Teemana. Laatu. Yhteiset projektit yritysten kanssa antavat Jonna Keski-Vinkalle ja Martta Anttilalle valmiuksia tulevaa työelämää varten.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemana. Laatu. Yhteiset projektit yritysten kanssa antavat Jonna Keski-Vinkalle ja Martta Anttilalle valmiuksia tulevaa työelämää varten."

Transkriptio

1 Centria Teemana Laatu Yhteiset projektit yritysten kanssa antavat Jonna Keski-Vinkalle ja Martta Anttilalle valmiuksia tulevaa työelämää varten. sivu 9 3D-tulostus mullistaa valmistuksen Mystery shopping tutkii asiakaspalvelua 1 Potilasasiamies tukee laatutyötä Kohti vähähiilisyyttä Ammattikorkeakouluun opiskelemaan!

2 Centria-ammattikorkeakoulu luo ja tuo uutta tietoa, osaamista ja teknologiaa. Centria kulkee vahvasti ajassa mukana ennakoiden tulevaisuuden kehityskul- TYÖELÄMÄ- LÄHTÖISYYTTÄ JA TURVALLISUUTTA Toiminta-alueemme, Botnia-alue, muodostuu kolmesta suhteellisen itsenäisestä ja yhteistyötä tekevästä talousalueesta: Keski-Pohjanmaan maakunta, Oulun Eteläisen ja Pietarsaaren seutukunnat. Toimintamme perusta on elinkeino- ja työelämän tukeminen sen omista tarpeista lähtien. Ammattikorkeakoulu luo ja tuo uutta tietoa, osaamista ja teknologiaa avoimesti, vastuullisesti ja uudistushakuisesti yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Botnia-alueen elinkeinorakenteessa nousevat esiin turvallisuuskriittiset toimialat: teollisuus, kauppa sekä sosiaaliala- ja terveyspalvelut. Alueen elinkeino- ja työelämä on vientiorientoitunutta, ja globaalissa taloudessa turvallisuusasiat korostuvat. Ammattikorkeakoulu profiloituu työelämälähtöisenä korkeakouluna, jossa kaiken tekemisen keskiössä on alueen elinkeinoelämän kehittäminen työelämä- ja turvallisuuslähtöisesti. Hyvä toimintakulttuuri parantaa organisaatioiden toiminnan laatua ja vaikuttaa myönteisesti tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Työelämälähtöisyys ja turvallisuus nivovat Centria-ammattikorkeakoulussa monialaisuuden kiinteäksi kokonaisuudeksi. Tämä näkyy prosessien sisäisinä tapoina opetuksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Työelämälähtöinen osaaminen ja turvallisuuskulttuurin omaksuminen tekevät ammattikorkeakoulusta valmistuneista haluttua työvoimaa. Alan vaatiman substanssiosaamisen lisäksi heillä on turvallisuusorientoitunut tapa työskennellä ja kehittää työelämää. Näillä linjauksilla ja toimenpiteillä Centria-ammattikorkeakoulu haluaa tulevaisuudessa olla Botnia-alueen ihmisten ja organisaatioiden osaamisen halutuin ja aikaansaavin uudistaja. Tähän tavoitteeseen pääsemme vain ja ainoastaan hyvässä yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Pekka Hulkko, rehtori Yritysten kumppani tutkimuksessa ja kehittämisessä Centria tutkimus ja kehitys on alueensa merkittävä elinkeino- ja työelämän kehittäjä, jonka toiminta perustuu teknologian ja osaamisen nopeaan käytännön soveltamiseen. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) edistää yritysten kilpailukykyä, yrittäjyyttä, uusien yritysten perustamista sekä yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälisyyttä. Käytännössä tehtäviä toteutetaan yhteisillä TKIhankkeilla, asiantuntijapalveluilla ja tarjoamalla täydennyskoulutusta. kuja. Centrian korkealaatuiset tutkimus- ja kehityslaboratoriot palvelevat niin pyrkimyksessä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa kuin uusien tiedonsiirtoteknologioiden tutkimista ja soveltamista. TKI-hankkeilla varmistetaan myös korkeatasoinen opetus ja vahvistetaan valmistuvien opiskelijoiden sijoittumista työelämään. TKI-toiminnassaan Centria keskittyy digitaalisuuteen, uusiutuviin energialähteisiin sekä hyvinvointipalveluihin ja väestön ikääntymisestä johtuvien haasteiden ratkaisemiseen. Laatu on yritysten keskeinen kilpailutekijä. Yrityksissä tapahtuvaa laatutyötä Centria tukee tarjoamalla asiantuntijapalveluita ja koulutusta tuotantoprosessien kehittämiseen. Samoin hankekoordinoinnissa Centria on merkittävä toimija hankevalmistelussa, hankehallinnoinnissa ja rahoituskanavien osaajana. Eniten käytettyjä rahoituslähteitä ovat olleet maakuntien liittojen ja ELY-keskusten rakennerahasto-ohjelmat sekä Tekesohjelmat. Niiden lisäksi Centria tuntee hyvin tulevaisuudessa entistä tärkeämmät EU:n erillisrahastot, jotka auttavat esimerkiksi yritysten kansainvälistymisessä. Alueen hyvinvointi perustuu monipuoliseen, menestyvään sekä kehittyvään yritys- ja elinkeinoelämään. Tässä työssä Centria haluaa olla vahvasti mukana. Lasse Jansson & Vesa Martinkauppi, tutkimus- ja kehitysjohtajat Julkaisija Centria ammattikorkeakoulu Oy Talonpojankatu 2A, Kokkola Päätoimittaja Paula Erkkilä Toimituskunta Asta Aikkila-Vatanen, Paula Erkkilä, Lasse Jansson, Tellervo Kivistö, Vesa Martinkauppi Toimittajat Jorma Uusitalo ja Paula Erkkilä Ulkoasu Paula Erkkilä Paino Waaga Graphics Oy 5/2014 Painos 1000 kpl Kannen kuva Jorma Uusitalo ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) 2

3 LEAN ÄSSÄ HIHASSA: lisää tuottavuutta ja kilpailukykyä Tuottavuuden lisääminen on yrityksille entistä tärkeämpi menestystekijä, sillä parempi tuottavuus näkyy suoraan yhtiön tuloksessa. Tuottavuudesta puhutaan paljon myös julkisella sektorilla. Siellä pitäisi saada aikaan samalla rahalla enemmän. Centria auttaa asiakkaitaan tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamisessa Lean-asiantuntijapalveluilla. - Yritysten palvelutarpeissa korostuvat entistä enemmän tuotantoon liittyvät kehittämispalvelut. Nykyisillä resursseilla pitäisi saada aikaan paljon enemmän. Halutaan esimerkiksi selkeyttää tuotantoa ja sillä tavalla hakea lisää kilpailukykyä, sanoo Lean-asiantuntija ja projektinjohtaja Martti Jokinen Centriasta. Hänen mukaansa sama tarve tulee esille niin teollisissa prosesseissa kuin palveluprosesseissa. Esimerkiksi puualan yritykset ovat Centrialle merkittävä yhteistyökumppani. Kun Jokinen listaa Centrian alueelta puutoimialan yritykset, joiden liikevaihto on yli miljoona euroa, päästään kyseisten yritysten osalta yhteensä 600 miljoonan euron liikevaihtoon. Henkilöstöä näillä yrityksillä on palveluksessaan noin Myös tuotannon kehittämiseen liittyvissä palveluissa puualan yritykset ovat meille suurin kohderyhmä, ja siellä potentiaalia on runsaasti. Metalliteollisuudessa pienemmätkin yritykset vievät tuotannon kehittämistä hyvin eteenpäin. Erityisen paljon mahdollisuuksia Jokinen näkee julkisen sektorin palveluprosessien kehittämisessä. - Meillä on ensimmäisiä kokemuksia julkisen puolen kumppanuuksista. Jo nyt voi todeta, että näissä tapauksissa tuottavuutta on voitu parantaa merkittävästi. Ehkä julkisella sektorilla kannattaisikin ensin keskittyä palveluprosessien tehostamiseen, ja vasta sen jälkeen luoda tehokkaammin toimivalle organisaatiolle sopiva hallinto. Tehokkuus ei löydy kiireestä Martti Jokisen pääviesti on, ettei tehokkuus löydy kiireestä, vaan toiminnan prosessien kehittämisestä. Jos yritys vaikkapa siirtää tuotteita turhaan, tuotteiden annetaan odottaa pitkään seuraavaa työvaihetta, varastoa on enemmän kuin tarvitaan tai viallista tekemistä joudutaan korjaamaan jälkikäteen, kaikki tämä syö sekä tuottavuutta että laatua. - Kun tuotanto ja toiminta on järjestetty tehokkaasti, kiire loppuu. Työympäristössä on helppo tehdä töitä, koska esimerkiksi ylimääräinen kantaminen on eliminoitu ja tavarat löytyvät oikeilta paikoiltaan. Tärkeää on se, että uusi tapa toimia saadaan juurrutettua osaksi ihmisten jokapäiväistä tekemistä. Silloin laatu ja kannattavuus pysyvät pitkäkestoisesti halutulla tasolla, Jokinen kuvaa Lean-ajatteluun perustuvaa kehittämistä. Mahdollisuudet kehittää yrityksen tuotantoprosesseja ei ole sidottu vain tiettyihin toimialoihin. - Kysymys on hyvin universaaleista asioista, jotka koskevat mitä tahansa toimialaa. Eikä asia ole enää ajankohtainen ainoastaan yritysmaailmassa, vaan enenevissä määrin prosesseja halutaan kehittää myös julkisen sektorin palvelutuotannossa, Jokinen korostaa. JU Centrian tuotantotekniikan palveluja: 3D-suunnittelu, -mittaus, -skannaus ja -tulostus laser-keilaus kunnossapidon tuotanto mittauspalvelut, ja toiminta on järjes- mekaniikka- ja rakennesuunnittelu puutuotteiden valmistus- ja pintakäsittelyprosessit Kun tetty ovi- tehokkaasti, ja ikkunatestaus työympäristössä olosuhde- ja tärinätestit tekstiilien testaus robotti- ja simulointiohjelmointi on helppo tehdä töitä (kuva: Jorma 3

4 -TULOSTUS MULLISTAA VALMISTUKSEN Ympyrä sulkeutuu, kun leluja voidaan pian taas valmistaa kotona. Ympyrä sulkeutuu tavallaan siinäkin, kun tuotantoa siirtyy takaisin Aasiasta länsimarkkinoille. Autoilijankin arki helpottuu, koska nivelen uusi suojakumi valmistuu paikan päällä varaosaliikkeessä. Avainsana on 3D-tulostus, joka perustuu materiaalia lisäävään valmistukseen eli AM-tekniikkaan (Additive Manufacturing). Sen sanotaan mullistavan teollisen tuotannon maailmanlaajuisesti. Kun tähän asti lähtötilanteessa on ollut kappale, josta on ryhdytty valmistamaan haluttu esine ainetta poistamalla, materiaalia lisäävässä valmistuksessa kappale valmistetaan kerroksittain lisäämällä raaka-ainetta niin kauan, että kappale saavuttaa lopullisen muotonsa. 3D-tulostuksessa tuote syntyy raaka-aineesta, joka voi olla vaikkapa ohutta muovinauhaa. Jatkossa nämä kaksi tuotantotapaa toimivat rinnakkain. - Kyse on vain siitä, missä aikataulussa tämä suuri muutos tapahtuu. Eli milloin alkaa 3D-tulostimien massavalmistus, joka laskee laitteiden hintaa nykyisestä. Kodeistakin tulee tuotantoyksikköjä, kun niihin ostetaan 3D-tulostin, jolla tulostetaan erilaisia tavaroita arjen tarpeisiin, sanovat Centrian tutkimusyliopettaja Sakari Pieskä ja kehitysinsinööri Jani Rättyä. Hyötyjä tuotekehitykseen ja laadunvarmistukseen Centria tarjoaa yrityksille tuotantotekniikkaan ja -automaatioon liittyviä palveluita suunnittelusta valmistukseen. Tässä työssä 3D-skannaus ja 3D-tulostus ovat jo arkipäivää. - Meillä voi olla asiakkaina taiteellisia yrityksiä, suunnittelutoimistoja tai tuotannollisia yrityksiä, joilla on omaa Kodeistakin tulee tuotantoyksikköjä, kun niihin ostetaan 3D-tulostin, jolla tulostetaan erilaisia tavaroita arjen tarpeisiin. 3D-tulostus on Centrian asiakkaille jo arkipäivää esimerkiksi yritysten tuotekehittelyssä, Sakari Pieskä sanoo (kuva: Jorma Uusitalo). 4 tuotekehitystä. Käänteissuunnittelu eli 3D-skannaus tukee 3D-tulostusta, koska lähtöaineisto voidaan tuottaa 3D-skannauksella, Jani Rättyä sanoo. - Yritys voi olla tilanteessa, jossa sillä on tuote, josta se haluaa tehdä paremman version, mutta tuotteesta ei ole piirustuksia. Nyt voimme tehdä tuotteesta 3D-mallin ja jatkaa tuotekehitystä siitä eteenpäin. Kun malli on kerran skannattu digitaaliseen 3Dmuotoon, sen hyötykäyttö helpottuu jatkossa, koska samaa asiaa ei tarvitse tehdä uudestaan useita kertoja. Samoin laadunvarmistus tehostuu, koska tämä mahdollistaa myös eri työvaiheiden jäljitettävyyden, Pieskä jatkaa. Hänen mukaansa 3D-mallinnus tuo hyötyä robotiikkaankin ja sitä kautta entistä laadukkaampaan tuotantoon, koska 3D-malli nopeuttaa esimerkiksi robotin ohjelmointia. - Teemme kokeilevaa kehittämistä eli panostamme nopeisiin kokeiluihin: toimiiko joku uusi asia vai ei. Jos se tuntuu sopivalta, mietimme sen jälkeen yhdessä asiakkaan kanssa, miten menetellä siitä eteenpäin, Pieskä kuvaa. Centrialla on käytössään erinomaiset ja ajan tasalla olevat tutkimus- ja kehityslaboratoriot. - Meillä on muun muassa siirrettävät mittauslaitteistot, joiden kanssa voimme mennä yrityksiin. Myös rahoitukseen liittyvissä asioissa pystymme auttamaan asiakkaita, Rättyä muistuttaa. JU

5 Digitaalisuutta ja väyläopintoja Kosila Digimedian järjestelmäsuunnittelija Miika Mehtälä nappaa palaveriin mukaansa tabletin. Mobiililaitteissa tieto kulkee mukana vaivattomasti. Teknologioiden kehittyessä myös viestintä ja markkinointi muuttuvat digitaaliseksi. Centria ammattikorkeakoulu on hyödyntänyt uusia mahdollisuuksia ensimmäisten joukossa. Mehtälä oli toteuttamassa Centria Touchbox -palvelua, joka auttaa nuoria löytämään heille sopivan koulutuksen. Sen lisäksi Centria näkyy esimerkiksi Kokkolan keskustassa uudella digiscreen-mainospaikalla. Centria on Mehtälälle entuudestaan tuttu, sillä hän opiskeli siellä IT-tradenomiksi ja osallistui opiskeluaikanaan Centrian TKI-toimintaan. Nyt hän hyödyntää koulutusväylän mahdollisuuksia. - Jatkoin heti valmistuttuani tietotekniikan opiskelua Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, ja saan maisterin paperit vuoden 2013 lopulla. Päätös opiskelujen jatkamisesta kannatti, Miika Mehtälä oli toteuttamassa Centrialle Touchbox-palvelua (kuva: Jorma Uusitalo). ja työnantajakin kannustaa siihen stipendillä valmistumisen yhteydessä, Mehtälä sanoo. MÄKIKOTKA PONNISTI BODYSKANNERIIN Huippu-urheilussa menestyminen voi olla pienestä kiinni. Koska marginaalit ovat niukkoja, uusia teknologioita hyödynnetään niin lajitekniikoiden kuin varusteiden kehittämisessä. Suomalaisten mäkimiesten hyppyasujen tuotekehityksessä on hyödynnetty Centrian 3D-bodyskannerin mittauspalvelua. - Yhteistyö alkoi kun ilmoitin, että haluaisin lajiliitolle oman mäkipukuhankkeen. Terinit Oy:n toimitusjohtaja Lauri Syrjälä kovana urheilumiehenä otti haasteen vastaan, ja saimme heiltä projektiin kaavoituspalvelun. Samalla selvisi, että Kokkolasta löytyy Centrian bodyskanneri, kertoo Suomen mäkihyppymaajoukkueista tuttu Kari Pätäri. Hänen mukaansa hyppyasun kaavoittaja saa bodyskannauksen ansiosta valtavasti lisää tietoa. Digitaalista kaavaa voi muokata tarvittaessa - Yleensä hyppypuku valmistetaan noin 20 mitan perusteella, mutta bodyskannauksessa urheilijan kehosta saadaan noin 150 mittaa. Bodyskannauksessa saatujen mittojen tuloksena syntyy digitaalinen kaava, josta tulostuvat täsmälliset kaavat puvun yhdeksästä osasta. Digitaalista kaavaa on helppo työstää ja muokata, jos esimerkiksi jokin mittasuhde muuttuu myöhemmin. Mäkikotkista ovat käyneet skannattavana muun muassa Matti Hautamäki ja Ville Larinto sekä yhdistetyn huippumenijä Janne Ryynänen. - Koska hyppypukujen markkinat ovat pienet, valmistajat eivät olleet ennen tätä satsanneet teknologian hyödyntämiseen. Hankkeen alkaessa Itävalta ja Saksa olivat hyppyasujen kehitystyössä meidän edellä mutta väitän, että hankkeen aikana saimme kurottua etumatkan kiinni. Centria-yhteistyöhön Pätäri sanoo olevansa erittäin tyytyväinen. - Olemme saaneet Centrian asiantuntijoilta eli vaatetusalan ammattilaisilta ideoita, jotka eivät ole tulleet meille edes mieleen. Myös hyppääjät kokivat skannauksen hyvänä ratkaisuna, koska se auttoi valmistamaan henkilökohtaisesti räätälöidyn hyppyasun. Pätärin suunnitelmissa on perustaa hyppypukuja tuottava yritys, joka jatkaa kehitystyötä yhdessä Centrian kanssa. JU Centrian ICT-palveluja: mobiiliohjelmointi web-, paikannus- ja RFID-sovellusohjelmointi sulautetut järjestelmät automaation väyläratkaisut logiikkapohjaiset automaatiojärjestelmät langattomat tiedonsiirto- ja sensoriverkkoteknologiat 5

6 Chemplant-koetehdas palvelee tutkimusta ja opetusta Centria-ammattikorkeakoulun Chemplant kemian koetehdas on laajentunut entistä monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi. Chemplant palvelee monipuolisesti yritysten vaativaa TKItoimintaa ja toimii sen lisäksi laadukkaana tutkintoon johtavan koulutuksen oppimisympäristönä. Kouluttaudu kaivosalan osaajaksi Kaivoksia ei voi viedä Aasiaan, mutta kaivoksista saatavilla metalleilla on kova kysyntä maailmalla. Suomessa kaivannaisteollisuus on kasvanut voimakkaasti, ja tärkeimmät uudet kaivokset sijaitsevat Pohjois-Suomessa. Centria-ammattikorkeakoulu kouluttaa uusia kaivosalan ammattilaisia. Kemiantekniikan koulutuksesta valmistuu insinöörejä, jotka voivat vastata kaivosten rikastamoiden toiminnasta ja rikasteiden jatkojalostuksesta. Centria-ammattikorkeakoulun toimintaympäristö tarjoaa hyvän ympäristön kaivosalan opiskelulle. Alueella on vahvaa kemian osaamista ja alan kansainvälistä huipputeollisuutta. Opetus perustuu alan tutkimukseen, opetushenkilökunnalla on korkea ammattitaito ja toimitilat ovat nykyaikaiset. Chemplant-koetehdas palvelee yritysten vaativaa tutkimus- ja kehitystoimintaa (kuva: Bildström). Opintoihin kuuluu opintojaksoja kaivosalan toimintaympäristöstä, mineralogiasta, malmin louhinnasta ja rikastamisesta sekä jatkojalostuksesta. Osaamista syvennetään rikastustekniikan harjoitustöillä. JU - Chemplantin avulla yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat testata olemassa olevia ilmiöitä tai hyödyntää koetehdasta tuotekehityksessään. Yritykset ovat jo tehneet koetehtaassa useita koeajoja, ja palaute on ollut positiivista. Chemplantin kohderyhmiä ovat kemianteollisuuden yritykset mutta myös eri toimialoja edustavat yritykset niin Keski-Pohjanmaalla, muualla Suomessa kuin jopa kansainvälisesti, kertoo hankkeen projektipäällikkönä toiminut Risto Puskala. Varsinkin pk-yrityksillä on harvoin mahdollista itse investoida Chemplantin tapaiseen korkeatasoiseen tutkimus- ja tuotekehitysympäristöön. Chemplantin toiminnallisena ytimenä ovat kaksi pilot-mittakaavan reaktoria. Ilmiöitä ja prosesseja on mahdollista skaalata koetehdasmittakaavasta aina tehdasmittakaavaan saakka. Koetehdasta palvelee laboratorioympäristö, joka mahdollistaa laboratoriomittakaavassa tehtävät kokeet ennen varsinaista pilotointia. Tehdasmainen oppimisympäristö Koulutuskäytössä Chemplant on Puskalan mukaan korkeatasoinen tehdasmainen oppimisympäristö. Eikä ainoastaan koulutusorganisaatioille, sillä kemian koetehdas soveltuu mainiosti myös yritysten oman henkilökunnan koulutukseen. JU kuva: Talvivaara Centrian kemiantekniikan palveluja: kemian ilmiöiden ja prosessien tutkiminen kemian pilottimittakaavan koeajot yrityksen henkilökunnan perehdyttäminen uusiin prosesseihin 6

7 KOHTI VÄHÄHIILISYYTTÄ Ympäristöä säästävä vähähiilinen yhteiskunta on globaalisti yksi suurista tulevaisuuden haasteista. Vähähiilinen kestävä kehitys edellyttää uusia innovaatioita, joilla edistetään uusiutuvan energian käyttöä. Centria on tehnyt jo pitkään merkittävää työtä selvittäessään, kuinka sähkön ja lämmön tuotannossa voidaan päästä vähähiilisyyteen biomassojen kaasutuksella. - Olemme mukana Highbio2-hankeessa, joissa tutkimme myös kaasutuksen lopputuotteita, kuten liikennepolttoaineita. Centrian TKI-toiminnan mahdollistavat laajat verkostot, johon kuuluvat muun muassa Oulun yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT, kertoo energiatekniikan lehtori Yrjö Muilu. Hän on tutkijana hankkeessa, jonka seurauksena perustettiin energiateknologiayritys GASEK Oy. Yhtiö kehittää ja valmistaa puun kaasuttamiseen perustuvia ratkaisuja lämmön- ja höyryn tuotannossa. Yrjö Muilu (vas.) ja Kari Pieniniemi Centrian uusiutuvan energian tutkimuslaboratoriossa Stirling-moottorilla varustetun CHP-laitoksen äärellä (kuva: Jorma Uusitalo). - Centrian tehtävänä on toimia kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja hyödyntää siinä työssä laajaa tutkimusverkostoaan. GASEKin perustaminen sai alkunsa, kun minuun otettiin yhteyttä ja pyydettiin tutkimaan Eero Kangasojan kehittämän kaasuttimen toimivuutta. Nykyään kyseinen EK-puukaasutin on patentoitu laajasti kansainvälisesti, myös Yhdysvalloissa. - TKI-toimintamme tukee loistavasti myös opetusta. Centrialla on sähkösekä energiatekniikan koulutusta, ja ammattikorkeakoulun pienimuotoiseen CHP-tuotantoon kuuluvat kaikki osa-alueet, Muilu sanoo. Näitä eri osaalueita voidaan hyödyntää esimerkiksi sähköautoilun haasteita selvitettäessä. Tunnettu voimalaitoskouluttaja - Suomessa meidät tunnetaan myös voimalaitostekniikan kouluttajana yhteistyönssä POHTOn kanssa. Voimme avustaa voimalaitosten prosessien kehittämisessä, tarjota vesikemiaan ja päästöjen mittauksiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Kun vielä saamme hiukkaspäästöjen mittauslaitteet, niin olemme täyden palvelun päästömittaustalo, esittelee kemian lehtori Kari Pieniniemi. Ydinvoimaloiden käyttökoulutukseenkin Centrialla on tarjota palveluita. - Saksalaisen ammattikorkeakoulukumppanin avulla onnistuimme hankkimaan IAEA:n luvalla ydinvoimalaitoksen simulaattorin, jonka avulla opiskellaan ydinvoimareaktorin käyttöä. Se on laatuaan ensimmäinen Suomessa ja sattumoisin simuloi Rosatomin Pyhäjoelle suunnittelemaa reaktoria, Kari Pieniniemi sanoo. JU Akkumateriaalien tutkimusta huippuympäristössä kuva: Jorma Uusitalo Centria-ammattikorkeakoulun tiloissa toimiva akkumateriaalien tutkimuslaboratorio on erityisolosuhteineen ainutlaatuinen Euroopassa ja huipputasoa myös maailmanlaajuisesti. Akkulaboratorion erikoisuutena on litiumioniakkujen valmistusprosessissa käytettävä kuivatila. Erikoislaitteet muodostavat täydellisen laboratoriomittakaavan akunvalmistuslinjan, jolla voidaan valmistaa pienikokoisia tutkimuskäyttöön tarkoitettuja litiumioniakkuja. Toteuttajina ovat olleet yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulu, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Teknologiakeskus KETEK Oy. JU Centrian sähkö- ja energia-alan palveluja: hajautettu energiantuotanto lämpökamerakuvaus voimalaitossimulaatiot savukaasuanalysointi EMC-testaus 7

8 MYSTERY SHOPPING tutkii asiakaspalvelua Suomalaiset osaavat jo vaatia palvelua, ja yritykset sekä muut organisaatiot haluavat myös parantaa asiakaspalvelunsa laatua. Sen takia haamuasiointi eli mystery shopping yleistyy nopeasti. kuva: Clipart Kansaneläkelaitos on kehittänyt palvelunsa laatua systemaattisesti vuodesta Haamuasiointia Kela käytti ensimmäisen kerran valtakunnallisesti vuonna Seuraavan vuoden syksyllä Kelan toimistoissa asioi myös Centrian opiskelijoita. Centria-ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa, jotka haluavat kehittää palvelunsa laatua haamuasiakkailta saadun palautteen avulla. Palvelun tasalaatuisuus tärkeää Kela kehittää parhaillaan omaa palvelukonseptiaan ja nyt halutaan selvittää, missä vaiheessa kehitystyö on eri puolilla Suomea paikallisissa toimistoissa. TNS Gallup kysyy vuosittain ihmisiltä arvioita Kelan toiminnasta. Kansalaiset asioivat mieluiten käymällä toimistossa (67 prosenttia), mutta lähes yhtä suosittua on verkkoasiointi (64 prosenttia). Haamuasiakas puolestaan on tehtäväänsä koulutettu henkilö, joka esiintyy asiakaspalvelutilanteessa normaalina asiakkaana. Haamuasiakkaan kohdalla toteutunutta palvelua arvioidaan Harjun mukaan Kansaneläkelaitoksen oman kriteeristön perusteella. - Oppilaitosyhteistyö on meille todella tärkeää. Ilman sitä mystery shopping ei olisi mahdollista, sanoo palvelupäällikkö Mari Harju Kansaneläkelaitokselta. tava kaikkialla sama palvelu. Asiakas voi myös valita, asioiko hän käymällä toimistossa vai verkossa, Harju sanoo. Haamuasiakas arvioi muun muassa vuorovaikutusta Kelan asiakaspalvelijan kanssa. Sen lisäksi selvitetään esimerkiksi sitä, kuinka hyvin asiakaspalvelija tunsi Kelan tuotteet ja osasiko hän tarjota juuri kyseiselle asiakkaalle sopivinta palvelua. - Tällaisesta oppilaitosyhteistyöstä on sekin hyöty, että opiskelijat saavat samalla käsityksen Kelasta työnantajana. Opiskelijat ovat myös sanoneet pitävänsä mahdollisuudesta päästä aitoihin asiakaspalvelutilanteisiin, Harju kertoo. JU - Teemme työtä asiakkaille ja olemme olemassa asiakkaita varten. Meille tärkeä periaate on palvelun tasalaatuisuus. Kaikki asiakkaat ovat samanarvoisia, ja jokaisen asiakkaan on saa- Oppilaitosyhteistyöstä on sekin hyöty, että opiskelijat saavat samalla käsityksen Kelasta työnantajana. Liiketalouden opiskelijat saavat Kelan palvelupäällikkö Mari Harjulta (vas.) vinkkejä haamuasiointiin (kuva: Roni Lamberg). 8

9 Asiakaspäällikkö Satu Jyrkkä (vas.) on saanut yhteisessä projektissa tärkeää lisätietoa valituista kohderyhmistä Centrian opiskelijoilta Anne Mäkeläiseltä, Jonna Keski-Vinkalta ja Martta Anttilalta (kuva: Jorma Uusitalo). Nuorta näkökulmaa tuotekehitykseen Nini s Belt on vöihin ja huiveihin erikoistunut tukkuliike, joka haluaa olla alansa johtava yritys Pohjoismaissa. Mallistojen jatkuva uudistuminen ja myyjien hyvä tuotetuntemus ovat yrityksen tärkeitä menestystekijöitä, joita Nini s Belt kehittää yhdessä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa. - Alunperin yhteistyömme Centrian kanssa alkoi tuotetestaamisesta, johon tarvitsimme apua. Laatu on meille se kaikkein tärkein asia, ja laatutyössä testauksella on keskeinen rooli. Teemme laadunvarmistusta myös paikallisesti. Sittemmin yhteistyö on laajentunut tuotetuntemuksen ja markkinatuntemuksen parantamiseen, kertoo Nini s Belt Oy:n asiakaspäällikkö Satu Jyrkkä. Testauksessa on selvitetty muun muassa materiaalien kestävyyttä ja värinkestoon liittyviä asioita. Samalla on varmistettu, etteivät materiaalit sisällä haitallisia aineita. Esimerkiksi myyjät saavat tällä tavalla käyttöönsä entistä syvällisempää tuotetietoutta. Centria-yhteistyöstä hyvät kokemukset Nini s Beltin pääkohderyhmä Centrian kanssa tehtävässä projektissa on klassinen aikuinen nainen ja nuoret. Meille on syntynyt hyvä keskinäinen luottamus, mikä mahdollistaa yhteistyön laajentamisen edelleen. - Yksi lähtökohta yhteistyölle on se, että opiskelijoiden ansiosta nuorten maailma avautuu meille paremmin. Meillä on ollut kohderyhmästä tietty mielikuva, mutta nyt olemme voineet tarkentaa sitä vaikkapa havainnoimalla kohderyhmään kuuluvien ihmisten harrastuksia ja ostokäyttäytymistä, Jyrkkä sanoo. - Klassinen aikuinen nainen on työelämässä, hän arvostaa laatua ja haluaa näyttää muodikkaalta. Nuorissa meillä oli aika avoin lähtökohta. Päädyimme lopulta fashion-nuoreen, joka seuraa muotia, ottaa eri puolilta tärppejä omiin juttuihinsa ja mieltymykset vaihtuvat nopeasti, vaatetusalan tradenomiopiskelijat Jonna Keski-Vinkka, Martta Anttila ja Anne Mäkeläinen kuvaavat asiakasyrityksen kohderyhmää. Opiskelijat ovat tehneet Nini s Beltille lisäksi erillisen tekstiilioppaan sekä oppaan huivien sidonnasta. - Yhteistyöstä on vain hyvää sanottavaa. Meille on syntynyt hyvä keskinäinen luottamus, mikä mahdollistaa yhteistyön laajentamisen. Jo tähän mennessä opiskelijat ovat tekemässä meille myös opinnäytetöitä eri aiheista. Nini s Beltille tämä on lisäksi yksi tapa kantaa yhteiskuntavastuuta nuorista, Jyrkkä korostaa. JU Centrian liiketoiminnan kehittämispalveluja: lean-asiantuntijapalvelut muotikaupan asiantuntijapalvelut myynnin ja markkinoinnin kehittäminen yritystalouden kehittäminen tuotteistamispalvelut 9

10 POTILASASIAMIES tukee laatutyötä Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalon (vas.) ja palvelupäällikkö Eija Pienimäen tiivis yhteistyö kehittää TYÖPLUSsan laatutyötä (kuva: Jorma Uusitalo). Centria otti palvelutuotantoonsa potilasasiamiehen palvelut vuonna Työterveyshuollon palveluita tarjoava Kokkolan kaupungin kunnallinen liikelaitos TYÖPLUS oli silloin yksi ensimmäisistä asiakkaista. - Laatu on meille keskeisin asia kaikessa tekemisessä. Siitä huolimatta voi tulla poikkeamia, ja silloin asiakkaan oikeuksiin kuuluu, että hänen asiansa käsitellään puolueettomasti. Näissä tilanteissa on erittäin tärkeää, että asiaa hoitaa oman organisaation ulkopuolelta tuleva henkilö, sanoo TYÖPLUSsan palvelupäällikkö Eija Pienimäki. - Meille on myönnetty vuodesta 2006 alkaen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laatuohjelman mukainen SHQSlaaduntunnustus. Jotta onnistumme uusimaan sen joka kerta, meiltä edellytetään jatkuvaa laadun tarkkailua ja kehittämistä. TYÖPLUSsan laatutyön kannalta potilasasiamiehellä ja hänen antamallaan palautteella on tärkeä merkitys, Pienimäki jatkaa. Potilasasiamieheltä rakentavaa palautetta Potilasasiamiespalvelun lisäksi Centria tuottaa puolueetonta ja riippumatonta sosiaaliasiamiespalvelua. Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centriasta kouluttautui alunperin sairaanhoitajaksi. - Kokemus sairaanhoitajan työstä helpottaa minuun yhteyttä ottavien henkilöiden asioiden hoitamista, koska tunnen terveydenhuollon toimintaympäristön. Kun asiakas ottaa yhteyttä, hänellä voivat tunteet olla hyvin pinnassa. Pyrin keskustelemaan asiakkaan kanssa mahdollisimman syvällisesti, jotta voin antaa rakentavan palautteen, joka kohdistuu varsinaiseen asiaan, Jokitalo sanoo. Eija Pienimäen mukaan kynnys ottaa yhteyttä potilasasiamieheen on haluttu tehdä matalaksi. - Meille on tärkeää, että pystymme osoittamaan asiakkaalle puolueettoman tahon. Saamme Helinältä raportit yhteydenottojen lukumääristä ja niiden sisällöstä yleispiirteittäin. Tämä on tärkeää huomioida oman toimintamme kehittämisessä. Häntä on konsultoitu lisäksi potilasturvallisuussuunnitelman laatimisessa. - Nyt kun TYÖPLUS laajeni Pietarsaaren seudulle, tärkeää on sekin, että Helinä palvelee asiakkaitaan sekä ruotsiksi että suomeksi, Pienimäki toteaa. JU Centrian hyvinvointipalveluja: potilasasiamiespalvelut palvelusetelit ensiapuvalmennus lähiesimiesvalmennus 10

11 MUSIIKILLISTA ILOITTELUA YLI GENRERAJOJEN Paikallisessa kulmapubissa tunnelma on korkealla. Lavalle on noussut vähän aikaisemmin Centria ammattikorkeakoulun opiskelijoista koottu seitsenhenkinen kokoonpano, jonka esiintymisestä ei puutu tunnetta eikä nuorta energiaa. Keikat oikean yleisön edessä ovat musiikin opiskelun suola. Bassossa Julia Rantala (kuva: Jorma Uusitalo). Rytmimusiikkivastaava ja päätoiminen tuntiopettaja Timo Roiko-Jokela ehti itsekin käydä opiskelijoidensa kanssa lavalla avauskappaleen aikana. Hän sanoo, että musiikin koulutuksen porukka on pieni mutta aktiivinen. Genrerajat ylittyvät luontevasti klassisesta musiikista rytmimusiikkiin ja kansanmusiikkiin. Yhteisiä produktioita tehdään myös esittävän taiteen ja konservatorion opiskelijoiden kanssa. Monipuolisuus auttaa työelämässä Tie musiikkipedagogin (AMK) tutkintoon kestää neljä vuotta vuoden 2014 alusta, ja tie on täynnä elämyksiä ja käytännönläheistä oppimista tulevaan ammattiin. - Meillä voi suuntautua klassiseen musiikkiin, kansanmusiikkiin tai vaihtoehtoisesti rytmimusiikkiin eli pop-jazz-musiikkiin. Moni opiskelija tekee niin, että vaikka hän opiskelee esimerkiksi klassista musiikkia, opintoihin sisältyy aineita myös kansanmusiikista ja rytmimusiikista. Tämä on Centrian erikoisuus verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin, ja opiskelijat ovat pitäneet siitä todella paljon, Timo Roiko-Jokela sanoo. Yhdistelymahdollisuudesta opiskelija saa monenlaista hyötyä myöhemmässä työelämässään. - Todellisuutta tänä päivänä on se, että varsinkin pienemmillä paikkakunnilla musiikinopettaja joutuu opettamaan vähän klassista, vähän rytmimusiikkia, ohjata bändejä ja antaa teoriaopetusta. Meillä opiskelija saa laajapohjaisen valmiuden harjoittaa ammattiaan. Kokkola on musiikin opiskelijan näkökulmasta vireä paikkakunta, jonne kannattaa tulla opiskelemaan, Roiko- Jokela kehuu. Keikkoja oikean yleisön edessä Vaihtelua opiskelijoiden arkeen tuo harjoitusoppilastoiminta. - Meidän opiskelijat kouluttautuvat opettajiksi, jonka vuoksi he tarvitsevat harjoitusoppilaita. Oppilaaksi voi hakeutua kuka tahansa maksamalla vuotuisen harjoitusoppilasmaksun. - Erilaisten tilaisuuksien järjestäjät ottavat meihin paljon yhteyttä, kun he tarvitsevat tilaisuuksiinsa esiintyjiä. Joskus halutaan häihin useamman esiintyjän kokoonpano, joskus ainoastaan yksi laulaja tai duo johonkin pienimuotoiseen tilaisuuteen. Selkeästi oma juttunsa on kulttuuriosuuskunta Oravanpyörä. Sen muodostavat Centria-ammattikorkeakoulussa opiskelevat ja sieltä valmistuvat musiikin ja taiteen alan tekijät. Oravanpyörän painopistealueena on lastenteatteri ja muu kulttuuritarjonta. Kansanmusiikin ystäviä puolestaan kerää yhteen internetissä toimiva kansanmusiikin oppimisympäristö Kamulaari.fi. Kamulaarista löytyy paljon perinnemateriaalia sekä uutta kansanmusiikkia nuotteina, äänenä ja videoina. JU 11

12 Meksikosta Lontoon kautta Pietarsaareen Hinojosa on opiskellut teollista suunnittelua Mexico Cityssä. Muotisuunnittelijaksi hän valmistui Lontoossa toimivasta Instituto Maragonin designkoulusta. Hän on työskennellyt harjoittelijana Alexander McQueenille, Erdemille ja Mary Katrantzoulle. vuoden nuori suunnittelja 2013 Turkisalan opintonsa Hinojosa aloitti Centria-ammattikorkeakoulussa Pietarsaaressa osallistumalla stipendiaattina Discovering Fur -moduuliin. Hän menestyi myös keväällä 2013 International Fur Fair of Kastoria -messutapahtuman yhteydessä järjestetyssä designkilpailussa sijoittumalla siinä toiseksi. Meksikolaissyntyinen Ernesto Hinojosa on valittu vuoden nuoreksi suunnittelijaksi Kilpailu on suunnattu suomalaisille vaatetussuunnittelun opiskelijoille ja se järjestettiin 19. kerran. Tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja vaatesuunnitteluun sekä kannustaa nuoria suunnittelijoita ja suomalaista vaatetusteollisuutta. Hinojosa esitteli ensimmäisen oman mallistonsa I love me -messuilla Helsingissä lokakuussa. Mallistossa erilaiset työtekniikat ja laadukkaat suomalaiset kettu- ja suomen supiturkikset yhdistyvät ylellisiin villa- ja silkkikankaisiin. Profur - Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening ja Pohjois-Suomen Turkiseläinten kasvattajain Liitto tukivat suunnittelijaa lahjoittamalla hänen käyttöönsä parhaat mahdolliset turkikset. Mari Niva & Pia Blomström Tänä vuonna kilpailussa etsittiin toteutustavoiltaan ja ideoiltaan kekseliäitä iltapukuja, joissa on huomioitu myös ekologisuus. Ernesto Hinojosa vei voiton Black Mamba -iltapuvullaan. Palkintoraati kehui Hinojosan taitoa yhdistää ekologisuus haute coutureen. Raati totesi Hinojosan olevan monipuolinen ja kiinnostava uusi suunnittelija ja kiitteli voittotyötä glamourhengestä, näyttävyydestä ja loppuun saakka hiotuista yksityiskohdista. Opastin palvelee yrityksiäkin Tarvitsetko neuvontaa tai ohjausta koulutusasioissa? Tarvitsetko uutta osaamista työhösi? Haaveiletko uudesta ammatista tai työpaikasta? Jäivätkö opintosi kesken? Internetissä löytyvässä neuvonta- ja ohjauspalvelussa yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä autetaan koulutus- sekä kehittämistarpeissa yhden luukun periaatteella. Koulutusta suunnitteleva henkilö tai yrityksen edustaja tavoittaa joko soittamalla tai sähköpostitse Opastinpalvelun päivystävän henkilön, jonka kautta koulutukseen liittyvät asiat lähtevät rullaamaan eteenpäin. Koulutusta harkitsevien kannattaa selata myös Opastimen koulutuskalenteria. Sieltä näkee alueen kaikkien koulutusorganisaatioiden ajankohtaiset koulutukset. Tähän mennessä palvelun ovat löytäneet erityisesti yksityishenkilöt, mutta yhtä kattavasti Opastin palvelee yrityksiäkin. Joustavasti Averkossa Centrian eoppimiskeskus Averko antaa mahdollisuuden opiskella internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Averko on edullinen tapa päivittää osaamistaan. Se on hyvä vaihtoehto esimerkiksi välivuotta pitävälle lukionsa päättäneelle säilyttää tuntuma opintoihin tai vaikkapa varusmiespalveluksen katkaistessa lukuvuoden. Verkko-opintojen joustavuus tukee myös työssä käyvien osaamisen kehittämistä. - Kehitteillä on täydennyskoulutusta, jossa hyödynnetään verkko-opiskelun mahdollisuuksia aiempaa enemmän. Samoin 60 opintopisteen laajuiset polkuopinnot sisältävät myös verkkoopintojaksoja. 60 opintopisteen polkuopinnot antavat hakukelpoisuuden ammattikorkeaan, koulutuspäällikkö Marja Haulos sanoo. 12 kuva: Pertti Teurajärvi ERNESTO HINOJOSA

13 Koulutuksella laatua ja kilpailukykyä Laadun kehittäminen ja sen mukanaan tuoma parantunut kilpailukyky ovat yrityksille entistä tärkeämpi menestystekijä. Puhuttaessa suomalaisen työn laadusta avainsana on koulutus. Uudet teknologiat mullistavat työntekoa. Osa työstä muuttuu tarpeettomaksi, mutta vastaavasti syntyy uutta työtä. Asiantuntijatyö lisääntyy, resurssit pienenevät ja monikulttuurisuus synnyttää sekin uudenlaisia tilanteita työelämässä. Suomalaisten pitäisi myös jaksaa töissä entistä vanhemmaksi. Kuinka tästä kaikesta voi selvitä? Koulutuspäällikkö Marja Haulos seuraa työelämän muutoksia aitiopaikalta Centrian koulutuspalveluiden näkökulmasta. Hän tietää, että juuri koulutus on yksi viisasten kivistä, jotka auttavat sekä yrityksiä että yksittäisiä työntekijöitä eteenpäin työelämän muutoksissa. Vaikka kuulostaa kliseeltä, nyt jos koskaan koulutus on investointi tulevaisuuteen. Koulutuspäällikkö Marja Haulos seuraa työelämän suuria muutoksia aitiopaikalta (kuva: Roni Lamberg. - Yritykset toimivat aikaisempaa enemmän globaaleilla markkinoilla, jolloin osaamisesta huolehtiminen auttaa turvaamaan yrityksen kilpailukyvyn muun muassa palveluiden ja tuotteiden korkean laadun kautta. Työurien pidentyessä ikääntyvän henkilöstön koulutus käy yhä tärkeämmäksi. Jos pitkään työelämässä ollut ihminen kokee, ettei hänen osaamisensa enää riitä, se vaikuttaa motivaatioon ja työhyvinvointiin ja lopulta työn tuottavuuteenkin, Haulos sanoo. Hän muistuttaa, että koulutuksella ja joustavilla koulutusväylillä ja -poluilla voidaan ehkäistä myös nuorten syrjäytymistä. - Uskon, että jatkossa yrityksille ja muille asiakkaille räätälöity koulutus lisääntyy selvästi, koska koulutuksella halutaan saavuttaa mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Räätälöityjen koulutusten lisäksi Centria tarjoaa laadukasta täydennyskoulutusta ja työvoimakoulutusta. Varsinkin sosiaalija terveysalalla koulutustarpeet ovat voimakkaassa kasvussa. JU AIKUISENAKIN KANNATTAA KOULUTTAUTUA - Työelämä muuttuu tänä päivänä nopeasti, ja työssä tarvitaan uusia taitoja. Yhä useammat ihmiset myös vaihtavat ammattiaan jossain vaiheessa, ja viisikymppisenäkin voi aloittaa täysin uudenlaisen työuran, kehittämispäällikkö Jennie Elfving luettelee syitä, miksi kouluttautuminen kannattaa aikuisiälläkin. Centrian aikuiskoulutuksessa korostuvat joustavuus ja työelämälähtöisyys. - Samalla kun koulutustarve kasvaa, tarvitaan entistä joustavampia tapoja toteuttaa koulutus, jotta opiskelu on mahdollista liittää osaksi työssä käyntiä. Meihin kannattaa olla yhteydessä heti, kun yrityksessä ilmenee koulutustarvetta. Pystymme räätälöimään koulutuksia hyvinkin nopealla aikataululla. Elfving sanoo, että koulutuksissa huomioidaan mahdollisimman pitkälle työuran aikana kertynyt osaaminen. - Näihin tilanteisiin meillä on järjestelmä, jossa aikuisopiskelija voi osoittaa osaamisensa ja saada sitä kautta opintopisteitä. Silloin hän voi saada kurssin hyväksi luetuksi, eikä hänen tarvitse olla läsnä tunneilla. Centrian koulutus-, projekti- ja tapahtumapalveluita: koulutuspalvelut projektipalvelut messupalvelut monialaiset asiantuntijapalvelut musiikilliset keikkapalvelut 13

14 kuva: Jorma Uusitalo BISNES SYNTYY INNOVAATIOISTA Ideoita uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi kyllä löytyy. Sen sijaan yritykset tarvitsevat enemmän innovaatioympäristöjä, joissa ideat kehittyvät kaupallisesti menestyviksi tuotteiksi, palveluiksi ja tuotannoksi. Centria on rakentanut pitkäjänteisesti innovaatioympäristöjä, jotka luovat alueen yrityksille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä uraa uurtavassa TKItoiminnassa. - Innovointi on yrityksille elinehto. Centrian roolina on tuoda kokonaisuuteen sitä osaamista ja ymmärrystä, jota innovaatioprosessi tarvitsee, jotta ideat saadaan maaliin saakka. Centria auttaa laajoine osaamisverkostoineen yrityksiä siinä, että mylly saadaan pyörimään ja että se lähtee menemään oikeaan suuntaan, sanoo kehittämispäällikkö Esko Sääskilahti. EU-hankkeista paljon uutta osaamista Centria oli TKI-toiminnassaan kansainvälisiä edelläkävijöitä rakentaessaan yhdessä yritysten kanssa ensimmäisen langattoman 4G-verkon. Huhtikuussa 2013 matkapuhelinverkkojen kehitystyössä otettiin Centriassa jälleen pitkä askel eteenpäin, kun ensimmäisenä Centria on yrityksille kumppani toteuttamaan innovaatioprosesseja, joiden tuloksena ideat jalostuvat kaupallisesti menestyviksi palveluiksi ja tuotteiksi. maailmassa ammattikorkean kenttätestausympäristössä kokeiltiin onnistuneesti uutta tapaa radiotaajuuksien lainaamiseen. Radiotaajuuksien yhteiskäyttö helpottaa lisätaajuuksien saamista 4G-verkoille. - Yritysten kumppanina rakennamme yhdessä kehittämishankkeita ja hankimme niille rahoitusta sekä suomalaisista rahoituslähteistä kuten Tekesistä ja kansainvälisistä EU-rahoituksista. Uusimmat selvityksetkin osoittavat, että EU-hankkeilla on voitu luoda alueelle paljon uutta osaamista, Sääskilahti sanoo. Hänen mukaansa Centria pystyy lisäksi tarjoamaan moniin hankkeisiin omaa erityisosaamistaan. Jos juuri tietynlaista erityisosaamista ei löydy Centrialta itseltään, Centria pystyy hankkimaan yrityksen tarvitseman osaamisen omien verkostojensa kautta. - Koko alueen kehityksen kannalta on äärettömän tärkeää, että meidän yli kymmenen vuotta jatkunut työ kansainvälisten verkostojen luomiseksi tuottaa nyt tulosta. Centrialla on jo itsellään useita suoria EU-hankkeita, ja koska meitä tänä päivänä kysytään mukaan kansainvälisiin verkostoihin, se osoittaa, että Centrian TKI-toiminta on myös kansainvälisesti uskottavaa ja korkealaatuista. JU 14

15 Läppäri kainaloon ja messuille! Messut ovat yritykselle tehokas tapa tavata nykyisiä ja tulevia asiakkaita. Centria järjestää vuosittain messupalveluita noin 40 asiak kaalle kotimaahan ja ulkomaille. Esimerkiksi Hannoverin teollisuusmessut Saksassa ovat olleet ohjelmassa jo vuodesta Centrian tarjoamat messupalvelut tekevät messuille osallistumisen yrityksille helpoksi. Vähimmillään riittää, että asiakas ottaa läppärin kainaloon, käyntikortit taskuun ja saapuu paikalle, sanoo messuvastaava Marko Laitila. Centrian messupalvelut tekevät messuille osallistumisen yrityksille helpoksi. Osa yrityksistä valitsee yhteisosaston, toiset taas ovat mukana täysin omalla osastollaan (kuva: Centria ammattikorkeakoulu). - Palvelumme ansiosta yrityksen ei tarvitse palkata henkilöstöä messujärjestelyihin tai käyttää siihen oman henkilöstön työaikaa. Hoidamme tarvittaessa koko paketin osaston varaamisesta ilmoittautumiseen ja osaston rakentamiseen. Tuotamme lisäksi messumateriaalia ja toimitamme osastolle pikku purtavaa sekä virvokkeita, Laitila sanoo. JU Kaikki palvelut yhdestä paikasta CENTRIAN TKI-PALVELUT TUOTTEISTAMIS- PALVELUT tarvekartoitus tulevaisuuden ennakointi innovointi tuotesuunnittelu tuotekonseptointi testaus ja mittaus protot ja nollasarjat tuotekehitys teknologiaselvitykset ohjelmistotuotanto ympäristö- ja energiatehokkuus TUOTANNON JA PROSESSIEN KEHITTÄMINEN tuotantoprosessit ja -teknologiat tuotantoautomaatio testaus ja mittaus toiminnaohjaus liiketoimintaosaaminen johtaminen simuloinnit hyvinvointia parantavat palvelut laadunvalvonta KOULUTUS-, PROJEKTI- JA TAPAHTUMAPALVELUT koulutuspalvelut projektipalvelut messupalvelut tapahtumapalvelut OTA YHTEYTTÄ, PALVELEMME MIELELLÄMME! Tutkimus- ja kehitysjohtaja Lasse Jansson, puh tutkimus- ja kehitysjohtaja Vesa Martinkauppi, puh

16 TURVAA TULEVAISUUTESI CENTRIASSA! Haetko opiskelupaikkaa, josta valmistuminen avaa sinulle hyvät työllistymismahdollisuudet? Arvostatko laadukkaan opetuksen lisäksi vapaa-aikaa monipuolisine palveluineen ja harrastusmahdollisuuksineen? Miltä sinusta kuulostaa sopivan kokoinen paikkakunta, jossa on kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja? Arvostatko ihmisläheistä opiskeluympäristöä ajanmukaisissa tiloissa? Tervetuloa Centria-ammattikorkeakouluun! Centria-ammattikorkeakoulussa voi opiskella työelämän arvostaman ammattikorkeakoulututkinnon suomeksi tai englanniksi. Opiskelijoita Centriassa on noin 2900 ja henkilökuntaa 250. Vuosittain tehtävän selvityksen mukaan Centrian opiskelijoista suurin osa, 80 prosenttia, pitää opetusta korkeatasoisena. Meille toimivat työelämäyhteydet ovat tärkeitä. Haluamme tarjota opiskelijoillemme kokemusta oikeasta työelämästä runsaasti jo opintojen aikana. Projektien, harjoittelun ja opinnäytetöiden avulla opiskelijat saavat monesti jalkansa tulevien työpaikkojensa oven väliin. Kampuksilla suunnilleen joka neljäs vastaantuleva opiskelija on kotoisin muualta kuin Suomesta. Centria onkin Suomen kansainvälisin ammattikorkeakoulu. Lisäksi Centrialla on erittäin monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet: 100 yhteistyökorkeakoulua 40 maassa. Sosionomiopiskelija Katri Mäenpään mukaan sosionomin koulutus tarjoaa monipuoliset tiedot ja taidot toimia tukena ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. (kuva: Roni Lamberg) Tutkintoon valmistuttua suurin osa opiskelijoistamme löytää työpaikkansa lähialueelta. Centrian toiminta-alueen tulevaisuus näyttää myös hyvältä - työttömyys on ollut alueellamme jo pitkään Suomen alhaisempia. PE CENTRIAN KOULUTUSTARJONTA 2015 NUORTEN KOULUTUS Insinööri (AMK): kemiantekniikka tieto- ja viestintätekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka tuotantotalous Bachelor of Engineering: Information Technology Chemistry & Technology Industrial Management Tradenomi (AMK): liiketalous Bachelor of Business Administration: Business Management Sairaanhoitaja (AMK) Bachelor of Health Care: Nursing Sosionomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Yhteisöpedagogi (AMK) AIKUISKOULUTUS Sosionomi (AMK) (haku ) Tradenomi (AMK): liiketalous Bachelor of Business Administration: Business Management (erillishaussa keväällä 2015) Yhteisöpedagogi (AMK) YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT Insinööri (ylempi AMK): teknologiaosaamisen johtaminen Tradenomi (ylempi AMK): liiketoimintaosaaminen Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / sosionomi (ylempi AMK): sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YHTEISHAKU 2015 Haku vieraskieliseen nuorten koulutukseen haku suomenkieliseen nuorten koulutukseen haku aikuisten koulutukseen ja ylempiin AMK-tutkintoihin Hakutoimisto puh , 16

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara 3D-tulostaminen ja palvelut suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus Valvoja: Uudenmaan TE-toimisto Koulutuksen

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana 1 Taustatietoja Laaja-alainen kuntayhtymä toiminut 12 vuotta Omistuspohja: 14 jäsenkuntaa ja 3 sopimusperusteista kuntaa 2007 budjetti 37 m Yksikköhintaopiskelijoita

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Liikenne- ja viestintäministeriö 327 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta HEL 2016-002831 T 03

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee DIGILOIKKA-YÖRUKKASN HDOUS DIGILOIKKA-RYHMÄN YÖOHJLMAKSI 29.1.2016 yörukkanen on kokoontunut 4 kertaa. yöskentelyyn ovat osallistuneet: Kari Nuuttila (kokoonkutsuja), Paula Luoma, Maria-Liisa Nurmi ja

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 28.9.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖRENKAAN TAPAAMISIA 18.3.2004 Hämeenlinnassa 17.5.2004 Helsingissä (HAAGA) 13.9.2004 Tampereella (PIRAMK) 13.10.2004 Riihimäellä (HAMK)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Jyrki J.J. Kasvi eduskunta, tulevaisuusvaliokunta 24.11. 2009 www.kasvi.org 1 EU on vapaata liikkuvuutta Sisämarkkinoiden neljä vapautta: pääomien, tavaroiden, palveluiden

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen Joustavat oppimisen tilat innostavat aktiiviseen oppimiseen Mistä JOT-hankkeessa on kysymys? Espoon sivistystoimi on käynnistänyt Joustavat oppimisen tilat -hankkeen (JOT), jossa koulujen oppimisympäristöjä

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP Vuonna 2020 Oulussa on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä,

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen 23.11.2016 Uudistamistyön taustoja Liiketalouden uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 Osaamisalat poistuvat Esitys

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 TULEVAISUUDEN KORKEAKOULU OPISKELIJANÄKÖKULMASTA Tämä puheenvuoro pohjautuu opiskelijanäkökulmasta kuvattuun

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot