Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkintotoimikunta. Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä /khä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkintotoimikunta. Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014/khä"

Transkriptio

1 Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkintotoimikunta Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä /khä

2 Tutkintojen järjestäminen Järjestämissopimukset: Järjestämissopimus voimassa 38 tutkinnonjärjestäjän kanssa 2 järjestäjän kanssa asiakirjat vaativat vielä hiomista Uusimistarpeiden aiheuttajat: Tutkintotoimikunnan vaihtunut nimi Tutkinnonjärjestäjien yhdistyminen tai nimenvaihdos Uudet tutkinnon osat vaikuttavat vain suunnitelman päivittämiseen

3 Todistukset ja suoritukset 2013 ( ) 800 tutkintotodistusta (449) 200 todistusta tutkinnon osan suorittamisesta (137) 300 todistusta palautettu korjattavaksi virheiden vuoksi (201) Syitä: koontitaulukossa ja todistuksessa poikkeamia, tutkinnon osat vääriä, väärä ammattinimike, muu todistusmääräyksestä poikkeaminen 200 hylättyä tutkintosuoritusta (128)

4 Tutkintotoimikunnan terveisiä: Tutkinnon muodostuminen: Kaikille pakolliset osat: Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen ja Sähkö- ja automaatioasennukset Sähköasentajille Sähkö- ja energiatekniikka Automaatioasentajille Kappaletavara- tai prosessiautomaatio. Tähän kokeilussa lisätty: 2.4 Sähkö- ja automaatiotekniikan Hyvinvointiteknologiaan painottuva kokeiluohjelma Laitteistojen asentaminen sähkö- ja moottoriasennuksineen Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen

5 Tutkintotoimikunnan terveisiä: Valinnaiset tutkinnon osat: Kiinteistöjen automaatio. Ja tietojärjestelmät Sähköverkostoasennukset (1-20 kv) 1-2 tutkinnon osaa muusta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Kokeilussa lisätty: Robotiikka ja automaatioasennukset Turvallisuuslaitteiden ja järjestelmien asentaminen Tutkinnon osat muiden hyvinvointiteknologian koulutuskokeilun tutkintojen kokeiltavista tutkinnon osista

6 Tutkintotoimikunnan terveisiä: Kokeilun mukaiset tutkinnon osat istuvat automaatioasentajan tutkintonimikkeen alle hyvin Jos kokeiltavia tutkinnon osia aletaan valita, pitää järjestämissuunnitelmaa täydentää järjestettävien tutkinnon osien osalta, erityisesti kohta 13b Jos tutkintonimike ei kokeilun myötä muutu, ei järjestämissopimukseen tarvitse tehdä korjauksia

7 Tutkintotoimikunnan terveisiä: 13b Näyttötutkintotilaisuuksien sisältö: Kuvatkaa tutkinnon osittain millaisissa käytännön työtehtävissä tutkinnon suorittaja osoittaa näyttötutkinnon perusteissa vaaditun ammattitaidon kattavasti ja luotettavasti. Laatikaa kuvaus niin monesta tutkinnon osasta, että niistä muodostuu koko tutkinto. Miten kytkette tutkintotilaisuudet työpaikan tuotanto- ja palveluprosessin mukaisiin tehtäviin? Miten ja missä vaiheessa tutkinnon perusteisiin mahdollisesti sisältyvät erillispätevyydet suoritetaan? Mitä täydentäviä ammattitaidon osoittamistapoja käytätte, jotta kattavuus ja luotettavuus voidaan varmistaa? Mitä tutkinnon osia (tai ammattitaitovaatimuksia tutkinnon osista) osoitetaan muualla kuin työpaikan työtehtävissä?

8 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTOTOIMIKUNTA 8513 Linjaus näytön sisältöön sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa Sähköalan perustutkinnon tutkintotoimikunta on tehnyt seuraavan linjauksen koskien näyttöjä. Tutkinnon perusteiden mukaan ainakin seuraava osaaminen tulee osoittaa tekemällä tai muulla tavalla ja suoritukset tulee dokumentoida siten, että arviointi on mahdollista suorittaa: Tutkinnon suorittajan nimi: Käytetty tehtävä: Laitteistojen asentaminen sähkö- ja moottoriasennuksineen, tekemällä osoitettava osaaminen: Komponenttien ja piirrosmerkkien tunnistaminen Laitteistojen ja moottorien sähköasennukset Koneistojen ja laitteistojen mekaaniset asennukset Tasa- ja vaihtovirtamoottorien ja taajuusmuuttajien asennukset ohjauksineen Pneumatiikkalaitteiden ja ohjelmoitavien logiikoiden asentaminen Tutkinnon perusteiden mukaisesti jokaisella vaakarivillä on suoritusmerkintä. Kaikkien osoitettavien asioiden ei tarvitse sisältyä yhteen näyttösuoritukseen, vaan näyttöä voidaan täydentää. Vaaditun osaamisen osoittaminen Paikka: Näytöllä / Huomioita Liikkumisen mekaanisten ja sähkömekaanisten apuvälineiden korjaus, huolto ja säätö Kunnon yläpitoon ja kuntoutukseen liittyvien välineiden ja sähkömekaanisten laitteiden huolto, korjaus ja säätö Sensori- ja anturitekniikan soveltaminen käytäntöön Raporttien ja dokumenttien laadinta huolto- ja kunnossapitotöistä Sähkötyö- ja työturvallisuusmääräyksien noudattaminen Asiakaspalvelu, tarvittaessa englanniksi ja käytönopastus Englanninkielisten ohjeiden lukeminen Lisäksi työn perustana olevan tiedon hallinnassa on tarpeen osoittaa: Piirustusten ja ohjeiden lukeminen Keskeisimmät laatu- ja turvallisuusstandardit ja niden soveltamisalueet Näytöllä / Täydentävä osoittaminen/ Huomioita Kuljetinratojen, nostimien ja muiden sähkömekaanisten laitteiden toimintaperiaatteet

9 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTOTOIMIKUNTA 8513 Linjaus näytön sisältöön sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa Sähköalan perustutkinnon tutkintotoimikunta on tehnyt seuraavan linjauksen koskien näyttöjä. Tutkinnon perusteiden mukaan ainakin seuraava osaaminen tulee osoittaa tekemällä tai muulla tavalla ja suoritukset tulee dokumentoida siten, että arviointi on mahdollista suorittaa: Tutkinnon suorittajan nimi: Käytetty tehtävä: Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen, tekemällä osoitettava osaaminen: Asiakkaan kohtaaminen sekä arvojen ja kulttuuritaustan ottaminen huomioon Soveltaa hoito- ja hoivatyön ettisiä periaatteita ja vastuuta Ottaa huomioon asiakkaan mahdolliset toimintajyvyn rajoitteet Ensiavun antaminen Hyvinvointiteknologian apuvälineiden asettaminen käyttökuntoon ja opastus Hakee ja antaa tietoa apuvälineiden ja laitteiden palvelujärjestelmästä Toimintakykymittareiden soveltumisen arviointi asiakkaalle Toimintakykymuutosten havainnointi ja tiedottaminen Apuvälineiden ja palveluiden muutosesitykset asiakkaan selviytymiseen Hygieniasta huolehtiminen ja aseptisten periaatteiden mukainen toiminta Yhteistyö asiakkaan ja hänestä huolehtivien henkilöiden kanssa Toiminta hyvinvointipalvelujen ja terveydenhuollon henkilöiden kanssa Lisäksi työn perustana olevan tiedon hallinnassa on tarpeen osoittaa: Elimistön rakenne ja toimintakyvyn tukeminen ja ylläpito Yleisimmät kansansairaudet ja niiden vaikutus asiakkaan toimintakykyyn Yleisimpien sairauksien vaikutukset ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn Hyvinvointiteknologisten apuvälineiden käyttötarkoitus ja toiminta Toimintakykyluokituksen periaatteet ja vaikutus apuvälinetarpeeseen Apuvälineiden hankinta, maksujärjestelyt, asennuksen ja huollon toiminta Omatoimisuuteen tukemisen periaatteet Tutkinnon perusteiden mukaisesti jokaisella vaakarivillä on suoritusmerkintä. Kaikkien osoitettavien asioiden ei tarvitse sisältyä yhteen näyttösuoritukseen, vaan näyttöä voidaan täydentää. Vaaditun osaamisen osoittaminen Paikka: Näytöllä / Huomioita Näytöllä / Täydentävä osoittaminen/ Huomioita

10 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTOTOIMIKUNTA 8513 Linjaus näytön sisältöön sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa Sähköalan perustutkinnon tutkintotoimikunta on tehnyt seuraavan linjauksen koskien näyttöjä. Tutkinnon perusteiden mukaan ainakin seuraava osaaminen tulee osoittaa tekemällä tai muulla tavalla ja suoritukset tulee dokumentoida siten, että arviointi on mahdollista suorittaa: Tutkinnon suorittajan nimi: Käytetty tehtävä: Tutkinnon perusteiden mukaisesti jokaisella vaakarivillä on suoritusmerkintä. Kaikkien osoitettavien asioiden ei tarvitse sisältyä yhteen näyttösuoritukseen, vaan näyttöä voidaan täydentää. Paikka: Vaaditun osaamisen osoittaminen Robotiikka ja automaatioasennukset, tekemällä osoitettava osaaminen: Näytöllä / Huomioita Sähkömekaanisten laitteiden asennukset ja muutostyöt Sähkömekaanisten koneiden ja laitteiden kunnon valvonta ja vianetsintä Sähkömekaanisten laitteiden vikojen paikallistaminen ja korjaaminen Automaatiolaitteistojen asennukset sekä käyttö ja säätö Lähestymis- ja rajakytkimien asennus ja kytkeminen osaksi järjestelmää Suojausten ja suojarakenteiden asentaminen Turvallisuusriskien huomioon ottaminen ja tarvittavat muutostyöt Vianetsintä mittaamalla Robottien ohjelmointi Automaatiolaitteiden liittäminen ja ohjelmointi robottiin Lisäksi työn perustana olevan tiedon hallinnassa on tarpeen osoittaa: Näytöllä / Täydentävä osoittaminen/ Huomioita Piirustukset, kaaviot ja toimintaohjeet Palvelurobottien mahdollisuudet, yleisimpien robottimallien rakenteet ja liikeavaruus Robottien ohjelmointiperiaatteet

11 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTOTOIMIKUNTA 8513 Linjaus näytön sisältöön sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa Sähköalan perustutkinnon tutkintotoimikunta on tehnyt seuraavan linjauksen koskien näyttöjä. Tutkinnon perusteiden mukaan ainakin seuraava osaaminen tulee osoittaa tekemällä tai muulla tavalla ja suoritukset tulee dokumentoida siten, että arviointi on mahdollista suorittaa: Tutkinnon suorittajan nimi: Käytetty tehtävä: Tutkinnon perusteiden mukaisesti jokaisella vaakarivillä on suoritusmerkintä. Kaikkien osoitettavien asioiden ei tarvitse sisältyä yhteen näyttösuoritukseen, vaan näyttöä voidaan täydentää. Paikka: Vaaditun osaamisen osoittaminen Turvallisuuslaitteiden ja järjestelmien asentaminen, tekemällä osoitettava osaaminen: Näytöllä / Huomioita Asentaan järjestelmät ja minimoi erheelliset hälytykset Käyttöönottotehtävät ja käytönopastus Tarkistukset ja mittaukset Kattava ja luotettava oman työn tarkastus Vikojen selvitys ja korjaus Sähkötyöturvallisuus ja työturvallisuusmääräysten noudattaminen Lisäksi työn perustana olevan tiedon hallinnassa on tarpeen osoittaa: Näytöllä / Täydentävä osoittaminen/ Huomioita Valvonta- ja ilmoitusjärjestelmiin liittyvät lait, asetukset ja viranomaismääräykset Turvallisuustekniikkaan liittyvät yleisimmät ohjeet ja standardit Yleisimpien valvonta- ja ilmoitusjärjestelmien toimintaperiaatteet Salassapitomääräykset Turvallisuusjärjestelmäyrityksen toimintaympäristö ja liiketoimintaperiaatteet Oman työn merkitys yritykselle Ylisten asennuskaapelien tunnistus ja käsittely Keskeiset rakennustekniikat

12

13

14

15

16 Kiitos

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 3/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014 Määräys 77/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut)

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014 Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala, sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala, automaatioasentaja

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Sähköasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 7.11.2013 ja 29.4.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähköasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta

Lisätiedot

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 37/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:41 ISBN 978-952-13-5643-8 (nid.)

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013

MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 29/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:36 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:36 ISBN 978-952-13-5587-5 (nid.) ISBN

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011

KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 21/011/2011 2011: 25 Määräykset ja ohjeet 2011:25 KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräykset ja ohjeet 2011:25 Opetushallitus ja

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA Yhtymähallitus 22.9.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN AMMATTIALAN

Lisätiedot

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 8/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KUNNOSSAPIDON AMMATTITUTKINTO 2004 MÄÄRÄYS 15/011/2004 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2106 7 (nid.) ISBN 952 13 2107 5 (pdf) 1 DNO 15/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Opetushallituksen asetti 18.1.2011 voimalaitoksen ammattitutkinnon perusteita uudistamaan seuraavan

Opetushallituksen asetti 18.1.2011 voimalaitoksen ammattitutkinnon perusteita uudistamaan seuraavan TAUSTAMUISTIO 17.2.2012 Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon perusteiden uudistaminen Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon perusteet ovat vuodelta 2001. Perusteet eivät kaikilta osin enää vastaa

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 33/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 18/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:29 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:29 ISBN 978-952-13-5518-9 (nid.)

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 1 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 120 ov Sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2

Lisätiedot