VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 56

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 52. Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 56"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 60 TÄYTÄNTÖÖNPANO 32 TALOUSARVION TOTEUMA VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUDEN LISÄÄMINEN SATEENKAAREN PÄIVÄKODIN KIINTEISTÖN MYYNTI KUNNAN OMISTAMAN NELJÄN OSAKEHUONEISTON MYYNTI ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ MAURI RANNALLE ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ TIINA JUTILALLE VALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAPA VUOSINA KUNNANHALLITUKSEN VUONNA PIDETTÄVIEN VARSINAIS- 76 TEN KOKOUSTEN AJAN JA PITOPAIKAN MÄÄRÄÄMINEN 41 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN 77 JA NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN VUOSINA VESILAHDEN KUNNAN KOULUTOIMEN OPETTAJIEN VIRKOJEN AUKI- 78 JULISTAMINEN / TÄYTTÖLUVAN ANOMINEN KUNNANHALLITUKSELTA 43 VESILAHDEN KUNNAN ASIOINTILIIKENNE KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHDISTYKSIIN, YHTEISÖIHIN JA 80 ASUNTO-OSAKEYHTIÖIHIN KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAUTAKUNTIIN

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN TYÖANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKI- 87 SEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN VUOSINA SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN ESITTÄMINEN 88 VUOSIKSI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOKOUKSELLE 50 METSÄTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VUOSILLE HÄMEENKYRÖN LIITTYMINEN KEHYSKUNTIEN TIETOTEKNIIKAN 92 KEHITTÄMISEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEEN 53 SOPIMUS KEHYSKUNTIEN JA HÄMEENKYRÖN OPETUSVERKON 93 JÄRJESTELMÄN (treseutu.opetus.ad) YLLÄPIDOSTA 54 ILMOITUSASIAT 94

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arvela Ari puheenjohtaja Halme Esko varapuheenjohtaja Lounasranta Marko jäsen Paavilainen Anna jäsen Pennanen Eija jäsen Uusi-Erkkilä Pertti jäsen Lumia Mervi kunnanvaltuuston pj. Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. Perämaa Ari kunnanvaltuuston 2. vpj. Paloniemi Erkki kj, esittelijä Hutko Minna hj, pöytäkirjanpitäjä POISSA Kurki Leena jäsen MUUT Laakkonen Merja talouspäällikkö :t ALLEKIRJOITUKSET Ari Arvela Esko Halme Minna Hutko Puheenjohtaja Puheenjohtaja 43 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marko Lounasranta Anna Paavilainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Minna Hutko Hallintojohtaja

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 26 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KHAL 27 Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasrannan ja Anna Paavilaisen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 28 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista kunnanjohtaja päättää. Kunnanhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävänä kokouksessa, muut viranhaltijapäätökset liitteenä n:o 1 / 28. Hallintojohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan henkilöstöhallinnon päätökset :t 1-6 sekä muut viranhaltijapäätökset :t 1-2 ajalta sekä päättää, että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanjohtaja

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 29 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista hallintojohtaja päättää. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävillä kokouksessa, muut viranhaltijapäätökset liitteenä n:o 1 / 29. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hallintojohtajan henkilöstöhallinnon päätökset :t 1-9 sekä muut viranhaltijapäätökset :t 1-5 ajalta ja päättää, että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - hallintojohtaja

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 30 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Juuti Sari liikunta- ja nuorisosihteeri - Kivinen Tiina sivistysjohtaja - Moisio Kati siivous- ja ruokapalvelupäällikkö - Mäki Anne varhaiskasvatuksen johtaja - Torikka Kirsti kirjastonjohtaja - Uusi-Erkkilä Satu rakennustarkastaja Pöytäkirjat ovat kunnanhallituksen jäsenten nähtävinä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Pertti Uusi-Erkkilä poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolain 28 :n 1 momentin mukainen jääviys). Esteellisyys todettiin.

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHAL 31 Valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset: 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ VARAPUHEENJOH- TAJIEN VAALI 4 KUNNANHALLITUKSEN VAALI 5 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ MAURI RANNALLE 6 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ TIINA JUTI- LALLE 7 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ KRISTIINA RANNALLE 8 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMAN 2040 HYVÄKSYMINEN 9 JÄRVENRANNAN ASEMAKAAVA 10 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LÄNSI-VESILAHDEN VPK:LLE Koska valtuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eikä valtuusto ole päätöksiä tehdessään mennyt toimivaltaansa ulommaksi, kunnanhallitus panee päätökset täytäntöön. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUMA KHAL 32 Talousarvion toteuma on koko kunnan osalta liitteenä n:o 1 / 32. Kunnanhallituksen perinteisen vastuualueen osalta talousarvion toteuma on liitteenä n:o 2 / 32 ja sosiaali- ja terveystoimen vastuualueen osalta liitteenä n:o 3 / 32. Luvuista puuttuu vielä Pirkkalan yhteistoiminta-alueen tasauslasku muita puuttuvia laskuja ei ole tiedossa. Luvut eivät siis ole vielä lopullisia, sillä mahdollisia korjauskirjauksiakin voidaan vielä tehdä. Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET KHAL 33 Vesilahden kunnanhallitukselle on osoitettu päätöksiä kunnan valtionosuuksiin liittyen. Valtionosuuspäätöksistä on kolmen kuukauden valitusaika, joten kunnanhallituksen tulee käsitellä päätökset ja päättää, käyttääkö se oikaisuvaatimusoikeuttaan. Saapuneet valtionosuuspäätökset ovat: - Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (OKM/47/221/2014) Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnoista vuodelle Valtiovarainministeriön päätös (VM/1042/ /2014) Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntämisestä vuonna 2014, mom Valtiovarainministeriön päätös (VM/2970/ /2013) kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2014, sisältäen kohdat Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (50/221/2014) Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (55/221/2014) Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat (1705/2009) 29 :n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna Valtiovarainministeriön päätös (VM/2632/ /2014) kuntien kotikuntakorvauk-sen perusosasta vuodelle Valtiovarainministeriön päätös (VM/2633/ /2014) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (80/221/2013) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä oikaisuvaatimusoikeuttaan selosteosassa mainituista päätöksistä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - talouspäällikkö

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUDEN LISÄÄMINEN KHAL 34 Vesilahden kunnalla on Danske Bank Oyj:ssä Winter R. rahasto - niminen pankkitili (FI ). Kyseinen pankkitili on kunnan taseessa toimeksiantojen varoissa ja vastaava summa on toimeksiantojen veloissa; tili ei siis ole kunnan omien rahojen pankkitili, vaan kunnan hallinnoima rahasto. Winterin rahastosta voidaan myöntää pienviljelijälainoja (enintään viideksi vuodeksi ja enintään euroa), mutta viime vuosina lainoja ei ole haettu eikä siten myönnettykään. Vesilahden kunnan Winter R. rahaston pankkitilin käyttöoikeus on tällä hetkellä vain kehittämispäällikkö Markku Männiköllä. Asioiden sujuvan hoitumisen varmistamiseksi jatkossakin on syytä nimetä myös varahenkilöitä pankkitilin käyttöoikeuksien haltijoiksi. Kunnanhallitus päättää - myöntää pankkitilin FI käyttöoikeudet kunnanjohtaja Erkki Paloniemelle, hallintojohtaja Minna Hutkolle ja talouspäällikkö Merja Laakkoselle. - käyttöoikeuden valtuustyyppi on käyttöoikeus yksin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Danske Bank - talouspäällikkö

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus SATEENKAAREN PÄIVÄKODIN KIINTEISTÖN MYYNTI KHAL 138 Vesilahden kunnanvaltuusto on pitämässään kokouksessa hyväksynyt talouden tervehdyttämisohjelman ( 38) liitteen 2 mukaiset selvitys- ja kehityshankkeet. Eräinä kohteina ovat Sateenkaaren päiväkodin kiinteistön myynti. Päiväkodin toiminta siirretään toiseen kiinteistöön, joka on toiminnallisesti parempi päiväkotitoimintaan ja jonne saa sijoittaa useampia lapsia kuin Sateenkaaren kiinteistöön. Kun kiinteistö myydään, kunta säästää jatkossa huolto- ja korjauskustannuksissa ja osa teknisen toimen työpanoksesta voidaan ohjata muiden kiinteistöjen ylläpitoon. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti myynneistä saadut rahat ohjataan lainanlyhennyksiin. Sateenkaaren päiväkodin kiinteistön perustiedot ilmenevät liitteestä n:o 1 / 138. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja vuokraamisesta, mikäli hinta, vaihtoarvo tai korvaus ei ylitä euroa. Kiinteistönvälittäjä on tehnyt arvion myyntihinnasta huhtikuussa 2013 ja se ylittää kunnanhallituksen johtosäännössä määritellyn rajan. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet myydä tarjousmenettelyllä Tontti 27/3 nimisen kiinteistön, kiinteistötunnus Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle ja taloussuunnittelijalle annetaan valtuudet hoitaa tarjousmenettelyyn liittyvät käytännön asiat. Myyntipäätöksen tekee aikanaan kunnanhallitus. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti, että asia palautetaan valmisteluun lisäselvityksiä varten KHAL 158 / Kunnanvaltuuston / 73 vahvistaman kaavan mukaan Tontti 27/3- ja Tontti 27/4- nimiset kiinteistöt muodostavat liitteenä n:o 1 / 158 ilmenevän yhden kaavatontin (korttelin 35 tontti 1). Sateenkaaren päiväkoti on sijoitettu tontille siten, että kiinteistöt on tarkoituksenmukaista myydä yhtenä kokonaisuutena (yhtenä kaavan mukaisena tonttina). Päiväkotirakennuksen (omakotitalo, kerrosala 133 m2) lisäksi tontilla sijaitsee talousrakennus (kerrosala 19 m2).

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rakennusoikeutta tontilla on jäljellä 425 m2. Kaava mahdollistaa nykyisen rakennuksen laajentamisen paritaloksi. Toisen omakotitalon rakentaminen tontille ei ole mahdollista. Tontin pinta-ala on 2883 m2. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet myydä tarjousmenettelyllä Tontti 27/3- niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) ja Tontti 27/4-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) Kiinteistöt muodostavat Kirkonkylän korttelissa 35 sijaitsevan tontin 1. Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle ja taloussuunnittelijalle annetaan valtuudet hoitaa tarjousmenettelyyn liittyvät käytännön asiat. Myyntipäätöksen tekee aikanaan kunnanhallitus. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KVAL 53 / Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet myydä tarjousmenettelyllä Tontti 27/3- niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) ja Tontti 27/4- niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ). Kiinteistöt muodostavat Kirkonkylän korttelissa 35 sijaitsevan tontin 1. Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle ja taloussuunnittelijalle annetaan valtuudet hoitaa tarjousmenettelyyn liittyvät käytännön asiat. Myyntipäätöksen tekee aikanaan kunnanhallitus. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 19 / Kunnan kiinteistöissä on ilmennyt korjaustarpeita, jotka saattavat edellyttää henkilökunnan siirtämistä väliaikaisesti muihin tiloihin. Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet käyttää Sateenkaaren päiväkodin kiinteistön tiloja tarvittaessa väistötiloina yms. ja

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus myydä kiinteistö kunnanvaltuuston päätöksen / 53 mukaisesti sitten, kun se on mahdollista. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KVAL 7 / Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet käyttää Sateenkaaren päiväkodin kiinteistön tiloja tarvittaessa väistötiloina yms. ja myydä kiinteistö kunnanvaltuuston päätöksen / 53 mukaisesti sitten, kun se on mahdollista. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 131 / Myynti-ilmoitus Sateenkaaren päiväkodin kiinteistöstä ja kolmesta asuinhuoneistosta julkaistiin Aamulehdessä ja Lempäälän-Vesilahden Sanomissa. Lisäksi ilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla ja Facebookissa. Sateenkaaren kiinteistöstä jätettiin määräaikaan ( klo 15.) mennessä yksi tarjous. Tarjousten (Sateenkaaren kiinteistö ja asuinhuoneistot) avauspöytäkirja on liitteenä n:o 1 / 131. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, että Sateenkaaren päiväkodin kiinteistö laitetaan uudestaan myyntiin tarjotun hinnan vähäisyyden vuoksi. Kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle annetaan valtuudet hoitaa kiinteistön myyntiin liittyvät käytännön asiat ja käyttää tarvittaessa myynnissä ulkopuolista apua. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 225 / Sateenkaaren kiinteistö annettiin myyntiin Kotineliö Oy LKV:lle Tarjoukset pyydettiin ensimmäisen kerran jättämään klo mennessä. Sateenkaaren kiinteistöstä saatiin tuolloin yksi tarjous, jossa kauppahinnaksi tarjottiin euroa. Tarjotun hinnan vähäisyyden takia kiinteistön myynti-aikaa jatkettiin siten, että tarjoukset on pyydetty jättämään myyntiä hoitavalle Kotineliö Oy LKV:lle klo

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus mennessä. Tarjoukset avataan klo 13. kunnanvirastossa. Tarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus käsittelee saadut tarjoukset. Kunnanhallitus päättää, että Sateenkaaren päiväkodin kiinteistö laitetaan uudestaan myyntiin tarjotun hinnan vähäisyyden vuoksi. Kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle annetaan valtuudet hoitaa kiinteistön myyntiin liittyvät käytännön asiat ja käyttää tarvittaessa myynnissä ulkopuolista apua. Tarjousten avauspöytäkirjat ovat liitteenä n:o 1 / KHAL 35 / Sateenkaaren kiinteistön myyntiä jatkettiin Kotineliö Oy LKV:n toimesta klo 12. mennessä saatiin 5 tarjousta. Korkein tarjous on euroa. Tarjouskaupan pöytäkirja on liitteenä n:o 1 / 35. Kunnanhallitus käsittelee saadut tarjoukset. Kunnanhallitus päätti myydä Tontti 27/3- nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus ) ja Tontti 27/4-nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus ) korkeimman tarjouksen ( euroa) jättäneille Jari ja Laura Myllymäelle eurolla. Kiinteistöt muodostavat Kirkonkylän korttelissa 35 sijaitsevan tontin 1. Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle valtuudet hoitaa kaupantekoon liittyvät käytännön asiat. - tarjouksen jättäneet - talouspäällikkö - kunnanrakennusmestari - tarkastusmestari

17 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNNAN OMISTAMAN NELJÄN OSAKEHUONEISTON MYYNTI KHAL 137 Vesilahden kunnanvaltuusto on pitämässään kokouksessa hyväksynyt talouden tervehdyttämisohjelman ( 38) liitteen 2 mukaiset selvitys- ja kehityshankkeet. Yhtenä kohtana hankkeissa on neljän kunnan omistaman osakehuoneiston myynti. Kiinteistönvälittäjä on tehnyt arviot myyntihinnoista huhtikuussa Kun huoneistot myydään, kunta säästää jatkossa huolto- ja korjauskustannuksissa ja osa teknisen toimen työpanoksesta voidaan ohjata muiden kiinteistöjen ylläpitoon. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti myynneistä saadut rahat ohjataan lainanlyhennyksiin. Alla ovat huoneistojen tiedot: Anttilantie 9 asunto 5, Vesilahti 2 huonetta + keittiö + kylpyhuone + WC+ sauna, pinta-ala: 62 m2 Peltotie 3 C, Vesilahtihuone, 1 huone, keittokomero ja kylpyhuone/wc, pinta-ala: 36,5 m2 Rasintie 6 asunto 5, Narva 2 huonetta + keittiö + kylpyhuone + WC + sauna, pinta-ala: 63 m2 Koskenranta 4 asunto 3, Valkkinen 2 huonetta + keittiö + kylpyhuone + WC + sauna, pinta-ala: 65 m2 Kunnanhallitus päättää, että Vesilahden kunta myy tarjousmenettelyllä osakehuoneistot seuraavissa osoitteissa: Anttilantie 9 asunto 5, Peltotie 3 C, Rasintie 6 asunto 5 ja Koskenranta 4 asunto 3. Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle ja taloussuunnittelijalle annetaan valtuudet hoitaa tarjousmenettelyyn liittyvät käytännön asiat. Kunnanhallitus tekee aikanaan myyntipäätöksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että osakehuoneistojen vuokralaiset irtisanotaan lukien. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 132 / Myynti-ilmoitus kolmesta asuinhuoneistosta (osoitteissa Anttilantie 9, Rasintie 6 ja Koskenranta 4) ja Sateenkaaren päiväkodin kiinteistöstä julkaistiin Aamulehdessä ja Lempäälän-Vesilahden Sanomissa. Lisäksi ilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla ja Facebookissa. Asuinhuoneistoista jätettiin määräaikaan ( klo 15.) mennessä yhteensä neljä tarjousta.

18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarjousten (Sateenkaaren kiinteistö ja asuinhuoneistot) avauspöytäkirja on liitteenä n:o 1 / 132. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, että ao. asuinhuoneistot laitetaan uudestaan myyntiin tarjottujen hintojen vähäisyyden vuoksi. Asuinhuoneisto osoitteessa Peltotie 3 C laitetaan myyntiin myöhemmin vuoden 2014 aikana. Kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle annetaan valtuudet hoitaa asuinhuoneistojen myyntiin liittyvät käytännön asiat ja käyttää tarvittaessa myynnissä ulkopuolista apua. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Leena Kurki poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolain 28 :n 4 momentin mukainen esteellisyys). Esteellisyys todettiin KHAL 226 / Kotineliö Oy LKV:lle annettiin myyntiin seuraavat osakkeet: - Anttilantie 9 asunto 5, Vesilahti - Peltotie 3 C, Vesilahti - Rasintie 6 asunto 5, Narva - Koskenranta 4 asunto 3, Valkkinen Tarjoukset pyydettiin ensimmäisen kerran jättämään klo mennessä. Tuolloin saatiin seuraavat tarjoukset: - Peltotie 3 C euroa (velaton kauppahinta ,42 euroa) - Rasintie 6 as euroa. Tarjousten ja tarjottujen hintojen vähäisyyden takia osakkeiden myyntiaikaa jatkettiin siten, että tarjoukset on pyydetty jättämään myyntiä hoitavalle Kotineliö Oy LKV:lle klo mennessä. Tarjoukset avataan klo 13. kunnanvirastossa. Tarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus käsittelee saadut tarjoukset. Kunnanhallitus päättää myydä asuinhuoneiston osoitteessa Peltotie 3 C korkeimman tarjouksen ( euroa, velaton kauppahinta) jättäneelle Sähkö- Hoikkanen Oy:lle asuinhuoneiston osoitteessa Rasintie 6 asunto 5 korkeimman tarjouksen ( euroa) jättäneille Markku ja Eeva Kankaiselle. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että muut asuinhuoneistot (Anttilantie 9 asunto 5 ja Koskenranta 4 asunto 3) laitetaan uudestaan myyntiin. Kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle annetaan valtuudet hoitaa asuinhuoneistojen myyntiin liittyvät käytännön asiat ja käyttää tarvittaessa myynnissä ulkopuolista apua. Tarjousten avauspöytäkirjat ovat liitteenä n:o 1 / KHAL 36 / Asuinhuoneistojen (Anttilantie 9 asunto 5 ja Koskenranta 4 asunto 3) myyntiä jatkettiin Kotineliö Oy LKV:n toimesta klo 12. mennessä Anttilantien asunnosta saatiin yksi tarjous, euroa. Koskenrannan asunnosta ei tullut tarjouksia. Tarjouskaupan pöytäkirja on liitteenä n:o 1 / 36. Kunnanhallitus käsittelee saadun tarjouksen. Kunnanhallitus päätti myydä asuinhuoneiston osoitteessa Anttilantie 9 asunto 5 korkeimman tarjouksen ( euroa) jättäneelle Lasse Ruokolalle eurolla. Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle valtuudet hoitaa kaupantekoon liittyvät käytännön asiat. - tarjouksen jättänyt - talouspäällikkö - kunnanrakennusmestari - tarkastusmestari

20 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ MAURI RANNALLE KHAL 9 Kunnanvaltuutettu Mauri Ranta on päivätyllä kirjeellään pyytänyt eroa Vesilahden kunnan kaikista luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - myöntää Mauri Rannalle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, jolloin kunnanvaltuuston jäseneksi Rannan tilalle nousee Perussuomalaisten puolueen ensimmäinen varavaltuutettu Martti Koivisto ja vastaavasti ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Petteri Siekkinen - myöntää Mauri Rannalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Rannan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan - myöntää Mauri Rannalle eron valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Rannan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan - valitsee Pirkanmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan varajäsenen Mauri Rannan tilalle toimikaudeksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KVAL 5 / Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että se - myöntää Mauri Rannalle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, jolloin kunnanvaltuuston jäseneksi Rannan tilalle nousee Perussuomalaisten puolueen ensimmäinen varavaltuutettu Martti Koivisto ja vastaavasti ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Petteri Siekkinen - myöntää Mauri Rannalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Rannan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan - myöntää Mauri Rannalle eron valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Rannan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan - valitsee Pirkanmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan varajäsenen Mauri Rannan tilalle toimikaudeksi Kunnanvaltuusto - myönsi Mauri Rannalle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, jolloin kunnanvaltuuston jäseneksi Rannan tilalle nousee Perussuomalaisten puolueen ensimmäinen varavaltuutettu Martti Koivisto ja vastaavasti ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Petteri Siekkinen - myönsi Mauri Rannalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsi Pertti Uusi-Erkkilän ehdotuksesta Rannan tilalle jäseneksi tarkastuslautakuntaan Elina Järvenpää-Mäkelän

21 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KHAL 37 / myönsi Mauri Rannalle eron valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsi Ari Perämaan ehdotuksesta Rannan tilalle jäseneksi valtuuston vaalilautakuntaan Tom Lahden - valitsi Pertti Uusi-Erkkilän ehdotuksesta Pirkanmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan varajäseneksi Mauri Rannan tilalle Ari Perämaan toimikaudeksi Kunnanvaltuusto myönsi / 5 Mauri Rannalle eron valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsi Ari Perämaan ehdotuksesta Rannan tilalle jäseneksi valtuuston vaalilautakuntaan Tom Lahden. Kokouksen jälkeen todettiin, että Mauri Ranta on ollut valtuuston vaalilautakunnassa varajäsenenä eikä jäsenenä. Näin ollen kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - se myöntää Mauri Rannalle eron valtuuston vaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee Rannan tilalle varajäsenen ao. lautakuntaan (Mauri Ranta on ollut Silja Titovin varajäsen) - se kumoaa / 5 tekemänsä päätöksen tältä osin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

22 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ TIINA JUTILALLE KHAL 10 Varavaltuutettu Tiina Jutila on päivätyllä kirjeellään pyytänyt eroa Vesilahden kunnan kaikista luottamustehtävistä henkilökohtaisiin syihin vedoten. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - myöntää Tiina Jutilalle eron kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, jolloin Kansallisen Kokoomuksen ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee toinen varavaltuutettu Anneli Kesola - myöntää Tiina Jutilalle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Tiina Jutilan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan (Tiina Jutilan varajäsen lautakunnassa on Kristiina Pispala). ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KVAL 6 / Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että se - myöntää Tiina Jutilalle eron kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, jolloin Kansallisen Kokoomuksen ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee toinen varavaltuutettu Anneli Kesola - myöntää Tiina Jutilalle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Tiina Jutilan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan (Tiina Jutilan varajäsen lautakunnassa on Kristiina Pispala). Kunnanvaltuusto myönsi Tiina Jutilalle eron kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, jolloin Kansallisen Kokoomuksen ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee toinen varavaltuutettu Anneli Kesola - myönsi Tiina Jutilalle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja valitsi Kristian Lellan ehdotuksesta Tiina Jutilan tilalle jäseneksi rakennus- ja ympäristölautakuntaan Hanna Leiponen-Syyrakin. KHAL 38 / Tiina Jutila on valittu valtuuston päätöksellä / 18 myös kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi toimikaudeksi

23 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tiina Jutilalle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä ja valitsee Tiina Jutilan tilalle kiinteistötoimitusten uskotun miehen toimikaudeksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

24 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAPA VUOSINA KHAL 39 Kuntalain 54 :n 1 mom. mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Kuntalain mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 :ssä säädetään (KuntaL 64 : Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla päättämällä tavalla.). Kuntalain lisäksi ilmoittamismenettelystä on säännös valtuuston / 34 hyväksymässä työjärjestyksen 8 :ssä: Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston työjärjestyksen 9 :ssä on lisäksi todettu: Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista toimitetaan ensimmäiselle varavaltuutetulle. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle: 1. Vuosina valtuuston kokouskutsu ja esityslista lähetetään aikaisemman käytännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle vähintään neljä päivää ennen kokousta ja samassa ajassa annetaan kokouksesta yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 2. Valtuuston kokouskutsu ilmoitetaan Lempäälän - Vesilahden Sanomissa lyhennetyssä muodossa ja valtuuston asialista tiedotetaan kunnan kotisivuilla. 3. Valtuuston esityslista toimitetaan tiedoksi puolueen / ryhmän 1. varavaltuutetulle. 4. Valtuuston kokouskutsu ja esityslista toimitetaan tiedoksi kunnanviraston johtoryhmälle. 5. Todetaan, että valtuuston kokoukset pyritään pitämään aikaisemman käytännön mukaisesti kuukauden 4. maanantaina klo alkaen yläasteella. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

25 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VUONNA PIDETTÄVIEN VARSINAISTEN KOKOUSTEN AJAN JA PITOPAIKAN MÄÄRÄÄMINEN KHAL 40 Valtuuston / 35 hyväksymän Vesilahden kunnan hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään ajankohtana ja päättämässään paikassa. Saman pykälän 2 mom. mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Vuoden 2014 aikana kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset päätettiin pitää kunnanhallituksen kokoushuoneessa maanantaisin ja pääsääntöisesti neljän viikon välein. Lisäksi tuolloin päätettiin, että tarpeen mukaan kunnanhallitus kokoontuu muinakin kuin em. maanantaipäivinä ja erityisestä syystä muulloinkin. Vuonna 2014 kunnanhallitus kokoontui 18 kertaa (vuonna 2013 kokouskertoja oli 15). Vuonna 2014 valtuuston kokoukset pidettiin pääsääntöisesti kuukauden 4. maanantaina ja tätä käytäntöä jatketaan. Vuoden varrella on tullut paljon toiveita siitä, että alkavaa kokousajankohtaa aikaistettaisiin. Kunnanhallitus pitää kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset maanantaisin kunnanhallituksen kokoushuoneessa päättämänään kellonaikana. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että varsinaisten kokousten lisäksi se kokoontuu tarvittaessa muulloinkin. Erityistapauksessa kokouspaikkana voi toimia muu kuin kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanhallitus päätti pitää kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset maanantaisin klo alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että varsinaisten kokousten lisäksi se kokoontuu tarvittaessa muulloinkin. Erityistapauksessa kokouspaikkana voi toimia muu kuin kunnanhallituksen kokoushuone. - hallintokunnat - ilmoitustaulu

26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN VUOSINA KHAL 41 Valtuuston / 35 kokouksessaan päättämän hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus on aiemmin päättänyt, että kunnanhallituksen kokouksien pöytäkirjat tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavana ensimmäisenä keskiviikkopäivänä, ellei joidenkin päätösten kiireellinen täytäntöönpano edellytä pöytäkirjan tarkastamista kokonaan tai osittain niin kuin siitä kulloinkin erikseen päätetään. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa pöytäkirjan tarkastusta seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Kunnanhallitus päättää, että vuosina kunnanhallituksen kokouksien pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana ensimmäisenä keskiviikkopäivänä, ellei joidenkin päätösten kiireellinen täytäntöönpano edellytä pöytäkirjan tarkastamista kokonaan tai osittain niin kuin siitä kulloinkin erikseen päätetään. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa pöytäkirjan tarkastusta seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - hallintokunnat - ilmoitustaulu

27 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VESILAHDEN KUNNAN KOULUTOIMEN OPETTAJIEN VIRKOJEN AUKIJULISTAMINEN / TÄYTTÖLUVAN ANOMINEN KUNNANHALLITUKSELTA KHAL 42 Sivistysjohtaja Tiina Kivinen: Vesilahden kunnan hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Vesilahden kunnan sivistystoimen johtosäännön mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee opettajan virkaan vakinaiset viranhaltijat. Näin ollen viran julistaminen haettavaksi on lautakunnan tehtävä. Talouden tervehdyttämisohjelman mukaisesti virkaa ei voida täyttää ilman kunnanhallitukselta saatua täyttölupaa. Koulujen johtajat ja rehtorit ovat ilmoittaneet kouluittain auki julistettavien virkojen määrästä ja tarpeellisuudesta. Auki julistettavat virat perusteluineen ovat seuraavat: 1) Matemaattisten aineiden lehtorin virka / Vesilahden yläaste - nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle, opetettavia tunteja tällä hetkellä 21, tunteja ei pystytä hoitamaan muilla järjestelyillä 2) Luokanopettajan virka / Kirkonkylän koulu - tällä hetkellä täytetty määräaikaisesti, perusteena talouden tervehdyttämisohjelma, määräaikaisuudelle ei jatkossa perustetta 3) Esikoulunopettajan virka / Ylämäen koulu - tällä hetkellä täytetty määräaikaisesti, perusteena talouden tervehdyttämisohjelma, määräaikaisuudelle ei jatkossa perustetta Lehtoreiden ja luokanopettajien virkojen pätevyysvaatimuksien asettamisessa huomioidaan mahdollisuus käyttää viranhaltijoita opetustyöhön sekä alakoulun että yläkoulun puolella. Kunnanhallitus käsittelee täyttölupa-anomuksen seuraaviin virkoihin liittyen: - Matemaattisten aineiden lehtorin virka / Vesilahden yläaste - Luokanopettajan virka / Kirkonkylän koulu - Esikoulunopettajan virka / Ylämäen koulu Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan ao. virkoihin. - kasvatus- ja opetuslautakunta

28 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VESILAHDEN KUNNAN ASIOINTILIIKENNE KHAL 43 Vesilahden kunnanhallitus on / 104 valinnut Tmi Timo Lehtimäen hoitamaan Vesilahden kunnan asiointiliikennettä ajalle mahdollinen 1 vuoden optio. Asiointiliikenne on koskenut seuraavia reittejä: Reitti 1 Krääkkiön reitti Reitti 2 Rämsöön reitti Reitti 3 Saastojärven reitti (Järviönsuo) Reitti 4 Onkemäki-Riuttankulma reitti. Ajalla reiteillä on ollut keskimäärin matkustajia seuraavasti: Reitti 1 Krääkkiön reitti 3,31 Reitti 2 Rämsöön reitti 2,97 Reitti 3 Saastojärven reitti (Järviönsuo) 1,53 Reitti 4 Onkemäki-Riuttankulma reitti 5,40. Liikennöitsijän ja kunnan välisessä ostoliikennesopimuksessa todetaan, että sopimus voidaan irtisanoa ostajan (Vesilahden kunnan) taholta, mikäli kolmen (3) kuukauden asiointiliikennettä käyttävien matkustajien keskiarvo on alle kolme (3) henkilöä / asiointireitti. Kunnanhallitus päättää, että - Saastojärven reitti (reitti 3) lopetetaan vähäisen matkustajamäärän takia muilta osin liikennöintisopimusta jatketaan Tmi Timo Lehtimäen kanssa vuodella hallintojohtajalle annetaan valtuudet sopia liikennöitsijän kanssa mahdollisista reittimuutoksista. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Ari Arvela poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolain 28 :n 7 momentin mukainen jääviys). Esteellisyys todettiin. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Esko Halme toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan. - Tmi Timo Lehtimäki - hallintokunnat - ilmoitustaulu - kunnan www-sivut ja facebook

29 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHDISTYKSIIN, YHTEISÖIHIN JA ASUNTO- OSAKEYHTIÖIHIN KHAL 44 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei johtosäännössä ole toisin määrätty, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhe-valtaa. Kunnanhallitus on / 51 nimennyt kunnan edustajat vuosiksi eri yhdistyksiin, yhteisöihin, osakeyhtiöihin ja Kuntaasunnot Oy:öön seuraavasti (varahenkilö suluissa): Tampereen Kesäyliopisto Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Vesilahden Vanhustentaloyhdistys ry As. Oy Kirkkovesi As. Oy Narvanpirtti As. Oy Anttilanrinne As. Oy Koskenjoki As. Oy Vesilahden Maisteri Lempäälän Jäähalli Oy Vesilahden-Tottijärven 4H -yhdistyksen johtokunta Pirkanmaan Jätehuolto Oy Kunta-asunnot Oy Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry Tapani Pietilä (Tiina Kivinen) Pertti Uusi-Erkkilä (Eija Pennanen) Pirkko Partanen (Leena Kurki) Harri Pitkämäki (Tapio Kauppila) Harri Pitkämäki (Tapio Kauppila) Harri Pitkämäki (Tapio Kauppila) Harri Pitkämäki (Tapio Kauppila) Harri Pitkämäki (Tapio Kauppila) Esko Halme (Harri Penttilä) Anna Paavilainen (Leena Kurki) Tapio Kauppila (Erkki Paloniemi) Erkki Paloniemi (Minna Hutko-Peltoniemi) Erkki Paloniemi (Tapio Kauppila)

30 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat vuosiksi yhdistyksiin, yhteisöihin ja asunto-osakeyhtiöihin seuraavasti: Tampereen Kesäyliopisto Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Vesilahden Vanhustentaloyhdistys ry As. Oy Koskenjoki As. Oy Vesilahden Maisteri Lempäälän Jäähalli Oy Vesilahden-Tottijärven 4H -yhdistyksen johtokunta Pirkanmaan Jätehuolto Oy Kunta-asunnot Oy Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry Tapani Pietilä (Tiina Kivinen) Pertti Uusi-Erkkilä (Eija Pennanen) Merja Laakkonen (Leena Kurki) Niko Lehtinen (Harri Pitkämäki) Niko Lehtinen (Harri Pitkämäki) Esko Halme (Harri Penttilä) Anna Paavilainen (Leena Kurki) Erkki Paloniemi (Harri Pitkämäki) Erkki Paloniemi (Minna Hutko) Erkki Paloniemi (Niko Lehtinen) ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - nimetyt

31 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAUTAKUNTIIN KHAL 45 Hallintosääntö 11 : Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa lautakuntien kokouksissa. Kunnanhallituksen edustajat toimikaudella : - kasvatus-ja opetuslautakunta Eija Pennanen - rakennus- ja ympäristölautakunta Erkki Tarvainen / Marko Lounasranta - tekninen lautakunta Leena Kurki - liikunta- ja nuorisolautakunta Anna Paavilainen - Pirkkalan perusturvalautakunta Esko Halme Kunnanhallitus määrää edustajansa kasvatus- ja opetuslautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan, rakennus- ja ympäristölautakuntaan sekä Pirkkalan kunnan perusturvalautakuntaan kunnanhallituksen toimikaudeksi Lisäksi kunnanhallitus keskustelee nimetäänkö tekniseen jaostoon kunnanhallituksen edustaja (vrt. kunnanhallituksen puheenjohtaja on oikeutettu osallistumaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella jaoston kokoukseen). Kunnanhallitus määräsi edustajansa lautakuntiin ja tekniseen jaostoon seuraavasti: - kasvatus- ja opetuslautakunta Eija Pennanen - rakennus- ja ympäristölautakunta Marko Lounasranta - hyvinvointilautakunta Anna Paavilainen - Pirkkalan perusturvalautakunta Esko Halme - tekninen jaosto Ari Arvela. - nimetyt

32 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN KHAL 46 Kuntalain 17 :n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kunnanhallitus nimesi toimikaudekseen seuraavat toimikunnat ja määräsi valituista puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat seuraavasti: KAAVATOIMIKUNTA Paloniemi Erkki, pj Arvela Ari, vpj. Alakoski Virpi Halme Esko Kurki Leena Lumia Mervi Paavilainen Anna Penttilä Harri Perämaa Ari Kunnaninsinööri, pysyvä asiantuntija Rakennustarkastaja, pysyvä asiantuntija Aluearkkitehti/ sihteeri RAKENNUSTOIMIKUNTA Arvela Ari, pj. Tapanainen Harri, vpj. Kauppila Tapio, sihteeri Paloniemi Erkki Peiponpellon päiväkodin ja Narvan koulun asioiden osalta mukana on myös Mauri Penttilä Toimikunnan viimeaikaisiin kokouksiin (vrt. Kirkonkylän koulun saneerauksesta alkaen) on osallistunut myös sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja Pertti Uusi-Erkkilä. Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen kaavatoimikunnan ja rakennustoimikunnan ja määrää valituista puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit. Kunnanhallitus toteaa kaavatoimikunnan pysyvät asiantuntijat: - kunnanrakennusmestari - rakennustarkastaja - aluearkkitehti / sihteeri Kunnanhallitus nimesi toimikaudekseen toimikunnat seuraavasti: KAAVATOIMIKUNTA Paloniemi Erkki, pj Arvela Ari, vpj.

33 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Alakoski Virpi Halme Esko Kurki Leena Lumia Mervi Paavilainen Anna Penttilä Harri Perämaa Ari Kunnanrakennusmestari, pysyvä asiantuntija Rakennustarkastaja, pysyvä asiantuntija Aluearkkitehti/ sihteeri RAKENNUSTOIMIKUNTA Arvela Ari, pj. Tapanainen Harri, vpj. Pitkämäki Harri, sihteeri Paloniemi Erkki Uusi-Erkkilä Pertti - nimetyt

34 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TYÖANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN KHAL 47 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt paikallisen yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeineen. Sopimuksen mukaan Vesilahden kunnassa toimii yhteistyötoimikunta yleissopimuksen mukaisena työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä siten, että toimikunta hoitaa myös Vesilahden kunnan työsuojelutoimikunnan tehtävät. Yhteistyötoimikuntaan kuuluu kahdeksan edustajaa, joista kolme edustaa työnantajaa ja viisi henkilöstöä. Yhteistyötoimikuntaan itseoikeutettuja jäseniä ovat henkilöstön edustajina työsuojeluvaltuutetut varajäseninään, työsuojelun varavaltuutetut sekä työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö (kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäki). Työsuojeluvaltuutetut valitaan työsuojeluorganisaation vaaleissa niitä koskevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Meneillään oleva toimikausi on Työsuojelupäällikön lisäksi nimeää kunnanhallitus toimikaudekseen muut kaksi työnantajan edustajaa. Kunnanhallitus nimesi työsuojelupäällikön lisäksi työnantajan edustajiksi yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi Ari Arvelan ja hänelle varajäseneksi Esko Halmeen sekä Minna Hutko-Peltoniemen ja hänelle varajäseneksi Erkki Paloniemen. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano vuodesta 2015 alkaen on seuraava: HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT: Työsuojeluvaltuutettu Maija-Leena Lepola 1. työsuojeluvaravaltuutettu Roope Kyrkkö 2. työsuojeluvaravaltuutettu Sirkka Niemelä Pääsopijajärjestöjen nimeämät paikalliset edustajat: Aura Elliott, Erja Eskola, Tuija Mäkinen, Heidi Mäkelä TYÖTERVEYSHUOLLON EDUSTAJA: Arja Peltomäki-Vastamaa TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT: varajäsen: Päätetään tässä pykälässä. Harri Pitkämäki (työsuojelupäällikkö) Kunnanhallitus nimeää työsuojelupäällikön lisäksi kaksi työnantajan edustajaa yhteistyötoimikuntaan ja heille varajäsenet toimikaudeksi

35 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimesi työsuojelupäällikön lisäksi työnantajan edustajaksi yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi seuraavasti: Ari Arvela Minna Hutko varajäsen: Esko Halme varajäsen: Erkki Paloniemi - nimetyt - yhteistyötoimikunta

36 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN VUOSINA KHAL 48 Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän perussopimuksen. Sen 5 :n mukaan kullakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja. Edellisellä kaudella Vesilahden kunnan yhtymäkokousedustaja oli Pertti Uusi-Erkkilä. Kunnanhallitus nimeää Vesilahden edustajan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosille Kunnanhallitus nimesi Vesilahden edustajaksi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosille Pertti Uusi-Erkkilän. - nimetty - Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

37 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN ESITTÄMINEN VUOSIKSI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOKOUKSELLE KHAL 49 Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän perussopimuksen. Sen 4 :n mukaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheen- johtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymäkokous valitsee seutuhallitukseen kolmetoista jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä valitaan kuusi väkiluvultaan suurimmasta jäsenkunnasta ja yksi jokaisesta muusta jäsenkunnasta. Seutuhallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Edellisellä kaudella seutuhallituksen jäsen Vesilahden kunnasta oli Ari Perämaa ja hänen varajäsen oli Ari Arvela. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen, että Tampereen kaupunkiseudun yhtymäkokous on kokouksessaan / 6 valinnut seutuhallitukseen jäseneksi Ari Perämaan ja hänelle varajäseneksi Ari Arvelan. Lisäksi yhtymäkokous on valinnut tarkastuslautakunnan varajäseneksi Mervi Lumian. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanvaltuuston ilmoitusasiat

38 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus METSÄTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN KHAL 50 Vesilahden kunnalla on noin 400 ha metsämaata. Pääosa metsistä sijaitsee Vesilahden kunnan alueella, mutta metsäomaisuutta on myös Urjalassa. Kunnan metsien hoidosta vastaa Etelä-Pirkanmaan Metsänhoito- yhdistys ja viime vuosina heidän edustajanaan Arto Sivén. Kunnanhallitus nimesi / 87 metsätyöryhmään toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Esko Halme, pj. Ari Arvela, vpj. Tapio Kauppila, sihteeri Lea Karlsson Leena Kurki Anna Paavilainen Lisäksi kunnanhallitus kutsuu työryhmään asiantuntijajäseneksi Etelä- Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen Arto Sivénin ja päätti, että kokouksiin voi asemansa perusteella osallistua kunnanjohtaja Erkki Paloniemi On nähty edelleen perustelluksi nimetä metsätyöryhmä kunnanhallituksen toimikaudeksi. Toimikauden aikana tehtävänä on mm. kunnan metsätaloussuunnitelman seuranta, puuston myyntipäätösten valmistelu sekä muut metsänhoidolliset seuranta- ja kehittämisasiat. Kunnanhallitus nimeää metsätyöryhmän ja valitsee nimetyistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Työryhmän sihteerinä toimii kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäki. Lisäksi kunnanhallitus kutsuu työryhmään asiantuntijajäseneksi Etelä- Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen Arto Sivénin ja toteaa, että kokouksiin voi asemansa perusteella osallistua kunnanjohtaja Erkki Paloniemi. Kunnanhallitus nimesi metsätyöryhmän toimikaudeksi seuraavasti: Esko Halme, pj. Ari Arvela, vpj. Harri Pitkämäki, sihteeri Lea Karlsson Leena Kurki Anna Paavilainen Lisäksi kunnanhallitus kutsui työryhmään asiantuntijajäseneksi Etelä- Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen Arto Sivénin ja toteaa, että kokouksiin voi asemansa perusteella osallistua kunnanjohtaja Erkki Paloniemi. - nimetyt - Arto Sivén

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.01.2016 AIKA 26.01.2016 klo 18:06 20:47 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 52 Hyvinvointilautakunta 29.11.2016 AIKA 29.11.2016 klo 18.35-19.21 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 57

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 57 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 53 Kunnanvaltuusto 25.04.2016 AIKA 25.4.2016 klo 19:00 19.16 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 56

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 12 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 13

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 12 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.02.2016 AIKA 23.2.2016 klo 18:02 19:32 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 24

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 24 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 21 Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.3.2016 klo 18:05 19:38 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 2.2.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 8.2.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.02.2015 AIKA 17.02.2015 klo 18:00 21.25 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen alussa Pirkan opiston rehtori Matti Korolainen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.01.2017 AIKA 17.01.2017 klo 18:00 19.41 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 26.1.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 1.2.2017 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 26 KOKOUKSEN

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Aika 21.06.2016, klo 17:00-17:33 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Haastattelutyöryhmän

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1 KOKOUSAIKA 19.1.2015 klo 17.30 18.55 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 Matintalo Janita pj

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (10) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-15:00 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Sivistyslautakunta 01.02.2017 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Keskiviikko 01.02.2017 klo 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016 KOKOUSAIKA 18.1.2016 klo 17.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haavisto Marika pj :issä 2-8 (ja merkintä siitä, kuka Mauriala Anni toimii

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Tiistai 11. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot