Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa Kaupunkisuunnittelu"

Transkriptio

1 Vantaa Kaupunkisuunnittelu Toimitiloja Vantaankosken asemalle / Ratastie 4 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelulautakunta

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos nro , Asemakaavamuutos Vantaan kaupungin 17. kaupunginosa, Martinlaakso osa korttelia Kaava-alueen sijainti Alue on tontti osoitteessa Ratastie 4 Sijaintikartta ja suhde kaupunkirakenteeseen. 2. TIIVISTELMÄ Kiinteistöosakeyhtiö Sanomalan keskusalue / Sanoma Oyj hakee Ratastie 4:ssä sijaitsevan liiketontin kaavamuutosta toimistorakentamiseen. Tontti on rakentamaton. Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on työpaikkaaluetta, mutta Monsaksenraitin pohjoispuolella sijaitsee vahastaan pientaloalue. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on liikerakennusten korttelialuetta KL, jonka tonttitehokkuus on e = 0,50, rakennusoikeus k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi. Tontti esitetään muutettavaksi toimistorakennusten korttelialueeksi KT, tonttitehokkuudella e = 1,2, mikä tuottaa k-m2 (kerrosneliömetrin) rakennusoikeuden. Siitä k-m2 saa käyttää liiketiloja varten. Suurin sallittu kerrosluku olisi kuusi. Rakennus tulee sijoittaa kiinni tontin rautatien puoleiseen reunaan. Kaavamuutosta perustelevat yleiskaava ja sijainti Kehäradan aseman vieressä. Aseman viereisillä yritystonteilla on käytetty e = 1,2 1,3 tonttitehokkuuksia, vaikka pohjoispuolisella pientaloalueella tonttitehokkuus onkin vain e = 0,20. Alueen pohjoispuoliset omakotiasukkaat ovat vastustaneet kaavamuutosta. Kaavamuutosta on vastustettu myös nettiadressilla. Mielipiteiden johdosta kerrosluku on pientalotontin eteläpuolella kaksi. 1

3 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista 1950-luvulta alkaen rakennettua omakotialuetta. Voimalantie on tarkoitus jatkaa Kehäradan ali. Kaksikerroksinen toimistotalo (1990) näkyy maisemassa. Toimitilatontti on nyt autiotonttina luvulta alkaen rakennettua omakotialuetta. Suuri rantatie (Monsaksenraitti) reunapuustoineen toimii kevyen liikenteen yhteytenä asemalle. Viisikerroksinen toimitalo (2002), asemakaava sallii kuudennen kerroksen, pohjoissiipi matalampi. Lähiympäristön analyysi. Yleiskaavan työpaikkaalue on vielä avointa niittyä ja metsää. Kehäradan jatke Lentoasemalle valmistuu Vantaankosken rautatieaseman tuleva pohjoinen sisäänkäynti. Radan yli rakennetaan silta. Kaavoitettava tontti on nyt metsää. Bussiterminaali. Liityntäpysäköintialue valmistui Vantaankosken aseman eteläinen sisäänkäynti. Martinkyläntie (pääkatu), liittymä Ratastielle. TKa Ilmakuvapohja Vantaan kaupunki 2009 Luonnonympäristö Tontilla on nyt kuusimetsää. Maaperältään tontti on pääosin moreenia, alempana silttiä. Tontilla ei ole inventoituja luontokohteita. Rakennettu ympäristö Tontti on rakentamaton. Tontin pinta-ala on m2, tonttitehokkuus e = 0,50 ja siitä laskettu rakennusoikeus k-m2. Tontin pohjoispuolinen Myllymäen omakotialue syntyi sotien jälkeen luvulla, mutta alueella on omakotitaloja eri vuosikymmeniltä. Martinlaakson yritysalue alkoi syntyä 1970-luvulla. Alueelle tulivat ensin Vantaan Energian voimalaitos (1975) ja punatiilinen Sanoman painotalo (1977), sitten Hansaprint (1985) luvulta alkaen yritysalueelle on rakennettu lisää yritysten toimitiloja, kuten Pöyry 1991 (Jaakonkatu 3), Siemens Nixdorf 1993 (Jaakonkatu 2), VTI Technologies Oy 1997 (Myllynkivenkuja 6), Labsystems 2002 (tontin lounaispuolella, Ratastie 2) sekä teollisuustalo 2007 (Myllynkivenkuja 1). Yritysalueelle on sijoittunut korkeaan tietotaitoon, ympäristöosaamiseen ja informaatiotuotantoon erikoistuneita yrityksiä. Vantaankosken asema avattiin liikenteelle 1991 ja tontin eteläpuolelle valmistui liityntäpysäköintialue Kehärata Vantaankoskelta Lentoasemalle ja edelleen Tikkurilaan valmistuu Monsaksenraitilta rakennetaan kevyen liikenteen silta rautatien yli. Sillalta tulee portaat ja hissi Vantaankosken 2

4 asemalle, joten tontti sijaitsee aivan rautatieaseman sisäänkäynnin vieressä. Rautatieaseman itäpuolella on bussiterminaali. Palvelut Lähin kauppa on Martinlaaksossa Laajavuorentiellä K-supermarket. Martinlaakson asemalle valmistuu noin k-m2:n suuruinen kauppakeskus syksyllä Asemakaava sallii liiketilojen rakentamista myös Vantaankosken aseman itäpuolelle (3 500 k-m2). Liikenne - Autoliikenne: Ratastieltä pääsee Martinkylätien kautta mm. Hämeenlinnanväylälle. Vantaankosken alueesta on laadittu liikenneselvitys (Strafica Oy 2004), jonka mukaan alueelle voidaan sijoittaa rakentamista yhteensä noin k- m2. Rataspolulla tulee esiintymään Vantaankosken aseman huoltoliikennettä. Muuta huoltoliikennettä Rataspolulla ei ole tarkoitus sallia. Sanomatie ja Sanomatien liittymä Kehä III:lle valmistuvat Joukkoliikenne: Tontti sijaitsee Vantaankosken aseman vieressä. Aseman itäpuolella on bussiterminaali, jonne tullaan rakentamaan kevyen liikenteen silta Monsaksenraitin kohdalle. Asemalta on bussiyhteyksiä eri puolille Vantaata ja Espooseen. Helsingin linjan 453 päätepysäkki on tarkoitus siirtää Vantaankosken asemalle (Vantaan linjastosuunnitelma , YTV 2008). - Kevyt liikenne: Monsaksenraitti on rautatieasemalle johtava jalankulku- ja pyöräilykatu. Kulttuurihistorialliset kohteet - Monsaksenraitti on ollut osa Suurta rantatietä eli varhaiskeskiaikaista maantietä Turusta Viipuriin. Tie on Suomen vanhimpia maanteitä. Tie kulki kirkolta kirkolle ja johti Turun linnasta Viipurin linnaan, joka on 1200-luvulta. Tien merkitys väheni 1700-luvulla ja edelleen 1812, kun Helsingistä tuli pääkaupunki ja liikenne alkoi suuntautua sinne. Osuus Hämeenkylästä Vantaankoskelle muutettiin maantiestä kylätieksi vuonna 1906 ja samalla Hämeenkylästä Helsinkiin johtava kylätie muuttui maantieksi; se on nyt Vanha Hämeenkyläntie. Tästä syystä Suuri rantatie onkin voinut katkeilla useaan osaan Hämeenkylän ja Vantaankosken välillä. Tien korvaava Helsingin ohikulkutie (Kehä III) valmistui 1960-luvulla. Tiemuseo inventoi Suuren rantatien vuonna Tiestä mahdollisesti löytyvät vanhat rakenteet ovat muinaismuistolain suojaamia muinaismuistoja. Kaavamuutos ei koske Monsaksenraittia, mutta rajautuu siihen. Tekninen huolto Vesi- ja viemärijohdot ovat Monsaksenkujan eteläpäässä ja sadevesiviemäri Ratastiellä. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt - Lentomelu: Alueen lentomelutaso on noin 60 db (Ilmailulaitos 2002, vuosien verhokäyrä). - Rautatiemelu: Rautatien melutaso tontin itärajalla on alle 55 db (ennuste 2030). - Tieliikennemelu: Tieliikenteen melutaso on tontin etelärajalla noin 53 db ja pohjoisrajalla noin 56 db (mallinnus v. 2005). Ennusteen mukaan tieliikenteen melutaso tontin etelärajalla olisi noin 55 db ja pohjoisrajalla noin 60 db vuonna Tontille kantautuu tiemelua sekä Kehä III:lta että Martinkyläntieltä. 3

5 Suunnittelutilanne Asemakaavamuutos nro , Maanomistus Tontin omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Sanomalan keskusalue / Sanoma Oyj. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tavoitteena on mm. että työpaikka-alueita ei sijoiteta erilleen muusta yhdyskuntarakenteesta. Valtioneuvosto Maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Martinlaakso on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Ympäristöministeriö Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Taajamatoimintojen alue. Keskustatoimintojen alue. Virkistysalue. Viheryhteystarve. Seutuliikenteen rata. (K) Maakaasun runkoputki. Lentomelualue. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde. Kehäkaupungin kehittämisvyöhyke. Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on työpaikka-aluetta TP. Ote yleiskaavasta. A1 Tehokas asuntoalue. A3 Pientaloalue. ET Yhdyskuntateknisen huollon alue. L Tieliikenteen alue. LR Raideliikenteen alue. P2 Palvelujen alue. PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. T Teollisuusja varastoalue. TP Työpaikka-alue. VL Lähivirkistysalue. VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. c Keskustatoimintojen alakeskus. (LJ)- Joukkoliikenteen terminaali. (m1)- Lentomeluvyöhyke 1 (L DEN yli 60 db). (m2)- Lentomeluvyöhyke 2 (L DEN db). (Z)- Voimansiirtolinja. Ohjeellinen ulkoilureitti. Historiallinen tie. Ohjeellinen raideliikenteen linjaus. Alueen raja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. 4

6 Asemakaava - Ensimmäinen asemakaava on nro , Vantaankoski 1, vahvistettu sisäasiainministeriössä Voimassa oleva asemakaavassa nro , joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja tuli voimaan , tontti on liikerakennusten korttelialuetta KL, tonttitehokkuus on e = 0,50. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II). Tontille saa rakentaa maanalaisen pysäköintitilan (map). Kaava sisältää tonttijaon. Kaavamääräysten mukaan alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavaramyymälää. Autopaikkojen vähimmäismäärä on liiketiloille 1 autopaikka / 50 k-m2. Autopaikkoja saa sallitun kerrosalan lisäksi rakentaa tasoihin. Ote ajantasa-asemakaavasta. AOTP 1 KL KTTY KTY LP LRA e = 0,50 II map Yhdistettyjen pientalojen ja pienteollisuusrakennusten korttelialue. Liikerakennusten korttelialue. Toimistorakennusten ja/tai ympäristöä häiritsemättömien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Toimitilarakennusten korttelialue. Yleinen pysäköintialue. Rautatieaseman alue. Tonttitehokkuus. Suurin sallittu kerrosluku (roomalaisin numeroin). Maanalainen pysäköintitila. Rakennusjärjestys Vantaan rakennusjärjestys, Kv , voimaan Tonttijako- ja rekisteri Alue on Vantaan kiinteistörekisterissä. Uusi tontti (7076 m2) muodostuu tontista (6591 m2) ja määräalasta M601 (485 m2). Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. Rakennuskiellot Ei ole. 5

7 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavamuutoshakemus Kiinteistöosakeyhtiö Sanomalan keskusalue / Sanoma Oyj haki kaavamuutosta toimistorakentamiseen tonttitehokkuudella e = 1,2 siten, että hanke voisi sisältää liiketiloja 1500 k-m2 ja sallittu kerrosluku olisi kuusi. Tontti sijaitsee Kehäradan aseman vieressä ja on yleiskaavassa työpaikka-aluetta. Ennakkoneuvottelut Sanoma Oyj on neuvotellut kaavamuutoksesta ja Suunnitteluohjelma Kaavamuutostyö otettiin kaupunkisuunnittelun syksyn 2010 suunnitteluohjelmaan, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi ohjeellisena. Osallistuminen ja vuorovaikutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin , lähetettiin osallisille ja julkaistiin internetissä. Vireille tulosta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa Aluearkkitehti oli tavattavissa myös puhelimitse. Mielipiteet pyydettiin mennessä. Osallisia kaavoituksessa olivat hakija, alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, vuokralaiset ja asukkaat (naapurit), kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, kaupungin viranomaiset, Uudenmaan liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY, Ratahallintokeskus, Vantaan Energia Oy, Elsa Oyj, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Helsingin seudun liikenne HSL, kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia. Saadut mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 1. Pirjo Salo, liikenneinsinööri, : Ratastien/Martinkyläntien liittymän toimivuudesta ruuhka-aikaan on tullut palautetta kaupungille. Valot tarvitaan liittymään viimeistään Sanoman hankkeen toteuduttua. Ratastien/Martinlaaksontien liittymään on siis hyvä tehdä toimivuustarkastelu, jossa tarkastellaan miten liittymä toimisi liikennevaloilla Sanoman hankkeen toteuduttua. Tässä hankkeessa 7 metrin peruutusväli parkkipaikalla on riittävä. Sanoman alueen kuvaa tutkittuamme huomasimme, että tonttiliittymien lukumäärän tulisi olla pienempi. Tontin sisällä voisi esimerkiksi kulkea Ratastien suuntainen ajoyhteys ja tontilta olla yksi liittymä Ratastielle. Tontilta on vain yksi liittymä Ratastielle. Tontin kaikki liikenne tulee johtaa Ratastieltä. Martinkyläntien ja Ratastien risteykseen rakennetaan liikennevalot. 2. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos : - katujen ja tonttiliittymien suunnittelun yhteydessä huomioitava osoitteiden selkeys ja loogisuus. Tonttiliittymän tulee sijaita osoitteen mukaisessa kohdassa. - Suuret ja/tai korkeat rakennukset on sijoitettava tontille siten, että pelastuslaitoksen raskaalla ajoneuvokalustolla pystytään operoimaan niiden välittömässä läheisyydessä. Huomioitava mahdolliset kansirakenteet. Tontille tulee osoite ja tonttiliittymä Ratastieltä. Lisäksi pelastaminen on mahdollista Rataspolulta ja Monsaksenraitilta. 3. Myyrmäen aluetoimikunta päätti, että "Monsaksenraitti on ollut osa Suurta rantatietä eli keskiaikaista maantietä Turusta Viipuriin. Aluetoimikunta esittää, että tontille tuleva yrittäjä huomioisi ja käyttäisi hyväkseen liiketoiminnassaan Monsaksenraitin historiaa." 6

8 4. Helsingin seudun liikenne HSL : Ei huomautettavaa. 5. Vantaan Energia Oy : - Sähköverkko: Vantaan Energia Oy:n pienjänniteverkko sijaitsee alueella karttaliitteen mukaisesti. Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan sähköverkon sijainti. Mikäli maakaapeleita pitää siirtää, niin siirtokustannusten osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Pienjänniteilmajohdot kaapeloidaan tontin rakentamisen yhteydessä. - Kaukolämpöverkko: Ei huomautettavaa. Kiinteistö voidaan liittää kaukolämpöön. 6. Museovirasto (Dnro 471/303/2010): Museoviraston ja Vantaan kaupunginmuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön osalta lausunnon antajana toimii kaupunginmuseo, jota tulee kuulla asiassa. Arkeologisen kulttuuriympäristön osalta ei ole huomautettavaa. Museovirastoa ei ole tarpeen kuulla asian jatkovaiheissa. Vantaan kaupunginmuseoa on kuultu suullisesti eikä kaupunginmuseolla ollut huomautettavaa, koska kaavamuutos ei koske Suurta rantatietä ja tontti on ollut rakentamaton. 7. Jukka Jaakkola, As. Oy Vantaan Monsaksenkuja 5; Varma Valkeinen, Eija Valkeinen, K. Koivusalo, Sirpa Koivusalo, Kari J. Leino, Britt Wilander, Aki Ylijaara ja Sirkka Ylijaara : Rajanaapureina emme ole saaneet etukäteen tiedotusta aikaisemmasta asemakaavamuutoksesta Monsaksenkuja 2:ssa, kun Aotp-asemakaava on muutettu KTY-kaavaksi, jossa rakennusoikeus nousee 0,5:stä 1,2:een ja kerrosluku 1 1/2:sta neljään. Saimme tiedon asiasta kaupungilta tulleen oman osoitteemme muutosilmoituksen yhteydessä, kun asemakaava oli jo muutettu. Vaadimme kaavan palauttamista ennalleen vedoten osallisten vaikutusmahdollisuuden puuttumiseen kaavamuutoksen ollessa näkemyksemme mukaan merkittävä, emmekä voi missään tapauksessa hyväksyä kerrosluvun korottamista kuuteen pientaloalueen läheisyydestä johtuen. Perustelut: Muutosalueen vieressä on Aotp-asemakaava-alue, joka koostuu pientaloista. Alueella ei ole kaavassa mainittua pienteollisuutta ollenkaan. Tiivis pientaloalue on ollut paikalla vuosia ja tätä rakennettua ympäristöä ja sen käyttöä tulee vaalia asemakaavamuutoksia suunniteltaessa. Kaavamuutoksessa ei ole otettu huomioon vaikutuksia aivan naapurissa sijaitseviin pientaloihin. Esimerkiksi: - taloudelliset haitat kiinteistöjen arvon laskun myötä, - viihtyvyys- yms. näkökohdat, - lain mukaan asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetuille muiden alueiden käytölle, - ohjeen mukaan pientaloalueen muutosraja kerrostaloalueeksi on suojattava riittävällä puisto- ja kasvillisuusalueella ja kerroskorkeus nostettava portaittain muutosalueen rajasta poispäin. Ehdotamme, että alue jää Aotp-asemakaava-alueeksi ja KTY-kaava-alueet rakennetaan tulevan ratalinjan itäpuolelle, jossa ei ole pientaloja lähellä. Se olisi luonnollinen rajaus ja ottaisi lain tarkoittamalla tavalla huomioon ensin rakennetun pientaloalueen. Vaadimme, että alueen (Ratastie 4) asemakaava jää ennalleen. Perustelut ovat samat kuin Asemakaavamuutos nro :ssä. Ratastie 4:n naapurissa Ratastie 2:ssa toimitilarakennukset ovat aivan Martinkyläntien varressa, jossa ne ovat nelikerroksisia (maksimikerrosluku 6) ja 7

9 riittävän kaukana pientaloalueesta. Lähempänä pientaloaluetta kerroskorkeus on rajattu kolmeen. Naapurialueiden rakentaminen ja lähiympäristön analyysi on kuvattu edellä. Vaikutukset pientaloalueeseen on arvioitu jäljempänä. Monsaksenkujan kaavamuutos, Kehäradan asemakaava nro , on tullut voimaan Kaavaan on sisältynyt oma kaava- ja valitusprosessinsa, johon sisältyi mm. ilmoittaminen joka kotiin Vantaalla jaetuissa Vantaan Sanomissa ja kaavoituskatsauksissa Vantaa suunnittelee ja rakentaa -lehdissä. Monsaksenkuja 2:n tonttia käsitellään asemakaavamuutoksessa nro Rakennusrekisterin mukaan Ratastie 4:n rakennettu kerrosluku on viisi. Tällä asemakaavalla ei puututa viereiseen Aotp-kortteliin 17108, jonka asemakaava on tullut voimaan Tämän jälkeen lähelle on valmistunut Vantaankosken rautatieasema Kehärata Lentoasemalle valmistuu Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on työpaikka-aluetta TP. Alueen lentomelutason Lden 60 db vuoksi uusien asuntojen rakentaminen ei ole mahdollista, mistä syystä asuinkortteli on muutettu toimitilakortteliksi. Kehärata yhdistää asukasta ja työpaikkaa, joten Vantaankosken asemaympäristö on merkittävä kehittämiskohde. Kestävän kehityksen mukaisesti asunnot ja työpaikat tulisi keskittää hyvien ratayhteyksien äärelle. Kaupungin kaavoituksella maan arvo voi sekä nousta että laskea eikä maan arvonlaskuja tai -nousuja lain mukaan korvata naapureille eikä naapureilta. Ei ole olemassa säädöstä, joka edellyttäisi asemakaavaan jätettäväksi tarpeettomia viherkaistaleita tai joka määräisi rakentamisen porrastamisesta asemakaavassa. Voimassa olevassa asemakaavassa on kuitenkin esitetty 5 metrin levyinen istutettava vyöhyke, jota ei poisteta. Lisäksi rakentaminen määrätään sijoitettavaksi kiinni tontin radan puoleiseen reunaan ja nykyisen omakotitalon eteläpuolella suurimmaksi kerrosluvuksi annetaan kaksi. Kaavamuutos mahdollistaa tontin tarkoituksenmukaisemman rakentamisen. Katso myös seuraavaa vastausta. 8. Sanna Koivusalo, : Monsaksenkuja 2:n ja Ratastie 4:n raja- ja lähinaapurit lähettivät teille postileimatun mielipidekirjeen koskien asemakaavamuutoksia ko. tonteilla. Olemme avanneet adressin vastustaaksemme suunnitelmien toteutumista ja mennessä meille tukensa oli jo antanut 143 ihmistä. Näistä osa on asuinalueen muita asukkaita, jotka myös pelkäävät asuinalueensa ja sen viihtyisyyden puolesta, mutta suurin osa on ihmisiä muualta Suomesta, jotka haluavat auttaa meitä vastustamaan asemakaavoitussuunnitelmien toteutumista. Jokaikinen allekirjoitus lisää painoarvoa lähinaapureiden mielipiteelle, jonka vastaanotatte pian kirjeitse. Ohessa liitteenä adressista tehty pdfdokumentti allekirjoituksineen. Adressi löytyy myös osoitteesta adressi.dy.fi "Adressi asuinalueen pelastamiseksi "Seuraava vetoomus taustatietoineen on pitkä ja seikkaperäinen, mutta haluan, että myös taustoja ennestään tuntematon saa hyvän käsityksen siitä, miten Vantaan kaupunki osoittaa välinpitämättömyyttään asukkaitaan kohtaan. Lukeminen vie vain muutaman minuutin ja asia on asuinalueen asukkaille ja näiden läheisille todella tärkeä, joten pyydän lukemaan alla olevan selostuksen ja allekirjoittamaan adressin asiamme puolesta. Vantaan Martinlaaksossa, Vantaankosken aseman luoteisreunalla, sijaitsee noin 45 perheen asuttama pientaloalue. Sen vanhimmat asutut talot ovat 50- luvulta, ajalta ennen alueen asemakaavoittamista, ennen Vantaankosken junaasemaa ja ennen Vantaan kaupungin suunnitelmia muuttaa alue tehokkuuden ja maksimaalisen tuoton nimissä kokonaan liiketoimintakäyttöön. Tiiviin asuinalueen laitamille on vuosien varrella noussut suuria tehtaita ja toimistoraken- 8

10 nuksia asemakaavamuutoksista johtuen. Lisäksi uuden Kehäradan rakennustyöt Vantaankosken asemalta pohjoiseen, yli lähiseudun asukkaiden virkistyskäytössä olleen idyllisen niittymaiseman, ovat jo käynnissä. Tästä liikenneyhteyksien parantumisesta johtuen kaupunki katsoo, että myös asuinalueen lähes koskemattomalle, radan puoleiselle laidalle tulisi rakentaa mahdollisimman korkeita liikerakennuksia. Asuinalue alkoi kasvaa varsinaisesti 80-luvulla ja vielä parin viime vuoden aikana alueelle on rakennettu uusia asuintaloja. Yleiskaavassa asuinaluetta ei kuitenkaan ole edes olemassa, vaan se ja ympäröivät tontit on määritelty lentomelun takia työpaikka-alueeksi. Yleiskaavan "ansiosta" yritysten etu onkin useimmiten mennyt asukkaiden edun edelle, mikä on muun muassa mahdollistanut suunnattoman tehdasrakennuksen pystyttämisen alle 30 metrin päähän rajanaapurissa sijaitsevasta paritalosta. Kun suunnitelmista on asukkaiden voimin valitettu, on Länsi-Vantaan aluearkkitehdin vastine ollut aina samansuuntainen: alue ei ole yleiskaavassa asuntoalue, joten asuintaloja siellä ei myöskään ole, eikä niitä tarvitse huomioida suunnittelussa. Tästä viimeisimpinä todisteina ovat tämänkin adressin perustamiseen johtaneet ilmoitukset kahdesta vireille tulleesta kaavasta koskien alueen rajalla sijaitsevia tontteja. Muun muassa molemman tontin lähinaapureina asuvat vanhempani vastaanottivat ilmoitukset elo-syyskuussa Toinen ilmoituksista käsitteli rajanaapurissa sijaitsevaa, vanhan autiotilan tonttia, jonka kaupunki osti kuolinpesältä osaksi siitä syystä, että tontti sijaitsee Vantaankosken aseman pohjoispäässä paikalla, josta Kehäradan linjaus kulkee. Silti tontti oli asemakaavassa merkitty samaan käyttöön, kuin muukin asuinalue, eli yhdistetyksi pientalojen ja pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi. (Adressin sisältämä kartta.) 9

11 Muun muassa vanhempani saivat tontin rajanaapurina ensimmäisen tontin kaavamuutoksia koskevan ilmoituksensa tuolloin elo-syyskuussa, kun tontti oli kaikessa hiljaisuudessa jo muutettu asemakaavassa toimitilakortteliksi ja nyt sille haettiin kerrosluvun korottamista neljästä kuuteen! Maankäyttö- ja rakennuslaissa ohjeistetaan kaavoitusmenettelyssä jotakuinkin niin, että ne, joiden asumiseen kaavamuutos vaikuttaa, tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun (toisin sanoen oikeus valittaa suunnitellusta muutoksesta) ja osallisille on ilmoitettava tästä mahdollisuudesta näiden tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Kuitenkaan vanhempani, saati muut rajanaapurit eivät ole missään vaiheessa kuulleet muutossuunnitelmasta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa, jossa tarkemmin määritellään tapa ilmoittaa asemakaavamuutoksista, annetaan mahdollisuus ilmoittaa kaavasuunnitelmista vain niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan eli kunnnallislehdessä, jos katsotaan, ettei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana. Arvelen, että tällä sopivuus-lauseella Vantaan kaupunki perustelee edukseen sen, ettei tontin rajanaapureille ilmoitettu kaavamuutossuunnitelmista talouskohtaisesti kirjeitse, kuten rajanaapureille on tapana ilmoittaa. Kuitenkin edellä mainitussa asetuksessa säädetään jotakuinkin niin, että tiedotuksen on oltava laajempaa kaavamuutoksen ollessa merkittävä. Asuinalueella on eletty siinä uskossa, että autiotilan tontille rakennetaan asemakaavan sallimia, enintään kaksikerroksisia pientaloja, joten mielestäni muutos jopa kuusikerroksisiin toimistokolosseihin on erittäin merkittävä naapuruston näkökulmasta. Näkemykseni onkin, että Vantaan kaupunki on rikkonut maankäyttö- ja rakennusasetusta tehdessään kaavamuutoksen huolehtimatta osallisten tiedonsaannista ja asemakaava tulee palauttaa entiselleen. Samoihin aikoihin edellisen ilmoituksen kanssa saapui tiedotus kaavamuutossuunnitelmasta, jonka kohteena on asuinalueen ja Vantaankosken aseman välissä oleva metsätontti. Se on jo aiemmin kaavoitettu liikerakennuskäyttöön, mutta asuintalojen läheisyydestä johtuen enintään kahteen kerrokseen. Tontin omistama suuryritys hakee nyt kerrosluvun korottamista kahdesta kuuteen tehokkuuden nimissä ja sillä perusteella, että naapuritontilla, asuinalueen eteläpuolella, liiketilan maksimikorkeus on myös kuusi ja junaradan toisella puolella peräti kaksitoista kerrosta. Perusteluissa ei oteta kuitenkaan huomioon, että naapuritontin pohjoisreunassa, asuinalueen välittömässä läheisyydessä, suurin sallittu kerrosluku on asukkaiden valituksen ansiosta vain kolme ja junaradan itäpuoleisten tonttien lähellä ei ole ollenkaan asuinrakennuksia. Toimitetussa ilmoituksessa on myös arkkitehdin luonnos metsätontin käytöstä, josta ilmenee, että jopa kuusikerroksisiksi kohoavia liiketiloja on tarkoitus rakentaa vain metrien päässä lähimmästä pientalosta! Toivomme, ettei asuinalueen viihtyvyyttä ja asuntojen arvoa pilata tällaisilla suunnattoman suurilla toimistorakennuksilla, vaan alkuperäinen asemakaava pysyy. Kummassakaan ilmoituksessa ei oteta sanallakaan kantaa suunnitelmien vaikutuksista asuinalueeseen, mikä on mikä on mielestäni röyhkeyden huippu! Rakennus- ja maankäyttölain mukaan asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka haittaavat kaavassa osoitettujen muiden alueiden käyttöä, minkä lisäksi asemakaava on laadittava niin, että luodaan edellytykset viihtyisälle elinympäristölle, ja jo rakennettua ympäristöä tulee vaalia. Vaikka yleiskaavan mukaan asuinaluetta ei ole olemassa lentomelun takia, on se asemakaavassa määritelty muun muassa pientaloalueeksi siellä jo olevan suuren, tiiviin ja viime vuosina kasvaneen asuntalokannan ansiosta. Alueella on jo nyt länsi- ja etelänaapureinaan suuria teollisuus- ja liiketiloja, mitkä rasittavat alueen käyttöä, viihtyvyyttä ja arvoa. Vielä lähes koskemattomat pohjois- ja itäreunat takaavat, että pientaloasumisessa viihtyvyyttä ensisijaisesti luova rauha ja luonnon läheisyys on olemassa edes jossain määrin. Asuinalueemme on jo vuosia saanut kärsiä yritysten edun takia ja juna-aseman ympäristön tehostussuunnitelmat tulevat toteutuessaan viemään alueelta 10

12 loputkin siitä viihtyisyydestä, joka siellä joskus vallitsi. Lisäksi vaikka kyseessä on monille alueella asuville loppuelämän koti, ei tieto kiinteistöjen arvon lopullisesta romahtamisesta silti ilahduta. Suunnitelmien toteutuessa asukkailta viedään kaikki, minkä takia tälle asuinalueelle on alun perin koti rakennettu tai ostettu, eikä se ole mielestäni oikein kaupungilta, jonka tulisi taata asukkaillensa hyvät elinolot! Toivon, että allekirjoitatte tämän adressin ja autatte näin asukkaita puolustamaan oikeuttaan oman kodin rauhaan ja näyttämään, ettei Suomessa voi loputtomiin polkea yksityistä ihmistä maahan yritysten maksimaalisen tuoton nimissä. Asukkaiden puolesta kiittäen, Sanna Koivusalo Asukkaat ovat jo osaltaan ryhtyneet toimiin kaavamuutosten järkeistämiseksi, mutta kun vastassa on kaupunki ja suuryritys, jonka olemassaolosta kaupunki on riippuvainen, tarvitsemme kaiken liikenevän tuen asiassamme! Adressi toimitetaan kaavoituksesta vastaavalle Länsi-Vantaan aluearkkitehti Timo Kallaluodolle ennen valitusoikeuden umpeutumista, joten laittakaa tämän adressin linkki eteenpäin kaikille tutuillenne ja puolitutuillekin nyt! Jos haluatte kysyä tai huomauttaa jostain adressiin tai kaavamuutoksiin liittyvästä asiasta, olkaa hyvä ja lähettäkää sähköpostia osoitteeseen Allekirjoittaneet: 158. Sanna Virtanen - Vantaa Jarkko Leino - Helsinki Anna-Liisa Leino - Helsinki Sonja Rantalainen - Vantaa Lauri Rantalainen - Vantaa Terttu Rantalainen - Vantaa Sampo Rantalainen - Vantaa Anita Strandberg - Kyrkslätt Erja Pyykkönen - Kantvik Samu Salovaara - Kantvik Juha Salovaara - Kantvik Taisto Salovaara - Kantvik Ari Salovaara - Kantvik Tarja Aaltonen - Vantaa raija laatikainen - vantaa Riitta Sorri - Kontiolahti Mari Hälinen - Kontiolahti Thea Järvenpää - Espoo Katja Kärki - Vantaa Henri Mecklin - Vantaa Pipsa Korhonen - Vantaa Risto Korhonen - Vantaa Riitta Sinervirta - Kuopio Jan Pihtsalmi - Loviisa Niko Lindman - Kotka Riitta Lindman - Vantaa Helge Pihtsalmi - Loviisa Maja Pihtsalmi - loviisa Linus Rehnström - Tammisaari Petra Ekholm - Tammisaari Kaarlo Rantanen - Lahti Ilari Siltanen - Jyväskylä Paula Siltanen - Tampere Olli Siltanen - Tuusula Merja Siltanen - Lahti Camilla Busi - Vantaa Jani Kauhanen - Vantaa Anne Lehtonen - Porvoo Tina Melin - Espoo Jesse Jokinen - vantaa Miranda Heikkinen - Vantaa Anne Hänninen - Vantaa Tauno Tuomisto - Helsinki Ilkka Elers - Hyvinkää Tarja Saastamoinen - Helsinki Mia Ingman - Kauniainen Olli Isoaho - Espoo Jouko Laatikainen - Vantaa Juha Leino - Vantaa Timo Kuula - Helsinki Maija Markelin - Helsinki Ben Wilander - Espoo Nina Elgmren - Helsinki Anita Grahn - Helsinki Annika Bertlin - Tammisaari Mikael Lindfors - Kauniainen Minna Wilander - Espoo Pontus Ingman - Kauniainen Kari J. Leino - Vantaa Britt Wilander - Vantaa Kristina Hietaniemi - Hyvinkää Hanna Kääriäinen - Vantaa Lea Kääriäinen - Vantaa Juho Suvanto - Vantaa Juho Koivusalo - Vantaa Lea Niemistö - Vantaa Saana Laurila - Hämeenlinna Virpi Laurila - Hämeenlinna Pertti Laurila - Hämeenlinna Milla Laurila - Siilinjärvi Aini Aaltonen - Vantaa Noa Garam - Helsinki Miki Garam - Helsinki Sini Garam - Helsinki Erkki Laurila - Helsinki Tuula Laurila - Helsinki Timo Aaltonen - Järvenpää Minna Joentakanen - Helsinki Soili Honkajoki - Helsinki Pekka Pakkanen - Helsinki Tiina Konttinen - Vantaa Siru Tiilikainen - Vantaa Erno Örthén - Vantaa Anja Melto - Vantaa Martta Forss - Vantaa

13 116. Matti Hänninen - Vantaa Risto Paajanen - Helsinki Mikko Santanen - Vantaa Hans Grahn - Espoo Riitta Grahn - Espoo Heidi Rehn - Helsinki Anja Siltala - Vantaa Tarmo Appelgren - Joensuu Jouni Saarela - Vantaa Sari Pirskanen - Turku Anniina Ögeturk - Hyvinkää Niina Nylander - Turku Päivi Auvinen - Vantaa Liisa Immonen - Vantaa Tuuli Saariaho - Helsinki Laila Jokinen - Vantaa Marco Berndes - Espoo Mika Mehtonen - aikaisemmin Vantaa Kari Hakulinen - Kontiolahti Bob Wilander - Porvoo Paula Jousmäki - Lempäälä Boris Wilander - Isnäs Brita Wilander - Isnäs Veera Lehtovaara - Helsinki Paavo Elers - Hyvinkää Arja Elers - Hyvinkää Jutta Nihtilä - Espoo Outi Tossava - Vantaa Risto Walden - Helsinki Milla Holmström - Kirkkonummi Andreas Melin - Espoo Sari Kivisoja - Helsinki Harri Kallunki - Vantaa Tapani Päivärinta - Vantaa Maarit Reiman - Vantaa Jouni Elers - Porvoo Mia Stürmer - Helsinki Kim Järvinen - Vantaa Heino Kuronen - Vantaa Tuula Kuronen - Vantaa Sari Koskinen - Vantaa Tessa Jalonen - Heinola Isabella Öljymäki - ylivieska Tia Leinonen - Kärkölä Tarja Koski-Sipilä - Hyvinkää Johanna Dorota - Vantaa Joni Saksholm - Porvoo Carina Hellsten - Helsinki Teemu Pulkkinen - Vantaa Ville Sortava - Vantaa Ari Hämäläinen - Vantaa Tuomas Pulkkinen - Vantaa Liisi Saarinen - Helsinki Niina Saarinen - Vantaa Miia Saarinen - Vantaa Pirkko Saarinen - Vantaa Kauko Saarinen - Vantaa Kari Pulkkinen - Vantaa Eeva Pulkkinen - Vantaa Viveka Hellstén - Helsinki Mirva Jumppanen - Tuusula Pauliina Valtonen - Kirkkonummi Meiju Huhtinen - Vantaa Kirsi Vuori - Turku Maria R - Vantaa Olli Ojanperä - Vantaa Jenny Lehtonen - Porvoo René Messia de Prado - Helsinki Riikka Varis - Helsinki Kaarlo Koivusalo - Vantaa Sirpa Koivusalo - Vantaa Tuomas Lehtonen - Espoo Sanna Koivusalo - Espoo Pääkaupunkiseutu on kehittynyt paljon 1950-luvulta, jolloin omakotialue syntyi. Helsingin maalaiskunnasta on tullut liki asukkaan Vantaan kaupunki. Kaupunkiseutu kasvaa koko ajan ja tulee muuttumaan tulevaisuudessakin. Tontti on saavutettavissa hyvin sekä teitse että rautateitse. Aluearkkitehti ei ole kiistänyt, etteikö alueella asuttaisi. Autiotilan tontti käsitellään asemakaavamuutoksessa nro Naapurialueiden rakentaminen ja lähiympäristön analyysi on kuvattu edellä. Asemakaavoitukseen osallistumisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 ja 32a :ssä. Monsaksenkujan kaavamuutos, Kehäradan asemakaava nro , on tullut voimaan Kaavaan on sisältynyt oma kaava- ja valitusprosessinsa, johon sisältyi mm. ilmoittaminen joka kotiin Vantaalla jaetuissa Vantaan Sanomissa ja kaavoituskatsauksissa Vantaa suunnittelee ja rakentaa -lehdissä sekä internetissä. Asemakaavaan tontin luoteiskulman kerrosluvuksi tulee kaksi kerrosta. Lisäksi rakentaminen määrätään sijoitettavaksi kiinni tontin radan puoleiseen reunaan. Kaavamuutos mahdollistaa tontin tarkoituksenmukaisen rakentamisen. Kaavamuutoksen vaikutuksia pientaloalueeseen ei arvioida vielä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa vaan tässä kaavaselostuksessa jäljempänä. Katso myös edellistä vastausta. 9. Sanna Koivusalo : ajattelimme informoida otsikossa mainittuja asemakaavamuutoksia vastustavaan adressiimme tulleen edelleen nimiä allekirjoitusten määrän huidellessa jo 186:ssa. Tämän asuinalueen asukkaista 12

14 suurimman osan nimet ovat siis jo adressissa, eivätkä nämä ihmiset halua kotiensa lähelle toteutuvan tällaisia suunnitelmia Luka Laitinen - Oulu Nella Laitinen - Oulu Niina Laitinen - Oulu Marko Laitinen - Oulu Juha Laitinen - Piehinki Piia Laitinen - Piehinki Jorma Laitinen - Piehinki Raija Laitinen - Piehinki Antti Lehtonen - Porvoo Esa Lehtonen - Porvoo Emma Äänisalo - Vantaa Jari Ropponen - Vantaa Lea Kettunen - Helsinki Soili Voutilainen - Kuopio Joonas Vuorela - Vantaa Suvi Vuorela - Vantaa Marko Vuorela - Vantaa Valte Vuorela - Vantaa Anne Vuorela - Vantaa Ari Vuorela - Vantaa Janne Walveranta - Vantaa Oliver Walveranta - Vantaa Heidi Walveranta - Vantaa Kalevi Kortesmaa - Vantaa Sirkka Ylijaara - Vantaa Aki Ylijaara - Vantaa Esa Ylijaara - Vantaa Kirsi Vatanen - Vantaa Neuvottelut viranomaisten kanssa - Vantaan kaupunginmuseo : Ei huomautettavaa. Asemakaavan tavoitteet - Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, joten vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan ei ole tarpeen. (MRA 25 ) Asemakaavamuutos täydentää pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta ja hyödyntää olevaa joukkoliikennettä ja kunnallistekniikkaa eikä ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Asemakaavamuutos on myös maakuntakaavan mukainen. - Suhde yleiskaavaan Asemakaavamuutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. - Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Kerroskorkeus laskee kahteen tontin luoteisnurkassa, jonka pohjoispuolella on pientaloja. Monsaksenraitin ja Ratastien varrella säilyy istutusvyöhyke. Rakentaminen määrätään kiinni rautatien puoleiseen tontin rajaan. Tontille sallitaan liittymä vain Ratastieltä. Kaavaluonnoksen suhde suunnitelmaluonnokseen. Asemakaavamuutoksen suunnittelu Asemakaavamuutoksen laati aluearkkitehti Timo Kallaluoto. Suunnitteluun osallistuivat maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö, liikenneinsinöörit Pekka Haasanen, Pirjo Salo, suunnitteluinsinööri Marika Orava, lakimies Petteri Leinonen ja suunnitteluavustaja Leena Rokala. Hakijaa edustivat kiinteistöpäällikkö Pentti Katainen ja Jarkko Ämtö. Hakijan konsulttina toimi arkkitehti Hannu Jaakkola / Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy. 13

15 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaavamuutos nro , Kaavaratkaisu Tontti muutetaan toimistorakennusten korttelialueeksi KT, tonttitehokkuudella e = 1,2, mikä tuottaa k-m2 rakennusoikeuden. Siitä k-m2 saa käyttää liiketiloja varten. Suurin kerrosluku on kuusi, mutta tontin lounaisnurkassa vain kaksi. Autopaikkoja on varattava sekä toimisto- että liiketiloja varten vähintään 1 ap / 50 k-m2, kun autopaikkoja käytetään yhteiskäyttöisesti. Tämä tuottaa 170 autopaikkaa. Erillispysäköintinä tarvittaisiin toimistoille 140 autopaikkaa (1 ap / 50 k- m2) ja liiketiloille 43 autopaikkaa (1 ap / 35 k-m2), yhteensä 183 autopaikkaa. Pysäköintiä on mahdollista sijoittaa maan alle ja pysäköintilaitokseen. Kaavaratkaisun perustelut Kaavamuutos perustuu oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan. Tontti sijaitsee aivan rautatieaseman vieressä, joten tontin tehokas käyttö toimistorakentamiseen on perusteltua. Rakentamisen keskittäminen rautateiden vaikutusalueille on kestävän kehityksen mukaista. Liikenne Kaavamuutos perustuu valmiiseen joukkoliikenteeseen. Autopaikkoja rakennetaan noin kpl. Autopaikkoja saa sijoittaa tasoihin ja maan alle. Martinkyläntien ja Ratastien risteykseen rakennetaan liikennevalot. Autopaikkoja on varattava vähintään - liikkeet 1 ap / 35 k-m2, kuitenkin vain 1 ap / 50 k-m2, jos autopaikat ovat yhteiskäytössä toimistotilojen autopaikkojen kanssa, - tilaa vaativa kauppa 1 ap / 50 k-m2, - toimistotilat 1 ap / 50 k-m2. Palvelut Kaavamuutos mahdollistaa tontille k-m2 liiketilaa. Periaate, kuinka maan arvo ja rakentamistehokkuus kasvavat rautatieasemien lähellä. Ympäristön häiriötekijät - Suhde melutilanteeseen Kaavaan annetaan seuraava ääneneristävyysmääräys: Toimistojen ja vastaavien hiljaisten työtilojen ulkokuoren ääneneristävyyden L lento- ja liikennemelua vastaan tulee olla vähintään 35 db(a). Tämä täyttää sekä lento-, että rautatie- ja tieliikennemelun ääneneristävyysvaatimuksen. - Suhde tärinään Korttelin suhde junien aiheuttamaan tärinään on tutkittu Kehäradan asemakaavan nro yhteydessä. Radalla ei kulje tavarajunia. Tekninen huolto Tontti on liitettävissä valmiiseen kunnallistekniikkaan ja kaukolämpöön. Hulevedet johdetaan tontilta Ratastien sadevesiviemäriin, josta vedet lasketaan Martinkyläntietä länteen ja edelleen Pitkäjärveen. Tavoitteena on, että pintaveden valuma ei kasva nykytilanteesta mitoitussateella (150 l / s / ha). Jätevesiviemärin korko on +41,40 ja tontin alimmat osat ovat alempana, jolloin jätevedet on käytännössä pumpattava. 14

16 Asemakaavamuutoksen keskeiset vaikutukset - Vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen Rakentamaton tontti tulee rakennetuksi, jolloin totuttu metsämaisema muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Asemakaavan liiketontti muuttuu toimistotontiksi, jolla sallitaan liiketilojen rakentamista. Tontin rakennusoikeus lisääntyy k- m2, jolloin maankäyttö tehostuu. Suurin sallittu kerrosluku nousee kahdesta kuuteen. - Vaikutukset suhteessa rakennettuun ympäristöön Rakentaminen vaikuttaa naapuritonttien ja rautatien näkymiin. Vantaankosken aseman ympäristöstä muodostuu toimistokeskus, jossa voidaan tarjota myös tarpeellisia lähipalveluita. Rakennuksen korkeudeksi tulee enintään kuusi kerrosta, tontin luoteiskulmassa kaksi. Uudisrakennus varjostaa aamuisin lähinnä yhtä omakotitonttia, mutta nykytilanteessakin kuusimetsä varjostaa tonttia ja omakotitonttien omatkin puut varjostavat. Sen sijaan pientalojen eteläpuolella pysäköintialueen osalta varjostus vähenee. Työpaikkarakentamisen myötä asuntojen kysyntä kasvaa kaupunginosassa. - Vaikutukset suhteessa luonnonympäristöön Tontin metsäinen luonnonympäristö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. - Liikenteelliset vaikutukset Alueelta on erinomaiset joukkoliikenneyhteydet, joten oman auton käyttö ei ole välttämätöntä. Töihin myös pyöräillään 10 km säteeltä. Strafica Oy tutki v. 2004, että Vantaankosken alueelle Kehä III:n ja Martinkyläntien väliin voidaan sijoittaa rakentamista yhteensä k-m2. Kun sama maanomistaja toteuttaa Hämeenlinnanväylän länsipuoleisen korttelin tonttitehokkuudella e = 1,0 (asemakaavatyö nro ), voidaan tämä tontti rakentaa tonttitehokkuudella e = 1,2 ilman että alueen kokonaisliikennemäärä selvitykseen nähden lisääntyisi. Selvityksen mukaan Martinkyläntie tulee leventää kaistaiseksi, kun alueen kokonaismaankäyttö toteutuu. Lisäksi tarvitaan Sanomatie Martinkyläntieltä Kehä III:lle sekä Sanomatien eritasoliittymä Kehä III:lle, jotka valmistuvat vuonna Yleiskaavassa (2007) esitetyn maankäytön liikenteelliset vaikutukset on tutkittu yleiskaavan laatimisen yhteydessä. - Sosiaaliset vaikutukset Kehärata yhdistää toisiinsa asukasta ja työpaikkaa, kansainvälisen lentokentän, pääkaupungin ydinkeskustan ja kolme aluekeskusta. Alueelle sijoittuva yritys tarjoaa työtä ja toimeentulomahdollisuuksia. Rautatieaseman ja nykyisen asutuksen yhteyteen sijoittuu uusia työpaikkoja. Tällöin ihmisiä liikkuu ympäristössä enemmän varsinkin arkipäivinä. Rakentaminen rautatien vaikutusalueelle ja hyvien bussiyhteyksien varaan mahdollistaa autottoman elämäntavan ja liikkumisen omin voimin, millä on vaikutusta ihmisten terveyteen. Nopeat liikenneyhteydet (sekä rata- että tieyhteydet) mahdollistavat nopean liikkumisen, jolloin liikenteeseen käytetään vähemmän aikaa, ja tämä koituu muun elämän hyväksi. Hanke tarjoaa työtä myös rakentamisvaiheessa. Nämä vaikuttavat mm. ihmisten hyvinvointiin ja sukupuolten tasa-arvoon. - Ekologiset vaikutukset Rakentaminen rautatieaseman viereen mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen, millä on vaikutusta mm. energian käyttöön ja ilmastonmuutokseen. 15

17 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavamuutos nro , Asemakaavaan liittyy toteuttamissopimus. Tontti on tarkoitus myydä toteuttajalle, kun kaavamuutos on tullut voimaan. Rakennusluvasta ilmoitetaan naapureille ja rakennuspaikalla (MRL 133 ). Vantaalla VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluyksikkö Timo Kallaluoto Aluearkkitehti Laatijan yhteystiedot: Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, Timo Kallaluoto, Kielotie 28, Vantaa p. (09)

18 Kehäradan avorataosuuden rakentaminen on aloitettu. Vantaankosken asema Liityntäpysäköintialue Nykytilanne, joulukuu

19 Nykytilanne, ortoilmakuva vuodelta Kuvan ottamisen jälkeen on rakennettu edellisen sivun pohjakartalla näkyvä liityntäpysäköintialue ja on aloitettu Kehäradan avorataosuuden rakentaminen vuonna

20 Hankkeen viitesuunnitelma Asemakaavamuutos nro , Asemapiirros. Julkisivu Vantaankosken asemalle päin. Normaalikerros. Pysäköintikellari. Pihapysäköintitaso. Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Uusi kerrostalo Mantelipolulle

Uusi kerrostalo Mantelipolulle VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 12.4.2010 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Uusi kerrostalo Mantelipolulle Asemakaavamuutos nro 002091,

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Kaupunkisuunnittelu Mikko Järvi 25 Myllymäki Korttelit 25063 ja 25070 sekä Vehkalantien katualuetta Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Asemakaavan kumoamisen selostus, joka koskee 25.11.2013

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Autopaikkatontin laajennus Kivikirveenkujalla TKa 3.7.2012 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002170 / II 1.

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro , jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro Uusitie 15 ja 12 b

Asemakaavamuutos nro , jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro Uusitie 15 ja 12 b Asemakaavamuutos nro 002211, jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro 001536 Uusitie 15 ja 12 b Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.12.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Työ nro 002247 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 13.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 VIIKATEPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002358, HÄMEVAARA Linnaistenmetsä Linnaisskogen ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.3.2017 MARMORIKUJA 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002208 Tontin omistaja hakee asemakaavan muutosta osoitteessa Marmorikuja 6. Asemakaavaa on esitetty muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 VIPUPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002359, HÄMEVAARA ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki / kiinteistöt ja asuminen

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Virtakujalle kerrostalo

Virtakujalle kerrostalo Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Virtakujalle kerrostalo Asemakaavamuutos 002305, Myyrmäki / Virtakuja Osallistumis-

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Hirsipuiston kohdalla

Asemakaavaa muutetaan Hirsipuiston kohdalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Hirsipuiston kohdalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu. Valkotien katumuutos. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Vantaa Kaupunkisuunnittelu. Valkotien katumuutos. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaa Kaupunkisuunnittelu Valkotien katumuutos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7.12.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002122 Ortoilmakuva vuodelta 2009. Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2010

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002348 Kaavamuutosalue sijaitsee Petikossa Petikontien ja Klinkkerikaaren rajaamassa korttelissa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001999, VEROMIES, KORTTELI 52104 JA OSA KORTTELIA 520105 KAAVAMUUTOSALUE Kaavamuutosalue

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 SPINELLIKUJAN PYSÄKÖINTILAITOS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002351 Kaavamuutosalue sijaitsee 23. Kivistön kaupunginosassa osoitteessa Spinellikuja 2 (tontti 23-183-2).

Lisätiedot

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / TKa 11.2.2009 Tarkistettu 12.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne

Lisätiedot

Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.7.2011. Logistiikkakeskus laajenee Viinikkalassa / Itella. Asemakaavamuutos nro 002135, Viinikkala

Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.7.2011. Logistiikkakeskus laajenee Viinikkalassa / Itella. Asemakaavamuutos nro 002135, Viinikkala Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.7.2011 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Logistiikkakeskus laajenee Viinikkalassa / Itella Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

Niittyvillankuja 2. Asemakaavamuutos nro 002240

Niittyvillankuja 2. Asemakaavamuutos nro 002240 Niittyvillankuja 2 Asemakaavamuutos nro 002240 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.4.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Varaston laajennus / Tiilitie 4 Viistoilmakuva v. 2011. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.10.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002154 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 1.10.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Asia:

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Tammiston irtaimistovarastopalvelut

Tammiston irtaimistovarastopalvelut Tammiston irtaimistovarastopalvelut Asemakaavamuutos nro 002215 osoitteessa Sähkötie 12 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.10.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194.

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 4.11.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Sähkötie 1, asemakaavan muutos

Sähkötie 1, asemakaavan muutos Sähkötie 1, asemakaavan muutos Työ nro 002255 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5.

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. 2.12.2010 Asemakaavaa tarkistetaan Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002106, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 KOIVUVAARANPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002360, HÄMEVAARA ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki / kiinteistöt ja asuminen

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.9.2017 VIRTAKUJA 4 ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002305, MYYRMÄKI Näkymä Virtakujalta, uudisrakennus oikealla. MITÄ SUUNNITELLAAN? Myyrmäen Huolto Oy / esisopimuksella

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 2.7.2012 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002179, Viertola Osa korttelia 63191. Suunnittelualue sijaitsee Viertolan

Lisätiedot

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro 002047 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.8.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002038. Selostusta on tarkistettu 30.11.2009 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA Teollisuuskylän 9. kaupunginosan osakorttelia 125 ja korttelia 128, osaa Maakarintietä sekä puistoalueita koskeva asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako (Lieksan Saha Oy:n asemakaavamuutos) Kuva 1: Ilmakuva

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

o Kaava-alueen alustava rajaus.

o Kaava-alueen alustava rajaus. o Kaava-alueen alustava rajaus. 2/6 Arvoisa vastaanottaja, Louhelaan haetaan asemakaavamuutosta, jonka tavoitteena on mahdollistaa asuntorakentaminen nykyisen toimistorakennuksen paikalle Eräkuja 2:ssa.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 860700 Keski-Nikinmäen asemakaava ja asemakaavan muutos 002086 Suunnittelualue sijaitsee Nikinmäen kaupunginosassa,

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 28.9.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002141, TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS, VIERTOLA Osa korttelia 63124

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002148.

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002148. Vantaan kaupunki Maankäyttö, ympäristö ja rakentaminen Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002148. 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.1.2018 VIHERTIE 44-46 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002337 Kaavamuutosalue sijaitsee ja Louhelantien ja Vihertien kulmassa. Toimistotalolle haetaan asemakaavamuutosta,

Lisätiedot

Kielotien senioriasuminen. Asemakaavan muutos nro Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Itä Länsi 40 Pohjoinen 20

Kielotien senioriasuminen. Asemakaavan muutos nro Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Itä Länsi 40 Pohjoinen 20 100 80 60 Itä Länsi 40 Pohjoinen 20 0 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. Kielotien senioriasuminen Asemakaavan muutos nro 002142 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 18.3.2013 Arvoisa vastaanottaja,

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Tikkurilantie 143 147

Tikkurilantie 143 147 Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Tikkurilantie 143 147 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.10.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002268 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavamuutos Vantaan

Lisätiedot

Viertolaan, Talvikkitien ja Hernetien risteykseenas Oy Pajunotkon tontille rakennetaan asuinkerrostalo.

Viertolaan, Talvikkitien ja Hernetien risteykseenas Oy Pajunotkon tontille rakennetaan asuinkerrostalo. Viertolaan, Talvikkitien ja Hernetien risteykseenas Oy Pajunotkon tontille rakennetaan asuinkerrostalo. Asemakaavan muutos nro 002174 osoitteessa Talvikkitie 38. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos Työ nro 002153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Uusi kuuleminen, kuultu 1. kerran 15.2.2012 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro 002191. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ii, 6.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0932 LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Viinikkala (41)

Asemakaavan muutos nro , Viinikkala (41) VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutos nro 001727, Viinikkala (41) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 28.8.2008

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 6.9.2005 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVA NRO 720900 Kaupunginosa:

Lisätiedot

Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle

Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 24.1.2008 Tarkistettu 28.1.2008 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavamuutos nro 002018, Kaivoksela

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.11.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002128 Rekola 73. kaupunginosa ja Matari 80. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.5.2016 MISTELINSIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002047 Kaavamuutosalue sijaitsee Ruskeasannan kaupunginosassa ja on osa Tulppaanipuisto-nimistä lähivirkistysaluetta

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro Hernetie 1, asemakaavan muutos nro 002256 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.12.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Radantauksen 136 kaupunginosan asemakaavamuutos ja sitovat tonttijaot (Osakortteli 152) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Sähkötie 3-7, Tammisto. Asemakaavan muutos nro 002171

Sähkötie 3-7, Tammisto. Asemakaavan muutos nro 002171 Sähkötie 3-7, Tammisto Asemakaavan muutos nro 002171 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.03.2015 Arvoisa vastaanottaja, Suunnittelualue Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.10.2017 KATRIINANTIE 3 (Nykyinen osoite on POHJOIS-VIINIKKALAN TIE 19) ASEMAKAAVA NRO 412000 Kaavamuutosalue sijaitsee Viinikkalan kaupunginosassa Suokalliontien

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot