Rajattomat mahdollisuudet. INTERREG IVA Pohjoinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rajattomat mahdollisuudet. INTERREG IVA Pohjoinen"

Transkriptio

1 Rajattomat mahdollisuudet INTERREG IVA Pohjoinen Vuosiraportti 2010

2 Operatiivinen ohjelma Tavoite: Alueellinen yhteistyö Tukeen oikeutetut alueet: Pohjoinen Pohjoinen osa ohjelmasta käsittää seuraavat tukeen oikeutetut alueet: Ruotsi Suomi Norja NUTS III: Norrbottenin lääni sekä Skellefteån, Sorselen, Malån ja Norsjön kunnat Västerbottenin läänissä. NUTS III: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski- Pohjanmaa Finnmarkin, Tromssan ja Nordlandin läänit (Norjan Interreg-varat) Rajoittuvia alueita Västerbottenin läänissä ovat seuraavat kunnat: Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Lycksele, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors, Vännäs, Nordmaling ja Uumaja. Ohjelmassa on myös päätetty hyödyntää artiklan 21(3) mukaista mahdollisuutta rahoittaa toimia Euroopan yhteisöön kuulumattomissa maissa Sápmi-osaohjelma Sápmi-osaohjelma käsittää seuraavat tukeen oikeutetut alueet. Ruotsi Suomi Norja NUTS III: Norrbottenin lääni, Västerbottenin lääni, Jämtlannin lääni ja osa Taalainmaan läänistä (Idren saamelaiskylän alue) NUTS III: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski- Pohjanmaa Finnmarkin, Tromssan, Nordlandin, Pohjois- Tröndelagin ja Etelä-Tröndelagin läänit sekä osa Hedmarkin läänistä (Elgån poronhoitoalue) (Norjan Interreg-varat) Västernorrlandin lääni on oikeutettu tukeen rajoittuvana alueena asetuksen nro 1080/2006 (EY) artiklan 21(1) mukaisesti. Ohjelmassa on myös päätetty hyödyntää artiklan 21(3) mukaista mahdollisuutta rahoittaa toimia Euroopan yhteisöön kuulumattomissa maissa. Saamen osaohjelmassa mahdollisuutta hyödynnetään Venäjän Kuolan niemimaan saamelaisten kanssa toteutettavaan yhteistyöhön. Ohjelmakausi: Ohjelmanumero: CCI: 2007CB163PO032 Ohjelman nimi: INTERREG IVA Pohjoinen Vuosiraportti toteutuksesta Raportointivuosi: 2010 Seurantakomitean vuosiraportin hyväksymispäivämäärä:

3 1 YHTEENVETO SUOMEN-, SAAMEN- JA ENGLANNINKIELELLÄ KATSAUS OPERATIIVISEN OHJELMAN TOTEUTUKSEEN Toteutus Rahoitustieto Kehitys suhteessa kokonaisvaltaisiin tavoitteisiin ja saavutettuihin tuloksiin Ohjelman vaikutukset miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen Tietoa yhdenmukaisuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa Huomattavat ongelmat ja toimenpiteet niiden ratkaisemiseksi Muutoksia operatiivisen ohjelman toteutuksessa Merkittävät asetuksen (EY) nro 1083/2006 artiklan 57 mukaiset muutokset Täydentävyys muiden välineiden kanssa Seuranta- ja arviointitoimenpiteet PRIORITEETTI 1 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Nykyisen toteutustilanteen kuvaus Kehityksen analyysi Saavutettujen tulosten kuvaus ja analysointi Läpileikkaavat teemat prioriteetissa Merkittävät asetuksen (EY) nro 1083/2006 artiklan 57 mukaiset muutokset Esimerkkejä käynnissä olevista hankkeista PRIORITEETTI 2 TUTKIMUS, KEHITYS JA KOULUTUS Nykyisen toteutustilanteen kuvaus Kehityksen analyysi Saavutettujen tulosten kuvaus ja analyysi Läpileikkaavat teemat prioriteetissa Merkittävät asetuksen (EY) nro 1083/2006 artiklan 57 mukaiset muutokset Esimerkkejä käynnissä olevista hankkeista PRIORITEETTI 3 ALUEELLINEN TOIMIVUUS JA IDENTITEETTI Nykyisen toteutustilanteen kuvaus Kehityksen analyysi Saavutettujen tulosten kuvaus ja analysointi Läpileikkaavat teemat prioriteetti Merkittävät asetuksen (EY) nro 1083/2006 artiklan 57 mukaiset muutokset Esimerkkejä käynnissä olevista hankkeista PRIORITEETTI 4 SAAMEN OSAOHJELMA RAJATON KEHITYS Nykyisen toteutustilanteen kuvaus Kehityksen analyysi Saavutettujen tulosten kuvaus ja analysointi Läpileikkaavat teemat prioriteetti Merkittävät asetuksen (EY) nro 1083/2006 artiklan 57 mukaiset muutokset Esimerkkejä käynnissä olevista hankkeista OHJELMASTA TIEDOTTAMINEN Tiedotustoiminnat viestintäsuunnitelman puitteissa Vuotuinen konferenssi Tiedotustoiminnan arviointi Liitteet Liite 1: Hyväksytyt hankkeet 2010 Liite 2: Budjetti, päätetty ja palautetut varat Liite 3: Yhteisön tukimäärärahojen kumulatiivinen jakautuminen menoluokittain Liite 4: Indikaattorit 3

4 1 Yhteenveto suomen-, saamen- ja englanninkielellä Ohjelma etenee asetettujen tavoitteiden ja pyrkimysten mukaisesti. Joulukuun viimeiseen päivään 2010 mennessä tehdyt päätökset kattavat 57 prosenttia ERDFbudjetista ja 46 prosenttia Norjan Interreg-varojen budjetista. Hyväksytyistä hankkeista 58 oli käynnissä ja 27 päättynyt vuoden vaihtuessa. Tällä hetkellä varoja on myönnetty hankkeisiin kaikilla strategisilla kehitysalueilla palvelusektorin kehittämistä lukuun ottamatta. Rahoitusta on myönnetty eniten kehitysalueille perusteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten välinen yhteistyö ja kestävän energiatuotannon teknologia-, tuote- ja palveluyritystoiminta. Ohjelman kaksi muuta vahvaa strategista kehitysaluetta ovat informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä luovat elinkeinot ja matkailuteollisuus. Prioriteetissa 1 (Elinkeinoelämän kehittäminen) on joulukuun viimeiseen päivään 2010 mennessä päätetty yhteensä 40 prosentista ERDF-budjetista ( ) ja 44 prosentista Norjan Interreg-varoista ( ). Yhteensä 18 hanketta on käynnissä ja kuusi päättynyt, joista yksi oli päähanke. Päättyneen päähankkeen myötä syntyi rajat ylittävä palveluiden ja tuotteiden kehittämisverkosto uudistuvan energian alalle, ja hanke tarjosi 28 henkilölle mahdollisuuden kehittää osaamistaan tällä alalla. Prioriteetissa 2 (Tutkimus, kehitys ja koulutus) on joulukuun viimeiseen päivään 2010 mennessä päätetty yhteensä 81 prosentista ERDF-budjetista ( ) ja 47 prosentista Norjan Interreg-varoista ( ). Yhteensä 16 hanketta on käynnissä ja neljä päättynyt. Kaikki päättyneet hankkeet olivat esiselvityshankkeita. Tällä hetkellä tuloksia ei ole vielä esitettävissä, mutta jo nyt voidaan todeta, että suurin osa hyväksytyistä hankkeista keskittyi tutkimusyhteistyön kehittämiseen. Prioriteetissa 3 (Alueellinen toimivuus ja identiteetti) on joulukuun viimeiseen päivään 2010 mennessä päätetty yhteensä 62 prosentista ERDF-budjetista ( ) ja 36 prosentista Norjan Interreg-varoista ( ). Yhteensä 13 hanketta on käynnissä ja 12 päättynyt, joista seitsemän oli päähankkeita. Päättyneet hankkeet ovat tuottaneet useita selvityksiä liittyen yhteisen infrastruktuurin ja rajakuntien palveluihin. Lisäksi hankkeen ansiosta on perustettu rajakuntien yhteinen vesihuoltopalvelu. Kulttuurivaihtoon liittyvään toimintaan on tähän mennessä osallistunut ja kokemusvaihtoon liittyvään toimintaan 726 henkilöä. Prioriteetissa 4 (Saamen osaohjelma rajaton kehitys) on joulukuun viimeiseen päivään 2010 mennessä päätetty yhteensä 51 prosentista ERDF-budjetista ( ) ja 56 prosentista Norjan Interreg-varoista ( ). Yhteensä 11 hanketta on käynnissä ja viisi päättynyt, joista kaksi oli päähankkeita. Yksi päättyneistä hankkeista tuotti uutta tietoa matematiikan opetuksesta saamelaisesta näkökulmasta. Yhteensä 73 henkilöä on osallistunut saamelaisen kulttuurin näkyvyyttä edistävään kulttuuritoimintaan. 4

5 Čoahkkáigeassu (saamenkielinen yhteenveto) Prográmma joatkkašuvva biddjojuvvon ulbmiliid ja intenšuvnnaid mielde. Gitta maŋemus beaivvi juovlamánus 2010 leai 57 % ERDF-budjeahtas mearriduvvon ja 46 % norgga interregruhta-budjeahtas. Mieđihuvvon prošeavttain ledje 58 prošeavtta ain jođus ja 27 ledje loahpahuvvon jahkeloahpas. Otna dilis gávdnojit mieđihuvvon prošeavttat visot strategalaš ovdánahttinsurggiid siskkobealde earret bálvalussuorggis. Eanas ruhtadeapmi lea mieđihuvvon surggiide ovttasbargu gaskal vuođđoindustriija ja smávva- ja gaskasturrosaš fitnodagaid ja teknihka-, buvtta- ja bálvalusfitnodatdoaimma bistevaš energiijaortnega siskkobealde. Siskkobealde vuoruhuvvon suorggi 1 ovdáneapmi fitnodateallimis leai maŋemus beaivvi juovlamánus % ( evro) mearriduvvon ERDF-budjeahtas ja 44 % ( evro) norgga interregruhta-budjeahtas. Oppalaččat leat 18 prošeavtta jođus ja guhtta leat loahpahuvvon ja okta dain lea váldoprošeakta. Čađahuvvon prošeakta lea mielddisbuktan rádjerasttildeaddji fierpmádaga virge- ja buvttaovddideami várás ođasmahttojuvvon energiija suorggis ja 28 olbmo leat ožžon gelbbolašvuođa ovdáneami áššis. Siskkobealde vuoruhuvvon suorggi 2 dutkan, ovdáneapmi ja oahpahus leai maŋemus beaivvi juovlamánus % ( evro) mearriduvvon ERDF-budjeahtas ja 47 % ( evro) norgga interregruhta-budjeahtas. Oppalaččat leat 16 prošeavtta jođus ja njeallje leat loahpahuvvon ja visot prošeavtta leat leamaš ovdaguorahallamat. Otna dilis eai gávdno bohtosat muhto sáhttá gávnnahit dan ahte eanas oassi mieđihuvvon prošeavttain leat bidjan fokusa dutkanovttasbarggu ovdáneapmái. Siskkobealde vuoruhuvvon suorggi 3 guovlluguovdasaš doaimmalašvuohta ja identitehta leai maŋemus beaivvi juovlamánus % ( evro) mearriduvvon ERDF-budjeahtas ja 36 % ( evro) norgga interregruhtabudjeahtas. Oppalaččat leat 13 prošeavtta jođus ja 12 leat loahpahuvvon ja dain leat čieža prošeavtta leamaš váldoprošeavttat. Čađahuvvon prošeavttat leat mielddisbuktan sierralágán guorahallamiid mat leat čadnon oktasaš infrastruktuvrra ja rádjegielddalaš bálvalusa ovdáneapmái. Oktasaš rádjegielddalaš bálvalus čáhcefálaldagas lea maiddái ásahuvvon. Doaimmain mat leat čadnon kultuvralonohallamii leat dán rádjái olbmo oassálastan ja doaimmain mat leat čadnon vásáhuslonohallamii leat 726 olbmo oassálastan. Siskkobealde vuoruhuvvon suorggi 4 Oasseprográmma Sápmi - rádjekeahtes ovdáneapmi leai maŋemus beaivvi juovlamánus % ( evro) mearriduvvon ERDF-budjeahtas ja 56 % ( evro) norgga interregruhtabudjeahtas. Oppalaččat leat 11 prošeavtta jođus ja vihtta leat loahpahuvvon ja dain leat guokte prošeavtta leamaš váldoprošeavttat. Okta čađahuvvon prošeavttain lea mielddisbuktan ođđa máhtu oahpahusa birra matematihkas sámi oaidninčiegas. Ollislaččat leat 73 olbmo dán rádjái oassálastan kultuvrralaš doaimmain mat leat mielddisbuktan sámekultuvrra čalmmostahttim. 5

6 Summary (englanninkielinen yhteenveto) The programme in general is proceeding in accordance with the objectives and intentions set for it. Up to the end of December 2010, 57 % of the ERDF budget and 46 % of the budget for Norwegian Interreg funds have been decided. Of the projects approved, 58 projects were ongoing and 27 had concluded at year s end. As things stand, projects have been approved within all strategic development areas except within development of the service sector. Most financing has been granted to the following two areas: co-operation between the base industries and small and mediumsized companies and technology, product and services enterprise within a sustainable energy system. Two other major, strategic development areas in the programme are information and communications technology and creative businesses and the visitor industry. Within priority area 1, development of trade and industry, up to the end of December 2010, 40 % (4,441,614 Euros) of the ERDF budget and 44 % (1,261,426 Euros) of the budget for Norwegian Interreg funds have been decided. In total, 18 projects are ongoing and six are concluded of which one has been a main project. The completed project has resulted in a cross-border network for services and product development within the field of renewable energy. In addition, 28 persons have undergone competency development within this field of activities. Within priority area 2, research, development and education, up to the end of December 2010, 81 % (6,686,640 Euros) of the ERDF budget and 47 % (940,020 Euros) of the budget for Norwegian Interreg funds have been decided. In total, 16 projects are ongoing and four are concluded of which all projects have been preliminary studies. There are currently no results to report but it can be stated that the majority of the projects approved focus on the development of research collaboration. Within priority area 3, regional functionality and identity, up to the end of December 2010, 62 % (5,101,520 Euros) of the ERDF budget and 36 % (680,304 Euros) of the budget for Norwegian Interreg funds have been decided. In total, 13 projects are ongoing and 12 are concluded of which seven projects have been main projects. The projects realised have resulted in different studies connected with the development of common infrastructure and inter-municipal services. Furthermore, a joint intermunicipal service within water supply has been established. In activities associated with cultural exchange and experience-sharing, a total of 13,605 and 726 persons respectively have participated until now. Within priority area 4, the Sápmi sub-programme development across borders, up to the end of December 2010, 51 % (2,230,751 Euros) of the ERDF budget and 56 % (1,028,126 Euros) of the budget for Norwegian Interreg funds have been decided. In total, 11 projects are ongoing and 5 are concluded of which two projects have been main projects. One of these completed projects has resulted in new knowledge concerning education in mathematics from a Sami perspective. In addition, a total of 73 persons have so far participated in cultural activities that have contributed to enhancing the visibility of Sami culture. 6

7 2 Johdanto Vuosiraportista käy ilmi, kuinka Interreg IVA Pohjoinen -ohjelman toteuttaminen etenee suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja ohjelman tarkoitukseen. Raportti ei ole vain väline ohjelman toteuttamisen seurantaan ja ohjaukseen, vaan se auttaa myös tuomaan näkyville niitä saavutuksia, jotka on aikaansaatu EU-varojen sekä maiden julkisen vastinrahoituksen, yksityisten panostusten ja norjalaisten varojen avulla. Interreg IVA Pohjoinen on rakennerahasto-ohjelma, jonka tavoitteena on tukea ja edistää rajojen ylitse tapahtuvaa yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosien välillä. Ohjelman tavoitteena on edistää ja kehittää rajojen ylitse tapahtuvaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä kansalaisten, yritysten, viranomaisten järjestöjen ym. välillä. Interreg IVA Pohjoinen ohjelma-alue Yhteistyötä harjoitetaan neljän prioriteetin välityksellä: 1. Elinkeinoelämän kehittäminen 2. Tutkimus, kehitys ja koulutus 3. Alueellinen toimivuus ja identiteetti 4. Osaohjelma Sápmi rajaton kehitys Kolme ensimmäistä prioriteettia koskee ohjelman Pohjoista osaa ja ne muodostavat yhdessä täydentävän rakenteen. Ohjelman tavoitteena on selkeä suuntautuminen elinkeinoelämään ja ensimmäinen prioriteetti, "Elinkeinoelämän kehittäminen", muodostaa Pohjoisen osan ytimen. Kaksi muuta prioriteettia, "Tutkimus, kehitys ja koulutus" ja "Alueellinen toimivuus ja identiteetti", vahvistavat olennaisilta osin elinkeinoelämää ja yhteishengen luomista ohjelma-alueella. Neljäs prioriteetti, "Sápmi rajaton kehitys" sisältää periaatteessa saman ajatuksen kuin Pohjoinen aluekin, mutta siinä asetetaan kuitenkin saamen kieli ja kulttuuri erityisasemaan. Ohjelmakausi käsittää vuodet Ohjelman kokonaissumma on yhteensä noin 74 miljoonaa euroa, mistä summasta 33 miljoonaa euroa on EU-tukea ja 8,6 miljoonaa euroa Norjan valtion Interreg-varoja. Lisätietoja ohjelmasta on verkkosivuilla 7

8 3 Katsaus operatiivisen ohjelman toteutukseen Tässä osassa esitetään katsaus operatiivisen Interreg IVA Pohjoinen -ohjelman toteutuksen edistymiseen sekä kuvaillaan vaikutukset, jotka ohjelmalla on ollut yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamiseen miehille ja naisille. Kukin prioriteetti kuvataan erikseen edempänä raportissa. 3.1 Toteutus Saapuneet hakemukset Raportointivuona 2010 ohjelmassa oli kaksi EU-rahoitushakemusten hakukierrosta, jotka päättyivät 3.5. ja Esiselvityshankkeiden hakemuksia otettiin vastaan jatkuvasti. Ohjelman sihteeristö vastaanotti vuonna 2010 yhteensä 49 hakemusta, joista yhdeksän koski esiselvityshankkeita. Marraskuussa jätetyt hakemukset käsiteltiin hallintokomitean kokouksessa maaliskuussa Ohjelmaan oli mennessä tullut yhteensä 224 hakemusta. Taulukko mennessä saapuneet hakemukset prioriteeteittain Prioriteetti Yhteensä 1.Elinkeinoelämän kehittäminen 2. Tutkimus, kehitys Ja koulutus 3. Alueellinen toimivuus Ja identiteetti 4. Sápmi osaohjelma rajaton kehitys Hakemuksia yhteensä Hakemusten määrä on pysynyt hyvällä tasolla siitä huolimatta, että hakemuksia vastaanotettiin edellisvuotta vähemmän. On kuitenkin otettava huomioon, että vuonna 2009 EU-tukihakemuksille oli kolme hakukierrosta, eli yksi enemmän kuin vuonna Myös kaikkien prioriteettien hakemusmäärä pysyi suunnilleen samalla tasolla. Tämä osoittaa, että ohjelma herättää alueella edelleen kiinnostusta. Hakemusten määrän voidaan olettaa vähenevän edelleen sitä mukaa, kun prioriteeteissa tehdään päätöksiä Nykyinen päätöksentekotilanne Vuonna 2010 hallintokomitea piti kaksi kokousta: Ruotsissa Pajalassa ja Kokkolassa Suomessa. Vuonna 2010 hallintoviranomainen teki tukipäätöksiä 24 hankkeelle, joista kahdeksan oli esiselvityshankkeita. Hyväksytyt hankkeet ja niiden lyhyet kuvaukset on esitetty liitteessä 1. Yhteensä kahdeksan hanketta hylättiin, joista yksi oli esiselvityshankehakemus. Vuosiraportin taulukkojen ja tekstien tiedot perustuvat tietoihin siltä päivältä, jolloin hallintoviranomainen on virallisesti julkaissut päätökset mennessä oli hyväksytty yhteensä 87 hakemusta. Peruttujen hakemusten määrä on vähentynyt kaikissa prioriteeteissa prioriteettia 4 (Saamen osaohjelma rajaton kehitys) lukuun ottamatta. Tällä alueella peruttujen hakemusten määrä on lisääntynyt edellisvuosiin verrattuna, joskin vain kolmella. 8

9 Kokonaisvaltaisesti katsottuna ohjelman toteutustilanne vaikuttaa hyvältä. Taulukko 2 Hyväksyttyjen, hylättyjen ja peruttujen hakemusten määrät mennessä Prioriteetti Yhteensä 1.Elinkeinoelämän kehittäminen Myönnetty Hylätty Peruttu Tutkimus, kehitys ja koulutus Myönnetty Hylätty Peruttu Alueellinen toimivuus ja identiteetti Myönnetty Hylätty Peruttu Saamen osaohjelma - rajaton kehitys Myönnetty Hylätty Peruttu Hakemuksia yhteensä* 190 Kaikki prioriteetit yhteensä Myönnetty Hylätty Peruttu *) *Hyväksyttyjen, hylättyjen ja peruttujen hakemusten määrät on haettu NYPS-järjestelmästä mennessä oli vastaanotettu yhteensä 224 hakemusta ja 34 hakemusta oli sihteeristön valmisteltavana. Monen-/kahdenvälinen osanotto hankkeisiin Seuraavassa kaaviossa esitetään monen- ja kahdenvälisen hankeosallistumisen jakautuminen maittain ja prioriteeteittain. Kaavio osoittaa, että valtaosa ohjelman hankkeista on Suomen ja Ruotsin välisiä kahdenkeskisiä hankkeita. Monenvälisten ja Suomen ja Ruotsin välisten kahdenkeskisten hankkeiden määrät kasvoivat eniten. Prioriteettien 1 3 monen- ja kahdenvälisten hankkeiden suhteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, kun taas Saamen osaohjelman prioriteetissa monenvälisten hankkeiden määrä on kasvanut. Tällä hetkellä Saamen osaohjelmassa on meneillään yhtä monta monenvälistä kuin Ruotsin ja Norjan välistä kahdenvälistä hanketta. Kaikki kolme maata osallistuvat edelleen aktiivisesti ohjelman toteuttamiseen. Norja on osallistunut tutkimusyhteistyöhön entistä enemmän, ja prioriteetissa 2 on hyväksytty kaksi uutta monenvälistä projektia. Myös Saamen osaohjelman monenvälisten hankkeiden lisääntyminen on erittäin myönteistä. 9

10 Kaavio 1 Monenvälisyys/kahdenvälisyys hanketoiminnassa prioriteettia kohden projektien määrä Se/Fi/No Se/Fi Sv/no Fi/No Yhteensä Prioriteetti 3 Päähakija (Lead Partner) Seuraava kaavio osoittaa päähakijoiden määrän jakauman maittain ja prioriteeteittain. Suomalaisten ja ruotsalaisten päähakijoiden määrä on kasvanut yhteensä yhtä paljon raportointivuoden aikana. Ruotsalaisten päähakijoiden määrä on kasvanut eniten prioriteetissa 1 ja suomalaisten prioriteetissa 2. Kaavio 2. Päähakijat maittain mennessä prioriteettien mukaan Määrä 30 Lead Partner Suomi Lead Partner Ruotsi Yhteensä Prioriteetti 10

11 Ohjelman suomalaisten ja ruotsalaisten päähakijoiden määrän välillä ei ollut merkittävää eroa. Suurin osa päähakijoista tulee Ruotsista, ja vain prioriteetissa 2 päähakijoina on enemmän suomalaisia kuin ruotsalaisia. Varsinaisia syitä maiden väliselle päähakijoiden jakaumalle ei ole löytynyt. Kaikki päähakijat ovat julkisia toimijoita lukuun ottamatta Saamen osaohjelmaa, jossa yksi päähakijoista on aatteellinen yhdistys. Päähakijoiden joukossa on mm. kuntia, kunnallisia kehitysyhtiöitä, säätiöitä, alueellisia julkishallinnon toimijoita sekä kansallisia julkisia organisaatioita. Ohjelman toteuttamiseen osallistuu tällä hetkellä noin 160 toimijaa. Nuorten osallistuminen ohjelman toteuttamiseen Nuorisonäkökulma otetaan huomioon kaikissa Pohjoinen-ohjelman prioriteeteissa. Nuoret ovat tulevaisuuden työntekijöitä ja päättäjiä, joten on erittäin tärkeää, että heille annetaan mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen. Seuraava kaavio osoittaa ohjelman toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrät prioriteeteittain. Kaavio osoittaa, että tähän mennessä rajat ylittävään yhteistyöhön on osallistunut yhteensä 114 nuorta. Suhteessa eniten nuoria on ohjelmaan osallistunut Saamen osaohjelmassa. Prioriteeteilta 1 ja 2 ei ole vielä saatu tätä asiaa koskevia tietoja. Kaavio 3 Ohjelman toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä prioriteeteittain mennessä Nuorten määrä Odotettu tulos Tulos Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 *) Tulokset on saatu aiheeseen liittyvistä indikaattoreista, jotka on esitetty indikaattoriliitteessä Odotuksiin nähden nuoret ovat jo hyvin edustettuina prioriteetin 4 Saamen osaohjelma toteuttamisessa, sillä kuudessa prioriteetin hyväksytyssä hankkeessa kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Lisäksi yhden hankkeen tavoitteena on löytää rajat ylittäviä kohtaamispaikkoja nuorille, alkuperäiskansaan kuuluville yrittäjille. 11

12 Prioriteetissa 3 tavoitteita ei ole vielä saavutettu yhtä hyvin. Tuloksista ei kuitenkaan voida tällä hetkellä tehdä laajempaa analyysiä, sillä vasta muutama ohjelman päähanke viety päätökseen. Niistä hankkeista, joille myönnettiin rahoitusta vuonna 2010, vain viisi on ilmoittanut yhdeksi indikaattorikseen hankkeeseen osallistuvien nuorten määrän. Neljä näistä hankkeista on päätetty prioriteetissa 4. Lisäksi prioriteetissa 3 on tällä hetkellä käynnissä yksi hyväksytty nuorisohanke. Strategiset kehittämisalueet Ohjelmassa on osoitettu strategisia kehitysalueita prioriteetille 1 (Elinkeinoelämän kehittäminen) ja prioriteetille 2 (Tutkimus, kehitys ja koulutus) (ks. luvut 4 ja 5). Kaavio 3 osoittaa, miten rahoitus jakautuu eri strategisten kehitysalueiden kesken prioriteeteissa 1 ja 2 yhteensä. Rahoitusta on myönnetty eniten tekniikka-, tuote- ja palveluyrittämiseen kestävän energiatuotannon alalla. Edellisvuosiin verrattuna yhteistyö on lähtenyt käyntiin myös testaustoiminnan ja ympäristöteknologian alueilla. Tällä hetkellä ohjelmasta puuttuu ainoastaan palvelusektorin kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Kaavio mennessä myönnetty EU-rahoitus ja Norjan Interreg-rahoitus yhteensä strategisten kehitysalueiden mukaan prioriteeteissa 1 ja Euro EU Norjan IR Perusteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyö Luovat elinkeinot ja matkailuelinkeino Informaatio- ja kommunikaatioteollisuus (ICT) Uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen sekä ympäristöteknologia Kestävän energiatuotannon teknologia-, tuote- ja palveluyritystoiminta Testaustoiminta Palvelusektorin kehittäminen Muu Strategisten kehitysalueiden toteutumistilanne vaikuttaa suhteellisen hyvältä. Palvelusektorin kehittämistä lukuun ottamatta kaikki kehitysalueet ovat mukana ohjelmassa. Kaavio osoittaa, että kaksi kehitysaluetta on muita vahvempia. Näillä kehitysalueilla on selkeä yhteys raaka-ainepohjaiseen perusteollisuuteen, josta alueen elinkeinoelämä on edelleen riippuvainen. Kaksi muuta vahvaa aluetta ovat informaatio- 12

13 ja viestintäteknologia sekä luovat elinkeinot ja matkailuteollisuus. Kaikkien kolmen maan välinen yhteistyö audiovisuaalisen teollisuuden alalla on hyvä esimerkki uudesta, luovasta elinkeinosta, joka on syntynyt tämän ohjelmakauden aikana. Kahdeksalle matkailuteollisuuden hankkeelle on myönnetty rahoitusta, joista neljä oli päähankkeita. Päähankkeiden määrä oli hieman odotettua pienempi. Tämä saattaa selittyä sillä, että näillä aloilla on viimeisen 3 4 vuoden aikana tapahtunut rakenteellisia muutoksia kaikissa kolmessa maassa, mikä on puolestaan vaikuttanut yhteistyön edellytyksiin. Toinen mahdollinen selitys on vuoden 2008 taloudellinen taantuma. Testaustoiminta ja ympäristöteknologia on osoitettu ohjelmassa strategisiksi kehitysalueiksi, joilla on valtavaa kasvupotentiaalia. Audiovisuaalisen teollisuuden yhteistyön lisäksi testaustoiminta on hyvä esimerkki uudesta, tämän ohjelmakauden aikana syntyneestä yhteistyöalueesta. Uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen ja ympäristöteknologian yhteistyössä on potentiaalia ja tarvetta lisäkehitykselle. Toivottavasti yhteistyö lisääntyy myös tulevaisuudessa. Palvelusektorin kehittämisen kehitysalue ei ole käynnistynyt ohjelmakauden aikana. Ohjelman lähtökohtana tällä kehitysalueella on ollut ohjelma-alueen demografiset muutokset, kuten ikääntyvä väestö. Tulevaisuudessa tarvitaan uudenlaisia julkisia palveluita, ja palvelusektorilla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö saattaa olla ratkaisevaa toimivan palvelutason takaamiseksi. Tämä kehitysalue on ohjelma-alueella kansallisesta näkökulmasta melko uusi, joten rajat ylittävän yhteistyön olosuhteiden voidaan olettaa parantuvan ajan myötä 3.2 Rahoitustieto Päätetyt ERDF- ja norjalaiset IR-varat: Alla olevissa taulukoissa on esitetty ohjelman rahoitussuunnitelma ja lopullisille tuensaajille myönnettyjen varojen osuus rahoitussuunnitelmasta. Siitä selviää myös, paljonko on jäljellä ottaen huomioon palautukset päättyneistä hankkeista. Taulukko 3 Myönnetyt ja palautetut ERDF-varat prioriteettia kohden. Tilanne ERDF per Kehys euro Myönnetty euro Myönnetty % Palautettu euro Kehyksestä jäljellä euro Kehyksestä jäljellä % 1. Elinkeinoelämän kehittäminen % % 2. Tutkimus, kehitys ja koulutus % % 3. Alueellinen toimivuus ja identiteetti % % 4. Saamen osaohjelma % % 5. Tekninen tuki % % Yhteensä EUROA % % Ohjelmassa on mennessä tehdyt päätökset kattavat yhteensä euroa (57 %) EAKR-budjetista (summaan sisältyy myös TA-tuki). Päätöksiä on tehty nopeiten prioriteeteissa 2 (Tutkimus, kehitys ja koulutus) ja 3 (Alueellinen toimivuus ja 13

14 identiteetti). Liitteen 2 mukaisesti mennessä on myönnetty yhteensä euroa kansallista julkista vastinrahoitusta ja euroa yksityistä vastinrahoitusta. Päätöksiä on tehty hitaiten prioriteetissa 1 (Elinkeinoelämän kehittäminen), jossa on toistaiseksi jaettu vain 40 prosenttia EAKR-rahoituksesta. Hakemusten määrä prioriteetissa 1 on vähentynyt edellisvuosiin verrattuna, mutta tässä vertailussa on otettava huomioon, että vuonna 2010 hakukierroksia oli aiempia vuosia vähemmän. Rahoitusta palautettiin eniten prioriteetissa 3 (Alueellinen toimivuus ja identiteetti). Suurin osa palautuksista koskee yksittäistä hanketta ( euroa), joka peruttiin hakijan pyynnöstä siksi, ettei hanketta voitu toteuttaa suunnitelman mukaisesti. Myös prioriteetissa 4 (Saamen osaohjelma rajaton kehitys) palautukset ( euroa) liittyvät yksittäiseen, peruttuun hankkeeseen mennessä tehdyt päätökset kattavat yhteensä euroa (46 prosenttia) Norjan Interreg-rahoituksesta. Norjassa rahoitusta on myönnetty eniten prioriteetissa 1 (Elinkeinoelämän kehittäminen), jossa on päätetty yhteensä euron jakamisesta. Norjan kansallista julkista vastinrahoitusta on päätetty jaettavaksi ja yksityistä vastinrahoitusta euroa (ks. liite 2). Taulukko 4 Myönnetty ja palautettu norjan interreg rahoitus per prioriteetti per Norjan interreg rahoitus per Budjetti euro Myönnetty euro Myönnetty % Palautettu euro Jäljellä kehyksestä euro Jäljellä kehyksestä % 1. Elinkeinoelämän kehittäminen % % 2. Tutkimus, kehitys ja koulutus % % 3. Alueellinen toimivuus ja identiteetti % % 4. Saamen osaohjelma % % Yhteensä EURO % % Päätettyihin EAKR-rahoituksiin verrattuna vuosi vaikuttaa edellisvuoden tapaiselta. Prioriteetissa 1 (Elinkeinoelämän kehittäminen) on myönnetty yhtä paljon Norjan Interreg-rahoitusta kuin EAKR-rahoitusta. Saamen osaohjelmassa on myönnetty suhteessa enemmän Norjan Interreg-rahoitusta kuin EAKR-rahoitusta, kun taas prioriteeteissa 2 ja 3 Norjan Interreg-rahoitusta on myönnetty EAKR-rahoitusta vähemmän. Tämän selittää se, että Norjassa toteutettavien hankkeiden määrä suhteessa hyväksyttyjen hankkeiden kokonaismäärään kussakin prioriteetissa on suurimmillaan prioriteeteissa 1 ja 4. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että ohjelman tilanne on hyvä niin päätetyn EAKRrahoituksen kuin Norjan Interreg-rahoituksenkin tason suhteen. 14

Interreg IV A Pohjoinen

Interreg IV A Pohjoinen Interreg IV A Pohjoinen Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Kemi 13.10.2010 E. Seppänen Interreg IVA Pohjoinen Interreg IVA Pohjoinen on EU-ohjelma, jos stimuloi rajat ylittävää yhteistyötä Suomen,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2008 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 13 14.5.2009 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

21.12.2009 KANSALLINEN STRATEGINEN RAPORTTI NATIONELL STRATEGISK UPPFÖLLJNING SUOMI - FINLAND

21.12.2009 KANSALLINEN STRATEGINEN RAPORTTI NATIONELL STRATEGISK UPPFÖLLJNING SUOMI - FINLAND 21.12.2009 KANSALLINEN STRATEGINEN RAPORTTI NATIONELL STRATEGISK UPPFÖLLJNING 2009 SUOMI - FINLAND 2 Sisältö - Innehåll I MANNER-SUOMI... 3 YHTEENVETO... 3 ENGLISH SUMMARY... 5 1. TAUSTA... 7 2.1 GLOBAALIN

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista Maa- ja metsätalousministeriö KKohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista MMM:n julkaisuja 6/2004 Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2011

TEM raportteja 20/2011 TEM raportteja 20/2011 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010 Sini Pietiläinen Innovaatio-osasto 16.6.2011 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriön julkaisuja 2006:47 Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 LIITE 4 SK 12.6.2013 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1.

Lisätiedot

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 44/2010 antti pelkonen jari konttinen juha oksanen ville

Lisätiedot

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset Loppuraportti DART Väestön väheneminen, ikääntyminen ja alueelliset muutokset Johdanto Väestön väheneminen, ikääntyminen, alueelliset muutokset, väestörakenteen muutos ja sosioekonominen muutos muodostavat

Lisätiedot