OPISKELIJAN OPAS. Lukuvuosi muotoilu restaurointi viestintä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN OPAS. Lukuvuosi 2005 2006. muotoilu restaurointi viestintä. www.kyamk.fi"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN OPAS muotoilu restaurointi viestintä Lukuvuosi Aloitat opiskelusi Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Muotoilun, Restauroinnin tai Viestinnän koulutusohjelmassa. Onnittelemme oivasta valinnasta! Tämä vihkonen on ammattikorkeakoulun opinto-oppaan tuki, joka antaa konkreettisia ohjeita toimimisesta ammattikorkeakoulussamme ja Kouvolan kaupungissa. Opinto-oppaasta löydät varsinaiseen opiskeluusi ja omaan koulutusohjelmaasi liittyviä tietoja.

2 TOIMIALAN YHTEYSTIETOJA Toimialajohtaja Raimo Pelli Puh Tornionmäen toimipiste Muotoilun ko. ja Restauroinnin ko. Utinkatu 85, Kouvola Puh. (05) , faksi Koulutusohjelmajohtaja/muotoilu sekä restaurointi (vt.) Jorma Fagerström Puh Opintosihteeri Hanni Hätinen Puh. (05) Kasarminmäen toimipiste Viestinnän koulutusohjelma Prikaatintie 2, KOUVOLA Puh. (05) , faksi Koulutusohjelmajohtaja Anna-Maija Issakainen Puh Opintosihteeri Virve Ruohola Puh. (05) Korkeakoulu, toimipisteet ja tilat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu, jolla on yhdeksän koulutusyksikköä Kotkassa, Kouvolassa, Kuusankoskella ja Elimäellä. Opiskelijoita on noin 4500 ja henkilökuntaa yli 400. Ammattikorkeakoulumme jakautuu kuuteen toimialaan: tekniikka, merenkulku, liiketalous, sosiaali- ja terveysala, muotoilu ja media sekä metsä- ja puutalous. Muotoilu, restaurointi ja viestintä kuuluvat muotoilun ja median toimialaan, jonka toimialajohtaja on Raimo Pelli. Koulutusohjelmajohtajia ovat Jorma Fagerström (muotoilu sekä restaurointi), ja Anna-Maija Issakainen (viestintä) Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajana toimii rehtori Ragnar Lundqvist. Yhtiön kuusihenkinen hallitus koostuu omistajatahojen edustajista. (Lisätietoa Käsitteitä Ammattikorkeakouluopintojen aloittaminen tuo mukanaan monia uusia käsitteitä, jotka on hyvä opetella jo heti alussa. Näin välttyy monelta väärinkäsitykseltä ja sekaannukselta. Seuraavaan listaan on koottu keskeisimmät ja toistuvimmat käsitteet, joita mm. opintooppaassa käytetään. TOIMIPISTE tila, jossa koulutusohjelma(t) toimii KOULUTUSOHJELMA koulutusala, opintojen kokonaisuus (muotoilun, restauroinnin ja viestinnän koulutusohjema) KOULUTUSOHJELMAJOHTAJA koulutusohjelman opettajatiimin johtaja, joka vastaa opetuksen järjestämisestä OPINTOJAKSO kurssi, opintojen perusyksikkö OPINTOPISTE opintojakson laajuus, opintopiste vastaa n. 27 tunnin opiskelijan työpanosta sisältäen lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä PERIODI/JAKSO opintojen sijoittuminen lukuvuoteen (4 x 8 viikkoa + 3 viikkoa) SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO (SV) koulutusohjelma jakautuu suuntautumisvaihtoehtoihin (esim. teollinen muotoilu, graafinen suunnittelu) LÄHIOPETUSTUNTI opintojakson oppitunti, joka toteutuu kontaktiopetuksena opettajan ohjaamana ja lukujärjestyksen mukaisesti LUKUVUODEN AJOITUS JA LOMAT Uudet opiskelijat aloittavat maanantaina Muotoilu ja Restaurointi klo 9.00 Viestintä klo Jatkavat opiskelijat aloittavat myös maanantaina Syyslukukausi Kevätlukukausi Opetukseton aika (vko 9) Kesälukukausi Lukuvuoden jaksotus 1. jakso vkot jakso vkot jakso vkot jakso vkot jakso vkot SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTOVASTAAVA kunkin suuntautumisvaihtoehdon opettaja, joka koordinoi sv:n opintoja Opintojen aloittaminen Opintoihin hyväksytyn opiskelijan tulee ilmoittautua joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi lukuvuosittain. Hyväksymiskirjeen mukana on ollut ilmoittautumislomake ja ohje ilmoittautumisvelvollisuudesta. Uudet opiskelijat saavat henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan opiskelijaliittymän käyttöä varten heti opintojen alussa. Opiskelijan on tehtävä läsnäoloilmoittautuminen opintojen alussa myös opiskelijahallintaohjelman WinhaWillen kautta. Aloittavat opiskelijat saavat tähän apua joko tutoreilta tai yhteisessä Winha-infossa. ITSENÄINEN TYÖSKENTELY opintojakso sisältää lähiopetuksen lisäksi tietyn määrän opiskelijan itsenäistä työskentelyä, joka ei ole opettajajohtoista Opiskelijan kotikunta on se kunta, jossa hän on kirjoilla Kotipaikan ja osoitteen muuttuessa tulee tiedot päivittää välittömästi. Kotikunnan muuttuessa tulee tieto toimittaa suoraan opintosihteerille. Läsnäoloilmoittautuminen alkaa ja päättyy Opinto-opas löytyy internetistä > Opiskelu > Oppaat ja ohjeet > Opinto-opas. Ilmoittautuminen opintojaksoille Opiskelijoiden tulee ilmoittautua niille opintojaksoille, joille aikovat kunkin periodin aikana osallistua. Ilmoittautumisen voi suorittaa myös kaikille lukukauden jaksoille yhdellä kertaa, niin ei tarvitse enää muistella mille opintojaksolle on ilmoittautunut ja mille on vielä ilmoittautumatta. Ilmoittautuminen ja opintokorttien selailu ja katselu on mahdollista osoitteessa: Kotisivulla on linkki Winha, josta pääsee opiskelijaliittymään.

3 LUKUVUODEN OPISKELIJATUTORIT Viestintä Hanna Sorsa (tutorvastaava) Ilmo Pietarinen Matti Ylä-Mäihäniemi Susanna Heikkinen Jenni Kärkinen Teemu Muhli Riina Laihomäki Muotoilu Kari Kemppainen Janne Enkenberg Sara Tuohikumpu Tommi Mäkinen Restaurointi Anna-Kaisa Miinalainen Viivi Alajuuma Tekstiili ja vaatetus Jussi Siivonen Saija Hiltunen Mari Koivunen (tutorvastaava) Jos sinulla on jotakin kysyttävää, voit vapaasti ottaa yhteyttä opiskelijatutoreihin, vaikka jo ennen koulun alkua!...ja sitten töihin! Uusi opiskelija aloittaa tutustumisensa oppilaitokseen ja omiin opintoihinsa koulutusohjelmien opettajien, suuntautumisvaihtoehdon vastaavan ja luokkavastaavan sekä opiskelijatutorien avustamana. Opintojen alkuun sijoittuu AMK-opintoihin orientoiva jakso, jolla perehdytään sekä käytännön asioihin että oman ammattialan ominaisuuksiin. Opiskelijatutorit aloittavat toimintansa uusien ryhmien kanssa heti ensimmäisellä viikolla. Tutoreiden tehtävä on opastaa tulokkaita sekä itse opiskeluun että oppilaitokseen liittyvissä käytännön asioissa, kuten ilmoittautumisessa, tiedon hankkimisessa, tiloihin tutustumisessa yms. Kaupungin tarjoamien harrastusmahdollisuuksien, opiskelijatoiminnan ym. vapaan ohjelman kuviot tulevat samalla tutuiksi. Ensimmäisen opintovuoden aikana opiskelijoille järjestetään infotilaisuuksia aina uusien valintojen tms. tilanteiden ollessa ajankohtaisia. Näihin infoihin on syytä osallistua. Esim. lukio-opintoihin verrattuna opiskelu on ammattikorkeakoulussa huomattavasti vapaamuotoisempaa, mikä tarkoittaa myös omaa vastuuta opintojen hoitamisesta. Toimisto ja info Tornionmäen toimipisteen toimistot sijaitsevat Utinkadulla. Opiskelijoita palvelee myös sisääntuloaulassa infopiste. Tiedottamiseen liittyvien asioiden lisäksi infosta voi ostaa kopiokortteja, hoitaa postituksia yms. jokapäiväisiin rutiineihin, tiloihin, kopiointeihin, tiedonhakuun, ilmoitusasioihin yms. Olemalla pitkäjänteinen, innostunut, ahkera ja oma-aloitteinen opiskelijalla on kaikki mahdollisuudet hyödyntää oppilaitoksen tarjoamat tilaisuudet ja ammattitaito. Pakollisten opetusohjelmaan kuuluvien jaksojen lisäksi opiskelija voi valita vapaasti valittavia opintoja joko oman osaston tarjonnasta tai muista koulutusohjelmista (esim. liiketalouden), yhteensä 15 opintopistettä. Ilmoittautuminen niin pakollisille kuin vapaasti valittavillekin opintojaksoille tapahtuu verkossa, opiskelijaliittymä Winha-Willen kautta. Vapaasti valittavien koostamista kannattaa suunnitella jo etukäteen, koska opintojen päättyessä niitä täytyy olla yhteensä 10 opintoviikkoa. Tämän vuoksi kannattaa tutustua muihinkin kuin vain oman koulutusohjelman tarjontaan. Ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojaksojen suorituksesta ja arvioinnista. Pääsääntöisesti kunkin opintojakson arviointi on annettava neljän viikon kuluessa jakson päättymisestä. Tenttien ja kurssien arvosanat tulevat Winhaan noin kuukauden kuluttua kokeesta ja/tai kurssin päättymisestä. Opiskelijoilla on myös oikeus vaatia että näin tapahtuu. liittyvät kysymykset selviävät täältä. Taloustoimistossa työskentelee Marjukka Sutela, jonka puoleen voi kääntyä kun on kyse rahaasioista, laskutuksista, materiaalikorteista yms. Kasarminmäen toimipisteen toimisto on päärakennuksessa Mediakasarmilla (Prikaatintie 2). OPINTO-OHJAAJAT Muotoilu ja Restaurointi Anne Vuorivirta Puh Viestintä Katariina Silvola Puh VIESTINNÄN SÄHKÖINEN ILMOITUSTAULU ILMO päivittyy osoitteessa ilmo/index.php Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Kaikissa opintoihin ja suorituksiin, todistuksiin, ilmoittautumisiin ym. liittyvissä asioissa sinua auttaa opintosihteeri kummassakin toimipisteessä. Opinto-ohjaajat Anne Vuorivirta Tornionmäessä ja Katariina Silvola Kasarminmäellä ovat tavattavissa erikseen ilmoitettavina aikoina ja ilmoitetussa paikassa. Uusien opiskelijoiden ohjaus ja henkilökohtaisen Opiskelutarvikkeet ja kopiointi Opiskelija hankkii opiskeluun liittyvät materiaalit itse. Osa tarvikkeista kannattaa tilata oman luokan kesken yhteistilauksena alan yrityksistä. Eri opintoprojekteihin sisältyvät tarvikehankinnat ja kustannukset selvitetään opintokohtaisesti tehtävää ohjaavan opettajan kanssa. Erilaisiin projekteihin liittyvät materiaalit tulee sopia tehtävää antavan opettajan kanssa. Mikäli projektiin liittyy postitusta, kopiointia ym. kannattaa selvittää etukäteen miten aiheutuvat kulut hoidetaan. Opettaja ottaa opetustarkoituksiin tarvittavat opintosuunnitelman laatiminen voi alkaa myös jo orientoivien opintojen jaksolla järjestettävän haastattelun ja infotilaisuuksien yhteydessä. Oman koulutusohjelman ja suuntautumisvaihtoehdon vastaavat opettajat ohjaavat myös opintoihin liittyvissä asioissa yhdessä opinto-ohjaajan ja opintotoimiston kanssa. kopiot ja perii niistä maksun, muut kopiot ja tulosteet opiskelijat kustantavat itse limiiteillä. Jokaiselle opiskelijalle annetaan lukuvuoden alussa 250 ilmaista tulostetta. Käyttämättömät kreditit siirtyvät seuraavalle vuodelle. Tulostuslimiittiä myy Klaani ry. Työtilojen siisteys, työvälineiden kunto ja paikoilleen palauttaminen ovat opiskelijoiden vastuulla. Rikkoutumisista, katoamisista ja muista poikkeavista toiminnoista on ilmoitettava vastuuhenkilöille, joko opettajalle tai muulle henkilökunnalle.

4 OPINTOSUUNNITELMA Tarkat kuvaukset kunkin koulutusohjelman ja suuntautumisvaihtoehdon opintojaksoista ovat opinto-oppaassa, jonka viimeisin versio löytyy kotisivuilta > Opiskelu > Oppaat ja ohjeet > Opinto-opas. Valinnaiset kurssit löytyvät Winhasta. Oppitunnit ja ruokailu Oppitunnit pidetään pääsääntöisesti klo Lukujärjestykset päivitetään nettiin > Opiskelu > Oppaat ja ohjeet > Työjärjestykset. Ruokailu tapahtuu opiskelijaravintoloissa, jossa ateriointi on maksullista. Opiskelija saa Kelan ateriatuen, joten aterian hinnaksi jää 2,35 e. Erikoisruokavaliosta on syytä ilmoittaa keittiöön. Kasvisruokaa on joka päivä tarjolla. Lisäksi myynnissä on pullaa, kahvia, virvokkeita ja pikkusuolaista aamusta iltapäivään. Kasarminmäen toimipisteen opiskelijat voivat ruokailla ja kahvitella Paraatikentän sivustalla sijaitsevassa Amican Kasarmiravintolassa. OPINTOJEN LAAJUUS Perusopinnot Ammattiopinnot Vapaasti valittavat Harjoittelu Opinnäytetyö 240 OP 60 op 120 op 15 op 30 op 15 op Tentit ja arvosanat Opintojakson hyväksytty suoritus määräytyy kunkin koulutusohjelman, suuntautumisvaihtoehdon ja opintojakson ominaisuuksien mukaan. Jaksojen kuvaukset ja vaatimukset on kirjattu opinto-oppaaseen, josta viimeisin päivitetty versio on KyAMK:n kotisivuilla > Opiskelu > Oppaat ja ohjeet > Opinto-opas. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää siihen liittyvien harjoitustöiden, tuotteiden, kirjallisten osien, kokeen ja/tai tentin suorittamista määrättynä aikana. Suoritustapa ilmoitetaan opintojakson kuvauksen ja aloittamisen yhteydessä. Opintojaksoon kuuluva välikoe tai tentti järjestetään yleensä jakson tuntien aikana, siitä ilmoitetaan tunneilla eikä tähän kokeeseen tarvitse ilmoittautua erikseen. Sen sijaan Kasarminmäen ja Tornionmäen toimipisteiden yleiseen tenttiin/uusintatilaisuuteen on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää. Yleiseen tenttiin opiskelija voi tulla suorittamaan tekemättä jääneen tai hylätyn kokeen tai suorittamaan kirjatenttiä, silloin kun se on jakson suoritustavan edellytysten mukaan mahdollista. Tenttitilaisuudessa on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. Tenttitilaisuudet järjestetään erikseen ilmoitettavassa paikassa. Ilta- ja viikonlopputyöskentely Opiskelijat voivat työskennellä itsenäisesti oppilaitoksen tiloissa lukukauden alussa ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Jokaiselle opiskelijalle annetaan panttia vastaan kulkukortti. Kortilla pääsee oppilaitoksen eri tiloihin. Tornionmäen toimipisteessä ilta- ja viikonlopputyöskentelyn aikana tulee opiskelijoilla olla voimassaoleva tapaturmavakuutus. Vakuutuksia voi hankkia esim. opiskelijayhdistyksen kautta. Iltatyöskentelyllä on aina valvoja. Ennen itsenäisen työskentelyn aloittamista tulee Muotoilun ja Restauroinnin koulutusohjelmien opiskelijoiden osoittaa hallitsevansa käyttämänsä koneet ja laitteet. Merkintä tästä tulee korttiin, joka tulee olla mukana pajalla työskennellessä. Kasarminmäen toimipisteessä ilta- ja viikonlopputyöskentely tapahtuu ilman valvojaa. Mediakasarmi ja IT-talo ovat käytössäsi ma pe klo ja la su AV-kaluston lainaukset ja palautukset arkisin klo Opiskelijat vastaavat käyttämiensä työtilojen siisteydestä, käyttämiensä työvälineiden kunnosta ja niiden palauttamisesta paikalleen. KV-PÄÄLLIKKÖ Henrik Luikko Puh. (05) OPISKELIJAVAIHDON KOORDINAATTORI Sari Pieviläinen Puh. (05) Kansainvälisyys Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa vaihdossa suorittamiaan opintoja, kansainväliset opinnot luetaan osaksi kotimaista ammattikorkeakoulututkintoa soveltuvin osin. Tiedonhankinta on kuitenkin syytä aloittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa, sillä joskus kirjeenvaihtoon ja paperisotaan voi huveta jopa vuosi. Ennen ulkomaisten opintojen aloittamista opiskelijan tulee neuvotella paitsi vastaanottavan oppilaitoksen myös oman suuntautumisvaihtoehtonsa vastaavan tai opinto-ohjaajan ja kansainvälisyysvastaavan Sari Pieviläisen kanssa opintojen soveltuvuudesta osaksi tutkintoa, etenkin, jos kohteen kanssa ei ole yhteistyösopimusta. Opintoihin kuuluvan pakollisen harjoittelun voi suorittaa osittain tai kokonaan ulkomailla, joko työtehtävissä yrityksessä tai soveltuvassa oppilaitoksessa opiskellen. Esimerkiksi rahoituksesta ja olemassa olevista yhteistyösopimuksista kannattaa kysellä hyvissä ajoin. Myös kielen opiskelu kannattaa aloittaa ajoissa, sillä yleensä opiskelu tapahtuu paikallisella kielellä. Ammattikorkeakoulun liiketalouden toimipisteellä on laaja tarjonta kielten opiskeluun.

5 TERVEYDENHOITAJAT Muotoilu ja Restaurointi Päivi Hämäläinen Utinkatu, asuntolan 2. krs ke klo puh Viestintä Helena Kokkonen Kouvolan yhteiskoulu (Salpausselänkatu 36, käynti pääovesta) ma pe klo tai sopimuksen mukaan puh Terveydenhuolto Uudet opiskelijat kutsutaan ensimmäisen lukuvuoden aikana terveystarkastukseen. Tällöin opiskelijalla on mahdollisuus keskustella terveydenhoitajan kanssa opiskeluun, terveydenhoitoon, ruokavalioon ym. liittyvistä asioista. Opiskelijoille pidetään myös esittely kaupungin terveyspalveluista koulun alkaessa. Kouvolan-Valkealan terveyskeskus sijaitsee lähellä keskustaa ja se palvelee Kouvolassa asuvia opiskelijoita. Puhelinneuvonta Ensineuvo 24 (05) Ensiapupäivystys terveyskeskuksessa ma pe klo Ilta- ja viikonloppupäivystys klo Kuusankosken aluesairaalan päiväpoliklinikalla puh. (05) Yöpäivystys klo 22 8 aluesairaalan ensiapupoliklinikalla puh. (05) Opiskelijaterveydenhuollon hammashoitolassa ulkopaikkakuntalaisilla opiskelijoilla on oikeus akuuttiin hoitoon. TERVEYSKESKUS Marjoniementie 10, puh. (05) HAMMASHUOLTO Kalevankatu 13, puh. (05) APTEEKIT Kouvolan I apteekki Valtakatu 9, puh. (05) Kouvolan II Uusi apteekki Kauppalankatu 13, puh. (05) Kouvolan Hansa-Apteekki Hansakeskus, Keskikatu 4 puh. (05) Opiskelijayhdistystoiminta Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa toimii opiskelijakunta Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun Opiskelijat -KLAANI ry, opiskelijoiden oma edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. KLAANI:n tehtävänä on toimia KyAMK:n opiskelijoiden keskusjärjestönä koulutusalasta ja paikkakunnasta riippumatta ja huolehtia edunvalvonnasta oman ammattikorkeakoulun sisällä. Opiskelijakunnalla on suorat yhteydet Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry:n, jonka kanssa se toimii yhteistyössä ja vaikuttaa omalta osaltaan sen toimintaan. Etujärjestötoiminnassa Klaani seuraa aktiivisesti SAMOK:n ja muiden opiskelijajärjestöjen toimintaa sekä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Opiskelijakunnalla on yhdeksän koulutusalajärjestöä, joiden tehtävänä on huolehtia alakohtaisista ongelmista omassa toimipisteessään, toimia palveluorganisaationa sekä antaa lausuntoja opiskelijakunnalle eteenpäin vietäväksi. Kouvolan Salpa Apteekki kauppakeskus Prisma Tommolankatu 9, puh. (05) Tornionmäen apteekki Utinkatu 47, puh. (05) MUITA TERVEYDENHUOLLON TÄRKEITÄ NUMEROITA Terveyskeskuspsykologit Marjoniementie 10 puh. (05) , Kouvolan mielenterveystoimisto Marjoniementie 9 puh. (05) perheneuvola Nuorisoneuvola Salpausselänkatu 40 puh. (05) Ajanvaraus ma klo 15 18, ti pe klo 9 12 SAMOK ry Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry on AMKopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema, sitoutumaton ja riippumaton valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. SAMOK järjestää opiskelijoille erilaisia palveluita ja alennuksia sekä huolehtii opiskelijoiden näkemysten saattamisesta valtionhallinnon ja muiden Koulutusalajärjestöt Jokaisessa toimipisteessä toimii oma koulutusalajärjestö. Se on yksikön opiskelijoiden puolestapuhuja, joka voi ottaa kaikkien opiskelijoiden puolesta kantaa asioihin. Muovi ry. on Tornionmäen toimipisteen oppilasyhdistys ja Kasarminmäellä toimii Vieteri Ne toimivat opiskelijoiden apuna ja järjestävät ohjelmaa vapaa-aikana. Opiskelijayhdistyksen toiminta alkaa lukuvuosittain syksyllä pidettävällä kokouksella, joka valitsee yhdistyksen hallituksen kuluvaksi kaudeksi. yhteistyötahojen tietoon. SAMOK on olemassa opiskelijaa varten. Valtionhallinto, kuten eri ministeriöt (erityisesti opetusministeriö), eduskunta (erityisesti Sivistysvaliokunta) ja Korkeakoulujen Arviointineuvosto noteeraavat SAMOK:n viralliseksi ja ainoaksi AMK-opiskelijoiden edustajaksi. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan uusille opiskelijoille infotilaisuudella ja ilmoitustaulullaan. Jotta tulokas pääsee heti mukaan opiskelijatoimintaan, kannattaa siis osallistua syksyn kokoukseen. Liittymällä oman toimipisteesi koulutusalajärjestöön, saat sinisen opiskelijakortin ja käyttöösi SAMOK ry:n valtakunnalliset jäsenedut, kuten 50 % alennuksen VR:n junamatkoista ja matkahuollosta yli 80 km:n linjaautolipuista sekä monia muita valtakunnallisia ja alueellisia alennuksia.

6 KAUPUNGIN KIRJASTOT Kaupunkikirjastomaakuntakirjasto (keskusta) Salpausselänkatu 33 puh. (05) Haanojan kirjasto (Eskolanmäki) Tasankotie 6 puh. (05) Lehdokin kirjasto (Lehtomäki) Madekuja 1 puh. (05) Kirjastot Tornionmäen toimipisteen kirjasto sijaitsee koululla Utinkadulla ja Kasarminmäen toimipisteen kirjasto IT-talolla. Ammattikorkeakoulun kirjastot ovat lainakirjastoja käsikirjastoa ja opinnäytetöitä lukuun ottamatta. Lainaoikeus on kirjastokortin haltijalla, kortin saa tilaamalla sen kirjastosta saatavalla lomakkeella. Laina-aika on kaksi viikkoa, minkä jälkeen lainat on joko palautettava tai uusittava. Mahdolliset kirjastomaksut saa selville kirjastosta. Uudet opiskelijat opastetaan kirjaston käyttöön ja palveluihin orientoivalla opintojaksolla, jolloin kirjaston informaatikko esittelee AMK-kirjaston mahdollisuuksia. Kirjastossa on käytettävissä opintojaksoihin liittyvää aineistoa, kunkin ammattialan kirjallisuutta, lehtiä sekä viimeisimpiä oppilaitoksessa laadittuja opinnäytetöitä. Opiskelijoiden käytössä on myös tietokoneita, joilla voi tehdä tiedonhakuja KYMI-tietokantaan sekä muihin tietokantoihin ja Internetiin. Ammattikorkeakoulun eri kirjastoyksiköt toimivat yhdessä verkossa, mikä mahdollistaa tiedonhaun ja lainauksen myös muista toimipisteistä. Kouvolassa toimii AMK:n kirjastojen lisäksi kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja kaksi sivukirjastoa sekä Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kirjaston Kouvolan yksikkö Kasarminmäellä Paraatikenttä 7:ssä. AMK:n kirjaston kirjastokortilla voi lainata aineistoa kaikista Kymenlaakson alueen KYYTI-ryhmään kuuluvista yleisistä kirjastoista. KELA Kouvolan toimisto Valtakatu KOUVOLA avoinna 9 16, to 8 17 puhelinpalvelu Opintotukiasiat puh /Kela KyAMK OPINTOTUKILAUTAKUNTA Sihteeri Päivi Vakkari (liiketalous) Puh. (05) POLIISI Valtakunnallinen hätänumero 112 valtak. hätänumero poliisille Kouvolan poliisilaitos Vuorikatu 1, puh. (05) POSTIT KOUVOLA, Kauppamiehenk. 4 (Pohjola-talo) KOUVOLA, Tasankotie 11 (K-market Eskolanmäki) KOUVOLAN SEURAKUNTA Savonkatu 40 puh. (05) kirkkoherranvirasto avoinna 8 16 MAISTRAATTI Kauppalankatu 14 puh. (05) Sosiaalitoimi, Torikatu 10 Kouvola Vapaa-ajan viettoon Kouvolasta löytyy jokaiselle jotakin. Kaupungin keskustassa on kaksi elokuvateatteria, joissa ensi-illat ovat lähes samaan aikaan kuin isommissa kaupungeissa. Kouvolan teatteri toimii osoitteessa Salpausselänkatu 38. Kouvolassa kannattaa hyödyntää myös Kansalaisopiston palveluja, vaikka taideaineissa tai kielten opiskelussa. Penkkiurheilija voi seurata korista ja salibandyä Mansikka-aholla. Lätkää puolestaan voi seurata Kouvolan jäähallissa. Liikuntaa on helppo harrastaa Kouvolassa. Täältä löytyvät mitä monipuolisimmat harrastusmahdollisuudet hiihdosta nyrkkeilyyn, juoksusta aerobiciin. Pururatoja, talvella hiihtolatuja, löytyy ympäri kaupunkia noin 90 km:n verran, näistä 25 km on valaistuja. Keskustan urheilupuistosta löydät jalkapallo-, pesäpallo-, tennis- sekä yleisurheilukentät. Lisäksi samaisesta puistosta löydät kesällä puistojumpat puiden katveessa, eikä täältä ole unohdettu myöskään jäähallia, jossa on jään lisäksi myös painonnosto- ja nyrkkeilysalit sekä painimolski. Sarkolan urheilupuistossa on mm. tekojäärata, tennishalli, ulkotennis-, yleisurheilu- ja jalkapallokentät. Myös Mansikka-ahon Urheiluhalli on aina käy-tössäsi. Uimaan pääset keskustan halliin tai Haanojan Haaliin, joka sijaitsee Eskolanmäessä. Molemmista uimahalleissa on kuntosalit. Haanojan Haalissa on myös mahdollisuus erilaisiin sisäliikuntalajeihin. Mielakan hiihtokeskuksessa pääset talvella laskettelemaan, murtomaahiihtämään sekä kesäisin pelaamaan tennistä sekä pesäpalloa. Yksityisillä kuntosaleilla on mahdollisuus kuntosaliohjaukseen ja erilaisiin aerobictunteihin. Kouvolan keilahalli sijaitsee keskustassa ja tarjoaa kokeilemisen arvoista hohtokeilausta. Urheilun vastapainoksi voi tehdä löytöjä kaupungin usealla kirpputorilla. Kouvolassa on myös rentoutumista varten useita kahviloita, baareja ja yökerhoja. Museoita Kouvolassa on useita. Kouvolan taidemuseossa (Kouvola-talossa) on omien koko elmien perusnäyttely, keskeistä suomalaista kuvataidetta 1960-luvulta nykypäivään. Lisäksi vaihtuvia näyttelyitä kuukausittain. Kouvola-talossa on myös galleria, jossa on kuukausittain vaihtuvia pienimuotoisia näyttelyitä. Rautatieläismuseo on vuosisadan vaihteen koti Kouvolan vanhimmassa säilyneessä asuinrakennuksessa, ns. Nygrenin talossa. Apteekkimuseo ja putkiradiomuseo sijaitsevat Museokorttelin yhteydessä Kaunisnurmen kaupunginosassa. Tämä on vuosisadan alun puukortteli, jossa museoiden lisäksi on käsityöläisten, taiteilijoiden ja alan harrastajajärjestöjen tiloja. Puolakan talomuseon (Mäkikylässä) vanhimmat rakennukset ovat 1700-luvulta. Lisäksi on patsaita ja muistomerkkejä. Muista kesäisin myös Tykkimäen huvipuisto, joka sijaitsee Käyrälammen leirintäalueen ja uimarannan läheisyydessä, hieman kaupungin ulkopuolella. Lisätietoa itse kaupungista ja sen vapaa-ajan harrastemahdollisuuksista saat Kouvolan omilta kotisivuilta Lisätietoja liikunnan harrastusmahdollisuuksista saat kaupungin liikuntatoimistosta Kouvolatalolta, Varuskuntakatu 11, puh. (05)

7 Kasarminkatu Kasarminmäen toimipiste Kasarmialue 2 Viestinnän käyttämiä tiloja, pallot sisäänkäynnin kohdalla 1 Mediakasarmi (päärakennus), Prikaatintie 2 2 IT-talo, Prikaatintie 9 3 Kymimedialab, Vartiotie 5 4 Rykmenttisali, Patterintie 5 Toimiupseerikerho, Maneesitie 4 6 Graafiset palvelut, Maneesitie 1 Opiskelijatalo Viertola Tykkitie 7 Kasarmiravintola Amica, Paraatikenttä 5 Alokkaankuja Helsingin yliopisto 5 7 Kasarmiravintola Paraatikenttä Esikunta Medialab 3 Yritystiloja Päävartio Prikaatintie Yliopiston kirjasto 6 Vanha maneesi Graafiset palvelut 6 5 Toimiupseerikerho Rykmenttisali Maneesitie Patterintie 4 Pioneerikoulu 1 Prikaatintie Tornionmäen toimipiste Utinkatu 85 Kasarminkatu Kymidesign Kirjasto Ruokala Auditorio Taloussihteeri ATK-tuki Ko-johtaja Toimialajohtaja Opintotoimisto Lisärakennus 306, 307, 308 Opettajainhuone

8 Muotoilun ja median toimialan henkilökunta Pelli Raimo, toimialajohtaja Muotoilu Ahola Esko, KV, vaatetus Arponen Keijo, kiinteistönhoitaja Fagerström Jorma, ko-joht., SV, kalust. ja sisustus Haapanen Ari, tutkimusassistentti, Kymidesign Heiskanen Tapio, tietotukihenkilö Hermunen Jaana, SV, kulttuurihistoria Huilla Ahti, teollinen muotoilu Hynynen Ari, teollinen muotoilu Hätinen Hanni, opintosihteeri Ikonen Petteri, tutkimusjohtaja, Kymidesign Into Veli-Pekka, pajamestari (puu) (05) Jaskari Pasi, projektipäällikkö Karvonen Teuvo, projektipäällikkö, Kymidesign Kemppainen Jaakko, tutkimusass. Kymidesign Klemola Riitta, ruotsi, englanti Komonen Riikka, tekstiili Kujala Mia, suunnittelija Kukkonen Irma, vaatetus, neule Liljeström Leena, plastinen sommittelu (05) Lindroos Heikki, kaluste ja sisustus Maikkula Jarkko, ATK Malinen Pekka, puu Muotio Jari-Pekka, puu Mäkelä-Marttinen Leena, suomen kieli Mäkinen Petri, kirjastosihteeri (05) Palmros Nina, piirustus ja maalaus Palmujoki Liisa, tekstiili Ruohonen Sinikka, SV, yliopettaja, teva Sillanpää Saija, graafinen suunnittelu Sutela Marjukka, laskentasihteeri (05) Tuovinen Mari, INFO Utriainen Ari, projektipäällikkö Vainikka Sanna, teollinen muotoilu Vuollekoski Petri, kivi Vuorivirta Anne, OPO, tekstiili Yrjönen Joni, pajamestari Viestintä Alho Klaus, AV-vahtimestari Griinari Leena, suomen kieli Haaja Teuvo, työpajamestari (05) Hartikainen Nina, SV, yhteisöviestintä Helkiö Tuija, graafinen suunnittelija (05) Hietanen Jari, ATK-tukihenkilö Huhtinen-Franzon Päivi, ruotsi, englanti Eloranta Heikki, informaatikko (05) Issakainen Anna-Maija, ko-johtaja, yliopettaja Javanainen Tiia, projektiassistentti (05) Kiri Osku, SV, verkkomedia Laamanen Erja, kirjastosihteeri (05) Lammi Mika, suunnittelija Liikkanen Teuvo, suunnittelija-ohjaaja Lyytikäinen Kata, yliopettaja, graafinen suunn Niilola Juha-Pekka, vahtimestari Markkanen Kimmo, verkkomedia Mattila-Möller Auli, SV, KV, REKRY, graaf. suunn Pesonen Niko, pt. tuntiopettaja Pirilä Kari, SV, AV-media Pitkänen-Nurmi Kirsti, yhteisöviestintä Rajasalo Heikki, projektipäällikkö Ruohola Virve, opintosihteeri Ruostila Mikko, AV-media Schildt Sanna, Kiide-projekti (05) Siitonen Marko, suunnittelija-ohjaaja Sillanpää Saija, graafinen suunnittelu Silvola Katariina, OPO, piirustus ja maalaus Simola Sauli, laboratoriomestari (05) Taina Marika, graafikko-sihteeri (05) Tomperi Sanna, projektipäällikkö Vesterinen Vesa, ATK-tukihenkilö Vainio Teija, tutkimusjohtaja Virtanen Riikka, tietotekniikka Vuorivirta Jarmo, studio-ohjaaja Restaurointi Carlozzo Diego, restaurointi Fagerström Jorma, vt. ko-johtaja Helkala Sini (05) Hornamo Pekka, rakennusrestaurointi Räsänen Anne, restaurointi Räsänen Sirpa, restaurointi (05) Sähköpostit ja www Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa ja opiskelijoiden Ammattikorkeakoulun kotisivun osoite on Kotisivuihin kannattaa tutustua tarkemmin, sieltä löytyvät myös koulun verkkolehti Koskinen, lukujärjestykset yms.

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016 MAMK = SUOMEN ARAS Lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Lukuvuosi 2015 2016 TOIMITUSTIEDOT Toimitus Xamk viestintä- ja markkinointipalvelut Graafinen suunnittelu ja taitto Xamk viestintä- ja

Lisätiedot

OPAS LOIKKA uudelle opiskelijalle 2008 2009

OPAS LOIKKA uudelle opiskelijalle 2008 2009 LOIKKA OPAS uudelle opiskelijalle 2008 2009 Katso lisätietoa kaupungeista: www.pori.fi www.rauma.fi www.harjavalta.fi www.huittinen.fi www.kankaanpaa.fi Kankaanpää Pori Harjavalta Rauma Huittinen Satakunnan

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS Skinnarilan kampus

OPISKELIJAN OPAS Skinnarilan kampus OPISKELIJAN OPAS Skinnarilan kampus 2 OPISKELIJAN OPAS SKINNARILAN KAMPUS SISÄLTÖ Tervetuloa hyvään seuraan...2 Saimaan ammattikorkeakoulun tehtävä...4 Saimaan ammattikorkeakoulun arvot...4 1. Koulun ylläpitäjä

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Opiskelijan opas Linnalan kampus

Opiskelijan opas Linnalan kampus Opiskelijan opas Linnalan kampus 2 Opiskelijan opas Skinnarilan kampus SISÄLTÖ Tervetuloa hyvään seuraan...2 Saimaan ammattikorkeakoulun tehtävä...4 Saimaan ammattikorkeakoulun arvot...5 1. Koulun ylläpitäjä

Lisätiedot

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Opinto-opas 2014 2015 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET... 3 1 AMMATILLINEN KOULUTUS... 4 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE... 4 1.2 AMMATILLISET OPINNOT... 5 1.3 AMMATTITAITOA

Lisätiedot

SOTUNGIN LUKION OPINTO-OPAS

SOTUNGIN LUKION OPINTO-OPAS SOTUNGIN LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 PELISÄÄNNÖT OPPITUNNEILLE OPISKELIJOILLE JA OPETTAJILLE Pidä kiinni aikatauluista. Tule tunnille ajoissa. Tee kurssiin liittyvät työt ajallaan. Huolehdi opiskeluympäristöstä

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi YHTEYSTIEDOT Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere Kotisivut: lukiot.tampere.fi/tammerkoski Tammerkosken lukio löytyy myös Facebookista. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Lisätiedot

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 1 Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 2 Sisältö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto... 4 Diak lyhyesti... 5 HUMAK lyhyesti... 6 Opiskelu Diakissa ja HUMAKissa...

Lisätiedot

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Tieto- ja viestintätekniikka: nuorten koulutus UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Opiskelijan opas: syksy 2015 Tervetuloa opiskelemaan! Olet tehnyt hyvän valinnan! Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

OPISKELUOPAS 2014-2015

OPISKELUOPAS 2014-2015 OPISKELUOPAS 2014-2015 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKUVUOSI 2014-2015 OPISKELIJAN ETUUDET NEUVOJA JA OHJAUSTA POISSAOLO-OHJEISTUS TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINTOJEN YHDISTÄMINEN

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN! 5 YHTEYSTIEDOT 6 Opettajat 8 Ryhmänohjaajat 11 LUKUVUODEN 2015-2016 AIKATAULUT 12 Syksyn 2015 YO- koepäivät 13 Kevään 2016 YO- koepäivät 13 OPISKELU LUKIOSSA 14

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

YLEISOPAS 2013-2014 1

YLEISOPAS 2013-2014 1 1 YLEISOPAS 2013-2014 Sisällysluettelo 1. FAKTOJA KESKI-SUOMEN OPISTOSTA... 3 2. KÄYTÄNNÖN OHJEITA... 5 3. KESKI-SUOMEN OPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 6 4. OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO... 14 5. ARVIOINTI JA

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio Opiskelijan opas 2014-2015 Presidentinkatu 3 Kuopio OPISKELIJAN OPAS SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Presidentinkatu 3 2014-2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 1 KOULUTUS... 1 1.1 TYÖSSÄOPPIMINEN... 1 1.2 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 1 RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 2014 2015 2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA RAISION KAUPPAOPISTOON... 3 2 HALLINTO... 3 2.1 Omistaja... 3 2.2 Yhteystiedot... 3 3 KOULUTUSJÄRJESTELMÄ... 3 3.1 Rakenne... 3 3.2

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS Kerttulin lukio OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällys 1. OPETTAJAT, RYHMÄNOHJAAJAT JA VALMENTAJAT... 4 2. LOMAT, JAKSOT, KOEVIIKOT... 6 3. HYVÄ TIETÄÄ LUOKATTOMASTA LUKIOSTA... 8 4. LUKIOKURSSIT... 10 5. KOKEET...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS OPISKELIJA TUUTORIN OPAS Inka Hiltunen (toim.), Maria Sipilä & Päivi Saari Opiskelijatuutorin opas Sisällys TERVETULOA OPISKELIJATUUTORIKSI 7 ROTKON TUUTORI 8 OPISKELIJATUUTOROINNIN TARKOITUS 9 OPINTOJAKSON

Lisätiedot

SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS

SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS SOTUNGIN ETÄLUKION KURSSITARJOTIN 2015 2016 Kuvataiteen kurssit eku1 2 ja terveystiedon kurssi ete1 ovat pakollisia niille, jotka ovat aloittaneet tutkintonsa nuorten

Lisätiedot