VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS"

Transkriptio

1 VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS Vaihtoon lähtevän opas

2

3 Sisällys Lukijalle Kansainvälinen Metropolia 5 6 Miksi ulkomaille? 6 Opiskelijavaihto 7 Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet 7 Opiskelijavaihto-ohjelmat 7 LLP Erasmus 7 Nordplus 8 North-South-South 8 Kahdenväliset sopimukset 8 Free mover opiskelijavaihto 8 Haku opiskelijavaihtoon 8 Edellytykset vaihtoon hakemiselle 8 Opiskelijavaihtokohteen valinta 8 Milloin voi hakea? 9 Vaihtoinfot 9 Sähköinen hakulomake 9 Orientaatio vaihtoon valituille 9 Kohdekorkeakouluun lähetettävät dokumentit 9 Vaihtojakson suunnittelu ja valmistautuminen 10 Kansainvälisten asioiden koordinaattori tukena 10 Kielitaito 10 Tiedonhaku kohdemaasta 10 Valmiina esittäytymään 11 Vaihtojakson peruminen ja peruuttaminen 11 Taloudellinen valmistautuminen 11 Rahoitus 11 Opintotuki 11 Apurahat 11 Opinnot 12 Opintojen suunnittelu 13 Opintopiste-järjestelmät 13 Opintosuoritukset 14 Muut käytännön järjestelyt 14 Asuminen 14 Matkavalmistelut 14 Terveydenhoito ja vakuutus 14 Rokotukset 15 Matkustusasiakirjat 15 Vaihdon jatkaminen 16 Kotiutuminen vaihdosta 16 Opiskelijavaihdosta raportointi 16 Korvaavuus ja hyväksilukeminen 16 Paluuorientaatio 16 Ulkomaille opiskelijavaihtoon lähtevän tarkistuslista 17 Hakuvaihe 17 Kun vaihtopaikka on varmistunut 17 Matkajärjestelyt 17 Matkalle mukaan 17 Opiskelijavaihdon alussa 17 Vaihdon aikana 17 Vaihtojakson päätyttyä 17 Lyhyet opiskelijavaihdot 18 Opintomatkat ulkomaille 18 Intensiivikurssit 18 Kansainvälinen harjoittelu 18 Kansainvälisen harjoittelun toteutuminen Metropoliassa 18 Harjoittelupaikan haku 19 Ohjaus ja neuvonta 19 Valmistautuminen 19 Erasmus 19 Rahoitus 19 Muut käytännön asiat 20 Harjoittelun päätyttyä 20 Lisätietoja 20 Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin 21 Metropolia Ammattikorkeakoulu, yhteystiedot 23 Kansainvälisten asioiden toimisto 23 Tekniikan koulutusala 23 Liiketalouden koulutusala 23 Kulttuurin koulutusala 23 Sosiaali- ja terveysala 23 Kansainvälisen harjoittelun vastuuhenkilöt 24 Tekniikan ja liikenteen ala 24 Liiketalouden ala 24 Kulttuuri- ja luova toimiala 24 Sosiaali- ja terveysala 24 Lähteet ja linkit 25 Lähteet 25 Hyödyllisiä linkkejä 25 Go Abroad 25 Kansainvälistä opiskelua koskevia hakemistoja 25 Matkustus 25 Maakohtaista tietoa 25 Tietoa ja uutisia 26 Vakuutusyhtiöitä 26 Oleskelu ja työluvat yms. käytäntöjä 26 Apurahoja 26 Kielikokeet ja -testit 26 Harjoitteluun liittyviä linkkejä 26 Urasuunnittelua: Yhteistyökorkeakoulut 26 27

4 Toimitus: Metropolia Ammattikorkeakoulu Kansainvälisten asioiden toimisto Ulkoasu ja taitto: Metropolian mediakeskus Valo/ Mikko Haiko Paino: Metropolia Digipaino

5 Lukijalle Tämä opas on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulusta ulkomaille opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon lähtevälle opiskelijalle. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa opiskelija- ja harjoittelijavaihdon prosesseista ja olla tukena valmistautumisessa kansainväliseen vaihtojaksoon. kuva: David Allan Kansainvälistymisestä ja sen suunnittelemisesta saa tietoa Metropolian Tuubi-portaalista, kansainvälisten asioiden toimiston tiedotteista ja kansainvälistymisoppaasta, joka julkaistaan kevätlukukauden 2009 aikana Metropolian Tuubi-portaalissa. Opiskelija- ja harjoittelijavaihto ulkomailla avartaa maailmankuvaa ja luo uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia! Terveisin, Kansainvälisten asioiden toimisto Tästä oppaasta löytyvät tiedot koskevat lukuvuotta Muutokset tietoihin voivat olla mahdollisia. Tietoa mahdollisista muutoksista opiskelija- ja harjoittelijavaihtojen prosesseihin löytyy Tuubi-portaalissa. 5

6 Kansainvälinen Metropolia Metropolia Ammattikorkeakoulu on yksi Suomen kansainvälisimmistä ammattikorkeakouluista. Kansainvälisyys on tärkeä osa Metropolian strategiaa. Yhteistyö eri puolilla maailmaa sijaitsevien yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa mahdollistaa vuosittain sadoille Metropolian opiskelijoille ulkomaisen opiskelu- tai työharjoittelupaikan tai molemmat.metropolialla on koulutusohjelmakohtaiset opiskelija- ja opettajavaihtosopimukset yli 350 korkeakoulun kanssa Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Venäjällä. Vaihtosopimukset takaavat opiskelijalle vaihtoopiskelun maksuttomuuden. Yhteistyökorkeakoulujen listat julkaistaan ja päivitetään Tuubi-portaalissa ja Metropolian internet-sivuilla otsikon kansainvälisyys alla. Metropolia osallistuu aktiivisesti muun muassa seuraaviin ohjelmiin ja verkostohankkeisiin: Euroopan komission elinikäisen oppimisen ohjelma (Lifelong Learning Programme LLP), Nordplus, Ammattikorkeakoulujen Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteistyöverkosto, UNEVOC (The International Project on Technical and Vocational Education of UNESCO), North-South- South ohjelma, Terve Afrikka verkosto, Tempus ja FIRST. Metropoliassa toimii kahdeksan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa englanninkielistä koulutusohjelmaa sekä kaksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa englanninkielistä koulutusohjelmaa. Metropoliassa opiskelee yhteensä yli 600 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa ja vuosittain yli 300 vaihto-opiskelijaa yhteistyökorkeakouluista ympäri maailman. Metropoliassa on edustettuna yli 70 eri kansallisuutta. Miksi ulkomaille? Opiskelu tai työharjoittelu ulkomailla on parhaimmillaan kokonaisvaltaisesti ihmisen maailmankuvaa avartava kokemus. Vähimmilläänkin ulkomaan opintojakso parantaa kielitaitoa, kartuttaa sosiaalisia taitoja ja valmiuksia selviytyä haasteellisista tilanteista. Opiskelijavaihto tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet ja antaa kokemusta, josta on hyötyä niin opiskelijan ammatillisen kasvun edistymiselle kuin muilla elämän osa-alueilla. Alasta ja opiskelijan kiinnostuksen kohteista riippuen voi yhteistyökorkeakoulujen tarjonnasta löytää kiinnostavia opintojaksoja, jotka täydentävät Metropolian opetuksen antia. Parhaimmillaan tutkintoon saa sisällytettyä tietoutta, jota tällä hetkellä ei Metropoliassa ole saatavilla. Kansainvälinen kokemus on työnantajien arvostama valttikortti työmarkkinoilla. Opiskelija- ja harjoittelijavaihto on tilaisuus tutustua perusteellisemmin eri kulttuureihin ja maihin. Vaihtojakson aikana opiskelija luo kontakteja, joista voi olla hyötyä niin henkilökohtaisella kuin ammatillisella tasolla. Joillekin vaihtojakso antaa mahdollisuuden itsenäistymiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Muiden kulttuurien edustajien kohtaamisen kautta voi oppia paljon itsestään, asenteistaan ja arvoistaan. Opiskelijavaihtoon hakeutuminen tapahtuu opiskelijan omasta kiinnostuksesta. Vaihtoon lähteviltä edellytetään sitoutumista opiskelijavaihtoon liittyvään prosessiin, oma-aloitteisuutta, kärsivällisyyttä ja avointa mieltä. Kannattaa varautua siihen, että kaikki ei välttämättä mene suunnitelmien mukaisesti, vaan yllätyksiäkin saattaa tulla. Mahdolliset vastoin- 6

7 käymiset ja muutokset ennakkosuunnitelmiin kuuluvat asiaan, ja niiden myötä oma-aloitteisuus, itsenäisyys ja joustokyky vahvistuvat. Vaihdossa oleva tutustuu mahdollisesti naapurimaihin ja muista maista tulevien opiskelijoiden kulttuureihin ja tapoihin. Aktiivinen tutustuminen ja suhteiden luominen on tärkeää, sillä esim. tutor-toimintaa ei välttämättä kaikissa kohteissa ole. Jokaisessa maassa ja kulttuurissa on erilaisia käytäntöjä ja tapoja, jotka voivat erota huomattavasti kotimaan kulttuurista. Asuminen vieraassa maassa on paras tapa oppia tuntemaan sen kulttuuria ja ihmisiä, tapoja ja ilmiöitä. Kohdemaan lait ja säännökset saattavat poiketa totutusta, näistä saa tietoa mm. kyseisen maan suurlähetystöstä ja/tai konsulaatista. Joissakin maissa rangaistukset vakavista rikoksista voivat olla erittäinkin ankarat, eivätkä ulkomaalaiset saa erityiskohtelua näiden suhteen. Riippumatta siitä halusiko vai ei, muut katsovat vaihdossa olevan opiskelijan edustavan oppilaitostaan ja maataan. On tärkeää, että opiskelijalla on ennen vaihtoon lähtöä valmiudet selviytyä itsenäisesti, talous- ja yksityisasiat ovat kunnossa sekä ennen kaikkea hän itse on halukas lähtemään ulkomaille. Ammattiopintojen perusteet on hyvä olla hallussa ennen vaihtoon lähtöä, koska silloin ulkomaan kokemuksesta saa parhaan hyödyn irti. Opiskelijavaihto Vaihto-opiskelu on osa tutkintoon tähtäävää opiskelua Metropolian yhteistyökorkeakoulussa. Tapa toteuttaa opiskelijavaihtojaksoja vaihtelee koulutusaloittain. Opiskelija seuraa vaihtokorkeakoulunsa opetusta ja opetusjärjestelyjä ja saa kotimaahan palattuaan ulkomailla suoritetut opintojaksot hyväksiluettua osaksi omaa tutkintoaan. Kaikille koulutusaloille yhteisiä periaatteita opiskelijavaihdon toteuttamiseen on useita, joista tärkeimmät ovat: 1. Opintojen tulee kerryttää opintopisteitä Metropolia tutkintoon. 2. Vaihtojakson kesto on vähintään kolme (3), korkeintaan kaksitoista (12) kuukautta. 3. Useimmiten vaihtojakso kestää lukukauden tai koko lukuvuoden. 4. Vaihtoon lähdetään koulutusalasta riippuen toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. 5. Opiskelijavaihtoon voi hakea, kun opinnoista on suoritettu vähintään yksi vuosi ennen vaihdon alkua. 6. Opiskelijavaihtoon voi lähteä vain opintojen normiajalla (koulutusohjelmasta riippuen 3,5 4 vuotta). Metropoliasta järjestetään 3-12 kk kestävien opiskelijavaihtojen lisäksi myös ns. lyhyitä opiskelijavaihtoja. Niitä ovat esimerkiksi koulutusohjelmien järjestämät opinto- ja messumatkat ulkomaille, koulutusohjelmien ja partnerikoulujen yhteistyössä järjestämät intensiivikurssit jossakin ulkomaisessa partnerikoulussa, kilpailut sekä Nordplus -vaihdot. Näihin on mahdollista hakea Metropolian apurahaa. Katso Lyhyet opiskelijavaihdot -osio. Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijat lähtevät yleensä partnerikorkeakoulujen kautta tekemään opintoihinsa liittyviä harjoitteluja. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kannattaa tutustua sekä opiskelu- että työharjoitteluosioihin. Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet Opiskelijavaihtojakson suunnitteleminen ja siihen valmistautuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tietoa opiskelijavaihdon prosessista ja yhteistyöoppilaitoksista saa tämän oppaan lisäksi oman koulutusalan kansainvälisten asioiden koordinaattoreilta. Opiskelijavaihto-ohjelmat LLP Erasmus Erasmus on Euroopan Unionin elinikäisen oppimisen ohjelman (Lifelong Learning Programme, LLP) alaohjelma. Sen tarkoituksena on opiskelijoiden, opetus- sekä muun henkilökunnan liikkuvuuden laadun ja määrän lisääminen sekä eurooppalaisten korkeakoulujen keskinäisen sekä työelämän kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen. Erasmus -yhteistyö perustuu eurooppalaisten korkeakoulujen välisiin yhteistyösopimuksiin. Erasmus -ohjelmaan hakevan tulee olla kansalaisuudeltaan joko jonkin EU- jäsenvaltion tai muun LLP-ohjelmaan osallistuvan maan kansalainen. Lista LLP -ohjelmaan osallistuvista maista löytyy internetistä Erasmus -ohjelmaan voi hakea myös opiskelija, joka on jonkin muun kuin edellä mainitun maan kansalainen, mutta jonka oleskelu Suomessa on luonteeltaan pysyvää (passissa merkintä A tai P ). Myös virallisen pakolaisstatuksen omaavat sekä valtiottomat opiskelijat voivat hakea Erasmus -ohjelmaan. Huomio! Opiskelija voi lähteä Erasmus -statuksella vain kerran opiskelijavaihtoon ja kerran harjoittelijavaihtoon ulkomaille. 7

8 Nordplus Nordplus-ohjelma on Pohjoismaiden ministerineuvoston vaihto-ohjelma, joka koskee opettajia ja opiskelijoita ja jonka tarkoituksena on jo vuodesta 1988 ollut edistää ja vahvistaa pohjoismaista korkeakouluasteen koulutusyhteistyötä. Nordplus-ohjelmaan osallistuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus Nordplus -apurahaan. Suureen osaan koulutusalojen pohjoismaisista yhteistyökouluista voi hakea Nordplus -opiskelijavaihtoon. Metropolian koulutusohjelmat kuuluvat Nordplus -ohjelman puitteissa useaan eri verkostoon, muiden pohjoismaisten ja Baltian maiden korkeakoulujen kanssa. North-South-South North-South-South ohjelman tavoitteena on luoda pysyviä yhteistyösuhteita suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välille, ja siten edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Ohjelman hallinnoinnista vastaa Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO. North-South-South-ohjelmassa opiskelijalle maksetaan apurahaa sekä elinkustannuksiin että matkakustannuksiin. Tällä hetkellä Metropolian sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurin koulutusalojen opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä North-South-South-ohjelman puitteissa vaihtoon. Lisätietoja koulutusalan kv-koordinaattoreilta sekä CIMOn nettisivuilta Kahdenväliset sopimukset Metropolialla on useita koulutusala- ja/tai koulutusohjelmakohtaisia kahdenvälisiä sopimuksia yhteistyöoppilaitosten kanssa Venäjällä, Aasiassa, Afrikassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Kahdenväliset sopimukset täydentävät Erasmus- ja Nordplus-ohjelmia. Näihin kohteisiin opiskelijavaihtoon hyväksytyt voivat hakea Metropolian apurahaa, jolla avustetaan matkakustannuksissa. Kahdenvälisten sopimusten mukaan vaihto-opiskelijoilta ei peritä lukukausimaksuja vaihtoajalta. Free mover -opiskelijavaihto Muissa kuin Metropolian yhteistyökorkeakouluissa tapahtuva vaihtojakso ulkomailla on mahdollinen, mikäli opiskelija hankkii vaihtopaikan itse ja oma koulutusohjelma hyväksyy opiskelijan vaihtojaksosuunnitelman. Free mover -vaihdon haasteiksi muodostuvat sopivien korkeakoulujen etsiminen ja tiedonsaanti tarjolla olevista opintojaksoista ja niiden sisällöistä. Itse hankitun vaihtopaikan opintosuoritusten on tarkoitus tulla hyväksiluetuiksi tutkintoon Metropoliassa. Itse hankittavan opiskelupaikan saaminen vaatii opiskelijalta aikaa ja muita opiskelijavaihtoja enemmän taloudellista panostusta, erityisesti lukukausimaksujen vuoksi. Kaikki ulkomaiset korkeakoulut eivät vastaanota free mover -opiskelijoita, vaan ainoastaan sopimuskorkeakouluista tulevia vaihto-opiskelijoita tai ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita. Itsehankittuun opiskelijavaihtopaikkaan voi hakea Metropolian kv-toimistosta nk. free mover -apurahaa. Opiskelijavaihdon järjestäjä voi myös olla suomalainen ammattikorkeakouluverkosto, josta kv-koordinaattorit tiedottavat erikseen. Haku opiskelijavaihtoon Kansainvälisten asioiden koordinaattorit neuvovat käytännön hakuprosessiin liittyvissä asioissa. Ulkomailla suoritettavien opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaavat koulutusohjelmien kansainvälisyysasioiden yhteyshenkilöt. Ennen opiskelijavaihtoon hakeutumista on selvitettävä, minkälaisia opintojaksoja eri yhteistyökorkeakoulut tarjoavat. Oman koulutusohjelman yhteyshenkilön kanssa voi neuvotella siitä, miten ne sopivat omaan tutkintoon. Samalla voi keskustella sopivasta opiskelijavaihdon ajankohdasta. Edellytykset vaihtoon hakemiselle Kaikilla Metropolian koulutusaloilla vaihto-opiskelijaksi lähtevälle asetetaan erilaisia vaatimuksia. Opiskelijalta edellytetään opintojen riittävää edistymistä, kielitaitoa, motivaatiota ja soveltuvuutta ulkomailla opiskeluun. Haitaksi ei myöskään ole tavoitteellisuus, oma-aloitteisuus, oikea asenne opiskeluun ja aktiivisuus kansainvälisyysasioissa. Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman monelle tilaisuus vaihtojakson toteuttamiseen. Koulutusohjelmilla voi olla tarkempia suosituksia kursseista, jotka opiskelijan tulee suorittaa ennen vaihtojaksoaan. Esim. liiketalouden ja tekniikan koulutusalalla Aasiaan vaihtoon hakijat ohjataan Aasia-perusopintojen pariin, ja kulttuurialalla muotoilun koulutusohjelmassa suositellaan vahvasti Portfolio in English -kurssin suorittamista ennen vaihtoon hakeutumista.valintaprosessin osalta on myös olennaista, että opiskelija kykenee täyttämään hakuun liittyvät lomakkeet asianmukaisesti ja ajallaan. Opiskelijavaihtokohteen valinta Opiskelijavaihtokohteen valintaan vaikuttavat oman koulutusalan yhteistyösopimukset ja opiskelijan oma kiinnostus. Ajanmukaisin tieto yhteistyökorkeakouluista löytyy niiden omilta internet-sivuilta. Koulutusalakoh- 8

9 taiset listat opiskelijavaihtokohteista lukuvuodelle löytyvät tämän oppaan lopusta. Vaihtokohteen valitsemiseen vaikuttavat: koulutusohjelman yhteistyösopimukset kiinnostavat maat/kielialueet/korkeakoulut tarjottavat opinnot tarjottavien opintojaksojen opetuskieli tarjottavien opintojen soveltuvuus omaan tutkintoon vaadittava kielitaito oman kielitaidon taso Lukukausien ajoitukset eri maissa ja eri kohdekorkeakouluissa opintojen suunnittelu Suomessa ennen ja jälkeen opiskelijavaihdon. Lisätietoa kohdekorkeakouluista ja käytännön kokemuksista saa opiskelijavaihdossa jo olleiden matkaraporteista tai suoraan vaihdossa olleilta opiskelijoilta. Oman koulutusalan kansainvälisten asioiden koordinaattori välittää yhteystietoja tarvittaessa. Linkki sähköisiin matkaraportteihin löytyy Tuubi-portaalin kautta (Prosessit>Oppimistoiminta>Opiskelijavaihto) Milloin voi hakea? PÄÄHAKU Päähaussa ovat kaikki seuraavan lukuvuoden vaihtopaikat auki, eli hakea voi syyslukukaudeksi, kevätlukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. JÄLKIHAKU Syksyllä järjestettävässä jälkihaussa ovat tarjolla kevään hausta avoimeksi jääneet tai mahdollisesti peruuntuneet vaihtopaikat seuraavaksi kevätlukukaudeksi. Vaihtoinfot Hakuajan alkaessa järjestetään koulutusalakohtaisia vaihtoinfotilaisuuksia, joissa käydään läpi hakuprosessi, lomakkeiden täyttö, tarvittavat liitteet sekä esitellään vaihtokohteita ja kuullaan vaihdossa olleiden kokemuksia. Vaihtoon valituille järjestetään erillistä ohjausta myöhemmin. Sähköinen hakulomake Opiskelijat hakevat opiskelijavaihtoon sisäisessä haussa sähköisellä lomakkeella. Sähköinen hakulomake löytyy Tuubi-portaalista. Lomakkeessa kysytään perustietojen lisäksi opiskelijan motivaatioita. Koska lomaketta ei voi tallentaa, kannattaa pohtia etukäteen perusteluja sille, miksi haluaa vaihtoon. Hakulomakkeeseen liitetään hakuajan loputtua kv-toimistossa opintosuoritusote. Sähköinen hakemus löytyy Tuubi-portaalista (Prosessit > Oppimistoiminta > Opiskelijavaihto) sekä nettisivulta Yleensä kohdekorkeakouluilla on omat hakemuslomakkeensa, jotka täytetään ja lähetetään kohdekorkeakouluun. Tarvittaessa Metropolian lomake lähetetään vastaanottavaan korkeakouluun, josta he saavat tarvitsemansa tiedot opiskelijasta. Valintakriteerit Vaihto-opiskelijavalinnassa painotetaan seuraavia asioita: opintomenestys ja opintojen normaali eteneminen motivaatio kielitaito soveltuvuus ulkomailla opiskeluun tavoitteellinen ja oma-aloitteinen asenne opiskeluun aktiivisuus kv-toiminnassa liiketalous ja tekniikka: Aasiaan hakevilta edellytetään Aasia-perusopintoja Haun tulokset Metropolian sisäisen haun tuloksista ilmoitetaan suoraan vaihtoon hakeneille. Opiskelijan ja vastaanottavan koulun vahvistukseen asti vaihtoon valinta on ehdollinen. Orientaatio vaihtoon valituille Metropolian sisäisessä haussa vaihtoon valituille järjestetään orientaatiotilaisuuksia, joissa käsitellään yksityiskohtaisemmin vaihtoon liittyviä asioita kuten opinnot, opintotuki, apurahat, vakuutukset, tarvittavat lomakkeet sekä vieraaseen kulttuuriin sopeutuminen. Tarkemmat ajat orientaatiosta ilmoitetaan suoraan vaihtoon valituille. Kohdekorkeakouluun lähetettävät dokumentit Metropolian sisäisen haun jälkeen opiskelija täyttää kohdekorkeakoulun vaatimat hakulomakkeet. Kohdekorkeakoulu saattaa vaatia hakemuksen liitteeksi erilaisia dokumentteja (esim. CV, opintosuoritusote, kielitodistus, motivaatiokirje). Kaikki koulutusalat: Learning Agreement (LA) 9

10 Alla olevilla koulutusaloilla liitteet ovat kohdekorkeakoulusta riippumatta seuraavanlaiset: Kulttuurin koulutusala: CV kohdemaan kielellä tai englanniksi Motivaatiokirje kohdemaan kielellä tai englanniksi Musiikin ja Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma: Demo: CD/minidisc, ohjeellinen pituus n. 15 min, sisältöä ei määritelty. Demon yhteydessä oltava opettajan kirjoittama todistus siitä, että demo on opiskelijan omaa tuotantoa. Muotoilun koulutusohjelma: Portfolio, jonka koostaminen onnistuu osallistumalla Portfolio in English -kurssille. Sosiaali- ja terveysala: CV kohdemaan kielellä tai englanniksi Motivaatiokirje kohdemaan kielellä tai englanniksi Oman koulutusalan kv-koordinaattori antaa tarkempaa tietoa asiasta. Metropolian kv-toimisto lähettää opiskelijoiden täyttämät ja täydentämät hakemukset eteenpäin kohdekorkeakouluihin. Vaihtojakson suunnittelu ja valmistautuminen Mielekäs opiskelujakso ulkomailla muodostuu, kun opiskelija on avoimin mielin valmis tutustumaan uuteen kulttuuriin ja ihmisiin. Vaihto-opiskelijaksi lähtevä on halukas parantamaan kielitaitoa, oppimaan uusia asioita elämästä, omasta koulutusalasta ja samalla myös itsenäistymään. Kansainvälisten asioiden koordinaattori tukena Kansainvälisten asioiden koordinaattoreiden tehtävänä on huolehtia opiskelijoiden hakemusprosessista ja yhteyksistä yhteistyökorkeakouluihin. Vaihtoon lähtevä opiskelija saa parhaiten tietoa kohdekorkeakoulun tarjoamista opintojaksoista, valmentavista kielikursseista ja mahdollisista asumisjärjestelyistä olemalla itse suoraan yhteydessä kohdekorkeakouluun jo valmisteluvaiheessa. Yhteystiedot saa kv-koordinaattorilta. Kun opiskelija on saanut tiedon, että vaihtojakso toteutuu, hän huolehtii itse, että käytännön järjestelyt (asuntoasiat, matkat, vakuutukset, viisumit) etenevät. Mikäli jotain materiaalia ei ole saatavilla, tai kaikki asiat eivät tunnu olevan niin kuin kuuluisi, oman alan kv-koordinaattorilta voi pyytää apua. Kun kohdekorkeakoulusta lähetetään materiaalia, tarvittavat lomakkeet tulee täyttää hyvissä ajoin ja toimittaa ne kv-koordinaattorille. Ripeä toiminta helpottaa mm. asunnon hankinnassa. Kannattaa ottaa itselleen kopiot kaikista kohdekorkeakouluun lähetetyistä lomakkeista ja dokumenteista, jotta voi myöhemmin tarkistaa, minkälaisia tietoja ja missä vaiheessa sinne on itsestään ja opinnoistaan antanut. Kielitaito Kielitaito on jokaiselle vaihtoon lähtevälle tärkeä asia. Muihin kuin englanninkielisiin maihin suositellaan, että opiskelija osaisi vähintään kohdemaan kielen perusteet. Jotkut vaihtokorkeakoulut järjestävät vaihto-opiskelijoille valmentavaa kieliopetusta. Opintosuoritusten kerääminen voi ilman riittävää kielitaitoa hankaloitua huomattavasti. Kohdemaan kielen osaaminen ei kuitenkaan ole kynnyskysymys, sillä useimmissa kohdekorkeakouluissa järjestetään vaihto-opiskelijoille englanninkielistä opetusta. Valmentavat kieliopinnot Erasmus-opiskelijoille on tarjolla Erasmus Intensive Language Courses (EILC), jotka ovat 3-8 viikon mittaisia alkeis- tai jatkotason kursseja, joita järjestetään Euroopan harvinaisemmissa kielissä (Erasmus -maiden kielet paitsi englanti, ranska, saksa ja espanja). EILC-kursseja tarjotaan heinä-syyskuussa ennen syyslukukauden alkua ja myös tammi-helmikuussa ennen kevätlukukauden alkua. Kurssien ajankohdista päätetään kussakin maassa erikseen. Haku syksyn opintoihin päättyy ja kevään opintoihin kaikissa maissa. Opiskelijoille myönnettävän EILC -apurahan suuruus on 400 euroa. Katso tarkemmat tiedot tarjolla olevista kursseista ja opiskelijoiden hakumenettelystä internetistä Metropolia tukee opiskelijavaihtoon hyväksyttyjen muitakin kuin EILC -kieliopintoja. Jos osallistuu esimerkiksi kesäyliopiston kielikurssille, kurssitodistukset ja kuitit on toimitettava omalle kv-koordinaattorille apurahalomakkeen liitteeksi. Tiedonhaku kohdemaasta Kun vaihtokohde on varmistunut, on aika hankkia lisätietoa kohdemaasta ja -korkeakoulusta, jonne on lähdössä. Perustietoa kohdemaan oloista, elintavoista ja kulttuurikohteista saa matkaraporteista ja matkaoppaista. Kirjastoista ja internetistä löytyy eri maita käsittelevää materiaalia. Tietoa elinkustannuksista kohdemaassa saa esimerkiksi kyseisen maan omilta virallisilta internet-sivuilta sekä CIMO:n julkaisemista maakohtaisista perustieto-oppaista, joita löytyy mm. Metropolian kirjastoista sekä myös CIMO:n nettisivuilta Maatietouden lisäksi kannattaa tutustua ulkomaille asettumisen oppaisiin ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta käsitteleviin teoksiin. Nämä ovat 10

11 usein elävien esimerkkien pohjalta koottuja kirjoja, jotka lisäävät avoimuutta uuden kulttuurin kohtaamiseen. Näitä teoksia löytyy mm. Metropolian kirjastoista. Hyödyllisistä linkeistä löytyy lista tämän oppaan lopusta. Valmiina esittäytymään Vaihdossa oleva pääsee usein kertomaan kotimaastaan ja sen koulutusjärjestelmästä, historiasta ja arkielämästä. Omalta kv-koordinaattorilta voi pyytää englanninkielistä materiaalia Metropoliasta. Vaihtojakson peruminen ja peruuttaminen Mikäli vaihtojaksoon tulee muutoksia tai opiskelija peruuttaa ulkomaan jakson, hänellä on velvollisuus ilmoittaa tästä oman koulutusalan kv-koordinaattorille välittömästi. Taloudellinen valmistautuminen Yhteistyökorkeakoulujen kanssa tehdyt sopimukset takaavat, ettei lukukausimaksua peritä vaihtojakson aikana. Metropolian kautta haettavilla opiskelija-apurahoilla sekä KELAn opintoetuuksilla on tarkoitus avustaa ulkomaanopinnoista syntyvissä kustannuksissa. Vaihto-opiskelun kustannuksia kertyy elinkustannuksista, matkustamisesta, asumisesta, sairaus- ja matkavakuutuksista, mahdollisista viisumien ja rokotusten hankkimisesta. Joissakin kohdekorkeakouluissa opiskelijat voivat joutua maksamaan oppikirjoista ja muusta opetusmateriaalista, opiskelijakortista ja kirjastokortista. Kokonaiskustannuksiin vaikuttavat valitun kohdemaan tai -kaupungin yleiset elin- ja asumiskustannukset sekä opiskelijan omat valinnat, vapaa-ajanviettotavat ja harrastukset. Parasta tapaa hoitaa raha-asioita vaihdon aikana voi miettiä oman pankin avustuksella. Jos vaihto kestää pitkään, on usein suositeltu pankkitilin avaamista kohdemaassa. Kannattaa hankkia Visa Electron, luottokortti, tai jokin muu maksuväline, jolla saa nostettua rahaa kohdemaassa omalta tililtä. Rahoitus Opintotuki KELAn opintotukeen oikeutetut voivat hakea opintotukea (opintoraha, asumislisä, lainatakaus) ulkomailla opiskelun ajalle, jos opinnot sisältyvät Metropoliassa suoritettavaan tutkintoon. Opintotuen saamisen edellytyksenä on päätoimisten opintojen harjoittaminen. Opintojen on edistyttävä siten myös vaihto-opiskelun aikana vähintään 4,8 opintopistettä tukikuukautta kohden. Opintotuen määrät ulkomailla: Asumislisä 210 euroa / kk, (paitsi muutamat Itä-Euroopan maat, katso Opintoraha 298 euroa / kk Opintolaina 440 euroa / kk Opiskeluun ulkomailla haetaan opintotukea KELAn Otm-lomakkeella, joita on saatavissa mm. opintotoimistossa ja internetissä Hakemuksen liitteeksi tarvitaan Metropolian todistus ulkomaan opinnoista. Todistuslomake löytyy Tuubi-portaalista. Todistuksessa täytyy olla Metropolian kv-toimiston hyväksyntä ulkomaan opinnoista. Huom! Opintotukihakemuksessa ilmoitettavat vaihto-opiskelupäivät ovat ne lukukauden päivät, jotka vaihto-oppilaitos on ilmoittanut, eivät opiskelijan matkustuspäivät. Opintotukihakemus liitteineen palautetaan opintotoimistoon tai suoraan KELAn opintotukikeskukseen. Jos ulkomaanjakso ajoittuu kesäkuukausille (kesä-elokuu) opintotukihakemus palautetaan aina Metropolian opintotukilautakunnalle (Metropolian opintotukilautakunta, PL 4000, Metropolia), koska silloin hakemuksen liitteeksi tarvitaan opintotukilautakunnan lausunto. Opintotukihakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin, sillä hakemuksen käsittely kestää yleensä useampia viikkoja! Huom! Ulkomaille vaihtoon lähtö norminmukaisen opiskeluajan jälkeen ei lisää opiskeluaikaa. Lisätietoja: tai Tuubi-portaali Apurahat Vaihto-opiskelu on ensisijaisesti omarahoitteista. Tukien ja apurahojen tarkoitus on osittain avustaa ulkomaanopinnoista syntyvissä kuluissa. Metropolian välittämät apurahat ovat verotonta tuloa. Opiskelijan ei tarvitse ilmoittaa ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitettuja apurahoja tai vastaavia avustuksia opintotuen myöntäjälle. Tällaisia apurahoja ovat esimerkiksi Erasmus- ja Nordplus -apurahat sekä korkeakoulun opiskelijavaihtoon myöntämät apurahat ja avustukset. Opintojen tulee siis olla suomalaiseen tutkintoon sisällytettäviä, joiden aikana osallistutaan ulkomaiseen opiskelijavaihtoon. Jokainen apurahan saaja allekirjoittaa sopimuksen apurahaa hakiessaan. Mikäli opinnot ulkomailla peruuntuvat tai keskeytyvät, on apuraha tai osa siitä palautettava. Alkuperäisestä poikkeava paluuaika on ilmoitettava oman koulutusalan kv-koordinaattorille. Lukuvuoden apurahan suuruudet vahvistetaan elokuuhun 2009 mennessä. Lukuvuoden apurahojen määrät löytyvät Tuubi-portaalista. 11

12 LLP Erasmus Metropolia saa Euroopan komissiolta Erasmus -apurahaa maksettavaksi niille vaihtoon lähtijöille, joiden kohdekorkeakoulu on Erasmus-sopimuksen piirissä. Erasmus-tuen määrä vaihtelee lukuvuosittain välillä / vaihtokuukausi. Lisäksi Erasmus-opiskelijavaihtoon lähteville maksetaan matka-apurahaa, joka on suuruudeltaan n Nordplus Nordplus -apurahan määrä vaihtelee lukuvuosittain, mutta on ollut keskimäärin 180 / vaihtokuukausi matka-avustuksen lisäksi. Opiskelija-apuraha voidaan myöntää perustutkinto-opiskelijoille 1-10 kuukaudeksi. Metropolia Ammattikorkeakoulun apuraha Kahdenvälisten opiskelijavaihtosopimusten puitteissa opiskelijavaihtoon Eurooppaan ja Euroopan ulkopuolelle hyväksytyt voivat hakea Metropolia Ammattikorkeakoulun apurahaa, jonka määrä voi vaihdella lukuvuosittain. (Lukuvuonna Eurooppaan lähtevät saivat 500 / 3 kk lisäkuukausilta + matka-apuraha 250 ; Euroopan ulkopuolelle lähtevät saivat 900 / 3 kk lisäkuukausilta + matka-apuraha 600.) North-South-South -apuraha North-South-South -ohjelmassa opiskelijalle maksetaan apurahaa sekä elinkustannuksiin että matkakustannuksiin. Itse hankittu opiskelijavaihtopaikka (Free mover -apuraha) Itse hankittuun opiskelijavaihtopaikkaan, johon on saatu lupa koulutusohjelmasta ja josta kertyy opintopisteitä Metropolian tutkintoon, voi hakea ns. free mover -apurahaa. Apurahan hakeminen Apurahaa haetaan kv-toimiston kautta erillisillä lomakkeilla, jotka löytyvät Tuubi-portaalista. Ennen kuin apuraha voidaan vaihtoonlähtijälle maksaa, on hänen laadittava opintosuunnitelma (Learning Agreement) vaihtojaksolle. Kopio koulutusohjelmassa hyväksytystä opintosuunnitelmasta toimitetaan oman koulutusalan kv-koordinaattorille. Koska vaihtoonlähtijöitä on Metropoliassa paljon, apurahoja maksetaan kerran kuukaudessa. Opinnot Opiskelu ulkomaisessa vaihtokorkeakoulussa saattaa poiketa paljon suomalaisesta. Opiskelijan omat valmiudet ja myös kohdemaa ja kohdekorkekoulu vaikuttavat siihen, kuinka paljon vaihdossa ollessaan joutuu teke- 12

13 mään työtä opintojen eteen. Vaihto-opiskelija rinnastetaan opintoasioissa tavalliseen korkeakouluopiskelijaan, jonka odotetaan ottavan itse selvää asioista ja noudattavan kaikkia niitä ohjeita ja sääntöjä, joita vaihtokorkeakoulun omat opiskelijat noudattavat. Jos haluaa matkustella vaihdon aikana, tämä on tehtävä kohdekorkeakoulun omien lomakausien aikana. Tenttikausi on osa lukukautta, ja paluu Suomeen on suunniteltava sen mukaan. Jos jossain korkeakoulussa on mahdollista suorittaa uusintatenttejä, tämä mahdollisuus on myös vaihto-opiskelijalla. Jos tenttien uusintamahdollisuutta ei ole omille opiskelijoille, ei sitä ole myöskään vaihto-opiskelijoille. Uusintatentit Suomessa ovat mahdollisia vain, jos on osallistunut varsinaiseen tenttiin ja saanut hylätyn arvosanan. Paikallinen opettaja on oikea yhteyshenkilö vaihtokorkeakoulussa; Metropoliassa voi ottaa kv-toimistosta selvää, kuka mahdollisesti järjestää uusintatentin Suomessa. Vaihto-ohjelmaan hyväksytyn opiskelijan edellytetään opiskelevan kokopäivätoimisesti. Opinnot tulee ottaa vakavasti ja opintosuunnitelmat tehdä realistisesti huomioiden nykyinen kielitaito. Opinnot suoritetaan loppuun vaihtokohteessa. Koulutusohjelmista saa tietoa mahdollisuuksista suorittaa verkko-opintoja ja/tai projektiopintoja Metropoliaan vaihdon aikana. Omat yhteystiedot tulee pitää ajan tasalla WinhaWillessä ennen vaihtoa ja vaihdon aikana. Kaikki vaihtoon lähtevät ovat vaihdon aikana läsnäolevia opiskelijoita. Läsnäoloilmoitus tehdään normaalisti WinhaWilleen. Opintojen suunnittelu Learning Agreement Opiskelijavaihtoon hyväksymisen jälkeen opiskelijan tulee laatia suunnitelma vaihdossa suoritettavista opinnoista eli Learning Agreement (LA). Suunnitelmaa tehtäessä kannattaa ottaa selville (jos mahdollista) myös opintojaksokuvaukset. Näin pystyy paremmin osoittamaan, mitä itse asiassa haluaa opiskella ja koulutusohjelman on helpompi ohjata opintojaksojen hyväksyttävyydestä. Learning Agreementin tekeminen on opiskelijan oikeusturvan mukaista ja ehkäisee ongelmia opintojen hyväksilukemisprosessia vaihtojakson jälkeen. LA:sta keskustellaan ja sovitaan ensin koulutusohjelmassa opinnoista vastaavan henkilön kanssa. LA:n hyväksyjä ja allekirjoittaja (Departmental Coordinator) vaihtelee koulutusaloittain: liiketalous: suuntautumisvaihtoehdon vastaava tekniikka: koulutusohjelmavastaava sosiaali- ja terveysala: koulutuspäällikkö kulttuuri ja luova ala: koulutusohjelmavastaava Tämän jälkeen lomakkeeseen tulee pyytää allekirjoitus oman koulutusalan kv-koordinaattorilta (Institutional Coordinator), jolle jätetään myös kopio lomakkeesta. LA lähetetään hyväksyttäväksi kohdekorkeakouluun jo ennen opiskelijan vaihtoon lähtöä. LA:iin mahdollisesti tulleet muutokset tulee hyväksyttää jälleen koulutusohjelmassa opinnoista vastaavan henkilön kanssa sekä oman koulutusalan kv-koordinaattorilla. Kopio lopullisesta LA:sta palautetaan molempien korkeakoulujen allekirjoittamana, hyväksyttynä ja leimattuna kv-toimistoon kuukauden kuluessa vaihtojakson alkamisesta. Koulutusohjelman ei tarvitse hyväksyä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja Metropolian tutkintoon, ellei niistä ole ennalta sovittu. Kopio allekirjoitetusta LA:sta tarvitaan vaihdossa suoritettujen opintojen korvaavuus/hyväksilukemishakemukseen vaihtojakson päätyttyä. Yleensä lopullinen lukujärjestys vahvistuu vasta paikan päällä, sillä opintojaksojen varsinaisia luentoaikoja ei yleensä ole käytettävissä ennen vaihtojakson alkamista, joten joitain päällekkäisyyksiä tai peruutuksia saattaa ilmetä. Kannattaa ottaa huomioon, että yksittäisistä opintojaksoista ei aina välttämättä ole helppoa saada tietoa Suomesta käsin. Kohdekorkeakoulussa kannattaakin yleensä valita runsaasti opintoja jo opintosuunnitelmaa tehdessä. Ennalta valituista opinnoista voi sitten tilanteen mukaan jättää osan pois edellyttäen, että se on kohdekorkeakoulun sääntöjen mukaista. Usein opiskeluun liittyvät tiedot selviävät lopullisesti vasta paikan päällä, jolloin opintoja on yleensä ollut vielä mahdollista vaihtaa. Opintopiste-järjestelmät ECTS järjestelmä Opiskelijavaihto-ohjelmien perusajatus on, että ulkomailla suoritettavat opinnot hyväksytään täysimääräisinä osaksi kotimaista tutkintoa. Käytännössä tämä onnistuu ECTS -siirtojärjestelmän avulla. Erasmus- ja Nordplusvaihtoihin liittyvissä dokumenteissa käytetään yleisesti yhteisiä eurooppalaisia opintotermejä ECTS -järjestelmän mukaisesti. ECTS eli European Credit Transfer System tarkoittaa eurooppalaista opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmää. ECTS -järjestelmä on luotu edistämään korkeakoulujen opintosuoritusten ja arvosanojen vastavuoroista akateemista tunnustamista Euroopassa ja sitä kautta helpottamaan opiskelijoiden liikkuvuutta ja suoritusten läpinäkyvyyttä. ECTS on otettu käyttöön varsin laajasti eurooppalaisissa korkeakouluissa, ja Erasmus-ohjelmasta tuetaan monin tavoin ECTS:n käyttöönottoa ja toteuttamista. Opiskelijoille ECTS näyttäytyy erityisesti ECTS-opintopisteinä. Opiskelijavaihdosta saatavassa lopputodistuksessa suoritusten laajuus on merkitty ECTS -pisteinä ja niiden arviointi ECTS -arvosanoin. 13

14 1 suomalainen opintopiste on 1 ECTS-opintopiste. Koko vuoden opinnot yleensä 60 opintopistettä / ECTS-opintopistettä. Muut järjestelmät Opintojen pisteytysjärjestelmät vaihtelevat maittain ja kouluittain, eikä Euroopan ulkopuolella ole käytössä ECTS arviointijärjestelmää. Näissä tapauksissa opiskelijan tulee pyytää erillinen selvitys opintosuorituksista näiden arvioimiseksi Suomessa käytössä olevan opintopistejärjestelmän mukaan. Pitkäaikaisten partnerikoulujen osalta tietoa paikallisten pisteiden kääntymisestä Suomen opintopisteiksi voi kysellä kv-koordinaattoreilta. Opintosuoritukset Ulkomailla suoritetut opinnot on tarkoitus sisällyttää täysimääräisesti Metropolian tutkintoon. Korvaavuuksia ja/tai hyväksilukemisia haetaan kaikista opiskelijavaihdossa suoritetuista opinnoista heti, kun opiskelijavaihdon tulokset ovat käytettävissä. Huom! Ulkomailta palattua vaihto-opintojen aikana suoritetut opinnot eivät näy Winha -opintorekisterissä automaattisesti, vaan opintojen sisällyttämistä tutkintoon haetaan erikseen. Vaihdossa suoritetut vastaavat opinnot voidaan lukea korvatuiksi opiskelijan tutkintoon kuuluviin pakollisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin. (perus-, ammatti- ja suvaopintoja, Huom! myös vapaasti valittavia kieliopintoja). Koulutusohjelmatasolla ratkaistaan oman koulutusohjelman opiskelijoiden hakemukset. Opintosuoritusten kirjaamisen suhteen kannattaa olla aktiivinen. Jo vaihdossa ollessa tulee kerätä kaikkien omien opettajien tarkat yhteystiedot ja opintojaksokuvaukset. Opintosuoritusten hyväksilukemista varten tulee ennen vaihdosta Suomeen palaamista pyytää kohdekorkeakoulusta mukaan todistus opiskeluvaihdon aikana suoritetuista opintopisteistä (Transcript of Records, Study Transcript). Todistuksen liitteeksi tulee pyytää/kerätä opintokuvaukset kaikista suoritetuista opinnoista. Kuvauksissa tulee olla seuraavanlaista tietoa: montako tuntia opintojakso käsitti opintojen suoritustapa luennoitsija, professorin nimi arviointiasteikko opintopisteiden määrä (ECTS-opintopisteinä: Erasmus ja Nordplus). Useimmiten lopullinen todistus lähetetään jälkeenpäin joko suoraan opiskelijalle tai kv-toimistoon. Opiskelijavaihdon päätyttyä opiskelija täyttää opintojen korvaavuus/ hyväksilukemishakemuksen. Hakulomake opiskelijavaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukemiseksi/korvaamiseksi löytyy opintotoimistoista ja Tuubi-portaalista. Oman koulutusalan korvaavuushakuprosessista saa 14 tietoa koulutusohjelmasta. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää kopiot opintosuoritusotteesta, opintokuvauksista sekä Learning Agreementistä. Muut käytännön järjestelyt Asuminen Suuri osa yhteistyökorkeakouluista avustaa asunnon hankinnassa tai järjestää vaihto-opiskelijoille asunnot. Joissakin kohteissa opiskelijan tulee itsenäisesti järjestää majoitus. Neuvoja asunnon hakuun liittyvissä asioissa saa kohdekorkeakoulun kansainvälisten asioiden toimistosta, josta neuvotaan mitä opiskelijan tulee tehdä saadakseen asunnon. Yleisimmät asumismuodot ovat asuntolat ja soluasunnot, myös perhemajoitusta voidaan tarjota. Vuokrasopimusta allekirjoitettaessa tulee olla tarkkana. Mikäli kieltä ei vielä niin hyvin hallitse, että pystyisi ymmärtämään kirjoitetun tekstin, kannattaa pyytää apua esim. tutorilta ennen sopimuksen allekirjoittamista. Vuokra-asumisen tarkistuslista vuokrasopimuksen ehdot vuokran hinta maksun eräpäivät sisältyykö hintaan sähkö, vesi, kaasu, jätehuolto, lämmitys, kalusteet vuokra-aika takuuvuokra ja sen palautus asunnon kunto Matkavalmistelut Ajoissa tehdyt hintatiedustelut ja varaukset tulevat useimmiten edullisemmaksi kuin viime hetken lähdöt. Hintavertailu eri palveluntarjoajien välillä on suositeltavaa. Siltä varalta, että kukaan ei ole lentokentällä vastassa, on hyvä tietää, mihin pitää mennä ja kuka on yhteyshenkilö vastaanottavassa koulussa. Terveydenhoito ja vakuutus Vaihtoon lähtijän velvollisuutena on ottaa matkavakuutus, joka on voimassa koko ulkomaanoleskelujakson ja joka korvaa kattavasti sairaus- ja tapaturmatapaukset sekä omaisuusvahingot. Vakuutusehtoihin tulee perehtyä tarkasti. Vakuutusyhtiöiden tarjouksia kannattaa vertailla. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija saa toisessa EU- ja ETA-maassa sekä Sveitsissä oleskellessaan lääketieteellisistä syistä välttämättömän sairaanhoidon. Kukin maa antaa sairaanhoitoa oman lainsäädäntönsä ja järjestelmänsä mukaisesti. Opiskelija saa vastaavat sairaanhoitopalvelut samoin omavastuukustannuksin kuin kyseisen maan omat kansalaiset. On kuitenkin hyvä huomata, että EU-alueellakaan julkisen sairaanhoidon korvauksien ja hoidon taso ei ulkomailla välttämättä vastaa Suomen ter-

15 veyspalvelujen tasoa. Kannattaa hankkia erillinen matkavakuutus EU-maahankin matkustettaessa. Eurooppalainen sairaanhoitokortti on hankittava KELAsta ennen matkalle lähtöä. Lisätietoa voi etsiä KELAn Jos sairastut ulkomailla -esitteestä (www.kela.fi). Ulkomailla oleskelusta ja työskentelystä tulee ilmoittaa KELAlle, ellei kyseessä ole esim. tavanomainen lomamatka. Ilmoitus tehdään Kelan lomakkeella Y39. Lisätietoja Jos käyttää joitain tiettyjä lääkkeitä säännöllisesti, tulee niitä ottaa mukaan riittävä määrä jo lähtiessä, sillä kohdemaa ei yleensä korvaa jatkuvasti tarvittavaa lääkettä, eikä käytettävää lääkettä ehkä ole edes myytävänä kohdemaassa. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat TEHY:n opiskelijajäsenillä (jäsen väh. 6 kk) on oikeusturva- ja vastuuvakuutus voimassa myös ulkomailla. Pyydä TEHY:stä vakuutustodistus matkalle mukaan. Rokotukset Opiskelija ottaa selvää, huolehtii ja maksaa itse kohdemaahan tarvittavat rokotukset. Erityisen huolellinen kannattaa olla matkustettaessa Euroopan ulkopuolelle. Terveydenhoitaja, lääkäri ja matkatoimistot auttavat tässä. Perusrokotukset opiskelija saa oman oppilaitosyksikkönsä terveydenhoitajalta ilmaiseksi. On myös hyvä ottaa matkalle mukaan kansainvälinen rokotuskortti, jossa luetellaan voimassa olevat rokotukset sekä mahdolliset lääkeaine- tai muut allergiat. Kansainvälinen rokotuskortti on maksullinen. Lisätietoja kortista terveysasemilta. Kortista tulee ottaa myös kopio mukaan ja säilyttää sitä itse kortista erillään. Terveystietoa internetistä Kansanterveyslaitos: Matkailijan terveysopas, Rokotukset, Maailman terveysjärjestö, Matkustusasiakirjat Opiskelijavaihtoon lähtevän tulee aina tarkistaa kohdemaan käytännöt kyseisen maan konsulaatista tai suurlähetystöstä, koska säännökset ovat voineet muuttua tämän oppaan julkaisemisen jälkeen. Pohjoismaissa matkustaessaan Suomen kansalainen ei tarvitse matkustusasiakirjoja. Muihin maihin tarvitaan joko henkilökortti tai passi, joiden hankkimisesta lisätietoja saa matkustusasiakirjoja myöntäviltä paikallispoliiseilta: Passi Matkalle on hyvä ottaa mukaan myös virallisesti vahvistettu kopio passista ja säilyttää tätä eri paikassa kuin itse passia. Näin on hyvä toimia erityisesti matkustettaessa Euroopan ulkopuolelle ja maihin, joissa ei ole Suomen suurlähetystöä. Henkilökortti Henkilökortti käy Suomen kansalaisilla matkustusasiakirjana passin sijasta Schengen-alueen maissa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Islanti, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. Iso-Britannia ja Irlanti eivät ole mukana Schengenin sopimuksessa eikä sopimusta sovelleta EU:n uusista jäsenmaista vielä Bulgariaan, Romaniaan ja Kyprokseen. Viisumi EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle opiskelijavaihtoon lähtevien viisumia haetaan etukäteen kohdemaan suurlähetystöstä/konsulaatista, ja sen saa joko odottaessa tai muutamien viikkojen/kuukausien toimitusajalla. Viisumianomuksen liitteeksi tarvitaan yleensä ainakin kutsukirje vastaanottavalta oppilaitokselta. Tulee tarkistaa tarvitaanko mahdollisesti muitakin asiakirjoja viisumianomuksen liitteeksi. Jotkut kohdekorkeakoulut avustavat viisumijärjestelyissä, joten kannattaa kysyä sieltä ensin, miten viisumia voisi hakea. Viisumin lisäksi tarvitaan mahdollisesti oleskelulupa, joka hankitaan maahan pääsyn jälkeen. Vaihtoon lähtevä opiskelija vastaa itse viisumin hankkimisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Jos opiskelija on hakeutumassa maahan, johon vaaditaan viisumi, on varauduttava viisumin hankintaan liittyen erilaisiin menettelytapoihin ja vaatimuksiin. Kukin valtio myöntää viisumin omien periaatteidensa mukaisesti ja tapauskohtaisesti. Tällöin opiskelijavaihto on mahdollinen vasta sen jälkeen, kun viisumi on myönnetty opiskelijalle. Lisätietoja eri maiden edustustoista Suomessa tai lähimmässä maassa löydät ulkoasiainministeriön nettisivuilta Oleskelulupa Kaikilla Euroopan Unionin jäsenvaltioiden kansalaisilla on oikeus oleskella tilapäisesti minkä hyvänsä EU-maan alueella. Jos oleskelu toisessa jäsenvaltiossa kestää yli kolme kuukautta, pitää kyseiseksi ajaksi anoa oleskelulupa. Hakemus on jätettävä asianomaiselle hallintoviranomaiselle kohdemaassa (esim. poliisilaitokselle) perille saavuttua. Oleskelulupaa haettaessa on esitettävä voimassa oleva henkilöllisyystodistus tai passi. Jos hakija on opiskelija, hänen on oltava kirjoilla hyväksytyssä oppilaitoksessa, joka voidaan todistaa englanninkielisellä opiskelija- 15

16 todistuksella. Useissa maissa opiskelijan on myös todistettava, että hänellä on asianmukainen sairausvakuutus sekä varallisuustodistus (todistus Erasmus-vaihdosta riittävä EU/ETA-maissa). Oleskelulupa-asioista EU:ssa löydät tietoa Europa -portaalista europa.eu.int/citizensrights/signpost sekä ulkoasiainministeriön nettisivuilta Vaihtoon lähtevä opiskelija vastaa itse oleskeluluvan hankkimisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Yhteispohjoismainen muuttokirja Pohjoismaihin yli kuudeksi kuukaudeksi opiskelemaan menevän tulee tehdä pohjoismainen muuttoilmoitus. Yhteispohjoismaisen muuttokirjan saa suomalaisesta maistraatista ja opiskelijan tulee toimittaa se uuden asuinpaikkakuntansa väestörekisteriviranomaiselle. Kun muuttokirja on toimitettu ja hyväksytty, opiskelija kuuluu opiskelumaansa sosiaaliturvaan ja saa sitä kautta sosiaaliturvatunnuksen. Pohjoismainen muuttokirja pitää tilata kirjallisesti tai noutaa sen kihlakunnan rekisteritoimistosta, jossa on kirjoilla. Jos aiot oleskella ulkomailla yli 3 kk, sinun tulee tehdä maistraatille ilmoitus tilapäisestä muutosta. Lisätietoja yhteispohjoismaisesta muuttokirjasta Maakohtaiset tiedot muuttoon liittyvistä järjestelyistä sekä yleistietoa toiseen Pohjoismaahan opiskelemaan lähtemisestä löydät Pohjoismaiden ministerineuvoston tietopankista Rikosrekisteriote tarvittaessa Jos vaihto-opiskelujakso sisältää käytännön opiskelua tai työharjoittelua, joissakin maissa (esim. Iso-Britannia ja Saksa) tarvitaan rikosrekisteriote työskenneltäessä lasten ja nuorten parissa. Asiapaperi tulee olla mukana vaihtoon lähdettäessä. Sen saa myös englanninkielisenä Oikeusrekisterikeskuksesta: Vaihdon jatkaminen Lukukaudeksi vaihtoon lähtevän opiskelijan saattaa joissakin tapauksissa olla mahdollista jatkaa vaihtojaksoaan kevätlukukaudeksi. 1. Yhteydenotto oman koulutusalan kv-koordinaattoriin, joka tarkistaa, onko vaihtopaikkoja tarjolla vielä toiseksi lukukaudeksi korkeakoulujenvälisen sopimuksen puitteissa. 2. Yhteydenotto omaan koulutusohjelmaan Metropoliassa, missä arvioidaan tilanne opiskelijan opintojen kannalta. 3. Tämän jälkeen tulee kysyä kohdekorkeakoulusta, onko opiskelijavaihdon jatkaminen heidän puolestaan mahdollista. 4. Jatkoajalle tehdään uusi opintosuunnitelma (Learning Agreement), ja se tulee hyväksyttää ohjeiden mukaisesti. 16 Kotiutuminen vaihdosta Opiskelijavaihdosta raportointi Opiskelijavaihdosta palannut opiskelija laatii vaihdostaan raportin viimeistään kuukauden kuluessa kotiinpaluusta. Katso erilliset raportointiohjeet Tuubi-portaalista. Raportti opiskelijavaihdosta jää Metropolian käyttöön esim. markkinointi- ja/tai tulosten levittämistarkoituksiin. Korvaavuus ja hyväksilukeminen Opintosuoritusten hyväksilukemista varten opiskelija tarvitsee vaihtokorkeakoulusta todistuksen vaihto-opiskelun aikana suoritetuista opinnoista (Transcript of Records, Study Transcript). Tarkempaa tietoa kohdasta Opintosuoritukset. Useimmiten lopullinen todistus lähetetään jälkeenpäin joko suoraan opiskelijalle tai kv-toimistoon. Korvaavuuksia tai hyväksilukemisia haetaan kaikista opiskelijavaihdossa suoritetuista opinnoista yhdellä kertaa heti, kun opiskelijavaihdon tulokset ovat käytettävissä. Opintojen hyväksilukemisesta ja korvaavuuksista vastaavat koulutusohjelmassa opinnoista vastaava henkilö, joka vaihtelee koulutusaloittain: liiketalous: suuntautumisvaihtoehdon vastaava tekniikka: koulutusohjelmavastaava sosiaali- ja terveysala: koulutuspäällikkö kulttuuri ja luova ala: koulutusohjelmavastaava Opiskelijavaihdosta palannut opiskelija täyttää opintojen korvaavuus/ hyväksilukemishakemuksen. Hakulomake opiskelijavaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukemiseksi/korvaamiseksi löytyy opintotoimistoista ja Tuubi-portaalista. Oman koulutusalan korvaavuushakuprosessista saa tietoa opintotoimistosta ja/tai koulutusohjelmasta. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää kopiot opintosuoritusotteesta, opintokuvauksista sekä Learning Agreementistä. Paluuorientaatio Opiskelijavaihdoista palanneille järjestetään paluuorientaatiotilaisuus kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Tilaisuuksissa keskustellaan vaihdosta palanneiden opiskelijoiden kokemuksista, vaihtojakson hyödyistä ja haasteista. Lisäksi puhutaan ajankohtaisista teemoista ja kerrataan lyhyesti mitä vaihtojakson jälkeen vielä tulisi hoitaa kuntoon (korvaavuushakemukset, liitteet, raportointi, yms). Tilaisuudessa voidaan myös keskustella mahdollisuuksista lisätä kansainvälistymiskokemuksia kotiinpaluun jälkeenkin. Kv-toimiston näkökulmasta vaihdosta palanneet ovat vanhoja vaihtareita. He tietävät vaihtokorkeakoulun viimeisimmät kuulumiset ja lisäksi he tietävät ja tuntevat ne monet pikkuasiat, jotka helpottavat elämää kohdekorkeakoulussa ja kohdemaassa.

17 Opiskelijavaihdossa olleita opiskelijoita voidaan pyytää kertomaan vaihtokokemuksistaan opiskelutovereilleen oppitunneilla sekä erilaisissa tilaisuuksissa, esim. uusien opiskelijoiden perehdyttämisten ja kv-infotilaisuuksien yhteydessä. Ulkomaille opiskelijavaihtoon lähtevän tarkistuslista Hakuvaihe hakulomake hakulomakkeeseen vaaditut liitteet (ks. koulutusalakohtaiset liitteet) Kun vaihtopaikka on varmistunut vaihtopaikan vahvistaminen kv-toimistoon osallistuminen orientaatioon vastaanottavan oppilaitoksen vaatimat lomakkeet (rekisteröinti/ opin-tojaksovalinta/asunto) vastaanottavan oppilaitoksen vahvistus Learning Agreement apurahahakemus olosuhdemuutosilmoitus KELAan (hae liitteeksi vaihtotodistus kv-toimistosta) läsnäoloilmoitus WinhaWilleen kieli- ja kulttuurivalmennuskurssit (+ mahdollinen kieliavustus kv-toimistosta) Y39 lomake Kelaan Matkajärjestelyt budjettisuunnitelma asumisjärjestelyt sekä kotimaassa että vaihtokohteessa perusrokotusten päivittäminen ja mahdolliset muut rokotukset, tarvittaessa lääkärintarkastus sekä hammaslääkärissä käynti passin/henkilökortin ja/tai viisumin/oleskeluluvan hakeminen lentolippujen varaaminen eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilaaminen matkavakuutuksen ottaminen (tarkista mahdollinen Metropolian opiskelijavakuutus) rikosrekisteriotteen tilaaminen (työ lasten ja nuorten parissa) saapumisajan ja -paikan ilmoittaminen vastaanottavaan korkeakouluun jätä omat yhteystietosi sekä lähiomaisesi yhteystiedot kv-toimistoon Matkalle mukaan passi ja viisumi ja näistä virallisesti vahvistetut kopiot säilytettäväksi eri paikassa matkaliput riittävä määrä käteistä valuuttaa sekä luottokortit Englanninkielinen vaihtotodistus / Erasmus-todistus 3 5 passikuvaa eurooppalainen sairaanhoitokortti, KELA-kortti / matkavakuutus kansainvälinen rokotuskortti mahdolliset lääkkeet ja reseptit yhteystiedot ja yhteyshenkilön nimi Metropoliassa ja vaihto-oppilaitoksessa Metropolian esitteitä ja Suomi-esitteitä Opiskelijavaihdon alussa Learning Agreement (muutokset ja postitus kv-toimistoon tarvittaessa) Vaihdon aikana yhteydenpito kv-toimistoon ja mahdollisten muutosten ilmoittaminen tarvittaessa. Vaihtojakson päätyttyä Transcript of Records Letter of Confirmation (Erasmus -opiskelijavaihdot) opintojen hyväksiluku/korvaavuus raportti vaihdosta palaute 17

18 kuva: Valtteri Pakkanen Lyhyet opiskelijavaihdot Metropoliasta järjestetään 3 12 kk kestävien opiskelijavaihtojen lisäksi myös ns. lyhyitä opiskelijavaihtoja. Näitä ovat esimerkiksi koulutusohjelmien jä rjestämät opinto- ja messumatkat ulkomaille, koulutusohjelmien ja partnerikoulujen yhteistyössä järjestämät intensiivikurssit jossakin ulkomaisessa partnerikoulussa, kilpailut sekä alle 3 kk mittaiset Nordplusopiskelijavaihdot. Lyhyihin vaihtoihin on mahdollista hakea Metropolian apurahaa. Opintomatkat ulkomaille Joihinkin Metropolian opintojaksoihin kuuluu opintomatka ulkomaille. Vuosittain järjestettäviä opintomatkoja on mm. opintomatka Pietariin Study Tour to St Petersburg. Opintomatkan voi suorittaa erikseen tai osana tuotantotalouden koulutusohjelman tarjoamaa Doing Business in Russia -kurssia. Opintomatka sopii parhaiten tekniikan ja liiketalouden koulutusalojen opiskelijoille, mutta kaikki Metropolian opiskelijat ovat tervetulleita. Lisätietoja mahdollisista opintomatkoista voi kysyä koulutusohjelmista. Tarjolla olevista opintomatkoista ilmoitetaan myös Tuubi-portaalissa. Intensiivikurssit Intensiivikurssit ovat lyhyitä jonkun tietyn koulutusohjelman tai -alan erityisaiheisiin keskittyviä opintojaksoja, jossa ryhmä opiskelijoita ja opettajia useammasta yhteistyökorkeakoulusta työskentelee yhdessä kansainvälisessä ryhmässä. Intensiivikurssit kestävät muutamasta päivästä muutamaan viikkoon, ja ne voidaan järjestää jossakin yhteistyökorkeakoulussa tai Metropoliassa. Lisätietoja mahdollisista intensiivikursseista voi kysyä koulutusohjelmista. Kansainvälinen harjoittelu Metropolian tutkintoon sisältyvä harjoittelu voidaan suorittaa osittain tai kokonaan ulkomailla. Ulkomaanharjoittelu on suositeltavaa, sillä se lisää opiskelijoiden valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä. Ulkomailla suoritetusta harjoittelusta on etua työelämässä: se kasvattaa ammatti- ja kielitaitoasi sekä antaa valmiuksia toimia kansainvälisissä monikulttuurisissa ympäristöissä. Unohtamatta tietenkään sitä, että pääset tutustumaan uuteen kulttuuriin, uuteen työympäristöön ja uusiin ihmisiin. Ulkomaan harjoittelu tukee sinua myös siirtyessäsi opiskeluista työelämään. Kansainvälisen harjoittelun toteutuminen Metropoliassa Metropoliasta lähtee vuosittain useita opiskelijoita harjoittelemaan tai tekemään opinnäytetyötään yrityksiin ja muihin organisaatioihin, tutkimuslaitoksiin sekä sosiaali- ja terveysalan tehtäviin ympäri maailmaa. Koulutusalaansa liittyvää kansainvälistä työkokemusta Metropolian opiskelijat ovat 18

19 hankkineet Aasiassa, Afrikassa, Australiassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa sekä useissa Euroopan maissa. Harjoittelupaikan haku Suuri osa opiskelijoista hankkii harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikkansa ulkomailta itsenäisesti omien kontaktien tai omatoimisen työnhaun avulla. Kansainväliseen harjoitteluun opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat hakeutua myös Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn hallinnoimien harjoittelijavaihto-ohjelmien kautta sekä Metropolian kansainväliseen yhteistyöhön liittyvien kontaktien kautta. Lisätietoja CIMOn ohjelmien hakumenettelyistä ja -aikatauluista saa CIMOn kotisivulta (www.cimo. fi). Lisäksi mm. Eures-portaalista voi etsiä työpaikkoja Europaasta (www. mol.fi/eures). Ohjaus ja neuvonta Kansainväliseen harjoitteluun hakeutuminen edellyttää opiskelijalta hyvää ennakkosuunnittelua ja aktiivista panostusta työnhakuun. Opiskelija on pääsääntöisesti itse vastuussa harjoittelupaikan hankinnasta. Tietoja kansainvälisestä harjoittelusta saa koulutusalan kansainvälisestä harjoittelusta vastaavalta henkilöltä. Valmistautuminen Työnhaku ulkomailta noudattaa usein pitkälti samaa kaavaa kuin kotimaassakin, mutta joudut kuitenkin huomioimaan kohdemaan tavat ja käytännöt. Tärkeää on olla liikkeellä hyvissä ajoin ja miettiä minkälaisesta työkokemuksesta olisi juuri sinulle hyötyä ja miksi. Mitä tarkemmin itse tiedät mihin, miksi ja milloin, niin sitä helpompi sinun on etsiä ja löytää harjoittelupaikka ja vakuuttaa työnantaja kiinnostuksestasi ja osaamisestasi. Ota rohkeasti yhteyttä työnantajiin itse ja aloita työnhaku hyvissä ajoin! Jos olet epävarma työn soveltuvuudesta harjoitteluksi, ole yhteydessä harjoittelusta vastaavaan henkilöön. Koska työhakemuksesi ja CV:si perusteella työnantaja saa sinusta ensikäsityksen, on hyvin tärkeää että ne vastaavat sekä muodollisesti että sisällöllisesti kohdemaan tapoja. Työhakemuksen oikeamuotoisuus onkin siis hyvin tärkeää! Mm. Europass-sivustolta saat apua yleiseurooppalaisen CV:n tekemiseen: (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview. action) Apua ja neuvoa voit pyytää koulutusalasi kansainvälisestä harjoittelusta vastaavalta henkilöltä sekä myös esim. Työvoimatoimiston EURESneuvojilta tai CIMOsta. Työvoimatoimiston ja CIMOn sivuilta löytyy myös yleistä tietoa ulkomailla työskentelystä sekä maakohtaisia tieto-oppaita. (www.mol.fi/eures, CIMO hallinnoi mm. seuraavia harjoittelijavaihto-ohjelmia: valtioiden väliset harjoittelijavaihtosopimukset, IAESTE-, Erasmus- ja Nordjobb-ohjelmat sekä harjoittelu kansainvälisissä organisaatioissa. Lisätietoa ohjelmista ja hakuohjeet löydät CIMOn sivulta. Myös useilla suomalaisilla yrityksillä on omia kansainvälisiä harjoitteluohjelmia, katso tietoa yritysten kotisivuilta. Ulkomailla tapahtuva harjoittelu täytyy usein hyväksyttää etukäteen. Jos olet kiinnostunut lähtemään ulkomaille harjoittelemaan, ole yhteydessä koulutusalasi kansainvälisestä harjoittelusta vastaavaan henkilöön. Häneltä saat tarvittavat tiedot koulutusalaasi koskevista käytänteistä ja menettelyistä. Erasmus Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma, johon kuuluu nyt uutena toimintona myös harjoittelijavaihto. Opiskelijat voivat lähteä ulkomaille suorittamaan opintoihin liittyvää työharjoittelua yrityksissä sekä yksityisissä tai julkisissa organisaatioissa. Harjoittelujakso tulee olla osa opiskelijan suorittamaa tutkintoa. Erasmus-harjoittelun kesto tulee olla vähintään 3 kk ja enintään 12 kk. Opiskelija voi hakea harjoittelujaksolle Erasmus-tukea, joka maksetaan opiskelijalle yhdellä kertaa. Tuen suuruudesta tiedotetaan lukukauden alussa. Harjoitteluun hakevan tulee olla (samoin kuin opiskelijavaihdossa) kansalaisuudeltaan joko jonkin EU-jäsenvaltion tai muun LLP-ohjelmaan osallistuvan maan kansalainen. Lista LLP-ohjelmaan osallistuvista maista löytyy ohjelman kotisivuilta (http://ec.europa.eu/education/programmes/ llp/index_en.html). Erasmus-ohjelmaan voi hakea myös opiskelija, joka on jonkin muun kuin edellä mainitun maan kansalainen, mutta jonka oleskelu Suomessa on luonteeltaan pysyvää (passissa merkintä A tai P ). Myös virallisen pakolaisstatuksen omaavat sekä valtiottomat opiskelijat voivat hakea Erasmus -ohjelmaan. Erasmus-apurahan hakemiseen liittyvät Training Agreement sekä rahoitussopimus. Sopimukset ja liitteet tulee olla täytettynä ja palautettuna ennen harjoittelujaksoa. Rahoitus Ulkomailla tapahtuva harjoittelu on joko palkallista tai palkatonta. Harjoitteluajalle voit tarvittaessa hakea opintotukea (kts. Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus hakea Metropolian apurahaa tai Erasmus-apura- 19

20 kuva: Cristina Ruiz-Crespo ja Alexander Görlt haa. Apurahan suuruudesta ja hakumenettelystä tiedotetaan lukukauden alussa. Huomaathan kuitenkin, että apurahan myöntäminen edellyttää, että harjoittelu on hyväksytetty ennakkoon ja apurahahakemus toimitettu Metropolialle ennen ulkomaille lähtöä. Muut käytännön asiat Lähtiessäsi ulkomaille on sinun selvitettävä mm. vakuutus, opintotuki/asumislisä, viisumi, työlupa, verotuskäytäntö Jokaisessa maassa on esimerkiksi oma verokäytäntö ja pääsääntöisesti harjoittelija maksaa verot harjoittelumaahan. Huomioithan, että ulkomailta saadut tulot vaikuttavat verotukseesi Suomessa. Ulkomaantyöskentelyn verotuksesta löydät lisätietoja Verohallinnon sivuilta. Sieltä löytyvät esim. eri maiden väliset verosopimukset sekä Tilapäisesti töihin ulkomaille? -tiedote opiskelijoille. (www.vero.fi > vero-ohjeet > kansainväliset tilanteet) Myös Eures-sivustolta löytyy tietoa maakohtaisista verotus- ja oleskelulupakäytännöistä. Pohjoismaihin ja EU:n jäsenmaihin et tarvitse työlupaa. EU- ja ETAmaihin (ei kuitenkaan Pohjoismaihin) tarvitset oleskeluluvan, jos olet maassa yli kolme kuukautta. Oleskeluluvan saa yleensä paikalliselta poliisiviranomaiselta tai vastaavalta. Muihin maihin tarvitset viisumin, työluvan tai oleskeluluvan. Ota yhteyttä hyvissä ajoin kyseisen maan suurlähetystöön tai konsulaattiin. Suomessa asuvalla on oikeus sairaanhoitoon myös toisessa EU- ja ETAmaassa sekä Sveitsissä tilapäisesti oleskellessaan. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Kortti on maksuton ja sitä voit hakea KELAn toimistosta. Katso lisätietoja KELAn sivuilta fi (Suomessa-Ulkomailla), sieltä löytyvät myös Jos sairastut ulkomailla ja Sairaanhoitokortilla hoitoa Euroopassa esitteet. On erittäin tärkeää, että opiskelijalla on harjoitteluun lähtiessä riittävän kattava vakuutus, eli matkavakuutus, joka sisältää matkatavaravakuutuksen sekä kattaa myös tapaturman ja sairauden hoitokulut (matkustajavakuutus). Työaikaa koskevien vastuukysymysten osalta ota yhteyttä koulutusalasi kansainvälisestä harjoittelusta vastaavaan henkilöön. Ota huomioon, että eri maissa voi olla erilaisia käytäntöjä myös työsuhteen ja työsopimuksen osalta. Onkin hyvin suositeltavaa että Metropolian ja työnantajan kesken mahdollisesti solmitun harjoittelusopimuksen lisäksi opiskelija solmii työnantajan kanssa työsopimuksen, josta käy ilmi työsuhteen maakohtaiset lailliset periaatteet. Rokotuksista voit kysyä terveydenhoitajalta, tai katsoa lisätietoja mm. Kansanterveyslaitoksen sivuilta: Harjoittelun päätyttyä Ulkomailla suoritetusta harjoittelusta kirjoitetaan pääsääntöisesti kansainvälisen harjoittelun raportti. Ulkomaanharjoittelun raportoinnista saat tarkemmat ohjeet koulutusalasi kansainvälisestä harjoittelusta vastaavalta henkilöltä. Huom. Apuraha voidaan periä takaisin, jos ulkomaan harjoittelujakso ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti (esim. keskeytynyt, päättynyt ilmoitettua aiemmin jne.) tai jos opiskelija ei ole palauttanut vaadittua raporttia. Tämän oppaan muista osioista löydät hyödyllistä tietoa, joka pätee yleisesti niin ulkomailla opiskeluun kuin harjoitteluunkin. Asiat kyllä selviävät aktiivisesti tietoa etsimällä ja neuvoa kysymällä! Lisätietoja Tarkempaa tietoa ulkomaan harjoittelusta saa Tuubi-portaalista sekä kansainvälisen harjoittelun yhteyshenkilöiltä. Yhteystiedot tämän oppaan lopussa. 20

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006 Fax 03 219 1006 Internet:

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS Tampereen yliopisto Opintopalvelut, Kansainväliset asiat 2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkintoon kuuluva harjoittelu 2011 2012 TIEDOTE OPISKELIJOILLE 6.10.2011/PV Sisältö DHAR HARJOITTELU 30 op / YYTY HARJOITTELU

Lisätiedot

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja Gard Tekrø Opas opiskelijoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta The International Service Office of Oppland, Norja 1 Sisällysluettelo Opassarjan esittely Esipuhe 1. Miksi lähteä

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä copyright by Hammond Incorporated > sisältö Tervetuloa Suomeen... 4 Hyvää huomenta, Suomi!

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi!

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi! Käsissäsi on kolmas kooste Vaasan yliopiston opiskelijoiden kokemuksista vaihtoajalta. Tämä kirjanen sisältää kertomuksia akateemiselta vuodelta 2000-2001, ja mukana on 41 korkeakoulua 17 eri maasta. Tarinat

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Opiskelijalle Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Sisällys Tärkeää tietää 1 Kun aloitat opinnot 2 Opintoraha 3 Asumislisä 4 Opintolainan valtiontakaus 7 Miten omat tulot vaikuttavat

Lisätiedot

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS OPISKELIJA TUUTORIN OPAS Inka Hiltunen (toim.), Maria Sipilä & Päivi Saari Opiskelijatuutorin opas Sisällys TERVETULOA OPISKELIJATUUTORIKSI 7 ROTKON TUUTORI 8 OPISKELIJATUUTOROINNIN TARKOITUS 9 OPINTOJAKSON

Lisätiedot

Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville

Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisällys Johdanto 3 Käsikirjan tavoite ja rakenne 3 Apulaisasiantuntijaohjelman taustaa 4 Rekrytointiprosessi 5 Tehtävänkuvaus 6 Lisätietojen

Lisätiedot

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1.1

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Tässä yhdeksännessä Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset 2005 2006 vihkosessa esitellään

Lisätiedot