KOTIMAISUUSASTEEN MAKSIMOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIMAISUUSASTEEN MAKSIMOINTI 2015-2017"

Transkriptio

1 KOTIMAISUUSASTEEN MAKSIMOINTI HANKKEEN MÄÄRITTELY 1.1 Hankkeen tausta 15 miljardin investoinnit entisessä Oulun läänissä Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen on käynnistymässä vuosien aikana merkittäviä investoinnit arvoltaan noin 15 miljardin euroa. Ydinvoima, tuulivoima, rakennushankkeet, kaivostoiminta, kaupanala ja liikenneväylä-hankkeet ovat toimialoina tärkeimpiä. Suurin yksittäinen noin 7 miljardin euron investointi liittyy tulevaan Pyhäjoen ydinvoimalaan. Suuret rakennushankkeet ovat Pohjois-Pohjanmaan yrityksille merkittävä markkinapotentiaali, mikäli ne onnistuvat rakentamaan osaamisensa ja yritysverkostonsa riittävän ajoissa. Pelkästään ydinvoimalan rakentaminen työllistää 2015 alkaen työntekijöitä maanrakentamiseen, teollisuushallirakentamiseen ja projektityövoimalle asuntorakentamiseen. Enimmillään ydinvoimalan rakentamiseen osallistuu noin 4000 ihmistä ja lisäksi henkilöä työllistyy hanketta tukevilla palvelualoilla, kun otetaan huomioon välilliset vaikutukset. Ydinvoimalahankkeessa tavoitteena on saavuttaa 45%:n kotimaisuusaste. Ilman aktiivista ponnistelua kotimaisuusaste jäänee noin 20%;iin. Rakentamisen aikaiset tyollisyysvaikutukset Suomessa: henkilotyovuotta (45 prosentin kotimaisuusasteella). Kotimaisten investointien arvo on noin 1,8 2,7 miljardia (investoinnin lopullisestasuuruudesta riippuen). Voimalan kayttovaiheessa suoria tyopaikkoja on noin Valmistumisen jalkeen työllistyy uutta vakituista asukasta talousalueella Palvelualat työllistävät eniten Palvelualoilla on merkittävin rooli suomalaisten työllistäjänä. Suurhankkeita tukevia palveluita tarvitaan sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Julkishallintoon syntyy sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkoja, sivistyspalveluiden työpaikkoja ja teknisiin palvelukeskuksiin työpaikkoja. Kaikille uusille työntekijöille tarvitaan ravitsemus-ja majoitusratkaisut sekä päivittäiskaupan ratkaisut. Kaikille työmaan yrityksille tarvitaan tilaratkaisut ja osalle uusista työntekijöistä kansainväliset asiointivalmiudet. Monipuolisesti energiainvestointeja Tuulivoimaloita ollaan rakentamassa myös Suomeen erityisesti Pohjois-Pohjanmaalle Peränmeren rannikolle. Erilaiset bioenergiahankkeet ja turpeen käytön kasvaminen ovat myös osa tulevaisuuden kehitystrendiä. Oulun lämpövoimalainvestointi, nesteytetyn maakaasun hankkeet ja muut energiainvestoinnit nousevat merkittäviksi Pohjois-Pohjanmaalla. Piteån alueelle Pohjois-Ruotsiin ollaan suunnittelemassa jopa 1100 tuulivoimalayksikön tuulivoimapuistoa. Suurhankkeiden toteutusmalli ja tarpeet Suurhankkeiden erityispiirre on, että hankkeen toteuttaja jakaa projektin suuriin osakokonaisuuksiin saadakseen aikataulun ja vastuut pidettyä hallinnassa. Osakokonaisuuksien toteuttajat puolestaan pilkkovat omat osuutensa edelleen pienemmiksi ja valitsevat niille aliurakoitsijat ja toimittajat. Toimitusketjut muodostuvat näin pitkiksi, joissa jokainen osakokonaisuuden toteuttaja vastaa omalta osaltaan osion aikatauluista, laadusta ja saatavuudesta. Mitä korkeammalla arvoketjussa alueemme yritykset pystyvät toimimaan, sitä suurempiin osatoimituksiin niillä on mahdollisuudet. Vastaavasti vastuut kasvavat, joka edellyttää yrityksiltä uutta osaamista. Suuret kansalliset hankkeet ovat nykyisin samalla myös kansainvälisiä hankkeita. On siis hallittava kansainvälisyyteen liittyvä osaamisalue, vaikka toimitaan vain Suomessa. Tällainen ketjutusmalli on nykyään yleinen ja niin pienillä yrityksillä ei siten ole mahdollisuutta päästä edes tarjoamaan tuotteitaan tai palvelujaan suoraan tilaajalle.

2 Yritysten kyvykkyys vastata haasteeseen Alueen yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden parantaminen vaatii, että yrityksille tarjotaan mahdollisuutta parantaa osaamistaan, markkinointiaan, lisätä verkostoitumista ja päästä sitä kautta toteuttamaan sekä kansallisia että kansainvälisiä suururakoita osana yritysverkostoja. Yritykset tarvitsevat uutta osaamista projektien hallinnassa ja niihin liittyvissä liiketoiminnoissa. Yritysten osaamista ja näkyvyyttä tulee nostaa etenkin kansainvälisen liiketoiminnan hallinnassa, johon liittyvät mm. laatujärjestelmät, kielitaito ja vieraat kulttuurit, projektinjohtaminen, markkinointi-, neuvottelutaito sekä sopimusjuridiikka. Hanhikivi1-projektissa korostuu venäläisen liiketoimintakulttuurin ja venäjänkieken osaaminen, sillä laitostoimittaja RosAtom Overseas on venäläinen yhtiö kuten myös sen valitsemat neljä pääurakoitsijaa: titan2, Atomenergomash, Gidropress ja Atomproekt. Tärkeän osan muodostaa tietoisuuden kasvattaminen aikatauluista ja hankkeiden valintaperusteista alueen yrityksissä niiden mahdollisuuksista jo käynnissä olevissa ja tulevissa suurhankkeissa. 1.2 Hankkeen tavoite Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on muodostaa Pohjois-Pohjanmaalle vuosien yhteensä 15 miljardin suurhankkeiden yhteyteen ensin palvelu- ja maanrakennusaloille uusia ja rakenteeltaan uudenlaisia verkostoja, joissa on mukana erikokoisia ja jopa eri alojen yrityksiä. Palvelu- maarakennusalan verkostojen luomisesta voidaan painopiste siirtää teollisten verkostojen suuntaan niin, että teollisten verkostojen 2017 valmiudet ovat rakennettu vuonna Yritysverkostoja yhdistää yhteinen tavoite menestyä kansainvälisessä kilpailussa ja lisätä alueen hankkeiden kotimaisuusastetta. Hankkeen toisena tavoitteena on lisätä yritysten mahdollisuuksia projektiliiketoiminnassa jo käynnissä olevissa kaivos-, terästeollisuus-, liikenneväylä- ja kaupan alan hankkeissa parantamalla sekä teollisuuden että palvelualan yritysten kilpailukykyä, hyödyntämällä maksimaalisesti paikallisuutta ja asiakasläheisyyttä kehittämällä olemassa olevaa yritystoimintaa, sekä vahvistamalla toimivien yritysten liiketoimintaosaamista ensisijaisesti jo käynnissä olevien hankkeiden avulla. Projektin tavoitteena on siis hioa Pohjois-Pohjanmaan yritysverkostoja ennen Fennovoiman hankkeen rakentamisluvan saamista vuonna 2017 ja ydinvoimalan varsinaisen laajamittaisen rakentamisen käynnistymistä. Ydinvoimala-alasta voi syntyä Fennovoiman hankkeessa hankittujen referenssien avulla suomalaisille yrityksille uusi vientiteollisuusala. Verkostojen avulla saadaan alueen yrityksille vahvuuksia kansainväliseen ja kansalliseen projektiliiketoimintaan sekä suurissa urakoissa ja niihin liittyvissä liiketoiminnoissa ja palveluissa. Kolmas tärkeä tavoite on saada suurhankkeisiin liittyvä tarjonta ja kysyntä kohtaamaan. Toimenpiteinä on hankkeiden aikataulujen, ajoituksien ja erilaisten osaamistarpeiden informointi toimittajayrityksille. Tilaajayritysten suuntaan toimenpiteenä on kotimaisen palvelukapasiteetin kokoaminen ja informointi suurhankkeiden tilaajille. Lisäksi projektin avulla hoidetaan hankitun tiedon välittäminen verkoston kohdeyrityksille investointien tilanteesta ja ydinosaamistarpeista. 1.3 Hankkeen sisältö Toimintaympäristön kehittämishanke koordinoi toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke pitää yhteyttä suurhankkeiden luvanhaltijoihin, laitostoimittajiin, pääurakoitsijoihin, tilaajayrityksiin, suurhankkeiden hankintajohtoon sekä muihin alan kannalta tärkeisiin toimijoihin. Hankkeen avulla tarjotaan yrityksille ajankohtaista tietoa, joita tarvitaan yksittäisten yritysten tai yritysryhmien tarpeisiin. Hankkeen avulla luodaan kontakteja, kansainvälsiä ja kansallisia työmaavierailuja ja tietoa sekä suurhankkeiden urakoiden pilkkomisesta että isojen urakkakokonaisuuuksien koostamisesta. Hankkeen avulla edistetään konsortioiden ja erilaisten yhteistyömallien syntymistä. Yritysverkostot Keskeinen osa toimintaa on yritysverkostojen muodostaminen yritysten kapasiteetti-, ydinosaamis- ja referenssitietojen koostamisella ja näiden tietojen näkyvyyden varmistaminen suurhankkeiden hankintajohdon suuntaan. Suurhankkeissa toimivien yritysten säännöllinen kokoontuminen, alihankintaketjujen muodostaminen ja ajatusten vaihtaminen ovat elintärkeitä yhteistyön syventämiseksi. Yritysverkostojen muodostamisen ketteryyden parantamiseksi pidetään kotimaisten yritysten tietoja ajantasalla Lisää kauppaa-portaalissa. Ydinvoimalahankkeen vuoksi tarvitaan venäjänkielinen projektityöntekijä tukemaan suomalaisyrityksien liiketoimintaa venäläisjohtoisessa yritysverkostossa.

3 Suurhenkkeista tiedottaminen Uusista ja käynnissä olevista suurhankkeista tulee pystyä tiedottamaan säännöllisesti, tarvittaessa kahden viikon välein, koska hankkeiden painopisteet vaihtuvat projektin edetessä ja uusia hankkeista pörssiyhtiöt tiedottavat nopeasti vasta päätöksenteon jälkeen. Tiedottamisen tiheysttä tulee kasvattaa hankkeidn taloudellisten volyymien kasvun mukana. Myös hankkeiden muuttuneet lähtötiedot aikatauluista ja sisällöistä tulee saada nopeasti ja laajasti yritysten tietoon. Suurhankkeiden tarpeiden kommunikoinnin tulee olla jatkuvaa. Palveluliiketoiminnot ja kansainvälinen projektityö tärkeitä Hanke edistää verkostossa toimivien yritysten liiketoimintaosaamista palveluliiketoiminnassa, projektiliiketoiminnassa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa. Hankkeessa tulee kehittää myös sähköisiä välineitä kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi portaalin ja digitalisaation avulla. Paikallisen palveluliiketoiminta tulee huomioida, koska sen paikallinen volyymi on yhtä suuri kuin rakentamistoiminnan. Työvoiman rekrytointi Suurhankkeiden pullonkaula on ihmiset. Kun alueemme yritykset voittavat tarjouskilpailuja suurissa osaurakoissa, joutuvat yritykset rekrytoimaan ja kouluttamaan uutta työvoimaa palvelukseensa. Käytännössä ensin rekrytoidaan alueen kokeneimmat työntekijät suurhankeverkostojen ulkopuolelta. Suurhankkeiden rekrytointitarpeisiin ja kausivaihteluihin vastaaminen vaatii uudenlaisia ja aikaisempaa nopeampia toimintamalleja ja niiden kehittämistä yhteistyössä. Näin voidaan saadaan nopeasti osaavaa työvoimaa ja onnistua aikataulupidossa. Myös eläkkeelle siirtyvän työvoiman tilalle tarvittavat henkilötarpeet tulee huomioida. Kielitaito ja eri kulttuurit Suurhankkeiden työmailla palveluja, tarjouspyyntöjä ja dokumentteja toimitetaan pääasiassa englanninkielisinä. Sen vuoksi on pakko hallita sekä puhuttu että kirjoitettu englannin kieli ja pystyä viestimään yrityksen liikeidea, ydinosaaminen, kapasiteettitiedot ja referenssit minimissään englanninkielellä. ydinvoimalatyömaalla korostuu venäjänkielen osaamisen hallinta Toinen tärkeä kansainvälisen toiminnan tekijä on ymmärtää eri kulttuureja, Fennovoiman hankkeessa venäläistä liiketoimintakulttuuria. Toimintakulttuuri ja -tapa eroavat usein suuresti suomalaisesta kulttuurista. Laatujärjestelmät ja turvallisuuskultturi Suurissa työurakoissa ja kansainvälisessä projektitoiminnassa on toimintaan osallistuvien yritysten laatujärjestelmien rakentamisella keskeinen merkitys. Ilman laatujärjestelmää yritysten mahdollisuudet arvoketjussa nousemiseen ovat vähäiset. Esimerkiksi ydinvoimalatyömaalla täytyy toiminnan olla tarkimmin dokumentoitua ja laatujärjestelmän mukaista. Projektin toimenpiteet kohdistetaan osaltaan yrityksiin, joiden laatujärjestelmä tulee rakentaa tai ajanmukaistaa ja joiden turvallisuuskulttuuri vaatii osaamisen päivitystä. Mahdolliset muut tarpeet Projektissa varaudutaan myös muihin yritys- ja suurhankelähtöisiin tarpeisiin sekä teollisuudessa että palvelualoilla ja niiden haasteisiin vastaamiseen. Projektissa ei perehdytä rakentamisen prosessikehitysasioihin, järjestelmäprosesseihin, koulutusjärjestelmäasioihin eikä Oulun teollisuusforumin hoitamiin asioihin.

4 1.4 Hankkeen kustannukset 1.4 Hankkeen kustannukset Kululajinimike Kustannuserittely Kustannus yhteensä alv 0 % alv 0 % Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat Verkostokonsultointi 56 pv a /pv Verkoston ja suurhankkeiden tiedonhallinta - portaali ja tiedottaminen Projekti- ja muu toimialakonsultoinit Palkat Projektipäällikön palkka kk a 4000 /kk Osa-aikaisen projektiassistentin palkka 24 kk a 2000 /kk Henkilöstön palkan sivukulut Palkkoihin sisältyy vuosiloma, muu palkan sivukulu 25 % Matkat Matkakulut ajopäiväkirjan mukaan 32 kk a 375 /kk, 0,45 /km Muut kotimaan matkat 10 matkaa a 450 /matka Varauma ulkomaanmatkoille 4 matkaa a 1500 /matka Tilojen vuokrat Henkilöstön huonetilavuokrat 32 kk a 375,00 /kk Yritystapahtumien toimitilavuokrat 20 tilaisuutta a 200 Puhelin, atk, yms. kulut 24 kk a Yleiskustannukset Kirjanpito ja muu taloushallinto 32 kk a 80 /kk Yritystapahtumien tarjoilut, yms kulut 20 tilaisuutta a

5 Hankkeen ilmoituskulut 10 ilmoitusta a 550 /ilmoitus Yhteensä, alv 0 % Asiantuntijakulut ovat ulkopuolisten kilpailutettujen yritysten suorittamista verkoston valmentamisen ja kehittämisen toimenpiteistä aiheutuneita kuluja. Luonteenomaista toimenpiteille on, että ne kohdistuvat koko verkoston yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeen palkkakustannukset koostuvat projektipäällikön ja osa-aikaisen projektiassistentin palkkakuluista palkan sivukuluineen. Osa-aikaisuus voi toteutua joko lyhyempänä kuukausityöaikana, tai projektiassistentti palkataan vain osalle aikaa hankkeen kestosta. Matkakustannukset ovat pääosin projektipäällikön matkakuluja projektin vaatimien toimenpiteiden suorittamiseksi. Matkakulut suuntautuvat pääosin Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin suurhankkeiden sisäiseen liikkumiseen ja muuhun kansalliseen tarpeeseen tehtävien hoitamiseksi. Mahdollisten ulkomaanmatkojen osalta ohjausryhmä päättää niiden hyväksymisestä erikseen ja etukäteen ennen matkan toteutumista. Ulkomaanmatkojen kuluihin on tehty varauma mahdollisiin vierailuihin suurhankkeiden hankintaorganisaatioiden ulkomaan yksiköissä. Tilojen vuokrat käsittävät lähinnä projektipäällikön ja projektiassistentin toimitilojen vuokrat, sekä seminaarien, valmennustilaisuuksien ja muiden yritystapaamisten vaatimat tilapäiset toimitilavuokrat. Yleiskustannuksiin sisältyy hankkeen hallinnoista aiheutuvia kirjanpito-, raportointi- yms. kuluja, sekä projektipäällikön ja projektiassistentin tehtävien hoitoon liittyvät puhelin, atk ja muut oheiskulut, sekä hankkeen vaatimat ilmoituskulut. 1.5 Hankkeen aikataulu - Hankehakemus Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskukseen Hankepäätös (arvio) kesä-heinäkuu Projekti käynnistyy Hankkeen rekrytoinnit ja muu valmisteleva työ on tehty elokuu Projekti päättyy First concrete, ensimmäinen valu Varsinainen hankeaikataulu on esitetty tämän hakemuksen liitteellä: Aikataulu. 1.6 Hankkeen vaikutus pk-yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja hankkeen tulokset projektin päättymisen jälkeen Onnistunut verkostoituminen, konsortioiden synty ja osaamisen kasvu edistävät Pohjois-Pohjanmaan yritysten mahdollisuuksia kilpailla jatkossa kansallisista ja kansainvälisistä suurhankkeista lähialueilla. Projektin tuloksena siihen osallistuvat yritykset ovat päässeet toimitusten arvoketjussa ylemmälle tasolle ja siten varmistaneet kasvu-uran ja paremman kannattavuuden ja uusien vientiteollisuus- ja vientipalveluyritysten kasvun ja kehittymisen Euroopan ydinvoimalatyömaille, EU:ssa, itäisessä Euroopassa ja Venäjällä. Tämän seurauksena projektin toimintaan osallistuvien yritysten henkilökunnan, kumppaneiden ja yritysjohdon tietotaidon taso sekä liiketoimintaosaaminen paranevat, yritysten toimintaedellytykset vahvistuvat, syntyy uusia työpaikkoja, ja yritysten kasvun edellytykset paranevat vientivalmiuksien vahvistuessa.

6 1.7 Palvelujen kehittäminen Hankkeessa on tavoitteena uusien paikallisten palvelujen kehittäminen projektiosaamisen kasvattamisen ja verkostoitumisen lisäksi. Palvelualojen vahva kehittäminen on laiminlyöty Suomen suurhankkeissa. Uudenlaisia tuotteita ja palveluja syntyy, kun verkostoja rakennetaan tiiviillä yhteityöllä ja aktiivisesti tarpeiden tunnistamiseksi ja tuotteistamiseksi. 1.8 Hankkeen ero hakijan perustoimintaan 5 Tämä hanke edellyttää projektipäällikköä, joka pitää käsissään Pohjois-Pohjanmaan alueen hankkeiden tilaaja- ja toimittajaorganisaatiot. Toimintaan ei ole resursseja Oulun Kauppakamarin nykyisellä henkilökunnalla. Näköpiirissä on taantuma kääntyminen lopulta kasvuun vuosina , jolloin kaivos-, liikeneväylä-, kaupanalan-, palvelualojen ja rakennusalan hankkeiden hyödyntäminen verkostojen avulla ja ketterästi on elintärkeää. Samaan aikaan on toisaalta Fennovoiman suurhankkeen työt, johon mukaan pääsy varmistaa yritysten menestymisen ja uusien työpaikkojen synnyn pitkäksi aikaa. 1.9 Hankkeessa tuetun toimenpiteen jatko hankkeen päättymisen jälkeen Tavoitteena on, että mukana olevat yritykset ovat kehittäneet osaamistaan niin, että ne voivat toimia yritysverkostoissa jatkossa ilman ohjaavaa toimintaa. Oulun Kauppakamari panostaa luonnollisesti hankkeen aikana ja sen jälkeen projektista nousseiden haasteiden ratkaisuun. Mikäli hanke onnistuu selkeästi ylittämään tavoitteet, on myös järkevää harkita mahdollista täydentävää uutta hanketta, joka jatkaa projektissa saavutettujen hyvien käytänteiden siirtämistä uusille yrityksille ja yritysryhmille. Tärkeää on myös huomioida Fennovoiman työvoimahuipun ajoittuminen vuosille ORGANISOINTI / TOTEUTTAMISOHJELMA 2.1 Organisointi, yhteistyöosapuolet, ohjausryhmä, hanketyöryhmä, hankkeen vetäjä, asiantuntija Hallinnoija ja yhteistyöosapuolet Hankkeen toteuttaja ja hallinnoija on Oulun Kauppakamari ja siinä on tiiviisti mukana myös Oulun kauppakamarin Raahen kauppakamariosasto. Kauppakamarin toiminnan rahoittajina ovat jäsenyhteisöt. Oulun Kauppakamari on osa valtakunnallista Kauppakamari -verkostoa. Oulun Kauppakamarilla on monipuolinen kokemus projektitoiminnasta muun muassa Barents -hankkeissa. Se on toteuttanut ja hallinnoinut useita menestyksellisesti projekteja toimialueellaan ja kotimaisuuden maksimointihankkeessa se kokosi yhteen 1200 yritysjohtajaa vuosina Oulun Kauppakamarilla on kattavaa tietoa alueen noin 1300 yrityksen toiminnasta, tarpeista ja toimintaympäristön muuttuvista haasteista. Oulun Kauppakamarilla on käytössä sähköisen tiedonhallintaratkaisun suurhankkeiden kysynnän ja tarpeiden kohtaamisen tehostamiseksi Ohjausryhmä Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon osallistuvat ohjausryhmässä on edustettuna talonrakennusala, maarakennusala, Pohjois-Pohjanmaan alueen edustaja, Ouluseudun edustaja, rahoittajien edustajat, elinkeinoelämän edustaja sekä ydinvoimalan tai muun suurhankkeen tilaajaorganisaation edustaja. Hanketyöryhmä ja hankkeen vetäjä Hankkeet sisältöä ja tavoitteiden toteutumista käsitellään Oulun Kauppakamarin eri toimialojen ja julkishallinnon edustajista koostuvassa ydinoimavaiokunnassa neljä kertaa vuodessa. ydinvoimavaliokunta toimii Hankkeen hanketyöryhmänä. Käytännön vetovastuussa on hankkeen projektipäällikkö koko projektin osalta Pohjois-Pohjanmaan alueella. Projektiassistentti auttaa erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä, dokumentaatiossa, taloushallinnossa ja yhteydenpidossa yrityksiin. Projektipäällikkö ja osa-aikainen projektiassistentti rekrytoidaan huomioiden rahoittajan ja yritysverkoston vaatimukset.

7 Tarkoitus on myös hyödyntää olemassa olevia suurhankkeisiin liittyviä julkisia kehittämisprojekteja ja niiden muita hankkeita Raahessa, Oulussa, Ylivieskassa ja Kokkolassa sekä henkilökuntaa mm. yritysyhteyksissä, markkinoinnissa, palvelujen tuottamisessa ja muissa toiminnoissa, joilla projektin toimintaa voidaan edistää. Ulkopuolisia asiantuntijoita käytetään sen mukaan, kuin hankkeen eteneminen ja yritysten tarpeet edellyttävät. Asiantuntijat kilpailutetaan hallinnoijan toimesta ja käyttöä ohjataan projektipäällikön toimesta ja ohjausryhmän valvonnassa budjetin mukaisesti. Asiantuntijakulut ovat ulkopuolisten kilpailutettujen yritysten suorittamista verkoston valmentamisen ja kehittämisen toimenpiteistä aiheutuneita kuluja. Luonteenomaista toimenpiteille on, että ne kohdistuvat koko verkoston yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeen palkkakustannukset koostuvat projektipäällikön ja osa-aikaisen projektiassistentin palkkakuluista palkan sivukuluineen. Osa-aikaisuus voi toteutua joko lyhyempänä kuukausityöaikana, tai projektiassistentti palkataan vain osalle aikaa hankkeen kestosta. Matkakustannukset ovat pääosin projektipäällikön matkakuluja projektin vaatimien toimenpiteiden suorittamiseksi. Matkakulut suuntautuvat pääosin Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin suurhankkeiden sisäiseen liikkumiseen ja muuhun kansalliseen tarpeeseen tehtävien hoitamiseksi. Mahdollisten ulkomaanmatkojen osalta ohjausryhmä päättää niiden hyväksymisestä erikseen ja etukäteen ennen matkan toteutumista. Ulkomaanmatkojen kuluihin on tehty varauma mahdollisiin vierailuihin suurhankkeiden hankintaorganisaatioiden ulkomaan yksiköissä. Tilojen vuokrat käsittävät lähinnä projektipäällikön ja projektiassistentin toimitilojen vuokrat, sekä seminaarien, valmennustilaisuuksien ja muiden yritystapaamisten vaatimat tilapäiset toimitilavuokrat. Yleiskustannuksiin sisältyy hankkeen hallinnoista aiheutuvia kirjanpito-, raportointi- yms. kuluja, sekä projektipäällikön ja projektiassistentin tehtävien hoitoon liittyvät puhelin, atk ja muut oheiskulut, sekä hankkeen vaatimat ilmoituskulut. 2.2 Raportointi ja seuranta Hallinnoija hoitaa hankkeen kirjanpidon ja muun raportoinnin rahoittajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeelle perustetaan oma kustannusseuranta. Projektipäällikkö raportoi ohjausryhmälle ja rahoittajalle hankkeen talouden, tavoitteet ja tulokset.

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Mitä aluevaikutuksia ydinvoimalan rakentamis hankkeelta odotetaan Pyhäjoelle ja ympäröiviin seutukuntiin?

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi 26.3.2015 presentaatio 1 TAUSTA Kärkihanke 2015-2017 (konsortio) Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija),

Lisätiedot

Projektiohjelma: Laivuri

Projektiohjelma: Laivuri Projektiohjelma: Laivuri 1. HANKKEEN MÄÄRITTELY 1.1 Hankkeen tausta mahdollisilla Suurhankkeiden aiheuttama positiivinen rakennemuutos Fennovoima Oy:n 5.10.2011 tekemä päätös sijoittaa ydinvoimala Pyhäjoen

Lisätiedot

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä t RAOS Project Oy Suurhankevalmennus 17.3.2016 Outi Pelkonen Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja Kokenut ja asiantunteva RAOS

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus. Toni Hemminki TeollisuusSummit, Oulu

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus. Toni Hemminki TeollisuusSummit, Oulu Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Toni Hemminki 14.10.2015 TeollisuusSummit, Oulu Fennovoima yrityksenä Perustettu vuonna 2007 Rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle Mankala-yhtiö, omistajat: Voimaosakeyhtiö

Lisätiedot

Verkostoitumalla mukaan ydinvoimahankkeisiin

Verkostoitumalla mukaan ydinvoimahankkeisiin Verkostoitumalla mukaan ydinvoimahankkeisiin ValNet Työpaja 3.9.2014 Juha Miikkulainen Kehityspäällikkö Fennovoiman omistuspohja Omistajilta lopullinen sitoumus Voimaosakeyhtiö SF ja RAOS Voima Oy tekivät

Lisätiedot

Kasvun mahdollisuus. positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa. Esko Aho

Kasvun mahdollisuus. positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa. Esko Aho Kasvun mahdollisuus positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa Esko Aho 24.8.2017 Toimeksianto Selvittää positiivisen rakennemuutoksen edistämiseen tarvittavaa toimintamallia ja käytännön

Lisätiedot

MYYNTIESITE. KALAJOEN R10 DRIVE-IN LIIKETILAT 50 m2 1500 m2

MYYNTIESITE. KALAJOEN R10 DRIVE-IN LIIKETILAT 50 m2 1500 m2 MYYNTIESITE KALAJOEN R10 DRIVE-IN LIIKETILAT 50 m2 1500 m2 VARAA UUDET TOIMITILAT KALAJOEN NÄKYVIMMÄLTÄ LIIKEPAIKALTA ONKO TÄSSÄ PAIKKA YRITYKSESI UUSILLE TOIMITILOILLE? Kalajoen keskusta Pyhäjoki Raahe

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Alueen valmistautuminen Fennovoiman ydinvoimala-hankkeeseen Hanhikivi-yhteyshanke 1.8.2012-30.4.2015

Alueen valmistautuminen Fennovoiman ydinvoimala-hankkeeseen Hanhikivi-yhteyshanke 1.8.2012-30.4.2015 Alueen valmistautuminen Fennovoiman ydinvoimala-hankkeeseen Hanhikivi-yhteyshanke 1.8.2012-30.4.2015 Kokemuksia Olkiluodon alueelta OLKILUOTO Olkiluoto 3 ydinvoimalan rakennusprojekti alkoi vuonna 2005

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Kyselyn tulokset koko aineisto Vastaajamäärä 705 5.5.2011 1 Kysymys 1 5.5.2011 2 1. Oletteko aiemmin toimineet suurhankkeissa/kansainvälisissä hankkeissa?

Lisätiedot

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja edunvalvontatukea kaikilla yritystoiminnan osa alueilla koko

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Juha Miikkulainen Kotimaisuusasteen maksimointi suurhankkeissa hankkeen ohjausryhmä

Juha Miikkulainen Kotimaisuusasteen maksimointi suurhankkeissa hankkeen ohjausryhmä Hanhikivi 1 Juha Miikkulainen 4.5.2016 Kotimaisuusasteen maksimointi suurhankkeissa hankkeen ohjausryhmä Työmaatukikohta keväällä 2016 2 Rakentamisen aikataulu ja resurssit Suunnittelu Infra Rakentaminen

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012 22.10.2012 31.12.2013 OPH:n rahoittama hanke Hankekoodi J322 Hanketta koordinoi KAO, Kainuun ammattiopisto KSAK, Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Kuusamo JEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAKK,

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Teollinen YV-klusteri alueelle

Teollinen YV-klusteri alueelle Teollinen YV-klusteri alueelle 14.4.2016, Technopolis Oulu Rauno Liikamaa 11.4.2016 FinNuclear 1 Esimerkki vaatimuksista, joita toimittajaan voi kohdistua 990 / 1987 161 / 1988 736 / 2008 717 / 2013 954

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden suunnittelu ja johtaminen suurhankkeissa

Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden suunnittelu ja johtaminen suurhankkeissa Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden suunnittelu ja johtaminen suurhankkeissa Kesto: 5 opintopistettä (5 opetuspäivää ja kehittämistehtävät) Opetussuunnitelma, ammattikorkeakoulutus Eri toimialojen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

I. Mikä on Barentskeskus Finland?

I. Mikä on Barentskeskus Finland? I. Mikä on Barentskeskus Finland? Se koordinoi Pohjois- suomalaisten Barents-osaajien verkoston toimintaa seuraavalla kolmella osa-alueella: 1. Yritystoiminnan kehittäminen ja viennin edistäminen. 2. Koulutus,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Päivämäärä. Osallistuminen Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen. Osallistumistarjous Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen

Päivämäärä. Osallistuminen Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen. Osallistumistarjous Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen Osallistuminen Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen Dno OUKA/4662/02.05.05/2014 Päätöshistoria - Tiivistelmä - Esittelyteksti Osallistumistarjous Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen Fennovoiman omistajat Voimaosakeyhtiö

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari Kemi 27.10.2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Loimu-projekti,

Lisätiedot

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Kalvosarja loppuraportista maaliskuu 2015 1. Tavoitteet Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa hankkeen tavoitteena oli selvittää toimenpiteet,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 2 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 7 Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 2 4 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana,

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. ATS Syysseminaari Hanna Virlander Ydintekniikkapäällikkö

Hanhikivi 1 -hanke. ATS Syysseminaari Hanna Virlander Ydintekniikkapäällikkö Hanhikivi 1 -hanke ATS Syysseminaari 21.11.2014 Hanna Virlander Ydintekniikkapäällikkö Hanke etenee Fennovoiman omistajat Voimaosakeyhtiö SF ja RAOS Voima Oy tekivät investointipäätöksen huhtikuussa 2014

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Ohjataan yhdessä! Mari Tuomikoski Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Ohjataan yhdessä! Mari Tuomikoski Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto z Ohjataan yhdessä! Mari Tuomikoski Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanteesta Lokakuu 2016 Lokakuu 2015 Työttömyysaste 13,8% 14,6% TE-toimiston asiakkaita 48

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Miten projektoin yrityksen palveluliiketoiminnan kehittämistarpeen?

Miten projektoin yrityksen palveluliiketoiminnan kehittämistarpeen? TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINTA -SEMINAARI 23.5.2013 Savonia-amk Miten projektoin yrityksen palveluliiketoiminnan kehittämistarpeen? Heikki Passiniemi toimialapäällikkö, Ylä-Savon Kehitys Oy 23.5.2013

Lisätiedot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kaipaatko apua ja osaavia kumppaneita yrityksesi kehittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen? Ratkaisun tarjoaa ORDER liiketoiminnan kehityshanke Yhteistyössä Kainuun Etu Oy, Kainuun TE-keskus, Kajaanin

Lisätiedot

YRITYSYHTEISTYÖ =Yritysten kehittämisideat koulujärjestelmää koskien ja yritysten akuutit osaamishuolet, Koulutusvaliokunta 2014

YRITYSYHTEISTYÖ =Yritysten kehittämisideat koulujärjestelmää koskien ja yritysten akuutit osaamishuolet, Koulutusvaliokunta 2014 YRITYSYHTEISTYÖ =Yritysten kehittämisideat koulujärjestelmää koskien ja yritysten akuutit osaamishuolet, Koulutusvaliokunta 2014 HAVAINTOJA JA UUSIA IDEOITA Osaamiskysymykset strateginen kilpailutekijä

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 18 KOKO MAA Varsinais-Suomi Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 54 56 Muut 1 1 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 2.3.20 1 2.

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 16 16 KOKO MAA Keski-Pohjanmaa Kauppa (G) 18 Palvelut (H, I, K, O) 49 56 Muut 1 2 0 0 40 50 60 70 80 90 0 % 2.. 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 12 Rakentaminen (F) 16 18 KOKO MAA Satakunta Kauppa (G) 18 19 Palvelut (H, I, K, O) 49 6 Muut 1 1 0 20 0 40 0 60 70 80 90 0 % 2..20 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 16 15 KOKO MAA Pohjanmaa Kauppa (G) 1 Palvelut (H, I, K, O) 51 56 Muut 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 17 KOKO MAA Kaakkois-Suomi Kauppa (G) 18 19 Palvelut (H, I, K, O) 54 56 Muut 1 1 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 % 2..2010 1

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 17 KOKO MAA Etelä-Savo Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 5 56 Muut 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 1 % 2.3.21 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Leader ja maakuntauudistus. Uusia mahdollisuuksiako? Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola

Leader ja maakuntauudistus. Uusia mahdollisuuksiako? Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola Leader ja maakuntauudistus Uusia mahdollisuuksiako? 17.1.2017 Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola Maakuntauudistuksella uusia markkinoita SOTE-markkinoista on puhuttu paljon Maaseudun palvelujen rakentaminen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki,

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki, Missiona Pohjoisen menestys Timo Rautajoki, 27.4.2017 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 2 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 3 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 4 Kansainvälisyys Lappi on jo nyt

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 23.8.2016 Sivu 1 25.8.2016

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Lahti Science Day 11.11.2014 Helena Hatakka, Jaana Loipponen ja Leena Nietosvuori 1 Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007

LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007 Jukka Hallikas 2 31.10.2007 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI Taustaa Elintarvikeklusteri pohjautuu Forssan seudulla toimineeseen

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi 24.5.2016 Kaisa Vihinen/PoKo ry PoKo ry:n Navigaattorikehittämisstrategia Paikalliseen kehittämistyöhön paikallisella harkinnalla Yhteisöjen hankkeet Yritysten tukeminen Työnjakoa

Lisätiedot

Olavi Hiekka Tilaisuus Uudenmaan liitto Pvm

Olavi Hiekka Tilaisuus Uudenmaan liitto Pvm Nimi Olavi Hiekka Tilaisuus Uudenmaan liitto Pvm 15.2.2017 Varmistamme, että suomalaisten hyvinvointia ja alueiden elinvoimaisuutta edistävät palvelut kyetään turvaamaan tulevaisuudessakin. Teemme sen

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki Toimialojen rahoitusseminaari Puutuoteteollisuus Helsinki 12.5.2016 Pasi Loukasmäki Puutuotealan Toimialat TOL 2008 mukaan TOL 16 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu. Siilinjärvi

Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu. Siilinjärvi Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu Siilinjärvi 11.04.2013 Veli-Matti Karppinen Lähtökohtia 1. Miten kansainvälisten hyvien käytäntöjen juurruttaminen 2. Nopeisiin verkkoihin

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Mikko Viitanen 5.11.2012 Kalajoki Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Innovaatiot

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa. Virve Antinoja Projektipäällikkö

Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa. Virve Antinoja Projektipäällikkö Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Virve Antinoja Projektipäällikkö 6.4.2017 Suurhankkeiden rakentaminen -koulutustilaisuus ESITYKSEN SISÄLTÖ Pohjois-Suomen koulutusverkosto Ydinosaajat-hankkeen

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri II/2010

Talousjohtajabarometri II/2010 Talousjohtajabarometri II/2010 28.9.2010 Copyright, Gutta Oy Sisällysluettelo 1. Barometrin tausta 2. Barometrin yhteenveto 3. Barometrikatsaus aihealueittain Barometrin taustatiedot Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä. Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi

NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä. Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi Destia Oy MISTÄ YRITYKSESSÄ ON KYSE Destia Oy on 100 %:sti kotimainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö,

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot