JORVIN SAIRAALA CAD-SUUNNITTELUOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JORVIN SAIRAALA CAD-SUUNNITTELUOHJE"

Transkriptio

1 JORVIN SAIRAALA CAD-SUUNNITTELUOHJE Helsingissä

2 JORVIN SAIRAALA - CAD-SUUNNITTELUOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ KÄYTETTÄVÄT CAD- OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET ORIGOT JA KOORDINAATISTOT PIIRUSTUSTEN NIMEÄMINEN, NIMIÖN ULKOASU TEKNIIKKA-ALAKOHTAISET OHJEET Ark LVI Sähkö YLLÄPITOVASTUUT TIEDONSIIRTO...8 LIITE 1. Sovellusten tasojaot...1 LIITE 2. Tulostuksessa käytettävät värit...1 LIITE 3. Rakennusten ja kerrosten tunnukset...1 LIITE 4. Tiloihin liittyvät määritykset...1

3 1/9 1. YLEISTÄ CAD- suunnitteluohjeen tehtävänä on antaa yhdenmukaiset ohjeet ja tehtäväkuvaukset Jorvin sairaalalle laadittaville digitaalisessa muodossa esitettäville suunnitelmille. Ohjeiden noudattaminen mahdollistaa CAD-pohjaisten suunnitteludokumenttien yhteensopivuuden eri suunnittelijoiden ja sairaanhoitoalueen käyttäjien, tilahallinnon ja teknisen huollon välillä. Lisäksi ohjeet auttavat käyttäjän CAD-suunnitelmien arkistointia ja ylläpitoa. Ohjeissa kuvataan sairaanhoitoalueen hyväksymät suunnitelmissa käytettävät CAD-ohjelmistot ja sovellukset, CAD-kuvien rakenne (tasojaot, piirustusorigot ym.) sekä toiminta digitaalisten suunnitteludokumenttien siirrossa. Tämä suunnitteluohje tullaan antamaan sairaanhoitoalueen CADpohjaisten suunnitelmien laatijoille.

4 2/9 2. KÄYTETTÄVÄT CAD- OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET Jorvin sairaalan hyväksymät suunnitteludokumenttien tuottamisessa käytettävät CAD-ohjelmistot ja -sovellukset ovat: CAD- ohjelma: AutoCAD versio 2000 tai uudempi. Arkkitehtisovellus: KIVI versio 15 (CADi Oy). Rakennesuunnittelusovellus: RAK-MENU versio tai uudempi (Ark Systems Oy). LVI-sovellus: MagiCad versio tai uudempi (Progman Oy). Sähkösovellus: Taso- ja aksonometriset kuvat: SÄHÄKKÄ versio 15 (CADi Oy). Pääkaaviot: KESSU versio 15 (CADi Oy). Piirikaaviot: PIKASSO versio 15 (CADi Oy). Rasterikuvat: CAD-Overlay versio 2000 tai uudempi (BC CAD-Center Oy) Ensisijaisesti on käytettävä edellä mainittuja sovelluksia. Mikäli kuitenkin käytetään jotakin muuta sovellusta, on varmistettava, että sillä tuotetut suunnitteludokumentit ovat täydellisesti yhteensopivat hyväksytyillä sovelluksilla tuotettujen dokumenttien kanssa. Tuotettujen CAD-kuvien on noudatettava tasojakoa, joka on määritelty liitteessä 1.

5 3/9 3. ORIGOT JA KOORDINAATISTOT Kaikkien CAD- piirustusten yhteinen origo (= nollapiste) sijaitsee kuvan 1 osoittamassa paikassa. Tällöin erilliset osasuunnitelmat (rakennukset, rakennusosat) voidaan koota myöhemmin helposti yhteen, koko sairaalan kattavaan kuvaan. Kuva 1. Piirustusten origoa ei saa muuttaa työn aikana. Mikäli jonkin pakottavan syyn vuoksi origon paikkaa kuitenkin joudutaan vaihtamaan, on asiasta erikseen sovittava ja tarvittavat toimenpiteet on dokumentoitava tarkasti. Kuvien sijoituspisteen määrittävä insbase- muuttujan arvo tulee olla 0,0,0. On suositeltavaa, että myös rakennuksen pohjapiirustuksessa tiettyä osaa koskevat detaljipiirustukset tehdään samassa koordinaatistossa pohjapiirustusten kanssa, jotta osa voidaan ongelmitta asettaa oikealle paikalle origon avulla. Kaikki edellä mainitut koordinaatistopisteet tulkitaan kuvan Worldkoordinaatistossa (= AutoCAD:n peruskoordinaatisto; UCS-käsky World-optio ennen origon tarkistusta). CAD-piirustusten koordinaatistossa 1 mm vastaa yhtä piirustusyksikköä.

6 4/9 4. PIIRUSTUSTEN NIMEÄMINEN, NIMIÖN ULKOASU Piirustusten nimeäminen ja numerointi palvelee ensisijaisesti Jorvin sairaalan käyttäjiä ja heidän piirustusarkistoaan. Projekteissa piirustusten numerointi on toteutettava siten, että loppupiirustukset pystytään kokoamaan selviksi, erillisiksi kokonaisuuksiksi ja ne voidaan vaivattomasti liittää Jorvin sairaalan olemassa olevaan arkistoon. Piirustusluettelo päivitetään työpiirustusten laatimisen yhteydessä vastaamaan suunnittelutilannetta. Työkohtaiset piirustusluettelot päivittää suunnittelija, sairaalan yleispiirustusluettelon käyttäjä. CAD- kuvien tiedostojen nimeämisessä pyritään ensisijaisesti noudattamaan piirustusnumeroihin perustuvaa nimeämistapaa. Yhtä piirustusta vastaa aina yksi tiedosto, poikkeuksena tasopiirustukset, jossa samassa tiedostossa voi olla monta piirustusta (näkymää). Numeroinnissa käytetään nelinumeroisia lukuja ja niiden tulee edetä loogisesti rakennuksen osat ja kerrokset huomioiden. Asiakirjat on jaettu asiaryhmittäin seuraavasti: Sähkö: Luonnossuunnittelu: Toteutussuunnittelu: L000-sarja 0000-sarja Yleiset asiakirjat L100-sarja 1000-sarja Asema- ja aluepiirustukset L200-sarja 2000-sarja Pohjapiirustukset L300-sarja 3000-sarja Pää- ja nousukeskuskuvat, maadoituskaaviot L400-sarja 4000-sarja Keskuskuvat L500-sarja 5000-sarja Luettelot L600-sarja 6000-sarja Telekaaviot L700-sarja 7000-sarja Varalla L800-sarja 8000-sarja Valaisinluettelot, erikoispiirustukset L900-sarja 9000-sarja Leikkaukset LVI: Luonnossuunnittelu: Toteutussuunnittelu: L000-sarja 0000-sarja Yleiset asiakirjat, tekniset laskelmat L050-sarja 0500-sarja Muutoslehdet L100-sarja 1000-sarja Lämmitys (ja jäähdytys) L200-sarja 2000-sarja Vesi ja viemäri L300-sarja 3000-sarja Ilmanvaihto L400-sarja 4000-sarja Jäähdytys L500-sarja 5000-sarja Paineilma- ja kaasuverkostot L550-sarja 5500-sarja Höyryjärjestelmät L600-sarja 6000-sarja Rakennusautomaatio L700-sarja 7000-sarja Palonsammutus L800-sarja 8000-sarja KKL L850-sarja 8500-sarja KSL L900-sarja 9000-sarja Leikkaukset ja detaljit

7 5/9 Pohjapiirustustiedoston nimen rakenne-esimerkki: SJO11.dwg GJO11.dwg AJO11.dwg (Sähkö) (LVI) (Arkkitehti) S tekniikka-ala [Sähkö (S), LVI (G), Arkkitehti (A)] JO rakennus (Jorvin sairaala) 11 kerros (1.kerros) Tiedostossa löytyvät näkyminä esim. kuvat 2001, 2002 jne. Käytettävät rakennus- ja kerrostunnukset on esitetty liitteessä 3. Nimiöiden muoto ja rakenne sovitaan esimerkkikuvan 2 mukaiselta pohjalta. Esimerkkikuva 2

8 6/9 5. TEKNIIKKA-ALAKOHTAISET OHJEET 5.1 Ark 5.2 LVI 5.3 Sähkö Piirustukset ylläpidetään rakennus- ja kerroskohtaisesti. Asemapiirustus ylläpidetään yhtenä kokonaisuutena. Muutokset tehdään rakennus- ja kerroskohtaiseen ylläpitosarjan piirustukseen ja palautetaan takaisin, ylläpitoa varten, ylläpitovastuuhenkilölle. kts. kohta 6. Laitteiden nimeämisessä huomioidaan missä rakennusosassa ne sijaitsevat esim. K1 TE2 jne. Muutokset tehdään rakennus- ja kerroskohtaiseen ylläpitosarjan piirustukseen ja palautetaan takaisin, ylläpitoa varten, ylläpitovastuuhenkilölle. kts. kohta 6. Piirustuksissa käytetään Suomessa yleisesti käytössä olevia kansallisia symboleja, joiden koko valitaan 1:50 tulostussuhdetta varten. Uusia IEC-standardin (SFS-EN ) mukaisia symboleja ei vielä oteta käyttöön. Pistorasia ja telerasiayhdistelmiä ei käytetä, koska ylläpitosarjassa käytetään järjestelmäkohtaisia tasoja. Keskusten normaali-, varavoima- ja UPS- osiot on piirrettävä omiin tiedostoihin. Kaaviot on piirrettävä täydentämällä ylläpitosarjan kaavioita. Ylläpitosarjan valaisinluettelot (Jo_vl.xls ja Pk_vl.xls) on pyydettävä lähtötiedoksi, jolloin vältytään päällekkäisiltä positioilta. Valaisinpositionumerot varataan projektin alkaessa ja varatut numerot ilmoitetaan ylläpitovastuuhenkilölle. Varavoimaryhmä merkitään neliön muotoisella symbolilla. UPS-ryhmä merkitään salmiakin muotoisella symbolilla. Varavoimajärjestelmään liitetyt valaisimet merkitään ympyrällä. Valaisinpositiosymbolina käytetään mutteria. Vararasiat piirretään ES00_S -tasolle jos järjestelmä on epäselvä, muuten rasiat piirretään kyseisen järjestelmän johdotustasolle esim. EJ61_S. Muutokset tehdään rakennus- ja kerroskohtaiseen ylläpitosarjaan joka tilataan projektin alkaessa ylläpitovastuuhenkilöltä, kts. kohta 6. Muutosalueen asennukset piirretään kokonaisuudessaan sekä näytetään seuraavaa piste johdotuksineen urakkarajan ulkopuoliselta alueelta. Muutosalueesta tehdään blokki, joka palautetaan takaisin ylläpitoa varten.

9 7/9 6. YLLÄPITOVASTUUT Projektin alkaessa sekä ennen ylläpitosarjan päivitystä on kyseessä olevan alueen kaikki ylläpitopiirustukset tilattava HUS-Kiinteistöt Oy:n CAD-palveluilta lähtötiedoiksi. Projektin päätyttyä on asianomainen suunnittelutoimisto loppudokumentoinnin laatimisen jälkeen velvollinen lähettämään projektiin kuuluvat loppukuvatiedostot sekä päivitetyt ylläpitotiedostot arkistointia varten HUS-Kiinteistöt Oy:lle. Tiedostot on toimitettava CD tai DVD levyllä.

10 8/9 7. TIEDONSIIRTO Suunnitteluprojekteissa laaditut piirustukset tulee toimittaa digitaalisessa muodossa, loppupiirustusvaiheen jälkeen HUS-Kiinteistöt Oy:n CAD-palveluille ylläpitoa varten laaditussa tiedostomuodossa sekä PDF-muodossa katselua varten. Tämän lisäksi on rakennuttajalle toimitettava projektin loputtua työselityksen mukaiset loppupiirustuskansiot sekä cd-levyt. Digitaalisessa muodossa olevien kuvien toimittajan on huomioitava seuraavaa: Muutoskuvatiedostot laaditaan aina viimeksi päivitetyille ao. tekniikka-alueen piirustuksille. Kuvatiedostoista on poistettava kuvatiedoston kokoa ajatellen kaikki ylimääräinen (käyttämättömät blokit ym.). Mikäli kuviin on määritelty erillisiä, AutoCadin perusjärjestelmään kuulumattomia fontti- tai shape-objekteja, on näitä vastaavat.shx-tiedostot toimitettava. Erilliset aputiedostot (MagiCAD) on myös toimitettava (*.EPJ, *.LIN ja *.QPD) Tiedostot toimitetaan cd-levyllä, jonka kannessa ilmoitetaan levyn sisältö: lähettäjän tiedot toimiston nimi vastuuhenkilö projektinumero suunnittelukohde; rakennus Jorvin sairaalan projektinumero suunnitteluala käytetyt ohjelmat sekä niiden ohjelmaversiot Cd-levylle on talletettava tiedostoluettelo, josta ilmenee seuraavat kuvatiedostoja koskevat tiedot: tiedoston nimi tiedostotyyppi suunnittelukohde suunnitteluala piirustuslaji sisältö suunnittelija päivämäärä

11 9/9 pakattujen tiedostojen purkuohjeet käytetyt ohjelmat sekä niiden ohjelmaversiot Viruksettomuuden tarkistus jokaisen on ennen lähetystä tarkistettava tiedostojen viruksettomuus tarkastuksessa on käytettävä viruksentunnistusohjelmien uusimpia versioita, joista on oltava maininta cd-levyssä.

12 Liite 1, 1/14 LIITE 1. Sovellusten tasojaot ARKKITEHTI-TASOT KIVI-järjestelmä VÄRIT 1 Punainen 2 Keltainen 3 Vihreä 4 Turkoosi 5 Sininen 6 Violetti 7 Valkoinen 8 Harmaa 9 Vaalea harmaa 30 Oranssi 32 Oranssi TASON NIMI SELITYS VÄRI AR Blockien insertiotaso 7 AR-----A0 Merkinnät 8 AR-----D1 Päämitoitus 7 AR-----D2 Täydentävä mitoitus 7 AR-----D3 Korkeusmerkinnät 6 AR-----E0 Luonnosviivat 8 AR-----H0 Rasterien rajaviivat 7 AR-----H1 Materiaalimerkinnät 8 AR-----H2 Pintarasteroinnit 8 AR-----H3 Varjot 8 AR-----H4 Aluetäytöt (mustaukset) 8 AR----BH1 Betonimerkit 8 AR----TH1 Tiilirasteri 8 AR---KBH1 Kevytbetonirasteri 8 AR-----L0 Jakelu- ja muutostaulukot 7 AR-----J0 Leikkaus/detaljimerkinnät 7 AR-----K0 Viimeiset muutosmerkinnät 7 AR-----K1 Vanhat muutosmerkinnät 7 AR-----P0 Piirustusrajat, nimiöt yms 7

13 Liite 1, 2/14 AR-----R0 Kommentit (punakynäys) 8 AR-----T0 Tekstit 7 AR-----Y0 Moduliviivat 9 AR-----Y1 Modulitunnukset 9 AR-----Y2 Koordinaattiristit 7 AR-----Z0 Modulimitoitus 9 ARC2400T0 Johdot, tekstit 8 ARC2410E0 Vesijohdot 7 ARC2421E0 Jätevesiviemärit 7 ARC2422E0 Sadevesiviemärit 7 ARC2423E0 Salaojat 1 ARC7100T0 Mittaukset 7 ARD1100E0 Puusto ja kasvillisuus 3 ARD1100T0 Kasvillisuuden tekstit 3 ARD1200E0 Vanhat rakennukset 4 ARD1200T0 Vanh. rakennusten tekstit 4 ARD6000E0 Istutukset yleensä 3 ARD6000T0 Istutusten tekstit 3 ARD6100E0 Nurmikot 3 ARD6100T0 Nurmikoiden tekstit 3 ARD6200E0 Puut 3 ARD6200T0 Puiden tekstit 3 ARD6300E0 Pensaat 3 ARD6300T0 Pensaiden tekstit 3 ARD7000E0 Pihan merkinnät 8 ARD7000T0 Pihan tekstit 8 ARD7100E0 Bitumipäällysteet 8 ARD7100T0 Bitumipäällystetekstit 8 ARD7200E0 Muut päällysteet 8 ARD7200T0 Muut päällystetekstit 8 ARD7300E0 Reunakivet ja -kourut 8 ARD7300T0 Reunarakenteiden tekstit 8 ARD8000E0 Pihavarusteet yleensä 8 ARD8000T0 Pihavarusteiden tekstit 8

14 Liite 1, 3/14 ARD8100E0 Aidat ja portit 1 ARD8100T0 Portti- ja aitatekstit 1 ARD8100T1 Porttien tyyppikoodit 1 ARD8100T2 Porttien helakoodit 7 ARD8200E0 Talovarusteet 8 ARD8200T0 Talovarusteiden tekstit 8 ARD8300E0 Opasteet 8 ARD8300T0 Opasteiden tekstit 8 ARD8400E0 Urheilu/leikkivarusteet 8 ARD8400T0 Urheilu/leikkivar. tekstit 8 ARD8500E0 Jätehuoltovarusteet 8 ARD8500T0 Jätehuoltovarustetekstit 8 ARD8600E0 Liikennealueiden varusteet 8 ARD8600T0 Liikennevarustetekstit 8 ARD8700E0 Valaistusrakenteet 8 ARD8700T0 Valaistusrakennetekstit 8 ARD9000E0 Ulkopuoliset rakenteet 8 ARD9100E0 Tukimuuri 8 ARD9200E0 Katokset 5 ARD9200T0 Katosten tekstit 5 ARF1000E0 Vanhat rakenteet 7 ARF2000E0 Runkorakenteet 4 ARF2000T0 Runkorakenteiden tekstit 4 ARF2010E0 Betonirakenteet 4 ARF2010T0 Betonirakenteiden tekstit 4 ARF2020E0 Teräsrakenteet 1 ARF2020T0 Teräsrakenteiden tekstit 1 ARF2100E0 VSS- laitteet ja -varusteet 8 ARF2100T0 VSS- tekstit 8 ARF2200E0 Porras- ja hissikuilut 9 ARF2200T0 Porras- ja hissikuilut, tekstit 9 ARF2300E0 Portaat 8 ARF2300T0 Portaiden tekstit 8 ARF2400E0 Kantavat väliseinät 4

15 Liite 1, 4/14 ARF2410E0 Kantavat väliseinät, betoni 4 ARF2420E0 Kantavat väliseinät, tiili 30 ARF2500E0 Pilarit 4 ARF2510E0 Pilarit, betoni 4 ARF2520E0 Pilarit, teräs 1 ARF2530E0 Pilarit, puu 5 ARF2600E0 Palkit 1 ARF2600T0 Palkkien tekstit 1 ARF2600D3 Palkin korko 1 ARF2700E0 Laatan reuna 8 ARF3000E0 Julkisivu, yleensä 8 ARF3020E0 Julkisivu, ARF3030E0 Julkisivu, ARF3040E0 Julkisivu, ARF3050E0 Julkisivu, ARF3060E0 Julkisivu, ARF3070E0 Julkisivu, ARF3100E0 Ulkoseinät 4 ARF3100T0 Ulkoseinien tekstit 4 ARF3110E0 Kantavat ulkoseinät, betoni 4 ARF3111E0 Kantavat ulkoseinät, tiili 30 ARF3112E0 Kantavat ulkoseinät, puu 5 ARF3120E0 Kevyet ulkoseinät, metalli 1 ARF3121E0 Kevyet ulkoseinät, kivi 5 ARF3122E0 Kevyet ulkoseinät, lasi 1 ARF3123E0 Kevyet ulkoseinät, puu 5 ARF3124E0 Kevyet ulkoseinät, lasitiili 8 ARF3125E0 Kevyet ulkoseinät, kevytbet. 4 ARF3130E0 Sokkeli 8 ARF3200E0 Ikkunat 8 ARF3200T0 Ikkunoiden numerot 8 ARF3200T1 Ikkunoiden tyyppikoodit 8 ARF3200D3 Ikkunan yläpinnan korko 6 ARF3200D4 Ikkunapenkin korko 6 ARF3210E0 Metalli-ikkunat 1 ARF3220E0 Puuikkunat 8 ARF3300E0 Ulko-ovet 3 ARF3300T0 Ulko-ovien numerot 7 ARF3300T1 Ulko-ovien tyyppikoodit 6 ARF3300T2 Ulko-ovien helakoodit 6 ARF3310E0 Metalliulko-ovet 1 ARF3320E0 Puu-ulko-ovet 3

16 Liite 1, 5/14 ARF3400E0 Julkisivut, kaiteet, tikkaat 8 ARF3410E0 Vesipelti, ikkunalauta 6 ARF4000E0 Yläpohjat 6 ARF4000T0 Yläpohjien tekstit 6 ARF4100E0 Vesikatot 4 ARF4100T0 Vesikattojen tekstit 4 ARF4200E0 Räystäsviivat 5 ARF4200T0 Räystästekstit 5 ARF4210E0 Reuna, taite, jiiri 8 ARF4300E0 Yläpohjavarusteet 8 ARF4310E0 Kattoluukku 3 ARF4400E0 Kattoikkunat 8 ARF4400T0 Kattoikkunoiden tekstit 8 ARF5100A0 Ovien ilmastointimerkinnät 7 ARF5100E0 Sisäovet 3 ARF5100T0 Sisäovien numerot 7 ARF5100T1 Sisäovien tyyppikoodit 6 ARF5100T2 Sisäovien helakoodit 6 ARF5100D3 Oven yläreunan korko 6 ARF5110E0 Metallisisäovet 1 ARF5120E0 Puusisäovet 3 ARF5200E0 Kevyet väliseinät 5 ARF5200T0 Kevyet väliseinät, tekstit 7 ARF5210E0 Kevyet väliseinät, tiili 30 ARF5220E0 Kevyet väliseinät, puu 5 ARF5230E0 Kevyet väliseinät, lasi 8 ARF5240E0 Kevyet väliseinät, metalli 1 ARF5250E0 Kevyet väliseinät, kevytbet. 4 ARF5260E0 Kevyet väliseinät, lasitiili 8 ARF5300D2 Alakattodetaljien mitoitus 7 ARF5300E0 Alakatto 32 ARF5300E1 Pohjien alakattomerkinnät 32 ARF5300E2 Alakattodetaljit 32 ARF5300T1 Pohjien alakattotekstit 32 ARF5300T2 Alakattodetaljien tekstit 32 ARF5300D3 Alakattokorko 32 ARF5400E0 Asennuslattiat 3 ARF5400T0 Asennuslattioiden tekstit 3 ARF5600E0 Kulkusillat, kaiteet 8

17 Liite 1, 6/14 ARF5600T0 Kaiteiden tekstit 8 ARF5700E0 Hormit, kanavat, tulisijat 8 ARF5700T0 Hormien tekstit 8 ARF6000E0 Sisäpinnat, erittelemättömät 8 ARF6110E0 Seinäpinta, metalli 1 ARF6120E0 Seinäpinta, akusto 8 ARF6200E0 Kattopinta 6 ARF6200D3 Kattokorko 6 ARF6300E0 Lattiapinta 3 ARF6300T0 Lattiapinta, tekstit 3 ARF6300D3 Lattiakorko 3 ARF7100A1 Kiintokalustemerkinnät 8 ARF7100A2 Kiintokalustemerkinnät 8 ARF7100E0 Kiintokalusteet 6 ARF7100E1 Kiintokalustedetaljit 8 ARF7100T0 Kiintokalusteiden koodit 8 ARF7200E0 Varusteet 8 ARF7200T0 Varusteiden koodit 8 ARF7210E0 Saniteettivarusteet 8 ARF7210T0 Saniteettivarustekoodit 8 ARF7300E0 Laitteet 8 ARF7300T0 Laitteiden koodit 8 ARF7400E0 Tilaryhmäkalusteet 6 ARF7400T0 Tilaryhmäkalustekoodit 6 ARF8100E0 Hissi 8 ARF8200E0 Ramppi 8 ARG2500E0 Saniteettikalusteet 8 ARG2510E0 Kaivot 8 ARG2510D3 Kaivonkannen korko, umpi 8 ARG2510D4 Kaivonkannen korko, siivilä 8 ARG3000E0 IV-laitteet ja -varusteet 8 ARG3000T0 IV-tekstit 8 ARH4100E0 SÄ- varuste 8 ARH5100E0 Valaisimet 8 ARH5110E0 Valaisimet 8

18 Liite 1, 7/14 ARM7100E0 Irtokalusteet 8 ARM7100T0 Irtokalustekoodit 8 ARM7200E0 Irtovarusteet 8 ARM7200T0 Irtovarustekoodit 8 ART1100E0 Huoneen rajaus 7 ART1100TA Huoneen pinta-alaviiva 1 ART1100TB Tekstiblockin insertiotaso 7 ART1100T0 Huoneen numero 7 ART1100T1 Huoneen tunnus 7 ART1100T2 Huoneen nimi 7 ART1100T3 Huoneen pinta-ala 7 ART1210E0 Huoneiston rajaus 3 ART1210T0 Huoneiston numero 3 ART1210T1 Huoneiston tunnus 3 ART1210T2 Huoneiston nimi 3 ART1210T3 Huoneiston pinta-ala 3 ART1220E0 Osaston rajaus 32 ART1220T0 Osaston numero 7 ART1220T1 Osaston tunnus 7 ART1220T2 Osaston nimi 7 ART1220T3 Osaston pinta-ala 7 ART1310E0 Bruttoalarajaus 6 ART1310T0 Bruttoalatekstit 6 ART1320E0 Kerrostasoalarajaus 5 ART1320T0 Kerrostasoalatekstit 5 ART2100E0 Paloaluerajaus 1 ART2100T0 Paloaluetekstit 1 ART2200E0 Poistumistiemerkinnät 3 ART2300T0 Ovien palokoodit 1 ART3000E0 Tonttirajat 1 ART3000T0 Tonttiin liittyvät tekstit 1 ART3100E0 Tontin rajat 1 ART3100T0 Tonttialan tekstit 1 ART3100T1 Tontin rajapyykkien koord. 7 ART3200E0 Korttelin rajat 1 ART3200T0 Korttelialan tekstit 1

19 Liite 1, 8/14 FM - järjestelmän tekemiä tasojen nimiä M06201T kerrostason nimi 2 M06202T osaston nimi 3 M06203T huoneiston nimi 3 M06204T huoneen nimi 7 M06205T rakennuksen nimi 7 M06206T ulkoalueen nimi 7 M06207T kiinteistön nimi 7 M06211T kerrostason rajaviiva 5 M06212T osaston rajaviiva 3 M06213T huoneiston rajaviiva 3 M06214T huoneen rajaviiva 4 M06215T rakennuksen rajaviiva 7 M06216T ulkoalueen rajaviiva 7 M06217T kiinteistön rajaviiva 7 M06221T kerrostason pinta-ala 7 M06222T osaston pinta-ala 7 M06223T huoneiston pinta-ala 7 M06224T huoneen pinta-ala 7 M06225T rakennuksen pinta-ala 7 M06226T ulkoalueen pinta-ala 7 M06227T kiinteistön pinta-ala 7 M06231T M06232T M06233T M06234T M06235T M06236T M06237T M06298T M06299T kerrostason rasteri osaston rasteri huoneiston rasteri huoneen rasteri rakennuksen rasteri ulkoalueen rasteri kiinteistön rasteri hakumerkinnät FM-haussa löydetty merkintä M06501T autopaikan nimi 7 M06509T hissin nimi 7 M06511T autopaikan rajaviiva 7 M06513T pihakaivo 7 M06514T ulkovalaisin 7 M06519T hissin rajaviiva 1

20 Liite 1, 9/14 Rakennusmittauksessa käytettäviä tasonimiä M06001 M06002 M06003 M06004 M06005 M06006 M06007 M06008 M06009 M06010 M06020 M06021 M06022 M06023 M06024 M06025 M06026 M06031 M06032 M06033 M06034 M06035 M06036 M06037 M06038 M06039 M06041 M06042 M06051 M06061 M06062 M06063 M06064 M06065 M06066 M06067 M06068 M06069 kantava us kantava us kivi kantava us tiili kantava us puu ei kantava us ei kantava us kivi ei kantava us tiili ei kantava us puu ei kantava us lasi ei kantava us pelti pilari kantava vs kantava vs kivi kantava vs tiili kantava vs puu kantava vs tikkurapattu pilari ei kantava vs ei kantava vs kivi ei kantava vs tiili ei kantava vs puu ei kantava vs tikkurapattu ei kantava vs lasi portaat hissit portaan kaide ikkuna kattoikkuna ovi lattiakorkeus kattokorkeus alaslasketun katon reuna / korkeus ikkunalaudan korkeus ikkunan yläreunan korkeus palkki / palkin korkeus oviaukon korkeus hormin korkeus vesikaton korkeus

21 Liite 1, 10/14 LVI- TASOT Ohjelman objektipohjaisuuden takia varsinaisia tasovärejä ei ole käytössä, vaan värit syntyvät objektille sitä tehdessä. Väreinä käytössä on Autocadin perusvärit. Bylayer värejä / viivatyyppejä ei siis ole käytössä. MAGICAD Tasokoodeissa {SV1) tarkoittaa verkostotunnusta. Verkostotunnuksia ovat mm.: Ilmanvaihto Lämpö, jäähdytys sekä erikoisverkostot Vesi ja viemäri T1 = Tuloilma LP = Lämmitys, petteriverkosto K1 = Käyttövesiverkosto T2 =Tuloilma, raitis LIV = Lämmitys, ilmanvaihtoverkosto R = Rasvaviemäri T3 = Tuloilma, kierto KL = Lämmitys, kaukolämpö S = sadevesiviemäri P1 = Poistoilma JP = Jäähdytys, palkit T = Kaivojen tuuletusviemäri P2 = Poistoilma, likainen JIV = Jäähdytys, ilmanvaihto V = Normaali viemäri P3 = Poistoilma, ulos P4 = Poistoilma, rasvapoisto R = Jäähdytys, suorahöyrystys LTO = Lämmöntalteenottoverkosto NJ = Nestejäähdytinverkosto O2_ = Happiverkosto PI_ = Paineilmaverkosto Ilmanvaihdon tasot I2-{SV1}-PAATELAITE-T I2-{SV1}-PAATELAITE-P I3-{SV1}-KANAVALAITE-SP I3-{SV1}-KANAVALAITE-PP I3-{SV1}-KANAVALAITE-AV I3-{SV1}-LAITE I1-{SV1}-KANAVA I3-{SV1}-KANAVALAITE-PL I8-{SV1}-TEKSTI I4-{SV1}-NUOLI I8TXT Päätelaite, tuloilma Päätelaite, poistoilma Säätöpelti Palopelti Äänenvaimennin Muu komponentti, ilmanvaihto Jakolaatikko Puhdistusluukku Viiteteksti, ilmanvaihto Virtaussuuntanuoli Yleistekstit Lämmitys, jäähdytys sekä erikoisputkistot {SV1}-PUTKI-MENO Menoputki {SV1}-PUTKI-PALUU Paluuputki {SV1}-PATTERI Lämmityspatteri {SV1}-VENTTIILI Venttiili {SV1}-LAITE Muu laite {SV1}-PUTKI-KOMPONENTTI Muu komponentti {SV1}-TEKSTI Viiteteksti Vesi ja viemäri V1-{SV1}-PUTKI V1-{SV1}-PUTKI V1-{SV1}-PUTKI V1-{SV1}-VENTTIILI V2-{SV1}-VESIPISTE V2-{SV1}-PATTERI V3-{SV1}-LAITE V3-{SV1}-PUTKI-KOMPONENTTI V8-{SV1}-TEKSTI V3-{SV1}-PUTKI V3-{SV1}-VIEMARI V3-{SV1}- VIEMARIKOMPONENTTI V3-{SV1}-TEKSTI Yleiset merkinnät LVI-MAGI-ORIGO Kylmävesiputki Lämminvesiputki Kiertovesiputki Venttiili, vesijohdot Virtaamaliitos, vesijohdot Käyttövesipatteri, vesijohdot Muu laite, vesijohdot Muu komponentti, vesijohdot Viiteteksti, vesijohdot Putki, viemärit Virtaamaliitos, viemärit Viemärikomponentti Viitetekstim viemärit MagiCad -origo

22 Liite 1, 11/14 LVI-MAGI-TEKSTI LVI-MAGI-REVISIONUOLI LVI-MAGI-REVISIOPILVI LVI-MAGI-URAKKARAJA LVI-MAGI-LEIKKAUS LVI-MAGI-URAKKARAJA LVI-MAGI-NIMIO Vapaa teksti Muutosnuoli Muutospilvi Urakkaraja Leikkaus Urakkaraja Nimiö

23 Liite 1, 12/14 SÄHKÖTASOT Sovellus: SÄHÄKKÄ/ CADi Oy Tasojako (LAYERit): 1. merkki (suunnitteluala) E = Sähkö 2. merkki (jaottelee karkeasti): A = Arkkitehtipohjat K = Keskukset S = Symbolit J = Johdot W = Virtakiskot H = Hyllyt R = Ripustuskiskot L = Asennuslistat U = Pistorasiakourut V = Lattiakanavat N = Nimiöt P = Piirustusarkit ja nimiöt 3. ja 4. merkki (Järjestelmänumero 00 99) 00 = Yleiskäyttö 01 = Nousujohdot 02 = Vahvavirta 03 = Voimavirta 04 = Lämmitys 05 = Ohjaus 06 = Varavoimanousujohdot 07 = UPS-nousujohdot 08 = Nykyinen (saneeraus kohde) 09 = Maadoitus 10 = Merkinantojärjestelmä 11 = Soittomerkkijärjestelmä 12 = Valomerkkijärjestelmä 13 = Hoitajakutsu 17 = Henkilöhakujärjestelmä, yleensä 18 = Henkilöhakujärjestelmä, optinen 19 = Henkilöhakujärjestelmä, muu 20 = Ohjaus/Valvonta/Ilmoitus 21 = Ohjausjärjestelmä 23 = LVI automaatio (säätö- ja valv.järjestelmä) 24 = Väyläohjaus (LON) 25 = Tuotannon valvonta 26 = Sähkölukot 30 = Puhelinjärjestelmä 31 = Yleinen puhelinverkko, PDS-verkon puhelinosa 32 = Sisäinen puhelinverkko 34 = Huonepuhelin 35 = Porttipuhelinjärjestelmä 36 = Telex

24 Liite 1, 13/14 5. merkki (varalla) 37 = Telefax 38 = Pikapuhelinjärjestelmä 40 = Äänitaajuusvahvistin järjestelmä 41 = Kovaäänisjärjestelmä 42 = Keskusradiojärjestelmä 44 = Mikrofonijärjestelmät 50 = Kello, yleinen 51 = Aikakellojärjestelmä 52 = Ajantarkkailu 53 = Kulunvalvonta 60 = Hälytys-/Ilmoitusjärjestelmä, yleensä 61 = Paloilmoitusjärjestelmä 62 = Suojeluhälytysjärjestelmä 63 = Ryöstöhälytysjärjestelmä 64 = Vikailmoitusjärjestelmä 65 = Hiljaisen hälytyksen järjestelmä 70 = Suurtaajuusjärjestelmä 71 = Yhteisantennijärjestelmä 72 = Videovalvonta 73 = AV-järjestelmät 80 = ATK, yleis 81 = ATK, PDS-verkon ATK-osa 82 = Valokuitu 83 = Ethernet, ohut 84 = Ethernet, paksu 85 = IBM 90 = Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä, yleensä 91 = Turvavalaistusjärjestelmä 92 = Merkkivalaistusjärjestelmä 93 = IT-järjestelmän nousujohdot 95 = Varavoima verkko 99 = Varaputkitus 6. merkki (tarkentaa) S = Symboli tai johtoviiva T = Symbolin tai johtoviivan teksti R = Rakenteiden rasterit A = Aputaso (esim. mittasäteet) 7. ja 8. merkki (varalla) Esim. ES02_S = Yleinen sähköpisteen piirtotaso (esim. valaisin, kytkin, pistorasia) EJ71_S = Yhteisantenninjärjestelmän johto Väri ja viivatyyppeinä käytetään sovelluksen perus väri- ja viivamäärityksiä.

25 Liite 1, 14/14 PIIRIKAAVIOT: Sovellus:PIKASSO/ CADi Oy Tasojako: (LAYERit): Pikasson tasojen nimissä on vähintään yhdeksän (9) merkkiä. Järjestelmänumero on aina 00. Esimerkki: ED00_S_1 Kaaviosymbolien symboliikkataso, ensimmäinen lehti. ED00_T_2 Kaaviosymbolien tekstitaso, toinen lehti. Tarkat selitykset: Esim. Eaii_bcc<j> merkki a: merkki b: merkki <j>: D= kaaviosymbolit (diagram) P= piirustusosat (kehykset, nimiöt) S= symboliikka T= teksti 1= ensimmäinen lehti 2= toinen lehti jne.

26 Liite 2, 1/3 LIITE 2. Yleistä Tulostuksessa käytettävät värit Värien tarkoituksena on korostaa valittuja asioita ja nopeuttaa kuvan hahmottamista. Esim. keltainen väri ei näy tulostettaessa valkoiselta paperilta. ARKKITEHTI-kuvat Käytettävät värit sovitaan erikseen niitä tarvittaessa. LVI-kuvat Väri Kynä (mm) ILMANVAIHTO Tuloilma 230 0,5 Poistoilma 40 0,5 Likainen poisto 44 0,5 Ulkoilma 160 0,5 Poistoilma, jäteilma ulos 42 0,5 Poistoilma, rasvanpoisto 32 0,5 Poistoilma, savunpoisto 30 0,5 Poistoilma, autotalli 34 0,5 Poistoilma, purunpoisto 52 0,5 Poistoilma, kiertolima 92 0,5 Tuloilma, kiertoilma 82 0,5 Siirtoilma 94 0,5 Tuloilma, dirivent 210 0,5 Vanhat kanavistot 7 0,18 Eriste 132 0,18 Palopelti 240 0,35 Sp+laitteet 252 0,25 Pl 120 0,35 Nuoli 80 0,35 ILMANVAIHTOKONEET Ecad ,35 Ecad2 7 0,18 Ecad3 70 0,25 Ecad ,25 LÄMMITYS Meno, patteriverkosto 200 0,5 Paluu, patteriverkosto 140 0,5 Meno, ilmanvaihto 220 0,5 Paluu, ilmanvaihto 140 0,5

27 Liite 2, 2/3 Meno, detalji 220 0,5 Paluu, detalji 140 0,5 Meno, kaukolämpö Paluu, kaukolämpö Meno, vanha 7 0,18 Paluu, vanha 7 0,18 JÄÄHDYTYS Meno, palkkiverkosto 142 0,5 Paluu, palkkiverkosto 122 0,5 Meno, ilmanvaihto 190 0,5 Paluu, ilmanvaihto 122 0,5 Meno, detalji 190 0,5 Paluu, detalji 122 0,5 Meno, suorahöyrystys 150 0,35 Meno, suorahöyrystys 150 0,35 Meno, vanha 7 0,18 Paluu, vanha 7 0,18 GLYKOLI Meno, LTO 192 0,5 Paluu, LTO 222 0,5 Meno, nestejäähdytin 202 0,5 Paluu, nestejäähdytin 222 0,5 Patteri 22 0,35 Venttiilit, muut laitteet 252 0,25 VESIJOHDOT Kylmävesi 130 0,7 Lämminvesi 20 0,5 Kiertovesi 212 0,35 VIEMÄRIT Jätevesiviemäri 54 1 Sadevesiviemäri Rasvavesiviemäri 72 1 Lattiakaivo 60/7 0.35/0.18 PALONSAMMUTUS Runkojohdot 62 0,7 Haarajohdot 232 0,5 Suutin, venttiili yms. 90 0,25 ERIKOISPUTKISTOT Medicvent (mv) 72 1,0 Anestesiakaasunpoisto (akp) 214 1,0 Höyry (hö) 242 1,0 Puhdashöyry (phö) 204 1,0 Lauhde (la) 112 0,35

28 Liite 2, 3/3 Typpioksiduuli (n2o, ilokaasu) 120 0,35 Happi (o2) 84 0,35 Paineilma (pi) 100 0,35 Tekninen paineilma (tpi) 60 0,35 Instrumenttipaineilma (Ipi) 162 0,35 Hengitysilma (hi) 150 0,5 Hiilidioksidi (co2) 212 0,35

29 Liite 3, 1/2 LIITE 3. Rakennusten ja kerrosten tunnukset Rakennus kerros kerrosmerkintä Jorvin sairaala (JO) tunneli tunneli tunneli 09 kellari, vss 10 välikerros kerros kerros kerros kerros kerros kerros kerros 17 ullakko 18 vesikatto 19 Psykiatrian osasto (PO) tunneli 09 kellari kerros kerros 12 ullakko 13 vesikatto 14 Lasten osastot (LO) tunneli kerros kerros kerros 13 vesikatto 14 Lasten psykiatria (LP) jv-pumppaamo 09 kellari kerros kerros 12 vesikatto 13 Päiväkoti (PK) 1. kerros kerros 12 vesikatto 13 Lasten ja nuorten psykiatria (LNP) 2.kellari 09 kellari kerros kerros kerros 13

30 Liite 3, 2/2 vesikatto 14 Keinumäen koulu (SK) kellari kerros 11 vesikatto 12 Muuntamo 3 (M3) kellari kerros 11 vesikatto 12

31 Liite 4, 1/5 LIITE 4. Tiloihin liittyvät määritykset 1. Pinta-alat Kaikista tiloista muodostetaan pinta-alat ja ne lasketaan kohdan 1.1 periaatteiden mukaisesti. Laskentamittoina käytetään CAD-tiedoston esitystarkkuutta sellaisenaan ilman mittojen pyöristämistä. Kaikki pinta-alat ilmoitetaan 0,1 m² tarkkuudella Pinta-alojen muodostamisperiaatteet Tilojen rajaukset ja pinta-alat esitetään ARK systemsin ARK -sovelluksen mukaisesti. Tilat on rajattava sulkeutuvalla polyline- tai lwpolyline-alkioilla. Rajaaminen tehdään joko yhdellä polyline-alkiolla tai useilla sisäkkäisillä alkioilla siten, että kokonaisala saadaan vähentämällä ympäröivästä alkiosta sen sisällä olevat alueet. Esimerkiksi mitatussa tilassa olevat kantavat rakenteet. Huonealojen rajaukset esitetään kuvatasolla A8TILRAJ. Esimerkkejä tilojen pinta-alojen rajaustavoista: Paksut seinät: Vanhojen rakennusten massiivisissa seinissä olevat ovisyvennykset mitataan aina vain toiseen huoneeseen ja karmit jätetään mittaamatta. Paksujen seinärakenteiden kohdalla kierretään tila polylinella kuvan osoittamalla tavalla. Normaalipaksuiset seinät: Normaaleissa seinäpaksuuksissa rajataan huone seinäpintojen ja niitten ajateltujen jatkeiden mukaan. Oviaukkoja ei kierretä.

32 Liite 4, 2/5 Pilarit huoneessa: Huoneissa olevat kantavat pilarit, hormit jne rajataan polylinella. Huomioitava on, että tämä rajaus vähentää huoneen pinta-alaa. 1.2 Tilablokit (tilatunnisteet) Tilojen numero, nimi ja pinta-ala (0.1 m2 tarkkuudella) merkitään tilatunnisteeseen, jonka rakenne on ARK-sovelluksen mukainen. Tilatunniste (block) on nimeltään A8TILA. Blockin sijoituspisteen on sijaittava tilarajan sisällä. Desimaalierottimena pinta-aloissa käytetään pistettä. Pinta-alan tulee vastata graafisen rajauksen pinta-alaa. 1.3 Tilarajojen ja tilablokkien sitominen toisiinsa Xdatalla (Tilaajan tekemä) Tilarajojen ja blockien sitominen xdatan avulla tarkoittaa rajan ja blockin liittämistä yhteen. Sidontoja tarvitaan esim. sisäkkäisten tilojen yhteydessä, jotta kiinteistörekisterin tilalista pystytään muodostamaan. Sidontoja voi esiintyä tiloissa, joissa on sisäkkäisiä tiloja esim. porrashuoneet, hissit ja huoneet, joissa on pilareita. Huom! Sidotuissa tiloissa olevia blockeja ei saa kopioida muihin tiloihin, koska blockissa oleva sidonta säilyy kopioitaessa.

CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 29.09.2010

CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 29.09.2010 CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 www.hus-kiinteistot.fi MUUTOKSET CAD-toimintatavat 2010 /Talotekniikan yhteinen 1(8) Versio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Liite 1 Rakennustunnukset

Lisätiedot

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI ARK Aloituspvm Mallintaja Kohde Mallinnustarkoitus Käytettävät ohjelmistot, tiedonsiirto Lisätietoja, huomioita yms. 15.5.2009 Nimi Heidi Sumkin

Lisätiedot

ARKKITEHDIN OHJE OHJE ARKKITEHTISUUNNITELMIEN LAATIMISESTA. Arkkitehdin ohje Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta 1 / 6 Päivitetty 29.6.

ARKKITEHDIN OHJE OHJE ARKKITEHTISUUNNITELMIEN LAATIMISESTA. Arkkitehdin ohje Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta 1 / 6 Päivitetty 29.6. ARKKITEHDIN OHJE - OHJE ARKKITEHTISUUNNITELMIEN LAATIMISESTA Arkkitehdin ohje Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta 1 / 6 1 TIEDONKERUULOMAKKEET Arkkitehdille kuuluvat tiedonkeruulomakkeet on laadittu

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI 5.6.2012

KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI 5.6.2012 KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI Tämä tietomalliselostus koskee Jyväskylän Kankaan vanhan paperitehtaan (VPT) inventointimallin mallinnustilannetta 31.05.2012

Lisätiedot

CAD-toimintatavat 2007 SÄHKÖ&TELE Versio 11 04.11.2010

CAD-toimintatavat 2007 SÄHKÖ&TELE Versio 11 04.11.2010 CAD-toimintatavat 2007 SÄHKÖ&TELE Versio 11 04.11.2010 Versio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 3 29.10.2003 Päivitetty versioon Point 5 / Acad 2002 Granlund / Kahelin 4 27.01.2004 Muutettu tulostustiedostoja

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI 729 91 76 1:97 31 17-5 000-371 86 63-25 984-1:817 165 154 751 725 756 747 724 1907 723 723 725-45 364 - +7880 RAK A 156 +7200 kivimuuri 5 AP KOULU 167 +7300 703 158 +7850 +7000 12.559 +7000 +7000 +7830

Lisätiedot

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45 Pintamääritteet ks raksel ARK 101-01 Tuloste sisältää kannen sekä 4 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Lisätiedot

KOIRANKOPPI RAK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Aloituspäivämäärä (+merkittävät revisiopäivämäärät)

KOIRANKOPPI RAK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Aloituspäivämäärä (+merkittävät revisiopäivämäärät) Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI RAK Aloituspäivämäärä (+merkittävät revisiopäivämäärät) 20.7.2009 12.1.2010 (selosteen viimeisin muokkaus) Mallintaja Nimi Toni Teittinen Yritys

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste:

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste: 1(2) Pirkkalan yläaste ASIAKIRJALUETTELO Luettelon sisältö: PURKUPIIRUSTUKSET Luettelon tunniste: RS001 Suunnittelijan työ numero: 22701904 Työmaan numero: Rakennuskohteen osoite: Koulutie 8 33960 PIRKKALA

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET

ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET Keskeiset sopimusehdot, Liite 2.2 Espoon kaupunki, Tilakeskus liikelaitos, talonsuunnittelu 20.11.2014 ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET Hyväksyttäväksi

Lisätiedot

ARK. "Puattipoukama" Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11

ARK. Puattipoukama Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11 Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranoaisten erkintöjä 24 2 UUDISRKENNUS PÄÄPIIRUSTUS Lisätiedot "Puattipoukaa" Huoltohalli ja varasto Teikatu 4, 57 MIKKELI KNSI Mäkipirtinkatu 8, 782

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

Js 002 Julkisivu pohjoiseen 1:200

Js 002 Julkisivu pohjoiseen 1:200 12 125 7 715 8 200 7 600 36 400 2 408 4 184 5 225 6 015 1 800 6 200 21 600 Asuinkerrostalo VΙΙ 8 000 Parkkitalo ΙΙ Myymälä Ι 13 016 5 416 7 400 21 600 2 530 23 900 1 610 8 000 6 592 32 816 AS 1 Asemapiirros

Lisätiedot

895-2:5 48,0 44,8 46,6 45,0 48,5 47,9 46,1 45,5 46,4 +47,55 47,6 46,9 47,9 (47,30) ASF. 48,7 +49,25 48,8 48,8 (47,34) (47,30) +49,15 MYYMÄLÄ

895-2:5 48,0 44,8 46,6 45,0 48,5 47,9 46,1 45,5 46,4 +47,55 47,6 46,9 47,9 (47,30) ASF. 48,7 +49,25 48,8 48,8 (47,34) (47,30) +49,15 MYYMÄLÄ 090 9, 0,9,,, 0 9. 9. 90 0 9 0,.9 9,.9 Ainolanväylä,..9 9, 9, 9-: 0,,,0 00, +,,0,,,0, 0 00 oisväylä 9-: 0 00 9. 090. MYYMÄLÄRAKENNUS KERROSLUKU PALOLUOKKA P PINTA-ALAT JA TILAVUUS: - KOKONAISALA m (sis.

Lisätiedot

UUSI HUONEISTOJAKO 15.6.2011

UUSI HUONEISTOJAKO 15.6.2011 C D B A harja harja ikkunan valoaukko 8,5 % harja S harja B 136 2H + + S S ULLAO B 135 2H + + S A 134 3H + + S WC WC A 133 2H + + S kattoikkuna kattoikkuna WC VS 1 VS 1 harja!"#$&& hissi koneh. SP A B

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMIEN TASOJAKO OHJE ASEMAPIIRUSTUS / PUTKISUUNNITELMA

KATUSUUNNITELMIEN TASOJAKO OHJE ASEMAPIIRUSTUS / PUTKISUUNNITELMA KATUSUUNNITELMIEN TASOJAKO OHJE ASEMAPIIRUSTUS / PUTKISUUNNITELMA Tason nimi Tason numero Kuvaus Väri Viivan vahvuus Viivan tyyli Teksti koko Taso 1 1 Mittalinja 0 0,18 4 paaluviiva 0 0,18 0 paaluluku

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 1/16 Säterintie 8 Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 2/16 Silkinkehruu Lämmin tuotantotila / varastotila puukatto jonka yläpuolella toimistotiloja Ikkunat ulos

Lisätiedot

KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OY, Tykkitie1

KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OY, Tykkitie1 . VÄRIBETONIELEMENTTI (VALKOBETONI), HIEKKAPUHALLETTU (= rappauksenomainen pinta), VALESAUMAT, väri VALKOINEN A. BETONIELEMENTTI, VAAKAURITETTU, MAALATTU HARMAA (väri FASADE 4). PARVEKELAATTOJEN REUNAPROFIILIT

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

Aihe Selite Muoto Rakennukset. Rakennusosan yksilöivä tunniste. liityntä rakennuksen jako kerroksiin rakennuksen siipi tai muu toiminnallinen alue

Aihe Selite Muoto Rakennukset. Rakennusosan yksilöivä tunniste. liityntä rakennuksen jako kerroksiin rakennuksen siipi tai muu toiminnallinen alue 12.1.2006 Taulukko 1: Vuokrauksessa hyödynnettävä tietosisältö rakennusmalleissa Ei sisällä sisällöstä riippumatonta tietoa, kuten esimerkiksi rakennuksen osoite ja rakennusvuosi Aihe Selite Muoto Rakennukset

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus -

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 3 7. 8.9 7.7 Rumpu #30.9 Långängsvägen 000 000 000 80 000 LJK/SPK 3 LUONNONTILA 7099 r.00 9.3.3 8 8 0 30. 78.39 7 9 3.00 9 8. 7.0.7. Kaltevuus % 3 7 8 9 0 98 8 7 Kaltevuus % 090 89.0 9.9 0 30 7099 3 3.

Lisätiedot

MYYDÄÄN LOGISTIIKKAKIINTEISTÖ AKAAN TOIJALASTA. Satamatie 37

MYYDÄÄN LOGISTIIKKAKIINTEISTÖ AKAAN TOIJALASTA. Satamatie 37 MYYDÄÄN LOGISTIIKKAKIINTEISTÖ AKAAN TOIJALASTA Satamatie 37 Myydään 6 vuoden pääomavuokrasopimuksella Posti Kiinteistö Oy:lle vuokrattu logistiikkakiinteistö Akaan Toijalasta. Osoite Sijainti Satamatie

Lisätiedot

VILLA BREDA SANEERAUS JA LAAJENNUS

VILLA BREDA SANEERAUS JA LAAJENNUS 26 6,1 6,3 6, 2,4,4 2299,3,366 2828 24 6 6,,19 9 2727,1,,89 9 22,8 7,, +27, 23 23 4,8,6 2626,6 4,2 2,, 2 3,, 3 9 4, 1 3 2 7 9 8 6, 1 3 2 4 9 8 7 6 7, 4 3 4 6 8 9 1, 2 9, 8 3,7 7 6 4 3 2 1, 4 n.,4 3 n.

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kainuun keskussairaalan laajennus, ppkl ja nd-yksikkö

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kainuun keskussairaalan laajennus, ppkl ja nd-yksikkö URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(1) Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

Kokkokankaan hautausmaa

Kokkokankaan hautausmaa Kokkokankaan hautausmaa Havainnekuvia hautausmaa-alueesta 31.05.2012 Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä Kokkokangas 15134 1506/1, 2 ja 3 Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Lisätiedot

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus 2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa LISÄTIEDOT Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen 0400 688 861 jukka.myyrylainen@senaatinnotariaatti.fi Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m

Lisätiedot

RAUTAVAARAN PALOASEMA

RAUTAVAARAN PALOASEMA 9.11.2015 15:46:38 ULIIVUMTRILIT PUHTIMUURTTU TIILI; PUNINN NWIHTONILMNTTI; HINOPTY, VLOINN POIMULVY; LUMIININHRM TORNI: TONILMNTTI, HRM RUTVRN PLOM 73900 RUTVR rkkitehtitoimisto ON Oy Itkonniemenkatu

Lisätiedot

KIINTEISTÖTIEDON VERKOTTUNUT HANKINTA- JA OHJAUSPROSESSI MENETTELYTAPAOHJEISTUS

KIINTEISTÖTIEDON VERKOTTUNUT HANKINTA- JA OHJAUSPROSESSI MENETTELYTAPAOHJEISTUS TALOTEKNIIKAN OHJE - OHJE TALOTEKNIIKAN LUOVUTUSASIAKIRJOJEN LAATIJOILLE Ohje talotekniikan luovutusasiakirjojen laatijoille 1 / 8 1 TIEDONKERUULOMAKKEET Rakentamisprojektin aikana laitetietojen keräämisestä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Sivu 1/6 Isännöintialue: 4 Tiedottaja: Veijo Kotilainen 6053 Kaakkurin terveysasema OSOITE: KÄYTTÖTARKOITUS: Pesätie 11, Oulu terveysasema KÄYTTÄJÄN EDUSTAJA: Auli Mylly Puh. 044-703 4261 KIINTEISTÖNHOITAJA:

Lisätiedot

Laatija: Lauri Karri. Maanrakennus. 2 RM;KKH;KA kaivuutyöt 1.1. viemärit runkot 1.2. anturapohjat 1.3. anturat 2.1. ANTURAT VSS ULKOSEINÄT 1600x600

Laatija: Lauri Karri. Maanrakennus. 2 RM;KKH;KA kaivuutyöt 1.1. viemärit runkot 1.2. anturapohjat 1.3. anturat 2.1. ANTURAT VSS ULKOSEINÄT 1600x600 Yleisaikataulu LIITE nrakennus. viemärit runkot.. anturapohjat.. salaojat.. ANTURAT VSS ULKOSEINÄT 00x00 VSS VÄLISEINÄ 00x00 ANTURAT ULKOSEINÄT 00x0 VÄLISEINÄT 0000x0 nostot....... MV-lattia A. MV-lattia

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

Kiinteistön tekninen katselmus 2015

Kiinteistön tekninen katselmus 2015 Kiinteistön tekninen katselmus 2015 1. Kohteen yhteystiedot sekä kiinteistökierrokselle osallistuneet: Kohteen numero (löytyy mm. toteumarapor tin vasemmasta yläkulmasta) Kohteen nimi (löytyy toteumarapor

Lisätiedot

Piirustusten tunnukset ja piirustusluettelot

Piirustusten tunnukset ja piirustusluettelot Martti Tiula, yliarkkitehti martti.tiula@pp.inet.fi 688 Rakennuspiirustukset tunnistetaan joko otsikkoteksteistä piirustuksen nimestä tai yksilöivästä numerotunnuksesta. Pelkkä piirustusten yksilöintitunnus

Lisätiedot

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12 Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,

Lisätiedot

Koskelantie 17 Oulu, Toppila

Koskelantie 17 Oulu, Toppila Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde

Lisätiedot

RAKENNUSPIIRTÄMISEN TEHTÄVÄ 30.1.2003 ASUINHUONEISTOJEN POHJAPIIRROKSET, AUTOCAD 2002 + ARK 9 Aika: 4h

RAKENNUSPIIRTÄMISEN TEHTÄVÄ 30.1.2003 ASUINHUONEISTOJEN POHJAPIIRROKSET, AUTOCAD 2002 + ARK 9 Aika: 4h RAKENNUSPIIRTÄMISEN TEHTÄVÄ 30.1.2003 ASUINHUONEISTOJEN POHJAPIIRROKSET, AUTOCAD 2002 + ARK 9 Aika: 4h Piirrä oheinen asuinhuoneisto B34 sekä sen peilikuvahuoneisto B35 ARK 9:llä hyödyntäen ohjelman sisältämiä

Lisätiedot

Jyväskylän Kaupungintalo - 027 Kellariravintola valaistus esitys

Jyväskylän Kaupungintalo - 027 Kellariravintola valaistus esitys Jyväskylän Kaupungintalo - 027 Kellariravintola valaistus esitys Jyväskylän Kaupungintalo - 002 Pohjakerroksen käytävä 211 JUHLASALIN VANHA VALURAUAKRUUNU 102 KALUSUS JA VANHA VALAISIME 217 KALUSUS JA

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan

Lisätiedot

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla.

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla. RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013 Hangon kantakaupungin kortteli 518 Johanna Laaksonen Korttelin 518 sijainti opaskartalla. 1 2 16 15 4 11 12 5 7 17 18 20 19 14 13 Korttelin 518 nykyinen tonttijako kantakartalla.

Lisätiedot

Kiinteistön tekninen katselmus 2015

Kiinteistön tekninen katselmus 2015 Kiinteistön tekninen katselmus 2015 1. Kohteen yhteystiedot sekä kiinteistökierrokselle osallistuneet: Kohteen numero (löytyy mm. toteumarapor tin vasemmasta yläkulmasta) Kohteen nimi (löytyy toteumarapor

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2).

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 23.8.2017 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

Kiinteistön tekninen katselmus 2015

Kiinteistön tekninen katselmus 2015 Kiinteistön tekninen katselmus 2015 1. Kohteen yhteystiedot sekä kiinteistökierrokselle osallistuneet: Kohteen numero (löytyy mm. toteumarapor tin vasemmasta yläkulmasta) Kohteen nimi (löytyy toteumarapor

Lisätiedot

Kiinteistön tekninen katselmus 2015

Kiinteistön tekninen katselmus 2015 Kiinteistön tekninen katselmus 2015 1. Kohteen yhteystiedot sekä kiinteistökierrokselle osallistuneet: Kohteen numero (löytyy mm. toteumarapor tin vasemmasta yläkulmasta) Kohteen nimi (löytyy toteumarapor

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n. 3.474 kem², oma tontti 5.084 m² Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Sijainti Kuopio Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Kiinteistö sijaitsee keskustassa hyvien liikenneyhteyksien

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 PAJAKATU 2 Rakennushistoriaselvitys Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 1 Pajakatu 2 rakennushistoriaselvitys Inventointi Yleistiedot osoite Pajakatu

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi Hopeapellontie 4, 13210 Hämeenlinna Rakentaja ja myynti: ValajaGroup Oy Jenni Valaja P.050 364 7886 Mirva Valaja-Rönni P.040 843 4240 HUONEISTO Huoneistot: A ja H

Lisätiedot

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINT.OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 DNO 32833/321/11 Hsto Kerros Hsto pintanro tyyppi ala 1 1 2h+kk 45,0 2 1 2h+kk 45,5 3 1 3h+k+s 72,5 4 1 1h+kk 38,5

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A4-kokoon kaksipuoleisena 30.9.2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE RAKENNUS- JA KULTTUURIHISTORIALLINEN SELVITYS

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Muhuntie 1 Kolsari, Kirkkonummi. TA-Asumisoikeus Oy

Muhuntie 1 Kolsari, Kirkkonummi. TA-Asumisoikeus Oy Muhuntie 1 Kolsari, Kirkkonummi TA-Asumisoikeus Oy TA-Asumisoikeus Oy/ Muhuntie 1 KORTTELI 856, TONTTI 1 Muhuntie 1 02400 Kirkkonummi 5.11.2012 TONTIN PINTA-ALA 9812 m2 RAKENNUSOIKEUS 3000 m2 HUONEISTOLUETTELO

Lisätiedot

Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi

Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi TA-Asumisoikeus Oy TA-Asumisoikeus Oy/ Osmussaarenkaari 10 KORTTELI 873, TONTTI 1 Osmussaarenkaari 10 02480 Kirkkonummi 5.11.2012 TONTIN PINTA-ALA 8245 m2 RAKENNUSOIKEUS

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 7. 8.9 7.7 Rumpu #0.9 800 000 80 9. 7099 000 LJK/SPK/INVA W 0. 78.9 8 0 7 9 Kaltevuus % Kaltevuus % +9.800 8 +9.800 7 090 000 0 9 +9.800 +9.800 +9.800. KARHUSUO TT..8 e=0. Ju- hule- db KTY- 7P ASEMAKAAVAMEINTÖJÄ

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro /

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro / 2 SIJAINTIKARTTA C-TALON PIHAJULKISIVU 3 SUUNNITTELUKOHDE: KAUPUNGINOSA 42 / KORTTELI 101 / TONTTI 5 HELSINGIN ASUNTOTUOTANTOKOMITEAN HANKE V. 1950-1951 OHJELMASSA RAKENNUKSET OVAT VALMISTUNEET 1950-52

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

Kiinteistölle on osoitenumerokyltti: kyllä ei (Viranomainen täyttää)

Kiinteistölle on osoitenumerokyltti: kyllä ei (Viranomainen täyttää) KIINTEISTÖTIETOJEN ILMOITUSLOMAKE / HAJA-ASUTUSALUE 1 / 5 KIINTEISTÖN (MAA-ALUEEN) TIEDOT, 1 TONTTI / LOMAKE Kiinteistötunnus: 831- Katuosoite: Kiinteistölle on osoitenumerokyltti: kyllä ei (Viranomainen

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_talo

Puu pintamateriaalina_talo 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla D-s2, d2- ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja B-s2, d0-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

Revisio ID Muutos Julkaisija Muuttaja Julkaisupäivä. Juokseva nro ### 6

Revisio ID Muutos Julkaisija Muuttaja Julkaisupäivä. Juokseva nro ### 6 Asiakirjaluettelo Planssin ID A.1.1 A.2.1 A.3.1 A.3.2 A.4.1 Planssin nimi Asiakirjaluettelo 1. Kerros JS-1 Julkisivut ja leikkaukset 3D-1 Näkymät 3D-2 Näkymät Planssi Revisio Julkaistu Tulostettu Huomio

Lisätiedot

SUNDET III KORTTELIT 2153, 2155, 2157 JA 2160 ESITYS SUUNNITTELUPERIAATTEISTA 719 SUNDET III KORTTELIT 2153, 2155, 2157 JA 2160

SUNDET III KORTTELIT 2153, 2155, 2157 JA 2160 ESITYS SUUNNITTELUPERIAATTEISTA 719 SUNDET III KORTTELIT 2153, 2155, 2157 JA 2160 SUNDET III KORTTELIT 2153, 2155, 2157 JA 2160 ESITYS SUUNNITTELUPERIAATTEISTA 30.5.2012 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelukohteina ovat korttelit 2153, 2155, 2157 ja 2160 Kirkkonummen Kartanonranta Sundet

Lisätiedot

11,01 10,91. As B 9,91 10,44 10,55 10,48 10,51 9,97 9,99 9,92 9,32 9,28 8,97

11,01 10,91. As B 9,91 10,44 10,55 10,48 10,51 9,97 9,99 9,92 9,32 9,28 8,97 Asunto Oy Espoon Asunto Tapiolan Oy Espoon viitoset Tapiolan viitoset Kontti 4, 0210 Kontti ASUNTO Espoo 4, 0210 OY Espoo ESPOON KONTTI 4 4h + k + askh + pe + s + pu + 2wc + 2vh + var = á 161 m2 (111 m2

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

170 VL. LPA (169) 60 ap. ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ASEMAPIIRUSTUS 1:1000 9.9.2015 SIPARK Oy. et et. le vu 1:50 28P100 28-9903-100 28P100 28-9903-100

170 VL. LPA (169) 60 ap. ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ASEMAPIIRUSTUS 1:1000 9.9.2015 SIPARK Oy. et et. le vu 1:50 28P100 28-9903-100 28P100 28-9903-100 ap LAPPS 0808... PYKÖINTI PK AP 6. 6. 8P00 8-990-00 8P00 6..0..0. 6..6 8 8 I 9 ak II ak 69 68 8.. 6. 8..8 6. 8.8 6. Pp.tie Sp. 6 ös 6 II 960 960 0 9606 Lämpökeskus Isoholmintie.9 960 Kesälänpolku Pp.tie.9

Lisätiedot

kylmäkone, esim. jääkaappi-pakastin tasoliesi + kalusteuuni + tuuletin tilavaraus: pyykinpesukone + kuivausrumpu naulakkokaluste, suuntaa-antava

kylmäkone, esim. jääkaappi-pakastin tasoliesi + kalusteuuni + tuuletin tilavaraus: pyykinpesukone + kuivausrumpu naulakkokaluste, suuntaa-antava M E R K K I E N S E L I T Y S J A L Y H E N T E E T ASUNNON TILAT ASUNNON USTEET JA LAITTEET MUU TEKNIIKKA JA MERKINNÄT E KT OH WC KH PH S ak yk eteinen keittotila olohuone makuuhuone wc kylpyhuone pesuhuone

Lisätiedot

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 ASEMAKAAVA: LÄNSISIIPI VARJOSTAA JA PEITTÄÄ KATTOKULMA LIIAN LOIVA AURINKOTEKNIIKALLE LÄNSISIIVEN KATTO JYRKEMMÄKSI USEAN ASUNNON NÄKYMÄT AVARTUVAT KATTO

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

As Oy Meriluodon Helmi. - Elämää. Omilla ehdoillasi.

As Oy Meriluodon Helmi. - Elämää. Omilla ehdoillasi. As Oy Meriluodon Helmi - Elämää. Omilla ehdoillasi. 15.07.2015 Asemapiirustus ja sijainti Meriluodon Helmi valloittaa varaa uusi kotisi! Meriluodon Helmi tarjoaa monipuolisen valikoiman kaupunkikoteja,

Lisätiedot

Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus

Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus 5 2015 Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus Historiaa Tammelan korjausrakentamiskeskuksen nykyinen päärakennus on alunperin rakennettu useita huoneistoja käsittäväksi asuinrakennukseksi.

Lisätiedot

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015 9.0 0 8 7 7 8 +8.0 0. 9. 0.8 600 8 006 7 0 -.00- +0.00 +0.0 +0.0 LAUTA-AITA h 00 LAUTA-AITA h 00 +0.00 +0.00 +0.0 Koira-aitaus POLTTOPUUT PYÖRÄT TOMUTUS TOMUTUS EI0 00 PYYKIT 7 000 00 00 PYYKIT 7 000 00

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU)

TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU) TARJOUSPYYNTÖ 1 (2) Tekninen lautakunta 21.3.2014 Hanke: NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU) Karkkilan kaupunki pyytää Teiltä urakkatarjousta rakennusteknisten

Lisätiedot

LPA. ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ASEMAPIIRUSTUS 1:1000 14.8.2015 SIPARK Oy. (169) 60 ap. le vu 1:50 28P100 28-9903-100 28P100 28-9903-100 28P100

LPA. ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ASEMAPIIRUSTUS 1:1000 14.8.2015 SIPARK Oy. (169) 60 ap. le vu 1:50 28P100 28-9903-100 28P100 28-9903-100 28P100 ap LAPPS 0808... PYKÖINTI PK AP 6. 6. 8P00 8-990-00 8P00 6..0..0. 6..6 8 8 I 9 ak II ak 69 68 8.. 6. 8..8 6. 8.8 6. Pp.tie Sp. 6 ös 6 II 960 960 0 9606 Lämpökeskus Isoholmintie.9 pp/h SUVITIE 960 Kesälänpolku

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot