RTV-Yhtymä Oy. Hallitus Styrelse Board. 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RTV-Yhtymä Oy. Hallitus Styrelse Board. www.rtv.fi 3"

Transkriptio

1

2 2 RTV-Yhtymä

3 Vuonna 1951 ennakkoluuloton nuorimies Karl Gustav Lindblom ( ) tuli Riihimäelle yhdessä liikekumppaninsa kanssa ja osti Riihimäen Tapetti ja Väri -nimisen pienen maalikaupan. Sisukkaalla yrittämisellä miehet saivat kaupan menestymään. Alusta alkaen toiminta niin vähittäis- kuin tukkukaupassa on ollut erittäin kasvuhakuista. RTV-Yhtymä Oy, joksi yrityksen nimi 1970-luvun alussa muutettiin, siirtyi vuonna 1994 yksinomaan Lindblomin per heen omistukseen. RTV on Suomen johtava yksityisessä omistuksessa oleva maali- ja pintamateriaalituotteiden erikoisliike. Tänä päivänä RTV:llä on lähes 30 omaa myymälää yli 20:llä eri paikkakunnalla. Myymälät ovat pääosin keskittyneet Etelä-Suomeen. RTV-Yhtymä Oy Karl Gustav Lindblom Kauppaneuvos, Kommerseråd, Commercial Counsellor RTV:n maahantuonnin tuotteita on tarjolla asiakkaille valtakunnallisesti koko maan kattavan jälleenmyyjäverkoston kautta. Henkilöstöön kuuluu yli 600 alan ammattilaista. Palvelu, osaaminen ja valikoima ovat aina olleet arvoja, joita kunnioittaen ja vahvistaen liiketoimintaa kehitetään vastaamaan eri asiakasryhmien toiveita ja tarpeita. Hallitus Styrelse Board Markus Lindblom Ulla Lindblom Heidi Juonela Lotta Lindblom Markku Holm Anja Lindblom kuvassa sivulla 4, sida 4, page 4 3

4 År 1951 kom en fördomsfri ung man Karl Lindblom ( ) till Riihimäki. Han köpte tillsammans med sin kompanjon en liten färghandel som hette Riihimäen Tapetti ja Väri. Med entreprenörs anda fick männen affärerna att frodas. RTVs verksamhet, såväl inom detaljsom partihandeln, har från början varit mål medveten och tillväxtorienterad. RTV-Yhtymä Oy, som namnet ändrades till i början av 1970-talet, övergick helt i familjens Lindblom ägo RTV är det ledande privatägda företaget inom inrednings och färgbranschen i Finland. Idag har RTV närmare 30 butiker på mer än 20 olika orter. De egna affärerna finns huvudsakligen i Södra Finland men RTV kan erbjuda sina egna produkter runt landet genom ett riksomfattande nätverk av återförsäljare. Till personalen hör även över 600 yrkeskunniga personer. Karl Gustav Lindblom Anja Lindblom, hallituksen jäsen, styrelse medlem, Member of the Board Service, kunnande och sortiment har alltid varit de värden som respekteras och förstärks ytterligare när vi utvecklar affärsverksamheten för att möta olika kundgruppers önske mål och behov. In 1951 a pioneering young man Karl Lindblom ( ) arrived in Riihimäki. Together with his partner he purchased an interior decoration company known as Riihimäen Tapetti ja Väri. RTV-Yhtymä s retail and wholesale operations have both been determined and growth-focused. The business was a great success, since the company, today known as RTV-Yhtymä Oy, is the largest privately-owned wholesale and retail home decoration and paint company in Finland. In 1994, RTV-Yhtymä went into the sole ownership of the Lindblom family. Today the company has almost 30 stores in more than 20 different locations. RTV s own stores are mainly in Southern Finland, but the whole country is covered by an extensive network of dealers that carry RTVs import goods. The staff consists of more than 600 competent and knowledgeable people. Service, expertise and range are the core values to be respected when developing our business further in meeting the customers needs. 4

5 Palvelua Osaamista Valikoimaa Service Kunnande Sortiment Service Expertise Range Palvelua Väri- ja sisustusala on kehittynyt valtavasti RTV:n yli 50 vuotta kestäneen toiminnan aikana. Sen sijaan RTV:n keskeisimmät liikeideat palvelua, osaamista, valikoimaa ovat pysyneet arvossaan ja osoittaneet toimivuutensa. Samanaikaisesti kun alalla yleisesti siirrytään itsepalveluun, korostaa RTV asiakaspalvelun ja neuvonnan merkitystä kaupankäynnissä. Hyvä palvelu on asiak kaan huomioonottamista ja hänen yksilöllisten toiveittensa ja tarpeittensa täyttämistä. Osaamista Alan ykkösliikkeellä on oltava myös alan parhaat osaajat palveluksessaan. Ilman osaavaa, pitkäaikaista ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunutta henkilökuntaa ei RTV:n kasvu alan suurimmaksi liikkeeksi olisi ollut mahdollista. Henkilökunnan ammattitaidosta ovat vuosien varrella saaneet hyötyä ja iloita tuhannet ja taas tuhannet tyytyväiset asiakkaat. Osaaminen näkyy niin myymälässä, varastossa, maantiellä, konttorissa kuin myyntitilanteissakin. Asiakkailta saadun palautteen myötä kehitämme toimintaamme yhä parempaan suuntaan. RTV-Yhtymä 5

6 Valikoimaa RTV pitää valikoimien merkitystä kaupankäynnissä ensiarvoisen tärkeänä. Kaikkien merkittä vien kotimaisten valmistajien tuotteita löytyy heti varastosta toimitettaviksi. Kotimaisen tarjonnan lisäksi RTV on panostanut voimakkaasti oman maahantuonnin kehittämiseen, jossa tapetit, lat tian päällysteet, maalit, keraamiset laatat, työkalut, maalausalan koneet ja laitteet ovat näkyvimmin esillä. Näin halutaan varmistaa kattavan ja laadullisesti korkeatasoisen tuotevalikoiman pysyvyys ja kehittyminen myös tulevaisuudessa. Service Färg- och inredningsbranschen har utvecklats enormt under de 50-åren som RTV varit verksamt. RTVs viktigaste affärsidéer service, kunnande, sortiment har däremot behållit sitt värde och visat sig fungera väl. Samtidigt som det blir allt vanligare med självbetjäning i denna bransch, betonar RTV betydelsen av kundbetjäning och rådgivning inom handeln. För oss innebär god service att kunden tas i beaktande och att hennes individuella önskemål och behov uppfylls. Kunnande Det ledande affärsföretaget i branschen bör också ha de skickligaste personerna i branschen i sin tjänst. Utan en personal som är kunnig, långvarig och bunden till gemensamma mål skulle RTVs utveckling till det största företaget i branschen inte varit möjlig. Vår personals yrkeskunnighet har under årens lopp varit till nytta och glädje för tusen och åter tusen nöjda kunder. Kunnandet kommer till synes såväl i affären som i lagret, på landsvägen, i kontoret och vid själva försäljningen. Den återkoppling som vi får använder vi för att utveckla vår verksamhet i en allt bättre riktning. Sortiment RTV anser att ett gott sortiment är av största vikt i handeln. Vi kan erbjuda alla betydande inhemska tillverkares produkter för leverans direkt från vårt lager. Förutom det inhemska utbudet har koncernen satsat starkt på utvecklandet av den egna importen, i vilken de största artiklarna är tapeter, golv, färg, keramiska plattor, verktyg och maskiner och utrustning för målarbranschen. Vi vill försäkra på detta sätt att vårt sortiment av produkter av hög kvalitet är bestående och kan utvecklas också i framtiden. 6 RTV-Yhtymä

7 Service The paint and interior decoration field has undergone tremendous changes during the company s 50-year history. On the other hand, RTV s core business concepts of service, expertise and range have held their own and demonstrated their worth. The sector has generally moved over to self-service, but RTV has continued to emphasize customer service and giving the customer professional advice. As we see it, good service means taking the customer into consideration and meeting individual preferences and requirements. Expertise The leading company in the sector must also have the best experts. Without capable and long-term personnel committed to common objectives, RTV would never have become the largest company in the field. Over the years, our professionalism has benefited and delighted thousands upon thousands of satisfied customers. This expertise is reflected in the store and warehouse, out on the road, at office and during the sale. We consider all feedback carefully, in order to improve our operations further. Range RTV-Yhtymä considers the range of products as a crucial aspect of a business operation. We supply the products of all the major Finnish manufacturers straight from the warehouse. Besides Finnish merchandise, RTV has also invested heavily in developing its own import, with wallpapers, floorings, paints, ceramic tiles, tools and painting machinery and equipment having pride of place. In that, way we want to ensure the continuity and development of our comprehensive and high-quality range in future, too. 7

8 8

9 Maalit Maalit ovat tärkeä tuoteryhmä värikaupalle ja Suomen olosuhteissa erityisesti ulkomaalit. Tuotevalikoima muodostuu johtavien kotimaisten tavarantoimittajien kauppa-, rakennus- ja teollisuusmaalituotteista. Suurimmat kotimaiset tavarantoimittajat ovat Tikkurila, Teknos ja Akzo Nobel Coatings. Valikoimia täydennetään tarvittaessa omalla tuonnilla. RTV:n omat Fasad-ulkomaalit täyttävät korkeat laatuvaatimukset ja antavat puutalolle erinomaisen suojan sekä kauniin ulkonäön. Väri-Kallen Perinteinen punamaali on myös oma merkkituote, joka sopii hyvin punamaalia käyttäville ulkomaalareille. Omasta Eurodecor-sisätuotesarjasta löytyvät erinomaiset maalit seinäpintojen ja sisäkattojen maalaukseen. Färg Färgen och i finländska förhållanden speciellt fasadfärgen är en viktig produktgrupp inom färghandeln. Produkturvalet består av de ledande inhemska leverantörernas målarfärg för handeln, byggsektorn och industrin. De största inhemska leverantörerna är Tikkurila, Teknos och Akzo Nobel Coatings. Sortimentet kompletteras vid behov med utländska produkter. RTVs egen Fasad-fasadfärg uppfyller höga kvalitetskrav och ger trähus ett utomordentligt skydd och ett vackert utseende. Väri-Kalles Traditionella rödfärg är också ett av RTVs egna produktmärken som lämpar sig utomordentligt för fasadmålare som använder rödfärg. I RTVs Eurodecor serie för inomhusbruk hittar man de rätta färgerna när man målarväggar och tak inomhus. Paints Paints are an important product group for an interior decoration store and in Finnish climate especially outdoor paints. The range consists of commercial, construction and industrial paints from the leading Finnish suppliers, Tikkurila, Teknos and Akzo Nobel Coatings. The ranges are supplemented where necessary with foreign products. RTV s brand for outdoor paints is Fasad, which is of highest quality and gives the wooden house good protection and a pleasant look. Väri-Kalle s red ochre paint is also a RTV brand that is perfect for outdoor painting. In Eurodecor interior paint series of RTV-Yhtymä you can find the right products for interior painting. RTV-Yhtymä 9

10 Tapetit RTV on merkittävä tapettien maahantuoja, yksi suurimmista alan kotimaisista toimijoista. Varastovalikoimasta löytyy yli 1000 laadukasta tapettimallia. Diek House Collection -tilaustapettimallistot täydentävät entisestään kattavaa valikoimaa. Laajan valikoiman lisäksi omien mallistojen kehittely suomalaisen kuluttajan makua vastaavaksi, hankinnat suoraan valmistajilta sekä varma ja nopea saatavuus ovat merkittäviä kilpailuetuja. Tapeter RTV är en betydande importör av tapeter, en av de största inhemska grossisterna. Diek House Collection-beställningsprodukterna kompletterar de 1000 tapetmodeller som lagerförs. Förutom utvecklingen av det breda sortimentet och de egna kollektionerna, för att passa de finska konsumenternas smak, gör vi direkt inköp av leverantörerna som ger klara konkurrensfördelar genom snabb och säker tillgänglighet. Wallpapers RTV is one of the major importers of wallpaper in Finland as well as one of the biggest domestic wholesalers. We currently stock approximately 1000 wallpapers collections and complete this with The Diek House Collection which can be ordered at your convenience. We have, on top of this, created competitive advantage by an exclusive with and depth of the range adapted to the Finnish Customer and by buying directly from the suppliers which gives a high availability. 10 RTV-Yhtymä

11 11

12 12

13 Keraamiset laatat RTV:n keraamisten laattojen valikoima perustuu oman maahantuonnin mallistoon, jota kehitetään jatkuvasti kysynnän ja monipuolistuneiden käyttötarpeiden mukaisesti. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon oma Nordic Tile -mallisto. Laaja ja monipuolinen laattamallisto vastaa vaativammankin sisustajan odotuksiin. Yli 600:n laattamallin valikoimasta löytyy sekä klassiset tuotteet että eurooppalaisten tavarantoimittajien uusimmat trendilaatat kaikkiin kodin ja julkisten tilojen laatoitettaviin kohteisiin sisällä ja ulkotiloissa. Valikoimistamme löytyvät myös lasiboordit ja -mosaiikit sekä tyylikkäät lasitiilet. Keramiska plattor RTVs urval av keramiska plattor baserar sig på modeller som utvecklats kontinuerligt för att motsvara efterfrågan och ett allt mångsidigare behov. Som ett gott exempel kan man nämna vår egen Nordic Tile kollektion. Den breda och mångsidiga kollektionen av keramiska plattor motsvarar även den mest krävande inredarens förväntningar. Ur sortimentet som består av 600 olika modeller hittar man både klassiska produkter och de europeiska leverantörernas nyaste trendplattor till alla ytor såväl hemma som i offentliga miljöer både inomhus och utomhus. I vårt sortiment finns också glasbård och mosaik samt eleganta glastegel. Ceramic tiles RTVs range of ceramic tiles is based on new models which have been continuously developed to meet the demand of a more diverse customer need. As a good example of this own development we could mention the Nordic Tile collection. The width and depth of the ceramic tile collection meets and even exceeds the demand of our decorators. In the range of 600 different models you may find both classic tiles as well as the latest trends from the European manufacturers suites for all surfaces both domestic and public areas as well indoors and outdoors. We carry glass mosaic and borders as well as elegant glass tiles. RTV-Yhtymä 13

14 Lattianpäällysteet Lattianpäällysteissä RTV:n tuotevalikoima koostuu sekä kotimaisesta valmistuksesta että omista maahantuontituotteista. Valikoimista löytyy kodin kaikkiin lattioihin tarkoitettuja lattianpäällysteitä joustovinyyleistä aina keraamisiin laattoihin saakka. Perinteinen Lamella on RTV:n oma parketti- ja laminaatti-tuotemerkki. Kohdelattiaosasto on erikoistunut julkisten tilojen turva- ja designlattiamateriaaleihin sekä päällysteiden vaatimiin varusteisiin ja työkaluihin. Maahantuonnin piirissä ovat maailman johtavien tehtaiden parhaat tuotteet; hyvänä esimerkkinä patentoitu, huippuluokan turvalattia Altro Safety. Ensiluokkaiset tuotteet, osaaminen ja hyvä valikoima ovat syyt, miksi RTV on alan johtava liike myös lattianpäällysteissä. Golvbeläggning RTVs golvbeläggningssortiment består av både inhemsk produktion och egen import. Ur sortimentet hittar man beläggningar för alla ytor i hemmet, allt från cushion vinyler till keramiska plattor. Det traditionella Lamella är RTVs eget produktmärke för parkett och laminat. Projektavdelningen är specialiserad på säkerhets- och designgolv för offentliga miljöer samt verktyg och tillbehör som krävs för deras golvbeläggning. I vår import ingår även de bästa produkterna av de ledande fabrikanterna i världen. Ett gott exempel är det patenterade säkerhetsgolvet av toppkvalitet, Altro Safety. Förstklassiga produkter, yrkeskunnighet och ett gott sortiment är orsakerna till att RTV är det ledande affärsföretaget i branschen också i fråga om golvbeläggningar. Floor coverings RTV floor covering range consists of both domestic and own imports. The range entails floor coverings for all surfaces in the home; from cushion vinyles to ceramic tiles. The traditional Lamella is RTVs own brand for parquet floor and laminates. Our designated department has specialised in security and design floors for public areas and tools and accessories required for the floor covering work. Our import also includes the best products from the leading manufactures in the world. A good example of this is Altro Safety, our top quality, patented safety flooring. Top class products, know-how and an extensive range of products are the main reasons why RTV is the leading floor covering business. 14 RTV-Yhtymä

15 15

16 16

17 Pintakäsittelylaitteet ja -aineet RTV:n kone- ja pintakäsittelyosasto valmistaa ja tuo maahan pintakäsittelylaitteita ja järjestelmiä rakennus-, puu- ja metalliteollisuuteen. CURA-laastipumput ovat RTV:n omaa valmistetta ja luotettu tuotemerkki sekä Suomessa että vientimarkkinoilla. Tärkeä osa toimintaa on täydellinen varaosa- ja huoltopalvelu myymillemme laitteille. Autamme asiakkaitamme oikean ratkaisun tekemisessä kohteeseen kuin kohteeseen. Laitteiden lisäksi RTV tuo maahan pintakäsittelyaineita puusepänteollisuudelle. Kattavasta valikoimasta löytyvät pintakäsittelyaineet kaikkiin kohteisiin niin sisällä kuin ulkonakin: maalit, lakat, petsit ja öljyt. Laadukkaiden laitteiden ja aineiden lisäksi RTV:ssä on kattava valikoima erilaisia työsuojaimia, -vaatteita ja -kenkiä. Painters on RTV:n oma työvaatemerkki. Ytbehandligsmaskiner och material RTV har egen avdelning som tillverkar och importerar ytbehandlingmaskiner och apparater för byggnads-, trä- och metallindustrin. CURA-murbrukspumparna av egen tillverkning är ett pålitligt produktmärke såväl i Finland som på exportmarknaden. En viktig del av vår verksamhet är reservdels- och underhållningsservice för de apparater som vi säljer. Vi hjälper våra kunder att hitta den rätta lösningen på alla ändamål. RTV importerar inte enbart apparater men också ytbehandlingsmaterial för möbelindustrin. I vårt omfattande sortiment hittar man ytbehandlingsmaterial för alla ändamål såväl inomhus som utomhus: färger, lacker, betser och oljor. Till vårt sortiment hör också ett omfattande sortiment av arbetsskydd, - kläder och skor. Painters är RTVs eget arbetsklädesmärke. Surface treatment machines and materials RTV s Machine Department manufactures and imports surface treatment machinery and equipments suited to building, wood and metal industry. CURA mortar pumps are of RTV s own manufacture and a trusted brand in Finland as well as in the export market. An important aspect of our business is a full spare-part and maintenance service for equipment sold by us. We assist our customers in finding the right solution to every project. RTV also imports not only machines but surface treatment products to the joinery. Our wide range includes finishing materials suitable for all applications both indoors and out: paints, varnishes, stains and oils. Our ranges include protective equipment and Painters work apparel. RTV-Yhtymä 17

18 Muut tuotteet Perinteisen sisustamisen ohella RTV on panostanut pienrautatarjontaan. Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman laadukkaita rakentamiseen ja saneeraamiseen liittyviä heloitus- ja kiinnitystarvikkeita, käsi- ja sähkötyökaluja sekä maalausvälineitä. Kylpyhuone- ja keittiökalustekokonaisuudet ovat myös kasvava toimintasektori. Muutamista toimipaikoista löytyy lisäksi kattavasti rakennustarvikkeita. Andra produkter Vid sidan om den traditionella inredningen har RTV satsat på järnhandels produkter. Vi erbjuder våra kunder ett brett sortiment av småprodukter av järn, beslag, hand- och el-verktyg och verktyg för målning av hög kvalitet. Badrums- och köksaffärer är ett växande verksamhetsområde. Ett flertal affärer har ett bra sortiment på basbyggnadsmaterial. Other products Alongside traditional interior decoration RTV has invested in hardware products. Ironmonger s products, fittings, tools and basic building products are part of our range offered to our customers. The bathroom and kitchen business shows a strong growth. Quite a few of our stores are also able to serve builders in all their purchases related to the building product groups. Voimme ylpeinä mainita joitakin yrityksiä, joiden tuotteita tuomme maahan. Vi är stolta över att kunna nämna dessa företag vars produkter är av egen import. We are proud to mention some of the companies whose products we import to Finland. Amtico, Altro Nordic, Armstrong, Casalgrande Padana, Ce Dam, Ceramicalcora, Ceramica Ribesalbes, Ceramicas Gaya, DOMO, Harris, Janser, Johns Manville, Juvita, Kremlin, Marazzi, Meister, Polyflor, Rasch, Revigres, Solutia Europe, Titan, Trelleborg, Vives, Wedevåg Färg 18 RTV-Yhtymä

19 19

20 Pääkonttori, Huvudkontor, Head Office: Mattilantie 1, Riihimäki, Finland ESPOO Martinsillantie Espoo Puh. (09) FORSSA Forssan Tapetti ja Väri Aleksinkatu Forssa Puh. (03) HELSINKI Arkadiankatu Helsinki Puh. (09) Kalevankatu Helsinki Puh. (09) KAARINA Niemeläntie Kaarina Puh. (02) KANGASALA Lentolantie Kangasala Puh. (03) KERAVA Santaniitynkatu Kerava KUOPIO Puijon Väri Tehdaskatu Kuopio Puh. (017) PORI Keskuskartano Pori Puh. (02) PORVOO Teollisuustie Porvoo Puh. (019) RIIHIMÄKI Herajoentie Riihimäki Puh. (019) 7421 SALO Myllyojankatu Salo Puh. (02) VAASA Palosaaren Väri ja Tapetti Palosaarentie Vaasa Puh. (06) VANTAA Petikontie Vantaa Puh. (09) Sahaajankatu Helsinki Puh. (09) HYVINKÄÄ Sillankorvankatu Hyvinkää Puh. (019) HÄMEENLINNA Vanajantie Hämeenlinna Puh. (03) IISALMI Puijon Väri Karjalankatu Iisalmi Puh. (017) JYVÄSKYLÄ Ahjokatu Jyväskylä Puh. (014) LAHTI Alavankatu Lahti Puh. (03) LAIHIA Palosaaren Väri ja Tapetti Tampereentie Laihia Puh. (06) LAPPEENRANTA Alaniitynkatu Lappeenranta Puh. (05) LOHJA Takasenkatu Lohja Puh. (019) NOKIA Yrittäjäkatu Nokia Puh. (03) SEINÄJOKI Sisustus-Special Sammonkatu Seinäjoki Puh. (06) TAMPERE Sammonkatu Tampere Puh. (03) TURKU Satakunnantie Turku Puh. (02) ULVILA Uusitie Ulvila Puh. (02) Kaarina Laihia Vaasa Salo Kerava Jyväskylä Lappeenranta Pääkonttori Huvudkontor Head Office Myymälät Affärer Stores T-Print Ky, Hyvinkää, 01.08

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014 VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo 4-5.10.2014 Slow Food Festival 2 3 Innehållsförteckning Sisällysluettelo Table of Contents En ljus framtid! Tulevaisuus näyttää valoisalta!...

Lisätiedot

Suomen laajin hotellitarjonta

Suomen laajin hotellitarjonta Hotels IN FINLAND SISÄLLYSLUETTEO 2 Suomen laajin hotellitarjonta FINLANDS MEST MÅNGSIDIGA LUTBUD THE MOST VERSATILE RANGE OF S IN FINLAND Cumulus Rantasipi Holiday Inn Crowne Plaza Hotelli Seurahuone

Lisätiedot

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Luonnos /Draft Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Hakijan opas 2009 Ansökningsguide

Hakijan opas 2009 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2009 Ansökningsguide Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistut työelämän halutuksi osaajaksi, sillä seudun työllisyys on erinomainen. Monialaiset ja monikieliset korkeakoulututkintomme

Lisätiedot

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011 Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011 K ä s i - j a t a i d e t e o l l i s u u s l i i t t o Ta i t o r y Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2011, Marketta Luutonen ja Taina Tervonen. Taitto: Johanna

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

KÄSITYÖYRITYSTEN TILA JA KEHITYS vuoden 2000 barometri

KÄSITYÖYRITYSTEN TILA JA KEHITYS vuoden 2000 barometri KÄSITYÖYRITYSTEN TILA JA KEHITYS vuoden 2000 barometri Käsi- ja taideteollisuusliitto ry Kauppa- ja teollisuusministeriö Tämän julkaisun on rahoittanut kauppa- ja teollisuusministeriö. Raportin haastattelut

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS 2007. Arkivverket 2007

ARKISTOLAITOS 2007. Arkivverket 2007 ARKISTOLAITOS 2007 Arkivverket 2007 Toimittajat Redaktörer Editors Marie Mäkinen Kauko Rumpunen Toimituskunta Redaktionsråd Editional board Christina Forssell Elisa Orrman Jarno Linnolahti Rauno Selin

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL BEST CONNECTIONS TO ASIA 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL FINNAIR OYJ www.finnair.com www.finnair.fi 3 Contents CONTENTS News 10 Business

Lisätiedot

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Helsingin yliopisto RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 118 Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan

Lisätiedot

Försvarsmakten The Finnish Defence Forces. Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report

Försvarsmakten The Finnish Defence Forces. Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Försvarsmakten The Finnish Defence Forces Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Puolustusvoimien johtosuhteet 1.1.2015 lukien Försvarsmaktens organisation fr.o.m. 1.1.2015 Finnish Defence Forces

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

60 -Juhlanumero. Tammer-Tukku. - kaupan tukena jo 60-vuotta. Tammer-Tukku. Mukana yhteisen hyvän puolesta - Lastensairaalalle lahjoitus

60 -Juhlanumero. Tammer-Tukku. - kaupan tukena jo 60-vuotta. Tammer-Tukku. Mukana yhteisen hyvän puolesta - Lastensairaalalle lahjoitus 60 -Juhlanumero 3 2014 s. 56 p. 58 Tammer-Tukku - kaupan tukena jo 60-vuotta Mukana yhteisen hyvän puolesta - Lastensairaalalle lahjoitus Tammer-Tukku valitsi valaistuskumppanikseen Toshiban Hintasirkus

Lisätiedot

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen Activity 3.5 (Port Study, Part I) Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen www.midnordictc.net SAMMANDRAG Sjötransporterna och hamnarna är av stor betydelse för

Lisätiedot

INSPIRING PAGES 6 68 150 158 160 162 164 166. Meeting Office Service School Welfare Hotel Auditorium Material

INSPIRING PAGES 6 68 150 158 160 162 164 166. Meeting Office Service School Welfare Hotel Auditorium Material kuvasto kollektion collection INSPIRING PAGES 6 68 150 158 160 162 164 166 Meeting Office Service School Welfare Hotel Auditorium Material Aulat Lobby Lobbies Tuolit ja pöydät Stolar och bord Chairs and

Lisätiedot

2/2014. VÄITÖS Historia yrityksen voimavarana s.36-39. Mikkelin maakuntaarkisto

2/2014. VÄITÖS Historia yrityksen voimavarana s.36-39. Mikkelin maakuntaarkisto Asiakirjahallinnan ja arkistoinnin erikoislehti 2/2014 ARKISTOT Mikkelin maakuntaarkisto 80 vuotta s.25-33 VÄITÖS Historia yrityksen voimavarana s.36-39 TAPAHTUMAT PDA Henkilöarkistot s.4-7 KAY Opintopäivät

Lisätiedot

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto Editorial Timo Lehto Jotakin erityistä Innoissamme avasimme oven! Sisään astuessamme tiesimme jo, että vastassa olisi kaikkien aikojen suomalaiskeksintö. Mutta emme osanneet kuvitella sitä innostuksen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Erika Löfström & Maarit Pitkänen Kummina vai keinutuolissa? Ikääntyvät työntekijät pkyrityksissä AGENT-projektin loppuraportti Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan

Lisätiedot

Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa

Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa Sirkka Rousu Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa Näkymätön tuloksellisuus näkyväksi TAMPEREEN YLIOPISTO SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2007 TEKIJÄ Sirkka Rousu 1. painos ISBN 978-952-213-310-6

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

of ice hockey at Finn-Guild Puhun ei Suomilainen Teatteria lapsille Lontoossa Illustrate nursery rhymes! Save money with Finn-Guild AGM 15 March

of ice hockey at Finn-Guild Puhun ei Suomilainen Teatteria lapsille Lontoossa Illustrate nursery rhymes! Save money with Finn-Guild AGM 15 March Finn-Guild Journal for the Finnish-British community SPRING 2014 issue 105 Big changes at Finn-Guild Hear Sibelius s violin Lionesses of ice hockey Uusi kasvoja Killassa Brittiruokaa Suomessa Scanadventures

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 ANNUAL REPORT 2009

VUOSIKERTOMUS 2009 ANNUAL REPORT 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 GEODEETTINEN LAITOS GEODETISKA INSTITUTET ANNUAL REPORT 2009 Sisällysluettelo Geodeettinen laitos on geodesian ja paikkatietoalan asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Se tekee paikkatietoalan

Lisätiedot

Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi

Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi Opetushallitus Arviointi 5/2001 Opetushallitus ja tekijät Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

KOTIPIZZA PIZZA-AAPINEN KOTIPIZZAS ABC-BOK FÖR PIZZA

KOTIPIZZA PIZZA-AAPINEN KOTIPIZZAS ABC-BOK FÖR PIZZA KOTIPIZZA PIZZA-AAPINEN KOTIPIZZAS ABC-BOK FÖR PIZZA JUONIPALJASTUS: TÄMÄ KUVAKIRJA KERTOO, KUINKA SYNTYY TÄYDELLINEN KOTIPIZZA JA KUINKA IHMEESSÄ MOINEN ON EDES MAHDOLLISTA. HYVÄÄ RUOKAHALUA. INTRIGAVSLÖJANDE:

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 154 Series Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Lisätiedot

YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL

YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW 2013 2014 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Lisätiedot