KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, SEMINAARIRAKENNUS. Lampikatu 5, Heinola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, SEMINAARIRAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola"

Transkriptio

1 KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, SEMINAARIRAKENNUS Lampikatu 5, Heinola

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO YHTEENVETO Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista Rakennustekniikka LVI - järjestelmät Sähkö- ja tietojärjestelmät KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT Kiinteistön perustiedot Asiakirjatilanne Kuntoarvion toteutus Käyttäjäkyselyn palaute KUNTOARVION TULOKSET ALUERAKENTEET D6, D7 Viher- ja päällysrakenteet RAKENNUSTEKNIIKKA F1 Perustukset F2 Rakennusrunko F3 Julkisivu F4 Yläpohjarakenteet F6 Tilojen pintarakenteet LVI JÄRJESTELMÄT G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT G11 Lämmöntuotanto G12, G13, G 14 Lämmönjakelu ja lämmitysverkostot varusteineen G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT G22, G24, G25 Vesijohto- ja viemäriverkostot G24, E4 Sadevesiviemärit ja salaojat G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT G31, G32 Ilmanvaihtokoneet ja varusteet G33, G34 Kanavistot ja pääte-elimet G7 PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT G73 Sammutusvesilaitteet G75 Vaahtosammutuslaitteet J6 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT SÄHKÖ- JA TIETOJÄRJESTELMÄT H1 ALUESÄHKÖISTYS H2 KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET H3 JOHTOTIET H4 JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET H5 VALAISIMET H6 LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET H7 ERITYISJÄRJESTELMÄT TIETOJÄRJESTELMÄT J2 ANTENNIJÄRJESTELMÄT J3 ÄÄNENTOISTO- JA MERKINANTOJÄRJESTELMÄT J33 AJANNÄYTTÖJÄRJESTELMÄT J4 KIINTEISTÖN ATK-JÄRJESTELMÄT...18 LIITTEET Valokuvat Liite 1 2

3 1 JOHDANTO Tässä kuntoarvioraportissa tarkastellaan Heinolan Opekon seminaarirakennuksen nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet sekä ehdotetaan lisätutkimuksia, mikäli niihin on tarvetta. Tämän kuntoarvion lähtötietoina on käytetty tilaajalta saamien tietojen lisäksi vuonna 2001 kohteesta tehtyä kuntoarviota (Insinööritoimisto Raksystems Oy). Tässä kuntoarvioraportissa esitetyt toimenpide-ehdotukset on laadittu 10 vuoden jaksolle, pääpainon ollessa lähimpien viiden vuoden aikana odotettavissa olevissa töissä. Toimenpideehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta oleellisesti laiminlyödyt huollot mainitaan kertaalleen. Raportissa ei ole otettu kantaa mahdollisiin tilamuutoksiin eikä käyttötarkoituksen muutoksiin. Tässä kuntoarvioraportissa on esitetty kunkin pääjärjestelmänimikkeen kuntoluokka. Luokittelu on kuntoarvioijan subjektiivinen käsitys nimikkeen yleisestä kunnosta. Käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat: 1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava. Kuntoarvion tulosten esittely Kuntoarvioraportin otsikoissa olevat tunnukset viittaavat osajärjestelmänimikkeen (esim. G3 Ilmastointijärjestelmät) kuvauksessa annettuun ehdotukseen ja ne noudattavat seuraavaa esitysjärjestystä: 1. Kuvataan lyhyesti järjestelmän perustiedot ja ominaisuudet. 2. Käsitellään nykytilanne ja todetaan kohteessa tehdyt havainnot. 3. Annetaan kunnossapito- ja korjaustoimenpide-ehdotukset. Kuntoarvion suorittivat Rakennustekniikka: Jani Hietakangas, Tanja Mäkinen, LVI- ja automaatiojärjestelmät, energia: Ilkka Piittisjärvi, Seppo Savolainen, Sähkö- ja tietojärjestelmät: Kai Grundström, Insinööritoimisto Techniplan Oy Kuntoarvion kiinteistökatselmoinnit suoritettiin (RAK) ja (LVIS). Tampereella WSP FINLAND OY Tanja Mäkinen DI, projekti-insinööri Vastuuhenkilö, rakennustekniikka Ilkka Piittisjärvi LVI-tekn., yksikön päällikkö Vastuuhenkilö, LVIS-tekniikka 3

4 2 YHTEENVETO 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista Rakennustekniikka Kohteen aluerakenteiden arviointia vaikeutti kuntoarvion tekohetkellä piha-alueilla ollut lumi. Näin ollen kattavaa kuvaa aluerakenteiden kunnosta ei saatu. Kantavilta rakenteiltaan seminaarirakennus on hyvässä kunnossa. Kuntoarvion tekohetkellä katolla ollut lumi vaikeutti vesikaton arviointia, mutta vesivuotoja ei ole havaittavissa. Rakennusten sisäpinnat ovat yleisesti hyvässä kunnossa. Julkisivuissa on havaittavissa tiilijulkisivupinnassa paikallista tiilisaumojen halkeilua, tiiliseinien saumalasti paikoitellen murenee, sekä rappaus on paikoitellen kokonaan irti, mikä nostaa osaltaan seinärakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitustasoa. Graniittisokkelissa muutamassa paikassa saumat ovat auki, mikä nostaa osaltaan perustuksiin kohdistuvaa kosteusrasitustasoa. Toisen kerroksen puurakenteiset seinät ovat paneloituja ja maalattuja. Maalipinta on ikääntynyt ja paikoitellen hilseilee. Rakennusrungossa ulkoseinien sisäpinnoilla ja lattiassa on viitteitä kosteusvaurioista. Ikkunoiden puuosissa on yleisesti havaittavissa paikoitellen lahoamista ja maalipintojen lohkeilua / hilseilyä. Ikkunoiden puitteet ovat kuluneet ja osiin ikääntyneet, puuosissa on paikallisia tiivistysvikoja. Ulko-ovien suurin puute on niiden puutteellinen tiivistys, mikä nostaa osaltaan seinärakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitustasoa ja selittää kosteusvauriot lähellä ulko-ovia rakennuksen sisäpuolella. Räystäiden alapinnat ovat kuluneet ja osin ikääntyneet. Pellitetyissä julkisivupinnoissa kiinnityksissä ja maalissa on puutteita, mikä nostaa osaltaan seinärakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitustasoa. Kiireelliset toimenpiteet Ei kiireellisiä toimenpide-ehdotuksia. Toimenpiteet 5 vuoden aikana Alkuperäisten ikkunoiden ja ovien uusiminen / perusteellinen korjaus 4

5 Toimenpiteet 10 vuoden aikana Julkisivukorjaukset (laajuus tarkennettava kuntotutkimuksen avulla) Suositeltavat lisätutkimukset Julkisivujen kuntotutkimus korjaussuunnittelun lähtötiedoksi Kiinteistölle on tarpeen teettää erillinen asbesti- / haitta-ainekartoitus. Kartoitus tulisi tehdä ennen kuin kiinteistölle tehdään korjaus- ja huoltotöitä LVI - järjestelmät Rakennus on liitetty aluelämpöverkostoon, jonka lämmönjakokeskus sijaitsee päärakennuksessa. Patteriverkoston kiertopumppu, patteriventtiilit termostaatteineen ja joitakin säätöryhmän toimilaitteita on uusittu vuoden 1997 korjaushankkeen yhteydessä. Samalla on myös uusittu osa lämmityspattereista. Vesi- ja viemäriverkostot ovat pääosin vuoden 1979 asennuksia. Vesikalusteet on osittain uusittu vuonna Ilmanvaihto on koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Ilmastointikoneet ovat vuodelta 1977 ja päätelaitteet on suurimmaksi osaksi uusittu vuonna Ilmastointikoneiden huolto on toiminut hyvin ja mm. puhaltimien sähkömoottoreita on vaihdettu. Lisäksi ilmastointikoneiden säätöjärjestelmää on paranneltu v Kiinteistön tekninen LVIAkunnossapito on ollut kaikilta osin kiitettävällä tasolla. Lähitulevaisuuden korjaustarpeena on lämmitysjärjestelmän säätöryhmän mahdolliset laiteuusinnat sekä viritys aluelämpökeskuksen uusinnan yhteydessä tehtävien suunnitelmien mukaisesti. Kiireelliset toimenpiteet Ei kiireellisiä toimenpiteitä. Toimenpiteet 5 vuoden aikana Lämpökeskuksen uusinnan aiheuttamat toimenpiteet lämmitysverkoston säätöryhmälle uusien suunnitelmien mukaan Toimenpiteet 10 vuoden aikana Ilmastointijärjestelmän peruskorjaus, koneiden uusiminen Lämmitysjärjestelmän venttiiliremontti Vesi- ja viemärijärjestelmän peruskorjaus Sähkö- ja tietojärjestelmät Kiinteistön sähkölaitteistoja on peruskorjattu luvulla ja sähkölaitteistot ovat tyydyttävässä kunnossa. Sähköjärjestelmät ja laitteistot ovat tyydyttävässä/hyvässä kunnossa, eivätkä tar- 5

6 vitse normaalien huolto- ja kunnossapito-ohjelmasta poikkeavaa korjaustyötä. Sähkölaitteiston lakisääteinen määräaikaistarkastus tulee pitää ko. kaltaisissa rakennuksissa 15 vuoden välein. Kiireelliset toimenpiteet Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus, mikäli sitä ei ole pidetty 5v. sisällä tehtävät toimenpiteet Turvavalaistusjärjestelmän päivitys 10v. sisällä tehtävät toimenpiteet Valaisimien uusimista tilakohtaisesti tarpeen mukaan Lista puutteista, kiinteistön sähkölaitteistoissa, jotka voivat mahdollistaa terveydelle tai kiinteistölle haittaa: Ei havaittu tarkastuksen yhteydessä. 6

7 3 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT 3.1 Kiinteistön perustiedot Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö: Kohde Rakennusvuosi 1900 Kerroksia k + 2 Pinta-ala 1490 bm 2 Tilavuus 8770 rm³ 3.2 Asiakirjatilanne Senaatti-kiinteistöt Kiinteistöanalyytikko Antti Kari Opeko, Heinolan kurssikeskus, Päärakennus Lampikatu 5, Heinola Kiinteistöstä oli saatavilla ja käytössä seuraavat asiakirjat: Kuntoarvio 2001, Insinööritoimisto Raksystems Oy 3.3 Kuntoarvion toteutus Kuntoarvioraportissa on noudatettu pääpiirteissään Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvioohjeiden RT ja KH esitettyjä nimikkeistöjä ja suoritusohjeita. Raportin otsikointi ja käsittelyjärjestys ovat malli-ohjeiden sisällysluettelon mukaiset. 3.4 Käyttäjäkyselyn palaute Kuntoarvion yhteydessä ei suoritettu käyttäjäkyselyitä. 7

8 4 KUNTOARVION TULOKSET 4.1 ALUERAKENTEET D6, D7 Viher- ja päällysrakenteet Kohteen aluerakenteiden arviointia vaikeutti kuntoarvion tekohetkellä piha-alueilla ollut lumi. Näin ollen kattavaa kuvaa aluerakenteiden kunnosta ei saatu. Aikaisemman kuntoarvion mukaan päällysrakenteet ovat tyydyttävässä kunnossa, eivätkä vaadi normaaleista ylläpitotoimenpiteistä poikkeavia korjauksia. Kunto: 2 Tyydyttävä Toimenpiteet: Ylläpitokorjauksia seuraavalla 10-vuotisjaksolla 4.2 RAKENNUSTEKNIIKKA F1 Perustukset Rakennusten perustukset ovat tehty luonnonkivistä. Sokkelit ovat luonnonkiviperusmuureja. Sokkelin korkeus maanpinnasta on riittävä. Graniittisokkelissa, muutamassa paikassa saumat ovat auki, mikä nostaa osaltaan perustuksiin kohdistuva kosteusrasitustasoa. Suurin osa rakennuksen alapohjasta on tuulettuva. Alapohjan maapohja tarkastushetkellä kuiva, alapohjassa oli raikas ilma eikä siellä ollut rakennusjätettä. Seinärakenteen perustuksissa ei havaittu halkeamia, jotka viittaavat epänormaaleihin painumiin perustusrakenteissa. Rakennuksen sisällä, ensimmäisen kerroksen luokkahuoneen seinässä on havaittavissa painumiin viittaavaa paikallista halkeilua. Käyttötarkoitukseensa nähden alapohja on asianmukaisessa kunnossa. Käyttäjän antamien tietojen mukaan rakennuksen salaojat on uusittu v ja samana vuonna alapohja on kunnostettu. Kunto: 1 Hyvä Toimenpiteet: Graniittisokkelisaumojen korjaus on osa normaalia kiinteistön ylläpitoa. Korjaus tarvittaessa, rakennuksen julkisivunseuraavassa laajamittaisessa peruskorjauksessa, 5-10 v. sisällä F2 Rakennusrunko Paikalla tehtyjen havaintojen mukaan rakennuksen ensimmäisen kerroksen runkorakenteena on massiivitiiliseinät (toisin kuin kuntoarviossa vuodelta 2001 sanotaan julkisivujen alaosien olevan rapattuja hirsirunkoisia seiniä). Toisen kerroksen, eli seinien yläosat ovat hirsi- tai puurakenteisia, seiniä rikkomatta ei varmuudella voi tietää tarkempaa rakennetta. Massiivitiiliseinät ovat rapattuja, puurakenteiset seinät ovat maalattuja. 8

9 Portaiden rakenteet ovat hyvässä kunnossa. Runkorakenteissa ei esiintynyt välitöntä korjausta vaativia vaurioita. Rakennusrunko on yleisesti hyvässä kunnossa. Kunto: 1 Hyvä Toimenpiteet: Ei toimenpide-ehdotuksia Ulkoseinäpintojen kuntoa on käsitelty kohdassa F3 Julkisivu Ulkoseinät Seminaarirakennuksen ensimmäisen kerroksen julkisivut ovat tiilipintaisia massiivitiiliseiniä. Massiiviseinät ovat yleisesti rapattua ja koristeellisia; koristeellinen tiilireuna, koristeelliset ikkunaaukot ja seinäreunat. Seinät ovat teknisesti pääosin hyvässä kunnossa; mutta tiilijulkisivupinnassa esiintyy paikallista tiili- ja tiilisaumojen halkeilua ja lohkeilua, tiiliseinien saumalasti on huonolaatuista ja paikoitellen murenee helposti kosketuksessa. Rappaus on paikoitellen kokonaan irti, jopa n. 0,5-1,0 m2 alueelta. Toisen kerroksen runkorakenteena on hirsipuu. Puurakenteiset seinät ovat paneloitu- ja maalattuja. Maalipinta on ikääntynyt ja paikoitellen hilseilee. Kunto: 3 Välttävä Toimenpiteet: Tiilisaumat, halkeilu, rappaus ja puuseinien maalaus tulee korjata rakennuksen seuraavassa julkisivukorjauksessa, 5-10 v. sisällä. Pellitetyt julkisivupinnat Ikkunoiden ja koristeellisen tiilireunan pellitys paikoitellen hilseilee. Koristeellisen tiilireunan pellityksen saumat ovat paikoittelen auki ja kiinnityksissäkin on havaittavissa puutteita. Ikkunat Kunto: 2 Tyydyttävä Toimenpiteet: Pellitetyt julkisivupinnat ja puutteet tulee korjata rakennuksen seuraavassa julkisivukorjauksessa, 5-10 v. sisällä Pääosin ikkunat ovat todennäköisesti alkuperäisiä puuikkunoita. Ikkunat ovat kaksilasisia ja puitteisia. Ikkunoiden lasit ovat sisään-ulos aukeavaa mallia. Ikkunoiden puuosissa on yleisesti havaittavissa paikoitelleen lahoamista ja maalipintojen lohkeilua / hilseilyä. Ikkunoiden puitteet ovat kuluneet ja osin ikääntyneet. Kunto: 3 Välttävä Toimenpiteet: Ikkunoiden puuosat tulee korjata perusteellisesti 2-5 v. sisällä. Jos korjaus viivästyy, ikkunat joudutaan todennäköisesti kokonaan uusimaan. 9

10 Ulko-ovet Ulko-ovet ovat puurakenteisia. Ovissa ei havaittu välitöntä korjausta vaativia vaurioita, mutta on yleisesti havaittavissa paikoitellen maalipintojen hilseilyä ja kynnykset ovat kuluneet. Ovien (ei pääkäyntiovi) suurin puute on todennäköisesti niiden puutteellinen tiiviys, mikä nostaa osaltaan seinärakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitustasoa ja selittää kosteusvauriot lähellä ulko-ovia rakennuksen sisäpuolella. Kunto: 3 Välttävä Toimenpiteet: Ulko-ovien tarvittavat tiivistyskorjaukset, 2-5 v. sisällä. Ulko-ovien puuosien huoltomaalaus osana normaalia kiinteistön ylläpitoa F4 Yläpohjarakenteet Rakennuksen vesikatteen kunnon arviointia vaikeutti kuntoarvion tekohetkellä katolla ollut lumi. Näin ollen tarkkaa kuvaa vesikattojen kunnosta ei saatu. Kuntoarvio vuodesta 2001 mukaan rakennuksen vesikatteena on maalattu konesaumattupeltikate. Yläpohja oli tarkastushetkellä kuiva, ilma oli raikas eikä siellä ollut rakennusjätettä. Kylmäikkunoiden puuosissa on yleisesti havaittavissa paikoitellen lahoamista ja maalipintojen lohkeilua/ hilseilyä. Kylmäikkunoiden puitteet paikoitellen ovat kuluneet ja osin ikääntyneet. Yläpohjan lämpöeristeenä on sahanpurua ja pehmeää mineraalivillaa. Sisäpuolelta tehtyjen havaintojen mukaan vesikatossa ei ole tapahtunut vuotoja. Räystäiden alapinnat ovat kuluneet ja osin ikääntyneet. Osa syöksytorvista on tukossa/jäässä. Kunto: 2..3 Tyydyttävä..Välttävä Toimenpiteet: Kylmäikkunoiden puuosat tulee korjata, 2-5 v. sisällä. Räystäiden alapinnat tulee uudelleen maalata ja räystäslautojen lahonneet kohdat uusia v. sisällä. Jäässä olevat syöksytorvet tulee sulattaa ja niiden huolto on osa normaalia kiinteistön ylläpitoa F6 Tilojen pintarakenteet Sisätilapinnat ovat yleisesti siistit, mutta huonetilassa N:6 seinissä on paljon reikiä. Kuivien tilojen pinnoissa on havaittavissa paikoitellen yleistä käytöstä aiheutuvaa kulumista, kuten seinissä, seinäkulmissa ja ovien pinnoissa vaurioita, muovimatoissa on paikallisia saumavaurioita, yksittäisiä lattialankkuja irti, oven kynnykset kuluneita. Ensimmäisen kerroksen luokkahuoneessa on havaittavissa painumiin viittaavaa paikallista halkeilua. Huonetilassa N:117 siivouskomeron seinässä on halkeama ja taustan levyseinän reunat irronneet kiviseinästä. Toisessa kerroksessa juhlasalin näyttämön etulaudan maalipinta on huono. 10

11 Ikkunoiden puuosissa yleisesti on havaittavissa paikoitellen lahoamista ja hilseilyä sekä kosteusjälkiä ikkunoiden vuorilaudoissa, mikä nostaa osaltaan seinärakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitustasoa. Sisätilassa on paikoitellen kosteuden jälkiä, kuten pannuhuoneen katossa ja lattiassa, sisäänkäyntien lähistöllä sekä kellarin WC portaiden ulkoseinän sisäpinnassa. Kellarikerroksen WC-tilat on remontoitu ennen v Kellarikerroksen tiloissa ei ole korjausta vaativia vaurioita, paitsi WC portaiden ulkoseinässä maali hilseilee. Kunto: 1 2 Hyvä Tyydyttävä Toimenpiteet: Ikkunoiden ja ovien reunoissa esiintyvien kosteusvaurioiden syy tulee selvittää kuntotutkimuksessa. 4.3 LVI JÄRJESTELMÄT 4.4 G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Rakennus on liitetty v aluelämpöverkostoon, jonka lämmönjakokeskus sijaitsee päärakennuksessa. Rakennuksen lämmitystapana on vesikiertoinen patterilämmitys G11 Lämmöntuotanto Rakennuksessa ei ole omia lämmöntuottolaitteita. Lämmitysverkoston säätöryhmän venttiilit ja toimilaitteet on uusittu vuonna Kunto: 3 Tyydyttävä Toimenpiteet 5 v: Säätöryhmän viritys ja tarvittaessa laiteuusinnat päärakennuksen lj-keskuksen uusinnan yhteydessä G12, G13, G 14 Lämmönjakelu ja lämmitysverkostot varusteineen Patteri- ja ilmanvaihtoverkostojen lämpöputket ovat v peruskorjausajankohdan teräsputkia ja liitostapoina on käytetty hitsaus-, laippa- ja kierreliitoksia. Osa runkojohdoista on vielä vanhempaa. Patteriverkoston kiertopumppu on uusittu 2000-luvulla ja IV-verkoston pumput ovat vuodelta Linjasäätö- ja patteriventtiilit termostaatteineen on uusittu Verkostojen eristemateriaali on lj- ja ilmanvaihtohuoneissa alkuperäinen sinkityllä pellillä pinnoitettu villakourueristys ja verkostoissa on massalla tai pvc-levyllä pinnattua villakourua. Kunto: 2 3 Tyydyttävä Toimenpiteet 5 v. : Säätöryhmän peruskorjaustoimenpiteet lj-keskuksen uusinnan yhteydessä. Ei muita toimenpiteitä lämmitysverkostoille lähitulevaisuudessa. 11

12 4.5 G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT Kiinteistö on liitetty Heinolan kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Verkostot on peruskorjattu v kokonaan. Kiinteistössä ja päärakennuksessa on erillisviemäröinti sade- ja jätevesille G22, G24, G25 Vesijohto- ja viemäriverkostot Nykyiset käyttövesijohdot on asennettu v kupariputkesta fosforikuparijuotoksin. Tilojen pinta-asennuksissa on käytetty pääosin maalattua ja paikoin kromattua kupariputkea. Sisäpuoliset viemärit ovat valurautaa pantaliitoksilla ja pohjaviemärit pvc-muoviputkea. Viemäriverkosto on asennettu vuonna 1979 ja järjestelmä on käyttäjähaastattelujen perusteella toiminut hyvin eikä merkittäviä vuotoja tai tukoksia ole ollut. Vesi- ja viemäriverkostot ovat silmämääräisesti arvioituina hyvässä kunnossa eikä näkyviä vuotoja havaittu. Myös eristykset ovat hyväkuntoisia. Eristeiden pinnoitteet saattavat sisältää asbestia. Vesijohtoverkoston kalusteita on uusittu osittain vuonna 1997, mutta käytössä on yhä runsaasti vuonna 1979 asennettuja kaksiotesekoittajia. Vesikalusteet ovat silmämääräisesti arvioiden hyvässä kunnossa eikä yhtäkään tiputtavaa hanaa havaittu. Vesijohtoverkoston venttiileitä on uusittu vuonna Kunto: 2 3 Tyydyttävä Toimenpiteet 5 v. : Ei toimenpide-ehdotuksia viiden vuoden tarkastelujakson aikana G24, E4 Sadevesiviemärit ja salaojat Rakennuksen rännivedet johdetaan suoraan rännikaivoihin, jotka on viemäröity piha-alueen sadevesikaivoihin. Sisäpuolisia sadevesiviemäreitä ei ole. Rännivesijärjestelmä on kunnostettu 1990-luvun aikana, eikä toiminnassa ole silmämääräisesti arvioituna huomautettavaa. Salaojien olemmassaoloa ei voitu varmistaa. Salaojat asennetaan tarvittaessa. Kunto: 1 Hyvä. Toimenpiteet 5 v: Ei ennakoituja toimenpiteitä. 4.6 G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT G31, G32 Ilmanvaihtokoneet ja varusteet Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Koneet, säätölaitteet ja kanavat on asennettu v Tuloilmakoneita on 2 kpl ja poistoilmakoneita 3 kpl. Lämmön talteenottoa ei ole, mutta tuloilmakoneet on varustettu kiertoilmaosalla. Ilmanvaihtokoneiden säätö ja ohjaukset on liitetty v tai myöhemmin asennettuun Honeywell yksikkösäätimeen. Jatkohälytykset on viety kiinteistön hälytyskeskukseen. Koneiden lämpötilaanturit ja peltimoottorit ovat uusittuja, asennusajankohta todennäköisesti säätökeskuksen uusin- 12

13 nan yhteydessä. Puhaltimien sähkömoottorit ovat uusittuja, asennusajankohdasta ei tarkkaa tietoa. Kaikki vuosihuollot on tehty asianmukaisesti. Ilmastointikoneissa ei ole havaittavia ongelmia tai toiminnallisia puutteita. Kunto: 2 Tyydyttävä Toimenpiteet 10 v. : Ei välittömiä toimenpiteitä. Jakson loppupuolella suositeltavaa tehdä ilmastointijärjestelmän peruskorjaus, jonka yhteydessä asennetaan uudet lämmön talteenotolla varustetut ilmastointikoneet. Energiansäästötoimenpide pitkähköllä takaisinmaksuajalla G33, G34 Kanavistot ja pääte-elimet Ilmanvaihtokanavat ovat sinkittyä kierresauma- ja suorakaidepeltikanavaa. Ullakkotiloissa kanavat on eristetty alumiinipinnoitteisella villamatolla v Päätelaitteet on suurimmaksi osaksi uusittu vuonna Kanavat ja pääte-elimet on puhdistettu ja säätötyöt suoritettu kunnossapitoohjelman mukaan. Kanavat ja pääte-elimet ovat puhtaita ja hyvässä kunnossa. Kunto: 2 Tyydyttävä Toimenpiteet 10 v. : Jakson loppupuolella ilmastointijärjestelmän peruskorjaus päivitettävien suunnitelmien mukaisesti. 4.7 G7 PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT G73 Sammutusvesilaitteet G73.1 Sisä- ja ulkopalopostit Rakennuksessa ei ole paloposteja G75 Vaahtosammutuslaitteet G75.1 Jauhesammuttimet Kiinteistössä on jauhesammuttimia, viimeisin tarkastus tehty v Sammuttimet tulee tarkastuttaa kahden vuoden välein. Kunto: 1 Hyvä Toimenpiteet: Ei toimenpiteitä. Sammuttimien seuraava tarkastus on vuonna J6 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT Rakennuksessa ei ole erillistä rakennusautomaatiojärjestelmää. Säätökeskukset on uusittu vuoden 1997 korjaushankkeen yhteydessä, jolloin on uusittu myös lämmitysverkoston säätöryhmän venttiilit ja toimilaitteet. Lämmitysverkoston ja ilmanvaihtokoneiden hälytykset on kytketty päärakennuksen hälytyskeskukseen. 13

14 Kunto: 1 Hyvä 2 Tyydyttävä Toimenpiteet 5 v. : Päärakennuksen lämmönjakokeskuksen uusinnan yhteydessä tarvittavia kenttälaitteiden uusintoja ja säätötöitä uusittavien suunnitelmien mukaisesti 4.9 SÄHKÖ- JA TIETOJÄRJESTELMÄT 4.10 H1 ALUESÄHKÖISTYS Pääosaa aluevalaistuksen elohopeahöyrylampuilla varustetuista pylväsvalaisimista syötetään ruokalarakennuksesta. Pylväsvalaisimien kuvut ovat lasikuitua ja tummentuneet. Pylväisiin on lisätty halogeenivalaisimia, valotehon lisäämiseksi. Valaistuksen ohjaukseen on käytetty sekä kellokytkintä, että hämäräkytkintä. Kellokytkin on poistettu ohjauksesta, joten pylväsvalaistusta ohjataan hämäräkytkimellä. Rakennuksen seiniin on asennettu lisäksi hehkulampuilla varustettuja valaisimia. Valaisimet ovat teknisesti kunnossa, lukuun ottamatta pylväsvalaisimien kupuja.kl 2-3 Seminaarirakennuksen etupuolella on paikoitusalue joka on varustettu muutamalla autolämmityspistorasiakotelolla. Pistorasiakoteloissa ei ole erillistä ohjausta ja ne on varustettu maadoitetuilla pistorasioilla. KL 3 Toimenpide-ehdotukset - Pylväsvalaisimien kuvut/valaisimet suositellaan uusittaviksi sellaisiin, joiden kuvut läpäisevät valoa, jolloin halogeenivalaisimia ei välttämättä tarvitsisi käyttää niiden huonon energiatalouden takia. - Seinävalaisimissa suositellaan käytettäväksi E27 kannalla olevia energiansäästölamppuja, jotka ovat pakkasenkestäviä. - Autolämmityksen pistorasiakotelot suositellaan uusittavaksi vikavirtakytkimillä varustettuihin koteloihin, joissa on omat kello-ohjaukset kullekin pistorasialle. Pistorasiakotelot on koestettava vähintään kerran vuodessa ennen lämmityskauden alkua H2 KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET Rakennuksen pääkeskus JN 2 on sijoitettu rakennuksen kellarikerrokseen omaan tilaansa. Keskus on asennettu 1980-luvulla ja se on tyydyttävässä kunnossa. Keskus saa syöttönsä ruokalarakennuksesta keskukselta JN 1. JN 2 keskuksesta syötetään asuntolan JN 3 ja päärakennuksen JN 4 pääkeskuksia sekä saunarakennuksen JN 5 pääkeskusta. 14

15 JN 2 keskus on 4-johdinjärjestelmän mukainen IP 20 metallirakenteinen kehikkokeskus. Keskuksen nimellisvirta on 400A. Havaintojen perusteella merkkaukset olivat asianmukaiset ja piirustukset olivat käytettävissä. Rakennuksessa tehtiin sähkö- ja teleasennuksiin päivityksiä tarkastushetkellä. KL 2 Rakennuksessa on JN 2 keskuksen lisäksi viisi ryhmäkeskusta 1. kerroksen keskukset 1JK 1.1 ja 1.2, 2. kerroksen keskukset 1JK 2.1 ja 2.2. Kerroskeskuksista syötetään kerroksissa olevia ryhmiä kerroskohtaisesti sekä lisäksi IV-laitteiden keskus 1JK U1, joka sijaitsee ullakolla. Keskukset on asennettu peruskorjausten yhteydessä 1980-luvulla. KL 2 Toimenpide-ehdotukset - Keskukset tarkastetaan vähintään 10 vuoden välein. - Keskustilat siivotaan säännöllisesti. - Muutostöiden yhteydessä varmistutaan, että kaikki muutokset päivitetään piirustuksiin H3 JOHTOTIET Asennukset on tehty osittain alas laskettujen kattojen väliin. Luokka- ja toimistohuoneisissa on asennusreitteinä käytetty valaisinripustinkiskoja, pistorasia- ja johtokouruja, asennusta suojaputkiin sekä pinta-asennuksina. Pinta-asennuksia on käytössä esim. teknisissä tiloissa, kellarissa ja ullakkotiloissa. Pinta-asennuksissa kaapelointeina on käytetty MMJ -kaapelia. KL H4 JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET Seminaarirakennuksessa ei ole erillistä liittymiskaapelia vaan JN 2 keskus on liitetty ruokalarakennuksessa olevaan JN 1 keskukseen maahan asennetulla nousukaapelilla, joka on tyypiltään AMCMK 3x Pääkeskustilassa olevassa nousujohtokaaviossa on esitetty potentiaalintasauskisko, joka on yhdistetty JN 2 keskuksen PEN kiskoon ja johtaviin putkistoihin. Pääkeskuksen ja muiden keskusten väliset kaapelit ovat tyypiltään MMJ tyypin kaapeleita. Kaapelit olivat näkyviltä osin kunnossa. Kaapeleiden laajempaan uusimiseen ei ole tarvetta jakson aikana. Voimaryhmäkaapelit ovat pääasiassa MMJ - kaapeleita, jotka ovat näkyviltä osiltaan hyvässä kunnossa. Kaapeleiden laajempaan uusimiseen ei ole tarvetta jakson aikana. 15

16 Kiinteistön valaisinryhmäjohtoina on käytetty pääasiassa MMJ -kaapeleita. Kaapeleiden laajemmalle uusimiselle ei ole tarvetta jakson aikana. Pistorasiat ovat maadoitettuja. Niiden turvallisuus testattiin otantana schuko - testerillä ja tarkastelu hetkellä ei havaittu turvallisuuteen liittyviä puutteita. Pistorasiat on asennettu pääasiassa pistorasiakouruihin sekä uppoasennuksina rakenteisiin. Kellari- ja ullakkotiloissa asennuksia on tehtypinta-asennuksena. Toimenpide-ehdotukset - Käyttötarkoituksen pysyessä muuttumattomana ko. muovivaippaisten kaapeleiden laskennallinen käyttöikä on n. 50 vuotta. Nousu- ja liittymiskaapelit suositellaan tarkastettavaksi näkyviltä osiltaan n. 10 vuoden välein. - Määräaikaistarkastuksien yhteydessä suoritetaan maadoitusten jatkuvuusmittaukset ja voidaan siten todentaa, että maadoitukset ovat pysyneet kunnossa ja ovatko mittausten välillä tiettyihin osiin tulleet muutoksia. - Erikoisolosuhteissa olevat kaapelit kuten ulkotiloissa olevat kaapelit suositellaan tarkastettavaksi hoito- ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti säännöllisesti. - Pistorasioita ja kytkimiä uusitaan ja kiinnityksiä parannellaan tarpeen mukaan niiden rikkoutuessa tai lakatessa toimimasta. Johdot ja niiden varusteiden kuntoluokka on pääasiassa tyydyttävä. KL H5 VALAISIMET Kiinteistössä on käytetty pääasiassa loisteputkivalaisimia, pienoisloisteputki- ja hehkulamppuvalaisimia. Tilojen valaistustasot ovat silmämääräisesti hyvät. Valaisimien keskimääräinen laskennallinen käyttöikä on loisteputkivalaisimilla n. 25 vuotta ja hehkulamppuvalaisimilla, joissa on posliiniset kannat ja lasikuvut, voi käyttöikä olla huomattavasti pidempi. KL 2-3 Toimenpide-ehdotukset - Normaalien hoito- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset huolto- ja puhdistustyöt tehdään säännöllisesti. - Energiasäästön ja huollon kannalta puku, pesuhuone ja wc-tilojen valaistusta voitaisiin ohjata liiketunnistimella. - Hehkulamppuvalaisimissa kannattaa käyttää valaisimiin sopivia energiansäästölamppuja. - Vanhempaa asennusta olevia loisteputkivalaisimia voidaan joutua vaihtamaan jakson aikana. Vaihto kannattaa suorittaa tilakohtaisesti ryhmävaihtona. 16

17 4.15 H6 LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET LVI-laitteiden sähkövarusteet Kiinteistössä on ilmanvaihtokoneita sekä lämmönjakokeskus, jotka on rakennettu kun tiloja on peruskorjattu. Ilmastointikoneille on oma keskus ullakolla, jossa on käsin ajo mahdollisuus ja automatiikalla koneikoita hoitaa automaatioalakeskus, joka on Honeywell merkkinen. Ilmanvaihtokoneissa on turvakytkimet, jotka on sijoitettu esim. katolle. Laiteet olivat kunnossa tarkastushetkellä. KL 2 Toimenpide-ehdotukset - Laitteet ja koneet huolletaan ja koestetaan laitevalmistajien ohjeen mukaan säännöllisesti. - Koneiden turvakytkimet koestetaan säännöllisesti H7 ERITYISJÄRJESTELMÄT Kiinteistössä on poistumistie- ja turvavalaistusjärjestelmä. Keskuksena on Esmin valmistama keskus, joka sijaitsee pääkeskushuoneessa. keskus on peruskorjausajankohdalta n. 20 vuotta vanha. Järjestelmän valaisimina on alun perin hehkulamppuvalaisimia, joita on uusittu ledvalaisimiksi. Koestukset on tehty koestuspäiväkirjan mukaan säännöllisesti. Koestukset on tehtävä turvavalaistusjärjestelmälle neljä kertaa vuodessa. keskus on ikääntynyt mutta toimiva. KL TIETOJÄRJESTELMÄT Kiinteistössä on lankapuhelinverkko omalla vaihteella, joka on liitetty lankapuhelinverkkoon. Lankapuhelinverkon liittymiskaapeli tulee asuntolarakennukseen. Puhelinverkosta ei ole käytössä piirustuksia. Puhelinverkko on edelleen toimintakuntoinen kuparilankaverkko, joka on asennettu peruskorjausten yhteydessä. KL 2-3 Toimenpide-ehdotukset - Puhelinverkon piirustukset päivitetään vastaamaan asennuksia J2 ANTENNIJÄRJESTELMÄT Antenniverkko on liitetty alueen kaapeli-tv verkkoon. Antennijako tapahtuu pääkeskushuoneen kautta olevasta vahvistimesta. Huoltohenkilökunnan mukaan verkkoa on päivitetty ja se on digitaalikelpoinen. KL 2 17

18 4.19 J3 ÄÄNENTOISTO- JA MERKINANTOJÄRJESTELMÄT Rakennuksessa on äänentoistojärjestelmä. Äänentoistojärjestelmän vahvistimet ovat vanhoja. eikä järjestelmän toimivuudesta ole tietoa. KL 3 Toimenpide-ehdotukset - Järjestelmä päivitetään tarvittaessa J33 AJANNÄYTTÖJÄRJESTELMÄT Kiinteistö on varustettu keskuskellojärjestelmällä. Ko. rakennuksen pääkello sijaitsee pääkeskustilassa. Järjestelmä on toimintakunnossa. KL J4 KIINTEISTÖN ATK-JÄRJESTELMÄT Kiinteistön atk-verkko on päivitetty ja laajennettu toimistojen osalta sitä mukaan kuin on ollut tarvetta. Järjestelmästä on uusittu kategoria 5 mukaiseksi. KL 2 18

19 Opeko, VALOKUVAT, LIITE 1 Rakennustekniikka Kuva 1. Tiiliseinien saumalaasti on huonolaatuista ja murenee kosketuksesta. Kuva 2. Rappaus on paikoitellen kokonaan irti. Kuva 3. Graniittisokkelissa saumat ovat auki.. Kuva 4. Seinissä maalipinta lehteilee ja hilseilee. Kuva 5. Halkeilua ja lohkeilua seinissä. Kuva 6. Lohkeilua koristeellisissä tiilireunoissa

20 Opeko, VALOKUVAT, LIITE 1 Rakennustekniikka Kuva 7. Räystäiden maali lehteilee ja hilseilee. Kuva 8. Räystäiden maali lehteilee ja hilseilee. Kuva 9. Syöksytorvi on tukossa/jäässä. Kuva 10. Kylmäikkunoiden puuosa on lahonnut ja maalipinta lohkeilee. Kuva 11. Ikkunoiden puuosissa on lahonneita kohtia ja maalipinta lohkeilee. Kuva 12. Lattiassa ja seinässä on kosteuden jälkiä

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 16.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista...4

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 05.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat:

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat: KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 KUNTOARVIO n suorittajat: Rakennustekniikka: Kiinteistökäynti: 08.10.2010 Matti Ruotsala Raportti laadittu: 23.12.2010 LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka:

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 19.5.2010 Raportin päiväys: 10.8.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA. Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012

RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA. Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012 RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012 RS 15 Kuntoarvio 2/39 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 OSMANKÄÄMINTIE 66 01300 VANTAA KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 27.8.2007 01300 Vantaa 2/42 SISÄLLYSLUETTELO 0 JOHDANTO............ 4 1 YHTEENVETO............ 5 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO

KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO KIINTEISTÖ KOTIKUMPU Hiiteläntie 35 09630 KOISJÄRVI Katselmuksen ajankohta: 26.05.2008 Raportin päiväys: 05.06.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Sini Honkonen, Lohjan kaupunki,

Lisätiedot

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö Hanke 6159 Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013 Kuntoarvio Start Martinkyläntie 3 01670 Vantaa Kuntoarvio Start 2/23 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 6 2.3.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS PYYNIKIN UIMAHALLI Pirkankatu 10 33230 Tampere Korjaustarveselvitys 25.1.2003

Lisätiedot

Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015

Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus Lausunto 2 (29) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS LIIMATTALANTIE 575 44150 ÄÄNEKOSKI ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YHTEENVETO 4 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

Kymen sairaanhoitopiiri

Kymen sairaanhoitopiiri Sairaalankuja 3 C, Kuusankoski KUNTOARVIO 2009 Rakennustekninen osa Rakenne: Jukka Seppälä LVI: Petri Hirvonen Sähkö: Petri Hirvonen - 2 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO... - 5-1.1. Kohdetiedot... - 6-2

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.2.2011

Kuntoarvio Start. Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.2.2011 Kuntoarvio Start Luhtitie 11 01660 VANTAA Kuntoarvio Start 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. LVI-JÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

Peruskuntoarvio. Koivumäen entinen koulu. Vanha Porvoontie 338 01490 VANTAA. Laadittu Espoossa 23.9.2003

Peruskuntoarvio. Koivumäen entinen koulu. Vanha Porvoontie 338 01490 VANTAA. Laadittu Espoossa 23.9.2003 Koivumäen entinen koulu Vanha Porvoontie 338 01490 VANTAA Laadittu Espoossa 23.9.2003 INSINÖÖRITOIMISTO 1. LVIS- NEUVONTA OY Piispantilankuja 6 C 02240 Espoo Puh (09) 8676 260 faksi (09)8676 2620 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt 24.6.2015 Senaatti-kiinteistöt Jääkärinkatu 14 50100 Mikkeli Luottamuksellinen Ramboll Finland Oy PL 25, Säterinkatu 6, 02601 Espoo, SUOMI Puh. +358 20 755 611, Fax. +358 20 755 6201 Sisällysluettelo LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

Kuntokortti Kaunialan sotavammasairaala 30.06.2006 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä:

Kuntokortti Kaunialan sotavammasairaala 30.06.2006 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä: Koodi: D Aluerakenteet Laite/Tila: Ylläpito-osa A- JA B-SIIPI Rakennusta ympäröivät pihan pintarakenteet ovat pääosin nurmi- ja asfalttipintaisia. Asfalttipintaisia ovat pääsisäänkäynnin edusta ja lastauspihan

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013 Kuntoarvio Start Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntoarvio Start 2/17 Latvan Koulu, yläkoulurakennus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot