Savukosken kunnanvirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savukosken kunnanvirasto"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistaina klo Paikka Savukosken kunnanvirasto LÄSNÄ Nurmi Hanna, puheenjohtaja Kuosku Sari, jäsen Pulska Petteri, jäsen Pääkkö Jorma, jäsen Hannula Olli-Pekka, varajäsen Elina Ahola Ahtinen Arto, sivistystoimiston päällikkö, esittelijä KÄSITELTÄVÄT ASIAT 34 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 36 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 37 Tiedoksi sivistyslautakunnalle 38 Viranhaltijapäätökset ja opetustoimen johtokunnan kokous 39 Vuosikatsaus 1-6 / Talousarvion 2015 (TS-2016/2017) laadintaohje 41 Lapset ja nuoret erämaassa - hanke 42 Lukion oppilasjäsenen vaali opetustoimen johtokuntaan 43 Matemaattisten aineiden lehtorin viran vaali 44 Vuorotteluvapaa-anomus, englannin ja venäjän-lehtori 45 Yleisten kirjastojen yhteistyösopimus 46 Muut asiat

2 34 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Siv.ltk 34 Rehtori: Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa sen laillisesti kokoon kutsutuksi (kokouskutsu postitettu korjattuna) ja päätösvaltaiseksi. Sivistyslautakunta: Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi sen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (läsnä 4 jäsentä). 35 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Siv.ltk 35 Rehtori: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sari Kuosku ja Petteri Pulska. Sivistyslautakunta: Valittiin Sari Kuosku ja Olli-Pekka Hannula. 36 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Siv.ltk 36 Rehtori: Sivistyslautakunta käsittelee pykälät Sivistyslautakunta: Rehtori esitti, että otetaan kiireellinen yleisten kirjastojen konsortio asia pykäläksi 45 ja Muut asiat käsitellään pykälässä 46. Hyväksyttiin kokouksessa tehdyn lisäyksen mukaisesti (käsitellään 34 46).

3 37 TIEDOKSI SIVISTYSLAUTAKUNNALLE Siv.ltk 37 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1. Liikuntaneuvoston suositukset kuntien liikuntatointa koskien (OKM14/691/2014) 2. Valtionavustukset hankeryhmälle lasten ja nuorten liikunnan paikalliset kehittämishankkeet, aikuisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät paikalliset kehittämishankkeet sekä liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämishankkeet. Valtionavustusten käyttöaika on vuosi Avustusten kehittämistukien haku päättyy Opetushallitus 3. Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden muuttaminen 4. Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden täydentäminen 5. Koulutusesitteitä: - oppimisen arviointi uudessa ops:ssa - opetustoimen ajankohtainen juridiikka - kielikasvatusfoorumi - ammatillisen peruskoulutuksen valm.koulutusten seminaari - opetushallinnon kurssit 2014 Lapin aluehallintovirasto 6. Valtion rahoittaman sivistystoimen henk.koulutus Lapissa syksyllä Vuoden lappilainen opettaja 2014 (saa tehdä esityksiä) 8. Valtionavustuksen myöntäminen Savukosken liikunnallisiin kerhoihin ja tapahtumiin lapsille ja nuorille syksy 2014 kevät 2015 hankkeeseen. 5000,00 euroa. 9. Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä, mm. esitys uudesta liikuntalaista. FCG (Kuntaliitto) 10. Koulutusesitteitä: - hyvän oppimisen jäljillä OPS koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat - valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 11. Oppilaitosten turvallisuustutkimus 2014 (vastattu AA) Koillis-Lapin musiikkiopisto 12. Lopullinen tilitys 2014 (säästöä 3.642,28) Savukosken kunta (rehtori) 13. Oppilaskuljetussopimukset (option käyttö) - Kemihaaran Taksi: Ruuvaoja Rovala Martti - Taksi J.Piirainen: Tanhua Värriö - Korvatunturin Taksi: Nousu Kuosku, Mukkavaara, Lunkkaus ym 14. Savukosken lukioon valitut uudet opiskelijat (5 opiskelijaa)./..

4 37 TIEDOKSI SIVISTYSLAUTAKUNNALLE Siv.ltk 37./.. Muut 15. Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto: Tarkastuskertomus SAU- Kuntosalin sisäilman mikrobiologiset näytteet ( ). 16. Lapin maakuntamuseo: maakunnallinen paikallismuseoiden tapaaminen/koulutus Lapin Liikunta ry Kutsu LIIKKEELLÄ VOIMAA VUOSIIN SEMINAARI Pohjois-Suomi Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemi. 18. Kittilän kunnan sivistystoimi Kutsu Pohjois-Lapin koulujen välisiin yleisurheilumestaruuskilpailuihin Kittilään. 19. Muistio Savukosken Savottapäivät kotiseututapahtuman järjestelyistä 20. Työsopimus, Eila Ylilokka Rehtori: Tiedoksi lautakunnalle. Sivistyslautakunta: Keskusteltiin kohdasta 15, josta on liikuntasihteeri informoinut kunnan teknistä toimea suositetuista toimenpiteistä. Merkittiin tiedoksi.

5 38 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA OPETUSTOIMEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Siv.ltk 38 Liitteet Lautakunnan päätöksen / 5 mukaan viranhaltijapäätökset tuodaan tiedoksi lautakunnalle aina seuraavassa kokouksessa. Sivistystoimiston päällikkö, rehtori, nuoriso-liikuntasihteeri ja kulttuurisihteeri ovat myöntäneet virkavapauksia sekä tehneet muita viranhaltijapäätöksiä ajalla oheisten liitteiden mukaan. Rehtoritiimi on edellisen lautakunnan kokouksen jälkeen kokoontunut ja käsitellyt lukuvuoden suunnitteluun liittyviä asioita. Lisäksi valmisteltiin suunnittelupäivän VESO-tilaisuutta. Opetustoimen johtokunta on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: - työsuunnitelma perusopetukseen (sis. esiopetus) - työsuunnitelma lukioon - tuntiopettajaratkaisuja - lausunto matemaattisten aineiden lehtorin virkaa hakeneista - kuljetusavustusratkaisuja - ajankohtaiskatsaus Rehtori: Tiedoksi lautakunnalle. Sivistyslautakunta: Keskusteltiin kuljetusavustusratkaisusta, jossa on kyse ryhmäperhepäivähoidossa olevien esikoululaisten koulumatkasta. Rehtori selosti johtokunnan päätöstä, jolla lisäkulujen välttämiseksi päätettiin antaa lasten saattaminen aamuisin koulunkäyntiavustajan tehtäväksi. Iltapäivisin järjestellään ensisijaisesti vastaavaa ratkaisua, jossa saattaja olisi joku toinen aikuinen. Sivistyslautakunta antoi järjestelyistä tukensa Opetustoimen johtokunnan ratkaisulle, jolla pyritään estämään uusien menojen syntyminen. Merkittiin tiedoksi.

6 39 VUOSIKATSAUS 1-6 / 2014 Siv.ltk 39 LIITE Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeessa kunnanhallitus ( 10 / 2014) on edellyttänyt, että lautakunnat raportoivat kunnanhallitukselle talousarvion toteutumisesta neljännesvuosittain. Lisäksi kunnanvaltuusto on päivittänyt ( 10/ ) toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi. Siinä kirjatut jotkin toimenpiteet koskevat myös sivistyslautakuntaa. Tulojen kertyminen mennessä: - Opetustoimen erityisavustukset koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja ryhmäkokojen pienentämiseen ovat toteutuneet (yht ,- ). - Myönnetyt valtionavustukset nuorisotoimeen ja kerhotoimintaan aiheuttavat myös menoja, joten nettovaikutus on +/- 0 euroa. Avustusta on saatu Lapin AVI:lta18.000,- euroa. Toiminta ohjautuu myös sivukylille. - Lapin AVI:lta valtionavustus Savukosken liikunnallisiin kerhoihin ja tapahtumiin lapsille ja nuorille S2014 K2015 hankkeeseen (5000,00 ). Menot: - Henkilöstömenosäästön toteuttamiseksi on opetustoimessa jatkettu neuvotteluja rehtoritiimin valmistelulla ja opettajakokousten käsittelyillä. - Käytiin opettajien kanssa läpi saavutettu tilanne (säästöjä oli kertynyt jo yli puolet) ja sovittiin syksyn toimenpiteistä o Vuoden 2014 sekä kevät- että syyslukukaudeksi on määrätty kaksi VESO-päivää lauantaiksi, joista kaikki opettajat hakevat palkatonta virkavapaata. o Yksittäiset opettajat hakevat tilanteen mukaisesti palkattomia virkavapauksia siten, ettei sijaista tarvitse palkata (päättäjäis- ja teemapäivät, ) tai erityisjärjestelyillä. o Esiopetuksen syyslukukausi päättyy itsenäisyyspäivään (opettaja lomarahavapaalle) o Lisäksi supistettiin tuntikehystä valtuuston hyväksymän tuntijaon alarajaan (ensisijaisesti kuljetusjärjestelyiden sallimissa rajoissa luokkakohtaisesti) o Lukiossa opetukseen käytettävää kurssiresurssia pienennettiin. - Opettajien täydennyskoulutuksessa ollaan tiiviisti yhteistyössä Lapin yliopistoon (OPH:n rahoitus) sekä suositaan verkko- ja etäkoulutuksia. - Kanslistin poissaolo jatkuu, mutta sijainen on palkattu vain opetustoimen vaatimuksien mukaan (lukuvuoden koulupäiviin). - Korvatunturin koululta on kevätlukukauden 2014 opetettu Kemijärven yläkoulujen 8. luokan venäjä, mistä syntyy tuloa, jota ei ollut budjetoitu (toisaalta syntyy myös palkkausmenoja)../..

7 39 VUOSIKATSAUS 1-6 / 2014 Siv.ltk 39./.. LIITE - Osa-aikaisen sairausvapaan mahdollisuutta on hyödynnetty maaliskuussa. - Kotitalouden lehtori tekee opetustyötään osa-aikaisena lv Musiikin opetusta on leikattu ajaksi (kaksi jaksoa). - Tuntikehys asetettiin lukuvuodeksi hitusen pienemmäksi kuin edellisenä talvena, joten senkin kautta odotetaan säästöjä syntyvän. - Talousarviossa ennakoidun vastaisesti linja-autotaksat nousivat vuoden alussa ja taksitaksat heinäkuun alusta, joten kuljetuskustannukset ovat hieman arvioitua suuremmat. - Oppikirjojen tilaustarve osoittautui ennakoitua suuremmaksi, mitä pyritään kompensoimaan opiskelutarvikkeissa säästämällä. - Henkilöstömenot ovat nettomääräisesti tarkastellen toteutuneet 46,8 % - Koko sivistyslautakunnan talousarviossa 2014 on tuloista toteutunut 138,8% ja menoista 46,8 % eli nettona laskettuna toteuma on 45,7 %. Liitteenä on suunnitelmaa henkilöstösäästötavoitteen toteuttamiseksi. Rehtori: Sivistyslautakunta esittää edellä olevan kunnanhallitukselle tiedoksi talousarvion 2014 toteutumasta. Sivistyslautakunta: Keskustelussa esiin tulivat mm. henkilöstösäästöratkaisut, oppikirjojen kustannusten nousu, oppimateriaalisäästöt, taksakorotukset koulukuljetuksissa ja hanketulojen lisääntyminen. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin.

8 40 TALOUSARVION 2015 (TS-2016/2017) LAADINTAOHJE Siv.ltk 40 Kunnanhallitus on antanut liitteen mukaisen ohjeen talousarvion 2014 ja LIITE taloussuunnitelmien laatimiseksi (KHall 115 / ). Aikatauluksi on määrätty: Hallintokuntien tulee jättää vuoden 2015 talousarvion ja vuosia koskevat taloussuunnitelman esitykset kunnanhallitukselle viimeistään perjantaina lokakuun 17. päivä. Talousarvion määrärahaesityksien tulee siten olla määräaikaan mennessä budjetointiohjelmassa ja tekstiosat ja mahdolliset taulukko-osat myös valmiina jatkokäsittelyä varten. Rehtori: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja päättää käynnistää talousarvion ja suunnitelmien valmistelun ohjeiden mukaisesti. Sivistyslautakunta: Keskusteltiin tiukoista ohjeista ja tavoitteiden sovittamisesta käytettävissä oleviin määrärahoihin. Pidettiin tilannetta haastavana kustannustason nousun ja aikaisempien tilapäisten henkilöstösäästöjen vuoksi. Hyväksyttiin.

9 41 LAPSET JA NUORET ERÄMAASSA HANKE Siv.ltk 41 Lapin AVI:n hankerahoituksella käynnistetty Lapset ja nuoret erämaassa - LIITTEET hanke aloitti elokuun alussa. Hankerahoituksen suuruus on ,- euroa. Hanketyöntekijäksi hakemuksessa nimetty Eila Ylilokan kanssa on tehty työsopimus ja ajaksi. Kerhotoiminta on jo päässyt toteutusvaiheeseen asti. Kirkonkylän kokkikerhoa pidetään kahtena iltana, keskiviikkona ja torstaina, joka toinen viikko. Kerholaisia on yhteensä 18. Kerholaiset ovat suurimmaksi osaksi kirkonkyläläisiä, lisäksi joukossa on muutama lapsi Kuoskusta ja Hihnavaarasta. Tanhuan kokkikerho käynnistyy torstaina Siihen on ilmoittautunut 10 osallistujaa Tanhuasta ja Värriöltä. Tämän kerhon osalta on yhteistoimintaa Tanhuan kyläyhdistyksen kanssa. Tiistain iltapäiväkerhoissa on ollut 4 osallistujaa. Tämän kerhon osallistujamäärän odotetaan kasvavan erotuskauden alettua lk tiistaiaamun kerhotunti kuljetusoppilaille ensimmäisen jakson ajan aloitettiin Siihen osallistui 11 koululaista. Retket Kotiseuturetki Seitajärvelle Uimahalliretket Kemijärven Poukamaan o Kuljetuksista tarjouskilpailu Lasketteluretki Pyhätunturille tammikuu 2015 Hanke on otettu hyvin vastaan sekä kouluikäisten kodeissa että koulussa. Tietysti myös lapset ovat olleet innokkaina tulossa mukaan toimintaan. Harmilliselta vaikuttaa, että pisimpien matkojen takaa lapset eivät näihinkään kerhoihin pääse. Eli tässä on kehittämiselle sijaa tulevaisuudessa. Hankkeesta tiedottamista on helpotettu tekemällä nettisivut osoitteeseen Lisäksi hankkeesta oli tiedote Koti-Lapin Kuntatiedotteen yhteydessä Hankkeelle on myös varattu esittelypöytä Savottapäiviltä Rehtori: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi. Sivistyslautakunta: Merkittiin keskustelun jälkeen tiedoksi.

10 42 LUKION OPPILASJÄSENEN VAALI OPETUSTOIMEN JOHTOKUNTAAN Siv.ltk 42 Uuden lukiolain myötä määräykset lukion oppilasjäsenistä ovat poistuneet koululaeista, joten heihin sovelletaan kuntalain mukaisia määräyksiä. Tällöin mm. alle 18-vuotias ei voi olla varsinaisena jäsenenä, mutta hallintosäännön 32 :n mukaan 15 vuotta täyttäneellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenet opetustoimen johtokuntaan valitaan lähinnä oppilaiden/opiskelijoiden huoltajista. Osa jäsenistä tulee valita henkilökunnan ja opettajien keskuudesta. Johtokunnassa jäsenenä voi olla myös muun kuin Savukosken kunnan jäsen. Oppilasjäsen valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Mikäli oppilasjäsen ei ole enää koulussa oppilaana, tulee kokoukseen kutsua henkilökohtainen varajäsen, jos hän on edelleen koulun oppilaana. Lukion oppilaskunta ehdottaa, että johtokuntaan valittaisiin lukion oppilasjäseneksi Ari Veikko Puska ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aleksi Martin. Lukion oppilaskunta on muutenkin järjestäytynyt: Puheenjohtajana toimii Ari Veikko Puska. Sihteeri on Sini Leskisenoja ja rahastohoitaja Isa Pulska. Rehtori: Sivistyslautakunta valitsee opetustoimen johto-kuntaan lukion oppilasjäseneksi lukuvuodeksi Ari Veikko Puskan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aleksi Martinin. Sivistyslautakunta: Hyväksyttiin.

11 43 MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN VAALI Johtok. 16 Liite Korvatunturin koulun matemaattisten aineiden lehtorin on julistettu haettavaksi kuulutuksella virallisella ilmoitustaululla, ilmoitettu Koti-Lappi lehdessä, laitettu esille koulujen kotisivuille ja Aarresaari-sivustoille (=akateemisten rekrytointipalvelut). Lisäksi avoin työpaikka on ilmoitettu Savukosken TE-toimistolle (=> mol.fi-sivuille). Määräaikaan mennessä saapui 7 hakemusta, joista yksi perui myöhemmin. Yhteenveto hakijoista on liitteenä. Lisäksi hakuilmoituksessa oli maininta: Ennen viran vastaanottamista on valitun esitettävä hyväksytty lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote. Virkaan asetetaan kuuden kuukauden koeaika. Kelp.A 5 : Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka: 1) on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon; 2) on suorittanut vähintään 35 opintoviikon (tai 60 op) laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot opetettavissa aineissa tai yliopiston antaman todistuksen mukaan niitä vastaavat opinnot; sekä on suorittanut vähintään 35 opintoviikon (tai 60 op) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Aineenopetusta on 1 momentin estämättä kelpoinen antamaan henkilö, jolle opetushallitus on antanut kelpoisuustodistuksen Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saadun opettajankoulutuksen perusteella. Henkilölle, joka Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saamansa vähintään kolmivuotisen opettajankoulutuksen perusteella on kelpoinen asianomaisessa maassa taito- ja taideaineiden opettajaksi tai joka vähintään neljävuotisen opettajankoulutuksen perusteella on kelpoinen muuksi opettajaksi, opetushallitus voi antaa kelpoisuustodistuksen vastaavaan perusopetusta antavan opettajan tehtävään. Opetushallitus voi tarvittaessa määrätä lisäopintojen suorittamisesta. Tässä virassa kelpoisuus vaaditaan matematiikassa, kemiassa ja fysiikassa. Hakijoista laadittu yhteenveto käydään kokouksessa suullisesti läpi. Rehtori: (päätösesitys annetaan kokouksessa) Johtokunta: Selostuksen jälkeen rehtori antoi päätösesityksen: Johtokunta ehdottaa sivistyslautakunnalle, että virkaan valitaan FM Riikka Kumakari. Hänen kieltäytymisen varalle nimetään 1. varasijalle FM Laura Karjalainen ja 2. varasijalle FM Jukka Pihlajaniemi. Varasijalle nimettyjen kohdalla on kyse määräaikaisesta valinnasta /.. Hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

12 43 MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN VAALI Siv.ltk 43./.. Rehtori: Sivistyslautakunta hyväksyy johtokunnan ehdotuksen. Sivistyslautakunta: Rehtori selosti pätevyysvaatimuksia ja hakijoiden koulutusta sekä työkokemuksen taustoja. Keskustelussa vertailtiin hakijoiden tutkintoja huomioiden koko koululaitoksen nykyisen opetushenkilöstön pätevyystekijöitä. Keskustelun kuluessa Olli-Pekka Hannula kannatti FM Riikka Kumakarin valintaa ja ehdotti otettavaksi huomioon hakijoiden koulutusosaaminen kaikissa opetettavissa aineissa (matematiikka, kemia ja fysiikka) sekä esitti, että ensimmäiselle varasijalle nimetään FM Jukka Pihlajaniemi ja toiselle varasijalla FM Laura Karjalainen. Jorma Pääkkö kannatti Hannulan esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli kannattaako joku rehtorin esitystä. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, hän totesi sivistyslautakunnan päätökseksi tulleen yksimielisesti Olli-Pekka Hannulan esitys: Korvatunturin koulun matemaattisten aineiden (Ma, Fy, Ke) virkaan valitaan FM Riikka Kumakari. Hänen kieltäytymisen varalle nimetään 1. varasijalle FM Jukka Pihlajaniemi ja 2. varasijalle FM Laura Karjalainen. Varasijalle nimettyjen kohdalla on kyse määräaikaisesta valinnasta Rehtori luki pöytäkirjakirjauksen kokoukselle ja pöytäkirja todettiin tämän pykälän osalta tarkastetuksi sivistyslautakunnan päätöksellä.

13 44 VUOROTTELUVAPAA ANOMUS, ENGLANNIN JA VENÄJÄN LEHTORI Siv.ltk 44 Savukosken lukion ja Korvatunturin koulun englannin ja venäjän kielen lehtori Ritva Rytilahti suunnittelee vuorotteluvapaata ajaksi. Vuorotteluvapaa hyödyttää monia osapuolia. Se edistää työntekijän jaksamista. Työtön työnhakija saa mahdollisuuden kerryttää työkokemusta määräaikaisesta työstä. Työnantaja puolestaan voi saada uutta osaamista työyhteisöön. Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaalle jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja. Vuorotteluvapaata koskevat säädökset ovat uudistuneet alkaen. Vuorotteluvapaalle jäävä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla. Vapaa kestää vähintään 100 ja enintään 360 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 16 vuotta. Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on 60 vuotta. Vuorotteluvapaa pitää aloittaa viimeistään sen kalenterikuukauden aikana, jolloin vuorottelija täyttää 60 vuotta. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä. Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata nuori tai äskettäin ammattiin valmistunut työtön tai pitkäaikaistyötön. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 päivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Ritva Rytilahden kanssa on keskusteluissa todettu, että englanti on osalla abiturienteista ns. pitkä oppimäärä, joita täytyy ylioppilaskirjoituksiin sisältyä ainakin yksi. Tässä mielessä sijaiselta vaaditaan riittävästi taitoa opettaa englantia. Samoin venäjän opetuksen järjestelyyn parille opiskelijalle täytyy kiinnittää huomiota. Mikäli riittävän pätevää sijaista ei saada, vuorotteluvapaan sopimus raukeaa. Rehtori: Sivistyslautakunta myöntää englannin ja venäjän lehtori Ritva Rytilahdelle vuorotteluvapaan ajaksi ehdollisena siten, että aletaan hakea mahdollisimman pätevää ja ehdot täyttävää sijaista vuorotteluvapaan ajaksi. Sivistyslautakunta: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen lisäyksellä, että sijaisen hakuaika sovitellaan niin, että asia voidaan ratkaista seuraavassa kokouksessa.

14 45 YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTYÖSOPIMUS Siv.ltk 45 Kyseessä on Yleisten kirjastojen konsortio hanke: Kirjastojen on mahdollista solmia Yleisten kirjastojen yhteistyösopimus Helsingin kaupungin / kaupunginkirjaston kanssa. Seuraavassa esitellään asia pähkinänkuoressa: Historiaa Maakuntakirjastot ovat olleet edelläkävijöitä ja perustaneet maakuntakirjastojen konsortion jo vuonna Miksi uudistettu konsortio? Konsortion tehtävänä on edistää yleisten kirjastojen valtakunnallista yhteistyötä: hankinnat, luettelointi, kirjastojärjestelmät, koulutus, tiedottaminen ja markkinointi. Koska konsortio aloittaa toimintansa? Konsortio aloittaa toimintansa vuoden 2014 aikana. Miten konsortioon pääsee mukaan? Konsortiosopimus solmitaan liittyvän kunnan ja Helsingin kaupungin välille. Konsortion jäsenyys on vapaaehtoista. Mitä konsortio tekee ensimmäiseksi? Tällä hetkellä meneillään e-aineistojen hankintapilotti KL-Kuntahankintojen kanssa Kehittää yleisten kirjastojen metatietoprosesseja ja edistää yleisten kirjastojen valmiuksia liittyä yhteisluettelo Melindaan. Miten konsortio toimii? Konsortiolla on kehittämisvaiheessa työryhmä, 5 jäsentä. Vuoden 2015 alusta konsortion toimintaa ohjaa jäsenistä koottu ohjausryhmä. Konsortion perustamisvaiheen suunnittelijaksi on palkattu määräajaksi Aino Ketonen. Varsinaisen toiminnan alkaessa ja jatkuessa konsortio tarvitsee vakinaista henkilökuntaa toimintaansa. Konsortio on kirjastojen rahoittama toimintamalli yhteisten asioiden hoitoon. Miten yleisten kirjastojen tulisi suhtautua konsortioon? Konsortion tarkoitus on ennen kaikkea järkeistää sellaisia kirjastotoimintoja, joita nyt tehdään hajautetusti ja päällekkäisesti, ja tätä kautta vapauttaa kirjastoissa tehtävää työtä johonkin muuhun. Luettelointityö on tästä hyvä esimerkki, sillä yleisissä kirjastoissa käytetään luettelointityöhön noin 200 henkilötyövuotta. Se väistämättä tarkoittaa, että samaa, luettelointitoimittajalta ostettua bibliograafista tietuetta korjaillaan ja täydennetään päällekkäisesti useissa eri kirjastoissa. Vuonna 2014 konsortioon kuuluminen ei aiheuta kunnalle kustannuksia, sillä OKM:n avustus kattaa toiminnasta aiheutuvat kulut. Jatkossa jäsenkunnat rahoittavat toiminnan. Kunkin kunnan rahoitusosuus perustuu kunnan väestömäärään. Tulevissa talousarvioissa määräraha varataan Sompion kirjastolle../..

15 45 YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTYÖSOPIMUS Siv.ltk 45./.. Tällä hetkellä konsortioon on liittynyt n. 120 kuntaa/kaupunkia. Savukoskelle tulevaa vuosimaksua on ennakoitu siten, että se on 150 euroa/vuosi. Rehtori: Sivistyslautakunta päättää, että Savukosken kunta osana Sompion kirjastoa liittyy mukaan Yleisten kirjastojen konsortioon ja tekee asiassa sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa. Sivistyslautakunta: Hyväksyttiin. 46 MUUT ASIAT Siv.ltk 46 1) Sivistyslautakunta pyytää yksimielisesti selvittämään iltiksen pitopaikan siirtoa koulukeskukseen siten, että asia voidaan käsitellä seuraavassa kokouksessa. 2) Koulutaksiin otettavasta henkilömääristä käytiin keskustelu. Kuljetussopimus edellyttää, että kaikille on oltava turvavyö. Asiaa valvoo liikenteessä poliisi. 3) Lokan koulun lakkauttaminen voi tuoda lisää oppilaita Korvatunturin kouluun. 4) Liikuntasalin maksullisiin vuoroihin tuli vain kolme hakemusta. 5) Seuraava kokous pidetään torstaina kello 19:00 6) Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:52.

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 74 OPLTK 75 OPLTK 76 Kokouksen järjestäytyminen jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Taloudellinen tilanne OPLTK 77 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJARESURSSIT

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot