SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten ja maksuja koskevien muiden säädösten nojalla perusturvalautakunta on vahvistanut Pälkäneen kunnassa perittävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut seuraavasti: SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Janita Koivisto Perusturvalautakunta

2 1 SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2013 Sisällys LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT... 3 LASTENSUOJELU, PERHEHOITO... 3 Lastensuojelun maksut:... 3 Perhehoito:... 3 Lapsiperheiden kotihoito:... 3 LASTENSUOJELU... 4 kotihoito... 4 jatkuva/säännöllinen kotona annettava palvelu:... 4 Tilapäinen kotona annettava palvelu:... 5 TUKIPALVELUT... 5 Ateriapalvelut... 5 Vaatehuoltopalvelu... 5 Kylvetyspalvelu... 5 Siivouspalvelu... 5 Kuljetuspalvelu... 5 Kauppapalvelu... 6 Turvapalvelu... 6 Päivätoiminta... 6 Geriatrinen kuntoutus... 6 Muut tukipalvelut... 7 OMAISHOIDON TUKI... 7 ASUMISPALVELUT... 7 Sosiaalipalvelumaksu... 8 IKÄIHMISTEN ASUNNONMUUTOSTYÖT... 8 PÄIHDEHUOLLON MAKSUT... 8 VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUT... 8 LAITOSHOITO... 9 Lyhytaikainen laitoshoito... 9 Päivä- ja yöhoidon maksu... 9 Pitkäaikainen laitoshoito... 9 PERHEHOITO... 10

3 2 SOVELTAMISOHJEET VOIMAANTULO Liitteet PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN ASIAKASMAKSU HARJUTUULEN PALVELUKESKUS KUUSELAN RYHMÄKODIN VUOKRAT alkaen HARJULAN ASUMISPALVELUYKSIKÖN VUOKRAT KUNTOUTUS- JA AVOHOITOTILOJEN KÄYTTÖ- JA MAKSUPERUSTEET alkaen KUKKIAKOTO TYYNELÄ KUKKIAKOTO SOINTULA MIKKOLA-KODIN VUOKRAT 11 /m Haaparinne... 24

4 3 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT LASTENSUOJELU, PERHEHOITO LASTENSUOJELUN MAKSUT: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen mukaan lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan periä, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, lapsen vanhemmilta maksu, joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 :n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Kummallekin vanhemmalle tehdään oma päätös. Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa asiakasmaksulain 7 :ssä tarkoitettuja perhehoitoa tai laitoshuoltoa taikka asumispalveluja sekä käyttää ne perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. Asiakasmaksulain 7 :n 2 ja 3 momentin mukaisesti peritään saman lain 14 :n 1 momentissa mainitut lapsen tulot (lapsen eläkkeet, tulot ja korvaukset) kunnalle siltä ajalta, jonka laitoshoito, perhehoito tai asumispalvelut kestävät. Perittävä maksu voi olla enintään 1342,50 kuukaudessa, eikä se saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. PERHEHOITO: Sosiaalihuoltolain (710/82) 25 :ssä tarkoitetusta perhehoidosta, lukuun ottamatta lastensuojelulain (683/83) perusteella järjestettyä perhehoitoa, peritään asiakasmaksulain 7 c :ssä säädetty maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu kuitenkin korkeintaan palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. LAPSIPERHEIDEN KOTIHOITO: Asiakas maksaa kotipalvelusta bruttotulojen, perheen koon ja palvelujen määrän mukaan määräytyvän kuukausimaksun tai käynnin pituuden mukaan määräytyvän käyntimaksun. Kts. sivu 4.

5 4 LASTENSUOJELU Lastensuojelun maksut määräytyvät lastensuojelulain 19 :n, maksulain 7 :n ja maksuasetuksen 20 :n säännöksien mukaisesti. KOTIHOITO JATKUVA/SÄÄNNÖLLINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU: Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä maksu. Käyntimäärä määräytyy aina alkavan kahden tunnin mukaan. Kuukausimaksu määrätään maksuasetuksen 3 :n perusteella tulorajojen ja maksuprosenttien mukaisesti seuraavasti: 1) Henkilömäärä 2) Tuloraja euroa/kk 3) Käyntikerrat viikossa ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1 krt 2-3 krt 4-5 krt 6 krt ) Henkilömäärä perheessä (maksuasetuksen 2 ) 2) Veronalaiset tai muut verosta vapaat tulot (maksuasetuksen 27,29 ja 30 ) 3) Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 321 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 % kustakin seuraavasta henkilöstä. Kotona annettavasta kotihoidosta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän sekä tarvittaessa terveystoimen kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Maksuluokkaan sijoittamisesta päättää Pälkäneen kunnan toimintasäännön mukaisesti kotihoidon ohjaaja. Kahden viikon välein toteutetun kotona annettavan kotipalvelun ollessa säännöllistä ja jatkuvaluonteista, määräytyy maksu maksuasetuksen 3 :n mukaan. Maksu koostuu tulorajojen ja maksuprosentin määrittämästä maksusta, joka jaetaan kahdelle. Säännöllisessä kotihoidossa olevalle henkilölle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Maksulain 2.1 :n mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

6 5 TILAPÄINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU: Maksuasetuksen 3.4 :ssä tarkoitetusta tilapäisestä kotipalvelusta peritään käyntimaksuna vuorokaudessa seuraavaa: käynti alle 10 minuuttia 5,00 euroa käynti alle 2 tuntia 8,70 euroa käynti 2 tuntia - alle 4 tuntia 18,00 euroa käynti 4 tuntia alle 6 tuntia 27,00 euroa käynti 6 tuntia alle 10 tuntia 40,00 euroa tilapäinen kotisairaanhoidon käynti 8,70 euroa näytteenottokäynti 8,70 euroa TUKIPALVELUT Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut, jotka voidaan tarvittaessa ryhmittäin määrätä kuukausikorvaukseksi säännöllisen käytön mukaan, jos palvelua annetaan jatkuvasti: ATERIAPALVELUT ruokailu toimintayksikössä (esim. vanhainkoti) 5,70 euroa kotiin kuljetettu ateria 7 euroa veteraanilounas arkipäivisin maksuton (lounassetelillä/toimintayksikössä/kotiin kuljetettuna) VAATEHUOLTOPALVELU vaatteiden pesu, silitys ja kuljetus 8,00 euroa/koneellinen KYLVETYSPALVELU kylvetys ja saunotus 9 euroa SIIVOUSPALVELU Palveluun on mahdollisuus henkilöllä, jonka bruttotulot jäävät kuukaudessa alle euroa ja pariskunnalla alle euroa. Lisäksi palvelun myöntämisessä otetaan huomioon säästöt. Jos asiakkaan säästöt jäävät alle euroa ja pariskunnalla euroa on asiakkaalla mahdollisuus saada siivouspalveluseteleitä (2 seteliä/kk=2h/kk). Setelin arvo määrittyy kotihoidon tulorajojen mukaan. Alle 75-vuotiaan tulee esittää palvelua anoessaan lääkärinlausunto. KULJETUSPALVELU (Sosiaalihuoltolain perusteella) Palvelu on määrärahasidonnainen. Palveluun on mahdollisuus henkilöllä, jonka bruttotulot jäävät kuukaudessa alle euroa ja pariskunnalla alle euroa. Lisäksi palvelun myöntämisessä

7 6 otetaan huomioon säästöt. Jos asiakkaan säästöt jäävät alle euroa ja pariskunnalla euroa on asiakkaalla mahdollisuus määrärahojen puitteissa saada kuljetuspalvelua. omavastuuosuus julkisen liikenteen maksu/jokainen matkustaja Taksien odotusaikoja perusturvalautakunta ei maksa. Kadotetun kuljetuspalvelukortin tilalle hankitusta uudesta kortista kunta perii 10,00. Uusi kortti lähetetään, kun maksu on tullut kunnan tilille tai todiste siitä on esitetty palveluohjaajalle. KAUPPAPALVELU - kauppakassien toimitus asiakkaalle kotiin 4,00 euroa/toimitus TURVAPALVELU Turvapalvelua myönnetään tarveharkinnan perusteella. Turvalaitteen käyttövuokra (mm. turvapuhelin, ovihälytin, turvamatto) Lisäranneke (esim. puoliso) turvahälytyspäivystys sisältäen auttamiskäynnit 10 euroa/kk 5 euroa/kk 34 euroa/kk Omaisten järjestämä turvahälytyspäivystys on maksutonta. Palvelumaksut alkavat siitä, kun palvelu myönnetään ja päättyy laitteen palautuessa kunnalle. Asiakas hankkii (tarvittaessa kunnan henkilöstön avustamana) langattomaan turvapuhelimeen sim- kortin ja vastaa siitä aiheutuneista kustannuksista Pilotit: Menumat- ateriakokeilu 9/2012-2/ aterian hinta 6,36 (pääruoka ja jälkiruoka) PÄIVÄTOIMINTA Palvelupäivätoiminta maksuluokka 1 maksuluokka 2 - (asiakas tulee omalla kyydillä ja/tai saa veteraanilounaan) 28,00 euroa/päivä 25,00 euroa/päivä GERIATRINEN KUNTOUTUS liikuntaryhmät (45-60 min) 6 kertaa 16 euroa

8 7 liikuntaryhmät (45-60 min) 12 kertaa liikuntaryhmä (45-60 min) 15 kertaa vesijumppa kuntouttava päivätoiminta (lounas, kahvi x 2, kuntouttava toiminta) terapiakäynti 32 euroa 40 euroa 5 euroa/kerta 15 euroa/kerta 7,50 euroa Sotainvalideille (vähintään 20% haitta-aste) myönnetyt maksuttomat tukipalvelut edellä mainittujen lisäksi mm. - pihatyöt - apua ulkoilemiseen MUUT TUKIPALVELUT Henkilön palvelusta välittömästi kunnalle aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu. OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuella tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tukena annetuista, hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellyistä kotipalveluista, joiden tarkoituksena on tukea omaishoitajan hoivatyötä, peritään maksu sosiaalipalvelumaksujen taksan mukaisesti. Hoitajan lakisääteisen vapaan ajalta annetuista palveluista, jotka korvaavat omaishoitajan palveluita, peritään asiakasmaksua 10,60 euroa vuorokaudelta. Hoitajan muiden kuin lakisääteisten vapaapäivien ajaksi järjestetystä hoidosta peritään maksu siten kuin tässä maksutaksassa kyseisen palvelun maksuperusteista on määrätty. Hoitajan muiden kuin lakisääteisten vapaapäivien ajaksi järjestetystä hoidosta peritään maksu siten kuin tässä maksutaksassa kyseisen palvelun maksuperusteista on määrätty. ASUMISPALVELUT Liitteenä 1 vaikeasti toimintarajoitteisten kuntoutujien palveluasumisen asiakasmaksuohje Liitteenä 2 tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuohje Liitteenä 3 Harjutuulen palvelukeskus Kuuselan ryhmäkodin vuokrat Liiteenä 4 Harjulan asumispalveluyksikön vuokrat Liitteenä 5 Kuntoutus- ja avohoitotilojen käyttö- ja maksuperusteet Liitteenä 6 Kukkiakoto Tyynelän vuokrat Liitteenä 7 Kukkiakoto Sointulan vuokrat Liitteenä 8 Mikkola-kodin vuokrat Liitteenä 9 Haaparinteen asiakasmaksut

9 8 Kunnan itse tuottama tehostettu palveluasuminen Käyttövara 15 % vanhuksille Käyttövara 15 % toimintarajoitteisille, mielenterveys- ja päihdeasiakkaille Hoiva sisältää: - liinavaatteet, poikkilakanat, patjat - siivousaineet ja - tarvikkeet, roskapussit, käsipaperit - pesulaput - sairaalasänky tarvittaessa Eivät sisälly hoivaan: - vaipat kotihoidosta - lääkkeet, haavanhoito - oma henkilökohtainen hygienia: shampoo, voiteet, ym. - henkilökohtaiset vaatteet - vaatehuoltopalvelu SOSIAALIPALVELUMAKSU Tilapäismajoitus 5,00 euroa/vrk IKÄIHMISTEN ASUNNONMUUTOSTYÖT Palvelu on määrärahasidonnainen, pieniin muutostöihin myönnettävä avustus. Palvelu on tarkoitettu yli 65-vuotiaille. Palvelua voidaan myöntää henkilölle, jonka bruttotulot ovat korkeintaan euroa kuukaudessa ja pariskunnalla tulot ovat korkeintaan euroa kuukaudessa. Lisäksi palvelun myöntämisessä huomioidaan säästöt (1 henkilö 3000 euroa ja pariskunta 5000 euroa) ja muu varallisuus. Rahallista avustusta ei myönnetä jo toteutettuun remonttiin. PÄIHDEHUOLLON MAKSUT Päihdehuollosta peritään seuraavat maksut: Kuntoutuslaitoksessa/vrk Asetuksen (912/92) mukainen lyhytaikaisen hoidon maksu. Päihdehuollon maksuissa noudatetaan soveltuvin osin, mitä maksuasetuksen 15 :ssä on laitoshoidosta säädetty. VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUT Henkilön kuljetus (yhdensuuntainen matka) Julkisen liikenteen maksua vastaava maksu

10 9 Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisuuden määrittely perustuu sosiaaliseen kokonaisarviointiin, päätöstä ei esimerkiksi koskaan tehdä yksinomaan lääkärin lausunnon perusteella. Ikääntymisestä johtuva liikkumiskyvyn vaikeus tai palveluiden etäisyys eivät ole peruste kuljetuspalvelun myöntämiselle vammaispalvelulain nojalla. Matkustusoikeus koskee henkilön asuinkunnan alueella tai sen lähialueilla tapahtuvia matkoja. Lähialueena pidetään Pälkäneen kunnan lisäksi Kangasalaa, Valkeakoskea, Hämeenlinnaa, Tamperetta, Padasjokea sekä Kuhmalahtea. Yhdensuuntaisen matkan pituus voi olla joko 50 km, 70 km tai 90 km. Pituus määritellään yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle hänen asuinpaikkansa ja asioimissuuntansa mukaan. Jos samassa taksissa kulkee useampia henkilöitä, jokainen maksaa säädetyn omavastuuosuuden, jonka taksiyrittäjä vähentää kunnan maksuosuudesta. HUOM! Taksien odotusaikoja ei makseta. Kadotetun kuljetuspalvelukortin tilalle hankitusta uudesta kortista kunta perii 10,00. Uusi kortti lähetetään, kun maksu on tullut kunnan tilille tai todiste siitä on esitetty palveluohjaajalle. LAITOSHOITO LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään hoitopäivämaksuna maksuasetuksen 12 :n mukaisen maksun yläraja. Maksukaton täytyttyä lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksuasetuksen mukainen alennettu maksu. Omaishoitajan vapaasta peritään 10,60 euroa vuorokaudelta alkaen. PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSU Päivä- ja yöhoidosta peritään hoitomaksua maksuasetuksen 13 :n mukaisen maksun yläraja. PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään hoitomaksuna maksuasetuksen 15 :n mukaisten säännösten mukainen maksu. Maksu on 85 % hoidossa olevan nettokuukausitulosta. Mikäli enemmän ansaitseva puoliso on pitkäaikaishoidossa, hoitomaksu on 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Vähemmän ansaitsevan puolison ollessa hoidossa, hoitomaksu on 85 % hänen nettotuloistaan. Potilaan käyttöön tulee aina jäädä vähintään 99 kuukaudessa. Harkinnanvaraisissa asioissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

11 10 Tulot: 1. Ylimääräinen rintamalisä otetaan tulona huomioon 2. Rintamalisää ei oteta tulona huomioon Menot: 3. Asumiskustannuksia voidaan harkinnan mukaan huomioida menona enintään 9 kuukautta 4. Ulosotossa olevia maksuja tai muita velkoja ei oteta menoina huomioon. 5. Jälkiverot otetaan menoina huomioon, jos ne kohdistuvat siihen aikaan, jolloin ao. henkilö on ollut jo laitoshoidossa. 6. Laitoksen asukkaan tosiasiallinen elatus- ja huoltovelvollisuus otetaan menona huomioon. 7. Edunvalvojan palkkio voidaan ottaa harkinnanvaraisesti huomioon kuitenkin enintään 30,00 euroa/kk, ellei asiakkaalla ole omia varoja, joilla hän voi sen itse maksaa PERHEHOITO Muusta kuin lastensuojelulain mukaisesta perhehoidosta voidaan periä maksuasetuksen 15 :n mukaisen säännöksen mukainen maksu kuitenkin korkeintaan palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. SOVELTAMISOHJEET Tarkempia ohjeita tämän taksan soveltamisesta antaa tarvittaessa perusturvalautakunta. VOIMAANTULO Nämä asiakasmaksut tulevat voimaan Vuokrien osalta asiakasmaksuja toteutetaan alkaen Harjulaa lukuunottamatta. Samalla kumotaan aikaisemmin voimassa olleet taksamääräykset.

12 11 LIITTEET Liite 1. PERUSTURVALAUTAKUNTA HYVÄKSYNYT PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU Asumispalvelulla tarkoitetaan asumista, jossa ei ole hoitohenkilökuntaa ympäri vuorokauden. Asumispalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä apua ja tukea asumisessa sekä jokapäiväisessä elämässä selviytymiseen. Henkilöt täyttävät vähintään Kelan eläkkeensaajan korotetun hoitotuen kriteerit. Kunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista palvelun käyttäjältä perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa ja asetuksessa. Asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa ei ole asumispalvelujen maksuja koskevia säännöksiä, joten kunnalla on oikeus määritellä itsenäisesti asumispalveluiden asiakasmaksun määräytymisen perusteet. A. HUOMIOON OTETTAVAT TULOT 1. KUUKAUSITULOT Kuukausitulona otetaan huomioon palvelun käyttäjän tulot ennakonpidätyksen jälkeen (=nettotulot) sekä verosta vapaat tulot. Palkkatulojen lisäksi otetaan huomioon eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot ja rahana suoritettava syytinki sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot. Lisäksi huomioidaan pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot. Rintamalisää ei lasketa tuloksi. Tuloina otetaan huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä palvelun käyttäjän osuus yhtymän tulosta. Metsätulo otetaan huomioon laskennallisena: metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrotaan metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja mahdolliset metsätalouden korot. Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto määrätään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 a :n mukaan rahalaitokset ovat velvolliset salassapitosäännösten estämättä antamaan kaikki hallussaan olevat asiakkaan taloudellisen aseman määrittelemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset, ellei kunta ole saanut asiakkaalta riittäviä ja luotettavia tietoja. Mikäli asiakas hakee maksun alennusta asiakasmaksuun, säästöt ja mahdollinen muu omaisuus otetaan harkintaisesti huomioon.

13 12 B. TULOISTA VÄHENNETTÄVÄT MENOT 1. KÄYTTÖVARA Laskelmassa hyväksytään käyttövaraksi 18 % nettotuloista; kuitenkin vähintään 180 euroa/kk. Käyttövara on tarkoitettu asukkaan henkilökohtaisiin terveyden-, sairaanhoito-, hygienia-, vaate- ja lääkemenoihin sisältäen annosjakelun kustannukset ym. menoihin. Viranhaltijalla on mahdollisuus harkita eritystapauksissa käyttövaran suuruutta erityisesti mielenterveysongelmaisten ja päihdeongelmaisten nuorten osalta. 2. VAKINAINEN ASUNTO Vakinaisen asunnon asuntomenot voidaan ottaa huomioon järjestelyajaksi ainoastaan, jos se on taloudellisen tilanteen tai muun syyn vuoksi perusteltua. Tehostetun palveluasumisen asunnon vuokra huomioidaan hyväksyttävänä menona asiakasmaksua päätettäessä. 3. AVIOLIITTOLAIN MUKAINEN ELATUSVELVOLLISUUS Jos henkilö on ennen tehostettuun asumispalveluun siirtymistä elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotiin jäävän puolison kuukausitulot, voidaan vähennyksenä ottaa huomioon osuus yhteisistä kohtuullisista asumismenoista. Tämän lisäksi voidaan huomioida muut välttämättömät menot. Kohtuullisuutta arvioitaessa käytetään harkinnalla toimeentulotuen normeja. Lisäksi tuloista vähennetään henkilön suoritettavaksi vahvistettu alaikäisen lapsen elatusapu. 4. ASUMISPALVELUN VUOKRA Asiakas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan / kiinteistön haltijan kanssa. Asiakas maksaa vuokranantajalle vaaditun vuokran tai vuokra sisältyy asiakasmaksuun, jossa on eriteltynä hoivan ja asumisen kustannukset. Mahdolliset asumiseen liittyvät muut kustannukset peritään samassa yhteydessä. Asiakkaalla on velvollisuus hakea Kelalta asumistukea vuokraan. C. ERIKSEEN KORVATTAVAT KUSTANNUKSET Mikäli asiakkaalla ei ole käytettävissä omia varoja seuraaviin välttämättömiin terveydenhuoltokustannuksiin; - tilapäinen hoito sairaalan vuodeosastolla - hammashoitokustannukset, sisältäen hammasproteesin - silmälääkäri- ja silmälasikustannukset - henkilökohtaiset apuvälineet, joita ei myönnetä lakisääteisesti asiakasmaksussa voidaan huomioida edellä mainitut terveydenhoitoon liittyvät kohtuulliset kustannukset edellyttäen, että siitä on tehty erillinen anomus. Lääkärin määräämiin lääkkeisiin voidaan myöntää maksusitoumus, jos asiakkaalla ei ole omaisuutta ja säästöjä.

14 13 D. ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Kunta perii asiakkaalta asiakasmaksun, joka on edellä mainittujen tulojen ja vähennettävien menojen erotus. Asiakasmaksuun ei vaikuta yksityisen yksikön asumispäivän hinta, jonka yksityinen asumispalveluyksikkö määrittelee asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Hoidon keskeytyessä sairaalahoidon vuoksi hoitomaksua ei peritä, koska asiakas maksaa itse sairaalahoidon kustannukset. Asiakkaasta johtuva muu tilapäinen keskeytys omavastuu peritään viiden vuorokauden ajalta, jonka jälkeen maksu keskeytyy. Mikäli sairaalajakson arvioidaan kestävän yli kuukauden, selvitetään hänen mahdollisuutensa jatkaa asumista asumispalveluyksikössä.

15 14 LIITE 2. PERUSTURVALAUTAKUNTA HYVÄKSYNYT TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN ASIAKASMAKSU Tehostetulla asumispalvelulla tarkoitetaan asumista, jossa on hoitohenkilöstöä paikalla ympärivuorokauden. Tehostettu asumispalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja apua ja jotka täyttävät vähintään Kelan eläkkeensaajan korotetun hoitotuen kriteerit. Kunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista palvelun käyttäjältä perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa ja asetuksessa. Asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa ei ole asumispalvelujen maksuja koskevia säännöksiä, joten kunnalla on oikeus määritellä itsenäisesti asumispalveluiden asiakasmaksun määräytymisen perusteet. A. HUOMIOON OTETTAVAT TULOT 1. KUUKAUSITULOT Kuukausitulona otetaan huomioon palvelun käyttäjän tulot ennakonpidätyksen jälkeen (=nettotulot) sekä verosta vapaat tulot. Palkkatulojen lisäksi otetaan huomioon eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot ja rahana suoritettava syytinki sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot. Lisäksi huomioidaan pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot. Rintamalisää ei lasketa tuloksi. Tuloina otetaan huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä palvelun käyttäjän osuus yhtymän tulosta. Metsätulo otetaan huomioon laskennallisena: metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrotaan metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja mahdolliset metsätalouden korot. Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto määrätään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 a :n mukaan rahalaitokset ovat velvolliset salassapitosäännösten estämättä antamaan kaikki hallussaan olevat asiakkaan taloudellisen aseman määrittelemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset, ellei kunta ole saanut asiakkaalta riittäviä ja luotettavia tietoja. Mikäli asiakas hakee maksun alennusta asiakasmaksuun, säästöt ja mahdollinen muu omaisuus otetaan harkinnanvaraisesti huomioon. B. TULOISTA VÄHENNETTÄVÄT MENOT 2. KÄYTTÖVARA Laskelmassa hyväksytään käyttövaraksi 15 % nettotuloista; kuitenkin vähintään 150 euroa/kk. Käyttövara on tarkoitettu asukkaan henkilökohtaisiin terveyden-,

16 15 sairaanhoito-, hygienia-, vaate- ja lääkemenoihin sisältäen annosjakelun kustannukset ym. menoihin. Viranhaltijalla on mahdollisuus harkita eritystapauksissa käyttövaran suuruutta erityisesti mielenterveysongelmaisten ja päihdeongelmaisten nuorten osalta. 2. VAKINAINEN ASUNTO Vakinaisen asunnon asuntomenot voidaan ottaa huomioon järjestelyajaksi ainoastaan, jos se on taloudellisen tilanteen tai muun syyn vuoksi perusteltua. Tehostetun palveluasumisen asunnon vuokra huomioidaan hyväksyttävänä menona asiakasmaksua päätettäessä. 3. AVIOLIITTOLAIN MUKAINEN ELATUSVELVOLLISUUS Jos henkilö on ennen tehostettuun asumispalveluun siirtymistä elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotiin jäävän puolison kuukausitulot, voidaan vähennyksenä ottaa huomioon osuus yhteisistä kohtuullisista asumismenoista. Tämän lisäksi voidaan huomioida muut välttämättömät menot. Kohtuullisuutta arvioitaessa käytetään harkinnalla toimeentulotuen normeja. Lisäksi tuloista vähennetään henkilön suoritettavaksi vahvistettu alaikäisen lapsen elatusapu. 4. TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN VUOKRA Asiakas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan / kiinteistön haltijan kanssa. Asiakas maksaa vuokranantajalle vaaditun vuokran tai vuokra sisältyy asiakasmaksuun, jossa on eriteltynä hoivan ja asumisen kustannukset. Mahdolliset asumiseen liittyvät muut kustannukset peritään samassa yhteydessä. Asiakkaalla on velvollisuus hakea Kelalta asumistukea vuokraan. C. ERIKSEEN KORVATTAVAT KUSTANNUKSET Mikäli asiakkaalla ei ole käytettävissä omia varoja seuraaviin välttämättömiin terveydenhuoltokustannuksiin; - tilapäinen hoito sairaalan vuodeosastolla - hammashoitokustannukset, sisältäen hammasproteesin - silmälääkäri- ja silmälasikustannukset - henkilökohtaiset apuvälineet, joita ei myönnetä lakisääteisesti asiakasmaksussa voidaan huomioida edellä mainitut terveydenhoitoon liittyvät kohtuulliset kustannukset edellyttäen, että siitä on tehty erillinen anomus. Lääkärin määräämiin lääkkeisiin voidaan myöntää maksusitoumus, jos asiakkaalla ei ole omaisuutta ja säästöjä. D. ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Kunta perii asiakkaalta asiakasmaksun, joka on edellä mainittujen tulojen ja vähennettävien menojen erotus. Asiakasmaksuun ei vaikuta yksityisen yksikön

17 16 asumispäivän hinta, jonka yksityinen asumispalveluyksikkö määrittelee asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Hoidon keskeytyessä sairaalahoidon vuoksi hoitomaksua ei peritä, koska asiakas maksaa itse sairaalahoidon kustannukset. Asiakkaasta johtuva muu tilapäinen keskeytys omavastuu peritään viiden vuorokauden ajalta, jonka jälkeen maksu keskeytyy. Mikäli sairaalajakson arvioidaan kestävän yli kuukauden, selvitetään hänen mahdollisuutensa jatkaa asumista asumispalveluyksikössä.

18 17 Liite 3 HARJUTUULEN PALVELUKESKUS KUUSELAN RYHMÄKODIN VUOKRAT ALKAEN Vuokrat ASUNTO PINTA-ALA VUOKRA ,40 m ,49 m 2 424,23 /kk ,40 m ,49 m 2 424,23 /kk ,80 m ,49 m 2 359,83 /kk ,70 m ,49 m 2 358,68 /kk ,70 m ,49 m 2 358,68 /kk ,70 m ,49 m 2 358,68 /kk Vuokra 11,50 euroa/m 2 kuukaudessa.

19 18 Liite 4 HARJULAN ASUMISPALVELUYKSIKÖN VUOKRAT Huoneisto Pinta-ala vuokra e/kk As m 2 648,00 /kk ryhmäperhepäiväkoti, sisäinen vuokra As m 2 387,00 /kk As m 2 279,00 /kk As m 2 279,00 /kk As m 2 261,00 /kk Vuokra on 9,00 euroa/ m 2 /kuukausi.

20 19 Liite 5 HARJUTUULEN PALVELUKESKUS Onkkaalantie PÄLKÄNE KUNTOUTUS- JA AVOHOITOTILOJEN KÄYTTÖ- JA MAKSUPERUSTEET ALKAEN 1. Tilojen vuokraaminen yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Taksat sisältävät alv:n ulkoisen käytön osalta. Taksan mukainen käyttöaika enintään 5 tuntia. - Kokoustila valmiiksi kalustettuna astioiden kanssa - Kokoustila, kalusteiden laittaminen ja purkaminen itse 80,00 euroa 55,00 euroa - Kokoustila ja pukuhuoneet 60,00 euroa - Pesutilat 32,00 euroa - Saunaosasto (allas + pesutila) 100,00 euroa - Takkahuone 25,00 euroa - Kaikki edellä mainitut tilat 160,00 euroa 2. Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Pälkäneen kunnan välinen vuokrasopimus Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Pälkäneen kunnan välillä on solmittu vuokrasopimus Pälkäneen vanhainkodin kuntoutustilojen käytöstä Vuokrasopimus on edelleen voimassa, mutta se tullaan tarkistamaan, koska palvelun tuottaja että ostaja ovat muuttuneet. 3. Kunnan sisäinen laskutus Koskee muiden hallintokuntien kuin sosiaalitoimen käyttöä. - Salin käyttö (kansalaisopisto, koulut, liikuntatoimi) 10 euroa/ tunti - Sauna- ja allasosasto, koululaiset 2 euroa/käyntikerta/oppilas 4. Perusturvalautakunnan oma toiminta

21 20 Lasten päiväkerhot, kotipalvelun, päivähoidon ja sosiaalitoimiston työkokoukset, avohuollon saunatarpeet, vanhainkodin oma toiminta ja muut vastaavat toiminnat. - Ei maksua. 5. Kunnan viranhaltijat TYKY-toimintaan (työkykyä ylläpitävä kuntoutus, allasvoimistelu tms) liittyvä toiminta, ei maksua. Kunnan viranhaltijoiden omat tilaisuudet (syntymäpäivät tms) 50 % alennus taksasta. vaatehuoltomuu toiminta taksan mukaan. 6. Järjestöt ja yhdistykset Eläkeläisjärjestöt ja veteraanijärjestöt 50 % alennus taksoista. Paikalliset puoluepoliittiset rekisteröidyt yhdistykset 50 % alennus taksoista. Muut yleishyödylliset yhdistykset harkinnan mukaan em. alennus. 7. Taksan soveltaminen Päätösvalta Harjutuulen kunto-osaston tilojen vuokraamisesta, tilojen muusta käytöstä, taksan soveltamisesta ja harkinnanvaraisista asioista on vanhustyön johtajalla. Taksan soveltaminen koskee erityisesti pälkäneläisille suunnattujen liikuntaryhmien toimintaa, jolloin harkinnan mukaan voi soveltaa samaa taksaa kuin koulujen salivuokrissa.

22 21 Liite 6 KUKKIAKOTO TYYNELÄ Vuokrat huone m2 yleiset tilat m2 yhteensä vuokra A ,5 40,50 465,75 A ,5 38,5 442,75 A3 21,5 19, ,50 A ,5 43,5 500,25 A ,5 43,5 500,25 A ,5 50,5 580,75 1A6 2hh 15,5 9,75 25,25 290,37 2A6 2hh 15,5 9,75 25,25 290,37 A7 28,5 19, ,00 1A7 2hh 14,25 9, ,00 2A7 2hh 14,25 9, ,00 A ,5 43,5 500,25 A9 18,5 19, ,00 A10 18,5 19, ,00 A11 18,5 19, ,00 A12 18,5 19, ,00 A13 23,5 19, ,50 A14 23,5 19, ,50 A15 23,5 19, ,50 Vuokra 11,50 e / m2

23 22 Liite 7 KUKKIAKOTO SOINTULA Vuokrat huone m2 yleiset tilat m2 yhteensä vuokra B ,5 29,5 339,25 B2 15,5 12, ,00 B3 20,5 12, ,50 B4 23,5 12, ,00 B ,5 29,5 339,25 B6 21,5 12, ,00 B ,5 36,5 419,75 B8 19,5 12, ,00 1B8 2hh 9,75 6, ,00 2B8 2hh 9,75 6, ,00 B9 21,5 12, ,00 1B9 2hh 10,75 6, ,50 2B9 2hh 10,75 6, ,90 B ,5 26,5 304,75 B11 20,5 12, ,50 B12 18,5 12, ,50 Vuokra 11,50 e / m2

24 23 Liite 8 MIKKOLA-KODIN VUOKRAT 11,50 /M2 Huoneisto Pinta-ala Vuokra/kk ,5 + 13,90 19,5 + 13,90 19,5 + 13, ,90 24,5 + 13, , , , ,90 395,60 384,10 384,10 435,85 441,60 412,85 447,35 562,35 447,35 Vuokra 11,50 euroa/m2/kuukausi Vuokriin on lisätty vuoden 2013 alusta asukkaiden käyttämät yleiset tilat Haaparinteen vuokra 322 /kk (11,50 euroa/m2/kuukausi)

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Sivu 1 / 5 Rääylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi

Lisätiedot

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT MUUT MAKSUT Sarjassa annettava valohoito 8,80 Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (tk-maksun mukainen käyntimaksu) 14,70 Natiivikuvien tallentaminen cd-levykkeelle 12,00 Terveyden edistämisen ryhmämaksu

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS 3 Saarikan maksama

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Toimeentulotuen soveltamisohjeet Viitasaari, Pihtipudas & Kinnula Perusturvalautakunta 25.1.2012 Päivitetty 22.1.2014 Päivitetty 18.2.2015 Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, 44800 PIHTIPUDAS www.pihtipudas.fi

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA Kyh 15.9.2009 80 Kyh liite 3 Kyh 24.1.2012 3 Kyh liite 1 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA 1 Yhtymähallitus

Lisätiedot