etujärjestörooli vahvistui 1970-luvulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "etujärjestörooli vahvistui 1970-luvulla"

Transkriptio

1 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 / 2010 Maija Vähämäki kehitti 1990-luvulla kansainvälistä opiskelijavaihtoa Ylioppilaskunta-aktiivit muistelevat: etujärjestörooli vahvistui 1970-luvulla

2 PÄÄKIRJOITUS Tehtävänä kouluttaa luomaan työtä globaalissa kilpailussa Satu Lähteenmäki Turun kauppakorkeakoulun vastuulle on Turun yliopiston strategisista kasvualoista uskottu liiketoimintaosaamisen ja innovaatioiden tutkimus ja koulutus. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden tuominen tarjolle kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tähtää yliopistopohjaisen yrittäjyyden lisääntymiseen. Tehtävä on vähintään haastava: yliopistotasoista tutkintokoulutusta kun syytetään käytännölle vieraaksi, opiskelutahtia veltoksi ja luennoitsijoita ajastaan jälkeen jääneiksi ja pölyttyneiksi teoreetikoiksi. Tieteen huipulla vaaditaan syvällistä teoreettista ajattelua. Kaikki eivät luonnostaan rakenna kosketuspintaa käytäntöön. Teoriakeskeisyyden taustalla voi olla ajatus duaalimalliin tukeutuvasta rajanvedosta ammattikorkeakouluihin ja yliopisto-opintojen vaativuuden määrittelystä ilmiöiden tarkastelun abstraktisuuden perusteella. Työnantaja mittaa vaativuutta kyvyllä tuottaa huippuosaamista. Opiskelijat taas mittaavat vaativuutta kurssien läpäisemiseen tehtävän työmäärän perusteella. Uskon vahvasti, että tiedepohjalta ja vain tiedepohjalta ponnistaen voivat odotukset yhdentyä. Suomen kilpailukyky perustuu korkeimman koulutustason osaamiselle. Uusi tutkimustieto kyseenalaistaa nykykäytännöt, mutta vasta konkreettisten, kuulijalle tuttujen käytännön esimerkkien kautta teoriat tulevat ymmärrettäväksi ja kiinnostavaksi. Siitä kipinästä alkaa vuoropuhelu, jossa luodaan uutta tietoa, soveltamisvalmiuksia ja innovaatioita, joilla parannetaan suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuutta työllistää korkeasti koulutettuja asiantuntijoita. Turun kauppakorkeakoulu tunnetaan managerialistisesta lähestymistavastamme kysymme aina, mitä käyttöarvoa tutkimustuloksista on yrityksille. Kun osana Turun yliopistoa kykenemme uudella tavalla yhdistämään monialaista asiantuntijuutta, olemme entistä kiinnostavampi partneri kansainvälisissä tutkimus- ja koulutushankkeissa, joissa voi olla aivan uuden liiketoiminnan siemen. Emme kouluta vain paikallisesti, vaan kansainvälisen liiketoiminnan erityistaitojen ja vieraiden kielten painokkuus ekonomitutkinnossa on alusta pitäen profiloinut meitä. TuKKK:n ekonomit vievät kirjaimellisesti Suomea maailmankartalle sijoittumalla muita useammin jo ensimmäisessä työpaikassaan ulkomaan yksiköihin. Vaikka globaalin talouden oloissa ei liene liiketoimintaa, joka arvoketjun missään vaiheessa ei olisi kansainvälistä, ei se tarkoita, että se yrityksissä jo osattaisiin. Siirrettäessä tuotantoa lähemmäs raaka-aineita ja markkinoita kustannustehokkuuden ja parempien tuottojen toivossa moni joutuu pettymään. Vapaan temmellyskentän sijaan kohdataan vieras liiketoimintaympäristö, johon sisäänpääsy on luultua haastavampaa. Uudistetun strategiamme mukaisesti vastaamme nouseviin osaamistarpeisiin vaihtoyliopistojen kurssitarjoomaa hyödyntämällä ja omia koulutusohjelmiamme joustavasti uudistamalla. Jatkossa täsmäkoulutamme kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntijoita Suomen kannalta keskeisille kohdealueille, joita ensi vaiheessa ovat Shanghain alue Kiinassa ja espanjankielinen Etelä-Amerikka. Osa opinnoista tehdään kohdealueella ja vaihto sisältää käytännön harjoittelujakson kohdealueen yrityksessä. TSE on brändi, joka maailmalla jo tunnetaan. Menestyminen edellyttää selkeää volyymin kasvua, verkottumista, profiloitumista ja kansainvälistä yhteistyötä valituilla fokusaloilla. Tässä kehityksessä ulkomaisille suunnatun tutkintokoulutuksen maksullisuus on vain ajan kysymys, sillä ilmainen koulutusvienti ei vaihtotaseen vajetta korjaa. Olemme kuudenkymmenen toimintavuotemme aikana kouluttaneet liki ekonomia elinkeinoelämän ja julkisorganisaatioiden palvelukseen ja haastamme nyt heidät keväällä järjestettävän maisteripromootion myötä osallistumaan yliopiston varainhankintakampanjaan. Promootion akateemisen kulkueen mittasuhteiden kautta tahdomme tehdä myös suurelle yleisölle näkyväksi turkulaisen ekonomikoulutuksen painoarvon suomen elinkeinoelämässä. 2 MERCURIUS Kuva: OP-Pohjola Satu Lähteenmäki johtaja Turun kauppakorkeakoulu

3 SISÄLTÖ MERCURIUS 4 / 2010 Turun kauppakorkeakoulun sidosryhmälehti 2 Pääkirjoitus Satu Lähteenmäki: Tehtävänä kouluttaa luomaan työtä globaalissa kilpailussa 4 Tieteen ja talouden liitto 6 Ylioppilaskuntatoiminta 1970-luvulla Hauskaa, hyödyllistä ja kansainvälistä 9 Vieraskynä Mika Kamensky: Operatiivisesta johtamisesta strategiajohtamiseen 10 Nostalgia sallittu 12 Sarjakorjaaja Esa Rautalinko 15 Asiantuntijat Niina Nummela ja Mélanie Raukko: Uutta liiketoimintaa yrityskaupoilla 16 Asennetta yrittäjyyteen 18 Kauppa seuraa kuluttajan katsetta 20 Työelämä tekijäänsä kiittää 22 Tapahtumia 24 Lyhyesti 26 Väitöksiä 12 Turun kauppakorkeakoulusta valmistuneen Honkarakenteen toimitusjohtaja Esa Rautalingon uran logiikka löytyy yritysten suunnan kääntämisestä nousuun. 18 Kuluttajien käyttäytymistä on tutkittu Turun kauppakorkeakoulussa pitkään. Professori Heli Marjanen tietää, että erikoiskaupan on etsittävä uudenlaisia liiketoimintamalleja elämysbisneksessä mukana pysyäkseen. Julkaisija: Turun kauppakorkeakoulu Rehtorinpellonkatu 3, Turku p. (02) , Päätoimittaja: Taru Suhonen p. (02) , Toimitusneuvosto: Satu Lähteenmäki Leila Hurmerinta Pasi Malinen Pirjo Vuokko Taru Suhonen Taitto: Tuuli Holopainen Viestintätoimisto Jokiranta Oy Kannen kuvat: Esko Keski-Oja, Taru Suhonen Painatus: Suomen Yliopistopaino Oy Uniprint Painosmäärä: kpl ISSN Tilaukset, osoitteenmuutokset ja palautteet: p. (02) / Jaana Villisi Painotuote

4 Yliopistomaailmaa vuosikymmenten ajan eläneet ja seuranneet Okko ja Immonen näkevät viime vuosien tuottavuusja tehokkuusvaatimukset ja yliopistolainuudistuksen osittain ongelmallisina. Tiedejärjestelmä on hidas. Voi yhteensä viedä 20 vuotta, ennen kuin sekä koulutus- että tiedejärjestelmässä tehtävät muutokset merkittävässä mielessä näkyvät, Immonen laskee. Tieteen ja talouden liitto Turun kauppakorkeakoulun historia kertoo suomalaista kauppatieteiden tarinaa ja kuvaa korkeakoulumaailman kehityskaarta. Teksti: Taru Suhonen Kuva: Esko Keski-Oja urun kauppakorkeakoulu perustettiin 60 vuotta sitten paikallisen liike-elämän myötävaikutuksella. Perustamisen takana oli myös joukko yliopistomiehiä, ja ajatuksia kauppatieteellistä koulutusta antavan yksikön tarpeellisuudesta Turussa olikin väläytelty jo vuosikymmeniä aiemmin. Kun Turun yliopistoa perustettiin, keskusteltiin yhteiskunnallis-taloudellisen tiedekunnan tai erillisen kauppakorkeakoulun perustamisesta, kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen emeritusprofessori Paavo Okko kertoo. Kauppatieteellisen yksikön perustaminen yliopiston yhteyteen nousi keskusteluihin myös seuraavina vuosikymmeninä. Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Kari Immonen vahvistaa, että yliopiston piirissä oli kiinnostusta kauppatieteitä kohtaan. Einar W. Juva oli rehtorina 1930-luvulla, kun Turun yliopiston taloudellinen tilanne oli katastrofaalinen. Hän haki kuumeisesti ratkaisuja, jotka olisivat laajentaneet yliopiston tieteellistä ja taloudellista pohjaa. Uudenlaista yhteiskuntavastuuta edustaneet, kauppatieteitä osaksi yliopistoa kaavailleet intressit ja konservatiivinen sivistystraditio eivät tuolloin kohdanneet. Turun Liikemiesyhdistyksen aloitteesta perustetun säätiön valtuuskunta päätti itsenäisen kauppakorkeakoulun perustamisesta. Rehtoriksi tuli Niilo Ikola, joka oli ehdottanut kauppakorkeakoulun perustamista Turkuun ensimmäisen kerran jo vuonna Ammattitutkinnosta akateemisuuteen Ekonomikoulutus sai lentävän lähdön, kun kolmivuotista tutkintoa suorittamaan otettiin opiskelijoita ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle vuosikurssille. Ensimmäiset ekonomit valmistuivat vuonna Alemmat perustutkinnot olivat pitkään alan luonteelle ominaisia ja tällekin koululle tyypillisiä. Ensimmäinen väitös Turun kauppakorkeakoulussa tapahtui vasta vuonna 1970, Okko sanoo. Ratkaisevaksi kauppatieteiden etabloitumisessa itsenäiseksi tieteenalaksi muiden joukkoon muodostui ja 1970-lukujen kehitys, jolloin yhteiskunnallinen tarve korkeakoulutuksen kehittämiseen oli selkeä. Vuodesta 1963 suuret ikäluokat alkoivat tulla opiskelemaan yliopistoihin. Korkea- 4 MERCURIUS

5 koulujen kehittämislaki vuonna 1966 oli instrumentti, jonka avulla esimerkiksi opettajaresurssien sitominen opiskelijamääriin antoi puitteet suomalaisen korkeakoulualan kehittämiselle, Immonen kertoo. Turun kauppakorkeakoulun kehitykselle tärkeää oli jo ennen valtakunnallista tutkinnonuudistusta toteutettu siirtyminen ylemmän korkeakoulututkinnon tasoiseen perustutkintoon vuonna Uudistus nähtiin täällä tilaisuutena nostaa peruskoulutuksen tasoa ja vahvistaa koko alan asemaa yliopistojen joukkossa. Aiemmin ekonomin tutkinto oli vastannut nykyterminologiassa ammattikorkeakoulututkintoa, Okko sanoo. Kauppatieteet kasvavat pitkään 1970-luvulla suomalaista yliopistomaailmaa leimasivat valtiollistaminen sekä kasvu ja kehittämislain resurssit luvulle tultaessa yliopistoja alettiin johtaa johtamisasiantuntijuuteen perustuvilla ohjausjärjestelmillä ja kokonaistalouden suunnitelmilla. Kolmikanta-ajatteluun perustunut edustuksellisuus loppui ja rahastusautomaatit purettiin pois, kun kehittämislaki käytännössä eliminoitiin ja valtionapujärjestelmiä alettiin purkaa. Yliopistojen kasvupotentiaali alkoi ehtyä, mistä myöhemmin syytettiin virheellisesti 90-luvun alun lamaa, Immonen taustoittaa. Kauppatieteiden ekpansio kuitenkin jatkui pidempään, ja uusia yksiköitä perustettiin osaksi yliopistoja. Alan vetovoimasta kertoo sekin, että yliopistot nimittävät nyt entisiä tiedekuntiaan kauppakorkeakouluiksi, Okko sanoo. Valtakunnan tasolla kauppatieteet nähtiin työkaluna yhteiskunnan kehittämisessä yritystoiminnan kasvattamisen kautta, Immonen sanoo. Yliopistona yliopistojen joukossa Turun kauppakorkeakoulu kunnostautui maisterien tuottajana ja tutkimuksen kehittymistä kuvaava väitöskirjojen ja julkaisujen määrä kasvoi luvun loppua kohti tutkimusrahoituksen volyymi alkoi nousta nopeasti, kun Tekes ja Suomen Akatemia alkoivat rahoittaa tiedemaailmaa. Raha ei kuitenkaan tullut enää suoraan korkeakoulujen hallintaan ja valtasuhteet muuttuivat dramaattisesti, Immonen sanoo ja 2000-luvuilla Turun kauppakorkeakoulussa erikoistuttiin resurssikilpailussa liiketoimintaosaamiseen ja liikeelämän johtamiskoulutukseen. Erillisten yksikköjen, kuten tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksen kasvu kertoi uusista painotuksista. Kauppakorkeakoulu perusti uuden yksikön myös Poriin. Kulttuurisessa muutoksessa pysyttävä mukana Turun kauppakorkeakoulu yhdistyi osaksi Turun yliopistoa vuoden 2010 alusta. Paavo Okko näkee yhdistymisen tietynlaisena päätepisteenä kehitykselle, josta oli merkkejä jo Turun yliopiston perustamisen yhteydessä. Kulttuurin, sivistyksen ja talouden suhde koetaan nyt vahvemmaksi kuin silloin, kun yliopisto tai kauppakorkeakoulu perustettiin. Arvot ovat yhä enemmän immateriaalisella puolella ja ratkaisevia ovat ihmisille tuotettavat elämykset, sisällöt ja merkitykset, kun teollinen tuotanto on korkean tulotason maissa vain pieni osa kansantulosta. Kulttuuritietämyksen sekä käytännön teollisuuden ja yrittäjätoiminnan suhde on tärkeä. Esimerkiksi Nokian vaikeuksissa on kyse osittain teknologisista asioista, mutta erittäin suuresti on kysymys siitä, että se ei pysynyt mukana kulttuurisessa muutoksessa. Käyttäjäkunnan ajattelutapojen muuttumista ei ymmärretty ja juna meni ohi, kun jatkettiin niillä kehyksillä, joista oli aiemmin tahkottu rahaa, Immonen vahvistaa. Turun yliopistossa yhdistyvät hedelmällisellä tavalla sivistys, kulttuuri ja kauppatieteet omassa piirissään, ja nyt niitä pitää alkaa hyödyntää, Okko ja Immonen sanovat. Turun kauppakorkeakoulun ensimmäisinä vuosina alempia perustutkintoja olivat ekonomin ja kirjeenvaihtajan tutkinto, joka vuonna 1974 muuttui ulkomaankaupan linjaksi. Turun kauppakorkeakoulu muutti Aurakadulta Rehtorinpellonkatu 3:n omaan uudisrakennukseen vuonna Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Aarne Ehojoki Turun kauppakorkeakoulu valtiollistettiin aprillipäivänä Hallinnon uudistaminen leimasi korkeakoulumaailmaa 1970-luvulla Kulttuuritietämyksen sekä käytännön teollisuuden ja yrittäjätoiminnan suhde on tärkeä. Kuvat: Turun kauppakorkeakoulun arkisto MERCURIUS 5

6 Ylioppilaskuntatoiminta 1970-luvulla Hauskaa, hyödyllistä ja kansainvälistä Rönsyilevää keskustelua siivittävät iloiset naurunremahdukset, kun Antti Paasio, Matti Kurppa, Kimmo Palonen ja Ilkka Arjaluoto ovat kokoontuneet muistelemaan 1970-luvun ylioppilaskuntatoimintaa. Teksti: Mirka Sillanpää Kuvat: Esko Keski-Oja, Antti Paasio urun kauppakorkeakoulu oli 1970-luvulla pieni ja tiivis yksikkö, jossa opiskelijoita oli alle tuhat. Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan etujärjestörooli alkoi vahvistua 70-luvun alkupuolelta lähtien. Korkeakoulujen kasvun kausi oli tuolloin alkamassa. 70-luvun alkupuolella valmisteltiin ylioppilaskunnan siirtymistä yleisen kokouksen mallista edustajistomalliin. Ylioppilaskunnan toiminta alkoi organisoitua eri tavalla kuin ennen, ylioppilaskunnan ensimmäinen pääsihteeri Ilkka Arjaluoto kertoo. Matti Kurppa muistelee, kuinka vuoden -69 syksyllä yliopistonmäen poliittiset liikehdinnät alkoivat näkyä myös kauppakorkeakoulussa. Ylioppilaskunnan toimintaan politiikka tuli mukaan pari vuotta myöhemmin. Vuosi 1971 oli viimeinen vuosi, jolloin yokunnan edustajisto oli epäpoliittinen, Kimmo Palonen sanoo. Ylioppilaskunnan edustajiston ensimmäisen puheenjohtajan jälkeen Paasio toimi puheenjohtajana noin viiden vuoden ajan. Toisin kuin yliopistonmäellä, kauppakorkeakoulussa poliittiset näkemykset eivät aiheuttaneet suuria kiistoja. Meillä oli aika rauhallista yliopiston ylioppilaskuntaan verrattuna. Kauppakorkeakoulu oli niin selvästi oikeistolaisen ideologian läpitunkema, ettei erimielisyyksiä juuri syntynyt. Meininki ei ollut ryppyotsaista ja meillä oli hauskaa yhdessä, Antti Paasio kertoo. Oli meitä muutama liberaali ja vasemmistolainenkin. Hetken aikaa 70-luvun puolivälissä edustajistossa oli jopa keskustan ja vasemmiston muodostama enemmistö. Vaikka itse en vasemmistoliittoon kuulunutkaan, olimme ystäväni kanssa aina heidän vaalivalvojaisissaan, sillä heillä oli parhaimmat laulut, Palonen hymyilee. Paasion mukaan Turun kauppakorkeakoulun valtiollistaminen 70-luvun puolivälissä oli suuri ponnistus myös ylioppilaskunnalle, joka ajoi voimakkaasti valtiollistamista kannustimenaan muun muassa nousseet lukukausimaksut. Mielestäni voidaan sanoa, että opiskelijaliike vauhditti kauppakorkeakoulun valtiol- 6 MERCURIUS

7 Antti Paasio (vas.), Matti Kurppa, Kimmo Palonen ja IlkkaArjaluotokatselevatvanhojavalokuvia70-luvulta. MERCURIUS 7

8 Antennakortti oli jäsenetu, jonka ylioppilaskunnat maksoivat jäsenilleen. listamista usealla vuodella ja esti näin koulun alasajon varojen puutteen takia. Ruokala, kirjakauppa ja Siskodisko Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnalla oli 70-luvulla hoidettavanaan monia konkreettisia toimintoja kuten ruokala, kirjakauppa ja tanssien järjestäminen. Ennen kirjakaupan perustamista kauppakorkeakoululla oli monistuspalvelu, jossa moni vuorineuvoskin on aloittanut uransa, miehet huomauttavat. Ruokalan ja kirjakaupan toimintaa johtamaan perustettiin Turun kauppakorkeakoulun Tuki ry, jossa oli mukana myös vanhempia liike-elämän vaikuttajia. He ikään kuin katsoivat meidän peräämme. Meillä siis oli yhteyksiä yrityksiin jo opiskeluaikana. Tässä suhteessa erosimme eniten yliopistosta, joka tieteellisenä yksikkönä pysytteli erillään liike-elämästä, Paasio sanoo. Ylioppilaskunnan ainoana palkattuna puolipäivätoimisena virkamiehenä Arjaluoto toimi pääsihteerin roolissaan sekä ruokalan että kirjakaupan vetäjien esimiehenä. Lisäksi meillä oli isäntä ja tanssien järjestäjiä, jotka hoitivat työnsä omien opiskelujensa ohella. KY Clubi järjesti Suomen ensimmäiset naistentanssit eli Siskodiskon 70-luvun alkupuolella. Siskodisko nosti KY Clubin pitkäksi aikaa yhdeksi Turun suosituimmista tanssipaikoista, sinne jopa jonotettiin. Ruokala ja kirjakauppa eivät tehneet merkittävää tulosta, mutta 70-luvun alkupuolella disko- ja juhlatoiminta tuottivat ylioppilaskunnan varoista ison siivun, Arjaluoto kertoo. Arjaluoto ja Palonen olivat mukana myös järjestysmiesten porukassa nimeltä JP 65, joka osallistui aktiivisesti tanssien ja diskojen järjestämiseen. Pidämme yhteyttä edelleen ja järjestämme tapaamisia silloin tällöin, Palonen sanoo. Antennakortti jokaiselle opiskelijalle Siskodiskon, ruokalan ja kirjakaupan lisäksi kehitettiin muutakin liiketoimintaa. Vuonna 1972 ylioppilaskunta perusti Oy Antenna Ab:n, joka painoi ja toimitti opiskelijoiden kuvalliset henkilökortit kaikkialle Suomeen. Muun muassa me olimme osakeyhtiön ensimmäisen hallituksen jäseniä. Antennakortti oli jäsenetu, jonka ylioppilaskunnat maksoivat jäsenilleen, Kurppa ja Paasio muistelevat. Liiketoiminnan tuotto käytettiin ylioppilaskuntatoiminnan hyväksi. Varoista maksettiin muun muassa pääsihteerin palkka. Suurin osa kului kuitenkin kokousmenoihin, retkiin, erilaisiin tapahtumiin ja kerhotoimintaan, Paasio sanoo. Tapahtumarikkaalla 70-luvulla myös kansainvälinen toiminta oli aktiivista. Säännöllisiä yhteyksiä pidettiin yllä muun muassa Krakovan kauppakorkeakoulun kanssa. Järjestimme muun muassa matkoja Puolaan ja silloiseen Neuvostoliittoon. Pidän edelleen yhteyttä sen aikaiseen puolalaiseen ystävääni, josta myöhemmin tuli kauppatieteiden professori ja Puolan hallituksen ministeri, Palonen kertoo. Nykyäänkin toiminnassa olevan AI- ESECin kautta moni oli työharjoittelussa ulkomailla, esimerkiksi Tanskassa tai Englanissa. Lisäksi NESUn eli Pohjoismaiden taloustieteiden opiskelijoiden toiminta oli vilkasta, Arjaluoto täydentää. Yhteydenpitoa läpi vuosikymmenten Monet opiskelu- ja ylioppilaskunta-aikana syntyneet ystävyyssuhteet ovat säilyneet läpi vuosikymmenien. Kauppakorkeassa kaikki tunsivat toisensa, vuosikymmenten jälkeenkin on helppo jutella entisten opiskelukavereiden kanssa. Olin aikoinaan perustamassa KY Senioriklubia, jonka toiminta jatkuu nyt Alumniyhdistyksenä. Viime kerralla alumnien kokoontumisessa oli paikalla lähes neljäsataa entistä kauppakorkealaista, Palonen sanoo. Miehet jatkavat kuulumisten vaihtoa, muistelevat yhteisiä vanhoja tuttuja ja mieleen jääneitä hauskoja sattumuksia. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että ylioppilaskuntatoiminnassa mukana oleminen oli sekä hauskaa että hyödyllistä. Liike-elämässä osasi toimia paremmin, kun oli ensin täällä harjoitellut, ja moni entinen yo-kuntalainen on myöhemmin noussut suuryritysten johtopaikoille. Hiukan liioitellen voisi sanoa, että yo-kunnassa toimiminen oli melkein parempi koulu kuin tentteihin lukeminen, Paasio sanoo. 8 MERCURIUS

9 VIERASKYNÄ Mika Kamensky Operatiivisesta johtamisesta strategiajohtamiseen liiketoiminnan johtamisen kehitystrendejä Olen toiminut Suomen talouselämässä liiketoiminnan johtamis- ja kehittämistyössä yli 40 vuotta. Valmistuin Turun kauppakorkeakoulusta ekonomiksi 1969 ja kauppatieteen kandidaatiksi Kauppakorkeakoulun aineyhdistelmäni osoittautui erinomaiseksi perustaksi työuralleni. Suurimpana elämänmittaisena hyötynä olen kokenut kansantaloustieteen pääaineopinnot, jotka ovat antaneet sellaisen pohjan taloudelliselle ajattelulle, jota voi soveltaa hyvin laaja-alaisesti. Työuralleni sain lentävän lähdön päästyäni Taloustieto ry:n yritystalouden kouluttajaksi syyskuussa Ensimmäinen suuri yllätys oli se, kuinka vaatimattomalla taloudellisella osaamisella suomalaisia yrityksiä johdettiin 1970-luvulla. Valtaosalla teollisuuden avainhenkilöistä oli tekninen peruskoulutus ja talousasioita oli opiskeltu muutama opintoviikko hanttiaineena. Avainhenkilöt oli kuitenkin asetettu taloudelliseen vastuuseen, kun yritykset olivat muodostaneet tulosyksiköitä ja liiketoimintaa ohjattiin ennen kaikkea budjetoinnin avulla. Yritykset joutuivat panostamaan voimakkaasti henkilöstön taloudelliseen koulutukseen ja vähitellen liiketoiminnan johtaminen alkoi laajentua budjettijohtamisesta tavoite- ja tulosjohtamiseen. Painopiste pysytteli kuitenkin operatiivisessa johtamisessa. Vuonna 1974 siirryin Metalliteollisuuden Keskusliittoon kehittämään liiton noin 700 jäsenyrityksen liikkeenjohdollista ja liiketaloudellista toimintaa. Aloin yhä voimakkaammin korostaa strategian merkitystä, mikä tuolloin sai vastakaikua vasta muutamissa kehittyneimmissä yrityksissämme. Strateginen johtaminen teki Suomessa varsinaisen läpimurtonsa vasta 1980-luvulla. Itse erilaistuin täysin strategiakonsultointiin vuonna 1980 perustaessani oman yrityksen, jolloin koin urani toisen suuren yllätyksen. Suomessa oli paljon merkittäviäkin yrityksiä, joiden strateginen johtaminen ja osaaminen oli varsin olematonta. Syykin selvisi vähitellen: aitoa strategista johtamista tarvitaan vain markkinataloudessa, johon Suomi siirtyi vasta 1980-lu- vun jälkipuoliskolla pääomamarkkinoiden vapautumisen myötä. Järjestelmät voivat muuttua hyvinkin nopeasti vaikka yhdessä yössä mutta kulttuuri muuttuu hitaasti, mikä näkyy vielä tämänkin päivän Suomessa. Järjestelmänä toimimme globaalissa markkinataloudessa, mutta monien organisaatioiden ja ihmisten kulttuurina on suunnitelmatalous. Tämä ei koske ainoastaan ylisuurta julkista sektoriamme vaan näkyy yhteiskunnan kaikilla lohkoilla suuryrityksistä ja korkeakouluista ammattiyhdistysliikkeeseen. On hengenvaarallista elää globaalissa kilpailutaloudessa suunnitelmatalouden ajatus- ja toimintamalleilla. Uusi vuosituhat ja tulevat vuosikymmenet ovat tuoneet vielä uuden vaikeuskertoimen, kun yhä useammat yritykset eivät elä vain kilpailuolosuhteissa vaan suorastaan hyperkilpailussa. Tällöin erottautuminen kilpailijoista on elinehto. Erottaudu tai kuole! Näissä olosuhteissa strateginen johtaminen nousee lopullisesti liiketoiminnan johtamisen keskiöön. Strategisen johtamisen hahmottamisen apuvälineenä olen alkanut viime vuosina käyttää niin sanottua menestyksen timanttia, jossa on neljä pääsärmää: strategia, johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus. Yrityksen on pystyttävä luomaan, toteuttamaan ja uudistamaan menestysstrategia. Se asettaa yhä kovempia vaatimuksia johtamiselle, osaamiselle ja vuorovaikutussuhteiden hallinnalle. Kauppakorkeakoulun tehtävä on opetus- ja tutkimustoiminnassaan hioa menestyksen timantin neljää särmää. Perinteisten osaamisalueiden eli tietojen ja taitojen lisäksi on panostettava lisää osaamisen muihin tärkeisiin ulottuvuuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi näkemys, tahto ja rohkeus, samoin muutososaaminen, vuorovaikutustaidot ja joukkueosaaminen. Sen on myös omalta osaltaan edistettävä markkinatalouden, yrittäjyyden ja menestyksen kulttuuria. KTM Mika Kamensky Kamensky Consulting Oy MERCURIUS 9

10 Jaetut muistot yhdistävät Nostalgia sallittu Teksti ja kuvat: Taru Suhonen Tutkijat kahvipöydän ympärillä Anni Paalumäki suosittelee yhteisiä kahvitaukoja. Tutkijatohtori Anni Paalumäki tutkii työntekoa ja työhyvinvointia johtamisen ja organisoinnin aineessa luvun lopulla tutkijanuransa Turun kauppakorkeakoulussa aloittanut Paalumäki näkee työn tiedemaailmassa muuttuneen kahdessakymmenessä vuodessa paljonkin. Tahti oli ennen rauhallisempi. Kun kaikki aika ei mennyt sähköpostirumbaan, oli aikaa keskittyä ja olla läsnä työntekemisessä. Toisaalta kanssakäyminen muun maailman kanssa oli huomattavasti vähäisempää, kun esimerkiksi neljä ihmistä jakoi yhden puhelimen. Paalumäki kertoo, että yhteydet kansainvälisiin tiedeyhteisöihin olivat henkilökohtaisten kontaktien varassa. Sitä oltiin vähän liikaakin omissa oloissa, vaikka vierailevia tutkijoita ja professoreita kyllä oli, Paalumäki sanoo. Paalumäki otti kansainvälistymisen ensias- keleet oma-aloitteisesti. Meillä oli Satu Lähteenmäen kanssa käynnissä uratutkimusprojekti, jonka kanssa päätimme lähteä ulkomaille. Lähetimme faksin ja kyselimme kansainvälisistä konferensseista. Vastaus tuli ja lähdimme Leuweniin. Työhyvinvoinnin tutkijana Paalumäki arvelee, että nykyisen kiireen keskellä voisi ottaa mallia ajasta, jolloin akateeminen työ rytmittyi yksinäisen tekemisen ja säännöllisten kahvitaukojen ympärille. Erityisellä lämmöllä Paalumäki muistelee tutkijanelämää Hämeenkatu 6:ssa sijainneessa kauppakorkeakoulun hallinnon ja markkinoinnin laitoksen työhuoneitten ympärille muotoutuneessa työyhteisössä. Hämeenkadun kahvipöytään kokoontuivat eri aineiden ihmiset. Minulle aloittelevana tutkijana keskusteluihin osallistumisessa oli tiedeyhteisön jäseneksi tulemisessa paljon merkitystä. Manner ja Viinikka muistelevat, että opiskelu oli 30 vuotta sitten melko koulumaista. Kun kylterin tunnisti attaseasalkusta Yritysjuridiikan yliassistentti Tuija Viinikka ja asiakkuusjohtaja Asta Manner aloittivat opintonsa Turun kauppakorkeakoulussa vuonna Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ryhmäytyivät innokkaasti, ja ylioppilaskunnan järjestämillä Montun bileillä oli tärkeä rooli opiskelupaik- kakunnalle kotiutumisessa. Hämärässä Montussa viihdyttiin myös muina kuin bileiltoina. Flipperit ja loossit kutsuivat opiskelijoita kuluttamaan aikaansa. Taisi joskus kulua koko päiväkin Montussa, jos ei sattunut olemaan luennolla kalkkipaperivuoroa, Manner nauraa. Viinikka ja Manner arvelevat, että aikaa olemiselle oli, koska kurssiaikataulut olivat väljempiä. Tuntuu, että nykyopiskelijoilla on enemmän paineita ja keskinäistä kilpailua, me saimme yleensä olla varmoja kesätyöpaikoista ja työllistymisestä. Verkostoitumisen paineita Viinikka ja Manner eivät opiskelijaelämän sosiaalisissa riennoissa muista kokeneensa. Meitä aloitti kaksisataa opiskelijaa, jotka ympäri Suomea ja maailmaa levitessään muodostavat aikamoisen verkoston. Taisin olla niin sinisilmäinen, etten tuolloin sen hyödyntämistä osannut ajatellakaan, Viinikka sanoo. Viinikka ja Manner kertovat, että Montun bileisiin oli tulijoita muualtakin. Haalareita ei tuolloin käytetty, mutta muista opiskelijoista haluttiin erottua. Stereotypioista Viinikka ja Manner tunnistavat muutaman. Kyllä minullakin oli attaseasalkku. Sanottiin myös, että kauppakorkeakoulun opiskelijan tunnistaa vekkihameesta, vaikka ei se kovin yleinen asuste ollut, Viinikka kertoo. 10 MERCURIUS

11 Debet on edelleen ikkunan puolella Lehtori Tuula Vilja on opettanut laskentatoimen perusteita vuodesta Kurssilla opitaan laskentatoimen yleiset periaatteet ja kustannuslaskennan perusteet. Viljan kokemuksen mukaan kurssia pidetään melko vaativana. Yritykset olettavat, että pääaineesta riippumatta kauppakorkeakoulusta valmistuneet hallitsevat esimerkiksi kannattavuuden hallinnan perusteet ja osaavat lukea tilinpäätöstä. Opiskelijatkin ymmärtävät, että nämä asiat tulevat heitä työelämässä vastaan. Pitkään kurssia opettanut Vilja kertoo, että opetussisällöt ovat vuosien saatossa muuttuneet useaan otteeseen vastaamaan yritysten käytäntöjen ja toimintaympäristöjen muutoksia. On tullut kansainvälisiä standardeja ja kansallista lainsäädäntöä on muutettu. Lisäk- si yritysten kansainvälistyminen on tuonut oman lisänsä. Englanninkielinen kirjallisuus ja terminologia tulivat tutkintovaatimuksiin 1980-luvun lopulla, Vilja kertoo. Hänen mukaansa opettamisessa ehkä eniten ovat muuttunet opetusvälineet luvulla tuli piirtoheijastin, jossa oli kalvorullat. Mikrotietokoneet taloon saatiin 1980-luvun puolivälissä, mikä oli mullistavaa. Niitä käytettiin kirjanpidon opetuksessa. Tuohon asti puhuttiin, että maailma ja tulevaisuus ovat isojen keskuskoneiden, Vilja muistelee. Opiskelijoiden Vilja on nähnyt muuttuvan entistä avoimemmiksi ja välittömämmiksi. He ottavat helpommin yhteyttä, ja sähköposti on tietysti madaltanut opiskelijoiden kynnystä lähestyä opettajia. Tuula Vilja on opettanut laskentatoimen perusteita vuodesta Vauhtia vaihtoon Johtamisen ja organisoinnin lehtori Maija Vähämäki työskenteli 90-luvun alussa kansainvälisten asioiden suunnittelijana Turun kauppakorkeakoulussa. Vähämäen tehtävänä oli laajentaa koulun vaihto-opiskelumahdollisuuksia ja hoitaa vaihdon käytännön järjestelyt. Aloitin vuonna 1991, jolloin vuositasolla vaihto-opiskelijoita lähti koulusta noin kymmenen. Ensimmäiset ulkomaiset vaihto-opiskelijat tulivat meille hieman myöhemmin, kun olimme saaneet järjestettyä englanninkielistä opetusta. Vähämäen mukaan Turun kauppakorkeakoulussa yhteistyöyliopistoja kiinnosti eniten idänkauppa luvun alussa vaihtoon suhtauduttiin kenties nykyistä vakavammin, ja ulkomaille haluttiin lähteä lisäämään erikoisosaamista ja vahvistamaan kielitaitoa. Vähämäki kertoo, että kauppakorkeakoulu sai osallistua EU:n vaihto-opiskelun Erasmus- verkostoon ensimmäisen kerran vuonna Tuolloin luoduista yhteistyösuhteista moni on jatkunut nykypäivään saakka. Esimerkiksi Linzin yliopisto on edelleen vaihtokohde opiskelijoille, mutta yhteistyö on kehittynyt myös aktiiviseksi opetus- ja tutkimusvaihdossa. Kun Vähämäki lopetti tehtävässään vuonna 1995, oli vaihto-opiskelijoita vuositasolla jo satakunta. Sekä lähtijöiden että tulijoiden valinnoille sekä perehdyttämiselle oli luotu sujuva järjestelmä. Meillä oli hedelmällistä kolmen yliopiston yhteistyötä täällä Turussa. Turun yliopiston ja Åbo Akademin vaihto-opiskelusta vastaavien kanssa aloitimme IUTÅ (International University of Turku/Åbo) -projektin. Vähämäki kertoo, että myös ylioppilaskunnan ja AIESEC-järjestön apu vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisessa oli korvaamatonta. Tuolloin muun muassa kehiteltiin Turkuun tuleville selviytymisopas ja perehdyttämisviikko. Maija Vähämäki kertoo, että työ vaihto-opiskelun parissa oli täynnä positiivisia kohtaamisia uteliaiden ja optimististen opiskelijoiden kanssa. MERCURIUS 11

12 Sarjakorjaaja Turun kauppakorkeakoulun alumni ja Honkarakenteen toimitusjohtaja Esa Rautalinko nauttii työssään vauhdista ja vaarallisista tilanteista. Rautalingon ominta alaa on yrityksen suunnan korjaaminen uuteen nousuun. Teksti: Mirka Sillanpää Kuvat: Esko Keski-Oja Valmistuttuaan Turun kauppakorkeakoulusta 1980-luvun loppupuolella Esa Rautalinko on työskennellyt johtotehtävissä suurissa pörssiyrityksissä kuten Huhtamäellä, Nokialla, Harwallilla ja TeliaSoneralla. Honkarakenteen toimitusjohtajana Rautalinko aloitti marraskuussa Viime vuonna aloin kaivata uusia haasteita. Kun headhunter soitti ja kysyi, mitä haluaisin seuraavaksi tehdä, pyysin häntä etsimään vuotavan veneen, johon omistajat vielä uskovat. Tässä paatissa nyt ollaan ja suurin vuoto on korjattu. Rautalinko on työskennellyt hyvin erilaisilla toimialoilla, äkkiseltään katsottuna niillä ei ole juuri mitään yhteistä. Paitsi, että ne kaikki alkavat e-kirjaimella: elintarvikkeet, elektroniikka ja nyt Honkarakenteella elämänlaatu. Olen itse miettinyt urani logiikkaa ja todennut, että se löytyy tehtävistäni. Minua voisi kutsua sarjakorjaajaksi, Rautalinko hymyilee. Yrityksen suunnan korjaaminen, sen kääntäminen nousuun tervehdyttävien toimenpiteiden avulla on Rautalingon ominta alaa. Aloittaessani Nokian alaisen Saloran myyntijohtajana, yhtiö oli tukalassa taloudellisessa tilanteessa. Tervehdyttävät toimenpiteet onnistuivat niin hyvin, että toiminnoille löydettiin uusi omistaja. Rautalingon siirtyessä Hartwallin markkinointi- ja vientijohtajaksi 90-luvun puolivälissä yhtiön tulos oli vahvasti riippuvainen oluen myynnistä. Tuolloin oli jo tiedossa, että EU:n myötä oluen tuonti vapautuisi Esimiestyössä olennaisinta ovat johtamistaidot, kommunikaatio, mahdollisuuksien luominen ja suunnan näyttäminen. Tarkoitus oli rakentaa uudenlainen tasapaino, jotta tulosta syntyisi muustakin kuin oluen myynnistä. Toimme markkinoille valtavan määrän uusia tuotteita, kuten erilaiset siiderit, maustetut kivennäisvedet sekä energia- ja hyvinvointijuomat. Tavoite saavutettiin, kun vuonna 2004 Hartwallin tuloksesta suurin osa tuli muista tuotteista kuin oluesta. Kokenut yritysjohtaja on sitä mieltä, että toimialasta riippumatta johtamisen perusperiaatteet ovat melko lailla samat. Liikkeenjohdon tärkein tehtävä on saada aikaan hyvin öljytty koneisto. Esimiestyössä olennaisinta ovat johtamistaidot, kommunikaatio, mahdollisuuksien luominen ja suunnan näyttäminen. Johtaminen on ennen kaikkea tilannesidonnaista, ei toimialasidonnaista. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita TeliaSoneran aikoja muistellessaan Rautalinko huomauttaa, että Suomi oli pitkään lan- 12 MERCURIUS

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja P ÄÄKIRJOITUS S ISÄLTÖ MERCURIUS 1 /2007 Turun kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti

2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti 2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti KOLUMNI Biblo on viestinnän ammattilaisille ja muille viestintää työkseen tekeville suunniteltu uusi verkkopalvelu ja kasvualusta

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Sparraajan. Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. Toimittanut Jussi Förbom

Sparraajan. Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. Toimittanut Jussi Förbom Sparraajan käsikirja Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen Toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 7 Luova Suomi / Diges ry 2012 Sparraajan käsikirja Askelmerkkejä luovien

Lisätiedot

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013 Awen Oy Asiakaslehti 2012-2013 Stefan Wallin Tämän päivän työelämä on haastavaa Leena Ollila Työnohjaus auttaa näkemään asiat uusin silmin Guy Ahonen Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 JULKAISU No 32 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 4 Julkaisija

Lisätiedot

N u m e r o 2 /2 0 1 4

N u m e r o 2 /2 0 1 4 N u m e r o 2 /2 0 1 4 7 8 14 ROHKEA UUDISTAJA Opetusta mittojen mukaan VUODEN 2014 NUORI YRITTÄJÄ Minua pelottavat pelot 12 VIISI VINKKIÄ OPETTAJILLE YHTEISTYÖ Kuinka kouluttaa kohti tuntematonta? Yrityskylä

Lisätiedot

fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä

fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Terttu Savela Anna-Maija Lämsä Saara Kärki fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä epooki 19/2013 Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

NonSordino. Unelmia uudesta työstä. Googlenainen. Ystävien kirja. Vuosilomalain. muutokset. Suunnittelualan. nousu. » s. 10. » s.

NonSordino. Unelmia uudesta työstä. Googlenainen. Ystävien kirja. Vuosilomalain. muutokset. Suunnittelualan. nousu. » s. 10. » s. NonSordino www.mamary.fi Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti 2 /2013 Unelmia uudesta työstä» s. 8 Googlenainen» s. 10 Ystävien kirja» s. 6 Vuosilomalain

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 3/2011. Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 3/2011. Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 3/2011 Kansliapäällikkö Harri Skog: Koulutusmääriin muutoksia, kansainvälistymiseen vauhtia Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras Liikkeenjohdon emba sai

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Haasteena johtajapotentiaalin. eteenpäin kehittäminen. www.hrviesti.fi. Kemiran Raisa Jyrkinen: 4/2014 Projektiosaaminen Kehittämisellä kilpailuetua

Haasteena johtajapotentiaalin. eteenpäin kehittäminen. www.hrviesti.fi. Kemiran Raisa Jyrkinen: 4/2014 Projektiosaaminen Kehittämisellä kilpailuetua 4/2014 Projektiosaaminen Kehittämisellä kilpailuetua IT-järjestelmät Koulutuksella tuottaviksi Palkitseminen Palkitsemiskäytännöt suunnitelmallisiksi Kemiran Raisa Jyrkinen: Haasteena johtajapotentiaalin

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot