JORVIN SAIRAALA CAD-SUUNNITTELUOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JORVIN SAIRAALA CAD-SUUNNITTELUOHJE"

Transkriptio

1 JORVIN SAIRAALA CAD-SUUNNITTELUOHJE Helsingissä

2 JORVIN SAIRAALA - CAD-SUUNNITTELUOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ KÄYTETTÄVÄT CAD- OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET ORIGOT JA KOORDINAATISTOT PIIRUSTUSTEN NIMEÄMINEN, NIMIÖN ULKOASU TEKNIIKKA-ALAKOHTAISET OHJEET Ark LVI Sähkö YLLÄPITOVASTUUT TIEDONSIIRTO...8 LIITE 1. Sovellusten tasojaot...1 LIITE 2. Tulostuksessa käytettävät värit...1 LIITE 3. Rakennusten ja kerrosten tunnukset...1 LIITE 4. Tiloihin liittyvät määritykset...1

3 1/9 1. YLEISTÄ CAD- suunnitteluohjeen tehtävänä on antaa yhdenmukaiset ohjeet ja tehtäväkuvaukset Jorvin sairaalalle laadittaville digitaalisessa muodossa esitettäville suunnitelmille. Ohjeiden noudattaminen mahdollistaa CAD-pohjaisten suunnitteludokumenttien yhteensopivuuden eri suunnittelijoiden ja sairaanhoitoalueen käyttäjien, tilahallinnon ja teknisen huollon välillä. Lisäksi ohjeet auttavat käyttäjän CAD-suunnitelmien arkistointia ja ylläpitoa. Ohjeissa kuvataan sairaanhoitoalueen hyväksymät suunnitelmissa käytettävät CAD-ohjelmistot ja sovellukset, CAD-kuvien rakenne (tasojaot, piirustusorigot ym.) sekä toiminta digitaalisten suunnitteludokumenttien siirrossa. Tämä suunnitteluohje tullaan antamaan sairaanhoitoalueen CADpohjaisten suunnitelmien laatijoille.

4 2/9 2. KÄYTETTÄVÄT CAD- OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET Jorvin sairaalan hyväksymät suunnitteludokumenttien tuottamisessa käytettävät CAD-ohjelmistot ja -sovellukset ovat: CAD- ohjelma: AutoCAD versio 2000 tai uudempi. Arkkitehtisovellus: KIVI versio 15 (CADi Oy). Rakennesuunnittelusovellus: RAK-MENU versio tai uudempi (Ark Systems Oy). LVI-sovellus: MagiCad versio tai uudempi (Progman Oy). Sähkösovellus: Taso- ja aksonometriset kuvat: SÄHÄKKÄ versio 15 (CADi Oy). Pääkaaviot: KESSU versio 15 (CADi Oy). Piirikaaviot: PIKASSO versio 15 (CADi Oy). Rasterikuvat: CAD-Overlay versio 2000 tai uudempi (BC CAD-Center Oy) Ensisijaisesti on käytettävä edellä mainittuja sovelluksia. Mikäli kuitenkin käytetään jotakin muuta sovellusta, on varmistettava, että sillä tuotetut suunnitteludokumentit ovat täydellisesti yhteensopivat hyväksytyillä sovelluksilla tuotettujen dokumenttien kanssa. Tuotettujen CAD-kuvien on noudatettava tasojakoa, joka on määritelty liitteessä 1.

5 3/9 3. ORIGOT JA KOORDINAATISTOT Kaikkien CAD- piirustusten yhteinen origo (= nollapiste) sijaitsee kuvan 1 osoittamassa paikassa. Tällöin erilliset osasuunnitelmat (rakennukset, rakennusosat) voidaan koota myöhemmin helposti yhteen, koko sairaalan kattavaan kuvaan. Kuva 1. Piirustusten origoa ei saa muuttaa työn aikana. Mikäli jonkin pakottavan syyn vuoksi origon paikkaa kuitenkin joudutaan vaihtamaan, on asiasta erikseen sovittava ja tarvittavat toimenpiteet on dokumentoitava tarkasti. Kuvien sijoituspisteen määrittävä insbase- muuttujan arvo tulee olla 0,0,0. On suositeltavaa, että myös rakennuksen pohjapiirustuksessa tiettyä osaa koskevat detaljipiirustukset tehdään samassa koordinaatistossa pohjapiirustusten kanssa, jotta osa voidaan ongelmitta asettaa oikealle paikalle origon avulla. Kaikki edellä mainitut koordinaatistopisteet tulkitaan kuvan Worldkoordinaatistossa (= AutoCAD:n peruskoordinaatisto; UCS-käsky World-optio ennen origon tarkistusta). CAD-piirustusten koordinaatistossa 1 mm vastaa yhtä piirustusyksikköä.

6 4/9 4. PIIRUSTUSTEN NIMEÄMINEN, NIMIÖN ULKOASU Piirustusten nimeäminen ja numerointi palvelee ensisijaisesti Jorvin sairaalan käyttäjiä ja heidän piirustusarkistoaan. Projekteissa piirustusten numerointi on toteutettava siten, että loppupiirustukset pystytään kokoamaan selviksi, erillisiksi kokonaisuuksiksi ja ne voidaan vaivattomasti liittää Jorvin sairaalan olemassa olevaan arkistoon. Piirustusluettelo päivitetään työpiirustusten laatimisen yhteydessä vastaamaan suunnittelutilannetta. Työkohtaiset piirustusluettelot päivittää suunnittelija, sairaalan yleispiirustusluettelon käyttäjä. CAD- kuvien tiedostojen nimeämisessä pyritään ensisijaisesti noudattamaan piirustusnumeroihin perustuvaa nimeämistapaa. Yhtä piirustusta vastaa aina yksi tiedosto, poikkeuksena tasopiirustukset, jossa samassa tiedostossa voi olla monta piirustusta (näkymää). Numeroinnissa käytetään nelinumeroisia lukuja ja niiden tulee edetä loogisesti rakennuksen osat ja kerrokset huomioiden. Asiakirjat on jaettu asiaryhmittäin seuraavasti: Sähkö: Luonnossuunnittelu: Toteutussuunnittelu: L000-sarja 0000-sarja Yleiset asiakirjat L100-sarja 1000-sarja Asema- ja aluepiirustukset L200-sarja 2000-sarja Pohjapiirustukset L300-sarja 3000-sarja Pää- ja nousukeskuskuvat, maadoituskaaviot L400-sarja 4000-sarja Keskuskuvat L500-sarja 5000-sarja Luettelot L600-sarja 6000-sarja Telekaaviot L700-sarja 7000-sarja Varalla L800-sarja 8000-sarja Valaisinluettelot, erikoispiirustukset L900-sarja 9000-sarja Leikkaukset LVI: Luonnossuunnittelu: Toteutussuunnittelu: L000-sarja 0000-sarja Yleiset asiakirjat, tekniset laskelmat L050-sarja 0500-sarja Muutoslehdet L100-sarja 1000-sarja Lämmitys (ja jäähdytys) L200-sarja 2000-sarja Vesi ja viemäri L300-sarja 3000-sarja Ilmanvaihto L400-sarja 4000-sarja Jäähdytys L500-sarja 5000-sarja Paineilma- ja kaasuverkostot L550-sarja 5500-sarja Höyryjärjestelmät L600-sarja 6000-sarja Rakennusautomaatio L700-sarja 7000-sarja Palonsammutus L800-sarja 8000-sarja KKL L850-sarja 8500-sarja KSL L900-sarja 9000-sarja Leikkaukset ja detaljit

7 5/9 Pohjapiirustustiedoston nimen rakenne-esimerkki: SJO11.dwg GJO11.dwg AJO11.dwg (Sähkö) (LVI) (Arkkitehti) S tekniikka-ala [Sähkö (S), LVI (G), Arkkitehti (A)] JO rakennus (Jorvin sairaala) 11 kerros (1.kerros) Tiedostossa löytyvät näkyminä esim. kuvat 2001, 2002 jne. Käytettävät rakennus- ja kerrostunnukset on esitetty liitteessä 3. Nimiöiden muoto ja rakenne sovitaan esimerkkikuvan 2 mukaiselta pohjalta. Esimerkkikuva 2

8 6/9 5. TEKNIIKKA-ALAKOHTAISET OHJEET 5.1 Ark 5.2 LVI 5.3 Sähkö Piirustukset ylläpidetään rakennus- ja kerroskohtaisesti. Asemapiirustus ylläpidetään yhtenä kokonaisuutena. Muutokset tehdään rakennus- ja kerroskohtaiseen ylläpitosarjan piirustukseen ja palautetaan takaisin, ylläpitoa varten, ylläpitovastuuhenkilölle. kts. kohta 6. Laitteiden nimeämisessä huomioidaan missä rakennusosassa ne sijaitsevat esim. K1 TE2 jne. Muutokset tehdään rakennus- ja kerroskohtaiseen ylläpitosarjan piirustukseen ja palautetaan takaisin, ylläpitoa varten, ylläpitovastuuhenkilölle. kts. kohta 6. Piirustuksissa käytetään Suomessa yleisesti käytössä olevia kansallisia symboleja, joiden koko valitaan 1:50 tulostussuhdetta varten. Uusia IEC-standardin (SFS-EN ) mukaisia symboleja ei vielä oteta käyttöön. Pistorasia ja telerasiayhdistelmiä ei käytetä, koska ylläpitosarjassa käytetään järjestelmäkohtaisia tasoja. Keskusten normaali-, varavoima- ja UPS- osiot on piirrettävä omiin tiedostoihin. Kaaviot on piirrettävä täydentämällä ylläpitosarjan kaavioita. Ylläpitosarjan valaisinluettelot (Jo_vl.xls ja Pk_vl.xls) on pyydettävä lähtötiedoksi, jolloin vältytään päällekkäisiltä positioilta. Valaisinpositionumerot varataan projektin alkaessa ja varatut numerot ilmoitetaan ylläpitovastuuhenkilölle. Varavoimaryhmä merkitään neliön muotoisella symbolilla. UPS-ryhmä merkitään salmiakin muotoisella symbolilla. Varavoimajärjestelmään liitetyt valaisimet merkitään ympyrällä. Valaisinpositiosymbolina käytetään mutteria. Vararasiat piirretään ES00_S -tasolle jos järjestelmä on epäselvä, muuten rasiat piirretään kyseisen järjestelmän johdotustasolle esim. EJ61_S. Muutokset tehdään rakennus- ja kerroskohtaiseen ylläpitosarjaan joka tilataan projektin alkaessa ylläpitovastuuhenkilöltä, kts. kohta 6. Muutosalueen asennukset piirretään kokonaisuudessaan sekä näytetään seuraavaa piste johdotuksineen urakkarajan ulkopuoliselta alueelta. Muutosalueesta tehdään blokki, joka palautetaan takaisin ylläpitoa varten.

9 7/9 6. YLLÄPITOVASTUUT Projektin alkaessa sekä ennen ylläpitosarjan päivitystä on kyseessä olevan alueen kaikki ylläpitopiirustukset tilattava HUS-Kiinteistöt Oy:n CAD-palveluilta lähtötiedoiksi. Projektin päätyttyä on asianomainen suunnittelutoimisto loppudokumentoinnin laatimisen jälkeen velvollinen lähettämään projektiin kuuluvat loppukuvatiedostot sekä päivitetyt ylläpitotiedostot arkistointia varten HUS-Kiinteistöt Oy:lle. Tiedostot on toimitettava CD tai DVD levyllä.

10 8/9 7. TIEDONSIIRTO Suunnitteluprojekteissa laaditut piirustukset tulee toimittaa digitaalisessa muodossa, loppupiirustusvaiheen jälkeen HUS-Kiinteistöt Oy:n CAD-palveluille ylläpitoa varten laaditussa tiedostomuodossa sekä PDF-muodossa katselua varten. Tämän lisäksi on rakennuttajalle toimitettava projektin loputtua työselityksen mukaiset loppupiirustuskansiot sekä cd-levyt. Digitaalisessa muodossa olevien kuvien toimittajan on huomioitava seuraavaa: Muutoskuvatiedostot laaditaan aina viimeksi päivitetyille ao. tekniikka-alueen piirustuksille. Kuvatiedostoista on poistettava kuvatiedoston kokoa ajatellen kaikki ylimääräinen (käyttämättömät blokit ym.). Mikäli kuviin on määritelty erillisiä, AutoCadin perusjärjestelmään kuulumattomia fontti- tai shape-objekteja, on näitä vastaavat.shx-tiedostot toimitettava. Erilliset aputiedostot (MagiCAD) on myös toimitettava (*.EPJ, *.LIN ja *.QPD) Tiedostot toimitetaan cd-levyllä, jonka kannessa ilmoitetaan levyn sisältö: lähettäjän tiedot toimiston nimi vastuuhenkilö projektinumero suunnittelukohde; rakennus Jorvin sairaalan projektinumero suunnitteluala käytetyt ohjelmat sekä niiden ohjelmaversiot Cd-levylle on talletettava tiedostoluettelo, josta ilmenee seuraavat kuvatiedostoja koskevat tiedot: tiedoston nimi tiedostotyyppi suunnittelukohde suunnitteluala piirustuslaji sisältö suunnittelija päivämäärä

11 9/9 pakattujen tiedostojen purkuohjeet käytetyt ohjelmat sekä niiden ohjelmaversiot Viruksettomuuden tarkistus jokaisen on ennen lähetystä tarkistettava tiedostojen viruksettomuus tarkastuksessa on käytettävä viruksentunnistusohjelmien uusimpia versioita, joista on oltava maininta cd-levyssä.

12 Liite 1, 1/14 LIITE 1. Sovellusten tasojaot ARKKITEHTI-TASOT KIVI-järjestelmä VÄRIT 1 Punainen 2 Keltainen 3 Vihreä 4 Turkoosi 5 Sininen 6 Violetti 7 Valkoinen 8 Harmaa 9 Vaalea harmaa 30 Oranssi 32 Oranssi TASON NIMI SELITYS VÄRI AR Blockien insertiotaso 7 AR-----A0 Merkinnät 8 AR-----D1 Päämitoitus 7 AR-----D2 Täydentävä mitoitus 7 AR-----D3 Korkeusmerkinnät 6 AR-----E0 Luonnosviivat 8 AR-----H0 Rasterien rajaviivat 7 AR-----H1 Materiaalimerkinnät 8 AR-----H2 Pintarasteroinnit 8 AR-----H3 Varjot 8 AR-----H4 Aluetäytöt (mustaukset) 8 AR----BH1 Betonimerkit 8 AR----TH1 Tiilirasteri 8 AR---KBH1 Kevytbetonirasteri 8 AR-----L0 Jakelu- ja muutostaulukot 7 AR-----J0 Leikkaus/detaljimerkinnät 7 AR-----K0 Viimeiset muutosmerkinnät 7 AR-----K1 Vanhat muutosmerkinnät 7 AR-----P0 Piirustusrajat, nimiöt yms 7

13 Liite 1, 2/14 AR-----R0 Kommentit (punakynäys) 8 AR-----T0 Tekstit 7 AR-----Y0 Moduliviivat 9 AR-----Y1 Modulitunnukset 9 AR-----Y2 Koordinaattiristit 7 AR-----Z0 Modulimitoitus 9 ARC2400T0 Johdot, tekstit 8 ARC2410E0 Vesijohdot 7 ARC2421E0 Jätevesiviemärit 7 ARC2422E0 Sadevesiviemärit 7 ARC2423E0 Salaojat 1 ARC7100T0 Mittaukset 7 ARD1100E0 Puusto ja kasvillisuus 3 ARD1100T0 Kasvillisuuden tekstit 3 ARD1200E0 Vanhat rakennukset 4 ARD1200T0 Vanh. rakennusten tekstit 4 ARD6000E0 Istutukset yleensä 3 ARD6000T0 Istutusten tekstit 3 ARD6100E0 Nurmikot 3 ARD6100T0 Nurmikoiden tekstit 3 ARD6200E0 Puut 3 ARD6200T0 Puiden tekstit 3 ARD6300E0 Pensaat 3 ARD6300T0 Pensaiden tekstit 3 ARD7000E0 Pihan merkinnät 8 ARD7000T0 Pihan tekstit 8 ARD7100E0 Bitumipäällysteet 8 ARD7100T0 Bitumipäällystetekstit 8 ARD7200E0 Muut päällysteet 8 ARD7200T0 Muut päällystetekstit 8 ARD7300E0 Reunakivet ja -kourut 8 ARD7300T0 Reunarakenteiden tekstit 8 ARD8000E0 Pihavarusteet yleensä 8 ARD8000T0 Pihavarusteiden tekstit 8

14 Liite 1, 3/14 ARD8100E0 Aidat ja portit 1 ARD8100T0 Portti- ja aitatekstit 1 ARD8100T1 Porttien tyyppikoodit 1 ARD8100T2 Porttien helakoodit 7 ARD8200E0 Talovarusteet 8 ARD8200T0 Talovarusteiden tekstit 8 ARD8300E0 Opasteet 8 ARD8300T0 Opasteiden tekstit 8 ARD8400E0 Urheilu/leikkivarusteet 8 ARD8400T0 Urheilu/leikkivar. tekstit 8 ARD8500E0 Jätehuoltovarusteet 8 ARD8500T0 Jätehuoltovarustetekstit 8 ARD8600E0 Liikennealueiden varusteet 8 ARD8600T0 Liikennevarustetekstit 8 ARD8700E0 Valaistusrakenteet 8 ARD8700T0 Valaistusrakennetekstit 8 ARD9000E0 Ulkopuoliset rakenteet 8 ARD9100E0 Tukimuuri 8 ARD9200E0 Katokset 5 ARD9200T0 Katosten tekstit 5 ARF1000E0 Vanhat rakenteet 7 ARF2000E0 Runkorakenteet 4 ARF2000T0 Runkorakenteiden tekstit 4 ARF2010E0 Betonirakenteet 4 ARF2010T0 Betonirakenteiden tekstit 4 ARF2020E0 Teräsrakenteet 1 ARF2020T0 Teräsrakenteiden tekstit 1 ARF2100E0 VSS- laitteet ja -varusteet 8 ARF2100T0 VSS- tekstit 8 ARF2200E0 Porras- ja hissikuilut 9 ARF2200T0 Porras- ja hissikuilut, tekstit 9 ARF2300E0 Portaat 8 ARF2300T0 Portaiden tekstit 8 ARF2400E0 Kantavat väliseinät 4

15 Liite 1, 4/14 ARF2410E0 Kantavat väliseinät, betoni 4 ARF2420E0 Kantavat väliseinät, tiili 30 ARF2500E0 Pilarit 4 ARF2510E0 Pilarit, betoni 4 ARF2520E0 Pilarit, teräs 1 ARF2530E0 Pilarit, puu 5 ARF2600E0 Palkit 1 ARF2600T0 Palkkien tekstit 1 ARF2600D3 Palkin korko 1 ARF2700E0 Laatan reuna 8 ARF3000E0 Julkisivu, yleensä 8 ARF3020E0 Julkisivu, ARF3030E0 Julkisivu, ARF3040E0 Julkisivu, ARF3050E0 Julkisivu, ARF3060E0 Julkisivu, ARF3070E0 Julkisivu, ARF3100E0 Ulkoseinät 4 ARF3100T0 Ulkoseinien tekstit 4 ARF3110E0 Kantavat ulkoseinät, betoni 4 ARF3111E0 Kantavat ulkoseinät, tiili 30 ARF3112E0 Kantavat ulkoseinät, puu 5 ARF3120E0 Kevyet ulkoseinät, metalli 1 ARF3121E0 Kevyet ulkoseinät, kivi 5 ARF3122E0 Kevyet ulkoseinät, lasi 1 ARF3123E0 Kevyet ulkoseinät, puu 5 ARF3124E0 Kevyet ulkoseinät, lasitiili 8 ARF3125E0 Kevyet ulkoseinät, kevytbet. 4 ARF3130E0 Sokkeli 8 ARF3200E0 Ikkunat 8 ARF3200T0 Ikkunoiden numerot 8 ARF3200T1 Ikkunoiden tyyppikoodit 8 ARF3200D3 Ikkunan yläpinnan korko 6 ARF3200D4 Ikkunapenkin korko 6 ARF3210E0 Metalli-ikkunat 1 ARF3220E0 Puuikkunat 8 ARF3300E0 Ulko-ovet 3 ARF3300T0 Ulko-ovien numerot 7 ARF3300T1 Ulko-ovien tyyppikoodit 6 ARF3300T2 Ulko-ovien helakoodit 6 ARF3310E0 Metalliulko-ovet 1 ARF3320E0 Puu-ulko-ovet 3

16 Liite 1, 5/14 ARF3400E0 Julkisivut, kaiteet, tikkaat 8 ARF3410E0 Vesipelti, ikkunalauta 6 ARF4000E0 Yläpohjat 6 ARF4000T0 Yläpohjien tekstit 6 ARF4100E0 Vesikatot 4 ARF4100T0 Vesikattojen tekstit 4 ARF4200E0 Räystäsviivat 5 ARF4200T0 Räystästekstit 5 ARF4210E0 Reuna, taite, jiiri 8 ARF4300E0 Yläpohjavarusteet 8 ARF4310E0 Kattoluukku 3 ARF4400E0 Kattoikkunat 8 ARF4400T0 Kattoikkunoiden tekstit 8 ARF5100A0 Ovien ilmastointimerkinnät 7 ARF5100E0 Sisäovet 3 ARF5100T0 Sisäovien numerot 7 ARF5100T1 Sisäovien tyyppikoodit 6 ARF5100T2 Sisäovien helakoodit 6 ARF5100D3 Oven yläreunan korko 6 ARF5110E0 Metallisisäovet 1 ARF5120E0 Puusisäovet 3 ARF5200E0 Kevyet väliseinät 5 ARF5200T0 Kevyet väliseinät, tekstit 7 ARF5210E0 Kevyet väliseinät, tiili 30 ARF5220E0 Kevyet väliseinät, puu 5 ARF5230E0 Kevyet väliseinät, lasi 8 ARF5240E0 Kevyet väliseinät, metalli 1 ARF5250E0 Kevyet väliseinät, kevytbet. 4 ARF5260E0 Kevyet väliseinät, lasitiili 8 ARF5300D2 Alakattodetaljien mitoitus 7 ARF5300E0 Alakatto 32 ARF5300E1 Pohjien alakattomerkinnät 32 ARF5300E2 Alakattodetaljit 32 ARF5300T1 Pohjien alakattotekstit 32 ARF5300T2 Alakattodetaljien tekstit 32 ARF5300D3 Alakattokorko 32 ARF5400E0 Asennuslattiat 3 ARF5400T0 Asennuslattioiden tekstit 3 ARF5600E0 Kulkusillat, kaiteet 8

17 Liite 1, 6/14 ARF5600T0 Kaiteiden tekstit 8 ARF5700E0 Hormit, kanavat, tulisijat 8 ARF5700T0 Hormien tekstit 8 ARF6000E0 Sisäpinnat, erittelemättömät 8 ARF6110E0 Seinäpinta, metalli 1 ARF6120E0 Seinäpinta, akusto 8 ARF6200E0 Kattopinta 6 ARF6200D3 Kattokorko 6 ARF6300E0 Lattiapinta 3 ARF6300T0 Lattiapinta, tekstit 3 ARF6300D3 Lattiakorko 3 ARF7100A1 Kiintokalustemerkinnät 8 ARF7100A2 Kiintokalustemerkinnät 8 ARF7100E0 Kiintokalusteet 6 ARF7100E1 Kiintokalustedetaljit 8 ARF7100T0 Kiintokalusteiden koodit 8 ARF7200E0 Varusteet 8 ARF7200T0 Varusteiden koodit 8 ARF7210E0 Saniteettivarusteet 8 ARF7210T0 Saniteettivarustekoodit 8 ARF7300E0 Laitteet 8 ARF7300T0 Laitteiden koodit 8 ARF7400E0 Tilaryhmäkalusteet 6 ARF7400T0 Tilaryhmäkalustekoodit 6 ARF8100E0 Hissi 8 ARF8200E0 Ramppi 8 ARG2500E0 Saniteettikalusteet 8 ARG2510E0 Kaivot 8 ARG2510D3 Kaivonkannen korko, umpi 8 ARG2510D4 Kaivonkannen korko, siivilä 8 ARG3000E0 IV-laitteet ja -varusteet 8 ARG3000T0 IV-tekstit 8 ARH4100E0 SÄ- varuste 8 ARH5100E0 Valaisimet 8 ARH5110E0 Valaisimet 8

18 Liite 1, 7/14 ARM7100E0 Irtokalusteet 8 ARM7100T0 Irtokalustekoodit 8 ARM7200E0 Irtovarusteet 8 ARM7200T0 Irtovarustekoodit 8 ART1100E0 Huoneen rajaus 7 ART1100TA Huoneen pinta-alaviiva 1 ART1100TB Tekstiblockin insertiotaso 7 ART1100T0 Huoneen numero 7 ART1100T1 Huoneen tunnus 7 ART1100T2 Huoneen nimi 7 ART1100T3 Huoneen pinta-ala 7 ART1210E0 Huoneiston rajaus 3 ART1210T0 Huoneiston numero 3 ART1210T1 Huoneiston tunnus 3 ART1210T2 Huoneiston nimi 3 ART1210T3 Huoneiston pinta-ala 3 ART1220E0 Osaston rajaus 32 ART1220T0 Osaston numero 7 ART1220T1 Osaston tunnus 7 ART1220T2 Osaston nimi 7 ART1220T3 Osaston pinta-ala 7 ART1310E0 Bruttoalarajaus 6 ART1310T0 Bruttoalatekstit 6 ART1320E0 Kerrostasoalarajaus 5 ART1320T0 Kerrostasoalatekstit 5 ART2100E0 Paloaluerajaus 1 ART2100T0 Paloaluetekstit 1 ART2200E0 Poistumistiemerkinnät 3 ART2300T0 Ovien palokoodit 1 ART3000E0 Tonttirajat 1 ART3000T0 Tonttiin liittyvät tekstit 1 ART3100E0 Tontin rajat 1 ART3100T0 Tonttialan tekstit 1 ART3100T1 Tontin rajapyykkien koord. 7 ART3200E0 Korttelin rajat 1 ART3200T0 Korttelialan tekstit 1

19 Liite 1, 8/14 FM - järjestelmän tekemiä tasojen nimiä M06201T kerrostason nimi 2 M06202T osaston nimi 3 M06203T huoneiston nimi 3 M06204T huoneen nimi 7 M06205T rakennuksen nimi 7 M06206T ulkoalueen nimi 7 M06207T kiinteistön nimi 7 M06211T kerrostason rajaviiva 5 M06212T osaston rajaviiva 3 M06213T huoneiston rajaviiva 3 M06214T huoneen rajaviiva 4 M06215T rakennuksen rajaviiva 7 M06216T ulkoalueen rajaviiva 7 M06217T kiinteistön rajaviiva 7 M06221T kerrostason pinta-ala 7 M06222T osaston pinta-ala 7 M06223T huoneiston pinta-ala 7 M06224T huoneen pinta-ala 7 M06225T rakennuksen pinta-ala 7 M06226T ulkoalueen pinta-ala 7 M06227T kiinteistön pinta-ala 7 M06231T M06232T M06233T M06234T M06235T M06236T M06237T M06298T M06299T kerrostason rasteri osaston rasteri huoneiston rasteri huoneen rasteri rakennuksen rasteri ulkoalueen rasteri kiinteistön rasteri hakumerkinnät FM-haussa löydetty merkintä M06501T autopaikan nimi 7 M06509T hissin nimi 7 M06511T autopaikan rajaviiva 7 M06513T pihakaivo 7 M06514T ulkovalaisin 7 M06519T hissin rajaviiva 1

20 Liite 1, 9/14 Rakennusmittauksessa käytettäviä tasonimiä M06001 M06002 M06003 M06004 M06005 M06006 M06007 M06008 M06009 M06010 M06020 M06021 M06022 M06023 M06024 M06025 M06026 M06031 M06032 M06033 M06034 M06035 M06036 M06037 M06038 M06039 M06041 M06042 M06051 M06061 M06062 M06063 M06064 M06065 M06066 M06067 M06068 M06069 kantava us kantava us kivi kantava us tiili kantava us puu ei kantava us ei kantava us kivi ei kantava us tiili ei kantava us puu ei kantava us lasi ei kantava us pelti pilari kantava vs kantava vs kivi kantava vs tiili kantava vs puu kantava vs tikkurapattu pilari ei kantava vs ei kantava vs kivi ei kantava vs tiili ei kantava vs puu ei kantava vs tikkurapattu ei kantava vs lasi portaat hissit portaan kaide ikkuna kattoikkuna ovi lattiakorkeus kattokorkeus alaslasketun katon reuna / korkeus ikkunalaudan korkeus ikkunan yläreunan korkeus palkki / palkin korkeus oviaukon korkeus hormin korkeus vesikaton korkeus

21 Liite 1, 10/14 LVI- TASOT Ohjelman objektipohjaisuuden takia varsinaisia tasovärejä ei ole käytössä, vaan värit syntyvät objektille sitä tehdessä. Väreinä käytössä on Autocadin perusvärit. Bylayer värejä / viivatyyppejä ei siis ole käytössä. MAGICAD Tasokoodeissa {SV1) tarkoittaa verkostotunnusta. Verkostotunnuksia ovat mm.: Ilmanvaihto Lämpö, jäähdytys sekä erikoisverkostot Vesi ja viemäri T1 = Tuloilma LP = Lämmitys, petteriverkosto K1 = Käyttövesiverkosto T2 =Tuloilma, raitis LIV = Lämmitys, ilmanvaihtoverkosto R = Rasvaviemäri T3 = Tuloilma, kierto KL = Lämmitys, kaukolämpö S = sadevesiviemäri P1 = Poistoilma JP = Jäähdytys, palkit T = Kaivojen tuuletusviemäri P2 = Poistoilma, likainen JIV = Jäähdytys, ilmanvaihto V = Normaali viemäri P3 = Poistoilma, ulos P4 = Poistoilma, rasvapoisto R = Jäähdytys, suorahöyrystys LTO = Lämmöntalteenottoverkosto NJ = Nestejäähdytinverkosto O2_ = Happiverkosto PI_ = Paineilmaverkosto Ilmanvaihdon tasot I2-{SV1}-PAATELAITE-T I2-{SV1}-PAATELAITE-P I3-{SV1}-KANAVALAITE-SP I3-{SV1}-KANAVALAITE-PP I3-{SV1}-KANAVALAITE-AV I3-{SV1}-LAITE I1-{SV1}-KANAVA I3-{SV1}-KANAVALAITE-PL I8-{SV1}-TEKSTI I4-{SV1}-NUOLI I8TXT Päätelaite, tuloilma Päätelaite, poistoilma Säätöpelti Palopelti Äänenvaimennin Muu komponentti, ilmanvaihto Jakolaatikko Puhdistusluukku Viiteteksti, ilmanvaihto Virtaussuuntanuoli Yleistekstit Lämmitys, jäähdytys sekä erikoisputkistot {SV1}-PUTKI-MENO Menoputki {SV1}-PUTKI-PALUU Paluuputki {SV1}-PATTERI Lämmityspatteri {SV1}-VENTTIILI Venttiili {SV1}-LAITE Muu laite {SV1}-PUTKI-KOMPONENTTI Muu komponentti {SV1}-TEKSTI Viiteteksti Vesi ja viemäri V1-{SV1}-PUTKI V1-{SV1}-PUTKI V1-{SV1}-PUTKI V1-{SV1}-VENTTIILI V2-{SV1}-VESIPISTE V2-{SV1}-PATTERI V3-{SV1}-LAITE V3-{SV1}-PUTKI-KOMPONENTTI V8-{SV1}-TEKSTI V3-{SV1}-PUTKI V3-{SV1}-VIEMARI V3-{SV1}- VIEMARIKOMPONENTTI V3-{SV1}-TEKSTI Yleiset merkinnät LVI-MAGI-ORIGO Kylmävesiputki Lämminvesiputki Kiertovesiputki Venttiili, vesijohdot Virtaamaliitos, vesijohdot Käyttövesipatteri, vesijohdot Muu laite, vesijohdot Muu komponentti, vesijohdot Viiteteksti, vesijohdot Putki, viemärit Virtaamaliitos, viemärit Viemärikomponentti Viitetekstim viemärit MagiCad -origo

22 Liite 1, 11/14 LVI-MAGI-TEKSTI LVI-MAGI-REVISIONUOLI LVI-MAGI-REVISIOPILVI LVI-MAGI-URAKKARAJA LVI-MAGI-LEIKKAUS LVI-MAGI-URAKKARAJA LVI-MAGI-NIMIO Vapaa teksti Muutosnuoli Muutospilvi Urakkaraja Leikkaus Urakkaraja Nimiö

23 Liite 1, 12/14 SÄHKÖTASOT Sovellus: SÄHÄKKÄ/ CADi Oy Tasojako (LAYERit): 1. merkki (suunnitteluala) E = Sähkö 2. merkki (jaottelee karkeasti): A = Arkkitehtipohjat K = Keskukset S = Symbolit J = Johdot W = Virtakiskot H = Hyllyt R = Ripustuskiskot L = Asennuslistat U = Pistorasiakourut V = Lattiakanavat N = Nimiöt P = Piirustusarkit ja nimiöt 3. ja 4. merkki (Järjestelmänumero 00 99) 00 = Yleiskäyttö 01 = Nousujohdot 02 = Vahvavirta 03 = Voimavirta 04 = Lämmitys 05 = Ohjaus 06 = Varavoimanousujohdot 07 = UPS-nousujohdot 08 = Nykyinen (saneeraus kohde) 09 = Maadoitus 10 = Merkinantojärjestelmä 11 = Soittomerkkijärjestelmä 12 = Valomerkkijärjestelmä 13 = Hoitajakutsu 17 = Henkilöhakujärjestelmä, yleensä 18 = Henkilöhakujärjestelmä, optinen 19 = Henkilöhakujärjestelmä, muu 20 = Ohjaus/Valvonta/Ilmoitus 21 = Ohjausjärjestelmä 23 = LVI automaatio (säätö- ja valv.järjestelmä) 24 = Väyläohjaus (LON) 25 = Tuotannon valvonta 26 = Sähkölukot 30 = Puhelinjärjestelmä 31 = Yleinen puhelinverkko, PDS-verkon puhelinosa 32 = Sisäinen puhelinverkko 34 = Huonepuhelin 35 = Porttipuhelinjärjestelmä 36 = Telex

24 Liite 1, 13/14 5. merkki (varalla) 37 = Telefax 38 = Pikapuhelinjärjestelmä 40 = Äänitaajuusvahvistin järjestelmä 41 = Kovaäänisjärjestelmä 42 = Keskusradiojärjestelmä 44 = Mikrofonijärjestelmät 50 = Kello, yleinen 51 = Aikakellojärjestelmä 52 = Ajantarkkailu 53 = Kulunvalvonta 60 = Hälytys-/Ilmoitusjärjestelmä, yleensä 61 = Paloilmoitusjärjestelmä 62 = Suojeluhälytysjärjestelmä 63 = Ryöstöhälytysjärjestelmä 64 = Vikailmoitusjärjestelmä 65 = Hiljaisen hälytyksen järjestelmä 70 = Suurtaajuusjärjestelmä 71 = Yhteisantennijärjestelmä 72 = Videovalvonta 73 = AV-järjestelmät 80 = ATK, yleis 81 = ATK, PDS-verkon ATK-osa 82 = Valokuitu 83 = Ethernet, ohut 84 = Ethernet, paksu 85 = IBM 90 = Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä, yleensä 91 = Turvavalaistusjärjestelmä 92 = Merkkivalaistusjärjestelmä 93 = IT-järjestelmän nousujohdot 95 = Varavoima verkko 99 = Varaputkitus 6. merkki (tarkentaa) S = Symboli tai johtoviiva T = Symbolin tai johtoviivan teksti R = Rakenteiden rasterit A = Aputaso (esim. mittasäteet) 7. ja 8. merkki (varalla) Esim. ES02_S = Yleinen sähköpisteen piirtotaso (esim. valaisin, kytkin, pistorasia) EJ71_S = Yhteisantenninjärjestelmän johto Väri ja viivatyyppeinä käytetään sovelluksen perus väri- ja viivamäärityksiä.

25 Liite 1, 14/14 PIIRIKAAVIOT: Sovellus:PIKASSO/ CADi Oy Tasojako: (LAYERit): Pikasson tasojen nimissä on vähintään yhdeksän (9) merkkiä. Järjestelmänumero on aina 00. Esimerkki: ED00_S_1 Kaaviosymbolien symboliikkataso, ensimmäinen lehti. ED00_T_2 Kaaviosymbolien tekstitaso, toinen lehti. Tarkat selitykset: Esim. Eaii_bcc<j> merkki a: merkki b: merkki <j>: D= kaaviosymbolit (diagram) P= piirustusosat (kehykset, nimiöt) S= symboliikka T= teksti 1= ensimmäinen lehti 2= toinen lehti jne.

26 Liite 2, 1/3 LIITE 2. Yleistä Tulostuksessa käytettävät värit Värien tarkoituksena on korostaa valittuja asioita ja nopeuttaa kuvan hahmottamista. Esim. keltainen väri ei näy tulostettaessa valkoiselta paperilta. ARKKITEHTI-kuvat Käytettävät värit sovitaan erikseen niitä tarvittaessa. LVI-kuvat Väri Kynä (mm) ILMANVAIHTO Tuloilma 230 0,5 Poistoilma 40 0,5 Likainen poisto 44 0,5 Ulkoilma 160 0,5 Poistoilma, jäteilma ulos 42 0,5 Poistoilma, rasvanpoisto 32 0,5 Poistoilma, savunpoisto 30 0,5 Poistoilma, autotalli 34 0,5 Poistoilma, purunpoisto 52 0,5 Poistoilma, kiertolima 92 0,5 Tuloilma, kiertoilma 82 0,5 Siirtoilma 94 0,5 Tuloilma, dirivent 210 0,5 Vanhat kanavistot 7 0,18 Eriste 132 0,18 Palopelti 240 0,35 Sp+laitteet 252 0,25 Pl 120 0,35 Nuoli 80 0,35 ILMANVAIHTOKONEET Ecad ,35 Ecad2 7 0,18 Ecad3 70 0,25 Ecad ,25 LÄMMITYS Meno, patteriverkosto 200 0,5 Paluu, patteriverkosto 140 0,5 Meno, ilmanvaihto 220 0,5 Paluu, ilmanvaihto 140 0,5

27 Liite 2, 2/3 Meno, detalji 220 0,5 Paluu, detalji 140 0,5 Meno, kaukolämpö Paluu, kaukolämpö Meno, vanha 7 0,18 Paluu, vanha 7 0,18 JÄÄHDYTYS Meno, palkkiverkosto 142 0,5 Paluu, palkkiverkosto 122 0,5 Meno, ilmanvaihto 190 0,5 Paluu, ilmanvaihto 122 0,5 Meno, detalji 190 0,5 Paluu, detalji 122 0,5 Meno, suorahöyrystys 150 0,35 Meno, suorahöyrystys 150 0,35 Meno, vanha 7 0,18 Paluu, vanha 7 0,18 GLYKOLI Meno, LTO 192 0,5 Paluu, LTO 222 0,5 Meno, nestejäähdytin 202 0,5 Paluu, nestejäähdytin 222 0,5 Patteri 22 0,35 Venttiilit, muut laitteet 252 0,25 VESIJOHDOT Kylmävesi 130 0,7 Lämminvesi 20 0,5 Kiertovesi 212 0,35 VIEMÄRIT Jätevesiviemäri 54 1 Sadevesiviemäri Rasvavesiviemäri 72 1 Lattiakaivo 60/7 0.35/0.18 PALONSAMMUTUS Runkojohdot 62 0,7 Haarajohdot 232 0,5 Suutin, venttiili yms. 90 0,25 ERIKOISPUTKISTOT Medicvent (mv) 72 1,0 Anestesiakaasunpoisto (akp) 214 1,0 Höyry (hö) 242 1,0 Puhdashöyry (phö) 204 1,0 Lauhde (la) 112 0,35

28 Liite 2, 3/3 Typpioksiduuli (n2o, ilokaasu) 120 0,35 Happi (o2) 84 0,35 Paineilma (pi) 100 0,35 Tekninen paineilma (tpi) 60 0,35 Instrumenttipaineilma (Ipi) 162 0,35 Hengitysilma (hi) 150 0,5 Hiilidioksidi (co2) 212 0,35

29 Liite 3, 1/2 LIITE 3. Rakennusten ja kerrosten tunnukset Rakennus kerros kerrosmerkintä Jorvin sairaala (JO) tunneli tunneli tunneli 09 kellari, vss 10 välikerros kerros kerros kerros kerros kerros kerros kerros 17 ullakko 18 vesikatto 19 Psykiatrian osasto (PO) tunneli 09 kellari kerros kerros 12 ullakko 13 vesikatto 14 Lasten osastot (LO) tunneli kerros kerros kerros 13 vesikatto 14 Lasten psykiatria (LP) jv-pumppaamo 09 kellari kerros kerros 12 vesikatto 13 Päiväkoti (PK) 1. kerros kerros 12 vesikatto 13 Lasten ja nuorten psykiatria (LNP) 2.kellari 09 kellari kerros kerros kerros 13

30 Liite 3, 2/2 vesikatto 14 Keinumäen koulu (SK) kellari kerros 11 vesikatto 12 Muuntamo 3 (M3) kellari kerros 11 vesikatto 12

31 Liite 4, 1/5 LIITE 4. Tiloihin liittyvät määritykset 1. Pinta-alat Kaikista tiloista muodostetaan pinta-alat ja ne lasketaan kohdan 1.1 periaatteiden mukaisesti. Laskentamittoina käytetään CAD-tiedoston esitystarkkuutta sellaisenaan ilman mittojen pyöristämistä. Kaikki pinta-alat ilmoitetaan 0,1 m² tarkkuudella Pinta-alojen muodostamisperiaatteet Tilojen rajaukset ja pinta-alat esitetään ARK systemsin ARK -sovelluksen mukaisesti. Tilat on rajattava sulkeutuvalla polyline- tai lwpolyline-alkioilla. Rajaaminen tehdään joko yhdellä polyline-alkiolla tai useilla sisäkkäisillä alkioilla siten, että kokonaisala saadaan vähentämällä ympäröivästä alkiosta sen sisällä olevat alueet. Esimerkiksi mitatussa tilassa olevat kantavat rakenteet. Huonealojen rajaukset esitetään kuvatasolla A8TILRAJ. Esimerkkejä tilojen pinta-alojen rajaustavoista: Paksut seinät: Vanhojen rakennusten massiivisissa seinissä olevat ovisyvennykset mitataan aina vain toiseen huoneeseen ja karmit jätetään mittaamatta. Paksujen seinärakenteiden kohdalla kierretään tila polylinella kuvan osoittamalla tavalla. Normaalipaksuiset seinät: Normaaleissa seinäpaksuuksissa rajataan huone seinäpintojen ja niitten ajateltujen jatkeiden mukaan. Oviaukkoja ei kierretä.

32 Liite 4, 2/5 Pilarit huoneessa: Huoneissa olevat kantavat pilarit, hormit jne rajataan polylinella. Huomioitava on, että tämä rajaus vähentää huoneen pinta-alaa. 1.2 Tilablokit (tilatunnisteet) Tilojen numero, nimi ja pinta-ala (0.1 m2 tarkkuudella) merkitään tilatunnisteeseen, jonka rakenne on ARK-sovelluksen mukainen. Tilatunniste (block) on nimeltään A8TILA. Blockin sijoituspisteen on sijaittava tilarajan sisällä. Desimaalierottimena pinta-aloissa käytetään pistettä. Pinta-alan tulee vastata graafisen rajauksen pinta-alaa. 1.3 Tilarajojen ja tilablokkien sitominen toisiinsa Xdatalla (Tilaajan tekemä) Tilarajojen ja blockien sitominen xdatan avulla tarkoittaa rajan ja blockin liittämistä yhteen. Sidontoja tarvitaan esim. sisäkkäisten tilojen yhteydessä, jotta kiinteistörekisterin tilalista pystytään muodostamaan. Sidontoja voi esiintyä tiloissa, joissa on sisäkkäisiä tiloja esim. porrashuoneet, hissit ja huoneet, joissa on pilareita. Huom! Sidotuissa tiloissa olevia blockeja ei saa kopioida muihin tiloihin, koska blockissa oleva sidonta säilyy kopioitaessa.

CAD-OHJE. Versio 1.2. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n CAD-ohje on tallennettu projektipankin etusivun välilehdelle

CAD-OHJE. Versio 1.2. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n CAD-ohje on tallennettu projektipankin etusivun välilehdelle <Ohjeet> CAD-ohje v 1.2 1 (20) Timo Mälkönen CAD-OHJE Versio 1.2 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n CAD-ohje on tallennettu projektipankin etusivun välilehdelle sekä nettisivuillemme: www.sykoy.fi Kiinteistöt

Lisätiedot

OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA

OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA 1.6.2011 Sivu 1/10 Jyväskylä Tilapalvelu OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA Sivu 2/10 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITELMIEN LUOVUTTAMINEN / VASTAANOTTO... 3 1. YLEISTÄ... 3 1.1

Lisätiedot

LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje

LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje Pekka Peltonen LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 4.6.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemallintamisohje

ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1.9.2009 ArchiCAD 13 TM. - 1 ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1 Johdanto 1.1 Tuotemallintamisohjeet ArchiCADin käyttäjälle tuotemallintamiseen siirtyminen on luontevaa, koska ohjelman käyttö on aina perustunut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN Huoltokirjakoordinaattorin yhteystiedot: Pekka Rohula Projektipäällikkö Buildercom Oy PL 401, 40101 JYVÄSKYLÄ pekka.rohula@buildercom.fi

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

Rakennusautomaatiojärjestelmien käyttöliittymäohje SUUNNITTELU TOTEUTUS VALVONTA

Rakennusautomaatiojärjestelmien käyttöliittymäohje SUUNNITTELU TOTEUTUS VALVONTA Rakennusautomaatiojärjestelmien käyttöliittymäohje SUUNNITTELU TOTEUTUS VALVONTA RAU Versio 3.3 13.09.2011 MUUTOKSET Versio Muutos 3.1 Täsmennetty käyttöliittymäohjeen liitteitä seuraavasti: - Grafiikkakuvamallin

Lisätiedot

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0 YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 versio 1.0 Osa 4. Talotekninen suunnittelu Alkusanat Julkaisusarja Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille

Lisätiedot

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 1 REVISIOHISTORIA Tunnus Tekijä Yritys Pvm. Muutos Työstöversiot Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio 1.0 1.2 Julkaisuversio

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ VANTAAN KAUPUNKI KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ KUNTATEKNIIKAN KESKUS KATUTEKNIIKKA 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ... 3 2.1. KATUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Asiakirjojen luovutusohje

Asiakirjojen luovutusohje Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 2 Manuaalinen aineisto Asiakirjojen luovutusohje Versio 2.0 Asiakirjojen luovutusohje, versio 2.0 Sivu 2 (15) Asiakirjojen luovutusohje Versiohistoria Versio 1 Versio

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

Piirustukset ja piirustusmerkinnät

Piirustukset ja piirustusmerkinnät Piirustukset ja piirustusmerkinnät 1 Rakennushankkeen kulku Päätös ryhtyä rakentamaan ( maanomistaja tai vuokralainen ) Rakennushankkeen suunnittelu (hankkeeseen ryhtyvä + suunnittelijat ) Rakennusluvan

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2 5.11.2014 1 / 34 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Ohje Versio 1.2 5.11.2014 2 / 34 ESIPUHE Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n

Lisätiedot

Kymen sairaanhoitopiiri

Kymen sairaanhoitopiiri Sairaalankuja 3 C, Kuusankoski KUNTOARVIO 2009 Rakennustekninen osa Rakenne: Jukka Seppälä LVI: Petri Hirvonen Sähkö: Petri Hirvonen - 2 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO... - 5-1.1. Kohdetiedot... - 6-2

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU TILAKESKUKSEN SUUNNITTELUOHJE LVI-SUUNNITTELU LVI2010 Nimikkeistö PÄIVITETTY MARRASKUU 2013 JOHDANTO YLEISTÄ Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Teknisen piirtämisen perusteet

Teknisen piirtämisen perusteet Pentti Harju Teknisen piirtämisen perusteet Koneenpiirustus Rakennuspiirustus LVI-piirustus Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirustukset Sähköpiirustus Hydrauliikka ja pneumatiikkapiirustusmerkit Esipuhe

Lisätiedot

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi , 02400 Kirkkonummi Tarkastuspäivä 26.5.2011 2/65 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. YHTEENVETO... 7 2.1 Rakennustekniikka... 7 2.2 LVI-järjestelmät... 8 2.3 Sähköjärjestelmät... 8 2.1. Puutteet jotka

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA 44 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SÄH 2009 TILAPALVELUJEN SUUNNITTELUOHJEISTO SÄHKÖSUUNNITTELU Talo 90 rakennusosat H ja J Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät PÄIVITETTY 20.4.2009 MUUTOKSET ESITETTY TUMMENNETTUNA KURSIVOITUNATEKSTINÄ SÄH

Lisätiedot