Kouvolan seudun matkailun master plan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan seudun matkailun master plan"

Transkriptio

1 Kouvolan seudun matkailun master plan Page 1

2 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla on käsissään yhteinen työkalu tuleviksi vuosiksi matkailun kehittämiseksi. Budjetti , josta FCG:n osuus noin Kaakkois-Suomen ELY-keskus/EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 80 %, Kouvolan kaupunki 18 % ja Iitin kunta 2 % Hankkeen kesto , FCG:n työ huhti-lokakuu 2012

3 Aikataulu ja työvaiheet 3/12 Nykytilaanalyysi 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 Visio ja tavoitteet Strategiset valinnat Vuorovaikutus, osallistaminen ja raportointi Toteuttamissuunnitelma KOUVOLAN SEUDUN MATKAILUN MASTER PLAN työpajat ohjausryhmä ohjausryhmä/aloitus visioseminaari ohjausryhmä loppuseminaari x.x. ohjausryhmä aloituskokous

4 Master plan prosessiin osallistui iso joukko toimijoita eri tavoin ja eri vaiheissa Työpajat Kysely ja haastattelut (yht. 150 vastausta) Seminaarit ja Lähtöaineisto Master plan Ohjausryhmän kokoukset 5 kpl Page 4

5 Tavoitteena matkailuyritysten menestys, matkailutulon kasvu ja työpaikkojen lisäys MATKAILUYRITYKSET + SIITÄ HYÖTYVÄT MUUT ELINKEINOT Tuotteistaminen Markkinointi, myynti, tuotanto Verkostoituminen KAUPUNKI, ELINKEINOYHTIÖ Toimintaympäristön kehittäminen OPPILAITOKSET Osaamisen kehittäminen ELY-KESKUS, MAAKUNTALIITTO, FINNVERA, PANKIT JNE. Rahoitus

6 Bonuksena seudun vetovoiman kasvu! Matkailun tuoma imago ja näkyvyys voidaan hyödyntää laajemminkin koko alueen hyväksi Matkailun avulla tunnettuuttaan kasvattanut alue kiinnostaa myös muutto- ja sijoittumiskohteena (yksityiset, yritykset jne.) Matkailuinfra ja palvelut ovat hyödyksi ja iloksi myös paikallisille asukkaille

7 Nykytilasta Kouvolan seudulla on voitu vuosikymmenien ajan nojata vahvaan teollisuuteen eikä matkailun merkitys elinkeinona ole päässyt esille Matkailun kehittämistä on kyllä tehty eri tahoilla, mutta väsymys on iskenyt yrittäjiin ja muihinkin toimijoihin Vaikka on tehty oikeita asioita, niille ei ole saatu aina jatkuvuutta Työnjako eri tahojen välillä ollut epäselvää Page 7

8 Nykytilasta Kehittämisen pullonkaulana on ollut matkailun arvostuksen, kehittämishankkeiden systemaattisuuden ja pitkäjänteisyyden puute sekä yhteistyön vähäisyys yrittäjien ja muiden matkailutoimijoiden kesken. Kuitenkin Tykkimäki, Repoveden alue ja Verla ovat houkutelleet matkailijoita Vaikka työmatkailu on vähentynyt, venäläisten määrä on lisääntynyt selkeästi Vuonna 2008 matkailu työllisti Kouvolan seudulla henkilöä ja verotuloa kertyi 7,7 miljoonaa euroa. 1) 1) Kymenlaakson matkailututkimus 2008, Haaga-Perho Page 8

9 Nykytilasta Matkailu on ottamassa Kouvolan seudulla selkeästi seuraavan kehitysaskeleen. Master plan työn toteuttaminen on siitä yksi merkki. Positiivinen ja rakentava asenne oli selkeästi havaittavissa myös master plan työn aikana haastatteluiden tuloksista sekä seminaarien ja työpajojen keskusteluista Page 9

10 matkailijoiden määrä Kasvusykäyksen aika Uudistuminen Stagnaatio Hidastunut kasvu Vakauttaminen Vakiintuminen Taantuminen Voimakas kasvu strateginen uusinvestointi, nykyisen tarjonnan tai kapasiteetin lisäys Hidas kasvu aika Matkailukohteen elinkaarimalli Lähde: Richard W. Butler (mukaillen)

11 Suomen matkailun visio vuoteen 2020 Suomi on Euroopan huipulla; houkutteleva ja helposti saavutettava työ- ja vapaa-ajan matkailumaa, jossa yritykset menestyvät tarjoamalla elämyksiä eri vuodenaikoina hyödyntäen puhdasta luontoa, suomalaista kulttuuria ja kestävän matkailun periaattein rakennettuja matkailukohteita Page 11

12 Visio v Matkailu on kehittynyt Kouvolan seudulla merkittäväksi elinkeinoksi, joka vaikuttaa positiivisesti myös paikallisten asukkaiden elämään monipuolisempana palvelutarjontana ja uusina työpaikkoina. Kouvolan seutu on vahvistanut asemansa Suomen parhaana vapaa-ajan asumisen paikkakuntana sekä kansainvälisestikin kiinnostavana matkailukohteena ja laadukkaana kokouspaikkana, jossa on monipuolista tapahtuma- ja kulttuuritarjontaa ympäri vuoden.

13 Näissä on onnistuttava, jotta kehitys lähtee vauhtiin Yhteenveto niistä seikoista ja asioista, joihin on Kouvolan seudulla kiinnitettävä erityistä huomiota matkailun kehittämistyössä. Venäjän markkinoiden potentiaalin hyödyntäminen ja profiloituminen kilpailijoista/naapureista Kotimaisen matkailun vahvan kasvun hakeminen. Erinomaisen saavutettavuuden täysimääräinen hyödyntäminen. Keskittyminen nykyisten kärkien hiomiseen ja tulevien hakemiseen. Yhteismarkkinointi ja myynti sekä yhteistyöverkostot kuntoon ja käyntiin! Teollisuuden hyödyntäminen; historia, kulttuuri, tyhjentyneet kiinteistöt, Kymijoki Matkailun kehittämishankkeet tiiviissä yhteistyössä kohti samaa päämäärää yrittäjien tarpeita kuunnellen. Matkailuelinkeinon merkityksen tunnustaminen ja arvostuksen nousu Page 13

14 Kouvolan seudun matkailumagneetti? Kouvolan seudulla on olemassa useita sellaisia aihioita, joista voi kehittyä jotain todella ainutlaatuista ja vetovoimaista Page 14

15 Repoveden alue - huippuluokan palvelut, reitistöt, aktiviteetit ja majoitus Kuva: Wikimedia/M.Passinen Page 15

16 Tykkimäki elämyksiä ja monipuolista vapaa-aikaa kaupungin palveluiden äärellä Page 16

17 Kouvolan seutu, Suomen paras mökkikunta

18 KymiRing Pohjoismaiden moottoriurheilutapahtumien ja muiden suurtapahtumien sekä testauksen ja koulutuksen järjestyspaikka ja elämyskohde Page 18

19 Kouvolan seudun monipuolinen matkailutarjonta muodostaa kokonaisuuden, jota ei muilla ole! Verla Museot, näyttelyt Erikoiskaupat Teollisuus- ja sotahistoriakohteet Kansainväliset Marketit Ostoskohteet Kulttuurikohteet Kokoukset Kansalliset Tykkimäki Mielakka Golf-kentät KymiRing Elämys- ja liikuntakohteet Repovesi Kymijoki Mustila Luontokohteet KOHTEET Kouvolan seudun matkailu VAPAA-AJAN ASUMINEN TAPAHTUMAT Viihde- ja kulttuuritapahtumat Urheilutapahtumat Musiikki Teatteri Muut Turnaukset Leirit Ottelut Liikuntapaikat Page 19

20 Kouvolan seudun matkailun kohderyhmät Omatoimimatkailijat Matkanjärjestäjät Kokousjärjestäjät Tapahtumajärjestäjät Lomaasukkaat Perheet Ostosmatkailijat Harrastematkailijat Kokouskävijät Tapahtumakävijät Pietari, Venäjä Etelä-Suomi Saksa ja Hollanti 25 % vuosikasvu rek. yöpymistä 7 % vuosikasvu rek. yöpymistä 12 % vuosikasvu rek. yöpymistä Page 20

21 Rekisteröityjen yöpymisten määrä kolminkertaistetaan Rekisteröidyt vuodepaikat Rekisteröidyt yöpymiset Yhteensä Kotimaiset Venäläiset Muut ulkomaiset Käyttöaste Ulkomaisten osuus Nykytilanne % % Vuosikasvu 6,5 % 11 % 7 % 25 % 12 % Tavoite % % Rekisteröidyt yöpymiset lähtevät kovempaan kasvuun kuin keskimäärin Suomessa > tavoitellaan kilpailukykyistä asemaa Kaakkois-Suomen muiden vetovoimaisten kaupunkiseutujen kanssa Yöpymisten määrää pyritään kasvattamaan enemmän kuin vuodepaikkojen > käyttöaste paranee Venäläisten määrän kasvuun halutaan panostaa erityisesti ja sen näkymät ovatkin hyvät (esim. TAK OY:n tutkimus venäläisten matkailun kasvusta) Kotimaiset ovat jatkossakin tärkein ja suurin kohderyhmä Page 21

22 Rekisteröityjen yöpymisten kasvu Rekisteröityneiden yöpymisten toteuma ja tavoitteet vuosille Page 22

23 Venäläisten kävijöiden määrää viisinkertaistetaan ja vapaa-ajan asuntoja pyritään saamaan vuokravälitykseen Venäläiset kävijät Kaikki yht. Vapaa-ajan asunnot Rekisteröinnin piirissä Nykytilanne Vuosikasvu 16 % 4 % Tavoite Venäläisten kävijöiden määrässä tavoitellaan samaa tasoa kuin esim. Imatran seudulla oli vuonna 2011 ( ) Vapaa-ajan asuntojen määrä kasvaa tulevaisuudessa hieman voimakkaammin kuin tähän asti. Niistä vuokravälitykseen pyritään saamaan kolminkertainen määrä nykytilanteeseen verrattuna (merkitsee keskim vuodepaikkaa) Page 23

24 Välitön matkailutulo ja verotuotto kolminkertaistetaan Välitön matkailutulo Välittömät, kokoaikaiset työpaikat Arvioitu kunnallisverotuotto Nykytilanne 2011 (v tasolla 1 ) 132 M ,6 M Vuosikasvu 11 % 11 % Tavoite M M Matkailutulon vuosikasvu on linjassa rekisteröityneiden yöpymisten vuosikasvun kanssa. Mikäli yöpymiset kolminkertaistuvat, myös matkailutulo kolminkertaistuu. Matkailutuloon vaikuttavat myös esim. ohjelmapalvelut ym. eli kasvu voi olla voimakkaampaakin Myös työpaikkojen määrä vähintään kaksinkertaistuu noin työpaikkaan. Lisäksi osa-aikaisten sesonkityöntekijöiden tarve kasvaa. Kunnallisverotuotto on laskettu matkailutulon vuosikasvun mukaan. 1) Kymenlaakson matkailututkimus 2008, Haaga-Perho Page 24

25 Mitä käytännössä tullaan tekemään? Toimenpidesuunnitelmaan on koottu keskeiset tehtävät ja vastuutahot KOHTEET MARKKINOINTI JA MYYNTI VAPAA-AJAN ASUMINEN TAPAHTUMAT Toimenpidesuunnitelma koostuu neljästä aihepiiristä. Suurin osa toimenpiteistä edellyttää toteutuakseen erillistä rahoitusta. Toimenpiteelle nimetty vastuutaho vastaa sopivien rahoituskanavien etsimisestä. Näitä ovat mm. Kouvolan seudun yrittäjät Kouvolan seudun kunnat maakuntaliitot (EU-hankerahoitus) Kaakkois-Suomen ELY-keskus (EUhankerahoitus, yritystoiminnan rahoitus, investointituet) Ulkopuoliset rahoittajat Master planin ja erityisesti sen toimenpiteiden toteutumista olisi hyvä seurata, jotta muutoksiin voidaan reagoida ja raportoida saavutetut tulokset > seurantaryhmä Page 25

26 Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen Matkailukohteiden markkinoinnin ja myynnin tulee palvella mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti Kouvolan seudun matkailun kasvua tulevina vuosina. Tarvitaan 1. selkeät, yhdessä matkailuyrittäjien kanssa sovitut pitkäntähtäimen tavoitteet ja markkinointisuunnitelma 2. tavoitteisiin nähden oikein mitoitetut resurssit 3. toimenpiteitä tukeva aktiivinen verkosto ja yhteistyökumppanit Kaikki kaupungin, kehittämisyhtiön ja muiden eri tahojen hallinnoimien matkailuhankkeiden matkailukohteiden markkinointi on oltava tässä mukana tavalla tai toisella > yhteinen päämäärä ja resurssien yhdistäminen Page 26

27 Nykytilanne Matkailupalvelut (Kinno) Kaupungin kulttuuritoimi, tapahtumatuotanto, kokousja kongressitalojen operointi ja kaupungin viestintä Matkailun kehittämishankkeet Kouvolan seudulla (Kinno ja muut toimijat) Matkailuyritykset Yritykset osallistuvat yhteismarkkinointikampanjoihin mutta toteuttavat tarvittaessa myös omia, itsenäisiä markkinointitoimia. Yrityksiä pyydetään eri kampanjoihin mukaan eikä yrittäjällä ole käsitystä kokonaisuudesta ja siitä, mihin milloinkin kannattaisi osallistua Page 27

28 Tavoitetilanne brändi Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun kehittämisen visio, määrälliset tavoitteet ja toimenpiteet tuleviksi vuosiksi. Markkinointiorganisaatio, joka vastaa Kouvolan seudun matkailu- ja tapahtumakohteiden markkinoinnista ja myynnistä Toiminta perustuu vuosittain yrittäjien kanssa päivitettävään markkinointisuunnitelmaan, jossa on määritelty 1. kohderyhmät, joille markkinoidaan 2. teemat, tuotteet ja palvelut, joita markkinoidaan 3. välineet ja keinot, joilla markkinoidaan ja myydään 4. seurannan toteutus, jolla arvioidaan markkinoinnin tuloksia Kouvolan seudun matkailun kehittämishankkeet Hankkeiden sisältö tukee master planissa asetettuja tavoitteita. Jos hankkeissa on markkinointitoimenpiteitä, ne toteutetaan yhteistyössä yhteismarkkinointiorganisaation kanssa. Matkailuyritykset Yritykset osallistuvat yhteismarkkinointikampanjoihin mutta toteuttavat tarvittaessa myös omia, itsenäisiä markkinointitoimia. Kaikki yhteismarkkinointiin liittyvä löytyy yhden luukun takaa ja matkailuhankkeiden tiedetään olevan yhdessä sovitun master planin mukaisia. Kokonaiskuva selkiintyy ja verkoston toiminta tehostuu Page 28

29 Markkinointiorganisaation tehtävät Yksityisille henkilöille B to C Tarjoaa tietoa seudun matkailu- ja oheispalveluista kiinteässä infopisteessä, tarpeen mukaan eri tilaisuuksissa ja sesonkikohtaisissa tapahtumapisteissä sekä sähköisissä välineissä. Toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyitä. Välittää majoitusta (varauspalvelu). Yrityksille, organisaatioille B to B Myy ja välittää yrityksille ja organisaatioille Kouvolan seudun kokous-, kongressi- ja tapahtumatiloja. Paketoi, myy ja välittää Kouvolan seudun matkailuyritysten tuottamia palveluita kokousten tai tapahtumien järjestäjille sekä matkanjärjestäjille.

30 Markkinointiorganisaation tehtävät Yksityisille henkilöille B to C Matkailuinfo ja varauspalvelu Yrityksille, organisaatioille B to B Kouvolan seudun tilojen ja yrittäjien tuottamien palveluiden välitys ja myynti yrityksille ja organisaatioille sekä matkanjärjestäjille. Molempia päätehtäviä tukevat tehtävät: Markkinointikampanjoiden ja materiaalien suunnittelu ja toteutus Suunnitelmat teemoittain, kampanjoiden toteuttaminen ja rahaliikenne, tulosten seuranta Tuotekehityksen edistäminen Yritysten tuotekehityksen edistäminen niin, että saadaan koottua markkinoille myyviä, kiinnostavia ja laadukkaita kokonaisuuksia Tiedotus, viestintä, edunvalvonta Kouvolan seudun matkailun kasvoina toimiminen, matkailun tilastotietojen ja muun tutkimustiedon hankinta, seuranta ja välitys matkailuyrittäjille, päätöksentekijöille ym.

31 Kokous- ja kongressi, liikunta/urheilu-tapahtumat Luontomatkailu Huvi-, hyvinvointi- ja ostosmatkailu Kulttuuri- ja tapahtumamaktailu Xxxxxx Tehtävät ja markkinointitiimit Markkinointiorganisaatio Markkinointitiimit Tiimeissä on jäseninä yrittäjiä ja muita matkailualaa tukevia toimijoita. Tiimeissä sovitaan keskeisistä toimenpiteistä ja seurataan toiminnan tuloksia. Organisaation tehtävät Tehtäviä toteutetaan organisaation johdon ja markkinointitiimien antamien ohjeistusten mukaisesti Matkailuinfo ja varauspalvelu Tilojen ja palveluiden välitys ja myynti yrityksille, organisaatioille sekä matkanjärjestäjille. Markkinointikampanjoiden ja materiaalien suunnittelu ja toteutus Tuotekehityksen edistäminen Tiedotus, viestintä, edunvalvonta Page 31

32 Toimenpidesuunnitelma Seuraavassa esitellään 29 toimenpidettä, joilla tavoitellaan Kouvolan seudun matkailun vision ja määrällisten tavoitteiden toteutumista. Toimenpiteet ovat laajuudeltaan, haastavuudeltaan ja kiireisyysasteeltaan erilaisia, mutta kaikki merkittäviä vision toteuttamisessa Lopullisessa master planissa esitetään myös priorisointi, joka määrittelee, mitkä toimenpiteet olisi syytä toteuttaa ensin ja mitkä myöhemmin Page 32

33 1. Kokous- ja tapahtumapalveluihin liittyvän verkoston kokoaminen Toteutus Aika Kartoitetaan Kouvolan seudun kokous- ja tapahtumatilat ja alueet, oheispalvelut, majoitus- ja ravintolapalvelut, kaupungin tarjoamat palvelut jne. Verkoston keskeiset toimijat muodostavat ydinryhmän, joka pääsee vaikuttamaan myös myynti- ja markkinointipaketin sekä markkinointisuunnitelman sisältöön ja tulosten seurantaan. V , yhtä aikaa myynti- ja markkinointipaketin laatimisen kanssa. Vastuu Kumppanit Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy Kouvolan kaupungin viestintä, kulttuuritoimi, yritykset, tapahtumatuottajat Hyvin toimivan verkoston avulla voidaan palvella isompiakin kokousryhmiä ja tarjota mm. monipuolisia ohjelma- ja majoituspalveluita. Verkoston jäsenet voivat hyödyntää toinen toisensa palveluita ja välineistöä. Verkoston tiivis yhteydenpito voi estää myös tapahtumien päällekkäisyyttä. Tämä toimenpide tukee myös Urheiluliiketoiminnan esiselvitys -hankkeen (2010) kärkihanke-esitystä verkoston kokoamisesta Page 33

34 2. Kokous- ja tapahtumapalveluiden markkinointisuunnitelma Toteutus Aika Vastuu Kumppanit Vaikuttavuus Tapahtumien markkinointisuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet: Kohderyhmien tarkentaminen Kouvolan seudulla toimivien organisaatioiden kartoittaminen ja niiden kokoustarpeiden selvittäminen: onko niillä valtakunnallista tai kansainvälistä kattoorganisaatiota tai muita kontakteja > niiden kautta esim. vuosikokousten tai seminaarien houkutteleminen Kouvolan seudulle Tärkeimmät, kokouksia järjestävät tahot pääkaupunkiseudulla Markkinointikeinojen suunnittelu Miten edellä määriteltyjä kohderyhmiä lähestytään, mitä medioita ja välineitä käytetään Markkinoinnin seuranta Suunnitelmaan laaditaan mittarit, joilla seurataan markkinoinnin tuloksia V , yhtä aikaa myynti- ja markkinointipaketin laatimisen kanssa. Päivitetään vuosittain. Kouvola Innovation Oy Kouvolan kaupungin viestintä, kulttuuritoimi, yritykset, tapahtumatuottajat Tapahtumiin liittyvän markkinointisuunnitelman noudattaminen kohdistaa toimenpiteet kustannustehokkaasti ja antaa tietoa markkinoinnin tuloksista. Päällekkäisen työn tekeminen eri tahojen kesken poistuu Page 34

35 3. Kokous- ja tapahtumapalveluiden myynti- ja markkinointipaketti Toteutus Aika Kouvolan seudulle laaditaan myynti- ja markkinointipaketti, jota käytetään markkinoitaessa Kouvolaa kansallisten tai kansainvälisten kokousten ja tapahtumien pitopaikkana. V Päivitetään vuosittain Vastuu Kumppanit Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy Kouvolan kaupungin viestintä, oheisohjelmaa tarjoavat yritykset, tapahtumatuottajat Suomen merkittävimmillä kokouspaikkakunnilla on käytössään vastaavankaltainen paketti, joka on tärkein työkalu tapahtuma- ja kokouspaikkojen markkinoinnissa. Se myös antaa kuvan kokouspaikkakunnasta, jossa asiat on suunniteltu hyvin valmiiksi ja järjestäminen otetaan vakavasti. Paketti nostaa esiin Kouvolan seudun parhaat puolet ja mahdollisuudet onnistuneen tapahtuman järjestämiseen. Huom. Kyse on B to B markkinoinnista ja myynnistä, eli myydään Kouvolaa tapahtumien ja kokousten järjestäjille erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana Page 35

36 3. Kokous- ja tapahtumapalveluiden myynti- ja markkinointipaketti Tapahtumien myynti- ja markkinointipaketin sisältöä Page 36

37 4. Huvipäällikkö/tapahtumakoordinaattori Toteutus Aika V Taho, joka auttaa tapahtumien järjestäjiä ja edistää markkinointia sekä tiedonkulkua yhteistyöverkoston kesken; vastaa tapahtumakalenteri-järjestelmästä ja sinne myytävistä bannereista, koordinoi tapahtumien yhteismarkkinointia (esim. Kouvolan seudun tapahtumaesite) välittää tietoa tapahtumien pitopaikoista ja vuokrattavista laitteista ja rakenteista tapahtumien järjestäjille kutsuu kokoon työryhmän, joka tehtävänä kehittää kaupungin, tapahtumajärjestäjien ja matkailumarkkinoinnin välistä vuorovaikutusta ja yhteisiä toimintatapoja ylläpitää yhteistyöverkostoa Vastuu Kumppanit Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy Kouvolan kaupungin viestintä, kulttuuritoimi, yritykset, tapahtumatuottajat Tämä toimenpide tukee myös Urheiluliiketoiminnan esiselvitys -hankkeen (2010) kärkihanke-esitystä verkoston kokoamisesta Page 37

38 5. Monitoimiareena Toteutus Aika V Kouvolan seudulle on kaivattu pitkään ns. monitoimihallia/-areenaa, jossa voidaan toteuttaa monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Urheiluliiketoiminnan esiselvityshankkeen pohjalta laaditaan toteutettavuusselvitys, jonka jälkeen investoreiden etsintä ja neuvottelut. Vastuu Kumppanit Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy/toteutettavuusselvitys ja investoreiden hankinta sekä neuvottelut Kouvolan kaupunki/maanhankinta, kaavoitus Monitoimihalli/-areena täydentää Kouvolan seudun tarjontaa erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien muuntuvana ja monipuolisena tilana. Olemassa olevat tilat ja rakennukset ovat liian pieniä, suurin osa tekniikaltaan vanhentuneita ja tiloiltaan joustamattomia, jolloin niiden käyttö on rajattua vain tietyn tyyppisiin tarpeisiin. Luo työllisyyttä alueelle Page 38

39 6. Majoitustilojen rakentaminen Repoveden kansallispuiston lähialueelle Toteutus Aika V Repoveden alueelle suunnitellaan ja toteutetaan vaiheittain ekologiseen matkailuun erikoistuva matkailukylä, joka on 20 hehtaarin alueelle levittäytyvä kokonaisuus sisältäen chalet-, retkeilymaja-, asuntovaunu-, teltta- sekä korkeatasoista huvilamajoitusta Vastuu Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy: toteutettavuusselvitys, investoreiden hankinta Kouvolan kaupunki: Kaavoitus ja maankäytön ratkaisut sekä alustava suunnitelma majoituksen rakentamisen vaiheistuksesta, laajuudesta ja tyypistä > investoreiden hankinta Investorit, yksityiset: rakentaminen Operaattorit: majoitusliiketoiminta Majoituspalveluita tarjoamalla lisätään Repoveden kävijöiden viipymää ja sitä kautta matkailutuloa. Kokonaisuudessaan kymmenien miljoonien investoinnit, jotka toteutetaan vaiheittain. Rakentaminen työllistäisi ja toisi alueelle elinvoimaa, kuten myös kymmenet työpaikat, joita syntyisi majoitusyrityksiin Page 39

40 7. Luontomatkailukeskuksen rakentaminen Repoveden matkailukylään Toteutus Aika V Majoitustilojen lisäksi Repoveden matkailukylään rakennetaan luontomatkailu-/palvelukeskus, joka voi koostua useammasta eri rakennuksesta. Tilat ohjelmapalvelutuotteiden myyntiä sekä varusteiden säilytystä varten Tilat luontonäyttelylle ja kaupoille; matkamuistoja, retkeilytuotteita ja -varusteita Info Saunat Kahvila/ravintola Pihasta on pääsy alueelta lähteville reiteille sekä laiturit venetakseille Vastuu Vaikuttavuus Kouvolan kaupunki: Kaavoitus ja maankäytön ratkaisut Kouvola Innovation Oy: investoreiden houkutteleminen Investorit/yrittäjät: rakentaminen Operaattorit/yrittäjät: liiketoiminta Palveluita tarjoamalla lisätään Repoveden houkuttavuutta ja kävijöiden viipymää ja sitä kautta matkailutuloa kävijää x 10 = päiväkävijöinä kävijää x 200 = 8 milj. - yöpyjinä Retkeilykeskuksen myötä alueella toimivien yritysten palvelut saadaan paremmin tarjolle ja yhteistyö yritysten kesken sujuvammaksi Page 40

41 8. Repoveden ja Pohjois-Kouvolan alueen reittiverkoston kehittäminen Toteutus Aika V Repovedellä on tällä hetkellä 40 km:n reittiverkosto. Reittejä ja taukopaikkoja tulisi kehittää edelleen koko Pohjois-Kouvolan alueella mm. retkeilyä, maastopyöräilyä, hiihtoa ja hevosvaelluksia sekä melontaa varten. Reittien tulee olla hyvin merkittyjä, vaativuuden kannalta luokiteltuja ja eri kohderyhmille räätälöityjä. Osa reiteistä puiston alueelle, osa ulkopuolelle. Vastuu Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy, Kymenlaakson virkistysalueyhdistys, Metsähallitus Monipuolinen reittiverkosto on Repoveden alueen käytettävyyden ja houkuttavuuden kannalta oleellisen tärkeää. Vuoden retkeilykohteeksikin valitun alueen tulee vastata odotuksia ja mieluummin ylittää ne. Reittien monipuolistaminen tarjoaa lisää mahdollisuuksia myös alueen yrittäjille liiketoiminnan monipuolistamisen suhteen Page 41

42 9. Repoveden opas- ja ohjelmapalveluiden kehittäminen Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Repovedellä toimii jo yrittäjien yhteistyörenkaita. Yrittäjien yhteistyötä pyritään vahvistamaan ja laajentamaan niin, että alueella on tarjota monipuolinen palveluvalikoima eri kohderyhmien tarpeisiin. Repoveden alueella toimivat yrittäjät hyödyntävät kansallispuiston ja sen ulkopuolella olevia reittejä, taukopaikkoja sekä retkeilykeskusta. Yrittäjäringit voivat järjestää ohjelmapalveluita myös Kymijoelle ja muualle Kouvolan seudulle. jatkuvaa Ohjelmapalveluyrittäjät Verkostomainen toiminta vahvistaa kaikkien siihen osallistuvien yritysten markkina-asemaa, monipuolistaa asiakkaille tarjottavaa ohjelmapalveluvalikoimaa sekä helpottaa niiden hankintaa Page 42

43 10. Kymijoen luontomatkailun kehittäminen Toteutus Aika V Kymijoen luontomatkailun kehittämistä jatketaan panostamalla erityisesti kalastusmatkailun ja melonnan mahdollisuuksiin ja opastukseen sekä ohjelmapalveluihin. Vastuu Vaikuttavuus Kouvolan kaupunki: lupa-asiat, maankäyttö, rantautumispaikat, opasteet, kalaportit patoihin, maisemointi, jokiuomien ja isojen purojen raivaus melojien mentäväksi. Kouvola Innovation Oy: reittikartat, laiturit, laavut tmv. Yrittäjät: ohjelmapalvelut Yritykset saavat paremmat mahdollisuudet toimia Kymijoella ja sen varrella. Kalastusmatkailijoiden ja melojien määrä lisääntyy, kun Kymijoen monipuolisia mahdollisuuksia voidaan markkinoida Page 43

44 11. Kimolan kanavan toteuttaminen Toteutus Kimolan kanavan käyttöönotto uudelleen niin, että nippunosturi ja pato puretaan ja korvataan suluilla. Hankkeelle on myönnetty suunnittelurahaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kouvolan, Iitin ja Heinolan osuudet suunnittelutyöstä ovat yhteensä ja varsinaisesta rakennustyöstä vajaa 3 milj.. Aika V Vastuu Vaikuttavuus Liikennevirasto: rakennuttaminen Kunnat: maankäyttösuunnitelmat, tukiyhtiön perustaminen, rahoituksen kokoaminen Kanavan sijainti on erittäin edullinen matkailun kehittämisen näkökulmasta, sillä pääkaupunkiseudun ja Pietarin alueen saavutettavuus on hyvä. Vesijärvi-Päijänne-Ruotsalainen-Konnevesi on tärkeä virkistys- ja matkailualuekokonaisuus tulevaisuudessa ja kanavan lähialueella sijaitsee olemassa olevia ja kehittyviä matkailukohteita kuten Vierumäki ja Verlan alue. Lisäksi Kouvola ja Heinolan seutu ovat maamme suosituimpien kesämökkialueiden joukossa, sillä alueella on yhteensä yli vapaaajan asuntoa. Sulun rakentaminen edistäisi matkailun lisäksi myös rantarakentamista ja rahtikuljetusta Page 44

45 12. Ostoskohteet esille Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Kaikki ostoskohteet esille www-sivuille ja markkinointimateriaaliin eri teemojen alle ryhmiteltynä (tavaratalot, erikoisliikkeet, digitaaliset info- ja tienvarsitaulut jne.). Tax free kaupoista ajantasainen tieto www-sivuille. v. 2012, ylläpito ja päivitys jatkuvaa Kouvola Innovation Oy: www-sivut, digitaaliset tienvarsitaulut, markkinointipaketit yrityksille yms. Ostoskohteet: tietojen ylläpito ja päivitys Lisää ostoskohteiden myyntiä, kun kohteet ovat helposti asiakkaiden löydettävissä. Lisää mm. ohikulkuliikenteen osalta vetovoimaisuutta keskustaan ja market -alueille. Luo paremman kuvan Kouvolan palvelutarjonnasta Page 45

46 13. Ostoskohteiden erikoispalvelut venäläisille asiakkaille Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Koulutusta kauppiaille ja kauppojen henkilöstölle (erityisesti pienet kaupat). Kauppoihin lisää esim. venäjänkielistä palvelua, venäläisiä kiinnostavaa tarjontaa sekä kotiin toimitus palvelu yms. joka edistää venäläisten kiinnostusta ja nostaa palvelun tasoa. jatkuvaa Kouvola Innovation Oy: koulutuksen järjestäminen Ostoskohteet: palveluiden kehittäminen Lisää ostoskohteiden venäläisten asiakkaiden määrää Page 46

47 14. Ostos- ja perhematkailupakettien kokoaminen Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Ostos- ja perhematkailupakettien kokoaminen yhteistyössä matkailuyrittäjien ja kauppiaiden kanssa. Esim. paketit, joissa tarjotaan yksi yö/huone max 4 hlö (2+2), sisältää junalla tuleville paikallisbussin/katujunan käytön viipymän aikana, liput johonkin kohteeseen (teatteriin, Tykkimäelle, Mielakkaan tms.) Erilaiset painotukset eri kohderyhmille (venäläiset, kotimaiset jne.) Jatkuvaa Kouvola Innovation Oy Matkailu- ja majoitusyrittäjät ja kauppiaat Lisää Kouvolan seudun houkuttavuutta ostos- ja perhematkailukohteena ja helpottaa eri palveluiden hankintaa Page 47

48 15. Lähi- ja luomuruuan saatavuuden parantaminen Toteutus Löydä läheltä -infohanke, Lähiruokamessut, maatila- ja tuottajatorit, Meidän Maaseutu -messut, Sadonkorjuu-tapahtuma jne. Tulossa esite ja www-sivut neljällä kielellä (suomi, englanti, venäjä ja ruotsi) tuottajista, jatkojalostajista, suoramyyntipisteistä ja muista ostospaikoista sekä lähiruokaa käyttävistä ravitsemus- ja matkailuyrityksistä. Aika Vastuu Vaikuttavuus Tapahtumat, tiedottaminen, tuottajien ja yritysten yhteistyöketjujen rakentaminen ja vahvistaminen. Lähiruoan Ystävät ry, ProAgria, Kymenlaakson Messut ry, seudun ravintolat ja kahvilat Matkailuyrittäjät sekä kauppiaat Rahoittajina mm.: EU:n maaseuturahasto ja MTK Kaakkois-Suomi Vahvistaa Kouvolan seudun lähi- ja luomuruokatuottajien elinvoimaisuutta ja lisää myyntiä. Yhdistää tuottajat ja ravitsemus- ja matkailuyritykset. Vastaa nykykuluttajien vaatimuksiin ja lisää seudun houkuttelevuutta Page 48

49 16. Kouvolan keskustan kehittäminen Toteutus Kouvolan keskustavisio työ on suunnittelun osalta valmistunut. Voittajaksi valittiin Oikotie -niminen suunnitelma. Keskustaan toteutettavat muutokset tulevat tukemaan myös matkailun kehittymistä. Aika Keskustavision toteutus käynnistyy Vastuu Vaikuttavuus Kouvolan kaupunki Keskustan yrittäjät, kiinteistöjen omistajat ja Kouvolan Ydinkeskusta ry Kouvolan kaupungin keskustan kehittäminen tukee ostosmatkailun vahvistumista. Viihtyisä kaupungin keskusta toimivine liikenneyhteyksineen houkuttelee matkailijoita ostoskierrokselle ja ravintoloihin sekä nauttimaan Kymijoen rantamaisemasta Page 49

50 17. Tykkimäen huvipuiston tarjonnan kehittäminen Toteutus Jatkossakin jokin uusi laite tai muu houkutin huvipuistoon vuosittain tai joka toinen vuosi. Vesipuiston rakentaminen, korkeatasoisten vuokramökkien rakentaminen. Aika Vastuu Vaikuttavuus jatkuvaa Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy Kouvolan kaupunki: kaavoitus 11,5 ha alueelle tehty Tykkimäki on Kouvolan seudun yksi kärkituotteista, jonka uudistuminen ja vetovoimaisuus ovat tärkeitä koko seudun matkailun kehittymisen kannalta. Kävijämääriä/liiketuloa on mahdollista nostaa asiakkaiden viipymää (yöpyminen) pidentämällä. Alueen monipuolisuus houkuttelisi jäämään yöksi Page 50

51 18. Loma-asuntoalue Tykkimäki-Saarenmaa -alueelle Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Toteutettavuusselvitys loma-asuntoalueen rakennuttamisen mahdollisuuksista Kouvola Innovatio Oy: toteuttavuusselvitys Kouvolan seudulle tarvitaan lisää hyvätasoista majoituskapasiteettia. Tykkimäen tuntumassa oleva loma-asuntoalue olisi sijainniltaan erinomainen ja tarjoaisi erityisesti venäläisille matkailijoille kiinnostavan majoitusvaihtoehdon Page 51

52 19. Golfkenttä Saarenmaa Tykkimäki -alueelle Toteutus Saarenmaa-Tykkimäki -alueelle on suunniteltu uutta golfkenttää. Yleiskaavaehdotus, jossa on varaus golfkentälle, on tulossa hyväksymiskäsittelyyn v Golf-kentän toteutumiseksi on syytä tehdä kannattavuustutkimus, jonka tulosten pohjalta investoreita aletaan lähestyä. Aika Kannattavuustutkimus v Vastuu Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy: kannattavuustutkimus Kouvolan seudun olemassa olevat golf-kentät ovat jo ruuhkaisia ja tarvetta uudelle kentälle uskotaan olevan. Tärkeimpinä kohderyhminä pääkaupunkiseudulla asuvat golfin harrastajat, golfia harrastavat vapaaajan asukkaat sekä venäläiset golfarit. Edellyttää, että kentän vieressä on riittävä määrä hyvätasoista majoituskapasiteettia (chalet, huvilat yms) Page 52

53 20. KymiRing Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Moottoriurheilutapahtumien ja muiden suurtapahtumien järjestyspaikka, elämyskohde, kuljettajakoulutuskeskus, testilaboratorio. Liiketoiminta- ja tarveselvitys on tehty ja rakentamista suositetaan. Seuraavana työvaiheena KymiRing Oy:n perustaminen, joka vastaa hankkeen eteenpäin viemisestä ja investoreiden ja operaattoreiden hankinnasta. Ensimmäisen rakentamisvaiheen hankekoko 100 M ja koko hanke M.? : KymiRing Oy:n perustaminen KymiRing Oy: hankkeen toteutus Toteutuessaan merkittävä vaikutus Kouvolan seudun matkailutulon kasvuun ja tunnettuuden lisääntymiseen myös Suomen rajojen ulkopuolella. Rata olisi ensimmäinen ja tällä hetkellä ainut kuljetusalan direktiivien mukaisten ammattipätevyys koulutusten ajoharjoittelurata. Koulutukset olisivat siten iso osa radan käyttöä Page 53

54 21. Wellness Spa kylpylän rakentaminen / uimahallin uudistaminen Toteutus Kannattavuustutkimus, jossa selvitetään mm. kumpi vaihtoehto (kylpylän rakentaminen vai uimahallin uudistaminen) on toteuttamiskelpoisempi ja vetovoimaisempi vaihtoehto. Aika Kannattavuustutkimus v Vastuu Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy: toteutettavuusselvitys, investoreiden hankinta Kouvolan kaupunki: kaavoitus Kylpyläpalvelut parantavat matkailijoille ja myös kuntalaisille suunnattua palvelutarjontaa. Kylpylä olisi myös kokouspalveluiden kanssa myytävä tärkeä oheistuote Page 54

55 22. Hevosmatkailun kehittäminen Toteutus Kouvolan seudulla on potentiaalia kehittää hevosalan osaamista ja palvelutarjontaa. Matkailutoimijat ovat mukana tässä työssä kehittämässä hevosiin liittyvää matkailutarjontaa (esim. vaellukset, maastoratsastukset, rekiajelut, ratsastusvalmennus). Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on käynnistämässä ns. Hevosvetovoimaa hanketta. Aika Tuotekehitys v Uusien hevosmatkailutuotteiden markkinointi ja myynti v Vastuu Vaikuttavuus Yritykset; tuotekehitys Palmenia; Hevosvetovoimaa -hanke Kouvola tunnettuus hevosalan ja hevosmatkailun edelläkävijänä kasvaa ja hevosalan yrittäjien elinvoimaisuus vahvistuu. Venäläisten asiakkaiden määrä kasvaa Page 55

56 23. Teollisuus ja sotilashistorian esilletuonti Toteutus Kouvolan seutuun liittyvät vahva teollisuus- ja sotilashistoria ovat aitoja ja kiinnostavia teemoja, joiden ympärille voidaan luoda elämyksellisiä palveluita, tuotteita ja tapahtumia mutta myös perinteisempiä museonäyttelyitä. Kouvolan seudulla voitaisiin käynnistää teollisuus- ja Ruotsi-Venäjä rajahistorian hyödyntämiseen tähtäävä tuotekehityshanke, jossa kartoitetaan mm. aiheeseen liittyviä aineistoja, tapahtumapaikkoja ja pyritään jalostamaan niitä yhdessä yrittäjien, tapahtumatuottajien ja museoiden kanssa eteenpäin. Aika Vastuu Vaikuttavuus Tuotekehityshanke sotilashistorian osalta meneillään. Teollisuushistorian osalta voisi jatkaa edellä mainitun päätyttyä. Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia: sotilashistorian tuotteistaminen. UPM Kymmene Oyj (teoll.historia) Nostaa esiin Kouvolan aitoa historiaa, joka hyvin jalostettuna ja tuotteistettuna lisää palvelutarjontaa ja houkuttelevuutta Page 56

57 24. Verlan alueen kehittäminen Toteutus Maailmanperintökohde Verlan suojelu ja hoito on järjestetty kansallisella lainsäädännöllä. Sen hallinnasta vastaa kohteen suurin maaomistaja UPM- Kymmene Oyj ja hoitoa toteuttamaan on asetettu Verlan hoitokunta, jossa ovat edustettuina viranomaiset sekä kohteen omistajatahoja. Hoitokunta ohjaa ja ohjeistaa restaurointiin ja ylläpitoon liittyvää toimintaa tekeillä olevan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Verlan tapahtumien ja aktiviteettien kehittäminen laadullisesti ja kokonaisuuksiltaan myytäviksi tuotepaketeiksi. Aika Vastuu Vaikuttavuus jatkuvaa UPM-Kymmene Oyj: Verlan alueen kehittämistoimet Kouvola Innovation Oy: laatu ja tuotteistaminen Maailmanperintökohde Verla on Kouvolan seudun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä Page 57

58 25. Tonttien kaavoitus ja infra Toteutus Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan tehtävänä on vapaa-ajan asumiseen tarkoitettujen tonttien kaavoitus Kouvolan seudulle etupainotteisesti niin, että kysyntää vastaavaa tarjontaa on valmiina olemassa. Lisäksi kaupunki/kunta vastaa infran rakentamisesta tonteille (tiet, sähköt, vesi- ja viemäriliittymät). Aika Vastuu jatkuvaa Kouvolan kaupunki, tekninen toimi Iitin kunta, kaavoitustoimikunta/tekninen toimi Vaikuttavuus Vapaa-ajan asukkaiden määrän lisääntyminen alueella -> matkailutuloa, kiinteistöverotuloa Page 58

59 26. Palvelut loma-asuntojen omistajille Toteutus Loma-asuntojen omistajille tarjotaan rakentamisvaiheesta alkaen erilaista apua yhden luukun periaatteella. Loma-asuntojen omistajille tiedotetaan seudun palveluista, matkailutarjonnasta, tapahtumista mm. www-sivuilla tai erillisellä tiedotteella. Loma-asuntojen omistajia aktivoidaan vuokraamaan omaa loma-asuntoaan ja esitellään varaamotoimintaa. Loma-asukastilaisuus järjestetään kerran vuodessa, esim. Kouvola-päivien yhteydessä. Alkuun palvelukokonaisuuden suunnittelu ja toteutus. Aika Vastuu Vaikuttavuus jatkuvaa Kouvolan kaupunki / Kouvola Innovation Oy Hyvä palvelutarjonta loma-asuntojen omistajille lisää vapaa-ajan asumisen viipymää sekä edistää uusien loma-asuntoinvestointien saamista seudulle Page 59

60 27. Matkailupalveluiden markkinointi ja myynti Toteutus Toteutetaan uudelleenjärjestely matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatuotannon markkinoinnin ja myynnin osalta. Aika V Vastuu Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy Mahdollistaa konkreettisen tuloksen tekemisen, auttaa varsinkin pkmatkailuyrityksiä saamaa tuotepakettejaan paremmin markkinoille. Karsii päällekkäistä työtä ja kohdentaa markkinointiin suunnatut rahat tehokkaammin Page 60

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Sallan kunta Kevät 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisen lähtökohdat 3. Sallan matkailun visio ja imago 4. Toiminnalliset tavoitteet 5. Strategiset

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Nina Rinkinen Päivikki Liukkonen Virpi Leskinen SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 7 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013 Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Itä-Uusimaa matkailualueena 4 2.1. Eteläsuomalainen maakunta 4 2.2. Yleistä matkailusta 4 2.3. Tilastojen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 TEUVAN KUNTA Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1 I PARRAN ja SOTKAN MASTER PLAN 3 1 NYKYISET TOIMINNOT parrassa ja sotkassa 5 1.1 Parra nyt 5 1.2 Sotka nyt

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$ ,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Hailuoto-Oulu Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Esiselvitys Tero Wallin Tendon Oy 1. LÄHTÖKOHDAT...4 1.1. TYÖN TAVOITTEET...4 1.2. HAILUODON MATKAILUN KEHITTÄMINEN OSANA OULUN SEUDUN JA POHJOIS- POHJANMAAN

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 1 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot