Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 RIKKOMUSNIMIKKEISTÖ Nro:t. Ajonopeus 20. Kolaritapaukset 30. Ohittaminen ja ohituskiellot. Kaista-ajo 50. Ryhmitys ja kääntyminen 0. Risteysajo ja väistäminen. Liikennevalo ja pysäytysmerkit 0. Tasoristeys \ rautatien ylittäminen 0. Moottoritieliikenne 0. Pysäyttäminen ja pysäköinti 1. Pihakatu ja kävelykatu 0. Valojen käyttö 130. Liikennemerkit 1. Tiemerkinnät 150. Suunta- ja äänimerkki. Tulo lautalle 1. Muu ajotapa. Liikenteen haittaaminen / häiritseminen. Varusteet, kunto ja rakenne 200. Ajokortit ja ajoluvat 2. Rekisteriote ja muut asiakirjat 220. Rekisteröinti, katsastus, ajokielto ja ajoneuvovero 230. Ajoneuvon virheellinen kuormaus 2. Henkilökuormaus 250. Tavarakuormaus 20. Enimmäismitat ja muu kuormaus 2. Polkupyöräliikenne 20. Jalankulkuliikenne 20. Hevosajoneuvoliikenne 300. Eläinkuljetus 3. Muita tapauksia 320. Maastoliikenne 330. Paljastinlaitteet 3. Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö 350. Luvanvarainen liikenne 30. Vaarallisten aineiden kuljetukset 31. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä turvasuunnitelma 3. Alkolukko 00. Rikoslaki. Alkoholilaki 20. Kalastuslaki 30. Metsästyslaki. Vesiliikennelaki, vesiliikenneasetus, veneliikenneasetus vesikulkuveuvorekisterilaki ja rikoslaki 50. Meriteiden säännöt ja sisävesisäännöt 0. Työaikalaki. Ampuma-aselaki 0. Asevelvollisuuslaki 1. Siviilipalveluslaki 0. Kokoontumislaki 10. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 11. Jätelaki Ulkomaalaislaki 11. Rajavartiolaki ja rl 17: Työturvallisuuslaki 11. Tullilaki 1. Eläinsuojelulaki 1. Luonnonsuojelulaki 00. Järjestyslaki. Pelastuslaki 20. Lääkelaki 30. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelystä. Tupakkalaki

2 50. Rautatielaki 0. Tavaramerkkilaki. Laki nuorista työntekijöistä 0. Sähköisen viestinnän palvelut Muut lait 000. Ahvenanmaa 001. Körhastighet (å) 020. Äventyrande av ordning och säkerhet samt orsakande av störning (å) 030. Körfältskörning (å) 0. Gruppering och svängning (å) 050. Korsningskörning och väjning (å) 053. Trafikljus och stopptecken (å) 055. Stannande och parkering (å) 057. Trafik på gårdsgata eller gågata (å) 00. Användning av fordonets ljusanordningar (å) 05. Oaktsamhet och kollisioner i trafiken (å) 0. Omkörningar och omkörningsförbud (å) 075. Trafikmärken (å) 00. Användning av körriktiningstecken (å) 05. Trafikbrott p.g.a. körsätt (å) 0. Hindrande/störande av trafik (å) 0. Körkort och körtillstånd (å) 00. Cykeltrafik (å) 05. Gångtrafik (å) 0. Användning av bilbälte, skyddsanordning eller skyddshjälm (å) 5. Registrering,registerutdrag och besiktning (å) 7. Trafik under yrkeskompetens för lastbils- och busschaufförer (å) 1. Fordonets skick, utrustning och konstruktion (å) 115. Lastning av gods samt passagerare (å) 0. Övrigt kring passagerare och användning av fordonets säkerhetsutrustning (å) 300. Djurskyddsförseelse (å) 305. Alkoholförseelse (å) 3. Räddningsförseelse (å) 315. Jaktförseelse (å) 31. Fiskeförseelse (å) 320. Miljöförseelse (å) 330. Sjötrafikförseelse (å) 3. Renhållning (å)

3 . AJONOPEUS Nro Teon yksilöinti Lainkohta NPS Liukuma RIMLiikkumismuo to 01. Ei noudattanut (pp) liikennemerkillä osoitettua nopeusrajoitusta TLA Ei noudattanut (mopo) liikennemerkillä osoitettua nopeusrajoitusta TLA Ei noudattanut liikennemerkillä osoitettua nopeusrajoitusta (rajoitus enintään 0km/h ja ylitys enintään 15 km/h) TLA Ei noudattanut liikennemerkillä osoitettua nopeusrajoitusta (rajoitus enintään 0 km/h ja ylitys 1-20 km/h) TLA Ei noudattanut liikennemerkillä osoitettua nopeusrajoitusta (rajoitus yli 0 km/h ja ylitys enintään 15 km/h) TLA Ei noudattanut liikennemerkillä osoitettua nopeusrajoitusta (rajoitus yli 0km/h ja ylitys 1-20km/h) TLA Ei noudattanut liikennemerkillä osoitettua nopeusrajoitusta (pvs) Kts taulukko TLA Ei noudattanut liikennemerkillä osoitettua nopeusrajoitusta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLA 3.2 Kts taulukko 0. Ei noudattanut (mopo) ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta AAKT Ei noudattanut ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta (rajoitus enintään 0km/h ja ylitys enintään 15 km/h) AAKT Ei noudattanut ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta (rajoitus enintään 0 km/h ja ylitys 1-20 km/h) AAKT

4 . Ei noudattanut ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta (rajoitus yli 0 km/h ja ylitys enintään 15 km/h) AAKT Ei noudattanut ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta (rajoitus yli 0km/h ja ylitys 1-20km/h) AAKT Ei noudattanut ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta (pvs) AAKT Ei noudattanut ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Kts taulukko AAKT 3.1 RL 23:1 1. Ei noudattanut ajoneuvoyhdistelmäkohtaista nopeusrajoitusta (rajoitus enintään 0km/h ja ylitys enintään 15 km/h) AAKT Ei noudattanut ajoneuvoyhdistelmäkohtaista nopeusrajoitusta (rajoitus enintään 0 km/h ja ylitys 1-20 km/h) AAKT Ei noudattanut ajoneuvoyhdistelmäkohtaista nopeusrajoitusta (rajoitus yli 0 km/h ja ylitys enintään 15 km/h) AAKT Ei noudattanut ajoneuvoyhdistelmäkohtaista nopeusrajoitusta (rajoitus yli 0km/h ja ylitys 1-20km/h) AAKT Ei noudattanut ajoneuvoyhdistelmäkohtaista nopeusrajoitusta (pvs) AAKT Ei noudattanut ajoneuvoyhdistelmäkohtaista nopeusrajoitusta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle AAKT 3.3 RL 23:1 Kts taulukko 22. Ei noudattanut nopeusrajoitusta hinattaessa toista moottorikäyttöistä ajoneuvoa (rajoitus enintään 0km/h ja ylitys enintään 15 km/h) AAKT 3.4 1

5 23. Ei noudattanut nopeusrajoitusta hinattaessa toista moottorikäyttöistä ajoneuvoa (rajoitus enintään 0 km/h ja ylitys 1-20 km/h) AAKT Ei noudattanut nopeusrajoitusta hinatessaan toista moottorikäyttöistä ajoneuvoa (pvs) AAKT Ei noudattanut nopeusrajoitusta hinatessaan toista moottorikäyttöistä ajoneuvoa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle AAKT 3.4 RL 23:1 Kts taulukko 2. Ei noudattanut liikenneministeriön päätöksellä määrättyä yleistä nopeusrajoitusta (rajoitus yli 0 km/h ja ylitys enintään 15 km/h) TLL Ei noudattanut liikenneministeriön päätöksellä määrättyä yleistä nopeusrajoitusta (rajoitus yli 0km/h ja ylitys 1-20km/h) TLL Ei noudattanut liikenneministeriön päätöksellä määrättyä yleistä nopeusrajoitusta (pvs) TLL Ei noudattanut liikenneministeriön päätöksellä määrättyä yleistä nopeusrajoitusta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Kts taulukko RL 23:1 TLL Ei noudattanut turvallista tilannenopeutta Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. TLL 23.1 MU 31. Ei noudattanut turvallista tilannenopeutta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. RL 23:1 TLL MU 32. Ei noudattanut (pp) turvallista tilannenopeutta TLL Ei noudattanut koulu- ja päivähoitokuljetuksille säädettyä suurinta sallittua nopeutta, joka oli 0 km/h (ylitys enintään 15 km/h) KoulukuljetusA 1

6 34. Ei noudattanut koulu- ja päivähoitokuljetuksille säädettyä suurinta sallittua nopeutta, joka oli 0 km/h (ylitys 1-20km/h) KoulukuljetusA Ei noudattanut koulu- ja päivähoitokuljetuksille säädettyä suurinta sallittua nopeutta, joka oli 0 km/h, tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle KoulukuljetusA RL 23:1

7 20. KOLARITAPKSET Nro Teon yksilöinti Lainkohta NPS Liukuma RIMLiikkumismuo to Ei noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi Kolaritapaukset, huom. ao. suostumus Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. TLL 3.1 MU Ei noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. RL 23:1 TLL MU

8 30. OHITTAMINEN JA OHITUSKIELLOT Nro Teon yksilöinti Lainkohta NPS Liukuma RIMLiikkumismuo to Ohitti vaaraa aiheuttaen (vaara vähäinen) TLL Ohitti vaaraa aiheuttaen tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti edellä kulkevan ajoneuvon oikealta TLL Ohitti edellä kulkevan ajoneuvon oikealta tavalla, joka oli omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti vasemmalta vasemmalle kääntyvän ajoneuvon TLL Ohitti vasemmalta vasemmalle selvästi kääntymään valmistautuvan ajoneuvon TLL Ohitti vasemmalta vasemmalle kääntyvän ajoneuvon tavalla, joka oli omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti vasemmalta vasemmalle selvästi kääntymään valmistautuvan ajoneuvon tavalla, joka oli omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti raitiovaunun vasemmalta säännösten vastaisesti On sallittu yksisuuntaisella sekä paikassa, missä kiskojen sijainti sen mahdollistaa TLL Ohitti raitiovaunun vasemmalta säännösten vastaisesti tavalla, joka oli omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen paikassa, missä näkyvyys on mäenharjan vuoksi turvalliseen ohitukseen riittämätön TLL 1.2

9 30. Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen paikassa, missä näkyvyys on kaarteen vuoksi turvalliseen ohitukseen riittämätön TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen paikassa, missä näkyvyys on muusta syystä turvalliseen ohitukseen riittämätön TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen tilanteessa, jossa ohitukseen käytetty ajokaista ei ollut riittävän pitkälti vapaa ja esteetön turvalliseen ohitukseen TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen tilanteessa, jossa ohituksen jälkeen ei voinut vaaratta ja muuta liikennettä oleellisesti häiritsemättä palata jonoon TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen tilanteessa, jossa edellä ajava osoitti suuntamerkillä aikovansa ohittaa TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen tilanteessa, jossa takaa tuleva oli aloittanut ohituksen TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen risteyksessä Koskee taajaman ulkopuolella vain liikennemerkistä ilmenevää risteystä TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen välittömästi ennen risteystä Koskee taajaman ulkopuolella vain liikennemerkistä ilmenevää risteystä TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen rautatien tasoristeyksessä TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen välittömästi ennen rautatien tasoristeystä TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen paikassa, missä näkyvyys on mäenharjan vuoksi riittämätön tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL

10 3023. Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen paikassa, missä näkyvyys on kaarteen vuoksi riittämätön tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen paikassa, missä näkyvyys on muutoin riittämätön tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen tilanteessa, jossa ohitukseen käytetty ajokaista ei ollut riittävän pitkälti vapaa ja esteetön tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen tilanteessa, jossa ohituksen jälkeen ei voinut vaaratta palata jonoon tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen tilanteessa, jossa edellä ajava osoitti suuntamerkillä aikovansa ohittaa, tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen tilanteessa, jossa takaa tuleva oli aloittanut ohituksen, tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen risteyksessä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen välittömästi ennen risteystä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen rautatien tasoristeyksessä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen välittömästi ennen rautatien tasoristeystä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL

11 3033. Ohitti ajoneuvon pitämättä turvallista väliä TLL Ohitti ajoneuvon pitämättä turvallista väliä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti jalankulkijan antamatta turvallista tilaa TLL Ohitti polkupyöräilijän antamatta turvallista tilaa TLL Ohitti mopoilijan antamatta turvallista tilaa TLL Kohtasi jalankulkijan antamatta turvallista tilaa TLL Kohtasi polkupyöräilijän antamatta turvallista tilaa TLL Kohtasi mopoilijan antamatta turvallista tilaa TLL Ohitti jalankulkijan antamatta tilaa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti polkupyöräilijän antamatta tilaa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti mopoilijan antamatta tilaa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Kohtasi jalankulkijan antamatta tilaa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Kohtasi polkupyöräilijän antamatta tilaa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL

12 304. Kohtasi mopoilijan antamatta tilaa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei antanut tilaa ohittavalle kapealla ajoradalla TLL Ei antanut tilaa ohittavalle mutkikkaalla ajoradalla TLL Ei antanut tilaa ohittavalla vilkkaan vastaantulevan liikenteen vallitessa TLL Haittasi ohitusta lisäämällä nopeutta havaitessaan ohituksen vasemmalta TLL Haittasi ohitusta pysyttelemättä riittävän oikealla havaitessaan ohituksen vasemmalta TLL Haittasi ohitusta lisäämällä nopeutta havaitessaan ohituksen vasemmalta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Haittasi ohitusta pysyttelemättä riittävän oikealla havaitessaan ohituksen vasemmalta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon pysähtymättä Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. TLL 32.2 MU Ohitti suojatien eteen pysähtyneen raitiovaunun pysähtymättä TLL Ohitti suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon pysähtymättä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. RL 23:1 TLL MU Ohitti suojatien eteen pysähtyneen raitiovaunun pysähtymättä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL

13 305. Ohitti suojatielle näkyvyyttä peittävän ajoneuvon pysähtymättä Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. TLL 32.2 MU 305. Ohitti suojatielle näkyvyyttä peittävän raitiovaunun pysähtymättä TLL Ohitti suojatielle näkyvyyttä peittävän ajoneuvon pysähtymättä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. RL 23:1 TLL MU 301. Ohitti suojatielle näkyvyyttä peittävän raitiovaunun pysähtymättä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti oikealta korokkeettomalle pysäkille pysähtyneen linjaauton pysähtymättä ja matkustajille esteetöntä kulkua antamatta TLL Ohitti oikealta korokkeettomalle pysäkille pysähtyneen raitiovaunun pysähtymättä ja matkustajille esteetöntä kulkua antamatta TLL Ohitti oikealta korokkeettomalle pysäkille pysähtyneen linjaauton pysähtymättä ja matkustajille esteetöntä kulkua antamatta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ohitti oikealta korokkeettomalle pysäkille pysähtyneen raitiovaunun pysähtymättä ja matkustajille esteetöntä kulkua antamatta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei noudattanut (pp) tll 1 :n ohitussäännöksiä TLL Ei noudattanut (pp) tll 17 :n ohitussäännöksiä TLL Ei noudattanut (pp) tll 1 :n ohitussäännöksiä TLL 1

14 30. Ei noudattanut (pp) tll 30 :n kohtaamis- ja ohittamissäännöksiä TLL Ei noudattanut (pp) tll 32 :n ohitussäännöksiä TLL Ei noudattanut (pp) tll 31 :n ohitussäännöksiä TLL Ei antanut ohittavalle tilaa vilkkaan vastaantulevan liikenteen vallitessa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL 1.3-1

15 . KAISTA-AJO Nro Teon yksilöinti Lainkohta NPS Liukuma RIMLiikkumismuo to 01. Vaihtoi ajokaistaa ajokaistakohtaisten ryhmitysmerkkien vaikutusalueella TLA Vaihtoi ajokaistaa (mopo) ajokaistakohtaistan ryhmitysmerkkien vaikutusalueella TLA Vaihtoi ajokaistaa (pp) ajokaistakohtaistan ryhmitysmerkkien vaikutusalueella TLA Kuljetti ajoneuvoa kaksisuuntaisella ajoradalla tarpeettoman kaukana sen oikeasta reunasta TLL Kuljetti ajoneuvoa (mopo) kaksisuuntaisella ajoradalla tarpeettoman kaukana sen oikeasta reunasta TLL.1 0. Kuljetti ajoneuvoa (pp) kaksisuuntaisella ajoradalla tarpeettoman kaukana sen oikeasta reunasta TLL Ajoi vastaantulevan liikenteen ajokaistalla tiellä, jossa on samaan suuntaan väh. kaksi ajokaistaa TLL Ajoi (mopo) vastaantulevan liikenteen ajokaistalla tiellä, jossa on samaan suuntaan väh. kaksi ajokaistaa TLL.3 0. Ajoi (pp) vastaantulevan liikenteen ajokaistalla tiellä, jossa on samaan suuntaan väh. kaksi ajokaistaa TLL.3. Ajoi vastaantulevan liikenteen ajokaistalla tiellä, jossa on samaan suuntaan useampia ajokaistoja TLL Ajoi (mopo) vastaantulevan liikenteen ajokaistalla tiellä, jossa on samaan suuntaan useampia ajokaistoja TLL.3

16 . Ajoi (pp) vastaantulevan liikenteen ajokaistalla tiellä, jossa on samaan suuntaan useampia ajokaistoja TLL Vaihtoi ajokaistaa tarpeettomasti TLL.2 0. Vaihtoi ajokaistaa (mopo) tarpeettomasti TLL Vaihtoi ajokaistaa (pp) tarpeettomasti TLL.2 1. Sivuutti kaksisuuntaisella ajoradalla olevan korokkeen vasemmalta TLL Sivuutti (mopo) kaksisuuntaisella ajoradalla olevan korokkeen vasemmalta TLL.4 1. Sivuutti (pp) kaksisuuntaisella ajoradalla olevan korokkeen vasemmalta TLL.4 1. Sivuutti kaksisuuntaisella ajoradalla olevan muun laitteen kuin korokkeen vasemmalta TLL Sivuutti (mopo) kaksisuuntaisella ajoradalla olevan muun laitteen kuin korokkeen vasemmalta TLL Sivuutti (pp) kaksisuuntaisella ajoradalla olevan muun laitteen kuin korokkeen vasemmalta TLL Peruutti muuta liikennettä vaarantaen TLL peruutti muuta liikennettä estäen TLL Käänsi muuta liikennettä vaarantaen Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. TLL 20 MU

17 25. Käänsi muuta liikennettä estäen Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. TLL 20 MU 2. Peruutti muuta liikennettä vaarantaen tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Käänsi muuta liikennettä vaarantaen tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. RL 23:1 TLL 20 - MU 2. Kääntyi aiheuttaen vaaraa muille samaan suuntaan kulkeville Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. TLL.1 MU 2. Kääntyi aiheuttaen tarpeettoman esteen muille samaan suuntaan kulkeville Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. TLL.1 MU 30. Kääntyi aiheuttaen vaaraa muille samaan suuntaan kulkeville tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. RL 23:1 TLL.1 - MU 31. Lähti liikeelle tien reunasta vaaraa aiheuttaen TLL Lähti liikeelle tien reunasta muita tarpeettomasti estäen TLL Vaihtoi ajokaistaa vaaraa aiheuttaen TLL Vaihtoi ajokaistaa muita tarpeettomasti estäen TLL Siirsi ajoneuvoa sivusuunnassa vaaraa aiheuttaen TLL Siirsi ajoneuvoa sivusuunnassa muita tarpeettomasti estäen TLL 21

18 37. Lähti liikeelle tien reunasta vaaraa aiheuttaen tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Vaihtoi ajokaistaa vaaraa aiheuttaen tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Siirsi ajoneuvoa sivusuunnassa vaaraa aiheuttaen tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Kuljetti ajoneuvoa ajoradan ulkopuolella ilman pakottavaa syytä TLL Kuljetti mopoa jalkakäytävällä ilman pakottavaa syytä TLL Kuljetti mopoa pyörätiellä TLA Käänsi (pp) muuta liikennettä vaarantaen ja estäen TLL Vaihtoi ajokaistaa (pp) vaaraa aiheuttaen ja muita tarpeettomasti estäen TLL Siirsi ajoneuvoa (pp) sivusuunnassa vaaraa aihauttaen ja muita tarpeettomasti estäen TLL 21

19 50. RYHMITYS JA KÄÄNTYMINEN Nro Teon yksilöinti Lainkohta NPS Liukuma RIMLiikkumismuo to Ryhmittyi virheellisesti kääntyessään TLL Ryhmittyi virheellisesti (mopo) kääntyessään TLL Ryhmittyi virheellisesti (pp) kääntyessään TLL Ei noudattanut ajokaistakohtaista ryhmitysmerkkiä TLA Ei noudattanut (mopo) ajokaistakohtaista ryhmitysmerkkiä TLA Ei noudattanut (pp) ajokaistakohtaista ryhmitysmerkkiä TLA Jätti risteyksen virheellisesti kääntyessään TLL Jätti (mopo) risteyksen virheellisesti kääntyessään TLL Jätti (pp) risteyksen virheellisesti kääntyessään TLL.2

20 0. RISTEYSAJO JA VÄISTÄMINEN Nro Teon yksilöinti Lainkohta NPS Liukuma RIMLiikkumismuo to 001. Ei väistänyt risteyksessä samanaikaisesti oikealta lähestyvää ajoneuvoa TLL Ei väistänyt risteyksessä samanaikaisesti oikealta lähestyvää ajoneuvoa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei noudattanut liikennemerkillä osoitettua väistämisvelvollisuutta risteyksessä Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. TLA 3.2 MU 004. Ei noudattanut liikennemerkillä osoitettua väistämisvelvollisuutta risteyksessä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. RL 23:1 TLA MU 005. Ajoneuvon kuljettajana ei hyvissä ajoin osoittanut väistämisvelvollisuuttaan Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. TLL 15.1 MU 00. Ajoneuvon kuljettajana ei hyvissä ajoin osoittanut väistämisvelvollisuuttaan tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. RL 23:1 TLL MU 007. Ei väistänyt risteävää tietä ylittänyttä jalankulkijaa kääntyessään risteyksessä TLL Ei väistänyt risteävää tietä ylittänyttä polkupyöräilijää kääntyessään risteyksessä TLL Ei väistänyt risteävää tietä ylittänyttä mopoilijaa kääntyessään risteyksessä TLL.2

21 0. Ei väistänyt risteävää tietä ylittänyttä jalankulkijaa kääntyessään risteyksessä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei väistänyt risteävää tietä ylittänyttä polkupyöräilijää kääntyessään risteyksessä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei väistänyt risteävää tietä ylittänyttä mopoilijaa kääntyessään risteyksessä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei väistänyt vastaantulevaa liikennettä vasemmalle kääntyessään TLL.2 0. Ei väistänyt vastaantulevaa liikennettä vasemmalle kääntyessään tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL.2-1 MU 015. Ei väistänyt tien reunaa käyttävää polkupyöräilijää ajoradalta poistuessaan TLL Ei väistänyt tien reunaa käyttävää mopoilijaa ajoradalta poistuessaan TLL Ei väistänyt tien reunaa käyttävää jalankulkijaa ajoradalta poistuessaan TLL Ei väistänyt tien reunaa käyttävää polkupyöräilijää ajorataa ylittäessään TLL Ei väistänyt tien reunaa käyttävää mopoilijaa ajorataa ylittäessään TLL Ei väistänyt tien reunaa käyttävää jalankulkijaa ajorataa ylittäessään TLL.2

22 021. Ei väistänyt tien reunaa käyttävää polkupyöräilijää poistuessaan ajoradalta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei väistänyt tien reunaa käyttävää jalankulkijaa poistuessaan ajoradalta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei väistänyt tien reunaa käyttävää mopoilijaa poistuessaan ajoradalta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei väistänyt tien reunaa käyttävää polkupyöräilijää ylittäessään ajorataa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei väistänyt tien reunaa käyttävää jalankulkijaa ylittäessään ajorataa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei väistänyt tien reunaa käyttävää mopilijaa ylittäessään ajorataa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle pihakadulta TLL Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle kävelykadulta TLL Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle pihasta Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. TLL.3 MU 030. Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle pysäköintipaikalta TLL Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle huoltoasemalta TLL Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle tilustieltä TLL.3

23 033. Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle polulta TLL Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle moottorikelkkalureitiltä TLL Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle muulta vähäiseltä tieltä TLL Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle muulta vähäiseltä alueelta Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. TLL.3 MU 037. Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle pihakadulta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle kävelykadulta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle pihasta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. RL 23:1 TLL.3-1 MU 0. Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle pysäköintipaikalta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle tilustieltä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle polulta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle muulta vähäiseltä tieltä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. RL 23:1 TLL.3-1 MU

24 044. Ei väistänyt muuta liikennettä tullessaan tielle moottorikelkkailureitiltä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei antanut jalankulkijalle esteetöntä kulkua jalkakäytävää ylittäessään TLL Ei antanut esteetöntä kulkua jalankulkijalle ylittäessään jalkakäytävää tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei antanut raitiovaunulle esteetöntä kulua risteyksessä TLL Ei antanut esteetöntä kukua raitiovaunulle risteyksessä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei antanut säädettyjä ääni- ja valomerkkejä antavalle hälytysajoneuvolle esteetöntä kulkua TLL Ei antanut säädettyjä ääni- ja valomerkkejä antavan poliisiajoneuvon vetämälle saattueelle esteetöntä kulkua TLL Ei antanut esteetöntä kulkua säädettyjä ääni- ja valomerkkejä antavalle hälytysajoneuvolle tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei antanut esteetöntä kulkua säädettyja ääni- ja valomerkkejä antavan poliisiauton vetämälle saattueelle tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL keskeytti sotilasosaston etenemisen TLL keskeytti saattueen etenemisen TLL keskeytti valvotun lapsiryhmän etenemisen TLL.2

25 05. keskeytti järjestäytyneen kulkueen etenemisen TLL Esti sotilasosaston etenemisen TLL Esti saattueen etenemisen TLL Esti valvotun lapsiryhmän etenemisen TLL Esti järjestäytyneen kulkueen etenemisen TLL Keskeytti sotilasosaston etenemisen tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Keskeytti saattueen etenemisen tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Keskeytti valvotun lapsiryhmän etenemisen tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Keskeytti järjestäytyneen kulkueen etenemisen tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Esti sotilasosaston etenemisen tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Esti saattueen etenemisen tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Esti valvotun lapsiryhmän etenemisen tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Esti järjestäytyneen kulkueen etenemisen tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL.2-1

26 0. Ei antanut esteetöntä kulkua suojatiellä olevalle jalankulkijalle Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. TLL 32.1 MU 0. Ei antanut esteetöntä kulkua suojatielle astumassa olevalle jalankulkijalle Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. TLL 32.1 MU 071. Ei antanut esteetöntä kulkua suojatiellä olevalle jalankulkijalle tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. RL 23:1 TLL MU 072. Ei antanut esteetöntä kulkua suojatielle astumassa olevalle jalankulkijalle tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. RL 23:1 TLL MU 073. Pysäytti risteykseen risteävän tien liikennettä häiritsevästi TLL Pysäytti risteykseen (mopo) risteävän tien liikennettä häiritsevästi TLL Pysäytti risteykseen (pp) risteävän tien liikennettä häiritsevästi TLL Pysäytti risteykseen risteävän tien liikennettä häiritsevästi (pvs) TLL Ei antanut tietä pysäkiltä lähtevälle linja-autolle Koskee aluetta, jossa suurin sallittu nopeus 0 km/h TLL Ei antanut tietä pysäkiltä lähtevälle linja-autolle tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei noudattanut (pp) väistämisvelvollisuutta TLL 00. Ei osoittanut ajoneuvon (pp) kuljettajana hyvissä ajoin noudattavansa väistämisvelvollisuuttaan TLL 15

27 01. Ei antanut (pp) esteetöntä kulkua jalankulkijalle jalkakäytävää ylittäessään TLL Ei noudattanut (pp) tll :n mukaisen esteettömän kulun antamista TLL 03. Ei antanut (pp) tietä pysäkiltä lähtevälle linja-autolle TLL 22.1

28 . LIIKENNEVALO JA PYSÄYTYSMERKIT Nro Teon yksilöinti Lainkohta NPS Liukuma RIMLiikkumismuo to 01. Ei noudattanut (mopo) punaista liikennevaloa TLA Ei noudattanut (pp) punaista liikennevaloa TLA Ei noudattanut punaista liikennevaloa alle 7 metriä 7 (5-), - metriä () TLA 22 TLA Ei noudattanut punaista liikennevaloa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle metriä 13 (-15) metriä 1 (-1) yli 31 metriä 1 (1-22) muu huomattava etäisyys 22 (20-30) RL 23:1 TLA 22 TLA Ei noudattanut poliisimiehen antamaa pysähtymismerkkiä TLL Ei noudattanut tullimiehen antamaa pysähtymismerkkiä TLL Ei noudattanut rajavartiomiehen antamaa pysähtymismerkkiä TLL Ei noudattanut liikennettä ohjaavan poliisin käsimerkkiä Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. TLL 4.1 MU 0. Ei noudattanut poliisimiehen liikenteen ohjaamiseksi antamaa pysähtymismerkkiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Liikkumismuotoa Muu kulkuneuvo saa käyttää ainoastaan silloin, jos kyseessä on raitiovaunulla tehty rikkomus. RL 23:1 TLL MU. Ei noudattanut muun liikenteen liikenteen ohjaajan pysähtymismerkkiä TLL 4.1

29 11. Ei noudattanut muun liikenteen ohjaajan antamaa pysähtymismekkiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei noudattanut poliisimiehen liikenteen ohjaamiseksi antamaa ohjetta TLL Ei noudattanut muun liikenteen liikenteen ohjaajan ohjetta TLL 4.1. Kuljettajana rikkoi teknisestä tienvarsitarkastuksesta annettuja määräyksiä ANL 71 ANL Jätti noudattamatta punaisella valolla osoitettua ajokaistan käyttökieltoa TLA 27 TLA Jätti noudattamatta mopolla punaisella valolla osoitettua ajokaistan käyttökieltoa TLA 27 TLA Jätti noudattamatta punaisella valolla osoitettua ajokaistan käyttökieltoa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLA 27 TLA 3.2-1

30 0. TASORISTEYS \ RTATIEN YLITTÄMINEN Nro Teon yksilöinti Lainkohta NPS Liukuma RIMLiikkumismuo to 001. Ei noudattanut erityistä varovaisuutta lähestyessään rautatien tasoristeystä TLL Ei noudattanut erityistä varovaisuutta lähestyessään rautatien tasoristeystä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ylitti rautatien valo-opasteen velvoittaessa pysähtymään TLL Ylitti rautatien erityisen ääniopsteen kuuluessa TLL Ylitti rautatien puomin ollessa alhaalla TLL Ylitti rautatien valo-opasteen velvoittaessa pysähtymään tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ylitti rautatien erityisen ääniopasteen kuuluessa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ylitti rautatien puomin ollessa alhaalla tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Ei noudattanut (pp) tll 7 :n mukaisia rautatiehen liittyviä säännöksiä TLL 7 0. Ei noudattanut jalankulkijana rautatien ylittämistä koskevia säännöksiä TLL 7 3-

31 0. OTTORITIELIIKENNE HUOM! Koskee myös vaihtoehtoisesti moottoriliikennetietä jäljempänä. Nro Teon yksilöinti Lainkohta NPS Liukuma RIMLiikkumismuo to 001. Käytti virheellisesti moottoritietä TLA Käytti virheellisesti (mopo) moottoritietä TLA Käytti virheellisesti (pp) moottoritietä TLA Käytti virheellisesti (jk) moottoritietä TLA Käytti virheellisesti moottoritien liittymistietä TLA Käytti virheellisesti moottoritien liittymistietä, mopo TLA Käytti virheellisesti moottoritien liittymistietä, pp TLA Käytti virheellisesti moottoritien liittymistietä, jk TLA Käytti virheellisesti moottoritien erkanemistietä TLA Käytti virheellisesti moottoritien erkanemistietä, mopo TLA Käytti virheellisesti moottoritien erkanemistietä, pp TLA Käytti virheellisesti moottoritien erkanemistietä, jk TLA Hinasi ajoneuvo moottoritiellä käyttäen köyttä TLA 4.2 0

32 0. Hinasi ajoneuvo moottoritiellä käyttäen vaijeria TLA Ajoi kiihdytyskaistalta moottoritielle muita vaarantaen TLA Ajoi kiihdytyskaistalta moottoritielle muita tarpeettomasti estäen TLA Ajoi moottoritielle kiihdytyskaistalta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLA Ei väistänyt moottoritiellä kulkevaa ajoneuvoa moottoritielle ajaessaan tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLA Kuljetti ajoneuvoa moottoritien ajoratoja erottavalla keskikaistalla TLA Kuljetti ajoneuvoa moottoritien ajoratoja yhdistävällä poikittaistiellä TLA Käytti moottoritien ajoratoja erottavaa keskikaistaa tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLA Käytti moottoritien ajoratoja yhdistävää poikittaistietä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLA Käänsi moottoritiellä TLA Peruutti moottoritiellä TLA Käänsi moottoritiellä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLA Peruutti moottoritiellä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLA.2 -

33 027. Ei käyttänyt oikealla olevaa vapaata ajokaistaa moottoritiellä TLA Ohitti oikealta moottoritiellä TLA Käytti kolmikaistaisen moottoritien vasemmanpuoleista ajokaistaa kuorma-autolla TLA Käytti kolmikaistaisen moottoritien vasemmanpuoleista ajokaistaa yli 7 m:n pituisella yhdistelmällä TLA Moottoritieltä poistuvana ei siirtynyt riittävän ajoissa hidastuskaistalle TLA Moottoritieltä poistuvana ei siirtynyt riittävän ajoissa lähinnä erkanemistietä olevalle ajokaistalle TLA Moottoritieltä poistuvana ei siirtynyt riittävän ajoissa liikennemerkillä poistuvalle liikenteelle osoitetulle ajokaistalle TLA Ei käyttänyt liittymistietä ajaessaan moottoritielle TLA Ei käyttänyt erkanemistietä ajaessaan pois moottoritieltä TLA Pysäytti moottoritielle aiheuttaen vakavaa haittaa TLA Pysäköi moottoritielle aiheuttaen vakavaa haittaa TLA Pysäytti moottoritielle tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLA Pysäköi moottoritielle tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLA.2-20

34 0. Ohitti oikealta moottoritiellä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLA Moottoritieltä poistuvana ei siirtynyt riittävän ajoissa hidastuskaistalle tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLA 5.3-1

35 0. PYSÄYTTÄMINEN JA PYSÄKÖINTI Nro Teon yksilöinti Lainkohta NPS Liukuma RIMLiikkumismuo to 001. Pysäytti aiheuttaen vakavaa haittaa TLL Pysäköi aiheuttaen vakavaa haittaa TLL Pysäytti tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Pysäköi tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Pysäytti ajoneuvon huolehtimatta siitä, ettei se lähde itsestään liikkeelle TLL Pysäköi ajoneuvon huolehtimatta siitä, ettei se lähde itsestään liikkeelle TLL Pysäytti varmistumatta, ettei ajoneuvo lähde itsestään liikeelle, tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL Pysäköi varmistumatta, ettei ajoneuvo lähde itsestään liikeelle, tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLL

36 1. PIHAKATU JA KÄVELYKATU Nro Teon yksilöinti Lainkohta NPS Liukuma RIMLiikkumismuo to 102. Ei antanut jalankulkijalle esteetöntä kulkua pihakadulla TLL Ajoi kävelykadun läpi TLL 33a Ei antanut jalankulkijalle esteetöntä kulkua kävelykadulla TLL 33a Ei antanut (pp) esteetöntä kulkua jalankulkijalle pihakadulla TLL Ei noudattanut (pp) pihakadun nopeusrajoitusta TLL Ei noudattanut pihakadun nopeusrajoitusta, ylitys enintään 20 km/h TLL Ei noudattanut kävelykadun nopeusrajoitusta, ylitys enintään 20 km/h TLL 33a Ei noudattanut pihakadun nopeusrajoitusta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Taulukko 4 RL 23:1 TLL Ei noudattanut kävelykadun nopeusrajoitusta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle Taulu 4 RL 23:1 TLL 33a.1

37 0. VALOJEN KÄYTTÖ Nro Teon yksilöinti Lainkohta NPS Liukuma RIMLiikkumismuo to 001. Ei käyttänyt ajo- tai huomiovaloja ajon aikana TLL Ei käyttänyt (mopo) ajo- tai huomiovaloja ajon aikana TLL Ei käyttänyt ajovaloja pimeän aikana TLL Ei käyttänyt (mopo) ajovaloja pimeän aikana TLL Ei käyttänyt (pp) ajovaloja pimeän aikana TLL Ei käyttänyt ajovaloja hämärän aikana TLL Ei käyttänyt (mopo) ajovaloja hämärän aikana TLL Ei käyttänyt (pp) ajovaloja hämärän aikana TLL Ei käyttänyt ajovaloja näkyvyyden ollessa sään vuoksi huonontunut TLL Ei käyttänyt (mopo) ajovaloja näkyvyyden ollessa sään vuoksi huonontunut TLL Ei käyttänyt (pp) ajovaloja näkyvyyden ollessa sään vuoksi huonontunut TLL Ei käyttänyt ajovaloja näkyvyyden ollessa muun syyn vuoksi huonontunut TLL Ei käyttänyt (mopo) ajovaloja näkyvyyden ollessa muun syyn vuoksi huonontunut TLL 3.2

38 0. Ei käyttänyt (pp) ajovaloja näkyvyyden ollessa muun syyn vuoksi huonontunut TLL Pysäytti valoitta riittämättömästi valaistulle tielle pimeän aikana TLL Pysäytti valoitta riittämättömästi valaistulle tielle hämärän aikana TLL Pysäytti valoitta näkyvyyden ollessa sään vuoksi huonontunut TLL Pysäytti valoitta näkyvyyden ollessa muun syyn vuoksi huonontunut TLL Pysäköi valoitta riittämättömästi valaistulle tielle pimeän aikana TLL Pysäköi valoitta riittämättömästi valaistulle tielle hämärän aikana TLL Pysäköi valoitta näkyvyyden ollessa sään vuoksi huonontunut TLL Pysäköi valoitta näkyvyyden ollessa muun syyn vuoksi huonontunut TLL Käytti valoja muita ajoneuvon kuljettajia häikäisevästi TLL Käytti valoja (mopo) muita ajoneuvon kuljettajia häikäisevästi TLL Käytti kaukovaloja kohtaavaa kuljettajaa häikäisevästi TLL Käytti kaukovaloja (mopo) kohtaavaa kuljettajaa häikäisevästi TLL 3.3

39 027. Käytti kaukovaloja toisen ajoneuvon takana lähellä ajaessaan TLL Käytti kaukovaloja (mopo) toisen ajoneuvon takana lähellä ajaessaan TLL Käytti kaukovaloja tyydyttävästi valaistulla tiellä TLL Käytti kaukovaloja (mopo) tyydyttävästi valaistulla tiellä TLL Käytti virheellisesti sumuvaloja TLL Käytti eteenpäin punaista valoa näyttävää laitetta TLL Käytti (mopo) eteenpäin punaista valoa näyttävää laitetta TLL Käytti eteenpäin punaista valoa heijastavaa laitetta TLL Käytti (mopo) eteenpäin punaista valoa heijastavaa laitetta TLL Käytti taaksepäin valkoista valoa näyttävää laitetta TLL Käytti (mopo) taaksepäin valkoista valoa näyttävää laitetta TLL Käytti taaksepäin vaaleankeltaista valoa näyttävää laitetta TLL Käytti (mopo) taaksepäin vaaleankeltaista valoa näyttävää laitetta TLL Käytti taaksepäin valkoista valoa heijastavaa laitetta TLL Käytti (mopo) taaksepäin valkoista valoa heijastavaa laitetta TLL 3.2

40 042. Käytti taaksepäin vaaleankeltaista valoa heijastavaa laitetta TLL Käytti (mopo) taaksepäin vaaleankeltaista valoa heijastavaa laitetta TLL Käytti virheellisesti suuntavalojen hätävilkkukytkentää TLL

41 130. LIIKENNEMERKIT Nro Teon yksilöinti Lainkohta NPS Liukuma RIMLiikkumismuo to Ei noudattanut ajoneuvolla ajo -kielletty liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (mopo) ajoneuvolla ajo -kielletty liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (pp) ajoneuvolla ajo -kielletty liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut kielletty ajosuunta -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (mopo) kielletty ajosuunta -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (pp) kielletty ajosuunta -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (mopo) moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut ajo kielletty muulla ajoneuvolla (mikä) - liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (mopo) ajo kielletty muulla ajoneuvolla (mikä) -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (pp) ajo kielletty muulla ajoneuvolla (mikä) - liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut liikennemerkkiä: ajoneuvon suurin sallittu massa TLA Sallittu, todettu

42 Ei noudattanut liikennemerkkiä: ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa TLA Sallittu, todettu 130. Ei noudattanut liikennemerkkiä: ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa TLA Sallittu, todettu Ei noudattanut liikennemerkkiä: ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa TLA Sallittu, todettu Ei noudattanut ajoneuvon suurin sallittu leveys - liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut ajoneuvon suurin sallittu korkeus - liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut ajoneuvon suurin sallittu pituus - liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus - liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut kääntyminen kielletty -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (mopo) kääntyminen kielletty - liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (pp) kääntyminen kielletty -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut u-käännös kielletty -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (mopo) u-käännös kielletty -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (pp) u-käännös kielletty -liikennemerkkiä TLA 3.2

43 1302. Ei noudattanut ohituskielto -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut ohituskielto-liikennemerkkiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLA Ei noudattanut pakollinen pysäyttäminen -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut pakollinen pysäyttäminen -liikennemerkkiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLA Ei noudattanut väistämisvelvollisuus kohdattaessa - liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut väistämisvelvollisuus kohdattaessa - liikennemerkkiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle RL 23:1 TLA Ei noudattanut jalankulku kielletty -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut pakollinen ajosuunta -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (mopo) pakollinen ajosuunta -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (pp) pakollinen ajosuunta -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut pakollinen kiertosuunta -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (mopo) pakollinen kiertosuunta - liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (pp) pakollinen kiertosuunta -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut liikenteen jakaja -liikennemerkkiä TLA 3.2 0

44 130. Ei noudattanut (mopo) liikenteen jakaja -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (pp) liikenteen jakaja -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut linja-autokaista -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (mopo) linja-autokaista -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (pp) linja-autokaista -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut raitiovaunukaista -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (mopo) raitiovaunukaista -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (pp) raitiovaunukaista -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut moottorikäyttöisten ajoneuvojen vähimmäisetäisyys -liikennemerkkiä TLA Ei noudattanut (mopo) moottorikäyttöisten ajoneuvojen vähimmäisetäisyys -liikennemerkkiä TLA Vahingoitti liikenteenohjauslaitetta TLL Peitti liikenteenohjauslaitteen TLL Poisti liikenteenohjauslaitteen TLL Siirsi liikenteenohjauslaitteen TLL Muutti liikenteenohjauslaitetta TLL 55.1

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Poliisihallitus 2010 Työryhmä, johon on kuulunut henkilöitä Helsingin poliisilaitoksesta, liikkuvasta poliisista ja Poliisihallituksesta,

Lisätiedot

831-832 841 851 861-882 891-898 901 911-916 920-926 931

831-832 841 851 861-882 891-898 901 911-916 920-926 931 RIKKOMUSNIMIKKEISTÖ Nro:t. Ajonopeus 20. Kolaritapaukset 30. Ohittaminen ja ohituskiellot 40. Kaista-ajo 50. Ryhmitys ja kääntyminen 0. Risteysajo ja väistäminen 70. Liikennevalo ja pysäytysmerkit 0. Tasoristeys

Lisätiedot

Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset

Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset Suomi Pyöräilee -tietoisku Mikko Karhunen LVM Tieliikennelain kokonaisuudistus Tavoitteena mm. Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa OIKEAT VASTAUKSET JALANKULKIJA: jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuva ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 1 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 2 VAROITUSMERKIT 1/3 PIIRUSTUS NRO Mutka oikealle 8A-111-1 03.02.1995 Mutka vasemmalle 8A-112-1 " Mutkia, joista

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

Liikennemerkit. Liikennemerkit. Alumiinista, alubondista, vanerista tai muovista valmistetut laadukkaat liikennemerkit.

Liikennemerkit. Liikennemerkit. Alumiinista, alubondista, vanerista tai muovista valmistetut laadukkaat liikennemerkit. Liikennemerkit Liikennemerkit Alumiinista, alubondista, vanerista tai muovista valmistetut laadukkaat liikennemerkit. Heijastavuusluokat: R1, R2 ja R3 päiväloiste Koot, pyöreät: Ø 400 mm, 640 mm, 900 mm,

Lisätiedot

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 72/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin

Lisätiedot

HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LIIKENNETURVALLISUUSINSINÖÖRI JAAKKO KLANG VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Jakelu- ja kuljetusliikenteen ympäristöasiat -seminaari 7.11.2018 Kaija Kossila Kunnallinen pysäköinninvalvoja Tehtävät 1(2) Valvonta Pysäköintivirheiden ja joutokäynnin

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

Poliisin käsimerkit. Turvallista matkaa! Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita. www.tiehallinto.fi. Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä

Poliisin käsimerkit. Turvallista matkaa! Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita. www.tiehallinto.fi. Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä Poliisin käsimerkit Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä Kaikista suunnista lähestyvien on pysähdyttävä Sekä edestä että takaa tulevan on pysähdyttävä Asianomaisesta suunnasta tulevilla on lupa jatkaa

Lisätiedot

Tieliikennelaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala. Tämä laki koskee liikennettä tiellä, jos tässä laissa ei toisin säädetä.

Tieliikennelaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala. Tämä laki koskee liikennettä tiellä, jos tässä laissa ei toisin säädetä. Tieliikennelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä laki koskee liikennettä tiellä, jos tässä laissa ei toisin säädetä. 2 Määritelmät Tässä laissa

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esa Sarkiala Lausunto 10.04.2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan

Lisätiedot

Liikennemerkit ja opasteet WWW.EA-YHTIOT.FI

Liikennemerkit ja opasteet WWW.EA-YHTIOT.FI Liikennemerkit ja opasteet Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 15.-16.2. Jyväskylä Mikko Karhunen LVM Ajankohtaista Virastouudistus Maantielaki, maakuntauudistus Tieliikennelain kokonaisuudistus Virastouudistus

Lisätiedot

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144.

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144. Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122.

Lisätiedot

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita.

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita. Jalan ja pyörällä 1 Sisältö: Jalan ja pyörällä... 3 Omilla teillä... 4 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain... 4 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä... 5 Pyöräkaistalla ajaminen... 5 Kävelykatu ja pihakatu...

Lisätiedot

Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita

Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Tieliikennelain uudistuksesta

Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Tieliikennelain uudistuksesta Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 15.11.2018 Tieliikennelain uudistuksesta Tieliikennelaki 729/2018 (10.8.2018) 194 Voimaantulo Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020. 195 Siirtymäsäännökset:

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia.

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. HE 48/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Jalkakäytävän ja pientareen määritelmää

Lisätiedot

Laki. rikesakkorikkomuksista. Soveltamisala

Laki. rikesakkorikkomuksista. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: rikesakkorikkomuksista 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan rikesakon käyttämisessä eräiden rikkomusten rangaistuksena, jollei teosta muualla laissa säädetä

Lisätiedot

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu LIIKENNE- AAPINEN Sisältö Liikenneaapisen lukijoille...1 Koulusta Tasanteelle...2 Koulusta Tasanteelle tunnelin kautta...3 Lautakatonkadulta kouluun...4 Kartta...5 ja 8 Liikennemerkit...6-7 Dunckerinkadulta

Lisätiedot

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön seminaari 14.11.2017 Ari Liimatainen, Liikennevirasto Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Lisätiedot

Säädösliite. 1.Tieliikennelaki (liitteet 1-4) Liite 1 Liikenteenvalvojan käsimerkit 1 P1

Säädösliite. 1.Tieliikennelaki (liitteet 1-4) Liite 1 Liikenteenvalvojan käsimerkit 1 P1 1.Tieliikennelaki (liitteet 1-4) Säädösliite Liite 1 Liikenteenvalvojan käsimerkit 1 P1 2 P2 3 P3 4 P4 Vasen tai oikea käsivarsi kohotettuna, kämmen lähestyvää tienkäyttäjää kohti Viittoava merkki ajosuunnassa

Lisätiedot

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 1 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 25.8.2016 OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa 28.6.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi osana Loviisan liikenneturvallisuustoimija -hanketta. Kyselyn

Lisätiedot

OHJEET JA PERIAATTEET Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Kouvolassa Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJEET JA PERIAATTEET Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Kouvolassa Liikenneturvallisuusnäkökohdat Kouvolan kaupunki Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 2018 Mainospaikat 1 OHJEET JA PERIAATTEET Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Kouvolassa Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Nämä ohjeet ja periaatteet

Lisätiedot

Uusi tieliikennelaki. Kimmo Kiiski

Uusi tieliikennelaki. Kimmo Kiiski Uusi tieliikennelaki Kimmo Kiiski 25.9.2018 Esivalmistelun johtopäätöksiä: Tieliikenteen muutostekijöitä Kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, maaseudun yhä harvempi asutus Tieverkon tila Ajoneuvokanta

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Valvonta on oleellinen osa toimivaa liikennejärjestelmää Valvonnan tarkoitus ja tavoite on osaltaan edistää turvallista ja sujuvaa liikennettä kaduilla. Yhteiset

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä PANK tiemerkintäpäivät 6.-7.2. 2014, Hyvinkää Mikko Karhunen, liikenne- ja viestintäministeriö Turvallisuustilanteen kehitys 1990-2013 800 700 600 500

Lisätiedot

Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi vaikutusta käytännön suunnitteluratkaisuihin.

Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi vaikutusta käytännön suunnitteluratkaisuihin. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 1 (13) LIIKENTEEN OHJAUKSEN SÄÄDÖSMUUTOKSET - Kevyt liikenne ja liikenteen rauhoittaminen asuinalueilla Tähän muistioon on koottu liikenne- ja viestintäministeriön,

Lisätiedot

Tieliikennelaki HE 180/2017 vp. Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, Autoliitto

Tieliikennelaki HE 180/2017 vp. Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, Autoliitto Tieliikennelaki HE 180/2017 vp Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, Autoliitto Luottamusperiaate eli ennalta-arvattavuus Pelkistettynä se tarkoittaa sitä, voiko toinen liikenteen osapuoli luottaa siihen, että

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa TALOUDELLINEN AJOTAPA Ennakoiva ajotapa Mitä voi tehdä 10 sekunnin aikana? Ennakoiva autoilija ajattelee liikenteessä siten, että hän miettii omaa tilannettaan 10 sekunnin päähän. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus HE 180/2017 Liikenneturvan huomioita

Tieliikennelain kokonaisuudistus HE 180/2017 Liikenneturvan huomioita Tieliikennelain kokonaisuudistus HE 180/2017 Liikenneturvan huomioita Tieliikennelaki v. 3.0 Asetukset lain tasolle TLL 1957 (29.3.1957/143) - 14 :ää, voimaan 1.12.1957 (kumottiin laki moottoriajoneuvoliikenteestä

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B 2 Liikennemerkkien asettaminen Yleiselle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tiehallinto. Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen. Rautatien tasoristeysmerkit

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-työpaja Varusteet / IM3-arvojoukot Markku Pienimäki, FINNMAP Infra Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Tieliikennelainsäädännön uudistaminen Tavoitteena Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö Poistaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia.

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06. 3 Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit 03.02.1995 4 Kielto- ja rajoitusmerkit 13.06.2006 5

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana.

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana. LUPAEHDOT 1/201 Voimassa 15.1.201 alkaen 1(7) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja erikoiskuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Ennen 15.1.201 myönnetyssä

Lisätiedot

Ohje on myös Internetissä osoitteessa:

Ohje on myös Internetissä osoitteessa: OHJE 31.01.2002 794/2000/20/22 VASTAANOTTAJA Tiepiirit SÄÄDÖSPERUSTA TieL 117 2 mom. KOHDISTUVUUS Tiehallinto KORVAA/MUUTTAA Kts. luettelo alla VOIMASSA 1.2.2002 - toistaiseksi ASIASANAT Näkemä, yleiset

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2002 /L. Kävely- ja pyöräilykatutyöryhmän selvitys

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2002 /L. Kävely- ja pyöräilykatutyöryhmän selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2002 /L Kävely- ja pyöräilykatutyöryhmän selvitys Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 12 1.1 Työn lähtökohdat 12

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Turun kaupunki Lausunto 12.04.2017 LVM/417/03/2013 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus HE 180/2017 Liikenneturvan huomioita Tieliikennelain kokonaisuudistus

Tieliikennelain kokonaisuudistus HE 180/2017 Liikenneturvan huomioita Tieliikennelain kokonaisuudistus Tieliikennelain kokonaisuudistus HE 180/2017 Liikenneturvan huomioita 1 Tieliikennelaki v. 3.0 TLL 1957 (29.3.1957/143) - 14 :ää, voimaan 1.12.1957 (kumottiin laki moottoriajoneuvoliikenteestä 1926/156)

Lisätiedot

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 TURVALLINEN LIIKKUMINEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ kysely Iisalmen kaupungin ikäihmisille 2006 Kyselyn yhteenveto 22.3.2007 Ongelma Ongelmapaikka Toimenpide Vastuutaho Ongelmakohteen

Lisätiedot

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Liite 1/1 (5) Liikenne tietyömaalla - Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Liite 1/1 (5) Liikenne tietyömaalla - Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Liite 1/1 (5) TAVARAN TUONTI TMS., KVL < 1500, TYÖN KESTO < 1H 15 Suoja-ajoneuvoa käytetään kun työkone / ajoneuvo ei itsessään suojaa työntekijää. Suoja-ajoneuvo voi olla ajoneuvo

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2018 COM(2018) 274 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla?

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Yhteistä ajoneuvolaissa luokitelluille em. ajoneuvoille on kansan suussa kulkeva nimitys mönkijä. Kauppiaat

Lisätiedot

1987 vp. - HE n:o 73 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1987 vp. - HE n:o 73 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1987 vp. - HE n:o 73 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi tieliikennelakiin ajoneuvojen eräiden valolaitteiden

Lisätiedot

104 Kuljetuslogistiikka. Semifinaalitehtävät Kuorman järjestyksen muuttaminen

104 Kuljetuslogistiikka. Semifinaalitehtävät Kuorman järjestyksen muuttaminen 104 Kuljetuslogistiikka Semifinaalitehtävät Kuorman järjestyksen muuttaminen Tehtävänä on haarukkavaunun avulla vaihtaa eturivissä olevien kahden (kuvassa numerot 1 ja 2) kuormalavan paikka kolmannessa

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto OHJE 1 Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 18.3.2005 / MM 2 MM / 18.3.2005 Ulkomainoslaitteiden

Lisätiedot

Liikennejärjestelyjen erityispiirteet Jyväskylässä. Janne Hölttä

Liikennejärjestelyjen erityispiirteet Jyväskylässä. Janne Hölttä Liikennejärjestelyjen erityispiirteet Jyväskylässä Janne Hölttä 11.3.2019 8.3.2019 Tietyömaalla tapahtuneet onnettomuudet Jyväskylässä 3/8/2019 2 Liikenteenohjaussuunnitelma Kaupungin periaatekuvat: https://www.jyvaskyla.fi/elinkeino-jatyollisyys/luvat/yleisten-alueidenluvat/katutyolupa/katutyohon-liittyvat

Lisätiedot

Pykälä Ehdottaja Ehdotus LVM:n kanta 2 Määritelmät Autokoululiitto Varsinais-Suomen ELY

Pykälä Ehdottaja Ehdotus LVM:n kanta 2 Määritelmät Autokoululiitto Varsinais-Suomen ELY 1(7) Pykälä Ehdottaja Ehdotus LVM:n kanta 2 Määritelmät Autokoululiitto 3 Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet 4 Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus 5 Turvallinen ajoneuvon ja raitiovaunun kuljettaminen

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Tavoitteet Tavoitteena Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö Poistaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia. Edistää liikenteen

Lisätiedot

Liikenne tietyömaalla. Tienpitoajoneuvot

Liikenne tietyömaalla. Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla Tienpitoajoneuvot Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-124-8

Lisätiedot

LIIKENNEKÄVELY/ LIIKENNEPYÖRÄILY LASTEN KANSSA

LIIKENNEKÄVELY/ LIIKENNEPYÖRÄILY LASTEN KANSSA LIIKENNEKÄVELY/ LIIKENNEPYÖRÄILY LASTEN KANSSA VeloFinland Turku 29.9.2018 Sanna Ojajärvi, Pyöräilykuntien verkosto sanna.ojajarvi@poljin.fi @pyorailykunnat Lasten pyöräilyyn vaikuttaa moni asia LIIKENNEYM-

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin:

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: AV-koe (TOT4) 1. Saan ajaa suoraan tätä kaistaa. 2. Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta. 3. Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta. 4. Ajan suoraan.

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen suunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen suunnittelu 25 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 25/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Juha Rissanen, Ramboll CM Oy ISSN-L 1798-663x ISSN 1798-663x ISBN 978-952-317-147-3 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Liikenne- ja viestintävaliokunnan kuuleminen 11.4.2018 1 Yleistä Tampereen kaupunki pitää tieliikennelain uudistusta

Lisätiedot

HELSINKI. Länsi-Helsinki. Alue. Temppeliaukion kirkko, Suomen kansallismuseo, Eduskuntalo. Matkailukohteet. Useita raitiotielinjoja.

HELSINKI. Länsi-Helsinki. Alue. Temppeliaukion kirkko, Suomen kansallismuseo, Eduskuntalo. Matkailukohteet. Useita raitiotielinjoja. HELSINKI Alue Länsi-Helsinki 11 12 8 7 6 4 1 5 2 3 Matkailukohteet Julkinen liikenne Temppeliaukion kirkko, Suomen kansallismuseo, Eduskuntalo Useita raitiotielinjoja Liikenteen ongelmakohdat Arkadiankatu,

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet Sähköiset liikkumisvälineet Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 4.5.2017 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kevyistä sähköajoneuvoista ja kävelyä avustavista laitteista

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopon paikka liikenneympäristössä Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopokanta ja mopo-onnettomuudet Mopokanta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana monin

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+ HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA Toimenpide 1 Itämerenkadun ryhmittymiskaistojen poistaminen 2 Ruoholahden metroaseman

Lisätiedot

Sujuvaa pysäköintiä Helsingissä

Sujuvaa pysäköintiä Helsingissä Sujuvaa pysäköintiä Helsingissä Tässä oppaassa kerrotaan, missä ja miten Helsingissä voi pysäköidä, kuka päättää pysäköintipaikoista, miksi pysäköintiä valvotaan ja mistä pysäköintilupia saa. Yhteisten

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005 Voimassa 1.1.2005 alkaen 1(8) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja kuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Luvassa voi olla myös erikoisehtoja kuten sillan

Lisätiedot

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet Sähköiset liikkumisvälineet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Jussi Pohjonen 22 vuotta poliisina Liikkuvassa poliisissa Poliisin

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus

Tieliikennelain kokonaisuudistus Tieliikennelain kokonaisuudistus Liikenne- ja viestintävaliokunta 20.3.2018 Otso Kivekäs, Pyöräliitto ry, toiminnanjohtaja Pyöräliitto Pyöräliitto ry (Cykelförbundet rf) on kaikkien suomalaisten pyöräilijöiden

Lisätiedot

JALUSTATYYPIT VALTATIEN 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ R2= ref 2 R3= määritetään erikseen. A1 h=500 mm B1 h=900 mm B2 h=1300 mm

JALUSTATYYPIT VALTATIEN 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ R2= ref 2 R3= määritetään erikseen. A1 h=500 mm B1 h=900 mm B2 h=1300 mm 1 11580 oik. 371 Pysäyttäminen kielletty 640 - R2 A3 2 11740 oik. 612 Suunnistustaulu N N N N Sijainti muutetaan tarvittaessa. 3a 11780 oik. 361 Nopeusrajoitus 640 - R2 A3 80 km/h 3b " 211 Etuajo-oikeutettu

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen.

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Opettajalle TAVOITE Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. LIIKENNE Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Hän oppii myös, miten on varustauduttava pyöräillessä,

Lisätiedot

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0 Luonnos 23.03. d=25.0 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-940-4 TIEH 2000005-04 Verkkojulkausu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 951-803-203-3 TIEH 2000005-v-04

Lisätiedot

Kohti uudistuvaa tieliikennelakia

Kohti uudistuvaa tieliikennelakia Kohti uudistuvaa tieliikennelakia Rengasfoorumi 2.10.2014 Mikko Karhunen Esityksen rakenne 1) Kokonaisuudistuksen tausta 2) Liikennesäännöt 3) Seuraamukset 2 Turvallisuustilanteen kehitys 1990-2013 800

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys Helsinki 1.2.2015 Tiedote Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys AM120-luokan AV-koe (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM120-luokka (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM121-luokan AV-koe (Kevyt nelipyörä):...

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Teuvan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Teuvan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Teuvan onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 5.8.07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Turvallinen mopoilu. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Turvallinen mopoilu. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Turvallinen mopoilu Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa Loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä suuri KUOLLEET

Lisätiedot

Venetrailerit ja peräkärry käyttö ja turvallisuus ohjeet

Venetrailerit ja peräkärry käyttö ja turvallisuus ohjeet Venetrailerit ja peräkärry käyttö ja turvallisuus ohjeet TURVALLISUUSOHJEET (tarkistettava aina ennen liikkeelle lähtemistä) Aseta kuulakytkin auton vetokoukkuun ja tarkista, että kuulakytkin on varmasti

Lisätiedot