VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 56

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 52. Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 56"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 60 TÄYTÄNTÖÖNPANO 32 TALOUSARVION TOTEUMA VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUDEN LISÄÄMINEN SATEENKAAREN PÄIVÄKODIN KIINTEISTÖN MYYNTI KUNNAN OMISTAMAN NELJÄN OSAKEHUONEISTON MYYNTI ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ MAURI RANNALLE ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ TIINA JUTILALLE VALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAPA VUOSINA KUNNANHALLITUKSEN VUONNA PIDETTÄVIEN VARSINAIS- 76 TEN KOKOUSTEN AJAN JA PITOPAIKAN MÄÄRÄÄMINEN 41 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN 77 JA NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN VUOSINA VESILAHDEN KUNNAN KOULUTOIMEN OPETTAJIEN VIRKOJEN AUKI- 78 JULISTAMINEN / TÄYTTÖLUVAN ANOMINEN KUNNANHALLITUKSELTA 43 VESILAHDEN KUNNAN ASIOINTILIIKENNE KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHDISTYKSIIN, YHTEISÖIHIN JA 80 ASUNTO-OSAKEYHTIÖIHIN KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAUTAKUNTIIN

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN TYÖANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKI- 87 SEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN VUOSINA SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN ESITTÄMINEN 88 VUOSIKSI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOKOUKSELLE 50 METSÄTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VUOSILLE HÄMEENKYRÖN LIITTYMINEN KEHYSKUNTIEN TIETOTEKNIIKAN 92 KEHITTÄMISEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEEN 53 SOPIMUS KEHYSKUNTIEN JA HÄMEENKYRÖN OPETUSVERKON 93 JÄRJESTELMÄN (treseutu.opetus.ad) YLLÄPIDOSTA 54 ILMOITUSASIAT 94

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arvela Ari puheenjohtaja Halme Esko varapuheenjohtaja Lounasranta Marko jäsen Paavilainen Anna jäsen Pennanen Eija jäsen Uusi-Erkkilä Pertti jäsen Lumia Mervi kunnanvaltuuston pj. Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. Perämaa Ari kunnanvaltuuston 2. vpj. Paloniemi Erkki kj, esittelijä Hutko Minna hj, pöytäkirjanpitäjä POISSA Kurki Leena jäsen MUUT Laakkonen Merja talouspäällikkö :t ALLEKIRJOITUKSET Ari Arvela Esko Halme Minna Hutko Puheenjohtaja Puheenjohtaja 43 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marko Lounasranta Anna Paavilainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Minna Hutko Hallintojohtaja

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 26 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KHAL 27 Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasrannan ja Anna Paavilaisen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 28 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista kunnanjohtaja päättää. Kunnanhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävänä kokouksessa, muut viranhaltijapäätökset liitteenä n:o 1 / 28. Hallintojohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan henkilöstöhallinnon päätökset :t 1-6 sekä muut viranhaltijapäätökset :t 1-2 ajalta sekä päättää, että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanjohtaja

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 29 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista hallintojohtaja päättää. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävillä kokouksessa, muut viranhaltijapäätökset liitteenä n:o 1 / 29. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hallintojohtajan henkilöstöhallinnon päätökset :t 1-9 sekä muut viranhaltijapäätökset :t 1-5 ajalta ja päättää, että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - hallintojohtaja

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 30 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Juuti Sari liikunta- ja nuorisosihteeri - Kivinen Tiina sivistysjohtaja - Moisio Kati siivous- ja ruokapalvelupäällikkö - Mäki Anne varhaiskasvatuksen johtaja - Torikka Kirsti kirjastonjohtaja - Uusi-Erkkilä Satu rakennustarkastaja Pöytäkirjat ovat kunnanhallituksen jäsenten nähtävinä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Pertti Uusi-Erkkilä poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolain 28 :n 1 momentin mukainen jääviys). Esteellisyys todettiin.

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHAL 31 Valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset: 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ VARAPUHEENJOH- TAJIEN VAALI 4 KUNNANHALLITUKSEN VAALI 5 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ MAURI RANNALLE 6 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ TIINA JUTI- LALLE 7 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ KRISTIINA RANNALLE 8 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMAN 2040 HYVÄKSYMINEN 9 JÄRVENRANNAN ASEMAKAAVA 10 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LÄNSI-VESILAHDEN VPK:LLE Koska valtuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eikä valtuusto ole päätöksiä tehdessään mennyt toimivaltaansa ulommaksi, kunnanhallitus panee päätökset täytäntöön. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUMA KHAL 32 Talousarvion toteuma on koko kunnan osalta liitteenä n:o 1 / 32. Kunnanhallituksen perinteisen vastuualueen osalta talousarvion toteuma on liitteenä n:o 2 / 32 ja sosiaali- ja terveystoimen vastuualueen osalta liitteenä n:o 3 / 32. Luvuista puuttuu vielä Pirkkalan yhteistoiminta-alueen tasauslasku muita puuttuvia laskuja ei ole tiedossa. Luvut eivät siis ole vielä lopullisia, sillä mahdollisia korjauskirjauksiakin voidaan vielä tehdä. Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET KHAL 33 Vesilahden kunnanhallitukselle on osoitettu päätöksiä kunnan valtionosuuksiin liittyen. Valtionosuuspäätöksistä on kolmen kuukauden valitusaika, joten kunnanhallituksen tulee käsitellä päätökset ja päättää, käyttääkö se oikaisuvaatimusoikeuttaan. Saapuneet valtionosuuspäätökset ovat: - Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (OKM/47/221/2014) Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnoista vuodelle Valtiovarainministeriön päätös (VM/1042/ /2014) Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntämisestä vuonna 2014, mom Valtiovarainministeriön päätös (VM/2970/ /2013) kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2014, sisältäen kohdat Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (50/221/2014) Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (55/221/2014) Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat (1705/2009) 29 :n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna Valtiovarainministeriön päätös (VM/2632/ /2014) kuntien kotikuntakorvauk-sen perusosasta vuodelle Valtiovarainministeriön päätös (VM/2633/ /2014) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (80/221/2013) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä oikaisuvaatimusoikeuttaan selosteosassa mainituista päätöksistä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - talouspäällikkö

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUDEN LISÄÄMINEN KHAL 34 Vesilahden kunnalla on Danske Bank Oyj:ssä Winter R. rahasto - niminen pankkitili (FI ). Kyseinen pankkitili on kunnan taseessa toimeksiantojen varoissa ja vastaava summa on toimeksiantojen veloissa; tili ei siis ole kunnan omien rahojen pankkitili, vaan kunnan hallinnoima rahasto. Winterin rahastosta voidaan myöntää pienviljelijälainoja (enintään viideksi vuodeksi ja enintään euroa), mutta viime vuosina lainoja ei ole haettu eikä siten myönnettykään. Vesilahden kunnan Winter R. rahaston pankkitilin käyttöoikeus on tällä hetkellä vain kehittämispäällikkö Markku Männiköllä. Asioiden sujuvan hoitumisen varmistamiseksi jatkossakin on syytä nimetä myös varahenkilöitä pankkitilin käyttöoikeuksien haltijoiksi. Kunnanhallitus päättää - myöntää pankkitilin FI käyttöoikeudet kunnanjohtaja Erkki Paloniemelle, hallintojohtaja Minna Hutkolle ja talouspäällikkö Merja Laakkoselle. - käyttöoikeuden valtuustyyppi on käyttöoikeus yksin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Danske Bank - talouspäällikkö

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus SATEENKAAREN PÄIVÄKODIN KIINTEISTÖN MYYNTI KHAL 138 Vesilahden kunnanvaltuusto on pitämässään kokouksessa hyväksynyt talouden tervehdyttämisohjelman ( 38) liitteen 2 mukaiset selvitys- ja kehityshankkeet. Eräinä kohteina ovat Sateenkaaren päiväkodin kiinteistön myynti. Päiväkodin toiminta siirretään toiseen kiinteistöön, joka on toiminnallisesti parempi päiväkotitoimintaan ja jonne saa sijoittaa useampia lapsia kuin Sateenkaaren kiinteistöön. Kun kiinteistö myydään, kunta säästää jatkossa huolto- ja korjauskustannuksissa ja osa teknisen toimen työpanoksesta voidaan ohjata muiden kiinteistöjen ylläpitoon. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti myynneistä saadut rahat ohjataan lainanlyhennyksiin. Sateenkaaren päiväkodin kiinteistön perustiedot ilmenevät liitteestä n:o 1 / 138. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja vuokraamisesta, mikäli hinta, vaihtoarvo tai korvaus ei ylitä euroa. Kiinteistönvälittäjä on tehnyt arvion myyntihinnasta huhtikuussa 2013 ja se ylittää kunnanhallituksen johtosäännössä määritellyn rajan. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet myydä tarjousmenettelyllä Tontti 27/3 nimisen kiinteistön, kiinteistötunnus Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle ja taloussuunnittelijalle annetaan valtuudet hoitaa tarjousmenettelyyn liittyvät käytännön asiat. Myyntipäätöksen tekee aikanaan kunnanhallitus. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti, että asia palautetaan valmisteluun lisäselvityksiä varten KHAL 158 / Kunnanvaltuuston / 73 vahvistaman kaavan mukaan Tontti 27/3- ja Tontti 27/4- nimiset kiinteistöt muodostavat liitteenä n:o 1 / 158 ilmenevän yhden kaavatontin (korttelin 35 tontti 1). Sateenkaaren päiväkoti on sijoitettu tontille siten, että kiinteistöt on tarkoituksenmukaista myydä yhtenä kokonaisuutena (yhtenä kaavan mukaisena tonttina). Päiväkotirakennuksen (omakotitalo, kerrosala 133 m2) lisäksi tontilla sijaitsee talousrakennus (kerrosala 19 m2).

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rakennusoikeutta tontilla on jäljellä 425 m2. Kaava mahdollistaa nykyisen rakennuksen laajentamisen paritaloksi. Toisen omakotitalon rakentaminen tontille ei ole mahdollista. Tontin pinta-ala on 2883 m2. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet myydä tarjousmenettelyllä Tontti 27/3- niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) ja Tontti 27/4-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) Kiinteistöt muodostavat Kirkonkylän korttelissa 35 sijaitsevan tontin 1. Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle ja taloussuunnittelijalle annetaan valtuudet hoitaa tarjousmenettelyyn liittyvät käytännön asiat. Myyntipäätöksen tekee aikanaan kunnanhallitus. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KVAL 53 / Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet myydä tarjousmenettelyllä Tontti 27/3- niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) ja Tontti 27/4- niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ). Kiinteistöt muodostavat Kirkonkylän korttelissa 35 sijaitsevan tontin 1. Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle ja taloussuunnittelijalle annetaan valtuudet hoitaa tarjousmenettelyyn liittyvät käytännön asiat. Myyntipäätöksen tekee aikanaan kunnanhallitus. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 19 / Kunnan kiinteistöissä on ilmennyt korjaustarpeita, jotka saattavat edellyttää henkilökunnan siirtämistä väliaikaisesti muihin tiloihin. Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet käyttää Sateenkaaren päiväkodin kiinteistön tiloja tarvittaessa väistötiloina yms. ja

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus myydä kiinteistö kunnanvaltuuston päätöksen / 53 mukaisesti sitten, kun se on mahdollista. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KVAL 7 / Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet käyttää Sateenkaaren päiväkodin kiinteistön tiloja tarvittaessa väistötiloina yms. ja myydä kiinteistö kunnanvaltuuston päätöksen / 53 mukaisesti sitten, kun se on mahdollista. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 131 / Myynti-ilmoitus Sateenkaaren päiväkodin kiinteistöstä ja kolmesta asuinhuoneistosta julkaistiin Aamulehdessä ja Lempäälän-Vesilahden Sanomissa. Lisäksi ilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla ja Facebookissa. Sateenkaaren kiinteistöstä jätettiin määräaikaan ( klo 15.) mennessä yksi tarjous. Tarjousten (Sateenkaaren kiinteistö ja asuinhuoneistot) avauspöytäkirja on liitteenä n:o 1 / 131. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, että Sateenkaaren päiväkodin kiinteistö laitetaan uudestaan myyntiin tarjotun hinnan vähäisyyden vuoksi. Kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle annetaan valtuudet hoitaa kiinteistön myyntiin liittyvät käytännön asiat ja käyttää tarvittaessa myynnissä ulkopuolista apua. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 225 / Sateenkaaren kiinteistö annettiin myyntiin Kotineliö Oy LKV:lle Tarjoukset pyydettiin ensimmäisen kerran jättämään klo mennessä. Sateenkaaren kiinteistöstä saatiin tuolloin yksi tarjous, jossa kauppahinnaksi tarjottiin euroa. Tarjotun hinnan vähäisyyden takia kiinteistön myynti-aikaa jatkettiin siten, että tarjoukset on pyydetty jättämään myyntiä hoitavalle Kotineliö Oy LKV:lle klo

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus mennessä. Tarjoukset avataan klo 13. kunnanvirastossa. Tarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus käsittelee saadut tarjoukset. Kunnanhallitus päättää, että Sateenkaaren päiväkodin kiinteistö laitetaan uudestaan myyntiin tarjotun hinnan vähäisyyden vuoksi. Kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle annetaan valtuudet hoitaa kiinteistön myyntiin liittyvät käytännön asiat ja käyttää tarvittaessa myynnissä ulkopuolista apua. Tarjousten avauspöytäkirjat ovat liitteenä n:o 1 / KHAL 35 / Sateenkaaren kiinteistön myyntiä jatkettiin Kotineliö Oy LKV:n toimesta klo 12. mennessä saatiin 5 tarjousta. Korkein tarjous on euroa. Tarjouskaupan pöytäkirja on liitteenä n:o 1 / 35. Kunnanhallitus käsittelee saadut tarjoukset. Kunnanhallitus päätti myydä Tontti 27/3- nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus ) ja Tontti 27/4-nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus ) korkeimman tarjouksen ( euroa) jättäneille Jari ja Laura Myllymäelle eurolla. Kiinteistöt muodostavat Kirkonkylän korttelissa 35 sijaitsevan tontin 1. Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle valtuudet hoitaa kaupantekoon liittyvät käytännön asiat. - tarjouksen jättäneet - talouspäällikkö - kunnanrakennusmestari - tarkastusmestari

17 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNNAN OMISTAMAN NELJÄN OSAKEHUONEISTON MYYNTI KHAL 137 Vesilahden kunnanvaltuusto on pitämässään kokouksessa hyväksynyt talouden tervehdyttämisohjelman ( 38) liitteen 2 mukaiset selvitys- ja kehityshankkeet. Yhtenä kohtana hankkeissa on neljän kunnan omistaman osakehuoneiston myynti. Kiinteistönvälittäjä on tehnyt arviot myyntihinnoista huhtikuussa Kun huoneistot myydään, kunta säästää jatkossa huolto- ja korjauskustannuksissa ja osa teknisen toimen työpanoksesta voidaan ohjata muiden kiinteistöjen ylläpitoon. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti myynneistä saadut rahat ohjataan lainanlyhennyksiin. Alla ovat huoneistojen tiedot: Anttilantie 9 asunto 5, Vesilahti 2 huonetta + keittiö + kylpyhuone + WC+ sauna, pinta-ala: 62 m2 Peltotie 3 C, Vesilahtihuone, 1 huone, keittokomero ja kylpyhuone/wc, pinta-ala: 36,5 m2 Rasintie 6 asunto 5, Narva 2 huonetta + keittiö + kylpyhuone + WC + sauna, pinta-ala: 63 m2 Koskenranta 4 asunto 3, Valkkinen 2 huonetta + keittiö + kylpyhuone + WC + sauna, pinta-ala: 65 m2 Kunnanhallitus päättää, että Vesilahden kunta myy tarjousmenettelyllä osakehuoneistot seuraavissa osoitteissa: Anttilantie 9 asunto 5, Peltotie 3 C, Rasintie 6 asunto 5 ja Koskenranta 4 asunto 3. Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle ja taloussuunnittelijalle annetaan valtuudet hoitaa tarjousmenettelyyn liittyvät käytännön asiat. Kunnanhallitus tekee aikanaan myyntipäätöksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että osakehuoneistojen vuokralaiset irtisanotaan lukien. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 132 / Myynti-ilmoitus kolmesta asuinhuoneistosta (osoitteissa Anttilantie 9, Rasintie 6 ja Koskenranta 4) ja Sateenkaaren päiväkodin kiinteistöstä julkaistiin Aamulehdessä ja Lempäälän-Vesilahden Sanomissa. Lisäksi ilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla ja Facebookissa. Asuinhuoneistoista jätettiin määräaikaan ( klo 15.) mennessä yhteensä neljä tarjousta.

18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarjousten (Sateenkaaren kiinteistö ja asuinhuoneistot) avauspöytäkirja on liitteenä n:o 1 / 132. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, että ao. asuinhuoneistot laitetaan uudestaan myyntiin tarjottujen hintojen vähäisyyden vuoksi. Asuinhuoneisto osoitteessa Peltotie 3 C laitetaan myyntiin myöhemmin vuoden 2014 aikana. Kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle annetaan valtuudet hoitaa asuinhuoneistojen myyntiin liittyvät käytännön asiat ja käyttää tarvittaessa myynnissä ulkopuolista apua. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Leena Kurki poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolain 28 :n 4 momentin mukainen esteellisyys). Esteellisyys todettiin KHAL 226 / Kotineliö Oy LKV:lle annettiin myyntiin seuraavat osakkeet: - Anttilantie 9 asunto 5, Vesilahti - Peltotie 3 C, Vesilahti - Rasintie 6 asunto 5, Narva - Koskenranta 4 asunto 3, Valkkinen Tarjoukset pyydettiin ensimmäisen kerran jättämään klo mennessä. Tuolloin saatiin seuraavat tarjoukset: - Peltotie 3 C euroa (velaton kauppahinta ,42 euroa) - Rasintie 6 as euroa. Tarjousten ja tarjottujen hintojen vähäisyyden takia osakkeiden myyntiaikaa jatkettiin siten, että tarjoukset on pyydetty jättämään myyntiä hoitavalle Kotineliö Oy LKV:lle klo mennessä. Tarjoukset avataan klo 13. kunnanvirastossa. Tarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus käsittelee saadut tarjoukset. Kunnanhallitus päättää myydä asuinhuoneiston osoitteessa Peltotie 3 C korkeimman tarjouksen ( euroa, velaton kauppahinta) jättäneelle Sähkö- Hoikkanen Oy:lle asuinhuoneiston osoitteessa Rasintie 6 asunto 5 korkeimman tarjouksen ( euroa) jättäneille Markku ja Eeva Kankaiselle. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että muut asuinhuoneistot (Anttilantie 9 asunto 5 ja Koskenranta 4 asunto 3) laitetaan uudestaan myyntiin. Kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle annetaan valtuudet hoitaa asuinhuoneistojen myyntiin liittyvät käytännön asiat ja käyttää tarvittaessa myynnissä ulkopuolista apua. Tarjousten avauspöytäkirjat ovat liitteenä n:o 1 / KHAL 36 / Asuinhuoneistojen (Anttilantie 9 asunto 5 ja Koskenranta 4 asunto 3) myyntiä jatkettiin Kotineliö Oy LKV:n toimesta klo 12. mennessä Anttilantien asunnosta saatiin yksi tarjous, euroa. Koskenrannan asunnosta ei tullut tarjouksia. Tarjouskaupan pöytäkirja on liitteenä n:o 1 / 36. Kunnanhallitus käsittelee saadun tarjouksen. Kunnanhallitus päätti myydä asuinhuoneiston osoitteessa Anttilantie 9 asunto 5 korkeimman tarjouksen ( euroa) jättäneelle Lasse Ruokolalle eurolla. Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle valtuudet hoitaa kaupantekoon liittyvät käytännön asiat. - tarjouksen jättänyt - talouspäällikkö - kunnanrakennusmestari - tarkastusmestari

20 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ MAURI RANNALLE KHAL 9 Kunnanvaltuutettu Mauri Ranta on päivätyllä kirjeellään pyytänyt eroa Vesilahden kunnan kaikista luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - myöntää Mauri Rannalle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, jolloin kunnanvaltuuston jäseneksi Rannan tilalle nousee Perussuomalaisten puolueen ensimmäinen varavaltuutettu Martti Koivisto ja vastaavasti ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Petteri Siekkinen - myöntää Mauri Rannalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Rannan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan - myöntää Mauri Rannalle eron valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Rannan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan - valitsee Pirkanmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan varajäsenen Mauri Rannan tilalle toimikaudeksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KVAL 5 / Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että se - myöntää Mauri Rannalle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, jolloin kunnanvaltuuston jäseneksi Rannan tilalle nousee Perussuomalaisten puolueen ensimmäinen varavaltuutettu Martti Koivisto ja vastaavasti ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Petteri Siekkinen - myöntää Mauri Rannalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Rannan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan - myöntää Mauri Rannalle eron valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Rannan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan - valitsee Pirkanmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan varajäsenen Mauri Rannan tilalle toimikaudeksi Kunnanvaltuusto - myönsi Mauri Rannalle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, jolloin kunnanvaltuuston jäseneksi Rannan tilalle nousee Perussuomalaisten puolueen ensimmäinen varavaltuutettu Martti Koivisto ja vastaavasti ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Petteri Siekkinen - myönsi Mauri Rannalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsi Pertti Uusi-Erkkilän ehdotuksesta Rannan tilalle jäseneksi tarkastuslautakuntaan Elina Järvenpää-Mäkelän

21 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KHAL 37 / myönsi Mauri Rannalle eron valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsi Ari Perämaan ehdotuksesta Rannan tilalle jäseneksi valtuuston vaalilautakuntaan Tom Lahden - valitsi Pertti Uusi-Erkkilän ehdotuksesta Pirkanmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan varajäseneksi Mauri Rannan tilalle Ari Perämaan toimikaudeksi Kunnanvaltuusto myönsi / 5 Mauri Rannalle eron valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsi Ari Perämaan ehdotuksesta Rannan tilalle jäseneksi valtuuston vaalilautakuntaan Tom Lahden. Kokouksen jälkeen todettiin, että Mauri Ranta on ollut valtuuston vaalilautakunnassa varajäsenenä eikä jäsenenä. Näin ollen kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - se myöntää Mauri Rannalle eron valtuuston vaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee Rannan tilalle varajäsenen ao. lautakuntaan (Mauri Ranta on ollut Silja Titovin varajäsen) - se kumoaa / 5 tekemänsä päätöksen tältä osin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

22 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ TIINA JUTILALLE KHAL 10 Varavaltuutettu Tiina Jutila on päivätyllä kirjeellään pyytänyt eroa Vesilahden kunnan kaikista luottamustehtävistä henkilökohtaisiin syihin vedoten. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - myöntää Tiina Jutilalle eron kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, jolloin Kansallisen Kokoomuksen ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee toinen varavaltuutettu Anneli Kesola - myöntää Tiina Jutilalle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Tiina Jutilan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan (Tiina Jutilan varajäsen lautakunnassa on Kristiina Pispala). ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KVAL 6 / Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että se - myöntää Tiina Jutilalle eron kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, jolloin Kansallisen Kokoomuksen ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee toinen varavaltuutettu Anneli Kesola - myöntää Tiina Jutilalle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Tiina Jutilan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan (Tiina Jutilan varajäsen lautakunnassa on Kristiina Pispala). Kunnanvaltuusto myönsi Tiina Jutilalle eron kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, jolloin Kansallisen Kokoomuksen ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee toinen varavaltuutettu Anneli Kesola - myönsi Tiina Jutilalle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja valitsi Kristian Lellan ehdotuksesta Tiina Jutilan tilalle jäseneksi rakennus- ja ympäristölautakuntaan Hanna Leiponen-Syyrakin. KHAL 38 / Tiina Jutila on valittu valtuuston päätöksellä / 18 myös kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi toimikaudeksi

23 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tiina Jutilalle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä ja valitsee Tiina Jutilan tilalle kiinteistötoimitusten uskotun miehen toimikaudeksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

24 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAPA VUOSINA KHAL 39 Kuntalain 54 :n 1 mom. mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Kuntalain mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 :ssä säädetään (KuntaL 64 : Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla päättämällä tavalla.). Kuntalain lisäksi ilmoittamismenettelystä on säännös valtuuston / 34 hyväksymässä työjärjestyksen 8 :ssä: Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston työjärjestyksen 9 :ssä on lisäksi todettu: Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista toimitetaan ensimmäiselle varavaltuutetulle. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle: 1. Vuosina valtuuston kokouskutsu ja esityslista lähetetään aikaisemman käytännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle vähintään neljä päivää ennen kokousta ja samassa ajassa annetaan kokouksesta yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 2. Valtuuston kokouskutsu ilmoitetaan Lempäälän - Vesilahden Sanomissa lyhennetyssä muodossa ja valtuuston asialista tiedotetaan kunnan kotisivuilla. 3. Valtuuston esityslista toimitetaan tiedoksi puolueen / ryhmän 1. varavaltuutetulle. 4. Valtuuston kokouskutsu ja esityslista toimitetaan tiedoksi kunnanviraston johtoryhmälle. 5. Todetaan, että valtuuston kokoukset pyritään pitämään aikaisemman käytännön mukaisesti kuukauden 4. maanantaina klo alkaen yläasteella. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

25 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VUONNA PIDETTÄVIEN VARSINAISTEN KOKOUSTEN AJAN JA PITOPAIKAN MÄÄRÄÄMINEN KHAL 40 Valtuuston / 35 hyväksymän Vesilahden kunnan hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään ajankohtana ja päättämässään paikassa. Saman pykälän 2 mom. mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Vuoden 2014 aikana kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset päätettiin pitää kunnanhallituksen kokoushuoneessa maanantaisin ja pääsääntöisesti neljän viikon välein. Lisäksi tuolloin päätettiin, että tarpeen mukaan kunnanhallitus kokoontuu muinakin kuin em. maanantaipäivinä ja erityisestä syystä muulloinkin. Vuonna 2014 kunnanhallitus kokoontui 18 kertaa (vuonna 2013 kokouskertoja oli 15). Vuonna 2014 valtuuston kokoukset pidettiin pääsääntöisesti kuukauden 4. maanantaina ja tätä käytäntöä jatketaan. Vuoden varrella on tullut paljon toiveita siitä, että alkavaa kokousajankohtaa aikaistettaisiin. Kunnanhallitus pitää kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset maanantaisin kunnanhallituksen kokoushuoneessa päättämänään kellonaikana. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että varsinaisten kokousten lisäksi se kokoontuu tarvittaessa muulloinkin. Erityistapauksessa kokouspaikkana voi toimia muu kuin kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanhallitus päätti pitää kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset maanantaisin klo alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että varsinaisten kokousten lisäksi se kokoontuu tarvittaessa muulloinkin. Erityistapauksessa kokouspaikkana voi toimia muu kuin kunnanhallituksen kokoushuone. - hallintokunnat - ilmoitustaulu

26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN VUOSINA KHAL 41 Valtuuston / 35 kokouksessaan päättämän hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus on aiemmin päättänyt, että kunnanhallituksen kokouksien pöytäkirjat tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavana ensimmäisenä keskiviikkopäivänä, ellei joidenkin päätösten kiireellinen täytäntöönpano edellytä pöytäkirjan tarkastamista kokonaan tai osittain niin kuin siitä kulloinkin erikseen päätetään. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa pöytäkirjan tarkastusta seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Kunnanhallitus päättää, että vuosina kunnanhallituksen kokouksien pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana ensimmäisenä keskiviikkopäivänä, ellei joidenkin päätösten kiireellinen täytäntöönpano edellytä pöytäkirjan tarkastamista kokonaan tai osittain niin kuin siitä kulloinkin erikseen päätetään. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa pöytäkirjan tarkastusta seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - hallintokunnat - ilmoitustaulu

27 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VESILAHDEN KUNNAN KOULUTOIMEN OPETTAJIEN VIRKOJEN AUKIJULISTAMINEN / TÄYTTÖLUVAN ANOMINEN KUNNANHALLITUKSELTA KHAL 42 Sivistysjohtaja Tiina Kivinen: Vesilahden kunnan hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Vesilahden kunnan sivistystoimen johtosäännön mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee opettajan virkaan vakinaiset viranhaltijat. Näin ollen viran julistaminen haettavaksi on lautakunnan tehtävä. Talouden tervehdyttämisohjelman mukaisesti virkaa ei voida täyttää ilman kunnanhallitukselta saatua täyttölupaa. Koulujen johtajat ja rehtorit ovat ilmoittaneet kouluittain auki julistettavien virkojen määrästä ja tarpeellisuudesta. Auki julistettavat virat perusteluineen ovat seuraavat: 1) Matemaattisten aineiden lehtorin virka / Vesilahden yläaste - nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle, opetettavia tunteja tällä hetkellä 21, tunteja ei pystytä hoitamaan muilla järjestelyillä 2) Luokanopettajan virka / Kirkonkylän koulu - tällä hetkellä täytetty määräaikaisesti, perusteena talouden tervehdyttämisohjelma, määräaikaisuudelle ei jatkossa perustetta 3) Esikoulunopettajan virka / Ylämäen koulu - tällä hetkellä täytetty määräaikaisesti, perusteena talouden tervehdyttämisohjelma, määräaikaisuudelle ei jatkossa perustetta Lehtoreiden ja luokanopettajien virkojen pätevyysvaatimuksien asettamisessa huomioidaan mahdollisuus käyttää viranhaltijoita opetustyöhön sekä alakoulun että yläkoulun puolella. Kunnanhallitus käsittelee täyttölupa-anomuksen seuraaviin virkoihin liittyen: - Matemaattisten aineiden lehtorin virka / Vesilahden yläaste - Luokanopettajan virka / Kirkonkylän koulu - Esikoulunopettajan virka / Ylämäen koulu Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan ao. virkoihin. - kasvatus- ja opetuslautakunta

28 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VESILAHDEN KUNNAN ASIOINTILIIKENNE KHAL 43 Vesilahden kunnanhallitus on / 104 valinnut Tmi Timo Lehtimäen hoitamaan Vesilahden kunnan asiointiliikennettä ajalle mahdollinen 1 vuoden optio. Asiointiliikenne on koskenut seuraavia reittejä: Reitti 1 Krääkkiön reitti Reitti 2 Rämsöön reitti Reitti 3 Saastojärven reitti (Järviönsuo) Reitti 4 Onkemäki-Riuttankulma reitti. Ajalla reiteillä on ollut keskimäärin matkustajia seuraavasti: Reitti 1 Krääkkiön reitti 3,31 Reitti 2 Rämsöön reitti 2,97 Reitti 3 Saastojärven reitti (Järviönsuo) 1,53 Reitti 4 Onkemäki-Riuttankulma reitti 5,40. Liikennöitsijän ja kunnan välisessä ostoliikennesopimuksessa todetaan, että sopimus voidaan irtisanoa ostajan (Vesilahden kunnan) taholta, mikäli kolmen (3) kuukauden asiointiliikennettä käyttävien matkustajien keskiarvo on alle kolme (3) henkilöä / asiointireitti. Kunnanhallitus päättää, että - Saastojärven reitti (reitti 3) lopetetaan vähäisen matkustajamäärän takia muilta osin liikennöintisopimusta jatketaan Tmi Timo Lehtimäen kanssa vuodella hallintojohtajalle annetaan valtuudet sopia liikennöitsijän kanssa mahdollisista reittimuutoksista. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Ari Arvela poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolain 28 :n 7 momentin mukainen jääviys). Esteellisyys todettiin. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Esko Halme toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan. - Tmi Timo Lehtimäki - hallintokunnat - ilmoitustaulu - kunnan www-sivut ja facebook

29 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHDISTYKSIIN, YHTEISÖIHIN JA ASUNTO- OSAKEYHTIÖIHIN KHAL 44 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei johtosäännössä ole toisin määrätty, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhe-valtaa. Kunnanhallitus on / 51 nimennyt kunnan edustajat vuosiksi eri yhdistyksiin, yhteisöihin, osakeyhtiöihin ja Kuntaasunnot Oy:öön seuraavasti (varahenkilö suluissa): Tampereen Kesäyliopisto Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Vesilahden Vanhustentaloyhdistys ry As. Oy Kirkkovesi As. Oy Narvanpirtti As. Oy Anttilanrinne As. Oy Koskenjoki As. Oy Vesilahden Maisteri Lempäälän Jäähalli Oy Vesilahden-Tottijärven 4H -yhdistyksen johtokunta Pirkanmaan Jätehuolto Oy Kunta-asunnot Oy Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry Tapani Pietilä (Tiina Kivinen) Pertti Uusi-Erkkilä (Eija Pennanen) Pirkko Partanen (Leena Kurki) Harri Pitkämäki (Tapio Kauppila) Harri Pitkämäki (Tapio Kauppila) Harri Pitkämäki (Tapio Kauppila) Harri Pitkämäki (Tapio Kauppila) Harri Pitkämäki (Tapio Kauppila) Esko Halme (Harri Penttilä) Anna Paavilainen (Leena Kurki) Tapio Kauppila (Erkki Paloniemi) Erkki Paloniemi (Minna Hutko-Peltoniemi) Erkki Paloniemi (Tapio Kauppila)

30 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat vuosiksi yhdistyksiin, yhteisöihin ja asunto-osakeyhtiöihin seuraavasti: Tampereen Kesäyliopisto Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Vesilahden Vanhustentaloyhdistys ry As. Oy Koskenjoki As. Oy Vesilahden Maisteri Lempäälän Jäähalli Oy Vesilahden-Tottijärven 4H -yhdistyksen johtokunta Pirkanmaan Jätehuolto Oy Kunta-asunnot Oy Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry Tapani Pietilä (Tiina Kivinen) Pertti Uusi-Erkkilä (Eija Pennanen) Merja Laakkonen (Leena Kurki) Niko Lehtinen (Harri Pitkämäki) Niko Lehtinen (Harri Pitkämäki) Esko Halme (Harri Penttilä) Anna Paavilainen (Leena Kurki) Erkki Paloniemi (Harri Pitkämäki) Erkki Paloniemi (Minna Hutko) Erkki Paloniemi (Niko Lehtinen) ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - nimetyt

31 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAUTAKUNTIIN KHAL 45 Hallintosääntö 11 : Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa lautakuntien kokouksissa. Kunnanhallituksen edustajat toimikaudella : - kasvatus-ja opetuslautakunta Eija Pennanen - rakennus- ja ympäristölautakunta Erkki Tarvainen / Marko Lounasranta - tekninen lautakunta Leena Kurki - liikunta- ja nuorisolautakunta Anna Paavilainen - Pirkkalan perusturvalautakunta Esko Halme Kunnanhallitus määrää edustajansa kasvatus- ja opetuslautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan, rakennus- ja ympäristölautakuntaan sekä Pirkkalan kunnan perusturvalautakuntaan kunnanhallituksen toimikaudeksi Lisäksi kunnanhallitus keskustelee nimetäänkö tekniseen jaostoon kunnanhallituksen edustaja (vrt. kunnanhallituksen puheenjohtaja on oikeutettu osallistumaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella jaoston kokoukseen). Kunnanhallitus määräsi edustajansa lautakuntiin ja tekniseen jaostoon seuraavasti: - kasvatus- ja opetuslautakunta Eija Pennanen - rakennus- ja ympäristölautakunta Marko Lounasranta - hyvinvointilautakunta Anna Paavilainen - Pirkkalan perusturvalautakunta Esko Halme - tekninen jaosto Ari Arvela. - nimetyt

32 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN KHAL 46 Kuntalain 17 :n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kunnanhallitus nimesi toimikaudekseen seuraavat toimikunnat ja määräsi valituista puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat seuraavasti: KAAVATOIMIKUNTA Paloniemi Erkki, pj Arvela Ari, vpj. Alakoski Virpi Halme Esko Kurki Leena Lumia Mervi Paavilainen Anna Penttilä Harri Perämaa Ari Kunnaninsinööri, pysyvä asiantuntija Rakennustarkastaja, pysyvä asiantuntija Aluearkkitehti/ sihteeri RAKENNUSTOIMIKUNTA Arvela Ari, pj. Tapanainen Harri, vpj. Kauppila Tapio, sihteeri Paloniemi Erkki Peiponpellon päiväkodin ja Narvan koulun asioiden osalta mukana on myös Mauri Penttilä Toimikunnan viimeaikaisiin kokouksiin (vrt. Kirkonkylän koulun saneerauksesta alkaen) on osallistunut myös sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja Pertti Uusi-Erkkilä. Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen kaavatoimikunnan ja rakennustoimikunnan ja määrää valituista puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit. Kunnanhallitus toteaa kaavatoimikunnan pysyvät asiantuntijat: - kunnanrakennusmestari - rakennustarkastaja - aluearkkitehti / sihteeri Kunnanhallitus nimesi toimikaudekseen toimikunnat seuraavasti: KAAVATOIMIKUNTA Paloniemi Erkki, pj Arvela Ari, vpj.

33 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Alakoski Virpi Halme Esko Kurki Leena Lumia Mervi Paavilainen Anna Penttilä Harri Perämaa Ari Kunnanrakennusmestari, pysyvä asiantuntija Rakennustarkastaja, pysyvä asiantuntija Aluearkkitehti/ sihteeri RAKENNUSTOIMIKUNTA Arvela Ari, pj. Tapanainen Harri, vpj. Pitkämäki Harri, sihteeri Paloniemi Erkki Uusi-Erkkilä Pertti - nimetyt

34 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TYÖANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN KHAL 47 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt paikallisen yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeineen. Sopimuksen mukaan Vesilahden kunnassa toimii yhteistyötoimikunta yleissopimuksen mukaisena työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä siten, että toimikunta hoitaa myös Vesilahden kunnan työsuojelutoimikunnan tehtävät. Yhteistyötoimikuntaan kuuluu kahdeksan edustajaa, joista kolme edustaa työnantajaa ja viisi henkilöstöä. Yhteistyötoimikuntaan itseoikeutettuja jäseniä ovat henkilöstön edustajina työsuojeluvaltuutetut varajäseninään, työsuojelun varavaltuutetut sekä työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö (kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäki). Työsuojeluvaltuutetut valitaan työsuojeluorganisaation vaaleissa niitä koskevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Meneillään oleva toimikausi on Työsuojelupäällikön lisäksi nimeää kunnanhallitus toimikaudekseen muut kaksi työnantajan edustajaa. Kunnanhallitus nimesi työsuojelupäällikön lisäksi työnantajan edustajiksi yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi Ari Arvelan ja hänelle varajäseneksi Esko Halmeen sekä Minna Hutko-Peltoniemen ja hänelle varajäseneksi Erkki Paloniemen. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano vuodesta 2015 alkaen on seuraava: HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT: Työsuojeluvaltuutettu Maija-Leena Lepola 1. työsuojeluvaravaltuutettu Roope Kyrkkö 2. työsuojeluvaravaltuutettu Sirkka Niemelä Pääsopijajärjestöjen nimeämät paikalliset edustajat: Aura Elliott, Erja Eskola, Tuija Mäkinen, Heidi Mäkelä TYÖTERVEYSHUOLLON EDUSTAJA: Arja Peltomäki-Vastamaa TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT: varajäsen: Päätetään tässä pykälässä. Harri Pitkämäki (työsuojelupäällikkö) Kunnanhallitus nimeää työsuojelupäällikön lisäksi kaksi työnantajan edustajaa yhteistyötoimikuntaan ja heille varajäsenet toimikaudeksi

35 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimesi työsuojelupäällikön lisäksi työnantajan edustajaksi yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi seuraavasti: Ari Arvela Minna Hutko varajäsen: Esko Halme varajäsen: Erkki Paloniemi - nimetyt - yhteistyötoimikunta

36 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN VUOSINA KHAL 48 Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän perussopimuksen. Sen 5 :n mukaan kullakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja. Edellisellä kaudella Vesilahden kunnan yhtymäkokousedustaja oli Pertti Uusi-Erkkilä. Kunnanhallitus nimeää Vesilahden edustajan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosille Kunnanhallitus nimesi Vesilahden edustajaksi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosille Pertti Uusi-Erkkilän. - nimetty - Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

37 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN ESITTÄMINEN VUOSIKSI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOKOUKSELLE KHAL 49 Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän perussopimuksen. Sen 4 :n mukaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheen- johtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymäkokous valitsee seutuhallitukseen kolmetoista jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä valitaan kuusi väkiluvultaan suurimmasta jäsenkunnasta ja yksi jokaisesta muusta jäsenkunnasta. Seutuhallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Edellisellä kaudella seutuhallituksen jäsen Vesilahden kunnasta oli Ari Perämaa ja hänen varajäsen oli Ari Arvela. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen, että Tampereen kaupunkiseudun yhtymäkokous on kokouksessaan / 6 valinnut seutuhallitukseen jäseneksi Ari Perämaan ja hänelle varajäseneksi Ari Arvelan. Lisäksi yhtymäkokous on valinnut tarkastuslautakunnan varajäseneksi Mervi Lumian. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanvaltuuston ilmoitusasiat

38 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus METSÄTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN KHAL 50 Vesilahden kunnalla on noin 400 ha metsämaata. Pääosa metsistä sijaitsee Vesilahden kunnan alueella, mutta metsäomaisuutta on myös Urjalassa. Kunnan metsien hoidosta vastaa Etelä-Pirkanmaan Metsänhoito- yhdistys ja viime vuosina heidän edustajanaan Arto Sivén. Kunnanhallitus nimesi / 87 metsätyöryhmään toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Esko Halme, pj. Ari Arvela, vpj. Tapio Kauppila, sihteeri Lea Karlsson Leena Kurki Anna Paavilainen Lisäksi kunnanhallitus kutsuu työryhmään asiantuntijajäseneksi Etelä- Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen Arto Sivénin ja päätti, että kokouksiin voi asemansa perusteella osallistua kunnanjohtaja Erkki Paloniemi On nähty edelleen perustelluksi nimetä metsätyöryhmä kunnanhallituksen toimikaudeksi. Toimikauden aikana tehtävänä on mm. kunnan metsätaloussuunnitelman seuranta, puuston myyntipäätösten valmistelu sekä muut metsänhoidolliset seuranta- ja kehittämisasiat. Kunnanhallitus nimeää metsätyöryhmän ja valitsee nimetyistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Työryhmän sihteerinä toimii kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäki. Lisäksi kunnanhallitus kutsuu työryhmään asiantuntijajäseneksi Etelä- Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen Arto Sivénin ja toteaa, että kokouksiin voi asemansa perusteella osallistua kunnanjohtaja Erkki Paloniemi. Kunnanhallitus nimesi metsätyöryhmän toimikaudeksi seuraavasti: Esko Halme, pj. Ari Arvela, vpj. Harri Pitkämäki, sihteeri Lea Karlsson Leena Kurki Anna Paavilainen Lisäksi kunnanhallitus kutsui työryhmään asiantuntijajäseneksi Etelä- Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen Arto Sivénin ja toteaa, että kokouksiin voi asemansa perusteella osallistua kunnanjohtaja Erkki Paloniemi. - nimetyt - Arto Sivén

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298. Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 300 162 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 301

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298. Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 300 162 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 301 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298 Kunnanhallitus 29.06.2015 AIKA 29.6.2015 klo 18:30 19.41 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308. Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 310 183 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 311

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308. Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 310 183 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 311 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 3.11.2014 klo 18:30 21.49 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 180. Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 182 103 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 183

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 180. Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 182 103 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 183 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 180 Kunnanhallitus 16.06.2014 AIKA 16.6.2014 klo 18:30 20.16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.3.2015 klo 18:30 20.17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1. Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1. Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 15:00 PAIKKA Hännilä -kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO 4 2 KAUPUNGINVALTUUSTON

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30 20.27 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63. Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 66

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63. Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 66 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Kunnanhallitus 03.03.2014 AIKA 3.3.2014 klo 18:30 20.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 348. Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 350 205 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 351

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 348. Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 350 205 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 351 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 348 Kunnanhallitus 01.12.2014 AIKA 1.12.2014 klo 18:30 19.43 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28. Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 31

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28. Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 31 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 18:00 21.00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HALLINTOSÄÄNTÖ Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HÄMEENKYRÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 7 1.1 Yleiset määräykset... 7 1 Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus ESITYSLISTA Kokousaika Maanantai 17.2.2014 klo 14.00- Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 17:00-19:38 PAIKKA Abborsjö, Sorvasuontie 601, Huuvari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 283 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 461 284 LUKIO-OPETUKSEN

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Hallintosääntö KAUSTISEN KUNTA

Hallintosääntö KAUSTISEN KUNTA Hallintosääntö KAUSTISEN KUNTA Hyväksytty: hallintosääntötyöry hmä 4.12.2008 kunnanhallitus 8.12.2008 kunnanvaltuusto 17.12.2008 Voimaantulo: 22.12.2008 Sisällysluettelo I luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 02.02.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 02.02.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 02/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 02.02.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot