KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä

3 sisällysluettelo KYMP OY PL 12, Takojantie Kotka p f sähköposti: 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintakertomus 9 Konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma 11 Konsernin ja emoyhtiön tase 13 Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus 14 Tilintarkastuskertomus 15 Hallinto 3

4 Toimitusjohtajan katsaus 2012 Monien onnistumisten vuosi Vuosi 2012 oli KYMP-konsernille haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta monien onnistumisten vuosi. Tilikauden tulosta voidaankin hyvällä syyllä kuvata torjuntavoitoksi. Konsernin liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 M ja oli 39,5 M. Myös konsernin liikevoitto parani liki 1,0 M vuoteen 2011 verrattuna, ollen 3,7 M. Vuoden 2012 liikevoittoprosentti oli 9,3 %. Vuonna 2012 jatkoimme määrätietoisesti vuonna 2011 aloittamaamme rakennustyötä KYMP-konsernin pitkäjänteisen kasvun varmistamiseksi. Uusimme konsernin mission ja vision projektissa, johon osallistui johdon lisäksi niin esimieskunta kuin koko henkilöstö. Samassa yhteydessä kirkastimme strategiamme ja valitsimme yhdessä konsernin liiketoiminnan kannalta kriittiset menestystekijät. Panostimme vuoden 2012 aikana myös henkilöstön asiakasosaamisen kehittämiseen pitkäkestoisilla, tutkintoon johtavilla koulutuksilla. Koulutukset jatkuvat edelleen vuonna Jo nyt olemme tehneet monia toimintaa tehostavia ja asiakaskokemusta parantavia muutoksia prosesseihimme. Lisäksi lopputöinä on valmistumassa useita kehityshankkeita. Suuret yleisen infrastruktuurin rakentamishankkeet ovat tilikauden aikana vaatineet KYMP OY:ltä kohtuullisia runkoverkon jälleeninvestointeja. Valokuiturakentaminen on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Myös konesalien teknologia-alusta on uusittu. Puhelinkeskukset ja niiden ylläpito on vuoden 2012 aikana ulkoistettu yhteistyökumppanille. Turvaliiketoiminnassa Telcont Oy:n kaikki liiketoiminta siirtyi Tansec Oy:öön vuoden 2012 alusta. Tansec Oy:n liikevaihto kasvoi tilikauden aikana 25 %, ollen tilinpäätöksessä 2,0 M. Kuluttajamyynnissä keskityttiin tilikauden aikana nopeiden laajakaistaliittymien ja niiden kautta hyödynnettävien palveluiden myyntiin. Erityisesti KYMP Viihde -palvelun sekä KYMP Kaapeli-TV -liittymien myynnissä onnistuttiin hyvin. Myös laitemyynti kasvoi. Merkittävin liiketoimintariski KYMP-konsernin kannalta liittyy osakkuusyrityksiin. Näistä merkittävin on mobiililiiketoimintaa harjoittava Datame Oy. Vuoden 2012 joulukuussa Osuuskunta PPO myi Elisa Oyj:lle PPO Yhtiöt Oy:n koko osakekannan. PPO Yhtiöt Oy on puolestaan KYMP-konsernin emoyhtiön Kymen Puhelin Oy:n suurin omistaja. Kauppa vaatii vielä Kilpailuviraston hyväksynnän. Tämä prosessi on tätä kirjoitettaessa kesken. Päätös saataneen vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Vuoden 2013 osalta jatkamme kahden edellisen vuoden viitoittamalla tiellä, teemalla Kotipesä kuntoon. Panostamme vahvaan, mutta katteelliseen, kasvuun. Kiteytämme mission, vision ja kriittiset menestystekijät niin, että ne aidosti ohjaavat kaikkien KYMP-konsernilaisten työtä. Jatkamme toimintaprosessiemme hiomista edelleen tehokkaammiksi ja asiakasystävällisemmiksi. Erityiseen tarkasteluun otamme vuonna 2013 hankinnat sekä hankintajärjestelmän edelleen kehittämisen ja älykkään ostamisen. Yritysliiketoiminnan osalta vuosi oli toimintaympäristön negatiivisten muutosten sekä joitakin asiakasyrityksiä koskeneiden yritysjärjestelyiden vuoksi haasteellinen. Myynnin aktiivisuuden lisäämisellä ja kustannusten tehokkaalla karsimisella saatiin tulos kuitenkin hyvälle tasolle. Optimiratkaisut Oy:n Optigon -palvelinkeskusratkaisuiden liikevaihto kasvoi vuoden 2011 tapaan vahvasti, yli 20 %. Samoin ICT-laitemyynti kasvoi kokonaisuudessaan merkittävästi. Ilahduttavaa oli, että Optimiratkaisut Oy palkittiin Ricoh Finland Oy:n parhaana jälleenmyyjänä. Hihat on jo kääritty! Reima Blomqvist Toimitusjohtaja 4

5 Toimitusjohtajan katsaus 2012 Reima Blomqvist 5

6 Toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS 2012 Yleistä KYMP-konsernin emoyhtiö Kymen Puhelin Oy hallinnoi sijoitusvarallisuutta ja tarjoaa konserniyrityksille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Vuonna 2012 konserniin kuuluivat emoyhtiö Kymen Puhelin Oy:n lisäksi neljä liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä: KYMP OY, Optimiratkaisut Oy, Tansec Oy ja Telcont Oy. Muilla tytäryhtiöillä, Kymtel Oy:llä, Kympnet Oy:llä, Kotkan Tietoruutu Oy:llä ja Planetmedia Oy:llä, ei ole ollut liiketoimintaa vuoden 2012 aikana. Lisäksi konserniin kuuluvat osakkuusyhtiöt Helmivisio Oy ja Datame Oy. Tytäryhtiöistä KYMP OY on keskittynyt koti- ja operaattoriasiakkaiden tietoliikenne- ja tietotekniikka-palveluihin, Optimiratkaisut Oy yrityspalveluihin ja Tansec Oy turvapalveluihin. Konserniyrityksillä on toimipisteet Kotkassa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Imatralla ja Porvoossa. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Joulukuussa 2012 Kymen Puhelin Oy:n suurin omistaja PPO Yhtiöt Oy myytiin Elisa Oyj:lle. Kauppa on tällä hetkellä Kilpailuviraston tutkinnassa. Kuluttajamyynnissä keskityttiin tilikauden aikana nopeiden laajakaistaliittymien ja niiden kautta hyödynnettävien palveluiden myyntiin. Erityisesti KYMP Viihde -palvelun sekä KYMP Kaapeli-TV -liittymien myynnissä onnistuttiin hyvin. Myös laitemyynti kasvoi. Suuret yleisen infrastruktuurin rakentamishankkeet, kuten VT7 Koskenkylä Kotka, Haminan ohitustie ja Kouvolan Halkotorin ympäristö, ovat tilikauden aikana vaatineet KYMP OY:ltä kohtuullisia runkoverkon jälleeninvestointeja. Valokuiturakentaminen on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Myös konesalien teknologia-alusta on uusittu. Puhelinkeskukset ja niiden ylläpito on vuoden 2012 aikana ulkoistettu yhteistyökumppanille. Optigon -palvelinkeskuksen liikevaihto kasvoi yli 20 % tilikauden 2012 aikana. ICT-laitemyynti on kokonaisuudessaan kasvanut huomattavasti Optimiratkaisut Oy palkittiin keväällä 2012 Ricoh Finland Oy:n parhaana jälleenmyyjänä. Tietoverkkoratkaisuiden osalta niin sanottujen korkean käytettävyyden ratkaisuiden toimitukset ovat kasvaneet. Puhejärjestelmien osuus on säilynyt lähes edellisen vuoden tasolla. Turvaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi merkittävästi. Erityisesti IP-hälytys- ja etähallintajärjestelmien myynti kehittyi myönteisesti. Henkilöstön asiakasosaamisen kehittäminen on ollut vuoden 2012 teema. Mittavan ja pitkäkestoisen, tutkintoon tähtäävän koulutusohjelman avulla on kehitetty yritysmyynnin asiakashoitomalleja, asiakassegmentointia sekä prosesseja. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Markkinatilanne on haastava. Kasvua voidaan saada toimintamalleja uudistamalla, tehokkaammalla asiakastyöllä ja uusasiakashankinnalla sekä laajentamalla toimintaa uusille alueille. Toteutuessaan PPO Yhtiöiden myynti Elisa Oyj:lle tulee todennäköisesti vaikuttamaan konsernin tulevaan kehitykseen. 6

7 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Epävarmuutta liiketoiminnan kehittymiselle luo Kaakkois- Suomen talousnäkymien heikkous. Kilpailutilanteen kiristyminen voi osaltaan johtaa hintaeroosioon, jolloin asiakkaiden keskimääräinen laskutus alenee. Merkittävimpiä toiminnan epävarmuustekijöitä ovat onnistuminen uusien mobiili- ja puhepalveluiden tuotteistamisessa ja myynnissä sekä mahdolliset rakenteelliset muutokset niin yksityisen kuin julkisen sektorin asiakkuuksissamme. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta ja liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Konsernin liikevaihto oli 39,5 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste laski hiukan edellisvuotisesta, ollen 84,0 prosenttia. Erinomaisena säilynyt maksuvalmius mahdollistaa määrätietoisen, aktiivisen ja kasvuhakuisen liiketoiminnan kehitystyön jatkamisen. Merkittävät investoinnit 4G- ja kuituteknologioihin tarjoavat konsernille hyvät tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet, mutta sisältävät myös riskiä. Konserni on investoitunut ja IP-pohjaiseen turvaliiketoimintaan osakkuusyritystensä kautta. Kyseisten liiketoimintojen käynnistäminen sisältää riskiä ja etenee yleensä hitaasti. Konsernin taseessa on saamisena osakkuusyrityksiltä 4,32 miljoonaa euroa. Konsernin tulokseen on kirjattu näiden osakkuusyritysten tappioita vuodesta 2010 lähtien yhteensä 2,78 miljoonaa euroa. Osakkuusyritysten tappiot vuonna 2012 olivat 7,14 miljoonaa euroa. Konsernin tuloksessa on huomioitu osakkuusyritysten tappio siihen saakka kunnes osuuden arvo on nolla. Vuoden 2012 osakkuusyritysten tappioista on kirjaamatta 0,73 miljoonaa euroa. Konserni on taannut osakkuusyhtiön lainoja ja muita sitoumuksia 4,95 miljoonalla eurolla. 7

8 TUNNUSLUVUT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Tunnusluvut, Meur: Konserni: Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI): Liikevaihto 39,5 38,1 40,1 tulos ennen satunnaisia eriä + Liikevaihdon muutos % 3,6-4,8 3,1 korkokulut ja muut rahoituskulut taseen loppusumma korottomat velat Liikevoitto Liikevoitto % 3,7 9,3 2,7 7,1 1,0 2,5 Omavaraisuusaste: Omavaraisuusaste % 84,0 84,5 84,1 oma pääoma + vähemmistöosuus Sijoitetun pääoman tuotto % 3,7 4,3 2,2 taseen loppusumma saadut ennakot Henkilöstö keskimäärin Osakepääoma ja osakkeet Henkilöstön palkat 8,3 7,9 9,3 Kymen Puhelin Oy:n osakepääoma tilikauden 2012 lopussa oli ,69 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli kappaletta. Osakkeet ovat samanlajisia. Konsernin tytäryhtiöiden hallussa oli emoyhtiön osakkeita 44 kappa- Puhelinliittymiä letta, mikä vastaa 0,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Kaapeli tv liittymiä Osakas rekisteriin oli merkitty osakkeenomistajaa. Laajakaistaliittymiä Emo: Hallituksen esitys tilivuoden voiton käsittelystä Liikevaihto 1,5 1,5 2,0 Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta ,44 euroa jaetaan osinkoa 55 euroa osakkeelta eli yhteensä Liikevoitto 0,01 0,1 0, euroa ja loput siirretään edellisten tilikausien Omavaraisuusaste % 89,0 93,1 95,3 voiton lisäykseksi. Yhtiön jakokelpoiset varat ovat kokonaisuudessaan ,75 euroa. Yhtiön taloudellisessa Sijoitetun pääoman tuotto % 0,3 1,3 1,6 asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut Henkilöstö keskimäärin olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen mukaan yhtiön Henkilöstön palkat 0,6 0,6 0,7 maksukykyä. 8

9 Konsernin ja Emoyhtiön tuloslaskelma TOIMINTAKERTOMUS 2012 Tuloslaskelma e KONSERNI EMO Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto satunnaisten erien jälkeen Tilinpäätössiirrot -2 Tuloverot Tilikauden voitto

10 LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO, OMAVARAISUUSASTE, SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 Konserni Emoyhtiö Liikevaihto, M Liikevoitto, M 50 4,0 3, ,1 38,1 39,5 3,5 3,0 2,7 30 2,5 2,0 20 1,5 10 1,0 0,5 1,0 0 2,0 1,5 1,5 0,1 0,1 0,01 0, Omavaraisuusaste, % Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,0 0,05 0,94 95,3% 93,1% 0,04 4,3% 3,7% 89,0% 0,88 0,03 84,1% 84,5% 84,0% 2,2% 0,82 0,02 1,6% 1,3% 0,76 0,01 0,3% 0,

11 Konsernin ja emoyhtiön tase TOIMINTAKERTOMUS 2012 KONSERNI EMO VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusomaisuus VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Liittymismaksurahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Pakolliset varaukset Pääomalaina Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 LIITTYMÄT ja HENKILÖSTÖ TOIMINTAKERTOMUS 2012 Liittymiä, kpl Puhelinliittymiä Kaapelitv-liittymiä Laajakaistaliittymiä Henkilöstö keskimäärin Konserni Emoyhtiö 12

13 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET TOIMINTAKERTOMUS 2012 KOTKASSA MIKKO LUOMA hallituksen puheenjohtaja TEPPO SAINIO hallituksen varapuheenjohtaja LEENA KAUNISTO hallituksen jäsen PAULI KORPI-TASSI hallituksen jäsen VESA PIRTILÄ hallituksen jäsen ARI-PEKKA SAARI hallituksen jäsen REIMA BLOMQVIST TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kotkassa PricewaterhouseCoopers Oy Sami Posti KHT 13

14 Tilintarkastuskertomus Kymen Puhelin Oy:n yhtiökokoukselle Hallituksen ja n vastuu Olemme tilintarkastaneet Kymen Puhelin Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallitus ja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallintaneuvoston ja hallituksen jäsenet tai syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Kotkassa 7. päivänä maaliskuuta 2013 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Sami Posti KHT PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), HELSINKI Puhelin , Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus

15 HALLINTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 Hallintoneuvosto Puheenjohtaja PENTTI LEISTI vara Varapuheenjohtaja PERTTI LINTUNEN kaupunginjohtaja MATTI AHOLA PETTERI IKONEN JUHA KOLJONEN ERKKI KULOVUORI MIKA LANKILA TERHI LINDHOLM REIMA LOUKKOLA MIKA MÄÄTTÄNEN VESA PARKKO PEKKA PYLVÄS TUIJA SUUR-HAMARI ALEKSI UUSITALO tietohallintojohtaja rehtori apulaisjohtaja talousjohtaja kehitysjohtaja hallituksen pj pelastusjohtaja hallituksen pj Hallitus Puheenjohtaja MIKKO LUOMA johtaja Varapuheenjohtaja TEPPO SAINIO LEENA KAUNISTO PAULI KORPI-TASSI VESA PIRTILÄ ARI-PEKKA SAARI johtaja Toimitusjohtaja REIMA BLOMQVIST diplomi-insinööri 15

16

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSIKERTOMUS 2012 Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSI 2012 OLI RESTELILLE KOHTUULLINEN HUOLIMATTA LOPPU VUODEN VAIKEASTA YLEISESTÄ TALOUS- JA MARKKINA- TILANTEESTA. RESTELIN TOIMINNASSA

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY Vuosikertomus 2011 ISTEKKI OY LYHYESTI Yritys on perustettu 29.9.2009. Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä informaatio- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Basware Oyj Varsinainen yhtiökokous 16.2.2012 Musiikkitalo, Mannerheimintie 13, Helsinki

Basware Oyj Varsinainen yhtiökokous 16.2.2012 Musiikkitalo, Mannerheimintie 13, Helsinki Basware Oyj Varsinainen yhtiökokous 16.2.2012 Musiikkitalo, Mannerheimintie 13, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

Rapala VMC Oyj Yhtiökokous 11.4.2013

Rapala VMC Oyj Yhtiökokous 11.4.2013 Rapala VMC Oyj Yhtiökokous 11.4.2013 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot