SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS 15.4.2014"

Transkriptio

1 Rakenteiden kuntotutkimukset Sisäilmatutkimukset Korjaus- ja rakennesuunnittelu SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS Rödskogs skola Puh:

2 Sivu 2 / 35 Sisällysluettelo 1 Yleistä Kohteen yleistiedot Tilaaja Tutkimukset Tutkimuksen suorittaja Tutkimuksen ajankohta, tavoite ja laajuus Suoritetut tutkimukset Tutkimuksessa käytetty kalusto Rakenneselvitys Tutkimukset Silmämääräiset havainnot Mittaukset Lämpökamerakuvaus Laboratoriotulokset Sisäilmatutkimukset Materiaalinäytteet Johtopäätökset Korjausehdotus... 33

3 1 Sivu 3 / 35 Yleistä 1.1 Kohteen yleistiedot Kohde: Osoite: Rödskogs skola Rakennustyyppi: Kerroksia: Valmistumisvuosi: puurakenteinen koulurakennus 1 alkuperäinen osa 1916, laajennusosa 1950 luvun lopulla 1.2 Tilaaja Tilaaja: Pöyry Finland Oy Markku J. Salminen Tutkimukset Tutkimuksen suorittaja TJ Tuomas Alinikula GSM: Tutkimuksen ajankohta, tavoite ja laajuus Kenttätutkimus kierrokset suoritettiin Tutkimuksen tarkoituksena oli selvitt ä ä s i s ä i l m a n l a a t u a s i s ä i l m a m i t t a u k s i n s e k ä r a k e n t e i d e n mikrobivaurioitumista materiaalinäyttein Suoritetut tutkimukset Kohteessa suoritettiin sisäilmamittaus ja mikrobikartoitus. Tutkimukseen sisältyi:

4 rakenneselvitys asiakkaan toimittamien asiakirjojen pohjalta rakenteiden ja vaurioiden valokuvaaminen lämpökamerakuvaus rakennuksen sisäpuolelta mahdollisten kosteusvaurioiden ja lämmöneristyspuutteiden kartoittamiseksi ilmavirtausten arviointi merkkisavun avulla sisäilmamittaukset mikrobimittaus Andersen keräimellä, laimennusviljelymenetelmä, 5 näytettä sisäilmasta, 1 vertailunäyte ulkoilmasta rakenneavaukset poraamalla, avauskohdat paikattiin, ei pinnoitusta materiaalinäytteenotto rakenneavauskohdista mikrobianalyysi, laimennusviljelymenetelmä, materiaalinäytteitä 30 kpl Tutkimuksessa käytetty kalusto Tutkimuksessa käytettiin seuraavaa kalustoa: Sivu 4 / 35 Anderssen keräin, näytteenottomaljat näytteenottopihdit, käsityökalut, näytepusseja poraus-ja sahauskalusto muistiinpanovälineet GANN Uni 1 kosteus ja lämpötila-antureiden lukulaite puun piikkikosteusanturi Gann M18 (raskas piikkikosteusanturi) kamera Nikon D3100, laajakulma ja normaalilinssit Dräger merkkisavuampullit, merkkisavupumppu lämpökamera Flir E300, laajakulmalinssi

5 2 Sivu 5 / 35 Rakenneselvitys Rakenteet on esitetty saatujen tietojen, käytettävissä olevien asiakirjojen sekä kohteessa tehtyjen havaintojen perusteella. Rakennuksen seinärakenteet ovat seuraavat: vanha hirsirakenteinen seinä,alkuperäinen osa: sisäverhous, maalattu lastulevy n. 12mm tai lasikuitutapetti ja puukuitulevy n. 18mm massiivihirsi, arvio 150mm bitumilla kyllästetty rakennuspaperi vanha ulkoverhous n. 30mm bitumilla kyllästetty rakennuspaperi tuuletusrako n. 20mm uusi ulkoverhous n mm puurunkoinen lämmöneristetty seinä, laajennusosa: sisäverhous, maalattu lastulevy n. 12mm sisäverhouksen koolaus, ilmarako n. 8mm kovalevy n. 6mm puurunko/lämmöneriste, mineraalivilla+ureaformaldehydi n. 100mm vinolaudoitus n. 22mm bitumilla kyllästetty rakennuspaperi tuuletusrako n. 20mm ulkoverhous n mm Rakennuksen pohjoispäädyssä sijaitsevien WC tilojen seinärakenne: sisäverhous, maalattu lastulevy puurunko/lämmöneriste, mineraalivilla+ureaformaldehydi n. 100mm vinolaudoitus n. 22mm bitumilla kyllästetty rakennuspaperi tuuletusrako n. 29mm ulkoverhous n mm Vesikatteen ja yläpohjan rakenne on: vesikate, saumapelti ruodelaudoitus+tuuletusrimoitus, yhteensä n. 45mm aluskate, pahvilevy vanha ruodelaudoitus kattokannattajat, käyttöullakko lattialaudoitus n. 20mm palkisto/lämmöneristys, sahanpuru tai turve > 400mm laudoitus sisäverhous

6 Sivu 6 / 35 Alapohjan rakenne on: lakattu lattialaudoitus n. 30mm: paikoitellen muovimatto laudoituksen päällä palkisto/lämmöneristys, ylimmän sekundääripalkin korkeus avauskohdissa 80mm, lämmöneristeenä sahanpuru, korjatuissa kohdissa mineraalivilla. paikoitellen lämmöneriste ei täytä eristetilaa aluslaudoitus hirsirakenteiset kannatuspalkit

7 3 3.1 Sivu 7 / 35 Tutkimukset Silmämääräiset havainnot Ullakolla katon antenniläpiviennin havaitussa vuotokohdassa sahanpurueriste on pinnalta kuivaa, mutta syvemmällä märkää. Sahanpurun yläpinnan ja lattialaudoituksen välillä on ilmarako, joten ilmavirtaukset kuivattavat sahanpurua yläpinnasta. Sahanpurun kuivuminen kertoo myös siitä, että kosteus ei tiivisty sahanpurun pintaan liian kostean ilman seurauksena. Sahanpurun märkyys on mahdollista todeta silmämääräisesti: sahanpuru tuntuu koskettamalla kostealta/nihkeältä, sahanpuruun kaivettuun kuoppaan jää pystysuorat seinämät. Kuivassa sahanpurussa puru olisi irtonaista ja valuisi reunoilta kuopan pohjalle ja kuopan seinämät eivät pysyisi pystysuorina (kuva 3.1). Ullakon varastotilan aluskatteessa esiintyy runsaasti vesivuotojälkiä. Aluskate on uusittu edellisen kattokorjauksen yhteydessä. Muualla vastaavia valumajälkiä ei esiinny (kuva 3.2). Ullakon varaston lattian avauskohdassa sahanpuru on käsin tunnustelemalla nihkeää (kuva 3.3). Paikoin yläpohjan lämmöneriste on sahanpurun sijasta turvetta, joka on havaintojen perusteella kuivaa (kuva 3.4). Yläpohjan ulkoseinälaudoitus on paikoin kärsinyt kosteusrasituksesta. Mahdollisesti laudoitus ei ole tiivis ja vesi on päässyt tunkeutumaan laudoituksen väleistä (kuva 3.5). Vanhan osan länsijulkisivun seinärakenne on alakerran osalta hirsirakenteinen. Hirsirakenteisessa ulkoseinärakenteessa on ulkoverhouksen taakse jätetty vanha ulkoverhous. Seinärakenteen ulkopinnassa on useampia bitumilla kyllästettyä paperia, vanhan hirsirakenteen ja vanhan ulkoverhouksen ulkopinnoissa (kuvat ). Vanhan ulkoverhouksen jättäminen uuden ulkoverhouksen taakse voi heikentää rakenteen kuivumiskykyä. Lisäksi useampi bitumilla kyllästetty paperi lisää rakenteen ulkopinnan vesihöyrynvastusta. Rakenteen ulkopinnan liian suuri vesihöyrynvastus voi estää kosteuden poistumista rakenteesta. Vanhan osan länsijulkisivun ulkoseinän hirsirakenteen sisäpuolella on puukuitulevy ja lasikuitutapetti (kuva 3.9). Hygroskooppiset aineet ja rakenteet, kuten puupohjaiset tuotteet, kykenevät sitomaan ja luovuttamaan ilman kosteutta ja näin tasaavat ilman kosteuden vaihteluita. Jos hygroskooppisen materiaalin pintaan laitetaan pintakäsittely (maali, lakka, tapetti jne.), saattaa pinnoitteen suuri höyrynvastus estää kosteusteknisen vuorovaikutuksen huoneilman ja rakenteen välillä. Tällöin ilmanvaihto jää ainoaksi keinoksi sisäilman kosteuden hallintaan, ellei kosteuden tuottoa ryhdytä säännöstelemään tai ilmaa kuivattamaan. Vanhat hirsi- ja sahanpurueristeiset seinärakenteet toimivat parhaiten ns. hengittävinä rakenteina ja silloin ei pitäisi käyttää tiiviitä maali tai tapettikerroksia.

8 Sivu 8 / 35 Vanhan osan eteläjulkisivun ulkoseinän hirsirakenteen sisäpuolella on on kovalevy ja lastulevy (kuva 3.10). Alkuperäinen seinärakenne on tehty rakennusajankohdan ohjeistuksen mukaan. N ykyi se n o hj e i st uk se n m ukaa n p uu ra ke n te i si ss a se i n i ssä si sä pi n n an vesihöyrynvastus tulisi olla viisinkertainen ulkopintaan verrattuna, jotta kosteuden poistuminen rakenteesta on riittävä. Tämä vaatimus on yleensä saavutettu hengittävissä seinärakenteissa käyttämällä bitumilla kyllästettyä paperia kantavan rakenteen tai lämmöneristyksen sisäpinnassa ja tavallista paperia kantavan rakenteen tai lämmöneristyksen ulkopinnassa. nykyinen seinärakenne ei ole nykytiedon mukaan kosteusteknisesti toimiva. Laajennusosan itäjulkisivulla on puurunkoinen ja lämmöneristetty seinärakenne. Seinärakenteen ulkoverhouksen takana on tuuletusrako ja vinolaudoitus. Vinolaudoituksen ulkopinnassa on bitumipaperi. Bitumipaperin alla on näkyvissä ureaformaldehydieristettä (kuva 3.11). Lämmöneristeenä mineraalivilla. Mineraalivillan seassa on näkyvissä ureaformaldehydieristettä (kuva 3.12). Pohjoisjulkisivulla WC-osan ulkoseinänä on lämmöneristetty seinärakenne. Ulkoverhouksen takana on tuuletusrako ja vinolaudoitus. Vinolaudoituksen päällä on bitumilla kyllästetty paperi. Vinolaudoituksen päällä tuuletusraossa on näkyvissä ureaformaldehydieristettä (kuva 3.13). Ikkunapellitys on kapea ja tuulenpaineen alaisen veden on mahdollista päästä pellityksen alle. Pellityksen alla oleva vesi ei pääse kuivumaan ja pellitykseen liittyvien puurakenteiden korkeampi kosteuspitoisuus saattaa nopeuttaa rakenteiden vaurioitumista (kuva 3.14). Rasitetuimmilla julkisivuilla maali irtoilee ikkunoiden vesipellityksestä ja ikkunapuitteiden kittikyntteet irtoilevat. Vesipellityksen rasitukseen vaikuttaa pellityksen vaakasuoruus (kuva 3.15). Julkisivun maalipinnoite irtoilee kosteusrasitetuimmissa kohdissa. käytetty maalipinnoite on lateksipohjainen (kuva 3.16). Ulkoseinien alaosiin ja ovien puurakenteisiin kynnysrakenteisiin aiheutuu kosteusrasitusta betonirakenteisten portaiden vaakapinnasta roiskuvasta vedestä ja mahdollisesti kinostuvasta lumesta (kuva 3.17). Alapohjan rakenne vaihtelee. Opettajanhuoneen kohdalla alapohjarakenteena on paksu lattialaudoitus ja puupalkisto. Alapuolella on lämmöneristeenä sora/lecasoratäyttö, jota on täytetty ureaformaldehydieristeellä (kuva 3.18). Eteisessä (huonetila 112) komeron kohdalla lattiassa on sementtikuitulevy ja lämmöneristeenä mineraalivillaa. Hirsirakenteisessa väliseinässä esiintyy kosteusrasituksen jälkiä (kuva 3.19). Opetustilan 105 alapohjarakenteena on paksu lattialaudoitus ja puupalkisto. Alapuolella on lämmöneristekerros, lämmöneristeenä sahanpuru. Lattialaudoituksen ja sahanpurun välillä on ilmarako. Silmämääräisesti sahanpuru vaikuttaa kuivalta (kuva 3.20). Alapohjan puurakenteet vaikuttavat kuivilta ryömintätilan luukusta tarkasteltuna. Ryömintätilassa on paljon ylimääräistä orgaanista materiaalia. Hormiperustuksen

9 Sivu 9 / 35 ympärillä on näkyvissä alapohjan sahanpurueristeen valumista ryömintätilaan alapohjan ja hormiperustuksen liitoksesta (kuva 3.21). Opetustilojen 107 ja 108 välinen seinä on tehty kaksiosaisena liukuovea varten. Seinän väliin puhallettu merkkisavu siirtyy voimakkaasti huonetilan suuntaan (kuvat 3.22 ja 3.23). Myös kädellä on mahdollista tuntea vedon tunnetta seinien välissä lattianrajassa. Seinän välitilassa ei ole pintarakennetta ja lämmöneristyksenä käytetty sahanpuru on näkyvissä (kuva 3.24). Merkkisavumittaus ryömintätilan tuuletusluukuista osoitti ryömintätilan olevan ylipaineinen, joka aiheuttaa ilmavirtauksia alapohjan läpi huonetilaan rakenteiden epätiiveyskohdista. Opetustilojen 107 ja 108 välisen seinän sisäpinnoilla esiintyy valkoista ainesta (kuva 3.25). Tarkempi tarkastelu osoittaa opetustilojen 107 ja 108 välisen seinän sisäpintojen valkoisen aineksen olevan ureaformaldehydieristettä (kuva 3.26).

10 Sivu 10 / 35 Kuva 3.1: Ullakolla katon antenniläpiviennin vuotokohdassa sahanpurueriste on pinnalta kuivaa, mutta syvemmällä märkää. Sahanpurun märkyys voidaan havaita silmämääräisesti: sahanpuru tuntuu koskettamalla kostealta, sahanpuruun kaivettuun kuoppaan jää pystysuorat seinämät. Kuiva sahanpuru valuisi reunoilta kuopan pohjalle ja kuopan seinämät eivät pysyisi pystysuorina. Kuva 3.2: Ullakon varastotilan aluskatteessa esiintyy runsaasti vesivuotojälkiä. Aluskate on uusittu edellisen kattokorjauksen yhteydessä. Muualla vastaavia valumajälkiä ei esiinny.

11 Sivu 11 / 35 Kuva 3.3: Ullakon varaston avauskohdassa (M13, M14) sahanpuru on kauttaaltaan nihkeää. Kuva 3.4: Paikoin yläpohjan lämmöneriste on sahanpurun sijasta turvetta, joka on havaintojen perusteella kuivaa.

12 Sivu 12 / 35 Kuva 3.5: Yläpohjan seinälaudoitus on paikoin kärsinyt kosteusrasituksesta. Mahdollisesti laudoitus ei ole tiivis ja vesi on päässyt tunkeutumaan laudoituksen väleistä. Kuva 3.6: Vanha ulkoseinärakenne, länsijulkisivu, hirsirakenteinen seinä (M9,M10). Kuvassa näkyvissä ulkoverhous ja tuuletusrako. Bitumilla kyllästetty paperi vanhan ulkoverhouksen ulkopinnassa.

13 Sivu 13 / 35 Kuva 3.7: Vanha ulkoseinärakenne, länsijulkisivu, hirsirakenteinen seinä (M9,M10). Vanha ulkoverhous hirsirakenteen pinnassa. Bitumilla kyllästetty paperi hirsirakenteen ulkopinnassa. Kuva 3.8: Vanha ulkoseinärakenne, länsijulkisivu, hirsirakenteinen seinä (M9,M10). Hirsien välillä kutterilastutilkettä. Hirsi vaikuttaa lujalta puuainekselta ja silmämääräisesti merkkejä vaurioitumisesta ei

14 Sivu 14 / 35 havaittu. Kuva 3.9: Vanha ulkoseinärakenne, länsijulkisivu, sisäpuoli (M1, M2). Hirsirakenteen sisäpuolella on puukuitulevy ja lasikuitutapetti. Kuva 3.10: Vanha ulkoseinärakenne, eteläjulkisivu, hirsirunkoinen seinärakenne, sisäpuoli (M3, M4). Runkorakenteen sisäpuolella on kovalevy ja lastulevy.

15 Sivu 15 / 35 Kuva 3.11: Laajennusosan ulkoseinärakenne, itäjulkisivu, puurunkoinen ja lämmöneristetty seinärakenne (M7, M8). Ulkoverhouksen takana on tuuletusrako ja vinolaudoitus. Vinolaudoituksen päällä on bitumilla kyllästetty paperi. Bitumipaperin alla on näkyvissä ureaformaldehydieristettä. Kuva 3.12: Laajennusosan ulkoseinärakenne, itäjulkisivu, puurunkoinen ja lämmöneristetty seinärakenne (M7, M8). Lämmöneristeenä mineraalivilla. Mineraalivillan seassa on näkyvissä ureaformaldehydieristettä.

16 Sivu 16 / 35 Kuva 3.13: WC-osa, pohjoisjulkisivu (M5, M6). Ulkoverhouksen takana on tuuletusrako ja vinolaudoitus. Bitumilla kyllästetty paperi vinolaudoituksen päällä. Vinolaudoituksen päällä on näkyvissä ureaformaldehydieristettä. Kuva 3.14: Ikkunapellitys on kapea ja kallistus on pieni. Tuulenpaineen alaisen veden on mahdollista päästä pellityksen alle. Pellityksen alla oleva vesi ei pääse kuivumaan ja pellitykseen liittyvien puurakenteiden korkeampi kosteuspitoisuus nopeuttaa rakenteiden vaurioitumista.

17 Sivu 17 / 35 Kuva 3.15: Rasitetuimmilla julkisivuilla maali irtoilee ikkunoiden vesipellityksestä ja ikkunapuitteiden kittikyntteet irtoilevat. Vesipellityksen rasitukseen vaikuttaa pellityksen vaakasuoruus. Kuva 3.16: Julkisivun maalipinnoite irtoilee kosteusrasitetuimmissa kohdissa. Käytetty maalipinnoite on lateksipohjainen.

18 Sivu 18 / 35 Kuva 3.17: Ulkoseinien alaosiin ja ovien puurakenteisiin kynnysrakenteisiin aiheutuu kosteusrasitusta betonirakenteisten portaiden vaakapinnasta roiskuvasti vedestä ja mahdollisesti kinostuvasta lumesta. Kuva 3.18: Opettajanhuoneen komerossa (M23,M24) alapohjarakenteena on paksu lattialaudoitus ja puupalkisto. Alapuolella on lämmöneristeenä sora/lecasoratäyttö, jota on täytetty ureaformaldehydieristeellä.

19 Sivu 19 / 35 Kuva 3.19: Eteisessä (huonetila 112) komeron lattiassa on sementtikuitulevy ja lämmöneristeenä mineraalivillaa (M29, M30). Hirsirakenteisessa väliseinässä esiintyy kosteusrasituksen jälkiä. Kuva 3.20: Opetustilan 105 alapohjarakenteena on paksu lattialaudoitus ja puupalkisto. Alapuolella on lämmöneristekerros, lämmöneristeenä sahanpuru. Silmämääräisesti sahanpuru vaikuttaa kuivalta.

20 Sivu 20 / 35 Kuva 3.21: Alapohjan puurakenteet vaikuttavat kuivilta ryömintätilan luukusta tarkasteltuna. Ryömintätilassa on paljon ylimääräistä orgaanista materiaalia. Hormiperustuksen ympärillä on näkyvissä alapohjan sahanpurueristeen valumista ryömintätilaan alapohjan ja hormiperustuksen liitoksesta. Kuva 3.22: Opetustilojen 107 ja 108 välinen seinä tehty kaksiosaisena liukuovea varten. Seinän väliin puhallettu merkkisavu siirtyy voimakkaasti huonetilan suuntaan.

21 Sivu 21 / 35 Kuva 3.23: Opetustilojen 107 ja 108 välinen seinä tehty kaksiosaisena liukuovea varten. Seinän väliin puhallettu merkkisavu siirtyy voimakkaasti huonetilan suuntaan. Kuva 3.24: Opetustilojen 107 ja 108 välisen väliseinän välitilassa ei ole pintarakennetta ja lämmöneristyksenä käytetty sahanpuru on näkyvissä.

22 Sivu 22 / 35 Kuva 3.25: Opetustilojen 107 ja 108 välisen seinän sisäpinnoilla esiintyy valkoista ainesta. Kuva 3.26: Tarkempi tarkastelu osoittaa opetustilojen 107 ja 108 välisen seinän sisäpintojen valkoisen aineksen olevan muuallekin puhallettua ureaformaldehydieristettä

23 Sivu 23 / 35 Mittaukset Lämpökamerakuvaus Kohteessa suoritettiin lämpökamerakuvaus. Yleensä lämpökuvaus suoritetaan aikaisin aamulla jolloin rakennuksen ulkovaippa on yön aikana jäähtynyt ja saavutetaan riittävä lämpötilaero ulko- ja sisätilojen välille. Tässä kohteessa tämä ei ollut mahdollista vaan tutkimukset suoritettiin iltapäivällä ja illalla. Lisäksi ulkoilman lämpötila oli lämpimämpi kuin lämpökuvauksen suosituksissa (suositus kylmempi kuin +5 ). Tästä johtuen lämpökuvauksessa on mahdollista havaita vain suuret puutteet. Ulkoseinärakenteissa ei lämpökuvauksessa havaittu puutteita. Opetustilojen 107 ja 108 välisen seinän kohdalla esiintyy ympäristöään kylmempiä lämpötiloja (kuva 3.27). Myös opetustilan 107 työ ulkoseinän ja opetustilojen 107 ja 108 välisen väliseinän kohdalla esiintyy ympäristöään kylmempiä lämpötiloja (kuva 3.28).

24 Sivu 24 / 35 Kuva 3.27: Opetustilojen 107 ja 108 välisen seinän kohdalla esiintyy kylmempiä lämpötiloja. Kuva 3.28: Opetustilan 107 ulkoseinän ja opetustilojen 107 ja 108 välisen väliseinän kohdalla esiintyy kylmempiä lämpötiloja.

25 3.3 Sivu 25 / 35 Laboratoriotulokset Terveysperusteisia raja-arvoja sieni-itiöpitoisuuksille ei ole olemassa. Julkaisussa Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita: Asumisterveysohje on annettu tulkintaohjeita taajamissa sijaitsivien asuinrakennusten mikrobipitoisuuksille. Toimisto- ja koulurakennuksissa tulkintaohjeiden mukaan mikrobipitoisuudet ovat pienemmät kuin asuinrakennuksissa Sisäilmamittaukset Kohteesta otettiin sisäilmanäyteitä 5 kpl ja ulkoilmasta 1 vertailunäyte. Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaan toimisto- ja koulurakennuksissa sovelletaan talvikaudella julkaisun Atmospheric Environment 2007, Salonen H. et. al. rajaarvoja. Toimisto- ja koulurakennuksen sisäilman ilmanäytteen sieni-itiöpitoisuudet yli 50 cfu/m3 j a b akteeri-itiöpitoisuudet yli 600cfu/m3 sekä aktinobakteeriitiöpitoisuudet (sädesienet) yli 5cfu/m3 viittaavat julkaisun mukaan haitalliseen kasvustoon sisätiloissa. Lumettomana vuodenaikana sisäilmanäytteiden mikrospitoisuuksia verrataan ulkoilmanäytteiden mikrobipitoisuuksiin ja lajistoon. Tilanne tulkitaan tavanomaiseksi, mikäli sisäilman sieni-itiö ja aktinobakteeripitoisuudet ovat pienempiä kuin ulkoilman pitoisuudet ja lajisto on samankaltainen molemmissa näytteissä (Bioaerosols: Assessment And Control 1999). Seuraavassa taulukossa on esitetty ilmanäytteiden tutkimustulokset. Punaisella on merkitty raja-arvot ylittävät pitoisuudet ja tulkintaan vaikuttaneet lajikkeet, paksunnettuna kosteusvauriota indikoivat lajikkeet.

26 Sivu 26 / 35 Taulukko 3.1: Ilmanäytteiden tulokset Taulukko 3.2: Ilmanäytteiden tulokset, vertailunäyte ulkoilmasta Arvot viittaavat kosteusvaurioon näytteissä I2-I5, kosteusvaurioita indikoivien lajikkeiden, sädesienten ja raja-arvojen perusteella. Näytteen I5 homesienipitoisuus

27 Sivu 27 / 35 on merkittävästi suurempi kuin muissa näytteissä (noin 50 kertaa suurempi kuin raja-arvo). Näytteissä I2 ja I4 ylittyy sädesienten raja-arvo Materiaalinäytteet Seinärakenteiden ulkoverhouksen kosteuspitoisuutta on mitattu ulkopuolelta p ii kk iko s t e u s m it t a r il la t a rko i t u ks e n a ka rt o i tt a a se in ä r a ke n t e i d e n kosteusrasitustasoa ja käyttää tätä tietoa materiaalinäytteenottokohtien valinnassa. Materiaalinäytteitä on otettu kattavasti eri kosteusrasitustasoisista kohdista. Materiaalinäytteet on otettu rakenteiden sisäpinnasta tai riittävän syvältä ulkopinnasta, jotta näyte olisi otettu kohdasta, josta mahdollisesti olevat mikrobit voivat päästä sisätilojen hengitysilmaan. Materiaalinäytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa materiaalin vaurioitumiseen, mikäli materiaalinäytteen elinkykyisten sieni-itiöpitoisuudet ylittävät cfu/g, aktinobakteeripitoisuus ylittää 500cfu/g tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavaa lajikkeistoa. Näytteen bakteeripitoisuus yli cfu/g viittaa vaurioitumiseen ja bakteerikasvuun materiaalissa. Seuraavissa taulukoissa on esitetty materiaalinäytteiden tutkimustulokset. Punaisella on merkitty raja-arvot ylittävät pitoisuudet ja paksunnettuna kosteusvauriota indikoivat lajikkeet.

28 Sivu 28 / 35 Taulukko 3.2: Materiaalinäytteiden tulokset, ulkoseinät Näytteen M1 pitoisuus viittaa bakteerikasvuun, näytteissä M4 ja M10 on heikko viite vauriosta. Näytteissä M4 ja M10 esiintyy pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavia homesienilajikkeita. Näytteet M1 ja M10 on otettu hirsiseinän tilkemateriaalista, samoista kohdista otetut näytteet M2 ja M9 hirsirakenteesta eivät ole vaurioituneet. Tilke huokoisempana materiaalina vaurioituu herkemmin, mutta myös hirsiseinällä on riski vaurioitua.

29 Sivu 29 / 35 Taulukko 3.3: Materiaalinäytteiden tulokset, yläpohja Näytteissä M21, M22 ja M31 on vahva viite vauriosta, homesienien arvot ylittyvät kertaisesti, bakteerien arvot ylittyvät kertaisesti ja sädesienten (aktinobakteerit) arvot ylittyvät 1,8-181 kertaisesti.

30 Sivu 30 / 35 Taulukko 3.4: Materiaalinäytteiden tulokset, alapohja Näytteissä M29 ja M30 on vahva viite vauriosta, näytteessä M33 heikko viite vauriosta sädesinten osalta. Homesienien arvot ylittyvät kertaisesti ja sädesienten (aktinobakteerit) arvot ylittyvät 2 kertaisesti.

31 4 Sivu 31 / 35 Johtopäätökset Tutkimuksen kohteena oli puurakenteinen 1916 rakennettu ja luvulla laajennettu koulurakennus. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sisäilman laatua sisäilmamittauksin sekä rakenteiden mikrobivaurioitumista materiaalinäyttein. Ulkoseinärakenteessa on ulkoverhouksen taakse jätetty vanha ulkoverhous. Vanhan ulkoverhouksen jättäminen uuden ulkoverhouksen taakse voi heikentää rakenteen kuivumiskykyä. Seinärakenteen ulkopinnassa on useampia bitumilla kyllästettyjä rakennuspapereita, vanhan hirsirakenteen ja vanhan ulkoverhouksen ulkopinnoissa. Useampi bitumilla kyllästetty paperi lisää rakenteen ulkopinnan vesihöyrynvastusta. Rakenteen ulkopinnan liian suuri vesihöyrynvastus voi estää kosteuden poistumista rakenteesta. Myöskään ulkoverhouksen takana oleva kapea tuuletusrako ei riittävästi kuivata rakennetta. Sisäpinnassa on pääosin pelkkä verhouslevy. Alkuperäinen seinärakenne on tehty rakennusajankohdan ohjeistuksen mukaan. Nykyisen ohjeistuksen mukaan puurakenteisissa avohuokoisilla lämmöneristeillä eristetyissä seinissä sisäpinnan vesihöyrynvastus tulisi olla viisinkertainen ulkopintaan verrattuna, jotta kosteuden poistuminen rakenteesta on riittävä. Tämä vaatimus on yleensä saavutettu hengittävissä seinärakenteissa käyttämällä bitumilla kyllästettyä paperia kantavan rakenteen tai lämmöneristyksen sisäpinnassa ja tavallista paperia kantavan rakenteen tai lämmöneristyksen ulkopinnassa. Nykyisellään seinärakenne ei ole nykytiedon (mm. RakMk C2) mukaan kosteusteknisesti toimiva. O pe t ta j a nh u on e e ss a on kä yt e tt y l a si ku i t u ta pe t ti a p i nt a ma te r i a al i n a. Hygroskooppiset aineet ja rakenteet, kuten puupohjaiset tuotteet, kykenevät sitomaan ja luovuttamaan ilman kosteutta ja näin tasaavat ilman kosteuden vaihteluita. Jos hygroskooppisen materiaalin pintaan laitetaan pintakäsittely (maali, lakka, tapetti jne.), saattaa pinnoitteen suuri höyrynvastus estää kosteusteknisen vuorovaikutuksen huoneilman ja rakenteen välillä. Tällöin ilmanvaihto jää ainoaksi keinoksi sisäilman kosteuden hallintaan, ellei kosteuden tuottoa ryhdytä säännöstelemään tai ilmaa kuivattamaan. Vanhat hirsi- ja sahanpurueristeiset seinärakenteet toimivat parhaiten ns. hengittävinä rakenteina ja silloin ei pitäisi käyttää tiiviitä maali tai tapettikerroksia. Yläpohjan lämmöneristeen havaittiin olevan paikoin kastunut, todennäköisin syy kastumiseen ovat paikalliset kattovuodot. Sahanpurulämmöneriste suodattaa hyvin homeitiöitä, mutta lämmöneristeen lämpimän puolen tulisi pysyä kuivana. Osassa avauskohdista lämmöneristeen todettiin olevan kastunut myös lämmöneristeen lämpimällä puolella. Alapohjan lämmöneristeen todettiin pääsääntöisesti olevan kuivaa, yksittäisessä kohdassa lämmöneriste on vaihdettu mineraalivillaan todennäköisesti kosteusvaurion korjauksen yhteydessä (eteisen komero, huonetila 112). Kohteessa suoritettiin lämpökamerakuvaus. Yleisesti matalat pintalämpötilat johtuvat eristevirheistä, rakenteellisista kylmäsilloista, ilmavuodoista ja kosteusvaurioista. Lämpötilaindeksin välttävän tason alittuminen voi aiheuttaa

32 Sivu 32 / 35 terveyshaittaa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, Asumisterveysohje). Yleensä lämpökuvaus suoritetaan aikaisin aamulla jolloin rakennuksen ulkovaippa on yön aikana jäähtynyt ja saavutetaan riittävä lämpötilaero ulko- ja sisätilojen välille. Tässä kohteessa tämä ei ollut mahdollista vaan tutkimukset suoritettiin iltapäivällä ja illalla. Lisäksi ulkoilman lämpötila oli lämpimämpi kuin lämpökuvauksen suosituksissa (suositus kylmempi kuin +5 ). Tästä johtuen lämpökuvauksessa on mahdollista havaita vain suuret puutteet. Opetustilojen 107 ja 108 välisen seinän kohdalla esiintyy ympäristöään kylmempiä lämpötiloja. Samassa kohdassa havaittiin myös merkkisavukokeessa voimakkaita i l m a v i r t a u k s i a a l a p o h j a r a ke n t e e n l ä p i r y ö m i n t ä t i l a s t a h u o n e t i l a a n. Merkkisavumittaus ryömintätilan tuuletusluukuista osoitti ryömintätilan olevan ylipaineinen, joka aiheuttaa ilmavirtauksia alapohjan läpi huonetilaan rakenteiden epätiiveyskohdista. Myös opetustilan 107 ulkoseinän ja opetustilojen 107 ja 108 välisen väliseinän kohdalla esiintyy ympäristöään kylmempiä lämpötiloja. Sisäilmanäytteiden arvot viittaavat kosteusvaurioon näytteissä I2-I5, kosteusvaurioita indikoivien lajikkeiden, sädesienten ja raja-arvojen perusteella. Näytteen I5 pitoisuus on merkittävästi suurempi kuin muissa näytteissä (noin 50 kertaa suurempi kuin raja-arvo). Näytteissä I2 ja I4 ylittyy sädesienten raja-arvo. Seinärakenteiden ulkoverhouksen kosteuspitoisuutta on mitattu ulkopuolelta p ii kk iko s t e u s m it t a r il la t a rko i t u ks e n a ka rt o i tt a a se in ä r a ke n t e i d e n kosteusrasitustasoa ja käyttää tätä tietoa materiaalinäytteenottokohtien valinnassa. Materiaalinäytteitä on otettu kattavasti eri kosteusrasitustasoisista kohdista. Materiaalinäytteet on otettu rakenteiden sisäpinnasta tai riittävän syvältä ulkopinnasta, jotta näyte olisi otettu kohdasta, josta mahdollisesti olevat mikrobit voivat päästä sisätilojen hengitysilmaan. Ulkoseinärakenteiden materiaalinäytteen M1 pitoisuus viittaa bakteerikasvuun. Näytteissä M4 ja M10 on heikko viite vauriosta. Näytteissä M4 ja M10 esiintyy pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavia homesienilajikkeita. Näytteet M1 ja M10 on otettu hirsiseinän tilkemateriaalista, samoista kohdista otetut näytteet M2 ja M9 hirsirakenteesta eivät ole vaurioituneet. Tilke huokoisempana materiaalina vaurioituu herkemmin, mutta myös hirsiseinällä on riski vaurioitua. Yläpohjan materiaalinäytteissä M21 ja M22 on vahva viite vauriosta, homesienien arvot ylittyvät kertaisesti, bakteerien arvot ylittyvät kertaisesti ja sädesienten (aktinobakteerit) arvot ylittyvät 1,8-181 kertaisesti. Alapohjan materiaalinäytteissä M29 ja M30 on vahva viite vauriosta, homesienien arvot ylittyvät kertaisesti ja sädesienten (aktinobakteerit) arvot ylittyvät 2 kertaisesti. Rakennuksessa on tehtyjen sisäilmamittausten ja mikrobikartoituksen perusteella kosteus- ja mikrobivaurioita. Rakenteita korjaamallakaan ei voida sisäilmariskejä täydellä varmuudella poistaa. Ihmisten oleskelu tiloissa saattaa altistaa tilan käyttäjät rakenteissa esiintyville mikrobikasvustoille, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

33 5 Sivu 33 / 35 Korjausehdotus Mikäli rakennus päätetään korjata, tulee rakenteet pyrkiä korjaamaan kosteusteknisesti toimiviksi. Vaurioiden laajuus tulee selvittää rakenteita avattessa ja vaurioituneet rakenteet ja materiaalit tulee purkaa ja poistaa riittävän laajalti. Laajuus tulee määritetllä erillisen suunnittelun perusteella. Purku ja korjaustöissä tulee huolehtia asianmukaisesta suojauksesta ja suojautumisesta. Korjaustöiden oletetun laajuuden takia ei rakennusta ole mahdollista korjaustöiden aikana käyttää. Korjausehdotukset, minimitaso: kaikkien ulkoverhousten purkaminen ulko-osien bitumilla kyllästettyjen rakennuspaperien poistaminen hirsiseinän päälle lisälämmöneristys, esim 25mm huokoinen puukuitulevy, riittävä tuuletusrako, uusi ulkoverhous lämmöneristettyjen osien lämmöneristeen korvaaminen puukuitupohjaisella lämmöneristeellä (eriste joka kykenee sitomaan kosteutta, ei mineraalivilla), riittävä tuuletusrako, uusi ulkoverhous. sisäverhouksen uusiminen, lämmöneristeen/rungon sisäpintaan bitumilla kyllästetty rakennuspaperi. sisäpintaan lastulevy tai puukuitulevy, ei esim. lasikuitutapettia ym. muuta liian tiivistä kerrosta. alapohjan vaurioituneiden alueiden lämmöneristeen uusiminen ryömintätilan muuttaminen ali-paineiseksi yläpohjan vaurioituneiden alueiden lämmöneristeen uusiminen, suositellaan toistuneiden kattovuotojen takia kaiken eristeen uusimista ja korvaamista puukuitupohjaisella lämmöneristeellä Helsingissä TJ Tuomas Alinikula GSM: Helsingissä

34 Sivu 34 / 35 Näytteenottokohdat, punaisella vauriota indikoivat näytetulokset, kursiivilla hieman kohonneet arvot. 1. kerros

35 Ullakko Sivu 35 / 35

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA NIKO PALONEN KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA KUNTOARVIO JA KORJAUSEHDOTUKSET 16.10.2014 KUNTOARVIOSTA Henkilö xxx otti allekirjoittaneeseen yhteyttä koskien vanhan, vuonna 1956 rakennetun, pystyrunkoisen

Lisätiedot

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Hannu Tiitto Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Aducate Reports and Books 17/2011 Aducate Centre for Training and Development HANNU TIITTO Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl.

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl. ~ yöterveyslai tos LAUSUNTO AR23-24-25549 9.6.24 Sipoon kunta Tekniikka- ja ympäristöosasto/toimitilat Rainer L~ngsjö Iso Kylätie 8, PL 7 43 Sipoo Sisä ilmastoselvitys Talman koulu.3., 24.-25.4.24 Asiakasratkaisut

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE OPETUSMATERIAALI Pientalojen riskirakenteet PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET Sisällysluettelo Saate... 3 Puurakenteinen väliseinä eristämättömän väliseinän päällä... 4-10 Valesokkeli...

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty. PALONIITTY OY SIVU 1/8 Ohjeet ja määräykset PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.fi PALONIITTY OY SIVU 2/8 JOHDANTO LÄMPÖKUVAUKSEEN Yleistä Rakennusten sisäpinnat eivät

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS KEKKOLANTIE 7 50770 MIKKELI LAATIJA: RAKENNUSMESTARI(AKK) SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta

Lisätiedot

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08246-08 30.9.2008 Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden esitys Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Tekninen

Lisätiedot

OPAS KOSTEUSONGELMIIN

OPAS KOSTEUSONGELMIIN TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU JULKAISU 95 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA OPAS KOSTEUSONGELMIIN - Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma Toimittanut Virpi Leivo Rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

70-luvun pientalon korjausopas

70-luvun pientalon korjausopas Tapani Moilanen 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011 Aducate Centre for Training and Development TAPANI MOILANEN 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

Kosteus- ja homevauriot

Kosteus- ja homevauriot Eero Palomäki, arkkitehti Tutkimusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos eero.palomaki@occuphealth.fi 1 rakennuksissa 1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys Jokainen rakennus tarvitsee seurantaa, huoltoa ja

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Mallitie 22 18.8.2008 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1.1. Kohde Pientalo Osoite XXX, 00430 Helsinki Kohteen pinta-ala 117 + 50 m 2 Tontin pinta-ala 1000 m 2 Kohteen tilavuus

Lisätiedot