RTV-Yhtymä Oy. Hallitus Styrelse Board. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RTV-Yhtymä Oy. Hallitus Styrelse Board. www.rtv.fi 3"

Transkriptio

1

2 2 RTV-Yhtymä

3 Vuonna 1951 ennakkoluuloton nuorimies Karl Gustav Lindblom ( ) tuli Riihimäelle yhdessä liikekumppaninsa kanssa ja osti Riihimäen Tapetti ja Väri -nimisen pienen maalikaupan. Sisukkaalla yrittämisellä miehet saivat kaupan menestymään. Alusta alkaen toiminta niin vähittäis- kuin tukkukaupassa on ollut erittäin kasvuhakuista. RTV-Yhtymä Oy, joksi yrityksen nimi 1970-luvun alussa muutettiin, siirtyi vuonna 1994 yksinomaan Lindblomin per heen omistukseen. RTV on Suomen johtava yksityisessä omistuksessa oleva maali- ja pintamateriaalituotteiden erikoisliike. Tänä päivänä RTV:llä on lähes 30 omaa myymälää yli 20:llä eri paikkakunnalla. Myymälät ovat pääosin keskittyneet Etelä-Suomeen. RTV-Yhtymä Oy Karl Gustav Lindblom Kauppaneuvos, Kommerseråd, Commercial Counsellor RTV:n maahantuonnin tuotteita on tarjolla asiakkaille valtakunnallisesti koko maan kattavan jälleenmyyjäverkoston kautta. Henkilöstöön kuuluu yli 600 alan ammattilaista. Palvelu, osaaminen ja valikoima ovat aina olleet arvoja, joita kunnioittaen ja vahvistaen liiketoimintaa kehitetään vastaamaan eri asiakasryhmien toiveita ja tarpeita. Hallitus Styrelse Board Markus Lindblom Ulla Lindblom Heidi Juonela Lotta Lindblom Markku Holm Anja Lindblom kuvassa sivulla 4, sida 4, page 4 3

4 År 1951 kom en fördomsfri ung man Karl Lindblom ( ) till Riihimäki. Han köpte tillsammans med sin kompanjon en liten färghandel som hette Riihimäen Tapetti ja Väri. Med entreprenörs anda fick männen affärerna att frodas. RTVs verksamhet, såväl inom detaljsom partihandeln, har från början varit mål medveten och tillväxtorienterad. RTV-Yhtymä Oy, som namnet ändrades till i början av 1970-talet, övergick helt i familjens Lindblom ägo RTV är det ledande privatägda företaget inom inrednings och färgbranschen i Finland. Idag har RTV närmare 30 butiker på mer än 20 olika orter. De egna affärerna finns huvudsakligen i Södra Finland men RTV kan erbjuda sina egna produkter runt landet genom ett riksomfattande nätverk av återförsäljare. Till personalen hör även över 600 yrkeskunniga personer. Karl Gustav Lindblom Anja Lindblom, hallituksen jäsen, styrelse medlem, Member of the Board Service, kunnande och sortiment har alltid varit de värden som respekteras och förstärks ytterligare när vi utvecklar affärsverksamheten för att möta olika kundgruppers önske mål och behov. In 1951 a pioneering young man Karl Lindblom ( ) arrived in Riihimäki. Together with his partner he purchased an interior decoration company known as Riihimäen Tapetti ja Väri. RTV-Yhtymä s retail and wholesale operations have both been determined and growth-focused. The business was a great success, since the company, today known as RTV-Yhtymä Oy, is the largest privately-owned wholesale and retail home decoration and paint company in Finland. In 1994, RTV-Yhtymä went into the sole ownership of the Lindblom family. Today the company has almost 30 stores in more than 20 different locations. RTV s own stores are mainly in Southern Finland, but the whole country is covered by an extensive network of dealers that carry RTVs import goods. The staff consists of more than 600 competent and knowledgeable people. Service, expertise and range are the core values to be respected when developing our business further in meeting the customers needs. 4

5 Palvelua Osaamista Valikoimaa Service Kunnande Sortiment Service Expertise Range Palvelua Väri- ja sisustusala on kehittynyt valtavasti RTV:n yli 50 vuotta kestäneen toiminnan aikana. Sen sijaan RTV:n keskeisimmät liikeideat palvelua, osaamista, valikoimaa ovat pysyneet arvossaan ja osoittaneet toimivuutensa. Samanaikaisesti kun alalla yleisesti siirrytään itsepalveluun, korostaa RTV asiakaspalvelun ja neuvonnan merkitystä kaupankäynnissä. Hyvä palvelu on asiak kaan huomioonottamista ja hänen yksilöllisten toiveittensa ja tarpeittensa täyttämistä. Osaamista Alan ykkösliikkeellä on oltava myös alan parhaat osaajat palveluksessaan. Ilman osaavaa, pitkäaikaista ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunutta henkilökuntaa ei RTV:n kasvu alan suurimmaksi liikkeeksi olisi ollut mahdollista. Henkilökunnan ammattitaidosta ovat vuosien varrella saaneet hyötyä ja iloita tuhannet ja taas tuhannet tyytyväiset asiakkaat. Osaaminen näkyy niin myymälässä, varastossa, maantiellä, konttorissa kuin myyntitilanteissakin. Asiakkailta saadun palautteen myötä kehitämme toimintaamme yhä parempaan suuntaan. RTV-Yhtymä 5

6 Valikoimaa RTV pitää valikoimien merkitystä kaupankäynnissä ensiarvoisen tärkeänä. Kaikkien merkittä vien kotimaisten valmistajien tuotteita löytyy heti varastosta toimitettaviksi. Kotimaisen tarjonnan lisäksi RTV on panostanut voimakkaasti oman maahantuonnin kehittämiseen, jossa tapetit, lat tian päällysteet, maalit, keraamiset laatat, työkalut, maalausalan koneet ja laitteet ovat näkyvimmin esillä. Näin halutaan varmistaa kattavan ja laadullisesti korkeatasoisen tuotevalikoiman pysyvyys ja kehittyminen myös tulevaisuudessa. Service Färg- och inredningsbranschen har utvecklats enormt under de 50-åren som RTV varit verksamt. RTVs viktigaste affärsidéer service, kunnande, sortiment har däremot behållit sitt värde och visat sig fungera väl. Samtidigt som det blir allt vanligare med självbetjäning i denna bransch, betonar RTV betydelsen av kundbetjäning och rådgivning inom handeln. För oss innebär god service att kunden tas i beaktande och att hennes individuella önskemål och behov uppfylls. Kunnande Det ledande affärsföretaget i branschen bör också ha de skickligaste personerna i branschen i sin tjänst. Utan en personal som är kunnig, långvarig och bunden till gemensamma mål skulle RTVs utveckling till det största företaget i branschen inte varit möjlig. Vår personals yrkeskunnighet har under årens lopp varit till nytta och glädje för tusen och åter tusen nöjda kunder. Kunnandet kommer till synes såväl i affären som i lagret, på landsvägen, i kontoret och vid själva försäljningen. Den återkoppling som vi får använder vi för att utveckla vår verksamhet i en allt bättre riktning. Sortiment RTV anser att ett gott sortiment är av största vikt i handeln. Vi kan erbjuda alla betydande inhemska tillverkares produkter för leverans direkt från vårt lager. Förutom det inhemska utbudet har koncernen satsat starkt på utvecklandet av den egna importen, i vilken de största artiklarna är tapeter, golv, färg, keramiska plattor, verktyg och maskiner och utrustning för målarbranschen. Vi vill försäkra på detta sätt att vårt sortiment av produkter av hög kvalitet är bestående och kan utvecklas också i framtiden. 6 RTV-Yhtymä

7 Service The paint and interior decoration field has undergone tremendous changes during the company s 50-year history. On the other hand, RTV s core business concepts of service, expertise and range have held their own and demonstrated their worth. The sector has generally moved over to self-service, but RTV has continued to emphasize customer service and giving the customer professional advice. As we see it, good service means taking the customer into consideration and meeting individual preferences and requirements. Expertise The leading company in the sector must also have the best experts. Without capable and long-term personnel committed to common objectives, RTV would never have become the largest company in the field. Over the years, our professionalism has benefited and delighted thousands upon thousands of satisfied customers. This expertise is reflected in the store and warehouse, out on the road, at office and during the sale. We consider all feedback carefully, in order to improve our operations further. Range RTV-Yhtymä considers the range of products as a crucial aspect of a business operation. We supply the products of all the major Finnish manufacturers straight from the warehouse. Besides Finnish merchandise, RTV has also invested heavily in developing its own import, with wallpapers, floorings, paints, ceramic tiles, tools and painting machinery and equipment having pride of place. In that, way we want to ensure the continuity and development of our comprehensive and high-quality range in future, too. 7

8 8

9 Maalit Maalit ovat tärkeä tuoteryhmä värikaupalle ja Suomen olosuhteissa erityisesti ulkomaalit. Tuotevalikoima muodostuu johtavien kotimaisten tavarantoimittajien kauppa-, rakennus- ja teollisuusmaalituotteista. Suurimmat kotimaiset tavarantoimittajat ovat Tikkurila, Teknos ja Akzo Nobel Coatings. Valikoimia täydennetään tarvittaessa omalla tuonnilla. RTV:n omat Fasad-ulkomaalit täyttävät korkeat laatuvaatimukset ja antavat puutalolle erinomaisen suojan sekä kauniin ulkonäön. Väri-Kallen Perinteinen punamaali on myös oma merkkituote, joka sopii hyvin punamaalia käyttäville ulkomaalareille. Omasta Eurodecor-sisätuotesarjasta löytyvät erinomaiset maalit seinäpintojen ja sisäkattojen maalaukseen. Färg Färgen och i finländska förhållanden speciellt fasadfärgen är en viktig produktgrupp inom färghandeln. Produkturvalet består av de ledande inhemska leverantörernas målarfärg för handeln, byggsektorn och industrin. De största inhemska leverantörerna är Tikkurila, Teknos och Akzo Nobel Coatings. Sortimentet kompletteras vid behov med utländska produkter. RTVs egen Fasad-fasadfärg uppfyller höga kvalitetskrav och ger trähus ett utomordentligt skydd och ett vackert utseende. Väri-Kalles Traditionella rödfärg är också ett av RTVs egna produktmärken som lämpar sig utomordentligt för fasadmålare som använder rödfärg. I RTVs Eurodecor serie för inomhusbruk hittar man de rätta färgerna när man målarväggar och tak inomhus. Paints Paints are an important product group for an interior decoration store and in Finnish climate especially outdoor paints. The range consists of commercial, construction and industrial paints from the leading Finnish suppliers, Tikkurila, Teknos and Akzo Nobel Coatings. The ranges are supplemented where necessary with foreign products. RTV s brand for outdoor paints is Fasad, which is of highest quality and gives the wooden house good protection and a pleasant look. Väri-Kalle s red ochre paint is also a RTV brand that is perfect for outdoor painting. In Eurodecor interior paint series of RTV-Yhtymä you can find the right products for interior painting. RTV-Yhtymä 9

10 Tapetit RTV on merkittävä tapettien maahantuoja, yksi suurimmista alan kotimaisista toimijoista. Varastovalikoimasta löytyy yli 1000 laadukasta tapettimallia. Diek House Collection -tilaustapettimallistot täydentävät entisestään kattavaa valikoimaa. Laajan valikoiman lisäksi omien mallistojen kehittely suomalaisen kuluttajan makua vastaavaksi, hankinnat suoraan valmistajilta sekä varma ja nopea saatavuus ovat merkittäviä kilpailuetuja. Tapeter RTV är en betydande importör av tapeter, en av de största inhemska grossisterna. Diek House Collection-beställningsprodukterna kompletterar de 1000 tapetmodeller som lagerförs. Förutom utvecklingen av det breda sortimentet och de egna kollektionerna, för att passa de finska konsumenternas smak, gör vi direkt inköp av leverantörerna som ger klara konkurrensfördelar genom snabb och säker tillgänglighet. Wallpapers RTV is one of the major importers of wallpaper in Finland as well as one of the biggest domestic wholesalers. We currently stock approximately 1000 wallpapers collections and complete this with The Diek House Collection which can be ordered at your convenience. We have, on top of this, created competitive advantage by an exclusive with and depth of the range adapted to the Finnish Customer and by buying directly from the suppliers which gives a high availability. 10 RTV-Yhtymä

11 11

12 12

13 Keraamiset laatat RTV:n keraamisten laattojen valikoima perustuu oman maahantuonnin mallistoon, jota kehitetään jatkuvasti kysynnän ja monipuolistuneiden käyttötarpeiden mukaisesti. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon oma Nordic Tile -mallisto. Laaja ja monipuolinen laattamallisto vastaa vaativammankin sisustajan odotuksiin. Yli 600:n laattamallin valikoimasta löytyy sekä klassiset tuotteet että eurooppalaisten tavarantoimittajien uusimmat trendilaatat kaikkiin kodin ja julkisten tilojen laatoitettaviin kohteisiin sisällä ja ulkotiloissa. Valikoimistamme löytyvät myös lasiboordit ja -mosaiikit sekä tyylikkäät lasitiilet. Keramiska plattor RTVs urval av keramiska plattor baserar sig på modeller som utvecklats kontinuerligt för att motsvara efterfrågan och ett allt mångsidigare behov. Som ett gott exempel kan man nämna vår egen Nordic Tile kollektion. Den breda och mångsidiga kollektionen av keramiska plattor motsvarar även den mest krävande inredarens förväntningar. Ur sortimentet som består av 600 olika modeller hittar man både klassiska produkter och de europeiska leverantörernas nyaste trendplattor till alla ytor såväl hemma som i offentliga miljöer både inomhus och utomhus. I vårt sortiment finns också glasbård och mosaik samt eleganta glastegel. Ceramic tiles RTVs range of ceramic tiles is based on new models which have been continuously developed to meet the demand of a more diverse customer need. As a good example of this own development we could mention the Nordic Tile collection. The width and depth of the ceramic tile collection meets and even exceeds the demand of our decorators. In the range of 600 different models you may find both classic tiles as well as the latest trends from the European manufacturers suites for all surfaces both domestic and public areas as well indoors and outdoors. We carry glass mosaic and borders as well as elegant glass tiles. RTV-Yhtymä 13

14 Lattianpäällysteet Lattianpäällysteissä RTV:n tuotevalikoima koostuu sekä kotimaisesta valmistuksesta että omista maahantuontituotteista. Valikoimista löytyy kodin kaikkiin lattioihin tarkoitettuja lattianpäällysteitä joustovinyyleistä aina keraamisiin laattoihin saakka. Perinteinen Lamella on RTV:n oma parketti- ja laminaatti-tuotemerkki. Kohdelattiaosasto on erikoistunut julkisten tilojen turva- ja designlattiamateriaaleihin sekä päällysteiden vaatimiin varusteisiin ja työkaluihin. Maahantuonnin piirissä ovat maailman johtavien tehtaiden parhaat tuotteet; hyvänä esimerkkinä patentoitu, huippuluokan turvalattia Altro Safety. Ensiluokkaiset tuotteet, osaaminen ja hyvä valikoima ovat syyt, miksi RTV on alan johtava liike myös lattianpäällysteissä. Golvbeläggning RTVs golvbeläggningssortiment består av både inhemsk produktion och egen import. Ur sortimentet hittar man beläggningar för alla ytor i hemmet, allt från cushion vinyler till keramiska plattor. Det traditionella Lamella är RTVs eget produktmärke för parkett och laminat. Projektavdelningen är specialiserad på säkerhets- och designgolv för offentliga miljöer samt verktyg och tillbehör som krävs för deras golvbeläggning. I vår import ingår även de bästa produkterna av de ledande fabrikanterna i världen. Ett gott exempel är det patenterade säkerhetsgolvet av toppkvalitet, Altro Safety. Förstklassiga produkter, yrkeskunnighet och ett gott sortiment är orsakerna till att RTV är det ledande affärsföretaget i branschen också i fråga om golvbeläggningar. Floor coverings RTV floor covering range consists of both domestic and own imports. The range entails floor coverings for all surfaces in the home; from cushion vinyles to ceramic tiles. The traditional Lamella is RTVs own brand for parquet floor and laminates. Our designated department has specialised in security and design floors for public areas and tools and accessories required for the floor covering work. Our import also includes the best products from the leading manufactures in the world. A good example of this is Altro Safety, our top quality, patented safety flooring. Top class products, know-how and an extensive range of products are the main reasons why RTV is the leading floor covering business. 14 RTV-Yhtymä

15 15

16 16

17 Pintakäsittelylaitteet ja -aineet RTV:n kone- ja pintakäsittelyosasto valmistaa ja tuo maahan pintakäsittelylaitteita ja järjestelmiä rakennus-, puu- ja metalliteollisuuteen. CURA-laastipumput ovat RTV:n omaa valmistetta ja luotettu tuotemerkki sekä Suomessa että vientimarkkinoilla. Tärkeä osa toimintaa on täydellinen varaosa- ja huoltopalvelu myymillemme laitteille. Autamme asiakkaitamme oikean ratkaisun tekemisessä kohteeseen kuin kohteeseen. Laitteiden lisäksi RTV tuo maahan pintakäsittelyaineita puusepänteollisuudelle. Kattavasta valikoimasta löytyvät pintakäsittelyaineet kaikkiin kohteisiin niin sisällä kuin ulkonakin: maalit, lakat, petsit ja öljyt. Laadukkaiden laitteiden ja aineiden lisäksi RTV:ssä on kattava valikoima erilaisia työsuojaimia, -vaatteita ja -kenkiä. Painters on RTV:n oma työvaatemerkki. Ytbehandligsmaskiner och material RTV har egen avdelning som tillverkar och importerar ytbehandlingmaskiner och apparater för byggnads-, trä- och metallindustrin. CURA-murbrukspumparna av egen tillverkning är ett pålitligt produktmärke såväl i Finland som på exportmarknaden. En viktig del av vår verksamhet är reservdels- och underhållningsservice för de apparater som vi säljer. Vi hjälper våra kunder att hitta den rätta lösningen på alla ändamål. RTV importerar inte enbart apparater men också ytbehandlingsmaterial för möbelindustrin. I vårt omfattande sortiment hittar man ytbehandlingsmaterial för alla ändamål såväl inomhus som utomhus: färger, lacker, betser och oljor. Till vårt sortiment hör också ett omfattande sortiment av arbetsskydd, - kläder och skor. Painters är RTVs eget arbetsklädesmärke. Surface treatment machines and materials RTV s Machine Department manufactures and imports surface treatment machinery and equipments suited to building, wood and metal industry. CURA mortar pumps are of RTV s own manufacture and a trusted brand in Finland as well as in the export market. An important aspect of our business is a full spare-part and maintenance service for equipment sold by us. We assist our customers in finding the right solution to every project. RTV also imports not only machines but surface treatment products to the joinery. Our wide range includes finishing materials suitable for all applications both indoors and out: paints, varnishes, stains and oils. Our ranges include protective equipment and Painters work apparel. RTV-Yhtymä 17

18 Muut tuotteet Perinteisen sisustamisen ohella RTV on panostanut pienrautatarjontaan. Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman laadukkaita rakentamiseen ja saneeraamiseen liittyviä heloitus- ja kiinnitystarvikkeita, käsi- ja sähkötyökaluja sekä maalausvälineitä. Kylpyhuone- ja keittiökalustekokonaisuudet ovat myös kasvava toimintasektori. Muutamista toimipaikoista löytyy lisäksi kattavasti rakennustarvikkeita. Andra produkter Vid sidan om den traditionella inredningen har RTV satsat på järnhandels produkter. Vi erbjuder våra kunder ett brett sortiment av småprodukter av järn, beslag, hand- och el-verktyg och verktyg för målning av hög kvalitet. Badrums- och köksaffärer är ett växande verksamhetsområde. Ett flertal affärer har ett bra sortiment på basbyggnadsmaterial. Other products Alongside traditional interior decoration RTV has invested in hardware products. Ironmonger s products, fittings, tools and basic building products are part of our range offered to our customers. The bathroom and kitchen business shows a strong growth. Quite a few of our stores are also able to serve builders in all their purchases related to the building product groups. Voimme ylpeinä mainita joitakin yrityksiä, joiden tuotteita tuomme maahan. Vi är stolta över att kunna nämna dessa företag vars produkter är av egen import. We are proud to mention some of the companies whose products we import to Finland. Amtico, Altro Nordic, Armstrong, Casalgrande Padana, Ce Dam, Ceramicalcora, Ceramica Ribesalbes, Ceramicas Gaya, DOMO, Harris, Janser, Johns Manville, Juvita, Kremlin, Marazzi, Meister, Polyflor, Rasch, Revigres, Solutia Europe, Titan, Trelleborg, Vives, Wedevåg Färg 18 RTV-Yhtymä

19 19

20 Pääkonttori, Huvudkontor, Head Office: Mattilantie 1, Riihimäki, Finland ESPOO Martinsillantie Espoo Puh. (09) FORSSA Forssan Tapetti ja Väri Aleksinkatu Forssa Puh. (03) HELSINKI Arkadiankatu Helsinki Puh. (09) Kalevankatu Helsinki Puh. (09) KAARINA Niemeläntie Kaarina Puh. (02) KANGASALA Lentolantie Kangasala Puh. (03) KERAVA Santaniitynkatu Kerava KUOPIO Puijon Väri Tehdaskatu Kuopio Puh. (017) PORI Keskuskartano Pori Puh. (02) PORVOO Teollisuustie Porvoo Puh. (019) RIIHIMÄKI Herajoentie Riihimäki Puh. (019) 7421 SALO Myllyojankatu Salo Puh. (02) VAASA Palosaaren Väri ja Tapetti Palosaarentie Vaasa Puh. (06) VANTAA Petikontie Vantaa Puh. (09) Sahaajankatu Helsinki Puh. (09) HYVINKÄÄ Sillankorvankatu Hyvinkää Puh. (019) HÄMEENLINNA Vanajantie Hämeenlinna Puh. (03) IISALMI Puijon Väri Karjalankatu Iisalmi Puh. (017) JYVÄSKYLÄ Ahjokatu Jyväskylä Puh. (014) LAHTI Alavankatu Lahti Puh. (03) LAIHIA Palosaaren Väri ja Tapetti Tampereentie Laihia Puh. (06) LAPPEENRANTA Alaniitynkatu Lappeenranta Puh. (05) LOHJA Takasenkatu Lohja Puh. (019) NOKIA Yrittäjäkatu Nokia Puh. (03) SEINÄJOKI Sisustus-Special Sammonkatu Seinäjoki Puh. (06) TAMPERE Sammonkatu Tampere Puh. (03) TURKU Satakunnantie Turku Puh. (02) ULVILA Uusitie Ulvila Puh. (02) Kaarina Laihia Vaasa Salo Kerava Jyväskylä Lappeenranta Pääkonttori Huvudkontor Head Office Myymälät Affärer Stores T-Print Ky, Hyvinkää, 01.08

Suomalainen perheyritys. Finskt familjeföretag. Finnish family company

Suomalainen perheyritys. Finskt familjeföretag. Finnish family company Suomalainen perheyritys Finskt familjeföretag Finnish family company 2 RTV-Yhtymä Oy Vuonna 1951 ennakkoluuloton nuorimies Karl Gustav Lindblom (1927 2003) tuli Riihimäelle yhdessä liikekumppaninsa kanssa

Lisätiedot

Terassielämäsi kestävä pohja

Terassielämäsi kestävä pohja Terassielämäsi kestävä pohja Twinson on terassielämäsi kestävä pohja Hetki terassilla on hetki vapaudessa. Aurinkoisen päivän aloittaminen astumalla terassille antaa rauhan ja kokonaisuudentunteen ilman

Lisätiedot

Vehicle bodybuilding components

Vehicle bodybuilding components Vehicle bodybuilding components TMT.Malinen Oy on perinteikäs päälirakenneteollisuuden komponenttitoimittaja ja alansa johtava alumiinituotteiden suoma lainen valmistaja jo vuodesta 1958. TMT konserniin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Laminaatit. RTV:n mallistot 2009 2010

Laminaatit. RTV:n mallistot 2009 2010 Laminaatit RTV:n mallistot 2009 2010 Laminaattiesite 2009 2010 RTV-Yhtymä Oy on markkinoinut ja myynyt laminaattilattioita niiden valmistuksen alusta alkaen. Jo varhaisessa vaiheessa käynnistimme maahantuonnin

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your www.vent Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Vuonna 1928 startannut, jo kolmannen polven perheyritys, Ventoniemi Oy on liikenteen moniosaaja. Tilausajomme

Lisätiedot

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation Oy Annette Tillander Ab Ateljee Tehtaankatu 26 C 00150 Helsinki Unioninkatu 15 00130 Helsinki annette@atillander.fi 09-670 100 Fabriksgatan 26 C 00150 Helsingfors Unionsgatan 15 00130 Helsingfors www.facebook.com/annettetillander

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Air Comfort. VEKA ver C.» Spare parts/reservdelar/varaosat

Air Comfort. VEKA ver C.» Spare parts/reservdelar/varaosat Air Comfort Air Treatment VEKA ver C VEKA ver C Supply air unit/tilluftsaggregat/ Tuloilmalaite» Spare parts/reservdelar/varaosat 2 Supply air unit/tilluftsaggregat/tuloilmalaite Spare parts/reservdelar/varaosat

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Garden Furniture. Puutarhakalusteita

Garden Furniture. Puutarhakalusteita Garden Furniture Puutarhakalusteita Painekyllästetyt Impregnated PEFC/02-31-113 Pepe-puutarhakalusteet ovat lähes 40 vuoden ajan ilahduttaneet asiakkaita niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin, päämarkkina-alueina

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde?

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 7 kpl, TULEVAISUUDESSA 5 kpl ja 6 kpl 1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 28 % 33 % I framtiden kommer

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

EFC Finland Oy. Kokemus, Laatu, Asiakaspalvelu Experience, Quality, Customer Service

EFC Finland Oy. Kokemus, Laatu, Asiakaspalvelu Experience, Quality, Customer Service EFC Finland Oy Kokemus, Laatu, Asiakaspalvelu Experience, Quality, Customer Service Johdinsarjojen ammattilainen EFC Finland Oy:llä on noin puolen vuosisadan kokemus johdinsarjojen ja kokoonpanopalvelujen

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Miksei voisi istua välillä lattialla? Why not sit on the floor for a change

Miksei voisi istua välillä lattialla? Why not sit on the floor for a change Mukula 12 Miksei voisi istua välillä lattialla? Why not sit on the floor for a change 12 Design Kaija Aalto Mukula-istuinseinä syntyi Aalto-yliopiston ja Iskun keväällä 2011 järjestämässä yhteisessä opiskelijaprojektissa,

Lisätiedot

Temafloor Samples Näytepalat Prover

Temafloor Samples Näytepalat Prover Temafloor Samples Näytepalat Prover T E C H N O L O G Y T O R E L Y O N Termination of joints and screed film at other materials. Saumaukset ja pinnoitemassan päättäminen muihin materiaaleihin. Fogar

Lisätiedot

Ammattiasut Industrial Workwear

Ammattiasut Industrial Workwear Ammattiasut Industrial Workwear ESD- ja puhdastilavaatteet ESD and cleanroom clothing Täyden palvelun puhdastilavaatehuolto Tarjoamme yrityksellenne täyden palvelun puhdastilavaatehuollon. Myymme, vuokraamme,

Lisätiedot

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus We do it your wayfinding We do it your Wayfinding Upplev Vista Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus MCFT - Modular Curved Frame Technology: Modern, nutida

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Power from tradition

Power from tradition Power from tradition A family business, founded by Mr. Helge Laakkonen Company started as a turning shop (1962) Focusing into manufacturing of hydraulic cylinders (1990) Enlargement of the production facilities

Lisätiedot

Porrasesite. staircase catalogue

Porrasesite. staircase catalogue Porrasesite staircase catalogue 1 Sisältö Content Nykyaikaiset portaat 3 Modern staircases Metalliportaat 5 Metal staircases Puiset portaat 6 Wooden staircases Ulko- ja sisäportaiden suojakaiteet 7 Outdoor

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

RAKLI KTI Barometer Survey. Autumn 2012

RAKLI KTI Barometer Survey. Autumn 2012 RAKLI KTI Barometer Survey Autumn Market rents 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (autumn 2013) eur/sqm/ month 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 Market rents Retail in Helsinki

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Plant protection of cereals current situation

Plant protection of cereals current situation Plant protection of cereals current situation PesticideLife Opening seminar 19.2.2010, Jokioinen Pertti Rajala Cereals, total 1 203,1 Winter wheat 16,4 Spring wheat 201,9 Winter rye 11,3 Sring rye 5,1

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

T U O T T E E T P R O D U C T S

T U O T T E E T P R O D U C T S TUOTTEET PRODUCTS TUOTTEIDEN VÄRIMALLIT / AVAILABLE PRODUCT COLOURS SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS MUSTA / BLACK VALKOINEN / WHITE HARMAA / GRAY LAMINAATIN VÄRIMALLIT / LAMINATE COLOURS VÄRITÖN / NATURAL TARINAMME

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2014

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2014 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2014 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen

Lisätiedot

Team Finland, Oulu Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja

Team Finland, Oulu Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja H Ä G G B L O M Team Finland, Oulu 12.11.2015 Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja case AB A. Häggblom OY Jukka Karhula, CEO History - milestones Mr. Alf Häggblom opens

Lisätiedot

RULLARADAT RULLADAT ROLLER TABLES

RULLARADAT RULLADAT ROLLER TABLES ROLLER TABLES Roller tables are an important element in an assembly line, where ergonomics and good workflow must be ensured. The roller tables guarantee that the wheels can be fed forward effortlessly

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Know-how and expertise. www.stancon.fi

Know-how and expertise. www.stancon.fi Know-how and expertise www.stancon.fi Subcontracting services We are experts in the whole manufacturing process We can efficiently manufacture what our customers need from basic metal processing products

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

www.vikbykennelhotel.fi

www.vikbykennelhotel.fi Puh Tel 050 516 6340 www.vikbykennelhotel.fi YKSILÖLLISTÄ HOITOA KOIRILLE JA KISSOILLE YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA INDIVIDUELL SKÖTSEL AV HUNDAR OCH KATTER MED 20 ÅRS ERFARENHET HOITOLASSAMME on oma siipi

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

Tork Xpress Soft Multifold käsipyyhe. etu

Tork Xpress Soft Multifold käsipyyhe. etu etu Erinomainen imukyky: kuivaa kädet nopeasti Pehmeä: hellävarainen käsille Tork Carry Pack -pakkaus helpottaa käsittelyä ja hävittämistä Lehti kohokuviointi: suunniteltu tekemään kauniin vaikutelman

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot