JORVIN SAIRAALA CAD-SUUNNITTELUOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JORVIN SAIRAALA CAD-SUUNNITTELUOHJE"

Transkriptio

1 JORVIN SAIRAALA CAD-SUUNNITTELUOHJE Helsingissä

2 JORVIN SAIRAALA - CAD-SUUNNITTELUOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ KÄYTETTÄVÄT CAD- OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET ORIGOT JA KOORDINAATISTOT PIIRUSTUSTEN NIMEÄMINEN, NIMIÖN ULKOASU TEKNIIKKA-ALAKOHTAISET OHJEET Ark LVI Sähkö YLLÄPITOVASTUUT TIEDONSIIRTO...8 LIITE 1. Sovellusten tasojaot...1 LIITE 2. Tulostuksessa käytettävät värit...1 LIITE 3. Rakennusten ja kerrosten tunnukset...1 LIITE 4. Tiloihin liittyvät määritykset...1

3 1/9 1. YLEISTÄ CAD- suunnitteluohjeen tehtävänä on antaa yhdenmukaiset ohjeet ja tehtäväkuvaukset Jorvin sairaalalle laadittaville digitaalisessa muodossa esitettäville suunnitelmille. Ohjeiden noudattaminen mahdollistaa CAD-pohjaisten suunnitteludokumenttien yhteensopivuuden eri suunnittelijoiden ja sairaanhoitoalueen käyttäjien, tilahallinnon ja teknisen huollon välillä. Lisäksi ohjeet auttavat käyttäjän CAD-suunnitelmien arkistointia ja ylläpitoa. Ohjeissa kuvataan sairaanhoitoalueen hyväksymät suunnitelmissa käytettävät CAD-ohjelmistot ja sovellukset, CAD-kuvien rakenne (tasojaot, piirustusorigot ym.) sekä toiminta digitaalisten suunnitteludokumenttien siirrossa. Tämä suunnitteluohje tullaan antamaan sairaanhoitoalueen CADpohjaisten suunnitelmien laatijoille.

4 2/9 2. KÄYTETTÄVÄT CAD- OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET Jorvin sairaalan hyväksymät suunnitteludokumenttien tuottamisessa käytettävät CAD-ohjelmistot ja -sovellukset ovat: CAD- ohjelma: AutoCAD versio 2000 tai uudempi. Arkkitehtisovellus: KIVI versio 15 (CADi Oy). Rakennesuunnittelusovellus: RAK-MENU versio tai uudempi (Ark Systems Oy). LVI-sovellus: MagiCad versio tai uudempi (Progman Oy). Sähkösovellus: Taso- ja aksonometriset kuvat: SÄHÄKKÄ versio 15 (CADi Oy). Pääkaaviot: KESSU versio 15 (CADi Oy). Piirikaaviot: PIKASSO versio 15 (CADi Oy). Rasterikuvat: CAD-Overlay versio 2000 tai uudempi (BC CAD-Center Oy) Ensisijaisesti on käytettävä edellä mainittuja sovelluksia. Mikäli kuitenkin käytetään jotakin muuta sovellusta, on varmistettava, että sillä tuotetut suunnitteludokumentit ovat täydellisesti yhteensopivat hyväksytyillä sovelluksilla tuotettujen dokumenttien kanssa. Tuotettujen CAD-kuvien on noudatettava tasojakoa, joka on määritelty liitteessä 1.

5 3/9 3. ORIGOT JA KOORDINAATISTOT Kaikkien CAD- piirustusten yhteinen origo (= nollapiste) sijaitsee kuvan 1 osoittamassa paikassa. Tällöin erilliset osasuunnitelmat (rakennukset, rakennusosat) voidaan koota myöhemmin helposti yhteen, koko sairaalan kattavaan kuvaan. Kuva 1. Piirustusten origoa ei saa muuttaa työn aikana. Mikäli jonkin pakottavan syyn vuoksi origon paikkaa kuitenkin joudutaan vaihtamaan, on asiasta erikseen sovittava ja tarvittavat toimenpiteet on dokumentoitava tarkasti. Kuvien sijoituspisteen määrittävä insbase- muuttujan arvo tulee olla 0,0,0. On suositeltavaa, että myös rakennuksen pohjapiirustuksessa tiettyä osaa koskevat detaljipiirustukset tehdään samassa koordinaatistossa pohjapiirustusten kanssa, jotta osa voidaan ongelmitta asettaa oikealle paikalle origon avulla. Kaikki edellä mainitut koordinaatistopisteet tulkitaan kuvan Worldkoordinaatistossa (= AutoCAD:n peruskoordinaatisto; UCS-käsky World-optio ennen origon tarkistusta). CAD-piirustusten koordinaatistossa 1 mm vastaa yhtä piirustusyksikköä.

6 4/9 4. PIIRUSTUSTEN NIMEÄMINEN, NIMIÖN ULKOASU Piirustusten nimeäminen ja numerointi palvelee ensisijaisesti Jorvin sairaalan käyttäjiä ja heidän piirustusarkistoaan. Projekteissa piirustusten numerointi on toteutettava siten, että loppupiirustukset pystytään kokoamaan selviksi, erillisiksi kokonaisuuksiksi ja ne voidaan vaivattomasti liittää Jorvin sairaalan olemassa olevaan arkistoon. Piirustusluettelo päivitetään työpiirustusten laatimisen yhteydessä vastaamaan suunnittelutilannetta. Työkohtaiset piirustusluettelot päivittää suunnittelija, sairaalan yleispiirustusluettelon käyttäjä. CAD- kuvien tiedostojen nimeämisessä pyritään ensisijaisesti noudattamaan piirustusnumeroihin perustuvaa nimeämistapaa. Yhtä piirustusta vastaa aina yksi tiedosto, poikkeuksena tasopiirustukset, jossa samassa tiedostossa voi olla monta piirustusta (näkymää). Numeroinnissa käytetään nelinumeroisia lukuja ja niiden tulee edetä loogisesti rakennuksen osat ja kerrokset huomioiden. Asiakirjat on jaettu asiaryhmittäin seuraavasti: Sähkö: Luonnossuunnittelu: Toteutussuunnittelu: L000-sarja 0000-sarja Yleiset asiakirjat L100-sarja 1000-sarja Asema- ja aluepiirustukset L200-sarja 2000-sarja Pohjapiirustukset L300-sarja 3000-sarja Pää- ja nousukeskuskuvat, maadoituskaaviot L400-sarja 4000-sarja Keskuskuvat L500-sarja 5000-sarja Luettelot L600-sarja 6000-sarja Telekaaviot L700-sarja 7000-sarja Varalla L800-sarja 8000-sarja Valaisinluettelot, erikoispiirustukset L900-sarja 9000-sarja Leikkaukset LVI: Luonnossuunnittelu: Toteutussuunnittelu: L000-sarja 0000-sarja Yleiset asiakirjat, tekniset laskelmat L050-sarja 0500-sarja Muutoslehdet L100-sarja 1000-sarja Lämmitys (ja jäähdytys) L200-sarja 2000-sarja Vesi ja viemäri L300-sarja 3000-sarja Ilmanvaihto L400-sarja 4000-sarja Jäähdytys L500-sarja 5000-sarja Paineilma- ja kaasuverkostot L550-sarja 5500-sarja Höyryjärjestelmät L600-sarja 6000-sarja Rakennusautomaatio L700-sarja 7000-sarja Palonsammutus L800-sarja 8000-sarja KKL L850-sarja 8500-sarja KSL L900-sarja 9000-sarja Leikkaukset ja detaljit

7 5/9 Pohjapiirustustiedoston nimen rakenne-esimerkki: SJO11.dwg GJO11.dwg AJO11.dwg (Sähkö) (LVI) (Arkkitehti) S tekniikka-ala [Sähkö (S), LVI (G), Arkkitehti (A)] JO rakennus (Jorvin sairaala) 11 kerros (1.kerros) Tiedostossa löytyvät näkyminä esim. kuvat 2001, 2002 jne. Käytettävät rakennus- ja kerrostunnukset on esitetty liitteessä 3. Nimiöiden muoto ja rakenne sovitaan esimerkkikuvan 2 mukaiselta pohjalta. Esimerkkikuva 2

8 6/9 5. TEKNIIKKA-ALAKOHTAISET OHJEET 5.1 Ark 5.2 LVI 5.3 Sähkö Piirustukset ylläpidetään rakennus- ja kerroskohtaisesti. Asemapiirustus ylläpidetään yhtenä kokonaisuutena. Muutokset tehdään rakennus- ja kerroskohtaiseen ylläpitosarjan piirustukseen ja palautetaan takaisin, ylläpitoa varten, ylläpitovastuuhenkilölle. kts. kohta 6. Laitteiden nimeämisessä huomioidaan missä rakennusosassa ne sijaitsevat esim. K1 TE2 jne. Muutokset tehdään rakennus- ja kerroskohtaiseen ylläpitosarjan piirustukseen ja palautetaan takaisin, ylläpitoa varten, ylläpitovastuuhenkilölle. kts. kohta 6. Piirustuksissa käytetään Suomessa yleisesti käytössä olevia kansallisia symboleja, joiden koko valitaan 1:50 tulostussuhdetta varten. Uusia IEC-standardin (SFS-EN ) mukaisia symboleja ei vielä oteta käyttöön. Pistorasia ja telerasiayhdistelmiä ei käytetä, koska ylläpitosarjassa käytetään järjestelmäkohtaisia tasoja. Keskusten normaali-, varavoima- ja UPS- osiot on piirrettävä omiin tiedostoihin. Kaaviot on piirrettävä täydentämällä ylläpitosarjan kaavioita. Ylläpitosarjan valaisinluettelot (Jo_vl.xls ja Pk_vl.xls) on pyydettävä lähtötiedoksi, jolloin vältytään päällekkäisiltä positioilta. Valaisinpositionumerot varataan projektin alkaessa ja varatut numerot ilmoitetaan ylläpitovastuuhenkilölle. Varavoimaryhmä merkitään neliön muotoisella symbolilla. UPS-ryhmä merkitään salmiakin muotoisella symbolilla. Varavoimajärjestelmään liitetyt valaisimet merkitään ympyrällä. Valaisinpositiosymbolina käytetään mutteria. Vararasiat piirretään ES00_S -tasolle jos järjestelmä on epäselvä, muuten rasiat piirretään kyseisen järjestelmän johdotustasolle esim. EJ61_S. Muutokset tehdään rakennus- ja kerroskohtaiseen ylläpitosarjaan joka tilataan projektin alkaessa ylläpitovastuuhenkilöltä, kts. kohta 6. Muutosalueen asennukset piirretään kokonaisuudessaan sekä näytetään seuraavaa piste johdotuksineen urakkarajan ulkopuoliselta alueelta. Muutosalueesta tehdään blokki, joka palautetaan takaisin ylläpitoa varten.

9 7/9 6. YLLÄPITOVASTUUT Projektin alkaessa sekä ennen ylläpitosarjan päivitystä on kyseessä olevan alueen kaikki ylläpitopiirustukset tilattava HUS-Kiinteistöt Oy:n CAD-palveluilta lähtötiedoiksi. Projektin päätyttyä on asianomainen suunnittelutoimisto loppudokumentoinnin laatimisen jälkeen velvollinen lähettämään projektiin kuuluvat loppukuvatiedostot sekä päivitetyt ylläpitotiedostot arkistointia varten HUS-Kiinteistöt Oy:lle. Tiedostot on toimitettava CD tai DVD levyllä.

10 8/9 7. TIEDONSIIRTO Suunnitteluprojekteissa laaditut piirustukset tulee toimittaa digitaalisessa muodossa, loppupiirustusvaiheen jälkeen HUS-Kiinteistöt Oy:n CAD-palveluille ylläpitoa varten laaditussa tiedostomuodossa sekä PDF-muodossa katselua varten. Tämän lisäksi on rakennuttajalle toimitettava projektin loputtua työselityksen mukaiset loppupiirustuskansiot sekä cd-levyt. Digitaalisessa muodossa olevien kuvien toimittajan on huomioitava seuraavaa: Muutoskuvatiedostot laaditaan aina viimeksi päivitetyille ao. tekniikka-alueen piirustuksille. Kuvatiedostoista on poistettava kuvatiedoston kokoa ajatellen kaikki ylimääräinen (käyttämättömät blokit ym.). Mikäli kuviin on määritelty erillisiä, AutoCadin perusjärjestelmään kuulumattomia fontti- tai shape-objekteja, on näitä vastaavat.shx-tiedostot toimitettava. Erilliset aputiedostot (MagiCAD) on myös toimitettava (*.EPJ, *.LIN ja *.QPD) Tiedostot toimitetaan cd-levyllä, jonka kannessa ilmoitetaan levyn sisältö: lähettäjän tiedot toimiston nimi vastuuhenkilö projektinumero suunnittelukohde; rakennus Jorvin sairaalan projektinumero suunnitteluala käytetyt ohjelmat sekä niiden ohjelmaversiot Cd-levylle on talletettava tiedostoluettelo, josta ilmenee seuraavat kuvatiedostoja koskevat tiedot: tiedoston nimi tiedostotyyppi suunnittelukohde suunnitteluala piirustuslaji sisältö suunnittelija päivämäärä

11 9/9 pakattujen tiedostojen purkuohjeet käytetyt ohjelmat sekä niiden ohjelmaversiot Viruksettomuuden tarkistus jokaisen on ennen lähetystä tarkistettava tiedostojen viruksettomuus tarkastuksessa on käytettävä viruksentunnistusohjelmien uusimpia versioita, joista on oltava maininta cd-levyssä.

12 Liite 1, 1/14 LIITE 1. Sovellusten tasojaot ARKKITEHTI-TASOT KIVI-järjestelmä VÄRIT 1 Punainen 2 Keltainen 3 Vihreä 4 Turkoosi 5 Sininen 6 Violetti 7 Valkoinen 8 Harmaa 9 Vaalea harmaa 30 Oranssi 32 Oranssi TASON NIMI SELITYS VÄRI AR Blockien insertiotaso 7 AR-----A0 Merkinnät 8 AR-----D1 Päämitoitus 7 AR-----D2 Täydentävä mitoitus 7 AR-----D3 Korkeusmerkinnät 6 AR-----E0 Luonnosviivat 8 AR-----H0 Rasterien rajaviivat 7 AR-----H1 Materiaalimerkinnät 8 AR-----H2 Pintarasteroinnit 8 AR-----H3 Varjot 8 AR-----H4 Aluetäytöt (mustaukset) 8 AR----BH1 Betonimerkit 8 AR----TH1 Tiilirasteri 8 AR---KBH1 Kevytbetonirasteri 8 AR-----L0 Jakelu- ja muutostaulukot 7 AR-----J0 Leikkaus/detaljimerkinnät 7 AR-----K0 Viimeiset muutosmerkinnät 7 AR-----K1 Vanhat muutosmerkinnät 7 AR-----P0 Piirustusrajat, nimiöt yms 7

13 Liite 1, 2/14 AR-----R0 Kommentit (punakynäys) 8 AR-----T0 Tekstit 7 AR-----Y0 Moduliviivat 9 AR-----Y1 Modulitunnukset 9 AR-----Y2 Koordinaattiristit 7 AR-----Z0 Modulimitoitus 9 ARC2400T0 Johdot, tekstit 8 ARC2410E0 Vesijohdot 7 ARC2421E0 Jätevesiviemärit 7 ARC2422E0 Sadevesiviemärit 7 ARC2423E0 Salaojat 1 ARC7100T0 Mittaukset 7 ARD1100E0 Puusto ja kasvillisuus 3 ARD1100T0 Kasvillisuuden tekstit 3 ARD1200E0 Vanhat rakennukset 4 ARD1200T0 Vanh. rakennusten tekstit 4 ARD6000E0 Istutukset yleensä 3 ARD6000T0 Istutusten tekstit 3 ARD6100E0 Nurmikot 3 ARD6100T0 Nurmikoiden tekstit 3 ARD6200E0 Puut 3 ARD6200T0 Puiden tekstit 3 ARD6300E0 Pensaat 3 ARD6300T0 Pensaiden tekstit 3 ARD7000E0 Pihan merkinnät 8 ARD7000T0 Pihan tekstit 8 ARD7100E0 Bitumipäällysteet 8 ARD7100T0 Bitumipäällystetekstit 8 ARD7200E0 Muut päällysteet 8 ARD7200T0 Muut päällystetekstit 8 ARD7300E0 Reunakivet ja -kourut 8 ARD7300T0 Reunarakenteiden tekstit 8 ARD8000E0 Pihavarusteet yleensä 8 ARD8000T0 Pihavarusteiden tekstit 8

14 Liite 1, 3/14 ARD8100E0 Aidat ja portit 1 ARD8100T0 Portti- ja aitatekstit 1 ARD8100T1 Porttien tyyppikoodit 1 ARD8100T2 Porttien helakoodit 7 ARD8200E0 Talovarusteet 8 ARD8200T0 Talovarusteiden tekstit 8 ARD8300E0 Opasteet 8 ARD8300T0 Opasteiden tekstit 8 ARD8400E0 Urheilu/leikkivarusteet 8 ARD8400T0 Urheilu/leikkivar. tekstit 8 ARD8500E0 Jätehuoltovarusteet 8 ARD8500T0 Jätehuoltovarustetekstit 8 ARD8600E0 Liikennealueiden varusteet 8 ARD8600T0 Liikennevarustetekstit 8 ARD8700E0 Valaistusrakenteet 8 ARD8700T0 Valaistusrakennetekstit 8 ARD9000E0 Ulkopuoliset rakenteet 8 ARD9100E0 Tukimuuri 8 ARD9200E0 Katokset 5 ARD9200T0 Katosten tekstit 5 ARF1000E0 Vanhat rakenteet 7 ARF2000E0 Runkorakenteet 4 ARF2000T0 Runkorakenteiden tekstit 4 ARF2010E0 Betonirakenteet 4 ARF2010T0 Betonirakenteiden tekstit 4 ARF2020E0 Teräsrakenteet 1 ARF2020T0 Teräsrakenteiden tekstit 1 ARF2100E0 VSS- laitteet ja -varusteet 8 ARF2100T0 VSS- tekstit 8 ARF2200E0 Porras- ja hissikuilut 9 ARF2200T0 Porras- ja hissikuilut, tekstit 9 ARF2300E0 Portaat 8 ARF2300T0 Portaiden tekstit 8 ARF2400E0 Kantavat väliseinät 4

15 Liite 1, 4/14 ARF2410E0 Kantavat väliseinät, betoni 4 ARF2420E0 Kantavat väliseinät, tiili 30 ARF2500E0 Pilarit 4 ARF2510E0 Pilarit, betoni 4 ARF2520E0 Pilarit, teräs 1 ARF2530E0 Pilarit, puu 5 ARF2600E0 Palkit 1 ARF2600T0 Palkkien tekstit 1 ARF2600D3 Palkin korko 1 ARF2700E0 Laatan reuna 8 ARF3000E0 Julkisivu, yleensä 8 ARF3020E0 Julkisivu, ARF3030E0 Julkisivu, ARF3040E0 Julkisivu, ARF3050E0 Julkisivu, ARF3060E0 Julkisivu, ARF3070E0 Julkisivu, ARF3100E0 Ulkoseinät 4 ARF3100T0 Ulkoseinien tekstit 4 ARF3110E0 Kantavat ulkoseinät, betoni 4 ARF3111E0 Kantavat ulkoseinät, tiili 30 ARF3112E0 Kantavat ulkoseinät, puu 5 ARF3120E0 Kevyet ulkoseinät, metalli 1 ARF3121E0 Kevyet ulkoseinät, kivi 5 ARF3122E0 Kevyet ulkoseinät, lasi 1 ARF3123E0 Kevyet ulkoseinät, puu 5 ARF3124E0 Kevyet ulkoseinät, lasitiili 8 ARF3125E0 Kevyet ulkoseinät, kevytbet. 4 ARF3130E0 Sokkeli 8 ARF3200E0 Ikkunat 8 ARF3200T0 Ikkunoiden numerot 8 ARF3200T1 Ikkunoiden tyyppikoodit 8 ARF3200D3 Ikkunan yläpinnan korko 6 ARF3200D4 Ikkunapenkin korko 6 ARF3210E0 Metalli-ikkunat 1 ARF3220E0 Puuikkunat 8 ARF3300E0 Ulko-ovet 3 ARF3300T0 Ulko-ovien numerot 7 ARF3300T1 Ulko-ovien tyyppikoodit 6 ARF3300T2 Ulko-ovien helakoodit 6 ARF3310E0 Metalliulko-ovet 1 ARF3320E0 Puu-ulko-ovet 3

16 Liite 1, 5/14 ARF3400E0 Julkisivut, kaiteet, tikkaat 8 ARF3410E0 Vesipelti, ikkunalauta 6 ARF4000E0 Yläpohjat 6 ARF4000T0 Yläpohjien tekstit 6 ARF4100E0 Vesikatot 4 ARF4100T0 Vesikattojen tekstit 4 ARF4200E0 Räystäsviivat 5 ARF4200T0 Räystästekstit 5 ARF4210E0 Reuna, taite, jiiri 8 ARF4300E0 Yläpohjavarusteet 8 ARF4310E0 Kattoluukku 3 ARF4400E0 Kattoikkunat 8 ARF4400T0 Kattoikkunoiden tekstit 8 ARF5100A0 Ovien ilmastointimerkinnät 7 ARF5100E0 Sisäovet 3 ARF5100T0 Sisäovien numerot 7 ARF5100T1 Sisäovien tyyppikoodit 6 ARF5100T2 Sisäovien helakoodit 6 ARF5100D3 Oven yläreunan korko 6 ARF5110E0 Metallisisäovet 1 ARF5120E0 Puusisäovet 3 ARF5200E0 Kevyet väliseinät 5 ARF5200T0 Kevyet väliseinät, tekstit 7 ARF5210E0 Kevyet väliseinät, tiili 30 ARF5220E0 Kevyet väliseinät, puu 5 ARF5230E0 Kevyet väliseinät, lasi 8 ARF5240E0 Kevyet väliseinät, metalli 1 ARF5250E0 Kevyet väliseinät, kevytbet. 4 ARF5260E0 Kevyet väliseinät, lasitiili 8 ARF5300D2 Alakattodetaljien mitoitus 7 ARF5300E0 Alakatto 32 ARF5300E1 Pohjien alakattomerkinnät 32 ARF5300E2 Alakattodetaljit 32 ARF5300T1 Pohjien alakattotekstit 32 ARF5300T2 Alakattodetaljien tekstit 32 ARF5300D3 Alakattokorko 32 ARF5400E0 Asennuslattiat 3 ARF5400T0 Asennuslattioiden tekstit 3 ARF5600E0 Kulkusillat, kaiteet 8

17 Liite 1, 6/14 ARF5600T0 Kaiteiden tekstit 8 ARF5700E0 Hormit, kanavat, tulisijat 8 ARF5700T0 Hormien tekstit 8 ARF6000E0 Sisäpinnat, erittelemättömät 8 ARF6110E0 Seinäpinta, metalli 1 ARF6120E0 Seinäpinta, akusto 8 ARF6200E0 Kattopinta 6 ARF6200D3 Kattokorko 6 ARF6300E0 Lattiapinta 3 ARF6300T0 Lattiapinta, tekstit 3 ARF6300D3 Lattiakorko 3 ARF7100A1 Kiintokalustemerkinnät 8 ARF7100A2 Kiintokalustemerkinnät 8 ARF7100E0 Kiintokalusteet 6 ARF7100E1 Kiintokalustedetaljit 8 ARF7100T0 Kiintokalusteiden koodit 8 ARF7200E0 Varusteet 8 ARF7200T0 Varusteiden koodit 8 ARF7210E0 Saniteettivarusteet 8 ARF7210T0 Saniteettivarustekoodit 8 ARF7300E0 Laitteet 8 ARF7300T0 Laitteiden koodit 8 ARF7400E0 Tilaryhmäkalusteet 6 ARF7400T0 Tilaryhmäkalustekoodit 6 ARF8100E0 Hissi 8 ARF8200E0 Ramppi 8 ARG2500E0 Saniteettikalusteet 8 ARG2510E0 Kaivot 8 ARG2510D3 Kaivonkannen korko, umpi 8 ARG2510D4 Kaivonkannen korko, siivilä 8 ARG3000E0 IV-laitteet ja -varusteet 8 ARG3000T0 IV-tekstit 8 ARH4100E0 SÄ- varuste 8 ARH5100E0 Valaisimet 8 ARH5110E0 Valaisimet 8

18 Liite 1, 7/14 ARM7100E0 Irtokalusteet 8 ARM7100T0 Irtokalustekoodit 8 ARM7200E0 Irtovarusteet 8 ARM7200T0 Irtovarustekoodit 8 ART1100E0 Huoneen rajaus 7 ART1100TA Huoneen pinta-alaviiva 1 ART1100TB Tekstiblockin insertiotaso 7 ART1100T0 Huoneen numero 7 ART1100T1 Huoneen tunnus 7 ART1100T2 Huoneen nimi 7 ART1100T3 Huoneen pinta-ala 7 ART1210E0 Huoneiston rajaus 3 ART1210T0 Huoneiston numero 3 ART1210T1 Huoneiston tunnus 3 ART1210T2 Huoneiston nimi 3 ART1210T3 Huoneiston pinta-ala 3 ART1220E0 Osaston rajaus 32 ART1220T0 Osaston numero 7 ART1220T1 Osaston tunnus 7 ART1220T2 Osaston nimi 7 ART1220T3 Osaston pinta-ala 7 ART1310E0 Bruttoalarajaus 6 ART1310T0 Bruttoalatekstit 6 ART1320E0 Kerrostasoalarajaus 5 ART1320T0 Kerrostasoalatekstit 5 ART2100E0 Paloaluerajaus 1 ART2100T0 Paloaluetekstit 1 ART2200E0 Poistumistiemerkinnät 3 ART2300T0 Ovien palokoodit 1 ART3000E0 Tonttirajat 1 ART3000T0 Tonttiin liittyvät tekstit 1 ART3100E0 Tontin rajat 1 ART3100T0 Tonttialan tekstit 1 ART3100T1 Tontin rajapyykkien koord. 7 ART3200E0 Korttelin rajat 1 ART3200T0 Korttelialan tekstit 1

19 Liite 1, 8/14 FM - järjestelmän tekemiä tasojen nimiä M06201T kerrostason nimi 2 M06202T osaston nimi 3 M06203T huoneiston nimi 3 M06204T huoneen nimi 7 M06205T rakennuksen nimi 7 M06206T ulkoalueen nimi 7 M06207T kiinteistön nimi 7 M06211T kerrostason rajaviiva 5 M06212T osaston rajaviiva 3 M06213T huoneiston rajaviiva 3 M06214T huoneen rajaviiva 4 M06215T rakennuksen rajaviiva 7 M06216T ulkoalueen rajaviiva 7 M06217T kiinteistön rajaviiva 7 M06221T kerrostason pinta-ala 7 M06222T osaston pinta-ala 7 M06223T huoneiston pinta-ala 7 M06224T huoneen pinta-ala 7 M06225T rakennuksen pinta-ala 7 M06226T ulkoalueen pinta-ala 7 M06227T kiinteistön pinta-ala 7 M06231T M06232T M06233T M06234T M06235T M06236T M06237T M06298T M06299T kerrostason rasteri osaston rasteri huoneiston rasteri huoneen rasteri rakennuksen rasteri ulkoalueen rasteri kiinteistön rasteri hakumerkinnät FM-haussa löydetty merkintä M06501T autopaikan nimi 7 M06509T hissin nimi 7 M06511T autopaikan rajaviiva 7 M06513T pihakaivo 7 M06514T ulkovalaisin 7 M06519T hissin rajaviiva 1

20 Liite 1, 9/14 Rakennusmittauksessa käytettäviä tasonimiä M06001 M06002 M06003 M06004 M06005 M06006 M06007 M06008 M06009 M06010 M06020 M06021 M06022 M06023 M06024 M06025 M06026 M06031 M06032 M06033 M06034 M06035 M06036 M06037 M06038 M06039 M06041 M06042 M06051 M06061 M06062 M06063 M06064 M06065 M06066 M06067 M06068 M06069 kantava us kantava us kivi kantava us tiili kantava us puu ei kantava us ei kantava us kivi ei kantava us tiili ei kantava us puu ei kantava us lasi ei kantava us pelti pilari kantava vs kantava vs kivi kantava vs tiili kantava vs puu kantava vs tikkurapattu pilari ei kantava vs ei kantava vs kivi ei kantava vs tiili ei kantava vs puu ei kantava vs tikkurapattu ei kantava vs lasi portaat hissit portaan kaide ikkuna kattoikkuna ovi lattiakorkeus kattokorkeus alaslasketun katon reuna / korkeus ikkunalaudan korkeus ikkunan yläreunan korkeus palkki / palkin korkeus oviaukon korkeus hormin korkeus vesikaton korkeus

21 Liite 1, 10/14 LVI- TASOT Ohjelman objektipohjaisuuden takia varsinaisia tasovärejä ei ole käytössä, vaan värit syntyvät objektille sitä tehdessä. Väreinä käytössä on Autocadin perusvärit. Bylayer värejä / viivatyyppejä ei siis ole käytössä. MAGICAD Tasokoodeissa {SV1) tarkoittaa verkostotunnusta. Verkostotunnuksia ovat mm.: Ilmanvaihto Lämpö, jäähdytys sekä erikoisverkostot Vesi ja viemäri T1 = Tuloilma LP = Lämmitys, petteriverkosto K1 = Käyttövesiverkosto T2 =Tuloilma, raitis LIV = Lämmitys, ilmanvaihtoverkosto R = Rasvaviemäri T3 = Tuloilma, kierto KL = Lämmitys, kaukolämpö S = sadevesiviemäri P1 = Poistoilma JP = Jäähdytys, palkit T = Kaivojen tuuletusviemäri P2 = Poistoilma, likainen JIV = Jäähdytys, ilmanvaihto V = Normaali viemäri P3 = Poistoilma, ulos P4 = Poistoilma, rasvapoisto R = Jäähdytys, suorahöyrystys LTO = Lämmöntalteenottoverkosto NJ = Nestejäähdytinverkosto O2_ = Happiverkosto PI_ = Paineilmaverkosto Ilmanvaihdon tasot I2-{SV1}-PAATELAITE-T I2-{SV1}-PAATELAITE-P I3-{SV1}-KANAVALAITE-SP I3-{SV1}-KANAVALAITE-PP I3-{SV1}-KANAVALAITE-AV I3-{SV1}-LAITE I1-{SV1}-KANAVA I3-{SV1}-KANAVALAITE-PL I8-{SV1}-TEKSTI I4-{SV1}-NUOLI I8TXT Päätelaite, tuloilma Päätelaite, poistoilma Säätöpelti Palopelti Äänenvaimennin Muu komponentti, ilmanvaihto Jakolaatikko Puhdistusluukku Viiteteksti, ilmanvaihto Virtaussuuntanuoli Yleistekstit Lämmitys, jäähdytys sekä erikoisputkistot {SV1}-PUTKI-MENO Menoputki {SV1}-PUTKI-PALUU Paluuputki {SV1}-PATTERI Lämmityspatteri {SV1}-VENTTIILI Venttiili {SV1}-LAITE Muu laite {SV1}-PUTKI-KOMPONENTTI Muu komponentti {SV1}-TEKSTI Viiteteksti Vesi ja viemäri V1-{SV1}-PUTKI V1-{SV1}-PUTKI V1-{SV1}-PUTKI V1-{SV1}-VENTTIILI V2-{SV1}-VESIPISTE V2-{SV1}-PATTERI V3-{SV1}-LAITE V3-{SV1}-PUTKI-KOMPONENTTI V8-{SV1}-TEKSTI V3-{SV1}-PUTKI V3-{SV1}-VIEMARI V3-{SV1}- VIEMARIKOMPONENTTI V3-{SV1}-TEKSTI Yleiset merkinnät LVI-MAGI-ORIGO Kylmävesiputki Lämminvesiputki Kiertovesiputki Venttiili, vesijohdot Virtaamaliitos, vesijohdot Käyttövesipatteri, vesijohdot Muu laite, vesijohdot Muu komponentti, vesijohdot Viiteteksti, vesijohdot Putki, viemärit Virtaamaliitos, viemärit Viemärikomponentti Viitetekstim viemärit MagiCad -origo

22 Liite 1, 11/14 LVI-MAGI-TEKSTI LVI-MAGI-REVISIONUOLI LVI-MAGI-REVISIOPILVI LVI-MAGI-URAKKARAJA LVI-MAGI-LEIKKAUS LVI-MAGI-URAKKARAJA LVI-MAGI-NIMIO Vapaa teksti Muutosnuoli Muutospilvi Urakkaraja Leikkaus Urakkaraja Nimiö

23 Liite 1, 12/14 SÄHKÖTASOT Sovellus: SÄHÄKKÄ/ CADi Oy Tasojako (LAYERit): 1. merkki (suunnitteluala) E = Sähkö 2. merkki (jaottelee karkeasti): A = Arkkitehtipohjat K = Keskukset S = Symbolit J = Johdot W = Virtakiskot H = Hyllyt R = Ripustuskiskot L = Asennuslistat U = Pistorasiakourut V = Lattiakanavat N = Nimiöt P = Piirustusarkit ja nimiöt 3. ja 4. merkki (Järjestelmänumero 00 99) 00 = Yleiskäyttö 01 = Nousujohdot 02 = Vahvavirta 03 = Voimavirta 04 = Lämmitys 05 = Ohjaus 06 = Varavoimanousujohdot 07 = UPS-nousujohdot 08 = Nykyinen (saneeraus kohde) 09 = Maadoitus 10 = Merkinantojärjestelmä 11 = Soittomerkkijärjestelmä 12 = Valomerkkijärjestelmä 13 = Hoitajakutsu 17 = Henkilöhakujärjestelmä, yleensä 18 = Henkilöhakujärjestelmä, optinen 19 = Henkilöhakujärjestelmä, muu 20 = Ohjaus/Valvonta/Ilmoitus 21 = Ohjausjärjestelmä 23 = LVI automaatio (säätö- ja valv.järjestelmä) 24 = Väyläohjaus (LON) 25 = Tuotannon valvonta 26 = Sähkölukot 30 = Puhelinjärjestelmä 31 = Yleinen puhelinverkko, PDS-verkon puhelinosa 32 = Sisäinen puhelinverkko 34 = Huonepuhelin 35 = Porttipuhelinjärjestelmä 36 = Telex

24 Liite 1, 13/14 5. merkki (varalla) 37 = Telefax 38 = Pikapuhelinjärjestelmä 40 = Äänitaajuusvahvistin järjestelmä 41 = Kovaäänisjärjestelmä 42 = Keskusradiojärjestelmä 44 = Mikrofonijärjestelmät 50 = Kello, yleinen 51 = Aikakellojärjestelmä 52 = Ajantarkkailu 53 = Kulunvalvonta 60 = Hälytys-/Ilmoitusjärjestelmä, yleensä 61 = Paloilmoitusjärjestelmä 62 = Suojeluhälytysjärjestelmä 63 = Ryöstöhälytysjärjestelmä 64 = Vikailmoitusjärjestelmä 65 = Hiljaisen hälytyksen järjestelmä 70 = Suurtaajuusjärjestelmä 71 = Yhteisantennijärjestelmä 72 = Videovalvonta 73 = AV-järjestelmät 80 = ATK, yleis 81 = ATK, PDS-verkon ATK-osa 82 = Valokuitu 83 = Ethernet, ohut 84 = Ethernet, paksu 85 = IBM 90 = Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä, yleensä 91 = Turvavalaistusjärjestelmä 92 = Merkkivalaistusjärjestelmä 93 = IT-järjestelmän nousujohdot 95 = Varavoima verkko 99 = Varaputkitus 6. merkki (tarkentaa) S = Symboli tai johtoviiva T = Symbolin tai johtoviivan teksti R = Rakenteiden rasterit A = Aputaso (esim. mittasäteet) 7. ja 8. merkki (varalla) Esim. ES02_S = Yleinen sähköpisteen piirtotaso (esim. valaisin, kytkin, pistorasia) EJ71_S = Yhteisantenninjärjestelmän johto Väri ja viivatyyppeinä käytetään sovelluksen perus väri- ja viivamäärityksiä.

25 Liite 1, 14/14 PIIRIKAAVIOT: Sovellus:PIKASSO/ CADi Oy Tasojako: (LAYERit): Pikasson tasojen nimissä on vähintään yhdeksän (9) merkkiä. Järjestelmänumero on aina 00. Esimerkki: ED00_S_1 Kaaviosymbolien symboliikkataso, ensimmäinen lehti. ED00_T_2 Kaaviosymbolien tekstitaso, toinen lehti. Tarkat selitykset: Esim. Eaii_bcc<j> merkki a: merkki b: merkki <j>: D= kaaviosymbolit (diagram) P= piirustusosat (kehykset, nimiöt) S= symboliikka T= teksti 1= ensimmäinen lehti 2= toinen lehti jne.

26 Liite 2, 1/3 LIITE 2. Yleistä Tulostuksessa käytettävät värit Värien tarkoituksena on korostaa valittuja asioita ja nopeuttaa kuvan hahmottamista. Esim. keltainen väri ei näy tulostettaessa valkoiselta paperilta. ARKKITEHTI-kuvat Käytettävät värit sovitaan erikseen niitä tarvittaessa. LVI-kuvat Väri Kynä (mm) ILMANVAIHTO Tuloilma 230 0,5 Poistoilma 40 0,5 Likainen poisto 44 0,5 Ulkoilma 160 0,5 Poistoilma, jäteilma ulos 42 0,5 Poistoilma, rasvanpoisto 32 0,5 Poistoilma, savunpoisto 30 0,5 Poistoilma, autotalli 34 0,5 Poistoilma, purunpoisto 52 0,5 Poistoilma, kiertolima 92 0,5 Tuloilma, kiertoilma 82 0,5 Siirtoilma 94 0,5 Tuloilma, dirivent 210 0,5 Vanhat kanavistot 7 0,18 Eriste 132 0,18 Palopelti 240 0,35 Sp+laitteet 252 0,25 Pl 120 0,35 Nuoli 80 0,35 ILMANVAIHTOKONEET Ecad ,35 Ecad2 7 0,18 Ecad3 70 0,25 Ecad ,25 LÄMMITYS Meno, patteriverkosto 200 0,5 Paluu, patteriverkosto 140 0,5 Meno, ilmanvaihto 220 0,5 Paluu, ilmanvaihto 140 0,5

27 Liite 2, 2/3 Meno, detalji 220 0,5 Paluu, detalji 140 0,5 Meno, kaukolämpö Paluu, kaukolämpö Meno, vanha 7 0,18 Paluu, vanha 7 0,18 JÄÄHDYTYS Meno, palkkiverkosto 142 0,5 Paluu, palkkiverkosto 122 0,5 Meno, ilmanvaihto 190 0,5 Paluu, ilmanvaihto 122 0,5 Meno, detalji 190 0,5 Paluu, detalji 122 0,5 Meno, suorahöyrystys 150 0,35 Meno, suorahöyrystys 150 0,35 Meno, vanha 7 0,18 Paluu, vanha 7 0,18 GLYKOLI Meno, LTO 192 0,5 Paluu, LTO 222 0,5 Meno, nestejäähdytin 202 0,5 Paluu, nestejäähdytin 222 0,5 Patteri 22 0,35 Venttiilit, muut laitteet 252 0,25 VESIJOHDOT Kylmävesi 130 0,7 Lämminvesi 20 0,5 Kiertovesi 212 0,35 VIEMÄRIT Jätevesiviemäri 54 1 Sadevesiviemäri Rasvavesiviemäri 72 1 Lattiakaivo 60/7 0.35/0.18 PALONSAMMUTUS Runkojohdot 62 0,7 Haarajohdot 232 0,5 Suutin, venttiili yms. 90 0,25 ERIKOISPUTKISTOT Medicvent (mv) 72 1,0 Anestesiakaasunpoisto (akp) 214 1,0 Höyry (hö) 242 1,0 Puhdashöyry (phö) 204 1,0 Lauhde (la) 112 0,35

28 Liite 2, 3/3 Typpioksiduuli (n2o, ilokaasu) 120 0,35 Happi (o2) 84 0,35 Paineilma (pi) 100 0,35 Tekninen paineilma (tpi) 60 0,35 Instrumenttipaineilma (Ipi) 162 0,35 Hengitysilma (hi) 150 0,5 Hiilidioksidi (co2) 212 0,35

29 Liite 3, 1/2 LIITE 3. Rakennusten ja kerrosten tunnukset Rakennus kerros kerrosmerkintä Jorvin sairaala (JO) tunneli tunneli tunneli 09 kellari, vss 10 välikerros kerros kerros kerros kerros kerros kerros kerros 17 ullakko 18 vesikatto 19 Psykiatrian osasto (PO) tunneli 09 kellari kerros kerros 12 ullakko 13 vesikatto 14 Lasten osastot (LO) tunneli kerros kerros kerros 13 vesikatto 14 Lasten psykiatria (LP) jv-pumppaamo 09 kellari kerros kerros 12 vesikatto 13 Päiväkoti (PK) 1. kerros kerros 12 vesikatto 13 Lasten ja nuorten psykiatria (LNP) 2.kellari 09 kellari kerros kerros kerros 13

30 Liite 3, 2/2 vesikatto 14 Keinumäen koulu (SK) kellari kerros 11 vesikatto 12 Muuntamo 3 (M3) kellari kerros 11 vesikatto 12

31 Liite 4, 1/5 LIITE 4. Tiloihin liittyvät määritykset 1. Pinta-alat Kaikista tiloista muodostetaan pinta-alat ja ne lasketaan kohdan 1.1 periaatteiden mukaisesti. Laskentamittoina käytetään CAD-tiedoston esitystarkkuutta sellaisenaan ilman mittojen pyöristämistä. Kaikki pinta-alat ilmoitetaan 0,1 m² tarkkuudella Pinta-alojen muodostamisperiaatteet Tilojen rajaukset ja pinta-alat esitetään ARK systemsin ARK -sovelluksen mukaisesti. Tilat on rajattava sulkeutuvalla polyline- tai lwpolyline-alkioilla. Rajaaminen tehdään joko yhdellä polyline-alkiolla tai useilla sisäkkäisillä alkioilla siten, että kokonaisala saadaan vähentämällä ympäröivästä alkiosta sen sisällä olevat alueet. Esimerkiksi mitatussa tilassa olevat kantavat rakenteet. Huonealojen rajaukset esitetään kuvatasolla A8TILRAJ. Esimerkkejä tilojen pinta-alojen rajaustavoista: Paksut seinät: Vanhojen rakennusten massiivisissa seinissä olevat ovisyvennykset mitataan aina vain toiseen huoneeseen ja karmit jätetään mittaamatta. Paksujen seinärakenteiden kohdalla kierretään tila polylinella kuvan osoittamalla tavalla. Normaalipaksuiset seinät: Normaaleissa seinäpaksuuksissa rajataan huone seinäpintojen ja niitten ajateltujen jatkeiden mukaan. Oviaukkoja ei kierretä.

32 Liite 4, 2/5 Pilarit huoneessa: Huoneissa olevat kantavat pilarit, hormit jne rajataan polylinella. Huomioitava on, että tämä rajaus vähentää huoneen pinta-alaa. 1.2 Tilablokit (tilatunnisteet) Tilojen numero, nimi ja pinta-ala (0.1 m2 tarkkuudella) merkitään tilatunnisteeseen, jonka rakenne on ARK-sovelluksen mukainen. Tilatunniste (block) on nimeltään A8TILA. Blockin sijoituspisteen on sijaittava tilarajan sisällä. Desimaalierottimena pinta-aloissa käytetään pistettä. Pinta-alan tulee vastata graafisen rajauksen pinta-alaa. 1.3 Tilarajojen ja tilablokkien sitominen toisiinsa Xdatalla (Tilaajan tekemä) Tilarajojen ja blockien sitominen xdatan avulla tarkoittaa rajan ja blockin liittämistä yhteen. Sidontoja tarvitaan esim. sisäkkäisten tilojen yhteydessä, jotta kiinteistörekisterin tilalista pystytään muodostamaan. Sidontoja voi esiintyä tiloissa, joissa on sisäkkäisiä tiloja esim. porrashuoneet, hissit ja huoneet, joissa on pilareita. Huom! Sidotuissa tiloissa olevia blockeja ei saa kopioida muihin tiloihin, koska blockissa oleva sidonta säilyy kopioitaessa.

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste:

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste: 1(2) Pirkkalan yläaste ASIAKIRJALUETTELO Luettelon sisältö: PURKUPIIRUSTUKSET Luettelon tunniste: RS001 Suunnittelijan työ numero: 22701904 Työmaan numero: Rakennuskohteen osoite: Koulutie 8 33960 PIRKKALA

Lisätiedot

ARK. "Puattipoukama" Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11

ARK. Puattipoukama Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11 Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranoaisten erkintöjä 24 2 UUDISRKENNUS PÄÄPIIRUSTUS Lisätiedot "Puattipoukaa" Huoltohalli ja varasto Teikatu 4, 57 MIKKELI KNSI Mäkipirtinkatu 8, 782

Lisätiedot

ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET

ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET Keskeiset sopimusehdot, Liite 2.2 Espoon kaupunki, Tilakeskus liikelaitos, talonsuunnittelu 20.11.2014 ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET Hyväksyttäväksi

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Aihe Selite Muoto Rakennukset. Rakennusosan yksilöivä tunniste. liityntä rakennuksen jako kerroksiin rakennuksen siipi tai muu toiminnallinen alue

Aihe Selite Muoto Rakennukset. Rakennusosan yksilöivä tunniste. liityntä rakennuksen jako kerroksiin rakennuksen siipi tai muu toiminnallinen alue 12.1.2006 Taulukko 1: Vuokrauksessa hyödynnettävä tietosisältö rakennusmalleissa Ei sisällä sisällöstä riippumatonta tietoa, kuten esimerkiksi rakennuksen osoite ja rakennusvuosi Aihe Selite Muoto Rakennukset

Lisätiedot

RAUTAVAARAN PALOASEMA

RAUTAVAARAN PALOASEMA 9.11.2015 15:46:38 ULIIVUMTRILIT PUHTIMUURTTU TIILI; PUNINN NWIHTONILMNTTI; HINOPTY, VLOINN POIMULVY; LUMIININHRM TORNI: TONILMNTTI, HRM RUTVRN PLOM 73900 RUTVR rkkitehtitoimisto ON Oy Itkonniemenkatu

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_talo

Puu pintamateriaalina_talo 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla D-s2, d2- ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja B-s2, d0-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan

Lisätiedot

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 ASEMAKAAVA: LÄNSISIIPI VARJOSTAA JA PEITTÄÄ KATTOKULMA LIIAN LOIVA AURINKOTEKNIIKALLE LÄNSISIIVEN KATTO JYRKEMMÄKSI USEAN ASUNNON NÄKYMÄT AVARTUVAT KATTO

Lisätiedot

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015 9.0 0 8 7 7 8 +8.0 0. 9. 0.8 600 8 006 7 0 -.00- +0.00 +0.0 +0.0 LAUTA-AITA h 00 LAUTA-AITA h 00 +0.00 +0.00 +0.0 Koira-aitaus POLTTOPUUT PYÖRÄT TOMUTUS TOMUTUS EI0 00 PYYKIT 7 000 00 00 PYYKIT 7 000 00

Lisätiedot

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25.

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25. 1 Kuopion alueellinen r akennusvalvonta Kuopio Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42 (PL 197) 711 Kuopio (7111 KUOPIO) (17) 185 174, fa (17) 185 182 Suonenj oki Kaupungintalo, Herralantie 6 (PL 13) 776 Suonenjoki

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU)

TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU) TARJOUSPYYNTÖ 1 (2) Tekninen lautakunta 21.3.2014 Hanke: NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU) Karkkilan kaupunki pyytää Teiltä urakkatarjousta rakennusteknisten

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

ASUNTO OY SIPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 Sipoo

ASUNTO OY SIPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 Sipoo AUNTO OY IPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 ipoo AUNTO OY IPOON PÄHKINÄLEHTO GRANIITTITIE 13 C, 01150 IPOO Arvioitu valmistuminen maaliskuu 2016 Muuta ihanaan öderkullaan! Asunto Oy ipoon Pähkinälehto

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki

ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI KANERVAVINKKELI 3, 00730 HELSINKI Arvioitu valmistuminen 9/2015 Asunto Oy Helsingin Kanervavinkkeli

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus.

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus. OAMK Kiviharjun kamus 27.5.205 Versio.0 Työohja: Kiviharju_oasteet 0.3.ai Puh. (08) 85 3600 2 Ulkooasteet Puh. (08) 85 3600 3 Kiviharjun kamus Ulkooasteet Ovioasteet Oastemalli: Tarraoaste 400 x 400 Ulkoovien

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot

LIITE 2 1/3. Kohde/ väri koodi huom. Kaikista materiaaleista hyväksytettävä värimallit arkkitehdilla. Maalisävyjen värimallit uusitaan tarvittaessa.

LIITE 2 1/3. Kohde/ väri koodi huom. Kaikista materiaaleista hyväksytettävä värimallit arkkitehdilla. Maalisävyjen värimallit uusitaan tarvittaessa. LIITE 2 1/3 Päivärinteen monitoimitalo Arkkitehtitoimisto Kapteeninkatu 16 A 2 Aarne von Boehm Oy 00140 Helsinki puh 09-170 787 fax 09-171883 VÄRISUUNNITELMA SISÄVÄRIT e-mail toimisto@arkboehm.fi 3.9.2015

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille.

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. PIIRUSTUSOHJE 1 (5) 4.3.2014 rev 4 PIIRUSTUSOHJE AUTOCAD-PIIRUSTUSTEN TOIMITUS Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. Jos Tilaajan arkistossa

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS JATKUVAAHOITOA ANTAVASTA SOSIAALIHUOLLON TOIMIVAYKSIKÖSTÄ Terveydensuojelulaki 13 1 mom. 4. kohta Mitä ilmoitus koskee:

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja KIINTEISTÖ OY TUUSULAN ELLAVAKALLIO 10/2014 Kiinteistö Oy Tuusulan ellavakallio ellavamäentie 9 04320 Tuusula Yrjö ja Hanna säätiö Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki puh. 020 742 9888, info@yrjojahanna.fi

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

Jyväskylä, Kortepohja Pehtorintie 3

Jyväskylä, Kortepohja Pehtorintie 3 Jyväskylä, Kortpja htorinti 3 19.09.013 asmapiirros TA -yhtymä Oy / Asunto Oy Jyväskylän htorinti 5 19.09.013 Huonistoluttlo 1. krs A 1 h + kt + s + vh 50,0 m A 3h + kt + s + vh 58,0 m. krs A 3 h + kt

Lisätiedot

ASUNTO OY VANTAAN ASTRUM ASEMAPIIRROS 1:300 /A

ASUNTO OY VANTAAN ASTRUM ASEMAPIIRROS 1:300 /A a r c h i t e c t s 0 100 +41.0 KEVYENLIIKENTEEN SILTA +41.0 100 43 17000 +40.5 +40.0 muuri +41.85 5300 +39.5 3 +39.0 +38.5 3600 nurmikivi +38.0 30300 300 muuri yp +41.85-43.55 INVA istutukset istutusallas

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA ESIPUHE Opastus, hyvin suunniteltuna ja suoritettuna, lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Kun opastus suoritetaan hyvin, sitoudutaan

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot