Innovaa&ojohtaminen. Hautamäki Tutkimusprofessori. Jyväskylän yliopisto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovaa&ojohtaminen. An@ Hautamäki Tutkimusprofessori. Jyväskylän yliopisto. www.kestavainnovaa&o.fi"

Transkriptio

1 Innovaa&ojohtaminen Jyväskylän yliopisto Syyslukukausi Palveluinnovaa&ot ja yliopistoinnovaa&ot Hautamäki Tutkimusprofessori Jyväskylän yliopisto Hautamäki 2013

2 Rakennemuutos palvelutalouteen Luonnonvara- talous Palvelutalous Eri talouksia on integroitava Rajapintoja ja kehitelävä Teollisuus Kuvio 1

3 Suuri siirtymä palvelutalouteen Innovaatiot Palvelut Design Suuri lisäarvo iphone Apple Store Paikka arvoverkostossa Pieni jalostusarvo Paperi Tuottaja Näkökulmana Asiakas

4 Palvelualojen jaolelu Liike-elämän palvelut: Tietointensiiviset ja muut liike-elämän palvelut Rahoitustoiminta Vakuutustoiminta Kiinteistön omistukseen liittyvät palvelut Kauppa- ja logistiikkapalvelut: Vähittäiskauppa Tukkukauppa Kuljetuspalvelut Kommunikaatiopalvelut Henkilökohtaiset palvelut: Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Kotitalouspalvelut Muuta henkilökohtaiset palvelut Hyvinvointipalvelut: Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Sosiaalipalvelut

5 Palvelujen haasteita Suomen palvelusektori on alikehilynyt Palvelujen tuotanto eroaa merkiläväs& teollisesta tuotannosta: palvelut ovat tapahtumia ja prosesseja, joissa asiakas on aina osapuolena Palvelujen tuolavuus on heikompaa kuin teollisuudessa Palvelujen T&K&I- toiminta on kehilymätöntä Palvelujen vien& on vähäistä Kilpailu palvelumarkkinoilla on Suomessa puuleellista

6 Mitä palvelut ovat? Palvelu on ratkaisujen tarjoamista asiakkaan tarpeisiin ja ongelmiin Palvelu on vuorovaikutusprosessi Palvelun onnistumiseen vaikulavat palvelun tuolajan osaaminen ja asiakkaan kokemus ja osallisuus Palvelumuotoilusta on tullut keskeinen palvelujen kehilämisen menetelmä Kokeileminen ja prototyypit KäyLäjäkokemuksen muotoilu Elämänkonteks&n ymmärtäminen (merkitykset)

7 TuoLeet vs. palvelut Fyysinen Voidaan varastoida ja kuljelaa KuluLamista voidaan siirtää TuoLeet ovat välineitä tarpeiden tyydytykseen, eivät päämääriä itsessään Tuotebiseneksessä palvelu on lisäpiirre, josta on hankalaa periä maksua Prosessi - tapahtuma Ei voida varastoida eikä kuljelaa KuluLaminen on aikaan sidolu tapahtuma Palveluissa asiakkaan tarpeet tyydytetään Palvelubisneksessä tuote on alusta, jonka päälle tehdään varsinainen bisnes palvelun muodossa

8 Palvelukomponen&n tärkeys Tuote- osio (Back- stage- toiminnot) Palvelu- osio (Front- stage- toiminnot) Laatu ja skaala Ratkaisut Tavarat Varsinaiset tuoleet (teräs, paperi) Teollisuus Palvelu- intensiiviset tuoleet ja kestokulutustuoleet (autot, &etokoneet) Palvelut Teollistaminen Kokemus Tavara- ja informaa&o- Intensiiviset palvelut (pankit, hotellit, ravintolat) Varsinaiset palvelut (kampaaja, lakiasiat) James Teboul: Service is Front Stage, Insead 2006

9 Tuotanto- ja asiakaslähtöinen arvoketju Asiakkaasta tuotantoon Alkutuotanto Alihankkijat Tuotanto Tuotekehitys Brandit Palvelut Jakelukanavat Tuotantologiikka ja arvonmuodostus

10 Asiakaslähtöinen arvoketju hajaantuu Brandi ja tuotekehitys TuoLaja (kokoonpanija) Jakelukanava (myyn&) Asiakas Alihankkijat AlkutuoLajat

11 Customized Front- End Organiza&on with Standardized Back End [H.Chesbroug: Open Services Innova&on, 2011] Asiakkaat Joustava asiakasraja- pinta Flexible Front End Tehokkaat tausta- toiminnot Sisäiset prosessit Standardized Back End Ulkoiset prosessit

12 Palvelujärjestelmä = henkilökunta + &etojärjestelmät B Front office (Internet) C Back office Betojärjestelmä Asiakas A Palvelu- henkilökunta A = henkilökohtainen palvelu A.Hautamäki & K. Osanen (toim.): Yliopisto palvelu- B = itsepalvelu Innovaa&oiden kehiläjänä C = etäpalvelu (B + C)

13 Palvelumuotoilu TuoLeiden tulee palvella ihmistä ja aselua osaksi laaja- alaisempia palvelukonsepteja Flownomics- aikakaudella siirrytään tuloksen arvolamisesta (ROI = return on investment) ihmisten käyläytymisen muutoksen arvolamiseksi (ROB = return on behaviour) Palvelumuotoilussa toimintamallina on co- crea&on ja co- produc&on: käyläjät ja asiakkaat ovat luomassa palvelukonsepteja Palvelumuotoilija toimii tulkin ja kääntäjän roolissa yhdistäen tuolamisen ja merkityksien rakentumisen näkökohdat K.Lah&nen teoksessa A. Hautamäki&K.Oksanen: Suuntana innovaa&okeskilymä, 2012, s

14 Palvelujen liiketoimintamallit Arvopajat: ratkaisun tarjoajat, jotka pystyvät analysoimaan strukturoimalomia ongelmia ja tarjoamaan niihin ratkaisuja (konsul&t, lääkäriasemat, tutkimuslaitokset) Arvoketjut: lisäarvoa tuolava prosessiliiketoiminta; haasteena arvoketjun hallinta tuotannossa, jakelussa ja markkinoinnissa (vähiläiskauppa, autoteollisuus) Arvoverkot: transak&ota palvelevien järjestelmien ylläpitäminen (pankkipalvelut, sosiaalinen media)

15 Liiketoimintamallien elemen&t Arvolupaus (the value proposi&on): mitä asiakas saa palvelusta; arvotarjooma VoiFokaava: mihin tuolo perustuu Prosessit: miten arvolupaus voidaan lunastaa; prosessien kehiläminen ja ylläpitäminen ja sen edellylämä yhteistyö Voimavarat: mitä tarvitaan jola arvolupaus voidaan pitää (ihmiset, teknologiat, fasilitee&t, brändit jne.) C.Christensen et al. The Innovators Prescripi&on, 2009.

16 Arvon luominen asiakkaan kanssa Joustavuus asiakkaiden mukaan Laatu ja kustannukset sovitelava yhteen Yhteistyöverkostot palvelun laadun takaamiseksi Monimutkaisuuden hallinta (back stage) KäyLöliiLymä asiakkaille helpoksi Skaalautuvuus avaa palvelut suurelle määrälle asiakkaita C.K. Prahalad & M.S. Krishnan: The New Age of Innova&on, 2008.

17 Prahaladin ja Krishnanin perusteesit R=G: voimavarat ovat globaaleja ja kaikkea löytyy jostain päin maailmaa Hyödynnetään parhaat tuolajat (hinta- laatu) Hyödynnetään parhaat osaajat Voimavaroja ei tarvitse omistaa, niiden saatavuus riilää N=1: yksilöistä on tullut liiketoiminnan fokus Asiakkaan kanssa luotu kokemus liiketoiminnan ydin (personalized cocreated experience) Massakustomoinnista yksilöllisyyteen C.K. Prahalad & M.S. Krishnan: The New Age of Innova&on, 2008.

18 Economy of scope Tehdään monia asioita saman katon alla Tarjotaan monia palveluja/tuoleita saman jakelukanavan kaula Alennetaan asiakkaan kokonaiskustannuksia vähentämällä erilaisten tuoleiden hankkimiseen liilyviä kustannuksia Esimerkkinä tavaratalot, Amazon.com ja Applen itunes H. Chesbrough: Open Services Innova&on, 2011.

19 Palvelualustat (planorms) Planorm business model: Palvelubisneksen strategia on tulla alustaksi, jonka päälle voidaan rakentaa muita bisneksiä Esimerkkinä Applen iphone: siitä on tullut alusta, jolle yli satatuhala henkilöä ja yritystä tuolaa sovelluksia (apps) Amazon myy muutakin kuin kirjoja (CD, videot, lelut, elektroniikka yms.), sen myyn&kanavaa voivat käylää muutkin tuolajat Palvelualusta menestyy laajalla tarjonnalla (suppliers) ja laajalla kysynnällä (customers): ne ruokkivat toisiaan Syntyy ekosysteemi, jota on tuelava kehilämällä sopivaa teknologiaa, kuten Amazonin &laus-, maksu- ja logis&ikkajärjestelmä tai Applen iphone sovellusten kehitysympäristö H. Chesbrough: Open Services Innova&on, 2011.

20 Economy of scale Tehdään yksi asia hyvin ja suurella volyymilla Alennetaan tuoleen/palvelun kustannuksia tekemällä/tarjomalla sitä runsaas& Tätä tukee informaa&oteknologian mahdollistama digitaalinen monistaminen Tiedon kumuloituminen edistää skaalautuvuula: Amazon suosilelee kirjan ostajalle muita vastaavia kirjoja Facebook mainostaa tuoleita käyläjän profiilin mukaan H. Chesbrough: Open Services Innova&on, 2011.

21 Palvelun laatuun vaikulavia tekijöitä Inhimillisiä tekijöitä Tietämys ja asiantuntemus Kogni&ivinen kyvykkyys Fyysinen kyvykkyys Tunneperäisyys (emo&onal intensity) Ajallinen kesto Teknologisia ja taloudellisia tekijöitä Kontrolloitavat teknologiat ja niiden vaa&mat investoinnit (&etokoneet ja ohjelmistot) Ylläpitoresurssit (esim. neuvonta) Tietopohja (esim. rekisterit)

22 Esimerkkejä tuoleen korvaamisesta palvelulla Oman auton korvaaminen taksilla, vuokra- autolla tai jäsenyydellä (Zipcar) Auton renkaiden omistamisen korvaaminen rengaspalvelulla Matkapuhelimen/&etokoneen omistamisen korvaaminen liisauksella Äänilevyn ostamisen korvaaminen digitaalisella ostoksella (itunes Store) tai kuunteluoikeudella (Spo&fy)

23 Esimerkkinä ruoka Ruoka tyydylää ravinnon saannin perustarpeen Ruoka on myös kokemus Lounaspaikka ja Asiakas on kululaja Asiakas tekee työn, hakee ja kokoaa annoksen Pääasia: hinta, nopeus ja variaa&o (vrt. lounassetelit) PuiLeet eivät ole tärkeitä Ravintola (gourmet) Asiakas on ruokailija, herkulelija tms. Kokki suunnilelee menun Ruoka &lataan ja tuodaan pöytään (tai tehdään asiakkaan nähden) Atmosfääri ja viihtyvyys tärkeää Hinta voi varioida paikan ja ruoan laadun mukaan

24 Palvelujen kehilämiseksi tarvitaan palveluinnovaa&omalli Malli on palveluinnovaa&oiden luomisen, kehilämisen ja käylöönoton kuvausta Mallin tulee olla KäyLökelpoinen Yleinen Joustava Tehokas Mallissa tulee olaa huomioon palvelun inhimilliset, teknologiset ja taloudelliset tekijät desirability, viability, feasability

25 Palvelujen analyysimalli Palvelu InfomaaBo- intensiteei Suoran asiakaskontakbn tarve Fyysisen läsnäolon tarve Lääkäripalvelut H (hight) H H Siivous L (low) L H TeleoperaaLorin verkkopalvelu M (middle) L L U.M. Apte & R.O. Mason: Global Disaggrega&on of Informa&on- Intensive Services, 1995

26 Palvelumatriisi = palveluinnovaa&oiden kehilämistyökalu Yksilöllinen suhde Monimutkainen palvelu Asiakaskohtainen palvelu Yksinkertainen palvelu Kallis palvelutuotanto Asiointisuhde Standardipalvelu Käyttäjäsuhde Epätietoisuus ja virheet Rutiinipalvelu Hautamäki 1992

27 Palvelustrategiat: palvelujen ja jakelukanavien yhdistäminen Asiantuntija organisaatio Perusorganisaatio Standardipalvelu Asiakaskohtainen Rutiinipalvelu palvelu Kohdennettu erikoispalvelu Ei tarvita usein, Keskittäminen Joustava yhtenäispalvelu Holhoaminen Tarvitaan usein, monet käyttävät: Läheisyys Itsepalvelu Heitteillejättö Internet perustaksi Vaivaton Pikapalvelut Hautamäki 1992

28 Kasvuala: &etointensiiviset liike- elämän palvelut Osaamisintensiiviset palvelut (KIBS= Knowledge Intensive Business Services) ovat kasvaneet nopeas& kehilyneissä maissa Esimerkkejä: ICT- palvelut, markkinoin&, lainopilliset palvelut, tekniset palvelut, yksityiset tutkimus- ja koulutuspalvelut, projek&vien& ym. KehiLävät innovaa&oita yhdessä asiakkaiden kanssa VäliLävät uula &etoa yrityksistä toisille Teollisen ja teknologisen osaamisen muulaminen palveluliiketoiminnaksi Edellytyksenä riilävän vahvan teollisen y&men olemassaolo

29 Yliopiston perinteiset tehtävät 1. Pitkäjänteinen &eteellinen tutkimus (Basic Research, Fundamental Research) 1. Tutkimukseen perustuva koulutus Sivistysyliopistossa korostuvat: - Totuuden tavoilelu sen itsensä takia - Tutkimuksen ja koulutuksen ykseys - Tiedeyhteisön autonomia - Julkinen rahoitus

30 Yliopisto muutoksessa Kolmas tehtävä vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa kirjalu lakiin Ulkoisen rahoituksen osuus kasvaa (40%) Yliopisto on osa innovaa&ojärjestelmää ja toimii integroituneena innovaa&oiden ekosysteemiin Perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen erot häviävät Yliopistojen oma innovaa&otoiminta laajenee paten&t ja lisensoin&, innovaa&opalvelut tutkimuslöydösten käylöönolo ja kaupallistaminen sovellusympäristöjen rakentaminen Etsitään uudenlaisia yliopistokonsepteja: uushumbold&lainen yliopisto, yriläjyysyliopisto

31 Pasteur s Quadrant Otetaanko hyödyntäminen huomioon (teemat, rahoitus)? Ei Kyllä Kyllä Etsitäänkö fundamentaalista ymmärrystä Ilmiöistä? Ei Puhdas perustutkimus (Niels Bohr)? Hyödyn inspiroima perustutkimus (Pasteur) Puhdas soveltava tutkimus (Franklin) Donald E. Stokes, Brookings Ins&tu&on, 1997

32 Esimerkkinä: Yliopistolähtöiset &etotekniikka- avusteiset hyvinvoin&palvelut Yhdistetään syvällinen &eto ihmisen käyläytymisestä uusimman &etotekniikan soveltamiseen (mm. mobiilisovellukset, Ekapeli) Palveluideat syntyvät pitkällisen tutkimusprosessin tuloksena Palvelukonsep&t kehitetään huolellises& testaten niin elä niiden vaikulavuudesta on näylöä (evidenssiperustaisuus) Niiden avulla voidaan merkiläväs& lisätä julkisten palvelujen vaikulavuula ja säästää voimavaroja Niissä on huomalavia taloudellisia poten&aaleja Kaupallistaminen on monimutkainen prosessi, jossa ayer sale vaihe on A.Hautamäki & K.Oksanen (toim.): Yliopisto palveluinnovaa&oiden kehiläjänä. 2011

33 Innovaa&ot ja tutkimus yliopistossa InnovaaBotutkimus (innovaaboprosessit, InnovaaBoympäristöt, innovaaboiden vaikutukset jne..) InnovaaBojohtaminen; KasvuyriFäjyys; Kaupallistamisen mallit, IPR:t InnovaaBotoiminta (ideoiden ja keksintöjen testaus, tuofeistaminen ja hyödyntäminen esim. kaupallistamalla) InnovaaBoprosessien empiirinen tutkiminen ideasta, tuofeistamiseen ja hyötykäytössä olevaan palveluun ja tuofeeseen Koulutus; InnovaaBo- aihioiden tunnistus; Hyödyntämis- potenbaalien arvioinb InnovaaBoita tuofava tutkimus (hyödyntämismahdollisuuksia omaavat tutkimuspohjaiset Ideat, tulokset ja keksinnöt) Tutkimustulosten hyödyntämispotenbaalien testaaminen; hautomotoiminta; YriFäjyys ja lisensoinb

34 Yliopiston roolit Kaupallistaminen Tutkimus (vahvuus) Tuotekehitys (osaamista, epäselvyyksiä) Liiketoiminta (ei osaamista, Kuuluko yliopistolle?) T&K

35 Yliopisto tulostensa kaupallistajana Kaupallistamisprosessi Osaamisen kehiläminen Mahdollinen pääomasijoitus yliopistolta Yrityksen perustamisprosessi Liitetoimintaosaaminen IPR- hallinta IPR:ien siirto Toimiva yritys Lisensoin& Tutkimusprosessi Proof of the concept Testaaminen TuoLeistaminen Arvioin& Jatkokehitys Julkishyödyke Idea Tutkimus- tulos Proof of relevance Tuote ja liiketoiminta konsepb valmiina 35

36 Immateriaalioikeudet

37 IPR:t yliopistossa Avoin tutkimus Tutkimusta, joka tehdään palvelussuhteessa korkeakoulun tutkimustehtävien täylämiseksi ilman ulkopuolista rahoitusta ja ulkopuolisia kumppaneita Oikeudet tutkijalla; voi itse kaupallistaa, yliopistolla ei oikeula tuoloon Sopimustutkimus Tutkimusta, joka on val&on maksuperustelain (150/1992) mukaista maksullista palvelutoimintaa, Esim. Tekesin hankkeet, EU:n tutkimusohjelmat, &laustutkimukset Yliopisto voi olaa oikeudet; tutkijoilla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen ja mahdollisuus yriläjyyteen Muu &lanne Keksintö on syntynyt hallinnollisissa tehtävissä tai varsinaisen tutkimuksen ulkopuolella Oikeudet kuuluvat keksijälle. Yliopistolla etuoikeus korvausta vastaan neuvotella oikeuksista

38 Yliopistot ja teknologiayritykset: perusmalli Akateeminen perustutkimus Geneerinen akateeminen tutkimus A B Tutkimus- laitokset C Alkavat teknologiayritykset Teollisuuden t&k- yksiköt Kaupalliset tuofeet ja palvelut R. Geiger: Knowledge and Money, Research Universi&es and the Paradox of the Marketplace, 2004

39 Ylipistot mukana teknologiayrityksissä (case bioteknologia) Akateeminen perustutkimus PatenBt Lisenssit Spin- off yritykset Teollisuuden t&k- yksiköt (labit) Kaupalliset tuofeet ja palvelut R. Geiger: Knowledge and Money, Research Universi&es and the Paradox of the Marketplace, 2004

40 Uushumbold&lainen yliopisto Nojautuminen humbold&laisen perinteen parhaisiin puoliin: tutkimuksen vapaus, tutkimuksen ja opetuksen ykseys, humanismiin kasvalaminen Haastavien ongelmien ratkaiseminen otetaan yliopiston yhdeksi perustehtäväksi Tutkimuksen, opetuksen ja ongelmanratkaisun kolmoistehtävä Noudatetaan &eteen logiikkaa, ei markkalogiikkaa Moni&eteisyys toimintamalliksi Ongelmanratkaisu- lähestymistavan omaksuminen A.Hautamäki & P.Ståhle: Ris&riitainen &edepoli&ikkamme, Gaudeamus 2012

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Toukokuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Yksikkö Markkinoinnin yksikkö Tekijä Hämäläinen

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi ETLA ETLA Raportit Reports 5.1.2015 No 42 Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi Taustoittava kooste Jari Juhanko * (toim.), Marko Jurvansuu ** (toim.), Toni Ahlqvist, Heikki Ailisto,

Lisätiedot

Digitaalinen Keski-Suomi

Digitaalinen Keski-Suomi Digitaalinen Keski-Suomi Digitalouden toimenpiteiden konseptointi sekä toimenpiteiden käynnistäminen Valmisteluraportti 20150519 Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIKUVAUS OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Teollinen Internet: Yritysten tietojärjestelmäarkkitehtuurien on aika uudistua!

Teollinen Internet: Yritysten tietojärjestelmäarkkitehtuurien on aika uudistua! Teollinen Internet: Yritysten tietojärjestelmäarkkitehtuurien on aika uudistua! Tuotteiden ja palveluiden digitalisoituminen on kovaa vauhtia muokkaamassa perinteisiä liiketoimintamalleja rikkoen samalla

Lisätiedot

UUDEN ASIANTUNTIJAPALVELUN KEHITTÄMINEN MIKRO- JA PIENYRITYKSILLE

UUDEN ASIANTUNTIJAPALVELUN KEHITTÄMINEN MIKRO- JA PIENYRITYKSILLE JAAKKO OJANEN UUDEN ASIANTUNTIJAPALVELUN KEHITTÄMINEN MIKRO- JA PIENYRITYKSILLE Diplomityö Tarkastaja: professori Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiede-kuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SUUNNITTELUKUNTA TIETOYHTEISKUNTASEKTORI. ICT ja huoltovarmuus ELEKTRONIIKKAPOOLI

PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SUUNNITTELUKUNTA TIETOYHTEISKUNTASEKTORI. ICT ja huoltovarmuus ELEKTRONIIKKAPOOLI PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SUUNNITTELUKUNTA TIETOYHTEISKUNTASEKTORI ICT ja huoltovarmuus ELEKTRONIIKKAPOOLI Helmikuu 2005 2 SISÄLLYS Tausta...4 1. Johdanto...5 2. Kolmas teollinen vallankumous...8 2.1. Teolliset

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

Helsingin yliopisto kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015

Helsingin yliopisto kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 57 keksintöilmoitusta 2014 Helsingin yliopisto Tutkimustulosten kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 Helsingin yliopisto Tutkimustulosten kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 2 Lukijalle Kaupallistamisen

Lisätiedot