Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9."

Transkriptio

1 Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta

2 Luennon sisältö 1. Tullilaitos ja sen toimintaympäristö 2. Keskeisiä käsitteitä 3. Sisämarkkina- eli yhteisökauppa 4. Vienti kolmansiin maihin 5. Tuonti kolmansista maista 6. Tullin ja muiden maksujen määräytyminen Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 2

3 1. Tullilaitos ja sen toimintaympäristö Maailman tullijärjestö WCO Suomen tullilaitos EU tulliliitto

4 Kansainvälinen tulliyhteistyö: WCO Jäsenenä 176 jäsenvaltiota (98 % maailmankaupasta) Toiminnan tavoitteena tehostaa, yksinkertaistaa ja harmonoida tullitoimintaa jäsenvaltioissa Luomalla kansainvälisen tullipolitiikan pohjana olevia standardeja (mm. kansainvälisen kaupan turvallisuusnäkökohdista ns. WCO SAFE) Kansainväliset sopimukset (mm. Kioton sopimus 1999) Yhteistyö WTO:n kanssa Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 4

5 TULLILIITTO Tavaran status ja liikkuvuus Yhteisötavara vs. muu kuin yhteisötavara (ns. kolmannen maan tavara, joka on tullivalvonnassa) Rooman sopimus (ETY, 1957): yhteisötavara liikkuu tullitta vapaasti jäsenvaltioiden välillä ilman tulliselvitystä Yhteisön tullialue vs. yhteisön veroalue yhteisötavarasta maksettava alv ja valmisteverot Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 5

6 EU:n tullilainsäädäntö EU:n tullilainsäädäntö sellaisenaan voimassa kaikissa jäsenvaltioissa Tullikoodeksi, Tullikoodeksin soveltamisasetus, Tullittomuusasetus, Tullitariffiasetus jne. verolainsäädäntö (valmisteverot, alv jne.) EU:sta direktiivitasolla, direktiivit saatettu voimaan kansallisilla lailla ja asetuksilla (lainsäädäntö, myös EU:n perustamissopimus ja sen muutokset) Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 6

7 SUOMEN TULLI - organisaatio Valtiovarainministeriön alainen, keskushallintona Tullihallitus aluehallinto: 5 tullipiiriä, esim. Itäinen tullipiiri, jonka johto on Lappeenrannassa tullipiireissä useita tullitoimipaikkoja eli tulleja (esim. Itäisessä tullipiirissä 9); osa rajoilla ja satamissa, osa sisämaassa Täydelliset tulliselvityspalvelut melkein kaikissa tullitoimipaikoissa Tullilaboratorio Vuonna 2009 Tullin palveluksessa oli yhteensä 2437 henkilöä Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 7

8 Tullipaikkakunnat Ålands tulldistrikt Mariehamn 1. Eckerö 2. Långnäs Eteläinen tullipiiri Helsinki 3. Hanko 4. Hämeenlinna 5. Lahti 6. Loviisa 7. Vantaa Läntinen tullipiiri Turku 8.Kaskinen 9. Kokkola 10. Jyväskylä 11. Pietarsaari 12. Pori 13. Tampere 14. Rauma 15. Vaasa Itäinen tullipiiri Lappeenranta 16. Hamina 17. Imatra 18. Kotka 19. Kouvola 20. Kuopio 21. Niirala 22. Nuijamaa 23. Parikkala 24. Vaalimaa 25. Vainikkala Pohjoinen tullipiiri Tornio 26. Kajaani 27 Karigasniemi 28. Kilpisjärvi 29. Kivilompolo 30. Kuusamo 31. Muonio 32. Neiden / Näätämö 33. Oulu 34. Polmak 35. Raahe 36. Raja-Jooseppi 37 Rovaniemi 38. Salla 39. Utsjoki 40. Vartius Tullilaboratorio 41. Espoo Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 8

9 Suomen tullin tehtävät EU:n tullipolitiikkaa toteuttava palvelu- ja lainvalvontaviranomainen, joka Edistää laillisen ulkomaankaupan sujuvuutta Kantaa toimialaansa kuuluvat verot ja tullit Suojaa kuluttajia ja yhteiskuntaa torjumalla vaarallisten aineiden salakuljetusta sekä talousrikollisuutta Ulkomaankaupan tilastointiviranomainen Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 9

10 Ulkomaankaupan sujuvuus Tullin huolehtii siitä, että tavaravirat liikkuvat kontrolloidusti että tulliselvityksessä noudatetaan EU:n ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia alkaen annettava tulli-ilmoitusten lisäksi etukäteen ilmoituksia tavaran saapumisesta EU:n alueelle ja sen poistumisesta EU:n alueelta Tavoitteena sujuvuus ja oikeellisuus asiakkaiden palvelutarpeiden ja riskin pohjalta Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 10

11 Tulli verottajana V Tulli keräsi 8,5 mrd euroa veroja Valmisteverot: polttoaine, alkoholi, tupakka, sähkö ja muu energia, jäte) n. 5 mrd euroa Muita tullin kantamia veroja ja maksuja mm.: tuonnin alv (n. 2,5 mrd) autovero (n. 0,5 mrd) EU:lle tilitettävät tullit (n. 0,2 mrd, joista 25 % kantopalkkio Suomelle) ym. Verohallinnon määräämien verojen käteismaksujen vastaanotto tietyissä tulleissa Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 11

12 Yhteiskunnan suojaus Koko liikennevirtaan kohdistuvaa perusvalvontaa sekä kohderyhmähakuista rikostorjuntaa Huumeiden ja muun salakuljetuksen sekä talousrikollisuuden (ml. tuoteväärennökset) ehkäisy, tiivis yhteistyö koti- ja ulkomaisten lainvalvonta-viranomaisten kanssa Elintarvike- ja kuluttajasuojavalvontaa sekä mm. säteilyvalvontaa, liikennevalvontaa Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 12

13 2. Keskeisiä käsitteitä Yhteisön tulli- ja veroalueet Tulli ja muut maksut

14 Yhteisön tullialue EU: jäsenvaltiot sovelletaan yhteistä tulli- ja kauppapolitiikkaa (kaikissa maissa kannetaan samat tullit ja yhteisön ulkopuolelta tuotaviin tavaroihin kohdistetaan samoja kauppapoliittisia toimenpiteitä) tulleista määrätään neuvoston tai komission asetuksilla, jotka ovat jäsenmaita suoraan sitovaa oikeutta Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 14

15 Yhteisön veroalue alue, jolla sovelletaan arvonlisä- ja valmisteverotuksen yhteisölainsäädäntöä yhteisön välillistä verotusta harmonoivat säädökset ovat direktiivejä, jotka edellyttävät jäsenmaakohtaisia lainsäädäntötoimenpiteitä eivät kuulu esim. Kanaalisaaret, Kanarian saaret eikä Ahvenanmaa Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 15

16 Suomen tullin kantamat verot, tullit ja muut maksut Tulli kannetaan EU:lle tuotaessa muuta kuin yhteisötavaraa Suomen kautta yhteisön alueelle (sama koko EU:ssa) Arvonlisävero kannetaan Suomen valtiolle tuotaessa muuta kuin yhteisötavaraa yhteisön ulkopuolelta Valmistevero kannetaan Suomen valtiolle tietyistä tavaroista esim. polttoaineet, alkoholi: kansalliset verokannat Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 16

17 3. Sisämarkkinat eli sisäkauppa Sisäkauppa Arvonlisävero (ALV) Tilastointi Ahvenanmaan erityisasema

18 Sisämarkkina- eli yhteisökauppa Yhteisökauppaa käydään yhteisötavaroilla, joita ovat Tavarat, jotka on tuotettu kokonaan yhteisön tullialueella tuotetuista tavaroista Tavarat, jotka on tuotu yhteisön tullialueen ulkopuolisista maista tai sen ulkopuolisilta alueilta ja luovutettu yhteisössä vapaaseen liikkeeseen Tavarat, jotka on tuotettu yhteisön tullialueella edellä mainituista tavaroista Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 18

19 Tavaroiden yhteisöasema Tulli voi vaatia osoittamaan Suomeen tuotavasta tavarasta, että se on yhteisötavaraa Yhteisöaseman voi todistaa esimerkiksi kauppalaskussa tai kuljetusasiakirjassa olevalla merkinnällä tai T2L-tulliasiakirjalla toisinaan on tarpeen osoittaa tavaroiden yhteisöasema, esim. tavaraa kuljetettaessa kolmannen maan kautta Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 19

20 Arvonlisävero (sisäkauppa) Suomessa ALV-ilmoitukset verohallinnolle, valmisteveroilmoitukset Tullille Arvonlisäverotunniste (alv.nro) on keskeinen yhteisökaupan toimivuuden ja valvonnan kannalta Verottoman yhteisömyynnin edellytyksenä on, että toisesta jäsenmaasta olevalla kauppakumppanilla on alv.nro Suomalainen yritys voi tiedustella kauppakumppanin alv.nron voimassaoloa Verohallitukselta Yhteisötavarasta maksettava alv ja valmistevero maassa, jossa se kulutetaan Vastaava tunniste yrityksille, joille voi myydä valmisteveron alaista tavaraa valmisteverotta (SEED) Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 20

21 Sisäkaupan tilastointi Ulkomaankauppatilastojen perustiedot Suomen ja yhteisömaiden välisestä kaupasta kerätään sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä Intrastat on EU:ssa kytketty yhteisömaiden kansallisiin arvonlisäverojärjestelmiin Intrastat-tilastoilmoitus on tehtävä Tullille kuukausittain, jos: Tuonti yli Vienti yli Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 21

22 Ahvenanmaan erityisasemaa Ahvenanmaa jäi EU:n arvonlisä- ja valmisteverodirektiivien soveltamisen ulkopuolelle Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välinen veroraja on toteutettu arvonlisä- ja valmisteverotusta koskevilla lainmuutoksilla sekä yhdellä uudella Ahvenanmaan maakuntaa koskevalla lailla (voimaan ) verorajan ylittäminen rinnastuu arvonlisä- ja valmisteverotuksessa maastavientiin ja maahantuontiin alettiin soveltaa samoja sääntöjä kuin Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden kauppaa Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä noudatettavia ilmoittamis- ja verotusmenettelyjä on kuitenkin yksinkertaistettu mahd. paljon viranomaisten ja elinkeinoelämän edustajien yhteistyönä Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 22

23 4. Vienti yhteisöstä Termistöä Viennin tulli-ilmoitus Alkuperä

24 Viejä henkilö, joka tavaranhaltijana tekee tai teettää tulli-ilmoituksen sähköisesti omissa nimissään yhteisöön sijoittautunut yhteisöön sijoittunut sopimusosapuoli (kun omistusoikeus siirtynyt ostajalle yhteisön ulkopuolelle) Jos viejällä yli 5 vientitapahtumaa/vuosi rekisteröidyttävä tullin vientiasiakkaaksi Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 24

25 Viennin tulli-ilmoitus Sanomapohjaisesti viejän omasta järjestelmästä Nettisovelluksen kautta sähköisesti Tunnistautunut käyttäjä Tunnistautumaton käyttäjä Annettava ennen vientikuljetuksen alkamista Suomessa Tullikäyntiä lähimmässä tullissa ei vaadita poikkeuksena ml. rajoitusten alainen vienti tai satunnainen viejä Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 25

26 Tulli-ilmoituksen liitteitä Vienti-ilmoituksen liiteasiakirjoja voivat olla kauppalasku mahdolliset vientiluvat ja lisenssit maatalouspoliittisten tai muiden viennin perusteella saatavien etujen todistamiseen tai valvontaan liittyvät asiakirjat Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 26

27 Vienti tullietuussopimusmaihin Tietyille yhteisön alkuperätuotteille myönnetään alennettu tullikohtelu tai tullittomuus Yhteisön alkuperätuotteiden alkuperän ilmoittaminen kirjallisella alkuperäselvityksellä määrämaan tulliviranomaisille Todistus annetaan viejän hakemuksesta vientimaassa Todistuksen vahvistaa tulli tavaraa vietäessä Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 27

28 Alkuperäselvitys EUR.1 tavaratodistusta käytetään alkuperäselvityksenä monissa sopimuksissa mm. viennissä Eta-maihin, Sveitsiin, KIE-maihin, Baltian maihin EUR.1 voidaan korvata muilla asiakirjoilla Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 28

29 Feoga-tuotteiden vienti Fonts European d Orientation et le Garantie Agrigole Maataloustuotteiden vientitukivalvonta Maa- ja metsätalousministeriö valvoo Tullilla 5%:n tarkastusvelvollisuus jokaisesta tuotealasta Vienti-ilmoituksen lisäksi tarvitaan M-lomake ja T5-valvonta-asiakirja Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 29

30 Kaksikäyttötuotteet Tuote, teknologia, palvelu tai muu hyödyke, jota normaalin siviililuonteisen käyttönsä ohella voidaan käyttää joukkotuhoaseiden kehittelyyn tai valmistukseen tai joilla voidaan edistää yleistä sotilaallista toimintakykyä kansainvälisesti sovittu useammasta eri vienti- ja kauttakulkujärjestelmästä, jotka liittyvät mm. kemiallisiin ja biologisiin aineisiin Aseisiin ja niiden käyttöön ohjuksiin ja ohjusteknologiaan Ydinalaan Vaativat vientilisenssin Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 30

31 Vientikiellot ja talouspakotteet YK ja EU päättäneet eräistä alueellisista vientikielloista ja talouspakotteista Ulkoministeriö vastaa päätösten voimaansaattamisesta ym. Toimenpiteistä Lisätietoja ulkoministeriön kauppapoliittisen osaston vientivalvonta-asioiden yksiköstä YK:n pakotteet (mm. asevientikieltoja ja talouspakotteita tiettyihin maihin) turvallisuusneuvoston suositukset EU:n omat asevientikiellot Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 31

32 5. Tuonti kolmansista maista Tuontiprosessi yhteisön ulkopuolelta Yleisilmoitus muuttuu Tulli-ilmoitukset Tulliselvitysmuodot Passitus Varastointi

33 Tulliselvitysprosessi Tulliraja vain virallista reittiä Tavaran esittäminen Tullille Yleisilmoitus Väliaikainen varasto (20/45 pv) Tulliselvitysmuodon osoittaminen (tuonnin tullimenettelyjen tulli-ilmoitus tai mahdollisesti passitus- tai varastointimenettely Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 33

34 Tulliselvitysmuodot Eri tulliselvitysmuotojen valinta riippumaton tavaroiden luonteesta, paljoudesta, alkuperästä taikka lähtö- tai määräpaikasta Tulliselvitysmuodon valinnanvapautta saattavat rajoittaa erilaiset kiellot ja rajoitukset Tavaroille osoitettavia tulliselvitysmuotoja ovat: tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn tavaroiden siirtäminen vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, tavaroiden jälleenvienti, tavaroiden hävittäminen ja tavaroiden luovutus valtiolle Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 34

35 Yleisilmoitus muuttuu Nyt Meriliikenteessä yleisilmoitus Portnetjärjestelmään aluksen saavuttua Lentoliikenteessä yleisilmoitukset korvattu ns. yksinkertaistetuilla menettelyillä (ei erillisiä ilmoituksia Tullille) Maaliikenteessä yleisilmoituksen sijasta annettu heti saapumispaikalla suoraan tuonnin tai passituksen tulliilmoitukset alkaen Kaikki liikennemuodot: annettava turvatiedot sisältävä saapumisen yleisilmoitussanoma xmlmuotoisena tai web-käyttöliittymän kautta Tullin uuteen AREX-järjestelmään ennen tavaran saapumista ensimmäistä kertaa EU:n alueelle; aikarajat liikennemuotokohtaisia Lento- tai merialuksen tai junan saavuttua annettava sanomana saapumisen esittämisilmoitus ennen ensimmäistä saapumista EU:n alueelle (feeder-alukset, lennot EU:sta: yleisilmoitus (tapa avoinna) Jos tavara puretaan väliaikaiseen varastoon, varaston annettava sanoma purkaustuloksesta Tuonnin tullausilmoitusta ei hyväksytä, ellei ole annettu saapumisen yleisilmoitusta ja tavaraa esitetty Tullille Poikkeus: jos tavara asetetaan heti saapumispaikalla passitusmenettelyyn, riittää ennen tavaran saapumista annettu yleisilmoituksen turvatiedot sisältävä passituksen tulli-ilmoitus Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 35

36 Tuonnin tulli-ilmoitus Tuonnin tulli-ilmoituksella tavara voidaan luovuttaa johonkin tuontiin liittyvään tullimenettelyyn: vapaaseen liikkeeseen sisäiseen jalostukseen (tavara viedään myöhemmin yhteisöstä) vrt. ulkoinen jalostus (tavara viety aiemmin yhteisöstä jalostettavaksi ja jalostettu tavara palautuu yhteisöön) tullivalvonnassa tapahtuvaan valmistukseen väliaikaiseen maahantuontiin Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 36

37 Erilaisia ilmoitustapoja 2-vaiheinen ilmoittaminen Annetaan ensin epätäydellinen tulli-ilmoitus ja 10 vrk:n kuluessa täydentävä tulli-ilmoitus Jaksotullaus (tarvitaan erillinen etukäteen saatu lupa) 2-vaiheinen ilmoittaminen, jossa täydentävä ilmoitus annetaan jakson aikana tuodusta tavarasta jakson (joko kalenteriviikko tai kuukausi) päätyttyä Täydentävä ilmoitus joko jokaiselta vapaaseen liikkeeseen luovutetulta erältä erikseen tai koontina koko jaksolta Käytetty erityisesti puutavaran ja muun massatavaran tuonnissa Kotitullaus 2-vaiheinen ilmoittaminen, jossa Tullille ei anneta epätäydellistä ilmoitusta lainkaan, vaan tavaranhaltija saa itse luovuttaa tavarat vapaaseen liikkeeseen merkitsemällä tavarat omaan kirjanpitoonsa niiden saavuttua hänen tiloihinsa ja antaa täydentävän tulli-ilmoitus Tullille 10 vrk:n kuluessa kirjanpitomerkinnästä Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 37

38 Luovutus vapaaseen liikkeeseen Antaa tavaralle yhteisötavaran oikeudellisen aseman Sisältää kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamisen, muiden tavaran maahantuontia koskevien muodollisuuksien suorittamisen sekä lain mukaan kannettavien tullien kantamisen jos tavarasta kannetaan arvonlisävero, arvonlisäveron maksaminen tai arvonlisäveromaksun kirjaaminen myöhempää maksua varten on Suomessa tavaran luovutuksen edellytys Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 38

39 Sisäinen jalostus Vaihtoehtoinen tullimenettely vapaaseen liikkeeseen luovuttamiselle, jos tuotava tavara aiotaan tuonnin jälkeen jatkojalostaa yhteisössä ja viedä se tämän jälkeen yhteisöstä pois Edut: ei tarvitse maksaa tullia eikä arvonlisäveroa (ns. suspensiojärjestelmä) tai maksetut tullit palautetaan jälleenvietäessä (tullinpalautusjärjestelmä) maahantuotaessa ei suspensiojärjestelmässä vaadita mahdollisia tuontilisenssejä tai alkuperätodistuksia Tullinpalautusjärjestelmän käytössä tiettyjä rajoituksia Luvanvaraista: luvan saa joko tulli-ilmoituksen tekemisen yhteydessä tai erillisenä lupana Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 39

40 Tullivalvonnassa tapahtuva valmistus Vaihtoehtoinen tullimenettely vapaaseen liikkeeseen luovuttamiselle, jos tuotava tavara aiotaan jatkojalostaa toiseksi tavaraksi, jolla on tuotavaa tavaraa alempi tulli Tavara luovutetaan vapaaseen liikkeeseen tullivalvonnassa tapahtuvaan valmistuksen jälkeen Vaatii erillisen luvan Rajoituksia tavaralle, joihin voi soveltaa Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 40

41 Väliaikainen maahantuonti Tullimenettely tavaroille, jotka tuodaan määräajaksi ja viedään pois yhteisöstä samassa kunnossa, kun olivat yhteisöön tuotaessa Esim. kuormalavat, kuljetusvälineet, matkustajien henkilökohtaiset tarvikkeet ym. Joissakin tilanteissa vain osittain tuontitullitonta (esim. työkoneet) Tulli-ilmoitus voidaan antaa SAD-lomakkeella tai ATA- Carnet ilmoituksella (kauppakamarit myöntävät), joskus myös suullinen ilmoittaminen hyväksytään Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 41

42 Passitus Tullimenettely siirrettäessä tullaamatonta tavaraa EU:n tullialueella saapumispaikalta esim. tullivarastoon myöhemmin tehtävää tullausta varten Käytetään myös kauttakuljetuksissa Kuljetusväline sinetöidään siirron ajaksi Sinetöinnistä vapauttaminen joissakin tilanteissa Menettelyn käyttö edellyttää omaa passitusvakuutta Passituksen tulli-ilmoitus annettava sähköisesti EDIFACT-sanoma tai nettipassitus koko EU:n laajuisesti käytettyyn passituksen sähköiseen passitusjärjestelmään Venäjän liikenteessä (sekä kauttakuljetus-, tuonti-, että vientitavaralle) myös TIR - passitus käytössä Paperisen TIR-carnet n lisäksi tiedot annettava Tullille sähköisesti Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 42

43 Tullivarastointi Jos yhteisöön tuotavaa tavaraa ei haluta luovuttaa heti vapaaseen liikkeeseen (tai viedä kauttakuljetus-tavaraa heti lopulliseen määränpäähänsä), se voidaan asettaa tullivarastointimenettelyyn Tullivaraston pitäminen edellyttää lupaa ja siellä voi varastoida omia tai toisen tavaroita ilman määräaikaa Tullivarastointi päätetään seuraavaan tullimenettelyyn (luovutus vapaaseen liikkeeseen, passitusmenettelyssä siirto muualle tms.) Tullivarastonpitäjä joutuu maksamaan tullivelan, ellei kirjanpidosta löydy tositetta varastoinnin päättävään menettelyyn asettamisesta Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 43

44 Vapaa-alueet ja vapaavarastot Yhteisön muusta tullialueesta erotettuja osia, joiden rajat sekä sisään- että uloskäyntikohdat ovat tulliviranomaisen valvonnassa Toiminta luvanvaraista Voidaan säilyttää sekä yhteisö- että muita kuin yhteisötavaroita rajoittamattoman ajan Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 44

45 6. Tullin ja muiden maksujen määräytyminen Tullit ja muut maksut Tullitariffi Tullausarvo Poikkeavia tulleja Tuontirajoitukset

46 Tullit ja muut maksut Yleisimmin tuonnin yhteydessä kannettavia maksuja ovat tulli ja arvonlisävero Tullit yleensä arvotulleja (= tietty % tullausarvosta), joskus paljoustulleja ( /kg) Tulli on eri suuruinen eri tavaroille ja se määräytyy tavaran tullitariffinimikkeen mukaan Arvonlisävero arvon mukaan, Suomessa yleinen arvonlisäverokanta on 23 % Tuontitullivelka = tuonti-ilmoituksen hyväksymisen yhteydessä maksettavaksi tuleva tulli, alv ja muut mahdolliset maksut Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 46

47 Tullitariffi Joka tavaralle on olemassa oma tullitariffinimike EU:ssa tuonnissa käytössä ns. Taric-koodisto, jossa n erilaista nimikettä Kv. HS-nimikkeistöä yksityiskohtaisempi EU:n komissio pitää yllä Taric-tietokantaa, josta käy ilmi nimikekohtaisesti siihen kuuluvan tavaran kuvaus, nimikkeestä kannettava tulli, mahdolliset tuontikiellot ja rajoitukset, mahdolliset alennettuun tulliin oikeuttavat kohtelut Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 47

48 Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 48

49 Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 49

50 Tullausarvo Tullausarvon perustana ensisijaisesti hinta, joka tosiasiallisesti maksettu tai maksettava myytäessä tavara vietäväksi yhteisön tullialueelle Oikaistaan siten, että kattaa rahti- ym. kulut yhteisön rajalle Tullausarvo pohjana myös tullauksen yhteydessä kannettavaa arvonlisäveroa laskettaessa kuljetus- ja muut maahantuontikustannukset ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan asti otettava huomioon AlvL 91 mukaisesti Tullausarvon ollessa yli euroa tullausarvo selvitetään varsinaisen tulli-ilmoituksen liitteenä erillisellä tullausarvoilmoituksella (D.V.1) Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 50

51 Poikkeavia tulleja Tullisuspensio: EU voi hakemuksesta myöntää tavaralle alennetun tullin tai tullittomuuden Tullietuussopimukset: EU:lla n. 30 tullietuus-sopimusta => sopimusmaan alkuperätuotteille tullittomuus tai alennettu tullikohtelu alkuperäselvitykset vaaditaan etuuskohtelua voitu rajoittaa tariffikiintiöillä tai katoilla; kiintiön ylittävistä määristä maksetaan täydet tullit Tullittomuus tietyille tuotteille (mm. matkustaja-tuomiset, samassa tilassa tulevat palautustavarat) Polkumyyntitullit Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 51

52 Tuontirajoitukset (1) Koskevat sekä kaupallista että matkustajatuontia EU:n ulkopuolelta Tuontirajoitusten alaisten tuotteiden tuonti (ja usein myös kauttakuljetus) edellyttää tuontilisenssiä ja/tai muita todistuksia, joita myöntävät tuotteesta riippuen eri viranomaiset Maataloustuotteet (tuontitodistus MMM:n interventioyksiköstä) Eläimet ja eläinperäiset elintarvikkeet (Evira) Tuonti vain tiettyjen rajanylityspaikkojen kautta, eläinlääkinnälliset rajatarkastukset, terveystodistukset Lemmikit matkustajan mukana: eläinlääkärin todistus (mm. raivotautirokotukset), joillekin eläimille vaaditaan tunnistusmerkintä, joillekin tuontilupavaatimus Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 52

53 Tuontirajoitukset (2) Kasvit: määrällisiä rajoituksia ja kieltoja riippuen kasvista ja alueesta, mistä tuodaan; joistakin kasveista / tavaroista vaaditaan myös terveystodistuksia ja rajalla suoritettavaa kasvintarkastusta ja tuojan rekisteröitymistä (Evira) Esim. puutavara, myös puiset pakkauslaatikot Siemenet, rehut, lannoitteet ja torjunta-aineet (Evira) Turkikset ja turkistuotteet (Syke) Uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit, jotka kuuluvat kv. CITESsopimuksen piiriin (Syke) Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 53

54 Tuontirajoitukset (3) Tekstiilituotteet sekä terästuotteet: joidenkin maiden tuotteille vaaditaan tuontilisenssejä tai tarkkailuasiakirjoja (haetaan Tullihallituksesta) Ampuma-aseet ja ammukset (Poliisi) Räjähteet (Turvatekniikan keskus) Lääkkeet (Lääkelaitos) Vaaralliset kemikaalit ja otsonikerrosta heikentävät aineet (Syke) Jätteet (Syke) Alkoholi (Tuotevalvontakeskus) Radioaktiiviset aineet (Stuk) Huumausaineet (tuonti laitonta) Tuoteväärennökset (tuonti laitonta) Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 54

55 Suomen tullin nettisivut Ajankohtaisia tiedotteita, tullineuvonta Julkaisuista osa netissä (Tullihallituksen tiedotuksia eli THT sarja, Tulliviesti (asiakaslehti) Yrityksille ohjeita mm. tulliselvityksestä, yhteisökaupasta, valmisteverotuksesta, autoverotuksesta, tilastoinnista Ulkomaankauppatilastoja Ohjeita ja tietoa sähköisestä asioinnista Yksityishenkilöille asiakastiedotteita ajoneuvojen tuonti, matkustajatuomiset, Internet-kauppa, muuttotavarat ja lahjat Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 55

56 Painotuotteita Tullilainsäädäntö (sekä EU että kansallinen) Käyttötariffi (Taric) Passitus- ja TIR-käsikirjat Tullitienviitta (kattava yleisesitys) Rajoituskäsikirja Tullausarvokäsikirja Painotuotteita myy Edita Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 56

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla.

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla. Tullin asiakasohje 19 Tavaran tilaaminen ulkomailta ohjeita yrityksille ja yhteisöille www.tulli.fi 19.2.2015 Korvaa kesäkuussa 2014 julkaistun ohjeen Tavaran tilaaminen ulkomailta ohje yrityksille ja

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä AREX 23.6.2011 1/77 AREX Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä Periaatteita Tullausyksikkö Raili Sonninen Antti Hästbacka Heli Isometsä Markku Laine Pia Linsén Olli Tuomisto AREX 23.6.2011

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN. Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen

ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN. Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen Julkaisija Mikkelin ammattikorkeakoulu PL 181, 50101 Mikkeli puh. (015) 355 61 mamk@mikkeliamk.fi

Lisätiedot

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015 1. Vientitullauspaikka ja viejä... 2 Suomalainen yritys on ostanut tavaraa saksalaiselta yritykseltä ja tavarat viedään suoraan Saksasta EU:n ulkopuolelle. Voidaanko vientitullaus tehdä Suomessa ja tarvitaanko

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

KaukoGroupille ja Sa-Tu Logisticsille AEO-todistukset

KaukoGroupille ja Sa-Tu Logisticsille AEO-todistukset 2 2 0 0 8 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Komissaari Kovács ja ministeri Kiviniemi Vaalimaalla ja Kotkassa sivut 8 9 KaukoGroupille ja Sa-Tu Logisticsille AEO-todistukset sivut 10 11 Tulliselvityksen

Lisätiedot

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

Venäjän tullikonsepti uudistuu

Venäjän tullikonsepti uudistuu S i v u 13 : Tulli pysäyttää vaaralliset kuormat Tulliviesti 2 2010 N R O www.tulli.fi Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. Venäjän tullikonsepti uudistuu

Lisätiedot

Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille 4 2010

Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille 4 2010 S i v u 14 : Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille Tulliviesti 4 2010 N R O www.tulli.fi Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. Kiitämme

Lisätiedot

SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA

SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case: Yritys X LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2011 Teemu Tiljander

Lisätiedot

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi!

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! 3 2 0 0 7 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset sivut 12 15 Venäjän-liikenteen kasvun haaste ja Tullin keinot sivut 16 17 Valtuutettu

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 2008 TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Väliraportti Hennariina Pulli Ulla Tapaninen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Lisähelpotuksia sähköiseen vienti-ilmoittamiseen

Lisähelpotuksia sähköiseen vienti-ilmoittamiseen 3 2 0 0 8 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i KRP:n Rauno Ranta puhuu PTR-yhteistyöstä sivut 10 11 Lisähelpotuksia sähköiseen vienti-ilmoittamiseen sivut 17 23 Lentotulli esittelyssä sivut 24 27 Tu l l

Lisätiedot

Rekalla Venäjällä. Tietoa raskaan kaluston kuljettajille

Rekalla Venäjällä. Tietoa raskaan kaluston kuljettajille Rekalla Venäjällä Tietoa raskaan kaluston kuljettajille Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Matkan valmistelu 5 1.1 Viisumi 5 1.2 Tavaran kuljetukseen tarvittavat paperit 10 1.3 Viestintäyhteyksien järjestäminen

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

1. Kolmannesta maasta EU:hun vakituisen asuinpaikkansa siirtävien luonnollisten henkilöiden henkilökohtainen omaisuus (artiklat 3 11)

1. Kolmannesta maasta EU:hun vakituisen asuinpaikkansa siirtävien luonnollisten henkilöiden henkilökohtainen omaisuus (artiklat 3 11) Tullittomuus tullittomuusasetuksen perusteella Tullittomuus voi perustua neuvoston asetukseen (EY) n:o 1186/2009 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta (tullittomuusasetus). Seuraava luettelo ei

Lisätiedot