Teemana. Laatu. Yhteiset projektit yritysten kanssa antavat Jonna Keski-Vinkalle ja Martta Anttilalle valmiuksia tulevaa työelämää varten.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemana. Laatu. Yhteiset projektit yritysten kanssa antavat Jonna Keski-Vinkalle ja Martta Anttilalle valmiuksia tulevaa työelämää varten."

Transkriptio

1 Centria Teemana Laatu Yhteiset projektit yritysten kanssa antavat Jonna Keski-Vinkalle ja Martta Anttilalle valmiuksia tulevaa työelämää varten. sivu 9 3D-tulostus mullistaa valmistuksen Mystery shopping tutkii asiakaspalvelua 1 Potilasasiamies tukee laatutyötä Kohti vähähiilisyyttä Ammattikorkeakouluun opiskelemaan!

2 Centria-ammattikorkeakoulu luo ja tuo uutta tietoa, osaamista ja teknologiaa. Centria kulkee vahvasti ajassa mukana ennakoiden tulevaisuuden kehityskul- TYÖELÄMÄ- LÄHTÖISYYTTÄ JA TURVALLISUUTTA Toiminta-alueemme, Botnia-alue, muodostuu kolmesta suhteellisen itsenäisestä ja yhteistyötä tekevästä talousalueesta: Keski-Pohjanmaan maakunta, Oulun Eteläisen ja Pietarsaaren seutukunnat. Toimintamme perusta on elinkeino- ja työelämän tukeminen sen omista tarpeista lähtien. Ammattikorkeakoulu luo ja tuo uutta tietoa, osaamista ja teknologiaa avoimesti, vastuullisesti ja uudistushakuisesti yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Botnia-alueen elinkeinorakenteessa nousevat esiin turvallisuuskriittiset toimialat: teollisuus, kauppa sekä sosiaaliala- ja terveyspalvelut. Alueen elinkeino- ja työelämä on vientiorientoitunutta, ja globaalissa taloudessa turvallisuusasiat korostuvat. Ammattikorkeakoulu profiloituu työelämälähtöisenä korkeakouluna, jossa kaiken tekemisen keskiössä on alueen elinkeinoelämän kehittäminen työelämä- ja turvallisuuslähtöisesti. Hyvä toimintakulttuuri parantaa organisaatioiden toiminnan laatua ja vaikuttaa myönteisesti tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Työelämälähtöisyys ja turvallisuus nivovat Centria-ammattikorkeakoulussa monialaisuuden kiinteäksi kokonaisuudeksi. Tämä näkyy prosessien sisäisinä tapoina opetuksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Työelämälähtöinen osaaminen ja turvallisuuskulttuurin omaksuminen tekevät ammattikorkeakoulusta valmistuneista haluttua työvoimaa. Alan vaatiman substanssiosaamisen lisäksi heillä on turvallisuusorientoitunut tapa työskennellä ja kehittää työelämää. Näillä linjauksilla ja toimenpiteillä Centria-ammattikorkeakoulu haluaa tulevaisuudessa olla Botnia-alueen ihmisten ja organisaatioiden osaamisen halutuin ja aikaansaavin uudistaja. Tähän tavoitteeseen pääsemme vain ja ainoastaan hyvässä yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Pekka Hulkko, rehtori Yritysten kumppani tutkimuksessa ja kehittämisessä Centria tutkimus ja kehitys on alueensa merkittävä elinkeino- ja työelämän kehittäjä, jonka toiminta perustuu teknologian ja osaamisen nopeaan käytännön soveltamiseen. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) edistää yritysten kilpailukykyä, yrittäjyyttä, uusien yritysten perustamista sekä yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälisyyttä. Käytännössä tehtäviä toteutetaan yhteisillä TKIhankkeilla, asiantuntijapalveluilla ja tarjoamalla täydennyskoulutusta. kuja. Centrian korkealaatuiset tutkimus- ja kehityslaboratoriot palvelevat niin pyrkimyksessä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa kuin uusien tiedonsiirtoteknologioiden tutkimista ja soveltamista. TKI-hankkeilla varmistetaan myös korkeatasoinen opetus ja vahvistetaan valmistuvien opiskelijoiden sijoittumista työelämään. TKI-toiminnassaan Centria keskittyy digitaalisuuteen, uusiutuviin energialähteisiin sekä hyvinvointipalveluihin ja väestön ikääntymisestä johtuvien haasteiden ratkaisemiseen. Laatu on yritysten keskeinen kilpailutekijä. Yrityksissä tapahtuvaa laatutyötä Centria tukee tarjoamalla asiantuntijapalveluita ja koulutusta tuotantoprosessien kehittämiseen. Samoin hankekoordinoinnissa Centria on merkittävä toimija hankevalmistelussa, hankehallinnoinnissa ja rahoituskanavien osaajana. Eniten käytettyjä rahoituslähteitä ovat olleet maakuntien liittojen ja ELY-keskusten rakennerahasto-ohjelmat sekä Tekesohjelmat. Niiden lisäksi Centria tuntee hyvin tulevaisuudessa entistä tärkeämmät EU:n erillisrahastot, jotka auttavat esimerkiksi yritysten kansainvälistymisessä. Alueen hyvinvointi perustuu monipuoliseen, menestyvään sekä kehittyvään yritys- ja elinkeinoelämään. Tässä työssä Centria haluaa olla vahvasti mukana. Lasse Jansson & Vesa Martinkauppi, tutkimus- ja kehitysjohtajat Julkaisija Centria ammattikorkeakoulu Oy Talonpojankatu 2A, Kokkola Päätoimittaja Paula Erkkilä Toimituskunta Asta Aikkila-Vatanen, Paula Erkkilä, Lasse Jansson, Tellervo Kivistö, Vesa Martinkauppi Toimittajat Jorma Uusitalo ja Paula Erkkilä Ulkoasu Paula Erkkilä Paino Waaga Graphics Oy 5/2014 Painos 1000 kpl Kannen kuva Jorma Uusitalo ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) 2

3 LEAN ÄSSÄ HIHASSA: lisää tuottavuutta ja kilpailukykyä Tuottavuuden lisääminen on yrityksille entistä tärkeämpi menestystekijä, sillä parempi tuottavuus näkyy suoraan yhtiön tuloksessa. Tuottavuudesta puhutaan paljon myös julkisella sektorilla. Siellä pitäisi saada aikaan samalla rahalla enemmän. Centria auttaa asiakkaitaan tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamisessa Lean-asiantuntijapalveluilla. - Yritysten palvelutarpeissa korostuvat entistä enemmän tuotantoon liittyvät kehittämispalvelut. Nykyisillä resursseilla pitäisi saada aikaan paljon enemmän. Halutaan esimerkiksi selkeyttää tuotantoa ja sillä tavalla hakea lisää kilpailukykyä, sanoo Lean-asiantuntija ja projektinjohtaja Martti Jokinen Centriasta. Hänen mukaansa sama tarve tulee esille niin teollisissa prosesseissa kuin palveluprosesseissa. Esimerkiksi puualan yritykset ovat Centrialle merkittävä yhteistyökumppani. Kun Jokinen listaa Centrian alueelta puutoimialan yritykset, joiden liikevaihto on yli miljoona euroa, päästään kyseisten yritysten osalta yhteensä 600 miljoonan euron liikevaihtoon. Henkilöstöä näillä yrityksillä on palveluksessaan noin Myös tuotannon kehittämiseen liittyvissä palveluissa puualan yritykset ovat meille suurin kohderyhmä, ja siellä potentiaalia on runsaasti. Metalliteollisuudessa pienemmätkin yritykset vievät tuotannon kehittämistä hyvin eteenpäin. Erityisen paljon mahdollisuuksia Jokinen näkee julkisen sektorin palveluprosessien kehittämisessä. - Meillä on ensimmäisiä kokemuksia julkisen puolen kumppanuuksista. Jo nyt voi todeta, että näissä tapauksissa tuottavuutta on voitu parantaa merkittävästi. Ehkä julkisella sektorilla kannattaisikin ensin keskittyä palveluprosessien tehostamiseen, ja vasta sen jälkeen luoda tehokkaammin toimivalle organisaatiolle sopiva hallinto. Tehokkuus ei löydy kiireestä Martti Jokisen pääviesti on, ettei tehokkuus löydy kiireestä, vaan toiminnan prosessien kehittämisestä. Jos yritys vaikkapa siirtää tuotteita turhaan, tuotteiden annetaan odottaa pitkään seuraavaa työvaihetta, varastoa on enemmän kuin tarvitaan tai viallista tekemistä joudutaan korjaamaan jälkikäteen, kaikki tämä syö sekä tuottavuutta että laatua. - Kun tuotanto ja toiminta on järjestetty tehokkaasti, kiire loppuu. Työympäristössä on helppo tehdä töitä, koska esimerkiksi ylimääräinen kantaminen on eliminoitu ja tavarat löytyvät oikeilta paikoiltaan. Tärkeää on se, että uusi tapa toimia saadaan juurrutettua osaksi ihmisten jokapäiväistä tekemistä. Silloin laatu ja kannattavuus pysyvät pitkäkestoisesti halutulla tasolla, Jokinen kuvaa Lean-ajatteluun perustuvaa kehittämistä. Mahdollisuudet kehittää yrityksen tuotantoprosesseja ei ole sidottu vain tiettyihin toimialoihin. - Kysymys on hyvin universaaleista asioista, jotka koskevat mitä tahansa toimialaa. Eikä asia ole enää ajankohtainen ainoastaan yritysmaailmassa, vaan enenevissä määrin prosesseja halutaan kehittää myös julkisen sektorin palvelutuotannossa, Jokinen korostaa. JU Centrian tuotantotekniikan palveluja: 3D-suunnittelu, -mittaus, -skannaus ja -tulostus laser-keilaus kunnossapidon tuotanto mittauspalvelut, ja toiminta on järjes- mekaniikka- ja rakennesuunnittelu puutuotteiden valmistus- ja pintakäsittelyprosessit Kun tetty ovi- tehokkaasti, ja ikkunatestaus työympäristössä olosuhde- ja tärinätestit tekstiilien testaus robotti- ja simulointiohjelmointi on helppo tehdä töitä (kuva: Jorma 3

4 -TULOSTUS MULLISTAA VALMISTUKSEN Ympyrä sulkeutuu, kun leluja voidaan pian taas valmistaa kotona. Ympyrä sulkeutuu tavallaan siinäkin, kun tuotantoa siirtyy takaisin Aasiasta länsimarkkinoille. Autoilijankin arki helpottuu, koska nivelen uusi suojakumi valmistuu paikan päällä varaosaliikkeessä. Avainsana on 3D-tulostus, joka perustuu materiaalia lisäävään valmistukseen eli AM-tekniikkaan (Additive Manufacturing). Sen sanotaan mullistavan teollisen tuotannon maailmanlaajuisesti. Kun tähän asti lähtötilanteessa on ollut kappale, josta on ryhdytty valmistamaan haluttu esine ainetta poistamalla, materiaalia lisäävässä valmistuksessa kappale valmistetaan kerroksittain lisäämällä raaka-ainetta niin kauan, että kappale saavuttaa lopullisen muotonsa. 3D-tulostuksessa tuote syntyy raaka-aineesta, joka voi olla vaikkapa ohutta muovinauhaa. Jatkossa nämä kaksi tuotantotapaa toimivat rinnakkain. - Kyse on vain siitä, missä aikataulussa tämä suuri muutos tapahtuu. Eli milloin alkaa 3D-tulostimien massavalmistus, joka laskee laitteiden hintaa nykyisestä. Kodeistakin tulee tuotantoyksikköjä, kun niihin ostetaan 3D-tulostin, jolla tulostetaan erilaisia tavaroita arjen tarpeisiin, sanovat Centrian tutkimusyliopettaja Sakari Pieskä ja kehitysinsinööri Jani Rättyä. Hyötyjä tuotekehitykseen ja laadunvarmistukseen Centria tarjoaa yrityksille tuotantotekniikkaan ja -automaatioon liittyviä palveluita suunnittelusta valmistukseen. Tässä työssä 3D-skannaus ja 3D-tulostus ovat jo arkipäivää. - Meillä voi olla asiakkaina taiteellisia yrityksiä, suunnittelutoimistoja tai tuotannollisia yrityksiä, joilla on omaa Kodeistakin tulee tuotantoyksikköjä, kun niihin ostetaan 3D-tulostin, jolla tulostetaan erilaisia tavaroita arjen tarpeisiin. 3D-tulostus on Centrian asiakkaille jo arkipäivää esimerkiksi yritysten tuotekehittelyssä, Sakari Pieskä sanoo (kuva: Jorma Uusitalo). 4 tuotekehitystä. Käänteissuunnittelu eli 3D-skannaus tukee 3D-tulostusta, koska lähtöaineisto voidaan tuottaa 3D-skannauksella, Jani Rättyä sanoo. - Yritys voi olla tilanteessa, jossa sillä on tuote, josta se haluaa tehdä paremman version, mutta tuotteesta ei ole piirustuksia. Nyt voimme tehdä tuotteesta 3D-mallin ja jatkaa tuotekehitystä siitä eteenpäin. Kun malli on kerran skannattu digitaaliseen 3Dmuotoon, sen hyötykäyttö helpottuu jatkossa, koska samaa asiaa ei tarvitse tehdä uudestaan useita kertoja. Samoin laadunvarmistus tehostuu, koska tämä mahdollistaa myös eri työvaiheiden jäljitettävyyden, Pieskä jatkaa. Hänen mukaansa 3D-mallinnus tuo hyötyä robotiikkaankin ja sitä kautta entistä laadukkaampaan tuotantoon, koska 3D-malli nopeuttaa esimerkiksi robotin ohjelmointia. - Teemme kokeilevaa kehittämistä eli panostamme nopeisiin kokeiluihin: toimiiko joku uusi asia vai ei. Jos se tuntuu sopivalta, mietimme sen jälkeen yhdessä asiakkaan kanssa, miten menetellä siitä eteenpäin, Pieskä kuvaa. Centrialla on käytössään erinomaiset ja ajan tasalla olevat tutkimus- ja kehityslaboratoriot. - Meillä on muun muassa siirrettävät mittauslaitteistot, joiden kanssa voimme mennä yrityksiin. Myös rahoitukseen liittyvissä asioissa pystymme auttamaan asiakkaita, Rättyä muistuttaa. JU

5 Digitaalisuutta ja väyläopintoja Kosila Digimedian järjestelmäsuunnittelija Miika Mehtälä nappaa palaveriin mukaansa tabletin. Mobiililaitteissa tieto kulkee mukana vaivattomasti. Teknologioiden kehittyessä myös viestintä ja markkinointi muuttuvat digitaaliseksi. Centria ammattikorkeakoulu on hyödyntänyt uusia mahdollisuuksia ensimmäisten joukossa. Mehtälä oli toteuttamassa Centria Touchbox -palvelua, joka auttaa nuoria löytämään heille sopivan koulutuksen. Sen lisäksi Centria näkyy esimerkiksi Kokkolan keskustassa uudella digiscreen-mainospaikalla. Centria on Mehtälälle entuudestaan tuttu, sillä hän opiskeli siellä IT-tradenomiksi ja osallistui opiskeluaikanaan Centrian TKI-toimintaan. Nyt hän hyödyntää koulutusväylän mahdollisuuksia. - Jatkoin heti valmistuttuani tietotekniikan opiskelua Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, ja saan maisterin paperit vuoden 2013 lopulla. Päätös opiskelujen jatkamisesta kannatti, Miika Mehtälä oli toteuttamassa Centrialle Touchbox-palvelua (kuva: Jorma Uusitalo). ja työnantajakin kannustaa siihen stipendillä valmistumisen yhteydessä, Mehtälä sanoo. MÄKIKOTKA PONNISTI BODYSKANNERIIN Huippu-urheilussa menestyminen voi olla pienestä kiinni. Koska marginaalit ovat niukkoja, uusia teknologioita hyödynnetään niin lajitekniikoiden kuin varusteiden kehittämisessä. Suomalaisten mäkimiesten hyppyasujen tuotekehityksessä on hyödynnetty Centrian 3D-bodyskannerin mittauspalvelua. - Yhteistyö alkoi kun ilmoitin, että haluaisin lajiliitolle oman mäkipukuhankkeen. Terinit Oy:n toimitusjohtaja Lauri Syrjälä kovana urheilumiehenä otti haasteen vastaan, ja saimme heiltä projektiin kaavoituspalvelun. Samalla selvisi, että Kokkolasta löytyy Centrian bodyskanneri, kertoo Suomen mäkihyppymaajoukkueista tuttu Kari Pätäri. Hänen mukaansa hyppyasun kaavoittaja saa bodyskannauksen ansiosta valtavasti lisää tietoa. Digitaalista kaavaa voi muokata tarvittaessa - Yleensä hyppypuku valmistetaan noin 20 mitan perusteella, mutta bodyskannauksessa urheilijan kehosta saadaan noin 150 mittaa. Bodyskannauksessa saatujen mittojen tuloksena syntyy digitaalinen kaava, josta tulostuvat täsmälliset kaavat puvun yhdeksästä osasta. Digitaalista kaavaa on helppo työstää ja muokata, jos esimerkiksi jokin mittasuhde muuttuu myöhemmin. Mäkikotkista ovat käyneet skannattavana muun muassa Matti Hautamäki ja Ville Larinto sekä yhdistetyn huippumenijä Janne Ryynänen. - Koska hyppypukujen markkinat ovat pienet, valmistajat eivät olleet ennen tätä satsanneet teknologian hyödyntämiseen. Hankkeen alkaessa Itävalta ja Saksa olivat hyppyasujen kehitystyössä meidän edellä mutta väitän, että hankkeen aikana saimme kurottua etumatkan kiinni. Centria-yhteistyöhön Pätäri sanoo olevansa erittäin tyytyväinen. - Olemme saaneet Centrian asiantuntijoilta eli vaatetusalan ammattilaisilta ideoita, jotka eivät ole tulleet meille edes mieleen. Myös hyppääjät kokivat skannauksen hyvänä ratkaisuna, koska se auttoi valmistamaan henkilökohtaisesti räätälöidyn hyppyasun. Pätärin suunnitelmissa on perustaa hyppypukuja tuottava yritys, joka jatkaa kehitystyötä yhdessä Centrian kanssa. JU Centrian ICT-palveluja: mobiiliohjelmointi web-, paikannus- ja RFID-sovellusohjelmointi sulautetut järjestelmät automaation väyläratkaisut logiikkapohjaiset automaatiojärjestelmät langattomat tiedonsiirto- ja sensoriverkkoteknologiat 5

6 Chemplant-koetehdas palvelee tutkimusta ja opetusta Centria-ammattikorkeakoulun Chemplant kemian koetehdas on laajentunut entistä monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi. Chemplant palvelee monipuolisesti yritysten vaativaa TKItoimintaa ja toimii sen lisäksi laadukkaana tutkintoon johtavan koulutuksen oppimisympäristönä. Kouluttaudu kaivosalan osaajaksi Kaivoksia ei voi viedä Aasiaan, mutta kaivoksista saatavilla metalleilla on kova kysyntä maailmalla. Suomessa kaivannaisteollisuus on kasvanut voimakkaasti, ja tärkeimmät uudet kaivokset sijaitsevat Pohjois-Suomessa. Centria-ammattikorkeakoulu kouluttaa uusia kaivosalan ammattilaisia. Kemiantekniikan koulutuksesta valmistuu insinöörejä, jotka voivat vastata kaivosten rikastamoiden toiminnasta ja rikasteiden jatkojalostuksesta. Centria-ammattikorkeakoulun toimintaympäristö tarjoaa hyvän ympäristön kaivosalan opiskelulle. Alueella on vahvaa kemian osaamista ja alan kansainvälistä huipputeollisuutta. Opetus perustuu alan tutkimukseen, opetushenkilökunnalla on korkea ammattitaito ja toimitilat ovat nykyaikaiset. Chemplant-koetehdas palvelee yritysten vaativaa tutkimus- ja kehitystoimintaa (kuva: Bildström). Opintoihin kuuluu opintojaksoja kaivosalan toimintaympäristöstä, mineralogiasta, malmin louhinnasta ja rikastamisesta sekä jatkojalostuksesta. Osaamista syvennetään rikastustekniikan harjoitustöillä. JU - Chemplantin avulla yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat testata olemassa olevia ilmiöitä tai hyödyntää koetehdasta tuotekehityksessään. Yritykset ovat jo tehneet koetehtaassa useita koeajoja, ja palaute on ollut positiivista. Chemplantin kohderyhmiä ovat kemianteollisuuden yritykset mutta myös eri toimialoja edustavat yritykset niin Keski-Pohjanmaalla, muualla Suomessa kuin jopa kansainvälisesti, kertoo hankkeen projektipäällikkönä toiminut Risto Puskala. Varsinkin pk-yrityksillä on harvoin mahdollista itse investoida Chemplantin tapaiseen korkeatasoiseen tutkimus- ja tuotekehitysympäristöön. Chemplantin toiminnallisena ytimenä ovat kaksi pilot-mittakaavan reaktoria. Ilmiöitä ja prosesseja on mahdollista skaalata koetehdasmittakaavasta aina tehdasmittakaavaan saakka. Koetehdasta palvelee laboratorioympäristö, joka mahdollistaa laboratoriomittakaavassa tehtävät kokeet ennen varsinaista pilotointia. Tehdasmainen oppimisympäristö Koulutuskäytössä Chemplant on Puskalan mukaan korkeatasoinen tehdasmainen oppimisympäristö. Eikä ainoastaan koulutusorganisaatioille, sillä kemian koetehdas soveltuu mainiosti myös yritysten oman henkilökunnan koulutukseen. JU kuva: Talvivaara Centrian kemiantekniikan palveluja: kemian ilmiöiden ja prosessien tutkiminen kemian pilottimittakaavan koeajot yrityksen henkilökunnan perehdyttäminen uusiin prosesseihin 6

7 KOHTI VÄHÄHIILISYYTTÄ Ympäristöä säästävä vähähiilinen yhteiskunta on globaalisti yksi suurista tulevaisuuden haasteista. Vähähiilinen kestävä kehitys edellyttää uusia innovaatioita, joilla edistetään uusiutuvan energian käyttöä. Centria on tehnyt jo pitkään merkittävää työtä selvittäessään, kuinka sähkön ja lämmön tuotannossa voidaan päästä vähähiilisyyteen biomassojen kaasutuksella. - Olemme mukana Highbio2-hankeessa, joissa tutkimme myös kaasutuksen lopputuotteita, kuten liikennepolttoaineita. Centrian TKI-toiminnan mahdollistavat laajat verkostot, johon kuuluvat muun muassa Oulun yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT, kertoo energiatekniikan lehtori Yrjö Muilu. Hän on tutkijana hankkeessa, jonka seurauksena perustettiin energiateknologiayritys GASEK Oy. Yhtiö kehittää ja valmistaa puun kaasuttamiseen perustuvia ratkaisuja lämmön- ja höyryn tuotannossa. Yrjö Muilu (vas.) ja Kari Pieniniemi Centrian uusiutuvan energian tutkimuslaboratoriossa Stirling-moottorilla varustetun CHP-laitoksen äärellä (kuva: Jorma Uusitalo). - Centrian tehtävänä on toimia kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja hyödyntää siinä työssä laajaa tutkimusverkostoaan. GASEKin perustaminen sai alkunsa, kun minuun otettiin yhteyttä ja pyydettiin tutkimaan Eero Kangasojan kehittämän kaasuttimen toimivuutta. Nykyään kyseinen EK-puukaasutin on patentoitu laajasti kansainvälisesti, myös Yhdysvalloissa. - TKI-toimintamme tukee loistavasti myös opetusta. Centrialla on sähkösekä energiatekniikan koulutusta, ja ammattikorkeakoulun pienimuotoiseen CHP-tuotantoon kuuluvat kaikki osa-alueet, Muilu sanoo. Näitä eri osaalueita voidaan hyödyntää esimerkiksi sähköautoilun haasteita selvitettäessä. Tunnettu voimalaitoskouluttaja - Suomessa meidät tunnetaan myös voimalaitostekniikan kouluttajana yhteistyönssä POHTOn kanssa. Voimme avustaa voimalaitosten prosessien kehittämisessä, tarjota vesikemiaan ja päästöjen mittauksiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Kun vielä saamme hiukkaspäästöjen mittauslaitteet, niin olemme täyden palvelun päästömittaustalo, esittelee kemian lehtori Kari Pieniniemi. Ydinvoimaloiden käyttökoulutukseenkin Centrialla on tarjota palveluita. - Saksalaisen ammattikorkeakoulukumppanin avulla onnistuimme hankkimaan IAEA:n luvalla ydinvoimalaitoksen simulaattorin, jonka avulla opiskellaan ydinvoimareaktorin käyttöä. Se on laatuaan ensimmäinen Suomessa ja sattumoisin simuloi Rosatomin Pyhäjoelle suunnittelemaa reaktoria, Kari Pieniniemi sanoo. JU Akkumateriaalien tutkimusta huippuympäristössä kuva: Jorma Uusitalo Centria-ammattikorkeakoulun tiloissa toimiva akkumateriaalien tutkimuslaboratorio on erityisolosuhteineen ainutlaatuinen Euroopassa ja huipputasoa myös maailmanlaajuisesti. Akkulaboratorion erikoisuutena on litiumioniakkujen valmistusprosessissa käytettävä kuivatila. Erikoislaitteet muodostavat täydellisen laboratoriomittakaavan akunvalmistuslinjan, jolla voidaan valmistaa pienikokoisia tutkimuskäyttöön tarkoitettuja litiumioniakkuja. Toteuttajina ovat olleet yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulu, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Teknologiakeskus KETEK Oy. JU Centrian sähkö- ja energia-alan palveluja: hajautettu energiantuotanto lämpökamerakuvaus voimalaitossimulaatiot savukaasuanalysointi EMC-testaus 7

8 MYSTERY SHOPPING tutkii asiakaspalvelua Suomalaiset osaavat jo vaatia palvelua, ja yritykset sekä muut organisaatiot haluavat myös parantaa asiakaspalvelunsa laatua. Sen takia haamuasiointi eli mystery shopping yleistyy nopeasti. kuva: Clipart Kansaneläkelaitos on kehittänyt palvelunsa laatua systemaattisesti vuodesta Haamuasiointia Kela käytti ensimmäisen kerran valtakunnallisesti vuonna Seuraavan vuoden syksyllä Kelan toimistoissa asioi myös Centrian opiskelijoita. Centria-ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa, jotka haluavat kehittää palvelunsa laatua haamuasiakkailta saadun palautteen avulla. Palvelun tasalaatuisuus tärkeää Kela kehittää parhaillaan omaa palvelukonseptiaan ja nyt halutaan selvittää, missä vaiheessa kehitystyö on eri puolilla Suomea paikallisissa toimistoissa. TNS Gallup kysyy vuosittain ihmisiltä arvioita Kelan toiminnasta. Kansalaiset asioivat mieluiten käymällä toimistossa (67 prosenttia), mutta lähes yhtä suosittua on verkkoasiointi (64 prosenttia). Haamuasiakas puolestaan on tehtäväänsä koulutettu henkilö, joka esiintyy asiakaspalvelutilanteessa normaalina asiakkaana. Haamuasiakkaan kohdalla toteutunutta palvelua arvioidaan Harjun mukaan Kansaneläkelaitoksen oman kriteeristön perusteella. - Oppilaitosyhteistyö on meille todella tärkeää. Ilman sitä mystery shopping ei olisi mahdollista, sanoo palvelupäällikkö Mari Harju Kansaneläkelaitokselta. tava kaikkialla sama palvelu. Asiakas voi myös valita, asioiko hän käymällä toimistossa vai verkossa, Harju sanoo. Haamuasiakas arvioi muun muassa vuorovaikutusta Kelan asiakaspalvelijan kanssa. Sen lisäksi selvitetään esimerkiksi sitä, kuinka hyvin asiakaspalvelija tunsi Kelan tuotteet ja osasiko hän tarjota juuri kyseiselle asiakkaalle sopivinta palvelua. - Tällaisesta oppilaitosyhteistyöstä on sekin hyöty, että opiskelijat saavat samalla käsityksen Kelasta työnantajana. Opiskelijat ovat myös sanoneet pitävänsä mahdollisuudesta päästä aitoihin asiakaspalvelutilanteisiin, Harju kertoo. JU - Teemme työtä asiakkaille ja olemme olemassa asiakkaita varten. Meille tärkeä periaate on palvelun tasalaatuisuus. Kaikki asiakkaat ovat samanarvoisia, ja jokaisen asiakkaan on saa- Oppilaitosyhteistyöstä on sekin hyöty, että opiskelijat saavat samalla käsityksen Kelasta työnantajana. Liiketalouden opiskelijat saavat Kelan palvelupäällikkö Mari Harjulta (vas.) vinkkejä haamuasiointiin (kuva: Roni Lamberg). 8

9 Asiakaspäällikkö Satu Jyrkkä (vas.) on saanut yhteisessä projektissa tärkeää lisätietoa valituista kohderyhmistä Centrian opiskelijoilta Anne Mäkeläiseltä, Jonna Keski-Vinkalta ja Martta Anttilalta (kuva: Jorma Uusitalo). Nuorta näkökulmaa tuotekehitykseen Nini s Belt on vöihin ja huiveihin erikoistunut tukkuliike, joka haluaa olla alansa johtava yritys Pohjoismaissa. Mallistojen jatkuva uudistuminen ja myyjien hyvä tuotetuntemus ovat yrityksen tärkeitä menestystekijöitä, joita Nini s Belt kehittää yhdessä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa. - Alunperin yhteistyömme Centrian kanssa alkoi tuotetestaamisesta, johon tarvitsimme apua. Laatu on meille se kaikkein tärkein asia, ja laatutyössä testauksella on keskeinen rooli. Teemme laadunvarmistusta myös paikallisesti. Sittemmin yhteistyö on laajentunut tuotetuntemuksen ja markkinatuntemuksen parantamiseen, kertoo Nini s Belt Oy:n asiakaspäällikkö Satu Jyrkkä. Testauksessa on selvitetty muun muassa materiaalien kestävyyttä ja värinkestoon liittyviä asioita. Samalla on varmistettu, etteivät materiaalit sisällä haitallisia aineita. Esimerkiksi myyjät saavat tällä tavalla käyttöönsä entistä syvällisempää tuotetietoutta. Centria-yhteistyöstä hyvät kokemukset Nini s Beltin pääkohderyhmä Centrian kanssa tehtävässä projektissa on klassinen aikuinen nainen ja nuoret. Meille on syntynyt hyvä keskinäinen luottamus, mikä mahdollistaa yhteistyön laajentamisen edelleen. - Yksi lähtökohta yhteistyölle on se, että opiskelijoiden ansiosta nuorten maailma avautuu meille paremmin. Meillä on ollut kohderyhmästä tietty mielikuva, mutta nyt olemme voineet tarkentaa sitä vaikkapa havainnoimalla kohderyhmään kuuluvien ihmisten harrastuksia ja ostokäyttäytymistä, Jyrkkä sanoo. - Klassinen aikuinen nainen on työelämässä, hän arvostaa laatua ja haluaa näyttää muodikkaalta. Nuorissa meillä oli aika avoin lähtökohta. Päädyimme lopulta fashion-nuoreen, joka seuraa muotia, ottaa eri puolilta tärppejä omiin juttuihinsa ja mieltymykset vaihtuvat nopeasti, vaatetusalan tradenomiopiskelijat Jonna Keski-Vinkka, Martta Anttila ja Anne Mäkeläinen kuvaavat asiakasyrityksen kohderyhmää. Opiskelijat ovat tehneet Nini s Beltille lisäksi erillisen tekstiilioppaan sekä oppaan huivien sidonnasta. - Yhteistyöstä on vain hyvää sanottavaa. Meille on syntynyt hyvä keskinäinen luottamus, mikä mahdollistaa yhteistyön laajentamisen. Jo tähän mennessä opiskelijat ovat tekemässä meille myös opinnäytetöitä eri aiheista. Nini s Beltille tämä on lisäksi yksi tapa kantaa yhteiskuntavastuuta nuorista, Jyrkkä korostaa. JU Centrian liiketoiminnan kehittämispalveluja: lean-asiantuntijapalvelut muotikaupan asiantuntijapalvelut myynnin ja markkinoinnin kehittäminen yritystalouden kehittäminen tuotteistamispalvelut 9

10 POTILASASIAMIES tukee laatutyötä Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalon (vas.) ja palvelupäällikkö Eija Pienimäen tiivis yhteistyö kehittää TYÖPLUSsan laatutyötä (kuva: Jorma Uusitalo). Centria otti palvelutuotantoonsa potilasasiamiehen palvelut vuonna Työterveyshuollon palveluita tarjoava Kokkolan kaupungin kunnallinen liikelaitos TYÖPLUS oli silloin yksi ensimmäisistä asiakkaista. - Laatu on meille keskeisin asia kaikessa tekemisessä. Siitä huolimatta voi tulla poikkeamia, ja silloin asiakkaan oikeuksiin kuuluu, että hänen asiansa käsitellään puolueettomasti. Näissä tilanteissa on erittäin tärkeää, että asiaa hoitaa oman organisaation ulkopuolelta tuleva henkilö, sanoo TYÖPLUSsan palvelupäällikkö Eija Pienimäki. - Meille on myönnetty vuodesta 2006 alkaen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laatuohjelman mukainen SHQSlaaduntunnustus. Jotta onnistumme uusimaan sen joka kerta, meiltä edellytetään jatkuvaa laadun tarkkailua ja kehittämistä. TYÖPLUSsan laatutyön kannalta potilasasiamiehellä ja hänen antamallaan palautteella on tärkeä merkitys, Pienimäki jatkaa. Potilasasiamieheltä rakentavaa palautetta Potilasasiamiespalvelun lisäksi Centria tuottaa puolueetonta ja riippumatonta sosiaaliasiamiespalvelua. Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centriasta kouluttautui alunperin sairaanhoitajaksi. - Kokemus sairaanhoitajan työstä helpottaa minuun yhteyttä ottavien henkilöiden asioiden hoitamista, koska tunnen terveydenhuollon toimintaympäristön. Kun asiakas ottaa yhteyttä, hänellä voivat tunteet olla hyvin pinnassa. Pyrin keskustelemaan asiakkaan kanssa mahdollisimman syvällisesti, jotta voin antaa rakentavan palautteen, joka kohdistuu varsinaiseen asiaan, Jokitalo sanoo. Eija Pienimäen mukaan kynnys ottaa yhteyttä potilasasiamieheen on haluttu tehdä matalaksi. - Meille on tärkeää, että pystymme osoittamaan asiakkaalle puolueettoman tahon. Saamme Helinältä raportit yhteydenottojen lukumääristä ja niiden sisällöstä yleispiirteittäin. Tämä on tärkeää huomioida oman toimintamme kehittämisessä. Häntä on konsultoitu lisäksi potilasturvallisuussuunnitelman laatimisessa. - Nyt kun TYÖPLUS laajeni Pietarsaaren seudulle, tärkeää on sekin, että Helinä palvelee asiakkaitaan sekä ruotsiksi että suomeksi, Pienimäki toteaa. JU Centrian hyvinvointipalveluja: potilasasiamiespalvelut palvelusetelit ensiapuvalmennus lähiesimiesvalmennus 10

11 MUSIIKILLISTA ILOITTELUA YLI GENRERAJOJEN Paikallisessa kulmapubissa tunnelma on korkealla. Lavalle on noussut vähän aikaisemmin Centria ammattikorkeakoulun opiskelijoista koottu seitsenhenkinen kokoonpano, jonka esiintymisestä ei puutu tunnetta eikä nuorta energiaa. Keikat oikean yleisön edessä ovat musiikin opiskelun suola. Bassossa Julia Rantala (kuva: Jorma Uusitalo). Rytmimusiikkivastaava ja päätoiminen tuntiopettaja Timo Roiko-Jokela ehti itsekin käydä opiskelijoidensa kanssa lavalla avauskappaleen aikana. Hän sanoo, että musiikin koulutuksen porukka on pieni mutta aktiivinen. Genrerajat ylittyvät luontevasti klassisesta musiikista rytmimusiikkiin ja kansanmusiikkiin. Yhteisiä produktioita tehdään myös esittävän taiteen ja konservatorion opiskelijoiden kanssa. Monipuolisuus auttaa työelämässä Tie musiikkipedagogin (AMK) tutkintoon kestää neljä vuotta vuoden 2014 alusta, ja tie on täynnä elämyksiä ja käytännönläheistä oppimista tulevaan ammattiin. - Meillä voi suuntautua klassiseen musiikkiin, kansanmusiikkiin tai vaihtoehtoisesti rytmimusiikkiin eli pop-jazz-musiikkiin. Moni opiskelija tekee niin, että vaikka hän opiskelee esimerkiksi klassista musiikkia, opintoihin sisältyy aineita myös kansanmusiikista ja rytmimusiikista. Tämä on Centrian erikoisuus verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin, ja opiskelijat ovat pitäneet siitä todella paljon, Timo Roiko-Jokela sanoo. Yhdistelymahdollisuudesta opiskelija saa monenlaista hyötyä myöhemmässä työelämässään. - Todellisuutta tänä päivänä on se, että varsinkin pienemmillä paikkakunnilla musiikinopettaja joutuu opettamaan vähän klassista, vähän rytmimusiikkia, ohjata bändejä ja antaa teoriaopetusta. Meillä opiskelija saa laajapohjaisen valmiuden harjoittaa ammattiaan. Kokkola on musiikin opiskelijan näkökulmasta vireä paikkakunta, jonne kannattaa tulla opiskelemaan, Roiko- Jokela kehuu. Keikkoja oikean yleisön edessä Vaihtelua opiskelijoiden arkeen tuo harjoitusoppilastoiminta. - Meidän opiskelijat kouluttautuvat opettajiksi, jonka vuoksi he tarvitsevat harjoitusoppilaita. Oppilaaksi voi hakeutua kuka tahansa maksamalla vuotuisen harjoitusoppilasmaksun. - Erilaisten tilaisuuksien järjestäjät ottavat meihin paljon yhteyttä, kun he tarvitsevat tilaisuuksiinsa esiintyjiä. Joskus halutaan häihin useamman esiintyjän kokoonpano, joskus ainoastaan yksi laulaja tai duo johonkin pienimuotoiseen tilaisuuteen. Selkeästi oma juttunsa on kulttuuriosuuskunta Oravanpyörä. Sen muodostavat Centria-ammattikorkeakoulussa opiskelevat ja sieltä valmistuvat musiikin ja taiteen alan tekijät. Oravanpyörän painopistealueena on lastenteatteri ja muu kulttuuritarjonta. Kansanmusiikin ystäviä puolestaan kerää yhteen internetissä toimiva kansanmusiikin oppimisympäristö Kamulaari.fi. Kamulaarista löytyy paljon perinnemateriaalia sekä uutta kansanmusiikkia nuotteina, äänenä ja videoina. JU 11

12 Meksikosta Lontoon kautta Pietarsaareen Hinojosa on opiskellut teollista suunnittelua Mexico Cityssä. Muotisuunnittelijaksi hän valmistui Lontoossa toimivasta Instituto Maragonin designkoulusta. Hän on työskennellyt harjoittelijana Alexander McQueenille, Erdemille ja Mary Katrantzoulle. vuoden nuori suunnittelja 2013 Turkisalan opintonsa Hinojosa aloitti Centria-ammattikorkeakoulussa Pietarsaaressa osallistumalla stipendiaattina Discovering Fur -moduuliin. Hän menestyi myös keväällä 2013 International Fur Fair of Kastoria -messutapahtuman yhteydessä järjestetyssä designkilpailussa sijoittumalla siinä toiseksi. Meksikolaissyntyinen Ernesto Hinojosa on valittu vuoden nuoreksi suunnittelijaksi Kilpailu on suunnattu suomalaisille vaatetussuunnittelun opiskelijoille ja se järjestettiin 19. kerran. Tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja vaatesuunnitteluun sekä kannustaa nuoria suunnittelijoita ja suomalaista vaatetusteollisuutta. Hinojosa esitteli ensimmäisen oman mallistonsa I love me -messuilla Helsingissä lokakuussa. Mallistossa erilaiset työtekniikat ja laadukkaat suomalaiset kettu- ja suomen supiturkikset yhdistyvät ylellisiin villa- ja silkkikankaisiin. Profur - Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening ja Pohjois-Suomen Turkiseläinten kasvattajain Liitto tukivat suunnittelijaa lahjoittamalla hänen käyttöönsä parhaat mahdolliset turkikset. Mari Niva & Pia Blomström Tänä vuonna kilpailussa etsittiin toteutustavoiltaan ja ideoiltaan kekseliäitä iltapukuja, joissa on huomioitu myös ekologisuus. Ernesto Hinojosa vei voiton Black Mamba -iltapuvullaan. Palkintoraati kehui Hinojosan taitoa yhdistää ekologisuus haute coutureen. Raati totesi Hinojosan olevan monipuolinen ja kiinnostava uusi suunnittelija ja kiitteli voittotyötä glamourhengestä, näyttävyydestä ja loppuun saakka hiotuista yksityiskohdista. Opastin palvelee yrityksiäkin Tarvitsetko neuvontaa tai ohjausta koulutusasioissa? Tarvitsetko uutta osaamista työhösi? Haaveiletko uudesta ammatista tai työpaikasta? Jäivätkö opintosi kesken? Internetissä löytyvässä neuvonta- ja ohjauspalvelussa yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä autetaan koulutus- sekä kehittämistarpeissa yhden luukun periaatteella. Koulutusta suunnitteleva henkilö tai yrityksen edustaja tavoittaa joko soittamalla tai sähköpostitse Opastinpalvelun päivystävän henkilön, jonka kautta koulutukseen liittyvät asiat lähtevät rullaamaan eteenpäin. Koulutusta harkitsevien kannattaa selata myös Opastimen koulutuskalenteria. Sieltä näkee alueen kaikkien koulutusorganisaatioiden ajankohtaiset koulutukset. Tähän mennessä palvelun ovat löytäneet erityisesti yksityishenkilöt, mutta yhtä kattavasti Opastin palvelee yrityksiäkin. Joustavasti Averkossa Centrian eoppimiskeskus Averko antaa mahdollisuuden opiskella internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Averko on edullinen tapa päivittää osaamistaan. Se on hyvä vaihtoehto esimerkiksi välivuotta pitävälle lukionsa päättäneelle säilyttää tuntuma opintoihin tai vaikkapa varusmiespalveluksen katkaistessa lukuvuoden. Verkko-opintojen joustavuus tukee myös työssä käyvien osaamisen kehittämistä. - Kehitteillä on täydennyskoulutusta, jossa hyödynnetään verkko-opiskelun mahdollisuuksia aiempaa enemmän. Samoin 60 opintopisteen laajuiset polkuopinnot sisältävät myös verkkoopintojaksoja. 60 opintopisteen polkuopinnot antavat hakukelpoisuuden ammattikorkeaan, koulutuspäällikkö Marja Haulos sanoo. 12 kuva: Pertti Teurajärvi ERNESTO HINOJOSA

13 Koulutuksella laatua ja kilpailukykyä Laadun kehittäminen ja sen mukanaan tuoma parantunut kilpailukyky ovat yrityksille entistä tärkeämpi menestystekijä. Puhuttaessa suomalaisen työn laadusta avainsana on koulutus. Uudet teknologiat mullistavat työntekoa. Osa työstä muuttuu tarpeettomaksi, mutta vastaavasti syntyy uutta työtä. Asiantuntijatyö lisääntyy, resurssit pienenevät ja monikulttuurisuus synnyttää sekin uudenlaisia tilanteita työelämässä. Suomalaisten pitäisi myös jaksaa töissä entistä vanhemmaksi. Kuinka tästä kaikesta voi selvitä? Koulutuspäällikkö Marja Haulos seuraa työelämän muutoksia aitiopaikalta Centrian koulutuspalveluiden näkökulmasta. Hän tietää, että juuri koulutus on yksi viisasten kivistä, jotka auttavat sekä yrityksiä että yksittäisiä työntekijöitä eteenpäin työelämän muutoksissa. Vaikka kuulostaa kliseeltä, nyt jos koskaan koulutus on investointi tulevaisuuteen. Koulutuspäällikkö Marja Haulos seuraa työelämän suuria muutoksia aitiopaikalta (kuva: Roni Lamberg. - Yritykset toimivat aikaisempaa enemmän globaaleilla markkinoilla, jolloin osaamisesta huolehtiminen auttaa turvaamaan yrityksen kilpailukyvyn muun muassa palveluiden ja tuotteiden korkean laadun kautta. Työurien pidentyessä ikääntyvän henkilöstön koulutus käy yhä tärkeämmäksi. Jos pitkään työelämässä ollut ihminen kokee, ettei hänen osaamisensa enää riitä, se vaikuttaa motivaatioon ja työhyvinvointiin ja lopulta työn tuottavuuteenkin, Haulos sanoo. Hän muistuttaa, että koulutuksella ja joustavilla koulutusväylillä ja -poluilla voidaan ehkäistä myös nuorten syrjäytymistä. - Uskon, että jatkossa yrityksille ja muille asiakkaille räätälöity koulutus lisääntyy selvästi, koska koulutuksella halutaan saavuttaa mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Räätälöityjen koulutusten lisäksi Centria tarjoaa laadukasta täydennyskoulutusta ja työvoimakoulutusta. Varsinkin sosiaalija terveysalalla koulutustarpeet ovat voimakkaassa kasvussa. JU AIKUISENAKIN KANNATTAA KOULUTTAUTUA - Työelämä muuttuu tänä päivänä nopeasti, ja työssä tarvitaan uusia taitoja. Yhä useammat ihmiset myös vaihtavat ammattiaan jossain vaiheessa, ja viisikymppisenäkin voi aloittaa täysin uudenlaisen työuran, kehittämispäällikkö Jennie Elfving luettelee syitä, miksi kouluttautuminen kannattaa aikuisiälläkin. Centrian aikuiskoulutuksessa korostuvat joustavuus ja työelämälähtöisyys. - Samalla kun koulutustarve kasvaa, tarvitaan entistä joustavampia tapoja toteuttaa koulutus, jotta opiskelu on mahdollista liittää osaksi työssä käyntiä. Meihin kannattaa olla yhteydessä heti, kun yrityksessä ilmenee koulutustarvetta. Pystymme räätälöimään koulutuksia hyvinkin nopealla aikataululla. Elfving sanoo, että koulutuksissa huomioidaan mahdollisimman pitkälle työuran aikana kertynyt osaaminen. - Näihin tilanteisiin meillä on järjestelmä, jossa aikuisopiskelija voi osoittaa osaamisensa ja saada sitä kautta opintopisteitä. Silloin hän voi saada kurssin hyväksi luetuksi, eikä hänen tarvitse olla läsnä tunneilla. Centrian koulutus-, projekti- ja tapahtumapalveluita: koulutuspalvelut projektipalvelut messupalvelut monialaiset asiantuntijapalvelut musiikilliset keikkapalvelut 13

14 kuva: Jorma Uusitalo BISNES SYNTYY INNOVAATIOISTA Ideoita uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi kyllä löytyy. Sen sijaan yritykset tarvitsevat enemmän innovaatioympäristöjä, joissa ideat kehittyvät kaupallisesti menestyviksi tuotteiksi, palveluiksi ja tuotannoksi. Centria on rakentanut pitkäjänteisesti innovaatioympäristöjä, jotka luovat alueen yrityksille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä uraa uurtavassa TKItoiminnassa. - Innovointi on yrityksille elinehto. Centrian roolina on tuoda kokonaisuuteen sitä osaamista ja ymmärrystä, jota innovaatioprosessi tarvitsee, jotta ideat saadaan maaliin saakka. Centria auttaa laajoine osaamisverkostoineen yrityksiä siinä, että mylly saadaan pyörimään ja että se lähtee menemään oikeaan suuntaan, sanoo kehittämispäällikkö Esko Sääskilahti. EU-hankkeista paljon uutta osaamista Centria oli TKI-toiminnassaan kansainvälisiä edelläkävijöitä rakentaessaan yhdessä yritysten kanssa ensimmäisen langattoman 4G-verkon. Huhtikuussa 2013 matkapuhelinverkkojen kehitystyössä otettiin Centriassa jälleen pitkä askel eteenpäin, kun ensimmäisenä Centria on yrityksille kumppani toteuttamaan innovaatioprosesseja, joiden tuloksena ideat jalostuvat kaupallisesti menestyviksi palveluiksi ja tuotteiksi. maailmassa ammattikorkean kenttätestausympäristössä kokeiltiin onnistuneesti uutta tapaa radiotaajuuksien lainaamiseen. Radiotaajuuksien yhteiskäyttö helpottaa lisätaajuuksien saamista 4G-verkoille. - Yritysten kumppanina rakennamme yhdessä kehittämishankkeita ja hankimme niille rahoitusta sekä suomalaisista rahoituslähteistä kuten Tekesistä ja kansainvälisistä EU-rahoituksista. Uusimmat selvityksetkin osoittavat, että EU-hankkeilla on voitu luoda alueelle paljon uutta osaamista, Sääskilahti sanoo. Hänen mukaansa Centria pystyy lisäksi tarjoamaan moniin hankkeisiin omaa erityisosaamistaan. Jos juuri tietynlaista erityisosaamista ei löydy Centrialta itseltään, Centria pystyy hankkimaan yrityksen tarvitseman osaamisen omien verkostojensa kautta. - Koko alueen kehityksen kannalta on äärettömän tärkeää, että meidän yli kymmenen vuotta jatkunut työ kansainvälisten verkostojen luomiseksi tuottaa nyt tulosta. Centrialla on jo itsellään useita suoria EU-hankkeita, ja koska meitä tänä päivänä kysytään mukaan kansainvälisiin verkostoihin, se osoittaa, että Centrian TKI-toiminta on myös kansainvälisesti uskottavaa ja korkealaatuista. JU 14

15 Läppäri kainaloon ja messuille! Messut ovat yritykselle tehokas tapa tavata nykyisiä ja tulevia asiakkaita. Centria järjestää vuosittain messupalveluita noin 40 asiak kaalle kotimaahan ja ulkomaille. Esimerkiksi Hannoverin teollisuusmessut Saksassa ovat olleet ohjelmassa jo vuodesta Centrian tarjoamat messupalvelut tekevät messuille osallistumisen yrityksille helpoksi. Vähimmillään riittää, että asiakas ottaa läppärin kainaloon, käyntikortit taskuun ja saapuu paikalle, sanoo messuvastaava Marko Laitila. Centrian messupalvelut tekevät messuille osallistumisen yrityksille helpoksi. Osa yrityksistä valitsee yhteisosaston, toiset taas ovat mukana täysin omalla osastollaan (kuva: Centria ammattikorkeakoulu). - Palvelumme ansiosta yrityksen ei tarvitse palkata henkilöstöä messujärjestelyihin tai käyttää siihen oman henkilöstön työaikaa. Hoidamme tarvittaessa koko paketin osaston varaamisesta ilmoittautumiseen ja osaston rakentamiseen. Tuotamme lisäksi messumateriaalia ja toimitamme osastolle pikku purtavaa sekä virvokkeita, Laitila sanoo. JU Kaikki palvelut yhdestä paikasta CENTRIAN TKI-PALVELUT TUOTTEISTAMIS- PALVELUT tarvekartoitus tulevaisuuden ennakointi innovointi tuotesuunnittelu tuotekonseptointi testaus ja mittaus protot ja nollasarjat tuotekehitys teknologiaselvitykset ohjelmistotuotanto ympäristö- ja energiatehokkuus TUOTANNON JA PROSESSIEN KEHITTÄMINEN tuotantoprosessit ja -teknologiat tuotantoautomaatio testaus ja mittaus toiminnaohjaus liiketoimintaosaaminen johtaminen simuloinnit hyvinvointia parantavat palvelut laadunvalvonta KOULUTUS-, PROJEKTI- JA TAPAHTUMAPALVELUT koulutuspalvelut projektipalvelut messupalvelut tapahtumapalvelut OTA YHTEYTTÄ, PALVELEMME MIELELLÄMME! Tutkimus- ja kehitysjohtaja Lasse Jansson, puh tutkimus- ja kehitysjohtaja Vesa Martinkauppi, puh

16 TURVAA TULEVAISUUTESI CENTRIASSA! Haetko opiskelupaikkaa, josta valmistuminen avaa sinulle hyvät työllistymismahdollisuudet? Arvostatko laadukkaan opetuksen lisäksi vapaa-aikaa monipuolisine palveluineen ja harrastusmahdollisuuksineen? Miltä sinusta kuulostaa sopivan kokoinen paikkakunta, jossa on kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja? Arvostatko ihmisläheistä opiskeluympäristöä ajanmukaisissa tiloissa? Tervetuloa Centria-ammattikorkeakouluun! Centria-ammattikorkeakoulussa voi opiskella työelämän arvostaman ammattikorkeakoulututkinnon suomeksi tai englanniksi. Opiskelijoita Centriassa on noin 2900 ja henkilökuntaa 250. Vuosittain tehtävän selvityksen mukaan Centrian opiskelijoista suurin osa, 80 prosenttia, pitää opetusta korkeatasoisena. Meille toimivat työelämäyhteydet ovat tärkeitä. Haluamme tarjota opiskelijoillemme kokemusta oikeasta työelämästä runsaasti jo opintojen aikana. Projektien, harjoittelun ja opinnäytetöiden avulla opiskelijat saavat monesti jalkansa tulevien työpaikkojensa oven väliin. Kampuksilla suunnilleen joka neljäs vastaantuleva opiskelija on kotoisin muualta kuin Suomesta. Centria onkin Suomen kansainvälisin ammattikorkeakoulu. Lisäksi Centrialla on erittäin monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet: 100 yhteistyökorkeakoulua 40 maassa. Sosionomiopiskelija Katri Mäenpään mukaan sosionomin koulutus tarjoaa monipuoliset tiedot ja taidot toimia tukena ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. (kuva: Roni Lamberg) Tutkintoon valmistuttua suurin osa opiskelijoistamme löytää työpaikkansa lähialueelta. Centrian toiminta-alueen tulevaisuus näyttää myös hyvältä - työttömyys on ollut alueellamme jo pitkään Suomen alhaisempia. PE CENTRIAN KOULUTUSTARJONTA 2015 NUORTEN KOULUTUS Insinööri (AMK): kemiantekniikka tieto- ja viestintätekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka tuotantotalous Bachelor of Engineering: Information Technology Chemistry & Technology Industrial Management Tradenomi (AMK): liiketalous Bachelor of Business Administration: Business Management Sairaanhoitaja (AMK) Bachelor of Health Care: Nursing Sosionomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Yhteisöpedagogi (AMK) AIKUISKOULUTUS Sosionomi (AMK) (haku ) Tradenomi (AMK): liiketalous Bachelor of Business Administration: Business Management (erillishaussa keväällä 2015) Yhteisöpedagogi (AMK) YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT Insinööri (ylempi AMK): teknologiaosaamisen johtaminen Tradenomi (ylempi AMK): liiketoimintaosaaminen Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / sosionomi (ylempi AMK): sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YHTEISHAKU 2015 Haku vieraskieliseen nuorten koulutukseen haku suomenkieliseen nuorten koulutukseen haku aikuisten koulutukseen ja ylempiin AMK-tutkintoihin Hakutoimisto puh , 16

Teemana 2014. Turvallisuus. Kouluttajat verkostoituivat suurhankkeita varten sivu 4. Turvallisia jarrutuksia

Teemana 2014. Turvallisuus. Kouluttajat verkostoituivat suurhankkeita varten sivu 4. Turvallisia jarrutuksia Centria tria Teemana 2014 Turvallisuus Kouluttajat verkostoituivat suurhankkeita varten sivu 4 3 Green Care uutta hyvinvointipalveluissa 7 Jätebiomassat tulevaisuuden energiantuotannossa 1 8 11 13 Äly

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

Centria tutkimus ja kehitys on alueellista vaikuttamista

Centria tutkimus ja kehitys on alueellista vaikuttamista Yksi nimi, yksi brändi - Centria Marjo Ylikarjula, viestintäpäällikkö Tässä lehdessä: 4-5 Koulutuspalvelut Koulutusyhteistyöstä tukea ydinvoimalahankkeelle Aikuiskoulutuksen merkitys reippaassa kasvussa

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä www.sasky.fi. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. Taitoa työelämään - osaamista tulevaan

Sastamalan koulutuskuntayhtymä www.sasky.fi. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Sastamalan koulutuskuntayhtymä Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Taitoa työelämään - osaamista tulevaan 2011 Sisältö Pääkirjoitus s. 3 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittisten yksikkö Liiketalouden

Lisätiedot

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Sähkötekniikkaa? 5 Elektroniikkaa? 6 Tietoliikennetekniikkaa? 7 Automaatiota? 8 Insinööri vs Diplomi-insinööri 9 Sähkötekniikka haastaa ajattelemaan 10 Sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä KESKI-POHJANMAAN YrittäjäMAGAZINE YRITTÄJÄT RY:N 1/2013 Kokkolan satama Portti maailmalle Kannuksen kaupunki Kolmen vaiheen taktiikalla Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Idea Kainuusta. Euroja. kehittyville yrityksille. Yhteistyöllä uusia asiakkaita. Marraskuu 2011. Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen.

Idea Kainuusta. Euroja. kehittyville yrityksille. Yhteistyöllä uusia asiakkaita. Marraskuu 2011. Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen. Idea Kainuusta Marraskuu 2011 4 Euroja 6 kehittyville yrityksille Yhteistyöllä uusia asiakkaita Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen. 2 Idea Kainuusta 3 Vaikka yritysten suhdannekuva on kesän

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

KONICA MINOLTA. Tulostus- ja kopiointiratkaisut sekä -sovellukset

KONICA MINOLTA. Tulostus- ja kopiointiratkaisut sekä -sovellukset YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2013 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA M-Itella Oy Sanoista tekoihin Kokkolalaisella

Lisätiedot

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 amicase Amiedun asiakaslehti 2 2011 7 kysymystä tuotteistamisesta Virtuaalihitsauksessa ei tarvita haalareita Kemppi kouluttaa virtuaalisesti Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 Sisällys

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle kauppalehti kamari Tampereen Numero 2 maaliskuu 2013 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Digitaalista arvotavaraa tarjolle sivu 8 Millog yhtenäisti, varikoista

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle teknologia kansainvälistyminen liiketoimintaosaaminen 1/2013 HANKE teknologiateollisuudelle 2010 2013 Alfame laittoi myynnin kuntoon Leanilla tulosta Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut

Lisätiedot

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari Sisällys Pääkirjoitus Itsestään selvää sähköä 3 Alaesittelyt 4 Diplomi-insinööri vai insinööri 8 Aalto-1 10 Sähköistä talotekniikkaa tulevaisuuden rakentajille 13 Akustiikka 15 Yhteiskunnallisesti merkittäviä

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt.

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt. FUAS-LEHTI nro 1 2013 Uusi toiminnanjohtaja Leena Treuthardt: FUAS on sosiaalinen innovaatio 6 Opiskelijat otettu hyvin mukaan liittouman kehittämiseen 11 Maakuntajohtajat näkevät kolmen kimpalla kilpailuedun

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston lehti No 3 / 2012. Kauppakorkeakoulu. alumninumero

Jyväskylän yliopiston lehti No 3 / 2012. Kauppakorkeakoulu. alumninumero Jyväskylän yliopiston lehti No 3 / 2012 Kauppakorkeakoulu alumninumero 13 8 Jyväskylän yliopiston lehti nro 3 2012 Tiedonjyvä ilmestyy paperilehtenä viisi kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy 22.10.2012

Lisätiedot

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Aktiivisille nuorille ja tuleville yrittäjille sekä heidän opettajilleen Tämän aineiston tarkoitus on kannustaa nuoria pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä

Lisätiedot

Kauppakamarilehti. Oulun. Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä. Tehoa Saksan kauppaan

Kauppakamarilehti. Oulun. Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä. Tehoa Saksan kauppaan Oulun Kauppakamarilehti 4 2010 Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä Kansallisesta lentokentästä kansainväliseksi kentäksi Tehoa Saksan kauppaan Vaalirahoitus entistä näkyvämmäksi 2 Oulun

Lisätiedot

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi.

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi. vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2010 Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8 4 Oppisopimuksella koneasentajaksi 7 Jokaisesta löytyy yrittäjä 14 Opetusta virtuaalisesti Salpauksen

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 3/2011. Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 3/2011. Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 3/2011 Kansliapäällikkö Harri Skog: Koulutusmääriin muutoksia, kansainvälistymiseen vauhtia Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras Liikkeenjohdon emba sai

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot