ffiffiffiffi-"#ffidtr3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ffiffiffiffi-"#ffidtr3"

Transkriptio

1 ffiffiffiffi-"#ffidtr3 Tehnyt Miia Jalkanen Tarkastanut Sami Hyyrylainen, Viite/Lisetietoja Kayttoohje (22) P3681 Projekti P3698 P3703 Paikka Laji Koko Numero Vuutos Arkistotunnus: E Diaarinumero927t1000/2013 Hyv iksynt i Paiivriys / All rjoitus -/ ha Haapakoski Nimen selvennys Liihtdluvan antami nen FLASH-viestilld Li i kenteenohjau ksen kiiyttoohje Revisiotiedot RevisioPvm fekijei Muutos shy Iarkastettu MIPRO OY Kunnanmdki g Finland Fl Mikkeli Tel Fax Y-tunnus/Business I D: Kotipaikka/Location: Mikkeli

2 2 (22) Sisällysluettelo 1 Yleistä Käytön edellytykset Järjestelmän toimintaperiaate Lähtölupa-automatiikan toiminta liikenteenohjaajan näkökulmasta Ehdot viestin lähettämiseksi Ilmaisut ja komennot liikenteenohjaajan näytössä Ilmaisut suoritusnäytössä Kirjautumistiedon näyttäminen Lähtölupa-automatiikan ohjaus Huomautukset ja virheilmoitukset Häiriöt viestin toimituksessa Juna pois viestiautomatiikasta Radio-opastin punaiseksi junan edessä Kriittiset komennot liikennepaikalla SEIS-opasteen ohitus Junan kulkusuunnan tarkastus aikataulun perusteella Muut huomautukset Manuaalinen luvan lähetys Junanumeroselvitys ja koeviesti Valvontanäyttö Lähetetyt viestit Viestien lähetysjärjestelmät Lähetyksen esto junanumeron perusteella Siirtyminen GSM-varajärjestelmän käyttöön Viestit kuljettajan puhelimeen Nokia Sagem Tigr 350R Liitteet... 22

3 3 (22) 1 Yleistä Tässä dokumentissa kuvataan järjestelmää, joka mahdollistaa puheviestinä annettavan lähtöluvan korvaamisen automaattisella FLASH-viestillä kuljettajan RAILIverkon tai GSM-verkon matkapuhelimeen. Jäljempänä kuvattua järjestelmää käytetään radio-ohjatuilla rataosilla liikennepaikoilla, joilla ei ole lähtösuunnan näkyvää opastinta. Järjestelmä lähettää ainoastaan lähtölupaviestejä. Jos annettu lähtölupa joudutaan jostakin syystä perumaan, täytyy se tehdä puheviestinä. Puheviesti on aina määräävämpi kuin järjestelmän lähettämä lupaviesti. 2 Käytön edellytykset Jotta FLASH-lähtölupaa saa käyttää, on seuraavien ehtojen toteuduttava: - Käytössä on toimiva JKV-järjestelmä. o Järjestelmä estää automaattisesti viestien toimituksen määritellyille junanumeroille. Estetyt numerot on esitetty liitteessä 2. - Kauko-ohjausjärjestelmä on varustettu junanumeroseurannalla. - Kuljettajan puhelimen tulee olla kirjautuneena junan numerolle järjestelmässä. o Käytettäessä RAILI-verkkoa, on kuljettajan oltava kirjautuneena linjakuljettajaksi (01) o Käytettäessä GSM-verkkoa (varajärjestelmä), on kuljettajan oltava kirjautuneena kuljettajaksi junapuhelinpalvelussa - Mikäli lähtöraiteella on useampi juna, yritetään viestiä lähettää junanumerokentässä olevalle junalle. Järjestelmä tarkistaa junan kulkusuunnan aikataulusta (kts )

4 4 (22) 3 Järjestelmän toimintaperiaate Impulssi luvan lähettämiseksi tapahtuu kauko-ohjausjärjestelmässä. Junan saavuttua ennalta määriteltyyn paikkaan rataverkolla (heräteosuudelle) ja määriteltyjen ehtojen täyttyessä viesti lähetetään. Viestin lähetys on monivaiheinen tapahtuma. Viestin kulku järjestelmässä on esitetty kuvassa 1 ja 2. Kuva 1: Lupaviestin kulku GSM-verkossa Kuva 2: Lupaviestin kulku RAILI-verkossa

5 5 (22) Vaihe 1 Kuljettaja kirjautuu puhelimella joko junapuhelinpalveluun (GSM-järjestelmä) tai INpalveluun (RAILI-järjestelmä) esimerkiksi junan 873 kuljettajaksi. RAILI-verkossa kuljettajan on kirjauduttava linjakuljettajaksi tunnuksella 01. Vaihe 2 Liikenteenohjausjärjestelmässä asetetaan seuraavat: Lähtölupa-automatiikka päälle Junalle oikea junanumero Haluttaessa jokin kulkutieautomatiikka päälle. Vaihe 3 Juna saapuu heräteosuudelle (Sama heräte sekä kulkutieautomatiikalle että lähtölupa-automatiikalle). Asetettujen viiveiden jälkeen toiminnot aktivoituvat. Viiveillä voidaan viestinlähetys ajoittaa oikea-aikaiseksi. Vaihe 4 Asema-automatiikka varmistaa junalle kulkutien. Ehdot viestin lähettämiseksi täyttyvät. Viestinlähetysprosessi käynnistyy. Vaihe 5 Sanoma lähetetään kuljettajan puhelimeen: 1. Kauko-ohjausjärjestelmä lähettää sanoman viestinvälityspalvelimelle. Sanomassa välitetään junan numero, lähtölupa, liikennepaikka, lähtöraide, lähettäjä, päivämäärä ja kellonaika. 2. Viestinvälityspalvelin hakee Junapuhelinpalvelusta (GSM) tai IN-palvelusta (RAILI) junanumeron perusteella kuljettajan puhelinnumeron. 3. Viestivälityspalvelin lähettää viestin Sonera CStream-palvelulle (GSM) tai tekstiviestikeskukseen CIMD (RAILI). 4. Cstream-palvelu tai tekstiviestikeskus lähettää viestin kulloinkin käytetyn verkon välityksellä kuljettajan puhelimeen. Viestit ovat FLASH-viestejä. 5. Kuittaus viestin toimituksesta palautuu takaisin viestinvälityspalvelimen kautta kauko-ohjaukseen (Käyttöliittymässä kiinteä vihreä ilmaisu).

6 6 (22) 4 Lähtölupa-automatiikan toiminta liikenteenohjaajan näkökulmasta 4.1 Ehdot viestin lähettämiseksi Herätteenä lähtölupa-automatiikan aktivoitumiseen toimii linjaosuuden varautuminen ja vastaavasti asemalla maaliraiteen varautuminen (Kuvat 3 ja 4). Kuva 3: Radio-ohjaus Kuva 4: Linjaosuus ja maaliraide

7 7 (22) Linjaosuuden varautuessa seuraavat ehdot ovat täytyttävä ennen kuin viesti lähetetään: o Linjan suunta kohti asemaa o Tulo-opastimessa AJA -käsite o Linjaosuudella junanumero o Tulokulkutien maaliraide sama kuin lähtökulkutien alkupiste o Radio-opastimessa AJA -käsite o Mahdollinen asetettu viive kulunut loppuun o Ei lähetystä jos läpiajotilanne -ehdot eivät täyty o Junalla (junanumerolla) viestinlähetys päällä o Junan kulkusuunta oikea suhteessa junan aikatauluun (kts ) Jos jokin näistä ehdoista ei täyty, jää lupa jonoon odottamaan ehtojen täyttymistä. Jos ehdot eivät ole täyttyneet osuuden vapautuessa, jonotus purkautuu. Maaliraiteen varautuessa seuraavat ehdot ovat täytyttävä, ennen kuin viesti lähetetään: o Radio-opastimessa AJA -käsite o Osuudella junanumero Jos junalle on jo lähetetty viesti linjaosuuden varautuessa, ei viestiä enää lähetetä uudelleen maaliraiteen varautuessa. 4.2 Ilmaisut ja komennot liikenteenohjaajan näytössä Ilmaisut suoritusnäytössä Lähtölupa-automatiikan tila voidaan nähdä asemalaatikon lupa-automatiikkailmaisusta (Kuva 5) sekä radio-opastinsymbolien edessä olevista pyöreistä ilmaisuista (Kuva 6). Ilmaisut ovat opastinkohtaisia ja riippumattomia toisistaan. Asemalaatikon ilmaisut: Kuva 5: Asemalaatikon ilmaisut Lähtölupa-automatiikka kytketty pois Lähtölupa-automatiikka kytketty päälle Radio-opastimen lähtölupa-automatiikan ilmaisut: Opastimella lähtölupa-automatiikka päällä, odotetaan herätteen varautumista. Vilkkuva keltainen: Heräte tullut, odottaa ehtojen täyttymistä. Ehdot lueteltu kohdassa 4.1. Vilkkuva vihreä: Viesti lähetetty, odottaa kuittausta viestin toimituksesta perille. Lupa toimitettu perille. Kuittaus saatu viestijärjestelmästä.

8 8 (22) Junalla lähtölupa-automatiikka pois päältä. Lupa annettava radiolla. Huomautus lähtöluvan antamisesta avautuu näytölle. Viestiä ei voitu toimittaa perille. Hälytysääni käynnistyy ja huomautusikkuna avautuu näytölle. Opastimen mennessä Seis-tilaan, ilmaisu menee keltaiseksi riippumatta missä vaiheessa viestin lähetys on. Tämän jälkeen automatiikka on valmis ottamaan vastaan uuden herätteen. Kuva 6: Radio-opastimen lähtölupa-automatiikan ilmaisut Kirjautumistiedon näyttäminen Kirjautumisen ilmaisu näytetään linjalla ja lähtöraiteella sekä junan siirtyessä uuden kauko-ohjauspalvelimen alueelle. Ilmaisu näytetään vain yhden kerran vuorokaudessa, mutta jos kuljettaja kirjautuu ulos ja uudelleen sisään, ilmaisu näytetään uudelleen. Ilmaisu näytetään ainoastaan yhden kerran per junanumero per kulkupäivä. Toisin sanoen kirjautumistieto näytetään ensimmäisellä lähtölupaasemalla. Esimerkiksi junan syntyessä Rovaniemellä (liikenteenohjaaja asettaa junanumeron raiteelle) järjestelmä hakee, löytyykö junanumerolle kirjautunutta kuljettajaa. Jos numeroa ei löydy, yritetään numeron selvitystä 10 sekunnin kuluttua uudelleen. Kun junanumerolle löydetään linjakuljettajan rooli, näytetään se vihreällä värillä junanumeroilmaisun takana kts. kuva 7. Junan lähtiessä liikkeelle (osuuden vapautuessa) ilmaisu sammutetaan. Seuraavilla asemilla ilmaisua ei enää näytetä. Ilmaisu näytetään kuitenkin kerran uudelleen junan siirtyessä uuden kaukoohjauspalvelimen alueelle. Kuva 7: Junanumerokentän taustaväri on vihreä, kun kuljettaja on kirjautunut palveluun Lähtölupa-automatiikan ohjaus Lähtölupa-automatiikan ohjaus on asemakohtainen, vastaavasti kuin kulkutieautomatiikka. Lähtölupa-automatiikan saa päälle asemalaatikosta LÄHTÖLUPA-AUTOMATIIKKA -komennolla avautuvasta valikosta (Kuva 8). Kuva 8: Lähtölupa-automatiikka -valikko

9 9 (22) Valitun aseman valikosta (Kuva 9) voidaan asettaa automatiikka päälle joko asematai rataosa-kohtaisesti. VALITSE KAIKKI -painike valitsee automatiikan kaikille asemille päälle. Aseman voi valita yksittäin asettamalla valinnan päälle ko. aseman kohdalle. ASETA -komennolla tehdyt asetukset tulevat voimaan. POISTA VALINNAT -painikkeella asemavalinnat tyhjennetään. SULJE -painikkeella muutokset eivät toteudu. HISTORIA -painikkeella voidaan avata historianäyttö. Kuva 9: Lähtölupa-automatiikka-ikkuna, vasemmalla Automatiikan tila ja oikealla Lisäasetukset - välilehti LISÄASETUKSET-välilehdellä voidaan nähdä automatiikkaan liittyviä asetuksia. Asetuksia ei voida normaalissa käyttötilanteessa muuttaa. Niitä voidaan kuitenkin järjestelmän ylläpitäjän toimesta muokata. Voimassa olevat asetukset näytetään harmaalla. Asemakohtaisesti näytetään asetetut heräteosuudet sekä mahdollisesti asetetut viiveet. Yleiset asetukset ovat voimassa kaikilla asemilla. Viestin elinikä järjestelmässä -asetuksella määritellään tekstiviestikeskukselle aika viestin säilyttämiseksi. Valitun ajan jälkeen viestiä ei enää yritetä lähettää puhelimeen. Viestin tyyppi -kohdassa näytetään välitettävät viestityypit. Vain FLASH-viesti on käytössä. Automatiikka päällä -valikosta voidaan valita automatiikan piirissä olevat opastimet, jotka asettuvat, kun asemalle laitetaan automatiikka päälle.

10 10 (22) Huomautukset ja virheilmoitukset Käyttäjälle näytettävät virheilmoituksen tulevat ainoastaan työasemalle, jossa on ohjauskäyttö ohjattavalla alueella. Virheilmoitusten yhteydessä tulee hälytysääni liikenteenohjaajan huomion herättämiseksi Häiriöt viestin toimituksessa Jos viestiä ei voida toimittaa kuljettajan puhelimeen, tulee ohjauskäytössä olevalle näyttöpalvelimelle kuvan 10 kaltainen virheilmoitus. Kuva 10: Huomautus Viestiä ei voitu toimittaa LÄHETYS POIS -painikkeella järjestelmä ei enää yritä lähettää viesti ko. junalle. Lähetyksen esto on oletuksena voimassa 12 tuntia asetuksesta. Lisäksi kehotus luvan antamiseksi radiolla (Kuva11). Viestinvälitys voidaan asettaa uudelleen päälle junanumeromenusta. YRITÄ UUDELLEEN -painikkeella järjestelmä yrittää lähettää viestiä uudelleen (tässä yhteydessä numero haetaan uudelleen). Uudelleenlähetyksen yhteydessä ehdot viestin lähettämiselle tarkastetaan uudelleen. SULJE -painike kuittaa opastinilmaisun punaisen vilkutuksen. Pyöreä ilmaisu katoaa näkyvistä sen merkiksi, että viestiautomatiikka ko. opastimelta on tilapäisesti pois päältä. Lisäksi kehotus luvan antamiseksi radiolla tulee näytölle (kuva 11). Opastimen mennessä uudelleen perusasentoon ( SEIS ) virittyy automatiikka uudelleen päälle. Virheilmoitus voi johtua mm. seuraavista asioista: - Vastaanottajaa ei tavoiteta, kts.yllä - Junanumerolle ei löydy puhelinnumeroa - Ei yhteyttä tavoitettavuuspalveluun tai IN-palveluun - Ei yhteyttä viestinvälityspalvelimeen - Ei yhteyttä Soneran Cstream-palvelimeen tai IN-palveluun Juna pois viestiautomatiikasta Tilanteessa, jossa juna on poistettu lähtölupa-automatiikan piiristä, tulee näytölle huomautus lähtöluvan antamiseksi suullisesti. Samalla opastimen edessä oleva ilmaisu muuttuu valkoiseksi. Opastimen mennessä SEIS -tilaan ilmaisu muuttuu takaisin keltaiseksi.

11 11 (22) Kuva 11: Anna suullinen lähtölupa -huomautus Radio-opastin punaiseksi junan edessä Tilanteessa, jossa radio-opastin menee SEIS -tilaan junan edessä ja ko. junalle on jo ehditty toimittamaan viesti, tulee käyttäjälle seuraava huomautus: Kuva 12: Huomautus junalla voimassa olevasta lähtöluvasta Ilmoitusta ei näytetä silloin kun, opastimen jälkeinen osuus on varattuna opastimen mennessä SEIS -tilaan Kriittiset komennot liikennepaikalla Seuraavissa tilanteissa viestiautomatiikka kytkeytyy pois päältä: - Kyseiselle liikennepaikalle annetaan HP/SEIS -komento. Edellä mainitussa tilanteessa käyttäjälle tulee kuvan 13 mukainen ilmoitus automatiikan pois kytkeytymisestä. Lisäksi on mahdollista, että näyttöön tulee myös ilmoitus junalla jo voimassa olevasta lähtöluvasta. Kuva 13: Huomautus HP/SEIS -komennosta SEIS-opasteen ohitus Jos asemalla tapahtuu SEIS-opasteen ohitus viestiautomatiikan ollessa päällä, kytkeytyy automatiikka pois päältä ja käyttäjälle tulee seuraava ilmoitus:

12 12 (22) Kuva 14: Huomautus SEIS opasteen ohituksesta Tapahtunut SEIS-opasteen ohitus lukitsee viestiautomatiikan toiminnan, kunnes käyttäjä on kuitannut junanumeroiden oikeellisuuden tarkastetuksi. Lukitus puretaan kirjoittamalla sana tarkastettu avautuvaan kenttään ja valitsemalla OK. Viesti avautuu toistuvasti viestiautomatiikan asetuksen yhteydessä, kunnes kuittaus on suoritettu. SEIS-opasteen ohitusta valvotaan jatkuvasti. Lukitus tapahtuu taustalla myös automatiikan ollessa pois kytkettynä. Kuva 15: Huomautus SEIS opasteen ohituksesta Junan kulkusuunnan tarkastus aikataulun perusteella Lähtölupajärjestelmä tarkistaa ennen viestin lähetystä paikallisesta aikataulujärjestelmästä junan kulkusuunnan suhteessa asetettuun kulkutiehen. Virhetilanne 1 Jos aikataulutarkistuksessa kulkusuunta tulkitaan virheelliseksi, tulee käyttäjälle seuraava ilmoitus. Kuva 16 Huomautus junan kulkusuunnan tarkistamiseksi

13 13 (22) LÄHETÄ VIESTI -valintaa on mahdollista painaa ainoastaan silloin, kun kenttään on kirjoitettu teksti tarkastettu. Tällöin viestinlähetys jatkuu normaalisti, jos muut ehdot ovat edelleen voimassa. KORJAAN-painikkeella viestin lähetys keskeytetään. Kyseisen opastimen kohdalla lähtölupailmaisu vilkuttaa keltaista, kunnes ohjelmisto havaitsee numeron muuttuneen käyttäjän toimesta. Numeron muutos aiheuttaa kaikkien ehtojen uudelleen tarkistuksen. Virhetilanne 2 Jos yksikölle ei löydy aikataulua, tulee käyttäjälle seuraava ilmoitus. Kuva 17 Huomautus puuttuvasta aikataulusta LÄHETÄ VIESTI -valintaa on mahdollista painaa ainoastaan silloin, kun kenttään on kirjoitettu teksti tarkastettu. Tällöin viestinlähetys jatkuu normaalisti, jos muut ehdot ovat edelleen voimassa. KORJAAN-painikkeella viestin lähetys keskeytetään. Kyseisen opastimen kohdalla lähtölupailmaisu vilkuttaa keltaista, kunnes ohjelmisto havaitsee numeron muuttuneen käyttäjän toimesta. Numeron muutos aiheuttaa kaikkien ehtojen uudelleen tarkistuksen. Virhetilanne 3 Jos aikataulupalvelimeen ei saada yhteyttä, tulee käyttäjälle seuraava ilmoitus. Kuva 18 Huomautus puuttuvasta yhteydestä aikataulujärjestelmään

14 14 (22) LÄHETÄ VIESTI -valintaa on mahdollista painaa ainoastaan silloin kun kenttään on kirjoitettu tarkastettu. Tällöin viestinlähetys jatkuu normaalisti, jos muut ehdot ovat edelleen voimassa. SULJE JA KESKEYTÄ LÄHETYS -painikkeella viestin lähetys keskeytetään. Kyseisen opastimen kohdalla lähtölupailmaisu muuttuu valkoiseksi ja käyttäjälle tulee kehotus antaa lupa radiolla. Seuraavalla asemalla junalle yritetään lähettää viestiä normaalisti. Virheilmoitus näytetään kullekin junalle vain yhden kerran Muut huomautukset Myös muita huomautuksia voi esiintyä. Saadessasi esimerkiksi kuvan 19 mukaisen ilmoituksen ohjelmiston sisäisestä virheestä, yritä ensimmäiseksi tekemääsi toimintoa uudelleen. Jos tämä ei toimi, koeta laittaa lähetys pois päältä ja uudelleen päälle asematasolta (kts. kuva 9). Kuva 19: Sisäinen virhe Mikäli lähetyksen uudelleenkäynnistyskään ei toimi, voit ottaa yhteyttä Mipron päivystykseen (puh ) Manuaalinen luvan lähetys Liikennepaikoilla, joissa junia syntyy ja junan kuljettaja vaihtuu, voidaan junalle antaa lupa manuaalisesti (mahdollista kaikilla asemilla). Manuaalinen lupa annetaan opastimen valikosta LÄHTÖLUPA-komennolla. Lupa on kertatoiminen ja opastinkohtainen. Manuaalisen luvan merkiksi opastimen edessä oleva keltainen palloilmaisu syttyy. Asemalaatikon viestiautomatiikkailmaisu pysyy EItilassa. Luvan voi antaa vain silloin, kun radio-opastinta edeltävä osuus on varattu ja sillä on junanumero. Opastimen mennessä SEIS -tilaan ilmaisu poistuu. Manuaalisen luvan voi peruuttaa LÄHTÖLUPA EI -komennolla. Komentoa voidaan käyttää myös varsinaisen automatiikan ollessa päällä, jolloin opastin voidaan tilapäisesti ottaa pois lähtölupa-automatiikasta. Tässäkin tapauksessa toiminto on kertatoiminen ja vaikuttaa vain yhteen junaliikkeeseen. LÄHTÖLUPA EI -komento ei toteudu, jos viestinlähetys on aktivoitunut tai lupa on jo toimitettu perille (vilkkuva tai kiinteä vihreä ilmaisu lähtölupatilailmaisussa).

15 15 (22) Junanumeroselvitys ja koeviesti Oletuksena kaikilla junilla on päällä automaattinen junanumeroselvitys, jolloin junanumerolle haetaan puhelinnumeroa kulloinkin käytössä olevan verkon (RAILI tai GSM) mukaisesti. Junanumeromenusta voidaan viestinlähetys poistaa yksittäiseltä junalta. Menun avautuessa puhelinnumerokenttään haetaan automaattisesti junanumeroa vastaava puhelinnumero. Päivitä-painikkeella numero haetaan uudelleen. Kuva 20: Koeviestin lähetys ja puhelinluettelo LÄHETÄ KOEVIESTI -painikkeella junalle voidaan lähettää koeluontoinen viesti, jolla voidaan haluttaessa testata järjestelmän toimivuutta ja viestin perille menoa Valvontanäyttö Valvontanäytössä esitetään tietoja lähtölupajärjestelmästä ja viesteistä. Valvontanäyttö voidaan avata asemalaatikon HISTORIA-komennolla. Valvontanäytössä esitetään omilla välilehdillään: - Lähetetyt viestit - Viestin lähetysjärjestelmät - Junaestot Näyttö on tyypiltään kelluva ja se voidaan sijoittaa mihin tahansa näytöillä. Ikkunoita voidaan avata useampia yhtä aikaa näytölle.

16 16 (22) Lähetetyt viestit Valvontanäytön Lähetetyt viestit -välilehdeltä voidaan nähdä järjestelmän lähettämien viestien tila. Näytön Rataosat-valikosta voidaan valita haluttu rataosa, joilta viestejä halutaan seurata. Näytä vain epäonnistuneet viestit -valinnalla näytetään vain punaisella tekstillä olevat epäonnistuneet viestit. Kuva 21: Valvontaikkunan Lähetetyt viestit -välilehti Palvelinkohtainen statusilmaisu näyttää palvelimen tilan. Järjestelmässä on kaksi palvelinta, jotka ovat: - RAILI Kouvola - RAILI / GSM Pasila Lisäksi näytöstä nähdään osajärjestelmien tilat. Ilmaisun ollessa vihreä yhteys osajärjestelmään on kunnossa. Kauko-ohjauspalvelin tarkastaa yhteyden kuhunkin osajärjestelmään määräajoin. Toimintahäiriön merkiksi ilmaisu muuttuu vihreästä punaiseksi. Jos vikatieto ei järjestelmän osalta ole yksiselitteinen, on ilmaisu oranssi. Esimerkiksi viestinvälityspalvelinten ilmaisut muuttuvat oranssiksi, jos kaikkiin osaprosesseihin ei

17 17 (22) saada yhteyttä tai kahdennuksen vaatima replikointi ei onnistu. Kyseisen kaltainen vikatilanne voi johtua palvelinten välisen tietoliikenneyhteyden puuttumisesta. Vikatilanteessa menetellään vianilmoitusmenettelyohjeen mukaisesti Viestien lähetysjärjestelmät Käyttäjä voi vaihtaa käytettävää välitysjärjestelmää (RAILI tai GSM). Ensisijainen välitysjärjestelmä on RAILI. Vaihto voidaan tehdä liikenteenohjauspistekohtaisesti. Kuva 22: Valvontaikkunan Viestien lähettämisjärjestelmät -välilehti Toimitustavan muokkaus on suojattu salasanalla. Salasanan syöttämiseksi käyttäjän on painettava Avaa muokattavaksi -painiketta. Salasana ja käyttäjätunnus kysytään kuvan 23 mukaisessa ikkunassa.

18 18 (22) Kuva 23: Salasanan syöttö toimitustavan muuttamista varten Lähetyksen esto junanumeron perusteella Lähtölupa-automatiikassa on toiminto, jolla voidaan estää viestin lähetys halutuille junanumeroille. Toiminnolla voidaan estää viestin lähetys esim. numeroille, joita työkoneet käyttävät. Toiminto on kauko-ohjauspalvelinkohtainen. Junanumeroestoja on kahdenlaisia. Kokonaan estetyille junanumeroille ei saa automatiikkaa päälle millään toimenpiteellä. Oletuksena pois, mutta aktivoitavissa olevat numerot voidaan aktivoida päälle junanumeromenusta. Yritettäessä lähettää viestiä junalle, joka on kiellettyjen listalla, tulee liikenteenohjaajalle ilmoitus lähtöluvan antamiseksi radiolla. Estetyt junanumerot näkyvät Valvontanäytön välilehdellä Junaestot (Kuva 24). Junaesto luodaan klikkaamalla listaa hiiren oikealla painikkeella, jolloin avautuu ikkuna (Kuva 25), jossa estetyt numerot voidaan antaa. Alue-valinnalla voidaan asettaa estettyjen numeroiden alku- ja loppulukemat. Junanumero-valinnalla voidaan asettaa yksi tai useampia yksittäisiä numeroita. Esto asetetaan painamalla Lähetä-painiketta ja asetus peruutetaan painamalla Peruuta-painiketta.

19 19 (22) Kuva 24: Valvontanäytön Junaestot -välilehti Kuva 25: Junaeston asettaminen

20 20 (22) 4.3 Siirtyminen GSM-varajärjestelmän käyttöön Lähtölupaviestien välitys voidaan siirtää häiriötilanteessa GSM-verkkoon. GSM-verkon käytöstä on aina ilmoitettava kuljettajalle. Pitkäkestoisista katkoksista/häiriöistä ilmoitetaan ETJ:ssä tai liikenteenohjaaja ilmoittaa niistä liikenteenohjauksen ilmoituksella. Lyhyissä RAILI-verkon katkoissa/häiriöissä, lähtöluvat veturinkuljettajalle hoidetaan puheviestinä kuljettajan GSM-puhelimeen. Alueohjaaja tekee päätöksen ja muutokset GSM-verkkoon siirtymiseksi. Muutos voidaan tehdä rataosakohtaisesti valvontanäytöstä kts Kun GSM-verkko on valittu käyttöön, näytetään huomautusikkuna, jossa kehotetaan ilmoittamaan kuljettajalle GSM-verkon käytöstä. Kuva 26: Huomautus GSM-viestin käytön ilmoittamisesta kuljettajalle Liikenteenohjaajan käyttöliittymä muistuttaa ohjaajaa kunkin junan osalta kerran vuorokaudessa siitä, että kuljettajalle pitää ilmoittaa GSM-puhelimen käytöstä. Ilmoitus tulee uudelleen siirryttäessä uuden kauko-ohjauspalvelimen alueelle

21 21 (22) 5 Viestit kuljettajan puhelimeen Järjestelmän avulla voidaan lähettää ainoastaan flash-viestejä. FLASH-viestin ominaisuuksia: - Tulee puhelimen näytölle automaattisesti - Ei tallennu automaattisesti - Ei vaadi muistin tyhjennystä - Tulee läpi, vaikka muisti olisi täynnä - Viestin voi vahingossa poistaa punaisella luurilla ennen lukemista Viesti on muotoa: 5520 LÄHTÖLUPA KOIVU LAPIN KO klo 15:30: Nokia 3109 Kuvassa 27 on esimerkki viestien näkymisestä Nokia puhelimen näytöllä. Seuraavissa kuvissa ylärivillä on kaksi esimerkkiä FLASH-viestistä, jota ei ole avattu. Alemmalla rivillä on vastaavat viestit avattuna (painettu Lue-painiketta). Kuva 27: Viestit esimerkkipuhelimen (Nokia 3109) näytöllä

22 22 (22) Viestin lähettäjä voidaan määritellä rataosakohtaisesti. Viestin lähettäjän on aina KO. 5.2 Sagem Tigr 350R Lähtölupaviesti näkyy kokonaisuudessaan Sagem Tigr -päätelaitteessa ilman käyttäjän toimenpiteitä. Viesti on mahdollista tallentaa puhelimen muistiin, mutta se ei tallennu automaattisesti. Uusi FLASH -viesti tulee vanhan päälle, jos vanhaa ei kuitata pois. Kuva 28: Sagemin näyttö perustilassa Kuva 29: Lähtölupa Sagemin näytössä 6 Liitteet 1. FLASH- lähtölupajärjestelmän yleinen kunnossapitokuvaus PRO Rev Estetyt junanumerot FLASH lähtölupajärjestelmässä PRO Rev 2.0

23 LIITE 1 Tampere Alueohjaus Fax Pieksämäki Alueohjaus Fax liikenteenohjaus. Oulu Alueohjaus Fax Neuvonta Alueohjaus rataosien liikenteenohjaus Käyttökeskus Vikojen vastaanotto Vikojen ilmoitus Mipro Tukipalvelu Vastuu: 1. Neuvonta 2. Vian analysointi 3. Tarvittavien korjaustoimenpiteiden käynnistäminen ja koordinointi vikatilanteissa 4. Osapuolten informointi Kouvola Alueohjaus Fax Joensuu Alueohjaus Fax Käyttökeskus (Helsinki & Kouvola) Vikojen vastaanotto VR-Track Vastuu: Viestinvälityspalvelimet Pasilassa ja Kouvolassa Call Center Vastuu: RAILI verkon komponentit (IN & SMSC) sekä liikenteenohjausverkon tietoliikenneyhteydet Service Desk Vastuu: Cstream palvelu, Junapuhelin - palvelu sekä Datanetyhteys Pasilaan Käyttökeskus (Oulu) Puh Käyttökeskus (Tampere) Puh Käyttökeskus (Helsinki) Puh Käyttökeskus (Kouvola) Puh Mipro Tukipalvelu 24h/7vrk Puh Fax Corenet Call Center 24h/7vrk Puh Fax Sonera Service Desk Palveluaika on arkisin 8-17 Puh Fax Palveluajan ulkopuolella Service Desk puhelut ohjautuvat ITOC:iin. Palveluaika 24h / 7vrk HUOM! Järjestelmään kohdistuvat suunnitellut huoltokatkot suoritetaan ETJ- ja RT-menettelyin. Vikatilanteissa tarvittava informaatio tapauskohtaisesti alla oleviin osoitteisiin: JOENSUU: KOUVOLA: PIEKSÄMÄKI: SEINÄJOKI: OULU: PRO Rev 7.0 SaHy

24 Ohje/manuaali 1 (2) Tehnyt Sami Hyyryläinen Tarkastanut.,. Hyväksynyt.,. Viite/Lisätietoja LIITE 2 Lähtöluvan antaminen FLASH viestillä Projekti P3662 P3681 P3698 P3703 PRO Rev 2.0 Estetyt junanumerot FLASH lähtölupajärjestelmässä Revisiotiedot Revisio Pvm Tekijä Muutos SHy Alkuperäinen MIPRO OY Kunnanmäki 9 Tel Y-tunnus/Business ID: Finland FI Mikkeli Fax Kotipaikka/Location: Mikkeli

25 2 (2) PRO Rev 2.0 Järjestelmä estää automaattisesti viestien toimituksen seuraaville junanumeroille museoliikenne (kaukoliikenne) vaihtotyöliikenne museoliikenne (veturi) vaihtotyöliikenne vaihtotyöliikenne työkoneet LiVi & tavaraliikenne poikkeusliikenne Käytössä olevat numeroestot voi tarkistaa valvontanäytön junaestot välilehdeltä.

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 VIESTIN ANTAMINEN... 4 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 5 3.3 Lähtölupien antaminen/vastaanottaminen tekstiviesteinä...

Lisätiedot

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa Asetukset perustiedoissa: SMS -palvelun aktivointi tehdään kohdassa Perustiedot/Yrityksen asetukset/sms Asetukset (ks. kuva yllä) SMS -palvelun aktivointi:

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Operator's Panel Välityspöytä

Operator's Panel Välityspöytä Sisällys Operator's Panel Välityspöytä 1. Yleistä...2 1.1 Välityspöydän käynnistäminen...2 1.1.1 VoIP-puhelin...2 1.1.2 Kirjautuminen...2 1.2 Välityspöydän sulkeminen...3 1.3 Käyttöliittymä...4 1.3.1 Puhelut...4

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Ohje 1 (13) SÄHKÖINEN ASIOINTI

Ohje 1 (13) SÄHKÖINEN ASIOINTI Ohje 1 (13) Sähköisen asioinnin linkin kautta pääset kirjautumaan sähköisiin palveluihin henkilöhohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Valitse tunnistustapa => Pankkitunnistus Ohje 2 (13) Valitse pankki,

Lisätiedot

Ohje 1 (12) 20.2.2013. Säädösperusta Rautatielaki (8.4.2011/304) 84 Määräys viestinnästä rautatiejärjestelmässä RVI/1090/412/2009 OPE-YTE

Ohje 1 (12) 20.2.2013. Säädösperusta Rautatielaki (8.4.2011/304) 84 Määräys viestinnästä rautatiejärjestelmässä RVI/1090/412/2009 OPE-YTE Ohje 1 (12) 20.2.2013 Dnro 5382/100/2011 Liikenteenhallinta Vastaanottaja Rautatieyritykset, rataverkon haltijat, radanpidon urakoitsijat, alueisännöitsijät Säädösperusta Rautatielaki (8.4.2011/304) 84

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 Ohjeet rautatieliikenteessä annettavien lupien dokumentoinnista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 3 TAVALLISEN JUNAPÄIVÄKIRJAN SISÄLTÖ JA MERKINNÄT... 3 3.1 "Asemalla" -kenttä...

Lisätiedot

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KUVAUS TiiMiMobile on matkapuhelimessa toimiva Java -sovellus, jolla voi luoda etäyhteyden TiiMi-sarjan säätimeen. Yhteyden luonti voi tapahtua joko suoraan säätimeen tai palvelimen

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen.

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen. Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 226.10.2017 2 (11) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 6 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan

Lisätiedot

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella 1 Kirjautuminen Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella tila.savonia.fi Ohjelmassa on ns. Haka-kirjautumispalvelu, jolloin kirjautumiseen

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot

Ohje huoltajille Helmen käytöstä

Ohje huoltajille Helmen käytöstä Ohje huoltajille Helmen käytöstä Tervetuloa Seinäjoen Helmen käyttäjäksi! Helmi on oppilaiden, opettajien ja huoltajien väliseen viestintään tarkoitettu ohjelma. Sieltä näet helposti mm. oppilaan arvosanat

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 2 (12) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 5 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan vaihtaminen...

Lisätiedot

WhatsApp-ryhmien luominen ja ylläpitäminen Windows Phone -laitteilla

WhatsApp-ryhmien luominen ja ylläpitäminen Windows Phone -laitteilla WhatsApp-ryhmien luominen ja ylläpitäminen Windows Phone -laitteilla WhatsApp-ryhmän luomiseksi sinulla tulee olla asennettuna WhatsApp-ohjelma puhelimeesi ja sen täytyy olla aktivoitu. Sovelluksen löytää

Lisätiedot

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile ndroid Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet tarvitsee

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Elisa Tavoitettavuus www-käyttöliittymä Pikaohje

Elisa Tavoitettavuus www-käyttöliittymä Pikaohje Versio 1.0 Elisa Oyj Elisa Toimisto Toimistoviestintäratkaisu Elisa Tavoitettavuus www-käyttöliittymä Pikaohje Versio 1.0 Elisa Oyj 2 1. Johdanto Tämä käyttöohje opastaa käyttämään Elisa Tavoitettavuus

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Versio 1.0 / Cityterveys Oy Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 1.1 Käyttäjätunnus ja salasana... 3 1.2 Kirjautuminen... 3 2. Lähetteen teko...

Lisätiedot

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa OHJE 1 (8) Luottamuksellinen sähköposti Trafissa Trafi käyttää Deltagon Sec@GW -ohjelmistoa sähköpostin luottamuksellisuuden suojaamiseen. D-Envelope sovelluksen avulla viestien vastaanottaminen ei edellytä

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

OMAPALVELU OHJE. Asiakas valitsee pankin, jonka kautta suorittaa tunnistautumisen. Valittavana ovat Osuuspankki, Nordea, Danske Bank ja LähiTapiola.

OMAPALVELU OHJE. Asiakas valitsee pankin, jonka kautta suorittaa tunnistautumisen. Valittavana ovat Osuuspankki, Nordea, Danske Bank ja LähiTapiola. OMAPALVELU OHJE Asiakas kirjautuu Omapalveluun osoitteesta http://www.pieksamaki.fi/palvelut/toimeentulotuki löytyvän Omapalvelu (sähköinen asiointi) -linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetumatunnistuksen

Lisätiedot

Ohje 2(6) 2.12.2013 Dnro 5542/1000/2013

Ohje 2(6) 2.12.2013 Dnro 5542/1000/2013 Ohje 2(6) 1 YLEISTÄ... 3 2 VAINIKKALA... 3 2.1 Venäjältä saapuvat junat... 3 2.2 Venäjälle lähtevät junat... 3 2.2.1 Tavarajunat tai Venäjälle veturina palaava juna... 3 2.2.2 Matkustajajunat... 3 3 IMATRANKOSKI

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Käyttöohje Contact WP Poca

Käyttöohje Contact WP Poca Käyttöohje Contact WP Poca 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Tilausvälityssovelluksen käynnistäminen...3 3 Poca-laitteen aktivoiminen...4 3.1 Toiminnon aktivoiminen:...4 4 Tilauksen vastaanottaminen...6

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Poissaolotiedotetoiminnallisuuden käyttöopas 1 (8) Sonera Viestintäpalvelu VIP - poissaolotiedotetoiminnallisuus Toiminnallisuuden kuvaus Poissaolotiedotteen aktivoit päälle

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

OHJE Dnro 654/741/2009 25.3.2009

OHJE Dnro 654/741/2009 25.3.2009 OHJE Dnro 654/741/2009 2 (14) Sisältö Yleistä... 4 Välilehti 1: Rataosakohtaiset Linja- ja Ratapiharadioyhteydet... 4 Paikka /rataosa... 4 Liikenteenohjauksen kutsu/nimi... 5 Alue... 5 Ratapihakanava...

Lisätiedot

Palvelusarja L - Käyttöohje

Palvelusarja L - Käyttöohje Käyttöohje Palvelusarja L 1 (5) Palvelusarja L - Käyttöohje Vastausryhmäedustajana sinut on valittu auttamaan tietyn ryhmän tai useiden ryhmien puheluihin vastaamisessa. Voit käyttää Skype for Business

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Company confidential. Oma Palvelu. Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013. 2013 Tieto Corporation

Company confidential. Oma Palvelu. Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013. 2013 Tieto Corporation Oma Palvelu Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013 Omat sivut / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Koripallon Live Score

Koripallon Live Score Koripallon Live Score Tässä ohjeessa neuvotaan TorneoPal Live Scoren käyttäminen koripalloturnauksissa. Kirjautuminen Kirjaudu järjestelmään osoitteessa https://extranet.torneopal.fi Järjestelmä kysyy

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy i Boliden, Harjavalta Käyttöohje Terminaali 4.12.2012 ii Boliden, Harjavalta LAHTI PRECISION OY Postal address Telephone int. E-mail Ahjokatu 4 A P.O.B. 22 +358 382921 general@lahtiprecision.com 15800

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Softphone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP Softphonen asentamiseksi tietokoneellesi. lla olevat yksinkertaiset

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ 2 / 23 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 3 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT...

Lisätiedot

Tietojen haku tuotannonohjausjärjestelmästä ja lähettäminen Minun Maatilani -ohjelmistolle MMAmmuLinkillä

Tietojen haku tuotannonohjausjärjestelmästä ja lähettäminen Minun Maatilani -ohjelmistolle MMAmmuLinkillä Tietojen haku tuotannonohjausjärjestelmästä ja lähettäminen Minun Maatilani -ohjelmistolle MMAmmuLinkillä MMAmmuLink käyttöönotto 08/2017 MMAmmuLink 1.0 MMAmmuLink on tietokoneelle asennettava pc-ohjelma.

Lisätiedot

Oma matkakortti -palvelu: Käyttäjän ohje

Oma matkakortti -palvelu: Käyttäjän ohje Oma matkakortti -palvelu: Käyttäjän ohje Oma matkakortti -palvelussa voi tarkistaa matkakortin sisällön, esimerkiksi voimassa olevat kausiliput ja kortilla jäljellä olevan arvon määrän sekä omat asiakastiedot.

Lisätiedot

Maestro Sähköpostilähetys

Maestro Sähköpostilähetys Maestro Sähköpostilähetys Maestrossa on toiminut sähköpostin lähetysmahdollisuus käyttäen SMTP-protokollaa. Tällöin sähköposti lähtee suoraan Maestrosta eikä käytä käyttäjän sähköpostitiliä. Elisan asiakkaiden

Lisätiedot

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto 2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa

Lisätiedot

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Valitaan pankki, jonka tunnuksilla ollaan kirjautumassa. Annetaan pankkiyhteyden vaatimat tunnusluvut.

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40 Visma.net Approval Versiosaate 1.40 Nimi ja ikoni Uusi nimi: Visma.net Approval Visma.net Approval Centerin uusi nimi on lyhennys Visma.net Approval. Nimi otettiin käyttöön, koska se soveltuu paremmin

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Erotuomareiden TASO-ohjeistus

Erotuomareiden TASO-ohjeistus Erotuomareiden TASO-ohjeistus 1 Järjestelmään kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://taso.palloliitto.fi Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tunnukset ovat: Käyttäjätunnus: Oma nimi, esim.

Lisätiedot

AutoFutur ja KoneFutur. Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu. Käyttöohje

AutoFutur ja KoneFutur. Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu. Käyttöohje AutoFutur ja KoneFutur Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu Käyttöohje 18.2.2011 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 3 ASETUKSET... 3 KYSELYIDEN MUOKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN... 3 Kyselytekstin asettaminen ja muokkaaminen...

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Reaaliaikaisen laukaisukartan ohje

Reaaliaikaisen laukaisukartan ohje 1 Reaaliaikaisen laukaisukartan ohje Laukauksia tilastoidaan M-liigassa & erikseen ilmoitettavissa otteluissa. KIRJAUTUMINEN Kirjautuminen laukaisukartan tekoon tapahtuu osoitteessa: www.salibandy.net/seurapalvelusivusto

Lisätiedot

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä Tullin turvasähköposti Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 2.2 8.1.2015 Korvaa version 2.1 22.5.2014 Tullin turvasähköposti Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen

Lisätiedot

Kannettava tiedonsiirtolaite yksilötason LIVE paikannukseen! Pikakäyttöohje

Kannettava tiedonsiirtolaite yksilötason LIVE paikannukseen! Pikakäyttöohje Kannettava tiedonsiirtolaite yksilötason LIVE paikannukseen! Pikakäyttöohje Kolme erilaista käyttötapaa; Käynnistä laite ja seuraa, Lähetä tekstiviestihälytys ja keskustele, Yhdistä Movescount harjoituspäiväkirjaan.

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Sisältö. Uusi tunnus / Unohtuiko salasana - Vetuma-tunnistautuminen 3. Kirjaudu sisään Daisy-tunnuksilla 7. Kirjaudu sisään - Pankkitunnuksilla 8

Sisältö. Uusi tunnus / Unohtuiko salasana - Vetuma-tunnistautuminen 3. Kirjaudu sisään Daisy-tunnuksilla 7. Kirjaudu sisään - Pankkitunnuksilla 8 Käyttöohje Sisältö Uusi tunnus / Unohtuiko salasana - Vetuma-tunnistautuminen 3 Kirjaudu sisään Daisy-tunnuksilla 7 Kirjaudu sisään - Pankkitunnuksilla 8 Kirjaudu sisään - Mobiilivarmenteella 12 Asetukset

Lisätiedot

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Rahanpesun selvittelykeskus ILMOITUSSOVELLUS 4.1 REKISTERÖINTIOHJE SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Tekninen tuki: puh: 0295 486 833 (ark. 8-16) email: goaml.krp@poliisi.fi Ilmoitusten sisältöön liittyvät

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

Moodlen lohkon käyttöohje

Moodlen lohkon käyttöohje Koulutuskeskus Tavastia Moodlen lohkon käyttöohje Versio 1.0.1 Janne Kalmari 24.10.2007 MOODLEN TEKSTIVIESTI LOHKON KÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 Rakenne... 2 Käyttö... 4 Tallennetut viestit... 4 Vastaanottajat...

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Tero Mononen / Kumppanuuskampus

Tero Mononen / Kumppanuuskampus Yksi tili kaikkiin Googlen palveluihin. Ne joilla on GOOGLE TILI, tutkikaa ja testatkaa sivun 19 valikosta löytyvää GOOGLE DRIVE -palvelua https://accounts.google.com/signup 1 Yksityisille ilmainen palvelu

Lisätiedot

Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje. Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500. www.kuulotekniikka.

Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje. Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500. www.kuulotekniikka. Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500 www.kuulotekniikka.com s VAIHE 1 Aseta ladattava akku Tek Connect kaukosäätimeen

Lisätiedot

@PHPOINT / @KOTIPOINT Sähköpostitilin asetukset

@PHPOINT / @KOTIPOINT Sähköpostitilin asetukset 1(10) OHJEEN SISÄLTÖ Sivu Sähköpostitilin lisääminen 2 Oletussähköpostiosoitteen muuttaminen 7 Sähköpostiliikenteen käyttäminen suojatulla yhteydellä 9 (Viestintäviraston suositus) 2(10) Sähköpostitilin

Lisätiedot