Kouvolan seudun matkailun master plan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan seudun matkailun master plan"

Transkriptio

1 Kouvolan seudun matkailun master plan Page 1

2 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla on käsissään yhteinen työkalu tuleviksi vuosiksi matkailun kehittämiseksi. Budjetti , josta FCG:n osuus noin Kaakkois-Suomen ELY-keskus/EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 80 %, Kouvolan kaupunki 18 % ja Iitin kunta 2 % Hankkeen kesto , FCG:n työ huhti-lokakuu 2012

3 Aikataulu ja työvaiheet 3/12 Nykytilaanalyysi 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 Visio ja tavoitteet Strategiset valinnat Vuorovaikutus, osallistaminen ja raportointi Toteuttamissuunnitelma KOUVOLAN SEUDUN MATKAILUN MASTER PLAN työpajat ohjausryhmä ohjausryhmä/aloitus visioseminaari ohjausryhmä loppuseminaari x.x. ohjausryhmä aloituskokous

4 Master plan prosessiin osallistui iso joukko toimijoita eri tavoin ja eri vaiheissa Työpajat Kysely ja haastattelut (yht. 150 vastausta) Seminaarit ja Lähtöaineisto Master plan Ohjausryhmän kokoukset 5 kpl Page 4

5 Tavoitteena matkailuyritysten menestys, matkailutulon kasvu ja työpaikkojen lisäys MATKAILUYRITYKSET + SIITÄ HYÖTYVÄT MUUT ELINKEINOT Tuotteistaminen Markkinointi, myynti, tuotanto Verkostoituminen KAUPUNKI, ELINKEINOYHTIÖ Toimintaympäristön kehittäminen OPPILAITOKSET Osaamisen kehittäminen ELY-KESKUS, MAAKUNTALIITTO, FINNVERA, PANKIT JNE. Rahoitus

6 Bonuksena seudun vetovoiman kasvu! Matkailun tuoma imago ja näkyvyys voidaan hyödyntää laajemminkin koko alueen hyväksi Matkailun avulla tunnettuuttaan kasvattanut alue kiinnostaa myös muutto- ja sijoittumiskohteena (yksityiset, yritykset jne.) Matkailuinfra ja palvelut ovat hyödyksi ja iloksi myös paikallisille asukkaille

7 Nykytilasta Kouvolan seudulla on voitu vuosikymmenien ajan nojata vahvaan teollisuuteen eikä matkailun merkitys elinkeinona ole päässyt esille Matkailun kehittämistä on kyllä tehty eri tahoilla, mutta väsymys on iskenyt yrittäjiin ja muihinkin toimijoihin Vaikka on tehty oikeita asioita, niille ei ole saatu aina jatkuvuutta Työnjako eri tahojen välillä ollut epäselvää Page 7

8 Nykytilasta Kehittämisen pullonkaulana on ollut matkailun arvostuksen, kehittämishankkeiden systemaattisuuden ja pitkäjänteisyyden puute sekä yhteistyön vähäisyys yrittäjien ja muiden matkailutoimijoiden kesken. Kuitenkin Tykkimäki, Repoveden alue ja Verla ovat houkutelleet matkailijoita Vaikka työmatkailu on vähentynyt, venäläisten määrä on lisääntynyt selkeästi Vuonna 2008 matkailu työllisti Kouvolan seudulla henkilöä ja verotuloa kertyi 7,7 miljoonaa euroa. 1) 1) Kymenlaakson matkailututkimus 2008, Haaga-Perho Page 8

9 Nykytilasta Matkailu on ottamassa Kouvolan seudulla selkeästi seuraavan kehitysaskeleen. Master plan työn toteuttaminen on siitä yksi merkki. Positiivinen ja rakentava asenne oli selkeästi havaittavissa myös master plan työn aikana haastatteluiden tuloksista sekä seminaarien ja työpajojen keskusteluista Page 9

10 matkailijoiden määrä Kasvusykäyksen aika Uudistuminen Stagnaatio Hidastunut kasvu Vakauttaminen Vakiintuminen Taantuminen Voimakas kasvu strateginen uusinvestointi, nykyisen tarjonnan tai kapasiteetin lisäys Hidas kasvu aika Matkailukohteen elinkaarimalli Lähde: Richard W. Butler (mukaillen)

11 Suomen matkailun visio vuoteen 2020 Suomi on Euroopan huipulla; houkutteleva ja helposti saavutettava työ- ja vapaa-ajan matkailumaa, jossa yritykset menestyvät tarjoamalla elämyksiä eri vuodenaikoina hyödyntäen puhdasta luontoa, suomalaista kulttuuria ja kestävän matkailun periaattein rakennettuja matkailukohteita Page 11

12 Visio v Matkailu on kehittynyt Kouvolan seudulla merkittäväksi elinkeinoksi, joka vaikuttaa positiivisesti myös paikallisten asukkaiden elämään monipuolisempana palvelutarjontana ja uusina työpaikkoina. Kouvolan seutu on vahvistanut asemansa Suomen parhaana vapaa-ajan asumisen paikkakuntana sekä kansainvälisestikin kiinnostavana matkailukohteena ja laadukkaana kokouspaikkana, jossa on monipuolista tapahtuma- ja kulttuuritarjontaa ympäri vuoden.

13 Näissä on onnistuttava, jotta kehitys lähtee vauhtiin Yhteenveto niistä seikoista ja asioista, joihin on Kouvolan seudulla kiinnitettävä erityistä huomiota matkailun kehittämistyössä. Venäjän markkinoiden potentiaalin hyödyntäminen ja profiloituminen kilpailijoista/naapureista Kotimaisen matkailun vahvan kasvun hakeminen. Erinomaisen saavutettavuuden täysimääräinen hyödyntäminen. Keskittyminen nykyisten kärkien hiomiseen ja tulevien hakemiseen. Yhteismarkkinointi ja myynti sekä yhteistyöverkostot kuntoon ja käyntiin! Teollisuuden hyödyntäminen; historia, kulttuuri, tyhjentyneet kiinteistöt, Kymijoki Matkailun kehittämishankkeet tiiviissä yhteistyössä kohti samaa päämäärää yrittäjien tarpeita kuunnellen. Matkailuelinkeinon merkityksen tunnustaminen ja arvostuksen nousu Page 13

14 Kouvolan seudun matkailumagneetti? Kouvolan seudulla on olemassa useita sellaisia aihioita, joista voi kehittyä jotain todella ainutlaatuista ja vetovoimaista Page 14

15 Repoveden alue - huippuluokan palvelut, reitistöt, aktiviteetit ja majoitus Kuva: Wikimedia/M.Passinen Page 15

16 Tykkimäki elämyksiä ja monipuolista vapaa-aikaa kaupungin palveluiden äärellä Page 16

17 Kouvolan seutu, Suomen paras mökkikunta

18 KymiRing Pohjoismaiden moottoriurheilutapahtumien ja muiden suurtapahtumien sekä testauksen ja koulutuksen järjestyspaikka ja elämyskohde Page 18

19 Kouvolan seudun monipuolinen matkailutarjonta muodostaa kokonaisuuden, jota ei muilla ole! Verla Museot, näyttelyt Erikoiskaupat Teollisuus- ja sotahistoriakohteet Kansainväliset Marketit Ostoskohteet Kulttuurikohteet Kokoukset Kansalliset Tykkimäki Mielakka Golf-kentät KymiRing Elämys- ja liikuntakohteet Repovesi Kymijoki Mustila Luontokohteet KOHTEET Kouvolan seudun matkailu VAPAA-AJAN ASUMINEN TAPAHTUMAT Viihde- ja kulttuuritapahtumat Urheilutapahtumat Musiikki Teatteri Muut Turnaukset Leirit Ottelut Liikuntapaikat Page 19

20 Kouvolan seudun matkailun kohderyhmät Omatoimimatkailijat Matkanjärjestäjät Kokousjärjestäjät Tapahtumajärjestäjät Lomaasukkaat Perheet Ostosmatkailijat Harrastematkailijat Kokouskävijät Tapahtumakävijät Pietari, Venäjä Etelä-Suomi Saksa ja Hollanti 25 % vuosikasvu rek. yöpymistä 7 % vuosikasvu rek. yöpymistä 12 % vuosikasvu rek. yöpymistä Page 20

21 Rekisteröityjen yöpymisten määrä kolminkertaistetaan Rekisteröidyt vuodepaikat Rekisteröidyt yöpymiset Yhteensä Kotimaiset Venäläiset Muut ulkomaiset Käyttöaste Ulkomaisten osuus Nykytilanne % % Vuosikasvu 6,5 % 11 % 7 % 25 % 12 % Tavoite % % Rekisteröidyt yöpymiset lähtevät kovempaan kasvuun kuin keskimäärin Suomessa > tavoitellaan kilpailukykyistä asemaa Kaakkois-Suomen muiden vetovoimaisten kaupunkiseutujen kanssa Yöpymisten määrää pyritään kasvattamaan enemmän kuin vuodepaikkojen > käyttöaste paranee Venäläisten määrän kasvuun halutaan panostaa erityisesti ja sen näkymät ovatkin hyvät (esim. TAK OY:n tutkimus venäläisten matkailun kasvusta) Kotimaiset ovat jatkossakin tärkein ja suurin kohderyhmä Page 21

22 Rekisteröityjen yöpymisten kasvu Rekisteröityneiden yöpymisten toteuma ja tavoitteet vuosille Page 22

23 Venäläisten kävijöiden määrää viisinkertaistetaan ja vapaa-ajan asuntoja pyritään saamaan vuokravälitykseen Venäläiset kävijät Kaikki yht. Vapaa-ajan asunnot Rekisteröinnin piirissä Nykytilanne Vuosikasvu 16 % 4 % Tavoite Venäläisten kävijöiden määrässä tavoitellaan samaa tasoa kuin esim. Imatran seudulla oli vuonna 2011 ( ) Vapaa-ajan asuntojen määrä kasvaa tulevaisuudessa hieman voimakkaammin kuin tähän asti. Niistä vuokravälitykseen pyritään saamaan kolminkertainen määrä nykytilanteeseen verrattuna (merkitsee keskim vuodepaikkaa) Page 23

24 Välitön matkailutulo ja verotuotto kolminkertaistetaan Välitön matkailutulo Välittömät, kokoaikaiset työpaikat Arvioitu kunnallisverotuotto Nykytilanne 2011 (v tasolla 1 ) 132 M ,6 M Vuosikasvu 11 % 11 % Tavoite M M Matkailutulon vuosikasvu on linjassa rekisteröityneiden yöpymisten vuosikasvun kanssa. Mikäli yöpymiset kolminkertaistuvat, myös matkailutulo kolminkertaistuu. Matkailutuloon vaikuttavat myös esim. ohjelmapalvelut ym. eli kasvu voi olla voimakkaampaakin Myös työpaikkojen määrä vähintään kaksinkertaistuu noin työpaikkaan. Lisäksi osa-aikaisten sesonkityöntekijöiden tarve kasvaa. Kunnallisverotuotto on laskettu matkailutulon vuosikasvun mukaan. 1) Kymenlaakson matkailututkimus 2008, Haaga-Perho Page 24

25 Mitä käytännössä tullaan tekemään? Toimenpidesuunnitelmaan on koottu keskeiset tehtävät ja vastuutahot KOHTEET MARKKINOINTI JA MYYNTI VAPAA-AJAN ASUMINEN TAPAHTUMAT Toimenpidesuunnitelma koostuu neljästä aihepiiristä. Suurin osa toimenpiteistä edellyttää toteutuakseen erillistä rahoitusta. Toimenpiteelle nimetty vastuutaho vastaa sopivien rahoituskanavien etsimisestä. Näitä ovat mm. Kouvolan seudun yrittäjät Kouvolan seudun kunnat maakuntaliitot (EU-hankerahoitus) Kaakkois-Suomen ELY-keskus (EUhankerahoitus, yritystoiminnan rahoitus, investointituet) Ulkopuoliset rahoittajat Master planin ja erityisesti sen toimenpiteiden toteutumista olisi hyvä seurata, jotta muutoksiin voidaan reagoida ja raportoida saavutetut tulokset > seurantaryhmä Page 25

26 Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen Matkailukohteiden markkinoinnin ja myynnin tulee palvella mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti Kouvolan seudun matkailun kasvua tulevina vuosina. Tarvitaan 1. selkeät, yhdessä matkailuyrittäjien kanssa sovitut pitkäntähtäimen tavoitteet ja markkinointisuunnitelma 2. tavoitteisiin nähden oikein mitoitetut resurssit 3. toimenpiteitä tukeva aktiivinen verkosto ja yhteistyökumppanit Kaikki kaupungin, kehittämisyhtiön ja muiden eri tahojen hallinnoimien matkailuhankkeiden matkailukohteiden markkinointi on oltava tässä mukana tavalla tai toisella > yhteinen päämäärä ja resurssien yhdistäminen Page 26

27 Nykytilanne Matkailupalvelut (Kinno) Kaupungin kulttuuritoimi, tapahtumatuotanto, kokousja kongressitalojen operointi ja kaupungin viestintä Matkailun kehittämishankkeet Kouvolan seudulla (Kinno ja muut toimijat) Matkailuyritykset Yritykset osallistuvat yhteismarkkinointikampanjoihin mutta toteuttavat tarvittaessa myös omia, itsenäisiä markkinointitoimia. Yrityksiä pyydetään eri kampanjoihin mukaan eikä yrittäjällä ole käsitystä kokonaisuudesta ja siitä, mihin milloinkin kannattaisi osallistua Page 27

28 Tavoitetilanne brändi Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun kehittämisen visio, määrälliset tavoitteet ja toimenpiteet tuleviksi vuosiksi. Markkinointiorganisaatio, joka vastaa Kouvolan seudun matkailu- ja tapahtumakohteiden markkinoinnista ja myynnistä Toiminta perustuu vuosittain yrittäjien kanssa päivitettävään markkinointisuunnitelmaan, jossa on määritelty 1. kohderyhmät, joille markkinoidaan 2. teemat, tuotteet ja palvelut, joita markkinoidaan 3. välineet ja keinot, joilla markkinoidaan ja myydään 4. seurannan toteutus, jolla arvioidaan markkinoinnin tuloksia Kouvolan seudun matkailun kehittämishankkeet Hankkeiden sisältö tukee master planissa asetettuja tavoitteita. Jos hankkeissa on markkinointitoimenpiteitä, ne toteutetaan yhteistyössä yhteismarkkinointiorganisaation kanssa. Matkailuyritykset Yritykset osallistuvat yhteismarkkinointikampanjoihin mutta toteuttavat tarvittaessa myös omia, itsenäisiä markkinointitoimia. Kaikki yhteismarkkinointiin liittyvä löytyy yhden luukun takaa ja matkailuhankkeiden tiedetään olevan yhdessä sovitun master planin mukaisia. Kokonaiskuva selkiintyy ja verkoston toiminta tehostuu Page 28

29 Markkinointiorganisaation tehtävät Yksityisille henkilöille B to C Tarjoaa tietoa seudun matkailu- ja oheispalveluista kiinteässä infopisteessä, tarpeen mukaan eri tilaisuuksissa ja sesonkikohtaisissa tapahtumapisteissä sekä sähköisissä välineissä. Toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyitä. Välittää majoitusta (varauspalvelu). Yrityksille, organisaatioille B to B Myy ja välittää yrityksille ja organisaatioille Kouvolan seudun kokous-, kongressi- ja tapahtumatiloja. Paketoi, myy ja välittää Kouvolan seudun matkailuyritysten tuottamia palveluita kokousten tai tapahtumien järjestäjille sekä matkanjärjestäjille.

30 Markkinointiorganisaation tehtävät Yksityisille henkilöille B to C Matkailuinfo ja varauspalvelu Yrityksille, organisaatioille B to B Kouvolan seudun tilojen ja yrittäjien tuottamien palveluiden välitys ja myynti yrityksille ja organisaatioille sekä matkanjärjestäjille. Molempia päätehtäviä tukevat tehtävät: Markkinointikampanjoiden ja materiaalien suunnittelu ja toteutus Suunnitelmat teemoittain, kampanjoiden toteuttaminen ja rahaliikenne, tulosten seuranta Tuotekehityksen edistäminen Yritysten tuotekehityksen edistäminen niin, että saadaan koottua markkinoille myyviä, kiinnostavia ja laadukkaita kokonaisuuksia Tiedotus, viestintä, edunvalvonta Kouvolan seudun matkailun kasvoina toimiminen, matkailun tilastotietojen ja muun tutkimustiedon hankinta, seuranta ja välitys matkailuyrittäjille, päätöksentekijöille ym.

31 Kokous- ja kongressi, liikunta/urheilu-tapahtumat Luontomatkailu Huvi-, hyvinvointi- ja ostosmatkailu Kulttuuri- ja tapahtumamaktailu Xxxxxx Tehtävät ja markkinointitiimit Markkinointiorganisaatio Markkinointitiimit Tiimeissä on jäseninä yrittäjiä ja muita matkailualaa tukevia toimijoita. Tiimeissä sovitaan keskeisistä toimenpiteistä ja seurataan toiminnan tuloksia. Organisaation tehtävät Tehtäviä toteutetaan organisaation johdon ja markkinointitiimien antamien ohjeistusten mukaisesti Matkailuinfo ja varauspalvelu Tilojen ja palveluiden välitys ja myynti yrityksille, organisaatioille sekä matkanjärjestäjille. Markkinointikampanjoiden ja materiaalien suunnittelu ja toteutus Tuotekehityksen edistäminen Tiedotus, viestintä, edunvalvonta Page 31

32 Toimenpidesuunnitelma Seuraavassa esitellään 29 toimenpidettä, joilla tavoitellaan Kouvolan seudun matkailun vision ja määrällisten tavoitteiden toteutumista. Toimenpiteet ovat laajuudeltaan, haastavuudeltaan ja kiireisyysasteeltaan erilaisia, mutta kaikki merkittäviä vision toteuttamisessa Lopullisessa master planissa esitetään myös priorisointi, joka määrittelee, mitkä toimenpiteet olisi syytä toteuttaa ensin ja mitkä myöhemmin Page 32

33 1. Kokous- ja tapahtumapalveluihin liittyvän verkoston kokoaminen Toteutus Aika Kartoitetaan Kouvolan seudun kokous- ja tapahtumatilat ja alueet, oheispalvelut, majoitus- ja ravintolapalvelut, kaupungin tarjoamat palvelut jne. Verkoston keskeiset toimijat muodostavat ydinryhmän, joka pääsee vaikuttamaan myös myynti- ja markkinointipaketin sekä markkinointisuunnitelman sisältöön ja tulosten seurantaan. V , yhtä aikaa myynti- ja markkinointipaketin laatimisen kanssa. Vastuu Kumppanit Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy Kouvolan kaupungin viestintä, kulttuuritoimi, yritykset, tapahtumatuottajat Hyvin toimivan verkoston avulla voidaan palvella isompiakin kokousryhmiä ja tarjota mm. monipuolisia ohjelma- ja majoituspalveluita. Verkoston jäsenet voivat hyödyntää toinen toisensa palveluita ja välineistöä. Verkoston tiivis yhteydenpito voi estää myös tapahtumien päällekkäisyyttä. Tämä toimenpide tukee myös Urheiluliiketoiminnan esiselvitys -hankkeen (2010) kärkihanke-esitystä verkoston kokoamisesta Page 33

34 2. Kokous- ja tapahtumapalveluiden markkinointisuunnitelma Toteutus Aika Vastuu Kumppanit Vaikuttavuus Tapahtumien markkinointisuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet: Kohderyhmien tarkentaminen Kouvolan seudulla toimivien organisaatioiden kartoittaminen ja niiden kokoustarpeiden selvittäminen: onko niillä valtakunnallista tai kansainvälistä kattoorganisaatiota tai muita kontakteja > niiden kautta esim. vuosikokousten tai seminaarien houkutteleminen Kouvolan seudulle Tärkeimmät, kokouksia järjestävät tahot pääkaupunkiseudulla Markkinointikeinojen suunnittelu Miten edellä määriteltyjä kohderyhmiä lähestytään, mitä medioita ja välineitä käytetään Markkinoinnin seuranta Suunnitelmaan laaditaan mittarit, joilla seurataan markkinoinnin tuloksia V , yhtä aikaa myynti- ja markkinointipaketin laatimisen kanssa. Päivitetään vuosittain. Kouvola Innovation Oy Kouvolan kaupungin viestintä, kulttuuritoimi, yritykset, tapahtumatuottajat Tapahtumiin liittyvän markkinointisuunnitelman noudattaminen kohdistaa toimenpiteet kustannustehokkaasti ja antaa tietoa markkinoinnin tuloksista. Päällekkäisen työn tekeminen eri tahojen kesken poistuu Page 34

35 3. Kokous- ja tapahtumapalveluiden myynti- ja markkinointipaketti Toteutus Aika Kouvolan seudulle laaditaan myynti- ja markkinointipaketti, jota käytetään markkinoitaessa Kouvolaa kansallisten tai kansainvälisten kokousten ja tapahtumien pitopaikkana. V Päivitetään vuosittain Vastuu Kumppanit Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy Kouvolan kaupungin viestintä, oheisohjelmaa tarjoavat yritykset, tapahtumatuottajat Suomen merkittävimmillä kokouspaikkakunnilla on käytössään vastaavankaltainen paketti, joka on tärkein työkalu tapahtuma- ja kokouspaikkojen markkinoinnissa. Se myös antaa kuvan kokouspaikkakunnasta, jossa asiat on suunniteltu hyvin valmiiksi ja järjestäminen otetaan vakavasti. Paketti nostaa esiin Kouvolan seudun parhaat puolet ja mahdollisuudet onnistuneen tapahtuman järjestämiseen. Huom. Kyse on B to B markkinoinnista ja myynnistä, eli myydään Kouvolaa tapahtumien ja kokousten järjestäjille erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana Page 35

36 3. Kokous- ja tapahtumapalveluiden myynti- ja markkinointipaketti Tapahtumien myynti- ja markkinointipaketin sisältöä Page 36

37 4. Huvipäällikkö/tapahtumakoordinaattori Toteutus Aika V Taho, joka auttaa tapahtumien järjestäjiä ja edistää markkinointia sekä tiedonkulkua yhteistyöverkoston kesken; vastaa tapahtumakalenteri-järjestelmästä ja sinne myytävistä bannereista, koordinoi tapahtumien yhteismarkkinointia (esim. Kouvolan seudun tapahtumaesite) välittää tietoa tapahtumien pitopaikoista ja vuokrattavista laitteista ja rakenteista tapahtumien järjestäjille kutsuu kokoon työryhmän, joka tehtävänä kehittää kaupungin, tapahtumajärjestäjien ja matkailumarkkinoinnin välistä vuorovaikutusta ja yhteisiä toimintatapoja ylläpitää yhteistyöverkostoa Vastuu Kumppanit Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy Kouvolan kaupungin viestintä, kulttuuritoimi, yritykset, tapahtumatuottajat Tämä toimenpide tukee myös Urheiluliiketoiminnan esiselvitys -hankkeen (2010) kärkihanke-esitystä verkoston kokoamisesta Page 37

38 5. Monitoimiareena Toteutus Aika V Kouvolan seudulle on kaivattu pitkään ns. monitoimihallia/-areenaa, jossa voidaan toteuttaa monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Urheiluliiketoiminnan esiselvityshankkeen pohjalta laaditaan toteutettavuusselvitys, jonka jälkeen investoreiden etsintä ja neuvottelut. Vastuu Kumppanit Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy/toteutettavuusselvitys ja investoreiden hankinta sekä neuvottelut Kouvolan kaupunki/maanhankinta, kaavoitus Monitoimihalli/-areena täydentää Kouvolan seudun tarjontaa erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien muuntuvana ja monipuolisena tilana. Olemassa olevat tilat ja rakennukset ovat liian pieniä, suurin osa tekniikaltaan vanhentuneita ja tiloiltaan joustamattomia, jolloin niiden käyttö on rajattua vain tietyn tyyppisiin tarpeisiin. Luo työllisyyttä alueelle Page 38

39 6. Majoitustilojen rakentaminen Repoveden kansallispuiston lähialueelle Toteutus Aika V Repoveden alueelle suunnitellaan ja toteutetaan vaiheittain ekologiseen matkailuun erikoistuva matkailukylä, joka on 20 hehtaarin alueelle levittäytyvä kokonaisuus sisältäen chalet-, retkeilymaja-, asuntovaunu-, teltta- sekä korkeatasoista huvilamajoitusta Vastuu Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy: toteutettavuusselvitys, investoreiden hankinta Kouvolan kaupunki: Kaavoitus ja maankäytön ratkaisut sekä alustava suunnitelma majoituksen rakentamisen vaiheistuksesta, laajuudesta ja tyypistä > investoreiden hankinta Investorit, yksityiset: rakentaminen Operaattorit: majoitusliiketoiminta Majoituspalveluita tarjoamalla lisätään Repoveden kävijöiden viipymää ja sitä kautta matkailutuloa. Kokonaisuudessaan kymmenien miljoonien investoinnit, jotka toteutetaan vaiheittain. Rakentaminen työllistäisi ja toisi alueelle elinvoimaa, kuten myös kymmenet työpaikat, joita syntyisi majoitusyrityksiin Page 39

40 7. Luontomatkailukeskuksen rakentaminen Repoveden matkailukylään Toteutus Aika V Majoitustilojen lisäksi Repoveden matkailukylään rakennetaan luontomatkailu-/palvelukeskus, joka voi koostua useammasta eri rakennuksesta. Tilat ohjelmapalvelutuotteiden myyntiä sekä varusteiden säilytystä varten Tilat luontonäyttelylle ja kaupoille; matkamuistoja, retkeilytuotteita ja -varusteita Info Saunat Kahvila/ravintola Pihasta on pääsy alueelta lähteville reiteille sekä laiturit venetakseille Vastuu Vaikuttavuus Kouvolan kaupunki: Kaavoitus ja maankäytön ratkaisut Kouvola Innovation Oy: investoreiden houkutteleminen Investorit/yrittäjät: rakentaminen Operaattorit/yrittäjät: liiketoiminta Palveluita tarjoamalla lisätään Repoveden houkuttavuutta ja kävijöiden viipymää ja sitä kautta matkailutuloa kävijää x 10 = päiväkävijöinä kävijää x 200 = 8 milj. - yöpyjinä Retkeilykeskuksen myötä alueella toimivien yritysten palvelut saadaan paremmin tarjolle ja yhteistyö yritysten kesken sujuvammaksi Page 40

41 8. Repoveden ja Pohjois-Kouvolan alueen reittiverkoston kehittäminen Toteutus Aika V Repovedellä on tällä hetkellä 40 km:n reittiverkosto. Reittejä ja taukopaikkoja tulisi kehittää edelleen koko Pohjois-Kouvolan alueella mm. retkeilyä, maastopyöräilyä, hiihtoa ja hevosvaelluksia sekä melontaa varten. Reittien tulee olla hyvin merkittyjä, vaativuuden kannalta luokiteltuja ja eri kohderyhmille räätälöityjä. Osa reiteistä puiston alueelle, osa ulkopuolelle. Vastuu Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy, Kymenlaakson virkistysalueyhdistys, Metsähallitus Monipuolinen reittiverkosto on Repoveden alueen käytettävyyden ja houkuttavuuden kannalta oleellisen tärkeää. Vuoden retkeilykohteeksikin valitun alueen tulee vastata odotuksia ja mieluummin ylittää ne. Reittien monipuolistaminen tarjoaa lisää mahdollisuuksia myös alueen yrittäjille liiketoiminnan monipuolistamisen suhteen Page 41

42 9. Repoveden opas- ja ohjelmapalveluiden kehittäminen Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Repovedellä toimii jo yrittäjien yhteistyörenkaita. Yrittäjien yhteistyötä pyritään vahvistamaan ja laajentamaan niin, että alueella on tarjota monipuolinen palveluvalikoima eri kohderyhmien tarpeisiin. Repoveden alueella toimivat yrittäjät hyödyntävät kansallispuiston ja sen ulkopuolella olevia reittejä, taukopaikkoja sekä retkeilykeskusta. Yrittäjäringit voivat järjestää ohjelmapalveluita myös Kymijoelle ja muualle Kouvolan seudulle. jatkuvaa Ohjelmapalveluyrittäjät Verkostomainen toiminta vahvistaa kaikkien siihen osallistuvien yritysten markkina-asemaa, monipuolistaa asiakkaille tarjottavaa ohjelmapalveluvalikoimaa sekä helpottaa niiden hankintaa Page 42

43 10. Kymijoen luontomatkailun kehittäminen Toteutus Aika V Kymijoen luontomatkailun kehittämistä jatketaan panostamalla erityisesti kalastusmatkailun ja melonnan mahdollisuuksiin ja opastukseen sekä ohjelmapalveluihin. Vastuu Vaikuttavuus Kouvolan kaupunki: lupa-asiat, maankäyttö, rantautumispaikat, opasteet, kalaportit patoihin, maisemointi, jokiuomien ja isojen purojen raivaus melojien mentäväksi. Kouvola Innovation Oy: reittikartat, laiturit, laavut tmv. Yrittäjät: ohjelmapalvelut Yritykset saavat paremmat mahdollisuudet toimia Kymijoella ja sen varrella. Kalastusmatkailijoiden ja melojien määrä lisääntyy, kun Kymijoen monipuolisia mahdollisuuksia voidaan markkinoida Page 43

44 11. Kimolan kanavan toteuttaminen Toteutus Kimolan kanavan käyttöönotto uudelleen niin, että nippunosturi ja pato puretaan ja korvataan suluilla. Hankkeelle on myönnetty suunnittelurahaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kouvolan, Iitin ja Heinolan osuudet suunnittelutyöstä ovat yhteensä ja varsinaisesta rakennustyöstä vajaa 3 milj.. Aika V Vastuu Vaikuttavuus Liikennevirasto: rakennuttaminen Kunnat: maankäyttösuunnitelmat, tukiyhtiön perustaminen, rahoituksen kokoaminen Kanavan sijainti on erittäin edullinen matkailun kehittämisen näkökulmasta, sillä pääkaupunkiseudun ja Pietarin alueen saavutettavuus on hyvä. Vesijärvi-Päijänne-Ruotsalainen-Konnevesi on tärkeä virkistys- ja matkailualuekokonaisuus tulevaisuudessa ja kanavan lähialueella sijaitsee olemassa olevia ja kehittyviä matkailukohteita kuten Vierumäki ja Verlan alue. Lisäksi Kouvola ja Heinolan seutu ovat maamme suosituimpien kesämökkialueiden joukossa, sillä alueella on yhteensä yli vapaaajan asuntoa. Sulun rakentaminen edistäisi matkailun lisäksi myös rantarakentamista ja rahtikuljetusta Page 44

45 12. Ostoskohteet esille Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Kaikki ostoskohteet esille www-sivuille ja markkinointimateriaaliin eri teemojen alle ryhmiteltynä (tavaratalot, erikoisliikkeet, digitaaliset info- ja tienvarsitaulut jne.). Tax free kaupoista ajantasainen tieto www-sivuille. v. 2012, ylläpito ja päivitys jatkuvaa Kouvola Innovation Oy: www-sivut, digitaaliset tienvarsitaulut, markkinointipaketit yrityksille yms. Ostoskohteet: tietojen ylläpito ja päivitys Lisää ostoskohteiden myyntiä, kun kohteet ovat helposti asiakkaiden löydettävissä. Lisää mm. ohikulkuliikenteen osalta vetovoimaisuutta keskustaan ja market -alueille. Luo paremman kuvan Kouvolan palvelutarjonnasta Page 45

46 13. Ostoskohteiden erikoispalvelut venäläisille asiakkaille Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Koulutusta kauppiaille ja kauppojen henkilöstölle (erityisesti pienet kaupat). Kauppoihin lisää esim. venäjänkielistä palvelua, venäläisiä kiinnostavaa tarjontaa sekä kotiin toimitus palvelu yms. joka edistää venäläisten kiinnostusta ja nostaa palvelun tasoa. jatkuvaa Kouvola Innovation Oy: koulutuksen järjestäminen Ostoskohteet: palveluiden kehittäminen Lisää ostoskohteiden venäläisten asiakkaiden määrää Page 46

47 14. Ostos- ja perhematkailupakettien kokoaminen Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Ostos- ja perhematkailupakettien kokoaminen yhteistyössä matkailuyrittäjien ja kauppiaiden kanssa. Esim. paketit, joissa tarjotaan yksi yö/huone max 4 hlö (2+2), sisältää junalla tuleville paikallisbussin/katujunan käytön viipymän aikana, liput johonkin kohteeseen (teatteriin, Tykkimäelle, Mielakkaan tms.) Erilaiset painotukset eri kohderyhmille (venäläiset, kotimaiset jne.) Jatkuvaa Kouvola Innovation Oy Matkailu- ja majoitusyrittäjät ja kauppiaat Lisää Kouvolan seudun houkuttavuutta ostos- ja perhematkailukohteena ja helpottaa eri palveluiden hankintaa Page 47

48 15. Lähi- ja luomuruuan saatavuuden parantaminen Toteutus Löydä läheltä -infohanke, Lähiruokamessut, maatila- ja tuottajatorit, Meidän Maaseutu -messut, Sadonkorjuu-tapahtuma jne. Tulossa esite ja www-sivut neljällä kielellä (suomi, englanti, venäjä ja ruotsi) tuottajista, jatkojalostajista, suoramyyntipisteistä ja muista ostospaikoista sekä lähiruokaa käyttävistä ravitsemus- ja matkailuyrityksistä. Aika Vastuu Vaikuttavuus Tapahtumat, tiedottaminen, tuottajien ja yritysten yhteistyöketjujen rakentaminen ja vahvistaminen. Lähiruoan Ystävät ry, ProAgria, Kymenlaakson Messut ry, seudun ravintolat ja kahvilat Matkailuyrittäjät sekä kauppiaat Rahoittajina mm.: EU:n maaseuturahasto ja MTK Kaakkois-Suomi Vahvistaa Kouvolan seudun lähi- ja luomuruokatuottajien elinvoimaisuutta ja lisää myyntiä. Yhdistää tuottajat ja ravitsemus- ja matkailuyritykset. Vastaa nykykuluttajien vaatimuksiin ja lisää seudun houkuttelevuutta Page 48

49 16. Kouvolan keskustan kehittäminen Toteutus Kouvolan keskustavisio työ on suunnittelun osalta valmistunut. Voittajaksi valittiin Oikotie -niminen suunnitelma. Keskustaan toteutettavat muutokset tulevat tukemaan myös matkailun kehittymistä. Aika Keskustavision toteutus käynnistyy Vastuu Vaikuttavuus Kouvolan kaupunki Keskustan yrittäjät, kiinteistöjen omistajat ja Kouvolan Ydinkeskusta ry Kouvolan kaupungin keskustan kehittäminen tukee ostosmatkailun vahvistumista. Viihtyisä kaupungin keskusta toimivine liikenneyhteyksineen houkuttelee matkailijoita ostoskierrokselle ja ravintoloihin sekä nauttimaan Kymijoen rantamaisemasta Page 49

50 17. Tykkimäen huvipuiston tarjonnan kehittäminen Toteutus Jatkossakin jokin uusi laite tai muu houkutin huvipuistoon vuosittain tai joka toinen vuosi. Vesipuiston rakentaminen, korkeatasoisten vuokramökkien rakentaminen. Aika Vastuu Vaikuttavuus jatkuvaa Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy Kouvolan kaupunki: kaavoitus 11,5 ha alueelle tehty Tykkimäki on Kouvolan seudun yksi kärkituotteista, jonka uudistuminen ja vetovoimaisuus ovat tärkeitä koko seudun matkailun kehittymisen kannalta. Kävijämääriä/liiketuloa on mahdollista nostaa asiakkaiden viipymää (yöpyminen) pidentämällä. Alueen monipuolisuus houkuttelisi jäämään yöksi Page 50

51 18. Loma-asuntoalue Tykkimäki-Saarenmaa -alueelle Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Toteutettavuusselvitys loma-asuntoalueen rakennuttamisen mahdollisuuksista Kouvola Innovatio Oy: toteuttavuusselvitys Kouvolan seudulle tarvitaan lisää hyvätasoista majoituskapasiteettia. Tykkimäen tuntumassa oleva loma-asuntoalue olisi sijainniltaan erinomainen ja tarjoaisi erityisesti venäläisille matkailijoille kiinnostavan majoitusvaihtoehdon Page 51

52 19. Golfkenttä Saarenmaa Tykkimäki -alueelle Toteutus Saarenmaa-Tykkimäki -alueelle on suunniteltu uutta golfkenttää. Yleiskaavaehdotus, jossa on varaus golfkentälle, on tulossa hyväksymiskäsittelyyn v Golf-kentän toteutumiseksi on syytä tehdä kannattavuustutkimus, jonka tulosten pohjalta investoreita aletaan lähestyä. Aika Kannattavuustutkimus v Vastuu Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy: kannattavuustutkimus Kouvolan seudun olemassa olevat golf-kentät ovat jo ruuhkaisia ja tarvetta uudelle kentälle uskotaan olevan. Tärkeimpinä kohderyhminä pääkaupunkiseudulla asuvat golfin harrastajat, golfia harrastavat vapaaajan asukkaat sekä venäläiset golfarit. Edellyttää, että kentän vieressä on riittävä määrä hyvätasoista majoituskapasiteettia (chalet, huvilat yms) Page 52

53 20. KymiRing Toteutus Aika Vastuu Vaikuttavuus Moottoriurheilutapahtumien ja muiden suurtapahtumien järjestyspaikka, elämyskohde, kuljettajakoulutuskeskus, testilaboratorio. Liiketoiminta- ja tarveselvitys on tehty ja rakentamista suositetaan. Seuraavana työvaiheena KymiRing Oy:n perustaminen, joka vastaa hankkeen eteenpäin viemisestä ja investoreiden ja operaattoreiden hankinnasta. Ensimmäisen rakentamisvaiheen hankekoko 100 M ja koko hanke M.? : KymiRing Oy:n perustaminen KymiRing Oy: hankkeen toteutus Toteutuessaan merkittävä vaikutus Kouvolan seudun matkailutulon kasvuun ja tunnettuuden lisääntymiseen myös Suomen rajojen ulkopuolella. Rata olisi ensimmäinen ja tällä hetkellä ainut kuljetusalan direktiivien mukaisten ammattipätevyys koulutusten ajoharjoittelurata. Koulutukset olisivat siten iso osa radan käyttöä Page 53

54 21. Wellness Spa kylpylän rakentaminen / uimahallin uudistaminen Toteutus Kannattavuustutkimus, jossa selvitetään mm. kumpi vaihtoehto (kylpylän rakentaminen vai uimahallin uudistaminen) on toteuttamiskelpoisempi ja vetovoimaisempi vaihtoehto. Aika Kannattavuustutkimus v Vastuu Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy: toteutettavuusselvitys, investoreiden hankinta Kouvolan kaupunki: kaavoitus Kylpyläpalvelut parantavat matkailijoille ja myös kuntalaisille suunnattua palvelutarjontaa. Kylpylä olisi myös kokouspalveluiden kanssa myytävä tärkeä oheistuote Page 54

55 22. Hevosmatkailun kehittäminen Toteutus Kouvolan seudulla on potentiaalia kehittää hevosalan osaamista ja palvelutarjontaa. Matkailutoimijat ovat mukana tässä työssä kehittämässä hevosiin liittyvää matkailutarjontaa (esim. vaellukset, maastoratsastukset, rekiajelut, ratsastusvalmennus). Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on käynnistämässä ns. Hevosvetovoimaa hanketta. Aika Tuotekehitys v Uusien hevosmatkailutuotteiden markkinointi ja myynti v Vastuu Vaikuttavuus Yritykset; tuotekehitys Palmenia; Hevosvetovoimaa -hanke Kouvola tunnettuus hevosalan ja hevosmatkailun edelläkävijänä kasvaa ja hevosalan yrittäjien elinvoimaisuus vahvistuu. Venäläisten asiakkaiden määrä kasvaa Page 55

56 23. Teollisuus ja sotilashistorian esilletuonti Toteutus Kouvolan seutuun liittyvät vahva teollisuus- ja sotilashistoria ovat aitoja ja kiinnostavia teemoja, joiden ympärille voidaan luoda elämyksellisiä palveluita, tuotteita ja tapahtumia mutta myös perinteisempiä museonäyttelyitä. Kouvolan seudulla voitaisiin käynnistää teollisuus- ja Ruotsi-Venäjä rajahistorian hyödyntämiseen tähtäävä tuotekehityshanke, jossa kartoitetaan mm. aiheeseen liittyviä aineistoja, tapahtumapaikkoja ja pyritään jalostamaan niitä yhdessä yrittäjien, tapahtumatuottajien ja museoiden kanssa eteenpäin. Aika Vastuu Vaikuttavuus Tuotekehityshanke sotilashistorian osalta meneillään. Teollisuushistorian osalta voisi jatkaa edellä mainitun päätyttyä. Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia: sotilashistorian tuotteistaminen. UPM Kymmene Oyj (teoll.historia) Nostaa esiin Kouvolan aitoa historiaa, joka hyvin jalostettuna ja tuotteistettuna lisää palvelutarjontaa ja houkuttelevuutta Page 56

57 24. Verlan alueen kehittäminen Toteutus Maailmanperintökohde Verlan suojelu ja hoito on järjestetty kansallisella lainsäädännöllä. Sen hallinnasta vastaa kohteen suurin maaomistaja UPM- Kymmene Oyj ja hoitoa toteuttamaan on asetettu Verlan hoitokunta, jossa ovat edustettuina viranomaiset sekä kohteen omistajatahoja. Hoitokunta ohjaa ja ohjeistaa restaurointiin ja ylläpitoon liittyvää toimintaa tekeillä olevan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Verlan tapahtumien ja aktiviteettien kehittäminen laadullisesti ja kokonaisuuksiltaan myytäviksi tuotepaketeiksi. Aika Vastuu Vaikuttavuus jatkuvaa UPM-Kymmene Oyj: Verlan alueen kehittämistoimet Kouvola Innovation Oy: laatu ja tuotteistaminen Maailmanperintökohde Verla on Kouvolan seudun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä Page 57

58 25. Tonttien kaavoitus ja infra Toteutus Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan tehtävänä on vapaa-ajan asumiseen tarkoitettujen tonttien kaavoitus Kouvolan seudulle etupainotteisesti niin, että kysyntää vastaavaa tarjontaa on valmiina olemassa. Lisäksi kaupunki/kunta vastaa infran rakentamisesta tonteille (tiet, sähköt, vesi- ja viemäriliittymät). Aika Vastuu jatkuvaa Kouvolan kaupunki, tekninen toimi Iitin kunta, kaavoitustoimikunta/tekninen toimi Vaikuttavuus Vapaa-ajan asukkaiden määrän lisääntyminen alueella -> matkailutuloa, kiinteistöverotuloa Page 58

59 26. Palvelut loma-asuntojen omistajille Toteutus Loma-asuntojen omistajille tarjotaan rakentamisvaiheesta alkaen erilaista apua yhden luukun periaatteella. Loma-asuntojen omistajille tiedotetaan seudun palveluista, matkailutarjonnasta, tapahtumista mm. www-sivuilla tai erillisellä tiedotteella. Loma-asuntojen omistajia aktivoidaan vuokraamaan omaa loma-asuntoaan ja esitellään varaamotoimintaa. Loma-asukastilaisuus järjestetään kerran vuodessa, esim. Kouvola-päivien yhteydessä. Alkuun palvelukokonaisuuden suunnittelu ja toteutus. Aika Vastuu Vaikuttavuus jatkuvaa Kouvolan kaupunki / Kouvola Innovation Oy Hyvä palvelutarjonta loma-asuntojen omistajille lisää vapaa-ajan asumisen viipymää sekä edistää uusien loma-asuntoinvestointien saamista seudulle Page 59

60 27. Matkailupalveluiden markkinointi ja myynti Toteutus Toteutetaan uudelleenjärjestely matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatuotannon markkinoinnin ja myynnin osalta. Aika V Vastuu Vaikuttavuus Kouvola Innovation Oy Mahdollistaa konkreettisen tuloksen tekemisen, auttaa varsinkin pkmatkailuyrityksiä saamaa tuotepakettejaan paremmin markkinoille. Karsii päällekkäistä työtä ja kohdentaa markkinointiin suunnatut rahat tehokkaammin Page 60

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012 Kouvolan seudun matkailun master plan Työpajat 15.-16.5.2012 Ohjelma 15.5. klo 9-12 Työpaja 1: Kokous- ja kongressimatkailu klo 9.00 Alustukset aiheeseen Leena Sipilä, Finnish Convention Bureau Minna Kurttila,

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan. Visioseminaari 17.4.2012

Kouvolan seudun matkailun master plan. Visioseminaari 17.4.2012 Kouvolan seudun matkailun master plan Visioseminaari 17.4.2012 Ohjelma 12.00 Tervetulosanat, toimitusjohtaja Asko Pesonen, Kouvola Innovation Oy 12.15 Kyselyn ja haastatteluiden tuloksia, Hanna Baas, FCG

Lisätiedot

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 Hannele Eskelinen, Suvi Ahola 3.11.2014 www.gosaimaa.com 1 Holiday Club Resorts Oy Perustettu 1986 Liikevaihto 123 m Henkilöstö 751 22 lomakeskusta Suomessa, 2 Ruotsissa, 6 Espanjassa

Lisätiedot

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Valtakunnallinen maaseutumatkailun yrittäjäseminaari Pirkanmaalla, 28.3.2007, Tampere Erityisasiantuntija Lea Häyhä Kauppa- ja teollisuusministeriö 4/2/2007

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Laajavuoren alueen master plan

Laajavuoren alueen master plan Laajavuoren alueen master plan Toimeksiannon prosessi Page 2 Lähtökohta Laajavuorella on paljon hyödyntämätöntä liiketoiminta- ja kehittämispotentiaalia, joiden mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää eri

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

HIMOKSEN & JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUSTRATEGIA JÄMSÄN SEUDUN VÄLITÖN MATKAILUTULO OLI VUONNA 2010 52 MILJOONAA EUROA.

HIMOKSEN & JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUSTRATEGIA JÄMSÄN SEUDUN VÄLITÖN MATKAILUTULO OLI VUONNA 2010 52 MILJOONAA EUROA. HIMOKSEN & JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUSTRATEGIA JÄMSÄN SEUDUN VÄLITÖN MATKAILUTULO OLI VUONNA 2010 52 MILJOONAA EUROA. MENESTYKSEN TARINA Jämsän seudun matkailun menestystarina on syntynyt Hiihtokeskus Himosvuori

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012)

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) Cursor Oy Jouko Luode 1.10.2012 1 E18-infotilaisuus 13.6.2012 E18-kasvukäytävä ohittamaton mahdollisuus yrittäjälle! Infotilaisuus yrittäjille

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Hannele Aalto, Viikinkilinna / Vaellustalli Toreson Satu Haagmann, Luomajärven Hevoskievari Oy Suvi Louhelainen, Suomen Hippos ry Riku Leppänen,

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Vantaan matkailun kuulumisia Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Kohti elinvoimapolitiikkaa Terveen kaupungin keskeinen tavoite ja menestyksen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Kouvolan matkailun master plan ja investointistrategia 2025

Kouvolan matkailun master plan ja investointistrategia 2025 Kouvolan matkailun master plan ja investointistrategia 2025 1 Kouvolan seudun matkailustrategiat Kouvolan seudun master plan 2012-2013 Ansiona yritysten edustajien vahva osallistuminen ja se, että asiat

Lisätiedot

Matkailu Kaakkois-Suomessa

Matkailu Kaakkois-Suomessa Matkailu Kaakkois-Suomessa Kulttuurimatkailufoorumi 17.11.2011 Maija-Liisa Huovila, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Maija-Liisa Huovila 17.11.2011 1 Matkailu Kaakkois-Suomessa Alueella

Lisätiedot

Teollisuuskaupungista venäläisten ykkösmatkailukeitaaksi vuoteen 2020! 20.3.2009 Yachting Dream Ltd Jorma Pakkanen

Teollisuuskaupungista venäläisten ykkösmatkailukeitaaksi vuoteen 2020! 20.3.2009 Yachting Dream Ltd Jorma Pakkanen Teollisuuskaupungista venäläisten ykkösmatkailukeitaaksi vuoteen 2020! Imatra on toiseksi suosituin venäläisten yöpymiskohde Suomessa, Helsingin jälkeen! Venäläisten yöpymiset lisääntyivät 2008 Etelä-

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu FCG Finnish Consulting Group Oy Monialainen konsulttiyritys infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, koulutus, julkisten

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

Mahdollisuuksien matkailuala

Mahdollisuuksien matkailuala Mahdollisuuksien matkailuala Kainuun matkailufoorumi 26.9.2012 Asiantuntija Hannu Hakala Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 11.10.2012 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alat suupaloina:

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015. Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015

Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015. Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015 Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015 Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015 Ohjelma 8:45 Hankkeen esittely miksi, mitä ja kenen kanssa? Maija Pirvola, Yrityssalo 9:00 Teijon kansallispuiston erityispiirteet

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio Tahkon matkailustrategia Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio VK Aholansaari Joonas Kokkonen: Viimeiset kiusaukset Paavo Ruotsalainen Tahko on lähellä Helsinki Tahko 435

Lisätiedot

MATKAILUKLUSTERI 2005-2010

MATKAILUKLUSTERI 2005-2010 KESKI-SUOMEN SUOMEN MATKAILUKLUSTERI 2005-2010 Keski-Suomen matkailun nykytila Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutus K-S v. 2002 oli yht. 361 milj.,

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa)

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Lapuan elinkeinostrategian 2014 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Kaikissa hallintokunnissa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointilomakkeet, punaisella tärkeimmiksi arvioidut

Lisätiedot

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta. Aki Keskinen 5.9.2012 www.kehy.fi

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta. Aki Keskinen 5.9.2012 www.kehy.fi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta Tervetuloa Imatralle! Imatra kartalla Helsinki 257 km Joensuu 197 km Jyväskylä 257 km Kotka 145 km Lappeenranta 37 km Oulu 528 km Rovaniemi 748 km Tampere 312 km

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI - STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 Matkailu maakunnan yksi strategisista elinkeinoista ja toiseksi suurin työllistäjä

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013 Outdoors Finland II Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke Satakunta 14.11.2013 Heli Saari heli.saari@visitfinland.com www.mek.fi/outdoorsfinland Matkailun edistämiskeskus Tehtävänä

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille

Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille Matkailun toimialaraportin julkistamisseminaari Rovaniemi 10.12.2014 Heli Mende, Visit Finland / Finpro Matkailuyrityksen systemaattinen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja edunvalvontatukea kaikilla yritystoiminnan osa alueilla koko

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Hämeen matkailumarkkinat 6.10.2008 Hämeenlinna Työ- ja elinkeinoministeriö Erityisasiantuntija Lea Häyhä Markkinat ASIAKAS Arvot Kilpailijat

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava järvialue - esimerkiksi Lonely Planet

Lisätiedot

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012 Tilannekuva Matkailu on meille strateginen valinta. o Haluamme olla jälleen vetovoimainen matkailualue. Työtä tehdään yhdessä

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN VENÄJÄÄ EDELLÄKÄVIJÖILLE: RUCOLA+ Miikka Raulo Matkailun ja elämystuotannon OSKE Miksi? Matkailu Venäjältä kasvoi 27% vuonna 2011, markkina, jonka saavutettavuus paranee edelleen.

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI 2010 2012 Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut Ajotapakoulutus Pysäköintipalvelut Joukkoliikenne

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Perustietoja Ähtäristä

Perustietoja Ähtäristä Perustietoja Ähtäristä asukasluku 6182 pinta-ala 906 km² 169 järveä elinkeinorakenne: alkutuotanto 10 %, jalostus 26 %, palvelut 64 % valtakunnallisesti tunnettu matkailusta 200 000 kävijää/v E-P:n toiseksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen Matkailu ja lentoliikenne Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen AIHEET - rajausta - Kuopio-Tahko alueen tilanne - ajatuksia, vastausten alkuja RAJAUSTA Matkailu, kuten myös lentomatkailu, jakaantuu karkeasti

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

gosaimaa yhteismarkkinointi

gosaimaa yhteismarkkinointi gosaimaa yhteismarkkinointi Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta Yhteinen viesti kaikessa markkinoinnissa Syöttöpeliä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot