KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA"

Transkriptio

1 Pohjois-Kirkkonummen yhteisten Kokouskutsu ja esityslista 1 (5) KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan osakkaat kutsutaan vuoden 2015 sääntömääräiseen vuosikokouksen jatko-osaan Aika: Lauantai , varsinainen kokous alkaa kello Valtakirjojen tarkastus alkaa kello Kello on mahdollisuus ruokailla tai kahvitella omakustanteisesti. Kahvi ja ruoka pitää varata ennakkoon ilmoittautumalla. Osallistujia pyydetään saapumaan rekisteröitymään hyvissä ajoin, jotta kokous päästään aloittamaan aikataulun mukaisesti. Paikka: Hotelli Siikaranta, Naruportintie 68, ESPOO Ilmoittautuminen kokoukseen pyydetään tekemään ennakkoon 1.4. mennessä Veikkolan Vedet sivuston kautta. Internet-osoite: Ennakkoilmoittautuminen nopeuttaa rekisteröintiprosessia huomattavasti ja kaikkien toivotaan ilmoittautuvan ennakkoon mahdollisuuksiensa mukaan. Ilmoittautuminen sekä rekisteröinti on tehtävä joka kiinteistön osalta erikseen. Kokoukseen tulijoita pyydetään ottamaan edellisessä kokouksessa annettu äänestyslippu mukaan, mikäli se on tallessa. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista, mutta auttaa rekisteröintiä paikan päällä. Kahvi tai ruokailu tilataan etukäteen samaisen linkin kautta 1.4. mennessä. Kahvimaksu on 3 euroa sisältäen kahvin ja keksin. Buffetlounaan hinta on 14 euroa sisältäen keiton, salaattipöydän, lämpimän ruoan lisukkeineen sekä jälkiruoan ja kahvin. Kaikki tarjoilut maksetaan paikan päällä Hotelli Siikarantaan. Vain ennakkoon ilmoittautumalla on mahdollista saada kahvi- tai ruokatarjoilua. HUOMIO: Vuonna 2014 lähetettyjen osakasmaksujen eräpäivä on siirretty saakka!

2 Pohjois-Kirkkonummen yhteisten Kokouskutsu ja esityslista 2 (5) Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja 3 Valitaan kokouksen sihteeri 4 Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa sekä 2 ääntenlaskijaa 5 Todetaan kokouksen koollekutsuminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus Tähän kohtaan liittyen edellisessä kokouksessa esitettiin vastalause Tiina Eerolan ym. kannattamana osakaskunnan järjestäytymistä sekä hoitokunnan laillisuutta vastaan, perustuen siihen, että kokouksessa ei ollut esittää asiakirjaa sääntöjen rekisteröimisestä Aluehallintovirastossa tai ELY-keskuksessa. Kokouksessa tehdyn erillisen ponnen mukaisesti hoitokunta on asiakirjan hankkinut ja toteaa sääntöjen rekisteröinnin asianmukaiseksi. Uudenmaan ELY-keskus on vahvistanut säännöt (asiakirja liitteenä). Näin ollen edellisessä kokouksessa esitetty vastalause todetaan aiheettomaksi. 6 Todetaan läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, heidän äänimääränsä, päätetään äänestysmenettelystä ja hyväksytään äänestysluettelo 7 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 8 Jatketaan edellisen kokouksen asiakohdan 12 Päätetään vesialueiden hoitotoimista käsittelyä. Ohessa edellisen kokouksen pöytäkirjaan kirjatut asiat tämän kohdan osalta: Esitys: Hoitokunta esittää kattavien hoitosuunnitelmien tekoa osakaskunnan omistamille Pohjois-Kirkkonummen vesialueille sekä sitä varten toteutettavista toimenpiteistä. Kokouksessa esitellään osakkaille selvitystyön tilaa tällä hetkellä. Hoitokunnan sihteeri esitteli kokoukselle toimintasuunnitelman 2015 ja taloussuunnitelman Käydyssä keskustelussa esitettiin minimi budjetilla toimimista kunnes muita kuin osakasmaksuihin perustuvia vaihtoehtoja rahoituksen hoitamiseksi on selvitetty enemmän, sekä hoitokunnan esittämään taloussuunnitelmaan perustuvaa budjettia siten, että maksimi kulut vuodelle 2015 olisivat euroa. Yhden esityksen mukaan hoitokunnan esittämä taloussuunnitelma voitaisiin hyväksyä, mikäli suunnitteluun esitetty euroa muutetaan euroon. Lisäksi kokouksessa esitettiin runsaasti epämääräisiä ja tarkentamattomia mielipiteitä rahoituksesta sekä toiminnasta jatkossa. Asian käsittely jäi kesken. Kunnan edustaja esitti muidenkin rahoitusmallien tarkastelua, kuten vesijätön ja tontteihin sidottujen osakaskunnan alueiden lunastamisesta saatavia maksuja sekä rata-alueen ale jäävien alueiden lunastusmenettelyn aloittamista ratahallintokeskuksen kanssa.

3 Pohjois-Kirkkonummen yhteisten Kokouskutsu ja esityslista 3 (5) Selkein esitys oli Aku Leijalan tekemä esitys osakaskunnan kokonaisbudjetista vuodelle 2015, joka olisi euroa. Tällöin kerättävänä oleva euroa riittäisi tällä tietoa viideksi vuodeksi. Tällä tavalla turvattaisiin tulevat kokouskutsut, sekä se mahdollistaisi selvitystyön aloittamisen, kuitenkaan ei heti siinä laajuudessa mitä hoitokunta alun perin esittää. Asiasta on mahdollista tehdä uusi päätös heti, kun asian selvitys on edennyt, on konkreettisia suuntaviivoja ja tarkempaa informaatiota esitettävänä sekä kun uusi osakaskunta on päässyt yksimieliseen ajatukseen siitä, miten osakaskunnan yhteistä omaisuutta tulee hoitaa. Hoitokunta esittelee kokouksessa valmistelemiaan ehdotuksia toimenpiteistä ja toimintatavoista jatkossa vesialueidemme hoitamiseksi. 9 Päätetään osuusmaksun keräämisestä ja sen suuruudesta Hoitokunta esittää, että nyt vuodelta 2014 kerätyt ja jo maksetut osakasmaksut palautetaan osakkaille. Maksamattomat osakasmaksut raukeavat osaltaan. Hoitokunta esittää edelliseen liittyen, että osakasmaksu vuodelta 2015 kerätään siten, että jokainen kiinteistö maksaa perusmaksun 30 euroa ja tämän lisäksi omistusoikeuteen perustuvan osan 100 euroa per osakkuusprosentti. Tällöin kiinteistö, jonka osakasluku on 0,1 maksaa 30 euroa perusmaksua lisättynä 10 euron omistusoikeuteen perustuvalla osalla eli yhteensä 40 euroa. Vastaavasti taas osakasluvulla 1,0 oleva kiinteistö maksaa yhteensä 130 euroa osakasmaksua. Osakasmaksun laskeminen, laskutus ja tilitysten valvonta tulee antaa tilitoimiston tehtäväksi. 10 Käsitellään aloite hoitokunnan luottamuksesta Hoitokunta on vastaanottanut Diana Schemeikkan aloitteen koko hoitokunnan toimestaan vapauttamiseksi ja uuden hoitokunnan valitsemiseksi. 11 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille. 12 Valitaan hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle Hoitokunta esittää, että kokous valitsee sääntöjen mukaisesti erovuoroisten hoitokunnan jäsenten Antero Koposen ja Pekka Viholaisen tilalle uudet varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten Olavi Lehdon ja Paula Kantiksen tilalle. 13 Valitaan toiminnantarkastajat Hoitokunta esittää, että nykyinen toiminnantarkastaja Paavo Kautto valitaan uudelleen sekä valitaan varahenkilö hänelle. 14 Päätetään puheenjohtajan, hoitokunnan jäsenten ym. toimihenkilöiden palkkioista Hoitokunta esittää, ettei hoitokunnan jäsenille makseta palkkioita, kuten ei koskaan aikaisemminkaan ole maksettu. Kohtuulliset syntyneet kulut tulee korvata.

4 Pohjois-Kirkkonummen yhteisten Kokouskutsu ja esityslista 4 (5) 15 Valitaan kalastuslupien myyjät Hoitokunta esittää, että sopimusta 4Service Racingin kanssa jatketaan edelleen. 16 Valitaan kalastuksenvalvojat Hoitokunta esittää, että kalastuksenvalvojaksi valitaan ainakin Kirkkonummen- Porkkalan kalastusalueen kalastuksenvalvoja sekä mahdollisesti muu kokouksessa esitetty sopiva ja halukas ehdokas Pohjois-Kirkkonummelta. 17 Valitaan osakaskunnan edustajat kalastusalueen kokouksiin sekä Kalatalousyhteisöjen liiton kokoukseen 18 Päätetään hoitokunnan pöytäkirjojen nähtävänä olosta Hoitokunta esittää, että asiakirjat ovat esillä internetissä Veikkolan vedet -sivulla sekä erikseen sovittaessa yhdistyksen sihteerillä. 19 Käsitellään muut asiat Hoitokunta esittää, että sääntömuutoksia koskeva aloite siirretään uuden hoitokunnan käsiteltäväksi ja valmisteluun. 20 Kokouksen päättäminen

5 Pohjois-Kirkkonummen yhteisten Kokouskutsu ja esityslista 5 (5) Ohjeita kokoukseen liittyen: Kaikkia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon Veikkolan Vedet -internetsivuston kautta 1.4. mennessä Osallistujia pyydetään saapumaan hyvissä ajoissa ennen kokouksen alkua, jotta äänestysluetteloa varten tehtävät toimenpiteet ja valtakirjat ehditään tarkastaa. Kutsun mukana tuleva valtakirja toimii myös tietolomakkeena ja se tulee olla kaikilla kokoukseen osallistuvilla täytettynä kiinteistö- ja nimitietojen osalta kokoukseen saavuttaessa, näin nopeutetaan kokousedustajien rekisteröintiä. Kaikilla kokoukseen osallistuvilla tulee olla mukanaan voimassa oleva laillinen henkilöllisyystodistus, muuten kokoukseen ei voi osallistua. Kokouskutsun mukana tuleva valtakirja tulee olla täytettynä kokonaisuudessaan ja allekirjoitettuna, mikäli osallistuja edustaa muuta kuin itse omistamaansa kiinteistöä. Tämä tarkoittaa myös tilannetta, jossa puoliso tai perikunnan jäsen edustaa koko kiinteistöä ja edustajan omistusosuus on vähemmän kuin 100 %. Kaikkien osaomistajien tulee antaa valtakirja omasta omistusosuudestaan kokousedustajalleen. Esimerkki: jos kiinteistöllä on neljä omistajaa, joista vain yksi edustaa, pitää kolmen muun antaa valtakirja omistusosuutensa suhteessa osakasluvusta mikäli haluaa tulla edustetuksi osaltaan kokouksessa. Kaikista kiinteistöistä tulee olla erillinen valtakirja edellä mainituissa tapauksessa. Lisätietoja kokouksesta tarvittaessa osakaskunnan sihteeriltä p Valtakirja/ tietolomake Minä (henkilö-/ Y-tunnus) (valtuutetun nimi) (henkilötunnus) - valtuutan --- edustamaan omistamaani kiinteistöä tai sen osaa (kiinteistön nimi) (rekisterinumero),, (osakasluku) ja (omistusosuus) % Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan varsinaisessa vuosikokouksessa Paikka ja aika Allekirjoitus

Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012

Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012 Pohjois-Kirkkonummen yhteisten Pöytäkirja 1 (6) Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012 Aika: 9.4.2012 Paikka: Veikkola VPK:n kokoustila, Vanhatie 22,

Lisätiedot

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012 05.11.2012 RIISTANHOITOYHDISTYSTEN TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012, voimassa toistaiseksi Käsitelty Suomen riistakeskuksen hallituksessa 18.11.2011, MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011,

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Suomen metsäkeskuksessa laadittu malliohjesääntö hoitokuntamalliselle yhteismetsälle YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Yhteismetsän osakaskunnan nimi on kotipaikka

Lisätiedot

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Sallan yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka Sallan kunta. 1 2 Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo.

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vuolahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Linnanrauniontien Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.6.2014, rekisteröity kaupparekisteriin16.7.2014 Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Jäppilän seudun vesiosuuskunta ja kotipaikka on Pieksämäki. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona 14.12.2011, kello 19.00 Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 1. Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä.

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. YLÄNEENJOEN JÄTEVESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. 2 Toimiala Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko.

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18)

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Hallitus 10.3.2015 ESITYS URSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Perustelut... 2 2.1 Viestintä ja nuorisotoiminta (muutetaan 2 :n 2 momentin

Lisätiedot