Ekosuunnittelufoorumi 13. elokuuta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekosuunnittelufoorumi 13. elokuuta 2013"

Transkriptio

1 EU:n energiatehokkuuslainsäädäntö Ecodesign- ja energiamerkintädirektiivit Ekosuunnittelufoorumi 13. elokuuta 2013 Ismo Grönroos-Saikkala Head of Sector Efficiency Unit Directorate-General for

2 Mitä teemme? Direktiiveillä energiatehokkuutta EED 2020 tavoitteet EPBD Ecodesign- ja tuotemerkintädirektiivit

3 Mitä teemme? Muut välineet Rengasmerkintäasetukset: Tarjoavat loppukäyttäjille renkaista tietoa, joka liittyy mm. polttoaineen kulutukseen, sadesään jarrutusmatkaan ja meluun. EU:n ympäristömerkki: EU:n ympäristömerkki auttaa tunnistamaan tuotteet ja palvelut, joilla on vähäisimmät ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajan raaka-aineiden hankinnasta niiden tuotantoon, käyttöön ja hävittämiseen. Vihreät julkiset hankinnat: Vapaaehtoinen väline. Sen avulla voidaan auttaa saavuttamaan sellaisten kestävämpien tuotteiden ja palvelujen kysynnän kriittinen massa, joita olisi muuten vaikea saattaa markkinoille. Star: EU:n ENERGY STAR -ohjelma perustuu toimistolaitteiden vapaaehtoisten energiamerkintäjärjestelmien koordinointia koskevaan USA:n hallituksen ja Euroopan unionin sopimukseen (EU:n neuvosto hyväksyi vuoden 2003 huhtikuussa).

4 Miten teemme? Jäsenmaista koostuvien asiantuntijakomiteoiden tuki ENERIATEHOK- KUUSPOLITIIKKA (across sectors and along the whole energy system) Rahoitus RAKENNUK SET TUOTTEET

5 Energiatehokkuusdirektiivi Julkinen sektori Koti- taloudet Alakohtaiset toimet Palvelut Energian tuotanto Teollisuus Suuntaaantavat kansalliset tavoitteet uusi EED Yleiset edistämistoimet Seuranta ja raportointi

6 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Energian säästö: rakennusten energiankulutus 40% EU:n energian kokonaiskulutuksesta ja 35% kasvihuonekaasupäästöistä Rakennukset uusiutuvien energialähteiden käytön edistäjänä Rakentaminen ja rakennusten kunnostus teknologisen kehityksen ja kilpailukyvyn moottorina Mahdollisuus teollisuudelle?

7 EPBD Rakennusten tekniset järjestelmät Jäsenmaiden asetettava järjestelmävaatimukset uusille ja olemassa oleville teknisille järjestelmille, ainakin lämmitys-, ilmastointi- ja lämminvesijärjestelmille. Energiatehokkuustodistukset (EPC) EPC sisällettävä: - Rakennuksen energiatehokkuus - Viitearvot - Parannusehdotukset Olemassa olevat rakennukset Rakennusten merkittävien kunnostusten yhteydessä jäsenmaiden on huolehdittava, että rakennusten energiatehokkuus nousee minimitasolle. EPC annettava: - Rakennuksille, jotka rakennetaan, myydään tai vuokrataan uudelle vuokralaiselle - Suuret rakennukset > 500m 2, joissa käy paljon ihmisiä EPC:n energiatehokkuusindikaattoreiden julkaiseminen kaikissa kaupallisissa myynti- ja vuokrausilmoituksissa

8 Mitä teemme? Energiatehokkuuden rahoittaminen Nykyiset ja tulevat rahoitusvälineet Koheesiopolitiikan varat ( ): 4,6 miljardia energiatehokkuuteen ELENA-ohjelma: 97 miljoonaa investointeja edistävään tekniseen tukeen European energiatehokkuusrahasto (EEE-F): 265 miljoonaa energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin kohteisiin ja 20 miljoonaa tekniseen tukeen Älykäs energia -ohjelma ( ): 735 miljoonaa pehmeisiin energiatehokkuus- ja uusiutuvia energialähteitä käyttäviin hankkeisiin Monivuotinen rahoituskehys ( ) Koheesiorahastosta noin 17 miljardia energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin kohteisiin (rahoituksen kaksinkertaistaminen edelliseen rahoituskehykseen verrattuna) Horizon 2020: 6.5 miljardia turvallisen, puhtaan ja tehokkaan energian tutkimukseen ja innovointiin

9 Ecodesign ja energiamerkintä Vuoden 2012 loppuun mennessä 32 täytääntöönpanovälinettä: 16 ecodesign-asetusta ja 3 niitä muuttavaa asetusta 9 energiamerkintäasetusta 2 renkaiden energiamerkintäasetusta 2 teollisuuden vapaaehtoista sopimusta Noin 400 TWh:n säästöt vuositasolla vuonna : 15 uutta asetusta = 360 TWh:n energiansäästöt: Lämmityskattiloita ja vedenlämmittimiä koskevat asetukset; Ehdotetut puuta polttavia laitteita koskevat päästörajat: - Suomalaiset laitteet eivät pääse läpi? - Kuinka mitata savukaasujen pitoisuudet useita standardeja? 2014: tavoitteena 10 uutta asetusta

10 Ecodesign-työohjelma vuosiksi Painopisteet: käynnissä olevien lainsäädäntöprosessien loppuunsaattaminen, muun kuin varsinaisen lainsäädäntötyön ulkoistaminen ja vain joitakin uusia valmistelevia tutkimuksia: Ensisijaiset tuoteryhmät: Ikkunatuotteet Höyrykattilat (< 50MW) Voimakaapelit Yrityksen palvelimet, varasto ja lisävarusteet Älykkäät laitteet/mittarit Viinikaapit Vaihtoehtoiset tuoteryhmät: Syrjäytyspumput Pientehomoottorit (<200W) Lämmityksen säätö Valaistuksen säätöjärjestelmät Rakennusten lämmöneritystuotteet Energiansäästömahdollisuudet yhteensä olisivat vuosittain noin 2000 PJ (555 TWh) vuoteen 2030 asti. Voimaa tuottavat laitteet (energy generating equipment)

11 Energiatehokkuuden toimeenpanon lähitulevaisuus Uusia asetuksia ja 11 olemassaolevan asetuksen uudelleentarkastelu - lisäsäästöjä! Täytäntöönpano: - Tiedottaminen kuluttajille; - standardisointiprosessien loppuunsaattaminen ja - markkinavalvonta: komission 2012 aloittama jäsenmaiden vuosittaisen markkinavalvontaseurannan jatkaminen ja tehostaminen, EACI-hankkeet, yhteistyö ADCO-ryhmissä.

12 Energia- ja resurssitehokkuuden tulevaisuus tuotepolitiikassa Energiamerkintädirektiivin ja Ecodesign-direktiivin tiettyjen osien uudelleentarkastelu Soveltamisalue: vain energia vai muitakin ympäristövaikutuksia, materiaalitehokkuus, muut suureet kuin energiatehokkuus (energian kulutus)? Energiamerkin skaala: A-G, 1-7, vain värein; kuinka luoda avoin skaala? Terve lainsäädännöllinen pohja: yksi vai useampia direktiivejä, asetusten lukumäärä...

13 Energia- ja resurssitehokkuuden tulevaisuus tuotepolitiikassa Energiamerkintädirektiivin ja Ecodesign-direktiivin tiettyjen osien uudelleentarkastelu Suhde rakennusten ja teollisuuden teknisiin järjestelmiin (EPBD), julkisiin hankintoihin, B2B tuotteiden merkintään, extended product approach? Suhde ympärstömerkkiin ja kehitteillä olevaan ympäristöjalanjälkimenetelmään (PEF), mukaan lukien mittausmenetelmät (suhde ecodesign menetelmään)? ENERin suhtautuminen ja rooli kehitystyössä? Energiatehokkuus tuotepolitiikassa ja tasapuoliset toimintaedellytykset globaaleilla markkinoilla? Asetusten uudistusprosessi: automatiikka, Top Runner tms.?

14 Energia- ja resurssitehokkuuden tulevaisuus tuotepolitiikassa Energiamerkintädirektiivin ja Ecodesign-direktiivin tiettyjen osien uudelleentarkastelu ja suhde muihin energiansäästötavoitteisiin Toimeenpanovälineiden vaikutus energia- ja ympäristötavoitteisiin, teknologiseen kehitykseen ja innovaatioihin, työllisyyteen ja kilpailukykyyn, lainsäädäntökehitykseen EU:n ulkopuolisissa maissa, ja energiamerkkien ymmärtämisen taso kuluttajien joukossa neljä tutkimusta. Julkinen kuuleminen syys-marraskuussa ja sidosryhmätapaaminen lokakuussa. Kansainvälinen konferenssi : lähentyvä globaali tuotepolitiikka ja standardisointi? Kuulemisfoorumi vuoden 2014 alussa ja sitä seuraava komission sisäinen kuuleminen ja vaikutustenarviointi. Energiatehokkuusdirektiivi: raportointi toimeenpanosta kesäkuussa 2014 vaikutus 2020/2013/2050 tavoitteisiin. Lainsäädäntöehdotus uudelle parlamentille ja neuvostolle vuoden 2015 alussa, jos se on selvitysten mukaan tarpeen.

15 Tulevaisuus pitkällä aikavälillä 2030 tavoitteet perustuvat 2050 etenemissuunnitelmaan (roadmaps) - konkreettiset ehdotukset ennen vuoden 2013 loppua etenemissuunnitelmat 2030 vihreä kirja komission ympäristö- ja energiapoliittiset ehdotukset vuodelle maaliskuu loppu Jäsenmaiden, EU:n toimielinten ja sidosryhmien keskustelut

16 Lisätietoa

17 Kiitos mielenkiinnostanne!

Työpaja 6.3.2014. Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla

Työpaja 6.3.2014. Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Työpaja 6.3.2014 Rakennusteollisuus RT ry LVI-talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö 6.3.2014 1 Rakennusten

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 339 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Energian kuluttajien aseman

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia MEMO/11/150 Bryssel/Strasbourg 8. maaliskuuta 2011 Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia Miksi komissio on laatinut etenemissuunnitelman

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta 6.4.013 Säätytalo EU:n 0 % energiansäästötavoite 00 Energiansäästötavoite Kasvihuonekaasujen vähentämistavoite Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus energia- ja ilmastoasioihin. Mikael Ohlström, johtava asiantuntija 5.6.2015 EK:n Brysselin toimisto

Ajankohtaiskatsaus energia- ja ilmastoasioihin. Mikael Ohlström, johtava asiantuntija 5.6.2015 EK:n Brysselin toimisto Ajankohtaiskatsaus energia- ja ilmastoasioihin Mikael Ohlström, johtava asiantuntija 5.6.2015 EK:n Brysselin toimisto Sisältö Energiaunioni Tiekartta Pariisiin & YK:n ilmastoneuvottelut EU:n energia- ja

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva politiikka ja säännökset Swegon Air Academy Mikkeli 9.10.2013

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva politiikka ja säännökset Swegon Air Academy Mikkeli 9.10.2013 Rakennusten energiatehokkuutta koskeva politiikka ja säännökset Swegon Air Academy Mikkeli 9.10.2013 Olli Seppänen, emeritusprofessori Fellow REHVA, Fellow ASHRAE Editor-in-chief Federation of European

Lisätiedot