Ajankohtaiset kansalliset cleantech-kuulumiset. Tampere Kaisu Annala Cleantechin strateginen ohjelma Valtioneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaiset kansalliset cleantech-kuulumiset. Tampere 4.6.2015 Kaisu Annala Cleantechin strateginen ohjelma Valtioneuvosto"

Transkriptio

1 Ajankohtaiset kansalliset cleantech-kuulumiset Tampere Kaisu Annala Cleantechin strateginen ohjelma Valtioneuvosto

2 Sisältö 1. Tavoitteet 2. Globaalit cleantech-markkinat 3. Indikaattorit 4. Aktiviteetit Maakohtaiset aktiviteetit Viennin kasvuohjelmat Investoinnit ja demonstraatioympäristöt Global Cleantech Summit Yhteenveto Lisäksi: Vienti-.ja asiakasrahoitustietokanta 2

3 1. Tavoitteet 3

4 Numeeriset päätavoitteet Liikevaihto* 25 mrd. 50 mrd. 75 % vientiin uutta työpaikkaa Lisäksi energia- ja metsäteollisuuden cleantech-liikevaihto 4

5 Tuulimylly, 600 BCE Tuuliturpiini 1887 Einstein Aurinkokennot, 1905 Taajuusmuuttajat, 70 s Veden puhdistus koagulanteilla 1450 BCE Moderni hissi, 1854

6 2. Globaalit cleantechmarkkinat

7 2. Globaalit cleantech-markkinat Tekesin Frost&Sullivanilta tilaamien cleantech-markkinaraporttien yhteenveto, 2014 Uusiutuva energia (aurinkokennot, tuuli, bio) Älykäs vesiteknologia (mittaus, vesiverkko) Kierrätysteknologia (jätteestä energiaa WTE, jätehuolto MSW ja C&I, elektroniikkaromu WEEE) Energiatehokkuus (LED, HEMS, BEMS, ESCO, älykkäät ikkunat, pienenergian tuotanto) Älykkäät sähköverkot (mittarit, kysyntäperusteinen energiahuolto, jakeluverkko, korkeajännitejakelujärjestelmät) Erillinen globaalien hybridienergiajärjestelmämarkkinoiden raportti Markkinakoko ( ), ennustetut kasvuvauhdit, ajurit ja hidasteet Globaali, Eurooppa, Aasia, Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, Afrikka, Australia 7

8 Uusiutuva energia 8

9 Älykäs vesi 9

10 Kierrätysteknologia 10

11 Energiatehokkuus 11

12 Älykkäät sähköverkot 12

13 3. Indikaattorit 3.1 Tilastokeskuksen ympäristöliiketoiminta Tekes-innovaatiorahoitus 3.4 Pk-yritysbarometri 13

14 3.1 Tilastokeskuksen ympäristöliiketoiminnan tilastointi Vuodet eivät ole suoraan vertailukelpoisia eikä sitten myöskään 2014 luvut Tilastokeskus tekee cleantechin aikasarjan 2015 aikana Big cleantech

15 3.2 Cleantech-innovaatiorahoitus Suomessa > 200 M /a Tekesrahoitusta + > 800 M /a yrityksiltä = > 1 miljardi /a

16 Innovaatiorahoitus, Tekes Energia- ja ympäristöteknologia

17 Liikevaihto suurempi Investointien arvo suurempi Viennin arvo suurempi Tuonnin arvo suurempi Palkkakustannukset / henkilö kasvaa Materiaalien hinnat kasvaa Lopputuotteiden tai palveluiden hinnat kasvaa Kannattavuus suurempi Vakavaraisuus suurempi Innovaatiot suurempi Tilausten määrä suurempi Kapasiteetin käyttöaste suurempi Pk-yritysbarometri Koko maa Teollisuus Palvelut Cleantech Cleantech Finland 17

18 EU Eco-innovation index, 2013 Sweden, Finland, Germany, Denmark, Great Britain, Spain Ekoinnovaatio panokset Ekoinnovaatioaktiviteetit Ekoinnovaatiotuotokset Sosioekonomiset tuotokset Ympäristötuotokset Finland is one of the most innovative EU Member States. The Finnish national innovation system is an extensive entity, based on education, research, product development as well as knowledge-intensive business and industry. The innovation policy is bound to science and technology policies, which together aim at ensuring balanced development and extensive cooperation within the innovation system. Eco-efficiency and environmental approach has traditionally been a baseline of Finnish production technology, which has been apparent through the research and development (R&D) funding and development of increased eco-efficiency in industrial processes.

19 Global Cleantech Innovation Index 2014 Israel, Finland, USA, Sweden, Denmark, Great Britain, Canada, Switzerland, Germany, Ireland, Netherlands

20 4. Tarttis tehrä jotakin Maakohtaiset aktiviteetit Cleantech Finland -brändimuutokset Viennin kasvuohjelmat Investoinnit ja demonstraatioympäristöt Global Cleantech Summit

21 Prioriteettitoimenpiteet strategian toteuttamiseksi 1. Cleantech maabrändin kärkiteemaksi 2. Investointien edistäminen 3. Demonstraatioympäristöjen luominen 4. Eri hallinnonalat ylittävän Cleantech Finland Boardin perustaminen 21

22 BCD 22

23 Maakohtaiset aktiviteetit Cleantech on ollut mukana kaikilla delegaatiomatkoilla mukaan lukien Kiina Brasilia Intia Pohjoismaat 23 23

24 Cleantechin kasvuohjelmat Kestävä kaivannaisohjelma Beautiful Beijing Waste-to-energy Bioenergy Energy efficiency and smart grids LED lighting Water Cleantech Finland

25 Investoinnit ja demonstraatioympäristöt 25

26 Merituulivoiman demonstraatiohankkeeksi Porin Tahkoluodon hanke, Merituulivoiman kokeiluhankkeeksi valittiin Suomen Hyötytuuli Oy:n hanke 10 tai 11 turbiinia yhteensä megawattia Tavoitteena investointipäätös maaliskuussa 2015 ja valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä Itämeren olosuhteisiin sopivia tuulivoimala- ja perustusratkaisuja.turbiinien etäisyys rannasta olisi noin 0,6 2,5 kilometriä. Olosuhteet lähellä avomeriolosuhteita. Jääolosuhteet haastavat erityisesti ahtojään takia Valtion budjettiin on varattu 20 miljoonaa euroa merituulivoiman demonstraatiohankkeeseen vuodelle

27 Ahvenanmaan älykäs sähköverkko Ahvenanmaalla tehdään kannattavuusselvityksiä Kustannushiha-arvio M 27

28 Cleantech Finland 28

29 29

30 Äänekosken biojalostamohanke Toteutunut YVA-aikataulu Hanke julkisuuteen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma yhteysviranomaiselle Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yhteysviranomaisen lausunto Yritys jätti ympäristölupahakemuksen Ympäristölupapäätös Päätös korvaa tehdasalueen aikaisemmat ympäristöluvat vuodelta 2006 Toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta Valitusaika päättyi

31 Helsinki, Espoo, Vantaa Smart & Clean Smart&Clean hankkeen alustavat päätavoitteet : pääkaupunkiseudun houkuttelevuuden parantaminen investointien kohteena elinkeinotoiminnan systemaattinen kehittäminen uudenlaisten yhteistyömuotojen edistäminen uusien liiketoimintojen, innovaatioiden ja työpaikkojen syntyminen alueelle merkittävän vientipotentiaalin hyödyntäminen entistä paremmin kotimarkkinoiden vahvistaminen Lisäksi hanke tukee mm. kaupunkien ja pääkaupunkiseudun asemoitumista ja kansainvälisiä tavoitteita (esim. European Green Capital tai muu vastaava) tuki keski- ja pitkän tähtäimen tavoitteiden asettamiseen (ilmastopäästöt, elinkeinopolitiikka jne.) tuki kaupunkien elinkeino- ja ilmasto-ohjelmille Sitra, Helsinki, Espoo,Vantaa, Uudenmaan liitto, työ- ja elinkeinoministeriö, Climate Leadership Council. 31

32 Cleantechin esittely-ympäristö valmiiksi summittiin, vaikka Allas viipyykin 32

33

34 An Investment Plan for Europe 1:15 multiplier effect - historical evidence from EU programmes and the EIB

35 EFSI rahoittamaan uusiutuvaan energiaan ja strategiseen infrastruktuuriin liittyviä hankkeita Euroopan investointipankin (EIP) hallintoneuvosto hyväksyi neljän energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja strategiseen infrastruktuuriin liittyvän hankkeen rahoituksen Euroopan investointiohjelmaan sisältyvän Euroopan strategisten investointien rahaston (EFSI) varoista. Positiivisen rahoituspäätökset saaneet hankkeet koskevat teollisuuden energian käytön vähentämistä Suomessa, uusiutuvia energialähteitä ja niihin liittyvien siirtoyhteyksien tukemista Pohjois- ja Länsi-Euroopassa, energiatehokkuuden investointeja lämmityskustannusten pienentämiseksi yksityiskodeissa Ranskassa ja kaasun siirron parantamista Espanjassa. Suomalaisen hankkeen tarkoituksena on rakentaa suuren mittakaavan omavarainen, uusiutuvaa energiaa käyttävä sellutehdas Äänekoskelle. EIP:n hallintoneuvosto hyväksyi kaikkiaan 21 hankkeen rahoituksen, joille myönnettävä lainarahoitus tulee olemaan yhteensä yli kahdeksan miljardia euroa. Hankkeista neljää suunnitellaan rahoitettavaksi EFSI:n kautta sen virallisen luomisen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto ovat tehneet päätöksen sen perustamisesta. Komissio toivoo EFSI:n toiminnan käynnistyvän syyskuuhun 2015 mennessä. Etunimi Sukunimi 35

36 36

37 Mikä summit? TEM:n koordinoimana, osana Team Finland -verkoston työtä, järjestetään Suomessa ensimmäinen cleantech-huippukokous: Global Cleantech Summit Kutsuvierastilaisuutena järjestettävään kokoukseen kutsutaan eri maiden päämiehiä, cleantech-asioista vastaavia ministereitä, yritysjohtajia ja merkittävien tutkimuslaitosten johtajia sekä muita vaikuttajia. Tavoitteena on profiloida Suomi globaalien cleantech-ratkaisujen kehittämisen aloitteentekijänä Finland wants to provide a discussion and development platform, how to practically mitigate the impacts of the climate change and to reach as low global temperature increase as possible. The mitigation of pollution is as imperative to maintain the globe livable for the next generations. We think clean technologies are the key to make the change happen business-wise. 37

38 Tärkeimmät kohdealueet BRIICS Pohjoismaat Baltian maat EU, Espanja, Hollanti, Iso-Britannia, Ranska, Saksa Yhdysvallat, Kanada Arabiemiraatit, Chile, Etelä-Korea, Israel, Japani 38

39 Etunimi Sukunimi 39

40 Organizers 40

41 Hallitusohjelma Biotalous ja puhtaat ratkaisut (=cleantech) Kymmenen vuoden strateginen tavoite: Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Kestävien ratkaisujen kehittämisellä, käyttöönotolla ja viennillä olemme parantaneet vaihtotasetta, lisänneet omavaraisuutta, luoneet uusia työpaikkoja sekä saavuttaneet ilmastotavoitteemme ja Itämeren hyvän ekologisen tilan. Hallituskauden tavoitteet: Suomi on saavuttanut 2020 ilmastotavoitteet jo vaalikauden aikana. Fossiilista tuontienergiaa on korvattu puhtaalla ja uusiutuvalla kotimaisella energialla. Uusia työpaikkoja on syntynyt cleantech-yritysten kasvun, kestävän luonnonvarojen käytön lisäämisen,maaseudun monialaisen yrittäjyyden ja tehokkaan kiertotalouden myötä ympäristönsuojelusta tinkimättä. Ruoantuotannon kannattavuus on noussut ja kauppatase parantunut 500 miljoonalla eurolla. Uudistumista hidastavaa hallinnollista taakkaa on kevennetty tuntuvasti. Hallitus asettaa alkusyksyyn mennessä yksityiskohtaiset mittarit 41

42 Yhteenveto Cleantech-markkinat kasvavat edelleen Suomi on menettänyt osuuttaan Korjaustoimenpiteet sekä viennin kasvun että maakuvan osalta ovat käynnissä Tärkeintä on yhteistyö. 42

43 Kiitokset!

44 Suomalaisten Cleantech-yritysten vientija asiakasrahoituksen tietokanta

45 Suomalaisten Cleantech-yritysten vienti- ja asiakasrahoituksen tietokanta Mitä mahdollisuuksia suomalaisilla cleantechyrityksillä on viennin, projektien ja asiakasrahoituksen toteutukseen missä tahansa maailmassa? Rahoitusta projektikehitys- tai investointi vaiheessa eri pääoman tyypeillä (oma, vieras, tuki) ml. Vienti-, kehitysyhteistyö- ja ilmastorahoitus Rajauksia Pääosin julkiset rahoittajat. Mukana myös yksityiset rahastot, jos niiden kautta kanavoituu merkittävästi julkista rahaa. Erityisesti pienempiin ja keskikokoisiin hankkeisiin tai pkyrityksille suunnattu rahoitus. Excel-muotoinen materiaali, jossa hakutoiminto. Rahoituksen hakijana viejä tai tämän asiakas.

46 Suuret hankkeet ja yritykset, valtiot, kunnat Pienemmät hankkeet ja yritykset Erityisten sektoreiden ja hanke-tyyppien rahoitus Välilliset sijoitukset erityisrahastoihi n ja alueille Erityisrahastot ja maantieteelliset alueet Rahoitusinstituutiot Rahoitusohjelmat Rahastojen rahastot Välittäjäpankkirahoitus Rahastot Lopullinen rahoituskohde Pkyritykset Yksittäiset Yksittäiset investointihankkeet, investointihankkee pienempien hankkeiden t erityisrahoitus

47 Työkalu ladattavissa https://www.tem.fi/files/42343/tem_tietokanta_rahoitusinstrumenteista.xlsm

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

Energia-alan murros ja osaamistarpeet

Energia-alan murros ja osaamistarpeet Energia-alan murros ja osaamistarpeet Mikael Ohlström Johtava asiantuntija (energia, ilmasto, cleantech) Elinkeinoelämän keskusliitto EK 29.5.2013 Energia-alan ennakointikamari Sähkötalo, Helsinki Maailman

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö hallitusohjelman toteuttajana Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 16.6.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö hallitusohjelman toteuttajana Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 16.6.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö hallitusohjelman toteuttajana Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 16.6.2015 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Suomen tulevaisuuden visio: Suomi 2025 Yhdessä

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Sisällysluettelo Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Teknologiayrittäjyyspäivät Case: Teknologiateollisuus. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 24.10.2014

Teknologiayrittäjyyspäivät Case: Teknologiateollisuus. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 24.10.2014 Teknologiayrittäjyyspäivät Case: Teknologiateollisuus Toimitusjohtaja Jorma Turunen 24.10.2014 Esityksen sisältö Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne Teknologiateollisuuden Yrittäjyysohjelma Kasvutiimi-toiminta

Lisätiedot

Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet

Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet: Selvitys Pohjois-Savon liitolle I Keskusteluaiheita Discussion Papers 7.9.2012 No 1281 Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet Selvitys

Lisätiedot

VESIHUOLLON LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET BALTIAN MAISSA, VENÄJÄLLÄ JA KESKI-AASIASSA. Markkinaselvitys

VESIHUOLLON LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET BALTIAN MAISSA, VENÄJÄLLÄ JA KESKI-AASIASSA. Markkinaselvitys VESIHUOLLON LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET BALTIAN MAISSA, VENÄJÄLLÄ JA KESKI-AASIASSA Markkinaselvitys Tekijä: Anu Hassinen Tilaaja: Green Net Finland ry Marraskuu 2003 SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO TAULUKOISTA...

Lisätiedot

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström VÄYLÄ AUKI TULEVAISUUTEEN Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström PBI Research Institute Tammikuu 2013 Jenni

Lisätiedot

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 44 Innovaatioympäristö tänään ja huomenna Jani Saarinen, Nina Rilla, Torsti Loikkanen & Juha Oksanen VTT Jaakko Alasaarela ZEF Solutions Oy ISBN 951 38 6596 7 (URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/)

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Toteutuksen tilanneraportti Toukokuu 2015 Maija Uusisuo, Työ- ja elinkeinoministeriö Riikka Aaltonen, Työ- ja elinkeinoministeriö Susanna

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

uudet maat, ainaa tian Green

uudet maat, ainaa tian Green Ympäristöalan vienninn rahoitus ja uudet liiketoimintamallit: Case kohteina Balt tian maat, Venäjä ja Ukr ainaa Tutkimusraportti Anu Hassinen, Lauri Hietaniemi, Evilina Lutfi Green Net Finland ry ISBN

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 154 Series Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Toimintakertomus ja yritysvastuu

Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus 2007 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA www.teollisuussummit.fi Sisältö Johdanto... 3 Kaupunginjohtajan tervehdys... 4 TeollisuusForumin puheenvuoro... 5 BusinessOulu viritti teollisuuden.

Lisätiedot

Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan

Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan Heinäkuu 2015 uutiset Piha- ja puutarhasuunnittelija Eija Keckman: "Puukivi puhuttelee ja edustaa aikamme arvoja" Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan Hyötykäytöstä kierrätykseen hyvästä

Lisätiedot