Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012"

Transkriptio

1 Yleiset Kuljetusehdot SAS Scandinavian airlines Marraskuu 2012

2 Sisältö Johdanto 1 1. Artikla Eri määritelmien merkitys näissä kuljetusehdoissa 1 2. Artikla: Soveltamisala 4 3. Artikla: Lentoliput 4 4. Artikla: Hinnat, verot, palkkiot ja maksut 7 5. Artikla: Varaukset 8 6. Artikla: Lähtöselvitys ja koneeseen nousu 9 7. Artikla: Kieltäytyminen kuljetuksesta ja kuljetusrajoitukset 9 8. Artikla: Matkatavara Artikla: Aikataulut, viivästymiset, lentojen peruutukset, reittien lopetus, lennolle pääsyn epäämiset ja matkustusluokan alennukset Artikla: Takaisinmaksu Artikla: Käyttäytyminen lennolla Artikla: Lisäpalveluiden järjestäminen Artikla: Hallinnolliset muodollisuudet Artikla: Peräkkäin kuljettavat lentoyhtiöt Artikla: Lentoyhtiön vastuu Artikla: Muutokset Artikla: Määräajat muistutusten esittämiselle ja kanteiden nostamiselle Artikla: Muut ehdot Artikla: Tulkinta 21 Matkustajien ja matkatavaran yleiset kuljetusehdot Johdanto

3 Näitä Kuljetusehtoja sovelletaan Sinun, (Matkustaja) ja SAS:n, Scandinavian airlines (Kuljettava Yhtiö) väliseen suhteeseen, joka koskee Kuljetustasi SAS:n operoimalla lennolla tai perustuen sellaiseen Lentolippuun, jossa lennolla tai lennon osuudella on SAS:n Lentoyhtiötunnus. Oikeutesi ja velvollisuutesi SAS:ia kohtaan ja päinvastoin on tältä osin määritelty näissä Kuljetusehdoissa. SAS suosittelee, että luet Kuljetusehdot huolellisesti, koska niissä mm. määritellään SAS:n vastuu ja sen rajoitukset liittyen Vahinkoon ja viivästymiseen, joka koskee Sinua tai matkatavaraasi. Mikäli tämä rajoitettu vastuu ei ole sinulle riittävä, SAS suosittelee matkavakuutuksen ottamista. Nämä Kuljetusehdot saattavat muuttua ilman ennakkovaroitusta. Viimeisenä julkaistu versio on voimassa oleva versio ja se voidaan ladata verkkosivuiltamme koska tahansa. 1. Artikla Eri määritelmien merkitys näissä kuljetusehdoissa Lukiessasi näitä ehtoja, ole hyvä ja huomioi, että: Sinä ja sinä-sanan eri sijamuodot tarkoittavat ketä tahansa henkilöä, miehistöä lukuun ottamatta, jota kuljetetaan tai on määrä kuljettaa lentokoneessa Lentolipun perusteella. (Katso myös Matkustajan määritelmä.) Kirjaamaton matkatavara tarkoittaa kaikkea muuta Matkatavaraasi paitsi Kirjattua Matkatavaraa. Kirjattu matkatavara tarkoittaa Matkatavaraa, joka annetaan SAS:n huostaan ja josta SAS on antanut Matkatavaratodistuksen. Kuljetus tarkoittaa Matkustajan ja/tai Matkatavaran lentokuljetusta. Kuljettava lentoyhtiö tarkoittaa lentoyhtiötä, jonka Lentoyhtiötunnus näkyy Lentolipussasi tai Yhdistelmälipussasi. Kuponki tarkoittaa sekä paperille painettua Lippukuponkia että Sähköistä Kuponkia, jotka kummatkin oikeuttavat nimetyn Matkustajan matkustamaan Kupongissa määritellyllä lennolla. Lentolippu tarkoittaa joko asiakirjaa, jonka nimenä on Passenger Ticket and Baggage Check tai Sähköistä Lentolippua, joka on annettu SAS:n nimissä ja joka sisältää Notice of Contract Terms Incorporated by Reference asiakirjan, muut tiedotukset ja Lippukupongit. Lentolipun kantaosa ( Passenger Coupon tai Passenger Receipt ) tarkoittaa sitä osaa lentoyhtiön antamasta tai sen nimissä annetusta Lentolipusta, jossa nämä sanat ovat ja jonka on tarkoitus jäädä Sinulle. Lentoyhtiötunnus tarkoittaa lentoyhtiön yksilöivää kaksi- tai kolmemerkkistä tunnusta. Lippukuponki tarkoittaa sitä osaa Lentolipusta, jossa on maininta good for passage, tai Sähköisten Lentolippujen osalta Sähköistä Kuponkia, ja se osoittaa ne nimenomaiset paikkakunnat, joiden välillä Sinulla on oikeus lentokuljetukseen. Lähiomainen tarkoittaa puolisoasi tai avopuolisoasi, vanhempiasi, lapsiasi, siskojasi ja veljiäsi, isovanhempiasi, lastenlapsiasi, appeasi, anoppiasi, lankojasi, kälyjäsi, vävyjäsi ja miniöitäsi.

4 Muiden kuin lentoyhtiön asettamat lisämaksut tarkoittaa lisämaksuja ja kuluja, jotka ovat muiden kuin kuljettavan tahon asettamia, tyypillisesti viranomaisten tai lentokenttien. Kyseiset kulut ja lisämaksut voivat olla lentokenttäveroja, matkustajamaksuja jne. Lähtöselvityksen määräaika tarkoittaa lentoyhtiön määrittelemää määräaikaa, mihin mennessä Sinun on pitänyt suoriutua lähtöselvityksen muodollisuuksista määritellyllä lentokentällä ja jos sellainen on käytössä saada boarding pass-niminen asiakirja. Matkakuvaus/Kuitti tarkoittaa asiakirjaa tai asiakirjoja, jotka SAS antaa Sähköisellä Lentolipulla matkustaville Matkustajille ja jotka sisältävät Matkustajan nimen, lentotiedot ja muut tiedotukset. Sovitut välilaskupaikat tarkoittavat niitä paikkoja, lukuun ottamatta lähtöpaikkakuntaa ja määräpaikkakuntaa, jotka on ilmoitettu lentolipussa tai mainittu SAS:n aikatauluissa välilaskupaikkoina matkareitin varrella. Matkan keskeytys (Stop-over) tarkoittaa Matkustajan suorittamaa tarkoituksellista matkan keskeyttämistä, joka tapahtuu lähtöpaikkakunnan ja määräpaikkakunnan välillä ja josta on etukäteen sovittu ja joka on kestoltaan vähintään 24 tuntia. Matkatavara tarkoittaa matkalla mukana olevaa henkilökohtaista omaisuuttasi. Tähän sisältyy, ellei toisin määritellä, sekä Kirjattu että Kirjaamaton Matkatavarasi. Matkatavaran tunnistamislipuke tarkoittaa yksinomaan Kirjatun Matkatavaran tunnistamista varten käytettyä asiakirjaa. Matkatavaratodistus tarkoittaa Lentolippusi sitä osaa, joka liittyy Kirjatun Matkatavarasi kuljetukseen. Matkustaja tarkoittaa ketä tahansa henkilöä, miehistöä lukuun ottamatta, jota kuljetetaan tai on määrä kuljettaa Lentolipun perusteella lentokoneessa. (Katso myös määritelmät, jotka koskevat käsitteitä Sinä ja Sinä-sanan sijamuotoja.) Kuljetusehtoja koskeva ilmoitus (Notice of contract terms by reference) tarkoittaa niitä ilmoituksia, jotka sisältyvät Lentolippuusi tai Matkakuvaukseen/Kuittiin tai jotka toimitetaan niiden kanssa, ja joissa todetaan näiden Kuljetusehtojen ja mahdollisten tiedotusten soveltaminen (Sinua koskevaan kuljetukseen). Poikkeukselliset olosuhteet (Force Majeure) tarkoittaa olosuhteita, joissa jotain tilannetta ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Tällaisia poikkeuksellisia olosuhteita saattaa syntyä erityisesti poliittisesti epävakaissa oloissa, sääolosuhteiden ollessa sellaiset, että jotakin lentoa ei voida tehdä, turvallisuusriskien ja odottamattomien lentoturvallisuuteen vaikuttavien puutteiden ilmetessä ja lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan toimintaan vaikuttavissa työtaistelutilanteissa. Poikkeuksellisista olosuhteista on kyse myös, jos ilmaliikenteen hallintaa koskevan päätöksen vaikutus tiettyyn lentokoneeseen jonakin tiettynä päivänä aiheuttaa kyseisen lentoliikenteen harjoittajan kyseisen lentokoneen yhden tai useamman lennon pitkäaikaisen viivästymisen tai peruutuksen. Päivät tarkoittavat kalenteripäiviä, mukaan lukien kaikki seitsemän viikonpäivää, kuitenkin siten, että jos on kyse jonkin asian tiedoksi antamisesta sitä päivää, jolloin tiedoksianto tehdään, ei lasketa mukaan ja

5 siten, että jos kyse on Lentolipun voimassaolosta, sitä päivää, jolloin Lentolippu annetaan tai jona lentomatka alkaa, ei lasketa mukaan. SDR, Special Drawing Right, on Kansainvälisen Valuuttarahaston määrittelemä virallinen vaihtokursseja säätelevä valuuttayksikkö, nk. erityinen nosto-oikeus. Tietoa Special Drawing Right valuuttayksikön vaihtokurssista euroissa saa päivälehdistä tai pankkikonttoreista. Sovitut välilaskupaikat tarkoittaa niitä paikkakuntia, lähtöpaikkakuntaa ja määräpaikkaa lukuun ottamatta, jotka määritellään Lentolipussa tai mainitaan SAS:n aikatauluissa reittiisi kuuluvina välilaskupaikkoina. Sähköinen lentolippu tarkoittaa SAS:n antamaa tai SAS:n puolesta annettua Matkakuvausta/Kuittia, Sähköisiä Kuponkeja ja, mahdollisia koneeseen nousua koskevia boarding-asiakirjoja. Sähköinen kuponki tarkoittaa sähköistä Lippukuponkia tai muuta SAS:n tietokannassa olevaa asiakirjaa. Takaisinmaksu ja Hyvitys termejä käytetään kumpaakin tarkoittamaan tilannetta, jossa lentolipun hinta tai osa siitä maksetaan takaisin. Tariffi tarkoittaa julkaistuja hintoja, maksuja ja/tai lentoyhtiön Kuljetusehtoja, jotka siellä, missä niin vaaditaan, on toimitettu asianomaisille viranomaisille Vahingolla tarkoitetaan Matkustajan kuolemaa, loukkaantumista tai ruumiinvammaa, sekä menetystä, osittaista menetystä, varastamista tai muuta vahinkoa, joka aiheutuu Kuljetuksesta tai muista SAS:n suorittamista Kuljetukseen välittömästi liittyvistä palveluista. Valtuutettu edustaja tarkoittaa myyntiedustajaa, jonka SAS on valtuuttanut edustamaan yhtiötä lentopalvelujen myynnissä. Yhdistelmälippu tarkoittaa Lentolippua, joka on annettu sinulle toisen Lentolipun yhteydessä siten, että ne yhdessä muodostavat yhden kuljetussopimuksen. Yhteiskoodaus tarkoittaa kuljettavan Lentoyhtiön sellaisia lentoja, joille toinen lentoyhtiö tarjoaa lentopaikkoja käyttäen omaa Lentoyhtiötunnustaan joko yksinään tai yhdessä kuljettavan lentoyhtiön Lentoyhtiötunnuksen kanssa. Yleissopimus tarkoittaa sitä seuraavista asiakirjoista, jota kulloinkin sovelletaan: Varsovassa 12. lokakuuta 1929 allekirjoitettu, eräiden kansainvälistä lentokuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämistä koskeva sopimus (jäljempänä Varsovan sopimus); Varsovan sopimus Haagissa 28. syyskuuta 1955 muutetussa muodossa; Varsovan sopimus Montrealin lisäpöytäkirjassa nro 1 (1975) muutetussa muodossa; Varsovan sopimus Haagissa ja Montrealin lisäpöytäkirjassa nro 2 (1975) muutetussa muodossa; Varsovan sopimus Haagissa ja Montrealin lisäpöytäkirjassa nro 4 (1975) muutetussa muodossa; Guadalajaran lisäsopimus (1961) (Guadalajara):

6 Montrealissa 28. toukokuuta 1999 allekirjoitettu, eräiden kansainvälistä lentokuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämistä koskeva sopimus. 2. Artikla: Soveltamisala 2.1. Yleistä SAS:n Kuljetusehdot ovat voimassa, Artikloissa 2.2, 2.4, 2.5 ja esitettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta vain niillä lennoilla tai lennon osuuksilla, joissa SAS:n nimi tai Lentoyhtiötunnus on kirjoitettu Lentolippuun kyseisen lennon tai lennon osuuden hoitavan kuljetusyhtiön nimeä varten varattuun kohtaan. Näitä ehtoja ei sovelleta Kuljetukseen, kun Kuljetus on osa neuvoston direktiivissä (90/314/EEC) 13. kesäkuuta 1990 määriteltyä pakettimatkaan, pakettilomaan tai seuramatkaan liittyvää matkajärjestelyä Tilauslennot Mikäli Kuljetus tapahtuu tilauslentosopimuksen nojalla, soveltuvat nämä Kuljetusehdot vain siinä määrin kuin ne sisältyvät, joko viittauksella tai muutoin, tilauslentosopimukseen tai Lentolippuun Yhteiskoodatus (code share) lennot Joillakin reiteillä SAS on sopinut muiden Kuljettavien Yhtiöiden kanssa nk. Yhteiskoodatuista (Code Shares) lennoista. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Sinulla on SAS:lle tehty varaus ja SAS:n antama Lentolippu, jossa SAS tai sen Lentoyhtiötunnus on merkitty Kuljettavaksi Yhtiöksi, saattaa lennon operoinnista huolehtia toinen Kuljettava Yhtiö. Jos sellainen järjestely on voimassa, SAS tai sen Valtuutettu Edustaja kertoo Sinulle varaushetkellä, mikä lentoyhtiö hoitaa lennon. Sinun sopimuskumppanisi on markkinoiva Kuljettava Yhtiö, ts. se Kuljettava Yhtiö, jonka Lentoyhtiötunnus näkyy Lippukupongissa tai varausvahvistuksessa lentonumeron vieressä. Tästä huolimatta reklamaatiot koskien korvauksia ja avustamista ylivaraus- ja muissa tilanteissa, joissa Matkustajaa ei ole otettu lennolle, lennon peruuntuessa tai ollessa pitkään viivästynyt, on osoitettava kuljettavalle lentoyhtiölle Kuljetusehtojen soveltaminen Nämä Kuljetusehdot ovat voimassa, elleivät ne ole ristiriidassa SAS:n Tariffin tai pakottavan lainsäädännön kanssa. Ristiriitatapauksessa SAS:n Tariffi tai pakottava lainsäädäntö menevät Kuljetusehtojen edelle. Jos jokin Kuljetusehtojen ehdoista on pätemätön sovellettavan lainsäädännön mukaan, se ei vaikuta muiden ehtojen noudattamiseen Kuljetusehtojen ensijaisuus Ellei Kuljetusehdoissa erikseen toisin mainita, jos näiden Kuljetusehtojen ja joidenkin SAS omien, tiettyjä kysymyksiä käsittelevien säännösten välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti Kuljetusehtoja. 3. Artikla: Lentoliput 3.1. Yleiset ehdot Lentolippu muodostaa kaikenkattavan todisteen SAS:n ja Lentolipussa nimetyn henkilön välisestä kuljetussopimuksesta. SAS kuljettaa ainoastaan Lentolipussa nimetyn henkilön, ja Sinun on pyydettäessä osoitettava henkilöllisyytesi.

7 3.1.2 Ellei lipun säännöissä toisin ilmoiteta on henkilökohtaiseen käyttöön hankittu Lentolippu siirrettävissä kokonaisuudessaan (mutta ei osittain) toiselle henkilölle, edellyttäen, että: - otat yhteyttä SAS:in ja pyydät Lentolippusi siirtoa vähintään 24 tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa, joka näkyy Lippukupongissa, ja - Scandinavian Airlines (SK) ja/tai SAS on kuljettava lentoyhtiö kaikkien lentolipussa mainittujen lentojen tai lennon osien osalta - se henkilö, jolle Lentolippua ollaan siirtämässä, täyttää ja hyväksyy kaikki alkuperäiseen Lentolippuun liittyvät ehdot. Luopuessasi omasta Lentolipustasi, SAS antaa uuden Lentolipun sen henkilön nimellä, jolle Lentolippua ollaan siirtämässä. Uuteen Lentolippuun pätevät samat ehdot kuin sen korvaamaan Lentolippuun. Sinulta veloitetaan toimitusmaksu Lentolipun siirtämisestä. Lentolippua ei voida siirtää muutoin kuin yllä todettujen edellytysten täyttyessä Eräät Lentoliput myydään alennettuun hintaan, jotka voivat olla osittain tai kokonaisuudessaan sellaisia, että niitä ei voida palauttaa peruutustilanteissa. Jos lippu on peruutuskelvoton, Kuljetusyhtiön asettamat lisämaksut ovat myös peruutuskelvottomia, mutta muiden kuin Kuljetusyhtiön asettamat lisämaksut ovat aina palautuskelpoisia, joihin kuitenkin mahdollisesti kohdistuu hallinnoimiskulu. Sinun tulee valita sellaiseen hintaan myytävä Lentolippu, joka parhaiten sopii tarpeisiisi. Varmistu erikseen tarvitsetko erillisen vakuutuksen, joka kattaa tilanteet, joissa Sinun on peruutettava Lentolippusi (a) Jos Sinulla on Artiklassa kuvatun mukainen Lentolippu, ja olet estynyt matkustamasta Force Majeure syistä (poikkeukselliset olosuhteet), SAS harkintansa mukaan joko palauttaa Sinulle Lentolipun hinnan kohtuullisen ajan kuluessa tai antaa siltä osin kuin Lentolipun hintaa ei voida palauttaa vastaavan suuruisen hyvityksen matkustaessasi SAS:n lennoilla tulevaisuudessa. Hyvityksestä/palautuksesta vähennetään toimitusmaksu. Edellytyksenä palautukselle/hyvitykselle on, että kerrot SAS:lle esteestä välittömästi ja esität asianmukaisen todisteen Force Majeure tilanteesta (b) Jos Sinulla on Artiklassa kuvatun mukainen Lentolippu, ja myöhästyt reittilennoltasi Force Majeure-syistä SAS kuljettaa Sinut seuraavalla SAS:n reittilennolla, jolla on tilaa, ilman lisäkustannuksia. Edellytyksenä on, että kerrot SAS:lle asiasta välittömästi ja esität asianmukaisen todisteen Force Majeure tilanteesta Lentolippu on aina Lentolipun antaneen Kuljettavan Yhtiön omaisuutta Muissa tapauksissa, kuin niissä joissa käytetään Sähköistä Lentolippua, Sinulla ei ole oikeutta lentokuljetukseen, ellet esitä voimassa olevaa Lentolippua, johon sisältyy kyseistä lentoa koskeva Lippukuponki sekä kaikki muut käyttämättömät Lippukupongit ja Lentolipun Kantaosa. Sinulla ei myöskään ole oikeutta lentokuljetukseen, jos esittämäsi Lentolippu on turmeltunut tai jos sitä on muutettu muuten kuin SAS:n tai sen Valtuuttaman Edustajan toimesta. Sellaisessa tapauksessa, jossa käytetään Sähköistä

8 Lentolippua, Sinun on ollaksesi oikeutettu lentokuljetukseen todistettava henkilöllisyytesi ja nimellesi tulee olla kirjoitettu asianmukainen Lentolippu (a) Jos Lentolippu (tai osa siitä) on kadonnut tai turmeltunut Sinusta johtuvasta syystä tai ellet pysty esittämään Lentolippua, johon sisältyvät Lentolipun Kantaosa ja kaikki käyttämättömät Lippukupongit, SAS korvaa pyydettäessä ko. Lentolipun (tai osan siitä) antamalla uuden Lentolipun edellyttäen, että, että SAS on antanut Lentolipun ja että on olemassa selkeä todiste siitä, että ko. lennolle (lennoille) käyvä Lentolippu oli asianmukaisesti annettu. Olet velvollinen korvaamaan kaikki ne kulut ja tappiot, alkuperäisen Lentolipun arvoon saakka, jotka aiheutuvat SAS:lle tai toiselle Kuljettavalle lentoyhtiölle alkuperäisen lipun väärinkäyttämisestä ja joiden syntymistä ei voida kohtuullisesti välttää. SAS ei vaadi Sinulta korvausta sellaisista vahingoista, jotka johtuvat SAS:n huolimattomuudesta. SAS veloittaa tällaisesta palvelusta kohtuullisen toimitusmaksun paitsi jos katoaminen tai turmeltuminen johtui SAS:n tai sen Valtuuttaman Edustajan huolimattomuudesta (b) Tapauksissa, joissa kadonneen tai turmeltuneen Lentolipun (tai sen osan) hinta voidaan hyvittää kokonaan asiakkaalle, SAS voi vaatia Sinua maksamaan korvaavan Lentolipun täyden hinnan. Maksamasi hinta hyvitetään sitten kun SAS on voinut todeta, ettei kadonnutta tai turmeltunutta Lentolippua ole käytetty ennen sen voimassaolon päättymistä. Jos löydät alkuperäisen Lentolipun ennen sen voimassaolon päättymistä ja luovutat sen SAS:lle, edellä mainittu hyvitys suoritetaan Sinulle välittömästi Lentolippu on arvokas ja Sinun tulee säilyttää se huolellisesti ja varmistaa, ettei se katoa tai ettei sitä varasteta Voimassaoloaika Lentolippu on voimassa ellei Lentolipuissa, näissä Kuljetusehdoissa tai sovellettavissa Tariffeissa (jotka voivat rajoittaa Lentolipun voimassaoloaikaa, jolloin rajoitus näkyy Lentolipussa) ole toisin ilmoitettu: (a) yhden vuoden Lentolipun kirjoittamisen päivämäärästä; tai (b) yhden vuoden ensimmäisen matkan päivämäärästä, edellyttäen, että ensimmäinen matka tapahtuu vuoden sisällä Lentolipun kirjoittamispäivämäärästä Jos matkan aloittamisen jälkeen sairauden vuoksi olet estynyt matkustamasta Lentolipun voimassaoloaikana, SAS voi pidentää Lentolippusi voimassaoloaikaa siihen päivämäärän saakka, jolloin olet taas matkustuskykyinen tai ensimmäiseen tätä päivämäärää seuraavaan lentoon, jolla on tilaa matkustusluokassa, johon lippusi oikeuttaa ja joka lähtee siltä paikkakunnalta jolla matka keskeytyi. Sairaudesta on esitettävä asianmukainen lääkärintodistus. Kun Lentolipussa jäljellä olevat Lippukupongit, tai Sähköisen Lentolipun kohdalla, Sähköiset Kupongit, sisältävät yhden tai useamman välilaskun, voidaan sellaisen Lentolipun voimassaoloaikaa pidentää korkeintaan kolmella (3) kuukaudella lääkärintodistuksessa mainitusta päivästä alkaen. Jos Sinulla on erikoishintainen Lentolippu, pidennetään lipun voimassaooaikaa korkeintaan 7 päivää, paitsi niissä tilanteissa joissa pidentäminen ei ole mahdollista erikoishintaan sovellettavien sääntöjen perusteella. Edellä todetuissa olosuhteissa SAS pidentää mukanasi matkustavien Lähiomaisten Lentolippujen voimassaoloaikaa vastaavasti.

9 3.2.3 Siinä tapauksessa, että Matkustaja kuolee matkan aikana, mukana matkustavien henkilöiden Lentolippuja voidaan muuttaa luopumalla perilläoloaikaa koskevista vähimmäisaikarajoista tai pidentämällä Lentolipun voimassaoloaikaa. Jos Matkustajan Lähiomainen kuolee Matkustajan jo aloitettua matkansa, voidaan Matkustajan Lentolipun samoin kuin hänen mukana matkalla olevien Lähiomaistensa Lentolippujen voimassaoloaikaa muuttaa. Muutos tehdään kuolintodistuksen perusteella, eikä tästä syystä johtuva voimassaoloajan pidentäminen voi olla pidempi kuin neljäkymmentäviisi (45) päivää kuolemantapauksesta lukien Lippukuponkien järjestys ja käyttö Hankkimasi Lentolippu oikeuttaa vain Lentolippuun merkittyyn kuljetukseen lähtöpaikkakunnalta Sovittujen Välilaskupaikkakuntien kautta lopulliseen määräpaikkaan. Maksamasi hinta perustuu SAS:n Tariffiin ja koskee Lentolippuun merkittyä Kuljetusta. Lentolippu muodostaa keskeisen osan SAS:n kanssa tekemääsi sopimusta. Lentolippua ei hyväksytä ja se menettää arvonsa, ellei kaikkia Lippukuponkeja käytetä Lentolipun määrittelemässä järjestyksessä Artikla ei ole voimassa, jos lippu on SAS:n liikennöimälle lennolle, kirjoitettu SK/117 dokumentille, lento lähtee Euroopasta ja lippuun sovelletaan SAS-ryhmän Euroopan sisäisten lentojen One Way -hinnoittelujärjestelmää. Mikäli kaikki menomatkan Lippukupongit ovat käyttämättä, voidaan paluumatkan Lippukupongit vielä käyttää Mikäli haluat muuttaa matkaasi jollain tavalla, on Sinun oltava SAS:in yhteydessä etukäteen. SAS laskee uuden matkan hinnan ja Sinulle annetaan mahdollisuus joko hyväksyä uusi hinta tai pysyttäytyä Lentolipun mukaisessa alkuperäisessä matkajärjestelyssä. Jos joudut Force Majeure syistä muuttamaan matkaasi, Sinun on oltava SAS:in yhteydessä niin nopeasti kuin käytännössä on mahdollista. SAS pyrkii kohtuuden rajoissa kuljettamaan Sinut seuraavaan välilaskupaikkaan tai lopulliseen määränpäähän ilman, että lipun hintaa joudutaan muuttamaan Mikäli muutat matkaasi ilman SAS:n suostumusta, SAS määrittelee matkasi oikean hinnan. Sinun on suoritettava maksamasi hinnan ja muuttuneen kuljetuksen käyvän hinnan välinen erotus. SAS hyvittää erotuksen, jos uusi hinta on alhaisempi, mutta muissa tapauksissa käyttämättä jääneet Lippukuponkisi menettävät arvonsa Huomioi erityisesti, että vaikka jotkin muutokset matkajärjestelyissä eivät johda hinnanmuutoksiin, voivat toiset, kuten lähtöpaikkakunnan vaihtaminen (ellet esimerkiksi lennä matkan ensimmäistä osuutta) tai matkan suunnan vaihtaminen, johtaa hinnan korotukseen. Monet hinnat ovat voimassa vain Lentolipussa näkyvinä päivinä ja määritellyillä lennoilla, eivätkä muutokset matkaan ole mahdollisia, tai muutokset ovat mahdollisia vain maksamalla lisähinta Jokainen Lentolippuusi sisältyvä Lippukuponki hyväksytään kuljetukseen siinä matkustusluokassa, sinä päivänä ja sillä lennolla, jolle paikka on varattu. Jos Lentolippu alun perin on annettu siten, että siihen ei ole määritelty tarkkaa varausta, voidaan paikka myöhemmin varata SAS:n Tariffin mukaisesti ja kyseisen lennon paikkatilanteesta riippuen Huomioi, että jos et ilmaannu varaamallesi lennolle etkä ilmoita asiasta SAS:lle etukäteen, SAS voi peruuttaa paluumatkasi tai jatkolentojesi varaukset. Jos kuitenkin ilmoitat asiasta SAS:lle etukäteen, SAS ei peruuta seuraavien lentojesi varauksia, mutta tapaukseen sovelletaan Artiklaa

10 Huomioi, että SAS voi perua yhden tai useamman varauksistasi, mikäli olet tehnyt samalle ajankohdalle samaan kohteeseen useamman varauksen kuin olet ostanut Lentolippuja. Peruminen tehdään jotta lentojen ylivarauksia voidaan vähentää SAS:n yhteystiedot Lentolipussa voidaan SAS:n nimen sijaan käyttää yhtiön Lentoyhtiötunnusta tai muuta lyhennettä. SAS:n osoitteeksi katsotaan se lähtölentokenttä, joka näkyy ensimmäisen Lentoyhtiötunnuksen vieressä Lentolipussa kuljetusyhtiön nimeä varten varatussa ruudukossa, tai Sähköisen Lentolipun kohdalla Matkakuvauksessa/Kuitissa ensimmäisen lentomme kohdalla. 4. Artikla: Hinnat, verot, palkkiot ja maksut 4.1. Hinnat Hinta koskee kuljetusta lähtöpaikkakunnan lentokentältä määräpaikkakunnan lentokentälle, ellei toisin nimenomaisesti mainita. Hintoihin eivät sisälly maakuljetukset lentokenttien välillä eivätkä lentokenttien ja kaupunkiterminaalien välillä, ellei toisin nimenosaisesti mainita. Ellei muuta sovita, lasketaan hinta Lentolipun varauspäivänä voimassa olevan SAS:n Tariffin mukaisesti kuljetukselle varauksessa määriteltyinä päivinä ja varauksessa määritellyllä aikataululla. Jos vaihdat matkustusaikatauluasi ja matkapäiviäsi, tämä voi vaikuttaa lipun hintaan Verot, palkkiot ja maksut Hallituksen tai muun viranomaisen, tai lentokentän ylläpitäjän määräämät verot, palkkiot ja veloitetaan Sinulta. Lentolipun ostohetkellä Sinulle kerrotaan ne verot, palkkiot ja maksut, jotka eivät sisälly hintaan; tavallisesti useimmat niistä näkyvät erikseen Lentolipussa. Lentomatkustamiseen liittyvät verot, palkkiot ja maksut muuttuvat jatkuvasti ja ne voivat muuttua sen jälkeen kun olet saanut Lentolippusi. Mikäli Lentolipussa todettua veroa, palkkiota tai maksua korotetaan, olet velvollinen maksamaan sen. Samoin, jos uusi vero, palkkio tai maksu määrätään Lentolipun antamisen jälkeen, Sinulla on velvollisuus maksaa se. Jos jokin vero, palkkio tai maksu, jonka olet maksanut Lentolipun antamisen yhteydessä, poistetaan tai sitä alennetaan siten, että se ei enää koske Sinua tai sen määrä on alhaisempi, olet oikeutettu saamaan SAS:lta hyvityksen ottamalla SAS:in yhteyttä. Jos hyvityksen määrä on 20 SDR (erityinen nosto-oikeus) tai enemmän SAS pyrkii saamaan Sinuun yhteyden hyvityksen antamista varten tai ilmoittamaan asiasta internetsivustolla Mikäli peruutat lipun, jonka peruminen ei oikeuta lipun hinnan hyvitykseen ja olet oikeutettu saamaan hyvitykseen verojen, palkkioiden ja maksujen osalta, SAS vähentää hyvitettävästä summasta toimitusmaksun Valuutta Hinnat, verot, palkkiot ja maksut maksetaan sen maan valuutassa, jossa Lentolippu annetaan, ellei SAS tai sen Valtuuttama Edustaja pyydä muuta valuuttaa etukäteen tai silloin, kun maksu suoritetaan (esimerkiksi paikallisen valuutan vaihtokelvottomuuden vuoksi). SAS voi harkintansa mukaan hyväksyä maksun toisessa valuutassa. 5. Artikla: Varaukset

11 5.1 Varausvaatimukset SAS, tai yhtiön Valtuutettu Edustaja, kirjaa varauksesi. Pyydettäessä saat kirjallisen vahvistuksen varauksestasi Joihinkin hintoihin liittyy ehtoja, jotka rajoittavat tai poistavat oikeutesi muuttaa tai peruuttaa varauksiasi tai saada hyvitys lipun hinnasta Lipunkirjoituksen ajankohta Ellet ole maksanut Lentolippuasi ennen määriteltyä lipunkirjoituksen ajankohtaa, jonka SAS tai yhtiön Valtuutettu Edustaja on kertonut Sinulle, SAS voi peruuttaa varauksesi Henkilötiedot SAS:lle annettuja henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: lentovarauksen tekeminen, Lentolipun lunastaminen, yhteydenotto sinuun liittyen automaattisen lähtöselvityksen tekemiseen tai muuhun lentoosi liittyvään tietoon, lentojen oheispalvelujen, kuten hotellivarauksen ja autonvuokrauksen tekeminen, erilaisten palvelujen, kuten liikuntarajoitteisten henkilöiden palvelujen kehittäminen ja tuottaminen, erikoisaterioiden tai muiden erityistoivomusten toteuttaminen, maahantuloon ja maastapoistumiseen liittyvien muodollisuuksien helpottaminen ja niihin liittyvien tietojen välittäminen viranomaisille. Antamalla SAS:lle henkilötietoja Sinä valtuutat SAS:n säilyttämään ja käyttämään näitä tietoja edellä todettuihin tarkoituksiin tarpeen mukaan sekä välittämään niitä SAS:n toimistoille, yhtiön Valtuuttamille Edustajille, viranomaisille, muille lentoyhtiöille ja edellä mainittujen palvelujen tuottajille sekä kolmansille osapuolille Euroopan Unionin sisä- ja ulkopuolella mikäli yllämainittujen palveluiden tuottaminen sitä edellyttää. Henkilötietojasi ei käytetä markkinointitarkoitukseen ilman etukäteen antamaasi hyväksyntää Istumapaikat SAS pyrkii huomioimaan ennakkoon tehdyt istumapaikkaa koskevat toivomukset, mutta ei voi taata tiettyä paikkaa. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden vaihtaa ja muuttaa istumapaikkoja koska tahansa, myös lentokoneeseen nousun jälkeen. Tämä voi olla välttämätöntä toiminnallisista tai turvallisuuteen liittyvistä syistä Varausten uudelleenvahvistus Jatko- tai paluuvarausten osalta voidaan vaatia varauksen uudelleenvahvistusta tiettyjen aikarajojen sisällä. SAS kertoo Sinulle, koska uudelleenvahvistus tarvitaan ja miten ja missä se pitäisi tehdä. Jos sellainen vaaditaan, ja Sinä jätät uudelleenvahvistuksen tekemättä, SAS voi peruuttaa jatko- tai paluuvarauksesi. Jos kuitenkin kerrot SAS:lle, että haluat edelleen matkustaa, ja lennolla on tilaa, voidaan varauksesi aktivoida uudelleen ja Sinut kuljetetaan. Mikäli lennolla ei ole tilaa, SAS pyrkii kohtuuden rajoissa kuljettamaan Sinut seuraavaan tai lopulliseen määränpäähäsi Sinun tulisi tarkistaa mahdolliset matkan uudelleenvahvistusta koskevat, muiden matkaasi liittyvien Kuljettavien Yhtiöiden vaatimukset suoraan ko. yhtiöiltä. Silloin, kun vahvistus vaaditaan, Sinun tulee tehdä uudelleenvahvistus sille Kuljettavalle Yhtiölle, jonka Lentoyhtiötunnus näkyy ko. lennon kohdalla Lentolipussa.

12 6. Artikla: Lähtöselvitys ja koneeseen nousu 6.1 Yleistä Lähtöselvitysajat vaihtelevat lentokentittäin ja Sinun tulee ottaa selvää määräajoista ja noudattaa niitä. Varaa riittävästi aikaa voidaksesi noudattaa määräaikoja. SAS pidättää itsellään oikeuden peruuttaa varauksesi, ellet noudata annettuja määräaikoja. Lähtöselvityksen tulee olla valmis lähtöselvityksen määräaikaan mennessä SAS tai yhtiön Valtuuttama Edustaja ilmoittaa sinulle ensimmäisen SAS lentosi lähtöselvityksen määräajan. Matkasi sitä seuraavien lento-osuuksien osalta Sinun tulee itse selvittää määräajat. SAS:n lentojen määräajat ovat saatavissa SAS:la tai yhtiön Valtuuttamalta Edustajalta Sinun tulee ilmoittautua lähtöportilla viimeistään sinä ajankohtana, jonka SAS tai yhtiön Valtuuttama Edustaja Sinulle ilmoittaa ko. lennon lähtöselvityksen yhteydessä SAS:lla on oikeus peruuttaa Sinulle varattu paikka, ellet saavu lähtöportille ajoissa SAS ei ole vastuussa mistään menetyksestä tai kulusta, joka aiheutuu siitä, että et ole noudattanut tämän Artiklan ehtoja paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa SAS on itse toiminut huolimattomasti. 7. Artikla: Kieltäytyminen kuljetuksesta ja kuljetusrajoitukset 7.1. Oikeus kieltäytyä kuljetuksesta SAS voi kohtuullisen arvionsa perusteella kieltäytyä kuljettamasta Sinua tai Matkatavaraasi siinä tapauksessa, että SAS on kirjallisesti ilmoittanut Sinulle, että yhtiö ei tällaisen ilmoituksen jälkeen kuljeta Sinua SAS:n lennoilla. SAS voi myös kieltäytyä kuljettamasta Sinua tai Matkatavaraasi, jos on kyseessä yksi tai useampi alla kuvatuista tilanteista, tai SAS:lla on kohtuullinen syy uskoa, että sellainen tapahtuu: tällainen toimenpide on välttämätön, jotta SAS voi noudattaa voimassa olevia viranomaisten lakeja, säännöksiä tai määräyksiä; Sinun tai Matkatavarasi kuljettaminen vaarantaa muiden matkustajien tai miehistön turvallisuutta, terveyttä, tai vaikuttaa oleellisesti heidän mukavuuteensa; mielentilasi tai terveydentilasi, mukaan lukien alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena oleminen, muodostavat vaaran tai riskin itsellesi, matkustajille, miehistölle tai omaisuudelle; olet käyttäytynyt edellisellä lennolla häiritsevästi, ja SAS:lla on syytä olettaa tämän käyttäytymisen voivan toistua; olet kieltäytynyt turvatarkastuksesta; et ole maksanut voimassa olevia hintoja, veroja, palkkioita tai maksuja; Sinulla ei ilmeisesti ole voimassa olevia matkustusasiakirjoja, yrität mahdollisesti tulla maahan, jonka kautta matkustat transitmatkustajana, tai jota varten Sinulla ei ole voimassa olevia matkustusasiakirjoja, hävität matkustusasiakirjat lennon aikana tai kieltäydyt luovuttamasta matkustusasiakirjojasi miehistölle niin pyydettäessä; tai jos SAS:lla on mitään syytä uskoa, että Sinulla ei ole lupaa saapua määräpaikkanasi olevaan maahan tai muuhun maahan, joiden kautta kuljet transitmatkustajana;

13 7.1.8 esität Lentolipun, joka on hankittu laittomasti, hankittu muusta paikasta kuin SAS:lta tai yhtiön Valtuuttamalta Edustajalta, on ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi, on väärennös tai et pysty todistamaan olevasi Lentolipussa nimetty henkilö; olet jättänyt noudattamatta yllä olevan Artiklan 3.3 mukaisia vaatimuksia koskien Lippukuponkien käyttöjärjestystä ja käyttöä, tai esität Lentolipun, joka on annettu tai jota on muutettu jollain tavalla muiden kuin SAS:n tai yhtiön Valtuuttaman Edustajan toimesta, tai Lentolippua on turmeltu; et noudata SAS:n turvallisuutta koskevia ohjeita Erityisjärjestelyt Ilman seuraa matkustavien lasten, vajaakykyisten henkilöiden, raskaana olevien naisten, sairaiden henkilöiden tai muiden erityisapua tarvitsevien henkilöiden kuljettaminen edellyttää, että asiasta sovitaan etukäteen SAS:n kanssa, lukuun ottamatta tilanteita joissa sovellettavat lait, säännöt ja määräykset edellyttävät muuta. Liikuntarajoitteisilta/Vajaakykyisiltä matkustajilta, jotka ovat lipunkirjoittamisen yhteydessä ilmoittaneet SAS:lle erityistarpeistaan ja ne on hyväksytty, ei myöhemmin voida kieltää Kuljetusta tämän rajoitteen tai erityistarpeiden perusteella SAS tarjoaa erityisjärjestelyitä niitä koskevien yhtiön sääntöjen ja ehtojen mukaan. Säännöt ja ehdot ovat saatavissa SAS:lta tai yhtiön Valtuuttamalta Edustajalta Yksin matkustavia lapsia ei hyväksytä kuljetettavaksi, mikäli lähtöä edeltävä huono sää tai muu poikkeustilanne viittaa siihen, että laskeutuminen lentolipun mukaiseen määräpaikkakuntaan voi vaarantua. 8. Artikla: Matkatavara 8.1. Veloituksetta kuljetettava matkatavara SAS:n soveltamien sääntöjen mukaan saat kuljettaa tietyn määrän Matkatavaraa veloituksetta. Tiedot sovellettavista säännöistä saat pyytämällä ne SAS:ta tai yhtiön Valtuuttamalta Edustajalta Ylimääräinen matkatavara Veloituksetta kuljetettavan Matkatavaran ylittävän matkatavaran kuljettamisesta SAS perii lisämaksun. Hinnat saat pyytämällä ne SAS:lta tai yhtiön Valtuuttamalta Edustajalta Esineet, joita ei hyväksytä matkatavaraksi Matkatavaroihin ei saa sisällyttää: esineitä, jotka todennäköisesti voivat vaarantaa lentokonetta, siihen kuuluvaa omaisuutta tai matkustajia ja jotka määritellään Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaarallisten tavaroiden turvallista kuljetusta ilmateitse koskevissa teknillisissä ohjeissa ja Kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön (IATA) vaarallisten tavaroiden säännöksissä ja SAS:n säännöksissä (lisätietoa saatavissa SAS:lta pyydettäessä); esineitä, joiden Kuljetus kielletään sellaisen maan voimassa olevassa lainsäädännössä, säännöksissä tai määräyksissä, josta lennetään, jonka yli lennetään tai johon lennetään;

14 eläviä eläimiä, lukuun ottamatta Artiklassa 8.9 todettuja poikkeuksia; esineitä, joita SAS kohtuullisen arvionsa mukaan pitää kuljetukseen sopimattomina, koska ne ovat vaarallisia tai turvallisuutta vaarantavia, tai johtuen niiden painosta, koosta, muodosta tai muista ominaisuuksista tai jotka ovat rikkoutuvia tai hajoavia, ottaen huomioon mm. käytössä oleva lentokonetyyppi Muiden kuin metsästykseen ja urheiluammuntaan tarkoitettujen aseiden ja ampumatarvikkeiden Kuljetus Matkatavarana on kiellettyä. Metsästykseen ja urheiluammuntaan tarkoitetut aseet ja ampumatarvikkeet voidaan hyväksyä Kirjattuna Matkatavarana. Aseiden tulee olla lataamattomia, varmistettuja ja asianmukaisesti pakattuja. Ampumatarvikkeiden kuljetus tapahtuu ICAO:n ja IATA:n säännösten mukaisesti, kuten Artiklassa määritellään Antiikkisia tuliaseita, miekkoja, veitsiä ja vastaavia aseita voidaan hyväksyä SAS:n harkinnan mukaan Kirjatuksi Matkatavaraksi, mutta niitä ei saa tuoda lentokoneen matkustamoon Artiklaa sovelletaan vain Kuljetukseen, joka ei sisällä kohdetta Amerikan Yhdysvalloissa lähtöpaikkakuntana, määräpaikkakuntana tai sovittuna välilaskupaikkana. Lisäyksenä kohdissa kautta mainittuihin rajoituksiin lennoilla, jotka eivät sisällä kohdetta Amerikan Yhdysvalloissa lähtöpaikkakuntana, määräpaikkakuntana tai sovittuna välilaskupaikkana, Kirjattuun Matkatavaraan ei pidä sisällyttää helposti rikkoutuvia tai hajoavia esineitä tai esineitä, joilla on erityinen arvo, kuten esimerkiksi rahaa, avaimia, reseptilääkkeitä, silmä-/aurinkolaseja, pulloja, kameroita, koruja, arvometalleja, tietokoneita, henkilökohtaisia elektronisia laitteita, matkapuhelimia, soittimia, vaihdantaan tarkoitettuja asiakirjoja, arvopapereita tai muita oikeuksia tuottavia asiakirjoja, liikeasiakirjoja, passeja ja muita henkilöllisyyspapereita tai näytteitä. Jos kiellettyjä esineitä, joihin viitataan Artikloissa 8.3.1, ja 8.3.4, sisältyy Kirjattuun Matkatavaraan, SAS ei vastaa niiden katoamisesta, myöhästymisestä tai vahingoittumisesta Artiklaa sovelletaan vain Kuljetukseen, joka sisältää kohteen Amerikan Yhdysvalloissa lähtöpaikkakuntana, määräpaikkakuntana tai sovittuna välilaskupaikkana. Artiklassa mainitusta poikkeuksesta huolimatta koskien lentoja, jotka sisältävät kohteen Amerikan Yhdysvalloissa lähtöpaikkakuntana, määräpaikkakuntana tai sovittuna välilaskupaikkana, suosittelemme että Kirjattuun Matkatavaraan ei sisällytetä esineitä, jotka mainitaan artiklassa , sillä vastuumme Matkatavaran katoamisesta, myöhästymisestä tai vahingoittumisesta on rajattu 1131 erityisnostooikeuteen per matkustaja, kuten mainittu Artiklassa Viittaamme Artiklaan mikäli Kirjatun Matkatavaran arvo ylittää SAS:n kohdassa mainitun enimmäisvastuun, Sinun tulisi ilmoittaa siitä SAS:lle lähtöselvityksessä, jotta voit vakuuttaa kirjatun matkatavarasi sen täyteen arvoon ennen matkan alkamista. 8.4 Oikeus kieltäytyä kuljetuksesta Artiklojen ja mukaisesti SAS kieltäytyy kuljettamasta Matkatavarana Artiklassa 8.3 kuvattuja esineitä. Jos tällaisia esineitä havaitaan, SAS varaa oikeuden kieltäytyä kuljettamasta niitä edelleen.

15 8.4.2 SAS voi kieltäytyä kuljettamasta sellaisia esineitä, joita SAS:n kohtuullisen arvion mukaan voidaan kohtuullisin syin pitää Kuljetukseen sopimattomina, koska ne ovat vaarallisia tai turvallisuutta vaarantavia tai niiden painosta, koosta, muodosta tai luonteesta johtuen tai turvallisuus- tai toiminnallisista syistä johtuen tai muiden matkustajien mukavuuteen liittyen. Esineistä, joita ei voida hyväksyä, on saatavissa tietoa pyydettäessä SAS varaa oikeuden olla hyväksymättä Matkatavaraa kuljetukseen ellei se SAS:n kohtuullisen harkinnan mukaan ole asianmukaisesti ja turvallisesti pakattu sopiviin säiliöihin. Tietoa pakkauksista ja säiliöistä, joita ei voida hyväksyä, on saatavissa pyydettäessä SAS:lla on oikeus kuljettaa sellainen Matkatavara, joka ei kuulu SAS:n kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaan veloituksetta kuljetettavaan Matkatavaraan, myöhemmillä lennoilla suorittamatta Sinulle hyvitystä, ellei Matkatavaran Kuljetuksesta ole ennakkoon sovittu. 8.5 Oikeus tutkia Turvallisuussyistä SAS voi pyytää Sinulta, että henkilösi ja Matkatavarasi tutkitaan ja läpivalaistaan. Matkatavarasi voidaan tutkia ilman läsnäoloasi sen selvittämiseksi onko hallussasi ja Matkatavaroissasi esineitä, jotka on mainittu Artiklassa tai ampuma-aseita, ammuksia tai muita aseita, joita ei ole esitetty SAS:lle Artiklan tai mukaisesti. Ellet suostu tähän, SAS voi kieltäytyä kuljettamasta Sinua tai Matkatavaraasi lennolla. Jos tutkiminen tai Matkatavaroidesi läpivalaisu aiheuttaa Sinulle tai Matkatavaroillesi Vahinkoa, SAS ei vastaa Vahingosta, ellei kyseessä ole SAS:n virhe tai huolimattomuus. 8.6 Kirjattu matkatavara Jättäessäsi Matkatavarasi SAS:n haltuun lennolle kirjaamista varten, SAS antaa jokaisesta Kirjatusta Matkatavarastasi Sinulle Matkatavaran Tunnistamislipukkeen Kirjatussa Matkatavarassa tulee olla nimesi ja osoitteesi Kirjattu Matkatavara kuljetetaan, aina kuin mahdollista, samalla lennolla kuin itse matkustat, ellei SAS turvallisuus- tai toiminnallisista syistä päätä siirtää sitä kuljetettavaksi muulla lennolla. Jos Matkatavarasi kuljetetaan seuraavalla lennolla, SAS toimittaa sen Sinulle, paitsi jos soveltuva laki edellyttää, että olet läsnä Matkatavaran tullauksessa. Jos Kirjattu Matkatavarasi myöhästyy, noudatetaan Artiklassa 15.4 olevia ehtoja Kirjaamaton matkatavara Matkatavaran, jonka otat mukaasi matkustamoon, tulee mahtua edessäsi olevan istuimen alle tai lähellä sijaitsevaan säilytystilaan. Ellei käsimatkatavaraasi voida säilyttää kuljetuksen aikana näin tai jos se on liian painava tai sen katsotaan jostain syystä olevan riski turvallisuudelle, se on kuljetettava Kirjattuna Matkatavarana. Tiedot matkustamoon mukaan otettavan Matkatavaran enimmäismitoista ja -painosta saat pyytäessäsi SAS:lta tai yhtiön Valtuuttamalta Edustajalta. Jos Kuljetus tapahtuu muun Kuljettavan Yhtiön toimesta, saattavat säännöt olla toisenlaiset. Kuljettavalta Yhtiöltä saat tarvittavat tiedot pyytäessäsi. SAS auttaa Sinua saamaan nämä tiedot pyydettäessä Esineet, jotka eivät sovellu kuljetettavaksi lentokoneen rahtiosastossa, eivätkä täytä yllä olevan Artiklan ehtoja, kuljetetaan matkustamossa vain, mikäli olet ilmoittanut siitä SAS:lle etukäteen ja saanut siihen SAS:n suostumuksen. Tästä palvelusta voidaan veloittaa erikseen.

16 8.8 Kirjatun matkatavaran nouto ja luovutus SAS pyytää, että noudat Kirjatun Matkatavarasi niin pian kuin mahdollista määräpaikassasi tai pysähtyessäsi Välilaskupaikassa matkan aikana, ottaen kuitenkin huomioon mitä Artiklassa on todettu. Ellet nouda Matkatavaroitasi kohtuullisen ajan kuluessa, SAS voi veloittaa Sinua varastoinnista. Ellei Kirjattua Matkatavaraasi noudeta kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun se on ollut noudettavissa, SAS voi hävittää sen eikä SAS:lle silloin synny korvausvelvollisuutta Sinua kohtaan Vain henkilöllä, jolla on Matkatavaran Tunnistamislipuke ja Matkatavaratodistus hallussaan, on oikeus noutaa Kirjattu Matkatavara Jos Kirjatun Matkatavaran noutaa henkilö, jolla ei ole Matkatavaran Tunnistamislipuketta ja Matkatavaratodistusta, SAS luovuttaa Matkatavaran tällaiselle henkilölle vain siinä tapauksessa, että hän todistaa oikeutensa Matkatavaraan Eläimet Mikäli SAS sitoutuu kuljettamaan eläimiä, kuljetus tapahtuu seuraavilla ehdoilla: Sinun tulee varmistaa, että koirat, kissat, häkkilinnut ja muut lemmikkieläimet kuljetetaan asianmukaisissa kuljetuslaatikoissa ja että eläimillä on voimassaolevat terveys- ja rokotustodistukset, maahantuloluvat ja muut kohde- tai läpikulkumaan vaatimat asiakirjat. Ilman näitä SAS ei voi kuljettaa eläimiä. Kuljetukseen saatetaan soveltaa myös SAS:n määrittelemiä lisäehtoja, jotka saat SAS:lta pyydettäessä Jos eläin kuljetetaan Matkatavarana, ei eläin kuljetuslaatikoineen ja ruokineen sisälly veloituksettomaan Matkatavaramäärään, vaan sitä kohdellaan aina ylimääräisenä Matkatavarana, josta on maksettava lisämaksu Liikuntarajoitteisen Matkustajan opaskoirat kuljetuslaatikoineen ja ruokineen kuljetetaan maksutta, normaalin maksuttoman Matkatavaramäärän lisäksi SAS sääntöjen mukaisesti. Säännöt ovat saatavilla SAS:lta pyydettäessä Jos SAS on suostunut kuljettamaan eläimen mutta Yleissopimuksen vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt eivät kata eläimen Kuljetusta, SAS ei vastaa eläimelle sattuvasta Vahingosta, katoamisesta, sairastumisesta tai kuolemasta, paitsi jos SAS on toiminut tuottamuksellisesti SAS:lla ei ole vastuuta eläimestä, jolla ei ole kaikkia tarvittavia maastalähtö-, maahantulo-, terveys- ja muita asiakirjoja, joita tarvitaan eläimen kuljettamiseen johonkin maahan, valtioon tai alueelle tai sellaisen läpi. Henkilön, joka kuljettaa tällaista eläintä, on korvattava SAS:lle kaikki sakot, maksut, menetykset tai muut vastuut, joita SAS:lle tästä aiheutuu. 9. Artikla: Aikataulut, viivästymiset, lentojen peruutukset, reittien lopetus, lennolle pääsyn epäämiset ja matkustusluokan alennukset 9.1. Aikataulut Aikatauluissa julkaistut lentojen lähtö- ja saapumisajat saattavat muuttua julkaisupäivän ja varsinaisen matkustuspäivän välisenä aikana.

17 9.1.2 Kun SAS tai yhtiön Valtuuttama Edustaja vahvistaa varauksesi, SAS vahvistaa samalla senhetkisen voimassaolevan aikataulun, joka merkitään Lentolippuusi. On mahdollista, että SAS joutuu muuttamaan lennon aikataulua sen jälkeen kun Lentolippu on kirjoitettu. Jos annat SAS:lle yhteystietosi, SAS pyrkii ilmoittamaan Sinulle muutoksista. Jos SAS muuttaa lennon aikataulua Lentolipun kirjoittamisen jälkeen niin olennaisesti, ettei uusi aikataulu sovi Sinulle eikä SAS pysty varaamaan Sinulle hyväksyttävää vaihtoehtoa, olet oikeutettu takaisinmaksuun sen mukaan mitä Artikloissa 10.2 ja 15.4 todetaan Peruutukset ja reittien lopetus Ellei Yleissopimuksesta muuta johdu, jos SAS peruuttaa lennon tai lopettaa sellaisen reitin liikennöimisen, jolle Sinulla on vahvistettu varaus, SAS valintasi mukaan, joko: kuljettaa Sinut seuraavalla aikataulunmukaisella SAS:n lennolla, jolla on tilaa vastaavanlaisessa matkustusluokassa, ilman lisämaksua ja tarvittaessa muuttamalla Lentolippusi voimassaolon kattamaan kyseisen lennon; tai reitittää lentosi uudelleen Lentolipussasi olevalle määräpaikkakunnalle vastaavanlaisessa matkustusluokassa SAS:n tai yhtiön harkinnan mukaan toisen lentoyhtiön lennoilla tai kanssasi sovitulla muulla kuljetusmuodolla ja sovitussa matkustusluokassa, ilman lisämaksua. Jos vaihtoehtoisen Kuljetuksen hinta on edullisempi kuin maksamasi, SAS maksaa takaisin erotuksen; tai maksaa hyvityksen Lentolipustasi Artiklan ehtojen mukaisesti ja, jos sovellettavat lait niin vaativat, tarjoaa Sinulle paluulennon seuraavalla lennolla alkuperäiseen lähtöpaikkaasi; tai Mikäli valitset jonkun edellä Artikloissa ja todetun vaihtoehdon, ja jos sovellettava laki niin vaatii, SAS avustaa Sinua tavalla (liittyen esim. puheluihin, tai tarjoamalla virvokkeita ja majoitusta), joka on kohtuullisessa suhteessa peruutuksen aiheuttamaan odotusaikaan Mikäli Sinulle ei ole ilmoitettu peruuntumisesta tai reitin lopettamisesta asianmukaisesti eikä lennon peruuntuminen tai reitin lopettaminen johdu Poikkeuksellisista Olosuhteista eikä se olisi ollut vältettävissä kohtuullisilla varotoimilla, jos sovellettava laki niin vaatii olet oikeutettu korvaukseen Artiklassa 15.4 olevat SAS:n vastuuta koskevat säännöt koskevat myös tapauksia, jotka on mainittu tässä Artiklassa Lennon peruuntuessa tai kun jokin reitti lopetetaan, ellei Yleissopimus tai sovellettava laki muuta edellytä, määräytyy korvaus, johon Sinulla on oikeus Artikloissa todettujen vaihtoehtojen mukaan, eikä SAS:lla ole muuta korvausvelvollisuutta Sinua kohtaan Lennon pitkäaikaiset viivästymiset SAS tekee parhaansa välttääkseen Sinun tai Matkatavarasi viivästymisen. Tämän vuoksi ja estääkseen lennon peruuntumisen, SAS voi poikkeustapauksissa järjestää Kuljetuksen muulla Kuljettavalla Yhtiöllä tai lentokoneella Jos lentosi SAS:lla viivästyy ja jos sovellettava laki niin vaatii, SAS tarjoaa odotusaikana Sinulle kohtuullista huolenpitoa, ottaen huomioon odotusajan pituuden ja edellyttäen, että huolenpidon järjestäminen ei aiheuta lennon lisäviivästymistä.

18 9.3.3 Mikäli lentosi viivästyy yli 3 tuntia, ja jos sovellettava laki niin vaatii, olet oikeutettu hyvitykseen lennon hinnasta Artiklan mukaan. Tarvittaessa SAS järjestää Sinulle myös paluulennon ensimmäisellä aikataulunmukaisella lennolla alkuperäiseen lähtöpaikkaasi; Artiklassa 15.4 olevat SAS:n vastuuta koskevat säännöt koskevat myös tapauksia, jotka on mainittu tässä Artiklassa Muut poikkeustilanteet Jos SAS:n lento ei pysähdy määräpaikkakunnallasi tai paikkakunnalla, jolla sinun on määrä vaihtaa konetta, SAS:n toiminnan vuoksi menetät jatkolennon, johon Sinulla on vahvistettu paikka, tai SAS vaihtaa Kuljettavaa Yhtiötä, eikä tästä ole ilmoitettu sinulle aiemmin etkä voi hyväksyä muutosta, SAS valintasi mukaan tarjoaa Sinulle jonkin seuraavista vaihtoehdoista, ellei Yleissopimus toisin määrää: SAS kuljettaa Sinut seuraavalla aikataulunmukaisella SAS:n lennolla, jolla on tilaa, ilman lisämaksua ja tarvittaessa, muuttamalla Lentolippusi voimassaolon kattamaan tämän lennon; tai reitittää lentosi uudelleen Lentolipussasi olevalle määräpaikkakunnalle SAS:n tai yhtiön harkinnan mukaan toisen lentoyhtiön lennoilla tai kanssasi sovitulla muulla kuljetusmuodolla ja sovitussa matkustusluokassa, ilman lisämaksua. Jos vaihtoehtoisen Kuljetuksen hinta on edullisempi kuin maksamasi, SAS maksaa takaisin erotuksen; tai maksaa hyvityksen Lentolipustasi Artiklan ehtojen mukaisesti Artiklassa 15.4 olevat SAS:n vastuuta koskevat säännöt koskevat myös tapauksia, jotka on mainittu tässä Artiklassa Artiklassa todettujen tapahtumien sattuessa, ellei Yleissopimus tai sovellettava laki muuta edellytä, Sinulla on oikeus korvaukseen tai hyvitykseen vain Artikloissa todettujen vaihtoehtojen mukaan eikä SAS:lla ole muuta vastuuta Sinua kohtaan Lennolle pääsyn epääminen ja matkustusluokan muuttaminen Jotta koneeseen pääsisi mukaan mahdollisimman paljon Matkustajia, SAS voi vahvistaa varauksen, vaikkei tilaa olisikaan (ns. "ylivaraus"). Tämä perustuu SAS:n kokemukseen siitä, että osa Matkustajista ei ilmoittaudu varaamalleen lennolle. SAS:lla, kuten useimmilla muillakin lentoyhtiöillä on oma korvauskäytäntönsä tapauksia varten, joissa Matkustajalta ilman perustetta evätään koneeseen nousu johtuen riittämättömistä istumapaikoista. SAS tekee parhaansa, voidakseen tarjota istumapaikat vahvistetuille varauksille. Kun SAS valitsee Matkustajia, joilta evätään paikka, yhtiö hakee ensisijaisesti henkilöitä, jotka suostuvat vapaaehtoisesti jäämään pois lennolta ottaen kuitenkin huomioon lentokentän turvallisuuteen ja toimivuuteen liittyvät seikat Jos SAS ei pysty tarjoamaan aikaisemmin vahvistettua paikkaa SAS:n koneessa, SAS korvaa paikan ylivarauksen tai matkustusluokan alennuksen takia menettäneille Matkustajille soveltaen voimassaolevaa lakia. Yksityiskohtaiset tiedot voimassaolevasta laista ja yhtiön korvauskäytännöstä ovat saatavissa SAS:lta Jos Sinulle on vahvistettu paikka tietylle lennolle ja Sinulta evätään koneeseen nousu tai joudut alempaan matkustusluokkaan ainoastaan ylivarauksen vuoksi, olet oikeutettu korvaukseen, joka määräytyy kyseisen valtion lainsäädösten ja/tai SAS:n korvauskäytännön mukaan.

19 9.5.4 Ylivarauksesta johtuvan korvauksen lisäksi hyvitämme kohtuulliset ateria- ja yöpymiskustannukset seuraavan koneen lähtöhetkeen saakka. 10. Artikla: Takaisinmaksu 10.1 Takaisinmaksuun oikeutettu henkilö SAS maksaa takaisin Lentolipun tai Lentolipun käyttämättömän osan hinnan noudattaen kulloinkin kyseessä ollutta Tariffia tai sovellettavaa hintasäännöstöä seuraavin ehdoin: Ellei tässä Artiklassa toisin määrätä, SAS:lla on oikeus suorittaa takaisinmaksu henkilölle, jonka nimi on Lentolipussa tai henkilölle, joka on maksanut Lentolipun ja pystyy sen tyydyttävästi todistamaan Jos Lentolipun on maksanut toinen henkilö kuin Matkustaja ja Lentolippuun on merkitty takaisinmaksuun liittyviä rajoituksia, SAS maksaa takaisin Lentolipun vain Lentolipun maksajalle tai tämän määräämälle henkilölle Takaisinmaksu tehdään vain kun Lentolippu, joka sisältää kaikki käyttämättömät Lippukupongit, palautetaan SAS:lle. Poikkeuksena on Lentolippu, joka on kadonnut Pakollinen (involontary) takaisinmaksu Jos olet oikeutettu takaisinmaksuun Artikla 9 mukaan, SAS hyvittää Sinulle seuraavan määrän: Ellei yhtään Lippukuponkia ole käytetty, korvataan Lentolippu kokonaisuudessaan Jos Lentolipusta on osa käytetty, korvataan vähintään Lentolipun hinnan ja matkustetun matkan normaalihinnan erotus Vapaaehtoinen (volontary) takaisinmaksu Lukuunottamatta täysin peruutuskelvotonta Lentolippua, ellei yhtään Lippukuponkia ole käytetty, korvataan Lentolippu kokonaisuudessaan vähennettynä kohtuullisilla palvelumaksuilla ja peruutuskuluilla Lukuunottamatta täysin peruutuskelvotonta Lentolippua,jos Lentolipusta on osa käytetty, korvataan Lentolipun hinnan ja matkustetun matkan normaalihinnan erotus vähennettynä kohtuullisilla palvelumaksuilla ja peruutuskuluilla Hyvitys kadonneesta lentolipusta Jos kadotat Lentolippusi tai osan siitä, SAS maksaa takaisin Lentolipun hinnan vähennettynä kohtuullisella toimitusmaksulla niin pian kuin mahdollista Lentolipun voimassaoloajan päätyttyä seuraavin ehdoin: Lentolippua tai sen osaa ei ole käytetty, eikä sitä ole aiemmin maksettu takaisin tai korvattu. Hyvitys maksetaan kuitenkin, jos kolmas osapuoli on SAS:n huolimattomuuden vuoksi voinut käyttää Lentolippua tai saada siitä takaisinmaksun tai korvauksen ja jos henkilö, jolle takaisinmaksu tehdään, sitoutuu SAS:n määrittelemällä tavalla maksamaan takaisin SAS:n hyvittämän summan, jos kyseessä on petos ja/tai siltä osin kuin kolmas osapuoli käyttää kadonneen Lentolipun tai Lentolipun osan (lukuun ottamatta tapauksia, joissa petos tai se, että kolmas osapuoli on käyttänyt Lentolipun johtui SAS:n huolimattomuudesta).

20 Jos SAS tai yhtiön Valtuuttama Edustaja kadottaa Lentolipun tai osan siitä, menetys on SAS:n vastuulla Oikeus kieltäytyä takaisinmaksusta SAS voi kieltäytyä takaisinmaksusta, jos takaisinmaksua pyydetään Lentolipun voimassaolon päättymisen jälkeen SAS voi kieltäytyä maksamasta takaisin Lentolippua, joka on esitetty SAS:lle tai viranomaisille todisteena aikeesta poistua maasta, ellei SAS:lle esitetä tyydyttävää selvitystä siitä, että Sinulla on lupa jäädä maahan tai, että olet poistumassa maasta toisella Kuljettavalla Yhtiöllä tai toisella liikennevälineellä Valuutta Kaikkien takaisinmaksujen ja hyvitysten osalta noudatetaan sen/niiden maan lakeja, säännöksiä ja määräyksiä, jossa Lentolippu alun perin ostettiin ja jossa takaisinmaksu/hyvitys suoritetaan. Takaisinmaksu tai hyvitys suoritetaan tavallisesti samalla tavalla ja samassa valuutassa kuin Lentolipun maksukin, mutta voidaan suorittaa myös muussa valuutassa SAS:n harkinnan mukaan Takaisinmaksun suorittaja Vapaaehtoiset takaisinmaksut suorittaa se Kuljettava Yhtiö tai sen valtuutettu edustaja, joka alun perin antoi Lentolipun. 11. Artikla: Käyttäytyminen lennolla Yleistä Jos SAS:n arvion mukaan käyttäytymisesi lennolla vaarantaa lentokonetta, lennolla olevaa henkilöä tai siinä olevaa omaisuutta tai estää miehistöä hoitamasta tehtäviään tai ellet noudata miehistön antamia ohjeita koskien esimerkiksi tupakointia, alkoholin- tai lääkkeidenkäyttöä tai aiheutat muuten käytökselläsi vaivaa, haittaa tai Vahinkoa muille matkustajille tai miehistölle, SAS voi puuttua asiaan tarpeelliseksi katsomallaan tavalla estääkseen tällaisen käytöksen jatkumisen, mukaan lukien Matkustajaan kohdistuvat pakkokeinot. Voit joutua poistetuksi koneesta tai evätyksi jatkamasta matkaasi millä hyvänsä lentoasemalla ja Sinut voidaan saattaa vastuuseen teoistasi oikeudessa. Lisäksi Sinä vapautat SAS:n vastuusta liittyen kustannuksiin, joita Sinä mahdollisesti käytökselläsi aiheutat Elektroniset laitteet Turvallisuussyistä SAS:lla on oikeus kieltää tai rajoittaa elektronisten laitteiden, esimerkiksi matkapuhelinten, kannettavien tietokoneiden tai nauhureiden, matkaradioiden, CD-soitinten, elektronisten pelien tai lähettimien, kuten radio-ohjattavien lelujen, radiopuhelinten tai muiden henkilökohtaisten elektronisten laitteiden käyttöä lennolla. Kuulolaitteet ja sydämentahdistin ovat sallittuja. 12. Artikla: Lisäpalveluiden järjestäminen Yleistä Jos SAS järjestää Sinulle minkä hyvänsä kolmannen osapuolen toteuttaman palvelun, lentokuljetusta lukuun ottamatta, tai jos SAS antaa Lentolipun tai voucherin kolmannen osapuolen järjestämää kuljetusta (muuta

MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT

MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT 1 ARTIKLA MÄÄRITELMIÄ Lukuun ottamatta sellaista asiayhteyttä, jossa vaaditaan muuta tulkintaa, tai jossa erityisesti on muulla tavalla ilmoitettu, näissä

Lisätiedot

MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT

MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT Finncomm Airlines MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT Nämä matkustajien ja matkatavaran yleiset kuljetusehdot, jotka on laadittu kansainvälisen

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä 1

Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä 1 Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä 1 Matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä annettua asetusta (EU) N:o 1177/2010 ryhdytään soveltamaan

Lisätiedot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot WonderCruises Lisä- ja erityisehdot 1. Yleistä WonderCruises myy ja välittää risteilypaketteja ja pelkkiä risteilyjä, jotka kuuluvat valmismatkalain piiriin ja niihin sovelletaan Yleisiä valmismatkaehtoja

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Katuosoite: Postinumero ja postitoimipaikka: Sähköposti: Puhelin: (alle 2-vuotias)?

Katuosoite: Postinumero ja postitoimipaikka: Sähköposti: Puhelin: (alle 2-vuotias)? LENTOMATKUSTAJAN OIKEUDET EU:N VALITUSLOMAKE LOMAKE VALITUKSEN TEKEMISEKSI LENTOYHTIÖLLE JA/TAI KANSALLISELLE VALVONTAELIMELLE Matkustajan oikeudet asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisesti lennolle pääsyn

Lisätiedot

Nämä ehdot koskevat Suomen Matkavaraukset Oy:n kautta tehtyjä lento- ja hotellivarauksia (päivätty ).

Nämä ehdot koskevat Suomen Matkavaraukset Oy:n kautta tehtyjä lento- ja hotellivarauksia (päivätty ). Matkaehdot Nämä ehdot koskevat Suomen Matkavaraukset Oy:n kautta tehtyjä lento- ja hotellivarauksia (päivätty 30.12.2014). Matkan varaaminen ja maksaminen Matkaehdot astuvat voimaan matkustajan varatessa

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

30.4.2002 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 103 E/225

30.4.2002 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 103 E/225 30.4.2002 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 103 E/225 Ehdotus euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennollepääsyn epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen yhteydessä

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Nämä ehdot koskevat Suomen Matkavaraukset Oy:n kautta tehtyjä lento- ja hotellivarauksia (päivätty ).

Nämä ehdot koskevat Suomen Matkavaraukset Oy:n kautta tehtyjä lento- ja hotellivarauksia (päivätty ). Matkaehdot Nämä ehdot koskevat Suomen Matkavaraukset Oy:n kautta tehtyjä lento- ja hotellivarauksia (päivätty 20.4.2015). Matkan varaaminen ja maksaminen Matkaehdot astuvat voimaan matkustajan varatessa

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Yhteenveto matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä 1

Yhteenveto matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä 1 Yhteenveto matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä 1 Asetuksen (EU) N:o 181/2011, jäljempänä asetus, soveltaminen alkaa 1. maaliskuuta 2013. Asetuksessa säädetään matkustajien vähimmäisoikeuksista

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Jet Timen matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamista koskevat erityisehdot ja -määräykset

Jet Timen matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamista koskevat erityisehdot ja -määräykset Jet Timen matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamista koskevat erityisehdot ja -määräykset Tammikuu 2015 Hyvä Jet Timen asiakas Nämä kuljetusmääräykset täydentävät sopimusta, jonka matkanjärjestäjänne

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka SOPIMUS VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA Viron tasavallan hallitus ja Suomen

Lisätiedot

TARJOUS 1 Tiina Aalto Puh. 0205 61 5306 Fax 0205 61 5333 11.8.2010 tiina.aalto@kavevatravel.fi

TARJOUS 1 Tiina Aalto Puh. 0205 61 5306 Fax 0205 61 5333 11.8.2010 tiina.aalto@kavevatravel.fi TARJOUS 1 Turun Kaupunki Pertti Heinonen Puh. 02-262 4802 pertti.heinonen@turku.fi RYHMÄMATKA RUOTSIIN JA NORJAAN Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme ryhmällenne seuraavia matkapalveluita: Kohde

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Cumulus Hämeenpuisto, Hämeenpuisto 47, 33200 Tampere Email. hameenpuisto.cumulus@restel.fi

Cumulus Hämeenpuisto, Hämeenpuisto 47, 33200 Tampere Email. hameenpuisto.cumulus@restel.fi Tampereen aluemyyntikeskus VAHVISTUS Päivi Laukkanen Rautatienkatu 21 33100 Tampere 13.11.2013 puh. +358 3 2392 2950 email. tampere.aluemyynti@restel.fi Tappara ry Kari Aaltonen Sudenkatu 7 33520 Tampere

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Miten yritysten tulee toimia?

Miten yritysten tulee toimia? 20.2.2013 Hyvä jäsenyritys! Matkustajien oikeuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2013 Matkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus astuu voimaan myös Suomessa 1.3.2013. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava)

Euroopan unionin virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) 17.2.2004 L 46/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy.

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy. S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA 1. Osapuolet 1.1. Toimittaja Salo Energia c/o Areva Group Oy Satamakatu 20 24100 SALO Yhteyshenkilö: Esa Areva, hallituksen jäsen 1.2. Asiakas Salon kaupunki

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi 1. Tämä on Suomen Teatteriohjaajien Liiton suositus harrastajateatterikentän ohjaustariffiksi.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen.

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen. Rovanperän kelomökkien varausehdot Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen. Varaus on sitova, kun ennakkovaraus, 20% varauksen hinnasta, on maksettu vahvistuskuitissa

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Turnaus Info

Turnaus Info Turnaus Info 2016-2017 Kuka voi osallistua? Kaikki seurat, jotka ovat heidän FIFA kuuluvien kansallisten yhdistysten, ovat tervetulleita osallistumaan Euroopan Nuorten Akatemian Football League. Maissa,

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

1 TEHORESERVIKUORMAN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO

1 TEHORESERVIKUORMAN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO Käyttösäännöt 1 (5) SÄÄNNÖT TEHORESERVIJÄRJESTELMÄÄN KUULUVIEN SÄHKÖNKULUTUKSEN JOUSTOON KYKENEVIEN KOHTEIDEN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPIDOLLE, NIIDEN KÄYTÖLLE SEKÄ SÄHKÖNKULUTUKSEN TARJOAMISEEN MARKKINOILLE

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Oy (Y-tunnus: 2741436-9) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Ytunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

(Finnlines ja Nordö-Link kumpikin yhdessä ja erikseen rahdinottaja, matkustaja jäljempänä myös asiakas ).

(Finnlines ja Nordö-Link kumpikin yhdessä ja erikseen rahdinottaja, matkustaja jäljempänä myös asiakas ). Kuljetusehdot FINNLINES OYJ:N JA REDERI AB NORDÖ-LINKIN MATKUSTAJALIIKENTEEN MATKUSTAJIA, HEIDÄN MATKATAVAROITAAN JA MUKANA SEURAAVIA AJONEUVOJAAN KOSKEVAT YLEISET KULJETUSEHDOT 1. KULJETUSSOPIMUS: EHDOT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Lentomatkat. Tietoa pyörätuolin kanssa matkustavalle!

Lentomatkat. Tietoa pyörätuolin kanssa matkustavalle! Lentomatkat Kaikki reittiliikenteen lentoasemat ovat liikuntaesteettömiä ja varustettu Inva-WC:llä. Lentopalvelut ovat joustavat ja kohtelu myönteistä. Lentokoneeseen on helppo siirtyä matkustasiltaa pitkin

Lisätiedot

MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT 27.1.2011 MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Nämä 1.3.2011 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1. Soveltamisala

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot