ffiffiffiffi-"#ffidtr3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ffiffiffiffi-"#ffidtr3"

Transkriptio

1 ffiffiffiffi-"#ffidtr3 Tehnyt Miia Jalkanen Tarkastanut Sami Hyyrylainen, Viite/Lisetietoja Kayttoohje (22) P3681 Projekti P3698 P3703 Paikka Laji Koko Numero Vuutos Arkistotunnus: E Diaarinumero927t1000/2013 Hyv iksynt i Paiivriys / All rjoitus -/ ha Haapakoski Nimen selvennys Liihtdluvan antami nen FLASH-viestilld Li i kenteenohjau ksen kiiyttoohje Revisiotiedot RevisioPvm fekijei Muutos shy Iarkastettu MIPRO OY Kunnanmdki g Finland Fl Mikkeli Tel Fax Y-tunnus/Business I D: Kotipaikka/Location: Mikkeli

2 2 (22) Sisällysluettelo 1 Yleistä Käytön edellytykset Järjestelmän toimintaperiaate Lähtölupa-automatiikan toiminta liikenteenohjaajan näkökulmasta Ehdot viestin lähettämiseksi Ilmaisut ja komennot liikenteenohjaajan näytössä Ilmaisut suoritusnäytössä Kirjautumistiedon näyttäminen Lähtölupa-automatiikan ohjaus Huomautukset ja virheilmoitukset Häiriöt viestin toimituksessa Juna pois viestiautomatiikasta Radio-opastin punaiseksi junan edessä Kriittiset komennot liikennepaikalla SEIS-opasteen ohitus Junan kulkusuunnan tarkastus aikataulun perusteella Muut huomautukset Manuaalinen luvan lähetys Junanumeroselvitys ja koeviesti Valvontanäyttö Lähetetyt viestit Viestien lähetysjärjestelmät Lähetyksen esto junanumeron perusteella Siirtyminen GSM-varajärjestelmän käyttöön Viestit kuljettajan puhelimeen Nokia Sagem Tigr 350R Liitteet... 22

3 3 (22) 1 Yleistä Tässä dokumentissa kuvataan järjestelmää, joka mahdollistaa puheviestinä annettavan lähtöluvan korvaamisen automaattisella FLASH-viestillä kuljettajan RAILIverkon tai GSM-verkon matkapuhelimeen. Jäljempänä kuvattua järjestelmää käytetään radio-ohjatuilla rataosilla liikennepaikoilla, joilla ei ole lähtösuunnan näkyvää opastinta. Järjestelmä lähettää ainoastaan lähtölupaviestejä. Jos annettu lähtölupa joudutaan jostakin syystä perumaan, täytyy se tehdä puheviestinä. Puheviesti on aina määräävämpi kuin järjestelmän lähettämä lupaviesti. 2 Käytön edellytykset Jotta FLASH-lähtölupaa saa käyttää, on seuraavien ehtojen toteuduttava: - Käytössä on toimiva JKV-järjestelmä. o Järjestelmä estää automaattisesti viestien toimituksen määritellyille junanumeroille. Estetyt numerot on esitetty liitteessä 2. - Kauko-ohjausjärjestelmä on varustettu junanumeroseurannalla. - Kuljettajan puhelimen tulee olla kirjautuneena junan numerolle järjestelmässä. o Käytettäessä RAILI-verkkoa, on kuljettajan oltava kirjautuneena linjakuljettajaksi (01) o Käytettäessä GSM-verkkoa (varajärjestelmä), on kuljettajan oltava kirjautuneena kuljettajaksi junapuhelinpalvelussa - Mikäli lähtöraiteella on useampi juna, yritetään viestiä lähettää junanumerokentässä olevalle junalle. Järjestelmä tarkistaa junan kulkusuunnan aikataulusta (kts )

4 4 (22) 3 Järjestelmän toimintaperiaate Impulssi luvan lähettämiseksi tapahtuu kauko-ohjausjärjestelmässä. Junan saavuttua ennalta määriteltyyn paikkaan rataverkolla (heräteosuudelle) ja määriteltyjen ehtojen täyttyessä viesti lähetetään. Viestin lähetys on monivaiheinen tapahtuma. Viestin kulku järjestelmässä on esitetty kuvassa 1 ja 2. Kuva 1: Lupaviestin kulku GSM-verkossa Kuva 2: Lupaviestin kulku RAILI-verkossa

5 5 (22) Vaihe 1 Kuljettaja kirjautuu puhelimella joko junapuhelinpalveluun (GSM-järjestelmä) tai INpalveluun (RAILI-järjestelmä) esimerkiksi junan 873 kuljettajaksi. RAILI-verkossa kuljettajan on kirjauduttava linjakuljettajaksi tunnuksella 01. Vaihe 2 Liikenteenohjausjärjestelmässä asetetaan seuraavat: Lähtölupa-automatiikka päälle Junalle oikea junanumero Haluttaessa jokin kulkutieautomatiikka päälle. Vaihe 3 Juna saapuu heräteosuudelle (Sama heräte sekä kulkutieautomatiikalle että lähtölupa-automatiikalle). Asetettujen viiveiden jälkeen toiminnot aktivoituvat. Viiveillä voidaan viestinlähetys ajoittaa oikea-aikaiseksi. Vaihe 4 Asema-automatiikka varmistaa junalle kulkutien. Ehdot viestin lähettämiseksi täyttyvät. Viestinlähetysprosessi käynnistyy. Vaihe 5 Sanoma lähetetään kuljettajan puhelimeen: 1. Kauko-ohjausjärjestelmä lähettää sanoman viestinvälityspalvelimelle. Sanomassa välitetään junan numero, lähtölupa, liikennepaikka, lähtöraide, lähettäjä, päivämäärä ja kellonaika. 2. Viestinvälityspalvelin hakee Junapuhelinpalvelusta (GSM) tai IN-palvelusta (RAILI) junanumeron perusteella kuljettajan puhelinnumeron. 3. Viestivälityspalvelin lähettää viestin Sonera CStream-palvelulle (GSM) tai tekstiviestikeskukseen CIMD (RAILI). 4. Cstream-palvelu tai tekstiviestikeskus lähettää viestin kulloinkin käytetyn verkon välityksellä kuljettajan puhelimeen. Viestit ovat FLASH-viestejä. 5. Kuittaus viestin toimituksesta palautuu takaisin viestinvälityspalvelimen kautta kauko-ohjaukseen (Käyttöliittymässä kiinteä vihreä ilmaisu).

6 6 (22) 4 Lähtölupa-automatiikan toiminta liikenteenohjaajan näkökulmasta 4.1 Ehdot viestin lähettämiseksi Herätteenä lähtölupa-automatiikan aktivoitumiseen toimii linjaosuuden varautuminen ja vastaavasti asemalla maaliraiteen varautuminen (Kuvat 3 ja 4). Kuva 3: Radio-ohjaus Kuva 4: Linjaosuus ja maaliraide

7 7 (22) Linjaosuuden varautuessa seuraavat ehdot ovat täytyttävä ennen kuin viesti lähetetään: o Linjan suunta kohti asemaa o Tulo-opastimessa AJA -käsite o Linjaosuudella junanumero o Tulokulkutien maaliraide sama kuin lähtökulkutien alkupiste o Radio-opastimessa AJA -käsite o Mahdollinen asetettu viive kulunut loppuun o Ei lähetystä jos läpiajotilanne -ehdot eivät täyty o Junalla (junanumerolla) viestinlähetys päällä o Junan kulkusuunta oikea suhteessa junan aikatauluun (kts ) Jos jokin näistä ehdoista ei täyty, jää lupa jonoon odottamaan ehtojen täyttymistä. Jos ehdot eivät ole täyttyneet osuuden vapautuessa, jonotus purkautuu. Maaliraiteen varautuessa seuraavat ehdot ovat täytyttävä, ennen kuin viesti lähetetään: o Radio-opastimessa AJA -käsite o Osuudella junanumero Jos junalle on jo lähetetty viesti linjaosuuden varautuessa, ei viestiä enää lähetetä uudelleen maaliraiteen varautuessa. 4.2 Ilmaisut ja komennot liikenteenohjaajan näytössä Ilmaisut suoritusnäytössä Lähtölupa-automatiikan tila voidaan nähdä asemalaatikon lupa-automatiikkailmaisusta (Kuva 5) sekä radio-opastinsymbolien edessä olevista pyöreistä ilmaisuista (Kuva 6). Ilmaisut ovat opastinkohtaisia ja riippumattomia toisistaan. Asemalaatikon ilmaisut: Kuva 5: Asemalaatikon ilmaisut Lähtölupa-automatiikka kytketty pois Lähtölupa-automatiikka kytketty päälle Radio-opastimen lähtölupa-automatiikan ilmaisut: Opastimella lähtölupa-automatiikka päällä, odotetaan herätteen varautumista. Vilkkuva keltainen: Heräte tullut, odottaa ehtojen täyttymistä. Ehdot lueteltu kohdassa 4.1. Vilkkuva vihreä: Viesti lähetetty, odottaa kuittausta viestin toimituksesta perille. Lupa toimitettu perille. Kuittaus saatu viestijärjestelmästä.

8 8 (22) Junalla lähtölupa-automatiikka pois päältä. Lupa annettava radiolla. Huomautus lähtöluvan antamisesta avautuu näytölle. Viestiä ei voitu toimittaa perille. Hälytysääni käynnistyy ja huomautusikkuna avautuu näytölle. Opastimen mennessä Seis-tilaan, ilmaisu menee keltaiseksi riippumatta missä vaiheessa viestin lähetys on. Tämän jälkeen automatiikka on valmis ottamaan vastaan uuden herätteen. Kuva 6: Radio-opastimen lähtölupa-automatiikan ilmaisut Kirjautumistiedon näyttäminen Kirjautumisen ilmaisu näytetään linjalla ja lähtöraiteella sekä junan siirtyessä uuden kauko-ohjauspalvelimen alueelle. Ilmaisu näytetään vain yhden kerran vuorokaudessa, mutta jos kuljettaja kirjautuu ulos ja uudelleen sisään, ilmaisu näytetään uudelleen. Ilmaisu näytetään ainoastaan yhden kerran per junanumero per kulkupäivä. Toisin sanoen kirjautumistieto näytetään ensimmäisellä lähtölupaasemalla. Esimerkiksi junan syntyessä Rovaniemellä (liikenteenohjaaja asettaa junanumeron raiteelle) järjestelmä hakee, löytyykö junanumerolle kirjautunutta kuljettajaa. Jos numeroa ei löydy, yritetään numeron selvitystä 10 sekunnin kuluttua uudelleen. Kun junanumerolle löydetään linjakuljettajan rooli, näytetään se vihreällä värillä junanumeroilmaisun takana kts. kuva 7. Junan lähtiessä liikkeelle (osuuden vapautuessa) ilmaisu sammutetaan. Seuraavilla asemilla ilmaisua ei enää näytetä. Ilmaisu näytetään kuitenkin kerran uudelleen junan siirtyessä uuden kaukoohjauspalvelimen alueelle. Kuva 7: Junanumerokentän taustaväri on vihreä, kun kuljettaja on kirjautunut palveluun Lähtölupa-automatiikan ohjaus Lähtölupa-automatiikan ohjaus on asemakohtainen, vastaavasti kuin kulkutieautomatiikka. Lähtölupa-automatiikan saa päälle asemalaatikosta LÄHTÖLUPA-AUTOMATIIKKA -komennolla avautuvasta valikosta (Kuva 8). Kuva 8: Lähtölupa-automatiikka -valikko

9 9 (22) Valitun aseman valikosta (Kuva 9) voidaan asettaa automatiikka päälle joko asematai rataosa-kohtaisesti. VALITSE KAIKKI -painike valitsee automatiikan kaikille asemille päälle. Aseman voi valita yksittäin asettamalla valinnan päälle ko. aseman kohdalle. ASETA -komennolla tehdyt asetukset tulevat voimaan. POISTA VALINNAT -painikkeella asemavalinnat tyhjennetään. SULJE -painikkeella muutokset eivät toteudu. HISTORIA -painikkeella voidaan avata historianäyttö. Kuva 9: Lähtölupa-automatiikka-ikkuna, vasemmalla Automatiikan tila ja oikealla Lisäasetukset - välilehti LISÄASETUKSET-välilehdellä voidaan nähdä automatiikkaan liittyviä asetuksia. Asetuksia ei voida normaalissa käyttötilanteessa muuttaa. Niitä voidaan kuitenkin järjestelmän ylläpitäjän toimesta muokata. Voimassa olevat asetukset näytetään harmaalla. Asemakohtaisesti näytetään asetetut heräteosuudet sekä mahdollisesti asetetut viiveet. Yleiset asetukset ovat voimassa kaikilla asemilla. Viestin elinikä järjestelmässä -asetuksella määritellään tekstiviestikeskukselle aika viestin säilyttämiseksi. Valitun ajan jälkeen viestiä ei enää yritetä lähettää puhelimeen. Viestin tyyppi -kohdassa näytetään välitettävät viestityypit. Vain FLASH-viesti on käytössä. Automatiikka päällä -valikosta voidaan valita automatiikan piirissä olevat opastimet, jotka asettuvat, kun asemalle laitetaan automatiikka päälle.

10 10 (22) Huomautukset ja virheilmoitukset Käyttäjälle näytettävät virheilmoituksen tulevat ainoastaan työasemalle, jossa on ohjauskäyttö ohjattavalla alueella. Virheilmoitusten yhteydessä tulee hälytysääni liikenteenohjaajan huomion herättämiseksi Häiriöt viestin toimituksessa Jos viestiä ei voida toimittaa kuljettajan puhelimeen, tulee ohjauskäytössä olevalle näyttöpalvelimelle kuvan 10 kaltainen virheilmoitus. Kuva 10: Huomautus Viestiä ei voitu toimittaa LÄHETYS POIS -painikkeella järjestelmä ei enää yritä lähettää viesti ko. junalle. Lähetyksen esto on oletuksena voimassa 12 tuntia asetuksesta. Lisäksi kehotus luvan antamiseksi radiolla (Kuva11). Viestinvälitys voidaan asettaa uudelleen päälle junanumeromenusta. YRITÄ UUDELLEEN -painikkeella järjestelmä yrittää lähettää viestiä uudelleen (tässä yhteydessä numero haetaan uudelleen). Uudelleenlähetyksen yhteydessä ehdot viestin lähettämiselle tarkastetaan uudelleen. SULJE -painike kuittaa opastinilmaisun punaisen vilkutuksen. Pyöreä ilmaisu katoaa näkyvistä sen merkiksi, että viestiautomatiikka ko. opastimelta on tilapäisesti pois päältä. Lisäksi kehotus luvan antamiseksi radiolla tulee näytölle (kuva 11). Opastimen mennessä uudelleen perusasentoon ( SEIS ) virittyy automatiikka uudelleen päälle. Virheilmoitus voi johtua mm. seuraavista asioista: - Vastaanottajaa ei tavoiteta, kts.yllä - Junanumerolle ei löydy puhelinnumeroa - Ei yhteyttä tavoitettavuuspalveluun tai IN-palveluun - Ei yhteyttä viestinvälityspalvelimeen - Ei yhteyttä Soneran Cstream-palvelimeen tai IN-palveluun Juna pois viestiautomatiikasta Tilanteessa, jossa juna on poistettu lähtölupa-automatiikan piiristä, tulee näytölle huomautus lähtöluvan antamiseksi suullisesti. Samalla opastimen edessä oleva ilmaisu muuttuu valkoiseksi. Opastimen mennessä SEIS -tilaan ilmaisu muuttuu takaisin keltaiseksi.

11 11 (22) Kuva 11: Anna suullinen lähtölupa -huomautus Radio-opastin punaiseksi junan edessä Tilanteessa, jossa radio-opastin menee SEIS -tilaan junan edessä ja ko. junalle on jo ehditty toimittamaan viesti, tulee käyttäjälle seuraava huomautus: Kuva 12: Huomautus junalla voimassa olevasta lähtöluvasta Ilmoitusta ei näytetä silloin kun, opastimen jälkeinen osuus on varattuna opastimen mennessä SEIS -tilaan Kriittiset komennot liikennepaikalla Seuraavissa tilanteissa viestiautomatiikka kytkeytyy pois päältä: - Kyseiselle liikennepaikalle annetaan HP/SEIS -komento. Edellä mainitussa tilanteessa käyttäjälle tulee kuvan 13 mukainen ilmoitus automatiikan pois kytkeytymisestä. Lisäksi on mahdollista, että näyttöön tulee myös ilmoitus junalla jo voimassa olevasta lähtöluvasta. Kuva 13: Huomautus HP/SEIS -komennosta SEIS-opasteen ohitus Jos asemalla tapahtuu SEIS-opasteen ohitus viestiautomatiikan ollessa päällä, kytkeytyy automatiikka pois päältä ja käyttäjälle tulee seuraava ilmoitus:

12 12 (22) Kuva 14: Huomautus SEIS opasteen ohituksesta Tapahtunut SEIS-opasteen ohitus lukitsee viestiautomatiikan toiminnan, kunnes käyttäjä on kuitannut junanumeroiden oikeellisuuden tarkastetuksi. Lukitus puretaan kirjoittamalla sana tarkastettu avautuvaan kenttään ja valitsemalla OK. Viesti avautuu toistuvasti viestiautomatiikan asetuksen yhteydessä, kunnes kuittaus on suoritettu. SEIS-opasteen ohitusta valvotaan jatkuvasti. Lukitus tapahtuu taustalla myös automatiikan ollessa pois kytkettynä. Kuva 15: Huomautus SEIS opasteen ohituksesta Junan kulkusuunnan tarkastus aikataulun perusteella Lähtölupajärjestelmä tarkistaa ennen viestin lähetystä paikallisesta aikataulujärjestelmästä junan kulkusuunnan suhteessa asetettuun kulkutiehen. Virhetilanne 1 Jos aikataulutarkistuksessa kulkusuunta tulkitaan virheelliseksi, tulee käyttäjälle seuraava ilmoitus. Kuva 16 Huomautus junan kulkusuunnan tarkistamiseksi

13 13 (22) LÄHETÄ VIESTI -valintaa on mahdollista painaa ainoastaan silloin, kun kenttään on kirjoitettu teksti tarkastettu. Tällöin viestinlähetys jatkuu normaalisti, jos muut ehdot ovat edelleen voimassa. KORJAAN-painikkeella viestin lähetys keskeytetään. Kyseisen opastimen kohdalla lähtölupailmaisu vilkuttaa keltaista, kunnes ohjelmisto havaitsee numeron muuttuneen käyttäjän toimesta. Numeron muutos aiheuttaa kaikkien ehtojen uudelleen tarkistuksen. Virhetilanne 2 Jos yksikölle ei löydy aikataulua, tulee käyttäjälle seuraava ilmoitus. Kuva 17 Huomautus puuttuvasta aikataulusta LÄHETÄ VIESTI -valintaa on mahdollista painaa ainoastaan silloin, kun kenttään on kirjoitettu teksti tarkastettu. Tällöin viestinlähetys jatkuu normaalisti, jos muut ehdot ovat edelleen voimassa. KORJAAN-painikkeella viestin lähetys keskeytetään. Kyseisen opastimen kohdalla lähtölupailmaisu vilkuttaa keltaista, kunnes ohjelmisto havaitsee numeron muuttuneen käyttäjän toimesta. Numeron muutos aiheuttaa kaikkien ehtojen uudelleen tarkistuksen. Virhetilanne 3 Jos aikataulupalvelimeen ei saada yhteyttä, tulee käyttäjälle seuraava ilmoitus. Kuva 18 Huomautus puuttuvasta yhteydestä aikataulujärjestelmään

14 14 (22) LÄHETÄ VIESTI -valintaa on mahdollista painaa ainoastaan silloin kun kenttään on kirjoitettu tarkastettu. Tällöin viestinlähetys jatkuu normaalisti, jos muut ehdot ovat edelleen voimassa. SULJE JA KESKEYTÄ LÄHETYS -painikkeella viestin lähetys keskeytetään. Kyseisen opastimen kohdalla lähtölupailmaisu muuttuu valkoiseksi ja käyttäjälle tulee kehotus antaa lupa radiolla. Seuraavalla asemalla junalle yritetään lähettää viestiä normaalisti. Virheilmoitus näytetään kullekin junalle vain yhden kerran Muut huomautukset Myös muita huomautuksia voi esiintyä. Saadessasi esimerkiksi kuvan 19 mukaisen ilmoituksen ohjelmiston sisäisestä virheestä, yritä ensimmäiseksi tekemääsi toimintoa uudelleen. Jos tämä ei toimi, koeta laittaa lähetys pois päältä ja uudelleen päälle asematasolta (kts. kuva 9). Kuva 19: Sisäinen virhe Mikäli lähetyksen uudelleenkäynnistyskään ei toimi, voit ottaa yhteyttä Mipron päivystykseen (puh ) Manuaalinen luvan lähetys Liikennepaikoilla, joissa junia syntyy ja junan kuljettaja vaihtuu, voidaan junalle antaa lupa manuaalisesti (mahdollista kaikilla asemilla). Manuaalinen lupa annetaan opastimen valikosta LÄHTÖLUPA-komennolla. Lupa on kertatoiminen ja opastinkohtainen. Manuaalisen luvan merkiksi opastimen edessä oleva keltainen palloilmaisu syttyy. Asemalaatikon viestiautomatiikkailmaisu pysyy EItilassa. Luvan voi antaa vain silloin, kun radio-opastinta edeltävä osuus on varattu ja sillä on junanumero. Opastimen mennessä SEIS -tilaan ilmaisu poistuu. Manuaalisen luvan voi peruuttaa LÄHTÖLUPA EI -komennolla. Komentoa voidaan käyttää myös varsinaisen automatiikan ollessa päällä, jolloin opastin voidaan tilapäisesti ottaa pois lähtölupa-automatiikasta. Tässäkin tapauksessa toiminto on kertatoiminen ja vaikuttaa vain yhteen junaliikkeeseen. LÄHTÖLUPA EI -komento ei toteudu, jos viestinlähetys on aktivoitunut tai lupa on jo toimitettu perille (vilkkuva tai kiinteä vihreä ilmaisu lähtölupatilailmaisussa).

15 15 (22) Junanumeroselvitys ja koeviesti Oletuksena kaikilla junilla on päällä automaattinen junanumeroselvitys, jolloin junanumerolle haetaan puhelinnumeroa kulloinkin käytössä olevan verkon (RAILI tai GSM) mukaisesti. Junanumeromenusta voidaan viestinlähetys poistaa yksittäiseltä junalta. Menun avautuessa puhelinnumerokenttään haetaan automaattisesti junanumeroa vastaava puhelinnumero. Päivitä-painikkeella numero haetaan uudelleen. Kuva 20: Koeviestin lähetys ja puhelinluettelo LÄHETÄ KOEVIESTI -painikkeella junalle voidaan lähettää koeluontoinen viesti, jolla voidaan haluttaessa testata järjestelmän toimivuutta ja viestin perille menoa Valvontanäyttö Valvontanäytössä esitetään tietoja lähtölupajärjestelmästä ja viesteistä. Valvontanäyttö voidaan avata asemalaatikon HISTORIA-komennolla. Valvontanäytössä esitetään omilla välilehdillään: - Lähetetyt viestit - Viestin lähetysjärjestelmät - Junaestot Näyttö on tyypiltään kelluva ja se voidaan sijoittaa mihin tahansa näytöillä. Ikkunoita voidaan avata useampia yhtä aikaa näytölle.

16 16 (22) Lähetetyt viestit Valvontanäytön Lähetetyt viestit -välilehdeltä voidaan nähdä järjestelmän lähettämien viestien tila. Näytön Rataosat-valikosta voidaan valita haluttu rataosa, joilta viestejä halutaan seurata. Näytä vain epäonnistuneet viestit -valinnalla näytetään vain punaisella tekstillä olevat epäonnistuneet viestit. Kuva 21: Valvontaikkunan Lähetetyt viestit -välilehti Palvelinkohtainen statusilmaisu näyttää palvelimen tilan. Järjestelmässä on kaksi palvelinta, jotka ovat: - RAILI Kouvola - RAILI / GSM Pasila Lisäksi näytöstä nähdään osajärjestelmien tilat. Ilmaisun ollessa vihreä yhteys osajärjestelmään on kunnossa. Kauko-ohjauspalvelin tarkastaa yhteyden kuhunkin osajärjestelmään määräajoin. Toimintahäiriön merkiksi ilmaisu muuttuu vihreästä punaiseksi. Jos vikatieto ei järjestelmän osalta ole yksiselitteinen, on ilmaisu oranssi. Esimerkiksi viestinvälityspalvelinten ilmaisut muuttuvat oranssiksi, jos kaikkiin osaprosesseihin ei

17 17 (22) saada yhteyttä tai kahdennuksen vaatima replikointi ei onnistu. Kyseisen kaltainen vikatilanne voi johtua palvelinten välisen tietoliikenneyhteyden puuttumisesta. Vikatilanteessa menetellään vianilmoitusmenettelyohjeen mukaisesti Viestien lähetysjärjestelmät Käyttäjä voi vaihtaa käytettävää välitysjärjestelmää (RAILI tai GSM). Ensisijainen välitysjärjestelmä on RAILI. Vaihto voidaan tehdä liikenteenohjauspistekohtaisesti. Kuva 22: Valvontaikkunan Viestien lähettämisjärjestelmät -välilehti Toimitustavan muokkaus on suojattu salasanalla. Salasanan syöttämiseksi käyttäjän on painettava Avaa muokattavaksi -painiketta. Salasana ja käyttäjätunnus kysytään kuvan 23 mukaisessa ikkunassa.

18 18 (22) Kuva 23: Salasanan syöttö toimitustavan muuttamista varten Lähetyksen esto junanumeron perusteella Lähtölupa-automatiikassa on toiminto, jolla voidaan estää viestin lähetys halutuille junanumeroille. Toiminnolla voidaan estää viestin lähetys esim. numeroille, joita työkoneet käyttävät. Toiminto on kauko-ohjauspalvelinkohtainen. Junanumeroestoja on kahdenlaisia. Kokonaan estetyille junanumeroille ei saa automatiikkaa päälle millään toimenpiteellä. Oletuksena pois, mutta aktivoitavissa olevat numerot voidaan aktivoida päälle junanumeromenusta. Yritettäessä lähettää viestiä junalle, joka on kiellettyjen listalla, tulee liikenteenohjaajalle ilmoitus lähtöluvan antamiseksi radiolla. Estetyt junanumerot näkyvät Valvontanäytön välilehdellä Junaestot (Kuva 24). Junaesto luodaan klikkaamalla listaa hiiren oikealla painikkeella, jolloin avautuu ikkuna (Kuva 25), jossa estetyt numerot voidaan antaa. Alue-valinnalla voidaan asettaa estettyjen numeroiden alku- ja loppulukemat. Junanumero-valinnalla voidaan asettaa yksi tai useampia yksittäisiä numeroita. Esto asetetaan painamalla Lähetä-painiketta ja asetus peruutetaan painamalla Peruuta-painiketta.

19 19 (22) Kuva 24: Valvontanäytön Junaestot -välilehti Kuva 25: Junaeston asettaminen

20 20 (22) 4.3 Siirtyminen GSM-varajärjestelmän käyttöön Lähtölupaviestien välitys voidaan siirtää häiriötilanteessa GSM-verkkoon. GSM-verkon käytöstä on aina ilmoitettava kuljettajalle. Pitkäkestoisista katkoksista/häiriöistä ilmoitetaan ETJ:ssä tai liikenteenohjaaja ilmoittaa niistä liikenteenohjauksen ilmoituksella. Lyhyissä RAILI-verkon katkoissa/häiriöissä, lähtöluvat veturinkuljettajalle hoidetaan puheviestinä kuljettajan GSM-puhelimeen. Alueohjaaja tekee päätöksen ja muutokset GSM-verkkoon siirtymiseksi. Muutos voidaan tehdä rataosakohtaisesti valvontanäytöstä kts Kun GSM-verkko on valittu käyttöön, näytetään huomautusikkuna, jossa kehotetaan ilmoittamaan kuljettajalle GSM-verkon käytöstä. Kuva 26: Huomautus GSM-viestin käytön ilmoittamisesta kuljettajalle Liikenteenohjaajan käyttöliittymä muistuttaa ohjaajaa kunkin junan osalta kerran vuorokaudessa siitä, että kuljettajalle pitää ilmoittaa GSM-puhelimen käytöstä. Ilmoitus tulee uudelleen siirryttäessä uuden kauko-ohjauspalvelimen alueelle

21 21 (22) 5 Viestit kuljettajan puhelimeen Järjestelmän avulla voidaan lähettää ainoastaan flash-viestejä. FLASH-viestin ominaisuuksia: - Tulee puhelimen näytölle automaattisesti - Ei tallennu automaattisesti - Ei vaadi muistin tyhjennystä - Tulee läpi, vaikka muisti olisi täynnä - Viestin voi vahingossa poistaa punaisella luurilla ennen lukemista Viesti on muotoa: 5520 LÄHTÖLUPA KOIVU LAPIN KO klo 15:30: Nokia 3109 Kuvassa 27 on esimerkki viestien näkymisestä Nokia puhelimen näytöllä. Seuraavissa kuvissa ylärivillä on kaksi esimerkkiä FLASH-viestistä, jota ei ole avattu. Alemmalla rivillä on vastaavat viestit avattuna (painettu Lue-painiketta). Kuva 27: Viestit esimerkkipuhelimen (Nokia 3109) näytöllä

22 22 (22) Viestin lähettäjä voidaan määritellä rataosakohtaisesti. Viestin lähettäjän on aina KO. 5.2 Sagem Tigr 350R Lähtölupaviesti näkyy kokonaisuudessaan Sagem Tigr -päätelaitteessa ilman käyttäjän toimenpiteitä. Viesti on mahdollista tallentaa puhelimen muistiin, mutta se ei tallennu automaattisesti. Uusi FLASH -viesti tulee vanhan päälle, jos vanhaa ei kuitata pois. Kuva 28: Sagemin näyttö perustilassa Kuva 29: Lähtölupa Sagemin näytössä 6 Liitteet 1. FLASH- lähtölupajärjestelmän yleinen kunnossapitokuvaus PRO Rev Estetyt junanumerot FLASH lähtölupajärjestelmässä PRO Rev 2.0

23 LIITE 1 Tampere Alueohjaus Fax Pieksämäki Alueohjaus Fax liikenteenohjaus. Oulu Alueohjaus Fax Neuvonta Alueohjaus rataosien liikenteenohjaus Käyttökeskus Vikojen vastaanotto Vikojen ilmoitus Mipro Tukipalvelu Vastuu: 1. Neuvonta 2. Vian analysointi 3. Tarvittavien korjaustoimenpiteiden käynnistäminen ja koordinointi vikatilanteissa 4. Osapuolten informointi Kouvola Alueohjaus Fax Joensuu Alueohjaus Fax Käyttökeskus (Helsinki & Kouvola) Vikojen vastaanotto VR-Track Vastuu: Viestinvälityspalvelimet Pasilassa ja Kouvolassa Call Center Vastuu: RAILI verkon komponentit (IN & SMSC) sekä liikenteenohjausverkon tietoliikenneyhteydet Service Desk Vastuu: Cstream palvelu, Junapuhelin - palvelu sekä Datanetyhteys Pasilaan Käyttökeskus (Oulu) Puh Käyttökeskus (Tampere) Puh Käyttökeskus (Helsinki) Puh Käyttökeskus (Kouvola) Puh Mipro Tukipalvelu 24h/7vrk Puh Fax Corenet Call Center 24h/7vrk Puh Fax Sonera Service Desk Palveluaika on arkisin 8-17 Puh Fax Palveluajan ulkopuolella Service Desk puhelut ohjautuvat ITOC:iin. Palveluaika 24h / 7vrk HUOM! Järjestelmään kohdistuvat suunnitellut huoltokatkot suoritetaan ETJ- ja RT-menettelyin. Vikatilanteissa tarvittava informaatio tapauskohtaisesti alla oleviin osoitteisiin: JOENSUU: KOUVOLA: PIEKSÄMÄKI: SEINÄJOKI: OULU: PRO Rev 7.0 SaHy

24 Ohje/manuaali 1 (2) Tehnyt Sami Hyyryläinen Tarkastanut.,. Hyväksynyt.,. Viite/Lisätietoja LIITE 2 Lähtöluvan antaminen FLASH viestillä Projekti P3662 P3681 P3698 P3703 PRO Rev 2.0 Estetyt junanumerot FLASH lähtölupajärjestelmässä Revisiotiedot Revisio Pvm Tekijä Muutos SHy Alkuperäinen MIPRO OY Kunnanmäki 9 Tel Y-tunnus/Business ID: Finland FI Mikkeli Fax Kotipaikka/Location: Mikkeli

25 2 (2) PRO Rev 2.0 Järjestelmä estää automaattisesti viestien toimituksen seuraaville junanumeroille museoliikenne (kaukoliikenne) vaihtotyöliikenne museoliikenne (veturi) vaihtotyöliikenne vaihtotyöliikenne työkoneet LiVi & tavaraliikenne poikkeusliikenne Käytössä olevat numeroestot voi tarkistaa valvontanäytön junaestot välilehdeltä.

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 VIESTIN ANTAMINEN... 4 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 5 3.3 Lähtölupien antaminen/vastaanottaminen tekstiviesteinä...

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Ohje 1 (12) 20.2.2013. Säädösperusta Rautatielaki (8.4.2011/304) 84 Määräys viestinnästä rautatiejärjestelmässä RVI/1090/412/2009 OPE-YTE

Ohje 1 (12) 20.2.2013. Säädösperusta Rautatielaki (8.4.2011/304) 84 Määräys viestinnästä rautatiejärjestelmässä RVI/1090/412/2009 OPE-YTE Ohje 1 (12) 20.2.2013 Dnro 5382/100/2011 Liikenteenhallinta Vastaanottaja Rautatieyritykset, rataverkon haltijat, radanpidon urakoitsijat, alueisännöitsijät Säädösperusta Rautatielaki (8.4.2011/304) 84

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Poissaolotiedotetoiminnallisuuden käyttöopas 1 (8) Sonera Viestintäpalvelu VIP - poissaolotiedotetoiminnallisuus Toiminnallisuuden kuvaus Poissaolotiedotteen aktivoit päälle

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Oma matkakortti -palvelu: Käyttäjän ohje

Oma matkakortti -palvelu: Käyttäjän ohje Oma matkakortti -palvelu: Käyttäjän ohje Oma matkakortti -palvelussa voi tarkistaa matkakortin sisällön, esimerkiksi voimassa olevat kausiliput ja kortilla jäljellä olevan arvon määrän sekä omat asiakastiedot.

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

Erotuomareiden TASO-ohjeistus

Erotuomareiden TASO-ohjeistus Erotuomareiden TASO-ohjeistus 1 Järjestelmään kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://taso.palloliitto.fi Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tunnukset ovat: Käyttäjätunnus: Oma nimi, esim.

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.7. PÄIVITETTY 31.5.2016 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin PIKAOPAS ESIVAATIMUKSET Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti kiinteällä kuukausimaksulla

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

Provet Win 2 Movet -yhteys:

Provet Win 2 Movet -yhteys: Movet Provet Win 2 -yhteys Movet-yhteyden toimiminen vaatii Provet Win 2-ohjelman version 2.154 (julkaistu kesäkuu 2016) sekä toimivat Movet-tunnukset. Provet Win 2 Movet -yhteys: 1. Käynnistä Rekisterit

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

Uuden Sikavan käyttöohje tuottajille

Uuden Sikavan käyttöohje tuottajille Uuden Sikavan käyttöohje tuottajille Uuden järjestelmän Sikava avautuu käyttäjille 17.8.2015. Tässä ohjeessa kerrotaan uudesta järjestelmästä ja sen käyttämisestä tuottajan tunnuksilla. Käyttöjärjestelmästä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.4. PÄIVITETTY 23.6.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen Huom! Tässä ohjeessa kerromme kuinka siirto tehdään vapaalla siirtoajalla, jolloin vanhan

Lisätiedot

Tuomarit. 1 Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1 Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1 Järjestelmään

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Lyhyesti... 2 Yleisimmät kysymykset... 3 Hoitoilmoituksen tekeminen yksittäisille eläimille... 4 Eläimen valinta... 4 Hoitotiedot... 5 Hoitopäivä... 5 Hoidon syy... 5 Hoitokerta... 5 Lisätietoja...

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Keskuskauppakamari e-vientiasiakirjat. Copyright OY SAMLINK AB

KÄYTTÖOHJE. Keskuskauppakamari e-vientiasiakirjat. Copyright OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE Keskuskauppakamari e-vientiasiakirjat OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE 2 (35) Sisällysluettelo Sisällysluettelo YLEISET KÄYTTÖTAPAUKSET... 3 1 Kirjaudu järjestelmään... 3 2 Kirjaudu ulos järjestelmästä...

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

Käyttöopas ABAX RFID READER. The difference is ABAX

Käyttöopas ABAX RFID READER.  The difference is ABAX www.abax.fi Käyttöopas ABAX RFID READER The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX RFiD-LUKIJA ABAX RFiD-lukijan avulla työntekijä voi kirjautua auton kuljettajaksi oman RFiD-kortin tai -tunnisteen

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Vakuutusmeklarin ja Finanssivalvonnan välinen suojattu sähköpostiyhteys

Vakuutusmeklarin ja Finanssivalvonnan välinen suojattu sähköpostiyhteys 1 (5) Vakuutusmeklarin ja Finanssivalvonnan välinen suojattu sähköpostiyhteys 1 Yleistä Vakuutusmeklari voi halutessaan toimittaa liiketoimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot Finanssivalvontaan suojatun

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 12.12.2012 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN TILAA TUNNUKSET SEURASI PÄÄKÄYTTÄJÄLTÄ. KIRJAUTUMINEN PALLOVERKKOON POLKU KIRJAUTUMISEEEN PALLOLIITON ETUSIVULTA : SEURAPALVELUT-

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/tekninen-aineisto/konfigurointiohjeita/uuden-palvelun-lisaaminen-liityntapalvelimelle/ Suomi.fi-palveluväylä

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6 1/6 Sisällysluettelo 1 Vastaaja 3 1.1 Hyödyllistä tietoa vastaajasta 3 1.2 Vastaajan käyttöönotto 3 1.3 Vastaajan numero 3 1.4 Viestien kuuntelu 4 1.5 Vastaajan käyttö ulkomailla 4 1.6 Vastaajan tunnusluku

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas HSU-4 CUW-3 9232831 2. painos 2004-2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain

Lisätiedot

KKP-RONDO WEB. Käyttäjän opas tili-ilmoitusten ja täsmäytyslaskelmien sekä valtuuksien seurantailmoitusten käsittelyyn KKP-Rondossa

KKP-RONDO WEB. Käyttäjän opas tili-ilmoitusten ja täsmäytyslaskelmien sekä valtuuksien seurantailmoitusten käsittelyyn KKP-Rondossa KKP-RONDO WEB Käyttäjän opas tili-ilmoitusten ja täsmäytyslaskelmien sekä valtuuksien seurantailmoitusten käsittelyyn KKP-Rondossa 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO KKP-RONDO WEB... 3 KKP-RONDON KÄYTTÄJÄTUNNUS,

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

1 Voiko tiedotuksen saapuneesta viestistä saada useaan matkapuhelimeen?

1 Voiko tiedotuksen saapuneesta viestistä saada useaan matkapuhelimeen? Elisa Oyj Liite 1 (5) ELISA 010-VASTAAJA JA ELISA 010-FAKSI FAQ 1 Voiko tiedotuksen saapuneesta viestistä saada useaan matkapuhelimeen? Elisa 010-Vastaajassa ja Elisa 010-Faksissa voidaan lähettää SMS-tiedonanto

Lisätiedot