Y L E I S O H J E E T Tilavaraukset Järjestökeskus Onnensilta Sahanmäen palvelukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y L E I S O H J E E T Tilavaraukset Järjestökeskus Onnensilta Sahanmäen palvelukeskus"

Transkriptio

1 Y L E I S O H J E E T Tilavaraukset Järjestökeskus Onnensilta Sahanmäen palvelukeskus Järjestökeskus Onnensilta, Siltakatu 6 Hyvinkää

2 SISÄLLYS sivu YLEISET OHJEET... 3 HAKEMINEN, VUOKRAAMINEN JA PERUUTTAMINEN... 4 VASTUU JA VALVONTA... 5 VASTUUHENKILÖN TOIMINTAOHJEET... 5 TILOJEN SIIVOUS... 6 KEITTIÖN JA RUOKALAN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET... 6 KORVAUSPERUSTEET... 6 ERITYISMÄÄRÄYKSET... 7

3 YLEISET OHJEET Näitä ohjeita sovelletaan perusturvakeskuksen hallinnassa olevan ja yhdistysten ylläpitämän Järjestökeskus Onnensillan sekä Sahanmäen palvelukeskuksen tilojen vuokraamiseen. Tilojen käyttö ja vuokraaminen ulkopuoliseen toimintaan jaetaan vakinaiseen ja tilapäiskäyttöön. Vakinaisella käytöllä tarkoitetaan tietyssä tilassa tapahtuvaa jatkuvaluontoista toimintaa ja tilapäiskäytöllä kertaluontoista tai siihen verrattavaa toimintaa. Ohjeita ja hintoja sovelletaan myös kaupungin omien yksiköiden osalta. AV- ym. välineiden käytöstä on erikseen sovittava tilan ylläpitäjän kanssa. Tiloja ei luovuteta tilaisuuksiin, joista on kohtuutonta haittaa tilojen vakinaiselle pääkäyttäjälle. Tiloja voidaan luovuttaa tilapäisesti myös erityisperusteilla yksityishenkilöiden tai yritysten käyttöön. Tilat vuokrataan ulkopuoliseen käyttöön siinä kunnossa ja niine toimintavarusteineen kuin ne ovat päivittäisessä normaalikäytössä, ellei vuokralaisen kanssa erikseen toisin sovita. Vuokralaisella on oikeus käyttää vain niitä tiloja, mitkä vuokrauspäätöksellä on luovutettu käyttöön. Vuokralainen ei saa siirtää käyttöoikeuttaan toiselle. Vuokralainen luovuttaa tilat samassa kunnossa kuin on saanut ne käyttöönsä. Vuokralaisen on sovittava vuokranantajan kanssa tarkemmista tilakohtaisista ohjeista ja muista käytännön asioista sekä noudatettava työsuojelu- ym. erillisohjeita ja poliisijärjestystä. Tilan avaimet luovutetaan sovitusti tietyille yhdistyksille ja heidän edustajilleen kuittausta vastaan. Avaimen haltija on vastuussa avaimen huolellisesta käytöstä sekä sen katoamisesta. Tilan varauksen yhteydessä on ylläpitäjän kanssa sovittava mahdollisista ovien aukaisuista erikseen. Avainten luovuttamisesta vastaa tilaa ylläpitävä yhdistys, joka on saanut ne käyttöönsä perusturvalta. Käyttäjät jaetaan seuraaviin kolmeen ryhmään, joille lautakunta vahvistaa perittävät käyttömaksut. Käyttäjäryhmä 1 Perusturvalautakunnan toimialaan liittyvät kansanterveystyötä ja sosiaalista toimintaa harjoittavat järjestöt, yhteisöt ja yhdistykset, joiden kotipaikka on Hyvinkää sekä perusturvan omat yksiköt. Tähän ryhmään kuuluvien osalta tilojen käytöstä ei peritä korvausta. Käyttäjäryhmä 2 Muut järjestöt, yhteisöt ja yhdistykset, joiden kotipaikka on Hyvinkää (esim. liikunta-, nuoriso- ym. järjestöt) ja kaupungin omat hallintokunnat (muut kuin perusturva). Käyttäjäryhmä 3 Muut järjestöt ja yhteisöt, seurat, yksityiset, yritykset tms.

4 Vuokrattavat tilat JÄRJESTÖKESKUS ONNENSILTA KATUTASON TILAT KaariHolvisilta Palkkisilta (avoin tila) Kahvisilta (kahvio) Koko yläkerta sisältää kahvion Koko yläkerta ilman kahviota ALAKERRAN TILAT Pikkusilta Kulmasilta Avosilta (aulatila) Em. kolme tilaa yhdistettynä Tietosilta (atk-tila) Näkösilta (pientila) SAHANMÄEN PALVELUKESKUS Juhlasali Ruokasali Juhlasali + Ruokasali Kuntosali (erikseen sovittavissa) HAKEMINEN, VUOKRAAMINEN JA PERUUTTAMINEN Perusturvan tilojen käyttövuorot on haettavissa jatkuvalla haulla, ellei perusturvan toimesta toisin ilmoiteta. Vakinaiset käyttövuorot päättää perusturvakeskuksen viranhaltija lautakunnan antaman päätösvallan mukaisesti. Vakinaiseen ryhmäkäyttöön tiloja vuokrataan ainoastaan, mikäli ryhmän käyttäjämäärä on vähintään viisi (5) henkilöä. Tilojen varaaminen Tiloja voi tiedustella sähköpostitse tai numeroista , varmimmin arkisin klo Pysyvät tilavuorot tulee aina tehdä tarkoitukseen varatulla hakulomakkeella. Tilahakemuslomake Hakemus on jätettävä hyvissä ajoin ennen varausajan alkua. Vuokralaisen on ilmoitettava ylläpitäjälle varaamansa käyttövuoron peruuttamisesta vähintään viikkoa ennen. Perusturvan viranhaltijalla on oikeus peruuttaa varattu käyttövuoro, mikäli tilan toimintaan liittyvät asiat sitä vaativat. Ilmoitus vuokralaiselle tulee tehdä vähintään viikkoa ennen käyttövuoroa tai äkillisissä tapauksissa peruutus on mahdollista välittömästi (esim. tilojen vahingoittumisen johdosta).

5 Perusturva ja tilan ylläpitäjä on oikeutettu keskeyttämään tai peruuttamaan käyttövuoron, mikäli käytöstä havaitaan olevan kohtuutonta haittaa tilassa toteutettavalle hallintokunnan omalle toiminnalle tai mikäli havaitaan, ettei vuokralainen noudata tilojen käytölle asetettuja ohjeita. Käyttövuoro voidaan peruuttaa, mikäli vakinaiseen käyttöön tarkoitetun vuoron käyttäjämäärä jää kolmen peräkkäisen käyttövuoron osalta alle (5) henkilön tai mikäli vuokralainen jättää vähintään kolmena peräkkäisenä käyttökertana käyttämättä myönnetyn vuoron tai ei suorita ajoissa kaupungille tilojen vuokraamisesta tulevia maksuja. Tilojen käyttö on mahdollista päivisin klo 8 21 välisenä aikana. Käytön tulee kohdentua vain siihen tilaan, joka käyttöoikeudella on käyttäjälle myönnetty. Muiden tilojen käyttö ei ole luvallista. VASTUU JA VALVONTA Vuokralainen vastaa järjestyksenpidosta ja vuokraamastaan tilasta sen käytön aikana uhalla, että laiminlyönnistä voi seurata korvausvaatimus ja/tai käyttöoikeuden menetys. Vuokralainen on velvollinen nimeämään käyttövuoroa anoessaan vastuu- ja yhteyshenkilöksi 18 vuotta täyttäneen henkilön. Vastuuhenkilö vastaa yleisvalvonnasta ja järjestyksenpidosta käyttövuoron aikana. Vuokralainen on velvollinen ottamaan yhteyden vuokraamastaan tilasta vastuussa olevaan tahoon hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua. Tiloissa olevan tai vuokralaisen muun omaisuuden valvonnasta vastaa vuokralainen. Vuokranantaja ei ole palkannut ulkopuolista valvojaa tilojen käytön ajaksi, vaan vuokralainen vastaa oman käyttövuoronsa osalta yleisvalvonnasta ja järjestyksenpidosta. Vuokranantaja voi määrätä järjestyksenpitäjän vuokralaisen kustannuksella, mikäli se tilaisuuden huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi. Valvonnassa on noudatettava erikseen ulkopuolisen käytön vastuuhenkilölle ja valvojalle annettuja ohjeita. VASTUUHENKILÖN TOIMINTAOHJEET Vastuuhenkilöllä tarkoitetaan vuokralaisen käyttövuorohakemuksessaan nimeämää 18 vuotta täyttänyttä henkilöä. Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu: vastata järjestyksestä ja valvonnasta käyttövuoron aikana huolehtia, että käyttäjän haltuun uskottuja tilan avaimia ei luovuteta edelleen kenenkään muun henkilön haltuun olla paikalla hyvissä ajoin ennen käyttövuoron alkua sekä koko käyttövuoron ajan ilmoittaa vuokranantajalle sekä seuralleen tai yhdistykselleen, mikäli kaupungin omaisuutta käyttövuoron aikana on vahingoitettu ja antaa vaadittaessa perusturvalle selvitys tapahtuneesta vastata kaluston ja välineiden osalta siitä, että vuokrattuja tiloja ja välineitä käytetään myönnetyn luvan mukaisesti kiinteistölle tai irtaimistolle vahinkoa tuottamatta.

6 - huolehtia, että luvassa mainittuja käyttöaikoja noudatetaan ja että tilaisuuden päätyttyä kaikki ryhmän jäsenet ovat poistuneet ja että kaikki ikkunat, suihkut ym. vesipisteet on suljettu, valot ym. sähkölaitteet sammutettu ja ovet lukittu annettujen ohjeiden mukaisesti - huolehtia, että ryhmän jäsenet oleskelevat vain käyttöoikeuden edellyttämissä tiloissa ja ettei niissä oleskele asiattomasti muita henkilöitä - huolehtia, että ryhmän jäsenet eivät tupakoi sisätiloissa eivätkä käytä päihteitä tai oleskele päihtyneinä tiloissa - huolehtia, että sisätiloissa käytetään vain sellaisia jalkineita, jotka eivät vahingoita tai jätä jälkiä lattiaan - huolehtia, että seuraava ryhmä päästetään sisään omalle käyttövuorolleen, mikäli siitä on erikseen sovittu - huolehtia, että tilaisuuden järjestämisen edellyttämät lain mukaiset luvat on haettu ja ilmoitukset mm. poliisiviranomaisille on tehty. TILOJEN SIIVOUS Tilojen käyttäjät ovat oman käyttövuoronsa päätyttyä velvollisia huolehtimaan tilan yleisilmeen siivouksesta, roskien, materiaalien ja tarjoiluun liittyvien astioiden yms. tarvikkeiden laittamisesta niille tarkoitettuihin tiloihin. Jätteet tulee viedä niille tarkoitettuun kiinteistön roska-astiaan ulos yleisten jätteiden lajittelua koskevien ohjeiden mukaisesti. KEITTIÖN JA RUOKALAN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET Perusturvalautakunnan alaisten laitosten keittiöitä tai välineitä ei luovuteta tilojen ulkopuolisille käyttäjille, ellei erityissyistä ole toisin sovittu. Sahanmäen palvelukeskuksen osalta tarjoiluista sovitaan erikseen ruokapalvelujen kanssa. Järjestökeskus Onnensillassa toimii kahvio Kahvisilta, jonka ylläpidosta vastaa yhdistys, jonka kanssa perusturva tekee erillisen sopimuksen. Tiloja käyttävillä on mahdollisuus käyttää kahvion palveluita tai kahviossa olevia astioita ja keittomahdollisuuksia käytön yhteydessä. Käytöstä on sovittava tilavarauksen yhteydessä ylläpitäjän kanssa. Kahvitarjoilun voi myös tilata Vaje ry:ltä tilavarauksen yhteydessä. KORVAUSPERUSTEET Kokous- ja harrastetilojen sekä säilytystilojen käyttö on perusturvan alaisille sosiaali- ja kansanterveysjärjestöille ja yhdistyksille maksutonta. Perusturvan omien yksiköiden käytöstä ei myöskään peritä korvausta. Tilojen muilta käyttäjiltä (käyttäjäryhmät 2-3) peritään perusturvalautakunnan vahvistamat korvaukset käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Vapautus huoneiston käyttökorvauksesta katsotaan käyttäjäjärjestölle, -yhteisölle tai ryhmälle kaupungin antamaksi avustukseksi. Milloin tilojen ulkopuolinen käyttäjä perii yleisötilaisuuksista maksuja, peritään käyttäjältä aina perusturvalautakunnan vahvistama korvaus. Perusturvalautakunnan vahvistamien korvausten katsotaan peittävän huoneiston siivouksesta, lämmityksestä, valaistuksesta ja omaisuuden kulumisesta aiheutuneet kustannukset.

7 Muiden kaupungin toimialojen piiriin kuuluvilla järjestöillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea käyttökorvaukseen vapautusta/tila-avustusta omalta toimialaltaan (sivistystoimi) tai kaupunginhallitukselta. Mikäli tilojen ulkopuolisen käytön johdosta siivous- ym. tehtäviin joudutaan perusturvan puolesta kohdentamaan lisäresursseja, peritään tilan käyttäjältä perusvuokran lisäksi täysimääräinen korvaus lisäkustannuksista. Tilojen käytöstä aiheutuneista vahingoista peritään käyttäjältä vuokranantajan määräämä eri korvaus. Vahingon korjaamisesta huolehtii kaupunki käyttäjän kustannuksella, ellei asiasta ole toisin sovittu. Perusturva ei vastaa tilojen käytöstä käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuneesta vahingosta, vaan käyttäjä vastaa ko. vahingosta. Mikäli kaupungille tulevia vuokria ei suoriteta ajoissa, voidaan tilojen käyttöoikeus peruuttaa. Erikoistilaisuuksista, kuten suurista juhlista, kilpailuista ja näyttelyistä, joista henkilökunnalle aiheutuu erityisiä järjestelytehtäviä, peritään käyttäjältä todelliset kulut. Mikäli varattua tilaa ei käytetä, peritään käyttöluvan saaneelta vahvistettu korvaus, ellei peruutusilmoitusta ole tehty näiden ohjeiden mukaisessa määräajassa. Tilojen käytöstä huolehtivilla yhdistyksillä ei ole oikeutta laskuttaa erillisiä käyttökorvauksia tilojen käyttäjiltä. Järjestökeskus Onnensillan kahvion osalta toimintaa ylläpitävillä yhdistyksillä on oikeus harjoittaa kahviotoimintaa. Kahviotoiminta katsotaan Tuloverolain :n mukaisesti yleishyödyllisen yhdistyksen ylläpitämäksi, eikä se ole arvonlisäverolain mukaista toimintaa. Kahvion tuotot jäävät kahviota pitävän yhdistyksen tuotoksi. Kahvion ylläpidosta tehdään aina erillinen sopimus. ERITYISMÄÄRÄYKSET Perusturvalautakunnalla on oikeus tarvittaessa antaa tilojen ulkopuoliseen käyttöön liittyviä lisäohjeita. Perusturvalautakunnan valtuuttamilla työntekijöillä on oikeus tarkastaa tilojen ulkopuolista käyttöä ja antaa tarvittaessa käytäntöön liittyviä lisäohjeita. Perusturvalautakunnalla on oikeus käyttäjäryhmän käyttöoikeuden päätyttyä poistaa ja hävittää käyttäjän kustannuksella huoneistoon tai alueelle jätetyt, käyttäjälle kuuluvat esineet ja laitteet. Järjestökeskus Onnensillassa talon toimintaa varten on perustettu talotoimikunta, joka koordinoi Järjestökeskus Onnensillan toimintaa. Toimikuntaan kuuluu riittävä määrä eri yhdistysten/järjestöjen edustajia. Toimikuntaan kuuluu myös perusturvakeskuksen edustaja sekä tarvittaessa asukkaiden edustaja. Perusturvan alaisten yhdistysten tms. osalta on lautakunnan päätöksellä suosittava kokous-, kerho- ja juhla- yms. tilaisuuksissa perusturvan tarjoamia vuokravapaita tiloja. Muihin tiloihin myönnetään vain erityisperusteisesti tila-avustuksia lautakunnan vahvistamien ohjeiden ja talousarviomäärärahan puitteissa. Vuokravapautukset on haettava tapauskohtaisesti erikseen. Käyttö tulee kohdentaa niihin perusturvan omiin tiloihin, joista ei peritä oman toiminnan piiriin kuuluvilta yhdistyksiltä/järjestöiltä (käyttäjäryhmä 1) vuokraa. Nämä ohjeet on vahvistettu perusturvalautakunnassa HYVINKÄÄN KAUPUNGIN PERUSTURVA

8 TILOJEN KÄYTÖSTÄ PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Korvaukset perusturvan hallinnassa olevan ja yhdistysten ylläpitämän Järjestökeskus Onnensillan ja Sahanmäen palvelukeskuksen käyttökorvauksista. Tilojen käyttö ja vuokraaminen ulkopuoliseen toimintaan jaetaan vakinaiseen ja tilapäiskäyttöön. Vakinaisella käytöllä tarkoitetaan tietyssä tilassa tapahtuvaa jatkuvaluontoista toimintaa ja tilapäiskäytöllä kertaluontoista tai siihen verrattavaa toimintaa. Käyttökorvaus on molempien käyttömuotojen osalta sama. Lisäksi tilaohjeiden korvauskohdan mukaisesti voidaan periä erikseen sovittavat lisäkorvaukset. Kokous- ja harrastetiloihin mahtuva osallistujamäärä vaihtelee käyttötarkoituksen ja sisustuksen mukaan. Käyttäjät jaetaan seuraaviin kolmeen ryhmään, joille lautakunta vahvistaa perittävät käyttömaksut. KÄYTTÄJÄRYHMÄT JA PERITTÄVÄT KORVAUKSET Käyttäjäryhmä 1 Perusturvan toimintaan liittyvät kansanterveystyötä ja sosiaalista toimintaa harjoittavat järjestöt, yhteisöt ja yhdistykset, joiden kotipaikka on Hyvinkää sekä perusturvan omat yksiköt. Tähän ryhmään kuuluvien osalta tilojen käytöstä ei peritä korvausta. Käyttäjäryhmä 2 Muut järjestöt, yhteisöt ja yhdistykset, joiden kotipaikka on Hyvinkää (esim. liikunta-, nuoriso-, kulttuuri ym. järjestöt) ja kaupungin muiden toimialojen yksiköt (muut kuin perusturva). Käyttäjäryhmä 3 Muut järjestöt ja yhteisöt, seurat, yritykset, yksityiset tms. Vuokrattava tila Käyttäjäryhmä 1: ei peritä korvausta normaali tilan käytöstä Max hlöä Käyttäjäryhmä 2 /tunti Käyttäjäryhmä 3 /tunti JÄRJESTÖKESKUS ONNENSILTA KATUTASON TILAT KaariHolvisilta 60 35,00 45,00 Palkkisilta (avoin tila) 40 20,00 30,00 Kahvisilta (kahvio) 15 20,00 30,00 Kaikki katutason tilat, sisältää kahvion ,00 55,00 Kaikki katutason tilat, ilman kahviota ,00 45,00 ALAKERRAN TILAT Pikkusilta 20 15,00 20,00 Kulmasilta 15 15,00 20,00 Avosilta (aulatila) 15 15,00 20,00 Em. kolme tilaa yhdistettynä 50 25,00 35,00 Tietosilta (atk-tila) 10 25,00 35,00 SAHANMÄEN PALVELUKESKUS Juhlasali 70 25,00 35,00 Juhlasali + ruokasali ,00 55,00 Ruokasali 50 20,00 30,00 Kuntosali (vuokrataan vain erityissopimuksesta) 10 20,00 30,00

9 Perusturvan järjestöille /yhdistyksille korvausryhmän 1 mukaisesti myönnetyt tilojen käyttö korvauksetta luetaan yhdistykselle myönnetyksi vuokra-avustukseksi. VAPAIDEN AIKOJEN SELAUS KAUPUNGIN INTERNET-SIVUILLA Järjestökeskus Onnensillan ja Sahanmäen palvelukeskuksen varauskalenteri Webtimmi löytyy Hyvinkään kaupungin www-sivuilta seuraavasti: Web -timmissä on mahdollista selata ilman tunnuksia varattuja tai vapaita aikoja ns. vieras eli questkäyttäjänä. Palvelussa näkyvät sekä vakiovuorot että varatut tilapäisvuorot.. YHTEYDENOTOT JA LISÄTIEDUSTELUT Sähköpostilla Puhelimitse Onnensilta, toimisto p. (019) (varmimmin arkisin klo 9-11) Sahanmäen palvelukeskuksen tilojen tarjoilusta sopii tilaaja suoraan Sahanmäen palvelukeskuksen keittiön kanssa p , paikalla varmimmin klo asti.

10 JÄRJESTÖKESKUS ONNENSILLAN POHJAPIIRUSTUKSET Kaarisilta ja Holvisilta on yhdistetty KaariHolvisillaksi

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015.. Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat.

Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1(5) KEILAHALLIEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1. Soveltamisala

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN

SIVISTYSTOIMEN HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN SIVISTYSTOIMEN HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Kuvala 11.12.2014 106 SISÄLLYSLUETTELO Liikuntapalvelut Sveitsin uimala Jääliikunta (jäähalli, harjoitushalli, kaukalot) Liikuntatoimen palvelut 1 2 3 4 Kentät 5

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS SISÄLLYSLUETTELO HAKUSANATAULUKKO... 1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET... 9 1 Yleistä... 9 2 Yleiset alueet... 10 3 Jätehuolto... 10 4 Vesihuolto...

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 10

Sähköntoimitusehdot STE 10 Sähköntoimitusehdot STE 10 Sisällys A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen viivästys, virhe,

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen VERKKOPALVELUEHDOT Verkkopalveluehdot Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1.Soveltamisala ja määritelmiä 2.Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön

Lisätiedot

TALONOHJE. Sisällysluettelo. Kiinteistö Oy Kaapelitalon yleisohje v009 22-3-2010

TALONOHJE. Sisällysluettelo. Kiinteistö Oy Kaapelitalon yleisohje v009 22-3-2010 Kiinteistö Oy Kaapelitalon yleisohje v009 22-3-2010 TALONOHJE Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 1.1 Tilan kunto...2 1.2 Loppusiivous...2 1.3 Järjestyksen noudattaminen...3 1.4 Vuokralaisen vastuu ja vakuutukset...3

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

ASUMISOPAS. Ole hyvä tarkista asumisoppaan viimeisin versio www-sivuiltamme, http://www.oppilastalo.fi/asumisopas.pdf.

ASUMISOPAS. Ole hyvä tarkista asumisoppaan viimeisin versio www-sivuiltamme, http://www.oppilastalo.fi/asumisopas.pdf. ASUMISOPAS OPPILASTALO OY:LLÄ on Lahdessa noin 1200 asuntopaikkaa opiskelijoille. Yhtiö on sitoutunut huolehtimaan siitä, että asunnot ovat kunnossa, laadukkaita ja viihtyisiä. Asunnot antavat terveellisen

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Internet-palveluiden erityisehdot

Internet-palveluiden erityisehdot 1 Internet-palveluiden erityisehdot 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (jäljempänä toimittaja) internet-pohjaisten tuotteiden ja -palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 05

Verkkopalveluehdot VPE 05 Verkkopalveluehdot VPE 05 Sisällys A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun viivästys, virhe, vahinkojen korvaaminen

Lisätiedot

Puotilan Kiinteistöt Oy

Puotilan Kiinteistöt Oy n Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöt n Puotilan Kiinteistöt Oy Asukkaan käsikirja Sisällys Sisällysluettelo aakkosjärjestyksessä sivuilla 42-43 Helsingin kaupungin aravavuokrataloyhtiöt 6 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1 SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, SÄHKÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA PALVELUN EDELLYTYKSET... 3 1 Soveltamisala ja määritelmiä...

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään HATTULA-KIINTEISTÖT OY 1 (15) ASUMISOPAS Tämä asumisopas jaetaan jokaiseen huoneistoon ja taloon muuttaville uusille asukkaille. Asumisoppaan tarkoituksena on tutustuttaa Sinut Hattulan kunnan vuokratalojen

Lisätiedot

VUOKRALAISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET...8

VUOKRALAISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET...8 HELSINGIN KAUPUNGIN ARAVAVUOKRATALOYHTIÖT...4 Helsingin kaupunki aravavuokrataloyhtiöiden omistajana... 4 Omistajaohjaus... 4 Viranomaisohjaus... 4 Kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden yhteistoiminta...

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot