LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Oppilaitos. Tennistie Vantaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Oppilaitos. Tennistie 1 01370 Vantaa"

Transkriptio

1 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Oppilaitos Tennistie Vantaa

2 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI TENNISTIE 1, VANTAA 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT uskohde Varia Tennistie Vantaa Tilaaja Vantaan tilauskeskus Hankepalvelut Mikko Krohn uspäivät uksen suorittaja Teemu Niiranen, Rkm (AMK) Kohdetyyppi Kohteena oli oppilaitosrakennus. uksen tavoite Selvittää rakennuksen lämpöviihtyvyyttä heikentävät rakenteet lämpökuvauksella, muutostyöalueella. 2. LÄHTÖARVOT 2.1 Mittausmenetelmät us: (sarjanumero ). Paine-ero mittaus: DG-700 paine-eroanturi, mittaustarkkuus 1 Pa. Tuulen voimakkuus: Testo kuumakuula-ilmanvirtausmittausanturi, mittaustarkkuus ± 0,1 m/s Lämpökameran kalibroinnin tarkastus: Testo kosketuslämpötila-mittausanturi, mittaustarkkuus ± 0,1ºC. Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus: Vaisala HMI41 ja HMP42, kalibroitu 8 / Ulko- ja sisäilman olosuhteet ukset suoritettiin (klo ) Ulkoilma kosteus lämpötil a tuuli tuulen suunta RH% C m/s klo klo klo Raksystems-Anticimex Oy Y-tunnus Vetotie 3 A Vantaa kotipaikka Helsinki

3 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI TENNISTIE 1, VANTAA 3 klo 11. Sisäilma kellari klo aula klo Sali klo lopuksi klo 12. lämpötila paineero ilmanvaihto asennossa + C Pa 21 - käyttötila 22-8 käyttötila -9 käyttötila -8 käyttötila 2.3 Rakennuksen rakenteet ja LVIjärjestelmät Alapohjarakenteet Ulkoseinärakenteet Ikkunat Maanvarainen betonilaatta Betonirakenteiset Vaihtelevat tiloittain Yläpohja Kiviainesrakenteinen Raksystems-Anticimex Oy Y-tunnus Vetotie 3 A Vantaa kotipaikka Helsinki

4 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI TENNISTIE 1, VANTAA 4 Kattomuoto Lämmöntuotto Ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävissä olleet asiakirjat Tasakatto Kaukolämpö Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto Rakennuksen kerrosten pohjakuvat Asiakirjoista havaitut lämpöteknisesti erityistarkasteltavat rakenteet - - Kappaleen 2.3 tiedot on saatu asiakirjoista, jotka on lueteltu yllä. Mikäli tiedot perustuvat johonkin muuhun tietolähteeseen, on tietolähde esitetty. Kappaleessa 2.3 ei oteta kantaa siihen mitkä ovat todelliset rakenteet tai järjestelmät. Raksystems-Anticimex Oy Y-tunnus Vetotie 3 A Vantaa kotipaikka Helsinki

5 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI TENNISTIE 1, VANTAA 5 3. OHJEET JA MÄÄRÄYKSET 3.1 Terveydelliset ohjeet ja määräykset Terveydensuojelulaki (763/94) Luku 7 Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset - Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Terveydensuojeluasetus (1280/94) Luku 5 Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset Asunnon ja muun oleskelutilan terveellisyyden valvonta - on kiinnitettävä huomiota, että rakennus on ottaen huomioon sen käyttötarkoitus riittävän tiivis ja siinä on riittävä lämmöneristys. Sosiaali- ja terveysministeriön opas 1:03 Asumisterveysohje ja sen soveltamisopas Asumisterveysopas 05. Sisäilmayhdistyksen julkaisu 5; Sisäilmastoluokitus Rakenteelliset ohjeet ja määräykset RakMK C 3 Lämmöneristys Määräykset 03 - rakennuksen vaipan lämpötekniset vaatimukset RakMK D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 03 - lämpöolot, ilmanvaihto, melu; ohjearvot RakMK D3 Rakennuksen energiatalous Määräykset ja ohjeet sisäilman suunnittelun ohjeistus RT Rakennuksen sisäilmasto - sisäilman lämpöolot ja lämpökuormat Raksystems-Anticimex Oy Y-tunnus Vetotie 3 A Vantaa kotipaikka Helsinki

6 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI TENNISTIE 1, VANTAA 6 4. RAJA-ARVOT 4.1 Asumisterveysohjeen raja-arvot Lämpötilojen raja-arvot on esitetty Sosiaali- ja Terveysministeriön Asumisterveysohjeessa 1:03, josta liitteenä Taulukko 1. Lämpötilan riskialttiuden kuvaamiseksi on Asumisterveysohjeessa esitetty laskennallinen lämpötilaindeksi, jonka perusteella voidaan päätellä onko havaittu pistemäinen lämpötila haitallinen vika tai rakennuksen hyväksyttävä ominaisuus. Indeksiä voidaan soveltaa asuintilojen lämpötilojen tulkintaan. Asumisterveysohjeen alin hyväksyttävä laskennallinen lämpötilaindeksi pistemäiselle lämpötilalle on Kohteessa kuvaushetkellä vallinneet raja-arvolämpötilat Seuraavassa taulukossa on esitetty kohteessa kuvaushetkellä vallinneiden olosuhteiden aikana keskimääräisen sisä- ja ulkolämpötilan mukaan lasketut Asumisterveysohjeen välttävän ja hyvän tason täyttävät pistemäiset lämpötilat asuintilojen osalta. As Ulkoilman lämpötila Pistemäinen vikalämpötila Indeksi kellari 1 tyydyttävä taso ,6 61 hyvä taso ,8 70 aula tyydyttävä taso ,6 61 hyvä taso ,8 70 Sali tyydyttävä taso -1 11,8 61 hyvä taso -1 13,7 70 Raksystems-Anticimex Oy Y-tunnus Vetotie 3 A Vantaa kotipaikka Helsinki

7 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI TENNISTIE 1, VANTAA 7 5. HAVAINNOT, TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 6. LIITTEET us voitiin suorittaa riittävissä kuvausolosuhteissa, koska ulkolämpötila oli riittävän alhainen, tuuli ei vaikuttanut merkittävästi eikä aurinko häirinnyt kuvaustuloksia, kuin lopussa urheiluhallin toisen puolikkaan osalta. Ratu 1213-s mukaan lämpökuvaus tulisi suorittaa ns. normaalissa käyttötilanteessa, ei kuitenkaan yli Pa alipaineessa. Rakennuksen paine-erosuhteet olivat kuvaukseen sopivat. Mittausraportissa on esitetty lämpötilaindeksin 70 alittavat lämpövuotokohdat, riippumatta siitä onko kuvatussa vikakohdassa korjaustarvetta. Rakennuksessa havaittiin ikkunoille ja ulko-oville tyypillisiä kuvioita, jotka alittavat rajan, mutta näistä on esitetty vain periaate kuvat. Korjaustarve on arvioitu ja esitetty mittausraportissa kohta kohdalta erikseen, huomioiden mm. tilan käyttötarkoitus ja vian mahdollisesti aiheuttamat riskit, sekä mm. ikkuna- ja ovirakenteissa kyseisen tyyppisten rakenteiden yleinen taso. Alakerran käytävän ikkunoiden puitteiden ja karmien sekä karmin ja seinärungon välistä on ilmavuotoa. Suositellaan ikkunoiden tiivistyksen parantamista ja karmin ja rungon välin tiivistämistä. Urheiluhallin yläpohjassa havaittiin ilmavuotoon viittaavia jälkiä ja lisäksi tilan ilmanvaihdon korvausilmaventtiileistä tuli viileämpää ilmaa kuin muissa tiloissa. Lisäksi osa tilan lämmityspattereista ei lämminnyt. Hallin ilmanvaihto oli aistinvaraisesti arvioituna voimakasta, vaikka tiloissa ei ollut käyttöä tarkastushetkellä. Suositellaan yläpohjan ja tilan ilmanvaihdon/ilmanvaihtokanavien jatkotutkimista ja korjaamista. Tilan lämmityspaterien toiminta suositellaan korjattavan. 1. Mittausraportit 30 sivua 2. Pohjakuva, jossa kuvauspisteet 3. Ote Asumisterveysohjeesta, sivut - 17 RAKSYSTEMS-ANTICIMEX OY Hämeenlinnassa Teemu Niiranen Rakennusmestari (AMK) Suora / Gsm Raksystems-Anticimex Oy Y-tunnus Vetotie 3 A Vantaa kotipaikka Helsinki

8 usmittausraportti 1/30 Korjausluokitus 1. Korjattava. Pinnan lämpötila ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa. Korjattava ilmavuoto tai eristevika. ja olisi sen perusteella luokiteltavissa terveyshaitaksi, mikäli terveyshaitta on tilan käyttötarkoitus ja rakenteet huomioiden mahdollista. 2. Korjaustarve selvitettävä. Heikentää rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. Korjaustarve on erikseen harkittava ja jätettävä jos työn toteutus ei ole kohtuullisin kustannuksia toteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason, mutta ei täytä hyvää tasoa. 3. Lisätutkimuksia. Täyttää Asumisterveydelle asetetut hyvän tason vaatimukset, mutta tilan käyttötarkoitus huomioiden rakenteen kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan puutteiden riski. Tarkasteltava kosteustekninen toiminta tai tehtävä lisätutkimuksia. 4. Hyvä. Ei toimenpiteitä.

9 usmittausraportti 2/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 1. en lämpötila 21.0 C maks. lämpötila 49.4 C min. lämpötila 12.3 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä.

10 usmittausraportti 3/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 2. en lämpötila.6 C maks. lämpötila 31.1 C min. lämpötila 12.3 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä.

11 usmittausraportti 4/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 3. en lämpötila.5 C maks. lämpötila 19.7 C min. lämpötila 11.1 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä.

12 usmittausraportti 5/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 4. en lämpötila 18.5 C maks. lämpötila 23.2 C min. lämpötila 11.1 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka:

13 usmittausraportti 6/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 5. en lämpötila 19.1 C maks. lämpötila 18.8 C min. lämpötila 9.7 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä.

14 usmittausraportti 7/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 6. en lämpötila 19.2 C maks. lämpötila.7 C min. lämpötila 5.3 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Kohdasta poistettu pintalevyä, jonka vuoksi kohdan tiiviys heikkenee. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä.

15 usmittausraportti 8/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 7. en lämpötila 19.2 C maks. lämpötila 19.5 C min. lämpötila 13.4 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 4 Alakulmassa on kylmempi kohta, joka on nurkkarakenteelle tyypillistä. Ei aiheuta korjaustoimenpiteitä.

16 usmittausraportti 9/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 8. en lämpötila 17.5 C maks. lämpötila 18.5 C min. lämpötila 13.0 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 4 Alakulmassa pilarin kohdalla on kylmempi kohta, joka on nurkkarakenteelle tyypillistä. Ei aiheuta korjaustoimenpiteitä.

17 10/30 usmittausraportti Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 9. en lämpötila 18.0 C maks. lämpötila 18.7 C min. lämpötila 13.0 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 4 Alakulmassa pilarin kohdalla on kylmempi kohta, joka on nurkkarakenteelle tyypillistä. Ei aiheuta korjaustoimenpiteitä.

18 11/30 usmittausraportti Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 10. en lämpötila 16.9 C maks. lämpötila 17.9 C min. lämpötila 12.4 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 4 Alakulmassa pilarin kohdalla on kylmempi kohta, joka on nurkkarakenteelle tyypillistä. Kohdan viileyttä lisää viemäriputki, joka estää ilman liikkumisen syvennykseen. Ei aiheuta korjaustoimenpiteitä.

19 12/30 usmittausraportti Kuvauspaikka: Päädyn aulaa Kuvauspäivämäärä: Nro 11. en lämpötila.2 C maks. lämpötila 31.6 C min. lämpötila 11.6 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % C Korjausluokka: 4 Ikkuna lasin reuna-alueen tyypillinen viileneminen, lisäksi metalliset karmit viilenevät näiltä kohdin muuta rakennetta enemmän, tämä on rakenteen ominaisuus eikä aiheuta toimenpiteitä.

20 13/30 usmittausraportti Kuvauspaikka: Päädyn aulaa Kuvauspäivämäärä: Nro 12. en lämpötila.5 C maks. lämpötila 22.2 C min. lämpötila 11.2 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % C Korjausluokka: 4 Ikkuna lasin reuna-alueen tyypillinen viileneminen, lisäksi metalliset karmit viilenevät näiltä kohdin muuta rakennetta enemmän, tämä on rakenteen ominaisuus eikä aiheuta toimenpiteitä.

21 14/30 usmittausraportti Kuvauspaikka: Päädyn aulaa Kuvauspäivämäärä: Nro 13. en lämpötila.7 C maks. lämpötila 25.4 C min. lämpötila 13.9 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % C Korjausluokka: 4 Ikkuna lasin reuna-alueen tyypillinen viileneminen, lisäksi metalliset karmit viilenevät näiltä kohdin muuta rakennetta enemmän, tämä on rakenteen ominaisuus eikä aiheuta toimenpiteitä. Kohdassa lisäksi savunpoiston automatiikkaa, joka tyypillisesti hieman heikentää kohdan tiiveyttä.

22 /30 usmittausraportti Kuvauspaikka: Päädyn aulaa Kuvauspäivämäärä: Nro 14. en lämpötila maks. lämpötila 24.8 C min. lämpötila 11.8 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % C Korjausluokka: 4 Ikkuna lasin reuna-alueen tyypillinen viileneminen, lisäksi metalliset karmit viilenevät näiltä kohdin muuta rakennetta enemmän, tämä on rakenteen ominaisuus eikä aiheuta toimenpiteitä. Kohdassa lisäksi savunpoiston automatiikkaa, joka tyypillisesti hieman heikentää kohdan tiiveyttä.

23 usmittausraportti 16/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 19.4 C 23.8 C 6.9 C Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä.

24 usmittausraportti 17/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 16. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 18.2 C 21.3 C 5.1 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä. Lisäksi yläpohjassa ilmavuotoja, jotka aiheuttavat energiahukkaa ja saattavat mahdollistaa kosteuden teknisen ongelman yläpohjaan. Suositellaan yläpohjan jatkotutkimista ja korjaamista puutteiden osalta.

25 usmittausraportti 18/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 17. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 18.0 C 18.7 C 13.0 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 1 Yläpohjassa ilmavuotoja, jotka aiheuttavat energiahukkaa ja saattavat mahdollistaa kosteuden teknisen ongelman yläpohjaan. Suositellaan yläpohjan jatkotutkimista ja korjaamista puutteiden osalta. Korvausilmaputkesta tulee noin 12 C asteista ilmaa, joka on muihin tiloihin nähden poikkeava ja viittaa putkien eristyksen / yläpohjan eriste ongelmaan.

26 usmittausraportti 19/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 18. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 17.7 C 22.5 C 11.5 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 1 Yläpohjassa ilmavuotoja, jotka aiheuttavat energiahukkaa ja saattavat mahdollistaa kosteuden teknisen ongelman yläpohjaan. Suositellaan yläpohjan jatkotutkimista ja korjaamista puutteiden osalta. Korvausilmaputkesta tulee noin C asteista ilmaa, joka on muihin tiloihin nähden poikkeava ja viittaa putkien eristyksen / yläpohjan eriste ongelmaan.

27 usmittausraportti /30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 19. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 18.0 C.7 C 5.7 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä. Lisäksi yläpohjassa ilmavuotoja, jotka aiheuttavat energiahukkaa ja saattavat mahdollistaa kosteuden teknisen ongelman yläpohjaan. Suositellaan yläpohjan jatkotutkimista ja korjaamista puutteiden osalta.

28 usmittausraportti 21/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 18.3 C 19.3 C C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 1 Yläpohjassa ilmavuotoja, jotka aiheuttavat energiahukkaa ja saattavat mahdollistaa kosteuden teknisen ongelman yläpohjaan. Suositellaan yläpohjan jatkotutkimista ja korjaamista puutteiden osalta. Korvausilmaputkesta tulee noin C asteista ilmaa, joka on muihin tiloihin nähden poikkeava ja viittaa putkien eristyksen / yläpohjan eriste ongelmaan.

29 usmittausraportti 22/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 21. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 17.5 C 19.2 C 10.4 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 1 Yläpohjassa ilmavuotoja, jotka aiheuttavat energiahukkaa ja saattavat mahdollistaa kosteuden teknisen ongelman yläpohjaan. Suositellaan yläpohjan jatkotutkimista ja korjaamista puutteiden osalta. Korvausilmaputkesta tulee noin C asteista ilmaa, joka on muihin tiloihin nähden poikkeava ja viittaa putkien eristyksen / yläpohjan eriste ongelmaan.

30 usmittausraportti 23/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 22. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 19.4 C 19.8 C 12.6 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 2 Urheiluhallin yläpohjan keskellä oli koroke, jossa ikkunoita. Kohdassa nähdään ikkunoidenpäällä viuhkamaista kuviota, joka viittaa kohdan ilmavuotoon. Suositellaan selvittämään kohdan vuotojen syyt ja tarvittaessa korjaamaan ne.

31 usmittausraportti 24/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 23. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 18.3 C 19.5 C 10.7 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 2 Urheiluhallin yläpohjan keskellä oli koroke, jossa ikkunoita. Kohdassa nähdään ikkunoidenpäällä viuhkamaista kuviota, joka viittaa kohdan ilmavuotoon. Suositellaan selvittämään kohdan vuotojen syyt ja tarvittaessa korjaamaan ne.

32 usmittausraportti 25/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 24. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 19.2 C 19.7 C 12.4 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 2 Urheiluhallin yläpohjan keskellä oli koroke, jossa ikkunoita. Kohdassa nähdään ikkunoidenpäällä viuhkamaista kuviota, joka viittaa kohdan ilmavuotoon. Suositellaan selvittämään kohdan vuotojen syyt ja tarvittaessa korjaamaan ne.

33 usmittausraportti 26/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 25. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 19.4 C.6 C.3 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 2 Urheiluhallin yläpohjan keskellä oli koroke, jossa ikkunoita. Kohdassa nähdään ikkunoidenpäällä viuhkamaista kuviota, joka viittaa kohdan ilmavuotoon. Suositellaan selvittämään kohdan vuotojen syyt ja tarvittaessa korjaamaan ne.

34 usmittausraportti 27/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 26. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 19.9 C.7 C 16.4 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 4 Urheilu hallin toisessa päädyssä ei havaittu yläpohjassa indeksin alituksia, mutta muutamissa kohdin hieman viileämpiä kohtia. Tämä johtuu todennäköisesti auringon paisteesta, joka tuli tälle osalle kattoa kuvauksen aikana. Suositellaan toisen puolen tutkimisen jälkeen varmistamaan tämän puolen vastaavat kohdat.

35 usmittausraportti 28/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 27. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 0 0 Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Kuva toisesta päädystä, josta voidaan havaita, että lämmityspattereista vain reunimmaiset toimivat.

36 usmittausraportti 29/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 28. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 0 0 Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Kuva toisesta päädystä, josta voidaan havaita, että lämmityspattereista vain reunimmaiset toimivat.

37 usmittausraportti 30/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Juhlasalia 26.0 C 25 Nro 29. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 0 0 Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Kuva lämmityspatterin termostaatin kohdalta, josta voidaan havaita että lämmin vesi ei pääse patteriin asti. Suositellaan patterien toiminnan varmistaminen, jotta lämmitys toimisi suunnitellusti.

38 usmittausraportti 1/30 Korjausluokitus 1. Korjattava. Pinnan lämpötila ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa. Korjattava ilmavuoto tai eristevika. ja olisi sen perusteella luokiteltavissa terveyshaitaksi, mikäli terveyshaitta on tilan käyttötarkoitus ja rakenteet huomioiden mahdollista. 2. Korjaustarve selvitettävä. Heikentää rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. Korjaustarve on erikseen harkittava ja jätettävä jos työn toteutus ei ole kohtuullisin kustannuksia toteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason, mutta ei täytä hyvää tasoa. 3. Lisätutkimuksia. Täyttää Asumisterveydelle asetetut hyvän tason vaatimukset, mutta tilan käyttötarkoitus huomioiden rakenteen kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan puutteiden riski. Tarkasteltava kosteustekninen toiminta tai tehtävä lisätutkimuksia. 4. Hyvä. Ei toimenpiteitä.

39 usmittausraportti 2/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 1. en lämpötila 21.0 C maks. lämpötila 49.4 C min. lämpötila 12.3 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä.

40 usmittausraportti 3/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 2. en lämpötila.6 C maks. lämpötila 31.1 C min. lämpötila 12.3 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä.

41 usmittausraportti 4/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 3. en lämpötila.5 C maks. lämpötila 19.7 C min. lämpötila 11.1 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä.

42 usmittausraportti 5/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 4. en lämpötila 18.5 C maks. lämpötila 23.2 C min. lämpötila 11.1 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka:

43 usmittausraportti 6/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 5. en lämpötila 19.1 C maks. lämpötila 18.8 C min. lämpötila 9.7 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä.

44 usmittausraportti 7/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 6. en lämpötila 19.2 C maks. lämpötila.7 C min. lämpötila 5.3 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Kohdasta poistettu pintalevyä, jonka vuoksi kohdan tiiviys heikkenee. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä.

45 usmittausraportti 8/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 7. en lämpötila 19.2 C maks. lämpötila 19.5 C min. lämpötila 13.4 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 4 Alakulmassa on kylmempi kohta, joka on nurkkarakenteelle tyypillistä. Ei aiheuta korjaustoimenpiteitä.

46 usmittausraportti 9/30 Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 8. en lämpötila 17.5 C maks. lämpötila 18.5 C min. lämpötila 13.0 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 4 Alakulmassa pilarin kohdalla on kylmempi kohta, joka on nurkkarakenteelle tyypillistä. Ei aiheuta korjaustoimenpiteitä.

47 10/30 usmittausraportti Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 9. en lämpötila 18.0 C maks. lämpötila 18.7 C min. lämpötila 13.0 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 4 Alakulmassa pilarin kohdalla on kylmempi kohta, joka on nurkkarakenteelle tyypillistä. Ei aiheuta korjaustoimenpiteitä.

48 11/30 usmittausraportti Kuvauspaikka: Alakerran käytävää Kuvauspäivämäärä: Nro 10. en lämpötila 16.9 C maks. lämpötila 17.9 C min. lämpötila 12.4 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % C Korjausluokka: 4 Alakulmassa pilarin kohdalla on kylmempi kohta, joka on nurkkarakenteelle tyypillistä. Kohdan viileyttä lisää viemäriputki, joka estää ilman liikkumisen syvennykseen. Ei aiheuta korjaustoimenpiteitä.

49 12/30 usmittausraportti Kuvauspaikka: Päädyn aulaa Kuvauspäivämäärä: Nro 11. en lämpötila.2 C maks. lämpötila 31.6 C min. lämpötila 11.6 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % C Korjausluokka: 4 Ikkuna lasin reuna-alueen tyypillinen viileneminen, lisäksi metalliset karmit viilenevät näiltä kohdin muuta rakennetta enemmän, tämä on rakenteen ominaisuus eikä aiheuta toimenpiteitä.

50 13/30 usmittausraportti Kuvauspaikka: Päädyn aulaa Kuvauspäivämäärä: Nro 12. en lämpötila.5 C maks. lämpötila 22.2 C min. lämpötila 11.2 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % C Korjausluokka: 4 Ikkuna lasin reuna-alueen tyypillinen viileneminen, lisäksi metalliset karmit viilenevät näiltä kohdin muuta rakennetta enemmän, tämä on rakenteen ominaisuus eikä aiheuta toimenpiteitä.

51 14/30 usmittausraportti Kuvauspaikka: Päädyn aulaa Kuvauspäivämäärä: Nro 13. en lämpötila.7 C maks. lämpötila 25.4 C min. lämpötila 13.9 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % C Korjausluokka: 4 Ikkuna lasin reuna-alueen tyypillinen viileneminen, lisäksi metalliset karmit viilenevät näiltä kohdin muuta rakennetta enemmän, tämä on rakenteen ominaisuus eikä aiheuta toimenpiteitä. Kohdassa lisäksi savunpoiston automatiikkaa, joka tyypillisesti hieman heikentää kohdan tiiveyttä.

52 /30 usmittausraportti Kuvauspaikka: Päädyn aulaa Kuvauspäivämäärä: Nro 14. en lämpötila maks. lämpötila 24.8 C min. lämpötila 11.8 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % C Korjausluokka: 4 Ikkuna lasin reuna-alueen tyypillinen viileneminen, lisäksi metalliset karmit viilenevät näiltä kohdin muuta rakennetta enemmän, tämä on rakenteen ominaisuus eikä aiheuta toimenpiteitä. Kohdassa lisäksi savunpoiston automatiikkaa, joka tyypillisesti hieman heikentää kohdan tiiveyttä.

53 usmittausraportti 16/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 19.4 C 23.8 C 6.9 C Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä.

54 usmittausraportti 17/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 16. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 18.2 C 21.3 C 5.1 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä. Lisäksi yläpohjassa ilmavuotoja, jotka aiheuttavat energiahukkaa ja saattavat mahdollistaa kosteuden teknisen ongelman yläpohjaan. Suositellaan yläpohjan jatkotutkimista ja korjaamista puutteiden osalta.

55 usmittausraportti 18/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 17. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 18.0 C 18.7 C 13.0 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 1 Yläpohjassa ilmavuotoja, jotka aiheuttavat energiahukkaa ja saattavat mahdollistaa kosteuden teknisen ongelman yläpohjaan. Suositellaan yläpohjan jatkotutkimista ja korjaamista puutteiden osalta. Korvausilmaputkesta tulee noin 12 C asteista ilmaa, joka on muihin tiloihin nähden poikkeava ja viittaa putkien eristyksen / yläpohjan eriste ongelmaan.

56 usmittausraportti 19/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 18. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 17.7 C 22.5 C 11.5 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 1 Yläpohjassa ilmavuotoja, jotka aiheuttavat energiahukkaa ja saattavat mahdollistaa kosteuden teknisen ongelman yläpohjaan. Suositellaan yläpohjan jatkotutkimista ja korjaamista puutteiden osalta. Korvausilmaputkesta tulee noin C asteista ilmaa, joka on muihin tiloihin nähden poikkeava ja viittaa putkien eristyksen / yläpohjan eriste ongelmaan.

57 usmittausraportti /30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 19. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 18.0 C.7 C 5.7 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 1 Ikkunoiden tiivisteiden ja karmien ja rungon välistä on ilmavuotoa. Aiheuttaa energiahukkaa sekä heikentää käytävän lämpöviihtyvyyttä. Suositellaan ikkunoiden karmien tiivistämistä sekä puitteen ja karmin välin tiivistämistä. Lisäksi yläpohjassa ilmavuotoja, jotka aiheuttavat energiahukkaa ja saattavat mahdollistaa kosteuden teknisen ongelman yläpohjaan. Suositellaan yläpohjan jatkotutkimista ja korjaamista puutteiden osalta.

58 usmittausraportti 21/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 18.3 C 19.3 C C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 1 Yläpohjassa ilmavuotoja, jotka aiheuttavat energiahukkaa ja saattavat mahdollistaa kosteuden teknisen ongelman yläpohjaan. Suositellaan yläpohjan jatkotutkimista ja korjaamista puutteiden osalta. Korvausilmaputkesta tulee noin C asteista ilmaa, joka on muihin tiloihin nähden poikkeava ja viittaa putkien eristyksen / yläpohjan eriste ongelmaan.

59 usmittausraportti 22/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 21. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 17.5 C 19.2 C 10.4 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 1 Yläpohjassa ilmavuotoja, jotka aiheuttavat energiahukkaa ja saattavat mahdollistaa kosteuden teknisen ongelman yläpohjaan. Suositellaan yläpohjan jatkotutkimista ja korjaamista puutteiden osalta. Korvausilmaputkesta tulee noin C asteista ilmaa, joka on muihin tiloihin nähden poikkeava ja viittaa putkien eristyksen / yläpohjan eriste ongelmaan.

60 usmittausraportti 23/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 22. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 19.4 C 19.8 C 12.6 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 2 Urheiluhallin yläpohjan keskellä oli koroke, jossa ikkunoita. Kohdassa nähdään ikkunoidenpäällä viuhkamaista kuviota, joka viittaa kohdan ilmavuotoon. Suositellaan selvittämään kohdan vuotojen syyt ja tarvittaessa korjaamaan ne.

61 usmittausraportti 24/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 23. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 18.3 C 19.5 C 10.7 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 2 Urheiluhallin yläpohjan keskellä oli koroke, jossa ikkunoita. Kohdassa nähdään ikkunoidenpäällä viuhkamaista kuviota, joka viittaa kohdan ilmavuotoon. Suositellaan selvittämään kohdan vuotojen syyt ja tarvittaessa korjaamaan ne.

62 usmittausraportti 25/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 24. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 19.2 C 19.7 C 12.4 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 2 Urheiluhallin yläpohjan keskellä oli koroke, jossa ikkunoita. Kohdassa nähdään ikkunoidenpäällä viuhkamaista kuviota, joka viittaa kohdan ilmavuotoon. Suositellaan selvittämään kohdan vuotojen syyt ja tarvittaessa korjaamaan ne.

63 usmittausraportti 26/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 25. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 19.4 C.6 C.3 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 2 Urheiluhallin yläpohjan keskellä oli koroke, jossa ikkunoita. Kohdassa nähdään ikkunoidenpäällä viuhkamaista kuviota, joka viittaa kohdan ilmavuotoon. Suositellaan selvittämään kohdan vuotojen syyt ja tarvittaessa korjaamaan ne.

64 usmittausraportti 27/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 26. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 19.9 C.7 C 16.4 C Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Korjausluokka: 4 Urheilu hallin toisessa päädyssä ei havaittu yläpohjassa indeksin alituksia, mutta muutamissa kohdin hieman viileämpiä kohtia. Tämä johtuu todennäköisesti auringon paisteesta, joka tuli tälle osalle kattoa kuvauksen aikana. Suositellaan toisen puolen tutkimisen jälkeen varmistamaan tämän puolen vastaavat kohdat.

65 usmittausraportti 28/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 27. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 0 0 Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Kuva toisesta päädystä, josta voidaan havaita, että lämmityspattereista vain reunimmaiset toimivat.

66 usmittausraportti 29/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Urheilusalia Nro 28. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 0 0 Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Kuva toisesta päädystä, josta voidaan havaita, että lämmityspattereista vain reunimmaiset toimivat.

67 usmittausraportti 30/30 Kuvauspäivämäärä: Kuvauspaikka: Juhlasalia 26.0 C 25 Nro 29. en lämpötila maks. lämpötila min. lämpötila Lämpötilaindeksi mitatun 0 0 Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Kuva lämmityspatterin termostaatin kohdalta, josta voidaan havaita että lämmin vesi ei pääse patteriin asti. Suositellaan patterien toiminnan varmistaminen, jotta lämmitys toimisi suunnitellusti.

68

69

70

71 Kiinteistönomistajan muistilista! Kosteuskartoituksella RS 1 saat tietoosi esimerkiksi kiinteistösi pesu- ja kellaritilan kosteustilanteen ja vaurioriskit sekä mahdolliset korjaustarpeet. Pientalon kuntotutkimuksilla RS 4 saat tietoa kiinteistösi kunnosta pintaa syvemmältä. Esimerkkejä kuntotutkimuksista: kuntotutkimus puulattiarakenteeseen ja mikrobianalyysi materiaalinäytteestä. Omakotitalon pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman RS 5 avulla pidät kotisi kunnossa. Rakennustekninen 10 vuoden PTS ja taloteknisten järjestelmien sekä laitteiden jäljellä olevan käyttöiän arviointi perustuu kohteessa aluksi tehtävään Kuntotarkastukseen RS 3. Huoneistoalamittauksen RS 6 avulla saat luotettavan tiedon kiinteistösi pinta-alasta. Etenkin vanhoissa kiinteistöissä pinta-alamerkinnät eivät täsmää nykystandardien kanssa. Lämpökamerakuvaus RS 9 on luotettava apu kiinteistösi kunnon tarkkailuun ja korjaustarpeen määrittelyyn. Vuoto- ja vikakohdat selviävät varmasti ja nopeasti rakenteita purkamatta. Näin tiedät mitä ja miten kannattaa korjata samalla säästät korjaus- ja lämmityskustannuksissa. Piilovirhevakuutus RS 10 turvaa yöunesi myös asuntokauppojen jälkeen. Piilovirhevakuutuksemme vähentää merkittävästi piilovirheiden tuomia riskejä koko myyjän viisivuotisen kaupanvastuun ajan. Pientalon radonmittauksella RS 22 selviää kiinteistösi sisäilman radonpitoisuus. Koska radon on radioaktiivinen kaasu, sitä ei voi aistia. Ilmatiiviysmittauksella RS 23 selvitetään rakennuksen ilmatiiviysluku (n50- luku). Ilmatiiviysmittauksella saadaan todellinen ilmavuotoluku esim. energiatodistukseen. Pientalon energiansäästökartoituksella RS 25 saat tietoa kiinteistösi energiansäästömahdollisuuksista ja järkevistä energiainvestoinneista. Tekniikan kehittyessä on entistä tärkeämpää osata käyttää oikein omia taloteknisiä laitteistoja, kuten lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä. Tavoitteena on tuoda omistajalle tietoa erilaisista toimenpiteistä, joilla energian säästämisen lisäksi parannetaan myös asumisviihtyvyyttä. Tuhoeläintorjunta, tuhoeläinten tunnistaminen ja ennakoiva torjunta tuovat mukavuutta ja turvallisuutta asumiseen. Kiinteistökuivauksen päivystys palvelee vesivahingon sattuessa ympäri vuorokauden Uudenmaan alueella Arkisin p , päivystys 7 pv / 24h p Asbestikartoituksessa määritellään asbestipitoiset materiaalit sekä asbestilaatu. Kodin kuntosopimuksella RS saat kiinteistön omistajana helppokäyttöisen työkalun kotisi kunnon ylläpitämiseksi ja hyvät puitteet turvalliseen ja terveelliseen asumiseen. Sopimusasiakkaana sinulla on aina oma Raksystems Anticimexin insinööri puhelimen tai sähköpostin etäisyydellä.

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Metsonkoti

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Metsonkoti LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 3.3 C 3 2 1 0-1 -2-2.6 Metsonkoti Metsontie 23 0145 Vantaa Kuvauksen suorituspäivämäärä: 8.1.13 Raportointipäivämäärä: 17.1.13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Metsontie 23, 0145 Vantaa 2 1. KOHTEEN

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Vantaan Konserttitalo Martinus Martinlaaksontie 36 01620 Vantaa Kuvauksen suorituspäivämäärä: 29.1.2013 Raportointipäivämäärä: 31.1.2013 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Martinlaaksontie 36, 01620

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Vantaan Konserttitalo Martinus Martinlaaksontie 36 01620 Vantaa Kuvauksen suorituspäivämäärä: 29.1.2013 Raportointipäivämäärä: 31.1.2013 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Martinlaaksontie 36, 01620

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Käräjäkoskentie 18, Riihimäki

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Käräjäkoskentie 18, Riihimäki LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Käräjäkoskentie 18, Riihimäki Kuvauspäivä: 14.11.16 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT uskohde Käräjäkoskentie 18 Riihimäki Tilaaja uspäivät 14.11.16 uksen Teemu Niiranen

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/11 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C 4 2 0-2 -2,0 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/11

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Ruusuvuoren koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne -10 -15-15,2 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Ruusuvuoren koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne -10 -15-15,2 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/12 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Ruusuvuoren koulu VANTAA Vaihe I Lähtötilanne Alue: -15,8 C 11,9 C 10 5 Piste: 1,6 C 0-5 -10-15 -15,2 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKATSELMUS. Kokonkatu 6 33960 Pirkkala. Haarlankatu 1 B FI-33230 Tampere p. 0207 495 630 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0

LÄMPÖKAMERAKATSELMUS. Kokonkatu 6 33960 Pirkkala. Haarlankatu 1 B FI-33230 Tampere p. 0207 495 630 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 LÄMPÖKAMERAKATSELMUS Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Lämpökamerakatselmus 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Lämpökuvauskohde Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Tilaaja Kesko / Vesa Saarenheimo Lämpökuvauspäivä 14.1.2011 Lämpökuvauksen

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.2010. Orvokkitien koulu II Orvokkitie 15 01450 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.2010. Orvokkitien koulu II Orvokkitie 15 01450 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.10 Orvokkitie 01450 Vantaa usraportti 11.6.10 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4 Tutkimuksen

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku VANTAA

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku VANTAA LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 23.5.09 Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku 1 01450 VANTAA 23.5.09 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot...3 1.1 Kohde ja osoite...3 1.2 Tutkimuksen tilaaja...3 1.3 Tutkimuksen tavoite...3

Lisätiedot

Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 15.11.2011

Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 15.11.2011 Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 Kuvauksen suorittaja: Puhelin: Osoite: Postitoimipaikka: Tilaaja: Uudenmaanliitto Osoite: Esterinportti 2 B Postitoimipaikka: 00240 Helsinki Kohde: Omakotitalo

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS. VARIA, Myyrmäen ammattikoulu Ojanhaantie 5, Vantaa

LÄMPÖKUVAUS. VARIA, Myyrmäen ammattikoulu Ojanhaantie 5, Vantaa LÄMPÖKUVAUS VARIA, Myyrmäen ammattikoulu Ojanhaantie 5, 01600 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI VARIA OJANHAANTIE 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Lämpökuvauskohde Lämpökuvauspäivä 15.3.2011 16.3.2011 Läsnä olleet Kohdetyyppi

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 00520 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 01912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 01912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 00520 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 01912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Korson koulun uimahallitilat VANTAA 30,0 C 30. Piste: 24,2 C 20 20,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Korson koulun uimahallitilat VANTAA 30,0 C 30. Piste: 24,2 C 20 20,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/12 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Korson koulun uimahallitilat VANTAA Alue: 17,2 C 30,0 C 30 Piste: 24,2 C 28 26 24 22 20 20,0 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 00520 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 0110912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Pääkoulu Urheilutie VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Pääkoulu Urheilutie VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 20.2.2007 Dickursby skola Pääkoulu Urheilutie 4 01370 VANTAA Fysiikan laboratorio 19.6.2007 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin.

Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin. KOIVUKOTI 1, VANTAA LÄMPÖKUVAUSLIITE LÄMPÖKUVAUS Kattovuotojen kuntoselvitys, Koivukoti 1, Vantaa Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin.

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 0110912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 01912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Jönsaksen päiväkoti VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Jönsaksen päiväkoti VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/12 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Jönsaksen päiväkoti VANTAA Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/12 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Länsimäen koulu Pallastunturintie Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Länsimäen koulu Pallastunturintie Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 16.5.09 Länsimäen koulu Pallastunturintie 25 01280 Vantaa usraportti 16.5.09 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Puukoulu Urheilutie VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Puukoulu Urheilutie VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 20.2.2007 Dickursby skola Puukoulu Urheilutie 4 01370 VANTAA Fysiikan laboratorio 20.6.2007 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek. Lämpökuvausraportti Yrttitien päiväkodin lisärakennus Tutkimuksen tekijä: Laboratoriopäällikkö puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.fi 1 Sisällys Lämpökuvausraportti... 1 Yhteenveto... 3 Kohteen

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Lasten taidetalo Pessi Asematie VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Lasten taidetalo Pessi Asematie VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 19.3.08 Lasten taidetalo Pessi Asematie 5 01370 VANTAA Fysiikan laboratorio 30.5.08 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Lisätietoa rakennusten lämpökuvauksesta

Lisätietoa rakennusten lämpökuvauksesta Lisätietoa rakennusten lämpökuvauksesta Lämpökameraa voidaan mm. Paikantaa kylmäsiltoja Paikantaa ilmavuotokohtia, eristepuutteita Löytää putkivuodot ja tukokset Paikantaa lämmitysputkien ja kaapeleiden

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 23.1.07 Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie 2 01760 VANTAA Fysiikan laboratorio 17.4.07 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot...3 1.1 Kohde ja osoite...3 1.2

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hämeenkylän koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hämeenkylän koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne. Tutkimuslaitos Tutkija 1/13 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Hämeenkylän koulu VANTAA Vaihe I Lähtötilanne Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/13 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Riihipellon päiväkoti Krakankuja VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Riihipellon päiväkoti Krakankuja VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 6.2.07 Riihipellon päiväkoti Krakankuja 5 0 VANTAA Fysiikan laboratorio 14.5.07 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot...3 1.1 Kohde ja osoite...3 1.2 Tutkimuksen tilaaja...3

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 Kuva 1 Tuulikaappi, ulko-oven ja ovikynnyksen/karmin liitoskohta. Referenssipiste R 23 102-0,95 Mittausalue 2 min -2,4 20 1 0,95 Tuulikaapin ulko-oven ja ovikarmin ja kynnyksen

Lisätiedot

Kuntotutkimus L Ä M P Ö K U V A U S. Seutulan koulu VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/13 KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI

Kuntotutkimus L Ä M P Ö K U V A U S. Seutulan koulu VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/13 KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI 1/13 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Seutulan koulu VANTAA Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta).

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). Kuva Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). 2,4 2,3 00 5 35 Mittausalue 3 min 4 3 Tuuletusluukun reunasta tapahtuu ilmavuotoa, joka saattaa aiheuttaa kosteuden

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

RAPORTTI KIVIMÄEN KOULU, VANTAA LÄMPÖKUVAUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo, Finland y-tunnus

RAPORTTI KIVIMÄEN KOULU, VANTAA LÄMPÖKUVAUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo, Finland  y-tunnus RAPORTTI KIVIMÄEN KOULU, VANTAA LÄMPÖKUVAUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo, Finland www.vahanen.com y-tunnus 1639563-3 Raportti 2 (6) Kivimäen koulu, Vantaa Lämpökuvaus Sisällys 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

Lehdokkitien virastotalo

Lehdokkitien virastotalo Lehdokkitien virastotalo Vantaa LÄMPÖKUVAUS 6.2.2004 Tilaaja Isännöitsijätoimisto MAIKOSKI OY / Jari Vainio Osoite Vernissakatu 6 Postinumero ja paikka Kuvauskohde Tehtävä Menetelmä / laitteisto 01300

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 2. Lämpökameran mittauspisteet Lämpökameran mittauspisteet, 1-kerros Lämpökameran mittauspisteet, 2-kerros Lämpökameran mittauspisteet, kellari LIITE 3. Lämpökamerakuvat

Lisätiedot

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS. sauli@paloniitty.fi 1

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS. sauli@paloniitty.fi 1 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS sauli@paloniitty.fi 1 Lämpökuvauksen historia Unkarilainen fyysikko Kálmán Tihanyi keksi lämpökameran 1929 Kameroita käytettiin aluksi sotilastarkoituksiin Suomessa rakennusten

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hakunilan yläaste VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hakunilan yläaste VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/14 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Hakunilan yläaste VANTAA 5,0 C 4 2 0-2,6 C -2 Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/14 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 14.4.2011 LÄMPÖKUVAUS. Vantaanlaakson päiväkoti Vantaanlaaksonraitti 9 01670 Vantaa

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 14.4.2011 LÄMPÖKUVAUS. Vantaanlaakson päiväkoti Vantaanlaaksonraitti 9 01670 Vantaa Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 07 401 006 14.4.11 LÄMPÖKUVAUS Vantaanlaaksonraitti 9 01670 Vantaa 2 Lämpökuvaus, Vantaa Kiratek Oy, 14.4.11 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. KOHTEEN KUVAUS...

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

MERKKIAINETUTKIMUS RUUKIN KOULU KOULUTIE TUUSULA

MERKKIAINETUTKIMUS RUUKIN KOULU KOULUTIE TUUSULA 5.12.2017 RUUKIN KOULU 04500 TUUSULA 04500 TUUSULA 2/8 Sisällysluettelo 1 KUNTOTUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Tutkimuksen toteuttaja... 3 1.3 Kohteen yleistiedot, tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

KIINTEISTÖN LÄMPÖKUVAUS. Lämpökuvausraportin vaiheet ja muuta tietoa lämpökuvauksesta kiinteistöissä.

KIINTEISTÖN LÄMPÖKUVAUS. Lämpökuvausraportin vaiheet ja muuta tietoa lämpökuvauksesta kiinteistöissä. KIINTEISTÖN LÄMPÖKUVAUS Lämpökuvausraportin vaiheet ja muuta tietoa lämpökuvauksesta kiinteistöissä. Lämpökuvaussopimus Lämpökuvaussopimuksen laadinnassa kerätyt tiedot ovat pohjana koko tutkimukselle.

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 TYÖPAJA, LUOKKATILAN PUOLEINEN OSA

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 TYÖPAJA, LUOKKATILAN PUOLEINEN OSA Kuva Tuulikaappi, ulkoovi. 3,8 23, 4,4 30 3,2 2 2 Tuulikaapin ulkoovesta johtuu viileää ulkoilmaa sisätilaan päin sekä ulkooven reunoilta tapahtuu ilmavuotoa, jotka aiheuttavat liittyvien rakenteiden ja

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta. Koulurakennuksen ilmatiiveysmittaus

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta. Koulurakennuksen ilmatiiveysmittaus SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Koulurakennuksen ilmatiiveysmittaus Ilmatiiveysraportti 2010 SISÄLTÖ 1 KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Mittauksen tavoite... 3 1.2 Mittauksen tekijä... 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Asunto Oy Kotkankatu 1 kuuleminen määräyksestä poistaa asuntoon Tivolitie 4 B 17 terveyshaitta HEL 2013-013664 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Taloyhtiö Taustaa

Lisätiedot

LISÄERISTÄMINEN. VAIKUTUKSET Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan? Rakennuksen ilmatiiviyteen? Energiankulutukseen? Viihtyvyyteen?

LISÄERISTÄMINEN. VAIKUTUKSET Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan? Rakennuksen ilmatiiviyteen? Energiankulutukseen? Viihtyvyyteen? Hankesuunnittelu Suunnittelu Toteutus Seuranta Tiiviysmittaus Ilmavuotojen paikannus Rakenneavaukset Materiaalivalinnat Rakennusfysik. Suun. Ilmanvaihto Työmenetelmät Tiiviysmittaus Puhdas työmaa Tiiviysmittaus

Lisätiedot

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos.

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 RUOKASALI Kuva 1 Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. -3,8 19,4 Referenssipiste R 15,7 84 - Mittausalue 2 min 13 72 3 Mittausalue 3 min 13,1 73

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

TIIVIYSMITTAUSRAPORTTI

TIIVIYSMITTAUSRAPORTTI SIVU 1/6 Talo Suomalainen, Mittaripolku 8, 01230 Mallila n 50 -luku 1,2 1/h Insinööritoimisto Realtest Sidetie 11 D 00730 Helsinki Puh. 0400 728733 matti.pirkola@realtest.fi SIVU 2/6 1.KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 pvm. 15.3.2011 2. KERROS, YLÄ-AULA Kuva 1 Tuulikaappi, ulko-ovi. -3,8 18,5 Referenssipiste R 12 71 - Mittausalue 2 min 4,4 37 2 Tuulikaapin ulko-ovesta johtuu viileää ulkoilmaa

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI Meilahden Ala-asteen koulu Jalavatie 6 00270 Helsinki 14.3.. SUOMEN LÄMPÖKUVAUS KIVISAARENTIE A 00960 HELSINKI P. 04004069 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie 6 00270 Helsinki

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Gsm. 040-861 7001. Osoite. Postitoimipaikka. Tilaaja:Jukka Hillo c/o As Oy Iirisranta. Osoite:Iirislahdentie 42 asunto 13

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Gsm. 040-861 7001. Osoite. Postitoimipaikka. Tilaaja:Jukka Hillo c/o As Oy Iirisranta. Osoite:Iirislahdentie 42 asunto 13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Kuvauksen suorittaja Tr-Lämpökuvaus Oy Gsm. 040-861 7001 Osoite Postitoimipaikka Krämertintie 31 D 006 Helsinki TilaajaJukka Hillo c/o As Oy Iirisranta OsoiteIirislahdentie 42 asunto

Lisätiedot

Kommentit: Korjausluokka 3. Lattianrajassa ilmavuotoa. Vaatii lisätutkimuksia.

Kommentit: Korjausluokka 3. Lattianrajassa ilmavuotoa. Vaatii lisätutkimuksia. usmittausraportti 1/24 Kuvauspaikka: 2.89 väliseinä/ulkoseinä nurkka.0 C Kuvauspäivämäärä: 11.3.14 14 Nro 1. en lämpötila 14.5 C maks. lämpötila.5 C min. lämpötila 13.8 C Lämpötilaindeksi mitatun 66 69

Lisätiedot

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa

Lisätiedot

Lämpökuvat 23,4 C 18,3 C. Ulkolämpötila Sisälämpötila Paine-ero Tuuli Pilvisyys -0,7 C 21-1...-2 Pa 0,5 m/s Pilvistä, lopussa kirkasta.

Lämpökuvat 23,4 C 18,3 C. Ulkolämpötila Sisälämpötila Paine-ero Tuuli Pilvisyys -0,7 C 21-1...-2 Pa 0,5 m/s Pilvistä, lopussa kirkasta. Lämpökuvasivu 1 Alue: 17,1 C 23,4 C 22 Piste: 19,1 C 18,3 C 19,1 C 17,1 C 23,4 C 82 91 Yläpohjassa kylmä pitkä ja kapea kohta. Kylmä alue jatkuu toiseen huoneeseen. Syynä lämpövuotoon on kylmäsilta, eristevika

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 1/2014 Vertia Oy 15.5.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS uudet ohjeet 2015

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS uudet ohjeet 2015 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS uudet ohjeet 2015 Lämpökameravaatimuksien tarkentuminen Mittausolosuhdevaatimusten muuttuminen Rakennuksen vallitsevan paine-eron huomioiminen lämpötilaindeksin laskennassa 1.12.2015

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

Tietoa lämpökuvauksesta

Tietoa lämpökuvauksesta SIVU 1/7 Tietoa lämpökuvauksesta Lämpökuvauksesta... 2 Lämpökuvauksen suorittaminen... 3 Ulkoilman olosuhteet... 4 Sisäilman olosuhteet lämpökuvauksen aikana... 4 Tulosten esittäminen... 5 Raja-arvot ja

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Nupponen Evita 029 562 6616 evita.nupponen@oikeus.fi KOHDE: Nummelantie 20 Nummelantie 20 28400 ULVILA Mittauspvm:

Lisätiedot

Tiiviysmittaus / malliraportti Julkinen rakennus

Tiiviysmittaus / malliraportti Julkinen rakennus SIVU 1/26 Tiiviysmittaus / malliraportti Julkinen rakennus SIVU 2/26 n50 = 3,78 Tutkija : TermoLog Oy / Pekka Toivonen SIVU 3/26 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen yleistiedot... 4 Tutkimuksen tilaaja... 4 Tutkimuksen

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA 1 TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA Teemu Roine terveystarkastaja insinööri (amk) / RTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärvi ja Tuusula

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Lämpökuvausraportti. Pähkinärinteen neuvola ja sivukirjasto. ThermoSunEco Oy. Vantaan Tilakeskus Mikko Krohn 01300 Vantaa

Lämpökuvausraportti. Pähkinärinteen neuvola ja sivukirjasto. ThermoSunEco Oy. Vantaan Tilakeskus Mikko Krohn 01300 Vantaa Annantie 19, 04220 Kerava P. 010 2191 499 Lämpökuvausraportti Pähkinärinteen neuvola ja sivukirjasto Asiakkaan nimi: Vantaan Tilakeskus Mikko Krohn 01300 Vantaa Neuvola huone 73 IR001811.IS2 1.2.2012 12:28:47

Lisätiedot

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty. PALONIITTY OY SIVU 1/8 Ohjeet ja määräykset PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.fi PALONIITTY OY SIVU 2/8 JOHDANTO LÄMPÖKUVAUKSEEN Yleistä Rakennusten sisäpinnat eivät

Lisätiedot

HOMEKOIRATUTKIMUS. Osoite Sairaalantie 7 Asiakkaan nimi Heinäveden kunta. Raportin toimitus

HOMEKOIRATUTKIMUS. Osoite Sairaalantie 7 Asiakkaan nimi Heinäveden kunta. Raportin toimitus Osoite Sairaalantie 7 Asiakkaan nimi Heinäveden kunta. Raportin toimitus jenni.ylikotila@heinavesi.fi 1 / 8 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN TIEDOT... 3 1.1 YLEISKUVAUS KOHTEESTA... 3 1.2 OLEELLISIMMAT HAVAINNOT...

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

1950-luvulla rakennetun asuinpalvelurakennuksen KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET ja niistä aiheutuvat kustannukset

1950-luvulla rakennetun asuinpalvelurakennuksen KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET ja niistä aiheutuvat kustannukset 1950-luvulla rakennetun asuinpalvelurakennuksen KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET ja niistä aiheutuvat kustannukset Markus Fränti Kosteus ja sisäilmateknisen kuntotutkimus:

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

Kartoittaja: Kai Kekki p Tarkastusraportti

Kartoittaja: Kai Kekki p Tarkastusraportti Tarkastusraportti Sivu: 1 (8) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Unajan Koulu Laivolantie 10 26910 Unaja Rauman Kaupunki / Jukka Snicker (Tilaaja) Läsnäolijat Jukka Snicker Toimeksianto Vahingon

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI ThermoSunEco Oy LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI Katriinan Sairaalan vanha osa 1.krs Asiakkaan nimi: Vantaan kaupunki Vantaan tilakeskus / Mikko Krohn Kielotie 13 01300 Vantaa Sisällysluettelo 1.krs kanslia.is2

Lisätiedot