Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys vuonna 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys vuonna 2011"

Transkriptio

1 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys vuonna 2011 Espoo 2012

2 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset Huomionarvoiset kasvit Vieraslajit Uhanalaisten hyönteisten ravintokasvit 5 3. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 5 4. Kirjallisuus 6 Liite 1. Menetelmäkuvaus 7 Liite 2. Havainnot: huomionarvoiset kasvit 9 Liite 3. Havainnot: vieraslajit 12 Liite 4. Havainnot: uhanalaisten hyönteisten ravintokasvit 22 Kannen kuva: Pitkäjärven luhtaa ( ). Valokuvat Henna Makkonen Karttakuva Vantaan kaupunki Kirjoittajat: Marko Nieminen Henna Makkonen Kari Nupponen Pekka Robert Sundell Kiitokset: Jaakko Vähämäki (Vantaan kaupunki).

3 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Tiivistelmä Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuuskartoituksessa paikallistettiin seuraavia putkilokasviesiintymiä vuonna 2011: huomionarvoiset eli uhanalaiset, silmälläpidettävät ja rauhoitetut putkilokasvilajit vieraslajit uhanalaisten hyönteisten ravintokasvien laajemmat esiintymät. Selvityksen tilasi Vantaan kaupungin ympäristökeskus ja toteutti Faunatica Oy. 11 huomionarvoista putkilokasvilajia havaittiin (4 uhanalaista, 6 silmälläpidettävää, 2 rauhoitettua; 2 lajia viljelyperäisiä). Erityisesti suojeltavaa sääskenvalkkua havaittiin kolme kasvustoa. Yleisin ja runsain on keltamatara. Muita lajeja havaittiin vain muutamia kasvustoja. Lajien esiintymät tulisi huomioida maankäytössä. Monet lajit vaativat avointa elinympäristöä ja siten elinympäristöjen hoitotoimia. Suosittelemme hoitosuunnitelman laatimista. 12 vieraslajia (tai lajiparia/-ryhmää) havaittiin. Yleisimmät ovat komealupiini ja jättipalsami. Yksittäisissä esiintymissä runsaudetkin ovat usein hyvin suuria. Pahimpien lajien torjuntatoimiin tulisi ryhtyä välittömästi. Suosittelemme torjuntasuunnitelman laatimista. 42 uhanalaisten hyönteisten ravintokasvilajia tai -sukua havaittiin, yhteensä 315 kasviesiintymää. Suosittelemme näiden hyönteislajien esiintymisselvityksiä.

4 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Johdanto Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuuskartoituksessa keskityttiin paikallistamaan selvitysalueen (kuva 1) erikseen määritellyiltä kohteilta (ks. liite 1) seuraavat putkilokasviesiintymät vuonna 2011: huomionarvoiset eli uhanalaiset, silmälläpidettävät ja rauhoitetut putkilokasvilajit (Rassi ym. 2010, Ympäristöministeriö 2010, 2012) vieraslajit (lajin, lajiparin tai ryhmän tarkkuudella) uhanalaisten hyönteisten ravintokasvien laajemmat esiintymät. Selvityksen tilasi Vantaan kaupungin ympäristökeskus ja toteutti Faunatica Oy. 2. Tulokset Selvityksen menetelmät selostetaan liitteessä 1 ja kaikki putkilokasvihavainnot paikkatietoineen esitetään liitteissä 2-4. Kasvihavaintojen lisäksi tehtiin yksi muu merkittävä havainto : liito-oravan papanoita nähtiin haavan juurella sekä auringon laskiessa myös havaittiin yksi yksilö (Askisto , [YKJ]) Huomionarvoiset kasvit Selvitysalueella havaittiin yhteensä 11 huomionarvoista putkilokasvilajia, joista neljä on uhanalaisia, kuusi silmälläpidettäviä ja kaksi rauhoitettuja (taulukko 1). Kahta lajia esiintyy alueella vain viljelyperäisinä. Erityisesti suojeltavaa sääskenvalkkua havaittiin kolme kasvustoa. Ylivoimaisesti yleisin ja runsain laji on keltamatara, mutta sen ja paimenmataran risteymää eli piennarmataraa on monessa kasvustossa. Muita lajeja havaittiin vain muutamia kasvustoja. Taulukko 1. Vuonna 2011 havaitut huomionarvoiset putkilokasvilajit ja esiintymien määrät (vrt. liite 2). Laji Luokittelu Esiintymiä Ahokissankäpälä Antennaria dioica NT 3 Hirvenkello Campanula cervicaria VU 1 Jalava Ulmus glabra VU 8 Kaislasara Carex rhynchophysa NT 2 Kelta-apila Trifolium aureum NT 1 Keltamatara Galium verum VU 70 Ketoneilikka Dianthus deltoides NT 3 Sääskenvalkku Malaxis monophyllos EN*, rauhoitettu 3 Taponlehti Asarum europaeum NT 1 Valkolehdokki Platanthera bifolia rauhoitettu 1 Vankkasara Carex riparia NT 3 EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä. * = erityisesti suojeltava. = viljelyperäisiä.

5 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Kuva 1. Selvitysalueen rajaus (punainen viiva).

6 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Vieraslajit Vieraslajeja havaittiin yhteensä 12 lajia tai lajiparia/-ryhmää (taulukko 2). Niistä monet ovat jo yleisiä, ja ylivoimaisesti yleisimmät lajit ovat komealupiini ja jättipalsami. Yksittäisissä esiintymissä myös runsaudet voivat olla hyvin suuria, jopa tuhansia yksilöitä. Taulukko 2. Vuonna 2011 havaitut vieraslajit ja esiintymien määrät (vrt. liite 3). Laji Esiintymiä Etelän- & japaninruttojuuri Petasites hybridus & P. japonicus ssp. giganteus 9 Idänkanukka Cornus alba 17 Isotuomipihlaja Amelanchier spicata 32 Japanin- & jättitatar Fallopia japonica & F. sachalinensis 17 Jättipalsami Impatiens glandulifera 91 Kaukasian- & persianjättiputki Heracleum mantegazzianum & H. persicum 22 Komealupiini Lupinus polyphyllus 127 Korkea-, kanadan- & isopiisku Solidago altissima, S. canadensis & S. gigantea 25 Kurtturuusu Rosa rugosa 54 Pajuasteri Aster x salignus 5 Punakarhunköynnös Calystegia sepium ssp. spectabilis 9 Rohtoraunioyrtti Symphytum officinale var. bohemicum Uhanalaisten hyönteisten ravintokasvit Selvitysalueelta havaittiin yhteensä 42 uhanalaisten hyönteisten ravintokasvilajia tai -sukua (taulukko 3). Maastotyön lähtökohtana olivat pääkaupunkiseudulla mahdollisesti esiintyvät uhanalaiset ja silmälläpidettävät kovakuoriaiset, nivelkärsäiset (kaskaat, kirvat ja luteet) ja perhoset, jotka ovat erikoistuneita tiettyihin putkilokasvilajeihin. Näistä kasveista huomioitiin vain kasvustot, jotka tulkittiin riittävän isoiksi elättämään kasvissyöjähyönteisten esiintymiä (huomionarvoisten ahokissankäpälän, jalavan, keltamataran ja ketoneilikan kaikki esiintymät ovat mukana taulukossa 3). 3. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Huomionarvoisten putkilokasvilajien esiintymät tulisi huomioida maankäytössä. Ainoastaan keltamataraesiintymiä oli runsaasti ja muilla lajeilla havaittiin 1-8 esiintymää, joten ainakin useimpien kasvustojen huomioiminen on mahdollista. Erityisen tärkeitä ovat neljä uhanalaista lajia (hirvenkello, jalava, keltamatara, sääskenvalkku), joista sääskenvalkku on myös erityisesti suojeltava. Kaksi sen tässä selvityksessä havaituista esiintymistä sijaitsee Mätäojan koillispään luonnonsuojelualueella ja kolmaskin Mätäojan reuna-alueilla. Monet selvitysalueella elävät huomionarvoiset kasvilajit vaativat avointa elinympäristöä, joten niiden säilyminen edellyttänee elinympäristöjen hoitotoimia. Suosittelemme hoitosuunnitelman laatimista esiintymille.

7 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Taulukko 3. Vuonna 2011 havaitut uhanalaisten hyönteisten ravintokasvit ja esiintymien määrät (vrt. liite 4). Laji Esiintymiä Laji Esiintymiä Ahokissankäpälä Antennaria dioica 3 Mintut Mentha 2 Harmio Berteroa incana 2 Mustakonnanmarja Actaea spicata 5 Helvet Phalaris 8 Mäkitervakko Lychnis viscaria 5 Hierakat & suolaheinät Rumex 5 Neidonkieli Echium vulgare 2 Humala Humulus lupulus 2 Näsiä Daphne mezereum 4 Isomaksaruoho Sedum telephium 30 Peltokierto Convolvulus arvensis 1 Jalava Ulmus glabra 8 Peurankello Campanula glomerata 4 Jänönsalaatti Mycelis muralis 6 Purtojuuri Succisa pratensis 3 Kangasmaitikka Melampyrum pratense 13 Pähkinäpensas Corylus avellana 34 Keltamaksaruoho Sedum acre 2 Pähkämöt Stachys 2 Keltamatara Galium verum 70 Päivänkakkara Leucanthemum vulgare 3 Keltasauramo Anthemis tinctoria 1 Rantayrtti Lycopus europaeus 1 Keltot Crepis 2 Ratamosarpio Alisma plantago-aquatica 2 Ketoneilikka Dianthus deltoides 3 Saarni Fraxinus excelsior 1 Kilpukka Hydrocharis morsus-ranae 2 Suopayrtti Saponaria officinalis 3 Kohokit Silene 2 Syyläjuuri Scrophularia nodosa 1 Lehmus Tilia cordata 16 Tammi Quercus robur 27 Lehtokuusama Lonicera xylosteum 3 Tulikukat Verbascum 15 Lehtosinijuuri Mercurialis perennis 2 Tähtimöt Stellaria 6 Litulaukka Alliaria petiolata 3 Vesitatar Persicaria amphibia 5 Maahumala Glechoma hederacea 2 Ängelmät Thalictrum 4 Muutama vieraslaji, erityisesti lupiini ja jättipalsami, on jo hälyttävän runsas selvitysalueella ja pahimpien lajien torjuntatoimiin tulisi ryhtyä välittömästi. Toisaalta esimerkiksi jättiputkiesiintymiä havaittiin vain 22 (joista osa on tosin suuria), joten niiden tuhoaminen on vielä toteutettavissa. Suosittelemme torjuntasuunnitelman laatimista esiintymille. Selvitysalueelta havaittiin yhteensä 315 kasviesiintymää, joissa on elinedellytykset ainakin yhdelle uhanalaiselle ja silmälläpidettävälle hyönteislajille. Suosittelemme näiden lajien esiintymisselvityksiä. 4. Kirjallisuus Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen Kirja Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Ympäristöministeriö 2010: Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien luettelo luonnonsuojeluasetuksessa. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2012: Luonnonsuojeluasetuksessa rauhoitetut lajit. Internet-sivut, viitattu

8 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Liite 1. Menetelmäkuvaus. Työhön sisältyivät Vantaan Myyrmäen suuralueen selvitysalueella (kuva 1) seuraavat kohteet: metsää, suota ja niittyä n ha Pitkäsuon täyttömäen alue n. 75 ha puron- ja ojanvarsia n. 40 km Vantaanjokivartta n. 5,5 km (vain länsiranta) isojen teiden tai katujen pientareita n. 93 km. Selvitykseen eivät kuuluneet pellot, piha- ja teollisuusalueet tai vastaavat alueet. Selvityskohteet kierrettiin kattavasti läpi , jolloin suurin osa kasvilajeista oli luotettavasti havaittavissa. Kartoituksen teki Henna Makkonen. Työssä keskityttiin paikallistamaan kolmenlaisten kasvilajien esiintymiä: 1. huomionarvoiset eli uhanalaiset, silmälläpidettävät ja rauhoitetut putkilokasvilajit (Rassi ym. 2010, Ympäristöministeriö 2010, 2012); kaikki esiintymät. 2. vieraslajit (lajin, lajiparin tai ryhmän tarkkuudella); kaikki esiintymät. 3. uhanalaisten hyönteisten ravintokasvit; laajemmat esiintymät. Kasvustojen sijainnit ja runsaudet siirrettiin paikkatieto-ohjelmaan (kasvustojen keskipisteiden mukaan) Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen toimesta. Vieraslajit Seuraavat lajit tai lajiparit/-ryhmät sisältyivät selvitykseen (listan laati Aapo Ahola): etelänruttojuuri Petasites hybridus / japaninruttojuuri Petasites japonicus ssp. giganteus idänkanukka Cornus alba isosorsimo Glyceria maxima isotuomipihlaja Amelanchier spicata japanintatar Fallopia japonica / jättitatar Fallopia sachalinensis jättipalsami Impatiens glandulifera kaukasianjättiputki Heracleum mantegazzianum / persianjättiputki Heracleum persicum komealupiini Lupinus polyphyllus korkeapiisku Solidago altissima / kanadanpiisku Solidago canadensis / isopiisku Solidago gigantea kurtturuusu Rosa rugosa pajuasteri Aster x salignus punakarhunköynnös Calystegia sepium ssp. spectabilis rohtoraunioyrtti Symphytum officinale var. bohemicum Uhanalaisten hyönteisten ravintokasvit Maastotyön lähtökohtana olivat pääkaupunkiseudulla mahdollisesti esiintyvät uhanalaiset ja silmälläpidettävät kovakuoriaiset, nivelkärsäiset (kaskaat, kirvat ja luteet) ja perhoset, jotka ovat erikoistuneita tiettyihin putkilokasvilajeihin. Esiintymismahdollisuus tulkittiin sekä hyönteis- että

9 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys ravintokasvilajien yleislevinneisyyden ja hyönteislajien elinympäristöjen perusteella. Ravintokasveista kirjattiin vain kasvustot, jotka tulkittiin riittävän isoiksi elättämään kasvissyöjähyönteisten esiintymiä.

10 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Liite 2. Havainnot: huomionarvoiset kasvit. Koordinaatit ovat yhtenäiskoordinaatistossa (YKJ). Suurempien kasvustojen kohdalla koordinaattipiste ilmoittaa kasvuston keskipistettä, vaihtoehtoisesti esim. ojien kohdalla on käytetty kasvuston alku- ja loppupistettä. Kasvit on järjestetty suomenkielisen nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen, nimen perässä on lisäksi merkintä uhanalaisuusluokista ja rauhoituksista (EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä). Ahokissankäpälä Antennaria dioica, NT - Kymmeniä kissankäpäliä , Yli sata kissankäpälää , Kymmeniä kissankäpäliä , Hirvenkello Campanula cervicaria, VU - Hirvenkelloja metsänreunassa, neljä kukkivaa ja kuusi kurtturuusuketta. Yhdestä kukkavarsi syöty poikki. Kasvupaikkaa olisi ehkä aiheellista raivata, metsäruusu valtaa maa-alaa ja puusto varjostaa , Jalava Ulmus glabra, VU - Noin10 istutettua jalavaa, suurimpien läpimitat yli 40 cm, , nuorta jalavan taimea , Muutamia istutettuja jalavia, läpimitat parhaimmillaan hieman yli 20 cm , Kymmenisen istutettua jalavaa , Istutettuja jalavia , Istutettua jalavaa , Rinteeseen istutettu ryhmä jalavia , Istutettu jalavaryhmä , Kaislasara Carex rhynchophysa, NT - Alle sata kaislasaraa, osa kukkivia, osa kukattomia , (kuva 2) - Pieni, noin kymmenen yksilön kaislasarakasvusto , Kelta-apila Trifolium aureum, NT - Täyttömäellä kelta-apilaa , Keltamatara Galium verum, VU - Pohjois-Kaarelantien pientareella keltamataraa noin 80 kukkivaa , Keltamataraa ja piennarmataraa (G. x pomeranicum) Vanhan Kaarelantien pientareella, puhdasta noin 200 kukkivaa , Noin 200 keltamataraa kallion juurella, lisäksi piennarmataraa , Noin 50 keltamataraa , Noin 30 keltamataraa , Noin 20 keltamataraa , Yli 1000 kukkivaa vartta niityllä (joka kaipaa niittoa) , Noin 300 kukkivaa keltamataraa kalliokedolla, lisäksi piennarmataraa , Noin 200 kukkivaa keltamataraa , Noin 300 kukkivaa keltamataraa , Keltamataraa tienpientareilla muutamia kymmeniä, lisäksi piennarmataraa , Muutamia kymmeniä keltamataroita kalliokedolla , Keltamataraa ja piennarmataraa. Puhdasta reilut 200 vartta ,

11 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Yli 1000 vartta keltamataraa , Muutamia varsia keltamataraa , Muutamia varsia keltamataraa, seassa piennarmataraakin , Muutamia kymmeniä keltamataroita , Kymmeniä keltamataroita , Noin 300 keltamataraa niityllä, lisäksi piennarmataraa , Muutamia keltamataroita , Muutamia kymmeniä keltamataroita , Yli 300 kukkivaa keltamataraa niityn laidalla , Muutamia satoja keltamataroita molemmin puolin tietä , , Muutamia keltamataroita , Yli 100 kukkivaa keltamataraa , Muutamia varsia keltamataraa , Noin 200 keltamataraa , Muutamia kymmeniä keltamataroita , Tuhansia keltamataroita, seassa myös piennarmataraa , (kuva 3) - Kolmisenkymmentä keltamataraa , Kymmeniä keltamataroita , Kymmeniä keltamataroita , Noin 200 keltamataraa, lisäksi piennarmataraa , Noin kolmen neliömetrin yhtenäinen ja tiivis kasvusto keltamataraa , Lähes 200 keltamataraa , Yli 200 keltamataraa , Muutamia keltamataroita , Kymmeniä keltamataroita , Satoja keltamataroita , Muutamia keltamataroita , Yli 100 kukkivaa keltamataraa , Muutamia keltamataroita , Yli 150 keltamataraa , Noin 50 keltamataraa , Noin 30 keltamataraa , keltamataraa , Kahdeksan keltamataraa , Keltamataraa 6 neliömetrin alueella yhtenäisenä kasvustona , Muutamia keltamataroita , Parisenkymmentä keltamataraa , Reilun tuhannen keltamataran kasvusto , (kuva 13) - Alle 100 keltamataraa , Yli 100 keltamataraa , Kymmeniä keltamataroita , Kolmisenkymmentä keltamataraa , Noin 50 keltamataraa , Noin 50 keltamataraa , Yli tuhat keltamataraa , Tuhansittain keltamataraa , Muutamia satoja keltamataroita , Alle 100 keltamataraa , keltamataraa , Yli 1000 keltamataraa , Muutamia kymmeniä keltamataroita , Muutamia kymmeniä keltamataroita , Muutamia keltamataroita ,

12 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Muutamia kymmeniä keltamataroita noin 20 m:n matkalla , Alle 50 keltamataraa , Muutamia kymmeniä keltamataroita , Muutamia keltamataroita , Ketoneilikka Dianthus deltoides, NT - 15 kukkivaa ketoneilikkaa kalliokedolla , Noin 50 ketoneilikkaa , Noin 20 ketoneilikkaa , Sääskenvalkku Malaxis monophyllos, EN, erityisesti suojeltava, rauhoitettu - 13 kukkivaa yksilöä muutaman neliömetrin alueella , sääskenvalkkua , sääskenvalkkua , Taponlehti Asarum europaeum, NT - Puutarhakarkulaisena taponlehteä viitenä pienenä kasvustona , Valkolehdokki Platanthera bifolia, rauhoitettu - Yksi valkolehdokki , Vankkasara Carex riparia, NT - Kymmeniä vankkasaroja ojassa ja sen läheisyydessä, kasvustoa on osittain niitetty polunraivauksen yhteydessä , , Ojassa vankkasarakasvustoja, yli sata kasvia , , , osassa kukintoja nokisientä - Alle 10, osittain niitetty , Kuva 2. Kaislasaraa Smedsmossenin ja Odilammen välissä ( ). Kuva 3. Keltamataraa rinteessä Kaivokselassa ( ).

13 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Liite 3. Havainnot: vieraslajit. Koordinaatit ovat yhtenäiskoordinaatistossa (YKJ). Suurempien kasvustojen kohdalla koordinaattipiste ilmoittaa kasvuston keskipistettä, vaihtoehtoisesti esim. ojien kohdalla on käytetty kasvuston alku- ja loppupistettä. Kasvit on järjestetty suomenkielisen nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Etelänruttojuuri Petasites hybridus & japaninruttojuuri P. japonicus ssp. giganteus - Tontilta viherkaistalle karannutta ruttojuurta noin 6 neliömetrin alueella , Rinteessä ruttojuurta aarin alalla , Pienehkö ruttojuuriesiintymä , Ruttojuurta yli 10 neliömetrin alalla , (kuva 9) - Ruttojuuri leviää pihan kompostikasasta pientareelle , Useiden neliömetrien laajuinen ruttojuurikasvusto , Useiden neliömetrien laajuinen ruttojuurikasvusto , Parin neliömetrin laikku ruttojuurta , Useiden neliömetrien laajuinen ruttojuurikasvusto , Idänkanukka Cornus alba - Kanukkapensas , Kanukkapensas , Muutamia kanukkapensaita karannut pihasta ojaan , Yksittäinen idänkanukkapensas , Parin aarin kokoinen alue idänkanukkaa , Kanukkapensas , Kanukkapensas , Kanukkapensaita , Penkereellä istutettuna (?) kanukkaa , Kanukkapensas , Useita kanukkapensaita , ja , Kanukkapensas , Kanukkapensaita , Kanukkapensas , Kanukkapensaita lehdossa , Kanukkapensas , Pensas , Isotuomipihlaja Amelanchier spicata - Kymmenisen nuorta isotuomipihlajan taimea , Pieniä isotuomipihlajan taimia pientareella , Yli 10 isotuomipihlajan taimea , Isotuomipihlajaa kalliolla , Nuorta isotuomipihlajaa , Useita kymmeniä taimia koko metsän alueella , Useita isotuomipihlajan taimia , Isotuomipihlajaa , Isotuomipihlajaa , Isotuomipihlaja , Taimia , Muutamia isotuomipihlajia ,

14 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Isotuomipihlajaa , Isotuomipihlajaa , Muutamia taimia , Useita isotuomipihlajia ja taimia , Taimia , Useita isotuomipihlajia , Useita taimia , Runsaasti isotuomipihlajaa, istutettu? , Useita isotuomipihlajia ja -taimia , Kymmenisen isotuomipihlajaa , Isotuomipihlajaa kalliolla , Kymmenisen isotuomipihlajaa , Isotuomipihlajaa , Isotuomipihlajaa kallioilla , ; , ; , ; , ; , ; , sekä , Isotuomipihlajaa , Taimia , Isotuomipihlajaa , Isotuomipihlajaa , Isotuomipihlajaa , Muutamia isotuomipihlajia , Japanintatar Fallopia japonica & jättitatar F. sachalinensis - Pihasta pientareelle karannut tatar , Muutamien neliömetrien kokoinen kasvusto , Pieni kasvusto , Tatarkasvusto , Puutarhajätteitä tuotu metsään, japanintatarkasvusto (ja muita puutarhakasveja) , Suojelualueella japanintatar , Pieni kasvusto , Kasvusto pientareella , Kasvusto , Suuri, useiden neliömetrien kasvusto , Vanhaa puutarhanpohjaa ja tatarkasvustoja , Penkereellä istutettuna japanintatarta , Tatarkasvusto , Japanintatarkasvusto , Tatarkasvusto , Tatar , Taimia lehdossa , Paljon puutarhajätettä Jättipalsami Impatiens glandulifera - Noin 20 jättipalsamia kävelytien varrella, , Noin 40 jättipalsamia ojan penkereillä, , Noin 20 jättipalsamia , Noin 20 jättipalsamia , Suojelualueen luoteispuolella ja -reunalla satoja jättipalsameita , Ojan penkereillä, yli 10 m matkalla satoja jättipalsameita , Kymmenisen jättipalsamia , Muutamia yksittäisiä jättipalsameita , Kymmeniä jättipalsameita , Noin 100 jättipalsamia , Kymmenittäin jättipalsamia ,

15 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Yli 100 jättipalsamia , Ojassa kymmenien metrien matkalla, puutarhan kulmalle saakka satoja jättipalsameita , Useiden neliömetrien suuruinen tiheä kasvusto , Useiden neliömetrien suuruinen tiheä kasvusto, satoja kasveja , Jättipalsameita harvakseltaan koko ojan mitalla (piste osoittaa ojan), jatkuen harvakseltaan myös tien pohjoispuolella , Muutamia jättipalsameita ojassa , Jättipalsamia ojassa, muutamia kymmeniä , Yhteensä satoja jättipalsameita tienpientareella , , Kymmeniä jättipalsameita , Satoja jättipalsameita täyttömäellä , ja , Muutamia jättipalsameita , Yhteensä tuhansia jättipalsameita ojassa, koko matkalla , Muutamia kymmeniä jättipalsameita ojassa , Yli 200 jättipalsamia , Yli 1000 jättipalsamia ojassa useiden neliömetrien alueella , Satoja jättipalsameita koko ojan pituudella, kasvustot paikoin tiheämpiä, paikoin harvempia, mutta käytännössä jättipalsamia koko ojan matkalla , Jättipalsamikasvusto yli 500 kasvia , Kymmeniä jättipalsameita , Satoja jättipalsameita , Kymmeniä jättipalsameita , Muutamia jättipalsameita , Kokonaan jättipalsamin valtaama purouoma , Oja koko pituudeltaan yhteensä tuhansien jättipalsamien valtaama, jatkuvat aina suojelualueelle saakka. Paikoin levinneet myös ympäröivälle niitylle , Tuhansittain jättipalsamia , (kuva 4) - Kymmeniä jättipalsameita , Kymmeniä jättipalsameita , Muutamia jättipalsameita ojassa , Noin 10 jättipalsamia , Kymmenittäin jättipalsamia , Kymmeniä jättipalsameita ojassa , Kymmenittäin jättipalsamia , Aarin alalla jättipalsamia , Jättipalsamia kymmenittäin ojassa , Jättipalsami on vallannut koko ojan, satoja yksilöitä , Muutamia jättipalsameita , Muutamia jättipalsameita , Muutamia kymmeniä jättipalsameita harvana kasvustona , Useiden neliömetrien laajuinen tiheä jättipalsamikasvusto , Kymmenisen jättipalsamia , Satoja jättipalsameita koko ojan matkalla , Satoja jättipalsameita ojan varrella , Tuhansia jättipalsameita , , jatkuvat koko ojan pituudelta itäreunaan saakka , Satoja jättipalsameita , Muutamia jättipalsameita , Kymmenittäin jättipalsamia ojassa , Oja jättipalsamin valtaama koko matkalta. Yhteensä tuhansia , Jättipalsamia kymmenittäin , Jättipalsamia kymmenittäin , Jättipalsamia yli aarin alalla ,

16 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Muutamia jättipalsameita ojassa , Muutamia jättipalsameita , Kymmenisen jättipalsamia , Yli 3 aarin suuruinen, tiivis jättipalsamikasvusto , Noin 200 jättipalsamia , Kymmeniä jättipalsameita , Noin sata jättipalsamia , Noin 500 jättipalsamia , Kymmeniä jättipalsameita , Kymmenittäin jättipalsamia, paikalle on dumpattu runsaasti puutarhajätettä , Muutamia kymmeniä jättipalsameita , Jättipalsamia kymmenittäin , Kymmenittäin jättipalsamia , Ojassa jättipalsamia , Kymmenittäin jättipalsamia , Satoja jättipalsameita , Kymmeniä jättipalsameita ojassa , Kymmenittäin jättipalsamia , Ojassa ja sen lähiympäristössä yli 1000 jättipalsamia , Ojassa muutamia satoja jättipalsameita , Satoja jättipalsameita , Koko oja satojen jättipalsameiden vallassa , Ojassa ja penkereillä satoja jättipalsameita , , Jättipalsamia harvakseltaan ojassa, kymmeniä , Kymmeniä jättipalsameita , Yhteensä tuhansia jättipalsameita pellon ojassa, tasaisesti koko matkalla , Satoja jättipalsameita purossa , Kymmeniä jättipalsameita , Yli 1000 jättipalsamia , Pelto-ojassa satoja jättipalsameita , Kymmeniä jättipalsameita ojassa , Kaukasianjättiputki Heracleum mantegazzianum & persianjättiputki H. persicum - Täyttömaan jättiputkiesiintymät: , ja viisi erillistä, pientä esiintymää muutaman metrin etäisyydellä toisistaan , Pienialainen jättiputkiesiintymä , Pieni jättiputkiesiintymä , Useiden neliömetrien laajuinen kasvusto , Noin 4 neliömetrin kasvusto ojan molemmin puolin , Jättiputkikasvusto , Jättiputkikasvusto ojan äärellä , Jättiputkea , Jättiputkea , Jättiputkea , Jättiputkea , Jättiputkea , Jättiputki , Jättiputki , Jättiputkea , Jättiputkea , Valtava jättiputkikasvusto, useiden neliömetrien laajuinen , (kuva 5) - Jättiputkea , Jättiputkea ,

17 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Jättiputkea , Jättiputkea , Yli 10 taimea muutaman aarin alalla , Komealupiini Lupinus polyphyllus - Niityllä tuhansia lupiineja, tiheimmät keskittymät reunamilla , Muutamia lupiineja ojan läheisyydessä , Muutamia lupiineja , Muutamia kymmeniä lupiineja pientareella , Yli 100 lupiinia pientareella, , Yksittäisiä lupiineja , Muutamia lupiineja , Noin 100 lupiinia , Kymmeniä lupiineja , Muutamia lupiineja , Kymmenisen lupiinia , Reilut 100 lupiinia , Kymmenittäin lupiinia , Kymmeniä lupiineja , Muutamia kymmeniä lupiineja , Kymmenittäin lupiineja niityllä , , Kymmeniä lupiineja , Noin 200 lupiinia pientareella , Kymmeniä lupiineja , Satoja lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Kymmenittäin lupiinia , Parin aarin alalla tiheä lupiinikasvusto , Tien pientareilla, molemmin puolin harvakseltaan lupiinia , Penkereen lupiinikasvustoa , Kymmeniä lupiineja , Lupiinikasvustoa , Muutamia lupiineja , Pieni lupiiniryhmä , Lupiinia , Satoja lupiineja tien pientareilla, molemmin puolin , , Kymmeniä lupiineja , Sadoittain lupiineja pisteestä , katsoen pientareita pitkin molempiin suuntiin noin 200 m matkalla. Kasvusto ei ole yhtenäisesti jatkuvaa, mutta kasveja on harvimmillaankin muutamien metrien välein. - Kymmenittäin lupiinia , Lupiinit ovat levinneet niityltä ja siirtolapalstoilta myös purouoman pensaikkoon , Muutamia lupiineja pientareella , Kymmenisen lupiinia , Koivurinteen (tien nimi) pientareilla lupiinia muutamia kymmeniä , Satoja lupiineja , Satoja lupiineja yli aarin alalla , Kymmeniä lupiineja , Lupiinia joutomaalla, yhteensä satoja , Lupiinia satoja , Lupiinia , Kymmeniä lupiineja pientareella ja niityllä , Lupiinia pientareella ,

18 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Lupiinia pientareella, kymmeniä , Kymmeniä lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Satoja lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Muutamia lupiineja , Muutamia lupiineja , Kymmeniä , Satoja lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Muutamia lupiineja pientareella , Muutamia kymmeniä lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Kymmeniä lupiineja pellon pientareella , Kymmeniä lupiineja , Kymmenittäin lupiinia urheilukentän pientareilla , Satoja lupiineja , Satoja lupiineja niityllä , Reilut 100 lupiinia , Heittopelto lupiinin vallassa , Kymmeniä lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Yli 100 lupiinia niityllä , Satoja lupiineja niityllä , Satoja lupiineja niityllä , Noin 40 lupiinia penkalla , Tien pientareilla lupiinia joitakin kymmeniä , , Muutamia lupiineja pientareella , Satoja lupiineja , Satoja lupiineja , Satoja lupiineja , Useita satoja lupiineja , Muutamia lupiineja , Tien pientareilla lupiinia, muutamia kymmeniä , Joutomaalaikulla kymmeniä lupiineja , Muutamia lupiineja , Muutamia kymmeniä lupiineja , Muutamia kymmeniä lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Noin 100 lupiinia , Muutamia kymmeniä lupiineja , Kymmenisen lupiinia , Useita kymmeniä lupiineja , Muutamia lupiineja , Noin 100 lupiinia , Satoja lupiineja , Tuhansia lupiineja , Muutamia satoja lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Yli 100 lupiinia ,

19 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Muutamia kymmeniä lupiineja , Reilut 100 lupiinia , Kymmenittäin lupiinia , Kymmeniä lupiineja , Kymmenittäin lupiinia , Kymmeniä lupiineja , Kymmenittäin lupiinia , Kymmenittäin lupiinia , Muutamia lupiineja , Muutamia lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Muutamia lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Kymmenittäin lupiinia , Yli 100 lupiinia , Kymmeniä lupiineja , Tuhansia lupiineja , Yli 100 lupiinia , Noin 100 lupiinia , Satoja lupiineja , Satoja lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Yli 1000 lupiinia , Kymmeniä lupiineja , Muutamia lupiineja , Muutamia lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Kymmeniä lupiineja , Korkeapiisku Solidago altissima, kanadanpiisku S. canadensis & isopiisku S. gigantea - Niityllä tuhansia piiskuja, tihein keskittymä niityn kaakkoisosassa, palstapuutarhan läheisyydessä , (kuva 7) - Pieni kasvusto kanadanpiiskua , Parin kymmenen varren kasvusto kanadanpiiskua pientareella , Pieni piiskukasvusto , Noin 20 varren piiskukasvusto pientareella , Pari pensasmaista kasvustoa piiskua , Täyttömaan piiskuesiintymiä: , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , sekä , Pieni piiskukasvusto , Piiskukasvusto (muutamia varsia) , Muutamia kanadanpiiskuja , Pari pientä piiskukasvustoa , Pieni piiskukasvusto , Piiskua umpeutuvalla pellolla , Piiskua useita neliömetrejä , Pieni kasvusto piiskua , Penkereellä piiskua , Parinsadan varren kasvusto , Kanadanpiiskua , Muutaman neliömetrin kasvusto , Muutamia piiskukasvustoja niityllä ,

20 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Piiskukasvusto , Piiskukasvusto pientareella , Piiskukasvusto , Kanadanpiiskua , Noin 5 neliömetrin laajuinen piiskukasvusto , Kurtturuusu Rosa rugosa - Kymmenisen pientä kurtturuusupensasta pientareella ja penkalla , Pari karannutta pensasta , Kurtturuusupensas , Muutamia kurtturuusupensaita , Kurtturuusupensas , Muutamia kurtturuusupensaita kävelytien pientareella , Kymmenisen kurtturuusupensasta , Pensas pientareella , Kurtturuusua pientareella , Pensaita pientareella , Pientareen pensaita , Kurtturuusu , Kurtturuusu , Kurtturuusupensas , Kurtturuusu , Kurtturuusua , Kurtturuusu , Neljä pensasta tiiviisti joutomaalla , Kurtturuusu , Kurtturuusuntaimia joutomaakentällä , Kurtturuusuja pitkin Matkatien piennarta, yhteensä parisenkymmentä , Puoli aaria kurtturuusua pientareella , Kurtturuusua pientareella ja joutomaalla , Kurtturuusupensaita, mahdollisesti istutettuja , Muutamia kurtturuusupensaita , Kurtturuusupensas , Yli 10 kurtturuusupensasta , Kurtturuusua pientareella , Kurtturuusu , Kurtturuusupensas , Kurtturuusupensas , Kurtturuusu , Kurtturuusupensas , Muutamia kurtturuusupensaita , Kurtturuusu , Muutamia kurtturuusuntaimia , Kurtturuusupensaita pientareella , Kurtturuusu , Kurtturuusua , Penkereellä kurtturuusua , Kurtturuusupensaita , Kurtturuusupensaita , Kurtturuusua , Muutamia kurtturuusupensaita , Useita kurtturuusuja , Kurtturuusuja rinteessä ,

21 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Kurtturuusua , Kurtturuusua , Kurtturuusua , Kurtturuusua , Kurtturuusua pientareella , Kurtturuusua , Useiden neliömetrien laajuinen kurtturuusupensas , Kurtturuusua , Pajuasteri Aster x salignus - Pajuasteria ojanpenkalla , Pajuasterikasvusto , Pajuasteria kompostikasassa , Pajuasteria täyttömaalla , , , , , Useiden neliömetrien suuruinen kasvusto niityn reunassa , Punakarhunköynnös Calystegia sepium ssp. spectabilis - Pienialainen punakarhunköynnöskasvusto , Punakarhunköynnöstä ojassa , Punakarhunköynnöstä , Punakarhunköynnöstä pientareella , Punakarhunköynnöstä , Punakarhuköynnöstä , Punakarhunköynnös , Punakarhunköynnöstä , Punakarhunköynnöstä , (kuva 8) Rohtoraunioyrtti Symphytum officinale var. bohemicum - Seitsemän rohtoraunioyrttiä, , Kymmeniä rohtoraunioyrttejä molemmin puolin kävelytietä , Muutamia raunioyrttejä , Muutamia raunioyrttejä , Kymmenisen rohtoraunioyrttiä , Lähes 50 rohtoraunioyrttiä , Noin 40 rohtoraunioyrttiä , Muutamia kymmeniä rohtoraunioyrttejä ,

22 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Kuva 4. Jättipalsamia Hämevaarassa ( ). Kuva 5. Jättiputkea Koivuvaaran puistossa ( ) Kuva 6. Kanukkaa, rohtoraunioyrttiä ja jättipalsamia Viherkummun siirtolapuutarhalla ( ). Kuva 7. Piiskumeri Myyrmäen kaakkoispuolella ( ). Kuva 8. Punakarhunköynnöstä Vantaanjoella ( ). Kuva 9. Ruttojuurta joutomaalla Martinlaaksossa ( ).

23 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Liite 4. Havainnot: uhanalaisten hyönteisten ravintokasvit. Koordinaatit ovat yhtenäiskoordinaatistossa (YKJ). Suurempien kasvustojen kohdalla koordinaattipiste ilmoittaa kasvuston keskipistettä, vaihtoehtoisesti esim. ojien kohdalla on käytetty kasvuston alku- ja loppupistettä. Kasvit on järjestetty suomenkielisen nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Huomioi, että huomioarvoisten mutta samalla myös ravintokasvien eli ahokissankäpälän, jalavan, keltamataran ja ketoneilikan havainnot esitetään liitteessä 2. Harmio Berteroa incana - Yli sata harmiota täyttömäen rinteessä pienellä alalla , Muutamia kymmeniä harmioita , Helvet Phalaris - Ruokohelpiä (P. arundinacea) pari aaria pientareella , Ruokohelpiä Pikkujärven kaakkoispuolella , Ruokohelpiä useina kasvustoina kosteikolla , Ruokohelpilaikkuja, useita neliömetrien kokoisia kasvustoja , Ruokohelpiä , Ruokohelpilaikkuja , Ruokohelpilaikkuja niityllä , Ruokohelpilaikkuja , Hierakat & suolaheinät Rumex - Ahosuolaheinää (R. acetosella) sadoittain harvoina kasvustoina Vaskivuoren eteläisillä kallioilla , Hevonhierakkaa (R. longifolius) noin 5 neliömetrin suuruinen tiheä kasvusto , Täyttömäen suurimmat hierakkaesiintymät: , ; , ja , Hierakoita kymmenittäin joutomaakentällä , Ahosuolaheinää sadoittain kalliolla , Humala Humulus lupulus - Yksittäinen humala , Köynnös , (kuva 19) Isomaksaruoho Sedum telephium - Noin 200 isomaksaruohoa kalliokedolla , Muutamia satoja isomaksaruohoja pienissä ryhmissä Vaskivuoren eteläisillä kallioilla , Kalliolla pienissä ryhmissä yhteensä reilut 200 kukkivaa isomaksaruohoa , Yli 300 kukkivaa isomaksaruohoa kalliolla , Kymmenisen isomaksaruohoa kalliokedolla , Yli 300 isomaksaruohoa kalliolla , Noin 200 isomaksaruohoa kalliolla , Noin 200 isomaksaruohoa , Yli 200 isomaksaruohoa kalliolla , Yli 500 isomaksaruohoa , isomaksaruohoa kalliolla , Satoja isomaksaruohoja pihakalliolla , Kymmeniä isomaksaruohoja , Satoja isomaksaruohoja , Kymmeniä isomaksaruohoja ,

24 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Noin 200 isomaksaruohoa , Yli 100 isomaksaruohoa , Yli 300 isomaksaruohoa kalliolla , Yli 100 isomaksaruohoa , Pientareella ja kalliolla satoja isomaksaruohoja , Useita satoja isomaksaruohoja , Noin 300 isomaksaruohoa kalliolla , Noin 400 isomaksaruohoa , Muutamia satoja isomaksaruohoja , (kuva 11) - Useita satoja isomaksaruohoja , Noin 200 isomaksaruohoa , Yli 200 isomaksaruohoa , Noin 1500 isomaksaruohoa , Muutamia satoja isomaksaruohoja , Yli 300 isomaksaruohoa , Jänönsalaatti Mycelis muralis - Vaskivuoren länsirinteellä on kauttaaltaan harvakseltaan jänönsalaattia, tiheämpi kasvusto, pinta-alaltaan noin aarin kuviolla, kymmeniä kasveja , Muutaman neliömetrin laajuinen tiheämpi jänönsalaattikasvusto , Jänönsalaattia harvakseltaan , (kuva 15) - Kymmenittäin jänönsalaattia , Kymmenittäin jänönsalaattia , Kymmenittäin jänönsalaattia , , Kangasmaitikka Melampyrum pratense - Reilu aari kangasmaitikkaa paisteisella kalliolla , Kangasmaitikkaa yli aari puoliavoimella kalliolla , Useita aareja kangasmaitikkaa puolivarjoisessa , ja , Noin aarin laikku kangasmaitikkaa paisteisella aukolla , Yli 2 aaria yhtenäistä kangasmaitikkakasvustoa puolivaloisalla aukolla , Aari kangasmaitikkaa , Reilu aari kangasmaitikkaa , Kaksi aaria kangasmaitikkaa , Pari aaria kangasmaitikkaa , (kuva 12) - Alle aari kangasmaitikkaa , Yli aari kangasmaitikkaa , Useita aareja kangasmaitikkaa , Useita aareja kangasmaitikkaa , Keltamaksaruoho Sedum acre - Muutamia kymmeniä keltamaksaruohoja , Keltamaksaruohoa kalliolla , Keltasauramo Anthemis tinctoria - Myyrmäen alueen ainoat keltasauramoesiintymät täyttömäellä, nämäkin kooltaan varsin vaatimattomia, muutamien yksilöiden esiintymiä , ; , ja , Keltot Crepis - Suokelttoa (C. paludosa) kymmenittäin Herukkapuron varrella , Suokelttoa ,

25 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Kilpukka Hydrocharis morsus-ranae - Ojassa joitakin kymmeniä kilpukoita , Lammessa kilpukkaa, yhteensä muutamia satoja , (kuva 14) Kohokit Silene - Muutamia kymmeniä nurmikohokkeja (S. vulgaris) pientareella , Kalliokohokkia (S. rupestris) Timmermalmin kallioilla sadoittain. Yksittäiset kasvustot ovat suhteellisen pieniä, mutta niitä on paljon ja tiheässä , , Lehmus Tilia cordata - Kuusi lehmusta tiiviinä ryhmänä, suurin puista läpimitaltaan yli 20 cm , Muutamia lehmuksia pähkinälehdossa, järein läpimitaltaan lähes 30 cm , Läpimitaltaan 20 cm:n molemmin puolin olevia lehmuksia suojelualueen reunamilla, tien läheisyydessä , Viisi lehmusta ryhmässä, läpimitat alle 20 cm , Kolme läpimitaltaan yli 25 cm lehmusta , Lehmuksia , Lehmus, läpimitta yli 20 cm , Nuoria lehmuksia, läpimitaltaan noin 10 cm , tästä kohti pistettä , on kymmenittäin vaihtelevanikäisiä (vanhimmat niukasti yli 20 cm) lehmuksia, ikärakenne painottuu kuitenkin taimiin ja sijainti vanhalle hakkuulle - Kolme lehmusta ryhmänä, läpimitat cm , Lähiympäristössä lisäksi nuoria taimia - Lehmusryhmä, jossa kuusi vanhempaa puuta, läpimitat suurimmillaankin alle 30 cm, lähiympäristössä runsaasti taimia , Nuoria lehmuksia , Läpimitaltaan noin 20 cm lehmus , Nuoria lehmuksia , Istutettuja iäkkäitä lehmuksia , Muutamia lehmuksia, läpimitaltaan yli 20 cm , Lehtokuusama Lonicera xylosteum - Kymmenisen pensasta , Kymmeniä kuusamapensaita , Useita kuusamapensaita , Lehtosinijuuri Mercurialis perennis - Useiden aarien alalla lehtosinijuurta, yhteensä tuhansia kasveja , Lehtosinijuurta purouoman läheisyydessä (Herukkapuron esiintymät) , ja , (kuva 10) Litulaukka Alliaria petiolata - Kolmen neliömetrin kasvusto litulaukkaa , Parin neliömetrin kasvusto litulaukkaa , Pari neliötä litulaukkaa , Maahumala Glechoma hederacea - Parin neliömetrin alalla maahumalaa , Noin 5 neliömetrin kasvusto maahumalaa puolipaisteessa , Mintut Mentha - Rantaminttua (M. arvensis) vaihtelevan kokoisina kasvustoina, kuitenkin useampia satoja pisteiden , , välillä, kävelytien ja Mätäojan välisellä alueella.

26 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys Rantaminttua noin 5 neliömetriä , Mustakonnanmarja Actaea spicata - Reilut 20 mustakonnanmarjaa alle aarilla ja lähiympäristössä harvempana kasvustona lisää , (kuva 15) - Kymmeniä mustakonnanmarjoja , Kymmeniä mustakonnanmarjoja , Yli 10 mustakonnanmarjaa tiiviissä ryhmässä , Noin 20 mustakonnanmarjaa tiheähkönä kasvustona , Mäkitervakko Lychnis viscaria - Kymmeniä mäkitervakoita kalliokedolla , Mäkitervakkoa harvoina kasvustoina Vaskivuoren eteläisillä kallioilla , Mäkitervakkoa sadoittain Timmermalmin avokallioilla , Mäkitervakkoa kymmenittäin kalliolla , Kymmeniä mäkitervakoita , Neidonkieli Echium vulgare - Noin 50 neidonkieltä hieman yli aarin kokoisella alueella , (kuva 18) - Muutamia yksilöitä , Näsiä Daphne mezereum - Herukkapuron purolaaksossa näsiää kymmenittäin , Purolaakson näsiää , Useita näsiäpensaita , Runsaasti näsiää , Peltokierto Convolvulus arvensis - Peltokiertoa täyttömäellä , ja , Peurankello Campanula glomerata - Kymmeniä peurankelloja niityllä , Kymmeniä peurankelloja , Noin 100 peurankelloa , Hieno niitty, jolla useampia satoja peurankelloja , (kuva 16) Purtojuuri Succisa pratensis - Noin 50 purtojuurta , Noin 400 purtojuurta erillisenä laikkuina pisteiden , , välillä - Noin 50 purtojuurta , Pähkinäpensas Corylus avellana - Noin 10 nuorta pähkinäpensasta, ei juurikaan lahopuuta ( , ) - Alle 10 nuorehkoa pähkinäpensasta, niukasti lahopuuta , Muutamia pähkinäpensaita , Useita pähkinäpensaita, myös lahopuuta , , Runsaasti pähkinäpensaita, myös lahopuuta , Yksittäinen vanhempi pähkinäpensas , Hieno pähkinäpensaikko, jossa runsaasti lahopuuta. Kymmeniä pensaita , Yli kymmenen pähkinäpensasta, myös lahopuuta , Vanha pähkinäpensas , Muutamia pähkinäpensaita , Pähkinäpensaita ,

KÄYTÄVÄELÄMÄÄ VANTAALLA

KÄYTÄVÄELÄMÄÄ VANTAALLA KÄYTÄVÄELÄMÄÄ VANTAALLA Pertti Ranta 07.02.2013 TUTKIMUSAIHE: KASVIEN MONIMUOTOISUUDEN ALUEELLINEN JAKAUTUMINEN KAUPUNGISSA. Väitöskirja: Urban ecosystems response to disturbances, resilience and ecological

Lisätiedot

Puutarhasektori ja vieraskasvit Vieraslajit viherrakentamisessa

Puutarhasektori ja vieraskasvit Vieraslajit viherrakentamisessa Puutarhasektori ja vieraskasvit Vieraslajit viherrakentamisessa Helsinki 8.11.2016 Jyri Uimonen Lainsäädäntöä EU-lainsäädäntö Kasvilistat muotoutumassa EU-listan kasvit kiellettyjä toistaiseksi ei merkittäviä

Lisätiedot

VT12 Tillola-Keltti TS:n tarkistus, luontoinventoinnit

VT12 Tillola-Keltti TS:n tarkistus, luontoinventoinnit 2014 VT12 Tillola-Keltti TS:n tarkistus, luontoinventoinnit Petri Parkko 23.10.2014 1 1. Taustoja VT12 välille Tillola-Keltti (kartta 1) on suunnitteilla rinnakkaistie- ja liittymäjärjestelyjä, joiden

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 7.12.2014 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Riikka Armanto Puh. 050-5265399 Email: riikka.armanto@gmail.com http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Yliopiston puistoalueet

Yliopiston puistoalueet Yliopiston puistoalueet Kasvitieteellinen puutarha Tanja Koskela, intendentti tanja.koskela@jyu.fi Jyväskylän yliopiston museo, luonnontieteellinen osasto www.jyu.fi/erillis/museo/ Kuvat: Tapani Kahila

Lisätiedot

Halikon Märynummen kaava-alueen laajennuksen perhosselvitykset vuonna 2008

Halikon Märynummen kaava-alueen laajennuksen perhosselvitykset vuonna 2008 Halikon Märynummen kaava-alueen laajennuksen perhosselvitykset vuonna 2008 Espoo 2008 Halikon Märynummen perhosselvitykset 2008 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset 3 3. Johtopäätökset

Lisätiedot

Kemiön keskustan osayleiskaavaalueen luontoselvitykset 2011

Kemiön keskustan osayleiskaavaalueen luontoselvitykset 2011 1 Kemiön keskustan osayleiskaavaalueen luontoselvitykset 2011 Espoo 2011 2 Kemiön keskustan osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2011 1 Tiivistelmä 3 OSA A Kemiön keskustan osayleiskaava-alueen luontotyyppija

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu -

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu - KOJONKULMA - Mahdollisuuksien maaseutu - Kyläkävelyraportti KOJONKULMA 10.7.2012 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa-

Lisätiedot

Upseeripuiston maisema- ja kasvillisuusinventointi. Tiina Kolari

Upseeripuiston maisema- ja kasvillisuusinventointi. Tiina Kolari Upseeripuiston maisema- ja kasvillisuusinventointi Tiina Kolari Tiina Kolari ja Etelä-Karjala-instituutti Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

Kemiön Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaava-alueen ja Taalintehtaan osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2011

Kemiön Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaava-alueen ja Taalintehtaan osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2011 Kemiön Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaava-alueen ja Taalintehtaan osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2011 Espoo 2011 Kemiön Taalintehtaan osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2011 1 Kannen kuva: Masugnträsketien

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Pikkusinisiiven esiintymisen jatkoselvitys ja paahdealueiden esiselvitys Heinolan kirkonkylässä vuonna 2008

Pikkusinisiiven esiintymisen jatkoselvitys ja paahdealueiden esiselvitys Heinolan kirkonkylässä vuonna 2008 Pikkusinisiiven esiintymisen jatkoselvitys ja paahdealueiden esiselvitys Heinolan kirkonkylässä vuonna 2008 Espoo 2008 Pikkusinisiiven jatkoselvitys ja paahdealueiden esiselvitys Heinolassa 2008 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VIERASLAJIEN TORJUNNAN PRIORISOINTISUUNNITELMA Helsingin kaupungin vieraslajityöryhmä

HELSINGIN KAUPUNGIN VIERASLAJIEN TORJUNNAN PRIORISOINTISUUNNITELMA Helsingin kaupungin vieraslajityöryhmä 1 HELSINGIN KAUPUNGIN VIERASLAJIEN TORJUNNAN PRIORISOINTISUUNNITELMA Helsingin kaupungin vieraslajityöryhmä 30.11.2016 2 Sisällys 1. Taustaa... 4 1.2. Poimintoja vieraslajilainsäädännöstä... 5 2. Priorisoitavat

Lisätiedot

SUOMENLINNAN VILJELYPALSTA-ALUEEN SÄÄNNÖT

SUOMENLINNAN VILJELYPALSTA-ALUEEN SÄÄNNÖT 1(7) Sopimusliite viljelypalstan ja pation käyttöoikeuden vuokrasopimuksiin SUOMENLINNAN VILJELYPALSTA-ALUEEN SÄÄNNÖT Suomenlinnan viljelypalsta-alueiden säännöt perustuvat Helsingin kaupungin rakennusviraston

Lisätiedot

LUONNOS 15.9.2015. Kolmen uhanalaisen perhoslajin esiintymisselvitys Haminan Summan asemakaavamuutosalueella vuonna 2015

LUONNOS 15.9.2015. Kolmen uhanalaisen perhoslajin esiintymisselvitys Haminan Summan asemakaavamuutosalueella vuonna 2015 LUONNOS 15.9.2015 Kolmen uhanalaisen perhoslajin esiintymisselvitys Haminan Summan asemakaavamuutosalueella vuonna 2015 Espoo 2015 1 Kannen kuva: Valokuvat: Karttakuvat: Pohjakartat: Kirjoittaja: Kiitokset:

Lisätiedot

Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A:n Täydentävät kasvillisuusselvitykset 2007 Rytömäki, Syrjämäki, Alhonpää ja Järvenpäänmäki

Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A:n Täydentävät kasvillisuusselvitykset 2007 Rytömäki, Syrjämäki, Alhonpää ja Järvenpäänmäki Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A:n Täydentävät kasvillisuusselvitykset 2007 Rytömäki, Syrjämäki, Alhonpää ja Järvenpäänmäki Espoo 2007 Nummelan täydentävät kasvillisuusselvitykset 2007 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Littoistenjärven lammikkikartoitus

Littoistenjärven lammikkikartoitus Littoistenjärven lammikkikartoitus Lieto ja Kaarina 2012 Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus KTP:n Kasvintarkastuspalvelut Avoin yhtiö Suutarintie 26 69300 Toholampi Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä. Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä. Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä uhanalaisen putkilokasvilajiston selvitys 2011 Purolitukkaa kasvaa Kylmäpuron ylityskohdassa Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

Engelinrannan kasvillisuustarkastus kesällä 2013. Heli Jutila

Engelinrannan kasvillisuustarkastus kesällä 2013. Heli Jutila Engelinrannan kasvillisuustarkastus kesällä 2013 Heli Jutila 1 Kannen kuva. Päällä: Etelärannan itäpuolista Vanajavettä. Alla: Vas. Uimahallin vieritse kulkeva ulkoilureitti, oik. Vikmaninlahtea. Sisäkannen

Lisätiedot

Espoon haitallisten vieras- kasvilajien kartoitus 2011. Markus Seppälä

Espoon haitallisten vieras- kasvilajien kartoitus 2011. Markus Seppälä Espoon haitallisten vieras- kasvilajien kartoitus 2011 Markus Seppälä Espoon ympäristökeskuksen monistesarja 3/2011 KUVAILULEHTI Julkaisija Tekijä(t) Julkaisun nimi Espoon ympäristökeskus Markus Seppälä

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Ahtialan Paakkolanmäen

Ahtialan Paakkolanmäen Ahtialan Paakkolanmäen MUINAISMUISTOALUE JA LAMMASLAIDUN KASVISTO, ESIHISTORIA, KAIVAUKSET, HOITOTYÖT Lahden seudun ympäristöpalvelut 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Paakkolanmäen asutushistoriaa...

Lisätiedot

Kyläkävelyt kulttuurimaisemassa Pieksämäki, Ruokojärvi - raportti

Kyläkävelyt kulttuurimaisemassa Pieksämäki, Ruokojärvi - raportti Kylävillitys II -hanke Kyläkävelyt kulttuurimaisemassa Pieksämäki, Ruokojärvi - raportti Leena Lahdenvesi-Korhonen TAUSTAA Kyläkävelyt kulttuurimaisemassa ovat MKN Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savon

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Aloite Iso-Heikkilän entisen kasvitieteellisen puutarhan huomioinnista Linnakaupungin osayleiskaavan mukaisissa kehityssuunnitelmissa

Aloite Iso-Heikkilän entisen kasvitieteellisen puutarhan huomioinnista Linnakaupungin osayleiskaavan mukaisissa kehityssuunnitelmissa Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 29.10.2015 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Jussi Lampinen Puh. 044-9712701 Sähköposti: jilamp@utu.fi http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Turun kaupungin ympäristötoimiala,

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO Mietoinen Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Saaren kartano sijaitsee Mietoisten kunnassa, Saarisen kylässä peruskarttakoordinaattien X=6724 37 ja Y=54720 välillä

Lisätiedot

Aurajoen maisematien tienvarsikasvillisuuden inventointi 2007

Aurajoen maisematien tienvarsikasvillisuuden inventointi 2007 Aurajoen maisematien tienvarsikasvillisuuden inventointi 2007 Hanna Tuominen 10.10.2007 Aurajokisäätiö Varkaantie - Maisematie -hanke SISÄLLYS 1. Johdanto 2 2. Varkaantien luonnonkuvaus 3 3. Varkaantien

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuus & Viherkatot

Luonnon monimuotoisuus & Viherkatot Luonnon monimuotoisuus & Viherkatot Malgorzata Gabrych Maisema-arkkitehti / Landscape Architect Jatko-opiskelija /PhD student Viides Ulottuvuus -hanke Luonnontieteellinen keskusmuseo HENVI & WDC Käytännön

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Kaivoveden pohjoisrannan haapalehtoa Jätöskasa Kankaansuolla 1 1 Johdanto...2 2 Työmenetelmät...3 3 Tulokset...4 3.1 Leirikeskuksen itäpuoli....4 3.2 Kankaanhauta-tilan

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

Puutarhan vieraslajit missä mennään Suomessa? Keravan Omakotiyhdistys ry Kerava 25.9.2012

Puutarhan vieraslajit missä mennään Suomessa? Keravan Omakotiyhdistys ry Kerava 25.9.2012 30.9.2012 Puutarhan vieraslajit missä mennään Suomessa? Keravan Omakotiyhdistys ry Kerava 25.9.2012 Terhi Ryttäri, vanhempi tutkija Suomen ympäristökeskus Biodiversiteettiyksikkö terhi.ryttari@ymparisto.fi

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Bodöarnan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2010. Suomen Luontotieto Oy 41/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Bodöarnan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2010. Suomen Luontotieto Oy 41/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Kemiönsaaren Bodöarnan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2010 Tuoksusimaketta kasvaa alueen kallioilla Suomen Luontotieto Oy 41/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI. Turku, Koroinen

KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI. Turku, Koroinen KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI Turku, Koroinen Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Koroistenniemi sijaitsee Turun kaupungin itäosassa Koroisten kylässä peruskarttakoordinaattien X= 6706 90 ja Y= 571 05

Lisätiedot

VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen

VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen Luontoselvitykset 2009 Marko Vauhkonen 28.10.2009 1 JOHDANTO Valtatien 7

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Kasvillisuusselvityksen sisällöstä... 4 Kasvillisuusselvitys...

Lisätiedot

67 metsäkasvia Helsingissä. Lajeja (15) (96) (417) 1-10 (400) ei tutkittu (12)

67 metsäkasvia Helsingissä. Lajeja (15) (96) (417) 1-10 (400) ei tutkittu (12) 67 metsäkasvia Helsingissä Lajeja 31-41 (15) 21-30 (96) 11-20 (417) 1-10 (400) ei tutkittu (12) 67 METSÄKASVIA TIETEELLINEN NIMI SUOMALAINEN NIMI RUUDUT KARTTA LISÄTIETOJA Convallaria majalis Kielo 830

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Marko Vauhkonen 18.5.2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 TULOKSET... 4 4 SUOSITUKSET...

Lisätiedot

Loviisa, LUO-aluetunnus 58

Loviisa, LUO-aluetunnus 58 Loviisa, LUO-aluetunnus 58 LOVIISA (58) LUO-alue sijaitsee Loviisan lounaisosissa Kärpnäsin kylän ympäristössä. Paria mökkikeskittymää lukuunottamatta alue on asumatonta metsäseutua ja paljolti rakentamatonta

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Liite 2. Pispalan asemakaava-alueen eliöstö- ja biotooppiselvityksessä olevien lajien suomenkieliset ja tieteelliset nimet.

Liite 2. Pispalan asemakaava-alueen eliöstö- ja biotooppiselvityksessä olevien lajien suomenkieliset ja tieteelliset nimet. Liite 2. Pispalan asemakaava-alueen eliöstö- ja biotooppiselvityksessä olevien lajien suomenkieliset ja tieteelliset nimet. KASVILAJIT Suomenkielinen nimi Ahdekaunokki Ahojäkkärä Ahomatara Akileija Amerikanhorsma

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston luontoselvitykset vuonna 2010

Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston luontoselvitykset vuonna 2010 Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston luontoselvitykset vuonna 2010 Espoo 2010 Dragsfjärdin itäisen saariston luontoselvitykset 2010 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset 3 2.1.

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Kaupunkisuunnittelu. Savonlinnan Nälkälinnanmäen Luontoselvitys 2010

Savonlinnan kaupunki Kaupunkisuunnittelu. Savonlinnan Nälkälinnanmäen Luontoselvitys 2010 Savonlinnan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Savonlinnan Nälkälinnanmäen Luontoselvitys 2010 Petri Parkko 24.9.2010 2 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan keskustan tuntumassa sijaitsevalla Nälkälinnanmäellä

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

Liite 2 Mölylän metsän ja Bäcksin torpan rinneniityn luontoarvot ja käyttö

Liite 2 Mölylän metsän ja Bäcksin torpan rinneniityn luontoarvot ja käyttö Liite 2 Mölylän metsän ja Bäcksin torpan rinneniityn luontoarvot ja käyttö Luontoarvot Tässä kuvatut luontoarvot perustuvat hoito- ja käyttösuunnitelmatyön yhteydessä tehtyihin havaintoihin sekä alueelta

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

Suomenlinnan viljelypalsta-alueen säännöt

Suomenlinnan viljelypalsta-alueen säännöt 1 (7) Suomenlinnan viljelypalsta-alueen säännöt Suomenlinnan viljelypalsta-alueiden säännöt perustuvat Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston laatimiin Helsingin viljelypalsta-alueiden

Lisätiedot

Hangon kaupunki. Kuningatarvuoren kehittämissuunnittelu. Luontoselvitys. Susanna Pimenoff 24.10.2003 Luontotieto Keiron

Hangon kaupunki. Kuningatarvuoren kehittämissuunnittelu. Luontoselvitys. Susanna Pimenoff 24.10.2003 Luontotieto Keiron Hangon kaupunki Kuningatarvuoren kehittämissuunnittelu Luontoselvitys Susanna Pimenoff 24.10.2003 Luontotieto Keiron 24.10.03 Luontoselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Tutkimusmenetelmät... 2

Lisätiedot

Perinnebiotooppien lude- ja kaskasinventointien tulokset 2010

Perinnebiotooppien lude- ja kaskasinventointien tulokset 2010 Vakka-Suomen arvokkaat maisemat ja muinaisjäännökset -hanke Perinnebiotooppien lude- ja kaskasinventointien tulokset 2010 Teemu Rintala & Guy Söderman Teemu Rintala Suomen ympäristökeskus Luontoympäristökeskus,

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

koriste- ja metsäpuiden sek ä koristepensaiden taimet forestry and hedging plants ilupuude ja põõsaste taimed

koriste- ja metsäpuiden sek ä koristepensaiden taimet forestry and hedging plants ilupuude ja põõsaste taimed S a v o n l i n n a n S a v o n l i n n a N u r s e r y Tikkalahti 57230 Savonlinna p-050-573 5773 Tikkalahti FI-57230 Savonlinna Suomi-Finland tel.+358(0)505735773 taimet.net(at)gmail.com www.taimet.net

Lisätiedot

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta PUHTIA MAATALOUTEEN YMPÄRISTÖNHOIDOSTA Ahlman 13.10.2011 Jutta Ahro, maisemasuunnittelija, Pirkanmaan maa- ja kotitalousnaiset PEBI eli perinnebiotooppi Perinnebiotooppi

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden vesi- ja rantakasvillisuusselvitys 2016

Pirkkalan Kotolahden vesi- ja rantakasvillisuusselvitys 2016 Pirkkalan Kotolahden vesi- ja rantakasvillisuusselvitys 2016 Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry./ Pekka Rintamäki 2016 1. Johdanto Pirkkalan Kotolahdelta ei ole

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

Paahde Life hankkeen pikkuperhoskartoitukset seitsemällä Etelä-Suomen paahdekohteella vuonna 2015: LIITE 2

Paahde Life hankkeen pikkuperhoskartoitukset seitsemällä Etelä-Suomen paahdekohteella vuonna 2015: LIITE 2 Faunatican raportteja 16/2016 Paahde Life hankkeen pikkuperhoskartoitukset seitsemällä Etelä-Suomen paahdekohteella vuonna 2015: LIITE 2 Kari Nupponen, Marko Nieminen & Timo Nupponen 1 2 Liite 2. Lopen

Lisätiedot

Uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit Hattelmalanjärvellä 2016

Uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit Hattelmalanjärvellä 2016 VANAJAVESIKESKUS Uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit Hattelmalanjärvellä 2016 Reima Hyytiäinen 25/09/2016 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 4 3.1 Sudenkorennot...

Lisätiedot

Lahopuu ja tekopökkelöt: vaikutukset lahopuukovakuoriaislajistoon. Juha Siitonen, Harri Lappalainen. Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö

Lahopuu ja tekopökkelöt: vaikutukset lahopuukovakuoriaislajistoon. Juha Siitonen, Harri Lappalainen. Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö Lahopuu ja tekopökkelöt: vaikutukset lahopuukovakuoriaislajistoon Juha Siitonen, Harri Lappalainen Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö Lahopuusto, aineisto ja menetelmät Lahopuut 1 cm mitattiin

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA. Laitila

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA. Laitila KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA Laitila Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Tutkimuskohde sijaitsee Untamalan kylässä Laitilassa peruskarttakoordinaattien X= 6755 13-14 ja Y= 534 77-535 08 välillä (pk-lehti

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

UHANALAISTEN LINTULAJIEN MAASTOLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

UHANALAISTEN LINTULAJIEN MAASTOLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET UHANALAISTEN LINTULAJIEN MAASTOLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lomakkeella kootaan tietoja ensisijaisesti kaikista valtakunnallisesti uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi luokitelluista lintulajeista, mutta sillä

Lisätiedot

Santalahden asemakaava-alueen 8084 kasvistoselvitys

Santalahden asemakaava-alueen 8084 kasvistoselvitys Santalahden asemakaava-alueen 8084 kasvistoselvitys Tampereen kaupunki Yhdyskuntapalvelut Suunnittelupalvelut Selvitykset ja Arvioinnit Kari Korte marraskuu 2009 Sisältö 1. Johdanto...............................................................

Lisätiedot

Nauvon hiekkarantojen uhanalaisten hyönteislajien elinympäristöjen hoito

Nauvon hiekkarantojen uhanalaisten hyönteislajien elinympäristöjen hoito Nauvon hiekkarantojen uhanalaisten hyönteislajien elinympäristöjen hoito Äärimmäisen uhanalainen hietikkokoisa merinätkelmän lehdellä Sandössä. Alueen hiekkarannat hyönteisten elinympäristöinä Saaristomerellä,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

Harakan saaren luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020

Harakan saaren luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2011 Harakan saaren luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Paula Aspelund, Tuomas Seimola, Päivi Leikas ja Pekka Paaer Helsingin

Lisätiedot

65 niittykasvia Helsingissä. Lajeja (103) 9-12 (167) 5-8 (347) 1-4 (375) ei tutkittu (12)

65 niittykasvia Helsingissä. Lajeja (103) 9-12 (167) 5-8 (347) 1-4 (375) ei tutkittu (12) 65 niittykasvia Helsingissä Lajeja 12-34 (103) 9-12 (167) 5-8 (347) 1-4 (375) ei tutkittu (12) 65 NIITTYKASVIA TIETEELLINEN NIMI SUOMALAINEN NIMI RUUDUT KARTTA LISÄTIETOJA Centaurea jacea Ahdekaunokki

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti VALTAALA-ORISMALA-ORISBERG 01.09.2010

Kyläkävelyraportti VALTAALA-ORISMALA-ORISBERG 01.09.2010 kuva (http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?kohde_id=909) Kyläkävelyraportti VALTAALA-ORISMALA-ORISBERG 01.09.2010 Annukka Kuoppala Maisemasuunnittelija, Maisema-arkkitehti (MARK) Maiseman- ja luonnonhoidon

Lisätiedot

TYÖNUMERO: OFFSHORE FISH FINLAND OY KALANKASVATTAMO SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: OFFSHORE FISH FINLAND OY KALANKASVATTAMO SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: 20600653 OFFSHORE FISH FINLAND OY KALANKASVATTAMO SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LAJIN KUVAUS... 3 2.1 Aiemmat havainnot alueella... 5 3 MENETELMÄT... 6 4 TULOKSET... 6 5

Lisätiedot

Raision kaupunkiniityt: Ihalantien kallioketojen hoitosuunnitelma 2011 Biota Tech Oy

Raision kaupunkiniityt: Ihalantien kallioketojen hoitosuunnitelma 2011 Biota Tech Oy Raision kaupunkiniityt: Ihalantien kallioketojen hoitosuunnitelma 2011 Biota Tech Oy Jari Hietaranta ja Heidi Maarit Wennerstrand Sisällys YMPÄRISTÖN NYKYTILA... 2 Alueiden sijainti ja rajaukset... 2 Luonnonolosuhteiden

Lisätiedot

Köyhtynyt maatalousluonto Miksi biodiversiteetti katoaa Suomen maataloudessa? Mikko Kuussaari Suomen ympäristökeskus

Köyhtynyt maatalousluonto Miksi biodiversiteetti katoaa Suomen maataloudessa? Mikko Kuussaari Suomen ympäristökeskus Köyhtynyt maatalousluonto Miksi biodiversiteetti katoaa Suomen maataloudessa? Mikko Kuussaari Suomen ympäristökeskus Esityksen rakenne Miten maatalousluontomme on köyhtynyt? Mitkä syyt ovat luonnon köyhtymisen

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

Luontoselvitys Espoon Karakallion asemakaava-alueilla vuonna 2015

Luontoselvitys Espoon Karakallion asemakaava-alueilla vuonna 2015 Luontoselvitys Espoon Karakallion asemakaava-alueilla vuonna 2015 Rauno Yrjölä 10.12.2015 Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Miljöforskning Yrjölä Ab Alv. rek. PL 62 Postbox 62 Kaupparekisteri nro: 767.629 01800

Lisätiedot

Kellosalmi, Seitniemi, Virmaila

Kellosalmi, Seitniemi, Virmaila Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuskohteiden kartoitus Kellosalmi, Seitniemi, Virmaila 13.3.2013 Maire Heija 1 Esityksen sisältö Miksi kartoitettiin Miten ja missä kartoitettiin Kartoituksen kohteet

Lisätiedot

Tytyrin itäosan asemakaavan kasvistoselvitys

Tytyrin itäosan asemakaavan kasvistoselvitys 1 Juha Pykälä 28.6.2015 Tytyrin itäosan asemakaavan kasvistoselvitys Maastotyöt tehtiin huhtikuun 2015 lopussa ja kesäkuun 2015 alussa. Tutkimuksessa selvitettiin uhanalaisten ja silmälläpidettävien putkilokasvien,

Lisätiedot

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA Esa Lammi 10.12.2014 1 JOHDANTO Haukilahden Toppelundinpuiston länsiosaan on valmisteilla asuintalojen rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos,

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I. Raisio

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I. Raisio KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I Raisio Päivi Heino 2003 Tutkimuskohde Raision Siiri 1 sijaitsee Raision kaakkoisosassa peruskarttakoordinaattien X= 6707 40 ja Y= 565 45 välillä (pk- lehti 1043 09 Raisio

Lisätiedot

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LAUSUNTO LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ JA ELINYMPÄRISTÖISTÄ KUIVISTONMÄEN ALUEELLA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 21.10.2015 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009 Yleiskuva alueelta Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue...

Lisätiedot

LUONNOS. Neidonkielen ja sillä elävien uhanalaisten perhoslajien selvitys Taalintehtaalla 2011

LUONNOS. Neidonkielen ja sillä elävien uhanalaisten perhoslajien selvitys Taalintehtaalla 2011 LUONNOS Neidonkielen ja sillä elävien uhanalaisten perhoslajien selvitys Taalintehtaalla 2011 Espoo 2011 Neidonkielen ja sillä elävien perhoslajien esiintymisselvitys Taalintehtaalla 2011 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

VT 9 JA 24 RISTEYSALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

VT 9 JA 24 RISTEYSALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Jämsän kaupunki Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 2.10.2014 VT 9 JA 24 RISTEYSALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS VT 9 JA 24 RISTEYSALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Maininta Sijainti kuvissa viittaa luontoselvityksen Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 kuva-aineistoon.

Maininta Sijainti kuvissa viittaa luontoselvityksen Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 kuva-aineistoon. Ote Faunatica Oy:n selvityksestä Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 Utdrag ur Faunatica Oy:s utredning Sibbo, Tallmo delgeneralplaneområdets naturinventeringar år 2010 Billagan

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila 6.7.2010 kalliomäkiniitty talon lähellä Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset alleviivatut lajit = huomionarvoisia lajeja Savossa VU = valtakunnallisesti

Lisätiedot

Vieraslajien hallinta luonnonsuojelualueilla

Vieraslajien hallinta luonnonsuojelualueilla Vieraslajien hallinta luonnonsuojelualueilla Vieraslajien hallinta teemapäivä, SYKE 8.11.2016 Maaret Väänänen, suojelubiologi Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Vieraslajien hallinta luonnonsuojelualueilla

Lisätiedot