Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009"

Transkriptio

1 Henkiriepu Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009

2 SISÄLLYS 3/ POSITIIVISET RY 20 VUOTTA 4 Vaikuttamista 20 vuotta 7 Toivon voima 9 Toimintaa 20 vuotta 14 Positiivisiin toivon talkoisiin VUOTISJUHLAT JÄSENISTÖLLE 16 TOIMISTON JA HALLITUKSEN KUULUMISIA 19 TAPAHTUMIA KEVÄÄLTÄ JA KESÄLTÄ 21 PÄIHDETOIPUJIEN RYHMÄ 25 ENEMMÄN ELÄMÄÄ POSITIIVISILLEKIN 23 UUTISIA - POSITIIVISET.FI 26 VERTI-RYHMIEN YHTEYSTIEDOT 27 KALENTERI Henkiriepu POSITIIVISET RY:N JÄSENTIEDOTE TOIMITUS Sini Pasanen ja Positiiviset ry:n tiedotustyöryhmä PAINO Painotalo Casper Oy POSITIIVISET RY Paciuksenkaari Helsinki puh. (09) fax (09) Pankkiyhteys: Handelsbanken

3 Positiiviset ry 20 vuotta Positiiviset ry:n, ent. Positiivi-yhdistyksen, perustamisesta on tullut tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Virallisesti yhdistys on rekisteröity vuonna 1990, mutta yhdistyksen ensiaskeleet ja perustamiskokous pidettiin syksyllä Kuluneena vuonna Positiiviset ry on juhlistanut merkkivuottaan ja sitä tullaan vielä huomioimaan tämän vuoden aikana. Suuri kiitos yhdistyksen olemassaolosta kuuluu tietysti perustajajäsenille, joista suurin osa on jo poistunut keskuudestamme. Ilman suurta vapaaehtoisten joukkoa yhdistys ei olisi pystynyt kasvamaan, aloittamaan eikä toteuttamaan kaikkia niitä toimintoja, joita tälläkin hetkellä teemme. Kiitos kaikille niille, jotka ovat kortensa kekoon kantaneet. Pienetkin teot ovat olleet merkityksellisiä. Toivon päivänä Positiiviset ry kutsui yhteistyökumppaneita ja jäseniä kuulemaan meille tärkeistä asioista; ihmisoikeuksista, vertaistuesta, toivosta ja epätoivosta. Suuri kiitos kaikille Positiiviset ry:tä juhlapäivänämme muistaneille ja lahjoituksista vertaistuen jatkumiseksi! Perinteisesti Toivon päivänä olemme ojentaneet ruusun pitkään hiv-positiivisten kanssa työtä tehneelle ja heidän etujaan johdonmukaisesti puolustaneelle henkilölle. Tänä vuonna halusimme ojentaa ruusun itsellemme ja erityisesti niille vapaaehtoisille aktiiveille, jotka ovat olleet yhdistystä perustamassa ja niille, jotka ovat omalta osaltaan antaneet merkittävän panoksensa, jotta hiv-tartunnan saaneiden oikeudet toteutuisivat kokonaisvaltaisesti suomalaisessa yhteiskunnassa. Seuraavilla sivuilla on Toivon päivänä pidettyjä puheita hieman muokattuina ja lyhennettyinä. Toivon päivänä tarjottiin kakkukahvit ja kuohuviiniä. Kuvassa järjestöpäällikkö Sini Pasanen ja puheenjohtaja Kimmo Karsikas. 3

4 Vaikuttamista 20 vuotta Kimmo Karsikas Järjestötoiminta on aina ollut tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Tutkimusten mukaan yhdistysrekisteriin merkityistä n yhdistyksestä yli 90 prosenttia harjoittaa tärkeää yhteiskunnallista toimintaa. Kansalaisjärjestötoiminta on yhteiskunnallisten muutoksien kannalta korvaamatonta ja tarjoaa monelle henkilökohtaisesti tärkeän vaikuttamismahdollisuuden sekä kanavan yhteiskunnallisiin asioihin. Se antaa ihmisille myös mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnassa mahdollisesti vallitseviin, heitä koskeviin epäkohtiin. Järjestöt tarjoavat ihmisille myös mahdollisuuden yhteisölliseen toimintaan, ajatusten ja kokemusten vaihtoon sekä tavan luoda uusia sosiaalisia kontakteja, jotka erityisesti stigmasta ja diskriminaatiosta kärsiville ovat äärimmäisen tärkeitä. Positiiviset ry:llä on ollut ja tulee olemaan monta ensisijaista tehtävää, joista ehdottomasti tärkeimmät ovat tietysti edunvalvonta ja vertaistuki. Näiden tehtävien ohella, myös vapaaehtoistoiminnan ja ihmisoikeuksien edistäminen sekä kehittäminen ansaitsevat erityisaseman. Positiiviset ry tulee jatkossakin keskittymään perustehtäviinsä niitä kehittäen ja vahvistaen, mutta samalla katsoen avoimin silmin ja tarkasti tulevaisuuteen. Myös monen muun järjestön tavoin, Positiiviset ry:n on oltava valmis muuttumaan mahdollisten toimintakentässä, taloudellisessa tilanteessa tai epidemian rakenteessa tapahtuvien muutosten vuoksi sekä ottamaan uusia haasteita ennakkoluulottomasti vastaan. Positiiviset ry:tä ei olisi koskaan perustettu eikä sitä tuskin olisi olemassa tänä päivänä ilman vapaaehtoisia aktiiveja ilman hiv-positiivisia, heidän läheisiään sekä muita ihmisiä, jotka ovat tunteneet asioiden ajamisen ja toisten ihmisten auttamisen omakseen ja tärkeäksi. Vuosien saatossa monet ammattilaiset, vapaaehtoiset ja aktiivit ovat laittaneet taitonsa ja energiansa peliin, jotta hiv positiivisten täydet ihmisoikeudet toteutuisivat niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. On ollut ilo huomata, kuinka työskentely yhdistyksessämme on toiminut monelle ponnahduslautana uralla etenemiseen, tarjonnut työuraa tasapainottavan mahdollisuuden vapaaehtoistyöskentelyyn sekä toiminut myös pitkän uran jälkeen paikkana jakaa jo kerättyä tietoa ja taitoa muille. Vapaaehtoisen panos järjestön toimintaan ei ole koskaan liian pientä, kukin tekee sitä omalla tavallaan ja omien resurssiensa puitteissa hänen panoksensa on aina arvokas. Myös tulevaisuudessa meidän tulee antaa mahdollisuus tähän toimintaan - jokainen joka uskaltaa ja haluaa tulla toimintaamme mukaan on erittäin tervetullut. Vapaaehtoisten aktiivien pyyteetön toiminta vuosien saatossa on tehnyt meistä sen, mitä me tänä päivänä olemme. Monet näistä vapaaehtoisista ovat olleet toiminnassa mukana yhdistyksen koko 20 vuotiaan historian ajan, mutta valitettavasti monen elämä on myös päättynyt ennenaikaisesti. Erityisesti haluaisin mainita Positiiviset ry:n perustajajäsenen ja monivuotisen vapaaehtoisen Kari Ylätalon, jonka monet myös teistä tunsivat henkilökohtaisesti. Karin epäitsekäs, toisia kanssaihmisiä kunnioittava ja pyyteetön toiminta yhdistyksen hyväksi toimi erinomaisena esimerkkinä monelle meistä viimeisten 20 vuoden ajan. 4

5 Kahdennenkymmenennen toimintavuoden juhlistaminen on meille suurenmoinen asia ja saavutus, mutta samalla muistutus siitä todellisuudesta, että työmme ei ole vielä tehty. Vuosien varrella pienestä kellariyhdistyksestämme on tullut tärkeä osa hiv työtä monella eri rintamalla ja olemme saaneet äänemme kuuluviin niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin foorumeissa. Jatkuvat muutokset niin toimintakentässä kuin yhteiskunnassakin asettavat Positiiviset ry:lle uusia ja vaativia haasteita, joihin meidän on kyettävä reagoimaan mahdollisimman nopeasti ja joustavasti. Päätöksiä ei tänä päivänä tehdä enää pelkästään kotimaassa vaan tämän lisäksi myös eurooppalaisella tasolla ja myös tähän yhdistyksen on kyettävä sopeutumaan. Kansainvälisen yhteistyön merkitys on kasvanut viime vuosina ja tulee olemaan tärkeä osa yhdistyksemme toimintaa myös jatkossa. Pohjoismaisten potilasjärjestöjen jo 20 vuotta jatkunut yhteistyö on erinomainen esimerkki pitkäjänteisestä, toisiamme tukevasta toiminnasta. Lähes ainutlaatuinen yhteistyön malli maailmanlaajuisesti sekä maiden monella tapaa yhteneväinen hiv- ja ihmisoikeustilanne ovat mahdollistaneet järjestöjen välisen tietojen vaihdon, joka on ollut omiaan vahvistamaan ja kehittämään kunkin maan hiv-positiivisten aseman kehittymisen positiivisempaan suuntaan. Positiiviset ry:n tämän hetkinen puheenjohtajuus HivNordic:issa ja aktiivinen rooli HivEuropen perustajajäsenenä antavat myös erinomaisen vaikutusmahdollisuuden sekä kanavan uuden ajankohtaisen tiedon hankkimiseen, eri osapuolten positiivisten kokemusten jakamiseen ja mahdollisuuden puuttua ihmisoikeusloukkauksiin Euroopassa, pitäen tietysti mielessä että meidän tulee olla valmiita puuttumaan aktiivisesti myös globaaleihin ongelmiin. GIPA eli greater involvement of people living with hiv/aids ei ole ohjelma eikä projekti vaan ensiarvoisen tärkeä periaate, josta oli ensimmäisen kerran puhe jo Periaate virallistettiin osin vuonna -94 Pariisin AIDS kokouksessa ja v jolloin 192 YK:n jäsenvaltiota, Suomi heidän joukossaan, allekirjoitti poliittisen päätöslauselman, jossa GIPA oli mukana. Positiiviset ry toimii omalta osaltaan GIPA periaatteen tärkeimpänä toteuttajana Suomessa. Siitäkin huolimatta, että periaate on ollut kansainvälisessä hiv/aids työssä mukana jo kauan, ei se kaikilta osin ole vielä toteutunut. Yksittäisillä valtioilla ja järjestöillä on yhä opittavanaan se, että hiv-positiivisilla sekä heidän läheisillään on paljon annettavaa tietoa, jota voi käyttää suunnitelmallisen työn tukena ja apuna. Ei ole pelkästään kyse siitä, että positiivinen ihminen otetaan istumaan pyöreän pöydän ympärille, vaan siitä, että hänelle annetaan yhtäläinen oikeus osallistua päätöksen tekoon, suunnitteluun ja keskusteluun. Tähän tulisi myös Suomessa kiinnittää entistä enemmän huomiota, siitäkin huolimatta että asiassa on edetty vuosien saatossa paljon ja erittäin hyvään suuntaan paljon on vielä tehtävissä. UNAIDS:in johtaja Michel Sidibe sanoi puheessaan tämän vuoden huhtikuussa: Ihmisten ei pitäisi nähdä tätä pandemiaa ainoastaan ongelmana, kuten olemme tähän asti tehneet. Meidän täytyy yrittää nähdä se myös mahdollisuutena - poliittisena mahdollisuutena puhua vaikeista asioista, uudistaa yhteiskuntaamme, ja muuttaa lainsäädäntöämme. Koko kansainvälinen yhteisö on aliarvioinut vuosien varrella kuinka vahvasti stigma, diskriminaatio, perusihmisoikeusloukkaukset ja sukupuoleen liittyvät epätasa-arvo pysyisivät positiivisen kehityksen esteenä. Näin siitäkin huolimatta, että lääkityksen kehittymisen myötä hiv positiivisten elämänlaatu ja eliniän odotus ovat pidentyneet erityisesti kehittyneissä maissa. Enemmän tai vähemmän, joka puolella maailmaa, diskriminaatio on päivittäinen fakta ihmisille, jotka elävät hivin kanssa. Yhdellä kolmasosalla maailman maista ei ole lähes minkäänlaisia lakeja suojaamaan kansalaistensa ihmisoikeuksia. Stigma on yhä edelleen yksi tärkeimmistä esteistä yhteisölliselle toiminnalle. Se on yksi syy sille, minkä takia ihmiset eivät uskalla mennä hiv-testiin, tai hakeutua hoidon piiriin mikäli heidät on testattu positiiviseksi. 5

6 Juuri tämä tekee AIDS:ista hiljaisen tappajan, koska ihmiset pelkäävät häpeää tai siitä puhumista, tai suojautumiskeinojen käyttämistä. Epidemian suunnan muuttamiseksi sekä sen aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi tarvitsemme monia eri tekoja, mutta erityisesti tarvitsemme jatkuvaa taistelua stigman ja diskriminaation poistamiseksi. Tämä epidemia pystytään voittamaan vain ja ainoastaan mikäli me pystymme kunnioittamaan, suojelemaan ja takaamaan hiv positiivisille heille kuuluvat ihmisoikeudet. Kriminalisointi ja eriasteiset matkustusrajoitukset ovat pysyneet agendalla jo vuosia ja siitäkin huolimatta, että pieniä liikahduksia niiden poistamiseksi on tapahtunut, ovat ne omalta osaltaan olleet hidastamassa ja estämässä eriasteisia voittoja, joita olisimme voineet jo saavuttaa. Kaikki kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että niillä ei saavuteta minkään asteisia kansanterveydellisiä hyötyjä, vaan niillä on ainoastaan negatiivisia vaikutuksia. Siitäkin huolimatta, että Presidentti Bush poisti matkustusrajoitukset hiv-positiivisilta Yhdysvaltoihin lähes vuosi sitten, tämän vuoden toukokuussa 60 kanadalaiselta hiv-positiiviselta evättiin maahan pääsy. Tällä hetkellä käytössä olevat toimenpiteet, joiden avulla hiv-positiivinen voisi matkustaa mm. Yhdysvaltoihin, sotivat yleisiä ihmisoikeuksia vastaan. Niin kansalaisyhteiskunnan kuin erityisesti valtioiden virallisten tahojen tulee pitkäjänteisesti ja entistä voimakkaammin tehdä töitä, jotta ihmisten ei tarvitse pelätä hiv-testiin menemistä mahdollisten oikeudellisten seuraamusten vuoksi tai että ihmisten vapaa liikkuvuus olisi uhattuna eriasteisten ja muotoisten matkustusrajoituksien takia. Ilman yhteistyötä me emme tule saavuttamaan tuloksia. Yhteistyön niin eri toimijoiden, kansalaisjärjestöjen, terveydenhuollon ammattilaisten kuin valtionhallinnonkin välillä täytyy toimia. Voimme olla kiitollisia siitä, että yhteistyö toimii Suomessa hyvin joukolla me voimme saavuttaa paljon enemmän, paljon nopeammin. Voimme omalla toiminnallamme todistaa sen, että hyvillä avoimilla suhteilla, kommunikaatiolla ja yhteisillä päämäärillä saamme näkyviä tuloksia aikaiseksi. Tässä lehdessä on Kimmon, Leelian ja Sinin puheet sekä Minna Sirnön kommenttipuheenvuoro. Myös hallituksen jäsen Seppo piti puheen omakohtaisista kokemuksistaan vertaistuen ja vapaaehtoistyön parissa. Inga Santandreu ja Living Roomin työntekijöitä Toivon päivän vieraita 6

7 Toivon voima Leelia Olen kirjoittanut tämän artikkelin puheeksi yhdistyksemme 20-vuotisseminaariin ja Toivon päivän tilaisuuteen, mutta tarkemmin ajatellen jokainen päivä voisi oikeastaan olla Toivon päivä. Toivo pyytää meiltä vain hieman rohkeutta, nöyryyttä ja uskoa. Toivo itsessään on voimakas. Toivo joko suurella tai pienellä alkukirjaimella. Naiset ja Toivo. Toivon naiset. On vaikeaa kirjoittaa tai puhua niin henkilökohtaisesta asiasta kuin omasta terveydestään ja sen herättämistä ajatuksista ja tunteista. Monelle ihmiselle minä voin olla se ainoa hiv-tartunnan saanut, joka puhuu tartunnan tästä vaikutuksesta juuri tästä näkökulmasta. Se ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteivätkö muutkin näkökulmat olisi oikein. Toisaalta yksityinen voi olla yleistä ja kertoessaan itsestään saattaakin löytää yllättävän paljon kosketuspintaa lukijoidensa tai kuulijoidensa kanssa. toivo voi olla, sen tietävät ne ihmiset, jotka ovat yrittäneet vuosikausia saada lasta. Käsittelen toivoa juuri ihmisen jatkuvuuden kautta. Ihmiset ovat lisääntyneet kautta aikojen tietäen, että ei siinä loppujen lopuksi ole mitään järkeä. Maailmaan synnytään kuolemaan. Maapallomme on tälläkin hetkellä ylikansoitettu ja silti me ihmiset puemme Toivomme aina vain uudelleen vaaleanpunaisiin ja vaaleansinisiin unelmiin. Vanhemmuus on yksi ihmiselämän kulmakivistä. Ei kai muuten monissa kehittyneissä maissa keskusteltaisi tälläkin hetkellä samaa sukupuolta olevien parien oikeudesta adoptioon tai perheen sisäiseen adoptioon. Silloin 80-luvun lopulla, kun allekirjoittanut monien muiden muassa sai diagnoosin, merkitsi se samalla Toivon poistumista. Olin samanaikaisesti viidennellä kuulla raskaana. Lääkäri ehdotti ihan vakavissaan minulle aborttia: sikiön surmaamista kemiallisesti ja sen synnyttämistä kuolleena. Sehän olisi ollut kuin olisi tappanut satakielen: vienyt kaiken toivon tilanteessa, jossa toivoa ei muutenkaan annettu, vaan elinikäodote oli muutamia vuosia. Toivo jonkun meitä suuremman ruumiillistumana Sen vanhemmat ovat Usko ja Rakkaus, jotka antavat toivolle tilaa hengittää. Meidän tapauksessamme moderni lääketiede rakentaa Toivolle kodin. Toivoa ei useimmissa tapauksissa olisi ilman sitä. Toivoa on tutkittu vakavasti sairaiden, jopa kuolevien ihmisten hoidossa ja saattohoidossa ja sillä on todettu olevan uskomaton voima. Vaikka sitä ei oikeastaan ole edes olemassakaan, on se silti olemassa vahvempana kuin moni muu asia. Muun muassa lääkäri Jerome Groopman, joka on erikoistunut verisairauksien, syövän ja aidsin hoitoon, kuvailee teoksessaan The Anatomy of Hope, kuinka toivo parantumisesta voi vaikuttaa myönteisesti sairauden kulkuun. Toivo ja naiset Naisen keho on luotu luomaan elämää, mutta siihenkin tarvitaan Toivoa. Ja kuinka rankkaa Toivo vaatii uskallusta Olin itse tuolloin kaksi niin kovin vastakkaista tietoa saatuani peloissani, kauhuissani ja järkyttynyt. Olisin kenties jopa saattanut kuunnella auktoriteetteja ja päätynyt heidän esittämäänsä ratkaisuun. Tänä päivänä, kun 195 senttiä/yli 80 kiloa jälkikasvuani kulkee maailmalla sykähdyttämässä sydämiä, olen enemmän kuin kiitollinen, että uskalsin toivoa. Silloin nimittäin laskettiin prosentuaalisen mahdollisuuden lapsen syntymiseen ilman tartuntaa olevan hyvin vähäinen. Lääkityksellä sitä toki pystyttiin parantamaan. Ennuste perustui siihen lyhyen aikavälin kokemukseen, joka asiantuntijoilla tartunnasta ja sen vaikutuksista silloin oli. Kehittyvissä maissa asuvilla kanssasisarilla ei samaa mahdollisuutta raskauden aikaisen lääkitykseen ole välttämättä vieläkään ja tässä yhteydessä on helppo ymmärtää kliseisen sanonnan On lottovoitto syntyä Suomeen syvin merkitys 7

8 Toivo haluaa koko käden Toivo ikään kuin kertautuu, kun sen makuun pääsee. Aluksi vain toivoin, että lapseni syntyisi terveenä. Ja niin 3,5 kg/50 cm täydellistä pojanalkua tekikin. Vaikka hänen elämänsä alussa toivoa koeteltiin, koska silloin lapsen statusta ei pystytty määrittelemään suoralta kädeltä, vaan pikkuista oli kiusattava useaan otteeseen otettavilla verikokeilla. Kun se askelma oli saavutettu ja poika todettu täysin terveeksi, lisäsi Toivo vain vaatimuksiaan. Nyt alettiin toivoa, että nähtäisiin lapsen aloittavan koulun. Ilo oli samalla arkipäiväinen ja suuri, kun sain elokuisena aamuna ottaa kuvan miehenalusta, joka hymyilee ilman etuhampaita kaverinsa rinnalla uusi reppu selässään ja uudet tennarit jalassaan. Jättikö Toivo meidät silloin? No ei tietenkään, sen jälkeen aloimme Toivon kanssa jo suunnitella rippijuhlia. En tiedä, kuka oli kaikkein onnellisin, jo paljon pitemmäksi venähtänyt nuori mies, joka laskeskeli suuria seteleitään juhlasalin nurkassa vai vanhemmat ja Toivo, jotka saivat pitää edellisiltana enemmän tunteella kuin taidolla kirjoitetun juhlapuheen jälkikasvulleen ja suurelle joukolle sukulaisia ja ystäviä, jotka olivat tilaisuutta läsnäolollaan juhlistamassa. Hyvästit Toivolle? Olenko minä nyt heittänyt Toivon takavasemmalle ajatellen, että se on hommansa hoitanut ja levätköön laakereillaan? No, en tietenkään; sadat suunnitelmat mitä ihanimmille hääjuhlille ovat jo alkaneet kypsyä emon päässä! Kummasti minua ovat alkaneet kiinnostaa pikkuvauvatkin uudelleen; onhan niissä niin jotain suloisen viatonta ja - toivokasta Kun ihmiselle tulee lisää ikää ja lähes kaikki toiveet ovat täyttyneet, luulen Toivolla olevan aina vain suuremman jalansijan elämässä ja tietoisuudessa. Niin kuin kaikki tiedämme, ei elämästä selviä hengissä. Ja kohti sitä suurta tuntematonta on luultavasti vähemmän pelottava kulkea, jos kulkee matkaa Toivon kanssa käsi kädessä. Tieteellisinkin tutkimuksin on todettu, että ihmiselle, jolla ei ole edessään muuta mahdollisuutta kuin kuolla, tuo toivoa se, että hän tietää toisten jo menneen hänen edellään. Ajatus jälleennäkemisen toivosta tuskin on tuulesta temmattu. Siinä kiteytyy ihmisen ajatus toivosta, silloin kun sitä ei enää ole. Siirrytään jo toivomaan jotain, josta meillä ei koskaan tule olemaan mitään varmuutta tässä elämässä. Tshekin entinen presidentti, näytelmäkirjailija ja ihmisoikeuksien puolestapuhuja, itsekin vakavasti sairas Vaclav Havel on osuvasti todennut: Toivon riemukulku jatkuu Pojalla oli naimalupa, jota hän ei nyt onneksi vielä innostunut heti kättelyssä käyttämään. Sitten alettiinkin jo odotella valkolakkia ja lyyraa äidin rintapieleen. Aurinko, Suomen suvi ja siniristilippu vasten poutapilvien kukittamaa taivasta saivat todistaa, kun äiti, mummot ja tädit kyynel silmäkulmassa seurasivat jo paljon heidän päittensä yläpuolelle venyneen nuoren miehen suurta päivää. Toivo istui olkapäällä kuin pikkupiru muistuttaen aina välillä siitä, että mikään tässä maailmassa ei ole itsestään selvää. Niinpä siitä onkin otettava kaikki ilo irti tilaisuuden tullen. Toivo ei ole optimismia. Se ei ole uskoa siihen, että jokin tai kaikki päättyy hyvin, vaan tietoisuus siitä, että jollain on merkitystä huolimatta siitä, kuinka se päättyy. 8

9 Toimintaa 20 vuotta Sini Pasanen Yhdistys sai alkunsa Aids-tukikeskuksen tiloissa kokoontuneesta 3H kerhosta. Kolme hoota tarkoittivat homoja, heteroita ja hiviä. 3H kerholaiset alkoivat haaveilla ja puhua omasta kokoontumistilasta, jossa voisi tavata silloin kun haluaa. Ihmisille haluttiin ajankulua, ja heitä yritettiin saada mukaan toimintaan, etteivät he jäisi yksin kotiin. Osa oli myös kovin sairaita ja varattomia. Edunvalvonnan ensiaskeleet suuntautuivat Auroraan, missä hiv-positiivisia hoidetaan edelleenkin. Kokemus oli, että kukaan ei varsinaisesti tai riittävän ponnekkaasti ajanut hiv-positiivisten etuja vaikka työtä varmasti paljon tehtiinkin. Ihmisten kokemusten mukaan Aurora oli lähinnä selli, missä oli desinfiointi tila. Sinne haluttiin radio ja telkkari ja mielellään myös silmiä hiveleviä nuoria miehiä pienissä shortseissa. Näistä kaksi ensimmäistä taisivat onnistua. Kun saavutetuista eduista ei kannata luopua, niin jälkimmäisestä olisi varmaan kuultu enemmän, jos se olisi onnistunut. Yhdistystä perustamassa oli joukko aktiiveja, joista muutamat ovat joukossamme edelleen. Tunteikasta keskustelua asioista ja niiden eteenpäin viemisestä käytiin jo silloin. Täyttä yksimielisyyttä kaikkiin asioihin on Positiiviset ry:ssä tuskin koskaan ollut. Toisaalta itse luotan siihen, että oikeasti hyvät ja kantavat ideat ovat esitettäessä aina ristiriitaa herättäviä. Perustamisvaiheessakin paikalla oli kuulemani mukaan pölkystä veistettyjä byrokraatteja ja niitä, jotka olivat lähinnä kiinnostuneita keskustelemaan siitä, kuinka saada niitä silmiä hiveleviä nuoria miehiä pikku shortseissa Auroran käytäville Vertaistuki ja edunvalvonta ovat olleet alusta alkaen Positiiviset ry:n toiminnan olennaiset osa-alueet. Tarkoitus on ollut ja on edelleen toimia hiv-infektion kanssa elävien ja aidsia sairastavien potilasjärjestönä, edistää hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia, tukea tartunnan saaneita ja heidän läheisiään, ehkäistä syrjintää ja syrjäytymistä sekä parantaa tartunnan saaneiden hoidon tasoa ja elämänlaadun yleisiä edellytyksiä. Toiminnan tarkoitus on pysynyt samana, mutta toiminta on kehittynyt ja muuttunut 20 vuoden aikana. Muutamat toimintamuodot ovat kuitenkin olleet alusta lähtien mukana. Yhdistyksen perustamisesta lähtien on ilmestynyt jäsentiedote. Vuoteen 1993 asti sen nimi oli Positiivi-yhdistys tiedottaa, jonka jälkeen jäsentiedote on ollut nimellä Henkiriepu. Nimi kuvasi vuonna -93 osuvasti sitä aikaa. Ehkä nyt olisi Toivon sanomien aika... Tosin Henkiriepu tiedotteen mahdollinen nimenmuutos tulee aiheuttamaan kiivasta keskustelua. Puhelinpäivystystä on myös ollut alusta lähtien. Kellaritila ja oma puhelin synnyttivät vapaaehtoisen puhelimeen vastaamisen. Varsinaista puhelinpäivystystä se ei kuitenkaan ollut. Tänä päivänä meillä on työntekijät vastaamassa puhelimeen ja vertaistukiryhmien yhdyshenkilöillä on omat puhelimet. Vapaaehtoistoiminta ei edellytä enää paikanpäälle tulemista vaan puhelimeen ja sähköpostiin voi vastata kotona tai missä onkaan liikenteessä. 9

10 Leirejä tai elämänhallintakursseja on järjestetty vuodesta Leiri- ja kurssitoiminnassa on vuosien ajan saatu merkittävää tukea Lomakotien Liitolta ja Helsingin Diakonissalaitokselta. Kurssi toiminta on ollut monille henkireikä. Siellä voi olla oma itsensä - kaikki ovat tienneet hivistä. Myös Nordpolin, nykyisen Hiv Nordicin, aiemmin järjestämät Nordall leirit olivat merkittävä vuotuinen tapahtuma Positiiviset ry:n jäsenille. Kursseilta on monille jäänyt paljon hauskoja muistoja. Valitettavasti ne hauskimmat tarinat harvemmin ovat painokelpoisia... Viimeisten vuosien aikana leireille on osallistunut vuosittain noin 100 ihmistä. Joinakin vuosina enemmän ja joinakin vähän vähemmän. Vapaaehtoistyö on ollut kantava voima Positiiviset ry:n toiminnassa. Alkuaikoina, ennen kuin ensimmäinen työntekijä oli saatu vuonna 1996, muun muassa hallitustyö, matkat ja kokoukset Suomessa sekä ulkomailla, pöytäkirjat, taloudenhoito, jäsentiedote, yhteydenpito yhteistyö-kumppaneihin, matkojen ja leirien järjestelyt, kokkaus ja siivous tehtiin vapaaehtoistyönä. Monia asioita näistä tehdään edelleenkin vapaaehtoispohjalta. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana noin 40 aktiivista vapaaehtoista. Edellä mainittujen lisäksi vapaaehtoistyönä mm. valmistetaan lauantailounaita, tehdään esitteitä, taittotyötä, grafiikoita... On sisustettu ja maalattu seiniä, ja puhutaan esimerkiksi Toivon päivän tilaisuuksissa. Vuosi 1996 oli tietty merkkipaalu hivin historiassa. Uuden yhdistelmälääkityksen tulo jakaa myös monissa tutkimuksissa hiv-positiiviset uusin ja vanhoihin. Vanhat hiv-positiiviset ovat saaneet tiedon tartunnasta silloin, kun nykyaikaista lääkitystä ei ollut. On kuitenkin todettu, että itse tieto hiv-tartunnasta on yhtä suuri järkytys nykypäivänä kuin se oli aikaisemminkin. Nuo vuodet eivät silloin tuntuneet niin merkittäviltä ihmisten mielissä kuin nyt lääkityksen tehohan alkoi näyttäytyä pikkuhiljaa. Onneksi merkkejä oli nähtävissä jo seuraavana vuonna. Siihen asti jäsentiedotteen vakioaineistoa olivat muistokirjoitukset. Kuolemat ympärillä loivat myös tiettyä rintamatunnelmaa. Henkiriepu-tiedotteessa oli myös aiemmin seurattu lääkityksen kehittymistä hyvin ahkerasti. Hivin hoito oli yksi pääaiheista luvulle tultaessa on tullut paljon uusia lääkkeitä ja niistä on tiedotettu, mutta elinajan odotteen pidentyessä kiinnostus lääkityksen kehittymiseen on vähentynyt. Edunvalvontaan liittyen voisi todeta usein kuullun sanonnan, että lääkitys tappoi aktivismin. Nykypäivänä asiat ovat monelta osin paremmin kuin silloin kun lääkitystä ei vielä ollut. HivEurope:n puitteissa kohtaamme kuitenkin useita huolestuttavia asioita entisen Itä-Euroopan alueelta. Lääkitystä ei ole saatavilla kaikille tai kaikki lääkkeet eivät ole saatavilla. Mitä edunvalvonta on tällä hetkellä? Edunvalvontaa ovat laajempien asiakokonaisuuksien seuraaminen ja mahdollinen reagoiminen tarvittaessa sekä yksittäisten ihmisten asioiden selvittäminen. Kriminalisointi on yksi merkittävimmistä asioista, joita seurataan ja johon pyritään vaikuttamaan. Onneksi suurin osa Suomessa ymmärtää, että vastuu hiv-tartunnasta on meillä kaikilla. Ei vain hiv-tartunnan saaneilla. Tosin tällä hetkellä rikoslain tulkinta on vähintäänkin epäselvää. Hivin tartuttamisen kriminalisoinnilla ei estetä uusia tartuntoja. Kondomi oikein käytettynä ehkäisee hiv-tartuntoja ei rikoslaki. Eriasteisiin matkustusrajoituksiin pyritään vaikuttamaan ja tiedottamaan niihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Hiv-tartunnan saaneita koskee matkustusrajoitukset, joihin tässä on aiemmin jo viitattukin. Suomalaisille matkustusrajoitukset ovat haitaksi esimerkiksi työssä, joka edellyttää matkustamista. 10

11 Sveitsiläisten lääkäreiden julkaisema kannanotto viime vuonna hivin tarttuvuuteen liittyen puhuttaa paljon maailmalla. Kannanotossa todettiin, että hiv ei tartu seksiteitse, jos ihminen on lääkityksellä ja virukset ovat mittaamattomissa eikä esimerkiksi ole muita seksiteitse tarttuvia tauteja. Positiiviset ry on sitoutunut HivEuropen jäsenenä pitämään asiaa esillä ja selvittämään sekä tukemaan kannanoton käyttöä esimerkiksi maissa, joissa lääkitystä ei ole saatavilla. Auttaisiko lääkityksen uusia tartuntoja ehkäisevä vaikutus parantamaan lääkityksen saatavuutta joissakin maissa? Yksittäisten ihmisten asioiden selvittäminen johtaa usein myös useamman hiv-positiivisen elämänlaadun parantamiseen - tai ainakin siihen, että toisten ei tarvitse kohdata samassa paikassa samanlaista kohtelua. Edelleen on selvittämättä, että mikä se laite on jota tarvittaisiin hiv-positiivisten jalkahoitoon? Jalkahoitoon tarvitaan nimittäin erillinen laite, sen jälkeen kun tulee ilmi asiakkaan hiv-tartunta. Jos tietoa tartunnasta ei ole tuota salaperäistä laitetta ei myöskään tarvita. Kokemuksen kautta on myös todettu raskaana olevan hoitoalan henkilökunnan pelkäävän hyppy-hiviä. Kyllä siinä menee sanattomaksi, kun sanotaan: Älä tule lähemmäksi, olen raskaana!. Usein nämä asiat johtuva epätietoisuudesta, onneksi. Siihen voidaan vaikuttaa oikealla tiedolla. Hyvin harvoin ihmisille tarkoituksella halutaan aiheuttaa pahaa mieltä. Tietoja kuitenkin lipsahtaa vahingossa. Hivillä ei ole uutisarvoa uutisotsikoissa mutta tavallisen ihmisen elämässä kylläkin. Vertaistuki Vertaistuki on kokemusten vaihtoa ja keskinäistä myötätuntoa. Keskeistä on se, että ihminen ei ole yksin elämäntilanteessaan ja ongelmiensa kanssa. Hiv-tartunta tuo mukanaan useita epävarmuuksia elämään. Vertaistuki tarjoaa kokemuksia hivin kanssa elämisestä. Miten vertaistukea on toteutettu vuosien aikana? Positiiviset ry:ssä on 20 vuoden ajan kokoontunut vertaistukiryhmiä, päiväkeskus Helsingissä on tarjonnut mahdollisuuden tavata toisia hiv-positiivisia. Lauantailounaat ja tiistaikahvila ovat olleet olemassa jo yli 10 vuoden ajan. Elämänhallintakurssit ovat tarjonneet mahdollisuuden myös muualla Suomessa asuville tavata toisia hiv-tartunnan saaneita ja heidän läheisiään. Viime vuosi 2008 oli Positiiviset ry:ssä toiminnallisesti mittavin. Yhdistyksellä oli enemmän rahaa käytössä kuin on ollut minään aikaisempana vuotena. Sen mahdollisti vertaistuki- ja tiedotusverkostoprojekti. Vertaistukiryhmillä on ollut moninaista toimintaa. Eri ryhmät järjestivät vuonna 2008 yhteensä 54 tapaamista, joissa oli osallistumisia yhteensä 567. Usein tuntuu, että samat ihmiset käyvät päivä toisensa jälkeen tai joka lauantai lounaalla.vapaaehtoisia on kuitenkin melko paljon ja arvion mukaan noin 150 eri ihmistä käy Positiiviset ry:n järjestämissä tilaisuuksissa vuoden aikana. Toiminta muotoutuu aina sen mukaan, ketkä ovat aktiivisia. Toisinaan naisten ryhmä on aktiivisempi kuin miesten ryhmä ja seuraavana vuonna saattaa olla toisinpäin. Toiminta on kuitenkin aina hiv-tartunnan saaneilta hiv-tartunnan saaneille tämä varmistetaan sillä, että vähintään puolet hallituksen jäsenistä on hivpositiivisia. Mistä esimerkiksi päiväkeskuksessa puhutaan? Arkipäiväisistä asioista, monista täällä tänään mainituista asioista, lääkkeiden sivuvaikutuksista, niin todellisista, koetuista vaikutuksista kuin mahdollisistakin (se lista on pitkä). 11

12 Positiiviset ry on monelle tärkeä paikka, vaikka siellä ei usein kävisikään. Tieto sen olemassa olosta helpottaa. Tietää mihin tulla ja minne on tervetullut. Mitä toiminta on tänä päivänä 20 vuotta on kulunut. Suomessa on todettu hiv-tartuntaa ja maailmassa elää noin 33 miljoona hiv-positiivista. Positiiviset ry:n talous on kasvanut siitä mikroskooppisen pienestä tuesta tasolle, jolla voidaan oikeasti toteuttaa toimintaa riittävässä määrin. Päärahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys. Tukea saadaan myös joiltakin kaupungeilta ja kunnilta, Sosiaali- ja terveysministeriöltä ja lääkeyhtiöltä. Positiiviset ry:n alkutaipaleella Aids-tukikeskus oli merkittävä tukija. Positiiviset ry kuuluu aktiivisena toimijana Hiv- Nordiciin ja HIVEuropeen, joista Kimmo jo puheessaan mainitsi. Asioita, joita pohdimme tällä hetkellä ja joihin toivoisimme muidenkin paneutuvan Ihmisille tulee tarjota hyvää ja laadukasta tukea ja ohjausta hyvin pian tartunnan toteamisen jälkeen. Nykypäivänä ei ole uutinen, että se, mitä ihmisille kerrotaan ensi käynnillä sairaalassa ei jää mieleen. Ihminen saattaa olla syvässä kriisissä ja hänelle kerrotaan: mikä on hiv-tartunta, miten tauti etenee, millaista hoitoa saa, milloin aloitetaan lääkitys, millainen lääkitys on, seksuaalisuus, mitä on turvallinen seksi, tartunnan jäljittäminen, rikosoikeudelliset kysymykset, pitäisikö hiv-tartunnasta kertoa läheisille vai ei, pitääkö työnantajalle kertoa Ihmisten kokemukset ovat pääosin myönteisiä ensi käynnistä infektiolääkärin ja hoitajan vastaanotolla. Myönteinen kokemus ei kuitenkaan ole sama asia kuin riittävä määrä oikeaa ja oikein ymmärrettyä ja vielä sisäistettyä tietoa. Hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen tulee olla saatavilla oikeaa ja ajankohtaista tietoa niissä paikoissa, missä he liikkuvat. Niin esitteitä kuin tietoa Internetissä. Hiv-tartunnan saaneelle tulee antaa päivitettyä tietoa hänen terveydentilastaan, joka lähtee hänen sen hetkisestä elämäntilanteesta. Monilla hiv-positiivisilla on perusteettoman suuri pelko siitä, että he tartuttuvat muita ihmisiä. Ihmisille täytyy tehdä selväksi hivin tarttumistavat ja todelliset riskit. Heille tulee myös kertoa estolääkityksen olemassa olosta ja saatavuudesta. Työntekoon liittyviin asioihin tulee kiinnittää erityistä huomiota: syrjinnän vähentäminen työpaikoilla ja erilaisten mahdollisuuksien löytyminen työnteolle. Mahdollisuuksia tehdä työtä myös silloin, kun oma kokemus terveydentilasta on heikko. Toivoisimme, että Suomessa voitaisiin jossain vaiheessa asettaa tietty tietotaso hiv-tartunnan saaneille. Minkä verran jokaisen tulisi tietää turvallisesta seksistä ja omasta terveydentilastaan. Tukea ja menetelmiä miten kertoa hiv-tartunnasta, niin uusille hiv-tartunnan saaneille kuin vanhoillekin. Vaikka monilla menee hyvin, on tarpeen pitää esillä joitakin asioita: Hiv-positiivisten tunteet ja kokemukset yksinäisyydestä, unilääkkeiden käytön yleisyys, seksistä ja seksuaalisuudesta puhumisen tärkeys Kerrotaanko kaikille uusille tartunnan saaneille tarjolla olevista tukipalveluista? Kuinka kertoa esimerkiksi vertaistuesta siten, että ihmiset rohkaistuisivat mukaan? Tavoitteemme on, että kukaan ei jäisi yksin. Positiiviset ry jatkaa edelleen työtä tasavertaisten oikeuksien toteutumisen puolesta ja yleisen syrjinnän sekä epätietoisuuden poistamiseksi. Hyvä hoito on aina oikeus, ei etuoikeus. 12

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

HIV. ja ikääntyminen

HIV. ja ikääntyminen HIV ja ikääntyminen LUKIJALLE Tämä esite tarjoaa lukijalleen tietoa ikääntymisen vaikutuksista elämään hiv-positiivisena. Esite on tehty yhteistyössä HUS:n Infektiosairauksien poliklinikan ja Hiv-tukikeskuksen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com Julkaisija: Kajaanin Planeetta ry Päätoimittaja: Jari Heikkinen Teksti ja kuvat: Jari Heikkinen, jos ei muuta mainita Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu, joulukuu) Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 KESÄTEATTERI KIINNOSTI Kuopion Uudessa Kesäteatterissa Rauhalahdessa esitettiin kuluneena kesänä täysille katsomoille musikaalia Solistina Olavi Virta.

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 2/2012 7.5.2012 Asiat VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 KUULTO -KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 10 VANH 11 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Kympin Lapset - HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät r.y. 20.3.2010 Toimintasuunnitelma 2010 www.hyksinsyopalapset.com KYMPIN LAPSET - HYKSIN LAPSISYÖPÄPOTILAIDEN VANHEMMAT JA YSTÄVÄT R.Y.

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

YK: vuosituhattavoitteet

YK: vuosituhattavoitteet YK: vuosituhattavoitteet Tavoite 1. Poistetaan äärimmäinen nälkä ja köyhyys -Aliravittujen määrä on lähes puolittunut 23,3%:sta 12,9%:iin. -Äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on puolittunut

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Attendon Visio & Arvot

Attendon Visio & Arvot Attendon Visio & Arvot Se, miten huolehdimme hoivaa tarvitsevista ihmisistä, osoittaa millainen on yhteiskunta, jossa elämme. Attendon rooli yhteiskunnassa Pohjoismaissa on kunniakkaat perinteet kansalaistensa

Lisätiedot

Maailman aids-päivä Harjoitus 2: Totta vai tarua

Maailman aids-päivä Harjoitus 2: Totta vai tarua Maailman aids-päivä 1.12. Harjoitus 2: vai tarua Tarkoitus: Opetella hivin perusteita Aika: Harjoitus kestää noin 30min Tarvittavat välineet: Moniste alla olevasta taulukosta jokaiselle nuorelle Vaativuustaso:

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin!

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! SAUNASEURA 27.12.2016 1/5 KOKOUKSET + MUITA ASIOITA - To 18.2. TAPAHTUMAT 2016 SAUNASEURA SAUNAMAFIA ry TÄYTTI 7 VUOTTA. Kuumat Onnittelut Maailman Aktiivisimmalle Saunaseuralle! - Ti 26.4. Klo 17:30-19:00

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Vertaistukiryhmä ja saattohoitorinki urbaanissa Afrikassa; uusia sosiaalisen pääoman muotoja Afrikkalaisen yhteisöllisyyden murentuessa

Vertaistukiryhmä ja saattohoitorinki urbaanissa Afrikassa; uusia sosiaalisen pääoman muotoja Afrikkalaisen yhteisöllisyyden murentuessa Vertaistukiryhmä ja saattohoitorinki urbaanissa Afrikassa; uusia sosiaalisen pääoman muotoja Afrikkalaisen yhteisöllisyyden murentuessa TT Auli Vähäkangas, DIAK Etelä, Järvenpää Diakonian tutkimuksen päivä

Lisätiedot

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut Aluetoiminnan tarvekartoitus 142 vastausta avoinna 15.12.-15.1.2017 Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut 1. Tiedätkö mihin latualueeseen yhdistyksesi kuuluu? 2. Pidätkö

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

VIIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN

VIIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN KOKEMUKSIA KOKEMUKSELLISESTA RYHMÄTOIMINNASTA Virta PPSHP Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 27.11.2012 Eeva-Leena Laru projektikoordinaattori VIIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS HIV-potilaan hoitotyö K-SKS Valtakunnallinen HIVkoulutuspäivä 13.2.13 sh Ulla-Maarit Tiainen MITÄ KESKI-SUOMEN HIV -HOITOTYÖHÖN KUULUU TÄNÄÄN, n HIV-potilaita on hoidettu sisätautien pkl:lla 90-luvun alusta

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Juontajan opas. Sisällys

Juontajan opas. Sisällys Juontajan opas Tämä opas on tarkoitettu avuksi teille, jotka luotsaatte Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien yhteisen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden alusta loppuun. Aivan ensimmäiseksi Suomen Lähetysseurassa

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen

Lisätiedot