RTV-Yhtymä Oy. Hallitus Styrelse Board. 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RTV-Yhtymä Oy. Hallitus Styrelse Board. www.rtv.fi 3"

Transkriptio

1

2 2 RTV-Yhtymä

3 Vuonna 1951 ennakkoluuloton nuorimies Karl Gustav Lindblom ( ) tuli Riihimäelle yhdessä liikekumppaninsa kanssa ja osti Riihimäen Tapetti ja Väri -nimisen pienen maalikaupan. Sisukkaalla yrittämisellä miehet saivat kaupan menestymään. Alusta alkaen toiminta niin vähittäis- kuin tukkukaupassa on ollut erittäin kasvuhakuista. RTV-Yhtymä Oy, joksi yrityksen nimi 1970-luvun alussa muutettiin, siirtyi vuonna 1994 yksinomaan Lindblomin per heen omistukseen. RTV on Suomen johtava yksityisessä omistuksessa oleva maali- ja pintamateriaalituotteiden erikoisliike. Tänä päivänä RTV:llä on lähes 30 omaa myymälää yli 20:llä eri paikkakunnalla. Myymälät ovat pääosin keskittyneet Etelä-Suomeen. RTV-Yhtymä Oy Karl Gustav Lindblom Kauppaneuvos, Kommerseråd, Commercial Counsellor RTV:n maahantuonnin tuotteita on tarjolla asiakkaille valtakunnallisesti koko maan kattavan jälleenmyyjäverkoston kautta. Henkilöstöön kuuluu yli 600 alan ammattilaista. Palvelu, osaaminen ja valikoima ovat aina olleet arvoja, joita kunnioittaen ja vahvistaen liiketoimintaa kehitetään vastaamaan eri asiakasryhmien toiveita ja tarpeita. Hallitus Styrelse Board Markus Lindblom Ulla Lindblom Heidi Juonela Lotta Lindblom Markku Holm Anja Lindblom kuvassa sivulla 4, sida 4, page 4 3

4 År 1951 kom en fördomsfri ung man Karl Lindblom ( ) till Riihimäki. Han köpte tillsammans med sin kompanjon en liten färghandel som hette Riihimäen Tapetti ja Väri. Med entreprenörs anda fick männen affärerna att frodas. RTVs verksamhet, såväl inom detaljsom partihandeln, har från början varit mål medveten och tillväxtorienterad. RTV-Yhtymä Oy, som namnet ändrades till i början av 1970-talet, övergick helt i familjens Lindblom ägo RTV är det ledande privatägda företaget inom inrednings och färgbranschen i Finland. Idag har RTV närmare 30 butiker på mer än 20 olika orter. De egna affärerna finns huvudsakligen i Södra Finland men RTV kan erbjuda sina egna produkter runt landet genom ett riksomfattande nätverk av återförsäljare. Till personalen hör även över 600 yrkeskunniga personer. Karl Gustav Lindblom Anja Lindblom, hallituksen jäsen, styrelse medlem, Member of the Board Service, kunnande och sortiment har alltid varit de värden som respekteras och förstärks ytterligare när vi utvecklar affärsverksamheten för att möta olika kundgruppers önske mål och behov. In 1951 a pioneering young man Karl Lindblom ( ) arrived in Riihimäki. Together with his partner he purchased an interior decoration company known as Riihimäen Tapetti ja Väri. RTV-Yhtymä s retail and wholesale operations have both been determined and growth-focused. The business was a great success, since the company, today known as RTV-Yhtymä Oy, is the largest privately-owned wholesale and retail home decoration and paint company in Finland. In 1994, RTV-Yhtymä went into the sole ownership of the Lindblom family. Today the company has almost 30 stores in more than 20 different locations. RTV s own stores are mainly in Southern Finland, but the whole country is covered by an extensive network of dealers that carry RTVs import goods. The staff consists of more than 600 competent and knowledgeable people. Service, expertise and range are the core values to be respected when developing our business further in meeting the customers needs. 4

5 Palvelua Osaamista Valikoimaa Service Kunnande Sortiment Service Expertise Range Palvelua Väri- ja sisustusala on kehittynyt valtavasti RTV:n yli 50 vuotta kestäneen toiminnan aikana. Sen sijaan RTV:n keskeisimmät liikeideat palvelua, osaamista, valikoimaa ovat pysyneet arvossaan ja osoittaneet toimivuutensa. Samanaikaisesti kun alalla yleisesti siirrytään itsepalveluun, korostaa RTV asiakaspalvelun ja neuvonnan merkitystä kaupankäynnissä. Hyvä palvelu on asiak kaan huomioonottamista ja hänen yksilöllisten toiveittensa ja tarpeittensa täyttämistä. Osaamista Alan ykkösliikkeellä on oltava myös alan parhaat osaajat palveluksessaan. Ilman osaavaa, pitkäaikaista ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunutta henkilökuntaa ei RTV:n kasvu alan suurimmaksi liikkeeksi olisi ollut mahdollista. Henkilökunnan ammattitaidosta ovat vuosien varrella saaneet hyötyä ja iloita tuhannet ja taas tuhannet tyytyväiset asiakkaat. Osaaminen näkyy niin myymälässä, varastossa, maantiellä, konttorissa kuin myyntitilanteissakin. Asiakkailta saadun palautteen myötä kehitämme toimintaamme yhä parempaan suuntaan. RTV-Yhtymä 5

6 Valikoimaa RTV pitää valikoimien merkitystä kaupankäynnissä ensiarvoisen tärkeänä. Kaikkien merkittä vien kotimaisten valmistajien tuotteita löytyy heti varastosta toimitettaviksi. Kotimaisen tarjonnan lisäksi RTV on panostanut voimakkaasti oman maahantuonnin kehittämiseen, jossa tapetit, lat tian päällysteet, maalit, keraamiset laatat, työkalut, maalausalan koneet ja laitteet ovat näkyvimmin esillä. Näin halutaan varmistaa kattavan ja laadullisesti korkeatasoisen tuotevalikoiman pysyvyys ja kehittyminen myös tulevaisuudessa. Service Färg- och inredningsbranschen har utvecklats enormt under de 50-åren som RTV varit verksamt. RTVs viktigaste affärsidéer service, kunnande, sortiment har däremot behållit sitt värde och visat sig fungera väl. Samtidigt som det blir allt vanligare med självbetjäning i denna bransch, betonar RTV betydelsen av kundbetjäning och rådgivning inom handeln. För oss innebär god service att kunden tas i beaktande och att hennes individuella önskemål och behov uppfylls. Kunnande Det ledande affärsföretaget i branschen bör också ha de skickligaste personerna i branschen i sin tjänst. Utan en personal som är kunnig, långvarig och bunden till gemensamma mål skulle RTVs utveckling till det största företaget i branschen inte varit möjlig. Vår personals yrkeskunnighet har under årens lopp varit till nytta och glädje för tusen och åter tusen nöjda kunder. Kunnandet kommer till synes såväl i affären som i lagret, på landsvägen, i kontoret och vid själva försäljningen. Den återkoppling som vi får använder vi för att utveckla vår verksamhet i en allt bättre riktning. Sortiment RTV anser att ett gott sortiment är av största vikt i handeln. Vi kan erbjuda alla betydande inhemska tillverkares produkter för leverans direkt från vårt lager. Förutom det inhemska utbudet har koncernen satsat starkt på utvecklandet av den egna importen, i vilken de största artiklarna är tapeter, golv, färg, keramiska plattor, verktyg och maskiner och utrustning för målarbranschen. Vi vill försäkra på detta sätt att vårt sortiment av produkter av hög kvalitet är bestående och kan utvecklas också i framtiden. 6 RTV-Yhtymä

7 Service The paint and interior decoration field has undergone tremendous changes during the company s 50-year history. On the other hand, RTV s core business concepts of service, expertise and range have held their own and demonstrated their worth. The sector has generally moved over to self-service, but RTV has continued to emphasize customer service and giving the customer professional advice. As we see it, good service means taking the customer into consideration and meeting individual preferences and requirements. Expertise The leading company in the sector must also have the best experts. Without capable and long-term personnel committed to common objectives, RTV would never have become the largest company in the field. Over the years, our professionalism has benefited and delighted thousands upon thousands of satisfied customers. This expertise is reflected in the store and warehouse, out on the road, at office and during the sale. We consider all feedback carefully, in order to improve our operations further. Range RTV-Yhtymä considers the range of products as a crucial aspect of a business operation. We supply the products of all the major Finnish manufacturers straight from the warehouse. Besides Finnish merchandise, RTV has also invested heavily in developing its own import, with wallpapers, floorings, paints, ceramic tiles, tools and painting machinery and equipment having pride of place. In that, way we want to ensure the continuity and development of our comprehensive and high-quality range in future, too. 7

8 8

9 Maalit Maalit ovat tärkeä tuoteryhmä värikaupalle ja Suomen olosuhteissa erityisesti ulkomaalit. Tuotevalikoima muodostuu johtavien kotimaisten tavarantoimittajien kauppa-, rakennus- ja teollisuusmaalituotteista. Suurimmat kotimaiset tavarantoimittajat ovat Tikkurila, Teknos ja Akzo Nobel Coatings. Valikoimia täydennetään tarvittaessa omalla tuonnilla. RTV:n omat Fasad-ulkomaalit täyttävät korkeat laatuvaatimukset ja antavat puutalolle erinomaisen suojan sekä kauniin ulkonäön. Väri-Kallen Perinteinen punamaali on myös oma merkkituote, joka sopii hyvin punamaalia käyttäville ulkomaalareille. Omasta Eurodecor-sisätuotesarjasta löytyvät erinomaiset maalit seinäpintojen ja sisäkattojen maalaukseen. Färg Färgen och i finländska förhållanden speciellt fasadfärgen är en viktig produktgrupp inom färghandeln. Produkturvalet består av de ledande inhemska leverantörernas målarfärg för handeln, byggsektorn och industrin. De största inhemska leverantörerna är Tikkurila, Teknos och Akzo Nobel Coatings. Sortimentet kompletteras vid behov med utländska produkter. RTVs egen Fasad-fasadfärg uppfyller höga kvalitetskrav och ger trähus ett utomordentligt skydd och ett vackert utseende. Väri-Kalles Traditionella rödfärg är också ett av RTVs egna produktmärken som lämpar sig utomordentligt för fasadmålare som använder rödfärg. I RTVs Eurodecor serie för inomhusbruk hittar man de rätta färgerna när man målarväggar och tak inomhus. Paints Paints are an important product group for an interior decoration store and in Finnish climate especially outdoor paints. The range consists of commercial, construction and industrial paints from the leading Finnish suppliers, Tikkurila, Teknos and Akzo Nobel Coatings. The ranges are supplemented where necessary with foreign products. RTV s brand for outdoor paints is Fasad, which is of highest quality and gives the wooden house good protection and a pleasant look. Väri-Kalle s red ochre paint is also a RTV brand that is perfect for outdoor painting. In Eurodecor interior paint series of RTV-Yhtymä you can find the right products for interior painting. RTV-Yhtymä 9

10 Tapetit RTV on merkittävä tapettien maahantuoja, yksi suurimmista alan kotimaisista toimijoista. Varastovalikoimasta löytyy yli 1000 laadukasta tapettimallia. Diek House Collection -tilaustapettimallistot täydentävät entisestään kattavaa valikoimaa. Laajan valikoiman lisäksi omien mallistojen kehittely suomalaisen kuluttajan makua vastaavaksi, hankinnat suoraan valmistajilta sekä varma ja nopea saatavuus ovat merkittäviä kilpailuetuja. Tapeter RTV är en betydande importör av tapeter, en av de största inhemska grossisterna. Diek House Collection-beställningsprodukterna kompletterar de 1000 tapetmodeller som lagerförs. Förutom utvecklingen av det breda sortimentet och de egna kollektionerna, för att passa de finska konsumenternas smak, gör vi direkt inköp av leverantörerna som ger klara konkurrensfördelar genom snabb och säker tillgänglighet. Wallpapers RTV is one of the major importers of wallpaper in Finland as well as one of the biggest domestic wholesalers. We currently stock approximately 1000 wallpapers collections and complete this with The Diek House Collection which can be ordered at your convenience. We have, on top of this, created competitive advantage by an exclusive with and depth of the range adapted to the Finnish Customer and by buying directly from the suppliers which gives a high availability. 10 RTV-Yhtymä

11 11

12 12

13 Keraamiset laatat RTV:n keraamisten laattojen valikoima perustuu oman maahantuonnin mallistoon, jota kehitetään jatkuvasti kysynnän ja monipuolistuneiden käyttötarpeiden mukaisesti. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon oma Nordic Tile -mallisto. Laaja ja monipuolinen laattamallisto vastaa vaativammankin sisustajan odotuksiin. Yli 600:n laattamallin valikoimasta löytyy sekä klassiset tuotteet että eurooppalaisten tavarantoimittajien uusimmat trendilaatat kaikkiin kodin ja julkisten tilojen laatoitettaviin kohteisiin sisällä ja ulkotiloissa. Valikoimistamme löytyvät myös lasiboordit ja -mosaiikit sekä tyylikkäät lasitiilet. Keramiska plattor RTVs urval av keramiska plattor baserar sig på modeller som utvecklats kontinuerligt för att motsvara efterfrågan och ett allt mångsidigare behov. Som ett gott exempel kan man nämna vår egen Nordic Tile kollektion. Den breda och mångsidiga kollektionen av keramiska plattor motsvarar även den mest krävande inredarens förväntningar. Ur sortimentet som består av 600 olika modeller hittar man både klassiska produkter och de europeiska leverantörernas nyaste trendplattor till alla ytor såväl hemma som i offentliga miljöer både inomhus och utomhus. I vårt sortiment finns också glasbård och mosaik samt eleganta glastegel. Ceramic tiles RTVs range of ceramic tiles is based on new models which have been continuously developed to meet the demand of a more diverse customer need. As a good example of this own development we could mention the Nordic Tile collection. The width and depth of the ceramic tile collection meets and even exceeds the demand of our decorators. In the range of 600 different models you may find both classic tiles as well as the latest trends from the European manufacturers suites for all surfaces both domestic and public areas as well indoors and outdoors. We carry glass mosaic and borders as well as elegant glass tiles. RTV-Yhtymä 13

14 Lattianpäällysteet Lattianpäällysteissä RTV:n tuotevalikoima koostuu sekä kotimaisesta valmistuksesta että omista maahantuontituotteista. Valikoimista löytyy kodin kaikkiin lattioihin tarkoitettuja lattianpäällysteitä joustovinyyleistä aina keraamisiin laattoihin saakka. Perinteinen Lamella on RTV:n oma parketti- ja laminaatti-tuotemerkki. Kohdelattiaosasto on erikoistunut julkisten tilojen turva- ja designlattiamateriaaleihin sekä päällysteiden vaatimiin varusteisiin ja työkaluihin. Maahantuonnin piirissä ovat maailman johtavien tehtaiden parhaat tuotteet; hyvänä esimerkkinä patentoitu, huippuluokan turvalattia Altro Safety. Ensiluokkaiset tuotteet, osaaminen ja hyvä valikoima ovat syyt, miksi RTV on alan johtava liike myös lattianpäällysteissä. Golvbeläggning RTVs golvbeläggningssortiment består av både inhemsk produktion och egen import. Ur sortimentet hittar man beläggningar för alla ytor i hemmet, allt från cushion vinyler till keramiska plattor. Det traditionella Lamella är RTVs eget produktmärke för parkett och laminat. Projektavdelningen är specialiserad på säkerhets- och designgolv för offentliga miljöer samt verktyg och tillbehör som krävs för deras golvbeläggning. I vår import ingår även de bästa produkterna av de ledande fabrikanterna i världen. Ett gott exempel är det patenterade säkerhetsgolvet av toppkvalitet, Altro Safety. Förstklassiga produkter, yrkeskunnighet och ett gott sortiment är orsakerna till att RTV är det ledande affärsföretaget i branschen också i fråga om golvbeläggningar. Floor coverings RTV floor covering range consists of both domestic and own imports. The range entails floor coverings for all surfaces in the home; from cushion vinyles to ceramic tiles. The traditional Lamella is RTVs own brand for parquet floor and laminates. Our designated department has specialised in security and design floors for public areas and tools and accessories required for the floor covering work. Our import also includes the best products from the leading manufactures in the world. A good example of this is Altro Safety, our top quality, patented safety flooring. Top class products, know-how and an extensive range of products are the main reasons why RTV is the leading floor covering business. 14 RTV-Yhtymä

15 15

16 16

17 Pintakäsittelylaitteet ja -aineet RTV:n kone- ja pintakäsittelyosasto valmistaa ja tuo maahan pintakäsittelylaitteita ja järjestelmiä rakennus-, puu- ja metalliteollisuuteen. CURA-laastipumput ovat RTV:n omaa valmistetta ja luotettu tuotemerkki sekä Suomessa että vientimarkkinoilla. Tärkeä osa toimintaa on täydellinen varaosa- ja huoltopalvelu myymillemme laitteille. Autamme asiakkaitamme oikean ratkaisun tekemisessä kohteeseen kuin kohteeseen. Laitteiden lisäksi RTV tuo maahan pintakäsittelyaineita puusepänteollisuudelle. Kattavasta valikoimasta löytyvät pintakäsittelyaineet kaikkiin kohteisiin niin sisällä kuin ulkonakin: maalit, lakat, petsit ja öljyt. Laadukkaiden laitteiden ja aineiden lisäksi RTV:ssä on kattava valikoima erilaisia työsuojaimia, -vaatteita ja -kenkiä. Painters on RTV:n oma työvaatemerkki. Ytbehandligsmaskiner och material RTV har egen avdelning som tillverkar och importerar ytbehandlingmaskiner och apparater för byggnads-, trä- och metallindustrin. CURA-murbrukspumparna av egen tillverkning är ett pålitligt produktmärke såväl i Finland som på exportmarknaden. En viktig del av vår verksamhet är reservdels- och underhållningsservice för de apparater som vi säljer. Vi hjälper våra kunder att hitta den rätta lösningen på alla ändamål. RTV importerar inte enbart apparater men också ytbehandlingsmaterial för möbelindustrin. I vårt omfattande sortiment hittar man ytbehandlingsmaterial för alla ändamål såväl inomhus som utomhus: färger, lacker, betser och oljor. Till vårt sortiment hör också ett omfattande sortiment av arbetsskydd, - kläder och skor. Painters är RTVs eget arbetsklädesmärke. Surface treatment machines and materials RTV s Machine Department manufactures and imports surface treatment machinery and equipments suited to building, wood and metal industry. CURA mortar pumps are of RTV s own manufacture and a trusted brand in Finland as well as in the export market. An important aspect of our business is a full spare-part and maintenance service for equipment sold by us. We assist our customers in finding the right solution to every project. RTV also imports not only machines but surface treatment products to the joinery. Our wide range includes finishing materials suitable for all applications both indoors and out: paints, varnishes, stains and oils. Our ranges include protective equipment and Painters work apparel. RTV-Yhtymä 17

18 Muut tuotteet Perinteisen sisustamisen ohella RTV on panostanut pienrautatarjontaan. Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman laadukkaita rakentamiseen ja saneeraamiseen liittyviä heloitus- ja kiinnitystarvikkeita, käsi- ja sähkötyökaluja sekä maalausvälineitä. Kylpyhuone- ja keittiökalustekokonaisuudet ovat myös kasvava toimintasektori. Muutamista toimipaikoista löytyy lisäksi kattavasti rakennustarvikkeita. Andra produkter Vid sidan om den traditionella inredningen har RTV satsat på järnhandels produkter. Vi erbjuder våra kunder ett brett sortiment av småprodukter av järn, beslag, hand- och el-verktyg och verktyg för målning av hög kvalitet. Badrums- och köksaffärer är ett växande verksamhetsområde. Ett flertal affärer har ett bra sortiment på basbyggnadsmaterial. Other products Alongside traditional interior decoration RTV has invested in hardware products. Ironmonger s products, fittings, tools and basic building products are part of our range offered to our customers. The bathroom and kitchen business shows a strong growth. Quite a few of our stores are also able to serve builders in all their purchases related to the building product groups. Voimme ylpeinä mainita joitakin yrityksiä, joiden tuotteita tuomme maahan. Vi är stolta över att kunna nämna dessa företag vars produkter är av egen import. We are proud to mention some of the companies whose products we import to Finland. Amtico, Altro Nordic, Armstrong, Casalgrande Padana, Ce Dam, Ceramicalcora, Ceramica Ribesalbes, Ceramicas Gaya, DOMO, Harris, Janser, Johns Manville, Juvita, Kremlin, Marazzi, Meister, Polyflor, Rasch, Revigres, Solutia Europe, Titan, Trelleborg, Vives, Wedevåg Färg 18 RTV-Yhtymä

19 19

20 Pääkonttori, Huvudkontor, Head Office: Mattilantie 1, Riihimäki, Finland ESPOO Martinsillantie Espoo Puh. (09) FORSSA Forssan Tapetti ja Väri Aleksinkatu Forssa Puh. (03) HELSINKI Arkadiankatu Helsinki Puh. (09) Kalevankatu Helsinki Puh. (09) KAARINA Niemeläntie Kaarina Puh. (02) KANGASALA Lentolantie Kangasala Puh. (03) KERAVA Santaniitynkatu Kerava KUOPIO Puijon Väri Tehdaskatu Kuopio Puh. (017) PORI Keskuskartano Pori Puh. (02) PORVOO Teollisuustie Porvoo Puh. (019) RIIHIMÄKI Herajoentie Riihimäki Puh. (019) 7421 SALO Myllyojankatu Salo Puh. (02) VAASA Palosaaren Väri ja Tapetti Palosaarentie Vaasa Puh. (06) VANTAA Petikontie Vantaa Puh. (09) Sahaajankatu Helsinki Puh. (09) HYVINKÄÄ Sillankorvankatu Hyvinkää Puh. (019) HÄMEENLINNA Vanajantie Hämeenlinna Puh. (03) IISALMI Puijon Väri Karjalankatu Iisalmi Puh. (017) JYVÄSKYLÄ Ahjokatu Jyväskylä Puh. (014) LAHTI Alavankatu Lahti Puh. (03) LAIHIA Palosaaren Väri ja Tapetti Tampereentie Laihia Puh. (06) LAPPEENRANTA Alaniitynkatu Lappeenranta Puh. (05) LOHJA Takasenkatu Lohja Puh. (019) NOKIA Yrittäjäkatu Nokia Puh. (03) SEINÄJOKI Sisustus-Special Sammonkatu Seinäjoki Puh. (06) TAMPERE Sammonkatu Tampere Puh. (03) TURKU Satakunnantie Turku Puh. (02) ULVILA Uusitie Ulvila Puh. (02) Kaarina Laihia Vaasa Salo Kerava Jyväskylä Lappeenranta Pääkonttori Huvudkontor Head Office Myymälät Affärer Stores T-Print Ky, Hyvinkää, 01.08

Terassielämäsi kestävä pohja

Terassielämäsi kestävä pohja Terassielämäsi kestävä pohja Twinson on terassielämäsi kestävä pohja Hetki terassilla on hetki vapaudessa. Aurinkoisen päivän aloittaminen astumalla terassille antaa rauhan ja kokonaisuudentunteen ilman

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Garden Furniture. Puutarhakalusteita

Garden Furniture. Puutarhakalusteita Garden Furniture Puutarhakalusteita Painekyllästetyt Impregnated PEFC/02-31-113 Pepe-puutarhakalusteet ovat lähes 40 vuoden ajan ilahduttaneet asiakkaita niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin, päämarkkina-alueina

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Plant protection of cereals current situation

Plant protection of cereals current situation Plant protection of cereals current situation PesticideLife Opening seminar 19.2.2010, Jokioinen Pertti Rajala Cereals, total 1 203,1 Winter wheat 16,4 Spring wheat 201,9 Winter rye 11,3 Sring rye 5,1

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Power from tradition

Power from tradition Power from tradition A family business, founded by Mr. Helge Laakkonen Company started as a turning shop (1962) Focusing into manufacturing of hydraulic cylinders (1990) Enlargement of the production facilities

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Porrasesite. staircase catalogue

Porrasesite. staircase catalogue Porrasesite staircase catalogue 1 Sisältö Content Nykyaikaiset portaat 3 Modern staircases Metalliportaat 5 Metal staircases Puiset portaat 6 Wooden staircases Ulko- ja sisäportaiden suojakaiteet 7 Outdoor

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus We do it your wayfinding We do it your Wayfinding Upplev Vista Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus MCFT - Modular Curved Frame Technology: Modern, nutida

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

T U O T T E E T P R O D U C T S

T U O T T E E T P R O D U C T S TUOTTEET PRODUCTS TUOTTEIDEN VÄRIMALLIT / AVAILABLE PRODUCT COLOURS SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS MUSTA / BLACK VALKOINEN / WHITE HARMAA / GRAY LAMINAATIN VÄRIMALLIT / LAMINATE COLOURS VÄRITÖN / NATURAL TARINAMME

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Know-how and expertise. www.stancon.fi

Know-how and expertise. www.stancon.fi Know-how and expertise www.stancon.fi Subcontracting services We are experts in the whole manufacturing process We can efficiently manufacture what our customers need from basic metal processing products

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Team Finland, Oulu Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja

Team Finland, Oulu Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja H Ä G G B L O M Team Finland, Oulu 12.11.2015 Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja case AB A. Häggblom OY Jukka Karhula, CEO History - milestones Mr. Alf Häggblom opens

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ TULEVALLA VUOSIKYMMENELLÄ 18.12.2009 Marek Salermo KSV/LOS VUOSI 2009 Kaupunkialueiden kestävä kehitys on valtava haaste. Se edellyttää kaupunkien talouskehityksen ja

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 11.11.2010 Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Hallitus Styrelsen The Board 2016

Hallitus Styrelsen The Board 2016 Hallitus Styrelsen The Board 2016 Sisältö Innehåll Contents 3 4 11 12 KAUPAN LIITTO / Finsk Handel / Finnish Commerce Federation hallituksen jäsenet / styrelsemedlemmar / members of the board Johtoryhmä

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

KNX Partnerpäivä Tervetuloa. Johan Stigzelius KNX Finland ry

KNX Partnerpäivä Tervetuloa. Johan Stigzelius KNX Finland ry KNX Partnerpäivä 6.11.2014 Tervetuloa Johan Stigzelius KNX Finland ry KNX 1991 the first Handbook Open Specification was published 1993 ETS 1996 ET2 1997 Batibus, EHS and EIB merged 2001 Konnex Association

Lisätiedot

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Lehdistötiedote 07.06.2016 Julkaisuvapaa Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Kuva: Heidi Sandborg Suomen neljäs Miss Gay Finland valitaan ravintola dtm:ssä Helsinki Pride -viikolla keskiviikkona

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

ja taiteellisena johtajana toimii sisustusarkkitehti, professori Vivero Oy:n pääsuunnittelijana teollisuuskiinteistössä. Yrjö Wiherheimo.

ja taiteellisena johtajana toimii sisustusarkkitehti, professori Vivero Oy:n pääsuunnittelijana teollisuuskiinteistössä. Yrjö Wiherheimo. V I V E R O I L O ORIGINALS Yrjö Wiherheimo Pekka Kojo Vivero Oy on vuonna 1980 perustettu huonekalualan yritys, joka valmistuttaa oman laajan mallistonsa alihankkijoilla ja markkinoi ne pääasiassa toimistoihin

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Urapolkumalli ja suorituksen johtaminen ovat keskeisiä prosesseja asiantuntijoiden ja organisaation kehittämisessä

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot