VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 56

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 52. Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 56"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 60 TÄYTÄNTÖÖNPANO 32 TALOUSARVION TOTEUMA VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUDEN LISÄÄMINEN SATEENKAAREN PÄIVÄKODIN KIINTEISTÖN MYYNTI KUNNAN OMISTAMAN NELJÄN OSAKEHUONEISTON MYYNTI ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ MAURI RANNALLE ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ TIINA JUTILALLE VALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAPA VUOSINA KUNNANHALLITUKSEN VUONNA PIDETTÄVIEN VARSINAIS- 76 TEN KOKOUSTEN AJAN JA PITOPAIKAN MÄÄRÄÄMINEN 41 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN 77 JA NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN VUOSINA VESILAHDEN KUNNAN KOULUTOIMEN OPETTAJIEN VIRKOJEN AUKI- 78 JULISTAMINEN / TÄYTTÖLUVAN ANOMINEN KUNNANHALLITUKSELTA 43 VESILAHDEN KUNNAN ASIOINTILIIKENNE KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHDISTYKSIIN, YHTEISÖIHIN JA 80 ASUNTO-OSAKEYHTIÖIHIN KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAUTAKUNTIIN

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN TYÖANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKI- 87 SEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN VUOSINA SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN ESITTÄMINEN 88 VUOSIKSI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOKOUKSELLE 50 METSÄTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VUOSILLE HÄMEENKYRÖN LIITTYMINEN KEHYSKUNTIEN TIETOTEKNIIKAN 92 KEHITTÄMISEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEEN 53 SOPIMUS KEHYSKUNTIEN JA HÄMEENKYRÖN OPETUSVERKON 93 JÄRJESTELMÄN (treseutu.opetus.ad) YLLÄPIDOSTA 54 ILMOITUSASIAT 94

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arvela Ari puheenjohtaja Halme Esko varapuheenjohtaja Lounasranta Marko jäsen Paavilainen Anna jäsen Pennanen Eija jäsen Uusi-Erkkilä Pertti jäsen Lumia Mervi kunnanvaltuuston pj. Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. Perämaa Ari kunnanvaltuuston 2. vpj. Paloniemi Erkki kj, esittelijä Hutko Minna hj, pöytäkirjanpitäjä POISSA Kurki Leena jäsen MUUT Laakkonen Merja talouspäällikkö :t ALLEKIRJOITUKSET Ari Arvela Esko Halme Minna Hutko Puheenjohtaja Puheenjohtaja 43 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marko Lounasranta Anna Paavilainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Minna Hutko Hallintojohtaja

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 26 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KHAL 27 Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasrannan ja Anna Paavilaisen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 28 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista kunnanjohtaja päättää. Kunnanhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävänä kokouksessa, muut viranhaltijapäätökset liitteenä n:o 1 / 28. Hallintojohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan henkilöstöhallinnon päätökset :t 1-6 sekä muut viranhaltijapäätökset :t 1-2 ajalta sekä päättää, että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanjohtaja

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 29 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista hallintojohtaja päättää. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävillä kokouksessa, muut viranhaltijapäätökset liitteenä n:o 1 / 29. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hallintojohtajan henkilöstöhallinnon päätökset :t 1-9 sekä muut viranhaltijapäätökset :t 1-5 ajalta ja päättää, että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - hallintojohtaja

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 30 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Juuti Sari liikunta- ja nuorisosihteeri - Kivinen Tiina sivistysjohtaja - Moisio Kati siivous- ja ruokapalvelupäällikkö - Mäki Anne varhaiskasvatuksen johtaja - Torikka Kirsti kirjastonjohtaja - Uusi-Erkkilä Satu rakennustarkastaja Pöytäkirjat ovat kunnanhallituksen jäsenten nähtävinä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Pertti Uusi-Erkkilä poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolain 28 :n 1 momentin mukainen jääviys). Esteellisyys todettiin.

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHAL 31 Valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset: 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ VARAPUHEENJOH- TAJIEN VAALI 4 KUNNANHALLITUKSEN VAALI 5 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ MAURI RANNALLE 6 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ TIINA JUTI- LALLE 7 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ KRISTIINA RANNALLE 8 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMAN 2040 HYVÄKSYMINEN 9 JÄRVENRANNAN ASEMAKAAVA 10 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LÄNSI-VESILAHDEN VPK:LLE Koska valtuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eikä valtuusto ole päätöksiä tehdessään mennyt toimivaltaansa ulommaksi, kunnanhallitus panee päätökset täytäntöön. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUMA KHAL 32 Talousarvion toteuma on koko kunnan osalta liitteenä n:o 1 / 32. Kunnanhallituksen perinteisen vastuualueen osalta talousarvion toteuma on liitteenä n:o 2 / 32 ja sosiaali- ja terveystoimen vastuualueen osalta liitteenä n:o 3 / 32. Luvuista puuttuu vielä Pirkkalan yhteistoiminta-alueen tasauslasku muita puuttuvia laskuja ei ole tiedossa. Luvut eivät siis ole vielä lopullisia, sillä mahdollisia korjauskirjauksiakin voidaan vielä tehdä. Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET KHAL 33 Vesilahden kunnanhallitukselle on osoitettu päätöksiä kunnan valtionosuuksiin liittyen. Valtionosuuspäätöksistä on kolmen kuukauden valitusaika, joten kunnanhallituksen tulee käsitellä päätökset ja päättää, käyttääkö se oikaisuvaatimusoikeuttaan. Saapuneet valtionosuuspäätökset ovat: - Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (OKM/47/221/2014) Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnoista vuodelle Valtiovarainministeriön päätös (VM/1042/ /2014) Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntämisestä vuonna 2014, mom Valtiovarainministeriön päätös (VM/2970/ /2013) kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2014, sisältäen kohdat Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (50/221/2014) Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (55/221/2014) Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat (1705/2009) 29 :n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna Valtiovarainministeriön päätös (VM/2632/ /2014) kuntien kotikuntakorvauk-sen perusosasta vuodelle Valtiovarainministeriön päätös (VM/2633/ /2014) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (80/221/2013) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä oikaisuvaatimusoikeuttaan selosteosassa mainituista päätöksistä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - talouspäällikkö

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUDEN LISÄÄMINEN KHAL 34 Vesilahden kunnalla on Danske Bank Oyj:ssä Winter R. rahasto - niminen pankkitili (FI ). Kyseinen pankkitili on kunnan taseessa toimeksiantojen varoissa ja vastaava summa on toimeksiantojen veloissa; tili ei siis ole kunnan omien rahojen pankkitili, vaan kunnan hallinnoima rahasto. Winterin rahastosta voidaan myöntää pienviljelijälainoja (enintään viideksi vuodeksi ja enintään euroa), mutta viime vuosina lainoja ei ole haettu eikä siten myönnettykään. Vesilahden kunnan Winter R. rahaston pankkitilin käyttöoikeus on tällä hetkellä vain kehittämispäällikkö Markku Männiköllä. Asioiden sujuvan hoitumisen varmistamiseksi jatkossakin on syytä nimetä myös varahenkilöitä pankkitilin käyttöoikeuksien haltijoiksi. Kunnanhallitus päättää - myöntää pankkitilin FI käyttöoikeudet kunnanjohtaja Erkki Paloniemelle, hallintojohtaja Minna Hutkolle ja talouspäällikkö Merja Laakkoselle. - käyttöoikeuden valtuustyyppi on käyttöoikeus yksin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Danske Bank - talouspäällikkö

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus SATEENKAAREN PÄIVÄKODIN KIINTEISTÖN MYYNTI KHAL 138 Vesilahden kunnanvaltuusto on pitämässään kokouksessa hyväksynyt talouden tervehdyttämisohjelman ( 38) liitteen 2 mukaiset selvitys- ja kehityshankkeet. Eräinä kohteina ovat Sateenkaaren päiväkodin kiinteistön myynti. Päiväkodin toiminta siirretään toiseen kiinteistöön, joka on toiminnallisesti parempi päiväkotitoimintaan ja jonne saa sijoittaa useampia lapsia kuin Sateenkaaren kiinteistöön. Kun kiinteistö myydään, kunta säästää jatkossa huolto- ja korjauskustannuksissa ja osa teknisen toimen työpanoksesta voidaan ohjata muiden kiinteistöjen ylläpitoon. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti myynneistä saadut rahat ohjataan lainanlyhennyksiin. Sateenkaaren päiväkodin kiinteistön perustiedot ilmenevät liitteestä n:o 1 / 138. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja vuokraamisesta, mikäli hinta, vaihtoarvo tai korvaus ei ylitä euroa. Kiinteistönvälittäjä on tehnyt arvion myyntihinnasta huhtikuussa 2013 ja se ylittää kunnanhallituksen johtosäännössä määritellyn rajan. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet myydä tarjousmenettelyllä Tontti 27/3 nimisen kiinteistön, kiinteistötunnus Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle ja taloussuunnittelijalle annetaan valtuudet hoitaa tarjousmenettelyyn liittyvät käytännön asiat. Myyntipäätöksen tekee aikanaan kunnanhallitus. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti, että asia palautetaan valmisteluun lisäselvityksiä varten KHAL 158 / Kunnanvaltuuston / 73 vahvistaman kaavan mukaan Tontti 27/3- ja Tontti 27/4- nimiset kiinteistöt muodostavat liitteenä n:o 1 / 158 ilmenevän yhden kaavatontin (korttelin 35 tontti 1). Sateenkaaren päiväkoti on sijoitettu tontille siten, että kiinteistöt on tarkoituksenmukaista myydä yhtenä kokonaisuutena (yhtenä kaavan mukaisena tonttina). Päiväkotirakennuksen (omakotitalo, kerrosala 133 m2) lisäksi tontilla sijaitsee talousrakennus (kerrosala 19 m2).

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rakennusoikeutta tontilla on jäljellä 425 m2. Kaava mahdollistaa nykyisen rakennuksen laajentamisen paritaloksi. Toisen omakotitalon rakentaminen tontille ei ole mahdollista. Tontin pinta-ala on 2883 m2. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet myydä tarjousmenettelyllä Tontti 27/3- niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) ja Tontti 27/4-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) Kiinteistöt muodostavat Kirkonkylän korttelissa 35 sijaitsevan tontin 1. Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle ja taloussuunnittelijalle annetaan valtuudet hoitaa tarjousmenettelyyn liittyvät käytännön asiat. Myyntipäätöksen tekee aikanaan kunnanhallitus. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KVAL 53 / Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet myydä tarjousmenettelyllä Tontti 27/3- niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) ja Tontti 27/4- niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ). Kiinteistöt muodostavat Kirkonkylän korttelissa 35 sijaitsevan tontin 1. Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle ja taloussuunnittelijalle annetaan valtuudet hoitaa tarjousmenettelyyn liittyvät käytännön asiat. Myyntipäätöksen tekee aikanaan kunnanhallitus. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 19 / Kunnan kiinteistöissä on ilmennyt korjaustarpeita, jotka saattavat edellyttää henkilökunnan siirtämistä väliaikaisesti muihin tiloihin. Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet käyttää Sateenkaaren päiväkodin kiinteistön tiloja tarvittaessa väistötiloina yms. ja

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus myydä kiinteistö kunnanvaltuuston päätöksen / 53 mukaisesti sitten, kun se on mahdollista. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KVAL 7 / Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet käyttää Sateenkaaren päiväkodin kiinteistön tiloja tarvittaessa väistötiloina yms. ja myydä kiinteistö kunnanvaltuuston päätöksen / 53 mukaisesti sitten, kun se on mahdollista. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 131 / Myynti-ilmoitus Sateenkaaren päiväkodin kiinteistöstä ja kolmesta asuinhuoneistosta julkaistiin Aamulehdessä ja Lempäälän-Vesilahden Sanomissa. Lisäksi ilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla ja Facebookissa. Sateenkaaren kiinteistöstä jätettiin määräaikaan ( klo 15.) mennessä yksi tarjous. Tarjousten (Sateenkaaren kiinteistö ja asuinhuoneistot) avauspöytäkirja on liitteenä n:o 1 / 131. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, että Sateenkaaren päiväkodin kiinteistö laitetaan uudestaan myyntiin tarjotun hinnan vähäisyyden vuoksi. Kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle annetaan valtuudet hoitaa kiinteistön myyntiin liittyvät käytännön asiat ja käyttää tarvittaessa myynnissä ulkopuolista apua. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 225 / Sateenkaaren kiinteistö annettiin myyntiin Kotineliö Oy LKV:lle Tarjoukset pyydettiin ensimmäisen kerran jättämään klo mennessä. Sateenkaaren kiinteistöstä saatiin tuolloin yksi tarjous, jossa kauppahinnaksi tarjottiin euroa. Tarjotun hinnan vähäisyyden takia kiinteistön myynti-aikaa jatkettiin siten, että tarjoukset on pyydetty jättämään myyntiä hoitavalle Kotineliö Oy LKV:lle klo

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus mennessä. Tarjoukset avataan klo 13. kunnanvirastossa. Tarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus käsittelee saadut tarjoukset. Kunnanhallitus päättää, että Sateenkaaren päiväkodin kiinteistö laitetaan uudestaan myyntiin tarjotun hinnan vähäisyyden vuoksi. Kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle annetaan valtuudet hoitaa kiinteistön myyntiin liittyvät käytännön asiat ja käyttää tarvittaessa myynnissä ulkopuolista apua. Tarjousten avauspöytäkirjat ovat liitteenä n:o 1 / KHAL 35 / Sateenkaaren kiinteistön myyntiä jatkettiin Kotineliö Oy LKV:n toimesta klo 12. mennessä saatiin 5 tarjousta. Korkein tarjous on euroa. Tarjouskaupan pöytäkirja on liitteenä n:o 1 / 35. Kunnanhallitus käsittelee saadut tarjoukset. Kunnanhallitus päätti myydä Tontti 27/3- nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus ) ja Tontti 27/4-nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus ) korkeimman tarjouksen ( euroa) jättäneille Jari ja Laura Myllymäelle eurolla. Kiinteistöt muodostavat Kirkonkylän korttelissa 35 sijaitsevan tontin 1. Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle valtuudet hoitaa kaupantekoon liittyvät käytännön asiat. - tarjouksen jättäneet - talouspäällikkö - kunnanrakennusmestari - tarkastusmestari

17 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNNAN OMISTAMAN NELJÄN OSAKEHUONEISTON MYYNTI KHAL 137 Vesilahden kunnanvaltuusto on pitämässään kokouksessa hyväksynyt talouden tervehdyttämisohjelman ( 38) liitteen 2 mukaiset selvitys- ja kehityshankkeet. Yhtenä kohtana hankkeissa on neljän kunnan omistaman osakehuoneiston myynti. Kiinteistönvälittäjä on tehnyt arviot myyntihinnoista huhtikuussa Kun huoneistot myydään, kunta säästää jatkossa huolto- ja korjauskustannuksissa ja osa teknisen toimen työpanoksesta voidaan ohjata muiden kiinteistöjen ylläpitoon. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti myynneistä saadut rahat ohjataan lainanlyhennyksiin. Alla ovat huoneistojen tiedot: Anttilantie 9 asunto 5, Vesilahti 2 huonetta + keittiö + kylpyhuone + WC+ sauna, pinta-ala: 62 m2 Peltotie 3 C, Vesilahtihuone, 1 huone, keittokomero ja kylpyhuone/wc, pinta-ala: 36,5 m2 Rasintie 6 asunto 5, Narva 2 huonetta + keittiö + kylpyhuone + WC + sauna, pinta-ala: 63 m2 Koskenranta 4 asunto 3, Valkkinen 2 huonetta + keittiö + kylpyhuone + WC + sauna, pinta-ala: 65 m2 Kunnanhallitus päättää, että Vesilahden kunta myy tarjousmenettelyllä osakehuoneistot seuraavissa osoitteissa: Anttilantie 9 asunto 5, Peltotie 3 C, Rasintie 6 asunto 5 ja Koskenranta 4 asunto 3. Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle ja taloussuunnittelijalle annetaan valtuudet hoitaa tarjousmenettelyyn liittyvät käytännön asiat. Kunnanhallitus tekee aikanaan myyntipäätöksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että osakehuoneistojen vuokralaiset irtisanotaan lukien. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 132 / Myynti-ilmoitus kolmesta asuinhuoneistosta (osoitteissa Anttilantie 9, Rasintie 6 ja Koskenranta 4) ja Sateenkaaren päiväkodin kiinteistöstä julkaistiin Aamulehdessä ja Lempäälän-Vesilahden Sanomissa. Lisäksi ilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla ja Facebookissa. Asuinhuoneistoista jätettiin määräaikaan ( klo 15.) mennessä yhteensä neljä tarjousta.

18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarjousten (Sateenkaaren kiinteistö ja asuinhuoneistot) avauspöytäkirja on liitteenä n:o 1 / 132. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, että ao. asuinhuoneistot laitetaan uudestaan myyntiin tarjottujen hintojen vähäisyyden vuoksi. Asuinhuoneisto osoitteessa Peltotie 3 C laitetaan myyntiin myöhemmin vuoden 2014 aikana. Kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle annetaan valtuudet hoitaa asuinhuoneistojen myyntiin liittyvät käytännön asiat ja käyttää tarvittaessa myynnissä ulkopuolista apua. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Leena Kurki poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolain 28 :n 4 momentin mukainen esteellisyys). Esteellisyys todettiin KHAL 226 / Kotineliö Oy LKV:lle annettiin myyntiin seuraavat osakkeet: - Anttilantie 9 asunto 5, Vesilahti - Peltotie 3 C, Vesilahti - Rasintie 6 asunto 5, Narva - Koskenranta 4 asunto 3, Valkkinen Tarjoukset pyydettiin ensimmäisen kerran jättämään klo mennessä. Tuolloin saatiin seuraavat tarjoukset: - Peltotie 3 C euroa (velaton kauppahinta ,42 euroa) - Rasintie 6 as euroa. Tarjousten ja tarjottujen hintojen vähäisyyden takia osakkeiden myyntiaikaa jatkettiin siten, että tarjoukset on pyydetty jättämään myyntiä hoitavalle Kotineliö Oy LKV:lle klo mennessä. Tarjoukset avataan klo 13. kunnanvirastossa. Tarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus käsittelee saadut tarjoukset. Kunnanhallitus päättää myydä asuinhuoneiston osoitteessa Peltotie 3 C korkeimman tarjouksen ( euroa, velaton kauppahinta) jättäneelle Sähkö- Hoikkanen Oy:lle asuinhuoneiston osoitteessa Rasintie 6 asunto 5 korkeimman tarjouksen ( euroa) jättäneille Markku ja Eeva Kankaiselle. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että muut asuinhuoneistot (Anttilantie 9 asunto 5 ja Koskenranta 4 asunto 3) laitetaan uudestaan myyntiin. Kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle annetaan valtuudet hoitaa asuinhuoneistojen myyntiin liittyvät käytännön asiat ja käyttää tarvittaessa myynnissä ulkopuolista apua. Tarjousten avauspöytäkirjat ovat liitteenä n:o 1 / KHAL 36 / Asuinhuoneistojen (Anttilantie 9 asunto 5 ja Koskenranta 4 asunto 3) myyntiä jatkettiin Kotineliö Oy LKV:n toimesta klo 12. mennessä Anttilantien asunnosta saatiin yksi tarjous, euroa. Koskenrannan asunnosta ei tullut tarjouksia. Tarjouskaupan pöytäkirja on liitteenä n:o 1 / 36. Kunnanhallitus käsittelee saadun tarjouksen. Kunnanhallitus päätti myydä asuinhuoneiston osoitteessa Anttilantie 9 asunto 5 korkeimman tarjouksen ( euroa) jättäneelle Lasse Ruokolalle eurolla. Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle valtuudet hoitaa kaupantekoon liittyvät käytännön asiat. - tarjouksen jättänyt - talouspäällikkö - kunnanrakennusmestari - tarkastusmestari

20 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ MAURI RANNALLE KHAL 9 Kunnanvaltuutettu Mauri Ranta on päivätyllä kirjeellään pyytänyt eroa Vesilahden kunnan kaikista luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - myöntää Mauri Rannalle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, jolloin kunnanvaltuuston jäseneksi Rannan tilalle nousee Perussuomalaisten puolueen ensimmäinen varavaltuutettu Martti Koivisto ja vastaavasti ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Petteri Siekkinen - myöntää Mauri Rannalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Rannan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan - myöntää Mauri Rannalle eron valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Rannan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan - valitsee Pirkanmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan varajäsenen Mauri Rannan tilalle toimikaudeksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KVAL 5 / Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että se - myöntää Mauri Rannalle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, jolloin kunnanvaltuuston jäseneksi Rannan tilalle nousee Perussuomalaisten puolueen ensimmäinen varavaltuutettu Martti Koivisto ja vastaavasti ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Petteri Siekkinen - myöntää Mauri Rannalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Rannan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan - myöntää Mauri Rannalle eron valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Rannan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan - valitsee Pirkanmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan varajäsenen Mauri Rannan tilalle toimikaudeksi Kunnanvaltuusto - myönsi Mauri Rannalle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, jolloin kunnanvaltuuston jäseneksi Rannan tilalle nousee Perussuomalaisten puolueen ensimmäinen varavaltuutettu Martti Koivisto ja vastaavasti ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Petteri Siekkinen - myönsi Mauri Rannalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsi Pertti Uusi-Erkkilän ehdotuksesta Rannan tilalle jäseneksi tarkastuslautakuntaan Elina Järvenpää-Mäkelän

21 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KHAL 37 / myönsi Mauri Rannalle eron valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsi Ari Perämaan ehdotuksesta Rannan tilalle jäseneksi valtuuston vaalilautakuntaan Tom Lahden - valitsi Pertti Uusi-Erkkilän ehdotuksesta Pirkanmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan varajäseneksi Mauri Rannan tilalle Ari Perämaan toimikaudeksi Kunnanvaltuusto myönsi / 5 Mauri Rannalle eron valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsi Ari Perämaan ehdotuksesta Rannan tilalle jäseneksi valtuuston vaalilautakuntaan Tom Lahden. Kokouksen jälkeen todettiin, että Mauri Ranta on ollut valtuuston vaalilautakunnassa varajäsenenä eikä jäsenenä. Näin ollen kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - se myöntää Mauri Rannalle eron valtuuston vaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee Rannan tilalle varajäsenen ao. lautakuntaan (Mauri Ranta on ollut Silja Titovin varajäsen) - se kumoaa / 5 tekemänsä päätöksen tältä osin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

22 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ TIINA JUTILALLE KHAL 10 Varavaltuutettu Tiina Jutila on päivätyllä kirjeellään pyytänyt eroa Vesilahden kunnan kaikista luottamustehtävistä henkilökohtaisiin syihin vedoten. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - myöntää Tiina Jutilalle eron kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, jolloin Kansallisen Kokoomuksen ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee toinen varavaltuutettu Anneli Kesola - myöntää Tiina Jutilalle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Tiina Jutilan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan (Tiina Jutilan varajäsen lautakunnassa on Kristiina Pispala). ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KVAL 6 / Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että se - myöntää Tiina Jutilalle eron kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, jolloin Kansallisen Kokoomuksen ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee toinen varavaltuutettu Anneli Kesola - myöntää Tiina Jutilalle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Tiina Jutilan tilalle jäsenen ao. lautakuntaan (Tiina Jutilan varajäsen lautakunnassa on Kristiina Pispala). Kunnanvaltuusto myönsi Tiina Jutilalle eron kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, jolloin Kansallisen Kokoomuksen ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee toinen varavaltuutettu Anneli Kesola - myönsi Tiina Jutilalle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja valitsi Kristian Lellan ehdotuksesta Tiina Jutilan tilalle jäseneksi rakennus- ja ympäristölautakuntaan Hanna Leiponen-Syyrakin. KHAL 38 / Tiina Jutila on valittu valtuuston päätöksellä / 18 myös kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi toimikaudeksi

23 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tiina Jutilalle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä ja valitsee Tiina Jutilan tilalle kiinteistötoimitusten uskotun miehen toimikaudeksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

24 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAPA VUOSINA KHAL 39 Kuntalain 54 :n 1 mom. mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Kuntalain mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 :ssä säädetään (KuntaL 64 : Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla päättämällä tavalla.). Kuntalain lisäksi ilmoittamismenettelystä on säännös valtuuston / 34 hyväksymässä työjärjestyksen 8 :ssä: Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston työjärjestyksen 9 :ssä on lisäksi todettu: Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista toimitetaan ensimmäiselle varavaltuutetulle. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle: 1. Vuosina valtuuston kokouskutsu ja esityslista lähetetään aikaisemman käytännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle vähintään neljä päivää ennen kokousta ja samassa ajassa annetaan kokouksesta yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 2. Valtuuston kokouskutsu ilmoitetaan Lempäälän - Vesilahden Sanomissa lyhennetyssä muodossa ja valtuuston asialista tiedotetaan kunnan kotisivuilla. 3. Valtuuston esityslista toimitetaan tiedoksi puolueen / ryhmän 1. varavaltuutetulle. 4. Valtuuston kokouskutsu ja esityslista toimitetaan tiedoksi kunnanviraston johtoryhmälle. 5. Todetaan, että valtuuston kokoukset pyritään pitämään aikaisemman käytännön mukaisesti kuukauden 4. maanantaina klo alkaen yläasteella. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

25 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VUONNA PIDETTÄVIEN VARSINAISTEN KOKOUSTEN AJAN JA PITOPAIKAN MÄÄRÄÄMINEN KHAL 40 Valtuuston / 35 hyväksymän Vesilahden kunnan hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään ajankohtana ja päättämässään paikassa. Saman pykälän 2 mom. mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Vuoden 2014 aikana kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset päätettiin pitää kunnanhallituksen kokoushuoneessa maanantaisin ja pääsääntöisesti neljän viikon välein. Lisäksi tuolloin päätettiin, että tarpeen mukaan kunnanhallitus kokoontuu muinakin kuin em. maanantaipäivinä ja erityisestä syystä muulloinkin. Vuonna 2014 kunnanhallitus kokoontui 18 kertaa (vuonna 2013 kokouskertoja oli 15). Vuonna 2014 valtuuston kokoukset pidettiin pääsääntöisesti kuukauden 4. maanantaina ja tätä käytäntöä jatketaan. Vuoden varrella on tullut paljon toiveita siitä, että alkavaa kokousajankohtaa aikaistettaisiin. Kunnanhallitus pitää kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset maanantaisin kunnanhallituksen kokoushuoneessa päättämänään kellonaikana. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että varsinaisten kokousten lisäksi se kokoontuu tarvittaessa muulloinkin. Erityistapauksessa kokouspaikkana voi toimia muu kuin kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanhallitus päätti pitää kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset maanantaisin klo alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että varsinaisten kokousten lisäksi se kokoontuu tarvittaessa muulloinkin. Erityistapauksessa kokouspaikkana voi toimia muu kuin kunnanhallituksen kokoushuone. - hallintokunnat - ilmoitustaulu

26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN VUOSINA KHAL 41 Valtuuston / 35 kokouksessaan päättämän hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus on aiemmin päättänyt, että kunnanhallituksen kokouksien pöytäkirjat tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavana ensimmäisenä keskiviikkopäivänä, ellei joidenkin päätösten kiireellinen täytäntöönpano edellytä pöytäkirjan tarkastamista kokonaan tai osittain niin kuin siitä kulloinkin erikseen päätetään. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa pöytäkirjan tarkastusta seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Kunnanhallitus päättää, että vuosina kunnanhallituksen kokouksien pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana ensimmäisenä keskiviikkopäivänä, ellei joidenkin päätösten kiireellinen täytäntöönpano edellytä pöytäkirjan tarkastamista kokonaan tai osittain niin kuin siitä kulloinkin erikseen päätetään. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa pöytäkirjan tarkastusta seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - hallintokunnat - ilmoitustaulu

27 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VESILAHDEN KUNNAN KOULUTOIMEN OPETTAJIEN VIRKOJEN AUKIJULISTAMINEN / TÄYTTÖLUVAN ANOMINEN KUNNANHALLITUKSELTA KHAL 42 Sivistysjohtaja Tiina Kivinen: Vesilahden kunnan hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Vesilahden kunnan sivistystoimen johtosäännön mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee opettajan virkaan vakinaiset viranhaltijat. Näin ollen viran julistaminen haettavaksi on lautakunnan tehtävä. Talouden tervehdyttämisohjelman mukaisesti virkaa ei voida täyttää ilman kunnanhallitukselta saatua täyttölupaa. Koulujen johtajat ja rehtorit ovat ilmoittaneet kouluittain auki julistettavien virkojen määrästä ja tarpeellisuudesta. Auki julistettavat virat perusteluineen ovat seuraavat: 1) Matemaattisten aineiden lehtorin virka / Vesilahden yläaste - nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle, opetettavia tunteja tällä hetkellä 21, tunteja ei pystytä hoitamaan muilla järjestelyillä 2) Luokanopettajan virka / Kirkonkylän koulu - tällä hetkellä täytetty määräaikaisesti, perusteena talouden tervehdyttämisohjelma, määräaikaisuudelle ei jatkossa perustetta 3) Esikoulunopettajan virka / Ylämäen koulu - tällä hetkellä täytetty määräaikaisesti, perusteena talouden tervehdyttämisohjelma, määräaikaisuudelle ei jatkossa perustetta Lehtoreiden ja luokanopettajien virkojen pätevyysvaatimuksien asettamisessa huomioidaan mahdollisuus käyttää viranhaltijoita opetustyöhön sekä alakoulun että yläkoulun puolella. Kunnanhallitus käsittelee täyttölupa-anomuksen seuraaviin virkoihin liittyen: - Matemaattisten aineiden lehtorin virka / Vesilahden yläaste - Luokanopettajan virka / Kirkonkylän koulu - Esikoulunopettajan virka / Ylämäen koulu Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan ao. virkoihin. - kasvatus- ja opetuslautakunta

28 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VESILAHDEN KUNNAN ASIOINTILIIKENNE KHAL 43 Vesilahden kunnanhallitus on / 104 valinnut Tmi Timo Lehtimäen hoitamaan Vesilahden kunnan asiointiliikennettä ajalle mahdollinen 1 vuoden optio. Asiointiliikenne on koskenut seuraavia reittejä: Reitti 1 Krääkkiön reitti Reitti 2 Rämsöön reitti Reitti 3 Saastojärven reitti (Järviönsuo) Reitti 4 Onkemäki-Riuttankulma reitti. Ajalla reiteillä on ollut keskimäärin matkustajia seuraavasti: Reitti 1 Krääkkiön reitti 3,31 Reitti 2 Rämsöön reitti 2,97 Reitti 3 Saastojärven reitti (Järviönsuo) 1,53 Reitti 4 Onkemäki-Riuttankulma reitti 5,40. Liikennöitsijän ja kunnan välisessä ostoliikennesopimuksessa todetaan, että sopimus voidaan irtisanoa ostajan (Vesilahden kunnan) taholta, mikäli kolmen (3) kuukauden asiointiliikennettä käyttävien matkustajien keskiarvo on alle kolme (3) henkilöä / asiointireitti. Kunnanhallitus päättää, että - Saastojärven reitti (reitti 3) lopetetaan vähäisen matkustajamäärän takia muilta osin liikennöintisopimusta jatketaan Tmi Timo Lehtimäen kanssa vuodella hallintojohtajalle annetaan valtuudet sopia liikennöitsijän kanssa mahdollisista reittimuutoksista. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Ari Arvela poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolain 28 :n 7 momentin mukainen jääviys). Esteellisyys todettiin. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Esko Halme toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan. - Tmi Timo Lehtimäki - hallintokunnat - ilmoitustaulu - kunnan www-sivut ja facebook

29 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHDISTYKSIIN, YHTEISÖIHIN JA ASUNTO- OSAKEYHTIÖIHIN KHAL 44 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei johtosäännössä ole toisin määrätty, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhe-valtaa. Kunnanhallitus on / 51 nimennyt kunnan edustajat vuosiksi eri yhdistyksiin, yhteisöihin, osakeyhtiöihin ja Kuntaasunnot Oy:öön seuraavasti (varahenkilö suluissa): Tampereen Kesäyliopisto Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Vesilahden Vanhustentaloyhdistys ry As. Oy Kirkkovesi As. Oy Narvanpirtti As. Oy Anttilanrinne As. Oy Koskenjoki As. Oy Vesilahden Maisteri Lempäälän Jäähalli Oy Vesilahden-Tottijärven 4H -yhdistyksen johtokunta Pirkanmaan Jätehuolto Oy Kunta-asunnot Oy Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry Tapani Pietilä (Tiina Kivinen) Pertti Uusi-Erkkilä (Eija Pennanen) Pirkko Partanen (Leena Kurki) Harri Pitkämäki (Tapio Kauppila) Harri Pitkämäki (Tapio Kauppila) Harri Pitkämäki (Tapio Kauppila) Harri Pitkämäki (Tapio Kauppila) Harri Pitkämäki (Tapio Kauppila) Esko Halme (Harri Penttilä) Anna Paavilainen (Leena Kurki) Tapio Kauppila (Erkki Paloniemi) Erkki Paloniemi (Minna Hutko-Peltoniemi) Erkki Paloniemi (Tapio Kauppila)

30 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat vuosiksi yhdistyksiin, yhteisöihin ja asunto-osakeyhtiöihin seuraavasti: Tampereen Kesäyliopisto Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Vesilahden Vanhustentaloyhdistys ry As. Oy Koskenjoki As. Oy Vesilahden Maisteri Lempäälän Jäähalli Oy Vesilahden-Tottijärven 4H -yhdistyksen johtokunta Pirkanmaan Jätehuolto Oy Kunta-asunnot Oy Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry Tapani Pietilä (Tiina Kivinen) Pertti Uusi-Erkkilä (Eija Pennanen) Merja Laakkonen (Leena Kurki) Niko Lehtinen (Harri Pitkämäki) Niko Lehtinen (Harri Pitkämäki) Esko Halme (Harri Penttilä) Anna Paavilainen (Leena Kurki) Erkki Paloniemi (Harri Pitkämäki) Erkki Paloniemi (Minna Hutko) Erkki Paloniemi (Niko Lehtinen) ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - nimetyt

31 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAUTAKUNTIIN KHAL 45 Hallintosääntö 11 : Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa lautakuntien kokouksissa. Kunnanhallituksen edustajat toimikaudella : - kasvatus-ja opetuslautakunta Eija Pennanen - rakennus- ja ympäristölautakunta Erkki Tarvainen / Marko Lounasranta - tekninen lautakunta Leena Kurki - liikunta- ja nuorisolautakunta Anna Paavilainen - Pirkkalan perusturvalautakunta Esko Halme Kunnanhallitus määrää edustajansa kasvatus- ja opetuslautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan, rakennus- ja ympäristölautakuntaan sekä Pirkkalan kunnan perusturvalautakuntaan kunnanhallituksen toimikaudeksi Lisäksi kunnanhallitus keskustelee nimetäänkö tekniseen jaostoon kunnanhallituksen edustaja (vrt. kunnanhallituksen puheenjohtaja on oikeutettu osallistumaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella jaoston kokoukseen). Kunnanhallitus määräsi edustajansa lautakuntiin ja tekniseen jaostoon seuraavasti: - kasvatus- ja opetuslautakunta Eija Pennanen - rakennus- ja ympäristölautakunta Marko Lounasranta - hyvinvointilautakunta Anna Paavilainen - Pirkkalan perusturvalautakunta Esko Halme - tekninen jaosto Ari Arvela. - nimetyt

32 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN KHAL 46 Kuntalain 17 :n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kunnanhallitus nimesi toimikaudekseen seuraavat toimikunnat ja määräsi valituista puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat seuraavasti: KAAVATOIMIKUNTA Paloniemi Erkki, pj Arvela Ari, vpj. Alakoski Virpi Halme Esko Kurki Leena Lumia Mervi Paavilainen Anna Penttilä Harri Perämaa Ari Kunnaninsinööri, pysyvä asiantuntija Rakennustarkastaja, pysyvä asiantuntija Aluearkkitehti/ sihteeri RAKENNUSTOIMIKUNTA Arvela Ari, pj. Tapanainen Harri, vpj. Kauppila Tapio, sihteeri Paloniemi Erkki Peiponpellon päiväkodin ja Narvan koulun asioiden osalta mukana on myös Mauri Penttilä Toimikunnan viimeaikaisiin kokouksiin (vrt. Kirkonkylän koulun saneerauksesta alkaen) on osallistunut myös sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja Pertti Uusi-Erkkilä. Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen kaavatoimikunnan ja rakennustoimikunnan ja määrää valituista puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit. Kunnanhallitus toteaa kaavatoimikunnan pysyvät asiantuntijat: - kunnanrakennusmestari - rakennustarkastaja - aluearkkitehti / sihteeri Kunnanhallitus nimesi toimikaudekseen toimikunnat seuraavasti: KAAVATOIMIKUNTA Paloniemi Erkki, pj Arvela Ari, vpj.

33 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Alakoski Virpi Halme Esko Kurki Leena Lumia Mervi Paavilainen Anna Penttilä Harri Perämaa Ari Kunnanrakennusmestari, pysyvä asiantuntija Rakennustarkastaja, pysyvä asiantuntija Aluearkkitehti/ sihteeri RAKENNUSTOIMIKUNTA Arvela Ari, pj. Tapanainen Harri, vpj. Pitkämäki Harri, sihteeri Paloniemi Erkki Uusi-Erkkilä Pertti - nimetyt

34 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TYÖANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN KHAL 47 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt paikallisen yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeineen. Sopimuksen mukaan Vesilahden kunnassa toimii yhteistyötoimikunta yleissopimuksen mukaisena työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä siten, että toimikunta hoitaa myös Vesilahden kunnan työsuojelutoimikunnan tehtävät. Yhteistyötoimikuntaan kuuluu kahdeksan edustajaa, joista kolme edustaa työnantajaa ja viisi henkilöstöä. Yhteistyötoimikuntaan itseoikeutettuja jäseniä ovat henkilöstön edustajina työsuojeluvaltuutetut varajäseninään, työsuojelun varavaltuutetut sekä työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö (kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäki). Työsuojeluvaltuutetut valitaan työsuojeluorganisaation vaaleissa niitä koskevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Meneillään oleva toimikausi on Työsuojelupäällikön lisäksi nimeää kunnanhallitus toimikaudekseen muut kaksi työnantajan edustajaa. Kunnanhallitus nimesi työsuojelupäällikön lisäksi työnantajan edustajiksi yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi Ari Arvelan ja hänelle varajäseneksi Esko Halmeen sekä Minna Hutko-Peltoniemen ja hänelle varajäseneksi Erkki Paloniemen. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano vuodesta 2015 alkaen on seuraava: HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT: Työsuojeluvaltuutettu Maija-Leena Lepola 1. työsuojeluvaravaltuutettu Roope Kyrkkö 2. työsuojeluvaravaltuutettu Sirkka Niemelä Pääsopijajärjestöjen nimeämät paikalliset edustajat: Aura Elliott, Erja Eskola, Tuija Mäkinen, Heidi Mäkelä TYÖTERVEYSHUOLLON EDUSTAJA: Arja Peltomäki-Vastamaa TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT: varajäsen: Päätetään tässä pykälässä. Harri Pitkämäki (työsuojelupäällikkö) Kunnanhallitus nimeää työsuojelupäällikön lisäksi kaksi työnantajan edustajaa yhteistyötoimikuntaan ja heille varajäsenet toimikaudeksi

35 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimesi työsuojelupäällikön lisäksi työnantajan edustajaksi yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi seuraavasti: Ari Arvela Minna Hutko varajäsen: Esko Halme varajäsen: Erkki Paloniemi - nimetyt - yhteistyötoimikunta

36 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN VUOSINA KHAL 48 Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän perussopimuksen. Sen 5 :n mukaan kullakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja. Edellisellä kaudella Vesilahden kunnan yhtymäkokousedustaja oli Pertti Uusi-Erkkilä. Kunnanhallitus nimeää Vesilahden edustajan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosille Kunnanhallitus nimesi Vesilahden edustajaksi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosille Pertti Uusi-Erkkilän. - nimetty - Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

37 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN ESITTÄMINEN VUOSIKSI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOKOUKSELLE KHAL 49 Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän perussopimuksen. Sen 4 :n mukaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheen- johtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymäkokous valitsee seutuhallitukseen kolmetoista jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä valitaan kuusi väkiluvultaan suurimmasta jäsenkunnasta ja yksi jokaisesta muusta jäsenkunnasta. Seutuhallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Edellisellä kaudella seutuhallituksen jäsen Vesilahden kunnasta oli Ari Perämaa ja hänen varajäsen oli Ari Arvela. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen, että Tampereen kaupunkiseudun yhtymäkokous on kokouksessaan / 6 valinnut seutuhallitukseen jäseneksi Ari Perämaan ja hänelle varajäseneksi Ari Arvelan. Lisäksi yhtymäkokous on valinnut tarkastuslautakunnan varajäseneksi Mervi Lumian. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanvaltuuston ilmoitusasiat

38 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus METSÄTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN KHAL 50 Vesilahden kunnalla on noin 400 ha metsämaata. Pääosa metsistä sijaitsee Vesilahden kunnan alueella, mutta metsäomaisuutta on myös Urjalassa. Kunnan metsien hoidosta vastaa Etelä-Pirkanmaan Metsänhoito- yhdistys ja viime vuosina heidän edustajanaan Arto Sivén. Kunnanhallitus nimesi / 87 metsätyöryhmään toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Esko Halme, pj. Ari Arvela, vpj. Tapio Kauppila, sihteeri Lea Karlsson Leena Kurki Anna Paavilainen Lisäksi kunnanhallitus kutsuu työryhmään asiantuntijajäseneksi Etelä- Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen Arto Sivénin ja päätti, että kokouksiin voi asemansa perusteella osallistua kunnanjohtaja Erkki Paloniemi On nähty edelleen perustelluksi nimetä metsätyöryhmä kunnanhallituksen toimikaudeksi. Toimikauden aikana tehtävänä on mm. kunnan metsätaloussuunnitelman seuranta, puuston myyntipäätösten valmistelu sekä muut metsänhoidolliset seuranta- ja kehittämisasiat. Kunnanhallitus nimeää metsätyöryhmän ja valitsee nimetyistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Työryhmän sihteerinä toimii kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäki. Lisäksi kunnanhallitus kutsuu työryhmään asiantuntijajäseneksi Etelä- Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen Arto Sivénin ja toteaa, että kokouksiin voi asemansa perusteella osallistua kunnanjohtaja Erkki Paloniemi. Kunnanhallitus nimesi metsätyöryhmän toimikaudeksi seuraavasti: Esko Halme, pj. Ari Arvela, vpj. Harri Pitkämäki, sihteeri Lea Karlsson Leena Kurki Anna Paavilainen Lisäksi kunnanhallitus kutsui työryhmään asiantuntijajäseneksi Etelä- Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen Arto Sivénin ja toteaa, että kokouksiin voi asemansa perusteella osallistua kunnanjohtaja Erkki Paloniemi. - nimetyt - Arto Sivén

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.6.2015 klo 18:30 19.08 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 206. Otsikko Sivu 123 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 208 124 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 209

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 206. Otsikko Sivu 123 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 208 124 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 209 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 206 Kunnanhallitus 11.08.2014 AIKA 11.8.2014 klo 18:30 19.04 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 123 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 16. Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 19

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 16. Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 16 Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.03.2015 AIKA 24.03.2015 klo 18:00 20.25 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 344. Otsikko Sivu 196 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 346 197 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 347

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 344. Otsikko Sivu 196 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 346 197 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 347 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 344 Kunnanhallitus 07.09.2015 AIKA 7.9.2015 klo 18:30 20.28 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 196 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 TILANNE KIRKONKYLÄN ALA-ASTEELLA JA JATKOTOIMENPITEET

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 TILANNE KIRKONKYLÄN ALA-ASTEELLA JA JATKOTOIMENPITEET Tekninen lautakunta 18.02.2014 AIKA Tiistaina 18.2.2014 klo 18.00-19.45 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 12 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 13

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 12 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.02.2016 AIKA 23.2.2016 klo 18:02 19:32 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 24

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 24 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 21 Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.3.2016 klo 18:05 19:38 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Liikunta- ja nuorisolautakunta 13.02.2013 AIKA 13.2.2013 klo 18:20 21.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.02.2015 AIKA 17.02.2015 klo 18:00 21.25 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen alussa Pirkan opiston rehtori Matti Korolainen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2015

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2015 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2015 Tekninen jaosto 05.05.2015 AIKA Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 125. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 127 99 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 128

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 125. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 127 99 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 128 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 125 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 18:00 21.00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 32. Ennen varsinaista kokousta lautakunta tutustui Ylämäen koulun ja Satumetsän päiväkodin tiloihin.

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 32. Ennen varsinaista kokousta lautakunta tutustui Ylämäen koulun ja Satumetsän päiväkodin tiloihin. VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 32 Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.05.2014 AIKA 13.5.2014 klo 18:50 20.13 PAIKKA Satumetsän päiväkoti Ennen varsinaista kokousta lautakunta tutustui Ylämäen koulun ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika 27.8.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 Sivistyslautakunta 17.01.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 Puumilan Taitotalo Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 31. Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 35

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 31. Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 35 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 31 Kunnanvaltuusto 09.03.2015 AIKA 9.3.2015 klo 19:00 20.44 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 109. Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 112 48 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 113

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 109. Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 112 48 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 113 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 109 Kunnanvaltuusto 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 19:00 19.37 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 9.8.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 9.8.2012 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 41 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 42

Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 41 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 42 Liikunta- ja nuorisolautakunta 11.12.2013 AIKA ke 11.12.2013 klo 18.30 19.15 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 41 35 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 62. Otsikko Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 64 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 65

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 62. Otsikko Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 64 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 65 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 62 Kasvatus- ja opetuslautakunta 09.06.2015 AIKA 9.6.2015 klo 18:00 19.03 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) ja Ilkka Leppänen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) ja Ilkka Leppänen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 04.02.2013 79 Kokousaika 04.02.2013.2013 klo 17.00 19.09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Kivistö Pekka Eronen Heikki Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale Jalle

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 5.2.2015 klo 17-18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kunnanvaltuusto 27.01.2014 AIKA 27.1.2014 klo 19:00 20.06 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 11.7.2013 klo 18.00 18.30 Paikka Yläkoulun, opettajainhuone Asiat 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37 KOKOUSAIKA 29.5.2013, klo. 14:00-16:30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa Varsinaiset jäsenet Jan Hänninen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 10/2015 122. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 124 99 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 125

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 10/2015 122. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 124 99 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 125 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 10/2015 122 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 18:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43. Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 45 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 46

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43. Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 45 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 46 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 AIKA 25.8.2015 klo 18:00 20.07 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401)

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401) Kunnanhallitus 312 13.12.2010 Kunnanvaltuusto 54 16.12.2010 Kunnanhallitus 10 11.01.2011 Kunnanhallitus 35 25.01.2011 Kunnanhallitus 72 08.03.2011 Kunnanhallitus 85 28.03.2011 Kunnanhallitus 148 28.06.2011

Lisätiedot