LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI"

Transkriptio

1 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI,,,

2 KOKEMUSTIETOA SAADAAN THL:N LAPSIIN, NUORIIN JA LAPSIPERHEISIIN KOHDENTUVISTA VÄESTÖTUTKIMUKSISTA Kouluterveyskysely 201 Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut-tutkimus (LTH)

3 KOULUTERVEYSKYSELY Tuottaa monipuolista seurantatietoa vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Toteutetaan kokonaistutkimuksena joka toinen vuosi Tarkoituksena vahvistaa terveyden edistämisen suunnittelua ja arviointia oppilaitos- ja kuntatasolla Toteutetaan nimettömänä opettajan ohjaamana luokkakyselynä Vuoden 2019 tulokset julkaistaan Hyvinvointiareenalla Vastaajaryhmä Vastaajien määrä (N) 201 Perusopetuksen lk oppilaat Perusopetuksen lk oppilaiden huoltajat Perusopetuksen lk oppilaat Lukioiden vuoden opiskelijat * Ammatillisten oppilaitosten vuoden opiskelijat ** * Arvioitu ** Tietoa ei ole saatavilla Vastausaktiivisuus (%)

4 LASTEN TERVEYS, HYVINVOINTI JA PALVELUT (LTH) -TUTKIMUS Tuottaa joka toinen vuosi seurantatietoa pienten lasten ja perheiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelukokemuksista Kohdistuu vuorokerroin 3 4 kk ikäisiin vauvoihin ja 4-v lapsiin perheineen Perheet rekrytoidaan tutkimukseen lastenneuvolassa Tietoa saadaan vanhemmilta ja terveydenhoitajilta kyselylomakkeilla sekä rekistereistä V ensimmäinen vauvaperheisiin kohdistuva laaja tiedonkeruu 4-v tiedonkeruu 2018 Lukumäärät Huoltaja antoi suostumuksen tutkimukseen Lapsia perheineen, joiden osalta terveydenhoitajat vastasivat Lapsia, joiden toinen tai molemmat vanhemmat vastasivat Vanhempien vastauksia 10 3 ** Kattavuus *, % * Todellinen kohderyhmän koko ei ole selvillä, joten kattavuutta arvioitiin suhteessa 4-v lasten laajojen terveystarkastusten määriin kunnissa ** Tietoa ei ole saatavilla

5 VASTAAJIEN MÄÄRÄT JA KATTAVUUS n Kattavuus, % n Kattavuus, % n Kattavuus, % Perusopetuksen lk oppilaat Perusopetuksen lk oppilaiden huoltajat 1450 * 88 * 2159 * 94 * Perusopetuksen lk oppilaat Lukioiden vuoden opiskelijat ** 93 ** 180 0** ** Amm. oppilaitosten vuoden opiskelijat 4-v lapset perheineen, joiden osalta terveydenhoitajat vastasivat 4-v lapset, joiden toinen tai molemmat vanhemmat vastasivat 1441 * 94 * 149 * 1059 * v lasten vanhemmat yhteensä 24 * 21 * 04 * 352 * n Kattavuus, % * Tietoa ei ole saatavilla ** Arvioitu 5

6 TULOKSET SAATAVISSA MAKSUTTA Tulospalvelussa: thl.fi/lapsetnuoretperheet/tulokset Sukupuolittain Alueittain: koko maa, AVI-alueet, maakunnat, kunnat* Kouluasteittain** Aikasarjoina** Erityisryhmittäin** Toimintarajoitteita kokevat nuoret Syntyperän mukaan Kodin ulkopuolelle sijoitetut nuoret Muut keskeiset tulosjulkaisut Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi 2018: LTH-tutkimuksen tilastoraportti, Lasten ja nuorten hyvinvointi 201: Kouluterveyskyselyn tuloksia työpaperi, *Mikäli vastaajamäärä on riittävä **Vain Kouluterveyskysely

7 TAUSTAKSI AJATELTAVAA

8 Kansallinen syntymäkohortti 198 & 199 tutkimus:

9 Lähde: Marko Merikukka (2019). Missä elämänvaiheissa syrjäytyminen syntyy?

10 Lapsuusaikana perheitä kuormittaneet tekijät Hieman yli puolella (53 %) lapsista ei tunnistettu perhetaustassa yhtään tässä yhteydessä tarkasteltavaa kuormittavaa tekijää (kuvio 13). Sitä vastoin lähes puolella lapsista perhetaustaa oli kuormittanut vähintään yksi tekijä. Kuitenkin noin 2 prosenttia lapsista oli elänyt perheessä, jossa perhettä oli kuormittanut vain yksi edellä kuvatuista tekijöistä. Kuormittavien tekijöiden kasautumisesta voidaan puhua, kun perhettä oli kohdannut kaksi tai useampi edellä kuvatuista muuttujista. Lapsista noin joka viides oli kasvanut perheessä, jossa kuormittavia tekijöitä oli kaksi tai useampi. Noin joka kymmenettä (13 %) lapsen perhettä oli kuormittanut kaksi tekijää. Noin seitsemän prosenttia lapsista oli kasvanut perheessä, jossa vanhemmilla oli kolme tai neljä edellä kuvatuista tekijöistä. Neljän kuormittavan tekijän toteutuminen perheessä oli hyvin harvinaista (0, %). (Ristikari ym. 2018)

11 TOP 1/10 Lastensuojelu n sijoitus 12-1 vuoden iässä THL:N REKISTERI: Mistä ero Jyväskylän ja muiden Keski-Suomen kuntien välillä johtuu? Kouluterveyskyselyn tuloksia kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten palvelukokemuksista saatavilla syksyllä 2019

12 MITEN MUODOSTAA RIITTÄVÄN OIKEA KOKONAISKUVA TILANTEESTA? Kaikille eväät elämään -ohjelman Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä selvitettiin 15-9-vuotiaiden suomalaisten näkemyksiä eriarvoisuudesta, yhteiskunnan tuen tärkeydestä ja jakolinjoista yhteiskunnassa. Kyselyyn vastasi 1001 henkilöä ja tulokset painotettiin vastaamaan väestöä iän, juridisen sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Oma toimeentulo vaikuttaa asenteisiin ja kokemuksiin

13 1. PERHEEN VUOROVAIKUTUSSUHTEET

14 NUORTEN JA VANHEMPIEN VÄLISET KESKUSTELUVAIKEUKEUDET VÄHENTYNEET Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi THL: Kouluterveyskysely

15 LASTEN JA NUORTEN KESKUSTELUVAIKEUDET VANHEMPIEN KANSSA YLEISTYVÄT SIIRRYTTÄESSÄ ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Keskusteluvaikeuksia esiintyy yleisemmin ulkomaalaistaustaisilla nuorilla sekä nuorilla, joilla on toimintarajoitteita ja joiden äidin koulutustaso on matala THL: Kouluterveyskysely

16 4-V LASTEN VANHEMMISTA NELJÄ VIIDESTÄ YRITTÄÄ NÄHDÄ ASIOITA LAPSEN NÄKÖKULMASTA THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

17 2. KASVUYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS

18 VANHEMPIEN MUKAAN KIUSAAMISTA ESIINTYY 4-V LASTEN KESKUUDESSA YLEISESTI, MUTTA PÄÄOSIN KIUSAAMINEN ON SATUNNAISTA Lasta kiusattu kotona, hoidossa tai vapaa-ajalla*, % Varhaiskasvatuksen arviossa huolta lapsen kiusaamisesta tai kiusatuksi tulemisesta**, % *vanhempien raportoimana **varhaiskasvatuksen henkilöstön laatima arvio lapsen selviytymisestä ja hyvinvoinnista varhaiskasvatuksessa THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

19 KOULU- JA OPISKELUIKÄISTEN KOKEMA VIIKOITTAINEN KOULUKIUSAAMINEN VÄHENTYNYT Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi 0, THL: Kouluterveyskysely

20 KOULUKIUSAAMINEN ON KUITENKIN JATKUNUT TAI PAHENTUNUT KIUSAAMISESTA KERTOMISEN JÄLKEEN JOPA JOKA KOLMANNEN NUOREN MUKAAN Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi THL: Kouluterveyskysely

21 Muistan vieläkin kun opettaja vähätteli kiusaamistapauksia ja sanoi seuraavia lauseita: Laita se toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos Rakkaudesta se hevonenkin potkii Nämä lauseet. Juuri nämä lauseet saivat minut itku kurkkuun ja kun puhuttelu loppui, menin aina vessaan itkemään kun miltei kukaan ei ymmärtänyt kuinka pahalta se tuntui kun kukaan ei uskonut tai ottanut minua tosissaan. Nuorten kirjoituksia yhteiskunnan palveluista Nuorten Suomi ry. (2019)

22 KOULU- JA OPISKELUIKÄISET KOKEVAT YLEISESTI SEKSUAALISTA HÄIRINTÄÄ Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Perusopetuksen lk: seksuaalinen häirintä määriteltiin häiritseväksi kehon kommentoinniksi tai seksuaalisesti häiritseväksi viestittelyksi. Perusopetuksen lk ja toinen aste: seksuaalinen häirintä määriteltiin kehoa tai seksuaalisuutta loukkaavaksi kiusaamiseksi, nimittelyksi tai arvosteluksi tai seksuaaliseksi ehdotteluksi tai ahdisteluksi. THL: Kouluterveyskysely

23 NUORET KOKEVAT YLEISESTI MYÖS SYRJIVÄÄ KIUSAAMISTA KOULUSSA TAI VAPAA-AJALLA Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Tietyt nuoret kokevat muita enemmän syrjivää kiusaamista: toimintarajoitteita omaavista tai ulkomaista syntyperää olevista, ulkomailla syntyneistä lk nuorista 45 % oli kokenut syrjivää kiusaamista (KTK tulospalvelu) THL: Kouluterveyskysely

24 LAPSIIN KOHDISTUU MYÖS PERHEISSÄ VÄKIVALTAA 4-V LAPSEEN KOHDISTETTU VÄKIVALTA 12 VIIME KUUKAUDEN AIKANA VANHEMPIEN RAPORTOIMANA 43 Vanhempi tai muu läheinen kohdistanut henkistä väkivaltaa lapseen, % Vanhempi tai muu läheinen kohdistanut fyysistä väkivaltaa lapseen, % THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

25 LASTEN JA NUORTEN VANHEMPIEN TAHOLTA KOKEMA VÄKIVALTA Kokenut vanhempien henkistä väkivaltaa vuoden aikana, % Kokenut vanhempien fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % Perusopetus lk Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi THL: Kouluterveyskysely

26 3. OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

27 EI YHTÄÄN LÄHEISTÄ YSTÄVÄÄ, % Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi THL: Kouluterveyskysely

28 LASTEN YKSINÄISYYS ON NÄHTÄVISSÄ JO ALALUOKILLA, MUTTA LISÄÄNTYY YLÄLUOKILLE SIIRRYTTÄESSÄ Ei yhtään hyvää kaveria*, % Ei yhtään läheistä ystävää**, % Tuntee itsensä usein yksinäiseksi*, % Tuntee itsensä yksinäiseksi**, % Perusopetus lk* Perusopetus lk* Perusopetus lk** Lukio vuosi** AOL vuosi** Perusopetus lk** Lukio vuosi** AOL vuosi** THL: Kouluterveyskysely

29 OSA LAPSIPERHEIDEN VANHEMMISTA TUNTEE ITSENSÄ YKSINÄISEKSI 4-v lasten vanhemmat lk lasten vanhemmat THL: Kouluterveyskysely 201 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

30 USEILLE ALLE KOULUIKÄISILLE LAPSILLE MERKITYKSELLINEN LÄHIYHTEISÖ ON VARHAISKASVATUS 4-V LASTEN VANHEMMISTA KOLME NELJÄSTÄ ON SITÄ MIELTÄ, ETTÄ LASTA KUULLAAN VARHAISKASVATUKSESSA JA HÄNELLÄ ON MAHDOLLISUUS OLLA MUKANA TOIMINNAN SUUNNITTELUSSA JA KEHITTÄMISESSÄ 3 4-v lasten vanhemmat THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

31 VALTAOSALLA VANHEMMISTA MAHDOLLISUUS KESKUSTELLA VARHAISKASVATUKSEN JA KOULUN HENKILÖSTÖN KANSSA LAPSEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA 4-v lapsen vanhempi lk lapsen vanhempi v lasten vanhemmat: vanhempi keskustelee varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa lapsen hoitoon, kasvatukseen ja kehitykseen liittyvistä asioista, % lk lasten vanhemmat: vanhemmalla mahdollisuus keskustella koulussa lasta koskevista mieltä painavista asioista, % THL: Kouluterveyskysely 201 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

32 KOULUIKÄISELLE LAPSELLE JA NUORELLE TÄRKEÄ LÄHIYHTEISÖ ON LUOKKAYHTEISÖ, JOSSA VIETETÄÄN MERKITTÄVÄ OSA ARJESTA Luvattomia poissaoloja vähintään viikoittain, % Kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä, % Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi THL: Kouluterveyskysely

33 ALAKOULUIKÄISET LAPSET OSALLISTUVAT KOULUN ASIOIDEN SUUNNITTELUUN, MUTTA YLÄKOULUSSA JA TOISELLA ASTEELLA HARVA KOKEE VAIKUTUSMAHDOLLISUUTENSA HYVIKSI Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa, % Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Osallistunut koulun asioiden suunnitteluun*, % Vanhempi tyytyväinen koulun ja kodin yhteistyöhön**, % Perusopetus lk* lk huoltajat** THL: Kouluterveyskysely

34 TOP11 Keskiarvo alle yhteishaussa TYTTÖJEN JA POIKIEN EROT KESKI- ARVOISSA KESKI- SUOMEN TILANNE MELKO HYVÄ Lähde: Ristikari ym Suomi lasten kasvuympäristönä

35 LAPSIPERHEISSÄ MERKITYKSELLINEN LÄHIYHTEISÖ KOOSTUU PERHEESTÄ, SUVUSTA, YSTÄVISTÄ JA ASUINALUEEN YHTEISÖSTÄ 4-v lasten vanhemmat** lk lasten vanhemmat* v lasten vanhemmilla lähiyhteisöt: perhe, suku, ystävät ja asuinalue lk lasten vanhemmilla lähiyhteisöt: perhe, suku, ystävät ja harrastusporukka THL: Kouluterveyskysely 201 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

36 4. MIELEN HYVINVOINTI JA JAKSAMINEN

37 LASTEN JA NUORTEN KOETTU TERVEYDENTILA JA MIELENTERVEYS Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % Mielialaan liittyviä ongelmia kahden viime viikon aikana*, % Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus**, % Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Perusopetus lk* Perusopetus lk** Lukio vuosi** AOL vuosi** THL: Kouluterveyskysely

38 VANHEMMAN KOETTU TERVEYS KESKINKERTAINEN TAI HUONOMPI, % 8 4-v lasten vanhemmat lk lasten vanhemmat THL: Kouluterveyskysely 201 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

39 VANHEMPIEN KOETTU MIELENTERVEYS Vanhemman vähintään kaksi viikkoa kestänyt masennusoireilu, % Vanhemman merkittävä psyykkinen kuormittuneisuus, % v lasten vanhemmat v lasten vanhemmat lk lasten vanhemmat lk lasten vanhemmat THL: Kouluterveyskysely 201 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

40 Keski-Suomessa joka viidennen nuoren perheessä vähintään kaksi vanhemmuutta kuormittavaa tekijää Kohortti-tutkimuksissa havaitut kuormittavat tekijät: 3 *Pitkäaikainen toimeentulotuen saanti *Vanhemman psykiatrinen diagnoosi *Vanhempien matala koulutus *Muutokset perheolosuhteissa Lähde: Ristikari ym Suomi lasten kasvuympäristönä

41 VANHEMMILLA ON ARJESSA MONENLAISIA JAKSAMISEN HAASTEITA Kokee riittämättömyyttä vanhempana, % Joutunut tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi 12 viime kk aikana, % v lasten vanhemmat 4.-5.lk lasten vanhemmat THL: Kouluterveyskysely 201 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

42 TALOUDELLINEN NIUKKUUS HEIJASTUU MONEEN ASIAAN Vanhempi kokee kiinnostavat vapaa-ajan toiminnat liian kalliiksi*, % Vanhempi kokee lasta kiinnostavat harrastukset liian kalliiksi**, % 4-v lapsen vanhempi** lk lapsen vanhempi*

43 TOP8 Vanhempi pitkäaikaisella toimeentulotuell a Keski-Suomessa joka viidennen nuoren perhe saanut vähintään yhtenä vuonna toimeentulotukea vähintään kuusi kuukautta Lähde: Ristikari ym Suomi lasten kasvuympäristönä

44 MITEN TURVATA PERHEILLE TUEN JA AVUN SAANTI MAHDOLLISIMMAN VARHAISESSA VAIHEESSA? - 4-v lasten vanhemmat eivät aina kerro tarvettaan saada ammattilaisilta tukea 4-v lapsen kasvu ja kehitys (yht. 8 %) 4-v lapsen käyttäytyminen tai tunneelämän ongelmat (yht. 3 %) Oma jaksaminen (yht. 35 %) Oma vanhemmuus (yht. 28 %) Parisuhde (yht. 22 %) Tuen tarve kerrottu tuen tarvetta ei ole kerrottu 1 3 Lapseen liittyvä tuen tarve ilmaistaan lähes aina, kun taas vanhempaan tai parisuhteeseen liittyvä tuen tarve jätetään useammin kertomatta THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

45 KUN ELÄMÄSSÄ ON KUORMITUSTA, TUEN TARVE JÄTETÄÄN VIELÄ USEAMMIN KERTOMATTA - Niiden 4-v lasten vanhempien osuus (%) tukea tarvinneista, jotka raportoivat jättäneensä ilmaisematta ammattilaisille ainakin yhden tuen tarpeen Kaikki tukea tarvinneet, joilla vähintään yksi ilmaisematon tuen tarve Huolissaan jaksamisesta vanhempana Merkittävästi psyykkisesti kuormittunut Tuntee itsensä yksinäiseksi Kokee riittämättömyyttä vanhempana Vähintään kaksi viikkoa kestänyt masennusoireilu Kokee terveydentilansa korkeintaan keskinkertaiseksi Joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi Tuntee laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi Vähintään kolme jaksamista kuormittavaa asiaa THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

46 NIIDEN 4-V LASTEN VANHEMPIEN OSUUS (%) TUKEA TARVINNEISTA, JOTKA EIVÄT KERTONEET AMMATTILAISILLE TUEN TARVETTA Oma vanhemmuus Oma jaksaminen Parisuhde Miten vanhempia voisi rohkaista ja kannustaa tuen tarpeen ilmaisemiseen? THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

47 KUITENKIN VALTAOSA LAPSISTA JA NUORISTA TYYTYVÄISIÄ ELÄMÄÄNSÄ Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi Sijoitetuista 4 %, toimintarajoitteisista 50 % ja ulkomaalaistaustaisista 4 % oli tyytyväisiä elämäänsä ( lk nuoret) (KTK, Tulospalvelu) AOL vuosi THL: Kouluterveyskysely

48 MYÖS LAPSIPERHEIDEN VANHEMMAT OVAT TYYTYVÄISIÄ ELÄMÄÄNSÄ JA ARKEENSA Vanhempi tyytyväinen elämäänsä, % Perheen arki toimii tavallisesti hyvin, % 4-v lasten vanhemmat lk lasten vanhemmat v lasten vanhemmat lk lasten vanhemmat THL: Kouluterveyskysely 201 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

49 Mitä on lapsiperheen hyvä arki? Mitä lapset, nuoret ja perheet odottavat palveluilta ja toiminnalta? Vanhempien omaa aika Kodin ja kodin ulkopuolisen ajan tasapainoinen suhde Onnellinen parisuhde heijastuu myös lapsen hyvinvointiin Riittävät palvelut, hyvät tukiverkot, harrastuksia ja mukavaa tekemistä, muut samassa tilanteessa olevat lapsiperheet Anu Piispanen, MLL (2018): Perheiden arjessa ennalta vahvistaen osatoteutuksen loppuraportti

50 KIITOS! Lisätietoa Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulospalvelu Ota yhteyttä tai

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI - MUUTAMIA NOSTOJA

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI - MUUTAMIA NOSTOJA LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI - MUUTAMIA NOSTOJA,,, 23.5.2019 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI,,, 1.5.2019 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten saatavuus Maakunnittaiset

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI, ja Varsinais-Suomi 17.5.2019 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI. Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI. Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI Keski-,, Pohjois- ja ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten saatavuus

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI. Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI. Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI, Etelä-Pohjanmaa ja ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten saatavuus

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI, ja Varsinais-Suomi 8.5.2019 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI. Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI. Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI, ja Varsinais-Suomi 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten saatavuus

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI,,, 13.5.2019 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten saatavuus Maakunnittaiset

Lisätiedot

PIENTEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HYVINVOINTI 2018

PIENTEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HYVINVOINTI 2018 PIENTEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HYVINVOINTI 2018 Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimuksen tuloksia koskien 4-vuotiaiden lasten perheitä Maaret Vuorenmaa 6.5.2019 Pienten lasten ja

Lisätiedot

Kouluterveyskysely terveydenhoitajan työssä

Kouluterveyskysely terveydenhoitajan työssä Kouluterveyskysely terveydenhoitajan työssä Th, tutkija Hanne Kivimäki Terveydenhoitajapäivät 16.2.2018 Finlandia-talo 16.2.2018 Terveydenhoitajapaivat 2018/Kivimäki THL 1 Esityksen sisältö Yleistä tiedonkeruusta

Lisätiedot

Mitä ja mistä lasten ja nuorten hyvinvointitieto meille kertoo?

Mitä ja mistä lasten ja nuorten hyvinvointitieto meille kertoo? LAPE akatemia 15.5.2019, Pohjois-Savo Mitä ja mistä lasten ja nuorten hyvinvointitieto meille kertoo? Tulokset koottu THL:n laatimasta tulospaketista 5/2019 https://stm.fi/lapeakatemia/valmennuksetmaakunnissa

Lisätiedot

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 22.9.2017 Lape -päivät, Helsinki Uudistunut Kouluterveyskysely Tietoa perusopetuksen oppilaiden

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden tietopohja uudistuu ja vahvistuu

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden tietopohja uudistuu ja vahvistuu Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden tietopohja uudistuu ja vahvistuu Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 9.11.2017 1 Lasten, nuorten ja perheiden kansalliset, säännölliset

Lisätiedot

Kouluterveyskyselystä tietoa opiskeluhuollon tueksi

Kouluterveyskyselystä tietoa opiskeluhuollon tueksi Kouluterveyskyselystä tietoa opiskeluhuollon tueksi Th, tutkija Hanne Kivimäki Opiskeluhuollon verkostopäivä 8.3.2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 8.3.2018 Kivimäki THL 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA

KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA KOULUTERVEYSKYSELY Vastaajat Porvoo: Perusopetuksen 4.-5. luokat vastannut 894 kattavuus 72 % 8.-9. luokat vastannut 770 kattavuus 63 % Lukio vastannut 173

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Lasten terveyskäräjät 1.12.2015 Anni Matikka THL Kouluterveyskysely Tuottaa kattavasti seurantatietoa 14-20 vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Paikallisen päätöksenteon

Lisätiedot

Uutta tietoa toimintarajoitteisten nuorten hyvinvoinnista Kouluterveyskyselyn 2017 valossa Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2018

Uutta tietoa toimintarajoitteisten nuorten hyvinvoinnista Kouluterveyskyselyn 2017 valossa Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2018 Uutta tietoa toimintarajoitteisten nuorten hyvinvoinnista Kouluterveyskyselyn 2017 valossa Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2018 Outi Kanste, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Uudistunut

Lisätiedot

Liitetaulukot. Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi Tilastoraportti

Liitetaulukot. Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi Tilastoraportti Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Nelivuotiaiden lasten (N=8720) terveys ja toimintakyky sukupuolen mukaan vanhempien arvioimana, n ja lapsista, joiden toinen tai molemmat vanhemmat vastasivat kyselyyn Liitetaulukko

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi

Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia Riikka Ikonen, erikoistutkija, TtT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taustaa Suomessa ei ole aikaisempaa kansallisesti kattavaa

Lisätiedot

Poimintoja Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta ja palveluista

Poimintoja Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta ja palveluista Poimintoja Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta ja palveluista Katja Saukkonen LAPE Etelä-Savo muutosagentti LAPE akatemia 4.6.2019 Etelä-Savo tilastojen valossa Lähde: Tilastokeskus/Etelä-Savo

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja paikallisesta peruskoululaisten aineistosta Koulukuraattori Eija Kasurinen Koulupsykologi Reetta Puuronen Kouluterveyskysely 2017 -THL toteutti valtakunnallisen kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Otteita tuloksista 19.4.2018 Työryhmä Johtava hoitaja Hannele Nikander-Tuominen Johtava koulupsykologi Cecilia Forsman Terveydenhoitaja Nina Itälä Johtava rehtori Vesa Malin Lukion

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Otteita tuloksista Työryhmä Johtava hoitaja Hannele Nikander-Tuominen Johtava koulupsykologi Cecilia Forsman Terveydenhoitaja Nina Itälä Johtava rehtori Vesa Malin Lukion rehtori

Lisätiedot

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Kouluterveyskysely 2017 18.1.2018 Pk-seudun Kouluterveyskyselyseminaari/Kivimäki THL 1 Esityksen sisältö Yleistä Kouluterveyskyselystä Sähköinen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys Elintavat

Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys Elintavat 4-5lk Nurmijärvi,(vertailu: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) vastaajia 1061/vastausprosentti 80 % Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Suurin osa on tyytyväinen elämäänsä(87,3 %, vähiten

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Kainuussa?

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Kainuussa? Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Kainuussa? UUDISTUNUT KOULUTERVEYSKYSELY Tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Lapissa?

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Lapissa? Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Lapissa? UUDISTUNUT KOULUTERVEYSKYSELY Tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta

Lisätiedot

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tutkimus

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tutkimus Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tutkimus 4-vuotiaiden lasten ja perheiden tiedonkeruun väliaikatuloksia ajalta 1.2. 31.5.2018 Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus tuottaa

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Poimintoja Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta ja palveluista

Poimintoja Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta ja palveluista Poimintoja Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta ja palveluista Katja Saukkonen LAPE Etelä-Savo muutosagentti LAPE akatemia 4.6.2019 Etelä-Savo tilastojen valossa Lähde: Tilastokeskus/Etelä-Savo

Lisätiedot

Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013

Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013 Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013 THL 5.2.2014 Tutkija Hanne Kivimäki Aiheet Perustietoa Kouluterveyskyselystä Valtakunnalliset tulokset 2013 Tulosten hyödyntäminen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Pohjois- Pohjanmaalla?

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Pohjois- Pohjanmaalla? Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Pohjois- Pohjanmaalla? UUDISTUNUT KOULUTERVEYSKYSELY Tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta,

Lisätiedot

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tiedonkeruu

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tiedonkeruu Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tiedonkeruu 1. LTH-TIEDONKERUUN TAUSTA Alle kouluikäisistä lapsista ja heidän perheistään ei säännöllistä ja kattavaa seurantatietoa STM:n toimeksianto THL:lle:

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi

Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi Riikka Ikonen, erikoistutkija, THL Johanna Hietamäki, erikoistutkija, THL Johanna Seppänen, erikoistutkija, THL Nina Halme, erikoistutkija, THL Esitys pohjautuu

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, P-S avi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret Suomessa voivat mitä uutta tiedämme LAPE työn tuloksena?

Miten lapset ja nuoret Suomessa voivat mitä uutta tiedämme LAPE työn tuloksena? Miten lapset ja nuoret Suomessa voivat mitä uutta tiedämme LAPE työn tuloksena? Miten tietopohjaa on LAPE:ssa vahvistettu? 1. Pienten lasten tietopohjan vahvistaminen käynnistämällä LTHtutkimus, joka tuottaa

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Keski-Suomessa?

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Keski-Suomessa? Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Keski-Suomessa? UUDISTUNUT KOULUTERVEYSKYSELY Tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta,

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 17.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille pääkaupunkiseudulla?

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille pääkaupunkiseudulla? Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille pääkaupunkiseudulla? UUDISTUNUT KOULUTERVEYSKYSELY Tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta,

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaisen nuoren psyykkisen tuen asiakaspolku:

Ulkomaalaistaustaisen nuoren psyykkisen tuen asiakaspolku: Ulkomaalaistaustaisen nuoren psyykkisen tuen asiakaspolku: Työryhmässä mukana: Nupoli, Tyttöjen Talo, Ohjaamo, Opiskelija- ja kouluterveydenhuolto, Vamos, Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut,

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi 2018

Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi 2018 10 2019 7.5.2019 Päälöydökset Suurin osa 4-vuotiaista lapsista ja heidän vanhemmistaan voi hyvin. Useimmin jaksamisen haasteita oli kertynyt vanhemmille, jotka asuivat lapsen kanssa perheen ainoina aikuisina.

Lisätiedot

Hyvinvointiareena

Hyvinvointiareena Hyvinvointiareena 17.-18.9.2019 Hyvinvointiareena on koulutustapahtuma, joka tarjoaa yhteisen oppimisfoorumin esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa sekä korkea-asteella

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Vanhempien tuen tarpeet ja ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Lapset, nuoret ja perheet -osasto

Vanhempien tuen tarpeet ja ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Lapset, nuoret ja perheet -osasto Vanhempien tuen tarpeet ja ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Lapset, nuoret ja perheet -osasto 1 Geenit + Ympäristö = Myöhempi terveys ja hyvinvointi Geenit Koulutus

Lisätiedot

Oulu:Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Oulu:Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Oulu:Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 14.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) tutkimus. Maaret Vuorenmaa, Reija Klemetti, Rika Rajala, THL

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) tutkimus. Maaret Vuorenmaa, Reija Klemetti, Rika Rajala, THL Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) tutkimus Maaret Vuorenmaa, Reija Klemetti, Rika Rajala, THL Tutkimuksen kohderyhmät ja aikataulu 1. Kolmi-nelikuiset vauvat perheineen, jotka osallistuvat

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin 15.5.2014 Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja 1 Miten Suomen 1.1 miljoonaa lasta voivat? Miten lasten ihmisoikeudet toteutuvat? Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu tamperelaisille lapsille ja nuorille?

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu tamperelaisille lapsille ja nuorille? Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu tamperelaisille lapsille ja nuorille? UUDISTUNUT KOULUTERVEYSKYSELY Tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta,

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien osallisuus ja hyvinvointi kyselytutkimuksen tuloksia

Työelämän ulkopuolella olevien osallisuus ja hyvinvointi kyselytutkimuksen tuloksia Työelämän ulkopuolella olevien osallisuus ja hyvinvointi kyselytutkimuksen tuloksia Euroopan sosiaalirahaston TL 5:n hankkeiden asiakkaille suunnattu kyselytutkimus (2017) Lars Leemann & Anna Keto-Tokoi

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017, Helsingin 4.- ja 5.-luokkalaisten vastaukset

Kouluterveyskysely 2017, Helsingin 4.- ja 5.-luokkalaisten vastaukset Kouluterveyskysely 2017, Helsingin 4.- ja 5.-luokkalaisten vastaukset Myönteiset asiat ja huolenaiheet sekä perusindikaattorikoonti teemoittain. Vertailuna Helsinki - koko maa sekä Helsinki; tytöt-pojat.

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, POJAT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 48 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, POJAT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 48 % FYYSISET TYÖOLOT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 54 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 54 % FYYSISET TYÖOLOT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, TYTÖT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 60 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, TYTÖT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 60 % FYYSISET TYÖOLOT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus

Lisätiedot

THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 4-5. lk Utajärvi

THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 4-5. lk Utajärvi THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 4-5. lk 1 24.4.2018 Anne Leppälä-Hast Lapset ja perheet muutosohjelma (LAPE) Kansallinen hallituksen kärkihanke 2017-2018 Kaikki maakunnat mukana, lla kaikki 30 kuntaa

Lisätiedot

Ulkomaista syntyperää olevien nuorten hyvinvointi Kouluterveyskyselyssä vuonna 2017

Ulkomaista syntyperää olevien nuorten hyvinvointi Kouluterveyskyselyssä vuonna 2017 TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 26 SYYSKUU 17 Kouluterveyskyselyssä vuonna 17 Päälöydökset Ulkomaista syntyperää olevat nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä. Ryhmän sisältä löytyy merkittäviä hyvinvointieroja mm.

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Uudenlainen johtaminen - kohti yhteistä hyvinvointityötä. Avaus Peter Johnson

Uudenlainen johtaminen - kohti yhteistä hyvinvointityötä. Avaus Peter Johnson Uudenlainen johtaminen - kohti yhteistä hyvinvointityötä Avaus Peter Johnson Uudenlainen johtaminen - kohti yhteistä hyvinvointityötä Mitä on johtaminen? Johtamisen tehtävänä on auttaa kaikkia onnistumaan

Lisätiedot

Mitä tietoa on saatavilla lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtamisen ja päätöksenteon tueksi?

Mitä tietoa on saatavilla lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtamisen ja päätöksenteon tueksi? Mitä tietoa on saatavilla lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtamisen ja päätöksenteon tueksi? Maaret Vuorenmaa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuus 11.2.2019, Maaret Vuorenmaa

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36% Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 8% Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 24% Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 12% Huono ilmanvaihto

Lisätiedot

Miten lapset Suomessa voivat? Juhani Eskola

Miten lapset Suomessa voivat? Juhani Eskola Miten lapset Suomessa voivat? Juhani Eskola 1 Yhdeksän lasta kymmenestä on tyytyväinen elämäänsä He pystyvät keskustelemaan vanhempiensa kanssa ja kokevat vanhempien tukevan koulunkäyntiään. Väkivaltaa

Lisätiedot

THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 8-9. lk Utajärvi

THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 8-9. lk Utajärvi THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 8-9. lk 1 24.4.2018 Anne Leppälä-Hast TUTKIMUSAIHEET Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys ja toimintakyky Elintavat Koulunkäynti ja opiskelu Perhe ja elinolot

Lisätiedot

Nelivuotiaiden lasten terveys ja hyvinvointi alustavia tuloksia

Nelivuotiaiden lasten terveys ja hyvinvointi alustavia tuloksia Nelivuotiaiden lasten terveys ja hyvinvointi alustavia tuloksia Neuvolapäivät.11.2017. Tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula, THL Taustaa THL:n Nelivuotiaiden terveys, hyvinvointi ja palvelut kysely

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Itä-Suomen AVI 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 42 %

FYYSISET TYÖOLOT. Itä-Suomen AVI 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 42 % FYYSISET TYÖOLOT Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 42 % Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, TYTÖT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 42 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, TYTÖT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 42 % FYYSISET TYÖOLOT Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai huoneilma

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 37 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 37 % FYYSISET TYÖOLOT Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 37 % Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 37 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 37 % FYYSISET TYÖOLOT Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai huoneilma

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden poikien hyvinvointi 2008/ THL: Kouluterveyskysely

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden poikien hyvinvointi 2008/ THL: Kouluterveyskysely Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden poikien hyvinvointi 2008/2009 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 40 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017

Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017 Nina Halme Lilli Hedman Riikka Ikonen Rika Rajala Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017 TYÖPAPERI Kouluterveyskyselyn tuloksia 15 2018 TYÖPAPERI 15/2018 Halme Nina, Hedman Lilli, Ikonen Riikka ja Rajala Rika

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

Lape-työnä vahvistetun tietopohjan esittely ja lyhyt katsaus lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaan uuden tiedon valossa

Lape-työnä vahvistetun tietopohjan esittely ja lyhyt katsaus lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaan uuden tiedon valossa Lape-työnä vahvistetun tietopohjan esittely ja lyhyt katsaus lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaan uuden tiedon valossa TAVOITE Eri-ikäisten lasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja palveluiden seurantaan

Lisätiedot

Kaikki mukaan! Tiedosta toimintaan. Pääkaupunkiseudun kouluterveyskysely- seminaari 2018

Kaikki mukaan! Tiedosta toimintaan. Pääkaupunkiseudun kouluterveyskysely- seminaari 2018 Kaikki mukaan! Tiedosta toimintaan. Pääkaupunkiseudun kouluterveyskysely- seminaari 2018 Tervetuloa Espoo Asukasluvultaan Suomen toiseksi suurin kaupunki 278 000 asukasta Kaupunki muodostuu viidestä nopeasti

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Mitä riskejä otamme, jos emme kehitä palveluita?

Mitä riskejä otamme, jos emme kehitä palveluita? Mitä riskejä otamme, jos emme kehitä palveluita? Katsaus lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaan Reija Paananen, FT, Erikoistutkija, THL 3.10.2014 1 Yksilö kasvaa osana yhteisöjä, syrjäytymisen tai pärjäämisen

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina 2009-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Pirkanmaalla vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Pirkanmaalla vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Pirkanmaalla vuosina 2009-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Pohjois-Pohjanmaalla vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Pohjois-Pohjanmaalla vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2009-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Varsinais-Suomi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS

Varsinais-Suomi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS Dokumentin sisältö...1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi VarsinaisSuomi LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2020 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi VarsinaisSuomen hyvinvointikertomuksen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Toni Piispanen, Valtion liikuntaneuvosto

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Toni Piispanen, Valtion liikuntaneuvosto Liikunnan merkitys osallisuudessa Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 4.-5.6.2019 Toni Piispanen, Valtion liikuntaneuvosto Rakenne henkilökohtaisia havaintoja 8 valtakunnallista havaintoa Toiminnallinen

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojat Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojat Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina 2005-2013 Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojat Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä

Lisätiedot

Varsinais-Suomi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS

Varsinais-Suomi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS Dokumentin sisältö...1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Varsinais-Suomi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS - 2020 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Varsinais-Suomen hyvinvointikertomuksen

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/ THL: Kouluterveyskysely

Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/ THL: Kouluterveyskysely Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/2005 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat eivät tiedä aina

Lisätiedot

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) tutkimus. Maaret Vuorenmaa, Reija Klemetti, Rika Rajala, THL

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) tutkimus. Maaret Vuorenmaa, Reija Klemetti, Rika Rajala, THL Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) tutkimus Maaret Vuorenmaa, Reija Klemetti, Rika Rajala, THL Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimuksen taustaa Alle kouluikäisten lasten ja

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla

Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla Lapsen paras yhdessä enemmän -kehittämispäivä 11.10.2017 Pasi Saukkonen Ulkomaalaistaustaisten väestöryhmien kehitys Helsingissä 1991-2017 100

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 7.-9. luokat Perustietoja vastaajasta 1. Sukupuoli * i poika tyttö muu en halua vastata 2. Luokka * i 7. luokka 8. luokka 9. luokka 3. Koulusi * Anttolan yhtenäiskoulu

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 43 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat Vistan koulu selkeää kehittymistä selkeää heikkenemistä 2007 2009 2011 2013 2015 (N=248) (N=252) (N=225) (N=232) (N=303) FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa

Lisätiedot