Maakunta- ja sote-uudistus

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunta- ja sote-uudistus"

Transkriptio

1 Maakunta- ja sote-uudistus Työsuunnitelma ja valmistelun tilanne Ajankohtaiskatsaus Lapissa Marja Perälä

2 Maakuntauudistus tehdään, koska Palvelujen saatavuudessa ja laadussa on eroja kuntien ja alueiden välillä. Myös palvelujen rahoittaminen käy entistä vaikeammaksi, sillä väestö ikääntyy ja tarvitsee enemmän palveluja.

3 Julkiset palvelut Lapissa vuonna 2020 Julkinen hallinto tänään Julkinen hallinto vuonna kuntaa 21 kuntaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta (70) kunnallista lomitus- Yksikköä ( ) 6 +1 maaseutuhallintoa 22 sote-palvelu organisaatiota (8.200) TE-toimisto (100) n Maakunta Lapin liitto (70) Lapin pelastuslaitos (170) Valtio ELY-keskus (120/ (120) AVI Luova Valtio

4 Sujuvaa lappilaista arkea ja elinvoimaa arktisesta luonnosta tehemä pois!

5 Uudistuksen lappilaiset elementit Palvelujen toimivuus: saatavuus ja laatu, palveluketjut, toimivat työjaot Hallinnon sujuvuus: asiat hoituvat, tarvittava tieto liikkuu ja maakunta on organisoitunut Hyvä johtajuus Modernit toimintatavat: uudenlainen järjestämisen ja tuottamisen malli sekä älykkäät julkiset palvelut Lisää demokratiaa: vaikuttamistoimielimet ja osallisuuden uudet ja vaihtoehtoiset mallit Hallinto on palvelua, jonka tarkoituksena on edistää ihmisten hyvinvointia ja yritysten kestävää kehitystä Yhdenvertaisuus Kustannustehokkuus: järkevästi ja tehokkaasti tuotetut palvelut Kasvun edistäminen: alueen kehittäminen ja elinvoiman vahvistaminen Ammattitaitoinen henkilöstö Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri Avoimuus 5 L A P P I L A I S U U S

6 Valmistelun aikataulu isona kuvana 2/2018 6/2018 Suunnitelmat valmistelun etenemisestä Valmistelevat toimenpiteet Väliaikaishallinnon valmistelu Maakuntavaalit Järjestämiseen osallistuminen Viestintä Väliaikaishallinto Maakunnan perustaminen Valmistelu vaten johtamana ja sille annetun toimivallan rajoissa Konkreettinen asioiden valmistelu ja tulevaisuuden rakentaminen Palvelut ja rakenne hahmottuvat Maakuntavaltuuston aika Maakunnan virkamiesjohdon organisoituminen Asioiden vieminen päätöksentekoon Henkilöstön organisoituminen sopimusten siirrot Omaisuus Visiosta totta Henkilöstö ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle Resurssien uudelleen suuntaaminen strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden pohjalta Toiminnan kehittäminen ja arviointi Uusien elementtien vähittäinen käyttöönotto Uuden toimintakulttuurin syntyminen

7 Kevään 2018 aikana valmistelussa olevat asiat Strategia, viestintä ja ICT Muutoksen strateginen johtaminen Maakuntastrategia, palvelustrategia ja palvelulupaus Brändityö ja kansalaisviestintä ICT kokonaisarkkitehtuuri, digitaaliset palvelut Tiedolla johtaminen Järjestäminen ja tuotanto Henkilöstö Sopimukset ja omaisuus Hallinto Talous Osallisuus ja demokratia Järjestäjän tehtävän kirkastaminen Palveluiden tuotantomallit, organisointivaihtoehdot ja kilpailukyky Liikelaitoksen valmistelu Henkilöstösiirrot, ehtovertailu ja yhteistoiminta Henkilöstöä koskevien tehtävien siirron valmistelu tuotantoyhtiöön Sopimusten siirtoihin liittyvät valmistelevat toimenpiteet Irtaimen omaisuuden ja kiinteistöjen selvittäminen Konsernirakenne ja ohjaus Hallintosääntö, asianhallinnan ja yleishallinnon valmistelu Maakuntavaalien järjestäminen Tehtävien siirtojen valmistelevat toimenpiteet Budjetointi ja talouden suunnittelu ml. simulointi Kirjanpidon valmistelevat toimet Maakuntavaalit Vaikuttamistoimielinten toiminnan käynnistyminen Osallisuussuunnitelman toteutus mm. kuntakierros

8 Valmistelun alustava vuosikello Maakuntavaltuuston työskentelyedellytykset Investointisuunnitelma Maakuntavaalit Sopimusneuvottelut Yhteistoimintamenettely Palveluiden tuotantomallit ja organisointi Johtamisjärjestelmä Ehtovertailu Maakuntavaalit Maakunnan perustaminen Ohjausjärjestelmä Maakuntavaalit Hankinnat Henkilöstösuunnitelma SOTE-valmistelun organisoituminen Yhteistyö TAHE-yhtiön kanssa Toimitilat ja kiinteistöt 1 5 Tuotantoyhtiöt Uudistuksen rakentamisen visio Palvelujen ja toimintojen työsuunnitelmat Simuloinnit: MMM, TEM, SM, STM ja VM Talous- ja henkilöstötiedot, sopimukset Järjestämistehtävän kirkastaminen Maakuntastrategia Konsernirakenne Hallintosääntö Brändityö Maakuntarajat ylittävä yhteistyö Vaikuttamistoimielimet Palveluiden järjestäminen ja tuotanto Väliaikaishallinnon valmistelu Asianhallinta ja yleishallinto Palvelustrategia ja palvelulupaus Kuntakierros Talous ja kirjanpito Liikelaitoksen suunnittelu

9 Onnistumisen edellytyksiä tällä hetkellä Valmistelun organisoituminen: osaaminen, sitoutuminen, kunnianhimo ja uskomaton motivaatio Uudistumiselle suotuisa maaperä ja halu uudistua ml. tehty kehittämistyö Hyvät toimijoiden verkostot ja sidosryhmäsuhteet Digitaaliset palvelut: tehty kehittämistyö ja uudet mahdollisuudet

10 Tunnistetut valmistelun haasteet Julkisen palvelutuotannon kilpailukyky ml. palveluintegraatio Organisaatioiden oma kehittämistoiminta, jonka yhteensovittaminen uudistuksen tavoitteisiin voi olla haasteellista Erikoissairaanhoidon työnjako ja selvitysmiesten työn jatkaminen Valmistelun resursointi Yhtenäinen Lappi kaikkien kuntien/organisaatioiden sitoutuminen tavoitteisiin ja valmisteluun Lisäksi joukko muita käytännön isoja haasteita esimerkiksi ICT

11 Onnistumisen askelmerkit Painopisteen siirtäminen tulevaisuuden rakentamiseen: toimintalogiikka, järjestäjän uudenlainen rooli, strategiatyö ja maakunnan konsernin hahmottaminen Maakunnan vision ja strategian valmistelu, toimintalogiikan yhteinen ymmärtäminen ja vaihtoehtoisten mallien rakentaminen tulevasta maakunnasta Yhteistyö ja yhteinen sitoutuminen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joilla rakennetaan maakuntaa sekä mahdollistetaan vision toteutuminen luodaan edellytyksiä tulevaisuuden kunnan toiminnalle Hankkeilla lisäarvoa ja lisäresursseja: pilotoinnit, kokeilut, digipalvelujen kehittäminen, palvelutuotanto, palveluintegraatio Käytännön toimenpiteet: rekrytoinnit, organisaatioiden resurssien kohdentaminen, liikelaitoksen suunnittelu, osallisuus ja osallistaminen

12 Lapin liiton hallituksen aamukoulun linjauksia valmistelulle: Back to basic: perustason palvelut uudistuksen kärkeen Tunnistetaan tuleva kehitys esimerkiksi sairaanhoito tulee tapahtumaan yhä enemmän seinien ulkopuolella Hyödynnetään digitalisaatio otetaan modernit toimintatavat käyttöön heti (huomioidaan resursoinnissa) Ollaan mukana kokeiluissa ja pilotoinneissa esim. palveluseteli Ravistellaan rakenteita ja rakennetaan uutta Rakennetaan maakuntaa yhdessä uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden kanssa rakennetaan tulevaa maakuntaa yhteistyössä Varmistetaan riittävät valmisteluresurssit

13 Organisaatioiden valmistautuminen uudistukseen Vaihtoehto, jossa ei tehdä mitään valmistelijat valmistelkoon Vaihtoehto, jossa tehdään omaa kehittämistyötä/omia ratkaisuja Vaihtoehto, jossa tehdään yhteistyötä tulevaisuuden rakentamiseksi Uudistuksen visio ja tavoitteet Yhteiset tavoitteet Organisaation/organisaa tioiden visio ja tavoitteet Yhteistyössä toisille lisäarvoa tuottaen Maakunta

14 Lapin maakunnan simuloinnit vuonna 2018 MMM TEM SM VM STM Lisäksi VM:n arviointikeskustelu valmistelun nykytilasta ja maakuntauudistukseen liittyvä alueellinen tilaisuus Lapissa (myös luottamushenkilöt kohderyhmänä)

15 Maakuntastrategia Maakuntastrategialla rakennetaan lappilaista tulevaisuutta

16 Maakuntastrategia maakuntalaissa Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään maakunnan ja maakuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava maakuntastrategiaa Tavoitteet ja talous 103 Maakuntastrategia HYTE 2. Järjestämisen ja tuottamisen linjaukset 3. Tehtäviä koskevat palvelutavoitteet 4. Alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen 5. Omistajapolitiikka 6. Henkilöstöpolitiikka 7. Osallisuus ja vaikuttaminen Maakunta voi velvoittaa palvelulaitosta hankkimaan strategian pohjalta maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja muulta tuottajalta maakunnan omaa tuotantoa varten Järjestäminen ja tuotanto 55 Johtaminen 36 Maakunnan toimintaa johdetaan Maakunvaltuuston hyväksymän maakuntastrategian mukaisesti

17 Maakunnan strategian sisältö Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen Palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset Arvio nykytilasta, toimintaympäristön muutos ja niiden vaikutukset Maakunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet Alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen Omistajapolitiikka Henkilöstöpolitiikka Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

18 Maakuntastrategia, palvelustrategia ja palvelulupaus Maakuntastrategia Maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet Linjaukset: palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen Palvelustrategia Kaikkia tehtäväaloja koskeva, mutta painopiste SOTE-palveluissa Linjaukset yksityisiltä sote-palvelun tuottajilta hankittavien palvelujen vähimmäismäärää koskevat tavoitteet Kilpailutettavien palvelujen osuvuuden innovatiivisuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien uusien ratkaisujen kehittämiseksi Palvelulupaus: Asukkaille maakunnan tahdonilmaisu siitä, miten, -palveluja käytännössä toteutetaan Maakunnalle mahdollisuus saada palautetta ja kehittämisehdotuksia Strategisten tavoitteiden huomioiminen operatiivisen toiminnan valmistelussa

19 Palvelustrategian keskeiset elementit Pitkän aikavälin tavoitteet: rakenteelliset, eurot ja laatu Valinnanvapauslainsäädännön käyttöönoton aikataulusta Suoran valinnan palveluvalikoima Monituottajuutta koskevat maakunnalliset tavoitteet ja linjaukset Oman palvelutuotannon laajuus ja rooli palvelujen tuottamisessa Palveluiden integraatiota koskevat tavoitteet keskeisille palvelukokonaisuuksille Palvelurakennetta ja laatua koskevat keskeiset tavoitteet Fyysistä ja digitaalista palveluverkkoa koskevat keskeiset perusperiaatteet Asiakasosallisuuden periaatteet palvelujen kehittämisessä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevat kehittämislinjat

20 Mistä palvelulupaus rakentuu? Lähtökohtana asukkaiden osallisuus ja osallistaminen Yhteinen sitoutuminen Toteuttamiskelpoinen Maakunnan asukkaat osallistuvat tärkeiden tavoitteiden asettamiseen Edellyttää vahvaa panostusta viestintään: viestintä- ja palautekanavat sekä palautejärjestelmät käyttöön Tavoitteena saavuttaa yhteinen sitoutuminen tärkeiksi koettuihin asioihin esimerkiksi arjen sujuvuus ja turvallisuus tai osallistumismahdollisuuksien huomioiminen Tavoite sitouttaa maakunnan ja asukkaiden lisäksi kunnat ja kolmannen sektorin toimijat Sisällöillä oltava yhteys maakunta- ja palvelustrategiaan Ei tule luoda katteettomia odotuksia tai lupauksia Lupaus helposti ymmärrettävä ja oltava julkisesti esillä Toteutumista arvioidaan PALVELULUPAUS

21 Maakunta Konsernirakenne ja sen valmistelun käynnistäminen

22 Maakunnan toimielimet maakunnan pakollisia toimielimiä ovat maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta maakuntavaltuusto voi asettaa lautakuntia, jotka vastaisivat maakuntavaltuuston niille antamien pysyväisluonteisten tehtävien hoitamisesta. Lautakuntien lukumäärästä päättää maakuntavaltuusto ja ne toimivat maakuntahallituksen alaisina. Maakunnalla voi olla myös johtokuntia, joita voidaan asettaa maakunnan muun toimielimen alaisuuteen hoitamaan tiettyä, määrättyä tehtävää. Johtokunta eroaa lautakunnasta lähinnä siinä, että niiden jäseniä eivät koske samanlaiset vaalikelpoisuusrajoitukset kuin lautakuntia. Johtokunta voi toimia organisatorisesti lautakunnan alaisena maakuntahallituksessa, lautakunnassa ja johtokunnassa voi olla jaostoja, jotka asettaa maakuntavaltuusto ja se tulee ilmetä hallintosäännössä Maakuntahallituksen, lautakunnan ja johtokunnan jaostoihin sovellettaisiin lähtökohtaisesti asianomaista toimielintä koskevia säännöksiä Toimikuntia voidaan käyttää lähinnä projektiluonteisten tehtävien hoitamiseen toimikuntia voi perustaa maakuntahallitus ja esimerkiksi lautakunta, jos maakuntavaltuusto näin päättää

23 Maakunnan ekosysteemin hallinto Lähde: Kirsti Mononen, Kuntaliitto Poliittinen ja ammatillinen johtaminen Liikelaitoksen johtokunta Valtuuston valiokunnat Järjestäminen ja tuottaminen Lainsäädäntö Liikelaitos Lakisääteinen eriyttämisvelvollisuus Suoran valinnan liikelaitokset Omistaja-, konserni- ja sopimusohjaus Palveluseteli ja henkilökohtainen budjetti? Seuranta ja Yhteistyöalueet valvonta?

24

25 Maakuntakonserni kuntaliiton hahmotelmana Maaseutupalvelut Kehittämisyksikkö Aluekehitys ja kasvu Maakunnan tarkastuslautakunta Maakuntavaalilautakunta Vaikuttamistoimielimet nuoriso, vammais, vanhus kielivähemmistöt Alueiden käytön palvelut YTH Konserniohjaus Sote järjestäminen Maakuntavaltuusto Valtuuston koko porrastettu asukasluvun mukaan vähimmäismäärä (59-99) valiokunnat Maakuntahallitus Maakuntajohtaja Maakunnan muut luottamushenkilöelimet esim. sote-lautakunta, kansainvälisyys ja elinvoima, asiakkuus ja palveluiden hankinta, kokonaisturvallisuus ja pelastus, turvallisuus, kasvu Jaostot Järjestäjän ohjaus ja valvonta Liikelaitos (kset) Ammattijohtokunta ja johtaja Viranhaltijaorganisaatio Valtuusto: Maakuntastrategia, palvelustrategia, palvelulupaus, hallintosääntö, investointisuunnitelma, talouden ohjaus, tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaus yms. lakisääteiset asiat Maakuntahallitus: Konserniohjaus, Toiminta, hallinto ja talous seuranta ja korjaavat liikkeet sekä sisäinen valvonta ja riskien hallinta Maakuntajohtaja Maakunnan virkamiesjohto ja esittely maakuntahallitukselle, konsernijohto Toimialat Vastuu tehtäväalasta ja sen kehittämisestä Tietohallinto Hallinto ja juridiikka, tarkastus ja valvonta Kasvupalvelut Pelastu ja kokonaisturvallisuus Viestintä Koulutus ja tutkimus Kansainvälisyys Strategia Taloushallinto, hankinnat Henkilöstöhallinto Asiakkuus ja palveluiden hankinta Omistajuus Järjestäjän ohjaus ja valvonta Maakunnan konserniyhtiöt (muu kuin sote - tuotanto) Konsernihallinto Ostopalveluhankinnat omaan tuotantoon Maakunnan oman sotetuotannon yhtiöt Liikelaitokset Vastuu kustannustehokkaasta palvelutuotannosta Tukipalvelut Asiakassuhde

26 Maakuntastrategian ja konsernirakenteen valmistelu Esitys valmistelun organisoimiseksi

27 Konsernirakenteen ja maakuntastrategian valmistelu Konserni rakenne Maakun tastrategia Luottamusmies oganisaatio Valmisteluryhmä Sparraus VATE Lapin liiton hallitus Käytännön valmistelun koordinoija (nimetty) Valmiste lijat Organi saatiot Osallistaminen Ostopalveluna konsultaatiota Osallisuus Asukkaaat Sidosryhmät

28 Maakuntastrategian eri osa-alueiden valmistelu Työrukkasia esimerkiksi Hyvinvoinnin edistäminen Maakunnallinen HYTE-ryhmä Järjestämisen ja tuottamisen linjaukset Valmisteluryhmät Palvelutavoitteet Aluekehittäminen Omistajapolitiikka Henkilöstöpolitiikka Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet VALMISTELURYHMÄ, JOKA VASTAA MAAKUNNAN STRATEGIAN JA RAKENTEEN VALMISTELUSTA Valmisteluryhmät Lappi-sopimuksen keskeiset foorumit Valmisteluryhmät? Henkilöstön siirtoa valmisteleva Työryhmä, Yhteistoimintaelin Viestintä- ja osallisuusryhmä

29 Esitys maakunnan strategiaprosessin aikatauluksi 6/ Strategian hyväksyminen Maakuntavaltuusto 2/ Strategialuonnoksen käsittely 12/ Strategialuonnoksen työstäminen 10/ Strategiset tavoitteet 8/ Arvot ja avainkysymykset 2/2018 VATE ja liiton hallitus 1. Strategiatyön käynnistäminen

30 Järjestäjän top strategiat Järjestäjän strategia (maakuntastrategia) Järjestäjä edustaa omistajaa Asukkaiden edustaja Tavoitteet ja linjaukset konsernille ja toiminnalle Organisaatiostrategia Malli, joka parhaiten tukee toimintaa Toimivalta ja vastusuhteet Markkinastrategia Edellytykset markkinoiden toiminnalle Maakuntakonsernin oma rooli markkinoilla Asukasintressit Tukipalvelustrategia Perinteiset tukipalvelut esimerkiksi ICT Johtaminen ja henkilöstö Innovointi ja kehittäminen

31 Maakunta järjestäjänä Maakunta vahva järjestäjä

32 Maakunnan järjestämisvastuu Järjestämisvastuun oikeudellisen sisällön kuvaus on maakuntalain 7 :n 2 momentissa. Tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamisesta tehtävien järjestämisen edellyttämien palvelujen tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä palvelujen tuottamistavan määrittämisestä, tuottamisen valvonnasta ja ohjauksesta sekä järjestämistehtävään perustuvan viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä

33 Järjestämisvastuuseen liittyvät tehtävät Suunnittelu ja seuranta Ohjaus ja valvonta Palvelujen hallinta ja hankinta Yhteistyö Järjestäjän organisoituminen Kehittäminen Palvelutarpeen arviointi ja hyvinvoinnin ja terveyden seuranta Palveluverkon suunnittelu ja hallinta Palvelujen kokonaisuus monituottajamallissa Asiakaslähtöinen palveluintegraatio ja sen seuranta Talouden ohjaus ja rahoituksen riittävyyden arviointi Palvelustrategia ja palvelulupaus Asukkaiden osallisuus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Budjetointi ja resurssien kohdentaminen Vastuu viranomaistoiminnasta Palvelutuotannon ohjaus Palvelutuotannon valvonta Omavalvonta Monituottajamalli Palvelujen strateginen hankinta Valinnanvapauden hallinta Markkinoiden kartoitus ja vuoropuhelu Sopimusohjaus ja seuranta Yhteistyömuotojen luominen ja edunvalvonta Verkostojohtaminen Yhteistyöalueen asiat Palveluntuottajien yhteistyön varmistaminen (palveluketjut) Toiminta verkostoissa Järjestäjän osaamisen kyvykkyydet Järjestäjän organisaatio Tiedolla johtaminen Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiotoiminnan koordinointi TKI tiedon hallinta, sektoreiden välinen yhteistyö ja innovaatioympäristöt Eri tasoinen kehittäminen: kv, valtakunnallinen, yhteistyöalueen, maakunnallinen ja alueellinen

34 Maakunta palvelujen tuottajana Maakunta voi lainsäädännön sallimissa rajoissa päättää siitä, tuottaako se palveluja itse vai toimiiko se vain palvelujen järjestäjänä. Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan, jollei asiasta laissa toisin säädetä, maakunta voisi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai sopimalla yhteistoiminnasta muiden maakuntien kanssa Tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja maakunta voisi myös hankkia sopimukseen perustuen muulta palvelujen tuottajalta. Maakunnan tehtävien hoidon edellyttämien palvelujen tuottamisen vaihtoehtoina ovat siten tuottaa palvelu itse, sopia tuottamisesta yhteistoiminnassa toisen maakunnan kanssa, perustaa tai olla osakkaana osakeyhtiössä tai muussa yksityisoikeudellisessa yhteisössä ja hankkia palvelu valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

35 Tuotannon valmistelutehtävät Suunnittelu ja seuranta Ohjaus ja valvonta Palvelujen tuottaminen Yhteistyö Tuotannon organisoituminen Kehittäminen Kokonaiskuva asiakkaista ja heidän palvelutarpeistaan SOTE: väestön hyvinvoinnista ja terveydentilasta sekä palvelutarpeista Maakunnan tuotannon ohjaus- ja johtamisrakenne Oman tuotannon valvontasuunnitelma Palveluintegraation kehittäminen Palveluintegraation käytännön toimeenpano Palvelujen kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät toimenpiteet Synergiaedut Työnjako ja yhteistyö palveluissa Yhteistyömuotojen luominen Verkostomainen tapa toimia Yhteistyöalueen asiat Tuotannon osaamisen kyvykkyydet Tuotannon organisointi Palveluverkko Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiotoiminta

36 Maakunnan palvelujen suunnittelu Palvelu A Järjestäminen Asiakkuus, KYVYKKYYDET/MENESTYSTEKIJÄT/RESURSSIT Palvelu B Järjestäminen Asiakkuus, Palvelu C Järjestäminen Asiakkuus, Suunnittelu ja seuranta Ohjaus ja valvonta Palveluiden hankinta ja hallinta sekä mahdollinen tuottaminen Kehittäminen ml. toimintamallit ja palveluprosessit Yhteistyö JÄRJESTÄMISEN TYÖKALUT Organisoituminen STRATEGISET KONSERNIPALVELUT

37 Järjestämisen ja tuottamisen kokonaisuus Tarpeiden selvittäminen Tavoitteiden asettaminen Rahojen kohdentaminen Palveluiden, etuisuuksien ja viranomaistehtävien määrittely Myöntämiskriteerien määrittely JÄRJESTÄMINEN Asiakasmaksujen määrittely Asiakas- ja palveluohjaus sekä vastuu integroinnista Tuotannon linjauksista päättäminen Tuottajien kriteereistä päättäminen Valvontasuunnitelman vahvistaminen Palvelutarve ja sen arviointi Asiakas- ja palveluohjaus Palvelu, päätös Asiakkuuden hallinta Tuottajien hyväksyntä Tuottajien korvaukset Tuottajien valvonta Tuottaa palveluja järjestäjän määrittelemien sisältöjen ja laatuvaatimusten mukaisesti TUOTTAMINEN Päättää omista toimitiloista Päättää henkilöstöstä Päättää tukipalveluistaan Suoran valinnan palvelut yksityiset julkiset Henkilökohtainen Asiakassetelipalvelut budjetti yksityiset yksityiset julkiset julkiset Ei-valinnan vapauden piirissä olevat palvelut julkiset yksityiset tuottajat julkisen tuottajan alihankkjana

38 Järjestämisen ja tuottamisen roolit JÄRJESTÄJÄ Selvittää, millaisia tarpeita asukkailla on ja suunnittelee sen pohjalta asiakaslähtöiset palveluketjut Päättää mitä palveluja etuisuuksia maakunnassa tarjotaan ja mitä viranomaistehtäviä maakunta tuottaa Määrittää paljonko kyseisten palveluiden tuottamisesta maksetaan palveluntuottajalle (on se konsernin oma palveluntuottaja tai markkinoilla toimiva kilpailija) Päättää, millä ehdoilla palvelua myönnetään asiakkaille Määrittää palveluista perittävät asiakasmaksut Vastaa, että eri toimijoiden tuottamat palvelut toimivat yhteen asukkaan parhaaksi (integraatio) ja että asiakkaat ymmärtävät kokonaisuuden ja saavat tarvittaessa ohjausta toimivan palvelukokonaisuuden muodostamiseksi Päättää tuotannon linjauksista siltä osin, että tuottaako maakunta ne itse, ovatko ne ns. asiakassetelipalveluita, henkilökohtaisella budjetilla vai kuuluvatko ne asiakkaiden suoran valinnan piiriin Päättää, millä kriteereillä tuottajat voivat palvelua tuottaa sekä asettaa laatuvaatimukset Valvoo palveluntuottajia laadun toteutumista TUOTTAJA Tuottaa palveluja asiakkaille järjestäjän päättämillä ehdoilla Päättää järjestäjän asettamien ehtojen pohjalta itsenäisesti, miten ja mistä toimipisteistä palvelut ovat saatavilla Laatii oman liiketoimintasuunnitelmansa Päättää omasta henkilökunnastaan ja sen laajuudesta oman liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti Varmistaa, että järjestäjän määrittelemät ehdot täyttyvät esimerkiksi henkilöstön koulutusvaateiden osalta Saa tuottamisesta järjestäjän määrittelemän korvauksen Vastaa siitä, että järjestäjän asettama integraatio eri palveluiden välillä toimii ja tulee noudatetuksi Ei voi valita asiakkaitaan Vastaa omavalvontasuunnitelman laatimisesta Laatii palvelustrategian ja palvelulupauksen

39 Maakunnan järjestämisen keskeiset kyvykkyydet Asiakkuuden hallinta Asiakkuudet, asiakassegmentit, asiakastieto sekä osallisuus ja osallistaminen Palveluiden järjestäminen Palveluiden- ja palvelutuottajien hallinta Toiminta ekosysteemissä Maakunnan oma palvelutuotanto Palveluketjun ohjaus, neuvonta, lupa-, ilmoitus- ja päätösasioiden hallinta, muu oma palvelutuotanto, rahoittaminen ja sen seuranta sekä valvonta

40 Maakunnan yleis/tuki kyvykkyydet Strategiahallinta Henkilöstöasioiden ja osaamisen hallinta Hankinnat Fyysisen omaisuuden hallinta Säännösten noudattaminen Sopimukset Sidosryhmäyhteistyö Toiminnan kehittäminen Talouden hallinta Asianhallinta Tietohallinto Riskien hallinta Turvallisuus ja valmius Viestintä, brändityö, markkinointi ja myynti

41 Kiitos! Silloin, kun elämässä mikään ei ole varmaa, kaikki on mahdollista Suuret asiat toteutuvat pieni askel kerrallaan

Maakunnan hallintosääntö

Maakunnan hallintosääntö Maakunnan hallintosääntö Maku verkostotapaaminen 18.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Hallintosäännön valmistelu Hallinto- verkosto» Kokoukset helmi- ja maaliskuussa» Lausuntokierros /nettiin kommentoitavaksi»

Lisätiedot

Tekijän nimi Tätä tekstilaatikkoa voi kopioida

Tekijän nimi Tätä tekstilaatikkoa voi kopioida Tekijän nimi 12.3.2018 Tätä tekstilaatikkoa voi kopioida MIKSI MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS TEHDÄÄN? KUVA: Eeva Mäkinen Lapin materiaalipankki Tekijän nimi 12.3.2018 Tätä tekstilaatikkoa voi kopioida Tasa-arvo

Lisätiedot

Maakunnan johtamisjärjestelmä

Maakunnan johtamisjärjestelmä Maakunnan johtamisjärjestelmä Päijät-Häme 30.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Ennakoiva asenne Uudistuksen tarve on tunnustettu Lainsäädäntö avoin Valmistelut vauhdissa Aikataulu on kireä Vaalit tulossa

Lisätiedot

Järjestäjätoiminto. Muutosjohtaja (sote järjestäminen), Harri Jokiranta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija (sote järjestäminen), Päivi Saukko

Järjestäjätoiminto. Muutosjohtaja (sote järjestäminen), Harri Jokiranta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija (sote järjestäminen), Päivi Saukko Järjestäjätoiminto Muutosjohtaja (sote järjestäminen), Harri Jokiranta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija (sote järjestäminen), Päivi Saukko Järjestäjän perusta Maakunta vastaa asukkaan laissa

Lisätiedot

Tekijän nimi Tätä tekstilaatikkoa voi kopioida

Tekijän nimi Tätä tekstilaatikkoa voi kopioida Tekijän nimi 12.3.2018 Tätä tekstilaatikkoa voi kopioida MEILLE SYNTYY UUSI LAPPI Yhden Lapin kasvattamiseen tarvitaan kokonainen maakunta. Tekijän nimi 12.3.2018 Tätä tekstilaatikkoa voi kopioida Miten

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistus

Maakunta- ja sote-uudistus Maakunta- ja sote-uudistus Ajankohtaiskatsaus Järjestömessut 20.3.2018 Keijo Tuisku 20.3.2018 Maakunta- ja soteuudistus tehdään, koska Palvelujen saatavuudessa ja laadussa on eroja kuntien ja alueiden

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Sote-uudistus. Sinikka Salo muutosjohtaja, STM Sinikka Salo

Sote-uudistus. Sinikka Salo muutosjohtaja, STM Sinikka Salo Sote-uudistus muutosjohtaja, STM 16.1.2017 1-20.2.2018 Maakunta 2023 -visio Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

MEILLE SYNTYY UUSI LAPPI

MEILLE SYNTYY UUSI LAPPI MEILLE SYNTYY UUSI LAPPI Yhden Lapin kasvattamiseen tarvitaan kokonainen maakunta. Tekijän nimi 12.3.2018 Tätä tekstilaatikkoa voi kopioida Sujuvaa lappilaista arkea ja elinvoimaa arktisesta luonnosta

Lisätiedot

Uusi Päijät-Häme Luonnos- järjestämissuunnitelma

Uusi Päijät-Häme Luonnos- järjestämissuunnitelma Uusi Päijät-Häme Luonnos- järjestämissuunnitelma 19.2.2018 Järjestämissuunnitelman sisältö Järjestämissuunnitelma laaditaan Maakuntien järjestäminen valtakunnallisen valmisteluryhmän laatiman järjestämisen

Lisätiedot

MAAKUNNAN TOIMINNAN RAKENNE JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

MAAKUNNAN TOIMINNAN RAKENNE JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄ MAAKUNNAN TOIMINNAN RAKENNE JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Maku -etkot 17.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Minkälainen on ekosysteemin hallinto? Poliittinen ja ammatillinen johtamien» Liikelaitoksen johtokunta»

Lisätiedot

Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa

Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa Maakuntakonsernin johtaminen -seminaari 6.6.2017 Kuntaliitto Kari Hakari Muutosjohtaja 1 Maakuntahallinto 2 Maakunnan organisaatiomalli (esimerkki) MAAKUNTAVALTUUSTO

Lisätiedot

Maakunnan poliittinen johtaminen

Maakunnan poliittinen johtaminen Maakunnan poliittinen johtaminen Maakuntafoorumi 13.6.2018 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntaliiton korjaussarja Uudistus on toteutettavissa: https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2018/koost e-kuntaliiton-huomioista-maakunta-ja-soteuudistuksen-valmisteluun-toimitusten

Lisätiedot

Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa. Kirsi Paasovaara Erityisasiantuntija, STM

Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa. Kirsi Paasovaara Erityisasiantuntija, STM Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa Erityisasiantuntija, STM Lähde: Maakuntakonsernin johtaminen kehittämisaloite, Kuntaliitto 2017 2 Maakunta järjestäjänä vastaa Palvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen HYTE, TKI, YTA, Ympäristöpoliittinen, Kiinteistö ja arviointi - valmistelua jatkavat 1. vaiheen työryhmät Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hyte tulevien maakuntien organisaatioissa

Hyte tulevien maakuntien organisaatioissa Hyte tulevien maakuntien organisaatioissa Maakuntien hyte-valmistelijoiden vertaisfoorumi Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Kuntaliitto Muuttuvat kuntien hallintomallit Lautakunta hoitaa kunnanhallituksen

Lisätiedot

Valiokunta ja lautakunta

Valiokunta ja lautakunta Valiokunta ja lautakunta Järjestämistehtävät ja poliittinen päätöksenteko Järjestäjä ohjaa julkisen rahoituksen käyttöä ja sitä, millaista palvelua ja millä ehdoilla maakunnassa julkisella rahoituksella

Lisätiedot

Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät

Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät Vaikuttajaforum Terveydenhuolto 27.9.2017 Vanajanlinna Kari Hakari Muutosjohtaja Sote -muutoksessa olennaista (T.Pöysti) 15.12.201 7 Palveluiden integraatio käyttäjän

Lisätiedot

Meidän maakuntamme Lappi 2020

Meidän maakuntamme Lappi 2020 Matkalla uuteen maakuntaan Meidän maakuntamme Lappi 2020 15.12.2017 Maakunnan kansallinen palveluarkkitehtuuri Lähtökohta: Asiakkaille tarjotaan selkeät palveluketjut, jotka eivät pysähdy kuntien, maakuntien

Lisätiedot

Konsernirakenne. POPmaakunta

Konsernirakenne. POPmaakunta Konsernirakenne Pohjois-Pohjanmaan maakunnan konsernirakenne LOPULLINEN päätös rakenteesta on saatava maakuntavaltuustossa alkuvuodesta 2019 JOTTA muu valmistelu pystytään toteuttamaan hallitusti ja tehokkaasti

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano Hallitusneuvos Pekka Järvinen Syyskuu 2016 5.9.2016 1 Tässä esityksessä Voimaanpanolaki Henkilöstö Omaisuus Rahoitus Maakunta sote-tehtävissä Toimeenpanon tuki

Lisätiedot

Maakunnan hallinto, toimielimet ja johtaminen. Hallintovaliokunta Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM

Maakunnan hallinto, toimielimet ja johtaminen. Hallintovaliokunta Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM Maakunnan hallinto, toimielimet ja johtaminen Hallintovaliokunta 24.3.2017 Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM 1 23.3.2017 Maakuntavaltuusto Asema maakunnassa vastaa pääosin valtuuston asemaa kunnassa Vastaa

Lisätiedot

MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA

MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA Järjestöjen sote- ja maakuntapäivä 7.12.2017 Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät Tarpeiden selvittäminen Tavoitteiden asettaminen Rahojen kohdentaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio 1 2.3.2017 - Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio Kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen. Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Palvelujen järjestäminen

Palvelujen järjestäminen Palvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Pekka Järvinen, STM 1 Palvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen perustuu laissa säädetyyn järjestämisvastuuseen.

Lisätiedot

Maakuntavalmistelun tilannekatsaus Elsa Paronen

Maakuntavalmistelun tilannekatsaus Elsa Paronen Maakuntavalmistelun tilannekatsaus 24.4.2018 Elsa Paronen Valtakunnallinen aikataulu Maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa samanaikaisesti arviolta maaliskuussa 2018 Väliaikaishallinto

Lisätiedot

Palvelustrategian valmistelu

Palvelustrategian valmistelu Palvelustrategian valmistelu Pirjo Marjamäki Leena Turpeinen Markus Pauni Esivalmistelun SOTE-virkamieskoordinaatioryhmä 17.1.2018 Maakuntastrategian ja siihen liittyvien ohjelmien ja suunnitelmien viitekehys

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukainen valmistelu

Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukainen valmistelu Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukainen valmistelu Alueiden kehittäminen Kasvupalvelut Maahanmuuttaja palvelut Liikenne palvelut Pelastus- ja turvallisuus Alueiden käyttö Luonnon suojelu Vesi- ja kalatalous

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Marja Perälä Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu

Marja Perälä Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu Marja Perälä 8.6.2018 Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu MEILLE SYNTYY UUSI LAPPI Yhden Lapin kasvattamiseen tarvitaan kokonainen maakunta. Tekijän nimi 12.3.2018 Tätä tekstilaatikkoa voi kopioida

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistuksen ajankohtaiskatsaus. Asko Peltola

Maakunta- ja soteuudistuksen ajankohtaiskatsaus. Asko Peltola Maakunta- ja soteuudistuksen ajankohtaiskatsaus Asko Peltola 17.4.2018 1 Maakunta- ja sote-uudistusvalmistelu 4 / 2018 Etelä-Pohjanmaan palvelurakenteen selvitystyö seminaari pidetty 27.3. SOTEMAKU-valmistelun

Lisätiedot

Hoidon JÄRJESTÄMINEN uudessa SOTE:ssa. Mauno Vanhala, prof

Hoidon JÄRJESTÄMINEN uudessa SOTE:ssa. Mauno Vanhala, prof Hoidon JÄRJESTÄMINEN uudessa SOTE:ssa Mauno Vanhala, prof 04.04.2017 Uudistusten tavoitteet Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on: kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen. Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen. Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 30.5.2017 Työ- ja elinkeino Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalija terveydenhuolto TE-toimistot ELY-keskukset AVIt

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄT NYKYTILAN JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN HYÖDYNNETTÄVYYS Mikael Palola

JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄT NYKYTILAN JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN HYÖDYNNETTÄVYYS Mikael Palola JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄT NYKYTILAN JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN HYÖDYNNETTÄVYYS 13.2.2018 Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät Tarpeiden selvittäminen Tavoitteiden asettaminen Rahojen kohdentaminen Palveluiden,

Lisätiedot

Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki

Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki Projektiryhmän liite 3 Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki Maakuntauudistuksen projektiryhmä 4.10.2016 29.9.2016 1 Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen VALTUUSTO Maakuntastrategia

Lisätiedot

Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön. Heli Seppelvirta

Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön. Heli Seppelvirta Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön Heli Seppelvirta 5.4.2018 Maakuntalaki Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano

Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano Kuntamarkkinat 14. - 15.9.2016 Hallitusneuvos Pekka Järvinen 23.9.2016 1 Tässä esityksessä Aikataulu Voimaanpanolaki Henkilöstö Omaisuus Rahoitus Maakunta sote-tehtävissä

Lisätiedot

Maakunnan hallintosääntö

Maakunnan hallintosääntö Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Maakunnan hallintosääntö Kuntaliiton ja Kainuun liiton maakuntatilaisuus 24.4.2018 Kirsi Mononen, johtava lakimies Maakunnan hallintosääntö

Lisätiedot

Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön. Heli Seppelvirta

Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön. Heli Seppelvirta Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön Heli Seppelvirta 23.3.2018 Maakuntalaki Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön. Heli Seppelvirta

Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön. Heli Seppelvirta Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön Heli Seppelvirta 23.3.2018 Maakuntalaki Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Mitä uusi Sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa?

Mitä uusi Sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa? Mitä uusi Sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa? Soteuttamo 2.0 25.10.2018 Sote-järjestämisen muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari #meidänkeskipohjanmaa 29.10.2018 Maakunnallinen näkökulma 1 Syntyykö

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus 25.8.2017 Kesällä 2017 tapahtunutta Perustuslakivaliokunnan lausunto sote-palvelujen valinnanvapauden toteutustapa (yhtiöittäminen) uudelleen valmisteltavaksi kuntien itsehallinnon

Lisätiedot

Martti Talja kansanedustaja

Martti Talja kansanedustaja Maamaakuaakuntaja sote-uudistus Mitä, miksi, miten? Martti Talja kansanedustaja Maakunta- ja soteuudistuksen eteneminen EK:n valiokunnissa yli 40 lakia Valinnanvapauslakivalmistelu Valinnanvapauslaki-HE

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan johtaminen maakunnassa järjestäjän näkökulma

Talouden ja toiminnan johtaminen maakunnassa järjestäjän näkökulma Talouden ja toiminnan johtaminen maakunnassa järjestäjän näkökulma Terveys ja talouspäivät 24.8.2017 Helsinki Kari Hakari Muutosjohtaja Maakuntien rahoitus 9.5.2017 2 9.5.2017 3 Maakuntien resurssiohjaus

Lisätiedot

Maakuntakonsernirakenne on pitkällä, samoin toimintamallien hahmotus

Maakuntakonsernirakenne on pitkällä, samoin toimintamallien hahmotus Missä uudistuksen valmistelussa mennään? Katseet ovat kääntyneet väliaikaishallinnon aikakauteen Vapaaehtoinen esivalmisteluvaihe lähenee loppua Raportti monialaisen maakunnan perustamisesta valmistuu

Lisätiedot

MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS

MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS PH 13.10.17 MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS 4.10.2017 STRATEGIATIIMI Kymenlaakson visio TOIMINTA- YMPÄRISTÖ STRATEGIA SIDOSRYHMÄT Toimeenpanosuunnitelma Kymenlaakson strategian ja maakuntaohjelman yhtymäkohdat

Lisätiedot

Maakunnan strategiat järjestöjen vaikuttaminen maakunnissa

Maakunnan strategiat järjestöjen vaikuttaminen maakunnissa Maakunnan strategiat järjestöjen vaikuttaminen maakunnissa Järjestöt mukana muutoksessa maakuntahankkeiden verkostotapaaminen 11.1.2018 Erityisasiantuntija Minttu Ojanen Maakunnan järjestämisvastuu (HE

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma

Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma 20.6.2016 Pentti Malinen Tuleva kolmitasoinen hallinto Vuoden 2019 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on työnjako kunnan, maakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto maakuntastrategiassa

Sosiaali- ja terveydenhuolto maakuntastrategiassa Sosiaali- ja terveydenhuolto maakuntastrategiassa 17.05.2018 Sote-järjestämisen muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari #meidänkeskipohjanmaa 17.5.2018 Maakunnallinen näkökulma 1 Maakuntastrategia Maakunnalla

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA RAJOITUSLAIN VALMISTELUUN STM114:00/2017

NÄKÖKULMIA RAJOITUSLAIN VALMISTELUUN STM114:00/2017 NÄKÖKULMIA RAJOITUSLAIN VALMISTELUUN STM114:00/2017 HE-luonnos laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta ja paras-puitelain velvoitteiden jatkamiseksi 22.11.2017

Lisätiedot

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä Opastavan päätösseminaari 4.4.2017 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Järjestämislailla säädetään,

Lisätiedot

Kainuun maakuntauudistuksen henkilöstöinfo

Kainuun maakuntauudistuksen henkilöstöinfo Kainuun maakuntauudistuksen henkilöstöinfo 11.9.2018 10.9.2018 Jaana Korhonen, valmistelujohtaja 11.9.2018 Kainuun maakuntauudistus / Jaana Korhonen Maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulusuunnitelma 11-12/2018

Lisätiedot

SOTE:n strategiset lähtökohdat Uudellamaalla. Timo Aronkytö Sote-muutosjohtaja Uusimaa2019-hanke

SOTE:n strategiset lähtökohdat Uudellamaalla. Timo Aronkytö Sote-muutosjohtaja Uusimaa2019-hanke SOTE:n strategiset lähtökohdat Uudellamaalla Timo Aronkytö Sote-muutosjohtaja 2019-hanke Uuden soten perusta 1.Maakunta on vahva järjestäjä Järjestäjä ja tuottaja on erotettu toisistaan Tuottajien toiminta

Lisätiedot

MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS

MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS PH 13.10.17 MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS 20.11.2017 Kymenlaakson visio TOIMINTA- YMPÄRISTÖ STRATEGIA SIDOSRYHMÄT Toimeenpanosuunnitelma Kymenlaakson strategian ja maakuntaohjelman yhtymäkohdat Maakunnan

Lisätiedot

Luonnos kokonaisorganisaatioksi

Luonnos kokonaisorganisaatioksi Valtuusto voi nimetä myöhemmin valiokuntia MAAKUNTAVALTUUSTO 59 jäsentä, pj + X vpj TARKASTUS 7 jäsentä MAAKUNTAVAALI 5 jäsentä YLIMAA- KUNNALLINEN YHTEIS- TOIMINTA Mahdolliset jaostot MAAKUNTAHALLITUS

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-27.1.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Maakuntastrategian aikataulu

Maakuntastrategian aikataulu Maakuntastrategian aikataulu Maakuntavaalit 10/18 Maakuntavaltuuston ja hallituksen järjestäytyminen UUSI MAA- KUNTA KUNTA- 2018 VATE:n 2019 2020 syntyminen 1/2019 SOTE YHTYMÄ ALOITTAA ESI- VALMISTELU

Lisätiedot

Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja

Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Maakuntauudistuksen aikataulu Lainsäädäntö voimaan /maakuntien

Lisätiedot

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Hallituksen esityksessä Maakuntalaiksi 35 :ssä säädetään, että maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan mm. seuraavista asioista:

Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan mm. seuraavista asioista: Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan 17.3.2017 mm. seuraavista asioista: Väliaikaisen SOTE kuntayhtymän valmistelua ei jatketa, koska sen perustamiselle ei ole kuntakentässä riittävää

Lisätiedot

Aluekehitys maakuntauudistuksen myllerryksessä Eira Varis

Aluekehitys maakuntauudistuksen myllerryksessä Eira Varis Aluekehitys maakuntauudistuksen myllerryksessä 22.3.2018 Eira Varis Vanhoilla rakenteilla ei turvata ihmisten perusoikeuksia ja palveluja Elämme nyt aivan erilaisessa murroksessa kuin olemme eläneet viime

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen Sote- ja maakuntauudistus Väliaikainen hallinto 1.7.2017 alkaen 6.2.2017 Valmistelun vaiheet 9/2016 1.7.2017 1.7.2017 28.2.2018 1.3. 31.12.2018 Esivalmistelu 10 kk Väliaikainen hallinto 8 kk Käynnistäminen

Lisätiedot

Päijät-Häme Maakunnan konsernirakenteen valmistelu Huhtikuu 2018

Päijät-Häme Maakunnan konsernirakenteen valmistelu Huhtikuu 2018 Päijät-Häme Maakunnan konsernirakenteen valmistelu Huhtikuu 2018 Mitä lakiesitykset sanovat maakunnan rakenteesta Maakunnalla tulee olla: Maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja maakuntajohtaja Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä

Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä 8.3.2017 E-P:n SOTEMAKU -ohjausjärjestelmä SOTEMAKU Kuntajohtajafoorumi SOTE-projektinjohtaja Harri Jokiranta SOTE Työvaliokunta SOTE Työryhmät - Palvelulaitoksen

Lisätiedot

Vaikuttamistyö Tavoitteet maakunnallisiin strategioihin

Vaikuttamistyö Tavoitteet maakunnallisiin strategioihin Vaikuttamistyö Tavoitteet maakunnallisiin strategioihin (Maakuntastrategia ja sen osana tehtävä sote-palvelustrategia ja palvelulupaus) Erityisasiantuntijat Jaana Joutsiluoma ja Minttu Ojanen, 21.6.2017

Lisätiedot

KOKONAISTAVOITTEET SEKÄ MUUTOSTAVOITTEET

KOKONAISTAVOITTEET SEKÄ MUUTOSTAVOITTEET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN KOKONAISTAVOITTEET SEKÄ MUUTOSTAVOITTEET Maakuntahallitus 21.9.2017 Mikael Palola Uudistuksen kansalliset tavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot pienentyvät Palvelujen yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Päijät-Häme Pohdintaa maakunnan konsernirakenteesta Maaliskuu 2018

Päijät-Häme Pohdintaa maakunnan konsernirakenteesta Maaliskuu 2018 Päijät-Häme Pohdintaa maakunnan konsernirakenteesta Maaliskuu 2018 Mitä lakiesitykset sanovat maakunnan rakenteesta Maakunnalla tulee olla: Maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja maakuntajohtaja Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus. Asko Peltola

Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus. Asko Peltola Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus Asko Peltola 13.12.2018 1 Valtakunnallinen tilanne Hallitus on sitoutunut viemään uudistuksen maaliin suunnitellusti kohti monialaisia maakuntia Perustuslakivaliokunta

Lisätiedot

Talous ja valmistelun talouteen liittyvät asiat. Kesäetappi Tarja Miettinen

Talous ja valmistelun talouteen liittyvät asiat. Kesäetappi Tarja Miettinen Talous ja valmistelun talouteen liittyvät asiat Kesäetappi 19.6.2018 Tarja Miettinen Poliittinen päätöksenteko, luonnos 08.04.2018 Lakisääteiset lautakunnat Maakuntavaltuusto Vaikuttamistoimielimet nuoriso,

Lisätiedot

Päijät-Häme Maakunnan konsernirakenteen valmistelu Huhtikuu 2018

Päijät-Häme Maakunnan konsernirakenteen valmistelu Huhtikuu 2018 Päijät-Häme Maakunnan konsernirakenteen valmistelu Huhtikuu 2018 Mitä lakiesitykset sanovat maakunnan rakenteesta Maakunnalla tulee olla: Maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja maakuntajohtaja Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet / EP. 28 ~9700 htv

Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet / EP. 28 ~9700 htv Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet / EP 3 5 10 1 6 1 1 1 28 ~9700 htv EP Valmisteluvaiheet 21.4.2017 3 Ajankohtaista (1/2) Väliaikaishallinnon rakentaminen Väliaikaisen valmistelutoimielimen

Lisätiedot

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät Maakuntauudistus Järjestämistehtävät 31.1.2017 Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen, maakuntalaki (1/4) Maakunnan palvelulaitos korvattiin maakunnan liikelaitossääntelyllä Maakunnan tehtävät:

Lisätiedot

Maakunnan keskeiset tehtävät

Maakunnan keskeiset tehtävät Työ- ja elinkeinopalvelut Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalija terveydenhuolto TE-toimistot ELY-keskukset AVIt Maakuntien liitot Kunnat ja kuntien yhteistoiminta-alueet Maakunnan keskeiset tehtävät Pelastustoimi

Lisätiedot

SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO

SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO TILAISUUDEN NIMI SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO Onnistumme mikäli ymmärrämme asiakkaitamme ja osaamme hyödyntää heidän palautettaan. Onnistumme vain, kun asiakkaat ovat kanssamme kehittämässä

Lisätiedot

Muutokseen valmistautuminen etenee Työmarkkinaseminaari Muutosjohtaja Pauli Harju

Muutokseen valmistautuminen etenee Työmarkkinaseminaari Muutosjohtaja Pauli Harju Muutokseen valmistautuminen etenee..2 Työmarkkinaseminaari Muutosjohtaja Pauli Harju 9..2 Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 9..2 Pauli Harju Valtio Maakunnat Kunnat Työnjako kuntamaakuntavaltio

Lisätiedot

SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO

SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO TILAISUUDEN NIMI SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO Onnistumme mikäli ymmärrämme asiakkaitamme ja osaamme hyödyntää heidän palautettaan. Onnistumme vain, kun asiakkaat ovat kanssamme kehittämässä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistus. Maakuntakiertue, muutosjohtaja Seppo Huldén

Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistus. Maakuntakiertue, muutosjohtaja Seppo Huldén Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistus Maakuntakiertue, muutosjohtaja Seppo Huldén Maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulu 2017 2018 2019 2020 7-11.2017: Uuden valinnanvapauslain valmistelu: pykälät

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Kuntajohtajafoorumi Asko Peltola

Kuntajohtajafoorumi Asko Peltola Kuntajohtajafoorumi 13.10.2017 Asko Peltola Missä mennään? (1/2) Valmistelurahoituksesta on saatu lisäohjeita ja hakemus VM:lle on jätetty viime viikolla (jaossa yhteensä 14,5 me) Hallitus pääsi sopuun

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Yleisesitys

Maakuntauudistus. Yleisesitys Maakuntauudistus Yleisesitys 1 Maakunta 2023 visio Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti Järkevin kustannuksin ja vaikuttava julkinen hallinto Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi

Lisätiedot

Maakuntakonsernirakenne on laajassa yhteistyössä määritelty pitkällä, tilaajatuottaja- ja toimintamallien hahmotus

Maakuntakonsernirakenne on laajassa yhteistyössä määritelty pitkällä, tilaajatuottaja- ja toimintamallien hahmotus Missä uudistuksen valmistelussa mennään? Katseet ovat kääntyneet väliaikaishallinnon aikakauteen Vapaaehtoinen esivalmisteluvaihe lähenee loppua Raportti monialaisen maakunnan perustamisesta on valmistunut

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus. Pirjo Peräaho

Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus. Pirjo Peräaho Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus Pirjo Peräaho 15.11.2017 Valtio Maakunta Kunta Uuden maakunnan muodostajat Kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntouttava työtoiminta

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistus. Muutosjohtaja Seppo Huldén

Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistus. Muutosjohtaja Seppo Huldén Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistus Muutosjohtaja Seppo Huldén Suomen julkinen hallinto Julkinen hallinto Suomessa koostuu kolmesta eri tasosta, joita ovat valtio, maakunta ja kunta Tehtäviä 1.1.2020

Lisätiedot

Miten Kanta-Hämeessä edetään? Oma Häme Jukka Lindberg Sote-muutosjohtaja

Miten Kanta-Hämeessä edetään? Oma Häme Jukka Lindberg Sote-muutosjohtaja www.omahäme.fi Miten Kanta-Hämeessä edetään? Oma Häme 31.1.2018 Jukka Lindberg Sote-muutosjohtaja Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sote I, II, III Oma

Lisätiedot

Uusi Kotka 2025 osallistava kaupunkistrategiaprossi työsuunnitelma. Elinvoimalautakunta Kaupunginhallitus

Uusi Kotka 2025 osallistava kaupunkistrategiaprossi työsuunnitelma. Elinvoimalautakunta Kaupunginhallitus Uusi Kotka 2025 osallistava kaupunkistrategiaprossi työsuunnitelma Elinvoimalautakunta 22.8.2017 Kaupunginhallitus 11.9.2017 Uusi kuntalaki: kuntastrategia johtamisen välineenä Kunnassa on oltava kuntastrategia,

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön?

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Pekka Puustinen, LT, MPH, TM Sp. pekka.puustinen@kuh.fi 1) Kuinka kokonaiskuva hallitaan? Pohjois-Savossa iso työkenttä

Lisätiedot

Sote-järjestöjen vaikuttamisen tavoitteet maakunnallisissa strategioissa ja palvelulupauksissa

Sote-järjestöjen vaikuttamisen tavoitteet maakunnallisissa strategioissa ja palvelulupauksissa Joryyn 16.6.2017 Sote-järjestöjen vaikuttamisen tavoitteet maakunnallisissa strategioissa ja palvelulupauksissa Tausta: Maakuntalain 35 säädetään, että maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Lapin sote-valmistelun alaryhmätyöskentely - yhteenveto

Lapin sote-valmistelun alaryhmätyöskentely - yhteenveto Lapin sote-valmistelun alaryhmätyöskentely - yhteenveto Sote-uudistuksen eteneminen Lapin maakunnassa Koko Lapin Sote 2-6/2016 7/2016 6/2017 Soteuudistuksen esivalmisteluvaihe Väliaikaishallinnon valmistelutoimie

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta Satakunnassa Timo Vesiluoma, Jukka Mäkilä

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta Satakunnassa Timo Vesiluoma, Jukka Mäkilä Ajankohtaista maakuntauudistuksesta Satakunnassa 14.6.2017 Timo Vesiluoma, Jukka Mäkilä Satakunnassa MAKU-työlistalla keväällä 2017, mm: Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon perustaminen Satakuntaan

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Taustoitusta konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmälle Joulukuu 2016 Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Maakuntastrategia

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot