Comple Omavalvontajärjestelmä käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Comple Omavalvontajärjestelmä käyttöohje"

Transkriptio

1 Comple Omavalvontajärjestelmä käyttöohje Nokeval

2 2 Comple käyttöohje Sisältö Yleistä... 3 Ohjelman etusivu... 3 Lämpötilalähettimet... 4 MTR260B... 6 MTR260C... 6 MTR Omavalvontaraportti... 7 Omavalvontalaatikko... 9 Astianpesukoneiden lämpötilamittaukset Käsimittari KMR GSM-hälytysten asetusten muuttaminen Kalibrointi Muutosten tallentaminen ohjelmaa suljettaessa Comple Omavalvontajärjestelmän käyttöohje PromoLog Comple version Manual revision Copyright Nokeval Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

3 Comple käyttöohje 3 Yleistä PromoLog ohjelmisto hoitaa omavalvonnan täysin automaattisesti. Ohjelman ollessa käynnissä käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin lukea syntynyttä raporttia ja tarvittaessa kuitata raportti luetuksi. Lämpötilatietojen siirto kaikista mittauspisteistä tapahtuu automaattisesti radiotekniikalla. Ohjelma näyttää graafisesti lämpötilalähettimien pariston varauksen, jolloin pariston vaihtaminen on helppo tehdä hyvissä ajoin ennen pariston loppumista. Ohjelman etusivu PromoLog käynnistyy kuvassa 1 olevaan näkymään. Ylhäällä työkalurivin alla on sivunvalintapainikkeet, joista voidaan vaihtaa ohjelman näkymää omavalvontalaatikko- tai lämpötilalähetinnäkymiin. Näkyvän ikkunan sisältö voidaan tulostaa tietokoneen oletuskirjoittimelle painamalla Ctrl-P. Vasemmalla keskellä on vihreä Raportti-painike, jota painamalla pääsee tarkastelemaan omavalvontaraporttia sekä kuittaamaan raportin. Kuva 1. PromoLog Comple etusivu Ohjelma siirtyy pienennettäessä tehtäväpalkin ilmoitusalueelle kuvan 2 osoittamalla tavalla, jos asennusvaiheessa ei toisin ole haluttu. Kaksoisnapsauttamalla kuvaketta ohjelma palaa takaisin normaalitilaan. Kuva 2. Promog Comple ikoni tehtäväpalkin ilmoitusalueella

4 4 Comple käyttöohje Lämpötilalähettimet Tämä osa käyttöohjeesta koskee vain niitä, jotka käyttävät lämpötilalähettimiä automaattiseen lämpötilavalvontaan ja raportointiin. Kukin lämpötilalähetinruutu sisältää yksilöllisen ID-tunnisteen, joka lukee lämpötilalähettimen tyyppikilvessä. Kustakin mittauspisteestä esitetään nykyinen lämpötila sekä trendipiirto pidemmältä ajanjaksolta. Lisäksi esitetään ylä- ja alahälytysalueet värillisellä pohjalla trendin päällä, sekä numeroarvona trendin oikealla puolella. Värit ovat aseteltavissa halutuiksi asennusvaiheessa. Mikäli hälytys aktivoituu muuttuu hälytyksen numeroarvon pohja värilliseksi. Lisäksi ohjelman alapalkista löytyy hälyttävien kanavien kokonaismäärä. Kustakin lämpötilalähettimestä esitetään lämpötilalähetinruudun oikeassa alakulmassa pariston ja kuuluvuuden ilmaisimet. Mikäli paristoilmaisin on erittäin alhainen, on paristo syytä vaihtaa lämpötilalähettimeen. Mikäli kuuluvuusilmaisin on erittäin alhainen ja lämpötilatieto ei päivity, niin lämpötilan paikalla on viivoja. Tällöin voi olla syytä yrittää siirtää keittiön radiovastaanottimen paikkaa lähemmäksi huonosti kuuluvia lämpötilalähettimiä tai esteettömämpään paikkaan lämpötilalähettimiin nähden, mikäli tämä on mahdollista. Esimerkiksi tietokoneen keskusyksikön ja monitorin välinen tila ei ole hyvä paikka radiovastaanottimelle. Mikäli kuuluvuusongelmat ovat jatkuvia, ota yhteyttä myyntiedustajaasi mahdollisen toistimen hankkimiseksi. Vihreällä trendipiirto, punaisella ylähälytys- ja alahälytysalue sinisellä Lähettimen tunniste Hälyttävä kanava Kuuluvuus- ja paristoilmaisin Kuva 3. Lämpötilalähetin näkymä

5 Comple käyttöohje 5 Kuvassa 4 on esitetty lämpötilalähetinruudun aktiiviset alueet, joita napsauttamalla voidaan ikkunan näkymää ja hälytysrajoja muokata. Kun hiiren kursori viedään aktiivisen alueen päälle, se vaihtuu kysymyskursoriksi. Napsauttamalla aluetta aukeaa syöttökenttä, johon voi asettaa uuden arvon. Pienentää/suurentaa ikkunan kahden koon välillä. Trendin piirtoalueen rajojen muokkaus Hälytysrajojen muokkaus Trendin piirtoajan muokkaus (aika annetaan muodossa tt:mm:ss) Kuva 4. Lämpötilalähetinikkunan muokkaus Antenni Lähettimen IDtunniste tyyppikilvessä Pidike Laitteen antennien tulee olla suorat kuten viereisessä kuvassa Kuva 5. Lämpötilalähetin pidikkeessään

6 6 Comple käyttöohje Kalibrointi Lämpötilalähettimen kalibrointi on voimassa vuoden kerrallaan. Tämän jälkeen laite on kalibroitava uudestaan. Laite varoittaa 30 päivää ennen kalibroinnin vanhentumista tekstillä Kalibroi pian lähettimen moduulin ikkunassa. Kun vuosi kalibroinnista on kulunut, näkyy teksti Kalibrointi vanhentunut lähettimen moduulissa. Kuva 6. Kalibrointi vanhentunut Pariston vaihtaminen Paristoa vaihdettaessa laitteeseen, joka on ollut kylmässä, tulee laitteen antaa ensin lämmetä (n. 10 min) ympäristön lämpötilaan ennen kotelon avaamista kosteuden tiivistymisen estämiseksi. MTR260B Laitteen lähettäminen kalibrointiin on ohjeistettu luvussa kalibrointi. Lämpötilalähettimen pariston vaihtaminen tapahtuu irroittamalla laite ensin metallisesta kiinnikkeestä ja avaamalla tämän jälkeen laitteen kotelo vetämällä korkkiosa pois kotelosta. Paristo tulee vaihtaa ehdottomasti saman tyyppiseen paristoon. Aseta 3 V CR 2032 paristo pidikkeeseen + -merkitty puoli ylöspäin viereisen kuvan mukaisesti ja sulje kotelo. Sulkiessasi koteloa, varmista että musta tiivisterengas pysyy paikoillaan. Kuva 7. MTR260B:n paristo MTR260C + Aseta 3,6 V ER14250 paristo viereisen kuvan mukaisesti ja sulje kotelo. Sulkiessasi koteloa, varmista että musta tiivisterengas pysyy paikoillaan. Kuva 8. MTR260C:n paristo MTR265 Kuva 9. MTR265:n paristo Avaa laitteen kotelo ruuvaamalla yläosa irti. Aseta 3 V CR 2032 paristo pidikkeeseen + -merkitty puoli ylöspäin viereisen kuvan mukaisesti ja sulje kotelo.

7 Comple käyttöohje 7 Omavalvontaraportti Kuva 10. Omavalvontaraportti Omavalvontaraportista voidaan tarkastella valvottavia asioita päivä kerrallaan. Ylhäällä on kuittauspainike, josta aukeaa kuittausikkuna, johon kirjoitetaan kuittaajan nimi ja kommentti. Kuittausta ei voida suorittaa menneille päiville vaan vain nykyiselle. Tulosta! -painikkeesta tulostuu raportti päivästä tietokoneen oletuskirjoittimelle. Säännölliset (lämpötilalähettimet), Pesukoneet, Käsimittarit ja Lämpölaatikot-painikkeista saadaan listaan mukaan ko. asiat. Listalla näkyvät aina lämpötilalähettimien hälytykset ja kuittaukset. Omavalvontalaatikon kuljetustiedot viedään raporttiin, kun kuljetus saapuu takaisin keittiön alueelle. Lämpötilalähettimien mittaustiedot viedään raporttiin määrätyin aikavälein, aikaväli voidaan vaihtaa ylhäällä keskellä olevasta painikkeesta, 5 min ja 6 tunnin välillä. Hälytykset tulevat raporttiin heti riippumatta raportointivälistä. Hälytyksen poistuessa tulee myös tieto raporttiin välittömästi. Listaa voidaan järjestellä minkä tahansa sarakkeen mukaan napsauttamalla hiirellä otsikkopalkkia halutusta kohdasta. Raportti löytyy tekstimuodossa ohjelman asennuksen yhteydessä valitusta hakemistosta, joka oletuksena on C:\CompleLog\. Kullekin päivälle muodostetaan tiedosto. Ne sijaitsevat kuukausikohtaisissa kansioissa. Tiedostot voidaan tuoda tarvittaessa mihin tahansa taulukkolaskentaohjelmaan kuten Excel.

8 8 Comple käyttöohje Omavalvontaraportissa käytetyt kuvakkeet Lämpötilalähettimen lukema Tämä kuvake tarkoittaa normaalia mittauslukemaa. Hälytys Tätä kuvaketta käytetään, kun mittauslukema on ylittänyt hälytysrajan. Hälytykset ilmestyvät raporttiin vasta kun hälytysviive on ylitetty. Esimerksiksi pakastimen lämpötila saattaa hetkellisesti nousta liian lämpimäksi oven ollessa auki, mutta tästä ei tule hälytystä, jos lämpötila laskee riittävän alas ennen hälytysviiveen kulumista. Selite kenttään kirjautuu tarkempi tieto tapahtumasta. Hälytys peruttu Tätä kuvaketta käytetään, kun mittausarvo palaa sallitulle alueelle ja hälytys poistetaan. Korostettu lukema Tätä kuvaketta käytetään korostamaan mittauslukema. Sitä käytetään esimerkiksi kun mittausarvo ylittää hälytysrajan tai lämpötilalähettimeltä ei ole vastaanotettu mittaustietoa. Astianpesukoneen pesuveden lämpötila Tämä kuvake tarkoittaa normaalia astianpesukoneen pesuveden lämpötilan mittauslukemaa. Astianpesukoneen pesuveden lämpötilahälytys Tätä kuvakettta käytetään, kun astianpesukoneen pesuveden lämpötila on ylittänyt hälytysrajan. Astianpesukoneen huuhteluveden lämpötila Tämä kuvake tarkoittaa normaalia astianpesukoneen huuhteluveden lämpötilan mittauslukemaa. Astianpesukoneen huuhteluveden lämpötilahälytys Tätä kuvakettta käytetään, kun astianpesukoneen huuhteluveden lämpötila on ylittänyt hälytysrajan. Käsimittarin mittauslukema Tämä kuvake tarkoittaa normaalia käsimittarilla mitattua mittauslukemaa.

9 Comple käyttöohje 9 Omavalvontalaatikko Tämä osa käyttöohjeesta koskee vain niitä, jotka käyttävät omavalvontalaatikoita aterioiden kuljetukseen. Omavalvontalaatikko-sivulla näkyy viimeisimmän kuljetuksen tiedot. Vasemmalla ylhäällä lukee laatikon nimi, lähtö- ja perillesaapumisaika sekä kuljetuksen kokonaiskesto. Keskellä ylhäällä näkyy kuljetuksen nykyinen tila, joka voi olla joko Ateria perillä tai Mittauskuljetus. Kuvassa näkyy kuljetus-tilassa ruokien alkulämpötilat ja perillä-tilassa kuljetuksen ruokien loppulämpötilat. Oikealla alhaalla näkyy omavalvontalaatikon ID-tunniste, joka lukee myös laatikon tyyppikilvessä, sekä lähettimen pariston ja signaalinvoimakkuuden ilmaisimet. Pariston ilmaisimen ollessa alimmassa pykälässään on syytä vaihtaa paristo omavalvontalaatikon lähettimeen. Kuljetuksen aikatiedot Kuljetuksen nykyinen tila Napsauttamalla ruoan nimeä aukeaa syöttökenttä, johon voi asettaa uuden arvon. Kuljetus-tilassa ruokien alkulämpötilat ja perillä-tilassa kuljetuksen ruokien loppulämpötilat Omavalvontalaatikon IDtunniste, pariston ja signaalivoimakkuuden ilmaisimet Kuva 11. Omavalvontalaatikkonäkymä

10 10 Comple käyttöohje Kuvassa 12 on kuvattuna omavalvontalaatikko. Laatikko koostuu osista sininen pohja, harmaa keskiosa ja sininen kansi. Pohjaosaan asetetaan kuljetettavat ruokavuoat kuvassa 11 näkyvällä tavalla. Keskiosassa on lämpötilalähetin ja lämpötila-anturit kuvan 12 mukaisesti. Kukin anturi on yksilöllisesti värikoodattu ja tyyppikilvessä on kerrottu kunkin anturin paikka. Lähdettäessä kuljetukseen lähettimessä oleva kytkin siirretään asentoon kuljetus, ja viimeisessä jakelupisteessä käännetään se takaisin asentoon perillä. Omavalvontalaatikon palatessa keittiöön lähetin purkaa automaattisesti kuljetuksen tiedot PromoLog-ohjelmaan. Tietojen siirtyminen PromoLog-ohjelmaan laatikon palatessa voi kestää joitakin kymmeniä minuutteja. Mikäli kuitenkin kuljetuksen tiedot haluttaisiin heti kuljetuksen palatessa, voidaan painaa lähettimessä olevaa tietojen purkunäppäintä vähintään 2 sekunnin ajan, jolloin viimeisimmän kuljetuksen tiedot siirtyvät PromoLog-ohjelmaan välittömästi. Tyyppikilpi Lämpötilalähetin Anturit Kuva 12. Omavalvontalaatikko

11 Comple käyttöohje 11 Omavalvontalaatikon pariston vaihto 1. Kun omavalvontalaatikon lämpötilalähettimen paristo on tyhjentynyt, avaa lämpölaatikko ja irroita vihreä anturiliitin lähettimestä. Kuva 13. Irroita anturiliitin 2. Poista laitteen sininen päätylevy raottamalla sitä ruuvimeisselillä kuvan osoittamalla tavalla. Poista tämän jälkeen kotelon kansiosa. Kuva 14. Poista päätylevy 3. Aseta uusi 3 V CR 2032 paristo pidikkeeseen + -merkitty puoli ylöspäin viereisen kuvan mukaisesti. Kasaa tämän jälkeen kotelo ja kiinnitä anturiliitin takaisin. Kuva 15. Vaihda paristo

12 12 Comple käyttöohje Astianpesukoneiden lämpötilamittaukset Tämä osa käyttöohjeesta koskee vain niitä, jotka käyttävät lämpötilalähettimiä astianpesukoneen automaattiseen lämpötilavalvontaan ja raportointiin. Astianpesukoneen lämpötilalähetin mittaa sekä pesu- että huuhteluveden lämpötilat ja tallentaa ne automaattisesti omavalvontaraporttiin. Kustakin astianpesukoneesta esitetään nykyinen lämpötila sekä trendipiirto pidemmältä ajanjaksolta ja päivän ylimmät ja alimmat pesulämpötilat. Lisäksi esitetään ylä- ja alahälytysalueet värillisellä pohjalla trendin päällä. Värit ovat aseteltavissa halutuiksi asennusvaiheessa. Pesun tila Trendin piirron yläraja Trendin piirron alaraja Trendin piirron yläraja Trendin piirron alaraja Hälytysten tila ja kuittaaminen Pesun lämpötila Päivän ylin/alin pesulämpötila Lähettimen ID-numero ja signaalitaso Huuhtelun lämpötila Päivän ylin/alin pesulämpötila Aika-akselit Lähettimen ID-numero ja signaalitaso Kuva 16. Astianpesukoneikkuna valmiustilassa Monia asetuksia voi muuttaa myös suoraan klikkaamalla hiirellä moduulin aktiivisten alueiden päällä, jotka ovat korostettuna viereisessä kuvassa vaaleansinisellä. Hiiren kursorin viereen tulee kysymysmerkki tällaisten alueiden päällä.

13 Comple käyttöohje 13 Kun astianpesukone pesee näkyy moduulin tilakentässä teksti pesee. Vastaavasti astianpesukoneen huuhdellessa näkyy tilanäytössä teksti huuhtelee. Trendinäyttöön piirtyy kuvaaja vain ajalta, jolloin pesu tai huuhtelu on ollut käynnissä. Lukema näkyy harmaalla värillä, kun näytössä on vanha mittaustulos. Kuva 17. Astianpesukoneikkuna pesutilassa Linjamallisilla astianpesukoneilla voi olla sekä pesu että huuhtelu samanaikaisesti käynnissä, jolloin tilakentässä on teksti pesee ja huuhtelee. Kuva 18. Astianpesukoneikkuna pesu- ja huuhtelilassa Hälytysten tila ja kuittaaminen Hälytyksen voi kuitata oikeassa yläkulmassa olevasta painikkeesta tiedostetuksi, jolloin hälytys poistuu näkyvistä mikäli nykyiset mittausarvot ovat sallituissa rajoissa. Jos hälytysraja-arvot ovat päivän aikana ylittyneet, ne näkyvät korostettuna ikkunassa. Kuva 19. Astianpesukoneikkuna hälytys päällä

14 14 Comple käyttöohje Käsimittari KMR260 Tämä osa käyttöohjeesta koskee vain niitä, jotka käyttävät KMR260 käsimittareita lämpötilavalvontaan ja raportointiin. Mittarin tila Vasemmalla on kuvattu käsimittarimoduuli. Moduulin yläosasta näet mittarin tämänhetkisen tilan. Käsimittarimoduulia voi käyttää ainoastaan päällä olevan mittarin ollessa kytkettynä tietokoneeseen. Moduulin yläosassa on listattu käsimittarin tiedot, kuten kalibrointitiedot ja akun tila. Kuva 20. Käsimittarimoduuli Listojen määrittäminen Käsimittari KMR260 käyttää kolmea eri listaa, joissa määritellään käyttäjät, mittauskohteet ja ruokalajit. Jokaista listaa varten on oma painike, jota painamalla voidaan kyseistä listaa muokata. Käsimittarin tulee olla kytkettynä tietokoneeseen listoja muokattaessa. Paina vihreää Ruokalaji-painiketta määrittääksesi esimerkiksi ruokalajilistan. Painikkeesta avautuu viereisen kuvan mukainen ikkuna. Kuva 21. Listojen määrittäminen Lisää Tällä painikkeella voit nopeasti lisätä listaan uuden tiedon. Poista Tämä painike poistaa listalta valitun tiedon. Tallenna Tällä painikkeella tallennetaan listaan tehdyt muutokset.

15 Comple käyttöohje 15 Tuo Tällä painikkeella voit lisätä tekstitiedostossa olevan listan ruokalajeista. Tuo-painiketta painamalla avautuu valintaikkuna, josta tulee valita tuotava tiedosto. Tiedoston sisältönä tulee olla esimerkiksi ruokalajit listattuna allekkain alla olevan esimerikin mukaisesti: Aattoglögi Afrikkalainen kasviskeitto Ahvenanmaan pannukakku Ahvenet yrtti-valkoviinikastikkeessa Ahvenfileitä viinikastikkeessa Ahven-lohirullat ja sitruunakastike Ahvenmureke Ahvenrullat Valitse haluamasi tiedosto ja paina Open/Avaapainiketta. Kuva 22. Tuotavan tiedoston valitseminen Seuraavaksi tulee valita korvataanko vanha lista tiedostosta tuotavalla listalla vai lisätäänkö tiedot olemassa olevaan listaan. Kuva 23. Korvataanko olemassa oleva lista Kun listaan on lisätty halutut tiedot, se tulee tallentaa painikkeella. Kuva 24. Listan tallennus

16 16 Comple käyttöohje Listojen päivittäminen käsimittariin Jos listoihin tehdään muutoksia, ne tulee päivittää käsimittariin välittömästi. Ilmoituksena tästä on punaisella korostettu teksti moduulin alaosassa. Huom! Käsimittarin tulee olla päällä, jotta listat voidaan päivitttää. Paina Siirrä listat mittariin -painiketta päivittääksesi listat käsimittariin. Kuva 25. Listoja muutettu Moduulin yläosassa näkyy päivityksen edistyminen. Jos listoissa on paljon tietoa, kestää päivitys hetken aikaa. Käsimittaria ei saa irroittaa tietokoneesta päivityksen ollessa kesken. Kuva 26. Listojen päivitys käsimittariin Kun listat ovat päivitetty käsimittariin, tulee moduulin alaosaan näkyviin teksti Listat ovat ajantasaiset. Kuva 27. Listat ajantasaiset

17 Comple käyttöohje 17 Mittaustiedot Käsimittarin mittaustiedot tulevat näkymään omavalvontaraporttiin viereisen kuvan mukaisesti. Kuva 28. Tiedot omavalvontaraportissa Jos käsimittari ei ole ollut radiovastaanottimen kuuluvuusalueella mitatessa, päivittyvät tiedot valvontaraporttiin, kun käsimittari kytketään kiinni tietokoneeseen. Käsimittarin omaan muistiin mahtuu 32 viimeisintä mittaustulosta. Kalibrointi Käsimittarin kalibrointi on voimassa vuoden kerrallaan. Tämän jälkeen laite on kalibroitava uudestaan. Laite varoittaa 14 päivää ennen kalibroinnin vanhentumista tekstillä Kalibroi pian lähettimen moduulin ikkunassa. Kun vuosi kalibroinnista on kulunut, näkyy teksti Kalibrointi vanhentunut lähettimen moduulissa. Laitteen lähettäminen kalibrointiin on ohjeistettu luvussa kalibrointi. Kuva 29. Kalibrointi-ilmoitus

18 18 Comple käyttöohje GSM-hälytysten asetusten muuttaminen stop-painike Muuttaaksesi asetuksia tulee sovelluksen olla pysätettynä. Sovellus pysäytetään stop-painikkeesta. GSM-hälytysten asetuksia päästään muuttamaan napsauttamalla Raportti-painiketta oikealla napilla ja valitsemalla avautuvasta valikosta kohta Properties. 1. paina hiiren oikealla painikkeella 2. valitse Properties PRO-painike hälytysten lähetys päälle/pois alhaisen paristojännitteen hälytykset radioyhteyden katkeamisen hälytykset puhelinnumero hälytyksille Paina ikkunan vasemmassa reunassa oleva punainen PRO-nappi alas ja valitse puusta Modem-haara. Hälytysten kytkeminen päälle/pois Aseta Send Alarm Messages arvoon Yes, jos haluat ottaa hälytysviestien lähetyksen käyttöön. Hälytykset paristojen loppumisesta Aseta Send Battery Level Alarms arvoon Yes, jos haluat ottaaa käyttöön hälytykset paristojen tyhjenemisestä. Hälytykset radioyhteyksien katkeamisesta Aseta Send Radio Contact Alarms arvoon Yes, jos haluat ottaaa käyttöön hälytykset radioyhteyden katkeamisesta. Hälytysnumeron asettaminen Syötä puhelinnumero, johon tekstiviestihälytykset lähetetään, kohtaan General Alarm Target. Muista tallentaa ja käynnistää sovellus jatkaaksesi normaalia käyttöä.

19 Comple käyttöohje 19 Kalibrointi Mitä kalibrointi tarkoittaa? Kalibroinnilla selvitetään laitteen mittausten oikeellisuus ja sen avulla voidaan mittalaite myös säätää tarkemmin näyttämään oikeaa arvoa. Miksi laitteet on kalibroitava säännöllisesti? Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 101/2006 pakastettujen elintarvikkeiden valvonnassa käytettävistä näytteenotto- ja mittausmenetelmistä asettaa niiden käyttäjille uusia velvoitteita. Uuden asetuksen sisältö lyhyesti: 1. Pakastettujen elintarvikkeiden kuljetusvälineet, välivarastot ja varastot on varustettava asianmukaisin tallennusvälinein, jotta pakastettujen elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevan ilman lämpötilaa voidaan valvoa tihein ja säännöllisin välein. 2. Kaikkien mittausvälineiden, joita käytetään ilman lämpötilan seurantaan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on oltava standardien EN 12830, EN ja EN mukaiset. Tästä seuraa vaatimus laitteiden säännöllisestä kalibroinnista. 3. Elintarvikealan toimijoiden on säilytettävä kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, joiden avulla voidaan tarkastaa, että edellä mainitut välineet ovat vastaavan EN-standardin mukaisia. 4. Elintarvikealan toimijan on päivättävä lämpötilatallenteet ja säilytettävä ne vähintään vuoden ajan tai kauemmin ottaen huomioon pakastetun elintarvikkeen luonne ja tarjollapitoaika. Mitä tämä käytännössä merkitsee elintarvikealan toimijalle? Tämä merkitsee sitä, että jokaisen lämpötilan mittauslaitteen tarkkuus on tarkastettava säännöllisin väliajoin (kalibrointi) ja kirjoitettava siitä tarkastuspöytäkirja ja säilytettävä se mahdollista tarkastusta varten. Miten kalibrointi suoritetaan? Standardi EN13486 määrää mittausanturien ja lähettimien tarkkuuden tarkistamisen suoritettavaksi olosuhteissa, jonka tarkkuusvaatimus on tarkasti määritelty. Tälläisia olosuhteita ei voida saavuttaa käyttämällä vain vertailumittaria pakastehuoneessa ilman erikoistoimenpiteitä lämpötilan vaihtelun estämiseksi tarkastuksen aikana. Nokevalin lämpötilalähettimet lähetetään valmistajan tehtaalle kalibroitavaksi. Laitteiden haltijan kannalta toimenpide on hyvin yksinkertainen, sillä lähettimet vain lähetetään postitse valmistajalle yhdessä kalibroinnintilauslomakkeen kanssa. Tehtaalla laitteet kalibroidaan ja niiden paristot vaihdetaan samalla uusiin. Kalibrointitilauslomake on tämän ohjeen takakannessa. Voit ladata lomakkeen myös Nokevalin web-sivuilta pdf-muodossa osoitteesta Samalta sivulta löytyy myös voimassa oleva hinnasto.

20 Toimenpiteet ennen lähettimien lähettämistä kalibroitavaksi Ennen lähettimien poistamista seinätelineestä on varmistettava, että lähettimien ID-numero lukee myös seinätelineessä. ID-numeron perusteella lähettimet voidaan helposti laittaa takaisin oikeaan paikkaan kalibroinnin jälkeen. Lisäksi omavalvontaraporttiin kannattaa lisätä kuittauspainiketta käyttäen merkintä laitteiden lähettämisestä kalibrointiin, jotta puuttuville mittaustuloksille on helposti löydettävissä selitys jälkeenpäin. Miten hoidan mittaukset lähettimien olleessa kalibroitavana? Mittaukset voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä käsilämpömittaria. Toimenpiteet kalibroinnin jälkeen Kun lähettimet tulevat takaisin kalibroinnista käyttäjän tarvitsee ainoastaan katsoa lähettimen ID-numero, joka on selvästi merkitty lähettimeen ja sijoittaa se telineeseen, jossa on vastaava numero. Tiedonkeruuohjelma tietokoneella havaitsee lähettimen automaattisesti ja aloittaa kirjaukset tiedostoon. Lähettimen IDnumero tyyppikilvessä Käsimitarin sarjanumero esim. A Kuva 30. Lämpötilalähettimen ID-numero Kuva 31. Käsimittarin sarjanumero

21 Comple käyttöohje 21 Muutosten tallentaminen ohjelmaa suljettaessa Jos olet tehnyt muutoksia sovellukseen, kuten esimerkiksi muuttanut hälytysrajoja, kysytytään käyttäjältä ohjelmaa suljettaessa halutaanko muutokset tallentaa. Jos haluat, että sovellus palaa seuraavalla käynnistyskerralla samaan tilaan, valitse Yes/Kyllä. Jos taas haluat kumota tekemäsi muutokset, valitse No/Ei. Voit myös peruuttaa ohjelman sulkemisen valitsemalla Cancel/Peruuta. Kuva 31. Sulkemisvaroitus Jos valitsit edellisessä kohdassa Yes/Kyllä, kysytään seuraavaksi tiedostoa, johon sovellus tallennetaan. Valitse tiedostoksi comple.pla ja paina Save/Tallenna painiketta. Kuva 32. Tiedoston valitseminen Seuraavaksi ohjelma varmistaa vielä, että olemassa oleva tiedosto halutaan korvata uudella. Paina Yes/Kyllä korvataksesi vanhan tiedoston. Kuva 33. Vanhan tiedoston korvaaminen

22 22 Comple käyttöohje

23 Comple käyttöohje 23

24 Puh Fax: Kalibrointitilaus Tulosta Lomake Tilaan seuraavien lämpötilalähettimien kalibroinnin: Lähettimen ID-numero/sarjanumero (esim tai A123456) Palautusosoite ja yhteystiedot Yhteyshenkilö: Puhelin: Osoite: Postilokero: Postinumero: Laskutusosoite (jos eri kuin palautusosoite) Osoite: Postilokero: Postinumero: Kaupunki: Kaupunki: Liitä lomakkeen yläosa lähetteeksi ja alla oleva osoiteosa tai vastaavat tiedot paketin päälle Vastaanottaja: Lähettäjä: Nokeval Oy Kalibrointipalvelu Yrittäjäkatu Nokia

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä.

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä. Metos IoLiving Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä helpottamaan keittiön työtäsi vaivatonta elintarviketurvallisuuden omavalvontaa varmistamisessa www.metos.com Metos IoLiving Helposti heti käyttöön

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Lyhyt matematiikka, syksy 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä Opettaja

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Käytön aloittaminen Nokia N92-1

Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Tilat Käytön aloittaminen Mallinumero: Nokia N92-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N92. Laitteella on neljä tilaa: Suljettu tila (1), katselutila (2), avoin tila (3)

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti

Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen

Lisätiedot

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto GO XSE Pikaopas FI Etupaneeli 1 Nro Näppäin Toiminto 1 Virta Jos painiketta painetaan kerran, näyttöön avautuu Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Käynnistä tai sammuta yksikkö painamalla tätä painiketta

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE SISÄLLYS 1 Mittausten (outing) avaus ja analysointi 2 HD videoiden teko 1 MITTAUSTEN AVAUS JA ANALYSOINTI Asenna Comparo PC-ohjelma ja käynnistä ohjelma pikakuvakkeesta.

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen tekeminen dia Anna

Lisätiedot