SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten ja maksuja koskevien muiden säädösten nojalla perusturvalautakunta on vahvistanut Pälkäneen kunnassa perittävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut seuraavasti: SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Janita Koivisto Perusturvalautakunta

2 1 SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2013 Sisällys LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT... 3 LASTENSUOJELU, PERHEHOITO... 3 Lastensuojelun maksut:... 3 Perhehoito:... 3 Lapsiperheiden kotihoito:... 3 LASTENSUOJELU... 4 kotihoito... 4 jatkuva/säännöllinen kotona annettava palvelu:... 4 Tilapäinen kotona annettava palvelu:... 5 TUKIPALVELUT... 5 Ateriapalvelut... 5 Vaatehuoltopalvelu... 5 Kylvetyspalvelu... 5 Siivouspalvelu... 5 Kuljetuspalvelu... 5 Kauppapalvelu... 6 Turvapalvelu... 6 Päivätoiminta... 6 Geriatrinen kuntoutus... 6 Muut tukipalvelut... 7 OMAISHOIDON TUKI... 7 ASUMISPALVELUT... 7 Sosiaalipalvelumaksu... 8 IKÄIHMISTEN ASUNNONMUUTOSTYÖT... 8 PÄIHDEHUOLLON MAKSUT... 8 VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUT... 8 LAITOSHOITO... 9 Lyhytaikainen laitoshoito... 9 Päivä- ja yöhoidon maksu... 9 Pitkäaikainen laitoshoito... 9 PERHEHOITO... 10

3 2 SOVELTAMISOHJEET VOIMAANTULO Liitteet PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN ASIAKASMAKSU HARJUTUULEN PALVELUKESKUS KUUSELAN RYHMÄKODIN VUOKRAT alkaen HARJULAN ASUMISPALVELUYKSIKÖN VUOKRAT KUNTOUTUS- JA AVOHOITOTILOJEN KÄYTTÖ- JA MAKSUPERUSTEET alkaen KUKKIAKOTO TYYNELÄ KUKKIAKOTO SOINTULA MIKKOLA-KODIN VUOKRAT 11 /m Haaparinne... 24

4 3 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT LASTENSUOJELU, PERHEHOITO LASTENSUOJELUN MAKSUT: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen mukaan lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan periä, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, lapsen vanhemmilta maksu, joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 :n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Kummallekin vanhemmalle tehdään oma päätös. Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa asiakasmaksulain 7 :ssä tarkoitettuja perhehoitoa tai laitoshuoltoa taikka asumispalveluja sekä käyttää ne perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. Asiakasmaksulain 7 :n 2 ja 3 momentin mukaisesti peritään saman lain 14 :n 1 momentissa mainitut lapsen tulot (lapsen eläkkeet, tulot ja korvaukset) kunnalle siltä ajalta, jonka laitoshoito, perhehoito tai asumispalvelut kestävät. Perittävä maksu voi olla enintään 1342,50 kuukaudessa, eikä se saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. PERHEHOITO: Sosiaalihuoltolain (710/82) 25 :ssä tarkoitetusta perhehoidosta, lukuun ottamatta lastensuojelulain (683/83) perusteella järjestettyä perhehoitoa, peritään asiakasmaksulain 7 c :ssä säädetty maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu kuitenkin korkeintaan palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. LAPSIPERHEIDEN KOTIHOITO: Asiakas maksaa kotipalvelusta bruttotulojen, perheen koon ja palvelujen määrän mukaan määräytyvän kuukausimaksun tai käynnin pituuden mukaan määräytyvän käyntimaksun. Kts. sivu 4.

5 4 LASTENSUOJELU Lastensuojelun maksut määräytyvät lastensuojelulain 19 :n, maksulain 7 :n ja maksuasetuksen 20 :n säännöksien mukaisesti. KOTIHOITO JATKUVA/SÄÄNNÖLLINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU: Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä maksu. Käyntimäärä määräytyy aina alkavan kahden tunnin mukaan. Kuukausimaksu määrätään maksuasetuksen 3 :n perusteella tulorajojen ja maksuprosenttien mukaisesti seuraavasti: 1) Henkilömäärä 2) Tuloraja euroa/kk 3) Käyntikerrat viikossa ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1 krt 2-3 krt 4-5 krt 6 krt ) Henkilömäärä perheessä (maksuasetuksen 2 ) 2) Veronalaiset tai muut verosta vapaat tulot (maksuasetuksen 27,29 ja 30 ) 3) Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 321 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 % kustakin seuraavasta henkilöstä. Kotona annettavasta kotihoidosta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän sekä tarvittaessa terveystoimen kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Maksuluokkaan sijoittamisesta päättää Pälkäneen kunnan toimintasäännön mukaisesti kotihoidon ohjaaja. Kahden viikon välein toteutetun kotona annettavan kotipalvelun ollessa säännöllistä ja jatkuvaluonteista, määräytyy maksu maksuasetuksen 3 :n mukaan. Maksu koostuu tulorajojen ja maksuprosentin määrittämästä maksusta, joka jaetaan kahdelle. Säännöllisessä kotihoidossa olevalle henkilölle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Maksulain 2.1 :n mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

6 5 TILAPÄINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU: Maksuasetuksen 3.4 :ssä tarkoitetusta tilapäisestä kotipalvelusta peritään käyntimaksuna vuorokaudessa seuraavaa: käynti alle 10 minuuttia 5,00 euroa käynti alle 2 tuntia 8,70 euroa käynti 2 tuntia - alle 4 tuntia 18,00 euroa käynti 4 tuntia alle 6 tuntia 27,00 euroa käynti 6 tuntia alle 10 tuntia 40,00 euroa tilapäinen kotisairaanhoidon käynti 8,70 euroa näytteenottokäynti 8,70 euroa TUKIPALVELUT Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut, jotka voidaan tarvittaessa ryhmittäin määrätä kuukausikorvaukseksi säännöllisen käytön mukaan, jos palvelua annetaan jatkuvasti: ATERIAPALVELUT ruokailu toimintayksikössä (esim. vanhainkoti) 5,70 euroa kotiin kuljetettu ateria 7 euroa veteraanilounas arkipäivisin maksuton (lounassetelillä/toimintayksikössä/kotiin kuljetettuna) VAATEHUOLTOPALVELU vaatteiden pesu, silitys ja kuljetus 8,00 euroa/koneellinen KYLVETYSPALVELU kylvetys ja saunotus 9 euroa SIIVOUSPALVELU Palveluun on mahdollisuus henkilöllä, jonka bruttotulot jäävät kuukaudessa alle euroa ja pariskunnalla alle euroa. Lisäksi palvelun myöntämisessä otetaan huomioon säästöt. Jos asiakkaan säästöt jäävät alle euroa ja pariskunnalla euroa on asiakkaalla mahdollisuus saada siivouspalveluseteleitä (2 seteliä/kk=2h/kk). Setelin arvo määrittyy kotihoidon tulorajojen mukaan. Alle 75-vuotiaan tulee esittää palvelua anoessaan lääkärinlausunto. KULJETUSPALVELU (Sosiaalihuoltolain perusteella) Palvelu on määrärahasidonnainen. Palveluun on mahdollisuus henkilöllä, jonka bruttotulot jäävät kuukaudessa alle euroa ja pariskunnalla alle euroa. Lisäksi palvelun myöntämisessä

7 6 otetaan huomioon säästöt. Jos asiakkaan säästöt jäävät alle euroa ja pariskunnalla euroa on asiakkaalla mahdollisuus määrärahojen puitteissa saada kuljetuspalvelua. omavastuuosuus julkisen liikenteen maksu/jokainen matkustaja Taksien odotusaikoja perusturvalautakunta ei maksa. Kadotetun kuljetuspalvelukortin tilalle hankitusta uudesta kortista kunta perii 10,00. Uusi kortti lähetetään, kun maksu on tullut kunnan tilille tai todiste siitä on esitetty palveluohjaajalle. KAUPPAPALVELU - kauppakassien toimitus asiakkaalle kotiin 4,00 euroa/toimitus TURVAPALVELU Turvapalvelua myönnetään tarveharkinnan perusteella. Turvalaitteen käyttövuokra (mm. turvapuhelin, ovihälytin, turvamatto) Lisäranneke (esim. puoliso) turvahälytyspäivystys sisältäen auttamiskäynnit 10 euroa/kk 5 euroa/kk 34 euroa/kk Omaisten järjestämä turvahälytyspäivystys on maksutonta. Palvelumaksut alkavat siitä, kun palvelu myönnetään ja päättyy laitteen palautuessa kunnalle. Asiakas hankkii (tarvittaessa kunnan henkilöstön avustamana) langattomaan turvapuhelimeen sim- kortin ja vastaa siitä aiheutuneista kustannuksista Pilotit: Menumat- ateriakokeilu 9/2012-2/ aterian hinta 6,36 (pääruoka ja jälkiruoka) PÄIVÄTOIMINTA Palvelupäivätoiminta maksuluokka 1 maksuluokka 2 - (asiakas tulee omalla kyydillä ja/tai saa veteraanilounaan) 28,00 euroa/päivä 25,00 euroa/päivä GERIATRINEN KUNTOUTUS liikuntaryhmät (45-60 min) 6 kertaa 16 euroa

8 7 liikuntaryhmät (45-60 min) 12 kertaa liikuntaryhmä (45-60 min) 15 kertaa vesijumppa kuntouttava päivätoiminta (lounas, kahvi x 2, kuntouttava toiminta) terapiakäynti 32 euroa 40 euroa 5 euroa/kerta 15 euroa/kerta 7,50 euroa Sotainvalideille (vähintään 20% haitta-aste) myönnetyt maksuttomat tukipalvelut edellä mainittujen lisäksi mm. - pihatyöt - apua ulkoilemiseen MUUT TUKIPALVELUT Henkilön palvelusta välittömästi kunnalle aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu. OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuella tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tukena annetuista, hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellyistä kotipalveluista, joiden tarkoituksena on tukea omaishoitajan hoivatyötä, peritään maksu sosiaalipalvelumaksujen taksan mukaisesti. Hoitajan lakisääteisen vapaan ajalta annetuista palveluista, jotka korvaavat omaishoitajan palveluita, peritään asiakasmaksua 10,60 euroa vuorokaudelta. Hoitajan muiden kuin lakisääteisten vapaapäivien ajaksi järjestetystä hoidosta peritään maksu siten kuin tässä maksutaksassa kyseisen palvelun maksuperusteista on määrätty. Hoitajan muiden kuin lakisääteisten vapaapäivien ajaksi järjestetystä hoidosta peritään maksu siten kuin tässä maksutaksassa kyseisen palvelun maksuperusteista on määrätty. ASUMISPALVELUT Liitteenä 1 vaikeasti toimintarajoitteisten kuntoutujien palveluasumisen asiakasmaksuohje Liitteenä 2 tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuohje Liitteenä 3 Harjutuulen palvelukeskus Kuuselan ryhmäkodin vuokrat Liiteenä 4 Harjulan asumispalveluyksikön vuokrat Liitteenä 5 Kuntoutus- ja avohoitotilojen käyttö- ja maksuperusteet Liitteenä 6 Kukkiakoto Tyynelän vuokrat Liitteenä 7 Kukkiakoto Sointulan vuokrat Liitteenä 8 Mikkola-kodin vuokrat Liitteenä 9 Haaparinteen asiakasmaksut

9 8 Kunnan itse tuottama tehostettu palveluasuminen Käyttövara 15 % vanhuksille Käyttövara 15 % toimintarajoitteisille, mielenterveys- ja päihdeasiakkaille Hoiva sisältää: - liinavaatteet, poikkilakanat, patjat - siivousaineet ja - tarvikkeet, roskapussit, käsipaperit - pesulaput - sairaalasänky tarvittaessa Eivät sisälly hoivaan: - vaipat kotihoidosta - lääkkeet, haavanhoito - oma henkilökohtainen hygienia: shampoo, voiteet, ym. - henkilökohtaiset vaatteet - vaatehuoltopalvelu SOSIAALIPALVELUMAKSU Tilapäismajoitus 5,00 euroa/vrk IKÄIHMISTEN ASUNNONMUUTOSTYÖT Palvelu on määrärahasidonnainen, pieniin muutostöihin myönnettävä avustus. Palvelu on tarkoitettu yli 65-vuotiaille. Palvelua voidaan myöntää henkilölle, jonka bruttotulot ovat korkeintaan euroa kuukaudessa ja pariskunnalla tulot ovat korkeintaan euroa kuukaudessa. Lisäksi palvelun myöntämisessä huomioidaan säästöt (1 henkilö 3000 euroa ja pariskunta 5000 euroa) ja muu varallisuus. Rahallista avustusta ei myönnetä jo toteutettuun remonttiin. PÄIHDEHUOLLON MAKSUT Päihdehuollosta peritään seuraavat maksut: Kuntoutuslaitoksessa/vrk Asetuksen (912/92) mukainen lyhytaikaisen hoidon maksu. Päihdehuollon maksuissa noudatetaan soveltuvin osin, mitä maksuasetuksen 15 :ssä on laitoshoidosta säädetty. VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUT Henkilön kuljetus (yhdensuuntainen matka) Julkisen liikenteen maksua vastaava maksu

10 9 Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisuuden määrittely perustuu sosiaaliseen kokonaisarviointiin, päätöstä ei esimerkiksi koskaan tehdä yksinomaan lääkärin lausunnon perusteella. Ikääntymisestä johtuva liikkumiskyvyn vaikeus tai palveluiden etäisyys eivät ole peruste kuljetuspalvelun myöntämiselle vammaispalvelulain nojalla. Matkustusoikeus koskee henkilön asuinkunnan alueella tai sen lähialueilla tapahtuvia matkoja. Lähialueena pidetään Pälkäneen kunnan lisäksi Kangasalaa, Valkeakoskea, Hämeenlinnaa, Tamperetta, Padasjokea sekä Kuhmalahtea. Yhdensuuntaisen matkan pituus voi olla joko 50 km, 70 km tai 90 km. Pituus määritellään yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle hänen asuinpaikkansa ja asioimissuuntansa mukaan. Jos samassa taksissa kulkee useampia henkilöitä, jokainen maksaa säädetyn omavastuuosuuden, jonka taksiyrittäjä vähentää kunnan maksuosuudesta. HUOM! Taksien odotusaikoja ei makseta. Kadotetun kuljetuspalvelukortin tilalle hankitusta uudesta kortista kunta perii 10,00. Uusi kortti lähetetään, kun maksu on tullut kunnan tilille tai todiste siitä on esitetty palveluohjaajalle. LAITOSHOITO LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään hoitopäivämaksuna maksuasetuksen 12 :n mukaisen maksun yläraja. Maksukaton täytyttyä lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksuasetuksen mukainen alennettu maksu. Omaishoitajan vapaasta peritään 10,60 euroa vuorokaudelta alkaen. PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSU Päivä- ja yöhoidosta peritään hoitomaksua maksuasetuksen 13 :n mukaisen maksun yläraja. PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään hoitomaksuna maksuasetuksen 15 :n mukaisten säännösten mukainen maksu. Maksu on 85 % hoidossa olevan nettokuukausitulosta. Mikäli enemmän ansaitseva puoliso on pitkäaikaishoidossa, hoitomaksu on 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Vähemmän ansaitsevan puolison ollessa hoidossa, hoitomaksu on 85 % hänen nettotuloistaan. Potilaan käyttöön tulee aina jäädä vähintään 99 kuukaudessa. Harkinnanvaraisissa asioissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

11 10 Tulot: 1. Ylimääräinen rintamalisä otetaan tulona huomioon 2. Rintamalisää ei oteta tulona huomioon Menot: 3. Asumiskustannuksia voidaan harkinnan mukaan huomioida menona enintään 9 kuukautta 4. Ulosotossa olevia maksuja tai muita velkoja ei oteta menoina huomioon. 5. Jälkiverot otetaan menoina huomioon, jos ne kohdistuvat siihen aikaan, jolloin ao. henkilö on ollut jo laitoshoidossa. 6. Laitoksen asukkaan tosiasiallinen elatus- ja huoltovelvollisuus otetaan menona huomioon. 7. Edunvalvojan palkkio voidaan ottaa harkinnanvaraisesti huomioon kuitenkin enintään 30,00 euroa/kk, ellei asiakkaalla ole omia varoja, joilla hän voi sen itse maksaa PERHEHOITO Muusta kuin lastensuojelulain mukaisesta perhehoidosta voidaan periä maksuasetuksen 15 :n mukaisen säännöksen mukainen maksu kuitenkin korkeintaan palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. SOVELTAMISOHJEET Tarkempia ohjeita tämän taksan soveltamisesta antaa tarvittaessa perusturvalautakunta. VOIMAANTULO Nämä asiakasmaksut tulevat voimaan Vuokrien osalta asiakasmaksuja toteutetaan alkaen Harjulaa lukuunottamatta. Samalla kumotaan aikaisemmin voimassa olleet taksamääräykset.

12 11 LIITTEET Liite 1. PERUSTURVALAUTAKUNTA HYVÄKSYNYT PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU Asumispalvelulla tarkoitetaan asumista, jossa ei ole hoitohenkilökuntaa ympäri vuorokauden. Asumispalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä apua ja tukea asumisessa sekä jokapäiväisessä elämässä selviytymiseen. Henkilöt täyttävät vähintään Kelan eläkkeensaajan korotetun hoitotuen kriteerit. Kunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista palvelun käyttäjältä perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa ja asetuksessa. Asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa ei ole asumispalvelujen maksuja koskevia säännöksiä, joten kunnalla on oikeus määritellä itsenäisesti asumispalveluiden asiakasmaksun määräytymisen perusteet. A. HUOMIOON OTETTAVAT TULOT 1. KUUKAUSITULOT Kuukausitulona otetaan huomioon palvelun käyttäjän tulot ennakonpidätyksen jälkeen (=nettotulot) sekä verosta vapaat tulot. Palkkatulojen lisäksi otetaan huomioon eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot ja rahana suoritettava syytinki sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot. Lisäksi huomioidaan pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot. Rintamalisää ei lasketa tuloksi. Tuloina otetaan huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä palvelun käyttäjän osuus yhtymän tulosta. Metsätulo otetaan huomioon laskennallisena: metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrotaan metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja mahdolliset metsätalouden korot. Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto määrätään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 a :n mukaan rahalaitokset ovat velvolliset salassapitosäännösten estämättä antamaan kaikki hallussaan olevat asiakkaan taloudellisen aseman määrittelemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset, ellei kunta ole saanut asiakkaalta riittäviä ja luotettavia tietoja. Mikäli asiakas hakee maksun alennusta asiakasmaksuun, säästöt ja mahdollinen muu omaisuus otetaan harkintaisesti huomioon.

13 12 B. TULOISTA VÄHENNETTÄVÄT MENOT 1. KÄYTTÖVARA Laskelmassa hyväksytään käyttövaraksi 18 % nettotuloista; kuitenkin vähintään 180 euroa/kk. Käyttövara on tarkoitettu asukkaan henkilökohtaisiin terveyden-, sairaanhoito-, hygienia-, vaate- ja lääkemenoihin sisältäen annosjakelun kustannukset ym. menoihin. Viranhaltijalla on mahdollisuus harkita eritystapauksissa käyttövaran suuruutta erityisesti mielenterveysongelmaisten ja päihdeongelmaisten nuorten osalta. 2. VAKINAINEN ASUNTO Vakinaisen asunnon asuntomenot voidaan ottaa huomioon järjestelyajaksi ainoastaan, jos se on taloudellisen tilanteen tai muun syyn vuoksi perusteltua. Tehostetun palveluasumisen asunnon vuokra huomioidaan hyväksyttävänä menona asiakasmaksua päätettäessä. 3. AVIOLIITTOLAIN MUKAINEN ELATUSVELVOLLISUUS Jos henkilö on ennen tehostettuun asumispalveluun siirtymistä elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotiin jäävän puolison kuukausitulot, voidaan vähennyksenä ottaa huomioon osuus yhteisistä kohtuullisista asumismenoista. Tämän lisäksi voidaan huomioida muut välttämättömät menot. Kohtuullisuutta arvioitaessa käytetään harkinnalla toimeentulotuen normeja. Lisäksi tuloista vähennetään henkilön suoritettavaksi vahvistettu alaikäisen lapsen elatusapu. 4. ASUMISPALVELUN VUOKRA Asiakas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan / kiinteistön haltijan kanssa. Asiakas maksaa vuokranantajalle vaaditun vuokran tai vuokra sisältyy asiakasmaksuun, jossa on eriteltynä hoivan ja asumisen kustannukset. Mahdolliset asumiseen liittyvät muut kustannukset peritään samassa yhteydessä. Asiakkaalla on velvollisuus hakea Kelalta asumistukea vuokraan. C. ERIKSEEN KORVATTAVAT KUSTANNUKSET Mikäli asiakkaalla ei ole käytettävissä omia varoja seuraaviin välttämättömiin terveydenhuoltokustannuksiin; - tilapäinen hoito sairaalan vuodeosastolla - hammashoitokustannukset, sisältäen hammasproteesin - silmälääkäri- ja silmälasikustannukset - henkilökohtaiset apuvälineet, joita ei myönnetä lakisääteisesti asiakasmaksussa voidaan huomioida edellä mainitut terveydenhoitoon liittyvät kohtuulliset kustannukset edellyttäen, että siitä on tehty erillinen anomus. Lääkärin määräämiin lääkkeisiin voidaan myöntää maksusitoumus, jos asiakkaalla ei ole omaisuutta ja säästöjä.

14 13 D. ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Kunta perii asiakkaalta asiakasmaksun, joka on edellä mainittujen tulojen ja vähennettävien menojen erotus. Asiakasmaksuun ei vaikuta yksityisen yksikön asumispäivän hinta, jonka yksityinen asumispalveluyksikkö määrittelee asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Hoidon keskeytyessä sairaalahoidon vuoksi hoitomaksua ei peritä, koska asiakas maksaa itse sairaalahoidon kustannukset. Asiakkaasta johtuva muu tilapäinen keskeytys omavastuu peritään viiden vuorokauden ajalta, jonka jälkeen maksu keskeytyy. Mikäli sairaalajakson arvioidaan kestävän yli kuukauden, selvitetään hänen mahdollisuutensa jatkaa asumista asumispalveluyksikössä.

15 14 LIITE 2. PERUSTURVALAUTAKUNTA HYVÄKSYNYT TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN ASIAKASMAKSU Tehostetulla asumispalvelulla tarkoitetaan asumista, jossa on hoitohenkilöstöä paikalla ympärivuorokauden. Tehostettu asumispalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja apua ja jotka täyttävät vähintään Kelan eläkkeensaajan korotetun hoitotuen kriteerit. Kunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista palvelun käyttäjältä perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa ja asetuksessa. Asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa ei ole asumispalvelujen maksuja koskevia säännöksiä, joten kunnalla on oikeus määritellä itsenäisesti asumispalveluiden asiakasmaksun määräytymisen perusteet. A. HUOMIOON OTETTAVAT TULOT 1. KUUKAUSITULOT Kuukausitulona otetaan huomioon palvelun käyttäjän tulot ennakonpidätyksen jälkeen (=nettotulot) sekä verosta vapaat tulot. Palkkatulojen lisäksi otetaan huomioon eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot ja rahana suoritettava syytinki sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot. Lisäksi huomioidaan pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot. Rintamalisää ei lasketa tuloksi. Tuloina otetaan huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä palvelun käyttäjän osuus yhtymän tulosta. Metsätulo otetaan huomioon laskennallisena: metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrotaan metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja mahdolliset metsätalouden korot. Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto määrätään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 a :n mukaan rahalaitokset ovat velvolliset salassapitosäännösten estämättä antamaan kaikki hallussaan olevat asiakkaan taloudellisen aseman määrittelemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset, ellei kunta ole saanut asiakkaalta riittäviä ja luotettavia tietoja. Mikäli asiakas hakee maksun alennusta asiakasmaksuun, säästöt ja mahdollinen muu omaisuus otetaan harkinnanvaraisesti huomioon. B. TULOISTA VÄHENNETTÄVÄT MENOT 2. KÄYTTÖVARA Laskelmassa hyväksytään käyttövaraksi 15 % nettotuloista; kuitenkin vähintään 150 euroa/kk. Käyttövara on tarkoitettu asukkaan henkilökohtaisiin terveyden-,

16 15 sairaanhoito-, hygienia-, vaate- ja lääkemenoihin sisältäen annosjakelun kustannukset ym. menoihin. Viranhaltijalla on mahdollisuus harkita eritystapauksissa käyttövaran suuruutta erityisesti mielenterveysongelmaisten ja päihdeongelmaisten nuorten osalta. 2. VAKINAINEN ASUNTO Vakinaisen asunnon asuntomenot voidaan ottaa huomioon järjestelyajaksi ainoastaan, jos se on taloudellisen tilanteen tai muun syyn vuoksi perusteltua. Tehostetun palveluasumisen asunnon vuokra huomioidaan hyväksyttävänä menona asiakasmaksua päätettäessä. 3. AVIOLIITTOLAIN MUKAINEN ELATUSVELVOLLISUUS Jos henkilö on ennen tehostettuun asumispalveluun siirtymistä elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotiin jäävän puolison kuukausitulot, voidaan vähennyksenä ottaa huomioon osuus yhteisistä kohtuullisista asumismenoista. Tämän lisäksi voidaan huomioida muut välttämättömät menot. Kohtuullisuutta arvioitaessa käytetään harkinnalla toimeentulotuen normeja. Lisäksi tuloista vähennetään henkilön suoritettavaksi vahvistettu alaikäisen lapsen elatusapu. 4. TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN VUOKRA Asiakas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan / kiinteistön haltijan kanssa. Asiakas maksaa vuokranantajalle vaaditun vuokran tai vuokra sisältyy asiakasmaksuun, jossa on eriteltynä hoivan ja asumisen kustannukset. Mahdolliset asumiseen liittyvät muut kustannukset peritään samassa yhteydessä. Asiakkaalla on velvollisuus hakea Kelalta asumistukea vuokraan. C. ERIKSEEN KORVATTAVAT KUSTANNUKSET Mikäli asiakkaalla ei ole käytettävissä omia varoja seuraaviin välttämättömiin terveydenhuoltokustannuksiin; - tilapäinen hoito sairaalan vuodeosastolla - hammashoitokustannukset, sisältäen hammasproteesin - silmälääkäri- ja silmälasikustannukset - henkilökohtaiset apuvälineet, joita ei myönnetä lakisääteisesti asiakasmaksussa voidaan huomioida edellä mainitut terveydenhoitoon liittyvät kohtuulliset kustannukset edellyttäen, että siitä on tehty erillinen anomus. Lääkärin määräämiin lääkkeisiin voidaan myöntää maksusitoumus, jos asiakkaalla ei ole omaisuutta ja säästöjä. D. ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Kunta perii asiakkaalta asiakasmaksun, joka on edellä mainittujen tulojen ja vähennettävien menojen erotus. Asiakasmaksuun ei vaikuta yksityisen yksikön

17 16 asumispäivän hinta, jonka yksityinen asumispalveluyksikkö määrittelee asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Hoidon keskeytyessä sairaalahoidon vuoksi hoitomaksua ei peritä, koska asiakas maksaa itse sairaalahoidon kustannukset. Asiakkaasta johtuva muu tilapäinen keskeytys omavastuu peritään viiden vuorokauden ajalta, jonka jälkeen maksu keskeytyy. Mikäli sairaalajakson arvioidaan kestävän yli kuukauden, selvitetään hänen mahdollisuutensa jatkaa asumista asumispalveluyksikössä.

18 17 Liite 3 HARJUTUULEN PALVELUKESKUS KUUSELAN RYHMÄKODIN VUOKRAT ALKAEN Vuokrat ASUNTO PINTA-ALA VUOKRA ,40 m ,49 m 2 424,23 /kk ,40 m ,49 m 2 424,23 /kk ,80 m ,49 m 2 359,83 /kk ,70 m ,49 m 2 358,68 /kk ,70 m ,49 m 2 358,68 /kk ,70 m ,49 m 2 358,68 /kk Vuokra 11,50 euroa/m 2 kuukaudessa.

19 18 Liite 4 HARJULAN ASUMISPALVELUYKSIKÖN VUOKRAT Huoneisto Pinta-ala vuokra e/kk As m 2 648,00 /kk ryhmäperhepäiväkoti, sisäinen vuokra As m 2 387,00 /kk As m 2 279,00 /kk As m 2 279,00 /kk As m 2 261,00 /kk Vuokra on 9,00 euroa/ m 2 /kuukausi.

20 19 Liite 5 HARJUTUULEN PALVELUKESKUS Onkkaalantie PÄLKÄNE KUNTOUTUS- JA AVOHOITOTILOJEN KÄYTTÖ- JA MAKSUPERUSTEET ALKAEN 1. Tilojen vuokraaminen yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Taksat sisältävät alv:n ulkoisen käytön osalta. Taksan mukainen käyttöaika enintään 5 tuntia. - Kokoustila valmiiksi kalustettuna astioiden kanssa - Kokoustila, kalusteiden laittaminen ja purkaminen itse 80,00 euroa 55,00 euroa - Kokoustila ja pukuhuoneet 60,00 euroa - Pesutilat 32,00 euroa - Saunaosasto (allas + pesutila) 100,00 euroa - Takkahuone 25,00 euroa - Kaikki edellä mainitut tilat 160,00 euroa 2. Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Pälkäneen kunnan välinen vuokrasopimus Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Pälkäneen kunnan välillä on solmittu vuokrasopimus Pälkäneen vanhainkodin kuntoutustilojen käytöstä Vuokrasopimus on edelleen voimassa, mutta se tullaan tarkistamaan, koska palvelun tuottaja että ostaja ovat muuttuneet. 3. Kunnan sisäinen laskutus Koskee muiden hallintokuntien kuin sosiaalitoimen käyttöä. - Salin käyttö (kansalaisopisto, koulut, liikuntatoimi) 10 euroa/ tunti - Sauna- ja allasosasto, koululaiset 2 euroa/käyntikerta/oppilas 4. Perusturvalautakunnan oma toiminta

21 20 Lasten päiväkerhot, kotipalvelun, päivähoidon ja sosiaalitoimiston työkokoukset, avohuollon saunatarpeet, vanhainkodin oma toiminta ja muut vastaavat toiminnat. - Ei maksua. 5. Kunnan viranhaltijat TYKY-toimintaan (työkykyä ylläpitävä kuntoutus, allasvoimistelu tms) liittyvä toiminta, ei maksua. Kunnan viranhaltijoiden omat tilaisuudet (syntymäpäivät tms) 50 % alennus taksasta. vaatehuoltomuu toiminta taksan mukaan. 6. Järjestöt ja yhdistykset Eläkeläisjärjestöt ja veteraanijärjestöt 50 % alennus taksoista. Paikalliset puoluepoliittiset rekisteröidyt yhdistykset 50 % alennus taksoista. Muut yleishyödylliset yhdistykset harkinnan mukaan em. alennus. 7. Taksan soveltaminen Päätösvalta Harjutuulen kunto-osaston tilojen vuokraamisesta, tilojen muusta käytöstä, taksan soveltamisesta ja harkinnanvaraisista asioista on vanhustyön johtajalla. Taksan soveltaminen koskee erityisesti pälkäneläisille suunnattujen liikuntaryhmien toimintaa, jolloin harkinnan mukaan voi soveltaa samaa taksaa kuin koulujen salivuokrissa.

22 21 Liite 6 KUKKIAKOTO TYYNELÄ Vuokrat huone m2 yleiset tilat m2 yhteensä vuokra A ,5 40,50 465,75 A ,5 38,5 442,75 A3 21,5 19, ,50 A ,5 43,5 500,25 A ,5 43,5 500,25 A ,5 50,5 580,75 1A6 2hh 15,5 9,75 25,25 290,37 2A6 2hh 15,5 9,75 25,25 290,37 A7 28,5 19, ,00 1A7 2hh 14,25 9, ,00 2A7 2hh 14,25 9, ,00 A ,5 43,5 500,25 A9 18,5 19, ,00 A10 18,5 19, ,00 A11 18,5 19, ,00 A12 18,5 19, ,00 A13 23,5 19, ,50 A14 23,5 19, ,50 A15 23,5 19, ,50 Vuokra 11,50 e / m2

23 22 Liite 7 KUKKIAKOTO SOINTULA Vuokrat huone m2 yleiset tilat m2 yhteensä vuokra B ,5 29,5 339,25 B2 15,5 12, ,00 B3 20,5 12, ,50 B4 23,5 12, ,00 B ,5 29,5 339,25 B6 21,5 12, ,00 B ,5 36,5 419,75 B8 19,5 12, ,00 1B8 2hh 9,75 6, ,00 2B8 2hh 9,75 6, ,00 B9 21,5 12, ,00 1B9 2hh 10,75 6, ,50 2B9 2hh 10,75 6, ,90 B ,5 26,5 304,75 B11 20,5 12, ,50 B12 18,5 12, ,50 Vuokra 11,50 e / m2

24 23 Liite 8 MIKKOLA-KODIN VUOKRAT 11,50 /M2 Huoneisto Pinta-ala Vuokra/kk ,5 + 13,90 19,5 + 13,90 19,5 + 13, ,90 24,5 + 13, , , , ,90 395,60 384,10 384,10 435,85 441,60 412,85 447,35 562,35 447,35 Vuokra 11,50 euroa/m2/kuukausi Vuokriin on lisätty vuoden 2013 alusta asukkaiden käyttämät yleiset tilat Haaparinteen vuokra 322 /kk (11,50 euroa/m2/kuukausi)

PÄLKÄNE SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA

PÄLKÄNE SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA 1 PÄLKÄNE SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA Perusturvalautakunta hyväksynyt 1.2.2007 7 Muutettu 11.9.2007 85 Muutettu 19.2.2008 20 Muutettu 22.7.2008 64 Muutettu 9.12.20008 104 Muutettu 17.3.2009 24 Muutettu

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN 1 VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN Vahvistettu perusturvalautanassa 18.11.2014 2 KOTIHOITO Tilapäinen kotihoito Omaishoidon lomittaja 9,30 /alkava tunti 11,30 /kerta (enint.

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Peruspalvelultk 10.12.2015 Peruspalvelultk 5.4.2016 Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 1. Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu Talouden koko

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk ASIAKASMAKSUT 2017 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33 Perusturvalautakunta 21.12.2016 liite nro 3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2017 ALKAEN Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Kotiin annettavalla palvelulla, kotihoito, tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (14/2014) 19 :ssä tarkoitettua kotipalvelua

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT Perusturvalautakunta 14.12.2017 63 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1.2018 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu Sivu 1 / 5 Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c. peruspalvelumaksu d. hygieniamaksu

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Ateriapalvelumaksut... 2 2. Kuljetuspalvelut... 2 3. Palveluseteli siivoukseen... 3 4. Saunapalvelumaksut (Kaariranta, Palvelukeskus

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen kotihoidon

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhuspalvelut 2015 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,40 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,50 Kotiin toimitettu kylmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki Perusturvalautakunta liite nro 4 Perusturva

Äänekosken kaupunki Perusturvalautakunta liite nro 4 Perusturva Äänekosken kaupunki lautakunta 20.12.2017 liite nro 4 Asumis- ja tukipalvelumaksut 1.1.2018 alkaen Ateriapalvelut - pääateria kpl 7,00 (lämmin ruoka, salaatti, juoma, leipä ja levite, jälkiruoka) - kotiinkuljetusateria

Lisätiedot

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen 1 LOIMAAN KAUPUNKI / VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT 1. LAITOSHOIDON MAKSUT Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet 01.08.2008 alkaen Hoitomaksut määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2013

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2013 PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2013 Hyväksytty perusturvalautakunnassa 18.12.2012 80 1 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen 11.1.2016/ LA-H SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 5 2 KOTIHOITO... 5 2.1 Kotihoidon tukipalvelut alkaen 1.1.2016... 5 2.2 Kotihoidon asiakasmaksut alkaen 1.1.2016...

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA 1.1.2017 ALKAEN Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään Asiakasmaksulaissa (734/1992) ja Asiakasmaksuasetuksessa

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

16-23 käyntiä/kuukausi 1 563 15% 20% 25% 35% 5-15 käyntiä/kuukausi 2 1039 13% 16% 19% 22% 3 1628 9% 12% 15% 18% 4 2014 9% 11% 13% 15%

16-23 käyntiä/kuukausi 1 563 15% 20% 25% 35% 5-15 käyntiä/kuukausi 2 1039 13% 16% 19% 22% 3 1628 9% 12% 15% 18% 4 2014 9% 11% 13% 15% VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen ( 607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015 PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015 Hyväksytty perusturvalautakunnassa 20.1.2015, 5 1 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen Hallitus 263 16.12.2015 Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 263 (Valmistelija: vs. vastuualuepäällikkö Marja Heikkinen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on edellisen kerran

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2013

SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2013 R RAUTAVAARAN KUNTA 1 Pr Perusturvalautakunta 19.11.2012/ 91, liite 1 SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2013 2 SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaalipalveluista perittävät maksut määräytyvät sosiaali-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2015

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta ja yhteislautakunta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 Sivu 1 / 8

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 Sivu 1 / 8 ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 Sivu 1 / 8 ORIVEDEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on annettu laki (734/ 1992), jota tässä taksassa

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2012

SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2012 R RAUTAVAARAN KUNTA 1 Pr Perusturvalautakunta 28.11.2011/ 93, liite 2 SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2012 2 SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaalipalveluista perittävät maksut määräytyvät sosiaali-

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO

KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO Tilapäinen kotihoito, kotisairaanhoito tai tehostettu kotisairaanhoito Lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti 19,10

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGISSA SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2014

JUANKOSKEN KAUPUNGISSA SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2014 1 JUANKOSKEN KAUPUNGISSA SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2014 1 SOVELTAMISALA Sosiaalihuoltolain (710/82) 17 :ssä tarkoitetuista sosiaalipalveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito 1 Dno: AHT/ 480/2014 103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015 Jatkuva ja säännöllinen kotihoito Kotihoito on sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen Kaupunginallituksen päätös 29.2.2016, 75 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1. Kuljetuspalvelu 1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten enkilöiden

Lisätiedot

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT Espoon kaupunki 2016 1 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 ASIAKASMAKSUT... 2 3 TULOJEN TOTEAMINEN... 3 4 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN... 3

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 15.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 5 26.01.2016 5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 SOSTER 78 Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/22014)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut. asiakasmaksut alkaen

Ikääntyneiden palvelut. asiakasmaksut alkaen Liite 2 Ikääntyneiden palvelut asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen Ikäihmisten lautakunta 14.12.2016 78 Säännöllinen kotihoito Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014)

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet Sivu 1 / 5 Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet 1.1.2016 Rääkkylän kunta on hyväksynyt terveydenhuollon laitoshoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 19.1.2015

Liite 4 / johtokunta 19.1.2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä / Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva IKÄIHMISTEN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2015 ALKAEN Ikäihmisten palveluasumisen hoidon ja hoivan kuukausimaksuun

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vähintään 20 %:n (1.7.2015 alkaen vähintään 15 %:n) sotainvalideille korvataan kunnan järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut.

Vähintään 20 %:n (1.7.2015 alkaen vähintään 15 %:n) sotainvalideille korvataan kunnan järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut. Kouvolan kaupunki, ikääntyneiden palvelut Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 :ään ja -asetuksen (67/1983)

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT Perusturvalautakunta , liite nro 1

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT Perusturvalautakunta , liite nro 1 SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT Perusturvalautakunta 11.12.2017 87, liite nro 1 1 (8) Sisällysluettelo 1. KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT... 2 1.1 Jatkuva säännöllinen kotihoito... 2 1.2 Tilapäinen kotipalvelu

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoidon asiakasmaksut 4/2012 Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut Hinnasto sivut 2 3 Asiakasmaksuesimerkkejä sivut 4 10 Kotihoidon tukipalvelujen maksut 1.4.2012 alkaen Terveyslautakunta päättää

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon maksut 1.1.2016

Säännöllisen kotihoidon maksut 1.1.2016 1 Perusturva/Ikääntyneiden palvelut 22.12.2015 Säännöllisen kotihoidon maksut 1.1.2016 Jatkuvasta ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :n 1 momentin 1 kohdassa

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT 2009 SISÄLLYSLUETTELO A APUVÄLINEET 4 F FYSIOTERAPIA 4 H HOITOTARVIKKEET 4 K KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT 4 KOTIHOIDON KUUKAUSIMAKSUTAULUKKO 5 KOTIHOIDON

Lisätiedot

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 %

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 % Sivu 1 / 9 KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT VUONNA 2016 TERVEYSPALVELUT, TUKIPALVELUT JA KOTIHOITO 1.1.2016 ALKAEN, TULOSIDONNAISET ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN 1 SOVELTAMISALA Asiakasmaksulakia

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2014 alkaen. Kotihoito 2014. Tukipalvelut 2014. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Liite 1/10 Yhall 18.12.2013.

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2014 alkaen. Kotihoito 2014. Tukipalvelut 2014. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Liite 1/10 Yhall 18.12.2013. 1.3. alkaen ASIAKASMAKSUT Kotihoito Kotihoito Palveluseteli 27,00 Tilapäinen kotihoito 8,00 tunti Tilapäisen kotihoidon tarkistussoitto (uusi maksu) 2,00 kpl Tilapäinen kotisairaanhoito 9,30 käynti Vaativa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2018

SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2018 R RAUTAVAARAN KUNTA 1 Pr Perusturvalautakunta 30.1.2018 4 SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2018 2 SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaalipalveluista perittävät maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE Yhtymähallitus 31.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asiakasmaksuja koskevat yleiset periaatteet 3 2. Asiakasmaksun

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2015 alkaen/lisäys 1.8.2015 alkaen. Kotihoito 2015. Tukipalvelut 2015. Ateriapalvelu. Kotihoito Palveluseteli 27,00

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2015 alkaen/lisäys 1.8.2015 alkaen. Kotihoito 2015. Tukipalvelut 2015. Ateriapalvelu. Kotihoito Palveluseteli 27,00 1.3.2015 alkaen/lisäys 1.8.2015 alkaen ASIAKASMAKSUT Kotihoito 2015 Kotihoito Palveluseteli 27,00 Tilapäinen kotihoito 8,40 tunti Tilapäisen kotihoidon tarkistussoitto 2,10 kpl Tilapäinen kotisairaanhoito

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot