PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS"

Transkriptio

1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Ruukin palkitsemisvaliokunta on hallituksen valiokunta, joka on vastuussa toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisprosessista ja antaa tästä suosituksia hallitukselle sekä valmistelee ehdotukset hallituksen palkkioista yhtiökokoukselle. Valiokunnan tehtäväalueeseen kuuluvat konsernin ylimmän johdon palkitsemisperiaatteet, ylimmän johdon ja liiketoimintayksiköiden johdon suoritusarviointi, sekä tietyissä sovituissa asioissa hallituksen ja ylimmän johdon erityispalkkiot mukaanlukien eläkeetuudet, korvaukset sekä johdon kannustinjärjestelmien toteutus. Palkitsemisvaliokunnassa on tällä hetkellä neljä jäsentä: Philip Baum (valiokunnan puheenjohtaja), Markku Kankaala, Jelena Manojlovic ja Barry Rourke. 24 kuukauden palkkaa vastaavaan vuosibonukseen, jonka tavoitteet asettaa hallitus. Vt. toimitusjohtaja ei ole oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, lisäeläkejärjestelyihin tai osakeperusteisiin palkkioihin. Hallituksen palkkiot koostuvat kiinteistä kuukausipalkkioista, kokouspalkkioista sekä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä. Kuukausipalkkiot määräytyvät seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja euroa, hallituksen uudet jäsenet euroa ja hallituksen vanhat jäsenet euroa kuukaudessa. Hallituksen palkkioista päättää yhtiökokous. Johtoryhmä Palkitseminen ja muut etuudet Palkitsemisen ensisijainen tavoite on houkutella, sitouttaa ja motivoida avainhenkilöitä sekä varmistaa että palkitsemisperusteet ovat yhtenäiset osakkeenomistajien edun kanssa palkitsemalla sekä kunkin henkilökohtaisten tavoitteiden että yhtiön tavoitteiden toteutumisesta. Johdon palkitseminen on yhdistelmä peruspalkoista, vuosibonuksista sekä pitkän aikavälin osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä. Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän peruspalkat määräytyvät johtajan organisatorisen aseman, taitojen sekä yksilöllisen suoriutumisen perusteella. Hallitus ja toimitusjohtaja Konsernin vt. toimitusjohtajan toimisopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Vt. toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka on euroa kuukaudessa. Vt. toimitusjohtaja on oikeutettu enintään Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja johtaa, kehittää, ohjaa ja valvoo konsernin liiketoimintaa. Toimitusjohtajaa avustaa näissä tehtävissä konsernin johtoryhmä sekä pääkonttorin henkilöstö. Konsernin johtoryhmän työsopimusten ehtoja kuvataan lyhyesti seuraavaksi. Ruukki toimii kilpailluilla markkinoilla ja sen menestys on riippuvainen toimivan johdon ja muiden työntekijöiden suorituksesta. Johdon palkitsemisjärjestelmät on suunniteltu houkuttelemaan, motivoimaan ja sitouttamaan johtoa tehtävissään ja palkita heitä osakkeenomistajan arvon kasvattamisesta. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän peruspalkka riippuu kunkin johtajan organisatorisesta asemasta, kokemuksesta sekä yksilöllisestä suorituksesta. Varmistuakseen palkitsemisen kilpailukykyisyydestä Ruukki kerää ja arvioi tietoja markkinaperusteisista palkitsemistasoista vastaavissa yhtiöissä.

2 Konsernin johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja vuosibonukseen, jonka enimmäismäärä on % henkilön vuosipalkasta. Bonuskriteerit perustuvat Ruukin taloudellisiin ja operatiivisiin tuloksiin sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Konsernitason vuositavoitteet sekä johdon henkilökohtaiset tavoitteet asettaa hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella. Johtoryhmän jäsenillä ei ole sopimuksissaan aikaistettuja eläke-etuuksia. Pääsääntöisesti kaikkien johtajasopimusten irtisanomis- ja kilpailukieltoajat ovat 6 kuukautta tai sopimuksen mukaan. Muu palkitseminen käsittää erilaisia luontoisetuja, kuten vastuu- ja matkavakuutukset sekä muita etuisuuksia, kuten matkapuhelin- ja kommunikaatioetuja. Lähipiiritapahtumat konsernin johtoon kuuluvien henkiöiden kanssa KPA 2:8 4 mom tarkoittama liitetieto teur Baum Philip hallituksen jäsen alkaen 57 Everard Paul hallituksen jäsen alkaen 56 Palkat Palkkiot Palkat Palkkiot Havia Jukka varatoimitusjohtaja Hoyer Thomas hallituksen jäsen Hukkanen Esa hallituksen jäsen * Kankaala Markku hallituksen jäsen alkaen Kivimaa Antti toimitusjohtajan varamies ; 123 varatoimitusjohtaja ** Koncar Danko hallituksen jäsen ja 75 Manojlovic Jelena alkaen, vt. toimitusjohtaja alkaen hallituksen jäsen alkaen, hpj alkaen McConnachie Terence hallituksen jäsen Pointon Chris hallituksen jäsen alkaen 58 Rourke Barry hallituksen jäsen alkaen 59 Smit Alwyn hallituksen jäsen ja hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja Yhteensä

3 Johdon työsuhde-etuudet Hallituksen jäsenten osakeomistukset ja optiot EUR Osakkeet Optiot Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (TyeL) Irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet Osakeperusteiset maksut Yhteensä Manojlovic Jelena Hallituksen puheenjohtaja 0 0 Baum Philip Hallituksen jäsen 0 0 Everard Paul Hallituksen jäsen 0 0 Kankaala Markku Hallituksen jäsen Koncar Danko Hallituksen jäsen, vt. toimitusjohtaja Pointon Christopher Hallituksen jäsen 0 0 Rourke Barry Hallituksen jäsen 0 0 Osakeperusteinen palkitseminen Optio-ohjelmat Yhtiöllä on optio-ohjelmat I/2005 sekä I/2008. Ohjelman I/2005 optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Ruukki Group Oyj:n toimitusjohtajalle, Yhtiön johtoon kuuluville henkilöille ja muille Yhtiön avainhenkilöille sekä lisäksi Yhtiön hallituksen päättämille Yhtiön konserniyhtiöiden hallituksiin, johtoon ja henkilökuntaan kuuluville henkilöille sekä mahdollisesti muussa sopimussuhteessa Ruukki Group -konsernin kanssa oleville henkilöille lisäämään heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Ohjelma I/2008 on myönnetty Yhtiön entiselle toimitusjohtajalle. Johdolle on jaettu optio-ohjelman I/2005 optio-oikeuksia A-, B-, C-, D-, E- ja F-sarjasta yhteensä kappaletta ja ohjelmasta I/2008 yhteensä kappaletta. Optio-ohjelma I/2005 oikeuttaa merkitsemään yhteensä enintään kappaletta Yhtiön osakkeita. Osakkeiden merkintäaika on porrastettu eri kirjaintunnuksilla merkityillä optio-oikeuksilla aikavälille ja osakkeiden merkintähinta välille 0,32 0,82 euroa (osingoilla- ja pääomanpalautuksella oikaistuna). Optio-ohjelma I/2008 oikeuttaa merkitsemään yhteensä enintään kappaletta Yhtiön osakkeita hintaan 2,22 euroa/osake (osingoilla ja pääomanpalautuksella oikaistuna). Osakkeiden merkintäaika alkaa optio-oikeuden osalta ja optio-oikeuden osalta Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikkien osakkeiden osalta Suunnattu maksuton osakeanti Konserni on suunnannut Yhtiön hallituksen jäsenille maksuttoman osakeannin, jonka vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous hyväksyi. Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti maksuttomasta suunnatusta osakeannista hallituksen jäsen Barry Rourkelle varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetyn hallituksen lausuman mukaisesti. Osakeanti vastaa ehdoiltaan Ruukki Group Oyj:n yhtiökokouksen päättämää muille hallituksen jäsenille suunnattua osakeantia. Suunnattavien osakkeiden enimmäismäärä on aluksi osaketta ja lisäksi enintään osaketta, jos hallituksen jäsen jatkaa tehtävässään toisen ja kolmannen kauden. Vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti konserni laskee maksuttomassa osakeannissa liikkeelle hallussaan olevia omia osakkeitaan. Myöntämispäiväksi on määritelty , jolloin pidettiin vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous. Antiosakkeisiin (enintään osaketta) liittyy vaiheistettu kolmivuotinen ansaintajakso. Kolmasosa osakkeista vapaakirjautuu vuosittain jokaisen vuoden 2010 yhtiökokouksen jälkeisen yhtiökokouksen jälkeen. Lisäosakkeet (enintään osaketta) vapaakirjautuvat välittömästi, jos hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään toisen ja kolmannen kauden vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän kauden jälkeen. Osakkeiden merkinnän ehtona on sitoutuminen osakkeiden luovutuskieltosopimukseen, joka estää osakkeiden myynnin kolmen vuoden ajan niiden merkinnästä.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HALLITUS Palkkiot Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen jäsenille maksetaan

Lisätiedot

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 8.5.2015 kello 10.00 alkaen Helsingissä ravintola Palacen tiloissa,

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015 1 Biotie Therapies Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2. Hallitus 2.1. Hallituksen kokoonpano 2.2. Kuvaus hallituksen toiminnasta

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää :N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 18.4.2013 SISÄLLYS: I. JOHDANTO... 3 II. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT... 3 1. Optio-oikeuksien määrä... 3 2. Optio-oikeudet... 3 3. Optio-oikeuksien

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012

PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012 PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement)

Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement) Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement) Vaisalan noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi Tämä selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa

Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa '" :N Aika: Paikka: Uisna: klo 10.00 Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa Kokouksessa olivat lasna tai edustettuina kokouksessa Iiitetysta aaniluettelosta (Liite 1) i1menevat osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot