SUOME U H ILUMUS OSÄÄTIÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOME U H ILUMUS OSÄÄTIÖ"

Transkriptio

1 SUOME U H ILUMUS OSÄÄTIÖ OIMI AK RTOMUS 2012

2 1/22 MUSEONJOHTAJAN VUOSIKATSAUS Suomen Urheilumuseosäätiön palvelujen asiakasmäärät lisääntyivät toimintavuoden aikana. Erityisen merkittävä lisäys oli verkkopalvelujen käyttäjämäärissä. Tämä johtunee sivuilla olevan digitoidun materiaalin kasvusta ja sosiaalisen median, lähinnä Facebookin, käytön lisääntymisestä museon tiedotustoiminnassa. Museon näyttelykävijöiden määrä on vakiintunut yli 20 OOO:een ja säätiön julkaisujen myynti saavutti kaikkien aikojen ennätyksen. Säätiön julkaisu- ja tutkimustoiminta oli toimintavuonna poikkeuksellisen vilkasta. Säätiön palvelujen kokonaiskäyttäjämäärää ei ole aikaisemmin pystytty tarkasti laskemaan. Vuonna 2012 otettiin käyttöön tuottavuus- ja tehokkuusmittarit, joiden avulla toimintaa pystytään paremmin arvioimaan ja kehittämään. Tunnuslukutaulukoista voi todeta, että säätiön palvelujen käyttäjämäärä vuonna 2012 oli noin asiakasta. Luvusta puuttuvat henkilökunnan suorittamat yksittäiset, lyhyet tiedonhaut ja esimerkiksi henkilökunnan pitämien esiteimien ja luentojen kuulijakunta. Tuottavuus- ja tehokkuusmittaristo tunnuslukutaulukoineen on esitetty toimintakertomuksen liiteosiossa. Suomen Urheilumuseosäätiön uusi riskikartoitus annettiin hallitukselle tiedoksi lokakuussa. Tunnistettaviksi riskeiksi nousivat rikos- ja turvallisuusohjeistuksen sisäistäminen, kiinteistön vesivahingot, valtionavun perusteiden muuttuminen ja Urheilumuseon laajennuksesta seuraavat talousriskit. Tunnistetuista riskeistä tehtiin riskienhallintasuunnitelma. Urheilumuseon vanhimmassa osassa, nykyisessä sisääntuloaulassa, oli havaittu vesivahinkoja useaan kertaan. Vahingot johtuivat kattorakenteiden eristeiden rikkoontumisesta ja rakenteiden hiusmurtumista. Stadion-säätiö käynnisti katon ja murtumien korjaamisen syksyllä ja työ valmistuu kevättalvella Urheilumuseon kiinteistön osalta toinen merkittävä riski on vanha ilmastointijärjestelmä. llmastoinnin ongelmat vaikuttavat suoraan tilojen lämpötila- ja kosteusarvoihin. Ilmastointijärjestelmän uusiminen on syytä ajoittaa Olympiastadionin saneerausvaiheeseen. Olympiastadionin uudistushankkeella on suuri merkitys Urheilumuseon lähivuosien toimintaan. Urheilumuseosäätiö on toimittanut Stadion-säätiölle tilatarvekartoituksen. Kartoitus on mukana Olympiastadionin tarveselvityksessä, jonka mukaan museon nykyiset 3880 bruttoneliömetrin tilat lisääntyisivät hieman vajaalla tuhannella bruttoneliöllä. Museon tilojen laajennus kohdentuu erityisesti asianmukaisiin opetus-, erikoisnäyttely- ja varastotiloihin. Laajennuksen tarkka aikataulu varmistuu vuoden 2013 loppupuolella ja rakennustyöt alkanevat vuoden 2015 syksyllä. Urheilumuseosäätiön on varauduttava siihen, että suurin osa palveluista on suljettuna lähes vuoden rakennustöiden aikana. Riskikartoituksessa tunnistettiin laajennuksen talousriskeinä toiminnan väliaikainen keskeytys, mahdollinen vuokran nousu ja perusnäyttelyn uudistuksen sekä uusien tilojen kaluston rahoitus. Säätiön johto on jo informoinut opetus- ja kulttuuriministeriön edustajia perusnäyttelyn uudistuksen ja laajennuksen aiheuttamista lisäkustannuksista.

3 Olympiastadionin uudistushanke tarjoaa joka tapauksessa Urheilumuseolle merkittävästi enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Museon tilat laajenevat paremmin vastaamaan lisääntyviä asiakasmääriä ja Olympiastadionista erilaisine palveluineen tulee merkittävä matkailukohde Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman selvitysmiehen, museonjohtaja Kalle Kallion, selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta valmistui syyskuun alussa. Selvityksessä oli useita toimenpide-ehdotuksia, joista Urheilumuseosäätiön kannalta merkittävimmät olivat erikoismuseoiden taseiden vahvistaminen, tutkimusohjelman ylläpitäminen ja Urheilumuseon osalta ehdotus täysin vapaaseen sisäänpääsyyn siirtymisestä. Urheilumuseosäätiön hallitus teki lokakuun kokouksessaan päätöksen vahvistaa säätiön tasetta sellaiselle tasolle, että oma pääoma riittää kahden kuukauden menojen kattamiseen. Oman pääoman vahvistamisella varaudutaan myös mahdolliseen toiminnan keskeytykseen Olympiastadionin uudistamisen yhteydessä. Samassa kokouksessa hallitus teki päätöksen, että erillisen tutkimusohjelman ylläpito ei ole tarkoituksenmukaista, koska tutkimustoiminta on mainittu Urheilumuseosäätiön strategiassa. Vapaan sisäänpääsyn osalta tehtiin kielteinen päätös. Vapaata sisäänpääsyä ei tue esimerkiksi Suomen Museoliiton Museokävijä tutkimus. Suomen Urheilumuseosäätiön organisaatio on säilynyt pääpiirteissään samanlaisena vuodesta Organisaatiomalli perustuu osastojakoon, joka sellaisenaan ei enää vastaa säätiön strategisia päämääriä. Lokakuun kokouksessaan säätiön hallitus teki päätöksen organisaation uusimisesta palvelulähtöiseksi. Organisaatiouudistuksen suunnittelu aloitettiin toimintavuoden lopussa ja tavoitteena on, että uusi malli otettaisiin käyttöön syksyllä ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖTAHOT URHEILUMUSEO Urheilumuseolla oli vuonna 2012 yhteensä kävijää (2011: ). Kävijämäärä laski 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Alle 18-vuotiaita kävijöitä oli yhteensä 9 329, mikä oli 44 prosenttia kaikista kävijöistä. Keskimäärin museossa oli 60 kävijää/päivä (2011: 64) Museokävijät

4 Museo-opetuksen toteuttamilla lasten viikoilla vieraili yhteensä 179 (2011: 205) ryhmää, joissa oli 2903 lasta (2011: 3 571). Kävijämäärän laskuun vaikutti ennen kaikkea lyhennetty tapahtuma-aika: vuonna 2012 tapahtuman kesto oli neljä viikkoa edellisvuotta lyhyempi. Muita museo-opetuspalveluja (muun muassa opastukset, työpajat ja olympiasprintti) käytti yhteensä henkilöä Valokuvapalveluja käytti vuonna 2012 yhteensä 198 asiakasta, joista kuvamyyntiä käytti 142 asiakasta (2011: 93). Säätiön tarjoamien verkkopalvelujen käyttö lisääntyi toimintavuonna noin 55 prosentilla. Kotisivuilla rekisteröitiin kaikkiaan käyntiä (2011: ) ja näyttökertaa (2011: ). Välitön poistumisprosentti sivustolta säilyi edellisvuoden tasolla ollen 48,42. Käynnin keskimääräinen kestoaika lisääntyi 2,52 minuuttiin. Yritystilaisuuksien asiakaskunta muodostui urheiluseuroista ja -liitoista, yrityksistä, yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä. Yhteensä museon tiloissa järjestettiin erilaisia asiakastilaisuuksia 164 kappaletta ja niiden kokonaiskävijämäärä oli asiakasta, joista kokoustilassa järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä henkilöä. Näitä asiakkaita ei ole tilastoitu museon kokonaiskävijämäärään. Yritystilaisuuksia on markkinoitu säätiön yhteistyökumppanin Sodexon kautta jakamalla esitteitä eri messutapahtumissa. Museon näyttelytilassa järjestetyistä asiakastilaisuuksista isoimmat liittyivät Olympiastadionin tapahtumiin, kuten Suomi-Venäjä jääkiekkomaaottelu helmikuussa, yleisurheilun EM-kilpailut kesäheinäkuun vaihteessa ja syksyllä pelatut jalkapallon MM-karsintaottelut. Näiden asiakastilaisuuksien henkilömäärä oli yhteensä Museon päänäyttelysali yleisurheilun EM-kilpailujen aikaan kesäkuun lopussa Vuoden 2012 asiakaskyselyt oli suunnattu opettajille ja päiväkotiryhmien ohjaajille. Yhteensä 52 vastaajaa antoi museolle kouluarvosanaksi 9+. Sanallisissa arvioissa kiitettiin palvelua, opettajille lähetettyjä tiedotteita ja koululaisille toteutettuja tehtävälomakkeita. Suomen Urheilumuseosäätiö teki maaliskuussa 2012 STT-Lehtikuvan kanssa sopimuksen museon valokuva-arkiston valokuvien edelleen myynnistä. Syyskuun loppuun mennessä STT:n myyntialustalle siirrettiin noin 650 Helsingin olympiakisoihin 1952 liittyvää valokuvaa, joiden sisällön kuvailu ja asiasanoitus toteutettiin suomeksi ja englanniksi. STT suorittaa Urheilumuseosäätiölle 50 prosentin korvauksen kertyneestä bruttomyynnistä. Urheilumuseo on yhteistyökumppanina Suomen Urheilugaalassa. Museolla on edustaja gaalan järjestelytoimikunnassa ja Tietopalvelu taustoittaa palkintoehdokkaiden esittelyt. Vuoden 2012 Urheilugaala järjestettiin Urheilumuseo perusti vuonna 2010 Hall of Fame -valintalautakunnan, jonka tehtävänä on vuosittain nimetä vuonna 2009 perustetun sankarigallerian uudet jäsenet. Valintalautakunta

5 4/22 valitsi kokouksessaan Hall of Famen uusiksi jäseniksi Jari Litmasen, Liisa Peltolan (Veijalainen) ja Jukka Uunilan. Urheilumuseolla on yhteistyösopimukset Veikkaus Oy:n, Luottokunnan ja Diacorin kanssa. URHEILUKIRJASTO Urheilukirjaston pitkään vakiintuneina pysyneitä aukioloaikoja muutettiin vuoden 2012 alusta. Lauantai-avoinnapidosta luovuttiin ja vastaavasti keskiviikkoisin kirjastoa pidetään avoinna klo 19 saakka. Kävijämääriin muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta. Toimintavuoden aikana kirjaston kävijämäärä oli 1941 (vuonna 2011: 2089}. Kirjaston kävijämäärä on viimeiset viisi vuotta pysynyt lähes samana. Kirjastojärjestelmä WebOrigon sivuilla vieraili 2222 kävijää (2011: 2807). Urheilukirjasto on yhteisöjäsen lnternational Society of Olympic Historians (ISOH) -yhdistyksessä, joka tarjoaa yhteistyöverkoston olympiatiedon vaihtamiseen. URHEILUARKISTO Arkiston käyttäjäprofiilista tehtiin selvitys kävijöiden täyttämien tutkijakorttien perusteella. Asiakas on täyttänyt tutkijakortin tullessaan ensimmäisen kerran arkiston asiakkaaksi. Selvityksen pohjalta tutkijat jakaantuvat prosentuaalisesti seuraavasti: akateemiset tutkijat 17 %, opinnäytetyön tekijät 28 %, urheilujärjestöjen työntekijät 11 %, toimittajat 5 %, sukututkijat 2% ja muut tutkijat 37 %. Muihin tutkijoihin on luettu mm. ei-akateemiset ja historia-alan ulkopuoliset järjestöhistorioitsijat, muiden muistitieto-organisaatioiden, lähinnä museoiden tutkijat, audiovisuaalisten hankkeiden taustatyön tekijät (mm. radio, TV) ja henkilökohtaisista intresseistä lähtöisin olevat kävijät. Selvityksen perusteella tullaan tulevana vuonna kirjamaan käyttötarkoitukset suoraan kävijäkirjaan, johon asiakkaat ovat päivittäin merkinneet päiväyksen lisäksi nimensä, paikkakunnan sekä käytettyjen arkistonmuodostajien nimet. Urheiluarkisto on osallistunut aktiivisesti Kansallisarkiston ja yksityisten keskusarkistojen yhteistyöhön ja yhteisiin tilaisuuksiin. Helmikuussa Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) palvelupäällikkö esitteli Yksityiset Keskusarkistot ry:lle Mamkin tarjoamia digitaalisten aineistojen arkisto- ja säilytyspalveluja. Valtionapua saavat yksityiset keskusarkistot vastasivat kesäaikana kahteen laajaan Kansallisarkiston järjestämään kyselyyn. Arkistojen vastauksista laadittiin valtionapuarkistojen toiminnan kokonaisselvitys valtionapujärjestelmän ja valtionapulain uudistamistarpeita varten. Kansallisarkisto järjesti syyskuussa keskustelutilaisuuden kokonaisselvityksen tuloksista. Uudistamisprosessi jatkuu tulevana vuonna. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Museon tärkein tiedotuskanava on säätiön verkkosivut. Kaikista ajankohtaisista asioista tiedotettiin pääsivulla. Muita säännöllisesti päivitettäviä asioita olivat näyttelyarkisto, museo-opetuksen tarjonta ja Kuukauden esine. Päivityksiä museon sivuille tehtiin viikoittain.

6 5122 Henkilökunnasta koottu verkkotyöryhmä aloitti ruotsinkielisten verkkosivujen valmistelutyöt. Vuoden 2012 aikana valmistui noin 70 prosenttia ruotsinkielisistä sivuista ja sivut julkaistaan verkossa keväällä Tiedotus kouluille ja päiväkodeille hoidettiin pääosin sähköpostin välityksellä. Laajempia postituksia tehtiin toimintavuoden aikana kolme. Helsingin, Espoon ja Vantaan luokanopettajille sekä kuvaamataidon, historian ja liikunnan opettajille lähetettiin kevättiedote maaliskuussa ja syystiedote elokuussa. Helsingin, Espoon ja Vantaan päiväkodeille sekä peruskoulun 1. ja 2. luokkien luokanopettajille lähetettiin tiedote vuoden 2013 lasten viikaista joulukuussa. Urheilumuseo esitteli museo-opetuspalvelujaan opettajille suunnatuilla Educa-messuilla , jossa museolla oli yhteisosasto Hiihtomuseon kanssa. Tapahtumaa varten toteutettiin esite kouluille ja oppilaitoksille tarjottavista museo-opetuspalveluista. Maksullista mainontaa tehtiin valikoidusti lehdissä, Helsingin keskeisimmissä turistikartoissa sekä heinä- ja elokuun Helsinki This Week -lehdissä. Lisäksi museo käytti viestinnässään aktiivisesti Museoliiton tarjoamia maksuttornia tiedotuskanavia. Business Finland -lehden numerossa 1/2012 julkaistiin laaja, kahdeksan sivun, artikkeli Helsingin Olympiastadionista ja Suomen Urheilumuseosta. Maksullisen artikkelin kustannukset jaettiin puoliksi Stadion-säätiön kanssa. facebook iiiiiiiiiiiiil" ~ ~ ~ -,... ""'*".., "'- fh.., ~... h..u~... ~ KtRJAMYYlAISEl '""- lelu 12 00t,:OO(UTC>C2) IJF.IA'fi'YJ.\ISET lli11wu~ 1.12:012Uo IHIU1'IHinlll'~' -.. ttumuotcv~lj.ii ~ruov bo u~to~ "--IJI~Iln-,tii:O"t\\..u..a,;u,ull'~"""! '-~...,."TVV.!O.O'M,.~J WUSINCI,.~~...,IU< ",.IJI/" ~..UI)>nU:bpTctnull...,..ri>.JOI<.:I"*:;Q.>"'cl~"~'uun lott,..n~r.s-,.,_t..uo!t!ui.'rl'l""'"'- ''".. " 50.1cu~"t 10)1"...,.. "Yf!Wii~.,r"iS...Imrn~ta,o... tu:llfwciii!<iploii-.._r.., I_J.,fiQ<IIIo'!lillli~t,klippMHbY~).ol'b.IV-b'JOI<UIIdfn f ;w,a.,.,. rnk:l)irs"'ooopoktctlwl:nn. Facebookin käyttö vakiintui museon keskeiseksi viestintäkanavaksi vuonna Facebookia käytetään sekä tiedottamiseen että tiedon jakamiseen, esimerkiksi kokoelmien uutuuksien ja museotyön esittelyyn. Sivuilla julkaistiin keskimäärin kaksi päivitystä viikossa. Vuoden aikana museon Facebook-päivitysten seuraajille järjestettiin kaksi kirja-arvontaa näkyvyyden kasvattamiseksi. Marraskuussa museon Facebook-sivuilla kerrottiin Urheilukirjaston järjestämistä kirjamyyjäisistä. Vuonna 2012 tehtiin sosiaaliseen mediaan liittyvä markkinointisuunnitelma ja kokeiltiin Facebookin ominaisuuksien toimivuutta museon verkkonäkyvyyden kasvattamisessa. Suunnitelman pohjana oli nykytilanteen analyysi, jossa todettiin museon vahvuuksiksi muun muassa some- ja verkkoviestinnän toteuttajien innostus ja innovatiivinen ilmapiiri. Olympiastadionin torniaulassa olevat vitriinit markkinoivat museon tarjontaa tornikävijöille. Vuonna 2012 vitriinien sisältö uusittiin kolme kertaa. Teemoja olivat yleisurheilun EM-kisat 1971 ja 1994, Helsingin olympiakisat 1952 sekä stadionilla pelatut jalkapallon maaottelut. Vuoden urheilukirja -kilpailu järjestettiin 32. kerran ja voittaja julkistettiin 30. helmikuuta. Vuoden urheilukirja 2011 oli Tuomas Kyrön kirjoittama ja Teoksen kustantama Urheilukirja. Kunniamaininnan kilpailussa sai Oskari Saaren kirjoittama Alkemisti- Petteri Nykyn tarina, kustantajana Helsinki-kirjat.

7 6122 Urheilukirjaston kokoelmien poistomyynti järjestettiin joulukuun alussa. Kirjasto järjesti yhteistyössä Suomen Olympiakomitean alaisuudessa toimivan Pro Olympiayhdistyksen kanssa KOK:n jäsenen Peter Tallbergin luentotilaisuuden marraskuussa. Osastonjohtaja Matti Hintikka esitteli Urheilukirjaston toimintaa TV2:n Puoli Seitsemänohjemassa. Säätiön julkaisujen osalta panostettiin erityisesti Ikuisesti nuori -Jarno Saarista etsimässäkirjan markkinointiin yksityiskohtaisen suunnitelman pohjalta. Kirjaa markkinoitiin muun muassa kolmessa messutapahtumassa. Ennakkomarkkinointia tehtiin tammikuussa Helsingissä järjestetyillä moottoripyörämessuilla yhteistyössä Japsistarat -yhdistyksen kanssa. Lokakuun alussa kirjaa markkinoitiin Turun kirjamessuilla ja lokakuun lopussa se oli esillä museoiden yhteisosastolla Helsingin kirjamessuilla. Jarno Saarisen elämäkerran ennakkomarkkinointiin liittyi myös esimerkiksi syykuussa Suomen Kuvalehdessä ollut artikkeli Soili Karmesta (Saarinen). Kirjan julkistamistilaisuus pidettiin ja esimerkiksi Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Iltalehti ja Turun Sanomat kirjoittivat tilaisuudesta ja teoksesta laajasti. Arto Terosen kirjoittama teos on Urheilumuseosäätiön julkaisuhistorian ostetuin kirja 2593 kappaleen myynnillä (vuoden 2012 loppuun mennessä). Museonjohtaja Pekka Honkanen, Ikuisesti nuorikirjan kirjoittaja Arto Teronen ja Soi Ii Karme kirjan julkistamistilaisuudessa Urheilumuseon ystäväyhdistys, Urheilumuseoklubi, valitsi jo 20. kerran Urheiluvuoden yllättäjän. Urheiluvuoden 2012 yllättäjäksi valittiin Lontoon olympiakisojen hopeamitalisti Tuuli Petäjä-Siren. Sisäisen tiedonkulun ja viestinnän parantamiseksi aloitettiin vuoden alussa säännöllisen viikkotiedotteen toimittaminen sähköpostitse henkilökunnalle. Huhtikuussa aloitettiin koko henkilökuntaa koskeva viidentoista minuutin maanantai-palaveri, jossa käsitellään lähinnä alkavaa viikkoa koskevat merkittävimmät tapahtumat ja asiat. KOKOELMAT URHEILUMUSEO Suomen Urheilumuseon kokoelmapolitiikan lähtökohtana on museon tehtävä valtakunnallisena erikoismuseona: Suomen Urheilumuseon kokoelma on suomalaisen urheilun kansalliskokoelma. Urheilumuseolla on päävastuu urheiluaineiston tallennuksesta ja sen koordinoinnista Suomessa. Museoiden välisessä TAKO-yhteistyössä (tallennus ja

8 kokoelmayhteistyö) Urheilumuseon tallennuskohteena ovat ensisijaisesti urheilukulttuurin muutos ja ajankohtaiset ilmiöt. 7/22 Kokoelmatyön painopisteitä olivat vuonna 2012 kokoelmien saavutettavuuden parantaminen sekä aineiston tallentaminen Helsingissä järjestetyistä yleisurheilun EM-kilpailuista ja Lontoon olympialaisista. Tallennus toteutettiin yhteistyössä EM-kisaorganisaation sekä Suomen Olympiakomitean kanssa. Museon esinekokoelmat karttuivat toimintavuoden aikana 50 lahjoituksella, joissa oli yhteensä 207 esinettä. Ostoja museo teki kymmenen kappaletta, joissa oli yhteensä 14 esinettä. Pääosa kokoelmiin ostoina hankituista esineistä liittyi Helsingin 1940 ja 1952 olympiakisoihin. Pirjo Höckert lahjoitti elokuussa 2012 Urheilumuseolle Gunnar Höckertin Berliinissä 1936 voittaman 5000 metrin olympiakultamitalin. Mitalin vastaanotti museonjohtaja Pekka Honkanen. WebMusketin (museon kokoelmien hallintajärjestelmä) asiasanoitusta jatkettiin. Museon vanhassa esinetietokannassa asiasanastona oli käytetty pelkästään urheilusanastoa, joka koostuu urheilumuodoista ja -lajeista. Suuresta osasta esineistöä asiasanat puuttuivat kokonaan. Nykyisin urheilusanaston lisäksi käytetään yleistä suomalaista asiasanastoa (YSA), museoalan asiasanastoa (MASA) sekä vapaata asiasanaa. Olympiakisoihin liittyvä esineistö saatiin asiasanoitettua, mutta asiasana puuttuu edelleen noin 6000 esineestä (noin 18 prosenttia kaikista esineistä). Asiasanoitus on välttämätön, jotta tulevaisuudessa myös Urheilumuseon kokoelmat voidaan liittää museoalan yhteisiin kokoelmatietokantoihin. Marraskuussa 2012 päivitettiin WebMusketin uusi versio. Museon verkkosivuilla julkaistiin 12 Kuukauden esine -artikkelia. Kuukauden esineitä olivat muun muassa Jukka Viljasen Saharan halkijuoksussa käyttämät varusteet, Helsingin olympiakisojen 1952 messinkisoihtu ja voimistelutelineiden pienoismallit vuodelta Lokakuusta 2010 alkaen julkaistut Kuukauden esine -artikkelit löytyvät museon verkkosivu ilta. Voimisteluhevosen pienoismalli oli yksi Kuukauden esineistä vuonna Digitointi oli edelleen museon kokoelmatyön keskeisimpiä alueita. WebMusketin esine- ja valokuvasovelluksiin liitettiin yhteensä 8600 valokuvaa, jotka oli digitoitu toimintavuoden aikana. Vuoden 2012 loppuun mennessä tietokannassa oli kuva noin esineestä, joka vastaa noin 41 prosenttia koko esinekokoelmasta. Tietokantaan luetteloiduista valokuvista oli digitoitu yhteensä , ja kokoelman digitointiaste oli 19 prosenttia. Julistekokoelman digitointiaste on 100 prosenttia (kokoelmassa yhteensä 2402 julistetta).

9 Museon esinekokoelman inventointi jatkui koko toimintavuoden. Pääasiassa inventoitiin merkki- ja mitalikokoelmia. Yhteensä inventoitiin 4565 esinettä, joiden luettelointitiedot tarkistettiin ja samalla tietokantaan liitettiin valokuva esineestä Syksyllä 2011 käynnistetty soihtuviestiprojekti päättyi marraskuussa Projektin tavoitteena oli koota mahdollisimman kattavasti tietoa Helsingin olympiakisojen 1952 soihtuviestistä ja sitä varten valmistetuista soihduista. Projektin tulokset julkaistiin Tuli 0/ympiasta -teoksessa. Projektiin liittyen toteutettiin myös soihtuviestin perinnekeruu, jonka tulokset talletettiin Urheiluarkistoon. Lisäksi projektissa kerätystä materiaalista koottiin Soihtu saapuu -näyttely, joka avattiin museossa syyskuussa. Urheilumuseo teki marraskuussa 2012 Mediatonic Oy:n kanssa sopimuksen, jolla Mediatonic luovutti kaikki omistamansa entisen Pressfoton urheilua koskevat arkistokuvat ja niihin liittyvät negatiivit museolle. Samalla sopimuksella Urheilumuseo sai oikeudet niihin kuviin, joihin Mediatonic Oy:llä oli ollut oikeudet. Museolle siirrettäviä valokuvia (vedoksia, negatiiveja ja dioja) oli arkistokatelaissa yhteensä noin 60 hyllymetriä. Aineisto ajoittuu pääosin 1960-luvun loppupuolelta vuoteen Aineistolie hankittiin arkistohyllyt ja kuvien siirron valmistelu aloitettiin joulukuussa Varsinainen siirto sovittiin tapahtuvaksi tammikuussa Pressfoton urheilukuvien arkistoa Kuortaneenkadun varastossa marraskuussa URHEILUKIRJASTO Urheilukirjaston digitoidut aineistot muokattiin ja julkaistiin tekstihaut mahdollistavassa pdf A-formaatissa. Urheilukirjaston kokoelmiin oli luetteloitu vuoden 2012 lopussa nidettä (2011: }. Vuonna 2012 Iuetteiaitiin kirjahankintoja 1074 (2011: 514}, joista suomenkielisiä 693. Luetteloimaton varastokokoelma huomioiden kirjaston kokonaisnidemäärä oli vuoden lopussa noin Ulkomaisia lehtitilauksia jouduttiin tekemään itse aiempaa enemmän, koska lehtivälittäjä ei kyennyt huolehtimaan tilausten uusimisista. Tämä aiheutti harmillisia aukkoja varastaitavien lehtien vuosikertoihin. Lehtikokoelman vuosittainen järjestely toteutettiin työharjoittelijoiden voimin. Sastamalan museo lahjoitti kirjastolle mittavan leikekokoelman eri arvokisojen aikaisista sanomalehdistä 1980-luvulta alkaen. Kaikkiaan eri yksityishenkilöt ja perikunnat lahjoittivat kirjastolle useita satoja niteitä osin harvinaistakin aineistoa.

10 9122 URHEILUARKISTO Urheiluarkistolla on Suomen Urheilumuseosäätiön tiloissa säilytystilaa noin 1500 hyllymetriä. Kaikkiaan arkistoja oli vuoden lopussa 1652 hyllymetriä, joista 415 hm oli siirretty Kansallisarkiston Siltavuoren makasiineista vuokrattuihin tiloihin ja 80 hyllymetriä Työväen Arkistolta vuokrattuihin tiloihin. Karkkilassa sijaitsevaan etävarastoon on sijoitettu käytöltään vähäistä materiaalia. Etämakasiineissa säilytetään hyvin järjestettyjä ja luetteloituja järjestö- ja henkilöarkistoja, jotka asiakas tilaa Urheiluarkistosta arkistoluetteloiden avulla. Arkiston henkilökunta on noutanut tilatut aineistot tutkittavaksi parin vuorokauden kuluessa. Etävarastoihin siirretyistä aineistoista on ollut nähtävissä päivitetty listaus arkiston kotisivuilla ja tutkijatiloissa. Käyntejä etävarastoihin tehtiin kuluneena vuonna kaikkiaan 39 kertaa (2011: 37). Uusia arkistoja saatiin hyllymetreinä jonkin verran enemmän talteen kuin edellisenä vuonna. Vuosikasvu oli 77,48 hyllymetriä (2011:53,63). Arkistoja järjestettiin 105,28 hyllymetriä (2011:67,81) ja seulottiin 42,16 (2011:33,46). Järjestetyn aineiston hyvään tulokseen vaikutti osaltaan, että Suomen Liikunta ja Urheilu kustansi oman arkistonsa järjestäjän. SLU:n arkiston järjestämisestä vastasi Maija Alasentie (oikealla). Urheiluarkiston tutkija Kalle Rantala (vasemmalla) oli mukana siirtämässä järjestettyä aineistoa Urheiluarkistoon. Suomen Valtakunnan Urheiluliiton (SVUL) piireistä saatiin järjestettyä ja luetteloitua SVUL:n Länsi-Pohjan piirin sekä Suomen Työväen Urheiluliiton (TUL) Lapin ja Varsinais-Suomen piirien laajemmat arkistot sekä Työväen Urheiluliiton Savonlinnan (Etelä-Savon) piirin pienempi arkisto. Piirijärjestöjen arkistoihin sisältyy usein tietoja myös yksittäisistä seuroista, joiden aineistot ovat mahdollisesti tuhoutuneet tai kadonneet. Kuluneena vuonna valmistui kolmetoista uutta urheiluseurojen arkistoluetteloa ja lisäaineistojen yhteydessä uusittiin samoin kolmentoista urheiluseuran luettelot. Sata vuotta vuonna 2016 täyttävä Helsingin Uimarien arkisto otettiin vastaan ja järjestettiin. Seuran historiakirjoitus aloitetaan vuoden 2013 kuluessa. Työväen ja Kansan Arkistot ovat siirtäneet vuodesta 1993 TUL:n urheiluseurojen arkistoja Urheiluarkistoon. Toimintavuonna otettiin vastaan Savonlinnan Jyryn lisäksi Kansan Arkiston lahjoittamina seitsemän urheiluseuran aineistot. Järjestöarkistoista järjestettiin ja Iuetteiaitiin lisäksi Helsingin Uimareiden Perinneyhdistys ry, Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön arkisto sekä Suomen Paralympiakomitean luovuttamat kilpailuaineistot ja lisäaineistot Suomen Olympiakomitean arkistoon.

11 10/22 Henkilöarkistoista rytmisen-ja joukkuevoimistelun päävalmentajan ja koulutuspäällikön Pulmu Puontin sekä Työväen Urheiluliiton koulutusohjaaja Helvi Puukon arkistot järjestettiin ja Iuetteiaitiin Urheiluarkiston ohjauksessa vapaaehtoisvoimin. Arkistoaineistojen digitointia on tehty säännöllisesti päivitettävän digitointisuunnitelman mukaisesti. Kuluneena vuonna arkistolle hankittiin laatuvaatimukset täyttävä skanneri, jolla tutkija on digitoinut yli satavuotiaiden seurojen hallinnollisia ja kilpailuasiakirjoja. Kaikkiaan digitoitiin 527 asiakirjaa. NÄYTTELYTOIMINTA Museo toteutti vuonna 2012 neljä vaihtuvaa näyttelyä. Päiväkodeille ja ala-asteen 1. ja 2. luokille suunnatut lastenviikot järjestettiin Teemana oli Aikamatka olympialaisiin. Lapset pääsivät tutustumaan moniin entisiin ja nykyisiin olympialajeihin kokeilemalla niitä itse. Aikamatkalla saattoi muun muassa osallistua köydenvetokilpaan, kokeilla vauhditonta pituushyppyä ja hyppiä trampoliinilla. Näyttely Mitä ajattelen, kun ajattelen juoksemista oli osa kuvataiteilija Matti Tainion Aaltoyliopistoon valmistelemaa taidetta ja urheilua käsittelevää väitöstutkimusta. Se oli esillä Kaikki Tainion näyttelyä varten valmistamat teokset viittasivat jollakin tasolla museon perusnäyttelyn puolelle ja niiden yhteinen nimittäjä oli juokseminen. Suomen Pesäpalloliiton 90-vuotisjuhlanäyttely Merkki päällä oli esillä Näyttely kertoi pesäpallon historian sen syntyvaiheista sotavuosien, maakuntien joukkueiden nousun ja 90-luvun ammattimaistumisen kautta sopupelijupakan jälkeiseen uuteen tulemiseen. Näyttely toteutettiin yhteistyössä Suomen Pesäpalloliiton kanssa. Soihtu saapuu! Helsingin olympiakisojen 1952 soihdut ja soihtuviesti -näyttely oli museossa esillä alkaen. Näyttelyn helmiä olivat taiteilija Aukusti Tuhkan suunnittelemat Helsingin olympiasoihdut, joita oli ensimmäistä kertaa nähtävillä useita erilaisia versioita. Näytteillä oli sekä hopeasta että messingistä valmistettuja soihtuja, joiden lisäksi esillä oli kaksi myöhemmin valmistettua kopiota. Soihtu saapuu -näyttelyssä oli esillä yhteensä seitsemän erilaista Helsingin 1952 olympiasoihdun versiota. Perusnäyttelyn vaihtuvasisältöisen vitriinin ja sisääntuloaulan vitriinin sisältöjä uusittiin toimintavuoden aikana yhteensä 21 kertaa. Teemoina olivat muun muassa jääkiekon MMkisat ja yleisurheilun EM-kilpailut sekä keilailu, jääpallo, taitoluistelu, golf ja Jarno Saarinen. Vitriineissä esiteltiin myös museon verkkosivuilla julkaistuja kuukauden esineitä. Urheilumuseo oli avoinna yleisölle kaikkina viikonpäivinä: maanantaista perjantaihin klo sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo Museo oli toimintavuoden aikana avoinna 352 päivänä yhteensä 1895 tuntia (2011: 1936). Museo oli säännöllisten aukioloaikojen lisäksi ennakkotilauksesta avoinna ryhmille lähes 300 tuntia, joten aukiolotuntien kokonaismäärä oli noin 2200.

12 Pääsymaksu oli aikuisilta 5 euroaja eläkeläisiltä, ryhmäkävijöiltä sekä opiskelijoilta 3 euroa. Alle 18-vuotiaille pääsy museoon oli ilmainen. Kesäkuun 2012 alusta alkaen Stadionin tornin pääsylipulla sai museossa 2 euron alennuksen aikuisten pääsymaksusta. YLEISÖPALVELUT MUSEO-OPETUS Museo-opetuksen asiakkaita ovat kaikki ikäryhmät päiväkoti-ikäisistä senioreihin ja eri kohderyhmien tarpeet huomioidaan museo-opetustuotteiden tarjonnassa. Olympia-aihe oli museokasvatustoiminnan keskeisin teema vuonna Se tuli esille niin lasten viikoilla, teemaopastuksissa kuin työpajoissakin. Helsinki työpajoissa koululaiset tutustuivat Helsingin olympialaisiin kuunnellen, katsellen ja itse tehden. Koululaiset suunnittelivat ja askartelivat työpajassa kuvitteellisen vuoden 2052 Helsingin olympiakisojen soihdun. Lisäksi ryhmät askartelivat olympiakisaaiheisia pinssejä. Koululaistyöpajoja järjestettiin yhteensä 19. Senioreille suunnatun Helsinki muistelutyöpajan osallistujat muistelivat Helsingin olympialaisten tapahtumia ja niihin liittyneitä ilmiöitä. Muistin virkistäjänä käytettiin muun muassa esineitä ja valokuvia Urheilumuseon kokoelmista sekä museon tuottamaa lyhyttä dokumenttielokuvaa. Muistelutyöpajoja järjestettiin sekä museon että eri palvelutalojen tiloissa yhteensä 7 kertaa ja niihin osallistui yhteensä 105 senioria. Joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina (lukuun ottamatta heinä- ja elokuuta) järjestettiin puolen tunnin ilmainen yleisöopastus. Huhtikuun alusta alkaen museo tarjosi ryhmille historialla höystetyn sprinttisuunnistuksen, jonka rata toteutettiin Olympiastadionin ympäristöön. Yhteistyökumppaneina palvelun suunnittelussa olivat Helsingin Jyryn suunnistusjaosto ja Suomen suunnistusmaajoukkueen sprinttivalmennus. Olympiasprinttiin osallistui vuonna 2012 yhteensä 402 suunnistajaa. Maksuton Museosuunnistus oli saatavissa sekäsuomeksiettä ruotsiksi. Suunnistukselle osallistuneet saivat muistoksi museon toteuttaman Tapio Rautavaara -rintamerkin. Vuoden 2012 uutuus oli ohjattu museosuunnistus, jota tarjottiin ala-asteiden oppilasryhmille. Museon näyttelyiden ja opetuspalvelujen saavutettavuuden kehittäminen jatkui vuonna Uusi selkokielinen opastus oli saatavilla vuoden alusta alkaen ja niitä järjestettiin vuoden aikana neljä kertaa. Yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa toteutettiin selkokielisen materiaalin tueksi museon perusnäyttelyyn liittyvät kuvasymbolitaulut, jotka tulevat käyttöön vuoden 2013 aikana.

13 12/22 Kuvasymbolitauluja voidaan hyödyntää muun muassa selkokielisen opastuksen yhteydessä. Kuvat tukevat viestin välittymistä niille, joille puheen tai tekstin ymmärtäminen on vaikeaa. Kulttuuria kaikille -palvelu oli yhteistyötahona Vaihtoehto vitriinille -hankkeessa, jossa eikosketeltavien museoesineiden rinnalle haetaan vaihtoehtoa kolmiulotteisista koskettelumalleista. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kulttuurikokemus mahdollisimman monelle näyttelyssä kävijälle ja siten edistää museon saavutettavuutta erityisesti näkövammaisten kannalta. Opastusten hinta oli koululaisryhmille 20 euroa (kesto 45 min) sekä muille ryhmille 20 euroa (kesto 30 min) ja 40 euroa (kesto 1 tunti). Opastettuja kierroksia järjestettiin yhteensä 137 kappaletta {2011:102). Työpajan (kesto 90 min) hinta oli 40 euroa. Työpajoja järjestettiin yhteensä 26 kappaletta. TIETOPALVELU Tietopalvelun toimintavuoden keskeinen tapahtuma olivat Lontoon olympiakisat. Olympiakomitealle Tietopalvelu toimitti median käyttöön tarkoitetun infovihkon, Suomen olympiajoukkueen virallisen, englanninkielisen esitteen sekä vastasi kisojen aikaisesta tulospäivityksestä Olympiakomitean verkkosivuille. Olympiakisojen avajaisten televisioinnista vastanneelle YLE:IIe Tietopalvelu toimitti valokuvakoosteen KOK:n jäsenistä. Olympiatilastoja tilasi eri laajuisina usea media.

14 13122 Helsingin Sanomien kanssa Tietopalvelu toteutti Lontoon aiempiin olympiakisoihin liittyvän ipad-historian. Kyseessä oli ensimmäinen osallistuminen tablettitietokoneelle räätälöityyn hankkeeseen. Talvikaudella 2012 Tietopalvelu toimitti MTV3-kanavalle taustatilastot talvilajien maailmancupeista (mäkihyppy, alppihiihto, maastohiihto, yhdistetty, kumparelasku, skicross ja lumilautailu). Suomessa järjestetyistä jääkiekon MM-kisoista Tietopalvelu tuotti MTV3:11e kattavat taustatilastot, ja muille mediatoimijoille pienempiä tilastopaketteja. Tietopalvelun erikoistutkija Vesa Tikander vastasi toisen kerran Urheilun vuosikirjan tilastoosuudesta. Urheilun vuosikirjan 2012 kustansi Minerva-kustannus. Tikander toimitti jälleen myös Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n vuosikirjan "The European Footbali Yearbook 2012/13" Suomen osuuden. Erikoistutkija Tikander kirjoitti Historia-lehteen kaksi artikkelia, joista jääkiekon syntyhistoriaa käsittelevä tuotti uutta tutkimustietoa. Erikoistutkija oli toisena kirjoittajana kirjassa Urheilulajien synty, joka ilmestyi loppuvuodesta. Tietopalvelun erillisiä juttuja julkaistiin Liikunta ja Tiede -lehdessä. Viikoittaisen Artikkelipalvelun juttuja julkaistiin erityisesti YLE:n, MTV3:n ja Olympiakomitean verkkosivuilla. Tietopalvelu tuotti kirja-arvioita Liikunta& Tiede-lehteen sekä verkkolehti Liikunnan ja Urheilun Maailmaan. Tietopalvelu toimitti Suomen Urheilugaalan palkintoehdokkaista taustamateriaalia sekä Suomen urheilun Hall af Fame -galleriaan valittujen urheilijoiden henkilöesittelyt. Osastonjohtaja osallistui Urheilugaalan palkintoraadin kokouksiin. Tietopalvelu toimitti myös Pro Urheilu -palkittujen taustatiedot. Veikkausliigan historiasivujen päivityksen Tietopalvelu toimitti jo kolmannen kerran. Lajiliitoille tarjottavien vastaavien verkkohistoriasivustojen pilottisivusta valmistui loppuvuodesta. Veikkaaja-lehdelle toimitettiin Valioliiga-kauden pelaajaesittelyt. ARKISTOPALVELUT Arkistokäyntejä kuluneena vuonna oli 360 kappaletta (2011:495). Kävijämäärän laskuun vaikuttanee se, että keskusjärjestöjen ja Suomen Olympiakomitean aiemmin paperimuotoisina paljon käytetyt toimintakertomukset sekä SVUL:n ja TUL:n keskeisimmät pöytäkirjat löytyvät digitoituna arkiston kotisivuilta. Ilahduttavaa on, että arkiston tietokantaan tehtiin käyntejä jopa kertaa (2011:6983). Asiakastiloihin toimitettiin tutkittavaksi 999 arkistoyksikköä (2011:990). Myös tiedonhakujen määrä on hieman noussut. Arkiston henkilökunta haki asiakkaille tiedot asiakirjoista 109 kertaa (2011:88}. =r ~- Arkistonhoitaja Heli Yrjänäinen (oikella) palvelee väitöskirjaansa Valmistelevaa Maria Rantalaa.

15 14/22 Urheiluarkiston kansalliseen rekisteriin merkitään tiedot urheilua koskevista arkistoista, joita säilytetään muualla kuin Urheiluarkistossa. Rekisterissä on tiedot 276 (2011:274) arkistonmuodostajasta. Kansainväliseen rekisteriin kootaan tietoja maamme ulkopuolella säilytettävistä Suomea koskevista urheiluaineistoista. Tutkimukset ja keräykset säilytetään omana kokoelmanaan, joiden tiedot siirrettään asiakkaille tiedoksi Urheilukirjaston origotietokannan kautta. Tutkimuksia ja keräyksiä on Urheiluarkistoon lahjoitettu vuoden loppuun mennessä 242 kappaletta (2011:229). Arkistoluetteloita valmistui tai muutoksia aiemmin laadittuihin tehtiin 74 kappaletta (2011: 56). Luettelot löytyvät asiakaspalvelusta paperimuotoisena sekä valtaosa valmiiksi järjestetyistä sähköisesti arkiston kotisivuilta henkilöarkistoja lukuun ottamatta. Vuoden 2012 lopussa sähköisiä arkistoluetteloja oli 339 kappaletta (2011: 310). Sähköiset luettelot ovat helpottaneet asiakaspalvelua. Asiakas saa ennakkoon lähinnä sähköpostitse tilaamansa asiakirjat välittömästi käyttöönsä. Huhtikuussa arkiston tutkija Kalle Rantala järjesti Suomen Liikunnan ja Urheilun SLU henkilökunnalle arkistokoulutusta. Kesäkuussa Urheiluarkisto oli SLU:n kevätkokouksessa esittelemässä Urheilumuseosäätiön julkaisuja ja toimintaa. Tutkija piti kokouksessa puheenvuoron järjestöarkistojen säilymisen merkityksestä. Tilaisuuteen osallistui 136 järjestöaktiivia. Lokakuussa arkistonhoitaja Heli Yrjänäinen kävi Suomen Liikunnan ja Urheilun pienliittojen syyskohtaamisessa esittelemässä Suomen Urheilumuseosäätiön palveluja. Kokoukseen osallistui 28 liittojen edustajaa. Marraskuussa arkistonhoitaja osallistui Ypäjällä Suomen Hevosurheilumuseossa järjestettyyn erikoismuseoiden tapaamiseen esittelemällä Urheiluarkiston palveluja sekä työnjakoa erikoismuseoiden ja Urheiluarkiston välillä asiakirjojen säilyttämiseksi. Tutkija koulutti marraskuussa Suomen Työväen Urheiluliiton Lounais-Suomen alueen (Satakunnan Varsinais-Suomen, Tampereen, Hämeen piirit) seuroja arkistonhoidon kysymyksissä. Urheiluarkisto on edelleen antanut ohjausta arkistojen luovuttajille. Suuremmille järjestöille, joilla on toimistohenkilökuntaa, on annettu ohjeet aineistonseulontaaja kotelointia varten. Suomen Liikunnan ja Urheilun kokonaisuudessaan järjestetyn ja luetteloidun arkiston lisäksi neuvonnan tuloksena saatiin kuluneena vuonna Iuetteiointia vaille valmiit Suomen Judoliiton ja Suunnistusliiton lisäaineistot. Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun ja Suomen Valjakkourheiluliiton aineistot luovutettiin lähes järjestettyinä. Lokakuussa järjesti Vantaan seudun sukututkijat kaksipäiväisen maamme suurimman sukututkimustapahtuman Vantaalla. Yksityisten keskusarkistojen toimintaa olivat esittelemässä Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, Kansan Arkisto ja Urheiluarkisto. Yksityiset Keskusarkistot ry osallistui marraskuussa pohjoismaiseen arkistojen päivään esittelemällä toimintaansa ja tutkimusaiheitaan Helsingin yliopiston tiloissa. Arkistokoulutusta ja -neuvontaa annettiin kaikkiaan 53 kertaa (2012: 37). Vierailukäyntejä järjestettiin Urheiluarkistossa 3 kertaa (2012: 8). Esittelyihin osallistui yli 200 henkeä. Koulutus-, neuvonta- ja esittelytilaisuuksissa oli yhteensä 482 osallistujaa.

16 15122 MUSEOKAUPPA Museokaupan tuotto kasvoi 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden tuotto oli euroa (2011: ). Myymälän valikoimassa oli vuonna 2012 yhteensä noin 220 eri tuotenimikettä. Urheilumuseon museokauppaa varten valmistettuja uusia tuotteita olivat Helsinki jääkaappimagneetti, sekä muki ja t-paita Jarno Saarinen -aiheella. Lisäksi teetettiin museon www-sivuosoitteen painatuksella kuulakärkikyniä, pienoistaskulamppuja ja muistilappuvihkoja. Urheilumuseosäätiön verkkokauppaa kehitettiin lisäämällä tuotteiden määrää. Kaupassa voi ostaa myös muun muassa tekstiilejä, joiden arvonlisäverokanta on eri kuin kirjojen. Verkkokaupan myynti kasvoi vuoden 2011 noin 700 eurosta yli 4000 euroon. Yksittäisten tilausten määrä vuonna 2012 oli 110 kappaletta (2011:23). Myynnin lisäys johtui kuitenkin lähes täysin Jarno Saarisen elämäkerrasta. KOKOELMAPALVELUT Museo lainasi kokoelmistaan esineitä yhdeksälle lainaajalle. Lainattuja esineitä oli yhteensä 17 kappaletta. Pitkäaikaisia lainasopimuksia tehtiin yksi: Helsingin olympiakisojen hopeinen soihtu lainattiin Suomen Kansallismuseolie kahdeksi vuodeksi ( asti). Museon valokuva-arkisto toteutti kuvatoimitustyön kaikkiin Urheilumuseosäätiön vuonna 2012 julkaisemaan neljään teokseen sekä loppuvuodesta painovalmiiksi saatuun Liikuntaa hyvinvointivaltiossa -tutkimusjulkaisuun. Kuvituksessa hyödynnettiin paitsi museon omaa valokuvakokoelmaa myös runsaasti muita sekä yksityisiä että julkisia kokoelmia. Museon verkkosivuille avattiin tammikuussa 2012 Valokuvagalleria, jossa asiakkaat voivat tutustua museon valokuva-arkiston kysytyimpiin kuviin ja tilata niitä sähköpostitse. Valokuvagalleria osoittautui hyväksi valokuvapalvelujen markkinointikanavaksi ja sen kautta saatiin lukuisia uusia asiakkaita. JULKAISU- JA TUTKIMUSTOIMINTA Toimintavuonna säätiön julkaisu- ja tutkimustoiminta oli poikkeuksellisen vilkasta. Suomen Urheilumuseosäätiön julkaisusarjan ensimmäinen teos ilmestyi vuonna Vuonna 2012 toimintaa kehitettiin perustamalla uusi Suomen Urheilumuseosäätiön tutkimuksia -sarja. Tutkimussarjan kriteereinä ovat korkeatasoinen ja syvällinen urheiluhistorian tutkimus sekä lähdeviitteiden käyttö. Julkaisusarjassa ilmestyi vuonna 2012 kolme teosta: Jukka Uunila- suomalainen urheilujohtaja (Antti 0. Arponen), Tehtävä Tukholmassa- suomalaiset olympiakisoissa 1912 (toim. Riitta Forsman ja Vesa Tikander) sekä Ikuisesti nuori -Jarno Saarista etsimässä (Arto Teronen). Uudessa tutkimussarjassa julkaistiin teos Tuli Olympiasta. Helsingin olympiakisojen 1952 soihdut ja soihtuviesti (Terttu Mämmelä). Urheilumuseosäätiön julkaisuja myytiin vuoden aikana yli 3100 kappaletta. Kirjojen nettomyynti oli yli euroa, joka on säätiön historian selvästi paras tulos. Myydyin teos

17 16122 oli Ikuisesti nuori -Jarno Saarista etsimässä 2593 kappaleella. Kirjasta otettiin kaksi painosta, yhteensä 4000 kappaletta. Tehtävä Tukholmassa -kirja oli koko säätiön henkilökunnan yhteinen hanke. Kirjan kirjoittajat hyödynsivät museon, arkiston ja kirjaston laajaa lähdeaineistoa ja artikkelit pohjautuivat mahdollisimman paljon alkuperäisiin aikalaislähteisiin. Suomen Urheilumuseo käynnisti syksyllä 2011 projektin, jonka tavoitteena oli koota mahdollisimman kattavasti tietoa sekä soihtuviestistä että itse soihduista. Kahdenkymmenenkolmen eri puolille maailmaa hajaantuneen esineen jäljittäminen kuusi vuosikymmentä niiden luovuttamisen jälkeen oli vaativa tehtävä. Tutkimuksessa pystyttiin selvittämään 22 soihdun nykyinen sijaintipaikka. Projektiin liittyen toteutettiin myös soihtuviestin perinnekeruu, jonka vastaukset tailennettiin Urheiluarkistoon. Urheilumuseon erikoistutkija Terttu Mämmelä julkaisi projektin tulokset uuden tutkimussarjan ensimmäisenä teoksena. Vuoden 2011 alussa aloitetun Suomalaisen liikunta- ja urheilukulttuurin juuret, nykyisyys ja muutossuunnat -tutkimuksen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen vuoden lopussa. Projektin tavoitteena on analysoida liikunta- ja urheilukulttuurin nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä esille nousevien keskeisimpien muutostrendien pohjalta. Tutkimuksen kutsuseminaari järjestettiin Urheilumuseossa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle avustuksen. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe liittyy ajallisesti lähinnä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n syntymiseen 1993 ja sen kahteenkymmeneen ensimmäiseen vuoteen. Erikoistutkija Jouko Kokkosen tutkimuksen tulokset julkaistaan säätiön tutkimussarjassa vuoden 2013 alussa nimellä Liikuntaa hyvinvointivaltiossa. Suomalaisen liikuntakulttuurin lähihistoria. Kirjan toimitustyö tehtiin valmiiksi vuoden 2012 lopussa. Projektin toinen vaihe jatkuu vuoden 2014 loppupuolelle. Erikoistutkijan apuna toimii Urheilumuseosäätiön hallituksen nimeämä ohjausryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana FT Keijo K. Kulha ja jäseninä professori Seppo Hentilä, professori Hannu Itkonen, FT Ossi Viita ja FM Pekka Honkanen. VALTAKUNNALLINEN MUSEOTYÖ Suomen Urheilumuseo on valtakunnallinen erikoismuseo, joka koordinoi urheilumuseotoimintaa Suomessa. Urheilumuseo noudatti valtakunnallisessa toiminnassaan Museoviraston kanssa sovittuja valtakunnallisen toiminnan linjauksia. Sopimuskauden päätavoitteet ovat: 1) Urheilumuseon vaikuttavuuden lisääminen asiantuntijaroolia vahvistamalla, 2) Urheilun erikoismuseoiden tallennustoiminnan työnjaosta sopiminen ja 3) Urheilun kansalliskokoelman saavutettavuuden lisääminen. Suomessa on Urheilumuseon lisäksi kaksi ammatillisesti hoidettua urheilun erikoismuseota: Hiihtomuseo ja Suomen Jääkiekkomuseo. Urheilumuseo kävi näiden kanssa marraskuussa 2012 keskustelut valtakunnalliseen tallennustyönjakohankkeeseen liittyen. Museot määrittelivät yhteistyössä tallennusalueensa niin, että päällekkäiseltä tallennukselta vältyttäisiin tulevaisuudessa. Suomen Urheilumuseo osallistui Satakunnan museon "Porilaisen urheiluperinteen tallentaminen" -hankkeeseen. Johtaja Pekka Honkanen toimi projektin hanketyöryhmässä.

18 Pekka Honkanen ja erikoistutkija Jouko Kokkonen pitivät esitelmät Satakunnan Museon luentosarjassa Siäl o peli! Urheiluporilaisenaja paikallisena ilmiönä. Satakunnan museo hyödynsi Urheilumuseon asiantuntemusta erityisesti hankkeen tallennustoiminnassa ja luentosarjassa. 17/22 Henkilökohtainen neuvonta on todettu parhaaksi tavaksi kehittää ei-ammatillisesti hoidettujen urheilumuseoiden toimintaa ja laatua. Tavoitteena on nostaa tämän museoryhmän arvostusta urheilu- ja liikuntakulttuurin tallentajana. Vuosittainen Urheilumuseopäivä järjestettiin Ypäjällä Suomen Hevosopistolla. Päivän ohjelmaan kuului muun muassa museomestari Juha Erolan puheenvuoro, jossa hän kertoi Hevosopiston toiminnasta ja sen historiasta. Lisäksi ohjelmassa oli tutustuminen alueeseen ja käynti Hevosurheilumuseossa. Suomen Urheiluarkiston Heli Yrjänäinen puhui arkistomateriaalien käsittelystä ja arkistoinnista. Urheilumuseopäivään osallistui 17 henkilöä kuudesta eri museosta. Urheilumuseon verkkosivuilla on oma osionsa erikoismuseotoiminnasta, johon päivitettiin ajankohtaista urheilualan museoille suunnattua tietoa. Valtakunnallinen nuorison muuttuneita liikuntaharrastuksia ja -ympäristöjä tallentava nykydokumentointihanke käynnistettiin vuonna Hanke toteutetaan yhteistyössä kuuden maakuntamuseon (Tampere, Kotka, Oulu, Pori, Joensuu ja Rovaniemi) sekä Jyväskylän yliopiston kanssa. Hankkeelle palkattiin projektitutkija joulukuussa. Nuoria lumilautailijoita kuvattiin Helsingin Kivikon Lumiparkissa maaliskuussa Kuva: Jussi Eskola Turussa sijaitsevassa Urheilumuseon ylläpitämässä Paavo Nurmen kotitalossa vieraili 300 kävijää (2011: 200). Museon yhteistyökumppaneita olivat Turun Urheiluliitto ja Turku Touring, jotka vastasivat kotitalon kunnosta ja avoinna pidosta. Urheilumuseo teki yhteistyössä Hiihtomuseon ja Suomen Jääkiekkomuseon kanssa suunnitelman suomalaisen urheilumaailman idoleita ja fanikulttuuria tallentavasta hankkeesta, joka on tarkoitus käynnistää vuoden 2013 aikana. Hankkeelle haettiin rahoitusta Museoviraston innovatiivisista avustuksista. Valkeakaskeila sijaitsevan Suomen Jalkapallomuseon uuden perusnäyttelyn suunnittelua jatkettiin. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan niin sanotun katsomotilan uudistus, jonka visuaalinen ilme muutetaan ja jonne sijoitetaan sähköisessä muodossa suomalaisen jalkapallohistorian filmikooste. Urheilukirjaston Tietopalvelu tuotti filmikoosteen käsikirjoituksen. Kotkan kauppakeskus Pasaatissa sijaitsevaan Koripallomuseoon tutustui vuoden aikana kävijää. Koripalloiluun liittyvän esineistön ja perinteen keräystä jatkettiin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän hankeavustuksen ja Urheilumuseon sekä Koripalloliiton ja Koripallosäätiön tuen avulla. Esineistö on tallennettu Kymenlaakson museon kokoelmiin.

19 Koripallosäätiön omistamat esineet Vantaan Enegia-Areenalla yhdistettiin osaksi Suomen Koripallomuseon kokoelmaa, joten pitkään suunniteltu kokoelmien yhdistyminen yhdeksi kokonaisuudeksi toteutui vuonna /22 Suomen Urheilumuseo on tukenut Pesäpallomuseon (Vimpeli) näyttelytoimintaa ja Nyrkkeilymuseon (Tampere) kokoelmien digitointia pienillä avustuksilla. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälisen Olympiamuseon esinekokoelman tutkija Stephanie Knecht vieraili Urheilumuseossa ja tutustui esinekokoelmaan sekä sen hoitoon Olympiamuseon kanssa tehtiin vuoden aikana tiivistä yhteistyötä myös muun muassa Helsingin olympiakisojen esineistöön liittyen. Museon kokoelma- ja valokuvapalveluilla oli vuoden aikana useita kansainvälisiä asiakkaita. Esimerkiksi valokuvapalveluja käytti yhteensä kymmenen ulkomaista asiakasta. Kiinan keskustelevisio China Central Television, CCTV, teki museossa noin puolen tunnin ohjelman Kaisa Laitista haastateltiin Helsingin olympiakisoihin 1952 liittyvistä teemoista sekä museon tiloissa että Uimastadionilla. CIDOC 2012 konferenssi järjestettiin Helsingissä CIDOC on kansainvälisen museoliiton ICOM:n jaosto, jonka erikoisalaa on dokumentointi (lnternational Committee for Documentation). Riitta Forsman oli järjestelytoimikunnan varapuheenjohtaja ja Urheilumuseo oli yksi konferenssin tapahtumapaikoista. Museolla järjestettiin viisi seminaariistuntoa. Urheilumuseon kansainvälinen yhteistyö jatkui tiiviinä Olympic Museums Networkiin kuuluvien museoiden kanssa. Verkoston kokous pidettiin Barcelonassa syyskuussa. Urheilumuseon henkilökunnasta suurin osa kuuluu henkilöjäseninä Kansainväliseen Museoneuvostoon (lnternational Council of Museums ICOM). HALLINTO JA HENKILÖSTÖ HALLINTO Toimintavuosi oli Urheilumuseosäätiön hallituksen kolmivuotiskauden viimeinen. Hallituksen puheenjohtajana toimi FT Keijo K. Kulha, varapuheenjohtajana professori Seppo Hentilä ja jäseninä viestintäpäällikkö Jari Elo, asiakkuusjohtaja Ursula Lindholm ja viestintäjohtaja Eila Ruuskanen-Himma. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Suomen Liikunta ja Urheilu ry nimesivät marraskuussa edustajansa säätiön hallitukseen kolmivuotiskaudelle Hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossa. Hallituksen nimeämä taloustoimikunta jatkoi työtään taloudellisten asioiden valmistelemiseksi. Taloustoimikunnan puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Risto Nieminen

20 19122 ja jäseninä toimitusjohtaja Heikki Kapanen, toimitusjohtaja Vesa Mars ja viestintäpäällikkö Jari Elo. Taloustoimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Hallituksen nimeämä brändityöryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Työryhmään kuuluivat hallituksen jäsenistä Jari Elo ja Ursula Lindholm sekä ulkopuolisena asiantuntijana Kimmo Vertio. Sihteerinä toimi Pekka Honkanen. Hallituksen ja taloustoimikunnan yhteinen joululounastapaaminen pidettiin Hallituksen nimeämään Hall of Fame -valintalautakuntaan kuuluvat puheenjohtajana FT Keijo K. Kulha, professori Seppo Hentilä (vpj.), johtaja Pekka Honkanen (sihteeri), johtaja Helena Hiilivirta, varatuomari Carl-Olaf Homen, puheenjohtaja Risto Nieminen, Reetta Meriläinen, taidemaalari Teemu Saukkonen, kolumnisti Pekka Seppänen, ministeri Lauri Tarasti, viestintäpäällikkö Kalle Virtapohja ja liikunnan lehtori Pirjo Wilmi-Rokkanen. Vuoden parhaalle urheilukirjalle myönnettävän Helge Nygren -palkinnon valintaraatiin kuuluivat puheenjohtajana Hilla Blomberg ja jäseninä Kai Gardberg, Susanna Luikku, sekä Mika Wickström. Raadin sihteerinä toimi Matti Hintikka. Säätiön tilintarkastajina vuonna 2012 toimivat HTM Raimo Hakola ja HTM Reijo Salonen sekä varatilintarkastajina HTM Kristian Seemer ja ERA-Tilit Oy:n määräämä tilintarkastaja. HENKILÖSTÖ Säätiön henkilökuntaan kuului toimintavuoden lopussa 13 vakituisessa työsuhteessa olevaa kuukausipaikkaista henkilöä. Säätiö käytti lisäksi tuntipaikkaista henkilökuntaa museon valvonnassa. Laskennallisia henkilötyövuosia säätiöllä oli toimintavuonna kaikkiaan 17,3. Säätiön johtaja ja osastonjohtajat kävivät henkilökunnan kanssa arviointikeskustelut henkilökohtaisesta palkanosasta lokakuussa. Arvioinnin mukaiset palkankorotukset tulivat voimaan Jokaisen vakituiseen henkilökuntaan kuuluvan kanssa sovittiin vuoden 2012 tulostavoitteet kirjallisesti. Säätiön johtaja kävi henkilökohtaiset kehityskeskustelut koko henkilökunnan kanssa joulukuussa. Henkilökuntakokouksia pidettiin vuoden 2012 aikana kolme. Henkilökunnan kehittämispäivät järjestettiin Vierumäellä Urheilumuseosäätiön johtoryhmän (säätiön johtaja ja osastojen johtajat) kokouksia pidettiin yhdeksän. Säätiön henkilökunnan luottamushenkilönä toimi Riitta Forsman ja työsuojeluvaltuutettuna Kalle Rantala. Urheilumuseosäätiöllä on henkilökunnan työterveyshuollosta sopimus Diacor Oy:n kanssa. Hammashoitoa on Urheilumuseosäätiö korvannut 250 euroon asti/henkilö. Toimintavuonna henkilökuntaetuna oli työpaikkaruokailun lisäksi liikunta- ja virikesetelit. Henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämiseksi on koko vuoden toiminut Tyhy-työryhmä. Sairauslomapäiviä henkilökunnalla oli kaikkiaan 68 {68/2011}, eli 4,0 henkilötyövuotta kohti.

SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Arkiston hallinto ja tehtävät Suomen Urheilumuseosäätiö ylläpitää Suomen urheilumuseota, -urheilukirjastoa ja -urheiluarkistoa. Säätiö toimii palvelu- ja asiantuntijaorganisaationa

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO MUSEONJOHTAJAN VUOSIKATSAUS 1 ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖTAHOT URHEILUMUSEO 2 URHEILUKIRJASTO 4 URHEILUARKISTO 4 TAPAHTUMAT 5 VIESTINTÄ JA

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

Tehostetaan oman erikoisalaan liittyvän asiantuntija-avun

Tehostetaan oman erikoisalaan liittyvän asiantuntija-avun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Urheilumuseon vaikuttavuuden lisääminen asiantuntijaroolia vahvistamalla 2. Urheilun erikoismuseoiden tallennustoiminnan työnjaosta sopiminen

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ, EDUSTUKSET JA KOULUTUS 22 MARKKINOINTI,

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY Museoviraston valtakunnallinen paikallismuseokysely tehdään viiden vuoden välein. Kyselyn kohderyhmänä ovat valtion, kuntien, seurakuntien, yhdistysten,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

JOHDANTO 2 HALLINTO 3 HENKILÖKUNTA 4 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 11 SUOMEN URHEILUARKISTO 14

JOHDANTO 2 HALLINTO 3 HENKILÖKUNTA 4 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 11 SUOMEN URHEILUARKISTO 14 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 HALLINTO 3 HENKILÖKUNTA 4 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 11 SUOMEN URHEILUARKISTO 14 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ JA EDUSTUKSET 17 MARKKINOINTI, TIEDOTUS

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen kokoelman vahvistaminen ja saavutettavuuden lisääminen 2. Suomalaisen muotoilun historian ja merkityksen tunnettuuden kasvattaminen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 4 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 11 SUOMEN URHEILUARKISTO 13 KANSAINVÄLINEN

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä Toimintakertomus vuodelta 2015 Yleistä Ylivieskan Kuula, vuonna 1909 perustettu yleisseura. Urheiluseuran toiminta on vilkasta ja valtakunnallisesti tunnustettua. Toiminta painottui eri jaostojen järjestämiin

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Saavutettava museo. Case: Turun taidemuseo

Saavutettava museo. Case: Turun taidemuseo Saavutettava museo Case: Turun taidemuseo Hele Reunanen / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 6.5.2010 Museon saavutettavuus Saavutettavassa museossa näyttelyt ja oheispalvelut ovat fyysisesti, henkisesti

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu 18.11.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 18.11.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Anne Fröberg Harri Heikkilä

Lisätiedot

Verkkolehdessä julkaistaan ajankohtaisia uutisia, henkilöhaastatteluja, otteluraportteja ja -ennakoita, kolumneja sekä kuvakoosteita.

Verkkolehdessä julkaistaan ajankohtaisia uutisia, henkilöhaastatteluja, otteluraportteja ja -ennakoita, kolumneja sekä kuvakoosteita. JATKOAIKA.COM Jatkoaika.com on vuonna 2001 perustettu jääkiekkoon keskittyvä verkkolehti. Jatkoaika on noussut yhdeksi Suomen luetuimmista verkkolehdistä. Sivuston julkaisijana toimii voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Suomen kirjainstituutin säätiö sr OSAVUOSIKATSAUS

Suomen kirjainstituutin säätiö sr OSAVUOSIKATSAUS Suomen kirjainstituutin säätiö sr OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2016 KÄVIJÄMÄÄRÄT Kävijämäärä on yhteensä 2 636 Kaikki käynnit yhteensä 1841 henkilöä (Tästä maksulliset ja ilmaiset museokäynnit 865 henkilöä)

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Luovat toimialat: taiteet ja muu kulttuurituotanto, matkailu, arkkitehtuuri, mainonta ja viestintä, muotoilu Luova talous: luovuutta tuotteissaan ja tuotannossaan hyödyntävät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 www.seivastalli.fi

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 www.seivastalli.fi NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE Seivästalli ry:n visio ja missio kehittää seiväshypyn valmennus- ja kilpailutoimintaa, suoritus- ja harjoituspaikkoja ja lajikulttuuria sekä vaalia perinteitä tarkoitustaan

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen

Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen Digitoinnin työpaja 2/4: Valokuvien digitoinnin suunnittelu 24.11.2009 Tutkija Panu Rissanen, Poliisimuseo Tutkija Tiina Tuulasvaara-Kaleva, Poliisimuseo

Lisätiedot

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011 Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta Riitta Kela 21.11.2011 Vapriikin kuva-arkisto- Tampereen museoiden kuvakokoelmat kokoelmissa 1,1 miljoonaa valokuvaa kokoelmien alueellinen rajaus

Lisätiedot

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari 8.2.2017 Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu aidosti kaikille Kulttuuriperinnön säilyttäminen on kaikkien asia

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

9 Sara Hildénin taidemuseon talousarvion seurantaraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne

9 Sara Hildénin taidemuseon talousarvion seurantaraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Aika 15.11.2016, klo 16:10-17:05 Paikka Sara Hildénin taidemuseo Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus 9 Sara Hildénin taidemuseon

Lisätiedot

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä Muistio Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä aika: 9.9.2003 klo 13.00 15.50 paikka: Suomalaisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

JOKA Journalistinen kuva-arkisto

JOKA Journalistinen kuva-arkisto JOKA Journalistinen kuva-arkisto Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 4.-5.11.2013 Vesa Hongisto Museoviraston ja Suomen valokuvataiteen museon yhteishanke Journalistisen kuva-arkiston tarkoituksena on

Lisätiedot

Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010

Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010 Sisällys 1. Tarkoitus 2. Yleistä Suomen Tanssipelaajat ry - 2010 Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010 3. Vastuuhenkilöroolit 2010 4. Kilpailut 2010 4.1. Suomen kilpailut 4.2. Ulkomaiden

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden usto Suomen metsämuseo ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen

Lisätiedot

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 20.3.2009 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY (TOIKER-08) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Palotutkimusraati ry:n seitsemästoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä.

Lisätiedot

8 Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne

8 Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 08.03.2017, klo 16:33-17:40 Paikka Sara Hildénin taidemuseo Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Sara Hildénin taidemuseon

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2016

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2016 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2016 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2016 2 2. TOIMINTA-AJATUS 3 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2016 3 3.1. Näyttelyt 3 3.2. Toiminta 4 Pedagoginen toiminta 4

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Liikkujan viikko 2014

Liikkujan viikko 2014 Liikkujan viikko 2014 Omilla poluilla ja radioaalloilla 19.5.2014 Sirpa Mustonen ja Kaisa Kauhanen 1 Euroopan yhteinen Liikkujan viikko Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16. 22.9. Viikon

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantai 30.5.2014 klo 13.00-16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueellisen yhteistyön edistäminen sekä ammatillisten että paikallismuseoiden parissa 2. Osallistava, vuorovaikutteinen tiedonvälitys kulttuuriperintöön

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

AINEISTON KÄYTTÄMINEN JULKAISU- TOIMIN AINEISTON VASTAAN- OTTAMINEN AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO KONSER- VOINTI IAKAS SASTO HTAJA TKIJAT NSER-

AINEISTON KÄYTTÄMINEN JULKAISU- TOIMIN AINEISTON VASTAAN- OTTAMINEN AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO KONSER- VOINTI IAKAS SASTO HTAJA TKIJAT NSER- IAKAS NDENTTI/ IMUS- JA OELMA- SASTO OTOIMEN- HTAJA TKIJAT NSER- TTORIT ETO- JA ERIAALI- RASTOT AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO PÄÄTIEDOSTOT (TIETOVARANNOT) LUETTELOINTITIEDOT VAATIIKO KONSERVOINTIA? MATERIAALIN

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö 5.8.2014 Pentti Rauhala Esittäytyminen Pentti Rauhala, s. 9.4.1945, FT, dosentti, VTM, ak opettaja, asun Lahdessa, eläkkeelle

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

SUOMEN URHEILUARKISTO TOIMINTAKERTOMUS 2011

SUOMEN URHEILUARKISTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 SUOMEN URHEILUARKISTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Arkiston hallinto ja tehtävät Suomen Urheiluarkisto toimii Suomen Urheilumuseosäätiön osastona Urheilumuseon, -kirjaston

Lisätiedot

Historiallinen museo. Säästöpankkimuseo

Historiallinen museo. Säästöpankkimuseo HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 1912 2012 Historiallinen museo Säästöpankkimuseo Vankilamuseo Palanderin talo Sibeliuksen syntymäkoti HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 1912 2012 Vuonna 2012 on tullut

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Selvitys suurtapahtumien olosuhde-edellytyksistä

Selvitys suurtapahtumien olosuhde-edellytyksistä 1 Liikuntapaikkarakentaminen osana suurtapahtumastrategiaa Selvitys suurtapahtumien olosuhde-edellytyksistä Järjestöpäivät 23.9.2008 Hämeenlinna Suunnittelija Karoliina Luoto SLU 2 Lähtökohta SLU yhdessä

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

TEO MERTANEN Arkistoluettelo

TEO MERTANEN Arkistoluettelo TEO MERTANEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO Fc Kirjeenvaihto 1 Ff Be Oikeustapaukset ja JSN 2 B Päätoimittajan sekalaisia aineistoja 3 Dm Kunnianosoitukset, juhlat, vuosipäivät 5 TEO MERTASEN ARKISTO

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot