Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeen päätösraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeen päätösraportti"

Transkriptio

1 Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeen päätösraportti Elisa Heikkilä Projektityöntekijä Meri- Lapin Työhönvalmennus säätiö

2 Sisällys Sisällys Kulttuuri osaksi työhyvinvointia Taustaa Alkusuunnitelmia ja ajatuksia Alkuperäinen määritelmä hankkeen sisällöstä Omaa pohdintaa hankkeesta Projektin edistyminen Yksiköt TK-Metalli OK-Tekstiili Puupaja Kutteri Monitarmo Syväkangas Monitarmo kierrätys- ja kotipalvelut Asukastuvat Oklaholman asukastupa Hillevin asukastupa Suojalan asukastupa Organisoiva henkilökunta Yhteistyössä Kemin kulttuuripalvelutarjoajien kanssa Kemin kirjasto Kemin taidemuseo Kemin historiallinen museo Galleria Voima Kemin kaupunginteatteri Kemin jousikvartetti ja kaupunginorkesteri Kemin seurakunta Kirjoittajaryhmä Ringi Kemin kuvataiteilijat; Anna- Liisa Savukoski virsunen Kemin lumilinna Taide ja kulttuuri hyvinvoinnissa selvitystyö Internet... 27

3 4.2 Vierailukohteet ja tutustumiset Artteli hanke, Oulu Aineen taidemuseo, Tornio Valon päivän juhla Taide Terveys Tavallinen Ihminen seminaari Projektin jatko Hankehakemus Lapin taidetoimikunnalle Hankehakemus Opetus- ja kulttuuriministeriölle Yleistä Nykytilan kuvaus Kulttuurista hyvinvoimaa hanke Taustatiedot ja kohderyhmä Tavoitteet Hankkeen toimijat Seuranta Ajankohta Palaute Lopuksi Toiminta Loppusanat Liite 1 Palautelomake Liite 2 Lehtileike... 43

4

5 1 Kulttuuri osaksi työhyvinvointia Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on käynnissä kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämishanke. Hankkeessa laaditaan poikkihallinnollinen kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelma vuosille Toimintaohjelma sisältää kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla toteutettavia toimenpiteitä ja seuraavat osa-alueet: kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. (Lähde <http://www.minedu.fi/opm/kulttuuri/kulttuuripolitiikka/linjaukset_ohjelmat_ja_hankkeet/hyvinvointi/index.html>) Tämän hankkeen sisältämiä varoja on käytetty nuoriin kulttuurialan ammattilaisten palkkaamisiin eri tahoihin, joissa projektin sisältöä voidaan käytännössä kokeilla. 1.1 Taustaa Meri- Lapin Työhönvalmennus säätiö sai vuonna 2010 Lapin taidetoimikunnalta rahoituksen nuoren kulttuurityöntekijän palkkaamiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää ja järjestää työhyvinvointipalveluja taiteen ja kulttuurin keinoin. Säätiö palkkasi puolen vuoden mittaiseen hankkeeseen muotoilija Elisa Heikkilän. Projektityöntekijä aloitti työt säätiöllä Kulttuuri osaksi työhyvinvointipalveluja -hankkeen tarkoituksena on tuottaa erilaisia kulttuuri- ja taidekokemuksia työhyvinvoinnin näkökulmasta työpajaympäristöön. Näillä kokemuksilla halutaan tukea ja edistää työkykyä ja -hyvinvointia sekä tutustuttaa henkilökuntaa alueen kulttuuritarjonnan eri muotoihin. Kulttuuri- ja taidetoimintaa järjestetään säätiön eri toimintayksiköissä työskenteleville, työhönvalmennuksessa oleville, säätiön toiminnasta vastaavalle henkilökunnalle sekä säätiön ylläpitämille asukastuville. Kulttuurimuotoihin tutustuminen on pääasiassa konkreettista tekemistä mutta myös vierailevia taiteilijoita sekä käyntejä lähiympäristön kulttuurikohteissa. Kemin Taidemuseolla on samankaltainen hanke ja projektityöntekijät ovat tehneet osaksi yhteistyötä. Kuukausittain on pidetty hankepalavereita joissa on ollut paikalla hanketyöntekijät sekä hallinnon edustajat molemmista organisaatioista. Taidemuseolta on ollut museotoimenjohtaja Kari Silvennoinen ja Meri lapin Työhönvalmennus säätiöltä toimitusjohtaja Hilkka Halonen. Puolen vuoden projekti päättyy Alkusuunnitelmia ja ajatuksia Kyseessä on pilotointi projekti jossa on tarkoituksena selvittää, miten kulttuuri- ja taidetoiminta tukevat työhyvinvointia Meri lapin Työhönvalmennus säätiöllä. Lisäksi selvitetään, millaisin toimintamuodoin kulttuuritoimintaa on parhainta toteuttaa.

6 1.2.1 Alkuperäinen määritelmä hankkeen sisällöstä Kulttuuri osaksi hyvinvointipalveluja - hankkeeseen palkattavan työntekijän tehtävänä on tuottaa tarvekartoituksen pohjalta erilaisia kulttuuri- ja taidekokemuksia työpajaympäristössä. Kulttuurija taidekokemuksilla halutaan edistää työkykyä ja työhyvinvointia sekä tutustuttaa asiakaskunta alueen kulttuuritarjonnan koko kirjoon. Hankkeen työntekijä tutustuttaa asiakkaat kulttuurin laajaan kirjoon ja kokeilee eri taiteen muotoja asiakasryhmien kanssa. Hankkeen aikaan pyritään löytämään ne kulttuuri- ja taidealat ja niihin liittyvät toimintamuodot, joiden toteuttaminen tukee ja edistää työhyvinvointia sekä työkykyä, ja ovat soveltuvia käytettäväksi työpajaympäristössä. Kuntoutustoimenpiteissä olevien asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä hankkeen työntekijä kehittää taide- ja kulttuurialan ryhmämuotoista toimintaa yhdessä kuntoutuksesta vastaavan henkilöstön kanssa. Näin varmistetaan se, että kehitettävät ja kokeilevat taide- ja kulttuurialan työmuodot tukevat asiakkaiden kuntoutumisprosessia. Säätiön asukastupien käyttäjät ovat myös hankkeen työntekijän asiakasryhmää. Asukastupia käyttävät työttömät, lapset ja nuoret sekä maahanmuuttajat. Monikulttuurisuus korostuu asukastuvilla. Työntekijän on mahdollista toteuttaa tarvekartoitus myös asukastuvilla, ja toteuttaa sen pohjalta erilaisia kulttuuritapahtumia asukastuvan käyttäjien kanssa. Säätiölle palkattava hankkeen työntekijä tekee soveltuvin osin yhteistyötä Kemin kaupungin Taidemuseon palkkaaman Kulttuuri osaksi hyvinvointipalveluja hanketyöntekijän kanssa. Alustavasti on myös sovittu Kemin kaupungin Taidemuseon kanssa, että sekä Taidemuseon oman että Meri lapin Työhönvalmennus -säätiön hanketyöntekijöiden työn tueksi perustetaan yhteinen ohjausryhmä. Tämä mahdollistaa myös hankkeen aikana kehitettävien käytäntöjen arvioinnin Omaa pohdintaa hankkeesta Jokainen meistä on syntynyt ja elää jonkin kulttuurin piirissä. Tämä kulttuuri on tapoja, tottumuksia, uskomuksia, käytäntöjä, tietoa, taitoa ja toimintoja. Se kaikki on ihmisen kehittämää ja muutettavissa olevaa, jatkuvasti muuttuvaakin. Jokaisella ihmisellä on yksilöllinen kulttuurinen tausta. Sanalla kulttuuri voidaan eri yhteyksissä tarkoittaa erilaisia asioita. Kulttuuria onkin jaoteltu alaluokkiin tai hierarkioihin, joita on mm. bisneskulttuuri, alkuperäiskansojen kulttuuri, kaupunkikulttuuri ja korkeakulttuuri. Kulttuuri osaksi hyvinvointia projektissa olemme määritelleet kulttuurin olemuksen siten, että kulttuuri käsittää kaikki erilaiset taidemuodot. Näitä ovat esimerkiksi muotoilu ja arkkitehtuuri, kuvataide, näyttämötaide, kirjallisuus ja musiikki. Taiteen monipuolisuus tarjoaa toivottavasti kaikille jotakin. Parasta mitä minä taiteesta tiedän, on hiirenhiljainen keskipäivä jolloin aurinko valonsa heittää taulukankaalle ja minä sekoitan uutta väriä. Jollekin toiselle taide on ihan muuta mutta pääasia on, että kun on kyse taiteesta hyvinvoinnissa, täytyy sen tuottaa hyvää oloa.

7 Olen ajatellut että kulttuuri osana työhyvinvointia on toimintaa, jossa työssäkäyvä on itse osallisena tekemässä. Tarkoituksena on, että ihmismieli saa jotakin vastapainoa työkuvioille sekä mahdollisesti uusia kokemuksia ja harrastuksia. Vapaus, hyvältä tuntuva yhdessäolo ja oman luovuuden herätteleminen ovat lopputulosta tärkeämpiä. Mielestäni taide on erinomainen rentoutumismuoto, jossa jokainen saa luoda omia taitoja ja luovuutta hyväksikäyttäen uutta ja ainutlaatuista. Projektin aikana erilaisiin kulttuurimuotoihin tutustuessamme olisi ihanteellista saada eri taiteenalojen ammattilaisia vierailijoiksi. Aihealueen ja omien töiden esittely sekä mahdollisesti työpajan järjestäminen yhdessä ohjaajan kanssa antaisivat selkeän kuvan taidemuodosta. Hankkeen yksi tarkoitus olisi löytää Kemin seudun kulttuuripalvelutarjoajat ja ne yhteistyömuodot, joilla kulttuuri voitaisiin tuoda osaksi työhyvinvointia. Tavoitteena on myös tehdä tutuksi Kemin kulttuuripalveluja. Aktiivinen taide ja kulttuuritoiminta voi olla perinteisempien piirtämisen ja maalaamisen lisäksi muotoilua, graafista suunnittelua ja valokuvausta. Muotoilu ja tuotesuunnittelu on mielestäni kohtalaisen käytännönläheistä ja siksi helpostilähestyttävää kulttuuria. Meri-lapin Työhönvalmennus -säätiön työyksiköissä tehdään käsitöitä tekstiili-, metalli- ja puumateriaaleista. Yksiköissä työskentelevillä on kokemus ja ammattitaito materiaalien käsittelemisestä ja sitä kautta oletan, että muotoilu olisi mielenkiintoinen kulttuurin osa-alue. Käsityöpainotteisella työpaikalla voisi ajatella, että ohjatun suunnittelun jälkeen vain itseä varten tehty tuote olisi työhyvinvointia kohottavaa toimintaa. Muotoilijana minun on toki helpompaa suunnitella ja ohjata kulttuurimuotoa, joka on itselle hyvin tuttu. Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeella on tietysti päämäärä ja tarkoitus mutta käytännössä tapahtuvan toiminnan suunnittelu on meidän hanketyöntekijöiden työnkuvaa. Täysin uudenlainen toimintamuoto vaatii aikaa ja ideointia sekä kokeilemista siitä, mitä kulttuuri hyvinvoinnissa käytännön asteella voisi olla.

8 2 Projektin edistyminen Kulttuuri osaksi hyvinvointia hanke on säätiön sisällä uutta ja siksi se hakee paikkaansa ja toimintamalliaan kokeilemisen kautta. Yleinen asennoituminen ja suullinen palaute ovat pääasiassa olleet positiivista. Toisinaan on toimintakertoja jolloin kulttuuritoimintaan osallistujia on ollut vähän tai ei ollenkaan. Kaikki toimintaan osallistuminen on vapaehtoista. Väkimäärän vaihtelevuus on myös luonnollinen viestin siitä että erilaiset kulttuurimuodot kiinnostavat erilaisia ihmisiä. Kulttuuritoiminnassa on kokeilun kautta päädytty siihen että jos yksikään kiinnostuu suunnitellusta toiminnasta, sitä järjestetään. Puolen vuoden aikana on tehty mm. muotoiluprojekteja, kuunneltu äänikirjaa kulttuuriunina, vierailtu museoissa ja järjestetty kulttuurisia aktiviteetteja asukastuvilla. Pääasiassa toiminta on tavoittanut säätiön asiakkaat ja asukastuvilla kävijät. Organisoiva henkilökunta on jäänyt vähemmälle. Haastavinta projektissa on ollut saada ihmisiä mukaan toimintaan ja innostumaan kulttuuri ja taidetoiminnasta. Osallistujien vähäisyyden tai puutteen vuoksi oma työmotivaatio on välillä laskenut ja on tuntunut turhauttavalta järjestää kulttuuri ja taidetoimintaa. Projektin aikana Meri- Lapin Työhönvalmennus säätiön ja Kemin Taidemuseon hanketyöntekijät ovat pitäneet blogia osoitteessa kulttuurihyvinvointi.blogit.fi. Blogi on ollut mielestäni erittäin hyvä dokumentointimuoto ja se on helpottanut yhteyksien luomista kulttuuripalvelutarjoajiin. Lisäksi ainakin minusta olisi mukavaa löytää internetistä vastaavanlaisia blogeja, joista voisi poimia ideoita toimintaan. 2.1 Yksiköt Projektin kokeiluluontoisuuden vuoksi kulttuuritoiminta on hakenut omaa paikkaansa säätiön toiminnassa. Toimintaa on järjestetty niin yksikkökohtaisesti kuin kaikille yhteisestikin. Aluksi oli ajatus että toimintaa on aina yhdelle yksikölle kerrallaan mutta sitten kun osanottajia ei ollutkaan kovin paljoa, niin samalla vaivalla työpajat järjestettiin kaikille yksiköille kerralla. Toiminta on ollut vapaaehtoista eli siihen ei ole pakotettu ketään. Yksiköissä työskentelevät kutsuttiin marraskuussa 2010 joulukonserttiin joka oli illalla. Yksiköistä ei tullut yhtään osallistujaa. Asukastupatyöntekijöistä osallistui neljä mikä olikin mukavaa koska tupatyöntekijöille ei ole mahdollista muuten järjestää omaa toimintaa. Kemin seurakunta tarjosi konsertin meille ilmaiseksi. Kokosin ja laitoin esille Muotoilu -esittelyn metallin ja tekstiilin yhteiseen kahvihuoneeseen. Esittelyssä kerrottiin mitä on muotoilu ja miten sitä tehdään. Tarkoituksena oli että kun muotoilu työpajat alkavat, olisi aihealue edes jonkin verran tuttua. Sama näyttely on ollut esillä myös Monitarmossa. Taukotiloja olisi voinut hyödyntää enemmänkin näyttelyjen pitämistä varten. Kaikille yhteisesti tarjottuja mahdollisuuksia on ollut seuraavanlaisesti: valokuvaustyöpaja, vesivärimaalausta, lyijykynäpiirtämistä, kaksi kertaa Taidemuseo ja Galleria Voima vierailut, historiallinen museo vierailu ja toinen valokuvauskerta ulkoilmassa. Hankkeen loppupuolella kävimme myös katsomassa teatterilla Ihmemaa OZ -näytelmän harjoituksia, teimme taidekierroksen sekä kävimme päiväkahveilla kirjastossa.

9 Valokuvaustyöpaja järjestettiin tiistaina 22.2 ja keskiviikkona , molempina päivinä kello Osallistujia työpajassa oli kahdeksan henkilöä ja työpajan veti hanketyöntekijä. Työpajasta ilmoitettiin kaikissa muissa yksiköissä paitsi Monitarmossa koska sillä rajattiin osallistujamäärää. Työpajan aluksi käytiin läpi erilaisia kuvaustekniikoita ja kameran säätöjä, sitten kuvattiin harjoituksina näitä asioita. Toisena päivänä katseltiin erilaisia valokuvia joihin päivittäin törmäämme, kuten uutis- ja mainoskuvia. Keskustelimme myös kuvamanipulaatiosta ja nähtävillä oli kuvaesimerkkejä siitä. Valokuvaustehtävänä oli ottaa kuvasarja jonka nimi oli Tämä talo. Tarkoituksena oli siis ottaa 5-10 kuvan kuvasarja talosta jossa olimme. Sitten katsoimme kuvat ja ihmettelimme, miten erilaisia kuvauskohteita ihmiset löysivät samasta talosta. Lopuksi esiteltiin kaksi kuvankäsittelyohjelmaa jotka saa internetistä ladata koneelle ilmaiseksi. Toinen, ehkäpä helpompi ja yksinkertaisempi on paint.net ja toinen on Gimp. Jälkimmäiseen saa suomenkielisenä. 8.maaliskuuta 2011 pidettiin maalauskerta hanketyöntekijän järjestämänä. Työpajasta informoitiin jokaista yksikköä mutta sinne ei tullut yhtään osallistujaa. Myöhemmin kolme henkilöä harmitteli että ei ollut tullut paikalle. Olin etsinyt ja tehnyt malleja harjoituksista joita vesivärien kanssa voitaisiin tehdä ja näin opetella värien käyttöä. 9.maaliskuuta 2011 oli tarjolla lyijykynäpiirustuskerta jolloin paikalle tuli kaksi henkilöä. Kumpikaan heistä ei halunnut tehdä piirustusharjoituksia joita olin suunnitellut tehtäväksi joten piirsimme vapaamuotoisesti. Neuvoin ja opastin osallistujia esimerkiksi varjostusten tekemisessä. Kierrätysmuovista tuotteeksi työpaja. Paikalla kuusi henkilöä joista osaa oli lievästi painostettu osallistumaan. Perjantai oli varattu suunnitteluun mutta osallistujat eivät olleet kovin innostuneita eikä ideoita meinannut syntyä. Katseltiin esimerkkejä joita olin internetistä löytänyt ja tulostanut. Materiaalina olivat muovipussit ja muut muovikääreet joita kerääntyy helposti joka talouteen. Annoin myös vapaat kädet suunnitella tuotteita muista kierrätysmateriaaleista, kuten metallista. Suunnittelukerta olisi tarvinnut tarkemman ohjelman työvaiheista, tällainen vapaamuotoinen paperille piirtäminen ei näyttänyt toimivan kovin hyvin.

10 Maanantaina 21.3 jatkoimme työpajaa, perjantain osallistujista oli karsiutunut puolet pois. Muovipusseja sulatettiin yhteen silittämällä niitä leivinpaperin välissä silitysraudalla. Kokeilun tuloksena saimme aikaan tällaisia taskuja. Kun myös sisälle laitetaan leivinpaperia, niin muovit eivät pääse sulamaan yhteen mutta reunat sulavat ja kiinnittyvät toisiinsa klo 9 meillä oli valokuvausta ulkona. Paikalle ilmestyi vain yksi osallistuja. Tapasimme merenrannassa ja valokuvasimme reilun tunnin verran keväistä kaupunkia.

11 2.1.1 TK-Metalli TK-Metalli on metallityöhön perustuva toimintayksikkö. Toimintaan kuuluu hitsaustyöt, korjausja koneistustyöt, kalustemaalaukset. Syksyllä 2010 aloittelimme muotoilu- projektia mutta se jäi kesken metalliryhmän ajanpuutteen vuoksi. Keväämmällä yritin järjestää uudestaan mutta meillä ei ollut vapaata luokkatilaa alakerrassa. Metallissa on yksi pyörätuolilla kulkeva henkilö jonka vuoksi toimita pitää olla sellaisessa paikassa että myös hän pääsee halutessaan osallistumaan, yläkertaan ei ole hissiä. Työhyvinvoinnin osalta kokeiltiin kulttuuripäiväunia. Unet ovat 30 minuuttia kestävä hetki keskellä työpäivää jolloin kuunnellaan esimerkiksi musiikkia tai äänikirjaa. Kuuntelemisen lisäksi on lupa ja mahdollisuus nukahtaa. Kulttuuriuni kerralla järjestin TK-metallin kahvitauolle Karjalahdenkadun kahvihuoneeseen tietokoneen ja kaiuttimet. Tarkoituksena oli kuunnella vanhoja radiolähetyksiä sota-ajan jouluista mutta kun laitoin lähetyksen kuulumaan, kaikki metallin työntekijät ohjaajia lukuun ottamatta lähtivät pois. Metallista on yksittäisiä henkilöitä osallistunut muovi työpajaan, teatteri vierailulle ja kirjastokahveille OK-Tekstiili OK-tekstiili on ompeluun ja kudontaan perustuva toimintayksikkö jossa valmistetaan mm. käsinvalmistettuja sisustus- ja lahjatuotteita. Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeen toiminta alkoi OK-tekstiilin naisten kanssa pienimuotoisella muotoilu projektilla. Kokosin PowerPoint esityksen kulttuurihankkeen tarkoituksesta ja erikseen vielä ensimmäisestä toimintakerrasta: muotoilusta. Tämä esittely vei tunnin ja muuten aikaa varattiin suunnittelulle kolme kertaa kaksi tuntia, tuotteen valmistus ja kaksi kertaa kaksi tuntia valokuvaukseen ja tuotetarinoille. Hienosti läpiviety muotoiluprojekti! Projektin kulku oli seuraavanlainen: luonnostelu, tiedonhaku, ideointi, kuvakollaasit, tuotekuvat, käyttötilannekuvaukset, toteutus, valokuvaus ja tuotetarinat. Aloitimme muotoiluprojektin tekstiilipuolen työntekijöiden kanssa siten, että jokainen sai ideoida itselleen tuotteen jonka haluaa valmistaa. Aihe oli vapaa, käytettävissä olivat kaikki varaston materiaalit mutta toteutuksen aikarajoitukseksi määriteltiin noin 4 tuntia. Ensiksi ideoitiin ja luonnosteltiin paperille, sitten haettiin tietoa ja kuvia internetissä ja koottiin kuvista kuvakollaasi. Toinen kuvakollaasi tehtiin tuotteen käyttäjäryhmästä, tunnelmasta ja muotokielestä. Sitten piirrettiin tuotteen tulevia käyttötilanteita käyttöympäristössä ja lopuksi vielä tehtiin yksi tarkempi tuotekuva piirtäen, maalaten ja värittäen. Tuloksena pienimuotoisesta projektistamme oli huovutettuja heijastimia, joulukortteja ja porkkanoita, virkattuja pupuja, kaulaliina ja vauvan tumput.

12 Myöhemmin valmiit tuotteet valokuvattiin. Aluksi kävimme läpi erilaisia mainos- ja tuotekuvia ja analysoimme niitä yhdessä. Sitten valokuvasimme sekä tuotteet erikseen että tekijöidensä kanssa. Pidimme vielä kirjoituskerran jolloin teimme tuotetarinoita, mielikuvituksellisia kertomuksia tuotteiden käytöstä. Kuusi mukana ollutta naista tykkäsivät toiminnasta ja kokivat sen työhyvinvointia edistäväksi. Kirjoituskerran lopuksi kirjoitimme vielä jouluisia haiku runoja joita luettiin ääneen. Kulttuuriunet eivät saaneet suosiota. Kuuntelimme TK-metallin tavoin sota-ajan joulun radiolähetyksiä kahvihuoneessa. Paikallaolijat joivat kahvia, juttelivat ja lukivat lehtiä. Tekstiilille oli oma vierailu Taidemuseoon ja Galleria Voimaan. Lisäksi tarjolla oli mahdollisuus lähteä mukaan historialliseen museoon jonne tulikin väkeä. Tekstiililäisille ehdotettiin myös kirjoittamista ulkopuolisen ohjaajan kanssa mutta se ei herättänyt kiinnostusta.

13 Kokosimme torstaina kuvakollaasit - hyvän mielen taulut - unelmien aarrekartat. Tarkoituksena on kerätä kuvia unelmista, eli asioista joita haluaa elämässään saavuttaa tai meidän tapauksessa myös asioita joista nauttii jo nyt. Kuvat kootaan isolle paperille ja kollaasi asetetaan näkyvälle paikalle. Sitten vain odotetaan että unelmat toteutuvat! Helppoa! Tuo taiteilukerta oli erittäin mukava ja rentouttava, kaikki näyttivät nauttivat tilanteesta ja antoivat palautetta että oli mukavaa ja rentouttavaa. Paikalla oli viisi tekstiilipuolen asiakasta. Aikaa meillä oli kaksi tuntia. Naiset toivoivat enemmänkin kulttuuri ja taidetoimintaa mutta todellisuudessa he eivät kuitenkaan osallistuneet järjestettyyn toimintaan kovin aktiivisesti tuon jälkeen vaikka mahdollisuuksia annettiin.

14 2.1.3 Puupaja Kutteri Puupaja Kutterissa valmistetaan puutuotteita. Yritykset voivat tilata Kutterista erilaisia alihankintatöitä. Puupaja Kutterin kanssa toteutettiin edellä esiteltyjen kaltainen muotoiluprojektin joka sisälsi luonnostelua, tiedonhakua, ideointia, kuvakollaasit, tuotekuvat, käyttötilannekuvaukset, pienoismallit ja toteutuksen. Kutterin ohjaaja oli painostanut asiakkaita osallistumaan toimintaan ja se aiheutti hieman närää osallistujien keskuudessa mutta toisaalta se sai sellaisia ihmisiä innostumaan asiasta jotka eivät olisi omaehtoisesti tulleet paikalle. Tuotesuunnitteluun varattiin aikaa kolme kahden tunnin pätkää ja ryhmiä oli kaksi. Toiset osallistujista tekivät mielellään kaikki työvaiheet mutta toisia osallistujia sai enemmän houkutella ja kannustaa tekemiseen. Kulttuuriunien aikana kuuntelimme Onni Palasteen Rukajärven sissit äänikirjan. Satutunnit olivat kohtuullisen suosittuja loppuun asti. Kuunnelma oli hieman liian pitkä ja luulen että osittain sen vuoksi osallistujia karsiutui pois. Noin puolen tunnin kuuntelukertoja kertyi 17. Ajankohta oli yleisimmin ruokailun jälkeen eli klo 11:30 ja paikka Kutterin taukotila. Osallistujia oli Kutterille järjestettiin oma vierailu Kemin Historialliseen museoon jonne tuli kolme henkilöä. Samat kolme olivat mukana yhteisellä taidemuseo vierailulla. Myöhemmin järjestin vierailut yhteisesti useammalle yksikölle kerrallaan. Kutterista on ollut osallistujia lähes kaikissa järjestetyissä kulttuurisissa vierailuissa. Ohjaajan aktiivisuus ja mukanaolo on osaltaan kannustanut asiakkaita osallistumaan Monitarmo Syväkangas Monitarmo Syväkangas on Monitarmon liitännäisyksikkö, jossa kunnostetaan kierrätystavaraa, muun muassa huonekaluja. Muita enemmän syrjässä olevassa yksikössä on ollut kulttuuritoimintaa kohtaan kiinnostunut ilmapiiri. Toimintaa olisi haluttu enemmän paikanpäälle ja siellä järjestettyihin muotoilutyöpajaan ja kulttuuriunille olikin osallistujia hyvin. Kulttuuriunet saivat hyvän vastaanoton Syväkankaalla. Kuuntelimme unien aikana Antti Tuurin Talvisota kuunnelman ja äänikirjan kuuntelemiseen kului 12 noin puolen tunnin kertaa. Kuuntelukerrat järjestettiin Syväkankaan yksikön taukotilassa, useimmiten klo 9:00 alkaen, aamukahvitauolla mikä oli heille hyvä aika.

15 Muotoilu -projektin aikana työntekijät saivat suunnitella vanhasta tuotteesta uuden ja toteuttaa sen. Osallistujia oli seitsemän. Innostusta haettiin muun muassa kontista jossa on vanhoja, kunnostusta kaipaavia huonekaluja. Suunnittelutyö vietiin läpi samoin kuin OK-tekstiiliin kanssa. Alun perin oli tarkoitus että valmiit tuotteet valokuvataan mutta kuvauskerta jäi pitämättä koska valmiit tuotteet oli ehditty jo viedä koteihin. Valokuvausta oli kuitenkin kyselty ja se olisi ollut mukava, ohjaajan olisi vain pitänyt osata järjestää aikataulullisesti kuvaus heti silloin kuin tuotteet olivat valmiita. Yhteisesti järjestettyyn valokuvaustyöpajaan osallistui Syväkankaalta 4 henkilöä. Palautteessa Syväkankaalta olevat henkilöt mainitsivat että olisi mukavaa jos kulttuuritoimintaa järjestettäisiin yksikössä koska sieltä on pitkä matka tulla keskustaan tai muihin yksiköihin. Syväkankaalla on vain huonosti tiloja toiminnan järjestämiseen. Syväkankaalta on osallistuttu heikosti vierailuihin joita on tehty kulttuurikohteisiin. Teatteri oli kuitenkin kohde joka sai liikkeelle Syväkankaan työntekijöitäkin Monitarmo kierrätys- ja kotipalvelut Monitarmon kierrätys ja kotipalvelut toimipiste sijaitsee asemakadulla. Monitarmo tarjoaa kotiapua kuten siivousta, pihatöitä ja muuttoapua. Asemakadulla sijaitsee kierrätyspiste ja kirpputori. Monitarmon taukotilassa pidettiin joulun molemmin puolin kulttuuriunia, joissa kuunneltiin Antti Tuurin Talvisotaa. Kiinnostus unia kohtaan oli vaihtelevaa, osanottajia oli 2-15 henkilöä. Monitarmon työntekijöille on tarjottu kulttuuritoimintaa samoin kuin muillekin yksiköille. Työntekijöiden kiinnostus on ollut vähäisempää kuin muissa yksiköissä mutta myöhemmin henkilökunnan painostuksesta osallistujamäärä Monitarmon osalta lisääntyi. Monitarmosta on oltu mukana mm. Taidemuseon ja Historiallisen museon vierailuilla, Galleria Voimassa, Teatterilla, Kirjastossa sekä järjestämissäni valokuvauksen ja piirustuksen työpajoissa.

16 2.2 Asukastuvat Meri-lapin Työhönvalmennus-säätiön kolmessa eri osoitteessa toimivat asukastuvat ovat kaikille avoinna olevia paikkoja, joissa voi tavata tuttuja, rupatella, pelata pelejä ja lukea päivän lehden. Asukastuvat täydentävät Kemin kaupungin nuoriso- ja sosiaalitoimen tarjoamia palveluja. Toiminnan tarkoituksena on tarjota turvallisia vaihtoehtoja vapaa-ajan vietolle sekä enenevässä määrin erilaisia tukipalveluja ja ammattimaisen tuen saantia alueen ihmisten käyttöön. Asukastuvista ollaan kehittämässä entistä toimivampia tuki-, motivointi-, harrastus- ja yhteisöllisiä "keskuksia" vastaamaan kunkin lähiön erityistarpeita. Tarkoituksena on myös osaltaan hidastaa ja ehkäistä esim. syrjäytymistä ja päihdeongelmien syntymistä tai kasvamista. Kulttuuri- ja taidetoiminnan järjestäminen säätiön asukastuvilla on yksi osa Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeessa. Toiminta on hakenut muotoaan puolen vuoden ajan ja kehittämisen varaa olisi vieläkin. Aluksi suunnitelmat olivat liian tarkkoja, syvällisiä ja suuritöisiä mutta huomattuani tupien toiminnan ja mahdollisuudet, karsiutui taidetoiminta ehkä liiankin yksinkertaiseksi. Asukastupakäynnit jaotin alun perin siten että teen tupakäyntejä aina parillisina viikkoina eli kahden viikon välein, sovittuina päivinä. Hankkeen loppuajasta lisäsin käynnit joka viikolle. On ollut kaikin puolin helpottavaa kun jo aluksi sovittiin tietty päivä ja kellonaika toiminnalle. Toinen minua helpottava asia on ollut se, että tupatyöntekijät ovat olleet tukemassa, kannustamassa ja myös itse mukana järjestämässäni toiminnassa. Se on kannustanut ja rohkaissut asiakkaita osallistumaan toimintaan. Asukastuvilla käynnit ovat mukavaa vaihtelua yksiköissä työskentelylle ja sitä paitsi käyntini ovat tuoneet piristystä tupien arkipäiviin. Lisäksi on saatu hienoja taideteoksia ilahduttamaan tupien yleisilmettä Oklaholman asukastupa Parillisen viikon torstaisin olen ollut klo ja myöhemmin aukioloaikojen muuttuessa klo 14 17/18 Oklaholman asukastuvalla jossa olen järjestänyt kulttuuri- ja taidetoimintaa. Tuvan kävijät ovat lähinnä vuotiaita maahanmuuttajamiehiä ja tuvan toiminta on aktiivista. Kävijöissä on paljon Irakista tulleita kurdeja. Asiakkaat tulevat tuvalle pelaamaan biljardia, käyttämään tietokoneita, pelaamaan korttia sekä vain oleilemaan. Kävijät ovat lähitalojen asukkaita eli pääasiassa maahanmuuttajia joilla ei vielä ole turvapaikkaa. Toiset heistä puhuvat sujuvaa suomea, toiset englantia mutta onpa joukossa niitäkin jotka eivät puhu kumpaakaan kieltä. Joskus yritin sanaselityspeli Aliaksen pelaamista mutta kukaan asiakkaista ei osaa niin hyvää suomea että pelaaminen onnistuisi. Jo se, että on ja juttelee näiden maahanmuutajien kanssa, on heille tärkeää ja riittävää. Taidetoiminta on saanut parhaiten osanottajia ja innostusta Oklaholmankadun asukastuvalla. Aluksi ajattelin että toteutamme yhdessä tilataideteoksen jossa taustalla on lakana ja kanaverkko, lisänä maalauksia ja muovailtuja/maalattuja eläinhahmoja. Ajatus oli sama joka toteutettiin Hillevin asukastuvalla onnistuneesti, aihe vain oli eri: maalaismaisema/kylä. Teos ei kuitenkaan onnistunut ehkä siksi että ideaa ei ymmärretty ja seinä täyttyi erilaisista piirustuksista ja taiteesta joka ei kuitenkaan kohdannut teemaamme. Siksi teos kanaverkkoineen ei näyttänyt hyvältä ja teoksen runko otettiin pois. Seinä on kuitenkin saanut vakituisen paikkansa teostemme näytteilleasetukseen.

17 Toisinaan olemme pitäneet pelikertoja jolloin olemme vain pelanneet ja oleilleet. Aluksi huomasin että on helpompaa saada ihmisiä mukaan jos pääsee heidän kanssaan edes vähän tutuksi, esimerkiksi juttelemalla ja pelaamalla. Olen opettanut heille suomalaisia korttipelejä ja he vuorostaan minulle heidän pelejään. Osa kävijöistä ei halua osallistua taiteilutoimintaan mutta ovat innokkaita pelaamaan. Taidetoiminnassa olen aina itse myös tekijänä siinä missä muutkin. Myös se, että muut tupatyöntekijät osallistuvat toimintaan, saa asiakkaatkin helpommin tulemaan taiteilemaan. Joulun alla askartelimme joulukortteja. Tekotapa oli vapaa, pohjana valmiita kartonkipohjia ja lisänä Hillevin asukastuvalta tuotuja askartelutarvikkeita. Useamman kerran olemme pitäneet vapaita taiteilukertoja, jolloin vien mukanani puuvärejä ja maalaustarvikkeita sekä paperia. Tuotokset voivat olla aihealueiltaan mitä vain. Tämä toimintamuoto on ollut pidettyä ja osallistujia on ollut enemmän kuin yleensä. Taideteokset pääsevät aina näytteille tuvan seinille. Useat vapaamuotoiset taiteilut kuvaavat jotakin taiteilijan kotimaasta mikä herättää keskustelua heidän kulttuureistaan. Olisi ollut mielenkiintoista tehdä heidän kanssaan joku isompi taide projekti jossa maahanmuuttajat olisivat taiteilleet maahanmuuttajaelämän vaiheita ja tuntemuksia. Taiteiluista olisi voinut saada aikaan näyttelyn esimerkiksi kirjastolle. Teimme yhdellä kerralla kuvakollaasit eli unelmataulut. Leikasimme lehdistä kuvia ja liimasimme niitä paperille. Osallistujat pitivät tästä toiminnasta paljon.

18 Paperiorigameja on hauskaa tehdä niin pienten kuin isojenkin kanssa. Origamiohjeita löytyy internetistä mutta kannattaa olla tarkkana sen suhteen minkä tasoisia origamit ovat, osa niistä nimittäin ovat hyvinkin vaikeita. Yhtenä torstaina asukastuvalla teimme veneitä, lintuja, lentokoneita, pandakarhuja ja omia taideteoksia. Osa origameista sai värin tai kuvioinnin pintaansa. Linnut laitettiin lentämään kattoon, veneet seilaamaan kartta julisteen merelle. Olen kokenut että taidetoiminta Oklaholman asukastuvalla on ollut tarpeellista ja maahanmuuttajakävijöitä ilahduttavaa toimintaa. Taustallaan osalla heistä on vaikeitakin elämäntilanteita ja taiteen avulla niitä, samoin kuin kaikkia muita kokemuksia ja tunnetiloja on helpompaa käsitellä. Piirrokset ja taide usein herättävät keskustelua sisällöstä ja vaikka niistä ei minulle puhuttaisikaan, huomaan heidän keskustelevan niistä omalla kielellään Hillevin asukastupa Hillevinkadun asukastuvan kävijät ovat pääasiassa maahanmuuttajaperheiden lapsia. Tuvalla käy päivän aikana noin 2-12 lasta jotka ovat iältään vuotiaita. Kouluikäiset pojat tulevat pelaamaan tuvalle tietokonetta ja tytöt piirtämään ja pelaamaan korttipelejä. Pojat saa usein kyllä houkuteltua mukaan tekemään vaikkakin he mielellään istuvat koneella. Taidetoiminnan suunnittelussa olen pyrkinyt huomioimaan että tuvalla käy sekä tyttöjä että poikia hyvinkin eri ikäluokista. Lisäksi toiminnan pitää olla sellaista että kaikki voivat osallistua ajankohdasta riippumatta kun lapset tulevat tuvalle eri aikoina. Kulttuuri ja taidetoimintaa on järjestetty Hillveinkadun asukastuvalla aina parillisen viikon keskiviikkoisin klo Olen merkinnyt tuon

19 päivän aina tuvan kalenteriin että ainakin tupatyöntekijät tietävät milloin paikalle menen. Tuvalla on paljon hyviä tarvikkeita askarteluun, näitä voi hyödyntää myös muiden tupien toiminnassa. Toisinaan tuvalle ei tule lapsia kovin montaa, olipa yksi kerta jolloin tuli vain yksi joka sekin halusi pelata vain tietokonetta. Viidakko tilataideteos Tarkoituksena suunnitella isompi teos jota voidaan jatkaa ja muokata myöhemminkin. Teos voi sisältää piirustuksia, maalauksia, muovailuja, silkkipaperilintuja ja mitä vain ikinä keksiikään. Teosta voidaan tehdä myös silloin kuin kulttuurityöntekijä ei ole paikalla. Aluksi viritettiin seinälle kanaverkko, noin kaksi metriä. Kiinnityksen kanssa meinasi tulla ongelmia kun ei ollut millä kiinnittää ja mihin. Toiseen reunaan ripustin lakanakankaan jolle maalattiin vesiväreillä. Pitkään paikalla oli vain yksi lapsi jonka kanssa muovailimme eläimiä ja maalasimme. Yläosa on taivasta, väliosa viidakkoa ja alaosa vettä. Vettä aloitimme siten että vesivärjäsin paperia josta revin suikaleita joita sitten pujottelin kanaverkkoon. Tilataideteosta on myöhemmin jatkettu piirtämällä, maalauksilla ja paperilinnuilla. Muovailtuja eläimiä on maalattu vesiväreillä ja tusseilla. Muovailumassa on Krea merkkistä ja sitä saa esimerkiksi Prismasta hintaan 4,90. Pidän tästä massasta koska se kuivuu nopeasti huoneilmassa mutta muovatessa sitä voi pehmentää vedellä.

20 Lippujonon teimme itsenäisyyspäivää edeltävällä kerralla. Leikkasin valmiiksi lippujen kokoisia pahveja. Kaikki saivat tehdä sellaisia lippuja kuin halusivat, vaikka pääasiassa olivatkin Suomen liput ja kotimaiden liput. Kiinnitin liput lankaan ompelemalla ja väliin laitoin kaapista löytyneitä puuhelmiä. Lopuksi lippunaru laitettiin liehumaan keskelle tupaa. Liput tehtiin kaksipuolisiksi. Joulun alla vietettiin pikkujouluja mehun, piparkakkujen ja karkkien merkeissä sekä tietysti jouluisia askarteluja tehden. Teimme styroksi kartioista tonttuja liimaamalla päälle punaista huopaa ja vanua parraksi. Narusta leikattiin hiukset ja huovasta edelleen tonttulakki. Teimme myös joulukortteja joiden aihe oli vapaa, käytössä oli jouluisia tarroja, silmiä, tähtiä, huopaa, askarteluhedelmiä ja kukkia. Muutamina kertoina olemme vain pelailleet erilaisia pelejä kuten huojuvaa tornia, erilaisia korttipelejä, palapelejä ja muistipelejä. Tai sitten olemme ensin tehneet jotakin taidetoimintaa ja loppuaika on käytetty pelaamiseen. Ystävänpäivän aikaan teimme ystävänpäiväkortteja. Nauhoja, naruja, huopasydämiä, pahvia ja piirustuksia, siinäpä olivat meidän ainekset ystävänpäivälle 2011.

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

KEURUU Kuntataiteilijat

KEURUU Kuntataiteilijat KEURUU Kuntataiteilijat Johanna Juvonen & Biagio Rosa 2015 projekti KUVATAIDE 1. Tuulensylin päiväkoti 1-5 -vuotiaat 2 "Tuulensyli 2015 sekatekniikka vanerille 80 x 120 cm & 160 x 120 cm julkinen teos

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 24.02.2015 klo 17.00 Paikka HO / Osakuntabaari Paikalla: Petri Pellikka Pekka Hassinen Maija Häkkinen Taneli Laine Ville Timonen inspehtori

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

Elämänlaatua ikäihmisille

Elämänlaatua ikäihmisille Elämänlaatua ikäihmisille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat ikäihmisten elämänlaatua Kulttuuri on hyvin moninaista. Se kuuluu jokaisen arkeen. Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia LIITE 3 1(5) Odotuksia taidehankkeesta Potilaille suunnattuja taide potilaiden lisääviä odotuksia Potilaille sopivaa kattogalleriaa Uutta sisältöä potilaiden elämään Virkistystä potilaille Taide-elämyksiä

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä:

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Matias Kassala,

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä,

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä, MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa PedaForum-päivät, Jyväskylä, 17.8.2016 Visa Immonen Apulaisprofessori Helsingin yliopisto Joanna Veinio Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Päivähoidon palvelukykykysely keväällä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 5.5.

Päivähoidon palvelukykykysely keväällä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 5.5. Päivähoidon palvelukykykysely keväällä 2009 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 5.5.2009 Päivähoidon laadunhallinta Keväällä 2009 kysely toteutettiin

Lisätiedot

NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat erillisenä tämän luettelon lopussa.

NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat erillisenä tämän luettelon lopussa. KULTTUURITAPAHTUMAT VUONNA 2015 NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 8.12.2015 tuli hänen syntymästään kuluneeksi 150 vuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 TERVETULOA KONKKARONKKAAN! Porvoon museon työpajatoiminta keväällä 2016 Holmin talon alakerrassa avautui maaliskuussa 2014 kokeellinen työpajatila - KONKKARONKKA. Uusissa

Lisätiedot

ValoTila Kevään merkit Kuvataidekasvatuksen yhteisöprojekti Minna Lappalainen ja Juli Westerlund. Kuvat: Minna Lappalainen

ValoTila Kevään merkit Kuvataidekasvatuksen yhteisöprojekti Minna Lappalainen ja Juli Westerlund. Kuvat: Minna Lappalainen ValoTila Kevään merkit Kuvataidekasvatuksen yhteisöprojekti Minna Lappalainen ja Juli Westerlund Kuvat: Minna Lappalainen ValoTila = Kemin kaupungin ja Lapin Yliopiston hanke, jonka tarkoituksena on hyödyntää

Lisätiedot

Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. Melko. Hyvin. huonosti

Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. Melko. Hyvin. huonosti Sidosryhmäkysely Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. 1. Mitä organisaatiota edustat? Vastaajien määrä: 33 Avoimet vastaukset: Muu - oppilaitos 2. Hankkeen toiminta

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Kun tanssin, tunnen oloni normaaliksi

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 1. Kulttuuri on oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia..

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. 2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. Pääkirjoitus. Hei vaan kaikki lukijat, tässä olisi nyt toinen numero lehdestä jolla on nyt nimikin.

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

Tämä toimii. Kuhan koulu 3.lk Ranua. Salla Romppainen, Suvi Ilvesluoto, Aleksi Petäjäjärvi ja Joni Saukko.

Tämä toimii. Kuhan koulu 3.lk Ranua. Salla Romppainen, Suvi Ilvesluoto, Aleksi Petäjäjärvi ja Joni Saukko. Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk Ranua Salla Romppainen, Suvi Ilvesluoto, Aleksi Petäjäjärvi ja Joni Saukko. TÄMÄ TOIMII 19.2.2007 Meidän Tämä toimii - ryhmässä ovat Salla, Aleksi, Suvi ja Joni. Aluksi me

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

"KORKI" Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova

KORKI Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova "KORKI" Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova 2014-2015 "Dom na Nabereznoi"- PskovArt yhdistyksen galleria ja ateljeetilat Pihkovassa Riitta Kopra ja Pilvi Ojala osallistuivat Ars-Häme

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi?

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Kesäkuussa 2017 Lappeenrannassa nähdään ja koetaan sirkusta, kansantanssia ja teatteria lasten ja nuorten esittämänä, kun Nurtsi-nuorisosirkusfestivaali,

Lisätiedot

Maanantai 25.7 Terveyskeskussairaala /dementiaosasto

Maanantai 25.7 Terveyskeskussairaala /dementiaosasto Maanantai 25.7 Terveyskeskussairaala /dementiaosasto Viikon alkajaisiksi suuntasimme Moisioon, terveyskeskussairaalan dementiaosastolle. Kyseisellä osastolla olimme olleetkin jo aikaisemmin, joten matkaan

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Maanantai 13.7.2015. Tiistai 14.7.2015

Maanantai 13.7.2015. Tiistai 14.7.2015 Maanantai 13.7.2015 Viikko startattiin käyntiin Anttolan palvelukeskuksen asiakkaiden kanssa. Menossa mukana meitä oli kuuden sijaan viisi, mutta kaikki selvisivät kuitenkin hengissä kovasta ikävästään

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua!

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua! Elokuussa aloitimme 24 lapsen ollessa listoilla, yksi aloittaisi sitten tammikuussa 2017. Ensimmäinen kuukausi meni todella nopeasti ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin syksyä. Tutustuimme erilaisten leikkien

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

Etelä Hesaan. Lomamieli ilman lentomatkaa!

Etelä Hesaan. Lomamieli ilman lentomatkaa! Etelä Hesaan Elisa Anttonen Ilona Damski Aura Kajaniemi Antti Kemppainen Vanamo Korell Inka Luhtanen Antton Nuotio Marja Ojala Emmi Pakkanen Ida-Sofia Tuomisto Eija Vehviläinen Sandra Wirtanen Lomamieli

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen VUOSIKERTOMUS 2013 Tavoitteiden toteutuminen Kaikki jäseneksi pyrkivät on voitu ottaa vastaan. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 305, joista uusia jäseniä oli 18. Siirtymätyöpaikkoja oli vuoden vaihteessa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

OMPELUSEURAT KOULUISSA

OMPELUSEURAT KOULUISSA OMPELUSEURAT KOULUISSA HETKI ON KÄSILLÄ MARTTOJEN OMPELUSEURAT KOULUISSA 2017 Kohderyhmä: Alakoulut 7-11 vuotiaat, tai 7 8 vuotiaat, joiden opetussuunnitelmaan napin ompelu kuuluu Toteutus: Kädentaitotunnilla

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko!

Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko! Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko! Maanantaiaamuna otimme suunnan kohti moision terveyskeskus-sairaalaa. Aamupäivän vietimme Sinivuokko osastolla. Siellä muutamat vanhukset lähtivät heti

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011. 28.1.2011 Ohjelmajohtaja Maija Perho Tekryn seminaari

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011. 28.1.2011 Ohjelmajohtaja Maija Perho Tekryn seminaari Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011 Tekryn seminaari Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Istuvan hallituksen ohjelmaan sisällytettiin mm. Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot