Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9."

Transkriptio

1 Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta

2 Luennon sisältö 1. Tullilaitos ja sen toimintaympäristö 2. Keskeisiä käsitteitä 3. Sisämarkkina- eli yhteisökauppa 4. Vienti kolmansiin maihin 5. Tuonti kolmansista maista 6. Tullin ja muiden maksujen määräytyminen Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 2

3 1. Tullilaitos ja sen toimintaympäristö Maailman tullijärjestö WCO Suomen tullilaitos EU tulliliitto

4 Kansainvälinen tulliyhteistyö: WCO Jäsenenä 176 jäsenvaltiota (98 % maailmankaupasta) Toiminnan tavoitteena tehostaa, yksinkertaistaa ja harmonoida tullitoimintaa jäsenvaltioissa Luomalla kansainvälisen tullipolitiikan pohjana olevia standardeja (mm. kansainvälisen kaupan turvallisuusnäkökohdista ns. WCO SAFE) Kansainväliset sopimukset (mm. Kioton sopimus 1999) Yhteistyö WTO:n kanssa Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 4

5 TULLILIITTO Tavaran status ja liikkuvuus Yhteisötavara vs. muu kuin yhteisötavara (ns. kolmannen maan tavara, joka on tullivalvonnassa) Rooman sopimus (ETY, 1957): yhteisötavara liikkuu tullitta vapaasti jäsenvaltioiden välillä ilman tulliselvitystä Yhteisön tullialue vs. yhteisön veroalue yhteisötavarasta maksettava alv ja valmisteverot Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 5

6 EU:n tullilainsäädäntö EU:n tullilainsäädäntö sellaisenaan voimassa kaikissa jäsenvaltioissa Tullikoodeksi, Tullikoodeksin soveltamisasetus, Tullittomuusasetus, Tullitariffiasetus jne. verolainsäädäntö (valmisteverot, alv jne.) EU:sta direktiivitasolla, direktiivit saatettu voimaan kansallisilla lailla ja asetuksilla (lainsäädäntö, myös EU:n perustamissopimus ja sen muutokset) Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 6

7 SUOMEN TULLI - organisaatio Valtiovarainministeriön alainen, keskushallintona Tullihallitus aluehallinto: 5 tullipiiriä, esim. Itäinen tullipiiri, jonka johto on Lappeenrannassa tullipiireissä useita tullitoimipaikkoja eli tulleja (esim. Itäisessä tullipiirissä 9); osa rajoilla ja satamissa, osa sisämaassa Täydelliset tulliselvityspalvelut melkein kaikissa tullitoimipaikoissa Tullilaboratorio Vuonna 2009 Tullin palveluksessa oli yhteensä 2437 henkilöä Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 7

8 Tullipaikkakunnat Ålands tulldistrikt Mariehamn 1. Eckerö 2. Långnäs Eteläinen tullipiiri Helsinki 3. Hanko 4. Hämeenlinna 5. Lahti 6. Loviisa 7. Vantaa Läntinen tullipiiri Turku 8.Kaskinen 9. Kokkola 10. Jyväskylä 11. Pietarsaari 12. Pori 13. Tampere 14. Rauma 15. Vaasa Itäinen tullipiiri Lappeenranta 16. Hamina 17. Imatra 18. Kotka 19. Kouvola 20. Kuopio 21. Niirala 22. Nuijamaa 23. Parikkala 24. Vaalimaa 25. Vainikkala Pohjoinen tullipiiri Tornio 26. Kajaani 27 Karigasniemi 28. Kilpisjärvi 29. Kivilompolo 30. Kuusamo 31. Muonio 32. Neiden / Näätämö 33. Oulu 34. Polmak 35. Raahe 36. Raja-Jooseppi 37 Rovaniemi 38. Salla 39. Utsjoki 40. Vartius Tullilaboratorio 41. Espoo Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 8

9 Suomen tullin tehtävät EU:n tullipolitiikkaa toteuttava palvelu- ja lainvalvontaviranomainen, joka Edistää laillisen ulkomaankaupan sujuvuutta Kantaa toimialaansa kuuluvat verot ja tullit Suojaa kuluttajia ja yhteiskuntaa torjumalla vaarallisten aineiden salakuljetusta sekä talousrikollisuutta Ulkomaankaupan tilastointiviranomainen Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 9

10 Ulkomaankaupan sujuvuus Tullin huolehtii siitä, että tavaravirat liikkuvat kontrolloidusti että tulliselvityksessä noudatetaan EU:n ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia alkaen annettava tulli-ilmoitusten lisäksi etukäteen ilmoituksia tavaran saapumisesta EU:n alueelle ja sen poistumisesta EU:n alueelta Tavoitteena sujuvuus ja oikeellisuus asiakkaiden palvelutarpeiden ja riskin pohjalta Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 10

11 Tulli verottajana V Tulli keräsi 8,5 mrd euroa veroja Valmisteverot: polttoaine, alkoholi, tupakka, sähkö ja muu energia, jäte) n. 5 mrd euroa Muita tullin kantamia veroja ja maksuja mm.: tuonnin alv (n. 2,5 mrd) autovero (n. 0,5 mrd) EU:lle tilitettävät tullit (n. 0,2 mrd, joista 25 % kantopalkkio Suomelle) ym. Verohallinnon määräämien verojen käteismaksujen vastaanotto tietyissä tulleissa Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 11

12 Yhteiskunnan suojaus Koko liikennevirtaan kohdistuvaa perusvalvontaa sekä kohderyhmähakuista rikostorjuntaa Huumeiden ja muun salakuljetuksen sekä talousrikollisuuden (ml. tuoteväärennökset) ehkäisy, tiivis yhteistyö koti- ja ulkomaisten lainvalvonta-viranomaisten kanssa Elintarvike- ja kuluttajasuojavalvontaa sekä mm. säteilyvalvontaa, liikennevalvontaa Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 12

13 2. Keskeisiä käsitteitä Yhteisön tulli- ja veroalueet Tulli ja muut maksut

14 Yhteisön tullialue EU: jäsenvaltiot sovelletaan yhteistä tulli- ja kauppapolitiikkaa (kaikissa maissa kannetaan samat tullit ja yhteisön ulkopuolelta tuotaviin tavaroihin kohdistetaan samoja kauppapoliittisia toimenpiteitä) tulleista määrätään neuvoston tai komission asetuksilla, jotka ovat jäsenmaita suoraan sitovaa oikeutta Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 14

15 Yhteisön veroalue alue, jolla sovelletaan arvonlisä- ja valmisteverotuksen yhteisölainsäädäntöä yhteisön välillistä verotusta harmonoivat säädökset ovat direktiivejä, jotka edellyttävät jäsenmaakohtaisia lainsäädäntötoimenpiteitä eivät kuulu esim. Kanaalisaaret, Kanarian saaret eikä Ahvenanmaa Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 15

16 Suomen tullin kantamat verot, tullit ja muut maksut Tulli kannetaan EU:lle tuotaessa muuta kuin yhteisötavaraa Suomen kautta yhteisön alueelle (sama koko EU:ssa) Arvonlisävero kannetaan Suomen valtiolle tuotaessa muuta kuin yhteisötavaraa yhteisön ulkopuolelta Valmistevero kannetaan Suomen valtiolle tietyistä tavaroista esim. polttoaineet, alkoholi: kansalliset verokannat Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 16

17 3. Sisämarkkinat eli sisäkauppa Sisäkauppa Arvonlisävero (ALV) Tilastointi Ahvenanmaan erityisasema

18 Sisämarkkina- eli yhteisökauppa Yhteisökauppaa käydään yhteisötavaroilla, joita ovat Tavarat, jotka on tuotettu kokonaan yhteisön tullialueella tuotetuista tavaroista Tavarat, jotka on tuotu yhteisön tullialueen ulkopuolisista maista tai sen ulkopuolisilta alueilta ja luovutettu yhteisössä vapaaseen liikkeeseen Tavarat, jotka on tuotettu yhteisön tullialueella edellä mainituista tavaroista Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 18

19 Tavaroiden yhteisöasema Tulli voi vaatia osoittamaan Suomeen tuotavasta tavarasta, että se on yhteisötavaraa Yhteisöaseman voi todistaa esimerkiksi kauppalaskussa tai kuljetusasiakirjassa olevalla merkinnällä tai T2L-tulliasiakirjalla toisinaan on tarpeen osoittaa tavaroiden yhteisöasema, esim. tavaraa kuljetettaessa kolmannen maan kautta Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 19

20 Arvonlisävero (sisäkauppa) Suomessa ALV-ilmoitukset verohallinnolle, valmisteveroilmoitukset Tullille Arvonlisäverotunniste (alv.nro) on keskeinen yhteisökaupan toimivuuden ja valvonnan kannalta Verottoman yhteisömyynnin edellytyksenä on, että toisesta jäsenmaasta olevalla kauppakumppanilla on alv.nro Suomalainen yritys voi tiedustella kauppakumppanin alv.nron voimassaoloa Verohallitukselta Yhteisötavarasta maksettava alv ja valmistevero maassa, jossa se kulutetaan Vastaava tunniste yrityksille, joille voi myydä valmisteveron alaista tavaraa valmisteverotta (SEED) Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 20

21 Sisäkaupan tilastointi Ulkomaankauppatilastojen perustiedot Suomen ja yhteisömaiden välisestä kaupasta kerätään sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä Intrastat on EU:ssa kytketty yhteisömaiden kansallisiin arvonlisäverojärjestelmiin Intrastat-tilastoilmoitus on tehtävä Tullille kuukausittain, jos: Tuonti yli Vienti yli Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 21

22 Ahvenanmaan erityisasemaa Ahvenanmaa jäi EU:n arvonlisä- ja valmisteverodirektiivien soveltamisen ulkopuolelle Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välinen veroraja on toteutettu arvonlisä- ja valmisteverotusta koskevilla lainmuutoksilla sekä yhdellä uudella Ahvenanmaan maakuntaa koskevalla lailla (voimaan ) verorajan ylittäminen rinnastuu arvonlisä- ja valmisteverotuksessa maastavientiin ja maahantuontiin alettiin soveltaa samoja sääntöjä kuin Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden kauppaa Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä noudatettavia ilmoittamis- ja verotusmenettelyjä on kuitenkin yksinkertaistettu mahd. paljon viranomaisten ja elinkeinoelämän edustajien yhteistyönä Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 22

23 4. Vienti yhteisöstä Termistöä Viennin tulli-ilmoitus Alkuperä

24 Viejä henkilö, joka tavaranhaltijana tekee tai teettää tulli-ilmoituksen sähköisesti omissa nimissään yhteisöön sijoittautunut yhteisöön sijoittunut sopimusosapuoli (kun omistusoikeus siirtynyt ostajalle yhteisön ulkopuolelle) Jos viejällä yli 5 vientitapahtumaa/vuosi rekisteröidyttävä tullin vientiasiakkaaksi Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 24

25 Viennin tulli-ilmoitus Sanomapohjaisesti viejän omasta järjestelmästä Nettisovelluksen kautta sähköisesti Tunnistautunut käyttäjä Tunnistautumaton käyttäjä Annettava ennen vientikuljetuksen alkamista Suomessa Tullikäyntiä lähimmässä tullissa ei vaadita poikkeuksena ml. rajoitusten alainen vienti tai satunnainen viejä Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 25

26 Tulli-ilmoituksen liitteitä Vienti-ilmoituksen liiteasiakirjoja voivat olla kauppalasku mahdolliset vientiluvat ja lisenssit maatalouspoliittisten tai muiden viennin perusteella saatavien etujen todistamiseen tai valvontaan liittyvät asiakirjat Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 26

27 Vienti tullietuussopimusmaihin Tietyille yhteisön alkuperätuotteille myönnetään alennettu tullikohtelu tai tullittomuus Yhteisön alkuperätuotteiden alkuperän ilmoittaminen kirjallisella alkuperäselvityksellä määrämaan tulliviranomaisille Todistus annetaan viejän hakemuksesta vientimaassa Todistuksen vahvistaa tulli tavaraa vietäessä Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 27

28 Alkuperäselvitys EUR.1 tavaratodistusta käytetään alkuperäselvityksenä monissa sopimuksissa mm. viennissä Eta-maihin, Sveitsiin, KIE-maihin, Baltian maihin EUR.1 voidaan korvata muilla asiakirjoilla Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 28

29 Feoga-tuotteiden vienti Fonts European d Orientation et le Garantie Agrigole Maataloustuotteiden vientitukivalvonta Maa- ja metsätalousministeriö valvoo Tullilla 5%:n tarkastusvelvollisuus jokaisesta tuotealasta Vienti-ilmoituksen lisäksi tarvitaan M-lomake ja T5-valvonta-asiakirja Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 29

30 Kaksikäyttötuotteet Tuote, teknologia, palvelu tai muu hyödyke, jota normaalin siviililuonteisen käyttönsä ohella voidaan käyttää joukkotuhoaseiden kehittelyyn tai valmistukseen tai joilla voidaan edistää yleistä sotilaallista toimintakykyä kansainvälisesti sovittu useammasta eri vienti- ja kauttakulkujärjestelmästä, jotka liittyvät mm. kemiallisiin ja biologisiin aineisiin Aseisiin ja niiden käyttöön ohjuksiin ja ohjusteknologiaan Ydinalaan Vaativat vientilisenssin Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 30

31 Vientikiellot ja talouspakotteet YK ja EU päättäneet eräistä alueellisista vientikielloista ja talouspakotteista Ulkoministeriö vastaa päätösten voimaansaattamisesta ym. Toimenpiteistä Lisätietoja ulkoministeriön kauppapoliittisen osaston vientivalvonta-asioiden yksiköstä YK:n pakotteet (mm. asevientikieltoja ja talouspakotteita tiettyihin maihin) turvallisuusneuvoston suositukset EU:n omat asevientikiellot Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 31

32 5. Tuonti kolmansista maista Tuontiprosessi yhteisön ulkopuolelta Yleisilmoitus muuttuu Tulli-ilmoitukset Tulliselvitysmuodot Passitus Varastointi

33 Tulliselvitysprosessi Tulliraja vain virallista reittiä Tavaran esittäminen Tullille Yleisilmoitus Väliaikainen varasto (20/45 pv) Tulliselvitysmuodon osoittaminen (tuonnin tullimenettelyjen tulli-ilmoitus tai mahdollisesti passitus- tai varastointimenettely Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 33

34 Tulliselvitysmuodot Eri tulliselvitysmuotojen valinta riippumaton tavaroiden luonteesta, paljoudesta, alkuperästä taikka lähtö- tai määräpaikasta Tulliselvitysmuodon valinnanvapautta saattavat rajoittaa erilaiset kiellot ja rajoitukset Tavaroille osoitettavia tulliselvitysmuotoja ovat: tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn tavaroiden siirtäminen vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, tavaroiden jälleenvienti, tavaroiden hävittäminen ja tavaroiden luovutus valtiolle Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 34

35 Yleisilmoitus muuttuu Nyt Meriliikenteessä yleisilmoitus Portnetjärjestelmään aluksen saavuttua Lentoliikenteessä yleisilmoitukset korvattu ns. yksinkertaistetuilla menettelyillä (ei erillisiä ilmoituksia Tullille) Maaliikenteessä yleisilmoituksen sijasta annettu heti saapumispaikalla suoraan tuonnin tai passituksen tulliilmoitukset alkaen Kaikki liikennemuodot: annettava turvatiedot sisältävä saapumisen yleisilmoitussanoma xmlmuotoisena tai web-käyttöliittymän kautta Tullin uuteen AREX-järjestelmään ennen tavaran saapumista ensimmäistä kertaa EU:n alueelle; aikarajat liikennemuotokohtaisia Lento- tai merialuksen tai junan saavuttua annettava sanomana saapumisen esittämisilmoitus ennen ensimmäistä saapumista EU:n alueelle (feeder-alukset, lennot EU:sta: yleisilmoitus (tapa avoinna) Jos tavara puretaan väliaikaiseen varastoon, varaston annettava sanoma purkaustuloksesta Tuonnin tullausilmoitusta ei hyväksytä, ellei ole annettu saapumisen yleisilmoitusta ja tavaraa esitetty Tullille Poikkeus: jos tavara asetetaan heti saapumispaikalla passitusmenettelyyn, riittää ennen tavaran saapumista annettu yleisilmoituksen turvatiedot sisältävä passituksen tulli-ilmoitus Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 35

36 Tuonnin tulli-ilmoitus Tuonnin tulli-ilmoituksella tavara voidaan luovuttaa johonkin tuontiin liittyvään tullimenettelyyn: vapaaseen liikkeeseen sisäiseen jalostukseen (tavara viedään myöhemmin yhteisöstä) vrt. ulkoinen jalostus (tavara viety aiemmin yhteisöstä jalostettavaksi ja jalostettu tavara palautuu yhteisöön) tullivalvonnassa tapahtuvaan valmistukseen väliaikaiseen maahantuontiin Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 36

37 Erilaisia ilmoitustapoja 2-vaiheinen ilmoittaminen Annetaan ensin epätäydellinen tulli-ilmoitus ja 10 vrk:n kuluessa täydentävä tulli-ilmoitus Jaksotullaus (tarvitaan erillinen etukäteen saatu lupa) 2-vaiheinen ilmoittaminen, jossa täydentävä ilmoitus annetaan jakson aikana tuodusta tavarasta jakson (joko kalenteriviikko tai kuukausi) päätyttyä Täydentävä ilmoitus joko jokaiselta vapaaseen liikkeeseen luovutetulta erältä erikseen tai koontina koko jaksolta Käytetty erityisesti puutavaran ja muun massatavaran tuonnissa Kotitullaus 2-vaiheinen ilmoittaminen, jossa Tullille ei anneta epätäydellistä ilmoitusta lainkaan, vaan tavaranhaltija saa itse luovuttaa tavarat vapaaseen liikkeeseen merkitsemällä tavarat omaan kirjanpitoonsa niiden saavuttua hänen tiloihinsa ja antaa täydentävän tulli-ilmoitus Tullille 10 vrk:n kuluessa kirjanpitomerkinnästä Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 37

38 Luovutus vapaaseen liikkeeseen Antaa tavaralle yhteisötavaran oikeudellisen aseman Sisältää kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamisen, muiden tavaran maahantuontia koskevien muodollisuuksien suorittamisen sekä lain mukaan kannettavien tullien kantamisen jos tavarasta kannetaan arvonlisävero, arvonlisäveron maksaminen tai arvonlisäveromaksun kirjaaminen myöhempää maksua varten on Suomessa tavaran luovutuksen edellytys Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 38

39 Sisäinen jalostus Vaihtoehtoinen tullimenettely vapaaseen liikkeeseen luovuttamiselle, jos tuotava tavara aiotaan tuonnin jälkeen jatkojalostaa yhteisössä ja viedä se tämän jälkeen yhteisöstä pois Edut: ei tarvitse maksaa tullia eikä arvonlisäveroa (ns. suspensiojärjestelmä) tai maksetut tullit palautetaan jälleenvietäessä (tullinpalautusjärjestelmä) maahantuotaessa ei suspensiojärjestelmässä vaadita mahdollisia tuontilisenssejä tai alkuperätodistuksia Tullinpalautusjärjestelmän käytössä tiettyjä rajoituksia Luvanvaraista: luvan saa joko tulli-ilmoituksen tekemisen yhteydessä tai erillisenä lupana Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 39

40 Tullivalvonnassa tapahtuva valmistus Vaihtoehtoinen tullimenettely vapaaseen liikkeeseen luovuttamiselle, jos tuotava tavara aiotaan jatkojalostaa toiseksi tavaraksi, jolla on tuotavaa tavaraa alempi tulli Tavara luovutetaan vapaaseen liikkeeseen tullivalvonnassa tapahtuvaan valmistuksen jälkeen Vaatii erillisen luvan Rajoituksia tavaralle, joihin voi soveltaa Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 40

41 Väliaikainen maahantuonti Tullimenettely tavaroille, jotka tuodaan määräajaksi ja viedään pois yhteisöstä samassa kunnossa, kun olivat yhteisöön tuotaessa Esim. kuormalavat, kuljetusvälineet, matkustajien henkilökohtaiset tarvikkeet ym. Joissakin tilanteissa vain osittain tuontitullitonta (esim. työkoneet) Tulli-ilmoitus voidaan antaa SAD-lomakkeella tai ATA- Carnet ilmoituksella (kauppakamarit myöntävät), joskus myös suullinen ilmoittaminen hyväksytään Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 41

42 Passitus Tullimenettely siirrettäessä tullaamatonta tavaraa EU:n tullialueella saapumispaikalta esim. tullivarastoon myöhemmin tehtävää tullausta varten Käytetään myös kauttakuljetuksissa Kuljetusväline sinetöidään siirron ajaksi Sinetöinnistä vapauttaminen joissakin tilanteissa Menettelyn käyttö edellyttää omaa passitusvakuutta Passituksen tulli-ilmoitus annettava sähköisesti EDIFACT-sanoma tai nettipassitus koko EU:n laajuisesti käytettyyn passituksen sähköiseen passitusjärjestelmään Venäjän liikenteessä (sekä kauttakuljetus-, tuonti-, että vientitavaralle) myös TIR - passitus käytössä Paperisen TIR-carnet n lisäksi tiedot annettava Tullille sähköisesti Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 42

43 Tullivarastointi Jos yhteisöön tuotavaa tavaraa ei haluta luovuttaa heti vapaaseen liikkeeseen (tai viedä kauttakuljetus-tavaraa heti lopulliseen määränpäähänsä), se voidaan asettaa tullivarastointimenettelyyn Tullivaraston pitäminen edellyttää lupaa ja siellä voi varastoida omia tai toisen tavaroita ilman määräaikaa Tullivarastointi päätetään seuraavaan tullimenettelyyn (luovutus vapaaseen liikkeeseen, passitusmenettelyssä siirto muualle tms.) Tullivarastonpitäjä joutuu maksamaan tullivelan, ellei kirjanpidosta löydy tositetta varastoinnin päättävään menettelyyn asettamisesta Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 43

44 Vapaa-alueet ja vapaavarastot Yhteisön muusta tullialueesta erotettuja osia, joiden rajat sekä sisään- että uloskäyntikohdat ovat tulliviranomaisen valvonnassa Toiminta luvanvaraista Voidaan säilyttää sekä yhteisö- että muita kuin yhteisötavaroita rajoittamattoman ajan Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 44

45 6. Tullin ja muiden maksujen määräytyminen Tullit ja muut maksut Tullitariffi Tullausarvo Poikkeavia tulleja Tuontirajoitukset

46 Tullit ja muut maksut Yleisimmin tuonnin yhteydessä kannettavia maksuja ovat tulli ja arvonlisävero Tullit yleensä arvotulleja (= tietty % tullausarvosta), joskus paljoustulleja ( /kg) Tulli on eri suuruinen eri tavaroille ja se määräytyy tavaran tullitariffinimikkeen mukaan Arvonlisävero arvon mukaan, Suomessa yleinen arvonlisäverokanta on 23 % Tuontitullivelka = tuonti-ilmoituksen hyväksymisen yhteydessä maksettavaksi tuleva tulli, alv ja muut mahdolliset maksut Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 46

47 Tullitariffi Joka tavaralle on olemassa oma tullitariffinimike EU:ssa tuonnissa käytössä ns. Taric-koodisto, jossa n erilaista nimikettä Kv. HS-nimikkeistöä yksityiskohtaisempi EU:n komissio pitää yllä Taric-tietokantaa, josta käy ilmi nimikekohtaisesti siihen kuuluvan tavaran kuvaus, nimikkeestä kannettava tulli, mahdolliset tuontikiellot ja rajoitukset, mahdolliset alennettuun tulliin oikeuttavat kohtelut Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 47

48 Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 48

49 Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 49

50 Tullausarvo Tullausarvon perustana ensisijaisesti hinta, joka tosiasiallisesti maksettu tai maksettava myytäessä tavara vietäväksi yhteisön tullialueelle Oikaistaan siten, että kattaa rahti- ym. kulut yhteisön rajalle Tullausarvo pohjana myös tullauksen yhteydessä kannettavaa arvonlisäveroa laskettaessa kuljetus- ja muut maahantuontikustannukset ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan asti otettava huomioon AlvL 91 mukaisesti Tullausarvon ollessa yli euroa tullausarvo selvitetään varsinaisen tulli-ilmoituksen liitteenä erillisellä tullausarvoilmoituksella (D.V.1) Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 50

51 Poikkeavia tulleja Tullisuspensio: EU voi hakemuksesta myöntää tavaralle alennetun tullin tai tullittomuuden Tullietuussopimukset: EU:lla n. 30 tullietuus-sopimusta => sopimusmaan alkuperätuotteille tullittomuus tai alennettu tullikohtelu alkuperäselvitykset vaaditaan etuuskohtelua voitu rajoittaa tariffikiintiöillä tai katoilla; kiintiön ylittävistä määristä maksetaan täydet tullit Tullittomuus tietyille tuotteille (mm. matkustaja-tuomiset, samassa tilassa tulevat palautustavarat) Polkumyyntitullit Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 51

52 Tuontirajoitukset (1) Koskevat sekä kaupallista että matkustajatuontia EU:n ulkopuolelta Tuontirajoitusten alaisten tuotteiden tuonti (ja usein myös kauttakuljetus) edellyttää tuontilisenssiä ja/tai muita todistuksia, joita myöntävät tuotteesta riippuen eri viranomaiset Maataloustuotteet (tuontitodistus MMM:n interventioyksiköstä) Eläimet ja eläinperäiset elintarvikkeet (Evira) Tuonti vain tiettyjen rajanylityspaikkojen kautta, eläinlääkinnälliset rajatarkastukset, terveystodistukset Lemmikit matkustajan mukana: eläinlääkärin todistus (mm. raivotautirokotukset), joillekin eläimille vaaditaan tunnistusmerkintä, joillekin tuontilupavaatimus Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 52

53 Tuontirajoitukset (2) Kasvit: määrällisiä rajoituksia ja kieltoja riippuen kasvista ja alueesta, mistä tuodaan; joistakin kasveista / tavaroista vaaditaan myös terveystodistuksia ja rajalla suoritettavaa kasvintarkastusta ja tuojan rekisteröitymistä (Evira) Esim. puutavara, myös puiset pakkauslaatikot Siemenet, rehut, lannoitteet ja torjunta-aineet (Evira) Turkikset ja turkistuotteet (Syke) Uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit, jotka kuuluvat kv. CITESsopimuksen piiriin (Syke) Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 53

54 Tuontirajoitukset (3) Tekstiilituotteet sekä terästuotteet: joidenkin maiden tuotteille vaaditaan tuontilisenssejä tai tarkkailuasiakirjoja (haetaan Tullihallituksesta) Ampuma-aseet ja ammukset (Poliisi) Räjähteet (Turvatekniikan keskus) Lääkkeet (Lääkelaitos) Vaaralliset kemikaalit ja otsonikerrosta heikentävät aineet (Syke) Jätteet (Syke) Alkoholi (Tuotevalvontakeskus) Radioaktiiviset aineet (Stuk) Huumausaineet (tuonti laitonta) Tuoteväärennökset (tuonti laitonta) Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 54

55 Suomen tullin nettisivut Ajankohtaisia tiedotteita, tullineuvonta Julkaisuista osa netissä (Tullihallituksen tiedotuksia eli THT sarja, Tulliviesti (asiakaslehti) Yrityksille ohjeita mm. tulliselvityksestä, yhteisökaupasta, valmisteverotuksesta, autoverotuksesta, tilastoinnista Ulkomaankauppatilastoja Ohjeita ja tietoa sähköisestä asioinnista Yksityishenkilöille asiakastiedotteita ajoneuvojen tuonti, matkustajatuomiset, Internet-kauppa, muuttotavarat ja lahjat Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 55

56 Painotuotteita Tullilainsäädäntö (sekä EU että kansallinen) Käyttötariffi (Taric) Passitus- ja TIR-käsikirjat Tullitienviitta (kattava yleisesitys) Rajoituskäsikirja Tullausarvokäsikirja Painotuotteita myy Edita Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 56

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta OMA YRITYS 19.-20.3.2014 TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta Kirsi Azaize Tulliylitarkastaja Tulli 4.4.2014 Tullin koulutus 1 Tullin tehtävät turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET 3178 N:o 1193 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio 12.4.2016 Muutokset mahdollisia 1 Erityismenettelyt 1.5.2016 alkaen - Erityiskäyttö Väliaikainen

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

Täyttöohje Yksinkertaistuslupa 1 (7) 1. HAKEMUS

Täyttöohje Yksinkertaistuslupa 1 (7) 1. HAKEMUS 1 (7) 1. HAKEMUS 2. HAKIJAN TIEDOT Ilmoitetaan haettavan luvan/lupien nimi ja koodi: lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CVA, lupa valtuutetun antajan asemaan eli valtuutukseen unioniaseman

Lisätiedot

EU:n vientivalvonta ja pakotteet globaaleilla markkinoilla Tullin toiminta

EU:n vientivalvonta ja pakotteet globaaleilla markkinoilla Tullin toiminta EU:n vientivalvonta ja pakotteet globaaleilla markkinoilla Tullin toiminta Suomen Tulli Edistää ulkomaankaupan sujuvuutta, varmistaa säännösten noudattamisen ja turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti

Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti Vaaralliset kemikaalit 1 Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti Taustaa Vaarallisten kemikaalien kansainvälistä kauppaa säädellään kahdella kansainvälisellä sopimuksella: Rotterdamin sopimuksella ja

Lisätiedot

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Lisätiedot

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola emcs@tulli.fi Valmisteverolain uudistus EMCS EMCS -hankkeen pohjana on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 16. kesäkuuta 2003 antama päätös N:o 1152/2003/EY,

Lisätiedot

Suomen tulli 2014. Vuosikatsaus

Suomen tulli 2014. Vuosikatsaus Vuosikatsaus Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden kantaa tehokkaasti tavaraverot tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Lisätiedot

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje AREX asiakasohje 7 Varamenettelyohje saapuva liikenne www.tulli.fi 27.3.2013 EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje 1 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan EU:hun saapuvasta tavarasta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi?

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? Esityksen sisältö Mikä CN-nimikkeistö on? Mihin sitä käytetään? Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? 1.11.2011 Tulli CN-nimikkeistö 1 Harmonisoitu

Lisätiedot

Kansainvälisiä urheilutapahtumia varten EU:n tullialueen ulkopuolelta Suomeen tuotavat tavarat

Kansainvälisiä urheilutapahtumia varten EU:n tullialueen ulkopuolelta Suomeen tuotavat tavarat www.tulli.fi ITU-asiakasohje 7/2012 Kansainvälisiin urheilutapahtumiin EU:n tullialueen ulkopuolelta Suomeen tuotavat tavarat Versio 1.0, 24.7.2012 Kansainvälisiä urheilutapahtumia varten EU:n tullialueen

Lisätiedot

Täydentävässä ilmoituksessa ilmoitetaan Tullin antama tullausnumero. Kotitullauksessa ilmoitetaan kirjanpitoon merkitsemisen päivä (luovutuspäivä).

Täydentävässä ilmoituksessa ilmoitetaan Tullin antama tullausnumero. Kotitullauksessa ilmoitetaan kirjanpitoon merkitsemisen päivä (luovutuspäivä). 6 SARAKKEET, JOTKA -ILMOITTAJA TÄYTTÄÄ Päälomakkeella käytössä olevat sarakkeet ovat: 1-3, 5-8, 14-15, 18-22, 24-26, 29-42, 44-49 ja 54. Saraketta A käytetään erikseen mainituissa tapauksissa. Lisälehdillä

Lisätiedot

Alaviitteet. Tullin määrä on erotus, joka saadaan vähentämällä 120 eurosta tonnia kohti nettohinta vapaasti yhteisön rajalla

Alaviitteet. Tullin määrä on erotus, joka saadaan vähentämällä 120 eurosta tonnia kohti nettohinta vapaasti yhteisön rajalla Alaviitteet CD 001 CD 002 CD 007 CD 008 CD 015 CD 017 CD 018 CD 019 CD 020 CD 021 CD 022 CD 023 CD 024 CD 026 CD 028 CD 029 CD 030 CD 060 CD 061 Tämän tariffikiintiöedun saaminen edellyttää, että esitetään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita

Lisätiedot

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltamisesta Venäjän federaatiossa säädetään Tulliliiton tullilainsäädännössä ja Venäjän federaation tullitoiminnasta annetussa

Lisätiedot

Veroton matkailijamyynti -raportti Raportti ajettu 26.07.2016

Veroton matkailijamyynti -raportti Raportti ajettu 26.07.2016 Veroton matkailijamyynti -raportti Raportti ajettu 26.07.2016 Veroton matkailijamyynti -raportti koostuu yhteenvedosta sekä yhdeksän tullin alueella eri suorituspaikoissa tehtävästä työstä. Tapahtumat

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012

Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012 Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012 Tullin koulutus riitta.paalanen@.fi 1 Tässä tilaisuudessa: Kerrotaan Tullin koulutustarjonnasta yrityksille ja muille sidosryhmille,

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015 1. Vientitullauspaikka ja viejä... 2 Suomalainen yritys on ostanut tavaraa saksalaiselta yritykseltä ja tavarat viedään suoraan Saksasta EU:n ulkopuolelle. Voidaanko vientitullaus tehdä Suomessa ja tarvitaanko

Lisätiedot

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/ Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä Liite 2/ ThP 204/010/10 30.12.2010 Yleiset huomautukset 1. Tässä esityksessä kuvataan ilmoitusketjuja satamassa tai

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus 1 tullilaitoksen suoritteiden llisuudesta Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion perustelain (150/1992)

Lisätiedot

Ostaisinko Internet-kaupasta

Ostaisinko Internet-kaupasta Ostaisinko Internet-kaupasta Ongelmat voi välttää ennalta Tuonti EU:n veroalueelta Alkoholi, tupakka ja muut valmisteveron alaiset tuotteet Ostajan vastuu Tuonti EU:n veroalueen ulkopuolelta Tuonti EU:n

Lisätiedot

Selittävät huomautukset 1 (10)

Selittävät huomautukset 1 (10) Selittävät huomautukset 1 (10) I osasto Hakemuslomakkeen eri kohtiin merkittävät tiedot Yleinen huomautus: Viittauksissa tarkoitetaan koodeksin soveltamissäännöksiä, ellei toisin ilmoiteta. 1. Hakija,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus. Tullin suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus. Tullin suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto

MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto * On täytettvää henkilöitä, jotka ovat täyttäneet 16 * Valitut ilmoittajan vastaus ilmestyy oikeaan ruutuun x * Suoritetaan jäljennös, joka on luonnollinen henkilöllä,

Lisätiedot

Miten estää nuuskan laiton kauppa?

Miten estää nuuskan laiton kauppa? Miten estää nuuskan laiton kauppa? Seuraamukset nuuskan laittomasta maahantuonnista ja myynnistä Seppo Raitolahti Tulliylitarkastaja Valmisteverotus Ulkomaankauppa- ja verotusosasto 1 Veroseuraamukset

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI Euroopan Unionin ulkokaupan tekniikka ja menettelyt - Case: Sirlog Oy Jaana Heijari Liiketalouden koulutusohjelma toukokuu 2006 Tutkintotyön

Lisätiedot

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen 2012 Erik Dannbäck erik.dannback@tulli.fi Tullivalvontapäällikkö Valvontaosasto Tullivalvonta ja tekniikka 2 Esityksen sisältö Missio Valvonnan ydintehtävät

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti AREX asiakasohje 14 Ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti www.tulli.fi versio 1.1, 4.4.2012 korvaa version 1.0, 24.10.2011 AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti Sisältö 1 Ilmoituksen korjaaminen

Lisätiedot

Lannoitevalmisteet. 1. Yleistä. 2. Lannoitevalmisteiden määritelmät. Lannoitevalmisteet 1

Lannoitevalmisteet. 1. Yleistä. 2. Lannoitevalmisteiden määritelmät. Lannoitevalmisteet 1 Lannoitevalmisteet 1 Lannoitevalmisteet 1. Yleistä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran valvontaosaston maatalouskemian yksikön lannoitevalmistejaosto valvoo lannoitevalmisteiden maahantuontia, maasta

Lisätiedot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Ansarauta-asetus 1 Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Yleistä Joulukuun 1. päivänä 1997 tuli voimaan neuvoston asetus 3254/91 (komission asetus 35/97 sekä neuvoston päätös 97/602/EY), joka asettaa

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 3.9.2014 Lupakeskus / Kapanen 1 AEO ja uusi tullikoodeksi ja soveltamissäädökset 31.12.2020 30.10.2013 Union tullikoodeksi voimaan. Valtuutussäännöksiä

Lisätiedot

Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille. 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1

Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille. 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1 Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1 Nettivienti-palvelu https://asiointi.tulli.fi/nettivienti/anonymous/frontpage.html?locale=fi Käytettävissä 24/7 Ei yleensä käyntiä Tullissa

Lisätiedot

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa THT N:o 274/2003 Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 218/010/03 12.12.2003 Säädösperusta Tullikoodeksi 61 artikla b kohta Tullikoodeksin soveltamisasetus 222-224 artikla Tullilaki 4 2 momentti Voimassaoloaika

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO Merja Mattila ALV ALV tavaroissa ja palveluissa Välillinen voi olla - lain mukaan - hakeutumalla itse (vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yleisvakuusasiakkuus. Yleisvakuus voi olla kansallinen tai EU-laajuinen.

Yleisvakuusasiakkuus. Yleisvakuus voi olla kansallinen tai EU-laajuinen. Sisällysluettelo Yleisvakuusasiakkuus Miten yleisvakuuslupaa ja maksunlykkäyslupaa haetaan? Laskutus Vakuudet Kansallinen tuonnin ja erityismenettelyiden vakuus EU-laajuinen vakuus Kansallinen verovakuus

Lisätiedot

Päivämäärä. Valtuutussäännökset

Päivämäärä. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 20/09 Päivämäärä Dnro 29.7.2009 1855/14/2009 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.8.2009 toistaiseksi Muuttaa MMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla.

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla. Tullin asiakasohje 19 Tavaran tilaaminen ulkomailta ohjeita yrityksille ja yhteisöille www.tulli.fi 19.2.2015 Korvaa kesäkuussa 2014 julkaistun ohjeen Tavaran tilaaminen ulkomailta ohje yrityksille ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1262. Laki varainsiirtoverolain 64 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1262. Laki varainsiirtoverolain 64 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1262 1268 SISÄLLYS N:o Sivu 1262 Laki varainsiirtoverolain 64 :n muuttamisesta... 3681 1263 Laki verohallintolain 14 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Ostaisinko Internet-kaupasta

Ostaisinko Internet-kaupasta Ostaisinko Internet-kaupasta Ongelmat voi välttää ennalta Tuonti EU:n veroalueelta Alkoholi, tupakka ja muut valmisteveron alaiset tuotteet Ostajan vastuu Tuonti EU:n veroalueen ulkopuolelta Tuonti EU:n

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

HE 153/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 153/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tullilaki, joka korvaisi nykyisen tullilain.

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 2746 N:o 876 MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista Liite I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

Täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten

Täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten Täyttöohje Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto Kasvinterveysyksikkö Mustialankatu 3, 00790 Helsinki Puh. 029 530 0400, Faksi 029 530 4350 www.evira.fi etunimi.sukunimi@evira.fi 2 (5) VIENTI-ILMOITUS

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

1 (5) Tilanne Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset viennissä EU:n sopimusmaihin ja tietyille alueille:

1 (5) Tilanne Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset viennissä EU:n sopimusmaihin ja tietyille alueille: 1 (5) Tilanne 01.01.2017 Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset viennissä EU:n sopimusmaihin ja tietyille alueille: Viennin kohdemaa Alkuperäselvit ys: todistus Muu alkuperäselvitys kuin todistus

Lisätiedot

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A Vastuuhenkilö Sivu/sivut 1 / 5 Ohje löytyy: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/ohjeitatuonnista-kauttakulusta-ja-muonituksesta2/ohjeet-toimijoille-tullille-ja-rajaelainlaakareille/

Lisätiedot

1 (5) Tilanne Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset viennissä seuraaviin maihin ja alueille:

1 (5) Tilanne Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset viennissä seuraaviin maihin ja alueille: 1 (5) Tilanne 1.4.2016 Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset viennissä seuraaviin maihin ja alueille: Viennin kohdemaa Alkuperäsel vitys: todistus Muu alkuperäselvitys/ Lähetyksen enimmäisarvo

Lisätiedot

Kysy Tullin tietopalvelusta

Kysy Tullin tietopalvelusta Kysy Tullin tietopalvelusta Tullin tietopalvelu kerää, jakaa ja jalostaa tullitietoa asiakkaidensa käyttöön. Tullin tietopalveluista asiakas saa tietoa tullitoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaiden

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksenja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksenja erityisesti sen 113 artiklan, r. WordPerfect filename for translation 394R3295.SF OJ L 341/8 'RECEIVED 2 1 JUN 1996 1"R\PS 30.12.94 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 3295/94, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, väärennettyjen ja laittomasti

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1050. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1050. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1050 SISÄLLYS N:o Sivu 1050 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden

Lisätiedot

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu Yksityisten huviveneiden veropoikkeuksen päättyminen Polttoainemaksu yksityisestä huvialuksesta Maksun määrääminen Maksuvelvolliset

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

käytetyn ydinpolttoaineen siirrot

käytetyn ydinpolttoaineen siirrot OHJE ST 5.7 / xx.x.2011 radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirrot 1 Yl e i s t ä 3 2 Laki asettaa kieltoja ja rajoituksia siirroille 3 3 Kaikkiin rajat ylittäviin siirtoihin tarvitaan

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Kohteena Skandinavian markkinat

Kohteena Skandinavian markkinat Kohteena Skandinavian markkinat Ruotsi ja Norja: Lähellä ja erilaista! 1 PNP 25 vuotta: 2000 koulutus ja konsultointiprojektia Pohjoismaat & Eurooppa & PohjoisAmerikka Ruotsi / Norja ß à Kielitaitoa Sisältö

Lisätiedot

Tähän todistukseen saavat tehdä muutoksia ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset

Tähän todistukseen saavat tehdä muutoksia ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset N:o 727 2875 Liite 9 Tähän todistukseen saavat tehdä muutoksia ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset TODISTUS EUROOPAN YHTEISÖN ULKOPUOLELTA TUODUILLE TUOTTEILLE SUORITETUSTA ELÄINLÄÄKINNÄLLISESTÄ RAJATARKASTUKSESTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

TULLIVARASTOINTI. Tullaukseen liittyvän käsitteistön selventäminen. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Logistiikan koulutusohjelma. Forssa, syksy 2013

TULLIVARASTOINTI. Tullaukseen liittyvän käsitteistön selventäminen. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Logistiikan koulutusohjelma. Forssa, syksy 2013 TULLIVARASTOINTI Tullaukseen liittyvän käsitteistön selventäminen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Logistiikan koulutusohjelma Forssa, syksy 2013 Jyrki Rantanen TIIVISTELMÄ FORSSA Logistiikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverottomuus

Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverottomuus Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverottomuus Yleistä Ilma-alus Yksityinen huvi-ilmailu Kaupallinen ja viranomaistoimintaan liittyvä ilmailu Veronpalautusmenettely Polttoaineen hankkiminen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Venäjän tullin ja rajaliikenteen säännösmuutoksista keväällä 2012

Venäjän tullin ja rajaliikenteen säännösmuutoksista keväällä 2012 Venäjän tullin ja rajaliikenteen säännösmuutoksista keväällä 2012 E18-Logistiikkapäivä, Wellamo, Kotka 28.5.2012 Tommi Kivilaakso, Itäinen tullipiiri Uusi sähköinen pakollinen ennakkoilmoitus Venäjälle

Lisätiedot

Euro - Välimeri-kumppanuus ja laajentunut alkuperäkumulaatioalue

Euro - Välimeri-kumppanuus ja laajentunut alkuperäkumulaatioalue 1 Euro - Välimeri-kumppanuus ja laajentunut alkuperäkumulaatioalue Laajan, Euroopan unionin 28 jäsenmaata ja 14 sopimusmaata käsittävän Euro - Välimeri-kumppanuuteen perustuvan sopimusverkoston toteutuminen

Lisätiedot

HAKUOPAS. Oliiviöljyalan tuontitodistukset

HAKUOPAS. Oliiviöljyalan tuontitodistukset HAKUOPAS Oliiviöljyalan tuontitodistukset Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ja ohjeita Sisältö Yhteystiedot...3 1. Yleistä...4 2. Yleistä tuontitodistusten hakemisesta, myöntämisestä ja palauttamisesta...4

Lisätiedot

EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä kehitysmaille (GSP) vuosina 2014-2023

EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä kehitysmaille (GSP) vuosina 2014-2023 EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä kehitysmaille (GSP) vuosina 2014-2023 EU on myöntänyt vuodesta 1971 lähtien kehitysmaille tullietuuksia yleisellä tullietuusjärjestelmällään (GSP-järjestelmä, Generalized

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Asiakasohje. Ostaisinko Internet-kaupasta. Ongelmat voi välttää ennalta. Tuonti EU:n veroalueelta. www.tulli.fi

Asiakasohje. Ostaisinko Internet-kaupasta. Ongelmat voi välttää ennalta. Tuonti EU:n veroalueelta. www.tulli.fi Asiakasohje www.tulli.fi syyskuu 2009 Ostaisinko Internet-kaupasta Ongelmat voi välttää ennalta Ostosten teko ulkomailta Internetin kautta on helppoa ja vaivatonta. Joskus saattaa kuitenkin tulla yllätyksiä.

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

THT n:o 223/2005. Tullihallituksen päätös tulliteistä ja yleisistä liikennepaikoista

THT n:o 223/2005. Tullihallituksen päätös tulliteistä ja yleisistä liikennepaikoista THT n:o 223/2005 Tullihallituksen päätös tulliteistä ja yleisistä liikennepaikoista Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 214/010/05 22.12.2005 Säädösperusta Tullikoodeksi 38 ja 161 artikla sekä tullilaki

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä AREX 23.6.2011 1/77 AREX Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä Periaatteita Tullausyksikkö Raili Sonninen Antti Hästbacka Heli Isometsä Markku Laine Pia Linsén Olli Tuomisto AREX 23.6.2011

Lisätiedot

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Ajankohtaista Tullista 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Tulli-ilmoitusten määrät 2011 Ilmoituslaji Kappalemäärä Sähköisten osuus % (suluissa 2010) Ilmoituskanavan

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

1 Yleistä... 3. 3 Sarakkeet, jotka vienti-ilmoittaja täyttää... 9

1 Yleistä... 3. 3 Sarakkeet, jotka vienti-ilmoittaja täyttää... 9 SISÄLTO 1 Yleistä... 3 2 Ilmoituslomakkeen käyttäminen... 3 2.1 Lomakkeiden käyttö vienti-ilmoituksissa... 4 2.2 Lomakkeiden käyttö tuonti-ilmoituksissa ja asetettaessa tavaraa tullivarastointimenettelyyn...

Lisätiedot