PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta hakemuksesta. LUVAN HAKIJA Keskipakovalu Oy Kauppilaisenkatu TAMPERE LAITOS JA SEN SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Tampereella sijaitseva metallivalimo, jonka käyntiosoite on Lastikankatu 21. Kiinteistön rekisteritunnus on Ympäristönsuojelulaki 55 Ympäristönsuojelulaki 28 Ympäristönsuojeluasetus 1 kohta 2 d Ympäristönsuojeluasetus 5 2 d ASIAN VIREILLETULO Hakemus on toimitettu Pirkanmaan ympäristökeskukselle , jolloin asia on tullut vireille. VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Ympäristökeskusten toiminta on päättynyt aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) tultua voimaan Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 4 :n mukaan alueellisissa ympäristökeskuksissa lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastosta annetun lain nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyvät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Pirkanmaan ympäristökeskuksessa vireillä olleet aluehallintovirastolle kuuluvat asiat ovat siirtyneet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii tämän päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT ja SOPIMUKSET Pirkanmaan ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa Dnro 1900Y Pirkanmaan ympäristökeskuksen päätös (Dnro PIR-2003-Y ) pilaantuneen maa-alueen puhdistamisesta.

2 Ympäristövahinkovakuutus vakuutusyhtiö Pohjolassa. Vakuutus on ollut voimassa alkaen. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA, YMPÄRISTÖ JA KAAVOITUSTILANNE Valimo sijaitsee teollisuusalueella Vehmaisissa Tampereen kaupungin itäpuolella. Tontin etelä-, länsi- ja pohjoispuolella on teollisuusaluetta. Valimon pohjoispuolella kulkee rautatie. Lähin asutus sijaitsee valimon itäpuolella noin 30 metrin päässä. Valimon itäpuolella sijaitsevalle Vehmaisten asuinalueelle on matkaa noin 200 metriä ja pohjoispuolella sijaitsevalle Leinolan asuinalueelle noin 400 metriä. Kangasalan kunnan rajalle on matkaa 1,5 km. Alueella on voimassa sisäasiainministeriön vahvistama asemakaava, jonka mukaan valimon sijaintialue on pienteollisuusrakennusten korttelialuetta (TP). Valimo ei sijaitse pohjavesialueella. Eteläpuolella sijaitsevaan Kaukajärveen on matkaa noin 600 m. Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Kiinteistöllä käy päivittäin keskimäärin 4 jakeluautoa ja 15 henkilökunnan ajoneuvoja. Raskaita ajoneuvoyhdistelmiä käy keskimäärin yksi kuukaudessa ja polttoöljyä toimittavia ajoneuvoja noin neljä vuodessa. Lisäksi tontilla liikennöi lastaus- ja purkaustehtävissä kolme haarukkatrukkia ja kiinteistön hoitotehtävissä traktori. Kiinteistölle ei enää kuljeta Kauppilaisenkadun kautta asuinalueen läpi. Liikennejärjestelyt on muutettu siten, että kiinteistölle kuljetaan teollisuusalueen läpi Lastikankatua pitkin. Keskipakovalu Oy on metallivalimo- ja koneistamotoimintaa harjoittava alihankintayritys. Valimo tuottaa ei-rautametallivalanteita keskipako- ja liukuvalumenetelmillä. Valujen raaka-aineina käytetään punametalleja (Cu 85%, Zn, Sn ja Pb), alumiiniseoksia sekä tina-, alumiini- ja lyijytinapronssia. Valanteista valmistetaan koneistamalla erilaisia koneiden ja laitteiden osia, joiden käyttöominaisuudet edellyttävät ei-rautametallien käyttöä. Valimo on perustettu vuonna 1956 ja se toimii edelleen samalla tontilla. Valimohalli on rakennettu vuonna Valimo toimii arkisin kello Valimo työllistää noin työntekijää. Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti Valimon prosessit Sulatus- ja valukapasiteetti on noin 1500 tonnia vuodessa ja noin 6,8 tonnia päivässä. Tuotantomäärät ovat vuosina olleet keskimäärin tonnia vuodessa. Sulatus Keskipakovalussa metalli sulatetaan kahdessa induktioupokasuunissa, joilla on yhteinen teholtaan 450 kw invertteri (= vaihtomuuntaja). Alumiiniseokset sulatetaan sauvavastusupokasuunilla. Uunien tehot ja vetoisuudet ovat seuraavat: Uuni Vetoisuus Teho

3 (kg) (kw) induktioupokasuuni induktioupokasuuni sauvavastusupokasuuni Liukuvalussa eli jatkuvavalussa sulatetaan induktioupokasuuneilla, joilla on yhteinen 300 kw:n invertteri. Liukuvalun uunien vetoisuudet ja tehot ovat: Uuni Induktioupokasuunit (2 kpl) Polttoöljykäyttöiset kuumanapito-/valuuunit (2 kpl) Vetoisuus Teho (kg) (kw) 500 kg Valu Keskipakovalumenetelmä on luonteeltaan yksittäiskappaletuotantoa. Päivittäin valetaan 1-20 kappaletta. Kappaleet valetaan vesijäähdytteiseen pyörivään kestomuottiin. Menetelmällä valettujen putkien ja renkaiden kappalepainot vaihtelevat kg ja halkaisijat mm. Keskipakovalujen osuus valimon tuotannosta vaihtelee %:iin. Liukuvalumenetelmällä voidaan valaa poikkileikkaukseltaan samaa, mutta pituudeltaan vaihtelevia valanteita sekä tarvittaessa vaihtaa materiaalia valuprosessia pysäyttämättä. Kuumanapito/valu-uunista valetaan vesijäähdytteiseen kestomuottiin. Jähmettymisen jälkeen valettu valanne katkotaan halutun pituisiksi tangoiksi. Liukuvalulla valetaan ainesputkia, pyörö-, latta- ja muototankoja suurimman halkaisijan ollessa noin 230 mm. Päivittäinen valumäärä vaihtelee kg. Raaka-aineet Raaka-aineina käytetään kuparimetalli- ja alumiiniharkkoja sekä kupariromua. Lisäksi raaka-aineena käytetään seostamattomia metalleja: alumiinia, lyijyä, sinkkiä ja tinaa. Metallia sulatetaan noin 1450 tonnia vuodessa. Sulatetusta metallista yli puolet, noin 900 tonnia, on omasta tuotannosta tulevaa kiertoromua. Ostettua kupariromua, joka on puhdasta kuparia, sulatetusta metallista on noin 550 tonnia. Valimohiekkaa käytetään vuosittain vain noin kg. Valusulaan muodostuvaa vetyä poistetaan joko typpikaasulla tai typpikaasua muodostavilla tableteilla. Valumuotteja ei öljytä, vaan niitä ruiskutetaan kuivalla talkkimaisella aineella. Valimon käyttämistä kemikaaleista kaksi on vaarallisuuden perusteella luokiteltuja: Kemikaali, käyttötarkoitus Arsal 2125 Alumiinipronssin suojaus ja puhdistus Varoitusmerkki ja R- lausekkeet Xn, R 20/21/22, 32, 36/38 Käyttö t/a Varasto t 0,4 (v. 2007) 0,2 (v. 2007) Nitral-C19 Al-seosten puhdistussuola - kalsiumsyanamidi (10-15 %) Xi, R 41 0,669 (v. 2008) 0,086 (v. 2008)

4 Varastointi Kevyt polttoöljy varastoidaan 10 m 3 :n öljysäiliössä, joka sijaitsee katetussa betonialtaassa. Altaassa on myös toinen 10 m 3 :n öljysäiliö, mutta se on poistettu käytöstä. Voiteluöljyt ja rasvat varastoidaan astioissa sisätiloissa tarvikevarastossa. Varastoitava määrä on 800 l. Nestekaasu varastoidaan pulloissa valimon länsipäätyyn sijoitetussa kaapissa ja telineessä. Suurin varastoitava määrä on 200 kg. Raaka-aineet varastoidaan raaka-ainevarastossa. Varastoitavat määrät vaihtelevat tonniin. Valanteet varastoidaan ulkoalueella häkeissä ja hyllyissä sekä sisätiloissa valmistevarastossa, jossa toimii myös lähettämö. Varastoitava määrä on tonnia. Valmiita koneistettuja tuotteita varastoidaan varastokeskuksessa keskimäärin 10 tonnia. Koneistettuja valanteita varastoidaan varastorakennuksessa keskimäärin 5 tonnia kerrallaan. Toimitusmäärä on tonnia vuodessa. Jätteiden varastointi: Valukuona, joka on valuprosessissa syntyvää Cu- ja Al-kuonaa, varastoidaan asfaltoidulla piha-alueella kannellisissa vaihtolavoissa. Metallilastu, jota syntyy koneistamolla ja jota ei voida hyödyntää omassa tuotannossa, varastoidaan metallilaatikossa ulkoalueella. Rautaromu varastoidaan ulkona asfaltoidulla alueella. Rautaromua syntyy vuosittain noin 15 tonnia. Kaatopaikalle menevät jätteet varastoidaan kannelliseen kuljetuskonttiin.

5 Energian käyttö Veden kulutus Ongelmajätteet Ongelmajätteet kerätään tynnyreihin, astioihin ja laatikoihin. Kaikki ongelmajätteet varastoidaan lukitussa valuma-altaallisessa ongelmajätekontissa laitoksen piha-alueella. Liukuvalun kuumanapito- ja valu-uunien käyttämä lämpöenergia tuotetaan kevyellä polttoöljyllä. Polttoöljynkulutus on noin 25 tonnia vuodessa (26,41 tonnia vuonna 2008). Sulatuksessa ja koneistuksessa käytetään sähköenergiaa yhteensä noin 1400 MWh vuodessa. Sulatuksen osuus käytöstä on 910 MWh ja koneistuksen 490 MWh. Nestekaasua kuluu noin 11,2 tonnia vuodessa. Kiinteistön lämmityksessä käytetään kaukolämpöä, jonka kulutus on noin 1200 MWh/a. Valimo kuluttaa vesijohtovettä noin 16 m 3 /d ja omasta porakaivosta otettua vettä noin 4 m 3 /d eli yhteensä noin 20 m 3 /d. Jäähdytysvettä kuluu noin 17 m 3 /d ja saniteettivesiä 2 m 3 /d. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Hakijan käsityksen mukaan sulatuksen sähköenergiankäytön tehokkuus on käytetystä sulatusuunityypistä johtuen tehokasta. Käytön tehokkuuden parantaminen on lähes mahdotonta, koska sähköenergiasta tuotettava lämpö syntyy suoraan sulatettavassa panoksessa. Tällöin esimerkiksi lämmön siirrosta johtuvat häviöt on minimoitu. Valimon tuotantomääristä johtuen liukuvalun kuumanapito- ja valu-uunien energiankäytön tehokkuutta on vaikea tehostaa. Kiinteistöjen lämmityksen energiankäytön tehokkuus on lisääntynyt laitoksen siirryttyä käyttämään kaukolämpöä vuoden 2000 lokakuun alussa. EU:ssa on laadittu valimojen toimintaa koskeva BAT-vertailuasiakirja (BREF). Keskipakovalu Oy:n toiminta ei kuulu suoraan EU:n parhaan käyttökelpoisen tekniikan määrittelevän BREF-asiakirjan soveltamisalaan, koska sen sulatuskapasiteetti ei lyijyn osalta ylitä 4 t/d (alle 1 t/d) eikä muiden metallien osalta 20 t/d (noin 6,8 t/d). YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Laitoksen jäähdytysvesien käsittely ja johtaminen ei ole muuttunut. Jäähdytysvesiä syntyy noin 17 m 3 /d ja ne johdetaan avo-ojaan, joka on valimon kohdalta virtaussuunnassa 300 m:n matkalta putkitettu. Suurin osa jäähdytysvesistä on liukuvalusta tulevia ja ne esikäsitellään hiekan- ja öljynerotuskaivossa ennen johtamista sadevesiviemärin kautta avo-ojaan. Saniteettijätevedet noin 2 m 3 /d johdetaan kaupungin viemäriverkostoon. Keskipakovalun jäähdytysvedet kierrätetään kolmen peräkkäisen erotus- ja selkeytyskaivon kautta uudelleen käyttöön ja vain ns. ylivuotovesi johdetaan erillisen hiekanerotuskaivon kautta avo-ojaan. Vedet virtaavat Likolammen kautta Iidesjärveen.

6 Jäähdytysvesien laatua on tutkittu vuonna 2002 (Dekati Measurements Oy ). Vesinäytteet otettiin kahdella eri kerralla kolmesta kohdasta: keskipakovalun saostuskaivosta (näyte nro 5), saostuskaivojen jälkeisestä sadevesikaivosta ja siitä lähtevän putken päästä avo-ojasta (näytteet nro 3) sekä liukuvalun jäähdytysvesien purkuputkesta (näyte 4). Analyysitulokset: Jäähdytysvesinäytteet ( ) Keskipakovalu: 3. Purkuputken pää avo-ojassa ( sv-kaivo) ( ) Keskipakovalu: 5. Saostuskaivosta lähtevä vesi ( ) ( ) Liukuvalu: 4. purkuputken pää avo-ojassa ( ) ( ) Pb (mg/l) 2,610 0,053 2,48 0,14 0,002 0,036 Zn (mg/l) 4,360 0,621 3,68 1,48 0,078 0,701 Cu (mg/l) 1,650 0,054 1,74 0,022 0,012 0,035 Al (mg/l) 4,180 0,035 1,29 0,024 0,007 0,011 Sn (mg/l) 0,014 0,001 0,02 0,001 0,0 0,001 Näytteissä havaittiin kohonneita raskasmetallipitoisuuksia. Näyte nro 3 otettiin ensimmäisellä näytteenottokerralla sadevesikaivosta, koska purkuputkesta ei tuolloin tullut vettä. Näytteeseen saattoi silloin sekoittua pohjalietettä, koska sadevesikaivossa oli vettä vain 10 cm. Kesäkuun näytteenotto ajoitettiin sadesäälle, jolloin jäähdytysvesien lisäksi kiinteistöltä kerätyt pintavedet ohjautuvat sadevesikaivon kautta purkuputkeen. Avo-ojaan johdettavien keskipakovalun jäähdytysvesien raskasmetallispitoisuudet olivat analyysitulosten perusteella koholla. Esimerkiksi lyijyn pitoisuus oli moninkertainen viemärilaitosten viemäriin johdettaville jätevesille asettamaan raja-arvoon (0,5 mg/l) nähden. Toiminnanharjoittaja on tutkituttanut valimon jäähdytysvesien laadun uudelleen. Näytteet otettiin Keskipakovalun jäähdytysvesistä otettiin kokoomanäyte työpäivän ajalta ja liukuvalun jäähdytysvesistä otettiin kertanäyte. Näytteiden analyysitulokset ovat: Päästöt ilmaan Jäähdytysvesinäytteet ( ) Sn (mg/l) Pb (µg/l) Al (mg/l) Cu (mg/l) Zn (mg/l) Keskipakovalu (kokoomanäyte) 0, ,18 0,05 0,83 Liukuvalu (kertanäyte) < 0,001 < 0,8 < 0,1 < 0,02 < 0,02 Tampereen Veden rajaarvot viemäriin 2,0 0,5 mg/l - 2,0 3,0 Liukuvalun jäähdytysvesien kaikki metallipitoisuudet olivat alle määritysrajojen. Keskipakovalun jäähdytysvesien metallipitoisuudet alittivat viemäriin johdettaville vesille asetetut pitoisuusrajat. Valimolta syntyy ilmapäästöjä metallien sulatuksesta, koneistamolta sorvien ja jyrsimien käytöstä sekä lämmityksestä. Valimon ilmapäästöjen johtaminen ja puhdistusjärjestelmä on uudistettu ympäristöluvan myöntämisen jälkeen vuonna Ennen uudistusta valimolla oli useita ilmapäästöjen poistokohtia ja sähkösuodatin, joka sitoi leijuvaa pö-

7 lyä sisäilmasta. Nyt valun ja sulatuksen kohdepoistoista tuleva ilma johdetaan samaan suodatinjärjestelmään. Suodatinyksikkö on Ekomans ELS- 10/1212-4,2 letkusuodatin (suodatinletkut 120 kpl Ø 127x4200 mm, suodatuspinta-ala 201 m 2 ). Muita poistoja ovat yleisilmanpoisto sekä savukaasupuhallin. Savukaasupuhallin poistaa kuumanapitouunien öljypolttimien pakokaasut ilmaan. Koneistamolla syntyvät pölypäästöt johdetaan sykloniin ja puhdas ilma johdetaan ulos. Päästötarkkailu Ympäristöluvassa määrättiin, että savukaasujen hiukkaspitoisuus saa olla korkeintaan 10 mg/nm (lupamääräys 1). Pääpoistokanavan ja sulatusuunien huuvien kautta imettävien savukaasujen hiukkaspitoisuudet sekä sinkin, lyijyn, kuparin, tinan, alumiinin, kadmiumin sekä nikkelin pitoisuudet määrättiin mittautettaviksi joka toinen vuosi alkaen vuodesta Ilmapäästöjen tarkkailutulokset: Ajankohta Hiukkaset Cd* Ni * Pb* Sn * Al * Zn * Cu* mg/nm Pääpoistokanava ka 12,2-13, Kohdepoisto Yleispoisto 0,01 1,42 0,001-0,08 - <0,03-0,13 - <0,02 - < 0,001 - <0, Kohdepoisto < 0,04 < 0,08 < 0,07 < < 0,05 20,9 3,25 0,002 0, Kohdepoisto 0,02 0,002 0,56 <0,06 0,47 0,05 1,4 1,4 - metallipitoisuutta ei mitattu * µg/nm 3 Valimon kohdepoistojen suodatin toimii määräaikaismittausten tulosten perusteella erittäin hyvin. Suodatinjärjestelmän uudistuksen jälkeen hiukkaspitoisuus on alittanut ympäristöluvassa määrätyn päästörajan. Myös päästöjen metallipitoisuudet ovat olleet pieniä.

8 Savukaasujen mukana ilmaan pääsevien hiukkasten ja metallien vuosipäästöjen kehitys määräaikaismittausten perusteella: Haitta-aine Hiukkaset (kg) 526 0,42 2,43 1,2 Kadmium (Cd) (g) ,03 < 0,1 0,1 Kupari (Cu) (g) , Nikkeli (Ni) (g) 100 <1,0 < 4 < 4 Lyijy (Pb) (g) ,1 < 3 30 Tina (Sn) (g) 1600 < 0,7 < 3 3 Alumiini (Al) (g) < 0, Sinkki (Zn) (g) < 0, Koneistamolla syntyviä pölypäästöjä ei ole mitattu. Hakija on ympäristönsuojelun vuosiraporteissa arvioinut pöly- ja raskasmetallipäästöt seuraaviksi: Melu ja tärinä Haitta-aine Hiukkaset (kg) Lyijy (Pb) (g) ,14 Sinkki (Zn) (g) ,50 9,84 Hakijan mukaan koneistuksessa syntyvä pöly erottuu tehokkaasti sykloniin, eikä leviä poistoilman mukana ympäristöön. Valimon toiminnan melupäästöt ovat pääasiassa ilmanvaihtopuhaltimien puhallinhuminaa. Melumittaus 2002 Ympäristöluvassa määrättiin, että laitoksen aiheuttamat melutasot on mittautettava vuoden 2002 aikana (lupamääräys 3). Melupäästöt on mitattu (Scc Viatek Oy). Seitsemän melulähteen melu mitattiin. Melua mitattiin myös ympäristössä neljässä paikassa. Lisäksi melun leviäminen mallinnettiin SoundPLAN 5.0 laskentaohjelmalla. Melulähde Äänitehotaso L WA, db(a) Liukuvalun savukaasupuhallin 101 Yleisilman ottosäleikkö 86 Induktiouunin jäähdytyspuhallin 93 Jäähdytys VIP Pääpoistoyksikkö 99 Itäsivun päätyovi avoimena 90 Koneistamon sorvaamon ovi avoimena 106 Mittausraportin mukaan pääasialliset melulähteet (liukuvalun sk-puhallin ja induktiouunin jäähdytyspuhallin) voidaan suojata meluseinäratkaisulla häiriintyvään kohteen suuntaan. Ennen meluseinäratkaisujen toteuttamista voidaan tutkia laitteiden siirtomahdollisuutta, laitteiden korvaamista hiljaisemmilla tai niiden muuttamista hiljaisemmiksi (mm. pyörimisnopeuden pienentäminen).

9 Mittauspiste Etäisyys valimosta (m) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) Keskimääräinen melutaso ilman häiriölähteitä (dba) Mittauspisteet sijaitsivat valimon itäpuolella noin metrin päässä valimosta. Mittaushetkellä vallitsi länsituuli ja tuulen nopeus oli noin 1 m/s. Mittausepävarmuudeksi arvioitiin noin 2 db. Valimon toiminnasta jätetyn muistutuksen perusteella puhallin humisee voimakkaasti ja ääni kantautuu myös sisätiloihin. Etenkin kesäaikana melun katsottiin olevan jatkuvaa. Melun leviämismallinnuksen perusteella valimon melu on yli 55 db:n tasolla pääasiassa valimon omalla tontilla. Valimon itäpuolella sijaitsevan lähimmän asuinrakennuksen (Kauppilaisenkatu 11) melutaso piha-alueella on alle 55 db. Mittausraportin lausunnon mukaan valimon melu on mittaus- ja mallinnusepävarmuus huomioon ottaen lähimmässä häiriintyvässä kohteessa päiväajan ohjearvon tasalla. Muiden valimon itäpuolella sijaitsevien lähimpien asuinrakennusten piha-alueella melutaso on alle 55 db. Yöajan (klo 22-24) melu muodostuu lähinnä induktiouunin käynnistä. Yöaikaiset ohjearvotasot eivät ylity. Nykyinen melutilanne Melutilanne on hakemuksen täydennysselvityksen ( ) mukaan muuttunut ympäristöluvan myöntämisen ja melumittauksen jälkeen. Valimolla on tehty seuraavat melua vähentävät toimenpiteet: Liukuvalun savukaasupuhaltimen käyttöjärjestelmä on uusittu ja samalla puhaltimen kierroslukua on laskettu alemmaksi. Hakija on arvioinut, että melu on vähentynyt muutoksen ansiosta huomattavasti. Yleisilman ottosäleikkö on koteloitu, minkä avulla syntyvä melu on vähentynyt. Kotelon aukko on lisäksi suunnattu maata kohti, jolloin ääni vaimenee eikä kulkeudu ympäristöön. Induktiouunin jäähdytyspuhaltimelle ei ole tehty mitään. Mitattu äänitaso jäähdytyksen ollessa päällä on 93dB. VIP 400 jäähdytys sekä pääpoistoyksikkö ovat samanlaisia kuin ennenkin. Kojeista lähtevä melu on suunnattu teollisuusalueelle päin, jottei se häiritse laitoksen itäpuolella asuvia. Itäsivulla oleva valimon ovi on sovittu pidettäväksi kiinni, jottei valimon sisältä tuleva melu kuulu ulos. Koneistamon sorvaamon ovi on uusittu 2009 automaattiseksi oveksi. Ovi on tämän johdosta helppo pitää kiinni. Hakija on arvioinut, että valimo on nykyisin mittausajankohtaan nähden selvästi hiljaisempi. Erityisesti asuinrakennuksien suuntaan kuuluva melu on vähentynyt huomattavasti. Hakijan käsityksen mukaan melun torjumiseksi ei tarvita lisätoimenpiteitä. Hakija on tarkastuksella kuitenkin ilmoittanut, että se toteuttaa kesällä 2010 seuraavat melua vaimentavat toimenpiteet: Induktiouunin jäähdytyspuhallin siirretään valimon eteläseinälle ja sijoitetaan nykyistä sijaintikorkeutta alemmaksi. Lisäksi puhaltimen asutuksen puoleiselle sivulle rakennetaan meluseinä. Liukuvalun savukaasupuhallin koteloidaan. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

10 Valimon toiminnassa syntyvät jätteet vuosina 2007 ja 2008: Jäte EWCkoodi Määrä t/a Käsittely Kuparikuona ,5 48,55 Kuusakoski Oy Alumiinikuona ,12 22,70 Kuusakoski Oy Ei-rautametallilastut ,6 10,57 Kuusakoski Oy Koneistamon pölyt Kuusakoski Oy Rautaromu ,2 7,94 Kuusakoski Oy Jätehiili, grafiittijäte ,35 2,25 Kaatopaikalle Uuninpurkujäte, massa/tiili ,52 0 kaatopaikalle Sulatusupokkaat ,60 kaatopaikalle Savukaasujen suodatuspöly Kuusakoski Oy (kuonien mukana) Jäteöljy, vaihteisto * 1,6 1,41 Pirkanmaan jätehuolto Oy Työstöemulsio * 1,2 1,11 Pirkanmaan jätehuolto Oy Öljyjäte, pastamainen * 0 0 Pirkanmaan jätehuolto Oy Liuotin, neste * 0 0 Pirkanmaan jätehuolto Oy Pakkausjäte, muovi ,56 0,51 Pirkanmaan jätehuolto Oy Pakkausjäte, puu ,96 0 Pirkanmaan jätehuolto Oy Kierrätyspaperi ja ,0 1,05 Pirkanmaan jätehuolto Oy -pahvi Jäähdytysveden saostuskaivojen tyhjennysliete * Ongelmajätteen käsittelyyn (tyhjennys noin joka neljäs vuosi) Sekalainen yhdyskuntajäte ,2 10,9 Pirkanmaan jätehuolto Oy * = ongelmajäte Ympäristöluvassa (lupamääräys 10) määrättiin, että jäähdytysvesialtaiden (saostuskaivot) pohjalle kertyvän lietteen kaatopaikkakelpoisuus on selvitytettävä. Lietteen laatu on selvitetty (Dekati Measurements Oy). Näyte otettiin kahdesta lietekaivosta kokoomanäytteenä. Näytteen raskasmetallipitoisuudet olivat korkeat: Pb mg/kg, Zn 7900 mg/kg ja Cu mg/kg. Liete on toimitettu ongelmajätteen käsittelyyn. Päästöt maaperään ja vesiin Näyte Ympäristöluvassa (lupamääräys 5) määrättiin selvittämään Kauppilaisenkadun avo-ojan maaperän haitta-ainepitoisuudet jäähdytysvesien purkuputken jälkeen. Haitta-aineselvitys on tehty (Dekati Measurements Oy). Avo-ojasta otettiin kaksi maaperänäytettä noin 10 metrin etäisyydeltä ojan virtaussuunnassa purkuputkien alapuolelta. Näytteet otettiin ojan pintakerroksista noin 1-5 cm:n syvyydeltä. Ojassa oli näytteenottohetkellä vettä 10 cm. Pb (mg/kg) Zn (mg/kg) Cu (mg/kg) Al (mg/kg) 1. Oja (purkuputken 3 alapuolelta) Oja (purkuputken 4 alapuolelta) Avo-ojasta otettujen maaperänäytteiden raskasmetallipitoisuudet olivat selvästi kohonneita. Oja on kunnostettu Kunnostustyön aikana

11 alueelta poistettiin 328 tonnia raskasmetallispitoisia maita ja toimitettiin asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Hakijan selvityksen ( ) mukaan ojan maaperä pilaantui, koska keskipakovalun jäähdytysvesiä ei aikoinaan esikäsitelty ennen johtamista ojaan. Jäähdytysvesien esikäsittely saostamalla on aloitettu 1990-luvun loppupuolella. Poikkeuksellisten tilanteiden aikana syntyvät päästöt ja jätteet TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutus ilmaan Hakija ei ole arvioinut poikkeustilanteissa syntyviä päästöjä tai jätteitä. Ympäristöluvassa määrättiin, että valimon raskasmetallipäästöjen leviäminen on selvitettävä. Selvitys on teetetty vuonna 2004 (AX Suunnittelu ). Hiukkas- ja metallipäästöjen pitoisuuksien alueellisia jakautumia laitoksen lähiympäristössä selvitettiin leviämismallin (ISCST3-laskentamalli) avulla. Poistojen (kuitusuodatin ja yleispoisto) päästöjen määräaikaismittauksissa ( ) saatuja tuloksia käytettiin mallin lähtötietoina. Tuloksia verrattiin hiukkasten osalta ilmanlaadun ohjearvoihin (Vnp 1996/480). Metallien osalta tuloksia verrattiin kansainvälisiin suosituksiin. Hiukkasten (PM 10 ) pitoisuudet alittivat ohjearvon koko tarkastelualueella. Ohjearvon mukaan hengitettävien hiukkasten pitoisuus asumiseen käytettävillä alueilla ulkona saa olla enintään 70 µg/m 3 (tilastollinen määrittely kuukauden toiseksi suurin keskiarvo). Korkeimmat pitoisuudet yli 3µg/m 3 olivat valimon välittömässä läheisyydessä. Lähimpien asuinalueiden kohdalla Vehmaisissa vuorokausiarvot olivat selvityksen mukaan alle 1 µg/m 3, mikä on alle 2 % vuorokausiohjearvosta. Metallien pitoisuudet Vehmaistenkadun pohjoisosassa ja Leinolankadun eteläosassa olivat seuraavat verrattuna kansainvälisiin suositusarvoihin: Metalli Suositusarvo µg/m 3 (vuosikeskiarvo) Vehmaistenkatu pohjoisosa, µg/m 3 (vuosikeskiarvo) Kupari, Cu 0,5 0,20 0,06 Lyijy, Pb 0,5 * 2,00 0,50 Sinkki, Zn 50** 5,00 1,50 Alumiini, Al 7,5 0,20 0,06 WHO Health guideline ** Verein Deutscher Ingenieure VDI Leinolankatu eteläosa, µg/m 3 (vuosikeskiarvo) Lyijyn osalta suositusarvo ylittyi. Selvityksessä kuitenkin todettiin, että valimon käyttötuntien perusteella (1700 h/a) lyijypitoisuuden keskiarvo alittaa sille annetun suositusarvon. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Ympäristöluvassa määrättiin, että tehtaan toimintaa ja siitä aiheutuvia päästöjä on tarkkailtava hakemuksen liitteenä olleen käyttötarkkailusuunnitelman mukaisesti sen lisäksi, mitä lupamääräyksissä on tarkkailusta määrätty. Käyttötarkkailusuunnitelma määrättiin päivitettäväksi tarvittaessa. Hakija on päivittänyt käyttötarkkailusuunnitelman Päästötarkkailu (vesi, ilma, melu, jätteet) Ilma

12 Valimon ilmapäästöjä tarkkaillaan ympäristölupapäätöksessä määrätyn mukaisesti (lupamääräys 13): Pääpoistokanavan savukaasujen hiukkaspitoisuudet sekä sinkin, lyijyn, kuparin, tinan, alumiinin, kadmiumin ja nikkelin pitoisuudet mitataan joka toinen vuosi. Mittaukset on teetetty vuosina 2002, 2004, 2006 ja Hakija ei ole esittänyt tarkkailuohjelmaan muutosta. Melu Ympäristöluvassa määrättiin selvittämään laitoksen aiheuttamat melutasot ja mallintamaan melun leviäminen mennessä. Pirkanmaan ympäristökeskus ei ole määrännyt uusimaan selvitystä. Jätevedet Vaikutusten tarkkailu Raportointi Ympäristöluvassa määrättiin, että ympäristökeskus päättää vesien tarkkailusta erikseen jäähdytysvesien laatuselvityksen perusteella (lupamääräys 4). Kauppilaisenkadun avo-ojaan johdettavista jäähdytysvesistä määrättiin ottamaan näytteet kahdella eri mittauskerralla ja määrittämään niistä Cu-, Pb-, Zn-, Sn- ja Al pitoisuudet. Tarkkailun jatkamisesta ei ole tehty päätöstä. Vaikutuksia ei ympäristöluvassa määrätty tarkkailemaan säännöllisesti. Valimon raskasmetallien leviäminen lähiympäristöön määrättiin (lupamääräys 14) selvitettäväksi vuonna Tutkimusmenetelmän oli oltava sellainen, että sen avulla voidaan tuottaa riittävän luotettavaa seurantatietoa. Ympäristönsuojelun tarkkailukertomus toimitetaan vuosittain Pirkanmaan ympäristökeskukselle. Laadunvarmistus Yhtiöllä on käytössä ISO 9002-laatujärjestelmä. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Pelastussuunnitelma on laadittu vuonna 2007 ja se on tarkastettu viimeksi vuonna Valimon suurin riski on nestekaasuräjähdys. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset , , tarkastuksella , , , ja puhelimitse Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset ja neuvottelut Asian vireilläolosta on kuulutettu Pirkanmaan ympäristökeskuksen, Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Aamulehdessä. Asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, on lisäksi lähetetty erikseen tieto lupahakemuksesta. Asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Tampereen kaupungin palvelupiste Frenckellissä sekä Kangasalan kunnan teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteessä ja

13 Lausunnot Tampereen kaupunki, konsernihallinto, kaupunkiympäristön kehittäminen : Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu ) kyseinen alue on työpaikka-aluetta (TP). Merkinnällä osoitetaan liike- ja toimistorakentamiseen tai tuotantokäyttöön varattuja seudullisesti merkittäviä alueita. Alueelle voidaan sijoittaa asumista, jos siihen ei kohdistu ympäristöhäiriöitä. Suunnittelumääräys: alueen toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen. Alueelle on maakuntakaavassa myös osoitettu runkoviemäri. Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ja ) alue on pääosin ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden aluetta (TY-1). Alue varataan ympäristöön soveltuville teollisuus- ja varastotiloille sekä niihin liittyville liike- ja toimistotiloille. Liikeja toimistotiloja voidaan rakentaa enintään ¼ toimintojen kerrosalasta. Alueella on voimassa sisäasiainministeriön vahvistama asemakaava nro 4732, jonka mukaan kyseinen alue on pienteollisuusrakennusten korttelialuetta (TP). Tontista saa 50 % käyttää rakentamiseen ja kerrosluku on kaksi. Kiinteistön pinta-ala on 7436 m 2, rakennusoikeutta on 3718 m 2 ja tehokkuusluku on e = +0,5. Alueen eteläpuolella on teollisuusaluetta. Länsipuolella on yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Pohjoisessa on rautatiealuetta sekä yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Lähin asutus sijaitsee itäpuolella asunto- ja liikekorttelialueella metallivalimon välittömässä läheisyydessä. Toiminta on asemakaavan mukaista eikä maankäytön suunnittelulla ole asiaan huomautettavaa. Pirkanmaan ympäristökeskus on pyytänyt mennessä Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaoston lausuntoa Keskipakovalu Oy:n ympäristöluvan tarkistamishakemuksesta. Laitoksen toiminta ei ole muuttunut voimassa olevan ympäristöluvan myöntämisen ( ) jälkeen. Tampereen kaupunki, ympäristö- ja rakennusjaoston lausunto : '' Keskipakovalun hiukkaspäästöt vuonna 2008 olivat noin 200 kg (kuulutuksen mukaan 1,2 kg, mikä on virheellinen tieto), rikkidioksidipäästöt 30 kg, typen oksidien päästöt 30 kg ja lyijypäästöt noin 5 kg. Vuonna 2004 tehdyn selvityksen mukaan metallien laskennalliset pitoisuudet laitoksen ympäristön ilmassa alittivat niiden vuosikeskiarvoille annetut suositusarvot. Valimo on ollut mukana Tampereen alueen ilmanlaadun yhteistarkkailusopimuksessa. Ainut tieyhteys Keskipakovalu Oy:lle kulkee nykyisin alueen länsipuolelta Hyllilänkadun kautta, mikä vähentää asutukselle liikenteestä aiheutuvia haittoja aiempaan tilanteeseen verrattuna. Terveysinsinööri osallistui Keskipakovalu Oy:llä järjestettyyn tarkastukseen. Ympäristönsuojeluyksikkö katsoo, että Keskipakovalu Oy:n on syytä rajoittaa asutuksen suuntaan kantautuvaa melua aiemmin jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi koteloimalla puhaltimia ja että laitoksen on tarkkailtava vaikutuksiaan ympäristöön osallistumalla Tampereen alueen ilmanlaadun yhteistarkkailuun. Häiriötilanteiden aiheuttamiin riskeihin on syytä varautua ennakolta ja harkita ympäristöjärjestelmän ottamista käyttöön. Ojaan johdettavien vesien laatua on tarkkailtava ja haitallisten aineiden kulkeutuminen vesistöön estettävä riittävällä esikäsittelyllä. Mahdollisuudet jäähdytysvesien viemäröintiin on syytä selvittää.

14 Kangasalan rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto : ' Kangasalan kunnan ympäristönsuojelun tietoon ei ole tullut, että laitoksen toiminnasta olisi aiheutunut Kangasalan puolella havaittavaa haittaa. Ojaan johdettavien jäähdytysvesien laatua ja määrää tulee tarkkailla. Muutoin tarkkailua ja raportointia tulee jatkaa toiminnalle myönnetyn ympäristölupapäätöksen mukaisesti' Tampereen Veden lausunto : Tampereen Vesi ilmoittaa lausunnossaan, että Keskipakovalu Oy:n vedenkulutus on 4600 m 3 /a. Jätevesien määrää ei ole erikseen mitattu. Tampereen Veden teollisuusjätevesisopimuksissa käytettyjä raja-arvoja ovat: Ehdotus rajaarvoiksi (mg/l) Lyijy (Pb) 0,5 Kupari (Cu) 2,0 Sinkki (Zn) 3,0 Tina (Sn) 2,0 ph 6,0-11,0 Lämpötila 40 o C Lisäksi viemäriin johdettavan veden tulee täyttää Tampereen Veden yleisissä toimitusehdoissa kohdassa 7.9 asetetut jäteveden laatuvaatimukset. Tampereen Vesi esittää seuraavien ehtojen lisäämistä uuteen lupaan: Edellä olevan taulukon mukaiset raja-arvot viemäriin laskettavien vesien osalta Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteissa viemäriin johdettavien jätevesien osalta Tarkkailuohjelmana jätevesien analyysin teettäminen ulkopuolisella taholla kaksi kertaa vuodessa vuorokauden kokoomanäytteinä ja jätevesianalyysien tulosten raportointi Tampereen Vedelle. Lausuntonsa lopuksi Tampereen Vesi haluaa korostaa, että kaikilla toiminnanharjoittajilla on velvollisuus olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Muistutukset ja mielipiteet A,B,C sekä D muistutus : Muistuttajat katsovat, että valimo aiheuttaa lähialueen asukkaille haittoja kuten melua, hiukkas- ja metallipäästöjä sekä keskipakovalun aiheuttamaa tärinää. Meluhaittojen osalta muistuttajat vaativat ympäristökeskusta määräämään valimon koteloimaan melulähteet ja ryhtymään muihin konkreettisiin meluntorjuntatoimenpiteisiin meluhaittojen vähentämiseksi. Muistuttajat vaativat, että valimo on asutuksen läheisyyden vuoksi määrättävä noudattamaan normaalia tiukempia raja-arvoja. Lähin asuinrakennus sijaitsee heidän mukaansa vain 35 metrin päässä valimosta. He katsovat, että valimon toiminta ei ole kantakaupungin yleiskaavan määräysten mukaista, koska valimon sijaintialue on kaavassa merkitty ympäristöhäiriötä tuottamattomaksi teollisuusalueeksi.

15 Muistuttajien mielestä valimon tekemät meluntorjuntatoimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Tuloilman ottosäleikön melu on edelleen voimakasta lähimmillä omakotitonteilla. Asutuksen ja valimon välistä on purettu pois rakennus, joka on vaimentanut melua. Lisäksi valimon asutuksen puoleinen osaltaan melulta suojannut viheralue on muutettu parkkipaikaksi. Melumittausraportissa v esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet on toteutettu vain osittain. Muistuttajat katsovat, että paras vaihtoehto on laitteiden siirtäminen kauemmaksi asutuksesta, mikä sekään ei ole toteutunut. Heidän mukaansa melu haittaa asutusta valimon koko toiminta-ajan klo Alueelta kuuluu silloin tällöin myös voimakasta kilkutusta, jota luultavasti aiheuttaa kappaleiden irrottaminen valumuoteista. Muistuttajat vaativat valimon aiheuttaman tärinän tutkimista ja valimon toiminta-aikojen rajoittamista siihen asti kunnes tärinästä ja sen poistamisesta on saatu selvitykset. Tärinää syntyy heidän mukaansa niin kauan kuin valukoneet ovat päällä. Ilmapäästöjen rajoittamiseksi muistuttajat vaativat valimon toiminta-aikojen ja sulatusmäärien rajoittamista. Ilmapäästöjä on heidän mielestään vähennettävä erityisesti lyijyn osalta. He vaativat päästömittauksia tehtäviksi nykyistä useammin ja pöly- ja metallipäästöjen mittauspaikkojen määrittelemistä uudestaan. Muistuttajat vaativat lähiympäristön maaperän ja kasviston raskasmetallipitoisuuksien selvittämistä. He ovat huolissaan hiukkas- ja raskasmetallipäästöjen ympäristövaikutuksista, jotka ovat aiheutuneet ennen suodatinlaitoksen uusimista vuonna Muistuttajat vaativat lisäksi, että jäähdytysvesien käsittelyä tehostetaan ja selvitetään mahdollisuus johtaa vedet kunnalliseen viemäriin. He kysyvät, kuinka valimo on varautunut siihen, että prosessihäiriön sattuessa ojaan ei valuisi haitallisia aineita. Heidän mukaansa alueella on useita kaivoja, joista otetaan talousvettä. Lopuksi he toteavat, että valimo ei ole riittävästi kartoittanut tai informoinut alueen asukkaita valimon terveysvaikutuksista ja muista haittavaikutuksista. He katsovat, että sosiaali- ja terveysviranomaisia olisi kuultava valimon haittavaikutuksista alueen asukkaille. Toimintaa ei saa missään tapauksessa laajentaa nykyisestä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on varattu päivätyllä kirjeellä mahdollisuus antaa lausunnoista ja muistutuksesta vastine. Hakija ei ole antanut vastinetta lausunnoista. Muistutuksessa esitettyihin vaatimuksiin hakija on vastannut tarkastuksella ja vastaukset on kirjattu tarkastusmuistioon: Ote tarkastusmuistiosta ( ) : Tärinä Muistutuksessa on ilmoitettu, että valimon toiminnan käynnistäminen aiheuttaa voimakasta tärinää, joka jatkuu niin kauan kuin valukoneet ovat päällä. Keskipakovalu Oy:n edustajat selvittivät, että tärinää syntyy häiriötilanteessa, jos keskipakovalukone alkaa pyöriä epäkeskosti. Tärinän kestää arviolta 2-5 minuuttia ja sitä esiintyy noin kerran kuukaudessa. Tärinää voidaan voimakkuudeltaan verrata viereisellä rautatiellä ohi menevän tavarajunan aiheuttamaan tärinään. Melu Muistuttajien mukaan valimon melu ei ole vähentynyt. He huomauttavat

16 mm., että asutuksen ja valimon välissä oleva melun leviämistä estänyt rakennus on purettu. Valimon edustajat ovat muistuttajien kanssa samaa mieltä siitä, että rakennus esti etenkin liukuvalun jäähdyttimen melun leviämistä asutuksen suuntaan. Rakennus tuhopoltettiin. Muistutuksessa on mainittu, että valimolta kuuluu kilkutusta. Valimon edustajat kertoivat, että kilkutukselta kuulostavaa ääntä syntyy, jos valanne ei irtoa muotista ja sitä joudutaan irrottamaan iskemällä moukarilla muutamia kertoja. Muottia joudutaan irrottamaan tällä tavalla keskimäärin kerran viikossa. Ääni syntyy valimon sisätiloissa. Todettiin, että myös viereiseltä Kuusakoski Oy:n kierrätysterminaalista voi kuulua 'kilkutusta'. Muistuttajat kertovat, että tuloilman ottosäleikön melu on voimakasta. Valimon edustajien mielestä tuloilman ottosäleiköstä ei aiheudu voimakasta melua. Tämä todettiin myös myöhemmin tarkastuskierroksen yhteydessä. Meluavimmat päästökohdat lähiasutuksen kannalta ovat liukuvalun savukaasupuhallin valimon itäpuolella katolla sekä induktiouunin jäähdytyspuhallin valimon itäseinällä. Valimon suodatinyksikön päästökorkeus on noin 4-5 korkeudella maan pinnasta. Se sijaitsee valimorakennuksen suojassa, joten sen melu ei kuulu asutuksen suunnassa. Valimo tulee toteuttamaan vuoden 2010 kesällä seuraavat melua vaimentavat toimenpiteet: Induktiouunin savukaasupuhallin siirretään valimon eteläseinälle ja sijoitetaan huomattavasti nykyistä sijaintikorkeutta alemmaksi. Lisäksi puhaltimen itäpuolelle eli asutuksen puolelle rakennetaan meluseinä. Liukuvalun savukaasupuhallin koteloidaan Muistuttajat pyytävät ympäristökeskusta rajoittamaan toiminta-aikoja. Valimon toiminta-aika on nyt kello Toiminta on hiljaisempaa ennen klo 7 kuin sen jälkeen. Toiminta on täysin käynnissä noin klo 7-8. Ennen kello 7 valimon melulähteistä ovat toiminnassa: - yleisilman ottosäleikkö - VIP 400 jäähdytyin, kun sulatus alkaa - pääpoistoyksikkö Ilmapäästöt Muistuttajat huomauttavat, että ilmapäästöjen leviämisselvityksen mukaan metallien vuorokausiarvojen aluejakautuma esimerkiksi lyijyn osalta ( 2 µg/m 3 ) ylittää suositukset. AX Suunnittelun tekemässä leviämisselvityksessä vuodelta 2004 todetaan, että lyijyn tuntiarvo 2 µg/m 3 ylittää vuosikeskiarvon suositusarvon, mutta jo valimon vuotuisten käyttötuntien (1700 h/a) perusteella voidaan todeta, että lyijypitoisuuden vuosikeskiarvo alittaa sille asetetun suositusarvon. Todettiin, että tuntiarvoa ei pitäisi verrata vuosikeskiarvoon ja että valimon lyijypäästö ilmaan on hyvin pieni. Myös hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) vuorokausiarvo lähimpien asuinalueiden kohdalla on leviämisselvityksen mukaan pieni - vain noin 2 % vuorokausiohjearvosta. Muistuttajat ovat huolissaan valimon hiukkaspäästöjen ja raskasmetallipäästöjen vaikutuksesta maaperään ennen vuotta Todettiin, että valimon päästöjä on puhdistettu jo ennen suodatinjärjestelmän uudistusta vuonna Vuonna 1975 hiukkaspäästöjä alettiin suodattaa sähkösuotimella. Valimon edustajat kertoivat, että valimolla on jo luvulla tiedostettu lyijyn haitallisuus ja ryhdytty toimiin lyijypäästön vähentämiseksi. Valimolla seurataan säännöllisesti työntekijöiden veren lyijypitoisuutta.

17 Pääpoistoyksikkö on letkusuodatin, jonka pussit vaihdetaan neljän vuoden välein. Pussit puhdistetaan tuotannon käydessä kahdessa vuorossa kerran viikossa. Ne puhdistetaan ravistamalla ja paineilman avulla. Pöly varastoidaan samassa astiassa kuonan kanssa. Hakija ei antanut vastinetta Tampereen Veden lausunnosta. ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS Ratkaisu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkistaa Pirkanmaan ympäristökeskuksen Keskipakovalu Oy:lle myöntämän ympäristöluvan lupamääräykset. Ympäristöluvan ( ) lupamääräykset 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 ja 19 säilyvät sisällöltään ennallaan. Lupamääräykset 5, 8 ja 14 poistetaan ja lupamääräyksiä 1, 3, 4, 6, 18 ja 20 muutetaan. Ympäristöluvan tarkistetut lupamääräykset kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti: Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Päästöt ilmaan Keskipakovalu Oy:n on valimon toiminnassa noudatettava hakemuksessa esitettyä, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. 1 Valimon kohdepoistojen suodatinjärjestelmän kautta ilmaan johdettavien savukaasujen hiukkaspitoisuus saa olla korkeintaan 10 mg/nm 3. Melupäästöt Lupamääräystä katsotaan noudatetun, kun määräaikaismittauksissa yhdenkään mittausjakson keskiarvo ei ylitä päästöraja-arvoa. (YSL 4, 43, YSA 19, 37 ) 2 Toiminnan melutaso ei saa ylittää asuinrakennusten piha-alueella, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä eikä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla melun keskiäänitason L Aeq päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 db ja yöohjearvoa (klo 22-7) 50 db. (YSL 43 ja 46, VNp 993/1992) 3 Valimon liukuvalun savukaasupuhallin on koteloitava ja induktiouunin jäähdytyspuhallin on siirrettävä valimorakennuksen eteläpuoleiselle seinustalle. Induktiouunin jäähdytyspuhaltimen itäpuolelle on lisäksi rakennettava meluseinä, joka vaimentaa asutuksen suuntaan leviävää melua. Melun vaimennustoimenpiteet on toteutettava mennessä. (YSL 43, YSA 19 ) 4 Toiminnan aiheuttamat melutasot ympäristössä on selvitytettävä ulkopuolisella asiantuntijalla vuonna 2011, kun lupamääräyksen 3 mukaiset meluntorjuntatoimenpiteet on toteutettu. Meluselvityksen on sisällettävä melun leviämismallin päivitys. Suunnitelma meluselvityksestä on toimitettava tiedoksi lupaa valvovalle viranomaiselle viimeistään kuukautta ennen meluselvityksen tekemistä. Raportti meluselvityksestä on toimitettava tiedoksi ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle sekä Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle heti sen valmistuttua. (YSL 5, 43, YSA 19 )

18 Päästöt maaperään, vesiin ja viemäriin 5 Keskipakovalusta syntyvät jäähdytysvedet on viimeistään alkaen johdettava yleiseen viemäriin. Viemäriin johdettavien jäähdytysvesien haitta-ainepitoisuudet eivät saa ylittää millään määrityskerralla seuraavia raja-arvoja: Lyijy, Pb 0,5 mg/l Kupari, Cu 2,0 mg/l Sinkki, Zn 3,0 mg/l Tina, Sn 2,0 mg/l ph 6 11 Lämpötila 40 o C Jätevesiä ei saa laimentaa muilla vesillä raja-arvon saavuttamiseksi. Viemärilaitoksen pitäjä voi asettaa em. tiukempia raja-arvoja ja asettaa raja-arvoja muillekin haitta-ainepitoisuuksille. Luvan saajan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle viemäriin johtamisen aloittamisesta. (YSL 43, 47, YSA 36 ) 6 Valimon liukuvalusta syntyvät jäähdytysvedet voidaan toistaiseksi johtaa Kauppilaisenkadun ojaan. (YSL 7, 43, 47, YSA 36 ) Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 7 Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jolla on ympäristölupa ongelmajätteiden käsittelyyn. Ongelmajätteet on toimitettava käsittelyyn vähintään kerran vuodessa. Ongelmajätteiden siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston päätöksen (659/1996) mukaiset tiedot ongelmajätteistä. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta. (YSL 43, YSA 19, JäteL 15, 19, JäteA 5, 6, VNA 659/1996) 8 Hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi toimitettavan jätemateriaalin saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn tai kuljetukseen, joka on hyväksytty ympäristönsuojelu- ja jätelain edellyttämällä tavalla. Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus tai hyötykäyttökelpoisuus on tarvittaessa osoitettava valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista liitteen 2 mukaisesti. Kaatopaikkakelpoisuustestien tulokset on toimitettava tiedoksi jätteen vastaanottajalle ja tätä lupaa valvovalle viranomaiselle. Selvitykset on uusittava, jos prosessimuutosten seurauksena jätteiden laatu muuttuu olennaisesti. (YSL 43, 45, YSA 19, JäteL 6, 9, 15, 51 ja 52, VNp 861/97 4, VNA 202/2006 7, liite 2) Varastointi 9 Ongelmajätteet on varastoitava suljetuissa, tiiviissä ja asianmukaisesti merkityissä astioissa. Astiat on varastoitava tilassa, joka on tiivispohjainen, katettu ja reunakorokkein varustettu tai vastaavanlainen. Ongelmajätevaraston tulee olla myös lukittava. Nestemäisiä ongelmajätteitä sisältävät astiat on sijoitettava suoja-altaisiin, joiden koko on vähintään suurimman varastoastian tilavuus.

19 Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Samansisältöisiä ongelmajätteitä voidaan yhdistää, mutta ei laimentaa. (YSL 43, 45. YSA 19, JäteL 6, 15, VNp 659/1996) 10 Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa tai pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavesille. (YSL 7,8, 43, JäteL 19 ) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 11 Mikäli laitteisiin tulee vikoja tai häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai muuttavat niiden laatua haitallisemmiksi tai lisäävät toiminnasta aiheutuvaa melua, laitteet on saatava normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle alueella on aina oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia. Vuotoina ympäristöön päässeet jätteet, kemikaalit, polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen ja käsiteltävä asianmukaisesti. (YSL 43, 62, YSA 19, 30 ) 12 Häiriötilanteista on ilmoitettava viipymättä lupaa valvovalle viranomaiselle ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä jätevesien osalta myös Tampereen Vedelle. Tällaisia häiriötilanteita ovat: poikkeuksellisen suuria päästöjä aiheuttavat häiriötilanteet vahingot ja onnettomuudet, joissa nestemäisiä ongelmajätteitä, polttoaineita tai muita aineita pääsee vuotamaan pintavesiin, pohjavesiin, viemäriin, maaperään tai haihtumaan ilmaan. poikkeuksellisten erityisiä toimia vaativien jäte-erien syntyminen. (YSL 43, 62, 76, YSA 30 ) Tarkkailu- ja raportointimääräykset 13 Keskipakovalun jäähdytysvesien saostuskaivojen lietetilan täyttymistä on tarkkailtava säännöllisesti. Pohjaliete on poistettava ja toimitettava ongelmajätteen käsittelyyn riittävän usein niin, että saostuskaivot pysyvät toimintakunnossa. (YSL 46, YSA 19 ) 14 Valimon jäähdytysvesien laatua on tarkkailtava. Ulkopuolisen asiantuntijan on otettava keskipakovalun jäähdytysvesistä kaksi kertaa ja liukuvalun jäähdytysvesistä kerran vuodessa näytteet. Näytteistä on analysoitava kuparin, lyijyn, sinkin, tinan ja alumiinin pitoisuudet. Ensimmäiset näytteet on otettava vuoden 2010 aikana. Näytteiden on oltava vuorokauden kokoomanäytteitä. Liukuvalun jäähdytysvesinäytteet otetaan vuosina 2010 ja 2011 ja seuraavan kerran vuonna 2020, ellei tarkkailun tulosten perusteella ole tarpeen jatkaa vuosittaista näytteenottoa. Valvontaviranomainen voi tarkkailutulosten perusteella tarvittaessa päättää, että tarkkailunäytteitä otetaan edellä määrättyä useammin. Keskipakovalun jäähdytysvesinäytteet on otettava saostuskaivojen ylivuotovedestä ennen sadevesikaivoa. Kun jäähdytysvesien johtaminen yleiseen viemäriin viimeistään on aloitettu, näytteet on otettava ennen viemäriin johtamista siten, ettei niihin ole sekoittunut muita vesiä. Tarkkailun tulokset on toimitettava tiedoksi Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, Tampereen Vedelle ja lupaa valvovalle viranomaiselle vuosiraportin yhteydessä. Tarkkailumääräystä voidaan valvontaviranomaisen tai luvan saajan aloitteesta tarvittaessa muuttaa. (YSL 5, 43, 46, YSA 19 )

20 15 Valimon kohdepoistojen suodatinjärjestelmän kautta ilmaan johdettavien savukaasujen hiukkaspitoisuudet sekä sinkin, lyijyn, kuparin, tinan, alumiinin, kadmiumin ja nikkelin pitoisuudet on mittautettava ulkopuolisella asiantuntijalla joka toinen vuosi alkaen vuodesta Mittaustilanteen on vastattava mahdollisimman hyvin normaalia tuotantotilannetta. Mittaussuunnitelma on lähetettävä tiedoksi lupaa valvovalle viranomaiselle aina, kun siihen halutaan muutoksia. Mittausraportti on toimitettava lupaa valvovalle viranomaiselle ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle välittömästi sen valmistuttua. (YSL 5, 43, 46, YSA 19 ) 16 Luvan saajan on tarkkailtava valimon käyttöä esittämänsä päivitetyn käyttötarkkailusuunnitelman mukaisesti. (YSL 46, YSA 19 ) 17 Luvan saajan on osallistuttava Tampereen kaupungin ilmanlaadun yhteistarkkailuun, mikäli yhteistarkkailussa tarkkaillaan hiukkas- tai raskasmetallipäästöjä. (YSL 46 YSA 19 ) 18 Laitoksen käytöstä ja käytön valvonnasta sekä häiriötilanteista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa tai muuta vastaavaa kirjallista tai tiedostoihin tallennettavaa seurantaa. Kirjanpito on esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä. (YSL 46, YSA 19 ) 19 Luvan saajan on raportoitava lupaa valvovalle viranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot toiminnasta ja sen päästöistä. Vuosiraportin, joka toimitetaan pääasiassa sähköisesti, on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot: - tiedot tuotannosta ja käyntiajoista - raaka-, poltto- ja apuaineiden laatu ja kulutus - energian ja veden kulutus - vuosipäästöt päästökohdittain laskentatapoineen tai mittaustuloksineen ja luotettavuusarviointeineen (mittausten välivuosina pöly- ja metallipäästöt raportoidaan laskennallisesti viimeisimpien mittausten mukaisia ominaispäästökertoimia käyttäen) - mittausraportit - vuoden aikana sattuneet häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet, niiden syyt ja kestoajat sekä niiden aikana syntyneet päästöt ja jätteet - yhteenveto toiminnassa syntyneistä jätteistä, niiden laadusta ja määristä, varastoinnista, kuljetus- ja käsittelytavoista sekä toimituspaikoista - vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset toiminnassa - selvitys vuoden aikana toteutetuista toimenpiteistä jätteiden määrän vähentämiseksi ja hyötykäytön lisäämiseksi - vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset toiminnassa - tiedot vuoden aikana toteutetuista energiansäästötoimista ja energiatehokkuuden kehityksestä - toteutetut ympäristönsuojeluinvestoinnit Vuosiraportoinnin perusteena olevat asiakirjat, kuten analyysitulokset, käyttöpäiväkirjat, häiriötulostukset ja muut mittaustulokset, kalibrointiraportit ja huoltotodistukset on säilytettävä vähintään viimeiseltä kolmelta vuodelta viranomaisia varten. (YSL 46, YSA 19, JäteL 51 ja 52, JäteA 22 ) Toiminnan mahdollinen lopettaminen 20 Luvan saajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista laitoksen toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. (YSL 43, 90, YSA 19, JäteL 6 )

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ferral Alucast Oy:n tehdas sijaitsee Kruunupyyn kunnan Ytterbråtön kylässä tiloilla Riksgränd Rnro 1:73 ja Ferral Alucast Rnro 1:75.

PÄÄTÖS. Ferral Alucast Oy:n tehdas sijaitsee Kruunupyyn kunnan Ytterbråtön kylässä tiloilla Riksgränd Rnro 1:73 ja Ferral Alucast Rnro 1:75. PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Nro 98/2011/1 Dnro LSSAVI/534/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA Hakemus, joka koskee Ferral Alucast Oy:n alumiinisulaton toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10 HAKIJA VR-Yhtymä Oy Länsi-Suomen kiinteistöalue Rautatienkatu 25 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-648-1 osoitteessa Lempääläntie 10 VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa-

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa- HAKIJA Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Salmisaarenranta 11 00180 HELSINKI KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-412-1-542 osoitteessa Palmrothintie 1, 33950 PIRKKALA. Kiinteistön

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4 EKOKEM OYJ:N JEPUAN HYÖTYVOIMALAITOKSEN ILMAN LAADUN JA YMPÄRISTÖN TILAN TARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 1 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2015... 1 2.1 Päästöt ilmaan...

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala HAKIJA Ruokakesko Oy Satamakatu 3 00016 KESKO KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-2-449 osoitteessa Finnentie 1 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2004 ASIA HAKIJA Kemijärven Sellu Oy:n ympäristölupapäätöksen muuttaminen, Kemijärvi Kemijärven Sellu Oy, PL 100, 98101 Kemijärvi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 18.11.2002 Kokouspvm 14.11.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 97/2008/2 Dnro LSY 2008 Y 177

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 97/2008/2 Dnro LSY 2008 Y 177 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 97/2008/2 Dnro LSY 2008 Y 177 Annettu julkipanon jälkeen 23.12.2008 ASIA PVO Huippuvoima Oy:n Vaskiluodon voimalaitoksen ympäristöluvan (nro 4/2008/2,

Lisätiedot

ASIA Forssan Betoni Oy:n betoniaseman toimintaa koskevan annetun (ymraj ) ympäristöluvan lupamääräyksen 1 muuttaminen

ASIA Forssan Betoni Oy:n betoniaseman toimintaa koskevan annetun (ymraj ) ympäristöluvan lupamääräyksen 1 muuttaminen LEMPÄÄLÄN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennusjaosto Antopäivä 8.10.2008 90 15.10.2008 ASIA Forssan Betoni Oy:n betoniaseman toimintaa koskevan 16.4.2008 annetun (ymraj 9.4.2008 39) ympäristöluvan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 270 Alfrane Oyn ympäristöluvan raukeaminen HEL 2012-011699 T 11 01 00 00 Päätös Asian käsittely Luvanhaltija päätti Alfrane Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

Kooste Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä

Kooste Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä 1 21.4.2016 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Nro 131/2014/1 (Dnro ESAVI/297/04.08/2012), annettu 30.6.2014 Kooste Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000,

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2005 Y Puh.

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2005 Y Puh. PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Valvonta ja ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 10.6.2005 PIR 2005 Y 95 111 Puh. (03) 2420 111 ASIA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen Dnro PPO 2004 Y ASIA

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen Dnro PPO 2004 Y ASIA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.5.2005 Dnro PPO 2004 Y 379 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Mecapinta Oy:n metallien kemiallista ja elektrolyyttistä

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, TAMPERE HAKIJA Arto Yli-Heikkilä Veijanmäenkatu 16-20 33560 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-015-4940-6 osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, 33560 TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot