VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 301

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298. Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 300 162 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 301"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TALOUDEN TOTEUMA MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA VUODELLE TILOJEN VUOKRAUS SPR:LLE VESILAHDEN UUSI KIRJASTO / RAKENNUTTAJAKONSULTIN VALINTA KUNTASTRATEGIA SISÄILMATYÖRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ NARVAN PÄIVÄKOTI SOPIMUS NARVAN PÄIVÄKODIN VUOKRAAMISESTA ILMOITUSASIAT 317

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arvela Ari puheenjohtaja Halme Esko varapuheenjohtaja Kurki Leena jäsen Lounasranta Marko jäsen Paavilainen Anna jäsen Pennanen Eija jäsen Uusi-Erkkilä Pertti jäsen Lumia Mervi kunnanvaltuuston pj. Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. Perämaa Ari kunnanvaltuuston 2. vpj. Paloniemi Erkki kj, esittelijä Hutko Minna hj, pöytäkirjanpitäjä MUUT Kivinen Tiina sivistysjohtaja 170 Niskavaara Pekka konsultti, Rocket & Rondo :t 170, 173, 174 Company Oy ALLEKIRJOITUKSET Ari Arvela Puheenjohtaja Minna Hutko Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Eija Pennanen Pertti Uusi-Erkkilä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Minna Hutko Hallintojohtaja

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 161 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KHAL 162 Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Eija Pennasen ja Pertti Uusi-Erkkilän. Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Eija Pennasen ja Pertti Uusi-Erkkilän.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 163 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista kunnanjohtaja päättää. Kunnanhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävänä kokouksessa, muita viranhaltijapäätöksiä ei ole ajanjaksolla Hallintojohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan henkilöstöhallinnon päätöksen 26 ajalta sekä päättää, että sen osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanjohtaja

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 164 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista hallintojohtaja päättää. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävillä kokouksessa, muita viranhaltijapäätöksiä ei ole ajanjaksolla Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hallintojohtajan henkilöstöhallinnon päätökset :t ajalta sekä päättää, että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - hallintojohtaja

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 165 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Ei viranhaltijapäätöksiä ajalta : - Juuti Sari liikunta- ja nuorisosihteeri - Kivinen Tiina sivistysjohtaja - Moisio Kati siivous- ja ruokapalvelupäällikkö - Mäki Anne varhaiskasvatuksen johtaja - Pitkämäki Harri kunnanrakennusmestari - Torikka Kirsti kirjastonjohtaja - Satu Uusi-Erkkilä rakennustarkastaja Pöytäkirjat ovat kunnanhallituksen jäsenten nähtävänä kokouksessa. Kunnanhallitus totesi, että ajalla ei ollut muiden viranhaltijoiden päätöksiä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 166 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraava lautakuntien päätöspöytäkirja ajalta : - Kasvatus- ja opetuslautakunta, Tiina Kivinen - Rakennus- ja ympäristölautakunta, Satu Uusi-Erkkilä Pöytäkirjat ovat kunnanhallituksen jäsenten nähtävänä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMA KHAL 167 Talousarvion toteutuma on koko kunnan osalta liitteenä n:o 1 / 167. Kunnanhallituksen perinteisen vastuualueen osalta talousarvion toteutuma on liitteenä n:o 2 / 167, teknisen jaoksen vastuualueen osalta liitteenä n:o 3 / 167 ja sosiaali- ja terveystoimen vastuualueen osalta liitteenä n:o 4 / 167. Luvuista puuttuu toukokuun osalta vielä menokirjauksia. Kunnanhallitus merkitsee toteutuman tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA VUODELTA 2014 Seutujohtaja Päivi Nurminen : MAL-aiesopimusmenettely on suurten kaupunkiseutujen ja valtion välinen sopimusohjauksen muoto, joka käynnistyi vuonna 2010 Tampereen kaupunkiseudun pilottisopimuksella. Aiesopimuksen lähtökohtana on kaupunkiseudun rakennesuunnitelma. Sen tavoitteena on edistää suunnitelman toteutumista kirjaamalla sopimukseen lähivuosien toimenpiteitä. Sopimustoimenpiteet koskevat sekä valtion ja kuntien välistä yhteistyötä että kuntien keskinäistä yhteistyötä. Olennainen osa sopimusmenettelyä on seuranta, jota varten sopimuksen allekirjoittaneiden organisaatioiden johto kokoontuu vuosittain Helsinkiin. Seurantakokous vuodelta 2014 pidetään loppukesästä. Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki Seurantaraportin 2014 valmistelusta on vastannut seutuyksikkö. Seurantatietojen kokoamista on tukenut seudun paikkatietotyöryhmä. Paikkatiedon käytön myötä raportissa on aiempaa monipuolisemmin karttoja ja muita paikkatiedosta tuotettuja kuvauksia. Seurantaraportin yhteenvedossa todetaan: Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin asukkaalla (1,1 %). Tampereen osuus kasvusta oli 63 prosenttia. Kasvua ja yhdyskuntarakenteen kehitystä ohjaa uusi Rakennesuunnitelma Raakamaan hankinta oli aktiivista, suurina hankintoina erottuivat Lielahti ja Tampereen ja Kangasalan raja-alue. Raakamaavaranto vaihtelee kunnittain laajoista yhtenäisistä alueista pieniin ja pirstaleisiin alueisiin. Lempäälän varanto ei vastaa kaupunkiseudun eteläistä kasvua. Jatkossa seurannassa tulee huomioida myös kunnan maanhankinta asemakaava-alueella. Kaavavaranto vastaa tavoitteita. Keskustojen kehittäminen ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen: Keskustojen kehittäminen oli aktiivista vuonna 2014 mm. Lempäälässä, Nokialla ja Pirkkalassa. Valtakunnallisesti merkittävin kohde oli Tampereen asemakeskus ja sen lähiympäristön suunnittelu. Keskustojen asemaa vahvistettiin Rakennesuunnitelmassa 2040 maankäytön ja liikkumisen lisäksi myös palveluverkon näkökulmasta tarkentamalla seudulliset periaatteet palveluverkon suunnittelulle. Valmistuneet asunnot kohdistuivat hyvin olemassa olevaan rakenteeseen ja joukkoliikenteen yhteyteen, kuten kuntakeskustoihin ja alueellisiin keskuksiin. Uusia rakentamisalueita olivat Vuores ja Risso. Valmistuneista pientaloista noin 75 % sijoittui asemakaava-alueelle. Kuntien välillä oli selviä eroja. Suunnittelutarveratkaisuissa kuntien erot ovat kuitenkin merkittävästi tasoittuneet viime vuosina. Sekä myönteisten että kielteisten suunnittelutarveratkaisujen määrä on laskenut tasaisesti. Merkittävät asumisen asemakaavat valmistuivat yhdyskuntarakennetta täydentäviin ja joukkoliikenteeltään hyviin kohteisiin, mm. Tampereen raitiotien varteen.

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Jatkossa on kiinnitettävä huomiota erityisesti lähijunaan tukeutuvien Lempäälän ja Nokian keskustojen sekä seudullisen raitiotievyöhykkeen asemakaavoitukseen. Asuntotuotannon monipuolistaminen: Asuntoja valmistui noin 2 600, vuosittaisen tavoitteen ollessa noin Pirkkalassa, Lempäälässä ja Orivedellä valmistui kuitenkin asuntoja tavoitteita enemmän. Kerrostaloasuntoja valmistui seudulla selvästi tavoitteita enemmän, rivi- ja pientaloja vähemmän. Tulos kertoo kaupunkimaisen asumisen voimistumisesta. Kohtuuhintaisten vuokraasuntojen osuus koko asuntotuotannosta oli lähes tavoitteen mukainen (eräissä kehyskunnissa tavoite ylittyi selvästi), määrällisesti katsottuna jäätiin tavoitteesta. Omistusasuntoja valmistui selvästi tavoitteita vähemmän, mutta muita hallintamuotoja (erityisesti Tampereella vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja) enemmän. Asuntorakentamista kuvaa pientalotonttien kysynnän ja omistusasumisen hiipuminen. Samanaikaisesti markkinoille vapautuu yhä enemmän pientaloja iäkkäiden asukkaiden hakeutuessa lähelle palveluja. Elinkeinoelämä kasvun tukeminen ja liikkumisen tapojen uudistaminen: Tampere-Pirkkalan lentoaseman kakkosterminaalin remontti valmistui maaliskuussa Tampereen AiRRport-konseptin kehittäminen nimettiin yhdeksi LVM:n lentoliikennestrategian kärkihankkeeksi. Kuntien yhteinen lentoliikenteen kehittämishanke on käynnistymässä. Liikkumisen tavat ovat hitaasti uusiutumassa. Pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvoivat henkilöautoilua enemmän. Seudullisen raideliikenteen kokonaisratkaisu sisältyy rakennesuunnitelmaan 2040 ja maakuntakaavan 2040 luonnokseen. Tampereen raitiotiestä valmistui yleissuunnitelma 2014, minkä jälkeen on valmisteltu hankkeen toteutusta ja solmittu Tampereen kaupungin ja valtion välinen aiesopimus raitiotien toteutuksesta. MAL-aiesopimuksen ja erillisten kehittämisohjelmien mukaiset toimenpiteet ovat edenneet sovitulla tavalla. Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä on edistetty rakentamishankkeiden ja joukkoliikenne-uudistuksen lisäksi useilla pienillä toimilla liikkumisen ohjauksesta älyliikenteen sovelluksiin ns. MAL-rahoituksen turvin. Kuntajohtajakokous käsitteli asiaa Rakennusneuvos Matti Vatilo (YM) kertoo seurantasihteeristön puheenjohtajana näkemyksiään MAL-seurannan 2014 tuloksista. Liite: - seurantaraportti 2014, Seutuhallitus ehdotus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä seurantaraportin seurantakokouksen käsiteltäväksi, että seutujohtaja voi hyväksyä raportin viimeistelyn vaatimat muutokset ja että kunnat käsittelevät seurantaraportin päätöksenteossaan.

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus ehdotus hyväksyttiin KHAL 168 / Liite n:o 1 / 168 MAL seurantaraportti 2014 Kunnanhallitus merkitsee seurantaraportin tiedokseen ja hyväksyy sen omalta osaltaan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - seutuhallitus

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus TILOJEN VUOKRAUS SPR:LLE KHAL 169 Kunta on vuokrannut SPR:n Vesilahden osastolle ns. Pirpaliinan kiinteistön kahta huonetta. Vuokra on ollut 50 euroa kuukaudessa. Pirpaliinan kiinteistö myydään syksyllä ja SPR:n kanssa on neuvoteltu uusista tiloista Tapolan vanhasta päiväkodista palaverissa (Arto Lehmus / SPR, Eeva Nytorp / Vesilahden Käsityökeskus, Minna Hutko / Vesilahden kunta) sovittiin, että kunta vuokraa SPR:lle Tapolan vanhasta päiväkotikiinteistöstä vanhan keittiötilan ja sen viereisen huoneen. Lisäksi SPR ja Käsityökeskus käyttävät kumpikin yhtä isoa huonetta koulutustilana, jonka käytöstä he sopivat keskenään. Kunnanhallitus päättää vuokrata alkaen SPR:n Vesilahden osastolle Tapolan vanhasta päiväkotikiinteistöstä yllä mainitut tilat ja perii niistä vuokraa 75 euroa kuukaudessa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Arto Lehmus / SPR, Vesilahden osasto - palvelusihteeri - talouspäällikkö

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus VESILAHDEN UUSI KIRJASTO / RAKENNUTTAJAKONSULTIN VALINTA KHAL 170 Vesilahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Vesilahden kunta toteuttaa 50 %:n valtionosuuteen oikeutetun uuden kirjaston rakentamishankkeen vuosina Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt perustaa suunnittelutyöryhmän uuden kirjaston rakennushankkeen käynnistämiseksi. Suunnittelutyöryhmään nimettiin seuraavat jäsenet: kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanjohtaja kunnanrakennusmestari teknisen jaoston puheenjohtaja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja kirjastojohtaja ja sivistysjohtaja Työryhmän tehtävänä on kilpailuttaa ja valmistella ehdotus hanketta vetävän rakennuttajakonsultin valitsemiseksi, päivittää hankesuunnitelma ja tilaohjelma, aikatauluttaa hanke, pyytää suunnittelutarjoukset huhtikuun 2015 loppuun mennessä ja valmistella ehdotus suunnittelijan valinnasta. Lisäksi työryhmän tehtävänä on valmistella ja hoitaa kaikki muut kirjaston rakentamisen suunnittelun kannalta tarpeelliset toimenpiteet. Vesilahden uuden kirjaston rakennuttajakonsultin kilpailutus ja tarjoajien laadun pisteytys on tehty konsultti Pekka Niskavaaran toimesta yhteistyössä kirjaston suunnittelutyöryhmän kanssa. Tarjouspyyntö rakennuttajakonsultin tehtävistä on ollut HILMA hankintailmoitusjärjestelmässä Määräaikaan klo 12 mennessä tarjouksia saapui kuusi (6) kappaletta. Tarjoukset avattiin tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Tarjouspyynnössä oli valintaperusteiksi ilmoitettu laatu painoarvolla 60 % ja hinta painoarvolla 40 %. Tarjoajien saamat pisteet ilmenevät liitteenä olevasta tarjousten avauspöytäkirjasta. Kirjaston suunnittelutyöryhmä päätti pyytää selonottotilaisuuteen kaksi tarjouskilpailussa eniten pisteitä saanutta yritystä laatukriteereiden täsmentämiseksi. Selonottotilaisuuteen kutsuttiin HS-Tec Oy ja Ahma Insinöörit Oy. Selonottotilaisuudessa oli läsnä kirjaston suunnittelutyöryhmä sekä konsultti Pekka Niskavaara. Selonottotilaisuuden perusteella työryhmä totesi, että HS-Tec Oy antoi laadustaan tarjouksesta saatua paremman vaikutelman ja sen laatupisteitä voitiin selonottotilaisuuden perusteella nostaa. Ahma Insinööreistä saatu laatuvaikutelma pysyi ennallaan. Työryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle HS-Tec Oy:n valintaa Vesilahden uusi kirjasto hankkeen rakennuttajakonsultiksi.

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Liitteet: Liite n:o 1 / 170 Tarjouspyyntö ja tarjousasiakirja Rakennuttaja konsultti Liite n:o 2 / 170 Tarjousten avauspöytäkirja Liite n:o 3 / 170 Saadut tarjoukset (6 kpl) Tarjoukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää valita työryhmän esitykseen yhtyen Vesilahden uuden kirjaston rakennuttajakonsultiksi HS-Tec Oy:n. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - tarjouksen jättäneet yritykset

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIA KHAL 171 Uuden kuntalain 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia ohjaa päätösten valmistelua ja päätöksentekoa. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: - kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen - palvelujen järjestäminen ja tuottaminen - kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet - omistajapolitiikka - henkilöstöpolitiikka - kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet - elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Vesilahden kunnan talousarvioissa ja talousarviosuunnitelmissa on ollut strategisia painopistealueita ja kehittämiskohteita. Nyt on kuitenkin, jo kuntalainkin velvoittamana, laadittava erillinen kuntastrategia. Muiden kuntien kokemuksiin viitaten on tarkoituksenmukaista käyttää kuntastrategian laatimisessa ulkopuolista apua. Ao. tarjouksia on pyydetty kolmelta eri taholta, joista on hyviä kokemuksia muissa kunnissa: BDO Consulting Oy, FCG Konsultointi Oy ja Fountain Park Oy (tarjouksen antoi Profitmakers Oy, joka tekee kumppanuussopimuksen mukaisesti yhteistyötä Fountain Parkin kanssa erityisesti strategiaprosessien fasilitoinnissa). Tarjoukset ja niistä tehty koonta on lähetetty kunnanhallitukselle sähköpostilla. Kunnanhallitus päättää - käynnistää kuntastrategian tekemisen niin, että työ käynnistyy syksyllä valitsee FCG Konsultointi Oy:n kuntastrategian laatijaksi ja - esittää valtuustolle syksyn muutostalousarvion yhteydessä määrärahaa strategiatyön laatimiseen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - BDO Consulting Oy - FCG Konsultointi Oy - Profitmakers Oy - hallintokunnat - talouspäällikkö

17 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus SISÄILMATYÖRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN KHAL 172 Kunnanhallitus on aiemmin nimennyt sisäilmatyöryhmän, johon kuuluvat pj. Pertti Uusi-Erkkilä, Kristiina Pispala, Arja Peltomäki-Vastamaa, Tiina Kivinen, Anne Mäki ja sihteerinä ja valmistelijana Harri Pitkämäki. Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut varsin harvoin. Sen sijaan ns. remppatyöryhmä (pj. Ari Arvela, Harri Tapanainen, Pertti Uusi-Erkkilä, Harri Pitkämäki, Niko Lehtinen ja Erkki Paloniemi) on viimeaikoina kokoontunut kuukausittain. Sisäilmatyöryhmän ja remppatyöryhmän kokouksessa sovittiin, että sisäilmaryhmä toimii osana remppatyöryhmää ja se kutsutaan aina tarvittaessa, arviolta 2-4 kertaa vuodessa. Yhteiskokouksessa todettiin, että sisäilmatyöryhmää tulisi täydentää lääkäriedustuksella. Tarvittaessa työryhmä voi kutsua myös kokouksiin muita asiantuntijoita. Kunnanhallitus täydentää sisäilmatyöryhmää nimeämällä siihen terveyskeskuslääkäri Noomi Suurosen. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että sisäilmatyöryhmä kokoontuu yhdessä ja osana ns. remppatyöryhmää. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Noomi Suuronen - sisäilmatyöryhmä

18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ NARVAN PÄIVÄKOTI KHAL 173 Kunnanhallitus on kokouksessa / 132 valinnut yksimielisesti Narvan päiväkodin käyttöoikeusurakan toteuttajaksi Vetur Oy:n. Päiväkodin rakentamisen valmistelutoimenpiteet ovat edenneet. Näitä toimenpiteitä ovat mm. pisteen maanvuokrasopimuksen laatiminen sekä sopimus Narvan päiväkodin vuokraamisesta. Liitteenä n:o 1/ 173 on maanvuokrasopimusluonnos, jossa vuokranantajana on Vesilahden kunta ja vuokralaisena kiinteistöosakeyhtiö Vesilahden Narvan päiväkoti perustettava yhtiö. Luonnosta on valmisteltu yhdessä lakiasiantoimiston kanssa. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä ilmenevän maanvuokrasopimusluonnoksen. Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään sopimukseen teknisluonteisia tarkistuksia. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Vetur Oy - Pekka Niskavaara - Tiina Kivinen - Anne Mäki

19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus SOPIMUS NARVAN PÄIVÄKODIN VUOKRAAMISESTA KHAL 174 Kunnanhallitus on kokouksessa / 132 valinnut yksimielisesti Narvan päiväkodin käyttöoikeusurakan toteuttajaksi Vetur Oy:n. Päiväkodin vuokraamiseksi on valmisteltu sopimusluonnos, joka ilmenee liitteenä n:o 1 / 174. Sopimusluonnosta on valmisteltu yhdessä lakiasiantoimiston kanssa. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Narvan päiväkodin vuokraamisesta. Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään sopimukseen teknisluonteisia tarkistuksia. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Vetur Oy - Pekka Niskavaara, Rocket & Rondo Company Oy - Tiina Kivinen - Anne Mäki

20 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHAL 175 Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet kirjeet: 1. Kiinteistönluovutusilmoitukset Myyjä/ ostaja Väinö Kaaja kp, Kaaja, Sarén, Laina Rämö kp, Aarne Kaaja kp/ Kaaja Mäenpää, Piipponen/ Holopainen Nevala/ Hursti Koivunen/ Ellilä

21 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. Vesilahden kunnan väkiluku oli asukasta (4.512 / ). 2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 5/2015. Vesilahden työttömyysaste toukokuun lopussa 2015 oli 9,0 % (huhtikuun 2015 tilanne 9,9 %), Pirkanmaalla 14,1 % (14,5 %) ja koko maassa 12,5 % (12,9 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan alhaisin. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen ja toteaa tekstiosassa ilmenevät asiat. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63. Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 66

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63. Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 66 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Kunnanhallitus 03.03.2014 AIKA 3.3.2014 klo 18:30 20.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 180. Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 182 103 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 183

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 180. Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 182 103 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 183 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 180 Kunnanhallitus 16.06.2014 AIKA 16.6.2014 klo 18:30 20.16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen KOKOUSAIKA Ma 5.3.2012 klo 16.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 47 Elinvoimainen kunta-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hyvinvointilautakunta 10.02.2015 AIKA 10.02.2015 klo 18:00 19.40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu

29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2012 29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 93 49 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA 94

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007 Pöytäkirja 1/2007 Aika Tiistai 06.02.2007 klo 18.00-19.20 Paikka Keravan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Järjestäytyminen 4 2 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 15

Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 15 Liikunta- ja nuorisolautakunta 21.5.2014 AIKA ke 21.5.2014 klo 18.00 20.05 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot