1 (7) Jakelussa mainituille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (7) Jakelussa mainituille"

Transkriptio

1 Kirje TKT/9/511/ (7) Viite Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta Ehdotukset valtion taidetoimikuntien jäseniksi toimikaudelle Asia Jakelussa mainituille Pyydämme yhteisöänne tekemään Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvostolle ehdotuksen henkilön nimeämisestä valtion taidetoimikunnan jäseneksi kaudelle Laki (657/ 2012) ja asetus (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta tulivat voimaan Lain 2 :ssä säädetään, että Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimii taideneuvosto. Taideneuvoston tehtävänä on muun muassa päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määrästä, nimetä valtion taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien puheenjohtajat ja muut jäsenet sekä asettaa tarvittaessa valtion taidetoimikuntiin vertaisarviointiin liittyviä asioita valmistelevia jaostoja. Taiteen edistämiskeskus valmistelee toimikuntien kokoonpanoa niin, että taideneuvosto voisi nimittää uudet valtion taidetoimikunnat kaudelle mahdollisimman pian. Tavoitteena on, että taidetoimikunnat aloittavat toimintansa huhtikuussa Lain 6 mukaan valtion taidetoimikunnan tehtävänä on: - päättää valtion taiteilija-apurahoista annetun lain mukaisista apurahoista; päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla toimialallaan; antaa asiantuntijalausuntoja oman toimialansa asioista; osallistua toimialansa asiantuntijaelimenä keskuksen taiteeseen liittyvään strategiatyöhön; toimia asiantuntijaelimenä oman toimialansa valtakunnallista erityistehtävää hoitavalle aluetoimipisteelle. Valtion taidetoimikuntia on vähintään seitsemän (7) ja enintään kymmenen (10). Valtion taidetoimikunnassa on puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Toimikunnan jäsenellä tulee olla hyvä taiteellinen asiantuntemus. Taiteen edistämiskeskus Y-tunnus Vuorikatu 24 PL Helsinki p

2 Valtion taidetoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta. Sama henkilö voidaan määrätä toimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseneksi enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin ja sen jälkeen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua uudelleen. Ennen toimikunnan asettamista taideneuvosto kuulee taiteen kannalta merkittäviä tahoja. Toimikuntaa asetettaessa on huolehdittava, että toimikunnan taiteellinen ja muu asiantuntemus on monipuolinen ja että kielelliset ja alueelliset näkökohdat otetaan huomioon. Ehdotuksen toimikunnan jäsenestä tulee sisältää sekä nais- että miesehdokas, ja ehdottajantahon tulee varmistaa ehdokkaan suostumus tehtävään (suostumusta koskevaa asiakirjaa ei tarvitse liittää esitykseen, vaan ehdottajatahon vahvistus tästä riittää). Esitystä laatiessa pyydämme ottamaan huomioon edellä todetut lain 6 :n säädökset valtion taidetoimikuntien tehtävistä ja kokoonpanosta. Pyydämme myös kiinnittämään huomiota siihen, että toimikuntien toimintaa koskevat hallintolain 27 ja 28 :ien säädökset esteellisyydestä. Suositus on myös, että toimikuntien jäsenet eivät toimikauden aikana hae itse Taiteen edistämiskeskuksen apurahoja. Toimikuntien jäsenillä ei ole tehtävässään varajäseniä. Toimikunnan jäsentä koskevasta ehdotuksesta tulee käydä ilmi kunkin jäsenehdokkaan osalta: 1) nimi 2) arvo /ammatti 3) äidinkieli 4) postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiyhteys 5) vahvistus jäsenehdokkaan suostumuksesta tehtävään 6) taiteellisen asiantuntemuksen ala tai alat Taiteen edistämiskeskukselle osoitetut ehdotukset pyydetään toimittamaan Taiteen edistämiskeskuksen toimistoon 18. maaliskuuta 2013 klo mennessä sähköpostiosoitteeseen tai postitse osoitteella Taiteen edistämiskeskus, PL 185, Helsinki (käyntiosoite: Vuorikatu 24, Helsinki). Lisätietoja ehdotusten tekemisestä antaa tarvittaessa taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen, p Johtaja Taiteen tukemisen päällikkö Marjo Mäenpää Esa Rantanen Liitteet: Jakeluluettelo

3 Jakelu Aalto yliopisto/taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu/muotoilun laitos Aalto-yliopisto/median laitos Aalto-yliopisto/Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu/arkkitehtuurinlaitos Aalto-yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulu, Elokuva- ja lavastustaiteen laitospisto/teatterikorkeakoulu Aalto-yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulu, Media laitos Aalto-yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulu, Taiteen laitos Alvar Aalto Säätiö Animaatioklinikka-Suomen Animaationtekijät ry Arkkitehtuurikeskus ry Arkkitehtuurin tiedotus- ja edistämiskeskus Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK AV-arkki ry Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer CEFISTO rf Cirko-Uuden Sirkuksen Keskus ry Design museo Dokumenttikilta ry Esiintyvät Taiteilijat ry. Esitystaiteen seura EU-MAN European Union Migrant Artists Network ry Favex ry Filmi- ja videokuvaajien liitto ry Finland Festivals ry Finlands svenska Biblioteksförening rf Finlands Svenska Folkdansring rf Finlands svenska författareförening rf Finlands Svenska Sång och Musikförbund rf FSSMF Forum Artis ry FRAME-säätiö Grafia ry Helsingin kaupunki/kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa Helsingin yliopisto/humanistinen tiedekunta/filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Helsingin yliopisto/humanistinen tiedekunta/suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos Itä-Suomen yliopisto Jazzmuusikot ry Jyväskylän yliopisto Kansallinen audiovisuaalinen arkisto Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskus ry

4 Kassandra ry Korutaideyhdistys ry Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry Kuvataideopettajat ry Kuvittajat ry Kynnys ry - Tröskeln rf Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti Lapin Yliopisto Lapin yliopisto/taiteiden tiedekunta Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry Lavastus- ja pukusuunnittelijain liitto ry Lukukeskus - Läscentrum ry Maailman musiikin keskus ry Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry Muotitaiteilijat MTO ry Museovirasto Music Finland ry Muu ry Nuoren Voiman Liitto ry Näkövammaiset Kulttuurin Ystävät, NÄKY ry Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry Oulun Yliopisto Piknik Frequency ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Rakennustaiteen seura ry Romaniasiain neuvottelukunta Runoyhdistys Nihil Interit ry Saamelaiskäräjät Sarjakuvantekijät ry Sibelius-akatemia Sirkuksen tiedotuskeskus ry Sisustusarkkitehdit SIO ry Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic ry Suomen Ammattivalokuvaajat ry, Finlands Yrkesfotografer rf Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA Suomen Arvostelijain Liitto ry - Finlands Kritikerförbund rf Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry Suomen Big Band -yhdistys ry SBB ry Suomen dekkariseura Suomen Elokuva- ja Videotyöntekijäin liitto Set ry Suomen Elokuvaajien yhdistys F.S.C Suomen elokuvakontakti ry Diaarinumero 2 (2)

5 Suomen Elokuvaohjaajaliitto, SELO ry Suomen elokuvasäätiö Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto SEK ry Suomen elokuvatutkimuksen seura ry Suomen Filmikamari ry Suomen Harrastajateatteriliitto ry Suomen Jazzliitto ry Suomen Kameraseurojen Liitto ry Suomen Kansallisoopperan Säätiö Suomen Kansallisoopperan Säätiö Suomen Kansallisteatterin Oy Suomen Kansanmusiikkiliitto ry Suomen Kanttori-urkuriliitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kirjastoseura ry Suomen Kuvanveistäjäliitto ry Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry SULASOL Suomen Lausujain liitto ry Suomen Lehtikuvaajat ry Suomen Luonnonvalokuvaajat ry Suomen Maakuntakirjailijat ry Suomen Mainosvalokuvaajat ry Suomen Maisema-Arkkitehtiliitto ry Suomen mediataideverkosto ry Suomen muotoilusäätiö Suomen Museoliitto ry Suomen musiikinopettajien liitto ry Suomen musiikkineuvosto Suomen Musiikkioppilaitosten liitto r.y. Suomen Muusikkojen Liitto ry Suomen Nuorisokirjailijat ry Suomen NuorisoSirkusliitto ry Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat Finlands Dramatiker och Manusförfattare ry Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat Finlands Dramatiker och Manusförfattare ry Suomen Näyttelijäliitto ry Suomen Oopperaliitto - Finlands Operaförbund ry Suomen Pen Suomen sarjakuvaseura ry Suomen Sinfoniaorkesterit ry Suomen Solistiyhdistys ry - Finlands Solistförening rf Suomen Somaliliitto ry Suomen Säveltäjät ry Suomen Taidegraafikot ry Suomen Taideteollisuusyhdistys ry - Design Forum Finland Suomen Taikapiiri ry

6 Suomen Taiteilijaseura - Konstnärsgillet i Finland ry Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry Suomen Tanssitaiteilijain Liitto ry Suomen Tanssiurheiluliitto ry Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ry Suomen Teatterinjohtajaliitto ry Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suomen Teatteriopettajien Liitto Förbundet För Finlands Suomen Teatterit ry Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat Suomen tietokirjailijat ry Suomen Työväen Musiikkiliitto (Stm) R.Y. Suomen Valo- ja Äänisuunnittelijoiden liitto ry Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Suomen valokuvataiteen museon säätiö Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry Svenska litteratursällskapet i Finland rf Svenska Modersmålslärarnas Förening i Finland Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry Taidekäsityöläiset Taiko Ry Taidemaalariliitto-Målarförbundet ry Taideteollinen korkeakoulu TaideylioAlueellinen elokuvatyö King Kong ry Taideyliopisto Taideyliopisto, Teatterikorkeakoulu Taideyliopisto/Kuvataideakatemia Taiteilijat O ry Taku ry Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Tanssin Tiedotuskeskus ry Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry Teatterikeskus ry Teatterimuseon säätiö Teatterin tiedotuskeskus ry Tekstiilitaiteilijat TEXO ry Teolliset Muotoilijat TKO ry Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry Turun taideakatemia/kuvataiteen koulutusohjelma Turun yliopisto Työväen Näyttämöiden Liitto ry Valokuvataiteilijoiden liitto ry Valtion taidemuseon arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö Ympäristötaiteen säätiö Åbo Akademi Äidinkielen opettajain liitto ry Diaarinumero 2 (2)

7

Uudenmaan taidetoimikunta. Kulttuurihakemisto. Kulturkatalog. Nylands konstkommission

Uudenmaan taidetoimikunta. Kulttuurihakemisto. Kulturkatalog. Nylands konstkommission Uudenmaan taidetoimikunta 2011 Kulttuurihakemisto Kulturkatalog Nylands konstkommission Julkaisija Uudenmaan taidetoimikunta Mariankatu 7 A 2, 00170 HELSINKI p. 040 839 4237 f. 09 348 73 797 Utgivare Nylands

Lisätiedot

Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulturkatalog för Nyland 2012. Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission

Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulturkatalog för Nyland 2012. Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulturkatalog för Nyland 2012 Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulttuurihakemisto sisältää kulttuurihallinnon, Uudenmaan kulttuuriyhdistysten,

Lisätiedot

Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulturkatalog för Nyland 2012. Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission

Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulturkatalog för Nyland 2012. Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulturkatalog för Nyland 2012 Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulttuurihakemisto sisältää kulttuurihallinnon, Uudenmaan kulttuuriyhdistysten,

Lisätiedot

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä 9/650/2013 Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä I LUKU. SOPIMUKSEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuspuolet 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, jäljempänä myös "valtio" 2. Kopiosto ry (y-tunnus:

Lisätiedot

TAITEILIJOIDEN TYÖLLISTÄMISEDELLYTYKSIÄ JA SOSIAALITURVAA SELVITTÄVÄN TOIMIKUNNAN (TAISTO II) MUISTIO

TAITEILIJOIDEN TYÖLLISTÄMISEDELLYTYKSIÄ JA SOSIAALITURVAA SELVITTÄVÄN TOIMIKUNNAN (TAISTO II) MUISTIO TAITEILIJOIDEN TYÖLLISTÄMISEDELLYTYKSIÄ JA SOSIAALITURVAA SELVITTÄVÄN TOIMIKUNNAN (TAISTO II) MUISTIO KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Julkaisun päivämäärä 18.10.2000 Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausuntomme pääkohdat

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausuntomme pääkohdat LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lausuntomme pääkohdat EU-tutkimuksen mukaan tekijänoikeuden merkitys työllisyydelle on Suomessa toiseksi merkittävin koko EU-alueella. Siksi on myönteistä että tekijänoikeus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2011... 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja vuonna 2011... 5 Jäsenistö ja hallinto... 6 Tilinpäätös Tuloslaskelma... 9 Tase... 10

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5. Jäsenistö ja hallinto 8

Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5. Jäsenistö ja hallinto 8 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5 Jäsenistö ja hallinto 8 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 11 - Tase 12 - Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kotimainen yhteistyö

Kotimainen yhteistyö SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR Kotimainen yhteistyö Suomen Teatterit ry edistää jäsenteattereidensa asemaa toimimalla aktiivisena jäsenenä keskeisissä teatterialan organisaatioissa, edustaa jäsenteattereitaan

Lisätiedot

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti Luovutus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.3.2011 Kannen kuva JätkäJätkät, kuvaaja Maarit Kytöharju.

Lisätiedot

Kulttuuria kaikille -palvelun toimintakertomus 2013

Kulttuuria kaikille -palvelun toimintakertomus 2013 n toimintakertomus 2013 sivu 2 / 22 Sisällys Yhteenveto... 3 1. Hallinto... 4 Yhdistyksen hallitus... 5 Talous... 5 Henkilöstö... 6 2. Järjestetyt tilaisuudet... 7 Seminaarit... 7 Keskustelutilaisuudet

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela Cuporen verkkojulkaisuja 10 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja 10 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat

Lisätiedot

Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015

Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015 Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015 KUTSU Helsingin Taiteilijaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2015 Aika Maanantai 30.3.2015 klo 17.00 Paikka Annantalon auditorio, Annankatu 30, 00100 Helsinki ESITYSLISTA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1206. Asetus

SISÄLLYS. N:o 1206. Asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1206 1214 SISÄLLYS N:o Sivu 1206 Asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 Lönnberg Print Helsinki 2006 Alkusanat Käsillä oleva julkaisu päättää Taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin rahoitus. - Rahoituskanavat Suomessa - Miten tehdä hyvä hakemus?

Taiteen ja kulttuurin rahoitus. - Rahoituskanavat Suomessa - Miten tehdä hyvä hakemus? Taiteen ja kulttuurin rahoitus - Rahoituskanavat Suomessa - Miten tehdä hyvä hakemus? Taiteen ja kulttuurin rahoitus Rahoituslähteet: Julkinen rahoitus Kaupunki / kunta, seurakunta Valtio Maakuntaliitto

Lisätiedot

A R S I S 1/08. Alueelliset taidetoimikunnat Kulttuuritalot Tujaus taidekasvatusta ja mediaoppia

A R S I S 1/08. Alueelliset taidetoimikunnat Kulttuuritalot Tujaus taidekasvatusta ja mediaoppia A R S I S 1/08 Alueelliset taidetoimikunnat Kulttuuritalot Tujaus taidekasvatusta ja mediaoppia ARSIS 1/2008 ALUEELLISET TAIDETOIMIKUNNAT 1 Pääkirjoitus: Hallinnonuudistuksesta uutta voimaa taiteenedistämiseen

Lisätiedot

Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry

Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014: selvitys teemamaahankkeen hallinnosta, johtamisjärjestelmästä ja toimijayhteistyöstä

Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014: selvitys teemamaahankkeen hallinnosta, johtamisjärjestelmästä ja toimijayhteistyöstä Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014: selvitys teemamaahankkeen hallinnosta, johtamisjärjestelmästä ja toimijayhteistyöstä Loppuraportti Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore)

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Mediakasvatusseura ry Anniina Lundvall & Juulia Andersson Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 1 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 4 NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUSKENTÄN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 462. Asetus. korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 462. Asetus. korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1998 N:o 462 468 SISÄLLYS N:o Sivu 462 Asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILIVIRASTOTYÖRYHMÄN MUISTIO

OPETUSMINISTERIÖN TILIVIRASTOTYÖRYHMÄN MUISTIO OPETUSMINISTERIÖN TILIVIRASTOTYÖRYHMÄN MUISTIO 32:2002 KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Tilivirastotyöryhmä Puheenjohtaja: Eero

Lisätiedot