Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeen päätösraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeen päätösraportti"

Transkriptio

1 Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeen päätösraportti Elisa Heikkilä Projektityöntekijä Meri- Lapin Työhönvalmennus säätiö

2 Sisällys Sisällys Kulttuuri osaksi työhyvinvointia Taustaa Alkusuunnitelmia ja ajatuksia Alkuperäinen määritelmä hankkeen sisällöstä Omaa pohdintaa hankkeesta Projektin edistyminen Yksiköt TK-Metalli OK-Tekstiili Puupaja Kutteri Monitarmo Syväkangas Monitarmo kierrätys- ja kotipalvelut Asukastuvat Oklaholman asukastupa Hillevin asukastupa Suojalan asukastupa Organisoiva henkilökunta Yhteistyössä Kemin kulttuuripalvelutarjoajien kanssa Kemin kirjasto Kemin taidemuseo Kemin historiallinen museo Galleria Voima Kemin kaupunginteatteri Kemin jousikvartetti ja kaupunginorkesteri Kemin seurakunta Kirjoittajaryhmä Ringi Kemin kuvataiteilijat; Anna- Liisa Savukoski virsunen Kemin lumilinna Taide ja kulttuuri hyvinvoinnissa selvitystyö Internet... 27

3 4.2 Vierailukohteet ja tutustumiset Artteli hanke, Oulu Aineen taidemuseo, Tornio Valon päivän juhla Taide Terveys Tavallinen Ihminen seminaari Projektin jatko Hankehakemus Lapin taidetoimikunnalle Hankehakemus Opetus- ja kulttuuriministeriölle Yleistä Nykytilan kuvaus Kulttuurista hyvinvoimaa hanke Taustatiedot ja kohderyhmä Tavoitteet Hankkeen toimijat Seuranta Ajankohta Palaute Lopuksi Toiminta Loppusanat Liite 1 Palautelomake Liite 2 Lehtileike... 43

4

5 1 Kulttuuri osaksi työhyvinvointia Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on käynnissä kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämishanke. Hankkeessa laaditaan poikkihallinnollinen kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelma vuosille Toimintaohjelma sisältää kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla toteutettavia toimenpiteitä ja seuraavat osa-alueet: kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. (Lähde <http://www.minedu.fi/opm/kulttuuri/kulttuuripolitiikka/linjaukset_ohjelmat_ja_hankkeet/hyvinvointi/index.html>) Tämän hankkeen sisältämiä varoja on käytetty nuoriin kulttuurialan ammattilaisten palkkaamisiin eri tahoihin, joissa projektin sisältöä voidaan käytännössä kokeilla. 1.1 Taustaa Meri- Lapin Työhönvalmennus säätiö sai vuonna 2010 Lapin taidetoimikunnalta rahoituksen nuoren kulttuurityöntekijän palkkaamiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää ja järjestää työhyvinvointipalveluja taiteen ja kulttuurin keinoin. Säätiö palkkasi puolen vuoden mittaiseen hankkeeseen muotoilija Elisa Heikkilän. Projektityöntekijä aloitti työt säätiöllä Kulttuuri osaksi työhyvinvointipalveluja -hankkeen tarkoituksena on tuottaa erilaisia kulttuuri- ja taidekokemuksia työhyvinvoinnin näkökulmasta työpajaympäristöön. Näillä kokemuksilla halutaan tukea ja edistää työkykyä ja -hyvinvointia sekä tutustuttaa henkilökuntaa alueen kulttuuritarjonnan eri muotoihin. Kulttuuri- ja taidetoimintaa järjestetään säätiön eri toimintayksiköissä työskenteleville, työhönvalmennuksessa oleville, säätiön toiminnasta vastaavalle henkilökunnalle sekä säätiön ylläpitämille asukastuville. Kulttuurimuotoihin tutustuminen on pääasiassa konkreettista tekemistä mutta myös vierailevia taiteilijoita sekä käyntejä lähiympäristön kulttuurikohteissa. Kemin Taidemuseolla on samankaltainen hanke ja projektityöntekijät ovat tehneet osaksi yhteistyötä. Kuukausittain on pidetty hankepalavereita joissa on ollut paikalla hanketyöntekijät sekä hallinnon edustajat molemmista organisaatioista. Taidemuseolta on ollut museotoimenjohtaja Kari Silvennoinen ja Meri lapin Työhönvalmennus säätiöltä toimitusjohtaja Hilkka Halonen. Puolen vuoden projekti päättyy Alkusuunnitelmia ja ajatuksia Kyseessä on pilotointi projekti jossa on tarkoituksena selvittää, miten kulttuuri- ja taidetoiminta tukevat työhyvinvointia Meri lapin Työhönvalmennus säätiöllä. Lisäksi selvitetään, millaisin toimintamuodoin kulttuuritoimintaa on parhainta toteuttaa.

6 1.2.1 Alkuperäinen määritelmä hankkeen sisällöstä Kulttuuri osaksi hyvinvointipalveluja - hankkeeseen palkattavan työntekijän tehtävänä on tuottaa tarvekartoituksen pohjalta erilaisia kulttuuri- ja taidekokemuksia työpajaympäristössä. Kulttuurija taidekokemuksilla halutaan edistää työkykyä ja työhyvinvointia sekä tutustuttaa asiakaskunta alueen kulttuuritarjonnan koko kirjoon. Hankkeen työntekijä tutustuttaa asiakkaat kulttuurin laajaan kirjoon ja kokeilee eri taiteen muotoja asiakasryhmien kanssa. Hankkeen aikaan pyritään löytämään ne kulttuuri- ja taidealat ja niihin liittyvät toimintamuodot, joiden toteuttaminen tukee ja edistää työhyvinvointia sekä työkykyä, ja ovat soveltuvia käytettäväksi työpajaympäristössä. Kuntoutustoimenpiteissä olevien asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä hankkeen työntekijä kehittää taide- ja kulttuurialan ryhmämuotoista toimintaa yhdessä kuntoutuksesta vastaavan henkilöstön kanssa. Näin varmistetaan se, että kehitettävät ja kokeilevat taide- ja kulttuurialan työmuodot tukevat asiakkaiden kuntoutumisprosessia. Säätiön asukastupien käyttäjät ovat myös hankkeen työntekijän asiakasryhmää. Asukastupia käyttävät työttömät, lapset ja nuoret sekä maahanmuuttajat. Monikulttuurisuus korostuu asukastuvilla. Työntekijän on mahdollista toteuttaa tarvekartoitus myös asukastuvilla, ja toteuttaa sen pohjalta erilaisia kulttuuritapahtumia asukastuvan käyttäjien kanssa. Säätiölle palkattava hankkeen työntekijä tekee soveltuvin osin yhteistyötä Kemin kaupungin Taidemuseon palkkaaman Kulttuuri osaksi hyvinvointipalveluja hanketyöntekijän kanssa. Alustavasti on myös sovittu Kemin kaupungin Taidemuseon kanssa, että sekä Taidemuseon oman että Meri lapin Työhönvalmennus -säätiön hanketyöntekijöiden työn tueksi perustetaan yhteinen ohjausryhmä. Tämä mahdollistaa myös hankkeen aikana kehitettävien käytäntöjen arvioinnin Omaa pohdintaa hankkeesta Jokainen meistä on syntynyt ja elää jonkin kulttuurin piirissä. Tämä kulttuuri on tapoja, tottumuksia, uskomuksia, käytäntöjä, tietoa, taitoa ja toimintoja. Se kaikki on ihmisen kehittämää ja muutettavissa olevaa, jatkuvasti muuttuvaakin. Jokaisella ihmisellä on yksilöllinen kulttuurinen tausta. Sanalla kulttuuri voidaan eri yhteyksissä tarkoittaa erilaisia asioita. Kulttuuria onkin jaoteltu alaluokkiin tai hierarkioihin, joita on mm. bisneskulttuuri, alkuperäiskansojen kulttuuri, kaupunkikulttuuri ja korkeakulttuuri. Kulttuuri osaksi hyvinvointia projektissa olemme määritelleet kulttuurin olemuksen siten, että kulttuuri käsittää kaikki erilaiset taidemuodot. Näitä ovat esimerkiksi muotoilu ja arkkitehtuuri, kuvataide, näyttämötaide, kirjallisuus ja musiikki. Taiteen monipuolisuus tarjoaa toivottavasti kaikille jotakin. Parasta mitä minä taiteesta tiedän, on hiirenhiljainen keskipäivä jolloin aurinko valonsa heittää taulukankaalle ja minä sekoitan uutta väriä. Jollekin toiselle taide on ihan muuta mutta pääasia on, että kun on kyse taiteesta hyvinvoinnissa, täytyy sen tuottaa hyvää oloa.

7 Olen ajatellut että kulttuuri osana työhyvinvointia on toimintaa, jossa työssäkäyvä on itse osallisena tekemässä. Tarkoituksena on, että ihmismieli saa jotakin vastapainoa työkuvioille sekä mahdollisesti uusia kokemuksia ja harrastuksia. Vapaus, hyvältä tuntuva yhdessäolo ja oman luovuuden herätteleminen ovat lopputulosta tärkeämpiä. Mielestäni taide on erinomainen rentoutumismuoto, jossa jokainen saa luoda omia taitoja ja luovuutta hyväksikäyttäen uutta ja ainutlaatuista. Projektin aikana erilaisiin kulttuurimuotoihin tutustuessamme olisi ihanteellista saada eri taiteenalojen ammattilaisia vierailijoiksi. Aihealueen ja omien töiden esittely sekä mahdollisesti työpajan järjestäminen yhdessä ohjaajan kanssa antaisivat selkeän kuvan taidemuodosta. Hankkeen yksi tarkoitus olisi löytää Kemin seudun kulttuuripalvelutarjoajat ja ne yhteistyömuodot, joilla kulttuuri voitaisiin tuoda osaksi työhyvinvointia. Tavoitteena on myös tehdä tutuksi Kemin kulttuuripalveluja. Aktiivinen taide ja kulttuuritoiminta voi olla perinteisempien piirtämisen ja maalaamisen lisäksi muotoilua, graafista suunnittelua ja valokuvausta. Muotoilu ja tuotesuunnittelu on mielestäni kohtalaisen käytännönläheistä ja siksi helpostilähestyttävää kulttuuria. Meri-lapin Työhönvalmennus -säätiön työyksiköissä tehdään käsitöitä tekstiili-, metalli- ja puumateriaaleista. Yksiköissä työskentelevillä on kokemus ja ammattitaito materiaalien käsittelemisestä ja sitä kautta oletan, että muotoilu olisi mielenkiintoinen kulttuurin osa-alue. Käsityöpainotteisella työpaikalla voisi ajatella, että ohjatun suunnittelun jälkeen vain itseä varten tehty tuote olisi työhyvinvointia kohottavaa toimintaa. Muotoilijana minun on toki helpompaa suunnitella ja ohjata kulttuurimuotoa, joka on itselle hyvin tuttu. Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeella on tietysti päämäärä ja tarkoitus mutta käytännössä tapahtuvan toiminnan suunnittelu on meidän hanketyöntekijöiden työnkuvaa. Täysin uudenlainen toimintamuoto vaatii aikaa ja ideointia sekä kokeilemista siitä, mitä kulttuuri hyvinvoinnissa käytännön asteella voisi olla.

8 2 Projektin edistyminen Kulttuuri osaksi hyvinvointia hanke on säätiön sisällä uutta ja siksi se hakee paikkaansa ja toimintamalliaan kokeilemisen kautta. Yleinen asennoituminen ja suullinen palaute ovat pääasiassa olleet positiivista. Toisinaan on toimintakertoja jolloin kulttuuritoimintaan osallistujia on ollut vähän tai ei ollenkaan. Kaikki toimintaan osallistuminen on vapaehtoista. Väkimäärän vaihtelevuus on myös luonnollinen viestin siitä että erilaiset kulttuurimuodot kiinnostavat erilaisia ihmisiä. Kulttuuritoiminnassa on kokeilun kautta päädytty siihen että jos yksikään kiinnostuu suunnitellusta toiminnasta, sitä järjestetään. Puolen vuoden aikana on tehty mm. muotoiluprojekteja, kuunneltu äänikirjaa kulttuuriunina, vierailtu museoissa ja järjestetty kulttuurisia aktiviteetteja asukastuvilla. Pääasiassa toiminta on tavoittanut säätiön asiakkaat ja asukastuvilla kävijät. Organisoiva henkilökunta on jäänyt vähemmälle. Haastavinta projektissa on ollut saada ihmisiä mukaan toimintaan ja innostumaan kulttuuri ja taidetoiminnasta. Osallistujien vähäisyyden tai puutteen vuoksi oma työmotivaatio on välillä laskenut ja on tuntunut turhauttavalta järjestää kulttuuri ja taidetoimintaa. Projektin aikana Meri- Lapin Työhönvalmennus säätiön ja Kemin Taidemuseon hanketyöntekijät ovat pitäneet blogia osoitteessa kulttuurihyvinvointi.blogit.fi. Blogi on ollut mielestäni erittäin hyvä dokumentointimuoto ja se on helpottanut yhteyksien luomista kulttuuripalvelutarjoajiin. Lisäksi ainakin minusta olisi mukavaa löytää internetistä vastaavanlaisia blogeja, joista voisi poimia ideoita toimintaan. 2.1 Yksiköt Projektin kokeiluluontoisuuden vuoksi kulttuuritoiminta on hakenut omaa paikkaansa säätiön toiminnassa. Toimintaa on järjestetty niin yksikkökohtaisesti kuin kaikille yhteisestikin. Aluksi oli ajatus että toimintaa on aina yhdelle yksikölle kerrallaan mutta sitten kun osanottajia ei ollutkaan kovin paljoa, niin samalla vaivalla työpajat järjestettiin kaikille yksiköille kerralla. Toiminta on ollut vapaaehtoista eli siihen ei ole pakotettu ketään. Yksiköissä työskentelevät kutsuttiin marraskuussa 2010 joulukonserttiin joka oli illalla. Yksiköistä ei tullut yhtään osallistujaa. Asukastupatyöntekijöistä osallistui neljä mikä olikin mukavaa koska tupatyöntekijöille ei ole mahdollista muuten järjestää omaa toimintaa. Kemin seurakunta tarjosi konsertin meille ilmaiseksi. Kokosin ja laitoin esille Muotoilu -esittelyn metallin ja tekstiilin yhteiseen kahvihuoneeseen. Esittelyssä kerrottiin mitä on muotoilu ja miten sitä tehdään. Tarkoituksena oli että kun muotoilu työpajat alkavat, olisi aihealue edes jonkin verran tuttua. Sama näyttely on ollut esillä myös Monitarmossa. Taukotiloja olisi voinut hyödyntää enemmänkin näyttelyjen pitämistä varten. Kaikille yhteisesti tarjottuja mahdollisuuksia on ollut seuraavanlaisesti: valokuvaustyöpaja, vesivärimaalausta, lyijykynäpiirtämistä, kaksi kertaa Taidemuseo ja Galleria Voima vierailut, historiallinen museo vierailu ja toinen valokuvauskerta ulkoilmassa. Hankkeen loppupuolella kävimme myös katsomassa teatterilla Ihmemaa OZ -näytelmän harjoituksia, teimme taidekierroksen sekä kävimme päiväkahveilla kirjastossa.

9 Valokuvaustyöpaja järjestettiin tiistaina 22.2 ja keskiviikkona , molempina päivinä kello Osallistujia työpajassa oli kahdeksan henkilöä ja työpajan veti hanketyöntekijä. Työpajasta ilmoitettiin kaikissa muissa yksiköissä paitsi Monitarmossa koska sillä rajattiin osallistujamäärää. Työpajan aluksi käytiin läpi erilaisia kuvaustekniikoita ja kameran säätöjä, sitten kuvattiin harjoituksina näitä asioita. Toisena päivänä katseltiin erilaisia valokuvia joihin päivittäin törmäämme, kuten uutis- ja mainoskuvia. Keskustelimme myös kuvamanipulaatiosta ja nähtävillä oli kuvaesimerkkejä siitä. Valokuvaustehtävänä oli ottaa kuvasarja jonka nimi oli Tämä talo. Tarkoituksena oli siis ottaa 5-10 kuvan kuvasarja talosta jossa olimme. Sitten katsoimme kuvat ja ihmettelimme, miten erilaisia kuvauskohteita ihmiset löysivät samasta talosta. Lopuksi esiteltiin kaksi kuvankäsittelyohjelmaa jotka saa internetistä ladata koneelle ilmaiseksi. Toinen, ehkäpä helpompi ja yksinkertaisempi on paint.net ja toinen on Gimp. Jälkimmäiseen saa suomenkielisenä. 8.maaliskuuta 2011 pidettiin maalauskerta hanketyöntekijän järjestämänä. Työpajasta informoitiin jokaista yksikköä mutta sinne ei tullut yhtään osallistujaa. Myöhemmin kolme henkilöä harmitteli että ei ollut tullut paikalle. Olin etsinyt ja tehnyt malleja harjoituksista joita vesivärien kanssa voitaisiin tehdä ja näin opetella värien käyttöä. 9.maaliskuuta 2011 oli tarjolla lyijykynäpiirustuskerta jolloin paikalle tuli kaksi henkilöä. Kumpikaan heistä ei halunnut tehdä piirustusharjoituksia joita olin suunnitellut tehtäväksi joten piirsimme vapaamuotoisesti. Neuvoin ja opastin osallistujia esimerkiksi varjostusten tekemisessä. Kierrätysmuovista tuotteeksi työpaja. Paikalla kuusi henkilöä joista osaa oli lievästi painostettu osallistumaan. Perjantai oli varattu suunnitteluun mutta osallistujat eivät olleet kovin innostuneita eikä ideoita meinannut syntyä. Katseltiin esimerkkejä joita olin internetistä löytänyt ja tulostanut. Materiaalina olivat muovipussit ja muut muovikääreet joita kerääntyy helposti joka talouteen. Annoin myös vapaat kädet suunnitella tuotteita muista kierrätysmateriaaleista, kuten metallista. Suunnittelukerta olisi tarvinnut tarkemman ohjelman työvaiheista, tällainen vapaamuotoinen paperille piirtäminen ei näyttänyt toimivan kovin hyvin.

10 Maanantaina 21.3 jatkoimme työpajaa, perjantain osallistujista oli karsiutunut puolet pois. Muovipusseja sulatettiin yhteen silittämällä niitä leivinpaperin välissä silitysraudalla. Kokeilun tuloksena saimme aikaan tällaisia taskuja. Kun myös sisälle laitetaan leivinpaperia, niin muovit eivät pääse sulamaan yhteen mutta reunat sulavat ja kiinnittyvät toisiinsa klo 9 meillä oli valokuvausta ulkona. Paikalle ilmestyi vain yksi osallistuja. Tapasimme merenrannassa ja valokuvasimme reilun tunnin verran keväistä kaupunkia.

11 2.1.1 TK-Metalli TK-Metalli on metallityöhön perustuva toimintayksikkö. Toimintaan kuuluu hitsaustyöt, korjausja koneistustyöt, kalustemaalaukset. Syksyllä 2010 aloittelimme muotoilu- projektia mutta se jäi kesken metalliryhmän ajanpuutteen vuoksi. Keväämmällä yritin järjestää uudestaan mutta meillä ei ollut vapaata luokkatilaa alakerrassa. Metallissa on yksi pyörätuolilla kulkeva henkilö jonka vuoksi toimita pitää olla sellaisessa paikassa että myös hän pääsee halutessaan osallistumaan, yläkertaan ei ole hissiä. Työhyvinvoinnin osalta kokeiltiin kulttuuripäiväunia. Unet ovat 30 minuuttia kestävä hetki keskellä työpäivää jolloin kuunnellaan esimerkiksi musiikkia tai äänikirjaa. Kuuntelemisen lisäksi on lupa ja mahdollisuus nukahtaa. Kulttuuriuni kerralla järjestin TK-metallin kahvitauolle Karjalahdenkadun kahvihuoneeseen tietokoneen ja kaiuttimet. Tarkoituksena oli kuunnella vanhoja radiolähetyksiä sota-ajan jouluista mutta kun laitoin lähetyksen kuulumaan, kaikki metallin työntekijät ohjaajia lukuun ottamatta lähtivät pois. Metallista on yksittäisiä henkilöitä osallistunut muovi työpajaan, teatteri vierailulle ja kirjastokahveille OK-Tekstiili OK-tekstiili on ompeluun ja kudontaan perustuva toimintayksikkö jossa valmistetaan mm. käsinvalmistettuja sisustus- ja lahjatuotteita. Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeen toiminta alkoi OK-tekstiilin naisten kanssa pienimuotoisella muotoilu projektilla. Kokosin PowerPoint esityksen kulttuurihankkeen tarkoituksesta ja erikseen vielä ensimmäisestä toimintakerrasta: muotoilusta. Tämä esittely vei tunnin ja muuten aikaa varattiin suunnittelulle kolme kertaa kaksi tuntia, tuotteen valmistus ja kaksi kertaa kaksi tuntia valokuvaukseen ja tuotetarinoille. Hienosti läpiviety muotoiluprojekti! Projektin kulku oli seuraavanlainen: luonnostelu, tiedonhaku, ideointi, kuvakollaasit, tuotekuvat, käyttötilannekuvaukset, toteutus, valokuvaus ja tuotetarinat. Aloitimme muotoiluprojektin tekstiilipuolen työntekijöiden kanssa siten, että jokainen sai ideoida itselleen tuotteen jonka haluaa valmistaa. Aihe oli vapaa, käytettävissä olivat kaikki varaston materiaalit mutta toteutuksen aikarajoitukseksi määriteltiin noin 4 tuntia. Ensiksi ideoitiin ja luonnosteltiin paperille, sitten haettiin tietoa ja kuvia internetissä ja koottiin kuvista kuvakollaasi. Toinen kuvakollaasi tehtiin tuotteen käyttäjäryhmästä, tunnelmasta ja muotokielestä. Sitten piirrettiin tuotteen tulevia käyttötilanteita käyttöympäristössä ja lopuksi vielä tehtiin yksi tarkempi tuotekuva piirtäen, maalaten ja värittäen. Tuloksena pienimuotoisesta projektistamme oli huovutettuja heijastimia, joulukortteja ja porkkanoita, virkattuja pupuja, kaulaliina ja vauvan tumput.

12 Myöhemmin valmiit tuotteet valokuvattiin. Aluksi kävimme läpi erilaisia mainos- ja tuotekuvia ja analysoimme niitä yhdessä. Sitten valokuvasimme sekä tuotteet erikseen että tekijöidensä kanssa. Pidimme vielä kirjoituskerran jolloin teimme tuotetarinoita, mielikuvituksellisia kertomuksia tuotteiden käytöstä. Kuusi mukana ollutta naista tykkäsivät toiminnasta ja kokivat sen työhyvinvointia edistäväksi. Kirjoituskerran lopuksi kirjoitimme vielä jouluisia haiku runoja joita luettiin ääneen. Kulttuuriunet eivät saaneet suosiota. Kuuntelimme TK-metallin tavoin sota-ajan joulun radiolähetyksiä kahvihuoneessa. Paikallaolijat joivat kahvia, juttelivat ja lukivat lehtiä. Tekstiilille oli oma vierailu Taidemuseoon ja Galleria Voimaan. Lisäksi tarjolla oli mahdollisuus lähteä mukaan historialliseen museoon jonne tulikin väkeä. Tekstiililäisille ehdotettiin myös kirjoittamista ulkopuolisen ohjaajan kanssa mutta se ei herättänyt kiinnostusta.

13 Kokosimme torstaina kuvakollaasit - hyvän mielen taulut - unelmien aarrekartat. Tarkoituksena on kerätä kuvia unelmista, eli asioista joita haluaa elämässään saavuttaa tai meidän tapauksessa myös asioita joista nauttii jo nyt. Kuvat kootaan isolle paperille ja kollaasi asetetaan näkyvälle paikalle. Sitten vain odotetaan että unelmat toteutuvat! Helppoa! Tuo taiteilukerta oli erittäin mukava ja rentouttava, kaikki näyttivät nauttivat tilanteesta ja antoivat palautetta että oli mukavaa ja rentouttavaa. Paikalla oli viisi tekstiilipuolen asiakasta. Aikaa meillä oli kaksi tuntia. Naiset toivoivat enemmänkin kulttuuri ja taidetoimintaa mutta todellisuudessa he eivät kuitenkaan osallistuneet järjestettyyn toimintaan kovin aktiivisesti tuon jälkeen vaikka mahdollisuuksia annettiin.

14 2.1.3 Puupaja Kutteri Puupaja Kutterissa valmistetaan puutuotteita. Yritykset voivat tilata Kutterista erilaisia alihankintatöitä. Puupaja Kutterin kanssa toteutettiin edellä esiteltyjen kaltainen muotoiluprojektin joka sisälsi luonnostelua, tiedonhakua, ideointia, kuvakollaasit, tuotekuvat, käyttötilannekuvaukset, pienoismallit ja toteutuksen. Kutterin ohjaaja oli painostanut asiakkaita osallistumaan toimintaan ja se aiheutti hieman närää osallistujien keskuudessa mutta toisaalta se sai sellaisia ihmisiä innostumaan asiasta jotka eivät olisi omaehtoisesti tulleet paikalle. Tuotesuunnitteluun varattiin aikaa kolme kahden tunnin pätkää ja ryhmiä oli kaksi. Toiset osallistujista tekivät mielellään kaikki työvaiheet mutta toisia osallistujia sai enemmän houkutella ja kannustaa tekemiseen. Kulttuuriunien aikana kuuntelimme Onni Palasteen Rukajärven sissit äänikirjan. Satutunnit olivat kohtuullisen suosittuja loppuun asti. Kuunnelma oli hieman liian pitkä ja luulen että osittain sen vuoksi osallistujia karsiutui pois. Noin puolen tunnin kuuntelukertoja kertyi 17. Ajankohta oli yleisimmin ruokailun jälkeen eli klo 11:30 ja paikka Kutterin taukotila. Osallistujia oli Kutterille järjestettiin oma vierailu Kemin Historialliseen museoon jonne tuli kolme henkilöä. Samat kolme olivat mukana yhteisellä taidemuseo vierailulla. Myöhemmin järjestin vierailut yhteisesti useammalle yksikölle kerrallaan. Kutterista on ollut osallistujia lähes kaikissa järjestetyissä kulttuurisissa vierailuissa. Ohjaajan aktiivisuus ja mukanaolo on osaltaan kannustanut asiakkaita osallistumaan Monitarmo Syväkangas Monitarmo Syväkangas on Monitarmon liitännäisyksikkö, jossa kunnostetaan kierrätystavaraa, muun muassa huonekaluja. Muita enemmän syrjässä olevassa yksikössä on ollut kulttuuritoimintaa kohtaan kiinnostunut ilmapiiri. Toimintaa olisi haluttu enemmän paikanpäälle ja siellä järjestettyihin muotoilutyöpajaan ja kulttuuriunille olikin osallistujia hyvin. Kulttuuriunet saivat hyvän vastaanoton Syväkankaalla. Kuuntelimme unien aikana Antti Tuurin Talvisota kuunnelman ja äänikirjan kuuntelemiseen kului 12 noin puolen tunnin kertaa. Kuuntelukerrat järjestettiin Syväkankaan yksikön taukotilassa, useimmiten klo 9:00 alkaen, aamukahvitauolla mikä oli heille hyvä aika.

15 Muotoilu -projektin aikana työntekijät saivat suunnitella vanhasta tuotteesta uuden ja toteuttaa sen. Osallistujia oli seitsemän. Innostusta haettiin muun muassa kontista jossa on vanhoja, kunnostusta kaipaavia huonekaluja. Suunnittelutyö vietiin läpi samoin kuin OK-tekstiiliin kanssa. Alun perin oli tarkoitus että valmiit tuotteet valokuvataan mutta kuvauskerta jäi pitämättä koska valmiit tuotteet oli ehditty jo viedä koteihin. Valokuvausta oli kuitenkin kyselty ja se olisi ollut mukava, ohjaajan olisi vain pitänyt osata järjestää aikataulullisesti kuvaus heti silloin kuin tuotteet olivat valmiita. Yhteisesti järjestettyyn valokuvaustyöpajaan osallistui Syväkankaalta 4 henkilöä. Palautteessa Syväkankaalta olevat henkilöt mainitsivat että olisi mukavaa jos kulttuuritoimintaa järjestettäisiin yksikössä koska sieltä on pitkä matka tulla keskustaan tai muihin yksiköihin. Syväkankaalla on vain huonosti tiloja toiminnan järjestämiseen. Syväkankaalta on osallistuttu heikosti vierailuihin joita on tehty kulttuurikohteisiin. Teatteri oli kuitenkin kohde joka sai liikkeelle Syväkankaan työntekijöitäkin Monitarmo kierrätys- ja kotipalvelut Monitarmon kierrätys ja kotipalvelut toimipiste sijaitsee asemakadulla. Monitarmo tarjoaa kotiapua kuten siivousta, pihatöitä ja muuttoapua. Asemakadulla sijaitsee kierrätyspiste ja kirpputori. Monitarmon taukotilassa pidettiin joulun molemmin puolin kulttuuriunia, joissa kuunneltiin Antti Tuurin Talvisotaa. Kiinnostus unia kohtaan oli vaihtelevaa, osanottajia oli 2-15 henkilöä. Monitarmon työntekijöille on tarjottu kulttuuritoimintaa samoin kuin muillekin yksiköille. Työntekijöiden kiinnostus on ollut vähäisempää kuin muissa yksiköissä mutta myöhemmin henkilökunnan painostuksesta osallistujamäärä Monitarmon osalta lisääntyi. Monitarmosta on oltu mukana mm. Taidemuseon ja Historiallisen museon vierailuilla, Galleria Voimassa, Teatterilla, Kirjastossa sekä järjestämissäni valokuvauksen ja piirustuksen työpajoissa.

16 2.2 Asukastuvat Meri-lapin Työhönvalmennus-säätiön kolmessa eri osoitteessa toimivat asukastuvat ovat kaikille avoinna olevia paikkoja, joissa voi tavata tuttuja, rupatella, pelata pelejä ja lukea päivän lehden. Asukastuvat täydentävät Kemin kaupungin nuoriso- ja sosiaalitoimen tarjoamia palveluja. Toiminnan tarkoituksena on tarjota turvallisia vaihtoehtoja vapaa-ajan vietolle sekä enenevässä määrin erilaisia tukipalveluja ja ammattimaisen tuen saantia alueen ihmisten käyttöön. Asukastuvista ollaan kehittämässä entistä toimivampia tuki-, motivointi-, harrastus- ja yhteisöllisiä "keskuksia" vastaamaan kunkin lähiön erityistarpeita. Tarkoituksena on myös osaltaan hidastaa ja ehkäistä esim. syrjäytymistä ja päihdeongelmien syntymistä tai kasvamista. Kulttuuri- ja taidetoiminnan järjestäminen säätiön asukastuvilla on yksi osa Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeessa. Toiminta on hakenut muotoaan puolen vuoden ajan ja kehittämisen varaa olisi vieläkin. Aluksi suunnitelmat olivat liian tarkkoja, syvällisiä ja suuritöisiä mutta huomattuani tupien toiminnan ja mahdollisuudet, karsiutui taidetoiminta ehkä liiankin yksinkertaiseksi. Asukastupakäynnit jaotin alun perin siten että teen tupakäyntejä aina parillisina viikkoina eli kahden viikon välein, sovittuina päivinä. Hankkeen loppuajasta lisäsin käynnit joka viikolle. On ollut kaikin puolin helpottavaa kun jo aluksi sovittiin tietty päivä ja kellonaika toiminnalle. Toinen minua helpottava asia on ollut se, että tupatyöntekijät ovat olleet tukemassa, kannustamassa ja myös itse mukana järjestämässäni toiminnassa. Se on kannustanut ja rohkaissut asiakkaita osallistumaan toimintaan. Asukastuvilla käynnit ovat mukavaa vaihtelua yksiköissä työskentelylle ja sitä paitsi käyntini ovat tuoneet piristystä tupien arkipäiviin. Lisäksi on saatu hienoja taideteoksia ilahduttamaan tupien yleisilmettä Oklaholman asukastupa Parillisen viikon torstaisin olen ollut klo ja myöhemmin aukioloaikojen muuttuessa klo 14 17/18 Oklaholman asukastuvalla jossa olen järjestänyt kulttuuri- ja taidetoimintaa. Tuvan kävijät ovat lähinnä vuotiaita maahanmuuttajamiehiä ja tuvan toiminta on aktiivista. Kävijöissä on paljon Irakista tulleita kurdeja. Asiakkaat tulevat tuvalle pelaamaan biljardia, käyttämään tietokoneita, pelaamaan korttia sekä vain oleilemaan. Kävijät ovat lähitalojen asukkaita eli pääasiassa maahanmuuttajia joilla ei vielä ole turvapaikkaa. Toiset heistä puhuvat sujuvaa suomea, toiset englantia mutta onpa joukossa niitäkin jotka eivät puhu kumpaakaan kieltä. Joskus yritin sanaselityspeli Aliaksen pelaamista mutta kukaan asiakkaista ei osaa niin hyvää suomea että pelaaminen onnistuisi. Jo se, että on ja juttelee näiden maahanmuutajien kanssa, on heille tärkeää ja riittävää. Taidetoiminta on saanut parhaiten osanottajia ja innostusta Oklaholmankadun asukastuvalla. Aluksi ajattelin että toteutamme yhdessä tilataideteoksen jossa taustalla on lakana ja kanaverkko, lisänä maalauksia ja muovailtuja/maalattuja eläinhahmoja. Ajatus oli sama joka toteutettiin Hillevin asukastuvalla onnistuneesti, aihe vain oli eri: maalaismaisema/kylä. Teos ei kuitenkaan onnistunut ehkä siksi että ideaa ei ymmärretty ja seinä täyttyi erilaisista piirustuksista ja taiteesta joka ei kuitenkaan kohdannut teemaamme. Siksi teos kanaverkkoineen ei näyttänyt hyvältä ja teoksen runko otettiin pois. Seinä on kuitenkin saanut vakituisen paikkansa teostemme näytteilleasetukseen.

17 Toisinaan olemme pitäneet pelikertoja jolloin olemme vain pelanneet ja oleilleet. Aluksi huomasin että on helpompaa saada ihmisiä mukaan jos pääsee heidän kanssaan edes vähän tutuksi, esimerkiksi juttelemalla ja pelaamalla. Olen opettanut heille suomalaisia korttipelejä ja he vuorostaan minulle heidän pelejään. Osa kävijöistä ei halua osallistua taiteilutoimintaan mutta ovat innokkaita pelaamaan. Taidetoiminnassa olen aina itse myös tekijänä siinä missä muutkin. Myös se, että muut tupatyöntekijät osallistuvat toimintaan, saa asiakkaatkin helpommin tulemaan taiteilemaan. Joulun alla askartelimme joulukortteja. Tekotapa oli vapaa, pohjana valmiita kartonkipohjia ja lisänä Hillevin asukastuvalta tuotuja askartelutarvikkeita. Useamman kerran olemme pitäneet vapaita taiteilukertoja, jolloin vien mukanani puuvärejä ja maalaustarvikkeita sekä paperia. Tuotokset voivat olla aihealueiltaan mitä vain. Tämä toimintamuoto on ollut pidettyä ja osallistujia on ollut enemmän kuin yleensä. Taideteokset pääsevät aina näytteille tuvan seinille. Useat vapaamuotoiset taiteilut kuvaavat jotakin taiteilijan kotimaasta mikä herättää keskustelua heidän kulttuureistaan. Olisi ollut mielenkiintoista tehdä heidän kanssaan joku isompi taide projekti jossa maahanmuuttajat olisivat taiteilleet maahanmuuttajaelämän vaiheita ja tuntemuksia. Taiteiluista olisi voinut saada aikaan näyttelyn esimerkiksi kirjastolle. Teimme yhdellä kerralla kuvakollaasit eli unelmataulut. Leikasimme lehdistä kuvia ja liimasimme niitä paperille. Osallistujat pitivät tästä toiminnasta paljon.

18 Paperiorigameja on hauskaa tehdä niin pienten kuin isojenkin kanssa. Origamiohjeita löytyy internetistä mutta kannattaa olla tarkkana sen suhteen minkä tasoisia origamit ovat, osa niistä nimittäin ovat hyvinkin vaikeita. Yhtenä torstaina asukastuvalla teimme veneitä, lintuja, lentokoneita, pandakarhuja ja omia taideteoksia. Osa origameista sai värin tai kuvioinnin pintaansa. Linnut laitettiin lentämään kattoon, veneet seilaamaan kartta julisteen merelle. Olen kokenut että taidetoiminta Oklaholman asukastuvalla on ollut tarpeellista ja maahanmuuttajakävijöitä ilahduttavaa toimintaa. Taustallaan osalla heistä on vaikeitakin elämäntilanteita ja taiteen avulla niitä, samoin kuin kaikkia muita kokemuksia ja tunnetiloja on helpompaa käsitellä. Piirrokset ja taide usein herättävät keskustelua sisällöstä ja vaikka niistä ei minulle puhuttaisikaan, huomaan heidän keskustelevan niistä omalla kielellään Hillevin asukastupa Hillevinkadun asukastuvan kävijät ovat pääasiassa maahanmuuttajaperheiden lapsia. Tuvalla käy päivän aikana noin 2-12 lasta jotka ovat iältään vuotiaita. Kouluikäiset pojat tulevat pelaamaan tuvalle tietokonetta ja tytöt piirtämään ja pelaamaan korttipelejä. Pojat saa usein kyllä houkuteltua mukaan tekemään vaikkakin he mielellään istuvat koneella. Taidetoiminnan suunnittelussa olen pyrkinyt huomioimaan että tuvalla käy sekä tyttöjä että poikia hyvinkin eri ikäluokista. Lisäksi toiminnan pitää olla sellaista että kaikki voivat osallistua ajankohdasta riippumatta kun lapset tulevat tuvalle eri aikoina. Kulttuuri ja taidetoimintaa on järjestetty Hillveinkadun asukastuvalla aina parillisen viikon keskiviikkoisin klo Olen merkinnyt tuon

19 päivän aina tuvan kalenteriin että ainakin tupatyöntekijät tietävät milloin paikalle menen. Tuvalla on paljon hyviä tarvikkeita askarteluun, näitä voi hyödyntää myös muiden tupien toiminnassa. Toisinaan tuvalle ei tule lapsia kovin montaa, olipa yksi kerta jolloin tuli vain yksi joka sekin halusi pelata vain tietokonetta. Viidakko tilataideteos Tarkoituksena suunnitella isompi teos jota voidaan jatkaa ja muokata myöhemminkin. Teos voi sisältää piirustuksia, maalauksia, muovailuja, silkkipaperilintuja ja mitä vain ikinä keksiikään. Teosta voidaan tehdä myös silloin kuin kulttuurityöntekijä ei ole paikalla. Aluksi viritettiin seinälle kanaverkko, noin kaksi metriä. Kiinnityksen kanssa meinasi tulla ongelmia kun ei ollut millä kiinnittää ja mihin. Toiseen reunaan ripustin lakanakankaan jolle maalattiin vesiväreillä. Pitkään paikalla oli vain yksi lapsi jonka kanssa muovailimme eläimiä ja maalasimme. Yläosa on taivasta, väliosa viidakkoa ja alaosa vettä. Vettä aloitimme siten että vesivärjäsin paperia josta revin suikaleita joita sitten pujottelin kanaverkkoon. Tilataideteosta on myöhemmin jatkettu piirtämällä, maalauksilla ja paperilinnuilla. Muovailtuja eläimiä on maalattu vesiväreillä ja tusseilla. Muovailumassa on Krea merkkistä ja sitä saa esimerkiksi Prismasta hintaan 4,90. Pidän tästä massasta koska se kuivuu nopeasti huoneilmassa mutta muovatessa sitä voi pehmentää vedellä.

20 Lippujonon teimme itsenäisyyspäivää edeltävällä kerralla. Leikkasin valmiiksi lippujen kokoisia pahveja. Kaikki saivat tehdä sellaisia lippuja kuin halusivat, vaikka pääasiassa olivatkin Suomen liput ja kotimaiden liput. Kiinnitin liput lankaan ompelemalla ja väliin laitoin kaapista löytyneitä puuhelmiä. Lopuksi lippunaru laitettiin liehumaan keskelle tupaa. Liput tehtiin kaksipuolisiksi. Joulun alla vietettiin pikkujouluja mehun, piparkakkujen ja karkkien merkeissä sekä tietysti jouluisia askarteluja tehden. Teimme styroksi kartioista tonttuja liimaamalla päälle punaista huopaa ja vanua parraksi. Narusta leikattiin hiukset ja huovasta edelleen tonttulakki. Teimme myös joulukortteja joiden aihe oli vapaa, käytössä oli jouluisia tarroja, silmiä, tähtiä, huopaa, askarteluhedelmiä ja kukkia. Muutamina kertoina olemme vain pelailleet erilaisia pelejä kuten huojuvaa tornia, erilaisia korttipelejä, palapelejä ja muistipelejä. Tai sitten olemme ensin tehneet jotakin taidetoimintaa ja loppuaika on käytetty pelaamiseen. Ystävänpäivän aikaan teimme ystävänpäiväkortteja. Nauhoja, naruja, huopasydämiä, pahvia ja piirustuksia, siinäpä olivat meidän ainekset ystävänpäivälle 2011.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä LEIKIN VOIMA 16.1.2015 Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä Leikkiagenttien matkat - Ryhmä on mukana Vantaan leikkipilotti- hankkeessa mukana Leikkiagentteina

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Antti Haaranen, Valveen elokuvakoulu 18.11.2010 GRAFIIKKA: HENNA TOPPI Hittivideo lyhyesti - Elokuva- ja mediakasvatuksen

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Pauliina Kinanen Suomen museoliitto AKTIIVI Plus -loppuseminaari 19.11.2014 Vuonna 2010 - Avara museo -hanke alkaa Meillä

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

KEURUU Kuntataiteilijat

KEURUU Kuntataiteilijat KEURUU Kuntataiteilijat Johanna Juvonen & Biagio Rosa 2015 projekti KUVATAIDE 1. Tuulensylin päiväkoti 1-5 -vuotiaat 2 "Tuulensyli 2015 sekatekniikka vanerille 80 x 120 cm & 160 x 120 cm julkinen teos

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Mikä ihmeen Hakunila? Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 8.3.2013 Pari seikkaa Hakunilasta - Vantaa:

Lisätiedot

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA Lähdimme vappuaamuna 1.5.jännittävälle elokuvamatkalle Irlantiin Kitisenrannan koulun pihalta. Mukana olivat Taneli Juntunen (9b), Joonas Tuovinen (9b),

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista

Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista Huomasin, että muillakin vanhemmilla on samoja huolia ja ajatuksia koulun aloittamisesta kuin itselläni. Äh, en muista vielä Hyviä sinun käytännön nimeä.

Lisätiedot

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Varhaiskasvatus Vierailu, Esitys, Muu, Vierailu, Esitys, Muu Mikä on osallistuva lapsi- tai ryhmämäärä? Tarvitaanko kuljetuksia? Mitkä ovat arvioidut kustannukset?

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Dia 1 Yleensä ajatellaan, että kirjastojen mediakasvatuksen kohteena ovat lapset ja nuoret ja heidän opettajansa.

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy Emmi Salo & Mervi Laaksonen Historiaa Tyttöjen tila sai alkunsa Tyttöprojekti Helmestä vuonna 2003, jossa koottiin tyttötyötä tekeviä tahoja yhteen ja

Lisätiedot

Jari Vesterinen & työryhmä Hamk, Muotoilun ko, lasi- ja keramiikka

Jari Vesterinen & työryhmä Hamk, Muotoilun ko, lasi- ja keramiikka 1 (13) Jari Vesterinen & työryhmä Hamk, Muotoilun ko, lasi- ja keramiikka Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö Visamäentie 35 A, 1. krs 13100 HÄMEENLINNA Raportti apurahan käytöstä

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Jyväskylän Taiteilijaseura ry TILATEOS YRITYKSEN VALMISTAMISTA TUOTTEISTA Valmistetaan yritykselle tilataideteos, jossa käytetään materiaalina yrityksen valmistamia tuotteita. Teoksen lähtökohtana ovat tilaajan toiveet. Teos voi olla

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 24.02.2015 klo 17.00 Paikka HO / Osakuntabaari Paikalla: Petri Pellikka Pekka Hassinen Maija Häkkinen Taneli Laine Ville Timonen inspehtori

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Kokeileva painanta ja värjäys

Kokeileva painanta ja värjäys Kokeileva painanta ja värjäys Elämys vastakarvaan Tekstiiliteosnäyttely 2012 Johanna Hytönen Mistä on kyse Saimme itse vaikuttaa kurssin sisältöön ja toiveenamme olikin tehdä taidetekstiilejä. Saimme idean

Lisätiedot

Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015

Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015 Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015 Ookko verkossa- hanke käynnistyi keväällä 2013 Uuraisilla! Hankkeen alussa meillä oli välineinä päiväkodin kannettava tietokone sekä Huomasimme

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin Sisältö 1. Johdanto...2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?...3 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen...4 4. Väittämien toteutuminen...5 5.

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

Juhlaviikon ohjelmia Maanantai 19.9. Avoimia ovia: Piilolan päiväkoti, Äänekoski Kansalaisopisto, Äänekoski klo 14-18 Nuorisotila Sumppu, Sumiainen

Juhlaviikon ohjelmia Maanantai 19.9. Avoimia ovia: Piilolan päiväkoti, Äänekoski Kansalaisopisto, Äänekoski klo 14-18 Nuorisotila Sumppu, Sumiainen Juhlaviikon ohjelmia Maanantai 19.9. - lasten töiden näyttelyn avajaiset klo 14-18 Nuorisotila Sumppu, Sumiainen klo 15-18.45 Nuorisotiedotuspiste Nurkkeli, Äänekoski Näyttelyitä: klo 12-19, vapaa pääsy

Lisätiedot

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa 15.10.-26.11. 2016 Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Kiinnostuin ulkomaan työssäoppimisesta muistaakseni ensimmäisellä luokalla ammattikoulussa, kun opettaja otti

Lisätiedot

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Tutkimuksessa u haastateltiin t City Cty lehden säännöllisiä 15

Lisätiedot

Taustatiedot - Kaikki -

Taustatiedot - Kaikki - Lapin yleisten kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 01.12.2014 12:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Vastaajat 2014 52 52 47 Yhteensä 52 52 47 Vastausprosentti 100 Lopettaneet

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68 Palaute orientaatioviikosta 19.9.1 Vastauksia yhteensä: Hakukohteeni on 1 1 1 11 Informaatioverkostot Teknillinen fysiikka ja matematiikka Tietotekniikka Tuotantotalous Mikä oli parasta orientaatioviikossa?

Lisätiedot

Suomen Dartsliitto Etela inen Piiri ry

Suomen Dartsliitto Etela inen Piiri ry Suomen Dartsliitto Etela inen Piiri ry Raportti Darts- esitttelyillasta Tuusulan Riihikallion nuorisotalolla 4.11.2015 Suomen Dartsliitto Eteläinen Piiri ry on aloittanut yhteistyön eteläisen Suomen nuorisotalojen

Lisätiedot

TerveysTowin esittelypisteisiin tutustumassa

TerveysTowin esittelypisteisiin tutustumassa TerveysTowin esittelypisteisiin tutustumassa Koulullamme järjestettiin tapahtuma, jonka olivat järjestäneet WinNovan keskustan alueen terveydenhoitajat ja kuraattorit, mutta paikalla oli myös paljon terveyteen

Lisätiedot

3. Oppimiseni Vastaa asteikolla 1-3. Kolme on täysin samaa mieltä, yksi on täysin eri mieltä.

3. Oppimiseni Vastaa asteikolla 1-3. Kolme on täysin samaa mieltä, yksi on täysin eri mieltä. VIRVATULIKYSELY 7-8-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Monettako vuotta olet kuvataidekoulussa? 1. vuotta 32 % 9 2. vuotta 25 % 7 3. vuotta 11 % 3 4. vuotta 21 % 6 5. vuotta 11 % 3 2. Ilomittarit eli hymynaamat

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Wanted. Kohti hyvää elämää Hyvään. Taiteen taito. Mysteeriloota. Tölön taidetta. Koulun kysytyin kysymys

Wanted. Kohti hyvää elämää Hyvään. Taiteen taito. Mysteeriloota. Tölön taidetta. Koulun kysytyin kysymys Koulun kysytyin kysymys "Miksi koulua käydään?". Otimme tehtäväksemme ottaa siitä selvää. Wanted Taiteen taito Tölön taidetta Kohti hyvää elämää Hyvään elämään on monta tietä ja neuvoa. Tässä muutama.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Elämänlaatua ikäihmisille

Elämänlaatua ikäihmisille Elämänlaatua ikäihmisille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat ikäihmisten elämänlaatua Kulttuuri on hyvin moninaista. Se kuuluu jokaisen arkeen. Tampereen kaupungin

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun JOULUSEIKKAILU -Aikamatka ensimmäiseen jouluun Näytelmä ensimmäisen joulun tapahtumista Israelissa. «Esitykset ja kuljetukset ilmaisia kaikille Kuopion kouluille ja päiväkodeille» Jouluseikkailu on alakoululaisille

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 TERVETULOA KONKKARONKKAAN! Porvoon museon työpajatoiminta keväällä 2016 Holmin talon alakerrassa avautui maaliskuussa 2014 kokeellinen työpajatila - KONKKARONKKA. Uusissa

Lisätiedot

Museon avain Satakunnan Museo

Museon avain Satakunnan Museo Museon avain Satakunnan Museo Tuotteistettava palvelu: MUSEON AVAIN yritysten ja yhteisöjen vuosikortti sisäänpääsy museon neljään toimipisteeseen (myös vierasryhmän kanssa) viisi opastuskierrosta kokoustilojen

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Valmistelut avajaisia varten

Valmistelut avajaisia varten POISTARIPAJA -hanke 10.6.2014 Oona Salo Texvex Forssan avajaiset 3.6.2014 juhlistettiin Forssan Texvexin virallisia avajaisia iloisissa tunnelmissa. Päivään sopi niin lasten askartelua, tekstiilin lajittelua

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia LIITE 3 1(5) Odotuksia taidehankkeesta Potilaille suunnattuja taide potilaiden lisääviä odotuksia Potilaille sopivaa kattogalleriaa Uutta sisältöä potilaiden elämään Virkistystä potilaille Taide-elämyksiä

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat erillisenä tämän luettelon lopussa.

NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat erillisenä tämän luettelon lopussa. KULTTUURITAPAHTUMAT VUONNA 2015 NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 8.12.2015 tuli hänen syntymästään kuluneeksi 150 vuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat

Lisätiedot

TKI-päivät 2012. Palautekysely

TKI-päivät 2012. Palautekysely TKI-päivät 2012 Palautekysely Kyselyn toteuttaminen Kysely toteutettiin ajalla 22.2. 2.3.2012 Kysely lähetettiin sähköpostitse 244 seminaariosallistujalle Vastauksia saatiin 95 kpl Vastausprosentti 39

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot