Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9."

Transkriptio

1 Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta

2 Luennon sisältö 1. Tullilaitos ja sen toimintaympäristö 2. Keskeisiä käsitteitä 3. Sisämarkkina- eli yhteisökauppa 4. Vienti kolmansiin maihin 5. Tuonti kolmansista maista 6. Tullin ja muiden maksujen määräytyminen Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 2

3 1. Tullilaitos ja sen toimintaympäristö Maailman tullijärjestö WCO Suomen tullilaitos EU tulliliitto

4 Kansainvälinen tulliyhteistyö: WCO Jäsenenä 176 jäsenvaltiota (98 % maailmankaupasta) Toiminnan tavoitteena tehostaa, yksinkertaistaa ja harmonoida tullitoimintaa jäsenvaltioissa Luomalla kansainvälisen tullipolitiikan pohjana olevia standardeja (mm. kansainvälisen kaupan turvallisuusnäkökohdista ns. WCO SAFE) Kansainväliset sopimukset (mm. Kioton sopimus 1999) Yhteistyö WTO:n kanssa Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 4

5 TULLILIITTO Tavaran status ja liikkuvuus Yhteisötavara vs. muu kuin yhteisötavara (ns. kolmannen maan tavara, joka on tullivalvonnassa) Rooman sopimus (ETY, 1957): yhteisötavara liikkuu tullitta vapaasti jäsenvaltioiden välillä ilman tulliselvitystä Yhteisön tullialue vs. yhteisön veroalue yhteisötavarasta maksettava alv ja valmisteverot Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 5

6 EU:n tullilainsäädäntö EU:n tullilainsäädäntö sellaisenaan voimassa kaikissa jäsenvaltioissa Tullikoodeksi, Tullikoodeksin soveltamisasetus, Tullittomuusasetus, Tullitariffiasetus jne. verolainsäädäntö (valmisteverot, alv jne.) EU:sta direktiivitasolla, direktiivit saatettu voimaan kansallisilla lailla ja asetuksilla (lainsäädäntö, myös EU:n perustamissopimus ja sen muutokset) Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 6

7 SUOMEN TULLI - organisaatio Valtiovarainministeriön alainen, keskushallintona Tullihallitus aluehallinto: 5 tullipiiriä, esim. Itäinen tullipiiri, jonka johto on Lappeenrannassa tullipiireissä useita tullitoimipaikkoja eli tulleja (esim. Itäisessä tullipiirissä 9); osa rajoilla ja satamissa, osa sisämaassa Täydelliset tulliselvityspalvelut melkein kaikissa tullitoimipaikoissa Tullilaboratorio Vuonna 2009 Tullin palveluksessa oli yhteensä 2437 henkilöä Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 7

8 Tullipaikkakunnat Ålands tulldistrikt Mariehamn 1. Eckerö 2. Långnäs Eteläinen tullipiiri Helsinki 3. Hanko 4. Hämeenlinna 5. Lahti 6. Loviisa 7. Vantaa Läntinen tullipiiri Turku 8.Kaskinen 9. Kokkola 10. Jyväskylä 11. Pietarsaari 12. Pori 13. Tampere 14. Rauma 15. Vaasa Itäinen tullipiiri Lappeenranta 16. Hamina 17. Imatra 18. Kotka 19. Kouvola 20. Kuopio 21. Niirala 22. Nuijamaa 23. Parikkala 24. Vaalimaa 25. Vainikkala Pohjoinen tullipiiri Tornio 26. Kajaani 27 Karigasniemi 28. Kilpisjärvi 29. Kivilompolo 30. Kuusamo 31. Muonio 32. Neiden / Näätämö 33. Oulu 34. Polmak 35. Raahe 36. Raja-Jooseppi 37 Rovaniemi 38. Salla 39. Utsjoki 40. Vartius Tullilaboratorio 41. Espoo Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 8

9 Suomen tullin tehtävät EU:n tullipolitiikkaa toteuttava palvelu- ja lainvalvontaviranomainen, joka Edistää laillisen ulkomaankaupan sujuvuutta Kantaa toimialaansa kuuluvat verot ja tullit Suojaa kuluttajia ja yhteiskuntaa torjumalla vaarallisten aineiden salakuljetusta sekä talousrikollisuutta Ulkomaankaupan tilastointiviranomainen Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 9

10 Ulkomaankaupan sujuvuus Tullin huolehtii siitä, että tavaravirat liikkuvat kontrolloidusti että tulliselvityksessä noudatetaan EU:n ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia alkaen annettava tulli-ilmoitusten lisäksi etukäteen ilmoituksia tavaran saapumisesta EU:n alueelle ja sen poistumisesta EU:n alueelta Tavoitteena sujuvuus ja oikeellisuus asiakkaiden palvelutarpeiden ja riskin pohjalta Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 10

11 Tulli verottajana V Tulli keräsi 8,5 mrd euroa veroja Valmisteverot: polttoaine, alkoholi, tupakka, sähkö ja muu energia, jäte) n. 5 mrd euroa Muita tullin kantamia veroja ja maksuja mm.: tuonnin alv (n. 2,5 mrd) autovero (n. 0,5 mrd) EU:lle tilitettävät tullit (n. 0,2 mrd, joista 25 % kantopalkkio Suomelle) ym. Verohallinnon määräämien verojen käteismaksujen vastaanotto tietyissä tulleissa Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 11

12 Yhteiskunnan suojaus Koko liikennevirtaan kohdistuvaa perusvalvontaa sekä kohderyhmähakuista rikostorjuntaa Huumeiden ja muun salakuljetuksen sekä talousrikollisuuden (ml. tuoteväärennökset) ehkäisy, tiivis yhteistyö koti- ja ulkomaisten lainvalvonta-viranomaisten kanssa Elintarvike- ja kuluttajasuojavalvontaa sekä mm. säteilyvalvontaa, liikennevalvontaa Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 12

13 2. Keskeisiä käsitteitä Yhteisön tulli- ja veroalueet Tulli ja muut maksut

14 Yhteisön tullialue EU: jäsenvaltiot sovelletaan yhteistä tulli- ja kauppapolitiikkaa (kaikissa maissa kannetaan samat tullit ja yhteisön ulkopuolelta tuotaviin tavaroihin kohdistetaan samoja kauppapoliittisia toimenpiteitä) tulleista määrätään neuvoston tai komission asetuksilla, jotka ovat jäsenmaita suoraan sitovaa oikeutta Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 14

15 Yhteisön veroalue alue, jolla sovelletaan arvonlisä- ja valmisteverotuksen yhteisölainsäädäntöä yhteisön välillistä verotusta harmonoivat säädökset ovat direktiivejä, jotka edellyttävät jäsenmaakohtaisia lainsäädäntötoimenpiteitä eivät kuulu esim. Kanaalisaaret, Kanarian saaret eikä Ahvenanmaa Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 15

16 Suomen tullin kantamat verot, tullit ja muut maksut Tulli kannetaan EU:lle tuotaessa muuta kuin yhteisötavaraa Suomen kautta yhteisön alueelle (sama koko EU:ssa) Arvonlisävero kannetaan Suomen valtiolle tuotaessa muuta kuin yhteisötavaraa yhteisön ulkopuolelta Valmistevero kannetaan Suomen valtiolle tietyistä tavaroista esim. polttoaineet, alkoholi: kansalliset verokannat Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 16

17 3. Sisämarkkinat eli sisäkauppa Sisäkauppa Arvonlisävero (ALV) Tilastointi Ahvenanmaan erityisasema

18 Sisämarkkina- eli yhteisökauppa Yhteisökauppaa käydään yhteisötavaroilla, joita ovat Tavarat, jotka on tuotettu kokonaan yhteisön tullialueella tuotetuista tavaroista Tavarat, jotka on tuotu yhteisön tullialueen ulkopuolisista maista tai sen ulkopuolisilta alueilta ja luovutettu yhteisössä vapaaseen liikkeeseen Tavarat, jotka on tuotettu yhteisön tullialueella edellä mainituista tavaroista Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 18

19 Tavaroiden yhteisöasema Tulli voi vaatia osoittamaan Suomeen tuotavasta tavarasta, että se on yhteisötavaraa Yhteisöaseman voi todistaa esimerkiksi kauppalaskussa tai kuljetusasiakirjassa olevalla merkinnällä tai T2L-tulliasiakirjalla toisinaan on tarpeen osoittaa tavaroiden yhteisöasema, esim. tavaraa kuljetettaessa kolmannen maan kautta Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 19

20 Arvonlisävero (sisäkauppa) Suomessa ALV-ilmoitukset verohallinnolle, valmisteveroilmoitukset Tullille Arvonlisäverotunniste (alv.nro) on keskeinen yhteisökaupan toimivuuden ja valvonnan kannalta Verottoman yhteisömyynnin edellytyksenä on, että toisesta jäsenmaasta olevalla kauppakumppanilla on alv.nro Suomalainen yritys voi tiedustella kauppakumppanin alv.nron voimassaoloa Verohallitukselta Yhteisötavarasta maksettava alv ja valmistevero maassa, jossa se kulutetaan Vastaava tunniste yrityksille, joille voi myydä valmisteveron alaista tavaraa valmisteverotta (SEED) Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 20

21 Sisäkaupan tilastointi Ulkomaankauppatilastojen perustiedot Suomen ja yhteisömaiden välisestä kaupasta kerätään sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä Intrastat on EU:ssa kytketty yhteisömaiden kansallisiin arvonlisäverojärjestelmiin Intrastat-tilastoilmoitus on tehtävä Tullille kuukausittain, jos: Tuonti yli Vienti yli Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 21

22 Ahvenanmaan erityisasemaa Ahvenanmaa jäi EU:n arvonlisä- ja valmisteverodirektiivien soveltamisen ulkopuolelle Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välinen veroraja on toteutettu arvonlisä- ja valmisteverotusta koskevilla lainmuutoksilla sekä yhdellä uudella Ahvenanmaan maakuntaa koskevalla lailla (voimaan ) verorajan ylittäminen rinnastuu arvonlisä- ja valmisteverotuksessa maastavientiin ja maahantuontiin alettiin soveltaa samoja sääntöjä kuin Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden kauppaa Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä noudatettavia ilmoittamis- ja verotusmenettelyjä on kuitenkin yksinkertaistettu mahd. paljon viranomaisten ja elinkeinoelämän edustajien yhteistyönä Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 22

23 4. Vienti yhteisöstä Termistöä Viennin tulli-ilmoitus Alkuperä

24 Viejä henkilö, joka tavaranhaltijana tekee tai teettää tulli-ilmoituksen sähköisesti omissa nimissään yhteisöön sijoittautunut yhteisöön sijoittunut sopimusosapuoli (kun omistusoikeus siirtynyt ostajalle yhteisön ulkopuolelle) Jos viejällä yli 5 vientitapahtumaa/vuosi rekisteröidyttävä tullin vientiasiakkaaksi Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 24

25 Viennin tulli-ilmoitus Sanomapohjaisesti viejän omasta järjestelmästä Nettisovelluksen kautta sähköisesti Tunnistautunut käyttäjä Tunnistautumaton käyttäjä Annettava ennen vientikuljetuksen alkamista Suomessa Tullikäyntiä lähimmässä tullissa ei vaadita poikkeuksena ml. rajoitusten alainen vienti tai satunnainen viejä Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 25

26 Tulli-ilmoituksen liitteitä Vienti-ilmoituksen liiteasiakirjoja voivat olla kauppalasku mahdolliset vientiluvat ja lisenssit maatalouspoliittisten tai muiden viennin perusteella saatavien etujen todistamiseen tai valvontaan liittyvät asiakirjat Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 26

27 Vienti tullietuussopimusmaihin Tietyille yhteisön alkuperätuotteille myönnetään alennettu tullikohtelu tai tullittomuus Yhteisön alkuperätuotteiden alkuperän ilmoittaminen kirjallisella alkuperäselvityksellä määrämaan tulliviranomaisille Todistus annetaan viejän hakemuksesta vientimaassa Todistuksen vahvistaa tulli tavaraa vietäessä Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 27

28 Alkuperäselvitys EUR.1 tavaratodistusta käytetään alkuperäselvityksenä monissa sopimuksissa mm. viennissä Eta-maihin, Sveitsiin, KIE-maihin, Baltian maihin EUR.1 voidaan korvata muilla asiakirjoilla Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 28

29 Feoga-tuotteiden vienti Fonts European d Orientation et le Garantie Agrigole Maataloustuotteiden vientitukivalvonta Maa- ja metsätalousministeriö valvoo Tullilla 5%:n tarkastusvelvollisuus jokaisesta tuotealasta Vienti-ilmoituksen lisäksi tarvitaan M-lomake ja T5-valvonta-asiakirja Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 29

30 Kaksikäyttötuotteet Tuote, teknologia, palvelu tai muu hyödyke, jota normaalin siviililuonteisen käyttönsä ohella voidaan käyttää joukkotuhoaseiden kehittelyyn tai valmistukseen tai joilla voidaan edistää yleistä sotilaallista toimintakykyä kansainvälisesti sovittu useammasta eri vienti- ja kauttakulkujärjestelmästä, jotka liittyvät mm. kemiallisiin ja biologisiin aineisiin Aseisiin ja niiden käyttöön ohjuksiin ja ohjusteknologiaan Ydinalaan Vaativat vientilisenssin Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 30

31 Vientikiellot ja talouspakotteet YK ja EU päättäneet eräistä alueellisista vientikielloista ja talouspakotteista Ulkoministeriö vastaa päätösten voimaansaattamisesta ym. Toimenpiteistä Lisätietoja ulkoministeriön kauppapoliittisen osaston vientivalvonta-asioiden yksiköstä YK:n pakotteet (mm. asevientikieltoja ja talouspakotteita tiettyihin maihin) turvallisuusneuvoston suositukset EU:n omat asevientikiellot Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 31

32 5. Tuonti kolmansista maista Tuontiprosessi yhteisön ulkopuolelta Yleisilmoitus muuttuu Tulli-ilmoitukset Tulliselvitysmuodot Passitus Varastointi

33 Tulliselvitysprosessi Tulliraja vain virallista reittiä Tavaran esittäminen Tullille Yleisilmoitus Väliaikainen varasto (20/45 pv) Tulliselvitysmuodon osoittaminen (tuonnin tullimenettelyjen tulli-ilmoitus tai mahdollisesti passitus- tai varastointimenettely Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 33

34 Tulliselvitysmuodot Eri tulliselvitysmuotojen valinta riippumaton tavaroiden luonteesta, paljoudesta, alkuperästä taikka lähtö- tai määräpaikasta Tulliselvitysmuodon valinnanvapautta saattavat rajoittaa erilaiset kiellot ja rajoitukset Tavaroille osoitettavia tulliselvitysmuotoja ovat: tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn tavaroiden siirtäminen vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, tavaroiden jälleenvienti, tavaroiden hävittäminen ja tavaroiden luovutus valtiolle Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 34

35 Yleisilmoitus muuttuu Nyt Meriliikenteessä yleisilmoitus Portnetjärjestelmään aluksen saavuttua Lentoliikenteessä yleisilmoitukset korvattu ns. yksinkertaistetuilla menettelyillä (ei erillisiä ilmoituksia Tullille) Maaliikenteessä yleisilmoituksen sijasta annettu heti saapumispaikalla suoraan tuonnin tai passituksen tulliilmoitukset alkaen Kaikki liikennemuodot: annettava turvatiedot sisältävä saapumisen yleisilmoitussanoma xmlmuotoisena tai web-käyttöliittymän kautta Tullin uuteen AREX-järjestelmään ennen tavaran saapumista ensimmäistä kertaa EU:n alueelle; aikarajat liikennemuotokohtaisia Lento- tai merialuksen tai junan saavuttua annettava sanomana saapumisen esittämisilmoitus ennen ensimmäistä saapumista EU:n alueelle (feeder-alukset, lennot EU:sta: yleisilmoitus (tapa avoinna) Jos tavara puretaan väliaikaiseen varastoon, varaston annettava sanoma purkaustuloksesta Tuonnin tullausilmoitusta ei hyväksytä, ellei ole annettu saapumisen yleisilmoitusta ja tavaraa esitetty Tullille Poikkeus: jos tavara asetetaan heti saapumispaikalla passitusmenettelyyn, riittää ennen tavaran saapumista annettu yleisilmoituksen turvatiedot sisältävä passituksen tulli-ilmoitus Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 35

36 Tuonnin tulli-ilmoitus Tuonnin tulli-ilmoituksella tavara voidaan luovuttaa johonkin tuontiin liittyvään tullimenettelyyn: vapaaseen liikkeeseen sisäiseen jalostukseen (tavara viedään myöhemmin yhteisöstä) vrt. ulkoinen jalostus (tavara viety aiemmin yhteisöstä jalostettavaksi ja jalostettu tavara palautuu yhteisöön) tullivalvonnassa tapahtuvaan valmistukseen väliaikaiseen maahantuontiin Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 36

37 Erilaisia ilmoitustapoja 2-vaiheinen ilmoittaminen Annetaan ensin epätäydellinen tulli-ilmoitus ja 10 vrk:n kuluessa täydentävä tulli-ilmoitus Jaksotullaus (tarvitaan erillinen etukäteen saatu lupa) 2-vaiheinen ilmoittaminen, jossa täydentävä ilmoitus annetaan jakson aikana tuodusta tavarasta jakson (joko kalenteriviikko tai kuukausi) päätyttyä Täydentävä ilmoitus joko jokaiselta vapaaseen liikkeeseen luovutetulta erältä erikseen tai koontina koko jaksolta Käytetty erityisesti puutavaran ja muun massatavaran tuonnissa Kotitullaus 2-vaiheinen ilmoittaminen, jossa Tullille ei anneta epätäydellistä ilmoitusta lainkaan, vaan tavaranhaltija saa itse luovuttaa tavarat vapaaseen liikkeeseen merkitsemällä tavarat omaan kirjanpitoonsa niiden saavuttua hänen tiloihinsa ja antaa täydentävän tulli-ilmoitus Tullille 10 vrk:n kuluessa kirjanpitomerkinnästä Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 37

38 Luovutus vapaaseen liikkeeseen Antaa tavaralle yhteisötavaran oikeudellisen aseman Sisältää kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamisen, muiden tavaran maahantuontia koskevien muodollisuuksien suorittamisen sekä lain mukaan kannettavien tullien kantamisen jos tavarasta kannetaan arvonlisävero, arvonlisäveron maksaminen tai arvonlisäveromaksun kirjaaminen myöhempää maksua varten on Suomessa tavaran luovutuksen edellytys Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 38

39 Sisäinen jalostus Vaihtoehtoinen tullimenettely vapaaseen liikkeeseen luovuttamiselle, jos tuotava tavara aiotaan tuonnin jälkeen jatkojalostaa yhteisössä ja viedä se tämän jälkeen yhteisöstä pois Edut: ei tarvitse maksaa tullia eikä arvonlisäveroa (ns. suspensiojärjestelmä) tai maksetut tullit palautetaan jälleenvietäessä (tullinpalautusjärjestelmä) maahantuotaessa ei suspensiojärjestelmässä vaadita mahdollisia tuontilisenssejä tai alkuperätodistuksia Tullinpalautusjärjestelmän käytössä tiettyjä rajoituksia Luvanvaraista: luvan saa joko tulli-ilmoituksen tekemisen yhteydessä tai erillisenä lupana Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 39

40 Tullivalvonnassa tapahtuva valmistus Vaihtoehtoinen tullimenettely vapaaseen liikkeeseen luovuttamiselle, jos tuotava tavara aiotaan jatkojalostaa toiseksi tavaraksi, jolla on tuotavaa tavaraa alempi tulli Tavara luovutetaan vapaaseen liikkeeseen tullivalvonnassa tapahtuvaan valmistuksen jälkeen Vaatii erillisen luvan Rajoituksia tavaralle, joihin voi soveltaa Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 40

41 Väliaikainen maahantuonti Tullimenettely tavaroille, jotka tuodaan määräajaksi ja viedään pois yhteisöstä samassa kunnossa, kun olivat yhteisöön tuotaessa Esim. kuormalavat, kuljetusvälineet, matkustajien henkilökohtaiset tarvikkeet ym. Joissakin tilanteissa vain osittain tuontitullitonta (esim. työkoneet) Tulli-ilmoitus voidaan antaa SAD-lomakkeella tai ATA- Carnet ilmoituksella (kauppakamarit myöntävät), joskus myös suullinen ilmoittaminen hyväksytään Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 41

42 Passitus Tullimenettely siirrettäessä tullaamatonta tavaraa EU:n tullialueella saapumispaikalta esim. tullivarastoon myöhemmin tehtävää tullausta varten Käytetään myös kauttakuljetuksissa Kuljetusväline sinetöidään siirron ajaksi Sinetöinnistä vapauttaminen joissakin tilanteissa Menettelyn käyttö edellyttää omaa passitusvakuutta Passituksen tulli-ilmoitus annettava sähköisesti EDIFACT-sanoma tai nettipassitus koko EU:n laajuisesti käytettyyn passituksen sähköiseen passitusjärjestelmään Venäjän liikenteessä (sekä kauttakuljetus-, tuonti-, että vientitavaralle) myös TIR - passitus käytössä Paperisen TIR-carnet n lisäksi tiedot annettava Tullille sähköisesti Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 42

43 Tullivarastointi Jos yhteisöön tuotavaa tavaraa ei haluta luovuttaa heti vapaaseen liikkeeseen (tai viedä kauttakuljetus-tavaraa heti lopulliseen määränpäähänsä), se voidaan asettaa tullivarastointimenettelyyn Tullivaraston pitäminen edellyttää lupaa ja siellä voi varastoida omia tai toisen tavaroita ilman määräaikaa Tullivarastointi päätetään seuraavaan tullimenettelyyn (luovutus vapaaseen liikkeeseen, passitusmenettelyssä siirto muualle tms.) Tullivarastonpitäjä joutuu maksamaan tullivelan, ellei kirjanpidosta löydy tositetta varastoinnin päättävään menettelyyn asettamisesta Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 43

44 Vapaa-alueet ja vapaavarastot Yhteisön muusta tullialueesta erotettuja osia, joiden rajat sekä sisään- että uloskäyntikohdat ovat tulliviranomaisen valvonnassa Toiminta luvanvaraista Voidaan säilyttää sekä yhteisö- että muita kuin yhteisötavaroita rajoittamattoman ajan Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 44

45 6. Tullin ja muiden maksujen määräytyminen Tullit ja muut maksut Tullitariffi Tullausarvo Poikkeavia tulleja Tuontirajoitukset

46 Tullit ja muut maksut Yleisimmin tuonnin yhteydessä kannettavia maksuja ovat tulli ja arvonlisävero Tullit yleensä arvotulleja (= tietty % tullausarvosta), joskus paljoustulleja ( /kg) Tulli on eri suuruinen eri tavaroille ja se määräytyy tavaran tullitariffinimikkeen mukaan Arvonlisävero arvon mukaan, Suomessa yleinen arvonlisäverokanta on 23 % Tuontitullivelka = tuonti-ilmoituksen hyväksymisen yhteydessä maksettavaksi tuleva tulli, alv ja muut mahdolliset maksut Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 46

47 Tullitariffi Joka tavaralle on olemassa oma tullitariffinimike EU:ssa tuonnissa käytössä ns. Taric-koodisto, jossa n erilaista nimikettä Kv. HS-nimikkeistöä yksityiskohtaisempi EU:n komissio pitää yllä Taric-tietokantaa, josta käy ilmi nimikekohtaisesti siihen kuuluvan tavaran kuvaus, nimikkeestä kannettava tulli, mahdolliset tuontikiellot ja rajoitukset, mahdolliset alennettuun tulliin oikeuttavat kohtelut Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 47

48 Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 48

49 Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 49

50 Tullausarvo Tullausarvon perustana ensisijaisesti hinta, joka tosiasiallisesti maksettu tai maksettava myytäessä tavara vietäväksi yhteisön tullialueelle Oikaistaan siten, että kattaa rahti- ym. kulut yhteisön rajalle Tullausarvo pohjana myös tullauksen yhteydessä kannettavaa arvonlisäveroa laskettaessa kuljetus- ja muut maahantuontikustannukset ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan asti otettava huomioon AlvL 91 mukaisesti Tullausarvon ollessa yli euroa tullausarvo selvitetään varsinaisen tulli-ilmoituksen liitteenä erillisellä tullausarvoilmoituksella (D.V.1) Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 50

51 Poikkeavia tulleja Tullisuspensio: EU voi hakemuksesta myöntää tavaralle alennetun tullin tai tullittomuuden Tullietuussopimukset: EU:lla n. 30 tullietuus-sopimusta => sopimusmaan alkuperätuotteille tullittomuus tai alennettu tullikohtelu alkuperäselvitykset vaaditaan etuuskohtelua voitu rajoittaa tariffikiintiöillä tai katoilla; kiintiön ylittävistä määristä maksetaan täydet tullit Tullittomuus tietyille tuotteille (mm. matkustaja-tuomiset, samassa tilassa tulevat palautustavarat) Polkumyyntitullit Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 51

52 Tuontirajoitukset (1) Koskevat sekä kaupallista että matkustajatuontia EU:n ulkopuolelta Tuontirajoitusten alaisten tuotteiden tuonti (ja usein myös kauttakuljetus) edellyttää tuontilisenssiä ja/tai muita todistuksia, joita myöntävät tuotteesta riippuen eri viranomaiset Maataloustuotteet (tuontitodistus MMM:n interventioyksiköstä) Eläimet ja eläinperäiset elintarvikkeet (Evira) Tuonti vain tiettyjen rajanylityspaikkojen kautta, eläinlääkinnälliset rajatarkastukset, terveystodistukset Lemmikit matkustajan mukana: eläinlääkärin todistus (mm. raivotautirokotukset), joillekin eläimille vaaditaan tunnistusmerkintä, joillekin tuontilupavaatimus Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 52

53 Tuontirajoitukset (2) Kasvit: määrällisiä rajoituksia ja kieltoja riippuen kasvista ja alueesta, mistä tuodaan; joistakin kasveista / tavaroista vaaditaan myös terveystodistuksia ja rajalla suoritettavaa kasvintarkastusta ja tuojan rekisteröitymistä (Evira) Esim. puutavara, myös puiset pakkauslaatikot Siemenet, rehut, lannoitteet ja torjunta-aineet (Evira) Turkikset ja turkistuotteet (Syke) Uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit, jotka kuuluvat kv. CITESsopimuksen piiriin (Syke) Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 53

54 Tuontirajoitukset (3) Tekstiilituotteet sekä terästuotteet: joidenkin maiden tuotteille vaaditaan tuontilisenssejä tai tarkkailuasiakirjoja (haetaan Tullihallituksesta) Ampuma-aseet ja ammukset (Poliisi) Räjähteet (Turvatekniikan keskus) Lääkkeet (Lääkelaitos) Vaaralliset kemikaalit ja otsonikerrosta heikentävät aineet (Syke) Jätteet (Syke) Alkoholi (Tuotevalvontakeskus) Radioaktiiviset aineet (Stuk) Huumausaineet (tuonti laitonta) Tuoteväärennökset (tuonti laitonta) Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 54

55 Suomen tullin nettisivut Ajankohtaisia tiedotteita, tullineuvonta Julkaisuista osa netissä (Tullihallituksen tiedotuksia eli THT sarja, Tulliviesti (asiakaslehti) Yrityksille ohjeita mm. tulliselvityksestä, yhteisökaupasta, valmisteverotuksesta, autoverotuksesta, tilastoinnista Ulkomaankauppatilastoja Ohjeita ja tietoa sähköisestä asioinnista Yksityishenkilöille asiakastiedotteita ajoneuvojen tuonti, matkustajatuomiset, Internet-kauppa, muuttotavarat ja lahjat Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 55

56 Painotuotteita Tullilainsäädäntö (sekä EU että kansallinen) Käyttötariffi (Taric) Passitus- ja TIR-käsikirjat Tullitienviitta (kattava yleisesitys) Rajoituskäsikirja Tullausarvokäsikirja Painotuotteita myy Edita Itäinen tullipiiri / Marika Valtonen 56

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio 12.4.2016 Muutokset mahdollisia 1 Erityismenettelyt 1.5.2016 alkaen - Erityiskäyttö Väliaikainen

Lisätiedot

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola emcs@tulli.fi Valmisteverolain uudistus EMCS EMCS -hankkeen pohjana on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 16. kesäkuuta 2003 antama päätös N:o 1152/2003/EY,

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

Täyttöohje Yksinkertaistuslupa 1 (7) 1. HAKEMUS

Täyttöohje Yksinkertaistuslupa 1 (7) 1. HAKEMUS 1 (7) 1. HAKEMUS 2. HAKIJAN TIEDOT Ilmoitetaan haettavan luvan/lupien nimi ja koodi: lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CVA, lupa valtuutetun antajan asemaan eli valtuutukseen unioniaseman

Lisätiedot

Veroton matkailijamyynti -raportti Raportti ajettu 26.07.2016

Veroton matkailijamyynti -raportti Raportti ajettu 26.07.2016 Veroton matkailijamyynti -raportti Raportti ajettu 26.07.2016 Veroton matkailijamyynti -raportti koostuu yhteenvedosta sekä yhdeksän tullin alueella eri suorituspaikoissa tehtävästä työstä. Tapahtumat

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus 1 Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus Lisätietoja: www.tulli.fi Viennin asiakasohje 33 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Alustoimitusilmoituksen voi tehdä Nettiviennissä tunnistautumattomana, Katso-tunnistautuneena

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 2760 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys

Lisätiedot

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/ Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä Liite 2/ ThP 204/010/10 30.12.2010 Yleiset huomautukset 1. Tässä esityksessä kuvataan ilmoitusketjuja satamassa tai

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Ansarauta-asetus 1 Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Yleistä Joulukuun 1. päivänä 1997 tuli voimaan neuvoston asetus 3254/91 (komission asetus 35/97 sekä neuvoston päätös 97/602/EY), joka asettaa

Lisätiedot

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Puolustustarvikkeet 1 Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Yleistä Puolustustarvikkeiden viennistä annettu laki (282/2012) sisältää säännökset puolustustarvikkeiksi määriteltävän materiaalin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Täydentävässä ilmoituksessa ilmoitetaan Tullin antama tullausnumero. Kotitullauksessa ilmoitetaan kirjanpitoon merkitsemisen päivä (luovutuspäivä).

Täydentävässä ilmoituksessa ilmoitetaan Tullin antama tullausnumero. Kotitullauksessa ilmoitetaan kirjanpitoon merkitsemisen päivä (luovutuspäivä). 6 SARAKKEET, JOTKA -ILMOITTAJA TÄYTTÄÄ Päälomakkeella käytössä olevat sarakkeet ovat: 1-3, 5-8, 14-15, 18-22, 24-26, 29-42, 44-49 ja 54. Saraketta A käytetään erikseen mainituissa tapauksissa. Lisälehdillä

Lisätiedot

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti AREX asiakasohje 14 Ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti www.tulli.fi versio 1.1, 4.4.2012 korvaa version 1.0, 24.10.2011 AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti Sisältö 1 Ilmoituksen korjaaminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Sisäiseen jalostukseen voidaan asettaa kaikenlaisia tavaroita. Menettelyyn voidaan asettaa myös tavaroita, joiden tuontitulli on nolla.

Sisäiseen jalostukseen voidaan asettaa kaikenlaisia tavaroita. Menettelyyn voidaan asettaa myös tavaroita, joiden tuontitulli on nolla. Tuonnin asiakasohje 51/2016 Sisäinen jalostus tulli.fi 12.1.2017 korvaa ohjeen 26.10.2015 Sisäinen jalostus Sisäinen jalostus on erityismenettely, jossa unionin tullialueelle tuodaan tavaroita jalostettavaksi.

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Ostaisinko Internet-kaupasta

Ostaisinko Internet-kaupasta Ostaisinko Internet-kaupasta Ongelmat voi välttää ennalta Tuonti EU:n veroalueelta Alkoholi, tupakka ja muut valmisteveron alaiset tuotteet Ostajan vastuu Tuonti EU:n veroalueen ulkopuolelta Tuonti EU:n

Lisätiedot

Tietty käyttötarkoitus (end-use)

Tietty käyttötarkoitus (end-use) Tuonnin asiakasohje 47/2015 Tietty käyttötarkoitus (end-use) tulli.fi 27.1.2017 korvaa version 1.2 7.3.2016 Tietty käyttötarkoitus (end-use) Tietyllä käyttötarkoituksella tarkoitetaan tavaran luovuttamista

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Yleisvakuusasiakkuus. Yleisvakuus voi olla kansallinen tai EU-laajuinen.

Yleisvakuusasiakkuus. Yleisvakuus voi olla kansallinen tai EU-laajuinen. Sisällysluettelo Yleisvakuusasiakkuus Miten yleisvakuuslupaa ja maksunlykkäyslupaa haetaan? Laskutus Vakuudet Kansallinen tuonnin ja erityismenettelyiden vakuus EU-laajuinen vakuus Kansallinen verovakuus

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI Euroopan Unionin ulkokaupan tekniikka ja menettelyt - Case: Sirlog Oy Jaana Heijari Liiketalouden koulutusohjelma toukokuu 2006 Tutkintotyön

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen HAKEMUS 1 (5) Tulliviranomainen täyttää CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen ACP Lupa valtuutetun antajan asemaan SAS Lupa oma-aloittseen määräämiseen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2016

Rajaliikennetilasto 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2016 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009 2016 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksenja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksenja erityisesti sen 113 artiklan, r. WordPerfect filename for translation 394R3295.SF OJ L 341/8 'RECEIVED 2 1 JUN 1996 1"R\PS 30.12.94 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 3295/94, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, väärennettyjen ja laittomasti

Lisätiedot

1 (5) Tilanne Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset viennissä EU:n sopimusmaihin ja tietyille alueille:

1 (5) Tilanne Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset viennissä EU:n sopimusmaihin ja tietyille alueille: 1 (5) Tilanne 01.01.2017 Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset viennissä EU:n sopimusmaihin ja tietyille alueille: Viennin kohdemaa Alkuperäselvit ys: todistus Muu alkuperäselvitys kuin todistus

Lisätiedot

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A Vastuuhenkilö Sivu/sivut 1 / 5 Ohje löytyy: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/ohjeitatuonnista-kauttakulusta-ja-muonituksesta2/ohjeet-toimijoille-tullille-ja-rajaelainlaakareille/

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

1 (5) Tilanne Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset viennissä seuraaviin maihin ja alueille:

1 (5) Tilanne Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset viennissä seuraaviin maihin ja alueille: 1 (5) Tilanne 1.4.2016 Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset viennissä seuraaviin maihin ja alueille: Viennin kohdemaa Alkuperäsel vitys: todistus Muu alkuperäselvitys/ Lähetyksen enimmäisarvo

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje Tullihallitus AREX-ilmoitusten asiakasohje 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje 1. Soveltamisala Tämä ohje on laadittu vientijärjestelmään ilmoitetun tavaran

Lisätiedot

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Poistumisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 2746 N:o 876 MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista Liite I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman

Lisätiedot

LIITE LIITE VIII. Assosiaatiosopimus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välillä.

LIITE LIITE VIII. Assosiaatiosopimus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välillä. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 148 final ANNEX 8 LIITE LIITE VIII Assosiaatiosopimus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välillä asiakirjaan

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

HE 153/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 153/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tullilaki, joka korvaisi nykyisen tullilain.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Kansainväliset pakotteet

Kansainväliset pakotteet Kansainväliset pakotteet EU:n vientivalvonta ja pakotteet 5.3.2013 Ulkoasiainministeriö Oikeuspalvelu Kansainvälisen oikeuden yksikkö OIK-10@formin.fi, p. 09 160 55742 Johdanto 1. Yleistä pakotteista Tavoitteet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016 Junatyyppi Junanumero Kulkuväli Lähtöaika Tuloaika Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:12:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 13.12.2015 26.3.2016 S 2 Joensuu asema Helsinki asema

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Tietty käyttötarkoitus (end-use)

Tietty käyttötarkoitus (end-use) (end-use) luvat; kts. Sisäinen jalostus menettelystä siirtymäsäädökset 1 1.5.2016 alkaen erityismenettely Tietty käyttötarkoitus Muutamia huomioita menettelystä UTK-lainsäädännön mukaisesti myönnetyn luvan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

1994 vp -- lue 350 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp -- lue 350 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp -- lue 350 Hallituksen esitys Eduskunnalle öljysuojarahastosta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä esitetään, että Euroopan Yhteisön jäsenvaltiosta Suomeen kuljetettavasta

Lisätiedot

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 (5) Vuosina 2010 ja 2011 lisätään julkisen palvelun velvoitteen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Yrityksen nimi Y-tunnus EORI-numero. Luvan myöntänyt Tullin toimipiste Lupanumero Myöntämispäivämäärä

Yrityksen nimi Y-tunnus EORI-numero. Luvan myöntänyt Tullin toimipiste Lupanumero Myöntämispäivämäärä 1 (8) uusi hakemus muutoshakemus* Ks. hakemuksen täyttöohje YRITYKSEN TIEDOT Yrityksen nimi Y-tunnus EORI-numero Yrityksen postiosoite Postinumero ja -toimipaikka Yrityksen käyntiosoite Yrityksen kotipaikka

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 259. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 259. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 259 SISÄLLYS N:o Sivu 259 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2001 N:o 707 709 SISÄLLYS N:o Sivu 707 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä 1 Tulli Määräys Dnro Antopäivä 49/2015 29.5.2015 Säädösperusta Alusliikennepalvelulaki (623/2005) 20 a (225/2012), 22 a (225/2012), 22 b (225/2012), 22 c (791/2013) ja 22 g (791/2013) Väylämaksulaki (1122/2005)

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen valvonta

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen valvonta 1 Johdanto Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen eri vaiheissa on toimivaltaisilla viranomaisilla paljon tehtäviä, jotka on eläinkuljetusasetuksessa jaettu asetuksen useisiin eri kohtiin. Tämän

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2016

Lisätiedot

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy Venäjän vientiprosessi käytännössä Digipolis Oy, Kemi 29.1.2013 Koulutuksen sisältö Viennin suunnittelu Asiakirjat Pakkaus, lastaus ja kuljetus Rajamuodollisuudet Purkaus ja tullaus Kuka/mitä - huolitsija

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

GMP päivä Kari Lönnberg

GMP päivä Kari Lönnberg GMP päivä 12.1.2016 Kari Lönnberg Vaikuttavien aineiden valmistus Vaikuttavien aineiden valmistukseen sovelletaan vaikuttavia aineita koskevaa hyvää tuotantotapaa riippumatta siitä, onko vaikuttavat aineet

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 465. Sisäasiainministeriön asetus. eräistä liikkumis- ja oleskelukiellosta. Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 465. Sisäasiainministeriön asetus. eräistä liikkumis- ja oleskelukiellosta. Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 465 471 SISÄLLYS N:o Sivu 465 Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukiellosta... 3055 466 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot