ffiffiffiffi-"#ffidtr3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ffiffiffiffi-"#ffidtr3"

Transkriptio

1 ffiffiffiffi-"#ffidtr3 Tehnyt Miia Jalkanen Tarkastanut Sami Hyyrylainen, Viite/Lisetietoja Kayttoohje (22) P3681 Projekti P3698 P3703 Paikka Laji Koko Numero Vuutos Arkistotunnus: E Diaarinumero927t1000/2013 Hyv iksynt i Paiivriys / All rjoitus -/ ha Haapakoski Nimen selvennys Liihtdluvan antami nen FLASH-viestilld Li i kenteenohjau ksen kiiyttoohje Revisiotiedot RevisioPvm fekijei Muutos shy Iarkastettu MIPRO OY Kunnanmdki g Finland Fl Mikkeli Tel Fax Y-tunnus/Business I D: Kotipaikka/Location: Mikkeli

2 2 (22) Sisällysluettelo 1 Yleistä Käytön edellytykset Järjestelmän toimintaperiaate Lähtölupa-automatiikan toiminta liikenteenohjaajan näkökulmasta Ehdot viestin lähettämiseksi Ilmaisut ja komennot liikenteenohjaajan näytössä Ilmaisut suoritusnäytössä Kirjautumistiedon näyttäminen Lähtölupa-automatiikan ohjaus Huomautukset ja virheilmoitukset Häiriöt viestin toimituksessa Juna pois viestiautomatiikasta Radio-opastin punaiseksi junan edessä Kriittiset komennot liikennepaikalla SEIS-opasteen ohitus Junan kulkusuunnan tarkastus aikataulun perusteella Muut huomautukset Manuaalinen luvan lähetys Junanumeroselvitys ja koeviesti Valvontanäyttö Lähetetyt viestit Viestien lähetysjärjestelmät Lähetyksen esto junanumeron perusteella Siirtyminen GSM-varajärjestelmän käyttöön Viestit kuljettajan puhelimeen Nokia Sagem Tigr 350R Liitteet... 22

3 3 (22) 1 Yleistä Tässä dokumentissa kuvataan järjestelmää, joka mahdollistaa puheviestinä annettavan lähtöluvan korvaamisen automaattisella FLASH-viestillä kuljettajan RAILIverkon tai GSM-verkon matkapuhelimeen. Jäljempänä kuvattua järjestelmää käytetään radio-ohjatuilla rataosilla liikennepaikoilla, joilla ei ole lähtösuunnan näkyvää opastinta. Järjestelmä lähettää ainoastaan lähtölupaviestejä. Jos annettu lähtölupa joudutaan jostakin syystä perumaan, täytyy se tehdä puheviestinä. Puheviesti on aina määräävämpi kuin järjestelmän lähettämä lupaviesti. 2 Käytön edellytykset Jotta FLASH-lähtölupaa saa käyttää, on seuraavien ehtojen toteuduttava: - Käytössä on toimiva JKV-järjestelmä. o Järjestelmä estää automaattisesti viestien toimituksen määritellyille junanumeroille. Estetyt numerot on esitetty liitteessä 2. - Kauko-ohjausjärjestelmä on varustettu junanumeroseurannalla. - Kuljettajan puhelimen tulee olla kirjautuneena junan numerolle järjestelmässä. o Käytettäessä RAILI-verkkoa, on kuljettajan oltava kirjautuneena linjakuljettajaksi (01) o Käytettäessä GSM-verkkoa (varajärjestelmä), on kuljettajan oltava kirjautuneena kuljettajaksi junapuhelinpalvelussa - Mikäli lähtöraiteella on useampi juna, yritetään viestiä lähettää junanumerokentässä olevalle junalle. Järjestelmä tarkistaa junan kulkusuunnan aikataulusta (kts )

4 4 (22) 3 Järjestelmän toimintaperiaate Impulssi luvan lähettämiseksi tapahtuu kauko-ohjausjärjestelmässä. Junan saavuttua ennalta määriteltyyn paikkaan rataverkolla (heräteosuudelle) ja määriteltyjen ehtojen täyttyessä viesti lähetetään. Viestin lähetys on monivaiheinen tapahtuma. Viestin kulku järjestelmässä on esitetty kuvassa 1 ja 2. Kuva 1: Lupaviestin kulku GSM-verkossa Kuva 2: Lupaviestin kulku RAILI-verkossa

5 5 (22) Vaihe 1 Kuljettaja kirjautuu puhelimella joko junapuhelinpalveluun (GSM-järjestelmä) tai INpalveluun (RAILI-järjestelmä) esimerkiksi junan 873 kuljettajaksi. RAILI-verkossa kuljettajan on kirjauduttava linjakuljettajaksi tunnuksella 01. Vaihe 2 Liikenteenohjausjärjestelmässä asetetaan seuraavat: Lähtölupa-automatiikka päälle Junalle oikea junanumero Haluttaessa jokin kulkutieautomatiikka päälle. Vaihe 3 Juna saapuu heräteosuudelle (Sama heräte sekä kulkutieautomatiikalle että lähtölupa-automatiikalle). Asetettujen viiveiden jälkeen toiminnot aktivoituvat. Viiveillä voidaan viestinlähetys ajoittaa oikea-aikaiseksi. Vaihe 4 Asema-automatiikka varmistaa junalle kulkutien. Ehdot viestin lähettämiseksi täyttyvät. Viestinlähetysprosessi käynnistyy. Vaihe 5 Sanoma lähetetään kuljettajan puhelimeen: 1. Kauko-ohjausjärjestelmä lähettää sanoman viestinvälityspalvelimelle. Sanomassa välitetään junan numero, lähtölupa, liikennepaikka, lähtöraide, lähettäjä, päivämäärä ja kellonaika. 2. Viestinvälityspalvelin hakee Junapuhelinpalvelusta (GSM) tai IN-palvelusta (RAILI) junanumeron perusteella kuljettajan puhelinnumeron. 3. Viestivälityspalvelin lähettää viestin Sonera CStream-palvelulle (GSM) tai tekstiviestikeskukseen CIMD (RAILI). 4. Cstream-palvelu tai tekstiviestikeskus lähettää viestin kulloinkin käytetyn verkon välityksellä kuljettajan puhelimeen. Viestit ovat FLASH-viestejä. 5. Kuittaus viestin toimituksesta palautuu takaisin viestinvälityspalvelimen kautta kauko-ohjaukseen (Käyttöliittymässä kiinteä vihreä ilmaisu).

6 6 (22) 4 Lähtölupa-automatiikan toiminta liikenteenohjaajan näkökulmasta 4.1 Ehdot viestin lähettämiseksi Herätteenä lähtölupa-automatiikan aktivoitumiseen toimii linjaosuuden varautuminen ja vastaavasti asemalla maaliraiteen varautuminen (Kuvat 3 ja 4). Kuva 3: Radio-ohjaus Kuva 4: Linjaosuus ja maaliraide

7 7 (22) Linjaosuuden varautuessa seuraavat ehdot ovat täytyttävä ennen kuin viesti lähetetään: o Linjan suunta kohti asemaa o Tulo-opastimessa AJA -käsite o Linjaosuudella junanumero o Tulokulkutien maaliraide sama kuin lähtökulkutien alkupiste o Radio-opastimessa AJA -käsite o Mahdollinen asetettu viive kulunut loppuun o Ei lähetystä jos läpiajotilanne -ehdot eivät täyty o Junalla (junanumerolla) viestinlähetys päällä o Junan kulkusuunta oikea suhteessa junan aikatauluun (kts ) Jos jokin näistä ehdoista ei täyty, jää lupa jonoon odottamaan ehtojen täyttymistä. Jos ehdot eivät ole täyttyneet osuuden vapautuessa, jonotus purkautuu. Maaliraiteen varautuessa seuraavat ehdot ovat täytyttävä, ennen kuin viesti lähetetään: o Radio-opastimessa AJA -käsite o Osuudella junanumero Jos junalle on jo lähetetty viesti linjaosuuden varautuessa, ei viestiä enää lähetetä uudelleen maaliraiteen varautuessa. 4.2 Ilmaisut ja komennot liikenteenohjaajan näytössä Ilmaisut suoritusnäytössä Lähtölupa-automatiikan tila voidaan nähdä asemalaatikon lupa-automatiikkailmaisusta (Kuva 5) sekä radio-opastinsymbolien edessä olevista pyöreistä ilmaisuista (Kuva 6). Ilmaisut ovat opastinkohtaisia ja riippumattomia toisistaan. Asemalaatikon ilmaisut: Kuva 5: Asemalaatikon ilmaisut Lähtölupa-automatiikka kytketty pois Lähtölupa-automatiikka kytketty päälle Radio-opastimen lähtölupa-automatiikan ilmaisut: Opastimella lähtölupa-automatiikka päällä, odotetaan herätteen varautumista. Vilkkuva keltainen: Heräte tullut, odottaa ehtojen täyttymistä. Ehdot lueteltu kohdassa 4.1. Vilkkuva vihreä: Viesti lähetetty, odottaa kuittausta viestin toimituksesta perille. Lupa toimitettu perille. Kuittaus saatu viestijärjestelmästä.

8 8 (22) Junalla lähtölupa-automatiikka pois päältä. Lupa annettava radiolla. Huomautus lähtöluvan antamisesta avautuu näytölle. Viestiä ei voitu toimittaa perille. Hälytysääni käynnistyy ja huomautusikkuna avautuu näytölle. Opastimen mennessä Seis-tilaan, ilmaisu menee keltaiseksi riippumatta missä vaiheessa viestin lähetys on. Tämän jälkeen automatiikka on valmis ottamaan vastaan uuden herätteen. Kuva 6: Radio-opastimen lähtölupa-automatiikan ilmaisut Kirjautumistiedon näyttäminen Kirjautumisen ilmaisu näytetään linjalla ja lähtöraiteella sekä junan siirtyessä uuden kauko-ohjauspalvelimen alueelle. Ilmaisu näytetään vain yhden kerran vuorokaudessa, mutta jos kuljettaja kirjautuu ulos ja uudelleen sisään, ilmaisu näytetään uudelleen. Ilmaisu näytetään ainoastaan yhden kerran per junanumero per kulkupäivä. Toisin sanoen kirjautumistieto näytetään ensimmäisellä lähtölupaasemalla. Esimerkiksi junan syntyessä Rovaniemellä (liikenteenohjaaja asettaa junanumeron raiteelle) järjestelmä hakee, löytyykö junanumerolle kirjautunutta kuljettajaa. Jos numeroa ei löydy, yritetään numeron selvitystä 10 sekunnin kuluttua uudelleen. Kun junanumerolle löydetään linjakuljettajan rooli, näytetään se vihreällä värillä junanumeroilmaisun takana kts. kuva 7. Junan lähtiessä liikkeelle (osuuden vapautuessa) ilmaisu sammutetaan. Seuraavilla asemilla ilmaisua ei enää näytetä. Ilmaisu näytetään kuitenkin kerran uudelleen junan siirtyessä uuden kaukoohjauspalvelimen alueelle. Kuva 7: Junanumerokentän taustaväri on vihreä, kun kuljettaja on kirjautunut palveluun Lähtölupa-automatiikan ohjaus Lähtölupa-automatiikan ohjaus on asemakohtainen, vastaavasti kuin kulkutieautomatiikka. Lähtölupa-automatiikan saa päälle asemalaatikosta LÄHTÖLUPA-AUTOMATIIKKA -komennolla avautuvasta valikosta (Kuva 8). Kuva 8: Lähtölupa-automatiikka -valikko

9 9 (22) Valitun aseman valikosta (Kuva 9) voidaan asettaa automatiikka päälle joko asematai rataosa-kohtaisesti. VALITSE KAIKKI -painike valitsee automatiikan kaikille asemille päälle. Aseman voi valita yksittäin asettamalla valinnan päälle ko. aseman kohdalle. ASETA -komennolla tehdyt asetukset tulevat voimaan. POISTA VALINNAT -painikkeella asemavalinnat tyhjennetään. SULJE -painikkeella muutokset eivät toteudu. HISTORIA -painikkeella voidaan avata historianäyttö. Kuva 9: Lähtölupa-automatiikka-ikkuna, vasemmalla Automatiikan tila ja oikealla Lisäasetukset - välilehti LISÄASETUKSET-välilehdellä voidaan nähdä automatiikkaan liittyviä asetuksia. Asetuksia ei voida normaalissa käyttötilanteessa muuttaa. Niitä voidaan kuitenkin järjestelmän ylläpitäjän toimesta muokata. Voimassa olevat asetukset näytetään harmaalla. Asemakohtaisesti näytetään asetetut heräteosuudet sekä mahdollisesti asetetut viiveet. Yleiset asetukset ovat voimassa kaikilla asemilla. Viestin elinikä järjestelmässä -asetuksella määritellään tekstiviestikeskukselle aika viestin säilyttämiseksi. Valitun ajan jälkeen viestiä ei enää yritetä lähettää puhelimeen. Viestin tyyppi -kohdassa näytetään välitettävät viestityypit. Vain FLASH-viesti on käytössä. Automatiikka päällä -valikosta voidaan valita automatiikan piirissä olevat opastimet, jotka asettuvat, kun asemalle laitetaan automatiikka päälle.

10 10 (22) Huomautukset ja virheilmoitukset Käyttäjälle näytettävät virheilmoituksen tulevat ainoastaan työasemalle, jossa on ohjauskäyttö ohjattavalla alueella. Virheilmoitusten yhteydessä tulee hälytysääni liikenteenohjaajan huomion herättämiseksi Häiriöt viestin toimituksessa Jos viestiä ei voida toimittaa kuljettajan puhelimeen, tulee ohjauskäytössä olevalle näyttöpalvelimelle kuvan 10 kaltainen virheilmoitus. Kuva 10: Huomautus Viestiä ei voitu toimittaa LÄHETYS POIS -painikkeella järjestelmä ei enää yritä lähettää viesti ko. junalle. Lähetyksen esto on oletuksena voimassa 12 tuntia asetuksesta. Lisäksi kehotus luvan antamiseksi radiolla (Kuva11). Viestinvälitys voidaan asettaa uudelleen päälle junanumeromenusta. YRITÄ UUDELLEEN -painikkeella järjestelmä yrittää lähettää viestiä uudelleen (tässä yhteydessä numero haetaan uudelleen). Uudelleenlähetyksen yhteydessä ehdot viestin lähettämiselle tarkastetaan uudelleen. SULJE -painike kuittaa opastinilmaisun punaisen vilkutuksen. Pyöreä ilmaisu katoaa näkyvistä sen merkiksi, että viestiautomatiikka ko. opastimelta on tilapäisesti pois päältä. Lisäksi kehotus luvan antamiseksi radiolla tulee näytölle (kuva 11). Opastimen mennessä uudelleen perusasentoon ( SEIS ) virittyy automatiikka uudelleen päälle. Virheilmoitus voi johtua mm. seuraavista asioista: - Vastaanottajaa ei tavoiteta, kts.yllä - Junanumerolle ei löydy puhelinnumeroa - Ei yhteyttä tavoitettavuuspalveluun tai IN-palveluun - Ei yhteyttä viestinvälityspalvelimeen - Ei yhteyttä Soneran Cstream-palvelimeen tai IN-palveluun Juna pois viestiautomatiikasta Tilanteessa, jossa juna on poistettu lähtölupa-automatiikan piiristä, tulee näytölle huomautus lähtöluvan antamiseksi suullisesti. Samalla opastimen edessä oleva ilmaisu muuttuu valkoiseksi. Opastimen mennessä SEIS -tilaan ilmaisu muuttuu takaisin keltaiseksi.

11 11 (22) Kuva 11: Anna suullinen lähtölupa -huomautus Radio-opastin punaiseksi junan edessä Tilanteessa, jossa radio-opastin menee SEIS -tilaan junan edessä ja ko. junalle on jo ehditty toimittamaan viesti, tulee käyttäjälle seuraava huomautus: Kuva 12: Huomautus junalla voimassa olevasta lähtöluvasta Ilmoitusta ei näytetä silloin kun, opastimen jälkeinen osuus on varattuna opastimen mennessä SEIS -tilaan Kriittiset komennot liikennepaikalla Seuraavissa tilanteissa viestiautomatiikka kytkeytyy pois päältä: - Kyseiselle liikennepaikalle annetaan HP/SEIS -komento. Edellä mainitussa tilanteessa käyttäjälle tulee kuvan 13 mukainen ilmoitus automatiikan pois kytkeytymisestä. Lisäksi on mahdollista, että näyttöön tulee myös ilmoitus junalla jo voimassa olevasta lähtöluvasta. Kuva 13: Huomautus HP/SEIS -komennosta SEIS-opasteen ohitus Jos asemalla tapahtuu SEIS-opasteen ohitus viestiautomatiikan ollessa päällä, kytkeytyy automatiikka pois päältä ja käyttäjälle tulee seuraava ilmoitus:

12 12 (22) Kuva 14: Huomautus SEIS opasteen ohituksesta Tapahtunut SEIS-opasteen ohitus lukitsee viestiautomatiikan toiminnan, kunnes käyttäjä on kuitannut junanumeroiden oikeellisuuden tarkastetuksi. Lukitus puretaan kirjoittamalla sana tarkastettu avautuvaan kenttään ja valitsemalla OK. Viesti avautuu toistuvasti viestiautomatiikan asetuksen yhteydessä, kunnes kuittaus on suoritettu. SEIS-opasteen ohitusta valvotaan jatkuvasti. Lukitus tapahtuu taustalla myös automatiikan ollessa pois kytkettynä. Kuva 15: Huomautus SEIS opasteen ohituksesta Junan kulkusuunnan tarkastus aikataulun perusteella Lähtölupajärjestelmä tarkistaa ennen viestin lähetystä paikallisesta aikataulujärjestelmästä junan kulkusuunnan suhteessa asetettuun kulkutiehen. Virhetilanne 1 Jos aikataulutarkistuksessa kulkusuunta tulkitaan virheelliseksi, tulee käyttäjälle seuraava ilmoitus. Kuva 16 Huomautus junan kulkusuunnan tarkistamiseksi

13 13 (22) LÄHETÄ VIESTI -valintaa on mahdollista painaa ainoastaan silloin, kun kenttään on kirjoitettu teksti tarkastettu. Tällöin viestinlähetys jatkuu normaalisti, jos muut ehdot ovat edelleen voimassa. KORJAAN-painikkeella viestin lähetys keskeytetään. Kyseisen opastimen kohdalla lähtölupailmaisu vilkuttaa keltaista, kunnes ohjelmisto havaitsee numeron muuttuneen käyttäjän toimesta. Numeron muutos aiheuttaa kaikkien ehtojen uudelleen tarkistuksen. Virhetilanne 2 Jos yksikölle ei löydy aikataulua, tulee käyttäjälle seuraava ilmoitus. Kuva 17 Huomautus puuttuvasta aikataulusta LÄHETÄ VIESTI -valintaa on mahdollista painaa ainoastaan silloin, kun kenttään on kirjoitettu teksti tarkastettu. Tällöin viestinlähetys jatkuu normaalisti, jos muut ehdot ovat edelleen voimassa. KORJAAN-painikkeella viestin lähetys keskeytetään. Kyseisen opastimen kohdalla lähtölupailmaisu vilkuttaa keltaista, kunnes ohjelmisto havaitsee numeron muuttuneen käyttäjän toimesta. Numeron muutos aiheuttaa kaikkien ehtojen uudelleen tarkistuksen. Virhetilanne 3 Jos aikataulupalvelimeen ei saada yhteyttä, tulee käyttäjälle seuraava ilmoitus. Kuva 18 Huomautus puuttuvasta yhteydestä aikataulujärjestelmään

14 14 (22) LÄHETÄ VIESTI -valintaa on mahdollista painaa ainoastaan silloin kun kenttään on kirjoitettu tarkastettu. Tällöin viestinlähetys jatkuu normaalisti, jos muut ehdot ovat edelleen voimassa. SULJE JA KESKEYTÄ LÄHETYS -painikkeella viestin lähetys keskeytetään. Kyseisen opastimen kohdalla lähtölupailmaisu muuttuu valkoiseksi ja käyttäjälle tulee kehotus antaa lupa radiolla. Seuraavalla asemalla junalle yritetään lähettää viestiä normaalisti. Virheilmoitus näytetään kullekin junalle vain yhden kerran Muut huomautukset Myös muita huomautuksia voi esiintyä. Saadessasi esimerkiksi kuvan 19 mukaisen ilmoituksen ohjelmiston sisäisestä virheestä, yritä ensimmäiseksi tekemääsi toimintoa uudelleen. Jos tämä ei toimi, koeta laittaa lähetys pois päältä ja uudelleen päälle asematasolta (kts. kuva 9). Kuva 19: Sisäinen virhe Mikäli lähetyksen uudelleenkäynnistyskään ei toimi, voit ottaa yhteyttä Mipron päivystykseen (puh ) Manuaalinen luvan lähetys Liikennepaikoilla, joissa junia syntyy ja junan kuljettaja vaihtuu, voidaan junalle antaa lupa manuaalisesti (mahdollista kaikilla asemilla). Manuaalinen lupa annetaan opastimen valikosta LÄHTÖLUPA-komennolla. Lupa on kertatoiminen ja opastinkohtainen. Manuaalisen luvan merkiksi opastimen edessä oleva keltainen palloilmaisu syttyy. Asemalaatikon viestiautomatiikkailmaisu pysyy EItilassa. Luvan voi antaa vain silloin, kun radio-opastinta edeltävä osuus on varattu ja sillä on junanumero. Opastimen mennessä SEIS -tilaan ilmaisu poistuu. Manuaalisen luvan voi peruuttaa LÄHTÖLUPA EI -komennolla. Komentoa voidaan käyttää myös varsinaisen automatiikan ollessa päällä, jolloin opastin voidaan tilapäisesti ottaa pois lähtölupa-automatiikasta. Tässäkin tapauksessa toiminto on kertatoiminen ja vaikuttaa vain yhteen junaliikkeeseen. LÄHTÖLUPA EI -komento ei toteudu, jos viestinlähetys on aktivoitunut tai lupa on jo toimitettu perille (vilkkuva tai kiinteä vihreä ilmaisu lähtölupatilailmaisussa).

15 15 (22) Junanumeroselvitys ja koeviesti Oletuksena kaikilla junilla on päällä automaattinen junanumeroselvitys, jolloin junanumerolle haetaan puhelinnumeroa kulloinkin käytössä olevan verkon (RAILI tai GSM) mukaisesti. Junanumeromenusta voidaan viestinlähetys poistaa yksittäiseltä junalta. Menun avautuessa puhelinnumerokenttään haetaan automaattisesti junanumeroa vastaava puhelinnumero. Päivitä-painikkeella numero haetaan uudelleen. Kuva 20: Koeviestin lähetys ja puhelinluettelo LÄHETÄ KOEVIESTI -painikkeella junalle voidaan lähettää koeluontoinen viesti, jolla voidaan haluttaessa testata järjestelmän toimivuutta ja viestin perille menoa Valvontanäyttö Valvontanäytössä esitetään tietoja lähtölupajärjestelmästä ja viesteistä. Valvontanäyttö voidaan avata asemalaatikon HISTORIA-komennolla. Valvontanäytössä esitetään omilla välilehdillään: - Lähetetyt viestit - Viestin lähetysjärjestelmät - Junaestot Näyttö on tyypiltään kelluva ja se voidaan sijoittaa mihin tahansa näytöillä. Ikkunoita voidaan avata useampia yhtä aikaa näytölle.

16 16 (22) Lähetetyt viestit Valvontanäytön Lähetetyt viestit -välilehdeltä voidaan nähdä järjestelmän lähettämien viestien tila. Näytön Rataosat-valikosta voidaan valita haluttu rataosa, joilta viestejä halutaan seurata. Näytä vain epäonnistuneet viestit -valinnalla näytetään vain punaisella tekstillä olevat epäonnistuneet viestit. Kuva 21: Valvontaikkunan Lähetetyt viestit -välilehti Palvelinkohtainen statusilmaisu näyttää palvelimen tilan. Järjestelmässä on kaksi palvelinta, jotka ovat: - RAILI Kouvola - RAILI / GSM Pasila Lisäksi näytöstä nähdään osajärjestelmien tilat. Ilmaisun ollessa vihreä yhteys osajärjestelmään on kunnossa. Kauko-ohjauspalvelin tarkastaa yhteyden kuhunkin osajärjestelmään määräajoin. Toimintahäiriön merkiksi ilmaisu muuttuu vihreästä punaiseksi. Jos vikatieto ei järjestelmän osalta ole yksiselitteinen, on ilmaisu oranssi. Esimerkiksi viestinvälityspalvelinten ilmaisut muuttuvat oranssiksi, jos kaikkiin osaprosesseihin ei

17 17 (22) saada yhteyttä tai kahdennuksen vaatima replikointi ei onnistu. Kyseisen kaltainen vikatilanne voi johtua palvelinten välisen tietoliikenneyhteyden puuttumisesta. Vikatilanteessa menetellään vianilmoitusmenettelyohjeen mukaisesti Viestien lähetysjärjestelmät Käyttäjä voi vaihtaa käytettävää välitysjärjestelmää (RAILI tai GSM). Ensisijainen välitysjärjestelmä on RAILI. Vaihto voidaan tehdä liikenteenohjauspistekohtaisesti. Kuva 22: Valvontaikkunan Viestien lähettämisjärjestelmät -välilehti Toimitustavan muokkaus on suojattu salasanalla. Salasanan syöttämiseksi käyttäjän on painettava Avaa muokattavaksi -painiketta. Salasana ja käyttäjätunnus kysytään kuvan 23 mukaisessa ikkunassa.

18 18 (22) Kuva 23: Salasanan syöttö toimitustavan muuttamista varten Lähetyksen esto junanumeron perusteella Lähtölupa-automatiikassa on toiminto, jolla voidaan estää viestin lähetys halutuille junanumeroille. Toiminnolla voidaan estää viestin lähetys esim. numeroille, joita työkoneet käyttävät. Toiminto on kauko-ohjauspalvelinkohtainen. Junanumeroestoja on kahdenlaisia. Kokonaan estetyille junanumeroille ei saa automatiikkaa päälle millään toimenpiteellä. Oletuksena pois, mutta aktivoitavissa olevat numerot voidaan aktivoida päälle junanumeromenusta. Yritettäessä lähettää viestiä junalle, joka on kiellettyjen listalla, tulee liikenteenohjaajalle ilmoitus lähtöluvan antamiseksi radiolla. Estetyt junanumerot näkyvät Valvontanäytön välilehdellä Junaestot (Kuva 24). Junaesto luodaan klikkaamalla listaa hiiren oikealla painikkeella, jolloin avautuu ikkuna (Kuva 25), jossa estetyt numerot voidaan antaa. Alue-valinnalla voidaan asettaa estettyjen numeroiden alku- ja loppulukemat. Junanumero-valinnalla voidaan asettaa yksi tai useampia yksittäisiä numeroita. Esto asetetaan painamalla Lähetä-painiketta ja asetus peruutetaan painamalla Peruuta-painiketta.

19 19 (22) Kuva 24: Valvontanäytön Junaestot -välilehti Kuva 25: Junaeston asettaminen

20 20 (22) 4.3 Siirtyminen GSM-varajärjestelmän käyttöön Lähtölupaviestien välitys voidaan siirtää häiriötilanteessa GSM-verkkoon. GSM-verkon käytöstä on aina ilmoitettava kuljettajalle. Pitkäkestoisista katkoksista/häiriöistä ilmoitetaan ETJ:ssä tai liikenteenohjaaja ilmoittaa niistä liikenteenohjauksen ilmoituksella. Lyhyissä RAILI-verkon katkoissa/häiriöissä, lähtöluvat veturinkuljettajalle hoidetaan puheviestinä kuljettajan GSM-puhelimeen. Alueohjaaja tekee päätöksen ja muutokset GSM-verkkoon siirtymiseksi. Muutos voidaan tehdä rataosakohtaisesti valvontanäytöstä kts Kun GSM-verkko on valittu käyttöön, näytetään huomautusikkuna, jossa kehotetaan ilmoittamaan kuljettajalle GSM-verkon käytöstä. Kuva 26: Huomautus GSM-viestin käytön ilmoittamisesta kuljettajalle Liikenteenohjaajan käyttöliittymä muistuttaa ohjaajaa kunkin junan osalta kerran vuorokaudessa siitä, että kuljettajalle pitää ilmoittaa GSM-puhelimen käytöstä. Ilmoitus tulee uudelleen siirryttäessä uuden kauko-ohjauspalvelimen alueelle

21 21 (22) 5 Viestit kuljettajan puhelimeen Järjestelmän avulla voidaan lähettää ainoastaan flash-viestejä. FLASH-viestin ominaisuuksia: - Tulee puhelimen näytölle automaattisesti - Ei tallennu automaattisesti - Ei vaadi muistin tyhjennystä - Tulee läpi, vaikka muisti olisi täynnä - Viestin voi vahingossa poistaa punaisella luurilla ennen lukemista Viesti on muotoa: 5520 LÄHTÖLUPA KOIVU LAPIN KO klo 15:30: Nokia 3109 Kuvassa 27 on esimerkki viestien näkymisestä Nokia puhelimen näytöllä. Seuraavissa kuvissa ylärivillä on kaksi esimerkkiä FLASH-viestistä, jota ei ole avattu. Alemmalla rivillä on vastaavat viestit avattuna (painettu Lue-painiketta). Kuva 27: Viestit esimerkkipuhelimen (Nokia 3109) näytöllä

22 22 (22) Viestin lähettäjä voidaan määritellä rataosakohtaisesti. Viestin lähettäjän on aina KO. 5.2 Sagem Tigr 350R Lähtölupaviesti näkyy kokonaisuudessaan Sagem Tigr -päätelaitteessa ilman käyttäjän toimenpiteitä. Viesti on mahdollista tallentaa puhelimen muistiin, mutta se ei tallennu automaattisesti. Uusi FLASH -viesti tulee vanhan päälle, jos vanhaa ei kuitata pois. Kuva 28: Sagemin näyttö perustilassa Kuva 29: Lähtölupa Sagemin näytössä 6 Liitteet 1. FLASH- lähtölupajärjestelmän yleinen kunnossapitokuvaus PRO Rev Estetyt junanumerot FLASH lähtölupajärjestelmässä PRO Rev 2.0

23 LIITE 1 Tampere Alueohjaus Fax Pieksämäki Alueohjaus Fax liikenteenohjaus. Oulu Alueohjaus Fax Neuvonta Alueohjaus rataosien liikenteenohjaus Käyttökeskus Vikojen vastaanotto Vikojen ilmoitus Mipro Tukipalvelu Vastuu: 1. Neuvonta 2. Vian analysointi 3. Tarvittavien korjaustoimenpiteiden käynnistäminen ja koordinointi vikatilanteissa 4. Osapuolten informointi Kouvola Alueohjaus Fax Joensuu Alueohjaus Fax Käyttökeskus (Helsinki & Kouvola) Vikojen vastaanotto VR-Track Vastuu: Viestinvälityspalvelimet Pasilassa ja Kouvolassa Call Center Vastuu: RAILI verkon komponentit (IN & SMSC) sekä liikenteenohjausverkon tietoliikenneyhteydet Service Desk Vastuu: Cstream palvelu, Junapuhelin - palvelu sekä Datanetyhteys Pasilaan Käyttökeskus (Oulu) Puh Käyttökeskus (Tampere) Puh Käyttökeskus (Helsinki) Puh Käyttökeskus (Kouvola) Puh Mipro Tukipalvelu 24h/7vrk Puh Fax Corenet Call Center 24h/7vrk Puh Fax Sonera Service Desk Palveluaika on arkisin 8-17 Puh Fax Palveluajan ulkopuolella Service Desk puhelut ohjautuvat ITOC:iin. Palveluaika 24h / 7vrk HUOM! Järjestelmään kohdistuvat suunnitellut huoltokatkot suoritetaan ETJ- ja RT-menettelyin. Vikatilanteissa tarvittava informaatio tapauskohtaisesti alla oleviin osoitteisiin: JOENSUU: KOUVOLA: PIEKSÄMÄKI: SEINÄJOKI: OULU: PRO Rev 7.0 SaHy

24 Ohje/manuaali 1 (2) Tehnyt Sami Hyyryläinen Tarkastanut.,. Hyväksynyt.,. Viite/Lisätietoja LIITE 2 Lähtöluvan antaminen FLASH viestillä Projekti P3662 P3681 P3698 P3703 PRO Rev 2.0 Estetyt junanumerot FLASH lähtölupajärjestelmässä Revisiotiedot Revisio Pvm Tekijä Muutos SHy Alkuperäinen MIPRO OY Kunnanmäki 9 Tel Y-tunnus/Business ID: Finland FI Mikkeli Fax Kotipaikka/Location: Mikkeli

25 2 (2) PRO Rev 2.0 Järjestelmä estää automaattisesti viestien toimituksen seuraaville junanumeroille museoliikenne (kaukoliikenne) vaihtotyöliikenne museoliikenne (veturi) vaihtotyöliikenne vaihtotyöliikenne työkoneet LiVi & tavaraliikenne poikkeusliikenne Käytössä olevat numeroestot voi tarkistaa valvontanäytön junaestot välilehdeltä.

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Ring Käyttöohje Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Oyj Elisa Ring 2 (57) 1 Johdanto... 3 2 Elisa Ring salasanan hallinnointi... 4 2.1 Salasanan aktivointi (luonti)... 4 3 Elisa Ring vastaaja...

Lisätiedot

HELPPOA KODINHALLINTAA KAIKILLE. Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE

HELPPOA KODINHALLINTAA KAIKILLE. Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE HELPPOA KODINHALLINTAA KAIKILLE Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE EKE BUILDING TECHNOLOGY SYSTEMS EKE Kotiautomaatio, Piispanportti 7, 02240 Espoo 200043-G (2014-04a) Ebts-kodinhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja Elisa Ring 2.0 Vaihteenhoitaja Johdanto Ring käyttöliittymä Asiakaspalvelusarjat Vaihteenhoitajan toiminteet Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa

Lisätiedot

Visma Approval 1.40 Käsikirja. Ohje

Visma Approval 1.40 Käsikirja. Ohje Visma Approval 1.40 Käsikirja Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

Visma Approval 1.50 Käsikirja. Ohje

Visma Approval 1.50 Käsikirja. Ohje Visma Approval 1.50 Käsikirja Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman

Lisätiedot

Elisa Ring Elisa Ring Välitys

Elisa Ring Elisa Ring Välitys Elisa Ring Elisa Ring Välitys Elisa Oyj Elisa Ring 2 (58) 1 Johdanto... 3 2 Elisa Ring salasanan hallinnointi... 3 2.1 Salasanan aktivointi (luonti)... 3 3 Elisa Ring Välitys... 4 3.1 Asenna Elisa Ring

Lisätiedot

6. ERIKOISTOIMINTOJA...18

6. ERIKOISTOIMINTOJA...18 Pikaopas yleisimmin käytettävistä toiminnoista...2 Yhteystietoluettelo...2 Merkkivalojen selitykset...2 Sireeni...3 Hyödyllisiä vinkkejä Powermax Pro -käyttäjille...3 1. JOHDANTO... 4 Yleistä...4 Järjestelmän

Lisätiedot

POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS

POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS Sisällysluettelo Pikaopas yleisimmin käytettävistä toiminnoista... 2 Yhteystietoluettelo... 2 Merkkivalojen selitykset... 2 Sireeni... 3 Hyödyllisiä vinkkejä Powermax Pro -käyttäjille...

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE. EKE Kotiautomaatio, Piispanportti 7, 02240 Espoo

Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE. EKE Kotiautomaatio, Piispanportti 7, 02240 Espoo Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE Smarthome by EKE EKE Kotiautomaatio, Piispanportti 7, 02240 Espoo 200043-I (2014-25b) Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 Ebts on erinomainen valinta

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Sähköposti ja Kalenteri. Nebula dokumentti 6.5. Asiakasohjeistus

Sähköposti ja Kalenteri. Nebula dokumentti 6.5. Asiakasohjeistus Nebula dokumentti Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 4 2. Ympäristöt... 4 3. Tilityypit... 4 4. Hosted Exchange 2010... 5 4.1. Exchange-tilin käyttöönotto - Outlook 2010... 5 4.2. Exchange-tilin

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIPALVELU. Tässä ohjeessa kuvataan MSOYnet -sähköpostipalveluiden peruskäyttö selainpostilla (WEBMAIL).

SÄHKÖPOSTIPALVELU. Tässä ohjeessa kuvataan MSOYnet -sähköpostipalveluiden peruskäyttö selainpostilla (WEBMAIL). 1 Käyttöohje SÄHKÖPOSTIPALVELU Tässä ohjeessa kuvataan MSOYnet -sähköpostipalveluiden peruskäyttö selainpostilla (WEBMAIL). Sisältö SELAINPOSTIIN KIRJAUTUMINEN... 2 Kirjautumisosoite... 2 Kirjautuminen...

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

LENTOKALENTERIN KÄYTTÖOHJEKIRJA

LENTOKALENTERIN KÄYTTÖOHJEKIRJA LENTOKALENTERIN KÄYTTÖOHJEKIRJA LENTOKONEEN- VARAUSJÄRJESTELMÄ JA LENNON- RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ ----------------------------- INTERNETLIITTYMÄ Versio 4.0.4 13.10.2007 1 / 22 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Omistajan käsikirja DoGPS for Android -ohjelmisto on suunniteltu Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin. Kaikki muutokset käyttöohjeessa lueteltuihin ominaisuuksiin

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Järjestelmänvalvonta

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Järjestelmänvalvonta Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltain tekijänoikeuslain nojalla. Tämän esitteen sisällön kopioiminen missä tahansa

Lisätiedot

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta TIETOJEN HALLINTA 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 7 YLEISTÄ... 7 OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS... 8 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 8 OMAN SALASANAN MUUTTAMINEN OHJELMAAN KIRJAUTUMISVAIHEESSA... 8 PÄÄRUUDUN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

THT Control Oy. Valvomon käyttöohje. Versio 1.00

THT Control Oy. Valvomon käyttöohje. Versio 1.00 THT Control Oy Versio 1.00 Sisällysluettelo 1 Tietoja tästä ohjeesta...1 1.1 Ohjeessa käytetty termistö...2 2 Yleistä ClearSCADA-järjestelmästä...3 2.1 2.2 ClearSCADA-järjestelmän ominaisuudet...5 ClearSCADA-järjestelmän

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot