.3 1.1.3. Aikuis- ja veteraanitoiminnan

Lisätiedot