OPISKELIJAN OPAS. Lukuvuosi muotoilu restaurointi viestintä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN OPAS. Lukuvuosi 2005 2006. muotoilu restaurointi viestintä. www.kyamk.fi"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN OPAS muotoilu restaurointi viestintä Lukuvuosi Aloitat opiskelusi Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Muotoilun, Restauroinnin tai Viestinnän koulutusohjelmassa. Onnittelemme oivasta valinnasta! Tämä vihkonen on ammattikorkeakoulun opinto-oppaan tuki, joka antaa konkreettisia ohjeita toimimisesta ammattikorkeakoulussamme ja Kouvolan kaupungissa. Opinto-oppaasta löydät varsinaiseen opiskeluusi ja omaan koulutusohjelmaasi liittyviä tietoja.

2 TOIMIALAN YHTEYSTIETOJA Toimialajohtaja Raimo Pelli Puh Tornionmäen toimipiste Muotoilun ko. ja Restauroinnin ko. Utinkatu 85, Kouvola Puh. (05) , faksi Koulutusohjelmajohtaja/muotoilu sekä restaurointi (vt.) Jorma Fagerström Puh Opintosihteeri Hanni Hätinen Puh. (05) Kasarminmäen toimipiste Viestinnän koulutusohjelma Prikaatintie 2, KOUVOLA Puh. (05) , faksi Koulutusohjelmajohtaja Anna-Maija Issakainen Puh Opintosihteeri Virve Ruohola Puh. (05) Korkeakoulu, toimipisteet ja tilat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu, jolla on yhdeksän koulutusyksikköä Kotkassa, Kouvolassa, Kuusankoskella ja Elimäellä. Opiskelijoita on noin 4500 ja henkilökuntaa yli 400. Ammattikorkeakoulumme jakautuu kuuteen toimialaan: tekniikka, merenkulku, liiketalous, sosiaali- ja terveysala, muotoilu ja media sekä metsä- ja puutalous. Muotoilu, restaurointi ja viestintä kuuluvat muotoilun ja median toimialaan, jonka toimialajohtaja on Raimo Pelli. Koulutusohjelmajohtajia ovat Jorma Fagerström (muotoilu sekä restaurointi), ja Anna-Maija Issakainen (viestintä) Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajana toimii rehtori Ragnar Lundqvist. Yhtiön kuusihenkinen hallitus koostuu omistajatahojen edustajista. (Lisätietoa Käsitteitä Ammattikorkeakouluopintojen aloittaminen tuo mukanaan monia uusia käsitteitä, jotka on hyvä opetella jo heti alussa. Näin välttyy monelta väärinkäsitykseltä ja sekaannukselta. Seuraavaan listaan on koottu keskeisimmät ja toistuvimmat käsitteet, joita mm. opintooppaassa käytetään. TOIMIPISTE tila, jossa koulutusohjelma(t) toimii KOULUTUSOHJELMA koulutusala, opintojen kokonaisuus (muotoilun, restauroinnin ja viestinnän koulutusohjema) KOULUTUSOHJELMAJOHTAJA koulutusohjelman opettajatiimin johtaja, joka vastaa opetuksen järjestämisestä OPINTOJAKSO kurssi, opintojen perusyksikkö OPINTOPISTE opintojakson laajuus, opintopiste vastaa n. 27 tunnin opiskelijan työpanosta sisältäen lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä PERIODI/JAKSO opintojen sijoittuminen lukuvuoteen (4 x 8 viikkoa + 3 viikkoa) SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO (SV) koulutusohjelma jakautuu suuntautumisvaihtoehtoihin (esim. teollinen muotoilu, graafinen suunnittelu) LÄHIOPETUSTUNTI opintojakson oppitunti, joka toteutuu kontaktiopetuksena opettajan ohjaamana ja lukujärjestyksen mukaisesti LUKUVUODEN AJOITUS JA LOMAT Uudet opiskelijat aloittavat maanantaina Muotoilu ja Restaurointi klo 9.00 Viestintä klo Jatkavat opiskelijat aloittavat myös maanantaina Syyslukukausi Kevätlukukausi Opetukseton aika (vko 9) Kesälukukausi Lukuvuoden jaksotus 1. jakso vkot jakso vkot jakso vkot jakso vkot jakso vkot SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTOVASTAAVA kunkin suuntautumisvaihtoehdon opettaja, joka koordinoi sv:n opintoja Opintojen aloittaminen Opintoihin hyväksytyn opiskelijan tulee ilmoittautua joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi lukuvuosittain. Hyväksymiskirjeen mukana on ollut ilmoittautumislomake ja ohje ilmoittautumisvelvollisuudesta. Uudet opiskelijat saavat henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan opiskelijaliittymän käyttöä varten heti opintojen alussa. Opiskelijan on tehtävä läsnäoloilmoittautuminen opintojen alussa myös opiskelijahallintaohjelman WinhaWillen kautta. Aloittavat opiskelijat saavat tähän apua joko tutoreilta tai yhteisessä Winha-infossa. ITSENÄINEN TYÖSKENTELY opintojakso sisältää lähiopetuksen lisäksi tietyn määrän opiskelijan itsenäistä työskentelyä, joka ei ole opettajajohtoista Opiskelijan kotikunta on se kunta, jossa hän on kirjoilla Kotipaikan ja osoitteen muuttuessa tulee tiedot päivittää välittömästi. Kotikunnan muuttuessa tulee tieto toimittaa suoraan opintosihteerille. Läsnäoloilmoittautuminen alkaa ja päättyy Opinto-opas löytyy internetistä > Opiskelu > Oppaat ja ohjeet > Opinto-opas. Ilmoittautuminen opintojaksoille Opiskelijoiden tulee ilmoittautua niille opintojaksoille, joille aikovat kunkin periodin aikana osallistua. Ilmoittautumisen voi suorittaa myös kaikille lukukauden jaksoille yhdellä kertaa, niin ei tarvitse enää muistella mille opintojaksolle on ilmoittautunut ja mille on vielä ilmoittautumatta. Ilmoittautuminen ja opintokorttien selailu ja katselu on mahdollista osoitteessa: Kotisivulla on linkki Winha, josta pääsee opiskelijaliittymään.

3 LUKUVUODEN OPISKELIJATUTORIT Viestintä Hanna Sorsa (tutorvastaava) Ilmo Pietarinen Matti Ylä-Mäihäniemi Susanna Heikkinen Jenni Kärkinen Teemu Muhli Riina Laihomäki Muotoilu Kari Kemppainen Janne Enkenberg Sara Tuohikumpu Tommi Mäkinen Restaurointi Anna-Kaisa Miinalainen Viivi Alajuuma Tekstiili ja vaatetus Jussi Siivonen Saija Hiltunen Mari Koivunen (tutorvastaava) Jos sinulla on jotakin kysyttävää, voit vapaasti ottaa yhteyttä opiskelijatutoreihin, vaikka jo ennen koulun alkua!...ja sitten töihin! Uusi opiskelija aloittaa tutustumisensa oppilaitokseen ja omiin opintoihinsa koulutusohjelmien opettajien, suuntautumisvaihtoehdon vastaavan ja luokkavastaavan sekä opiskelijatutorien avustamana. Opintojen alkuun sijoittuu AMK-opintoihin orientoiva jakso, jolla perehdytään sekä käytännön asioihin että oman ammattialan ominaisuuksiin. Opiskelijatutorit aloittavat toimintansa uusien ryhmien kanssa heti ensimmäisellä viikolla. Tutoreiden tehtävä on opastaa tulokkaita sekä itse opiskeluun että oppilaitokseen liittyvissä käytännön asioissa, kuten ilmoittautumisessa, tiedon hankkimisessa, tiloihin tutustumisessa yms. Kaupungin tarjoamien harrastusmahdollisuuksien, opiskelijatoiminnan ym. vapaan ohjelman kuviot tulevat samalla tutuiksi. Ensimmäisen opintovuoden aikana opiskelijoille järjestetään infotilaisuuksia aina uusien valintojen tms. tilanteiden ollessa ajankohtaisia. Näihin infoihin on syytä osallistua. Esim. lukio-opintoihin verrattuna opiskelu on ammattikorkeakoulussa huomattavasti vapaamuotoisempaa, mikä tarkoittaa myös omaa vastuuta opintojen hoitamisesta. Toimisto ja info Tornionmäen toimipisteen toimistot sijaitsevat Utinkadulla. Opiskelijoita palvelee myös sisääntuloaulassa infopiste. Tiedottamiseen liittyvien asioiden lisäksi infosta voi ostaa kopiokortteja, hoitaa postituksia yms. jokapäiväisiin rutiineihin, tiloihin, kopiointeihin, tiedonhakuun, ilmoitusasioihin yms. Olemalla pitkäjänteinen, innostunut, ahkera ja oma-aloitteinen opiskelijalla on kaikki mahdollisuudet hyödyntää oppilaitoksen tarjoamat tilaisuudet ja ammattitaito. Pakollisten opetusohjelmaan kuuluvien jaksojen lisäksi opiskelija voi valita vapaasti valittavia opintoja joko oman osaston tarjonnasta tai muista koulutusohjelmista (esim. liiketalouden), yhteensä 15 opintopistettä. Ilmoittautuminen niin pakollisille kuin vapaasti valittavillekin opintojaksoille tapahtuu verkossa, opiskelijaliittymä Winha-Willen kautta. Vapaasti valittavien koostamista kannattaa suunnitella jo etukäteen, koska opintojen päättyessä niitä täytyy olla yhteensä 10 opintoviikkoa. Tämän vuoksi kannattaa tutustua muihinkin kuin vain oman koulutusohjelman tarjontaan. Ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojaksojen suorituksesta ja arvioinnista. Pääsääntöisesti kunkin opintojakson arviointi on annettava neljän viikon kuluessa jakson päättymisestä. Tenttien ja kurssien arvosanat tulevat Winhaan noin kuukauden kuluttua kokeesta ja/tai kurssin päättymisestä. Opiskelijoilla on myös oikeus vaatia että näin tapahtuu. liittyvät kysymykset selviävät täältä. Taloustoimistossa työskentelee Marjukka Sutela, jonka puoleen voi kääntyä kun on kyse rahaasioista, laskutuksista, materiaalikorteista yms. Kasarminmäen toimipisteen toimisto on päärakennuksessa Mediakasarmilla (Prikaatintie 2). OPINTO-OHJAAJAT Muotoilu ja Restaurointi Anne Vuorivirta Puh Viestintä Katariina Silvola Puh VIESTINNÄN SÄHKÖINEN ILMOITUSTAULU ILMO päivittyy osoitteessa ilmo/index.php Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Kaikissa opintoihin ja suorituksiin, todistuksiin, ilmoittautumisiin ym. liittyvissä asioissa sinua auttaa opintosihteeri kummassakin toimipisteessä. Opinto-ohjaajat Anne Vuorivirta Tornionmäessä ja Katariina Silvola Kasarminmäellä ovat tavattavissa erikseen ilmoitettavina aikoina ja ilmoitetussa paikassa. Uusien opiskelijoiden ohjaus ja henkilökohtaisen Opiskelutarvikkeet ja kopiointi Opiskelija hankkii opiskeluun liittyvät materiaalit itse. Osa tarvikkeista kannattaa tilata oman luokan kesken yhteistilauksena alan yrityksistä. Eri opintoprojekteihin sisältyvät tarvikehankinnat ja kustannukset selvitetään opintokohtaisesti tehtävää ohjaavan opettajan kanssa. Erilaisiin projekteihin liittyvät materiaalit tulee sopia tehtävää antavan opettajan kanssa. Mikäli projektiin liittyy postitusta, kopiointia ym. kannattaa selvittää etukäteen miten aiheutuvat kulut hoidetaan. Opettaja ottaa opetustarkoituksiin tarvittavat opintosuunnitelman laatiminen voi alkaa myös jo orientoivien opintojen jaksolla järjestettävän haastattelun ja infotilaisuuksien yhteydessä. Oman koulutusohjelman ja suuntautumisvaihtoehdon vastaavat opettajat ohjaavat myös opintoihin liittyvissä asioissa yhdessä opinto-ohjaajan ja opintotoimiston kanssa. kopiot ja perii niistä maksun, muut kopiot ja tulosteet opiskelijat kustantavat itse limiiteillä. Jokaiselle opiskelijalle annetaan lukuvuoden alussa 250 ilmaista tulostetta. Käyttämättömät kreditit siirtyvät seuraavalle vuodelle. Tulostuslimiittiä myy Klaani ry. Työtilojen siisteys, työvälineiden kunto ja paikoilleen palauttaminen ovat opiskelijoiden vastuulla. Rikkoutumisista, katoamisista ja muista poikkeavista toiminnoista on ilmoitettava vastuuhenkilöille, joko opettajalle tai muulle henkilökunnalle.

4 OPINTOSUUNNITELMA Tarkat kuvaukset kunkin koulutusohjelman ja suuntautumisvaihtoehdon opintojaksoista ovat opinto-oppaassa, jonka viimeisin versio löytyy kotisivuilta > Opiskelu > Oppaat ja ohjeet > Opinto-opas. Valinnaiset kurssit löytyvät Winhasta. Oppitunnit ja ruokailu Oppitunnit pidetään pääsääntöisesti klo Lukujärjestykset päivitetään nettiin > Opiskelu > Oppaat ja ohjeet > Työjärjestykset. Ruokailu tapahtuu opiskelijaravintoloissa, jossa ateriointi on maksullista. Opiskelija saa Kelan ateriatuen, joten aterian hinnaksi jää 2,35 e. Erikoisruokavaliosta on syytä ilmoittaa keittiöön. Kasvisruokaa on joka päivä tarjolla. Lisäksi myynnissä on pullaa, kahvia, virvokkeita ja pikkusuolaista aamusta iltapäivään. Kasarminmäen toimipisteen opiskelijat voivat ruokailla ja kahvitella Paraatikentän sivustalla sijaitsevassa Amican Kasarmiravintolassa. OPINTOJEN LAAJUUS Perusopinnot Ammattiopinnot Vapaasti valittavat Harjoittelu Opinnäytetyö 240 OP 60 op 120 op 15 op 30 op 15 op Tentit ja arvosanat Opintojakson hyväksytty suoritus määräytyy kunkin koulutusohjelman, suuntautumisvaihtoehdon ja opintojakson ominaisuuksien mukaan. Jaksojen kuvaukset ja vaatimukset on kirjattu opinto-oppaaseen, josta viimeisin päivitetty versio on KyAMK:n kotisivuilla > Opiskelu > Oppaat ja ohjeet > Opinto-opas. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää siihen liittyvien harjoitustöiden, tuotteiden, kirjallisten osien, kokeen ja/tai tentin suorittamista määrättynä aikana. Suoritustapa ilmoitetaan opintojakson kuvauksen ja aloittamisen yhteydessä. Opintojaksoon kuuluva välikoe tai tentti järjestetään yleensä jakson tuntien aikana, siitä ilmoitetaan tunneilla eikä tähän kokeeseen tarvitse ilmoittautua erikseen. Sen sijaan Kasarminmäen ja Tornionmäen toimipisteiden yleiseen tenttiin/uusintatilaisuuteen on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää. Yleiseen tenttiin opiskelija voi tulla suorittamaan tekemättä jääneen tai hylätyn kokeen tai suorittamaan kirjatenttiä, silloin kun se on jakson suoritustavan edellytysten mukaan mahdollista. Tenttitilaisuudessa on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. Tenttitilaisuudet järjestetään erikseen ilmoitettavassa paikassa. Ilta- ja viikonlopputyöskentely Opiskelijat voivat työskennellä itsenäisesti oppilaitoksen tiloissa lukukauden alussa ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Jokaiselle opiskelijalle annetaan panttia vastaan kulkukortti. Kortilla pääsee oppilaitoksen eri tiloihin. Tornionmäen toimipisteessä ilta- ja viikonlopputyöskentelyn aikana tulee opiskelijoilla olla voimassaoleva tapaturmavakuutus. Vakuutuksia voi hankkia esim. opiskelijayhdistyksen kautta. Iltatyöskentelyllä on aina valvoja. Ennen itsenäisen työskentelyn aloittamista tulee Muotoilun ja Restauroinnin koulutusohjelmien opiskelijoiden osoittaa hallitsevansa käyttämänsä koneet ja laitteet. Merkintä tästä tulee korttiin, joka tulee olla mukana pajalla työskennellessä. Kasarminmäen toimipisteessä ilta- ja viikonlopputyöskentely tapahtuu ilman valvojaa. Mediakasarmi ja IT-talo ovat käytössäsi ma pe klo ja la su AV-kaluston lainaukset ja palautukset arkisin klo Opiskelijat vastaavat käyttämiensä työtilojen siisteydestä, käyttämiensä työvälineiden kunnosta ja niiden palauttamisesta paikalleen. KV-PÄÄLLIKKÖ Henrik Luikko Puh. (05) OPISKELIJAVAIHDON KOORDINAATTORI Sari Pieviläinen Puh. (05) Kansainvälisyys Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa vaihdossa suorittamiaan opintoja, kansainväliset opinnot luetaan osaksi kotimaista ammattikorkeakoulututkintoa soveltuvin osin. Tiedonhankinta on kuitenkin syytä aloittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa, sillä joskus kirjeenvaihtoon ja paperisotaan voi huveta jopa vuosi. Ennen ulkomaisten opintojen aloittamista opiskelijan tulee neuvotella paitsi vastaanottavan oppilaitoksen myös oman suuntautumisvaihtoehtonsa vastaavan tai opinto-ohjaajan ja kansainvälisyysvastaavan Sari Pieviläisen kanssa opintojen soveltuvuudesta osaksi tutkintoa, etenkin, jos kohteen kanssa ei ole yhteistyösopimusta. Opintoihin kuuluvan pakollisen harjoittelun voi suorittaa osittain tai kokonaan ulkomailla, joko työtehtävissä yrityksessä tai soveltuvassa oppilaitoksessa opiskellen. Esimerkiksi rahoituksesta ja olemassa olevista yhteistyösopimuksista kannattaa kysellä hyvissä ajoin. Myös kielen opiskelu kannattaa aloittaa ajoissa, sillä yleensä opiskelu tapahtuu paikallisella kielellä. Ammattikorkeakoulun liiketalouden toimipisteellä on laaja tarjonta kielten opiskeluun.

5 TERVEYDENHOITAJAT Muotoilu ja Restaurointi Päivi Hämäläinen Utinkatu, asuntolan 2. krs ke klo puh Viestintä Helena Kokkonen Kouvolan yhteiskoulu (Salpausselänkatu 36, käynti pääovesta) ma pe klo tai sopimuksen mukaan puh Terveydenhuolto Uudet opiskelijat kutsutaan ensimmäisen lukuvuoden aikana terveystarkastukseen. Tällöin opiskelijalla on mahdollisuus keskustella terveydenhoitajan kanssa opiskeluun, terveydenhoitoon, ruokavalioon ym. liittyvistä asioista. Opiskelijoille pidetään myös esittely kaupungin terveyspalveluista koulun alkaessa. Kouvolan-Valkealan terveyskeskus sijaitsee lähellä keskustaa ja se palvelee Kouvolassa asuvia opiskelijoita. Puhelinneuvonta Ensineuvo 24 (05) Ensiapupäivystys terveyskeskuksessa ma pe klo Ilta- ja viikonloppupäivystys klo Kuusankosken aluesairaalan päiväpoliklinikalla puh. (05) Yöpäivystys klo 22 8 aluesairaalan ensiapupoliklinikalla puh. (05) Opiskelijaterveydenhuollon hammashoitolassa ulkopaikkakuntalaisilla opiskelijoilla on oikeus akuuttiin hoitoon. TERVEYSKESKUS Marjoniementie 10, puh. (05) HAMMASHUOLTO Kalevankatu 13, puh. (05) APTEEKIT Kouvolan I apteekki Valtakatu 9, puh. (05) Kouvolan II Uusi apteekki Kauppalankatu 13, puh. (05) Kouvolan Hansa-Apteekki Hansakeskus, Keskikatu 4 puh. (05) Opiskelijayhdistystoiminta Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa toimii opiskelijakunta Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun Opiskelijat -KLAANI ry, opiskelijoiden oma edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. KLAANI:n tehtävänä on toimia KyAMK:n opiskelijoiden keskusjärjestönä koulutusalasta ja paikkakunnasta riippumatta ja huolehtia edunvalvonnasta oman ammattikorkeakoulun sisällä. Opiskelijakunnalla on suorat yhteydet Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry:n, jonka kanssa se toimii yhteistyössä ja vaikuttaa omalta osaltaan sen toimintaan. Etujärjestötoiminnassa Klaani seuraa aktiivisesti SAMOK:n ja muiden opiskelijajärjestöjen toimintaa sekä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Opiskelijakunnalla on yhdeksän koulutusalajärjestöä, joiden tehtävänä on huolehtia alakohtaisista ongelmista omassa toimipisteessään, toimia palveluorganisaationa sekä antaa lausuntoja opiskelijakunnalle eteenpäin vietäväksi. Kouvolan Salpa Apteekki kauppakeskus Prisma Tommolankatu 9, puh. (05) Tornionmäen apteekki Utinkatu 47, puh. (05) MUITA TERVEYDENHUOLLON TÄRKEITÄ NUMEROITA Terveyskeskuspsykologit Marjoniementie 10 puh. (05) , Kouvolan mielenterveystoimisto Marjoniementie 9 puh. (05) perheneuvola Nuorisoneuvola Salpausselänkatu 40 puh. (05) Ajanvaraus ma klo 15 18, ti pe klo 9 12 SAMOK ry Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry on AMKopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema, sitoutumaton ja riippumaton valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. SAMOK järjestää opiskelijoille erilaisia palveluita ja alennuksia sekä huolehtii opiskelijoiden näkemysten saattamisesta valtionhallinnon ja muiden Koulutusalajärjestöt Jokaisessa toimipisteessä toimii oma koulutusalajärjestö. Se on yksikön opiskelijoiden puolestapuhuja, joka voi ottaa kaikkien opiskelijoiden puolesta kantaa asioihin. Muovi ry. on Tornionmäen toimipisteen oppilasyhdistys ja Kasarminmäellä toimii Vieteri Ne toimivat opiskelijoiden apuna ja järjestävät ohjelmaa vapaa-aikana. Opiskelijayhdistyksen toiminta alkaa lukuvuosittain syksyllä pidettävällä kokouksella, joka valitsee yhdistyksen hallituksen kuluvaksi kaudeksi. yhteistyötahojen tietoon. SAMOK on olemassa opiskelijaa varten. Valtionhallinto, kuten eri ministeriöt (erityisesti opetusministeriö), eduskunta (erityisesti Sivistysvaliokunta) ja Korkeakoulujen Arviointineuvosto noteeraavat SAMOK:n viralliseksi ja ainoaksi AMK-opiskelijoiden edustajaksi. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan uusille opiskelijoille infotilaisuudella ja ilmoitustaulullaan. Jotta tulokas pääsee heti mukaan opiskelijatoimintaan, kannattaa siis osallistua syksyn kokoukseen. Liittymällä oman toimipisteesi koulutusalajärjestöön, saat sinisen opiskelijakortin ja käyttöösi SAMOK ry:n valtakunnalliset jäsenedut, kuten 50 % alennuksen VR:n junamatkoista ja matkahuollosta yli 80 km:n linjaautolipuista sekä monia muita valtakunnallisia ja alueellisia alennuksia.

6 KAUPUNGIN KIRJASTOT Kaupunkikirjastomaakuntakirjasto (keskusta) Salpausselänkatu 33 puh. (05) Haanojan kirjasto (Eskolanmäki) Tasankotie 6 puh. (05) Lehdokin kirjasto (Lehtomäki) Madekuja 1 puh. (05) Kirjastot Tornionmäen toimipisteen kirjasto sijaitsee koululla Utinkadulla ja Kasarminmäen toimipisteen kirjasto IT-talolla. Ammattikorkeakoulun kirjastot ovat lainakirjastoja käsikirjastoa ja opinnäytetöitä lukuun ottamatta. Lainaoikeus on kirjastokortin haltijalla, kortin saa tilaamalla sen kirjastosta saatavalla lomakkeella. Laina-aika on kaksi viikkoa, minkä jälkeen lainat on joko palautettava tai uusittava. Mahdolliset kirjastomaksut saa selville kirjastosta. Uudet opiskelijat opastetaan kirjaston käyttöön ja palveluihin orientoivalla opintojaksolla, jolloin kirjaston informaatikko esittelee AMK-kirjaston mahdollisuuksia. Kirjastossa on käytettävissä opintojaksoihin liittyvää aineistoa, kunkin ammattialan kirjallisuutta, lehtiä sekä viimeisimpiä oppilaitoksessa laadittuja opinnäytetöitä. Opiskelijoiden käytössä on myös tietokoneita, joilla voi tehdä tiedonhakuja KYMI-tietokantaan sekä muihin tietokantoihin ja Internetiin. Ammattikorkeakoulun eri kirjastoyksiköt toimivat yhdessä verkossa, mikä mahdollistaa tiedonhaun ja lainauksen myös muista toimipisteistä. Kouvolassa toimii AMK:n kirjastojen lisäksi kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja kaksi sivukirjastoa sekä Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kirjaston Kouvolan yksikkö Kasarminmäellä Paraatikenttä 7:ssä. AMK:n kirjaston kirjastokortilla voi lainata aineistoa kaikista Kymenlaakson alueen KYYTI-ryhmään kuuluvista yleisistä kirjastoista. KELA Kouvolan toimisto Valtakatu KOUVOLA avoinna 9 16, to 8 17 puhelinpalvelu Opintotukiasiat puh /Kela KyAMK OPINTOTUKILAUTAKUNTA Sihteeri Päivi Vakkari (liiketalous) Puh. (05) POLIISI Valtakunnallinen hätänumero 112 valtak. hätänumero poliisille Kouvolan poliisilaitos Vuorikatu 1, puh. (05) POSTIT KOUVOLA, Kauppamiehenk. 4 (Pohjola-talo) KOUVOLA, Tasankotie 11 (K-market Eskolanmäki) KOUVOLAN SEURAKUNTA Savonkatu 40 puh. (05) kirkkoherranvirasto avoinna 8 16 MAISTRAATTI Kauppalankatu 14 puh. (05) Sosiaalitoimi, Torikatu 10 Kouvola Vapaa-ajan viettoon Kouvolasta löytyy jokaiselle jotakin. Kaupungin keskustassa on kaksi elokuvateatteria, joissa ensi-illat ovat lähes samaan aikaan kuin isommissa kaupungeissa. Kouvolan teatteri toimii osoitteessa Salpausselänkatu 38. Kouvolassa kannattaa hyödyntää myös Kansalaisopiston palveluja, vaikka taideaineissa tai kielten opiskelussa. Penkkiurheilija voi seurata korista ja salibandyä Mansikka-aholla. Lätkää puolestaan voi seurata Kouvolan jäähallissa. Liikuntaa on helppo harrastaa Kouvolassa. Täältä löytyvät mitä monipuolisimmat harrastusmahdollisuudet hiihdosta nyrkkeilyyn, juoksusta aerobiciin. Pururatoja, talvella hiihtolatuja, löytyy ympäri kaupunkia noin 90 km:n verran, näistä 25 km on valaistuja. Keskustan urheilupuistosta löydät jalkapallo-, pesäpallo-, tennis- sekä yleisurheilukentät. Lisäksi samaisesta puistosta löydät kesällä puistojumpat puiden katveessa, eikä täältä ole unohdettu myöskään jäähallia, jossa on jään lisäksi myös painonnosto- ja nyrkkeilysalit sekä painimolski. Sarkolan urheilupuistossa on mm. tekojäärata, tennishalli, ulkotennis-, yleisurheilu- ja jalkapallokentät. Myös Mansikka-ahon Urheiluhalli on aina käy-tössäsi. Uimaan pääset keskustan halliin tai Haanojan Haaliin, joka sijaitsee Eskolanmäessä. Molemmista uimahalleissa on kuntosalit. Haanojan Haalissa on myös mahdollisuus erilaisiin sisäliikuntalajeihin. Mielakan hiihtokeskuksessa pääset talvella laskettelemaan, murtomaahiihtämään sekä kesäisin pelaamaan tennistä sekä pesäpalloa. Yksityisillä kuntosaleilla on mahdollisuus kuntosaliohjaukseen ja erilaisiin aerobictunteihin. Kouvolan keilahalli sijaitsee keskustassa ja tarjoaa kokeilemisen arvoista hohtokeilausta. Urheilun vastapainoksi voi tehdä löytöjä kaupungin usealla kirpputorilla. Kouvolassa on myös rentoutumista varten useita kahviloita, baareja ja yökerhoja. Museoita Kouvolassa on useita. Kouvolan taidemuseossa (Kouvola-talossa) on omien koko elmien perusnäyttely, keskeistä suomalaista kuvataidetta 1960-luvulta nykypäivään. Lisäksi vaihtuvia näyttelyitä kuukausittain. Kouvola-talossa on myös galleria, jossa on kuukausittain vaihtuvia pienimuotoisia näyttelyitä. Rautatieläismuseo on vuosisadan vaihteen koti Kouvolan vanhimmassa säilyneessä asuinrakennuksessa, ns. Nygrenin talossa. Apteekkimuseo ja putkiradiomuseo sijaitsevat Museokorttelin yhteydessä Kaunisnurmen kaupunginosassa. Tämä on vuosisadan alun puukortteli, jossa museoiden lisäksi on käsityöläisten, taiteilijoiden ja alan harrastajajärjestöjen tiloja. Puolakan talomuseon (Mäkikylässä) vanhimmat rakennukset ovat 1700-luvulta. Lisäksi on patsaita ja muistomerkkejä. Muista kesäisin myös Tykkimäen huvipuisto, joka sijaitsee Käyrälammen leirintäalueen ja uimarannan läheisyydessä, hieman kaupungin ulkopuolella. Lisätietoa itse kaupungista ja sen vapaa-ajan harrastemahdollisuuksista saat Kouvolan omilta kotisivuilta Lisätietoja liikunnan harrastusmahdollisuuksista saat kaupungin liikuntatoimistosta Kouvolatalolta, Varuskuntakatu 11, puh. (05)

7 Kasarminkatu Kasarminmäen toimipiste Kasarmialue 2 Viestinnän käyttämiä tiloja, pallot sisäänkäynnin kohdalla 1 Mediakasarmi (päärakennus), Prikaatintie 2 2 IT-talo, Prikaatintie 9 3 Kymimedialab, Vartiotie 5 4 Rykmenttisali, Patterintie 5 Toimiupseerikerho, Maneesitie 4 6 Graafiset palvelut, Maneesitie 1 Opiskelijatalo Viertola Tykkitie 7 Kasarmiravintola Amica, Paraatikenttä 5 Alokkaankuja Helsingin yliopisto 5 7 Kasarmiravintola Paraatikenttä Esikunta Medialab 3 Yritystiloja Päävartio Prikaatintie Yliopiston kirjasto 6 Vanha maneesi Graafiset palvelut 6 5 Toimiupseerikerho Rykmenttisali Maneesitie Patterintie 4 Pioneerikoulu 1 Prikaatintie Tornionmäen toimipiste Utinkatu 85 Kasarminkatu Kymidesign Kirjasto Ruokala Auditorio Taloussihteeri ATK-tuki Ko-johtaja Toimialajohtaja Opintotoimisto Lisärakennus 306, 307, 308 Opettajainhuone

8 Muotoilun ja median toimialan henkilökunta Pelli Raimo, toimialajohtaja Muotoilu Ahola Esko, KV, vaatetus Arponen Keijo, kiinteistönhoitaja Fagerström Jorma, ko-joht., SV, kalust. ja sisustus Haapanen Ari, tutkimusassistentti, Kymidesign Heiskanen Tapio, tietotukihenkilö Hermunen Jaana, SV, kulttuurihistoria Huilla Ahti, teollinen muotoilu Hynynen Ari, teollinen muotoilu Hätinen Hanni, opintosihteeri Ikonen Petteri, tutkimusjohtaja, Kymidesign Into Veli-Pekka, pajamestari (puu) (05) Jaskari Pasi, projektipäällikkö Karvonen Teuvo, projektipäällikkö, Kymidesign Kemppainen Jaakko, tutkimusass. Kymidesign Klemola Riitta, ruotsi, englanti Komonen Riikka, tekstiili Kujala Mia, suunnittelija Kukkonen Irma, vaatetus, neule Liljeström Leena, plastinen sommittelu (05) Lindroos Heikki, kaluste ja sisustus Maikkula Jarkko, ATK Malinen Pekka, puu Muotio Jari-Pekka, puu Mäkelä-Marttinen Leena, suomen kieli Mäkinen Petri, kirjastosihteeri (05) Palmros Nina, piirustus ja maalaus Palmujoki Liisa, tekstiili Ruohonen Sinikka, SV, yliopettaja, teva Sillanpää Saija, graafinen suunnittelu Sutela Marjukka, laskentasihteeri (05) Tuovinen Mari, INFO Utriainen Ari, projektipäällikkö Vainikka Sanna, teollinen muotoilu Vuollekoski Petri, kivi Vuorivirta Anne, OPO, tekstiili Yrjönen Joni, pajamestari Viestintä Alho Klaus, AV-vahtimestari Griinari Leena, suomen kieli Haaja Teuvo, työpajamestari (05) Hartikainen Nina, SV, yhteisöviestintä Helkiö Tuija, graafinen suunnittelija (05) Hietanen Jari, ATK-tukihenkilö Huhtinen-Franzon Päivi, ruotsi, englanti Eloranta Heikki, informaatikko (05) Issakainen Anna-Maija, ko-johtaja, yliopettaja Javanainen Tiia, projektiassistentti (05) Kiri Osku, SV, verkkomedia Laamanen Erja, kirjastosihteeri (05) Lammi Mika, suunnittelija Liikkanen Teuvo, suunnittelija-ohjaaja Lyytikäinen Kata, yliopettaja, graafinen suunn Niilola Juha-Pekka, vahtimestari Markkanen Kimmo, verkkomedia Mattila-Möller Auli, SV, KV, REKRY, graaf. suunn Pesonen Niko, pt. tuntiopettaja Pirilä Kari, SV, AV-media Pitkänen-Nurmi Kirsti, yhteisöviestintä Rajasalo Heikki, projektipäällikkö Ruohola Virve, opintosihteeri Ruostila Mikko, AV-media Schildt Sanna, Kiide-projekti (05) Siitonen Marko, suunnittelija-ohjaaja Sillanpää Saija, graafinen suunnittelu Silvola Katariina, OPO, piirustus ja maalaus Simola Sauli, laboratoriomestari (05) Taina Marika, graafikko-sihteeri (05) Tomperi Sanna, projektipäällikkö Vesterinen Vesa, ATK-tukihenkilö Vainio Teija, tutkimusjohtaja Virtanen Riikka, tietotekniikka Vuorivirta Jarmo, studio-ohjaaja Restaurointi Carlozzo Diego, restaurointi Fagerström Jorma, vt. ko-johtaja Helkala Sini (05) Hornamo Pekka, rakennusrestaurointi Räsänen Anne, restaurointi Räsänen Sirpa, restaurointi (05) Sähköpostit ja www Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa ja opiskelijoiden Ammattikorkeakoulun kotisivun osoite on Kotisivuihin kannattaa tutustua tarkemmin, sieltä löytyvät myös koulun verkkolehti Koskinen, lukujärjestykset yms.

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijakoulutus Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijan polku Ekamissa 2015-2016 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Monimuotoryhmien aloituspäivät ovat lyhemmät ja ovat vain 24. - 25.8.2015 välisenä aikana.

Monimuotoryhmien aloituspäivät ovat lyhemmät ja ovat vain 24. - 25.8.2015 välisenä aikana. Uusien opiskelijoiden aloitusjakso 2015 Aloitusjakso aloittaa opinnot ammattikorkeakoulussa ja sen tarkoitus on tutustuttaa opiskelija tutkinto-ohjelmaansa, koulun toimintatapoihin ja järjestelmiin sekä

Lisätiedot

Kasarmin kampus, D-rakennus, 2.krs aula

Kasarmin kampus, D-rakennus, 2.krs aula Maanantai 25.8.2014 Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutusohjelmaan, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin 10:00 11:30 A, B, C Ilmoittautuminen, opiskelun aloitusta tukevan

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe 24.3.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulussa Aika Paikka: Metropolian toimipiste Sisältö (HUOM! Muutokset mahdollisia) Ma 20.3. klo

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki OPISKELIJAN OPAS Kauhajoki Lukuvuosi 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HENKILÖKUNTA 3 2. RYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT 5 3. LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 6 4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT 7 5. UUSINTATENTIT

Lisätiedot

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijakoulutus Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijan polku Ekamissa 2015-2016 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä

Lisätiedot

1 (2) 24.11.2015. Tervetuloa tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen!

1 (2) 24.11.2015. Tervetuloa tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen! 1 (2) 24.11.2015 Tervetuloa tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen! Tervetuloa opiskelijaksi Haaga-Helia ammattikorkeakouluun Pasilan toimipisteen tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaan opiskelemaan liiketalouden

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN AIKAISINTAAN TORSTAINA 16.6.2016 Ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijaksi valitulle ilmoitetaan valinnasta

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p Kouvolan iltalukio Yo-kirjoitukset kevät 2017 1 Varmista osallistumisoikeutesi Kirjoitettavissa aineissa vähintään pakolliset kurssit suoritettu. Jos osallistumisoikeus evätään, sinuun otetaan yhteyttä.

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän päässä Pääskysentie 1, Kotka

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän päässä Pääskysentie 1, Kotka PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 10.11.2008 klo 12.30 14.05. PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän

Lisätiedot

Tulokset Honkasaari parikilpailu

Tulokset Honkasaari parikilpailu Tulokset 20.1.2013 Honkasaari parikilpailu 1 Pekka Turunen 7305 Pekka Leskinen 2733 10038 gr 2 Jaakko Villanen 5949 Terttu Huhtiniemi 1847 7796 gr 3 Jaakko Pöntinen 4449 Jari Karhu 3030 7479 gr 4 Leo Korhonen

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO

KAKSOISTUTKINTO Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO 2016 2017 (ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua Vesipalontie 2 62100 Lapua puh. 020 124 6000 opo Maarit Tupamäki puh. 040 830

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 11.6.2013 klo 14-16 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO

Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO ahden tutkinnon opinnot ( kaksoistutkinto ) Lapuan opetuspisteessä Sedu Lapuan opiskelijana sinulla on mahdollisuus ilmoittautua kaksoistutkinnon suorittajaksi. Peruskoulun opintomenestykselle ei ole asetettu

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Navigaattori 2015 2016

Navigaattori 2015 2016 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 1.9.2015 Pia Lahti Työpajan tavoite Työpajan jälkeen opiskelija: Tietää mikä on Into, mistä sen löytää ja mitä hyötyä siitä on Tietää

Lisätiedot

Opiskelijan perustietolomake

Opiskelijan perustietolomake Opiskelijan perustietolomake 11.5.2010 Opiskelijarekisteri / Jaana Sälekari 11.5.2010 1 Perustietolomake on nyt yksisivuinen Perustietolomakkeet löytyvät kolmella kielellä opiskelijarekisterin tukisivuilta

Lisätiedot

Avoin ammattikorkeakoulu Infotilaisuus uusille opiskelijoille 19.8.2015 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Avoin ammattikorkeakoulu Infotilaisuus uusille opiskelijoille 19.8.2015 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Avoin ammattikorkeakoulu Infotilaisuus uusille opiskelijoille 19.8.2015 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa opiskelemaan avoimeen ammattikorkeakouluun! Tilaisuuden ohjelma 15:45-16:15 Materiaalin jako

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

I OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

I OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 22.1.2016 Luokanopettajat Muutos 22.2.2016 Muutos 10.3.2016 Muutos 1.4.2016 Muutos 11.5.2016 I OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 YLEISET OPISKELUVALMIUDET

Lisätiedot

FUAS-opinnot Irina Salminen

FUAS-opinnot Irina Salminen FUAS-opinnot 2012 Irina Salminen 2 FUAS-liikkuvuus FUAS-liittouman kesäopinnot 2010 alkaen Tavoitteena on, että jokainen koulutusohjelma järjestää yksin tai kumppaniamkien kanssa vähintään 15 op kesäopintoja

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

yhteystiedot sedu seinäjoki, törnäväntie PL 313 (Törnäväntie 24) 60101 Seinäjoki Puh. 020 124 5000 Faksi 020 124 4888 Opinto- ja toimistosihteerit

yhteystiedot sedu seinäjoki, törnäväntie PL 313 (Törnäväntie 24) 60101 Seinäjoki Puh. 020 124 5000 Faksi 020 124 4888 Opinto- ja toimistosihteerit TÖRNÄVÄNTIEN LIITE yhteystiedot sedu seinäjoki, törnäväntie PL 313 (Törnäväntie 24) 60101 Seinäjoki Puh. 020 124 5000 Faksi 020 124 4888 Opinto- ja toimistosihteerit Itämäki Helena 020 124 4615, 040 680

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS OPISKELIJAT 20.9.2012 OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. Normiaika Yhteensä 2. Normiaika + 1 vuosi Yhteensä 3. Yliaikaiset Yhteensä 4. Poissaolevat Yhteensä Kaikki yhteensä Riviotsikot Aikuiset

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen EN10SA:n ja EN11KA:n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN10SA: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutukseen, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin

Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutukseen, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin Tiistai 23.8.2016 Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutukseen, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin 9:00 10:00 A, B Ilmoittautuminen, opiskelun aloitusta tukevan aineiston

Lisätiedot

Polkuopiskelijan opas

Polkuopiskelijan opas Polkuopiskelijan opas Centria-ammattikorkeakoulu 2016-2017 1. Opiskelijan prosessi Opiskelija ottaa yhteyttä oppilaitokseen Opinto-ohjaaja: Laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman Opintosihteeri: Ottaa

Lisätiedot

Arolainen-Peltola Päivi. Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Talvi Ulla Hedman Pirjo Varvemaa Timo. Pöytäkirjan tarkastus

Arolainen-Peltola Päivi. Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Talvi Ulla Hedman Pirjo Varvemaa Timo. Pöytäkirjan tarkastus PÖYTÄKIRJA 3/2006 1 (6) Hallitus 30.3.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistai 28.3.2006 klo 13.00-15.40. PAIKKA Osallistujat Päätöksentekijät Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Liiketalous Kouvola peilisali

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka: Helsinki. UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO torstaina 7.1. ja perjantaina

Tieto- ja viestintätekniikka: Helsinki. UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO torstaina 7.1. ja perjantaina Tieto- ja viestintätekniikka: Helsinki UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO torstaina 7.1. ja perjantaina 8.1.2016 Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Olet saanut opiskelupaikan

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja santasport.fi Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat pakollisista tutkinnon osista 105 osp, valinnaisista tutkinnon osista 30 osp, yhteisistä tutkinnon osista 35 osp sekä vapaasti valittavista tutkinnon

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Jukka Latva-Somppi (t1laju02), Hermanni Korkeamäki(t1kohe01), Janne Mikkola(t1mija00)

Jukka Latva-Somppi (t1laju02), Hermanni Korkeamäki(t1kohe01), Janne Mikkola(t1mija00) Muistattehan, että teidän täytyy olla koululla pe 31.8. klo: 8.15 alkaen!?! AUT2SN - Jukka Latva-Somppi (t1laju02), Hermanni Korkeamäki(t1kohe01), Janne Mikkola(t1mija00) LVI2SNA - Ante Hietala(ante.hietala@hotmail.com),

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille?

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Kansainvälisten asian toimisto 2 Niin, miksi lähtisin? Työnantajan odotukset ammatilliselle pätevyydelle ovat tänä päivänä erittäin monipuoliset. Menestyvällä

Lisätiedot

477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 1. Syksy 2012 Vastuuopettaja prof. Timo Fabritius Prosessimetallurgian laboratorio

477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 1. Syksy 2012 Vastuuopettaja prof. Timo Fabritius Prosessimetallurgian laboratorio 477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 1 Syksy 2012 Vastuuopettaja prof. Timo Fabritius Prosessimetallurgian laboratorio 477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 1 Vastuuopettaja: prof.

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Tulokaskoulutus

Tulokaskoulutus Tulokaskoulutus 9.9.2009 Saapuvan vaihto-opiskelijan prosessi Sari Hyttinen Kansainväliset asiat Opiskelijastatus VAIHTO-OPISKELIJAT (exchange students) saapuvat seuraavien vaihto-ohjelmien tai - sopimusten

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2016 2017 Anarâškielâ máttááttâs 2016 2017 Syksy 2016 / Čohčâ 2016 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017

Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 Opintopalveluista Kampusareenan 2. kerroksesta löytyy opintotoimiston, avoimen yliopiston, opintotuen

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo 14.15-16 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Linda Havola Guru ry. 1 Valintaperusteet

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot