PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN"

Transkriptio

1 Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

2 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992) sekä niihin tehtyihin muutoksiin. VANHUSPALVELUT Avopalvelumaksut Kotona annettava palvelu (A3 ) ja palveluasumisen hoivapalvelu Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Hoivapalvelumaksu vanhusten palveluasumisessa peritään palvelun laadun ja määrän ja palvelun käyttäjän maksukyvyn mukaan. Kotona annettava palvelu on säännöllistä hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuvaa kotihoitoa (kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa). Palveluasumisyksikön hoivapalvelu on hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuvaa henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa ja niihin liittyviä palveluja. Keuruulla kuukausimaksu määräytyy kotihoitoon / hoivapalveluun käytetyn ajan ja hoitoisuusluokituksen perusteella. Hoitoisuusluokitus I II III luokka, kotihoito - käytetty aika < 2h/kk luokka, tuettu kotihoito - käytetty aika 2 <6 h/kk luokka, tuettu kotihoito - käytetty aika 6 <13 h/kk IV luokka, valvottu kotihoito - käytetty aika 13 <35 h/kk

3 3 V luokka, tehostettu kotihoito - käytetty aika 35 h > /kk Kuukausimaksu perustuu kotihoidossa kotitalouden henkilömäärään ja hoitoisuusluokkaan ja on maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista. Maksut hoitoisuusluokituksen perusteella Henk. Tuloraja I II III IV V Määrä /kk lk lk lk lk % 15 % 25 % 30 % 35 % % 10 % 13 % 16 % 22 % % 9 % 12 % 15 % 18 % % 8 % 10 % 12 % 15 % % 7 % 9 % 11 % 13 % % 6 % 8 % 9 % 11 % Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Kotihoidossa kotitaloudelle määrätty maksu voidaan periä erikseen kultakin osapuolelta siinä suhteessa kuin heidän palvelutarpeensa on määritelty hoito- ja palvelusuunnitelmissa. Palveluasumisyksiköissä asuvien kuukausimaksu perustuu palvelukäyttäjän hoitoisuusluokkaan ja on maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä bruttotuloista. Maksukyvyn mukaan määräytyviin maksuihin vaikuttavat tulot on esitetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen pykälissä. Tilapäinen kotipalvelu / kotisairaanhoito tilapäinen kotipalvelu 1 tunti tai vähemmän 9,30 tilapäinen kotipalvelu 1-3 tuntia 22,00 tilapäinen kotipalvelu yli 3 tuntia, enint. 8 tuntia 44,00 tilapäinen kotisairaanhoito, lääkärin kotikäynti 14,70 tilapäinen kotisairaanhoito, muu kotikäynti 9,30 Kotihoidon käynnit luokitellaan tilapäisiksi, mikäli hoitosuhde kestää alle kuukauden. Valtiokonttori korvaa kunnille kustannukset, jotka aiheutuvat vähintään 20 prosentin sotainvalidien kotipalveluista, asumispalveluista, omaishoidon tuesta sekä avokuntoutuksesta. Tukipalveluista perittävät maksut

4 4 Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovituista tukipalveluista peritään perusturvalautakunnan vuosittain vahvistamat erilliset kiinteät taksat. Kotona asuvien tukipalvelumaksut kotiin kuljetettu ateria 8,35 / annos lounas päiväkeskuksessa 6,80 / annos kylvetyspalvelu 2,95 / kerta harkinnan mukainen saunakuljetus 6,30 / yhden suuntainen matka saunamaksu, kaupungin sauna 3,70 / kerta jälkikäsittelemätön pyykki 4,95 / koneellinen jälkikäsitelty pyykki 9,85 / koneellinen turvapuhelinvuokra + valvontamaksu 25,20 / kk modulivuokra 18,70 / kk turvapuhelimen valvontamaksu 12,60 / kk (asiakkaan hankkima laite) turvahälytyskäynti 25,20 / käynti, max 3 krt/kk (hoitosuunnitelmaan sisältymätön) päivätoiminta päiväkeskuksissa 22,00 /päivä (sis. ravinto, saunotus, hoito ja ohjelma, ei sis.kuljetusta) päivätoiminta päiväkeskuksissa 26,00 /päivä (sis. kuljetus, ravinto, saunotus, hoito ja ohjelma) harkinnan mukainen asiointikuljetus 20,00 /yhden suuntainen matka siivouspalvelu 37,00 / tunti / työntekijä lumityöt / auraus 70,00 / tunti nurmikon leikkuu 52,00 / tunti Palveluasumisyksiköiden tukipalvelumaksut ateriapäivä 14,80 / päivä ateriapäivän osat - aamupala 3,10 / annos - lounas 6,80 / annos - päivällinen 4,00 / annos - kahvi tai iltapala 1,90 / annos palveluasumisen tukipalvelumaksu 70,00 / kk (turvavalvonta, pyykkihuolto, saunan käyttö, siivoustarvikkeet, pesuaineet) turvahälytyskäynti 25,20 / kerta, max 3 krt/kk (hoitosuunnitelmaan sisältymätön) tilapäinen hoito palvelukodissa 32,00 / vrk osavuorokautinen hoito palvelukodissa 23,10 kalustevuokra 8,80 / kk jälkikäsittelemätön pyykki 4,95 / koneellinen jälkikäsitelty pyykki 9,85 / koneellinen pyykkitupamaksu 3,15 / kone

5 5 Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (L 6b ) Niistä palveluista, joita kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalle hoidettavalle, ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään hoidettavalta 11,30 päivältä. Tämä maksu ei kerrytä maksukattoa. Laitoshoidon maksut / Tarhiala Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu (A 12 ) Vuorohoidosta tai muusta tilapäisestä laitoshoidosta peritään 34,80 hoitopäivältä. Hoitopäiviä ovat myös laitoshoitoon tulopäivä, sen jälkeen kertyvät hoitovuorokaudet ja laitoshoidosta lähtöpäivä. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen hoitolaitokseen hoidettavaksi, lähettävä laitos ei peri maksua lähtöpäivältä. Päivä- ja yöhoidon maksu (A 13 ) Laitoshoidossa annetusta päivähoidosta tai yöhoidosta peritään 16,10 vuorokaudessa. Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (L 6b ) Niistä palveluista, joita kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalle hoidettavalle, ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään hoidettavalta 11,30 päivältä. Tämä maksu ei kerrytä maksukattoa. Maksukatto (L 6a ) Asiakasmaksuista palvelujen käyttäjälle on kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla 679 euron enimmäismäärä (maksukatto). Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Laitoshoidosta voidaan kuitenkin periä maksu palvelun käyttäjän ylläpidosta maksukaton ylittymisen jälkeenkin. Palvelun käyttäjältä perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan huomioon kalenterivuoden aikana perityt maksut terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärinpalvelusta, yksilökohtaisesta fysioterapiasta, poliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta hoidosta, sarjahoidosta, yö- ja päivähoidosta, kuntoutushoidosta sekä lyhytaikaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidosta. Maksukaton ylittymisen jälkeen perittävä maksu (A 26 )

6 6 Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 16,10 hoitopäivältä. Pitkäaikaishoidon maksu (L 7c ) Pitkäaikaisessa vanhainkotihoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu on 85 prosenttia hoidossa olevan nettomääräisistä kuukausituloista. Maksu määrätään enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105 euroa. Jos pitkäaikaisessa vanhainkotihoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu on silloin 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 105 euroa kuukaudessa. Jos molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy kuten kohdan 1 mukaan. Vaikeavammaiset sotainvalidit Valtiokonttori korvaa kunnalle sotainvalidien, haitta-aste vähintään 20 %, pitkäaikaisen laitoshoidon ja lääkinnällisesti kuntouttavan lyhytaikaisen laitoshoidon. Lehtiniemi, Metsätähti ja Seiponranta Käyttökorvaukset, sis. alv 24 %, liikuntapalvelut alv. 10 % Takkahuone 44,10 /kerta, max 4h Päivähoidon tilat 33,60 /kerta, max 4h Juhlasali 88,20 /kerta, max 4 h Monitoimitila tai aulahuone 33,60 /kerta, max 4h Pöytäliinojen käyttö 3,60 /kpl/kerta Henkilökunnan tekemä jälkisiivous 37,10 /kerta Kuntosalin käyttö 210,00 /vuosi/ryhmä tai 21,00 /kk (järjestöiltä ja ulkopuolisilta ryhmiltä 1-2 krt/vk noin yksi tunti) Seniorikortti + 65 tai eläkeläinen 55,00 / vuosi Tilojen käyttökorvauksia, lukuun ottamatta kuntosalia, ei peritä paikallisilta vammais-, eläkeläis-, veteraani- ja vapaaehtoisjärjestöiltä eikä kaupungin omista tilaisuuksista. VAMMAISPALVELUT

7 7 Kehitysvammahuollon ylläpitokorvaukset Asumisesta kehitysvammahuollon asumisyksikössä peritään huoneenvuokralain mukaiseen vuokrasopimukseen perustuva käypä vuokra, sähkö-, vesi-, sauna- ja ateriamaksut sekä tarvikemaksu. Vuokra- ja käyttömaksut lukien Vanamokoti 23,8 m 2 214,65 /kk 28,8 m 2 259,80 /kk sähkö 12,00 /kk vesi 18,55 /kk sauna 14,50 /kk sauna 3,20 /krt Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) 4 :n 2 momentin mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 :ssä tarkoitettu kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu, lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa ja lain 28 :ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Ateriapalvelut asumispalveluissa ateriapaketti 5,80 /vrk (aamupala 1,00, lounas 1,80, välipala/iltapala 0,80, päivällinen 1,40 ) osapäivän ateriapaketti 3,20 /vrk Tilapäismaksut Asumisyksikkö poissa työ- tai koulupäivän päiväpaikka (ateriamaksu) kuntoutushoito erityishuoltona (A14 ) 18,45 /vrk 15,85 /vrk 3,60 /vrk 12,10 /hoitopäivä Perhehoito

8 8 Perhehoidosta peritään ylläpitokorvauksena Asuminen 1 h-huone 203,00 /kk 2 h-huone 130,00 /kk Ateriat ateriapaketti osapäivän ateriapaketti (esim. Navikka-päivät) Lyhytaikainen perhehoito 9,70 /vrk 6,10 /vrk 18,45 /vrk Kehitysvammahuollon tarvikemaksu asumisyksiköissä ja perhehoidossa 63,00 /kk (2,10 /vrk). Tarvikemaksu sisältää pesu- ja puhdistusaineet, siivousvälineet ja -aineet, wc- ja talouspaperit sekä muut kodinmateriaalit ja tarvikkeet. Alle 16-vuotiaan kehitysvammaisen lapsen erityishuoltona järjestetystä ympärivuorokautisesta asumispalvelusta tai perhehoidosta ei peritä korvausta. Jos kunta järjestää palvelut ostamalla ne toiselta palveluntuottajalta, asiakkaalta peritään samat maksut ja korvaukset kuin kunnan itsetuottamista vastaavista palveluista tai ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (L 6b ) Niistä palveluista, joita kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalle hoidettavalle, ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään hoidettavalta 11,30 päivältä. Tämä maksu ei kerrytä maksukattoa. Vammaispalvelulain mukaiset palveluasumiseen liittyvät ateriamaksut Avopalvelun lounas 2,50 Tuurilakoti ateriapaketti 5,00 /pv Lehtiniemen asumisyksikköjen ateriapaketti 6,40 /pv Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen asiakasmaksut lukien 4,20 yhdensuuntaisesta matkasta, kun yhdensuuntaisen matkan pituus on alle 30 km 7,60 yhdensuuntaisesta matkasta, kun yhdensuuntaisen matkan pituus on km 10,40 yhdensuuntaisesta matkasta, kun yhdensuuntaisen matkan pituus on 45 km tai yli Opiskelu- ja työmatkoista sekä muualla asuvien Keuruulle suuntautuvista kotimatkoista peritään asiakasmaksuna voimassa olevan bussitaksan mukainen maksu.

9 9 TYÖLLISYYSPALVELUT Navikka Lounas, sis. kahvin 3,60 /pv Navikka työpalvelut Työpalvelujen myynti 11,00 /tunti/työntekijä, sis. alv Avustavasta työntekijästä ei veloitusta Matkat veloitetaan kvtes:n mukaan Työllisyyspäällikkö voi päättää periä kehitysvammaisten avotyötoiminnasta työsuoritukseen perustuvan kohtuullisen korvauksen. MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT Vuonna 2013 asiakasmaksu on 60 % henkilön nettotuloista, mistä on vähennetty vuokra/asumismenot, henkilökohtainen käyttövara 170,00 /kk ja ateriamaksut 12,00 (31 vrk) sekä edunvalvontapalkkio. Vuoden 2014 maksuiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen mukaiset hinnat (päätös tammikuussa 2014). Muutoin sovelletaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrisen palveluasumisen ohjeistusta. Lyhytaikainen (< 3 kk) psykiatrinen laitoshoito / palveluasuminen 16,10 /vrk Ketvelranta lyhytaikainen asuminen vuokra 13,00 /vrk Määräaikainen/lyhytaikainen päihdekuntoutus 27,00 /vrk ellei toimintayksiköllä ole kiinteää asiakasmaksua LASTENSUOJELUN MAKSUT (A 20 ) Vanhemmilta perittävät asiakasmaksut (asiakasmaksulain 7 1 mom) Vanhemmilta voidaan periä lastensuojelun asiakasmaksu, jos lapsi on sijoitettuna avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona perhehoitoon, laitoshuoltoon tai asumispalveluihin. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan ja se saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 :n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Jos henkilö tai perhe on varaton tai vähävarainen, maksua ei peritä. Vaikka vanhemmalle ei määrättäisi maksua, tulee siitä tehdä päätös perusteluineen. Vanhemmilta peritään asiakasmaksu käytettävissä olevien nettokuukausitulojen perusteella. Lastensuojelupalvelusta vanhemmilta perittävässä maksussa otetaan huomioon huollettavien määrä ja tulot elatusvelvollisuuden mukaan. Yhdessä asuville vanhemmille määritellään asiakasmaksu kummankin vanhemman nettotulojen perusteella erikseen ja molemmille tehdään oma päätös.

10 10 Huomioon otettavat tulot: Vanhemmalle lastensuojelun asiakasmaksua määriteltäessä ansiotulojen lisäksi tuloina otetaan huomioon eläkkeet, elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot samoin kuin pääomasta sekä muusta omaisuudesta saatavat tulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot sekä itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot. Lapsilisä, elatusapu ja elatustuki peritään yleensä hoidon korvaukseksi, jolloin niitä ei pidetä vanhempien tulona. Mikäli lapsilisää, elatusapua tai elatustukea ei poikkeuksellisesti peritä hoidon korvaukseksi, ne katsotaan vanhempien tuloksi, mikäli niitä maksetaan vanhemmalle. Huomioon otettavat menot: Vanhemmalle lastensuojelun asiakasmaksua määriteltäessä nettotuloista vähennetään kohtuullisten asumismenojen omavastuu (vuokra/yhtiövastike, josta vähennetään mahdollinen asumistuki, asumislisä, asuntolainan lainanhoitokulut/kk) ja maksetut elatusavut. Vanhemman nettotuloista tehdään nk. lapsivähennys. Yhdessä asuvilta vanhemmilta vähennetään 75 euroa/huollettava kotona asuva lapsi/vanhempi. Yksin asuvalta vanhemmalta vähennetään 150 euroa/huollettava kotona asuva lapsi. Lapsivähennystä ei tehdä sijoitettujen lasten osalta. Vanhemmilta, joille ei ole vahvistettu elatusapua tai sitä ei peritä, peritään lastensuojelun asiakasmaksu alla olevan taulukon mukaisesti: Tulot/kk vähennysten jälkeen Perintä/kk maksua ei peritä % % % % Kun vanhemmalle on määrätty taulukon mukainen asiakasmaksu ja sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan seuraavasti: Sijoitettuja lapsia Korotus % 1 Ei korotusta 2 15 % 3 30 % 4 45 % 5 tai useampi 60 % Vanhempien maksukykyä arvioitaessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös perheen kokonaistilanne. Lastensuojelun asiakasmaksu ei saa vaarantaa perheen toimeentuloa ja pyrkimyksiä selviytyä omatoimisesti.

11 11 Elatusavun periminen (asiakasmaksulain 7 2 mom) Perusturvalautakunnalla on lain perusteella oikeus maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut ajalta, jona lapsi saa perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja sekä käyttää elatusavut niistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Elatusapu peritään pääsääntöisesti sijoitusta seuraavan kuukauden alusta. Erillistä asiakasmaksua vanhemmalta ei tällöin peritä. Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus (asiakasmaksulaki 7 3 mom) Lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottava maksu myös lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 :n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista. Näitä tuloja ovat mm. eläke, elinkorko, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset, jotka maksetaan siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Elatustuki ja lapsilisä ovat lapsen tuloja, joiden maksamista kunta voi elatustukilain 11 :n ja lapsilisälain 11 :n mukaan hakea itselleen, jos lapsi on kunnan kustantamassa ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella kalenterikuukautta pidemmän ajan. Elatustuki ja lapsilisä maksetaan tällöin kunnalle aikaisintaan hoidon alkamista seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Elatustuen ja lapsilisän voi hakea kunnalle hoidon korvauksena myös niissä tilanteissa kun elatustukea tai lapsilisää ei ole haettu aikaisemmin lapselle vaikka elatustuen tai lapsilisän saamisen edellytykset olisivatkin olleet olemassa. Lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista perittävä korvaus saa olla enintään 1 432,40 /kk (2014), eikä se saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia (asiakasmaksuasetus 20 2 momentti). Lastensuojelulain 77 :n mukaan lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista on varattava aina vähintään 40 % hänen itsenäistymisvaroihinsa, 60 % voidaan käyttää hoidon korvauksena. Maksun periminen Lastensuojelulain mukaisista alle 30 vrk:n kestävistä kiireellisistä sijoituksista ja avohuollon sijoituksista ei peritä asiakasmaksua. Jos kiireellinen sijoitus tai avohuollon sijoitus kestää yli 30 vrk, peritään vanhemmilta hoidonkorvauksena asiakasmaksu ja lapselta maksu lapsen etuuksista yli 30 vrk:n kestäneeltä ajalta. Kaikki laitoksessa ja perhehoidossa kirjoilla olopäivät ovat hoitopäiviä, koska hoitovastuu on laitoksella tai toimintayksiköllä ja lapselle on jatkuvasti varattu siellä hoitopaikka. Siten maksu voidaan periä päätöksen mukaisesti esimerkiksi lapsen karkumatkankin ajalta. Maksu peritään hoitoon tulopäiviltä ja lähtöpäiviltä. Mikäli laitoshoito tai perhehoito keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä asiakasmaksuasetuksen 32 :n 2 momentin mukaisesti viisi päivää ylittävältä ajalta.

12 12 Perhetyön maksut Perhetyö lastensuojelun avohuollon tukitoimena on maksuton. Kotipalvelun kuukausimaksua ja tilapäisen kotipalvelun maksua sovelletaan myös perhetyön suorittamassa kotipalvelussa. Turvakotimaksut Aikuinen 25,20 / vrk Alle 18-v. lapsi 12,60 /vrk Turva-asunto 15,75 /vrk MUUT MAKSUJA MÄÄRÄTTÄESSÄ HUOMIOITAVAT SEIKAT Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut; kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet; maksu osoittautuu virheelliseksi; tai palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Asiakkaalla tai hänen laillisella edustajallaan on velvollisuus antaa riittävät ja luotettavat tiedot maksujen määräämistä varten. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 14 a). Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Edunvalvojan palkkion huomioiminen maksua määrättäessä Maksukyvyn mukaan määräytyviä sosiaalihuollon asiakasmaksuja määrättäessä tuloista vähennetään asiakkaan maksama vahvistettu edunvalvojan palkkio kuitenkin enintään 36,67 kuukaudessa.

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Sivu 1 / 5 Rääylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä / 2014 Sisältö 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 3 2. MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIOISSA

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI TOIMINTAOHJE 1.10.2012

TOIMEENTULOTUKI TOIMINTAOHJE 1.10.2012 1 TOIMEENTULOTUKI TOIMINTAOHJE 1.10.2012 PoSa johtokunta 25.9.2012, 93 2 1. YLEISTÄ... 5 1.1. Säännökset... 5 Hallintolaki 1.1.04 alkaen:... 5 1.2. Käsittely... 6 1.2.1 Hakeminen... 6 1.2.2. Hakemuksen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT MUUT MAKSUT Sarjassa annettava valohoito 8,80 Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (tk-maksun mukainen käyntimaksu) 14,70 Natiivikuvien tallentaminen cd-levykkeelle 12,00 Terveyden edistämisen ryhmämaksu

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot