Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja Ympäristölautakunta"

Transkriptio

1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 7 / 2010 Paikka Kauhajoen krouvi, saunakabinetti Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki Piia Ylikoski Esa Ala-Kyyny Paula Kaleva Merja Kangasniemi Timo Lahdenmaa Jukka Lilja Aili Rajala Heikki Tuomela puheenjoht. varapuh.joht. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Poissaolleet Jukka Pitkäranta jäsen Muut saapuvilla olleet Tapani Ojala esittelijä, ympäristöpalvelujohtaja Mirja Loukko pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Asiat :t 45-49, sivut Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Lilja ja Aili Rajala Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Arto Korkeamäki Mirja Loukko Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki Jukka Lilja Aili Rajala Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Pöytäkirjanpitäjä Mirja Loukko

2 Koulutuskeskus Sedun Kauhajoen toimipisteen ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa koskeva valitus / Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös Aikaisemmat käsittelyt: Ympäristölautakunta Valmistelija/ lisätiedot: Ymp.terv.tarkastaja Jarno Perttula, puh sähköposti: Ympäristöltk 4 Koulutuskeskus Sedu, allekirjoittajana toimialajohtaja Hellevi Lassila, on jättänyt valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen Kauhajoen toimipisteen ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa koskevasta päätöksestä. Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on päättänyt kieltää osoitteessa Topeeka 47 sijaitsevan koulutuskeskus Sedun Kauhajoen toimipisteen ulkotupakointikatoksen käytön. Ulkotupakointikatoksen käyttökiellon perusteena on samalla koulualueella olevien alaikäisten suojeleminen tupakoinnin vaaroilta ja haitoilta alkaen toimivaltaisena viranomaisena asiassa on aloittanut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Asian käsittelyn yhteydessä koulutuskeskus Sedulta on tullut terveysviranomaiselle vastine , josta selviää että osoitteessa Topeeka 47 sijaitsevassa koulutuskeskuksen tiloissa opiskelee päivittäin kokopäiväisesti 137 oppilasta, joista 80 on täysi-ikäisiä ja 57 alaikäisiä. Vaasan hallinto-oikeudelta on tullut lausuntopyyntö, koskien Topeeka 47:ssa sijaitsevan ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa. Lausuntopyynnön mukana on valitusasiakirja, jossa kokopäiväisten opiskelijoiden määräksi on ilmoitettu 215 oppilasta, joista 57 on alaikäisiä. Kyseisellä koulualueella toimii kaksi oppilaitosta, joista toisessa opiskelee alaikäisiä ja koska koulualue on samaa aluetta ja tilat sekä toiminnot ovat yhteisiä, aikuisopiskelijoita ei voi eriyttää alaikäisistä opiskelijoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (nyk. Valviran) kanta asiaan on, että huomattavan osan oppilaitoksen opiskelijoista tulee olla täysi-ikäisiä, jotta tupakointitila voitaisiin oppilaitokseen järjestää. Kuitenkin, mikäli oppilaitoksissa on oppilaita, jotka ovat iältään alle ja yli 18 vuotiaita, on toivottavaa, että niiden osalta sovelletaan samoja säännöksiä, kuin oppilaitoksissa, joissa kaikki oppilaat ovat alle 18 vuotiaita. Niissäkin oppilaitoksissa, joissa ulkotupakointikieltoa ei voida perustaa lakiin, voi oppilaitos, kunta tai vastaava taho vapaaehtoisuuteen perustuvin toimenpitein suojata oppilaita tahattomalta altistumiselta tupakansavulle.

3 146 Ympäristöltk 4 (jatkoa 2) Lain toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (tupakkalaki 693/1976) 12 :n mukaisesti tupakointi on kielletty päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla. Päiväkotien ja oppilaitosten sisätilat käsittävät ko. laitosten kaikki rakennukset sekä rakennelmat, jotka täyttävät tupakkalain 2 :n 10 momentin sisätilan määritelmän. Tupakkalain 2 :n 10 momentin mukaan sisätilalla tarkoitetaan suljettua tilaa, jossa on katto, lattia ja seinät, taikka tilaa, josta yhden tasopinnan lisäämisellä voidaan muodostaa suljettu tila ja joka on tarkoitettu asuin-, oleskelu-, odotus- tai työskentelytilaksi ( /700). Päiväkodin ja oppilaitoksen ulkoalueella tarkoitetaan ko. tontin rajaamaa aluetta sekä sellaisia alueita, jotka kuuluvat koulun tosiasiallisen hallinnan piiriin, kuten koulun hallinnassa olevan opiskelija-asuntolan ulkoalueet. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Lain toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (tupakkalaki 693/1976) mukaan tupakointi on kielletty päiväkotien lapsille sekä oppilaitosten oppilaille tarkoitetussa sisätiloissa, sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla. Eriävistä ilmoitetuista opiskelijamääristä huolimatta alaikäisten opiskelijoiden osuus kokonaisopiskelijamäärästä on ympäristölautakunnan mukaan edelleen huomattava, eikä valitusasiakirjoista ilmene mitään perusteita päätöksen kumoamiselle. Ympäristölautakunta katsoo, että koulun tehtävä on suojella alaikäisiä opiskelijoita tupakoinnin aiheuttamilta vaaroilta sekä haitoilta, eikä päinvastoin edistää tupakointia ulkotupakointikatoksen avulla koulualueella, jolla opiskelee alaikäisiä opiskelijoita. Ympäristölautakunta katsoo, että osoitteessa Topeeka 47 sijaitsevan ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa koskeva päätös tulee edelleen pitää voimassa. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta painottaa tupakkalain henkeä, jonka tarkoituksena on nimenomaisesti suojella etenkin lapsia ja nuoria tupakoinnin aiheuttamilta vaaroilta. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Valmistelija/ lisätiedot: Ymp.terv.tarkastaja Jarno Perttula, puh sähköposti: Ympäristöltk 45 Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen valitukseen kyseisessä asiassa. Päätöksessään hallinto-oikeus kumoaa ympäristö- ja rakennusvalvontajaoston päätöksen ja palauttaa asian Suupohjan peruspalvelupalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

4 147 Ympäristöltk 45 (jatkoa 3) Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa seuraavaa: Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 12 :n ( /700) 1 momentin 1 kohdan mukaan tupakointi on kielletty päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa kahdeksaatoista vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla voimaan tulleen tupakkalain 12 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan tupakointi on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Kun otetaan huomioon kyseessä olevissa oppilaitoksissa opiskelevien alaikäisten opiskelijoiden määrä, ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto ei ole esittämillään perusteilla voinut päätöksentekohetkellä voimassa olleen lain mukaan kieltää tupakkakatoksen käyttöä. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristö- ja rakennusvalvontajaoston antama määräys koulutuskeskus Sedun ulkotupakointikatoksen käyttökiellosta perutaan. Oppilaitoksen tulee kuitenkin noudattaa voimaan tulleessa tupakkalain muutoksessa annettuja uusia säädöksiä koskien tupakointia oppilaitosten alueilla. Tupakkalain 12 :ssä ( /698) tupakointi kielletään perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

5 Lausunto Juha Mäensivun turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta Kauhajoen Mustaisnevalle Valmistelija/ lisätiedot: ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi, puh , sähköposti: Ympäristöltk 46 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kauhajoen kaupungin ja Teuvan kunnan ympäristösuojeluviranomaisten lausuntoa Juha Mäensivun ympäristölupahakemuksen johdosta, diaarinumero LSSAVI/ 278/04.08/2010. Hakemuksessa haetaan ympäristönsuojelulain mukaista lupaa turvetuotannolle Mustaisnevalle. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Suupohjan peruspalveluliikelaitoksen ympäristölautakunta toimii Kauhajoen kaupungin sekä Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena. Lupaa haetaan uudelle Mustaisnevan turvetuotantoalueelle, joka sijaitsee Päntäneen kylässä noin 14 km Kauhajoen kaupungin keskustasta lounaaseen. Mustaisneva käsittää kaksi erillistä suoaluetta, joista pohjoisemmassa osassa on Vapo Oy:n turvetuotantoalueet. Eteläisellä osalla, jolle hankealue sijoittuu, on noin 700 ha:n laajuinen ojittamaton luonnontilainen suoalue. Alueita erottaa väliin sijoittuva Luovankyläntie ja metsäalue. Lähin pohjavesialue ja vedenottamo ovat 1,2 km hankealueesta luoteeseen sijaitseva Luovankylän pohjavesialue ja sen vedenottamo. Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat hankealueesta 1,3 km itään Teuvan puolella sijaitsevat Korvenkeidas ja Tarkankeidas. Lähin asunto on vapaaajanasunto, joka sijaitsee 400 m:n etäisyydellä tuotantoalueesta. Muut asunnot sijaitsevat 1,7 km:n ja noin 2 km:n etäisyydellä. Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan laskuojaa pitkin Katinhännänojaan, joka jatkuu Teuvan puolelle. Siellä vedet laskevat edelleen Luovankylän läpi laskevaan luomaan, joka tunnetaan myös Jokiperänjokena. Karijoen puolella joki muuttuu Karijoeksi, joka on yksi Isojoen- Lapväärtinjoen sivuhaara. Hankealue sijaitsee maakuntakaavassa Isojoen-Lapväärtinjoen valumaalueella, jossa on voimassa suunnittelumääräys IV eli turvetuotannon suunnittelussa on huomioitava vesistövaikutukset siten, että kokonaiskuormitusta pyritään vähentämään. Suunniteltu tuotanto on jyrsinturvetta noin m 3 vuodessa. Mustaisnevan turvekerroksen paksuus on keskimäärin 2,7 m. Turve tullaan markkinoimaan pääasiassa kuivike- ja ympäristöturpeena ja myöhemmin polttoturpeena. Arvioitu tuotannon kestoaika on 25 vuotta.

6 149 Ympäristöltk 46 (jatkoa 2) Kuivatusvesien käsittelymenetelmänä ovat sarkaoja-altaat lietteenpidättimineen, kaksi virtaamansäätöpatoa, laskeutusallas, pumppausallas ja tuotantokauden aikainen 1,6 ha:n suuruinen pintavalutuskenttä. Tuotantokauden ulkopuolella vedet varastoidaan tuotantoalueen avo-ojissa, laskeutusaltaissa ja pintavalutuskentällä, ja niiden täytyttyä kuivatusvedet kulkeutuvat laskuojaan. Tuotantoalueen jälkikäytöksi on suunniteltu alueen uudelleen soistaminen, mikä arvioidaan kyseisellä hetkellä. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa lausunnon Juha Mäensivun Mustaisnevan turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta. Lautakunta suhtautuu kielteisesti Juha Mäensivun ympäristölupahakemukseen seuraavin perustein: Hanke on ristiriidassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan kaavaselostuksen kanssa. Hankealue on luonnontilaista ojittamatonta suota. Etelä- Pohjanmaan päivätyssä maakuntakaavan kaavaselostuksessa sanotaan, että turvetuotantoa tulee ohjata ensisijaisesti jo tuotannossa oleville tai jo ojitetuille soille, ei luonnontilaisille soille, paikalliset ja seudulliset suojeluarvot tulee huomioida, eikä pohjavesialueiden vedenlaatua saa vaarantaa. Turvetuotannon haittoja tulee vähentää käyttäen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja ympäristön kannalta parhaita menettelytapoja. Vesistövaikutusten arvioinnissa tulee huomioida jatkuva, osittain muuttuva tuotantoalueilta tuleva kuormitus, joka johtuu mm. suotyypistä, turpeen laadusta ja turvekerroksen paksuudesta. Hankkeen vaikutukset luontoon on arvioitu puutteellisesti. Kasvillisuuskartoitus on suppea-alainen ja kasvillisuuskartta puuttuu. Linnustoselvitystä ei ole tehty. Kasvillisuuskartoituksen yhteydessä on tehty joitakin lintuhavaintoja, mikä ei anna kuvaa alueen pesimälinnustosta. Linnusto tulee selvittää hankkeen vaikutusalueelta pesimä- ja muuttoaikana. Myös muu kasvillisuus ja eläimistö tulee selvittää laajemmalta alueelta. Mustaisneva on laaja, suurelta osalta luonnontilainen keidassuoalue, jossa on useita pieniä lampia ja allikkoalueita sekä hyvin vaikeakulkuisia rimpialueita, mikä mahdollistaa monipuolisen lajiston esiintymisen suoalueella. Tätä ei ole hakemuksessa huomioitu. Hankkeen lupaprosessissa tulee huomioida erityisesti vaikutukset uhanalaisten lajien ja luontotyyppien ja EU:n luonto- ja lintudirektiivien liitteen lajien esiintymiseen. Hankkeella saattaa olla haitallisia vaikutuksia alapuolisen vesistön laatuun. Kuivatusvedet aiotaan johtaa Teuvan Luovankylän halki kulkevaan Jokiperänjokeen. Luovankylän kohdalla vesistössä on tavattu taimenta ja Luovankylän alapuolella alkaa pitkä koskialue, joka mahdollisesti on taimenen lisääntymisaluetta. Taimenen esiintymistä kyseisen joen yläosilla (Mortikanoja) ei ole asiantuntevasti selvitetty. Vaikka hankealue on suhteellisen pieni, tulee ottaa huomioon, että kyseistä vesistöä

7 150 Ympäristöltk 46 (jatkoa 3) kuormittavat jo ennestään olemassa olevat Plumpunnevan ja Vapo Oy:n Mustaisnevan turvetuotantoalueet. Hakemuksen mukaan Mortikanluoma kärsii alivirtaamakauden vähävetisyydestä. Puhtaiden valumavesien saatavuus vähävetisimpinä aikoina on elintärkeää pienvesille. Lupahakemuksen yhteydessä esitetyt kuormitusarviot ovat todellisuudessa vain suuntaa antavia, sillä todellinen kuormitus riippuu paljon mm. suon turvelaadusta, säätekijöistä, pintavalutuskentän toimivuudesta yms. Alapuolinen Isojoki-Lapväärtinjoki on valtakunnallisesti arvokas meritaimenen nousujoki, jonka turvetuotannosta tulevia vesistövaikutuksia pitää pyrkiä vähentämään. Turvetuotantoalueen vesienkäsittely on ilmoitettu hakemuksessa hieman sekavasti. Vesienkäsittelyn tulee olla ympärivuotista. Vesienkäsittelyn ohittavia ohitusojia ei tule sallia. Pintavalutuskentän toiminta ilman pumppausta tuotantokauden ulkopuolella jää arveluttamaan. Pintavalutuksen toiminnan kannalta oleellista on veden tasainen leviäminen koko kentän alueelle. Pengerrykset ovat alttiita sortumiselle rankkasateiden aikana. Vaikka hankealue on suhteellisen pieni, on selvitysten, vesienkäsittelyn ja tarkkailun vastattava parhaita käytäntöjä ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kustannukset muodostuvat pienellä alueella pakostakin hehtaaria kohden suuriksi ja hankkeen kannattavuus heikkenee. Hankealue on muodoltaan pitkä ja kapea, ja se halkaisee laajan ojittamattoman alueen kahtia, jolloin veden luonnolliset virtausolosuhteet suolla muuttuvat. Suota kuivattava vaikutus ulottuu laajemmalle kuin pelkästään hankealueelle, ja varsinkin hankealueen pohjoispuolella olevat lähimmät allikot ovat vaarassa kuivua. Hankkeella ei saa vaarantaa alueen pohjavesien laatua. Luovankylän vesijohto-osuuskunnan poikkeustilanteiden varalta tutkittavat mahdolliset vedenottopaikat sijaitsevat Luovankylän metsäautotien läheisyydessä olevalla lähteikköalueella noin m:n etäisyydellä luoteeseen suunnitellusta turvetuotantoalueesta. Hankkeen melu- ja pölyhaittoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lähimpään vapaa-ajanasuntoon on matkaa tuotantoalueelta 400 m. Asunto ja sen lähialueet ovat aktiivisessa käytössä. Jätteenkäsittely tulee olla jätehuoltomääräysten mukaista. Aumamuovin hautaaminen teiden tai kuormausalueiden pohjiin ei ole sallittavaa jätteenkäsittelyä. Hanke rikkoo laajan luonnontilaisen suoalueen hyödyn jäädessä vähäiseksi. GTK:n raportissa vuodelta 1982, Kauhajoen suot ja turvevarat, on todettu Mustaisnevan osalta, että suon pohjoisosat (nykyiset Vapo Oy:n alueet) ovat turvetuotannossa ja suon eteläosat on varattu luonnonsuojelutarkoituksiin. Jostain syystä luonnonsuojeluohjelmat eivät ole koskaan alueella toteutuneet. Koska alue ei ole suojelualuetta, on se

8 151 Ympäristöltk 46 (jatkoa 4) mahdollistanut laajemman virkistyskäytön verrattuna luonnonsuojelualueisiin, kuten esim. moottorikelkkailun, metsästyksen, vapaa-ajan asutuksen, rajoittamattoman retkeilyn ja marjastuksen. Suon lounaisosassa metsäsaarekkeessa sijaitseekin moottorikelkkailijoiden rakentama retkeilijöiden ja moottorikelkkailijoiden käytössä oleva kota. Yhden luvan myöntäminen alueelle johtaa todennäköisesti muihin lupahakemuksiin ja vähittäiseen koko suoalueen ottamiseen turvetuotantoon pala kerrallaan. Suoalueiden ottamista turvetuotantoon tulisi tarkastella laajemmasta näkökulmasta, esim. maakuntakaavoituksen kautta, kuin pelkästään yksittäinen hanke kerrallaan. Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen alueella onkin alkamassa vuodenvaihteen jälkeen suostrateginen ohjelma, jossa on tarkoitus selvittää eri toimijoiden kanssa soiden osalta luonnonsuojelun, virkistyskäytön, turpeenoston ja muun maankäytön yhteensovittamista. Työn on tarkoitus olla pohjana mahdollisen vaihekaavan laatimiselle maakuntakaavatasoisesti. Uusien turvetuotantoalueiden sijoittamisesta luonnontilaisille ja muille herkille alueille tulisi pidättäytyä kunnes strateginen työ on saatu tehtyä. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

9 Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen, puu Kauhajoen Nummikoskella Valmistelija/ lisätiedot: ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi, puh , sähköposti: Ympäristöltk 47 Liisa Uusiniitty hakee ympäristölautakunnalta päivätyllä kirjeellä Nummikoskella Hautala -nimisellä tilalla (kiinteistötunnus ) sijaitsevan puun rauhoittamispäätöstä luonnonsuojelulain tarkoittamana luonnonmuistomerkkinä. Kirjeen sisältö on seuraava: Omistamallamme maalla Kauhajoen Nummikoskella kasvaa Pohjanmaan suurimman raitakilpailun voittaja. Kilpailun järjesti kesällä 2010 Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri. Raitamme ympärysmitta tyvestä mitattuna oli 435 cm. Puun iäksi on arvioitu lähemmäs sata vuotta, mikä on harvinaista pajunsukuiselle kasville. Raita kasvaa Nummikoskella Hautalan tilalla (rek.nro. 14:2) Hautalantien varrella, aukealla paikalla pellon laidassa ja hallitsee näkyvästi maisemaa. Koska raitamme on herättänyt yleistä kiinnostusta siitä olleiden lehtikirjoitusten vuoksi, (Pohjalainen , Ilkka ja Kauhajoen kunnallislehti ) haemme raidallemme sen säilymiseksi luonnonmuistomerkin asemaa. Ruovedellä 23. marraskuuta 2010, Elma Hautalan perikunnan puolesta Liisa Uusiniitty. Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta säädetään luonnonsuojelulain 23 ja 26 :ssä. Niiden mukaan puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty. Puun osalta rauhoitus koskee myös rauhoitetun puun juuria ja oksia. Viranomaisen on huolehdittava luonnonmuistomerkin merkitsemisestä selvästi havaittavalla tavalla. Kunta päättää alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta. Tehtävä on Kauhajoen kaupungissa siirretty alkaen Suupohjan peruspalveluliikelaitoksen ympäristölautakunnan hoidettavaksi. Koska maanomistaja on jakamaton kuolinpesä, on kaikilta seitsemältä muulta osakkaalta pyydetty suostumus asian käsittelyyn. Lisäksi kiinteistön kahta rajanaapuria on kuultu asiasta hallintolain 34 :n mukaisesti kirjeillä Määräpäivään ei naapureilta ole saapunut asiaa koskevia muistutuksia. Ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi on suorittanut paikalla tarkastuksen. Hakemuksen kohteena oleva puu sijaitsee hakijan maalla, hakijan vapaa-ajanasunnolle johtavan tien vieressä lähellä kiinteistön

10 153 Ympäristöltk 47 (jatkoa 2) rajaa. Naapuritilan maankäyttömuoto on pelto. Kyseinen puu on kaksihaarainen, mutta tyveltään yhtenäinen ja huomattavan kookas ja iäkäs raita. Joitakin merkkejä alkavasta lahosta on todettavissa, jota ilmentää raidankäävän esiintyminen. Kokonaisuudessaan puu kuitenkin vaikuttaa elinvoimaiselta. Sijaintinsa vuoksi puun ei voida katsoa olevan turvallisuusriski, sillä välittömässä läheisyydessä ei ole rakennuksia tai oleskelualueita, eikä vapaa-ajan asunnolle johtava tie ole vilkkaassa käytössä. Hakijan kiinteistöllä sijaitsee useita vanhoja rakennuksia ja päärakennus on entinen metsänvartijan torppa, joten paikalla on kulttuurihistoriallista merkitystä. Hakijan mukaan raidan sijaintipaikka on vanha rakennuspaikka. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää rauhoittaa maanomistajan hakemuksesta Kauhajoen kaupungissa Nummijärven kylän tilalla Hautala RN:o 14:2 sijaitsevan suuren raidan luonnonsuojelulain 23 :ssä tarkoitettuna luonnonmuistomerkkinä. Raidan sijaintikoordinaatit (kkj) ovat N , E Päätöksen perustelu on, että kyseessä on poikkeuksellisen suurikokoinen ja vanha raita, joka hallitsee maisemaa ja on maamerkkinä metsänvartijan torpalle tultaessa. Vanha raita myös lisää paikallisesti luonnon monimuotoisuutta. Luonnonmuistomerkki on merkittävä maastoon ympäristölautakunnan toimittamalla laatalla. Merkitsemisestä huolehtii rauhoituksen hakija. Luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty. Maanomistajan tulee ilmoittaa ympäristölautakunnalle puun rauhoituksen lakkauttamiseksi, mikäli puu myrskyssä tai muun syyn vuoksi kaatuu tai joudutaan turvallisuuden vuoksi kaatamaan. Päätöksessä sovelletut oikeussäädökset: Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 23, 26, 61 :t Hallintolaki (434/2003) 34 Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

11 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman hyväksyminen Valmistelija/lisätiedot: ympäristöterveystarkastaja Mirkka Liukku, puh sähköposti: Ympäristöltk 48 Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. Seuraavaa toimintakautta koskeva suunnitelma on hyväksyttävä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunnassa ja sen jälkeen valvontasuunnitelma toimitetaan Länsi-Suomen lääninhallitukselle. Suunnitelmassa on otettava huomioon valvontaa ohjaavien keskusvirastojen toimialakohtaiset valvontaohjelmat sekä valvontasuunnitelma-asetuksen edellyttämä sisältö. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi, toimijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi, kuluttajansuojan turvaamiseksi sekä toimijoiden tuotantoedellytysten varmistamiseksi. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista. Ehdotus Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaksi vuosille on esityslistan lisätietona 1 / ympäristölautakunta Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosille Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

12 Tiedotusasiat Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh sähköposti: Ympäristöltk 49 Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat asiat: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristölupapäätöksen Timo Keitaanrannalle porsastuotannon laajentamiselle ja lihasikojen kasvatustoiminnalle Karijoella. Tieto päätöksestä on julkaistu Karijoen kunnan ilmoitustaululla valitusajan päättymiseen saakka. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristölupapäätöksen Vapo Oy:lle Säärinevan turvetuotannolle Teuvalla. Tieto päätöksestä on julkaistu Teuvan kunnan ilmoitustaululla valitusajan päättymiseen saakka. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristölupapäätöksen Biolaari Oy:lle biokaasulaitoksen toiminnalle Karijoella. Tieto päätöksestä on julkaistu Karijoen kunnan ilmoitustaululla valitusajan päättymiseen saakka. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta on saapunut päivätty läänineläinlääkäri Eeva Japissonin auditointiraportti kesäkuussa 2010 tehdystä kunnallisen laitosvalvonnan auditoinnista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta. Arto ja Hilkka-Liisa Kivistö ovat hakeneet 0,9 ha:n määräalan suojelua Ylimysjärven ranta-alueella. Alue rauhoitetaan luonnonsuojelualueena. Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen Pallonevan, Näätänevan ja Kauhajoen kaupungin Aronkylän jätevedenpuhdistamon kalatalousmaksun käyttösuunnitelmasta vuosille Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut päätöksen luonnonsuojelulain 72 a :n mukaisesti liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsän käsittelyn määrittämisestä Teuvalla tilalla Mannila 16:72. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistyksen esityksen Kyrönjoen yhteistarkkailuohjelman jatkamisesta vuonna 2011.

13 156 Ympäristöltk 49 (jatkoa 2) Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy on lähettänyt yhteenvedon vesistötarkkailusta Lapväärtinjoen yhteistarkkailu vuonna Teuvan kunnan jätelautakunnan kokouspöytäkirja on saapunut tiedoksi. Ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi on laatinut tarkastusmuistion Hautaviidan perunankuorimon ympäristöasioiden tarkastuksesta Ilmoituksen alle 10 hehtaarin suon ottamisesta turvetuotantoon ovat jättäneet: Timo Uusitalo. Tuotanto sijoittuu 9,3 ha:n alalle Rytinevalla Ikkeläjärvellä Kauhajoella Tero Halkola. Tuotanto sijoittuu 9 ha:n alalle Heikkilännevalla Möykyssä Isojoella. Ympäristösihteerin rakennusviranomaiselle antama lausunto maaaineslupahakemuksesta: Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen, Äystö, Teuva Ympäristöterveystarkastajien tekemiä viranhaltijapäätöksiä: / Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus / Kauhajoen kaupunki, vuorohoitopäiväkoti Unituuli / Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus / Kauhajoen kaupunki, Sanssin koulun väliaikainen viipalekoulu / Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus / Parturi-kampaamo Lumous, Kauhajoki / Elintarvikehuoneiston ja omavalvontasuunnitelman hyväksyminen olennaisen muutoksen osalta / Kauhajoen kaupunki, terveyskeskuksen keittiö / Terveydensuojelulain 18 :n mukainen ilmoitus vesilaitoksesta / Salonkylän - Järvikylän vesiosuuskunta, Karijoki / Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen / T:mi Merja Uusi-Viitala, Kauhajoki / Elintarvikehuoneiston ja omavalvontasuunnitelman hyväksyminen perunankuorimolle ja kuljetustoiminnalle / Hannu Kittilä, Teuva / Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus /

14 157 Ympäristöltk 49 (jatkoa 3) Karijoen kunta, ryhmäperhepäiväkoti Päivärinne / Elintarvikehuoneiston ja omavalvontasuunnitelman hyväksyminen / Kismir Buffee, Kauhajoki / Elintarvikehuoneiston ja omavalvontasuunnitelman hyväksyminen / Grilli-Kahvio Paussi, Teuva / Elintarvikehuoneiston ja omavalvontasuunnitelman hyväksyminen / Markku Ylikoski, Kauhajoki / Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus / Jalkahoitola Terttu, Kauhajoki / Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen toiminnanharjoittajan vaihtumisen yhteydessä / Kauhajoen Lounaspaussi, Kauhajoki Ilmoituksen lannan patteroinnista ovat jättäneet: Päivi Rajamäki, Kauhajoki Petri Ylikoski, Isojoki Arto Rahikka, Kauhajoki Jarno Hakala, Teuva Eero Savonniemi, Kauhajoki Mika Syväjärvi, Isojoki Markku Leppinen, Karijoki Käsittely: Merkitään lisäksi tiedoksi ympäristöpalvelujohtajan tekemät viranhaltijapäätökset: / Arkistovastaavan nimeäminen / Ympäristöpalvelujen alueelle nimetään arkistovastaavaksi toimistosihteeri Mirja Loukko / Valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen / Valvontaeläinlääkärin virkaan valitaan eläinlääkäri Tia Kotilainen Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 2/2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 31.3.2010 klo 18.30 19.10 Saapuvilla olleet et Arto Korkeamäki

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13. Ympäristöjaosto 24.10.2013. Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13. Ympäristöjaosto 24.10.2013. Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13 Ympäristöjaosto 24.10.2013 Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

EPV BIOTURVE Oy. HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA

EPV BIOTURVE Oy. HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA EPV BIOTURVE Oy HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA Planora Oy 30.11.2012 Sisällysluettelo: 1 HAKIJAN YHTEYSTIEDOT, TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 1 2 TOIMINTAA KOSKEVAT

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KALMUN OSAYLEISKAAVAAN LIITTYVÄ SELVITYS Riihimäen kaupunki, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 2.12.2010 LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot