Kouvolan seudun matkailun master plan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan seudun matkailun master plan"

Transkriptio

1 Kouvolan seudun matkailun master plan Page 1

2 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla on käsissään yhteinen työkalu tuleviksi vuosiksi matkailun kehittämiseksi. Budjetti , josta FCG:n osuus noin Kaakkois-Suomen ELY-keskus/EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 80 %, Kouvolan kaupunki 18 % ja Iitin kunta 2 % Hankkeen kesto , FCG:n työ huhti-lokakuu 2012

3 Aikataulu ja työvaiheet 3/12 Nykytilaanalyysi 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 Visio ja tavoitteet Strategiset valinnat Vuorovaikutus, osallistaminen ja raportointi Toteuttamissuunnitelma KOUVOLAN SEUDUN MATKAILUN MASTER PLAN työpajat ohjausryhmä ohjausryhmä/aloitus visioseminaari ohjausryhmä loppuseminaari x.x. ohjausryhmä aloituskokous

4 Master plan prosessiin osallistui iso joukko toimijoita eri tavoin ja eri vaiheissa Työpajat Kysely ja haastattelut (yht. 150 vastausta) Seminaarit ja Lähtöaineisto Master plan Ohjausryhmän kokoukset 5 kpl Page 4

5 Tavoitteena matkailuyritysten menestys, matkailutulon kasvu ja työpaikkojen lisäys MATKAILUYRITYKSET + SIITÄ HYÖTYVÄT MUUT ELINKEINOT Tuotteistaminen Markkinointi, myynti, tuotanto Verkostoituminen KAUPUNKI, ELINKEINOYHTIÖ Toimintaympäristön kehittäminen OPPILAITOKSET Osaamisen kehittäminen ELY-KESKUS, MAAKUNTALIITTO, FINNVERA, PANKIT JNE. Rahoitus

6 Bonuksena seudun vetovoiman kasvu! Matkailun tuoma imago ja näkyvyys voidaan hyödyntää laajemminkin koko alueen hyväksi Matkailun avulla tunnettuuttaan kasvattanut alue kiinnostaa myös muutto- ja sijoittumiskohteena (yksityiset, yritykset jne.) Matkailuinfra ja palvelut ovat hyödyksi ja iloksi myös paikallisille asukkaille

7 Nykytilasta Kouvolan seudulla on voitu vuosikymmenien ajan nojata vahvaan teollisuuteen eikä matkailun merkitys elinkeinona ole päässyt esille Matkailun kehittämistä on kyllä tehty eri tahoilla, mutta väsymys on iskenyt yrittäjiin ja muihinkin toimijoihin Vaikka on tehty oikeita asioita, niille ei ole saatu aina jatkuvuutta Työnjako eri tahojen välillä ollut epäselvää Page 7

8 Nykytilasta Kehittämisen pullonkaulana on ollut matkailun arvostuksen, kehittämishankkeiden systemaattisuuden ja pitkäjänteisyyden puute sekä yhteistyön vähäisyys yrittäjien ja muiden matkailutoimijoiden kesken. Kuitenkin Tykkimäki, Repoveden alue ja Verla ovat houkutelleet matkailijoita Vaikka työmatkailu on vähentynyt, venäläisten määrä on lisääntynyt selkeästi Vuonna 2008 matkailu työllisti Kouvolan seudulla henkilöä ja verotuloa kertyi 7,7 miljoonaa euroa. 1) 1) Kymenlaakson matkailututkimus 2008, Haaga-Perho Page 8

9 Nykytilasta Matkailu on ottamassa Kouvolan seudulla selkeästi seuraavan kehitysaskeleen. Master plan työn toteuttaminen on siitä yksi merkki. Positiivinen ja rakentava asenne oli selkeästi havaittavissa myös master plan työn aikana haastatteluiden tuloksista sekä seminaarien ja työpajojen keskusteluista Page 9

10 matkailijoiden määrä Kasvusykäyksen aika Uudistuminen Stagnaatio Hidastunut kasvu Vakauttaminen Vakiintuminen Taantuminen Voimakas kasvu strateginen uusinvestointi, nykyisen tarjonnan tai kapasiteetin lisäys Hidas kasvu aika Matkailukohteen elinkaarimalli Lähde: Richard W. Butler (mukaillen)

11 Suomen matkailun visio vuoteen 2020 Suomi on Euroopan huipulla; houkutteleva ja helposti saavutettava työ- ja vapaa-ajan matkailumaa, jossa yritykset menestyvät tarjoamalla elämyksiä eri vuodenaikoina hyödyntäen puhdasta luontoa, suomalaista kulttuuria ja kestävän matkailun periaattein rakennettuja matkailukohteita Page 11

12 Visio v Matkailu on kehittynyt Kouvolan seudulla merkittäväksi elinkeinoksi, joka vaikuttaa positiivisesti myös paikallisten asukkaiden elämään monipuolisempana palvelutarjontana ja uusina työpaikkoina. Kouvolan seutu on vahvistanut asemansa Suomen parhaana vapaa-ajan asumisen paikkakuntana sekä kansainvälisestikin kiinnostavana matkailukohteena ja laadukkaana kokouspaikkana, jossa on monipuolista tapahtuma- ja kulttuuritarjontaa ympäri vuoden.

13 Näissä on onnistuttava, jotta kehitys lähtee vauhtiin Yhteenveto niistä seikoista ja asioista, joihin on Kouvolan seudulla kiinnitettävä erityistä huomiota matkailun kehittämistyössä. Venäjän markkinoiden potentiaalin hyödyntäminen ja profiloituminen kilpailijoista/naapureista Kotimaisen matkailun vahvan kasvun hakeminen. Erinomaisen saavutettavuuden täysimääräinen hyödyntäminen. Keskittyminen nykyisten kärkien hiomiseen ja tulevien hakemiseen. Yhteismarkkinointi ja myynti sekä yhteistyöverkostot kuntoon ja käyntiin! Teollisuuden hyödyntäminen; historia, kulttuuri, tyhjentyneet kiinteistöt, Kymijoki Matkailun kehittämishankkeet tiiviissä yhteistyössä kohti samaa päämäärää yrittäjien tarpeita kuunnellen. Matkailuelinkeinon merkityksen tunnustaminen ja arvostuksen nousu Page 13

14 Kouvolan seudun matkailumagneetti? Kouvolan seudulla on olemassa useita sellaisia aihioita, joista voi kehittyä jotain todella ainutlaatuista ja vetovoimaista Page 14

15 Repoveden alue - huippuluokan palvelut, reitistöt, aktiviteetit ja majoitus Kuva: Wikimedia/M.Passinen Page 15

16 Tykkimäki elämyksiä ja monipuolista vapaa-aikaa kaupungin palveluiden äärellä Page 16

17 Kouvolan seutu, Suomen paras mökkikunta

18 KymiRing Pohjoismaiden moottoriurheilutapahtumien ja muiden suurtapahtumien sekä testauksen ja koulutuksen järjestyspaikka ja elämyskohde Page 18

19 Kouvolan seudun monipuolinen matkailutarjonta muodostaa kokonaisuuden, jota ei muilla ole! Verla Museot, näyttelyt Erikoiskaupat Teollisuus- ja sotahistoriakohteet Kansainväliset Marketit Ostoskohteet Kulttuurikohteet Kokoukset Kansalliset Tykkimäki Mielakka Golf-kentät KymiRing Elämys- ja liikuntakohteet Repovesi Kymijoki Mustila Luontokohteet KOHTEET Kouvolan seudun matkailu VAPAA-AJAN ASUMINEN TAPAHTUMAT Viihde- ja kulttuuritapahtumat Urheilutapahtumat Musiikki Teatteri Muut Turnaukset Leirit Ottelut Liikuntapaikat Page 19

20 Kouvolan seudun matkailun kohderyhmät Omatoimimatkailijat Matkanjärjestäjät Kokousjärjestäjät Tapahtumajärjestäjät Lomaasukkaat Perheet Ostosmatkailijat Harrastematkailijat Kokouskävijät Tapahtumakävijät Pietari, Venäjä Etelä-Suomi Saksa ja Hollanti 25 % vuosikasvu rek. yöpymistä 7 % vuosikasvu rek. yöpymistä 12 % vuosikasvu rek. yöpymistä Page 20

21 Rekisteröityjen yöpymisten määrä kolminkertaistetaan Rekisteröidyt vuodepaikat Rekisteröidyt yöpymiset Yhteensä Kotimaiset Venäläiset Muut ulkomaiset Käyttöaste Ulkomaisten osuus Nykytilanne % % Vuosikasvu 6,5 % 11 % 7 % 25 % 12 % Tavoite % % Rekisteröidyt yöpymiset lähtevät kovempaan kasvuun kuin keskimäärin Suomessa > tavoitellaan kilpailukykyistä asemaa Kaakkois-Suomen muiden vetovoimaisten kaupunkiseutujen kanssa Yöpymisten määrää pyritään kasvattamaan enemmän kuin vuodepaikkojen > käyttöaste paranee Venäläisten määrän kasvuun halutaan panostaa erityisesti ja sen näkymät ovatkin hyvät (esim. TAK OY:n tutkimus venäläisten matkailun kasvusta) Kotimaiset ovat jatkossakin tärkein ja suurin kohderyhmä Page 21

22 Rekisteröityjen yöpymisten kasvu Rekisteröityneiden yöpymisten toteuma ja tavoitteet vuosille Page 22

23 Venäläisten kävijöiden määrää viisinkertaistetaan ja vapaa-ajan asuntoja pyritään saamaan vuokravälitykseen Venäläiset kävijät Kaikki yht. Vapaa-ajan asunnot Rekisteröinnin piirissä Nykytilanne Vuosikasvu 16 % 4 % Tavoite Venäläisten kävijöiden määrässä tavoitellaan samaa tasoa kuin esim. Imatran seudulla oli vuonna 2011 ( ) Vapaa-ajan asuntojen määrä kasvaa tulevaisuudessa hieman voimakkaammin kuin tähän asti. Niistä vuokravälitykseen pyritään saamaan kolminkertainen määrä nykytilanteeseen verrattuna (merkitsee keskim vuodepaikkaa) Page 23

24 Välitön matkailutulo ja verotuotto kolminkertaistetaan Välitön matkailutulo Välittömät, kokoaikaiset työpaikat Arvioitu kunnallisverotuotto Nykytilanne 2011 (v tasolla 1 ) 132 M ,6 M Vuosikasvu 11 % 11 % Tavoite M M Matkailutulon vuosikasvu on linjassa rekisteröityneiden yöpymisten vuosikasvun kanssa. Mikäli yöpymiset kolminkertaistuvat, myös matkailutulo kolminkertaistuu. Matkailutuloon vaikuttavat myös esim. ohjelmapalvelut ym. eli kasvu voi olla voimakkaampaakin Myös työpaikkojen määrä vähintään kaksinkertaistuu noin työpaikkaan. Lisäksi osa-aikaisten sesonkityöntekijöiden tarve kasvaa. Kunnallisverotuotto on laskettu matkailutulon vuosikasvun mukaan. 1) Kymenlaakson matkailututkimus 2008, Haaga-Perho Page 24

25 Mitä käytännössä tullaan tekemään? Toimenpidesuunnitelmaan on koottu keskeiset tehtävät ja vastuutahot KOHTEET MARKKINOINTI JA MYYNTI VAPAA-AJAN ASUMINEN TAPAHTUMAT Toimenpidesuunnitelma koostuu neljästä aihepiiristä. Suurin osa toimenpiteistä edellyttää toteutuakseen erillistä rahoitusta. Toimenpiteelle nimetty vastuutaho vastaa sopivien rahoituskanavien etsimisestä. Näitä ovat mm. Kouvolan seudun yrittäjät Kouvolan seudun kunnat maakuntaliitot (EU-hankerahoitus) Kaakkois-Suomen ELY-keskus (EUhankerahoitus, yritystoiminnan rahoitus, investointituet) Ulkopuoliset rahoittajat Master planin ja erityisesti sen toimenpiteiden toteutumista olisi hyvä seurata, jotta muutoksiin voidaan reagoida ja raportoida saavutetut tulokset > seurantaryhmä Page 25

26 Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen Matkailukohteiden markkinoinnin ja myynnin tulee palvella mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti Kouvolan seudun matkailun kasvua tulevina vuosina. Tarvitaan 1. selkeät, yhdessä matkailuyrittäjien kanssa sovitut pitkäntähtäimen tavoitteet ja markkinointisuunnitelma 2. tavoitteisiin nähden oikein mitoitetut resurssit 3. toimenpiteitä tukeva aktiivinen verkosto ja yhteistyökumppanit Kaikki kaupungin, kehittämisyhtiön ja muiden eri tahojen hallinnoimien matkailuhankkeiden matkailukohteiden markkinointi on oltava tässä mukana tavalla tai toisella > yhteinen päämäärä ja resurssien yhdistäminen Page 26

27 Nykytilanne Matkailupalvelut (Kinno) Kaupungin kulttuuritoimi, tapahtumatuotanto, kokousja kongressitalojen operointi ja kaupungin viestintä Matkailun kehittämishankkeet Kouvolan seudulla (Kinno ja muut toimijat) Matkailuyritykset Yritykset osallistuvat yhteismarkkinointikampanjoihin mutta toteuttavat tarvittaessa myös omia, itsenäisiä markkinointitoimia. Yrityksiä pyydetään eri kampanjoihin mukaan eikä yrittäjällä ole käsitystä kokonaisuudesta ja siitä, mihin milloinkin kannattaisi osallistua Page 27

28 Tavoitetilanne brändi Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun kehittämisen visio, määrälliset tavoitteet ja toimenpiteet tuleviksi vuosiksi. Markkinointiorganisaatio, joka vastaa Kouvolan seudun matkailu- ja tapahtumakohteiden markkinoinnista ja myynnistä Toiminta perustuu vuosittain yrittäjien kanssa päivitettävään markkinointisuunnitelmaan, jossa on määritelty 1. kohderyhmät, joille markkinoidaan 2. teemat, tuotteet ja palvelut, joita markkinoidaan 3. välineet ja keinot, joilla markkinoidaan ja myydään 4. seurannan toteutus, jolla arvioidaan markkinoinnin tuloksia Kouvolan seudun matkailun kehittämishankkeet Hankkeiden sisältö tukee master planissa asetettuja tavoitteita. Jos hankkeissa on markkinointitoimenpiteitä, ne toteutetaan yhteistyössä yhteismarkkinointiorganisaation kanssa. Matkailuyritykset Yritykset osallistuvat yhteismarkkinointikampanjoihin mutta toteuttavat tarvittaessa myös omia, itsenäisiä markkinointitoimia. Kaikki yhteismarkkinointiin liittyvä löytyy yhden luukun takaa ja matkailuhankkeiden tiedetään olevan yhdessä sovitun master planin mukaisia. Kokonaiskuva selkiintyy ja verkoston toiminta tehostuu Page 28

29 Markkinointiorganisaation tehtävät Yksityisille henkilöille B to C Tarjoaa tietoa seudun matkailu- ja oheispalveluista kiinteässä infopisteessä, tarpeen mukaan eri tilaisuuksissa ja sesonkikohtaisissa tapahtumapisteissä sekä sähköisissä välineissä. Toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyitä. Välittää majoitusta (varauspalvelu). Yrityksille, organisaatioille B to B Myy ja välittää yrityksille ja organisaatioille Kouvolan seudun kokous-, kongressi- ja tapahtumatiloja. Paketoi, myy ja välittää Kouvolan seudun matkailuyritysten tuottamia palveluita kokousten tai tapahtumien järjestäjille sekä matkanjärjestäjille.

30 Markkinointiorganisaation tehtävät Yksityisille henkilöille B to C Matkailuinfo ja varauspalvelu Yrityksille, organisaatioille B to B Kouvolan seudun tilojen ja yrittäjien tuottamien palveluiden välitys ja myynti yrityksille ja organisaatioille sekä matkanjärjestäjille. Molempia päätehtäviä tukevat tehtävät: Markkinointikampanjoiden ja materiaalien suunnittelu ja toteutus Suunnitelmat teemoittain, kampanjoiden toteuttaminen ja rahaliikenne, tulosten seuranta Tuotekehityksen edistäminen Yritysten tuotekehityksen edistäminen niin, että saadaan koottua markkinoille myyviä, kiinnostavia ja laadukkaita kokonaisuuksia Tiedotus, viestintä, edunvalvonta Kouvolan seudun matkailun kasvoina toimiminen, matkailun tilastotietojen ja muun tutkimustiedon hankinta, seuranta ja välitys matkailuyrittäjille, päätöksentekijöille ym.

31 Kokous- ja kongressi, liikunta/urheilu-tapahtumat Luontomatkailu Huvi-, hyvinvointi- ja ostosmatkailu Kulttuuri- ja tapahtumamaktailu Xxxxxx Tehtävät ja markkinointitiimit Markkinointiorganisaatio Markkinointitiimit Tiimeissä on jäseninä yrittäjiä ja muita matkailualaa tukevia toimijoita. Tiimeissä sovitaan keskeisistä toimenpiteistä ja seurataan toiminnan tuloksia. Organisaation tehtävät Tehtäviä toteutetaan organisaation johdon ja markkinointitiimien antamien ohjeistusten mukaisesti Matkailuinfo ja varauspalvelu Tilojen ja palveluiden välitys ja myynti yrityksille, organisaatioille sekä matkanjärjestäjille. Markkinointikampanjoiden ja materiaalien suunnittelu ja toteutus Tuotekehityksen edistäminen Tiedotus, viestintä, edunvalvonta Page 31

32 Toimenpidesuunnitelma Seuraavassa esitellään 29 toimenpidettä, joilla tavoitellaan Kouvolan seudun matkailun vision ja määrällisten tavoitteiden toteutumista. Toimenpiteet ovat laajuudeltaan, haastavuudeltaan ja kiireisyysasteeltaan erilaisia, mutta kaikki merkittäviä vision toteuttamisessa Lopullisessa master planissa esitetään myös priorisointi, joka määrittelee, mitkä toimenpiteet olisi syytä toteuttaa ensin ja mitkä myöhemmin Page 32

33 1. Kokous- ja tapahtumapalveluihin liittyvän verkoston kokoaminen Toteutus Aika Kartoitetaan Kouvolan seudun kokous- ja tapahtumatilat ja alueet, oheispalvelut, majoitus- ja ravintolapalvelut, kaupungin tarjoamat palvelut jne. Verkoston keskeiset toimijat muodostavat ydinryhmän, joka pääsee vaikuttamaan myös myynti- ja markkinointipaketin sekä markkinointisuunnitelman sisältöön ja tulosten seurantaan. V , yhtä aikaa myynti- ja markkinointipaketin laatimisen kanssa. Vastuu Kumppanit Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy Kouvolan kaupungin viestintä, kulttuuritoimi, yritykset, tapahtumatuottajat Hyvin toimivan verkoston avulla voidaan palvella isompiakin kokousryhmiä ja tarjota mm. monipuolisia ohjelma- ja majoituspalveluita. Verkoston jäsenet voivat hyödyntää toinen toisensa palveluita ja välineistöä. Verkoston tiivis yhteydenpito voi estää myös tapahtumien päällekkäisyyttä. Tämä toimenpide tukee myös Urheiluliiketoiminnan esiselvitys -hankkeen (2010) kärkihanke-esitystä verkoston kokoamisesta Page 33

34 2. Kokous- ja tapahtumapalveluiden markkinointisuunnitelma Toteutus Aika Vastuu Kumppanit Vaikuttavuus Tapahtumien markkinointisuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet: Kohderyhmien tarkentaminen Kouvolan seudulla toimivien organisaatioiden kartoittaminen ja niiden kokoustarpeiden selvittäminen: onko niillä valtakunnallista tai kansainvälistä kattoorganisaatiota tai muita kontakteja > niiden kautta esim. vuosikokousten tai seminaarien houkutteleminen Kouvolan seudulle Tärkeimmät, kokouksia järjestävät tahot pääkaupunkiseudulla Markkinointikeinojen suunnittelu Miten edellä määriteltyjä kohderyhmiä lähestytään, mitä medioita ja välineitä käytetään Markkinoinnin seuranta Suunnitelmaan laaditaan mittarit, joilla seurataan markkinoinnin tuloksia V , yhtä aikaa myynti- ja markkinointipaketin laatimisen kanssa. Päivitetään vuosittain. Kouvola Innovation Oy Kouvolan kaupungin viestintä, kulttuuritoimi, yritykset, tapahtumatuottajat Tapahtumiin liittyvän markkinointisuunnitelman noudattaminen kohdistaa toimenpiteet kustannustehokkaasti ja antaa tietoa markkinoinnin tuloksista. Päällekkäisen työn tekeminen eri tahojen kesken poistuu Page 34

35 3. Kokous- ja tapahtumapalveluiden myynti- ja markkinointipaketti Toteutus Aika Kouvolan seudulle laaditaan myynti- ja markkinointipaketti, jota käytetään markkinoitaessa Kouvolaa kansallisten tai kansainvälisten kokousten ja tapahtumien pitopaikkana. V Päivitetään vuosittain Vastuu Kumppanit Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy Kouvolan kaupungin viestintä, oheisohjelmaa tarjoavat yritykset, tapahtumatuottajat Suomen merkittävimmillä kokouspaikkakunnilla on käytössään vastaavankaltainen paketti, joka on tärkein työkalu tapahtuma- ja kokouspaikkojen markkinoinnissa. Se myös antaa kuvan kokouspaikkakunnasta, jossa asiat on suunniteltu hyvin valmiiksi ja järjestäminen otetaan vakavasti. Paketti nostaa esiin Kouvolan seudun parhaat puolet ja mahdollisuudet onnistuneen tapahtuman järjestämiseen. Huom. Kyse on B to B markkinoinnista ja myynnistä, eli myydään Kouvolaa tapahtumien ja kokousten järjestäjille erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana Page 35

36 3. Kokous- ja tapahtumapalveluiden myynti- ja markkinointipaketti Tapahtumien myynti- ja markkinointipaketin sisältöä Page 36

37 4. Huvipäällikkö/tapahtumakoordinaattori Toteutus Aika V Taho, joka auttaa tapahtumien järjestäjiä ja edistää markkinointia sekä tiedonkulkua yhteistyöverkoston kesken; vastaa tapahtumakalenteri-järjestelmästä ja sinne myytävistä bannereista, koordinoi tapahtumien yhteismarkkinointia (esim. Kouvolan seudun tapahtumaesite) välittää tietoa tapahtumien pitopaikoista ja vuokrattavista laitteista ja rakenteista tapahtumien järjestäjille kutsuu kokoon työryhmän, joka tehtävänä kehittää kaupungin, tapahtumajärjestäjien ja matkailumarkkinoinnin välistä vuorovaikutusta ja yhteisiä toimintatapoja ylläpitää yhteistyöverkostoa Vastuu Kumppanit Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy Kouvolan kaupungin viestintä, kulttuuritoimi, yritykset, tapahtumatuottajat Tämä toimenpide tukee myös Urheiluliiketoiminnan esiselvitys -hankkeen (2010) kärkihanke-esitystä verkoston kokoamisesta Page 37

38 5. Monitoimiareena Toteutus Aika V Kouvolan seudulle on kaivattu pitkään ns. monitoimihallia/-areenaa, jossa voidaan toteuttaa monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Urheiluliiketoiminnan esiselvityshankkeen pohjalta laaditaan toteutettavuusselvitys, jonka jälkeen investoreiden etsintä ja neuvottelut. Vastuu Kumppanit Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy/toteutettavuusselvitys ja investoreiden hankinta sekä neuvottelut Kouvolan kaupunki/maanhankinta, kaavoitus Monitoimihalli/-areena täydentää Kouvolan seudun tarjontaa erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien muuntuvana ja monipuolisena tilana. Olemassa olevat tilat ja rakennukset ovat liian pieniä, suurin osa tekniikaltaan vanhentuneita ja tiloiltaan joustamattomia, jolloin niiden käyttö on rajattua vain tietyn tyyppisiin tarpeisiin. Luo työllisyyttä alueelle Page 38

39 6. Majoitustilojen rakentaminen Repoveden kansallispuiston lähialueelle Toteutus Aika V Repoveden alueelle suunnitellaan ja toteutetaan vaiheittain ekologiseen matkailuun erikoistuva matkailukylä, joka on 20 hehtaarin alueelle levittäytyvä kokonaisuus sisältäen chalet-, retkeilymaja-, asuntovaunu-, teltta- sekä korkeatasoista huvilamajoitusta Vastuu Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy: toteutettavuusselvitys, investoreiden hankinta Kouvolan kaupunki: Kaavoitus ja maankäytön ratkaisut sekä alustava suunnitelma majoituksen rakentamisen vaiheistuksesta, laajuudesta ja tyypistä > investoreiden hankinta Investorit, yksityiset: rakentaminen Operaattorit: majoitusliiketoiminta Majoituspalveluita tarjoamalla lisätään Repoveden kävijöiden viipymää ja sitä kautta matkailutuloa. Kokonaisuudessaan kymmenien miljoonien investoinnit, jotka toteutetaan vaiheittain. Rakentaminen työllistäisi ja toisi alueelle elinvoimaa, kuten myös kymmenet työpaikat, joita syntyisi majoitusyrityksiin Page 39

40 7. Luontomatkailukeskuksen rakentaminen Repoveden matkailukylään Toteutus Aika V Majoitustilojen lisäksi Repoveden matkailukylään rakennetaan luontomatkailu-/palvelukeskus, joka voi koostua useammasta eri rakennuksesta. Tilat ohjelmapalvelutuotteiden myyntiä sekä varusteiden säilytystä varten Tilat luontonäyttelylle ja kaupoille; matkamuistoja, retkeilytuotteita ja -varusteita Info Saunat Kahvila/ravintola Pihasta on pääsy alueelta lähteville reiteille sekä laiturit venetakseille Vastuu Vaikuttavuus Kouvolan kaupunki: Kaavoitus ja maankäytön ratkaisut Kouvola Innovation Oy: investoreiden houkutteleminen Investorit/yrittäjät: rakentaminen Operaattorit/yrittäjät: liiketoiminta Palveluita tarjoamalla lisätään Repoveden houkuttavuutta ja kävijöiden viipymää ja sitä kautta matkailutuloa kävijää x 10 = päiväkävijöinä kävijää x 200 = 8 milj. - yöpyjinä Retkeilykeskuksen myötä alueella toimivien yritysten palvelut saadaan paremmin tarjolle ja yhteistyö yritysten kesken sujuvammaksi Page 40

41 8. Repoveden ja Pohjois-Kouvolan alueen reittiverkoston kehittäminen Toteutus Aika V Repovedellä on tällä hetkellä 40 km:n reittiverkosto. Reittejä ja taukopaikkoja tulisi kehittää edelleen koko Pohjois-Kouvolan alueella mm. retkeilyä, maastopyöräilyä, hiihtoa ja hevosvaelluksia sekä melontaa varten. Reittien tulee olla hyvin merkittyjä, vaativuuden kannalta luokiteltuja ja eri kohderyhmille räätälöityjä. Osa reiteistä puiston alueelle, osa ulkopuolelle. Vastuu Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy, Kymenlaakson virkistysalueyhdistys, Metsähallitus Monipuolinen reittiverkosto on Repoveden alueen käytettävyyden ja houkuttavuuden kannalta oleellisen tärkeää. Vuoden retkeilykohteeksikin valitun alueen tulee vastata odotuksia ja mieluummin ylittää ne. Reittien monipuolistaminen tarjoaa lisää mahdollisuuksia myös alueen yrittäjille liiketoiminnan monipuolistamisen suhteen Page 41

42 9. Repoveden opas- ja ohjelmapalveluiden kehittäminen Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Repovedellä toimii jo yrittäjien yhteistyörenkaita. Yrittäjien yhteistyötä pyritään vahvistamaan ja laajentamaan niin, että alueella on tarjota monipuolinen palveluvalikoima eri kohderyhmien tarpeisiin. Repoveden alueella toimivat yrittäjät hyödyntävät kansallispuiston ja sen ulkopuolella olevia reittejä, taukopaikkoja sekä retkeilykeskusta. Yrittäjäringit voivat järjestää ohjelmapalveluita myös Kymijoelle ja muualle Kouvolan seudulle. jatkuvaa Ohjelmapalveluyrittäjät Verkostomainen toiminta vahvistaa kaikkien siihen osallistuvien yritysten markkina-asemaa, monipuolistaa asiakkaille tarjottavaa ohjelmapalveluvalikoimaa sekä helpottaa niiden hankintaa Page 42

43 10. Kymijoen luontomatkailun kehittäminen Toteutus Aika V Kymijoen luontomatkailun kehittämistä jatketaan panostamalla erityisesti kalastusmatkailun ja melonnan mahdollisuuksiin ja opastukseen sekä ohjelmapalveluihin. Vastuu Vaikuttavuus Kouvolan kaupunki: lupa-asiat, maankäyttö, rantautumispaikat, opasteet, kalaportit patoihin, maisemointi, jokiuomien ja isojen purojen raivaus melojien mentäväksi. Kouvola Innovation Oy: reittikartat, laiturit, laavut tmv. Yrittäjät: ohjelmapalvelut Yritykset saavat paremmat mahdollisuudet toimia Kymijoella ja sen varrella. Kalastusmatkailijoiden ja melojien määrä lisääntyy, kun Kymijoen monipuolisia mahdollisuuksia voidaan markkinoida Page 43

44 11. Kimolan kanavan toteuttaminen Toteutus Kimolan kanavan käyttöönotto uudelleen niin, että nippunosturi ja pato puretaan ja korvataan suluilla. Hankkeelle on myönnetty suunnittelurahaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kouvolan, Iitin ja Heinolan osuudet suunnittelutyöstä ovat yhteensä ja varsinaisesta rakennustyöstä vajaa 3 milj.. Aika V Vastuu Vaikuttavuus Liikennevirasto: rakennuttaminen Kunnat: maankäyttösuunnitelmat, tukiyhtiön perustaminen, rahoituksen kokoaminen Kanavan sijainti on erittäin edullinen matkailun kehittämisen näkökulmasta, sillä pääkaupunkiseudun ja Pietarin alueen saavutettavuus on hyvä. Vesijärvi-Päijänne-Ruotsalainen-Konnevesi on tärkeä virkistys- ja matkailualuekokonaisuus tulevaisuudessa ja kanavan lähialueella sijaitsee olemassa olevia ja kehittyviä matkailukohteita kuten Vierumäki ja Verlan alue. Lisäksi Kouvola ja Heinolan seutu ovat maamme suosituimpien kesämökkialueiden joukossa, sillä alueella on yhteensä yli vapaaajan asuntoa. Sulun rakentaminen edistäisi matkailun lisäksi myös rantarakentamista ja rahtikuljetusta Page 44

45 12. Ostoskohteet esille Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Kaikki ostoskohteet esille www-sivuille ja markkinointimateriaaliin eri teemojen alle ryhmiteltynä (tavaratalot, erikoisliikkeet, digitaaliset info- ja tienvarsitaulut jne.). Tax free kaupoista ajantasainen tieto www-sivuille. v. 2012, ylläpito ja päivitys jatkuvaa Kouvola Innovation Oy: www-sivut, digitaaliset tienvarsitaulut, markkinointipaketit yrityksille yms. Ostoskohteet: tietojen ylläpito ja päivitys Lisää ostoskohteiden myyntiä, kun kohteet ovat helposti asiakkaiden löydettävissä. Lisää mm. ohikulkuliikenteen osalta vetovoimaisuutta keskustaan ja market -alueille. Luo paremman kuvan Kouvolan palvelutarjonnasta Page 45

46 13. Ostoskohteiden erikoispalvelut venäläisille asiakkaille Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Koulutusta kauppiaille ja kauppojen henkilöstölle (erityisesti pienet kaupat). Kauppoihin lisää esim. venäjänkielistä palvelua, venäläisiä kiinnostavaa tarjontaa sekä kotiin toimitus palvelu yms. joka edistää venäläisten kiinnostusta ja nostaa palvelun tasoa. jatkuvaa Kouvola Innovation Oy: koulutuksen järjestäminen Ostoskohteet: palveluiden kehittäminen Lisää ostoskohteiden venäläisten asiakkaiden määrää Page 46

47 14. Ostos- ja perhematkailupakettien kokoaminen Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Ostos- ja perhematkailupakettien kokoaminen yhteistyössä matkailuyrittäjien ja kauppiaiden kanssa. Esim. paketit, joissa tarjotaan yksi yö/huone max 4 hlö (2+2), sisältää junalla tuleville paikallisbussin/katujunan käytön viipymän aikana, liput johonkin kohteeseen (teatteriin, Tykkimäelle, Mielakkaan tms.) Erilaiset painotukset eri kohderyhmille (venäläiset, kotimaiset jne.) Jatkuvaa Kouvola Innovation Oy Matkailu- ja majoitusyrittäjät ja kauppiaat Lisää Kouvolan seudun houkuttavuutta ostos- ja perhematkailukohteena ja helpottaa eri palveluiden hankintaa Page 47

48 15. Lähi- ja luomuruuan saatavuuden parantaminen Toteutus Löydä läheltä -infohanke, Lähiruokamessut, maatila- ja tuottajatorit, Meidän Maaseutu -messut, Sadonkorjuu-tapahtuma jne. Tulossa esite ja www-sivut neljällä kielellä (suomi, englanti, venäjä ja ruotsi) tuottajista, jatkojalostajista, suoramyyntipisteistä ja muista ostospaikoista sekä lähiruokaa käyttävistä ravitsemus- ja matkailuyrityksistä. Aika Vastuu Vaikuttavuus Tapahtumat, tiedottaminen, tuottajien ja yritysten yhteistyöketjujen rakentaminen ja vahvistaminen. Lähiruoan Ystävät ry, ProAgria, Kymenlaakson Messut ry, seudun ravintolat ja kahvilat Matkailuyrittäjät sekä kauppiaat Rahoittajina mm.: EU:n maaseuturahasto ja MTK Kaakkois-Suomi Vahvistaa Kouvolan seudun lähi- ja luomuruokatuottajien elinvoimaisuutta ja lisää myyntiä. Yhdistää tuottajat ja ravitsemus- ja matkailuyritykset. Vastaa nykykuluttajien vaatimuksiin ja lisää seudun houkuttelevuutta Page 48

49 16. Kouvolan keskustan kehittäminen Toteutus Kouvolan keskustavisio työ on suunnittelun osalta valmistunut. Voittajaksi valittiin Oikotie -niminen suunnitelma. Keskustaan toteutettavat muutokset tulevat tukemaan myös matkailun kehittymistä. Aika Keskustavision toteutus käynnistyy Vastuu Vaikuttavuus Kouvolan kaupunki Keskustan yrittäjät, kiinteistöjen omistajat ja Kouvolan Ydinkeskusta ry Kouvolan kaupungin keskustan kehittäminen tukee ostosmatkailun vahvistumista. Viihtyisä kaupungin keskusta toimivine liikenneyhteyksineen houkuttelee matkailijoita ostoskierrokselle ja ravintoloihin sekä nauttimaan Kymijoen rantamaisemasta Page 49

50 17. Tykkimäen huvipuiston tarjonnan kehittäminen Toteutus Jatkossakin jokin uusi laite tai muu houkutin huvipuistoon vuosittain tai joka toinen vuosi. Vesipuiston rakentaminen, korkeatasoisten vuokramökkien rakentaminen. Aika Vastuu Vaikuttavuus jatkuvaa Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy Kouvolan kaupunki: kaavoitus 11,5 ha alueelle tehty Tykkimäki on Kouvolan seudun yksi kärkituotteista, jonka uudistuminen ja vetovoimaisuus ovat tärkeitä koko seudun matkailun kehittymisen kannalta. Kävijämääriä/liiketuloa on mahdollista nostaa asiakkaiden viipymää (yöpyminen) pidentämällä. Alueen monipuolisuus houkuttelisi jäämään yöksi Page 50

51 18. Loma-asuntoalue Tykkimäki-Saarenmaa -alueelle Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Toteutettavuusselvitys loma-asuntoalueen rakennuttamisen mahdollisuuksista Kouvola Innovatio Oy: toteuttavuusselvitys Kouvolan seudulle tarvitaan lisää hyvätasoista majoituskapasiteettia. Tykkimäen tuntumassa oleva loma-asuntoalue olisi sijainniltaan erinomainen ja tarjoaisi erityisesti venäläisille matkailijoille kiinnostavan majoitusvaihtoehdon Page 51

52 19. Golfkenttä Saarenmaa Tykkimäki -alueelle Toteutus Saarenmaa-Tykkimäki -alueelle on suunniteltu uutta golfkenttää. Yleiskaavaehdotus, jossa on varaus golfkentälle, on tulossa hyväksymiskäsittelyyn v Golf-kentän toteutumiseksi on syytä tehdä kannattavuustutkimus, jonka tulosten pohjalta investoreita aletaan lähestyä. Aika Kannattavuustutkimus v Vastuu Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy: kannattavuustutkimus Kouvolan seudun olemassa olevat golf-kentät ovat jo ruuhkaisia ja tarvetta uudelle kentälle uskotaan olevan. Tärkeimpinä kohderyhminä pääkaupunkiseudulla asuvat golfin harrastajat, golfia harrastavat vapaaajan asukkaat sekä venäläiset golfarit. Edellyttää, että kentän vieressä on riittävä määrä hyvätasoista majoituskapasiteettia (chalet, huvilat yms) Page 52

53 20. KymiRing Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Moottoriurheilutapahtumien ja muiden suurtapahtumien järjestyspaikka, elämyskohde, kuljettajakoulutuskeskus, testilaboratorio. Liiketoiminta- ja tarveselvitys on tehty ja rakentamista suositetaan. Seuraavana työvaiheena KymiRing Oy:n perustaminen, joka vastaa hankkeen eteenpäin viemisestä ja investoreiden ja operaattoreiden hankinnasta. Ensimmäisen rakentamisvaiheen hankekoko 100 M ja koko hanke M.? : KymiRing Oy:n perustaminen KymiRing Oy: hankkeen toteutus Toteutuessaan merkittävä vaikutus Kouvolan seudun matkailutulon kasvuun ja tunnettuuden lisääntymiseen myös Suomen rajojen ulkopuolella. Rata olisi ensimmäinen ja tällä hetkellä ainut kuljetusalan direktiivien mukaisten ammattipätevyys koulutusten ajoharjoittelurata. Koulutukset olisivat siten iso osa radan käyttöä Page 53

54 21. Wellness Spa kylpylän rakentaminen / uimahallin uudistaminen Toteutus Kannattavuustutkimus, jossa selvitetään mm. kumpi vaihtoehto (kylpylän rakentaminen vai uimahallin uudistaminen) on toteuttamiskelpoisempi ja vetovoimaisempi vaihtoehto. Aika Kannattavuustutkimus v Vastuu Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy: toteutettavuusselvitys, investoreiden hankinta Kouvolan kaupunki: kaavoitus Kylpyläpalvelut parantavat matkailijoille ja myös kuntalaisille suunnattua palvelutarjontaa. Kylpylä olisi myös kokouspalveluiden kanssa myytävä tärkeä oheistuote Page 54

55 22. Hevosmatkailun kehittäminen Toteutus Kouvolan seudulla on potentiaalia kehittää hevosalan osaamista ja palvelutarjontaa. Matkailutoimijat ovat mukana tässä työssä kehittämässä hevosiin liittyvää matkailutarjontaa (esim. vaellukset, maastoratsastukset, rekiajelut, ratsastusvalmennus). Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on käynnistämässä ns. Hevosvetovoimaa hanketta. Aika Tuotekehitys v Uusien hevosmatkailutuotteiden markkinointi ja myynti v Vastuu Vaikuttavuus Yritykset; tuotekehitys Palmenia; Hevosvetovoimaa -hanke Kouvola tunnettuus hevosalan ja hevosmatkailun edelläkävijänä kasvaa ja hevosalan yrittäjien elinvoimaisuus vahvistuu. Venäläisten asiakkaiden määrä kasvaa Page 55

56 23. Teollisuus ja sotilashistorian esilletuonti Toteutus Kouvolan seutuun liittyvät vahva teollisuus- ja sotilashistoria ovat aitoja ja kiinnostavia teemoja, joiden ympärille voidaan luoda elämyksellisiä palveluita, tuotteita ja tapahtumia mutta myös perinteisempiä museonäyttelyitä. Kouvolan seudulla voitaisiin käynnistää teollisuus- ja Ruotsi-Venäjä rajahistorian hyödyntämiseen tähtäävä tuotekehityshanke, jossa kartoitetaan mm. aiheeseen liittyviä aineistoja, tapahtumapaikkoja ja pyritään jalostamaan niitä yhdessä yrittäjien, tapahtumatuottajien ja museoiden kanssa eteenpäin. Aika Vastuu Vaikuttavuus Tuotekehityshanke sotilashistorian osalta meneillään. Teollisuushistorian osalta voisi jatkaa edellä mainitun päätyttyä. Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia: sotilashistorian tuotteistaminen. UPM Kymmene Oyj (teoll.historia) Nostaa esiin Kouvolan aitoa historiaa, joka hyvin jalostettuna ja tuotteistettuna lisää palvelutarjontaa ja houkuttelevuutta Page 56

57 24. Verlan alueen kehittäminen Toteutus Maailmanperintökohde Verlan suojelu ja hoito on järjestetty kansallisella lainsäädännöllä. Sen hallinnasta vastaa kohteen suurin maaomistaja UPM- Kymmene Oyj ja hoitoa toteuttamaan on asetettu Verlan hoitokunta, jossa ovat edustettuina viranomaiset sekä kohteen omistajatahoja. Hoitokunta ohjaa ja ohjeistaa restaurointiin ja ylläpitoon liittyvää toimintaa tekeillä olevan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Verlan tapahtumien ja aktiviteettien kehittäminen laadullisesti ja kokonaisuuksiltaan myytäviksi tuotepaketeiksi. Aika Vastuu Vaikuttavuus jatkuvaa UPM-Kymmene Oyj: Verlan alueen kehittämistoimet Kouvola Innovation Oy: laatu ja tuotteistaminen Maailmanperintökohde Verla on Kouvolan seudun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä Page 57

58 25. Tonttien kaavoitus ja infra Toteutus Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan tehtävänä on vapaa-ajan asumiseen tarkoitettujen tonttien kaavoitus Kouvolan seudulle etupainotteisesti niin, että kysyntää vastaavaa tarjontaa on valmiina olemassa. Lisäksi kaupunki/kunta vastaa infran rakentamisesta tonteille (tiet, sähköt, vesi- ja viemäriliittymät). Aika Vastuu jatkuvaa Kouvolan kaupunki, tekninen toimi Iitin kunta, kaavoitustoimikunta/tekninen toimi Vaikuttavuus Vapaa-ajan asukkaiden määrän lisääntyminen alueella -> matkailutuloa, kiinteistöverotuloa Page 58

59 26. Palvelut loma-asuntojen omistajille Toteutus Loma-asuntojen omistajille tarjotaan rakentamisvaiheesta alkaen erilaista apua yhden luukun periaatteella. Loma-asuntojen omistajille tiedotetaan seudun palveluista, matkailutarjonnasta, tapahtumista mm. www-sivuilla tai erillisellä tiedotteella. Loma-asuntojen omistajia aktivoidaan vuokraamaan omaa loma-asuntoaan ja esitellään varaamotoimintaa. Loma-asukastilaisuus järjestetään kerran vuodessa, esim. Kouvola-päivien yhteydessä. Alkuun palvelukokonaisuuden suunnittelu ja toteutus. Aika Vastuu Vaikuttavuus jatkuvaa Kouvolan kaupunki / Kouvola Innovation Oy Hyvä palvelutarjonta loma-asuntojen omistajille lisää vapaa-ajan asumisen viipymää sekä edistää uusien loma-asuntoinvestointien saamista seudulle Page 59

60 27. Matkailupalveluiden markkinointi ja myynti Toteutus Toteutetaan uudelleenjärjestely matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatuotannon markkinoinnin ja myynnin osalta. Aika V Vastuu Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy Mahdollistaa konkreettisen tuloksen tekemisen, auttaa varsinkin pkmatkailuyrityksiä saamaa tuotepakettejaan paremmin markkinoille. Karsii päällekkäistä työtä ja kohdentaa markkinointiin suunnatut rahat tehokkaammin Page 60

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

ARCTIC WELLBEING PARK Työn keskeiset kysymykset

ARCTIC WELLBEING PARK Työn keskeiset kysymykset Työn keskeiset kysymykset 1. miten Ounasvaaran alueelle keskitetään hyvinvointi ja liikuntamatkailu liiketoiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja 2. miten liikunta sekä sosiaali ja terveysalan koulutus, tutkimus

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Melontar eitti Vaellusreitti Maastopyöräilyr eitti Retkipyöräilyr eitti Sauvakävelyreitti Muut reitit ja polut 2. vaihe: Primääri tavoite

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Kohteena Lappi - Lapin matkailun fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen Liisa Mäenpää Lapin matkailun digipalapeli 2-vuotinen kehittämishanke Toteuttaja:

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen oimialojen tavoiteltu kehitys vuoteen 2030 -työpaja Oulu 20.11.2014 utkija, F ekka Kauppila Naturpolis Oy Esityksen sisältö Johdanto matkailukeskusvetoinen kehittämispolitiikka

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Kouvolan matkailun master plan ja investointistrategia 2025

Kouvolan matkailun master plan ja investointistrategia 2025 Kouvolan matkailun master plan ja investointistrategia 2025 1 Kouvolan seudun matkailustrategiat Kouvolan seudun master plan 2012-2013 Ansiona yritysten edustajien vahva osallistuminen ja se, että asiat

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012 Tilannekuva Matkailu on meille strateginen valinta. o Haluamme olla jälleen vetovoimainen matkailualue. Työtä tehdään yhdessä

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Maaseudun kehittäjien tapaaminen Helsinki 1.12.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto EI TUETA YRITYSTOIMINTAA TUETAAN MUUTOSTA TUETAAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTYMISTÄ,

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Mika Lehtolainen Luontomatkailun kasvuun uskotaan Luontomatkailua pidetään yhtenä nopeimmin kasvavista matkailun sektoreista. Suomessa luontomatkailuun liittyvän

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän historian elävöittäminen matkailutuotteiksi Saimaan pinnalta ja pinnan alta

Suomen ja Venäjän historian elävöittäminen matkailutuotteiksi Saimaan pinnalta ja pinnan alta Suomen ja Venäjän historian elävöittäminen matkailutuotteiksi Saimaan pinnalta ja pinnan alta Isto Vanhamäki ja Mika Lehtolainen Joensuun yliopisto Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus Imatra 23.5.2007

Lisätiedot

Halutuin.

Halutuin. Halutuin. www.levi.fi Alueellinen yhteistyö matkailussa Levillä Levin historiaa Ensimmäinen hiihtohissi vuonna 1964 Ensimmäinen hotelli vuonna 1981, Hotelli Levitunturi Kittilän lentokenttä vuonna 1982

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Kuva: Passenger Market Potential Analysis, Scan Of New Air Routes for the Airport of Joensuu, Finland (2013) MKmetric Gesellschaft für Systemplanung

Lisätiedot

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys 1.8.2016 31.12.2018 HAMK Älykkäät palvelut tutkimusyksikkö (Biotalouden tutkimusyksikkö) Hankkeen taustaa Kanta-Hämeen luontomatkailun kansainvälistymisen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö Sisältö 1 Yleistä Suomesta... 3 1.1. Leirintämatkailun taustaa... 3 1.2. Toimialan luonne... 3 1.3. Huomioita tulevaisuuden leirintäaluematkailussa...

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Maksutonta apua kongressihakijalle. Kaiju Pitkänen / Helsinki Convention & Events Bureau 14.1.2016 Messukeskus Helsinki

Maksutonta apua kongressihakijalle. Kaiju Pitkänen / Helsinki Convention & Events Bureau 14.1.2016 Messukeskus Helsinki Maksutonta apua kongressihakijalle Kaiju Pitkänen / Helsinki Convention & Events Bureau 14.1.2016 Messukeskus Helsinki MATKAILU JA KONGRESSIT HELSINGIN KAUPUNGIN ORGANISAATIOSSA Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen MEKin Strategia 2010-2015 ETENEMINEN Ulkomailla 1.Matkailumaabrändin rakentaminen 2.Alueiden strateginen profilointi

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Sidosryhmäkysely Merenkurkun saariston maailmanperintökohteesta

Sidosryhmäkysely Merenkurkun saariston maailmanperintökohteesta Sidosryhmäkysely Merenkurkun saariston maailmanperintökohteesta Yleistä Kyselyn tarkoitus oli toimia Merenkurkun saariston hallinto- ja kehitystyön nykytila-analyysin perustana Kysely lähetettiin 90 hengelle,

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Yrittäjyys ja mahdollisuuksien maaseutu 28.1.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE 1.4.2016-30.6.2017 VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA - INVESTOINTIHANKE Toteutus: 1.4.2014-30.6.2017. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot